Page 1

Ammattilukiolaisen opas 2013–2014 Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi


2

Opiskelijan opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto

Julkaisija: Oulu seudun ammattiopisto OSAO | Ulkoasu ja taitto: Mainonnan Tyรถmaa | Tekstit: OSAO | Kuvat: OSAOn kuvapankki | Paperi: kannet Munken Lynx 400g/cm2, sisus Novatech Easymatt 115 g/cm2 | Painos: 900 kpl, Erweko Oy.


O U L U N S E U D U N A M M AT T I O P I S T O

Ammattilukiolaisen opas 2013–2014


SISÄLTÖ Tervetuloa opiskelemaan ammattilukioon! 6 Ammattilukion sanasto 7 1 OPETUSPAIKAT 9 2 OPINTOJEN OHJAUS 10 3 LUKIO-OPETTAJAT 12 4 INFOT JA VANHEMPAINILLAT 15 5 YHDISTELMÄOPINNOT 17 | 5.1 Mitä hyötyä lukio-opinnoista on? 17 | 5.2 Kustannukset ja maksut 18 | 5.3 Ammatillinen perustutkinto 18 | 5.4 Aikuislukion opetussuunnitelma 18 | 5.5 Kaksoistutkinto 19 | 5.6 Kolmoistutkinto 19 | 5.7 Arviointi 20 6 AMMATTILUKIO-OPETUS 24 | 6.1 Opetuksen järjestäminen 24 | 6.2 Opintopolku 24 | 6.3 Kursseille ilmoittautuminen 25 | 6.4 Tukiopetus 25 | 6.5 Kurssien tenttimisohje 25 | 6.6. Moodle-kurssit 27 | 6.7 Jatkuvan kierron kurssit 27 | 6.8 Oma opiskelusuunnitelma 28 | 6.9 Kaukovainion opetus 29 | 6.10 Myllytullin opetus 33 | 6.11 Haukiputaan opetus 34 | 6.12 Kontinkankaan opetus 40 | 6.13 Jaksot, kokeet ja kokeiden palautus 43 7 ILTA- JA ETÄOPETUS 45 | 7.1 Joustavaa ja yksilöllistä opiskelua 45 | 7.2. Iltaopetus 45 | 7.3 Etäopetus 46 8 UUSINTAKOKEET JA OPETTAJAINKOKOUKSET 56 9 OPISKELU 57 | 9.1 Lukiokurssien suoritusohjeita 57 | 9.2 Opiskelijan tehtävät 59 | 9.3 Vinkkejä aloittaville ja jatkaville 59 10 YLIOPPILASTUTKINTO 63 | 10.1 Yo-tutkintoa varten tehtävät ainevalinnat 63 | 10.2 Ylioppilastutkinto 64 | 10.3 Yo-tutkinnon suorituskerrat ja hajauttaminen 65 | 10.4 Ylioppilastutkintotodistus 65 | 10.5 Oppiainekohtaiset ohjaustilaisuudet 66 | 10.6 Preliminäärit 67 | 10.7 Ylioppilastutkinnon kokeet syksyllä 2013 67 | 10.8 Ylioppilastutkinnon kokeet keväällä 2014 68 | 10.9 Ylioppilasjuhla ja yo-kuvaus 68 11 JATKO-OPINNOT AMMATTIKORKEA­KOULUSSA JA YLIOPISTOSSA 69 | 11.1. Ammattikorkeakouluun? 69 | 11.2. Yliopistoon? 69 12 MITÄ TEEN, KUN LOPETAN YHDISTELMÄOPINNOT? 71 13 MISTÄ LISÄTIETOA? 72 LIITTEET LIITE 1: 74 Ammattilukiolaisten lukiokursseja aikuislukion oppimäärän mukaan 74 LIITE 2: 77 Aikuislukion ja päivälukion pakollisten ja syventävien kurssien vastaavuudet 77 LIITE 3: Oulun aikuislukion kirjaluettelo lv. 2012-2013 79 LIITE 4: Aikuislukion wilman pikakäyttöohjeet 87 LIITE 5: Aikuislukion moodle 88 Liite 6: Työaika päiväopetuksessa 89


6

Ammattilukiolaisen opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto

Tervetuloa opiskelemaan ammattilukioon! Olet tehnyt hyvän päätöksen suorittaa ammatillisten opintojen rinnalla lukio-opintoja, kun tähtäät opiskelemaan korkeakouluun tai haluat kehittää työelämässä tarvittavaa osaamista. Yhdistelmäopinnoilla hankit tietoa ja taitoja, jotka helpottavat ja edistävät esimerkiksi ammattikorkeakoulussa opiskelemista. Mitä tavoittelet lukiokurssien suorittamisella? Haluatko parantaa tai laajentaa kielitaitoasi vai syventää esimerkiksi matemaattisia taitojasi? Lukio-opintojesi aikana voit saada lisäpontta myös työelämän osaamiseesi kuten viestintä- ja ajankäyttötaitoihin sekä oppimaan oppimiseen. Ammattilukiossa sinusta tulee oman ammattialasi perusasiat hallitseva osaaja, ja suorittamalla samanaikaisesti ylioppilastutkinnon osoitat kykeneväsi pitkäjänteiseen työskentelyyn ja saavuttamaan tavoitteesi. Kaksoistutkinnon suorittaminen on tästä todiste työnantajille. Ylioppilastutkintoon valmentautuminen ei sulje pois oman alan huipuksi kehittymistä, sillä ammattilukiolaisia osallistuu Taitaja- ja Skills-valmennukseen ja -kisoihin. Näissä kisoissa sekä Ammatikka-kilpailuissa ammattilukiolaiset ovat menestyneet todella hyvin. Usein kysytään, miten ammattilukiolaiset menestyvät yo-kirjoituksissa ja sijoittuvat yhdistelmäopintojen jälkeen. Valtakunnallisten ylioppilaskokeiden neljän pakollisen aineen suorittamisessa opiskelijamme ovat menestyneet hyvin: 42–55 % opiskelijoidemme yo-arvosanoista on keväisin neljää parasta arvosanaa C-L.

Jos olet peruskoulussa pärjännyt hyvin tulevissa yo-aineissa, niin voit aluksi kokeilla lukiokursseja. Niihin panostamatta ei kuitenkaan tule tuloksia. Sitoudu suorittamaan sen jakson kurssit, joille olet ilmoittautunut. Ammatillisen tutkinnon rinnalla ylioppilastutkinnon ja jopa aikuislukion oppimäärän suorittaminen on hyvin mahdollista. Tavoitteeseen päässeet tietävät, että opintopolkujen noudattaminen ja omien valintojen tekeminen vaatii aikatauluissa pysymistä sekä motivaatiota, vähän tukea sekä ajankohtaisten asioiden seuraamista. Tämän oppaan tarkoitus on auttaa sinua perehtymään ammattilukion toimintaan, tarjontaan ja opiskeluun, yo-tutkintoon sekä antaa tähän lukuvuoteen liittyviä tarkkoja tietoja opetuksesta. Opasta selailemalla ja lukemalla saat yleiskuvan siitä, mitä lukioopintoihin kuuluu ja miten voit suorittaa niitä. Oppaassa on paljon tietoa, joka jäsentyy pikkuhiljaa. Yksikkösi lukio-opintojen opo järjestää ryhmäohjausta, kuten infoja sekä henkilökohtaista ohjausta. Hyödynnä ohjaus osallistumalla tilaisuuksiin ja keskustelemalla hänen kanssaan sinua mietityttävistä asioista. Aloita heti ajankohtaisten asioiden seuraaminen verkosta (www.osao.fi/ammattilukio ja www.osao.fi/ajankohtaista). Onnea ja menestystä lukio-opintoihisi! toivottavat Oulun seudun ammattiopiston sekä Oulun aikuislukion henkilökunnat


Ammattilukiolaisen opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto

Ammattilukion sanasto

Abiturientti, abi Lukion viimeisen vuoden opiskelija, ylioppilaskokelas, joka valmistautuu ylioppilastutkintoon. Aikuislukio Pääsääntöisesti aikuisopiskelijoille tarkoitettu koulu. Oulun aikuislukiossa voi suorittaa perus- ja lukioasteiden opintoja. OSAOn opiskelijat voivat suorittaa Oulun aikuislukiossa haluamansa määrän kursseja, ylioppilastutkinnon tai koko aikuislukion oppimäärän (44/48 kurssia). Ammattilukio Ammattiopiston opiskelija voi suorittaa lukioopintoja ammatillisten rinnalla. ATTO Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat: perustutkintoon sisältyy 20 ov pakollisia ja valinnaisia opintoja, joilla on tarkat vastaavuudet lukio-opintoihin. Hyväksiluku Siirryttäessä lukiosta ammatillisen perustutkinnon suorittamiseen aikaisempien lukioopintojen hyväksiluku tehdään joko 1) jatkettaessa lukio-opintoja aikuislukiossa tai

2) ammattiopiston yksikössä, kun lukio-opinnoilla korvataan perustutkinnon valinnaisia osia. Katso osaamisen tunnustaminen. Jakso Lukuvuosi jakautuu 5 jaksoon. Ilta- ja etäopinnoissa lukuvuosi jakautuu 6 jaksoon. Kaksoistutkinto, 2 tutkintoa Ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon suorittaminen samanaikaisesti 3–4 vuodessa. Koeviikko Jakson viimeisellä viikolla järjestetään lukiokurssien kokeet. Yleensä jakso päättyy kokeiden palautuspäivään. Koeviikolla ei pidetä lukiotunteja. Kolmoistutkinto, 3 tutkintoa Ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon sekä aikuislukion oppimäärän suorittaminen 3–4 vuodessa. Kurssi 33 oppitunnin mittainen opiskelukokonaisuus, jonka suorittamisesta annetaan arvosana tai suoritusmerkintä. Jokaisen aineen oppimäärä on jaettu kursseihin, jotka ovat itsenäisiä kokonaisuuksia. Kurssien lukumäärä eri oppiaineissa vaihtelee.

7


8

Ammattilukiolaisen opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto

- Pakollinen kurssi Yo-tutkintoon valmentavat vähimmäiskurssit. Lukion oppimäärän suorittavan on suoritettava ainevalinnoista riippumatta nämä kurssit. - Syventävä kurssi Valinnaisia kursseja, joilla syvennetään osaamista ja valmentaudutaan lisää yo-kirjoituksiin. - Koulukohtainen kurssi Koulun suunnittelemia valinnaisia kursseja, joilla pyritään parantamaan oppimista. Kurssitarjotin Ammattilukion samoin kuin ilta- ja etäopetuksen kurssien tarjonta eri jaksoilla. Tarjottimessa näkyvät myös oppituntien opetusajat. KV-TOP Kansainvälinen työssäoppiminen, jolloin työssäoppimisjakso tai osa siitä tehdään ulkomailla. Opiskelija voi kehittää samalla kielitaitoaan. Lukion oppimäärä / päättötodistus Aikuislukion oppimäärän 44–48 kurssia tai päivälukion oppimäärän 75 kurssia suorittanut saa lukion päättötodistuksen. Lukuloma Päivälukiolaisilla on keväisin lukuloma. Ammattilukiolaiset voivat järjestää 1–8 vkoa lomaa 3. vuoden 4. jaksolle. Yo-tutkinnon hajauttaminen 2–3 kertaan vähentää tai poistaa lukuloman tarpeen. Nollakurssi Peruskoulun oppimäärää kertaava ja lukion aineopintoihin perehdyttävä kurssi.

Osaamisen tunnustaminen Aikaisempia opintoja voidaan hyväksilukea opiskelijalle ja korvata niillä ammattitaitoa täydentäviä pakollisia tai valinnaisia opintoja. Opiskelijan on tarvittaessa osoitettava osaamisensa vastaavuus. Penkinpainajaiset, penkkarit Abiturientit järjestävät ennen talvilomaa penkkarit: ohjelmaa ja kuorma-autoajelu. Päivälukiolaiset jäävät tämän jälkeen lukulomalle. Preliminäärit, prelit Ylioppilaskirjoitusten harjoituskokeita. Tuntijako Kuinka monta kurssia kussakin oppiaineessa on ja mitkä kursseista ovat pakollisia ja mitkä valinnaisia. Vanhojen tanssit Penkkareiden jälkeen seuraavaksi vanhimmat opiskelijat juhlivat ”vanhoina”. Toisen vuoden opiskelijoille järjestetään Wanhojen tanssit –kurssi. Yhdistelmäopinnot Ammatillisten opintojen kanssa yhtä aikaa suoritettavat lukio-opinnot (tai toisin päin).


Ammattilukiolaisen opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto

1 Opetuspaikat

Ammattilukio-opetusta annetaan kolmessa yksikössä Kaukovainion yksikkö Kotkantie 2 , 90250 Oulu puh. vaihde 010 27 21085 Kaukovainion yksikössä lukio-opintoja opiskelevat Kaukovainion liiketalouden ja tekniikan yksiköiden sekä Muhoksen yksikön opiskelijat. Kontinkankaan yksikkö Kiviharjuntie 8, 90220 Oulu puh. vaihde 010 27 21085 Kontinkankaan yksikössä lukio-opintoja opiskelevat Kontinkankaan yksikön opiskelijat. Myllytullin yksikkö Isokatu 1, 90100 Oulu puh. vaihde 010 27 21085 Myllytullin yksikössä lukio-opintoja opiskelevat Haukiputaan, Kempeleen, Limingan, Myllytullin ja Pikisaaren yksiköiden opiskelijat.

Oulun aikuislukio Itäkangastie 9, 90500 Oulu puh. 08-557 3493 kanslia.aikuislukio@oulu.fi Oulun aikuislukion ilta- ja etäopetus toimii Merikosken koulutalossa Tuiran kaupunginosassa. Yksiköistä käytetään lyhenteitä Haukiputaan yksikkö HAU Kaukovainion yksikkö, liiketalous KAUL Kaukovainion yksikkö, tekniikka KAUT Kontinkankaan yksikkö KON Limingan yksikkö LIM Muhoksen yksikkö MUH Myllytullin yksikkö MYL Pikisaaren yksikkö PIK Pudasjärven yksikkö PUD Taivalkosken yksikkö TAI Pudasjärven ja Taivalkosken yksiköt tekevät yhteistyötä lähilukioidensa kanssa.

9


10

Ammattilukiolaisen opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto

2 Opintojen ohjaus

Yksikkösi opolta saat yhdistelmätutkintosi kokonaisuudesta tarkempaa tietoa, esimerkiksi ainevalinnoista ja suoritustavoista sekä yo-kirjoitusten hajauttamisesta. Hänen kanssaan voit keskustella muuttuneessa elämäntilanteessa esimerkiksi opintosuunnitelman ajoittamisesta tai vaihtamisesta ammatillisen perustutkinnon suorittamiseen tai kun haluat lisätietoa jatko-opinnoista. Aikuislukion henkilöiden kanssa voit tarpeen mukaan keskustella ylioppilastutkinnon yksityiskohdista. Ryhmänohjaajasi seuraa ja tukee lukio-opintojesi edistymistä.


Ammattilukiolaisen opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto

Haukiputaan yksikkö Opinto-ohjaaja Anja Jussila 050 590 9678 anja.jussila@osao.fi

Myllytullin yksikkö, Oulun aikuislukio Apulaisrehtori Tarja Mäkipaaso 044 703 9375 tarja.makipaaso@osao.fi

Kaukovainion yksikkö, liiketalous Opinto-ohjaaja Päivi Keskitalo 050 449 5654 paivi.keskitalo@osao.fi Opinto-ohjaaja Ulla Pietilä 050 462 4750 ulla.pietila@osao.fi

Pikisaaren yksikkö Opinto-ohjaaja Tuija Partanen 050 535 9820 tuija.partanen@osao.fi

Kaukovainion yksikkö, tekniikka Opinto-ohjaaja Ilona Hakalin, syksy 2013 050 307 2183 ilona.hakalin@osao.fi Opinto-ohjaaja Aila Virsu, kevät 2014 050 464 8247 aila.virsu@osao.fi Kempeleen yksikkö Opinto-ohjaaja Katja Leppäkangas 050 379 2966 katja.leppakangas@osao.fi Kontinkankaan yksikkö Opinto-ohjaaja Päivi Tauriainen 050 352 1668 paivi.tauriainen@osao.fi Limingan yksikkö Opinto-ohjaaja Panu Toivonen 050 549 8999 panu.toivonen@osao.fi Muhoksen yksikkö Opinto-ohjaaja Timo Mikkonen 050 562 9120 timo.mikkonen@osao.fi

Pudasjärven yksikkö Opinto-ohjaaja Anna Kuosmanen 050 598 8068 anna.kuosmanen@osao.fi Taivalkosken yksikkö Opinto-ohjaaja Seija Pekkala 040 542 4494 seija.pekkala@osao.fi Oulun aikuislukio, ilta- ja etäopetus Opinto-ohjaaja Sirpa Joki 044 703 9392 sirpa.joki@eduouka.fi Oulun aikuislukio rehtori Panu Kela 044 703 9388 panu.kela@ouka.fi Oulun aikuislukion kanslia 08 557 3493 kanslia.aikuislukio@ouka.fi

11


12

Ammattilukiolaisen opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto

3 Lukio-opettajat

Nimi

Yhteydenotto

Opetusaineet

Aikio Henna

044 7039 374 henna.aikio@eduouka.fi

äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä

Autio Riitta

riitta.autio@eduouka.fi

ruotsi, englanti

Halla-aho Päivikki

044 7039 733 paivikki.halla-aho@eduouka.fi

historia, yhteiskuntaoppi, uskonto, apulaisrehtori

Hallanoro Heikki

050 5763 526 heikki.hallanoro@eduouka.fi

matematiikka, fysiikka

Hallanoro Laura

044 7039 747 laura.hallanoro@eduouka.fi

biologia, maantiede, terveystieto

Hattukangas Virpi

044 7039 746 virpi.hattukangas@eduouka.fi

englanti, ruotsi

Heikkilä Sari

044 7039 755 sari.heikkila@eduouka.fi

ruotsi, filosofia, elämänkatsomustieto, eLukion koevastaava

Heikkinen Pirjo

044 7039 735 pirjo.heikkinen@eduouka.fi

ruotsi, englanti

Jaronen Marja Elina

marja.jaronen@eduouka.fi

psykologia, terveystieto

Joki Sirpa

044 7039 392 sirpa.joki@eduouka.fi

ilta- ja etäopintojen opinto-ohjaus

Junes Piia

050 5725 782 piia.junes@eduouka.fi

matematiikka, fysiikka

Jylhä-Ollila Jukka

044 7039 732 jukka.jylha-ollila@eduouka.fi

matematiikka, fysiikka, kemia

Kaakinen Tiina

050 5638 405 tiina.kaakinen@osao.fi

matematiikka, fysiikka


Ammattilukiolaisen opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto

Karppinen Aliina

044 7039 743 aliina.karppinen@eduouka.fi

psykologia

Karsikas Marita

044 7039 739 marita.karsikas@eduouka.fi

äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä

Karvonen Kati

kati.karvonen@eduouka.fi

äidinkieli ja kirjallisuus

Kast Elina

050 4624 703 elina.kast@osao.fi

englanti

Kauranen Mika

mika.kauranen@eduouka.fi

matematiikka, fysiikka

Kela Anne

050 5763 627 anne.kela@eduouka.fi

ruotsi, suomi toisena kielenä

Kinnunen Janna

040 6526 005 janna.kinnunen@osao.fi

englanti

Kuusikko Marita

marita.kuusikko@eduouka.fi

äidinkieli ja kirjallisuus

Lapinkari Marika

050 3174 798 marika.lapinkari@osao.fi

ruotsi, äidinkieli ja kirjallisuus

Lehtola MarjaLeena

050 3174 677 marja-leena.lehtola@osao.fi

englanti

Mannersalo Paula

paula.mannersalo@eduouka.fi

matematiikka, fysiikka

Marttila Titta

044 7039 752 titta.marttila@eduouka.fi

yhteiskuntaoppi, historia, elämänkatsomustieto

Mattila Tutta

050 3174 699 tutta.mattila@osao.fi

äidinkieli ja kirjallisuus

Meissner Liisa

044 7039 741 liisa.meissner@eduouka.fi

saksa, englanti

Mikkola Kari

050 3174 945 kari.mikkola@osao.fi

matematiikka, fysiikka

Mäkipaaso Tarja

044 7039 375 tarja.makipaaso@eduouka.fi

fysiikka, matematiikka, apulaisrehtori, ammattilukiokoordinaattori

Nikula Anne

050 3631 308 anne.nikula@eduouka.fi

englanti, ruotsi

Palokangas Jorma

jorma.palokangas@eduouka.fi

matematiikka, kemia

Pekkala Liisa

044 7039 745 liisa.pekkala@eduouka.fi

ruotsi

Pelimanni Piia

piia.pelimanni@eduouka.fi

espanja

13


14

Ammattilukiolaisen opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto

Pelkonen Anitta

044 7039 734 anitta.pelkonen@eduouka.fi

ranska, englanti

Pietilä Ulla

050 4624 750 ulla.pietila@osao.fi

ruotsi, KAUL:n opinto-ohjaaja

Pietikäinen Erja

044 7039 744 erja.pietikainen@eduouka.fi

äidinkieli ja kirjallisuus

Pihkakoski Pirkko

044 7039 738 pirkko.pihkakoski@eduouka.fi

englanti

Pikkuhookana Markku

050 5756 773 markku.pikkuhookana@osao.fi

matematiikka

Ristiharju Leena

050 3174 775 leena.ristiharju@osao.fi

matematiikka

Sauvola Tiina

tiina.sauvola@eduouka.fi

terveystieto

Savolainen Arja

050 3174 789 arja.savolainen@osao.fi

kuvataide

Seppä Jaana

044 7039 756 jaana.seppa@eduouka.fi

äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä

Teerikangas Matti

050 5713 148 matti.teerikangas@osao.fi

matematiikka, liikunta

Ukonmaanaho Inka

050 3174 828 inka.ukonmaanaho@osao.fi

äidinkieli ja kirjallisuus

Vaaraniemi Seppo

044 7039 376 seppo.vaaraniemi@eduouka.fi

matematiikka, fysiikka, kemia, tietotekniikka

Ylimartimo Raisa

050 3174 851 raisa.ylimartimo@osao.fi

äidinkieli ja kirjallisuus

Ylipahkala Ritva

044 7039 753 ritva.ylipahkala@eduouka.fi

matematiikka, fysiikka


Ammattilukiolaisen opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto

4 Infot ja vanhempainillat

Syksyllä 2013 lukio-opinnot aloittaville ͿͿ Haukiputaan yksikkö pe 9.8. klo 8.15 ͿͿ Kaukovainion yksikkö, liiketalous pe 9.8. klo 14.00 ͿͿ Kaukovainion yksikkö, tekniikka pe 9.8. klo 12.00 ͿͿ Kempeleen yksikkö to 8.8. klo 8.00 ͿͿ Kontinkankaan yksikkö to 8.8. klo 10.00 ͿͿ Limingan yksikkö pe 9.8. klo 14.00 ͿͿ Muhoksen yksikkö pe 9.8. klo 10.00 ͿͿ Myllytullin yksikkö ma 12.8. klo 12.00 ͿͿ Pikisaaren yksikkö ke 14.8. klo 12.00 Yo-infot Yo-kirjoituksiin osallistuvien infossa mm. ͿͿ käydään läpi yo-tutkinnon rakenne ͿͿ annetaan ohjeita yo-kirjoituksiin valmentautumisesta ͿͿ opastetaan yo-kirjoituksiin ilmoittautumisessa Yo-kirjoituksiin osallistuvan kokelaan ohjauksessa käydään läpi mm. ͿͿ ohjeita, mitä kirjoituksissa saa/pitää olla mukana ͿͿ milloin pitää olla paikalla ͿͿ missä pitää olla ͿͿ minne erillistilakirjoittajat tulevat Syksyn 2013 yo-kirjoituksiin osallistuvan kokelaan ohjaus →→MYL to 29.8.2013 klo 16.05 →→KAU ma 2.9.2013 klo 16.05 →→Aikuislukio ma 2.9.2013 klo 18.00

Kevään 2014 yo-kirjoituksiin ilmoittautuminen viimeistään pe 22.11.2013

Syksyn 2014 yo-kirjoituksiin ilmoittautuminen viimeistään to 5.6.2014

Kevään 2014 yo-kirjoituksiin osallistuville info →→MYL ke 18.9.2013 klo 16.05 ilmoittautuminen (2. jaksossa TOP:ssa oleville) →→KAU ma 11.11.2013 klo 16.05 →→MYL ti 12.11.2013 klo 8.45 →→Aikuislukio ma 18.11.2013 klo 18.00 →→Aikuislukio ti 26.11.2013 klo 18.00 Kevään 2014 yo-kirjoituksiin osallistuvan kokelaan ohjaus →→Aikuislukio ti 21.1.2014 klo 18.00 →→KAU ke 22.1.2014 klo 16.05 →→MYL to 23.1.2014 klo 16.05 Syksyn 2014 yo-kirjoituksiin osallistuville info →→KAU ma 12.5.2014 klo 16.05 →→MYL ke 14.5.2014 klo 16.05

15


16

Ammattilukiolaisen opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto

Vanhempainillat Syksyllä 2012 ja 2013 lukio-opinnot aloittaneiden huoltajille: →→Kaukovainion yksikössä ti 8.10.2013 klo 18 (KAU, MUH) →→Myllytullin yksikössä ti 15.10.2013 klo 18 (HAU, KEM, LIM, MYL, PIK) →→Kontinkankaan yksikössä to 17.10.2013 klo 18 Yhteistilaisuutena Myllytullin yksikössä abivanhempainillat huoltajille, joiden nuori aloittaa yo-kirjoitukset: →→to 7.11.2013 klo 18, keväällä 2014 yokirjoitukset aloittavat →→to 10.4.2014 klo 18, syksyllä 2014 yokirjoitukset aloittavat


Ammattilukiolaisen opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto

5 Yhdistelmäopinnot

Tässä oppaassa käytetään yleisnimitystä yhdistelmäopinnot, kun puhutaan joustavasta lukiokurssien suorittamisesta ammatillisten opintojen rinnalla. Kaksi tai kolme tutkintoa suorittanut ei saa päättötodistusta, jossa lukisi Kaksoistutkinto tai Kolmoistutkinto, vaan hän saa erilliset ammatillisen perustutkinnon, ylioppilastutkinnon sekä aikuislukion oppimäärän todistukset. Keväällä 2013 opistostamme 93 ylioppilaaksi valmistuneen yo-arvosanoista voi päätellä, että lukiokurssit ovat valmentaneet hyvin yotutkinnon kokeisiin. Osa lukio-opinnot aloittaneista ei suorita ammatillisen tutkinnon aikana ylioppilastutkintoa. Ammattiin valmistunut voi jatkaa lukio-opintoja milloin tahansa.

5.1 Mitä hyötyä lukio-opinnoista on? Ammatillisen perustutkinnon suorittanut voi pyrkiä opiskelemaan korkeakouluihin ilman ylioppilastutkintoa. Yo-tutkinnon suorittaneella on kuitenkin paremmat mahdollisuudet päästä opiskelemaan yliopistoihin ja tiedekorkeakouluihin, koska niiden valintamenetelmät suosivat ylioppilaita, joilla on myös kehittyneemmät teorian opiskelun taidot. Päivälukiossa opiskeleviin verrattuna sinä suoritat vähemmän lukiokursseja ja saat sa-

VINKKI Voit yrittää korottaa ammatilliseen tutkintotodistukseen sisällytettäviä lukiokurssien arvosanoja osallistumalla Ammattitutkintoa täydentävien osien pakollisten opintojen (esim. äidinkielen, englannin, ruotsin ja matematiikan) kurssikokeisiin ammatillisten ryhmien mukana tai tekemällä erilliskokeen.

malla ammatillista osaamista valitsemaltasi alalta sekä ammatin. Tästä on hyötyä etenkin hakeutuessasi jatko-opintoihin saman alan ammattikorkeakouluun tai rahoittaessasi jatko-opintoja. Lisäksi kaksoistutkintolaiset voivat hakea ammattikorkeakouluun omalla yhdistelmällään. Katso s.69. Hyödyt yhdistelmätutkinnosta tai 1–2 lukioaineen opiskelusta myös sijoittuessasi työelämään. Opintojen aikana voit hyvin kehittää ainevalintojesi mukaisesti työelämässä tarvittavia kieli- ja viestintätaitoja ja matemaattista ajattelua. Työnantajille yhdistelmätutkinnon suorittaminen on todiste pitkäjänteisestä tavoitteellisesta työskentelystä. Ammattilukiossa suorittamasi kurssit eivät vanhene. Jos vaihdat jossain vaiheessa perustutkintoon (katso s.71), voit myöhemmin jat-

17


18

Ammattilukiolaisen opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto

kaa lukio-opintoja. Samoin voit jatkaa milloin vain aikuislukion oppimäärästä puuttuvien kurssien suorittamista missä tahansa aikuislukiossa.

5.2 Kustannukset ja maksut Kun lukio-opinnot sisältyvät ammattitutkintoosi, lukiokurssit ovat sinulle maksuttomia ammattilukiossa, aikuislukion iltaopetuksessa ja eLukiossa. Voit lainata opetuspaikan kirjastosta opintopolkuun kuuluvien äidinkielen, ruotsin, englannin, pitkän ja lyhyen matematiikan, fysiikan, psykologian ja terveystiedon oppikirjoja. Muut kirjat ja tarvikkeet maksat itse, samoin yo-tutkintomaksut. Oulun kaupunki laskuttaa yo-tutkinnon maksut syksyllä viikoilla 26–27 ja keväällä viikoilla 4–5 (nyt voimassaolevat: perusmaksu 14 € ja koekohtainen maksu 28 €/aine).

ATTO, 20 ov (Aikuislukion kurssivastaavuus) Pakolliset tutkinnon osat,

16 v*

Äidinkieli (ÄI8, 1–3) Ruotsi (RUB1) Englanti (ENA1,3) Matematiikka (MAA1,2 tai MAB1,2) Fysiikka (FY1) Kemia (KE1) Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto (verkkokurssi) (YH1,2) Terveystieto (TE1) Liikunta (LI1) Taide ja kulttuuri (KU1 tai MU1 ) Valinnaiset tutkinnon osat, (esim. kv-vaihtoon valmentava kurssi)

4 ov 1 ov 2 ov 3 ov 1 ov 1 ov

5.3 Ammatillinen perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 120 opintoviikkoa (ov). Alla olevasta taulukosta näet perustutkinnon rakenteen. Perustutkintoon kuuluu 16 ov pakollisia ammattitaitoa täydentäviä tutkinnonosia (ATTO; yhteiset opinnot), 4 ov valinnaisia ammattitaitoa täydentäviä tutkinnonosia (ATTO; valinnaiset opinnot), 10 ov ammatillisen tutkinnon osien valinnaisia opintoja ja 10 ov vapaasti valittavia tutkinnon osia. Nämä *-merkinnällä merkityt enintään 40 ov voit suorittaa lukioopintoina. Ammatillisissa opetussuunnitelmissa on tarkka ATTO-opintojen ja lukiokurssien vastaavuusmäärittely (katso alapuolen taulukosta ja s.22–23).

5.4 Aikuislukion opetussuunnitelma Lukiokoulutuksen tarkoitus on valmistaa opiskelijat yliopisto- ja korkeakouluopintoihin, ja

Ammatilliset tutkinnon osat, 90 ov

Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 ov *

Yhteiset ammatilliset tutkinnon osat / Kaikille pakolliset tutkinnon osat / Koulutusohjelmittain eriytyvät tutkinnon osat / Muut valinnaiset tutkinnon osat

Ammatillisia tai ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia omasta tai toisesta oppilaitoksesta

Ammatillisiin tutkinnon osiin kuuluvat mm.: ͿͿ opinto-ohjaus vähintään 1,5 ov

1 ov 1 ov 1 ov 1 ov

ͿͿ työssäoppiminen vähintään 20 ov ͿͿ opinnäytetyö vähintään 2 ov ͿͿ muut valinnaiset opinnot 10 ov *

4 ov*

Ammatilliseen perustutkintoon kuuluvat tutkinnon osat

ͿͿ ja/tai lukiokursseja ͿͿ ja/tai työkokemusta ͿͿ ja/tai harrastustoimintaan liittyviä Wanhojen tanssikurssi (2. lukuvuonna)


Ammattilukiolaisen opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto

VINKKI Osallistu ATTO-kurssille tai vastaavalle lukiokurs­sille heti, kun se on mahdollista. Tekemällä pakollisia ATTO-opintoja lukiokursseina suoritat samalla aikuislukion oppi­määrää ( ja suoritus käy kahteen paikkaan: ammattiopistoon ja aikuislukioon).

etenkin päivälukio antaa laajan yleissivistyksen. Ylioppilastutkinnon suorittanut on sekä muodollisesti kelpoinen että tiedollisesti kykenevä jatko-opintoihin. Järjestämme Oulun seudun ammattiopiston opiskelijoille aikuislukion opetussuunnitelman mukaisia opintoja sisällytettäviksi ammatilliseen perustutkintoon. Lukio-opinnoissa noudatetaan Oulun aikuislukion opetussuunnitelmaa ja tuntijakoa eli oppiaineiden pakollisten, syventävien ja koulukohtaisten kurssien määrää. Sama opetussuunnitelma, tuntijako ja oppikirjat (katso liite 3 s.79–86) ovat joitain poikkeuksia lukuun ottamatta käytössä myös aikuislukion iltaopetuksessa sekä eLukiossa.

5.5 Kaksoistutkinto Ennen kuin voit saada ylioppilastutkintotodistuksen, sinun on suoritettava ammatillinen tutkinto loppuun, vaikka voit osallistua kirjoituksiin jo opintojen aikana. Eli vasta suoritettuasi ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon pakolliset kokeet hyväksytysti olet ylioppilas. Toinen vaihtoehto

Ammatillinen perustutkinto + ylioppilastutkinto = kaksoistutkinto, yleensä 3 vuodessa.

yo-todistuksen saamiseksi on se, että saat tai olet saanut lukion oppimäärän valmiiksi. Kaksoistutkinnon suorittaminen kolmen vuoden opintopolkuna: ͿͿ Opiskelet vuosittain 2–3 jaksolla yo-tutkintoon valmentavia, yleensä 4 aineen, kursseja eli 8–12 lukiokurssia vuodessa. Nämä opinnot sisällytetään perustutkinnon pakollisiin ja valinnaisiin ATTO-opintoihin sekä ammatillisiin valinnaisiin ja vapaasti valittaviin tutkinnon osiin. ͿͿ Opiskelet tarvittavat ammatilliset opinnot (vähintään 80 ov) sekä kaikille pakollisista ATTO-opinnoista ne kurssit, joita et suorita lukio-opintoina. Taide ja kulttuurin, liikunnan sekä terveystiedon kurssit tulee suorittaa, mikäli aloitat opinnot alle 18-vuotiaana. ͿͿ Osallistut ylioppilastutkinnon 4 pakollisen aineen yo-kirjoituksiin 1–3 peräkkäisen tutkintokerran aikana (esim. kevät 2015, syksy 2015 ja kevät 2016). ͿͿ Suorittamasi lukiokurssit sisällytetään ammatilliseen tutkintoosi. Useimmat kaksoistutkintolaiset opiskelevat n. 25–33 lukiokurssia ainevalinnoistaan riippuen. Opintoviikkoja saa tulla yli 120. Tarkista ainevalintoja tehdessäsi, kuinka monta pakollista ja syventävää kurssia valitsemistasi aineista tulee yhteensä. Etenkin pitkänä kirjoitettavissa aineissa suositus on opiskella vähintään 1–2 syventävää kurssia.

5.6 Kolmoistutkinto Kolmoistutkinnosta puhutaan, kun ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon lisäksi suoritetaan lukion oppimäärän kurssit ja saadaan lukion päättötodistus eli kolme tutkintoa.

19


20

Ammattilukiolaisen opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto

Ammatillinen perustutkinto + ylioppilastutkinto + aikuislukion oppimäärä = kolmoistutkinto, 3–4 vuodessa.

Ammattiopistossa ei ole erillistä kolmoistutkinnon suorittamismahdollisuutta vaihto­ jaksoineen. Kaksoistutkintolainen voi tähdätä aikuis­ lukion oppimäärän suorittamiseen. Aikuis­ lukion oppimäärä on alle 18-vuotiaana lukion aloittaneilla 48 opetussuunnitelman mukaista kurssia (vrt. päivälukiossa 75 kurssia). Ammattilukiolainen voi suorittaa lukiokursseina perustutkinnon pakolliset ja valinnaiset ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (16 + 4 = 20 ov), jolloin samat opinnot sisältyvät sekä ammatilliseen perustutkintoon että lukion oppimäärään (katso sivut 22–23). Miten toteutetaan? Entä opintotuki? ͿͿ Opiskelija voi ammattiin opiskellessaan tehdä haluamansa kurssit aikuislukion oppimäärän pakollisista kursseista. Kaksoistutkinnon valmistumisen jälkeen hän voi jatkaa puuttuvien lukiokurssien suorittamista aikuislukion opiskelijana. Voimaan 1.8.2013 tulleen lakimuutoksen myötä opiskelijalla on myös tällöin oikeus opintotukeen yhden lukuvuoden ajan, kun opiskelu on päätoimista. ͿͿ Opiskelija voi yhdessä ammatillisen ryhmänohjaajan ja opon kanssa suunnitella 3,5–4 vuoden opintopolun, jossa tulee olla 4. lukuvuotena myös ammatillisia opintoja sekä vähintään kaksi ylioppilaskoetta lukukaudella. Tässä tapauksessa myös opintotukioikeus säilyy.

Ammatillisten opintojen hyväksiluku aikuislukion oppimäärään Alle 18-vuotiaana lukion aloittaneilta aikuislukio voi lukea hyväksi ammatillisia opintoja pakollisten kurssien suorittamisen jälkeen ͿͿ 11 kurssia lyhyen matematiikan opiskelevalta: 33 + 4 + 11 = 48 tai ͿͿ 7 kurssia pitkän matematiikan opiskelevalta: 37 + 4 + 7 = 48. ͿͿ Lisäksi opiskelija voi hakea ammatillisia fysiikan, kemian, liikunnan, terveystiedon, yhteiskunta-, yritys ja työelämätiedon sekä taide ja kulttuurin hyväksilukemista aikuislukion oppimäärän pakollisiin kursseihin. Kun opiskelijalla on näistä opintosuoritusmerkintä ammatillisessa jaksotodistuksessa, niin opiskelija/opo tekee hyväksilukupyynnön ja toimittaa asiakirjan aikuislukiolle.

5.7 Arviointi Oulun seudun ammattiopistossa opinnot arvioidaan asteikolla 1–3 ja lukiossa asteikolla 4–10. Kun lukio-opintojasi sisällytetään ammatilliseen tutkintoosi tai ennen opintoja hankkimaasi osaamista tunnustetaan, lukionumerot muutetaan valtakunnallista muuntotaulukkoa käyttäen uuden opetussuunnitelman mukaan asteikolle 1–3. Lukio­ koulutus

Ammatillinen koulutus

4

0

5

1

6

1

7

2

8

2

9

3

10

3


Ammattilukiolaisen opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto

21


7,8 11,12,13 7,8

2,3,4 2,3,4,5,6,7,8 2,3,4,5

1,2,3,4,5,6

1,2,3,4,5,6, 7,8,9,10

1,2,3,4,5,6

1,2

1

1

1

1

1

1

1,2,3

Englanti, pitkä (ENA)

Matematiikka, pitkä (MAA)

Matematiikka, lyhyt (MAB)

Biologia (BI)

Maantiede (GE)

Fysiikka (FY)

Kemia (KE)

Uskonto, ev.lut. (UE)

Elämänkatsomustieto (ET)

Filosofia (FI)

Historia (HI)

4,5,6

2,3,4

2,3,4,5

2,3,4,5

3,4,5

Ruotsi 1 ov (=RUB1)

6,7

1,2,3,4,5

Ruotsi, keskipitkä (RUB)

7*

5*

6*

6*

6*

9*

5*

6*

0(=11), 9*

0(=16), 14*

0(=9), 10,11,12, 13,14*,15

0(=9) ,10,11,12, 13,14*

+

+

+

+

+

=

=

=

=

=

-

-

-

-

Kemia 1 ov (=KE1)

Fysiikka 1 ov (=FY1)

-

-

Matematiikka 3 ov (=MAA1 ja MAA2 tai MAA1 ja MAA3 tai MAB1 ja MAB2)

Englanti 2 ov (=ENA1 ja huom. ENA3)

Äidinkieli 4 ov (=ÄI8, ÄI1, ÄI3 ja yksi seuraavista ÄI2, ÄI4, ÄI5, ÄI7) -

=

Voi kirjoittaa pitkänä, opiskelu keskipitkänä

+

Ruotsi, pitkä

0(=10)

6,7,8, 9*

1,2,3,4,5

Äidinkieli ja kirjallisuus, (ÄI)

Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat eli yhteiset opinnot, 20 ov (suluissa vastaava lukiokurssi)

Oppiaine

Laske riville: pakolliset ja 1-2 syventävää sekä nolla/abikurssit = yht.

AMMATILLISET OPINNOT

Pakolliset kurssit

Koulukohtaiset kurssit (* =abikurssi)

Omat yo- tutkintoon valitut aineet (äidinkielen lisäksi 3)

Syventävät kurssit (* =abikurssi)

Aikuislukion oppimäärä, yo-tutkintoon valmentavat kurssit sekä kaksoistutkintolaisen 4 pakollisen yo-aineen valinnat (lihavoituna yleisimpien ainevalintojen suositellut vähimmäiskurssit)

22 Ammattilukiolaisen opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto


1,2^^

1,2^^

1^

Kuvaamataito (KU)

Musiikki (MU)

Liikunta (LI)

2

4*

6,7*

1,2,3,4,5 2,3

5*

2,3,4

(40 -

=

)

Lukion ainevalintojen kurssit yhteensä = + pakoll. ATTO-kurssit = Yhteensä lukio ja ATTO:

+

+

+

=

=

=

Aikuislukion oppimäärä, yo-ainevalinnat ja ammattitutkinnon ATTO-opintojen vastaavuus

Kaksoistutkintolainen: Laske riveiltä yhteen valitsimiesi 4 yo-aineen kurssien määrä. Jos kursseja tulee pakollisten ATTO-opintojen kanssa yhteensä alle 40, tee erotus ammatillisina valinnaisina, vapaasti valittavina tutkinnon osina tai tekemällä lisää lukiokursseja.

Aikuislukion oppimäärää tekevä tekee kaikki pakolliset kurssit ^ Alle 18-vuotiaana lukion aloittanut: 1 kurssi ^^ Alle 18-vuotiaana lukion aloittanut: 1 kurssi molemmista tai 2 toisesta

1^

1

Terveystieto (TE)

Psykologia (PS)

Yhteiskuntaoppi (YH)

Liikunta 1 ov (=LI1 tai LI2)

Taide ja kulttuuri 1 ov (=KU1 tai KU2) (= MU1 tai MU2)

Terveystieto 1 ov (=TE1)

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto 1 ov (=huom. YH1 ja YH2)

Ammattilukiolaisen opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto

23


24

Ammattilukiolaisen opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto

6 Ammattilukio-opetus

6.1 Opetuksen järjestäminen Myllytullin yksikkö koordinoi koko ammattiopiston ammattilukiotoimintaa, jota kehitetään opiskelijapalautteen perusteella yhdessä Oulun aikuislukion kanssa. Ammattilukion päiväopetus on rakennettu 4–5 aineen opintopoluiksi, joissa on otettu huomioon mahdollisuus hajauttaa ylioppilaskirjoitukset. Hajautuksen tukemiseksi järjestetään kesäisin syksyn yo-kirjoituksiin kertaavia verkkokursseja ja aikuislukion kesäopetuksessa ruotsin ja englannin kertaavat kurssit. Muuten kesäopetusta ei ole. Ammattilukiolaiset voivat opiskella lisäksi aikuislukion iltaopetuksessa ja/tai eLukiossa.

valinnaisia opintoja. Kontinkankaan yksikössä ammattilukio-opetus järjestetään iltapäivämallina, jolloin lukiojaksoilla lukio-opetusta on ma-to klo 11.30–16.00, sekä aamupäivisin ja perjantaisin ammatillisia opintoja. Myllytullin ja Kontinkankaan yksiköissä on mahdollista opiskella joitain lukiokursseja myös klo 16.05–17.25. Ammattilukiolaiselle suositellaan lukioaineiden aloittamista ns. nollakursseilla, joilla kerrataan aineen yläkoulun oppimäärää ja opitaan lukiomaista ainekohtaista työskentelyä. Nollakursseille kannattaa osallistua varsinkin, jos peruskouluarvosana tai oppiaineen osaaminen on heikko. Katso liite 1, s.74–76.

Lukuvuosi on jaettu viiteen jaksoon. Kaksoistutkintolaisena sinulla on lukio-opintoja niillä jaksoilla, joilla perustutkintoa suorittavat luokkakaverisi opiskelevat ATTO-opintoja, ammatillisia valinnaisia tutkinnon osia tai vapaasti valittavia tutkinnon osia.

Syksystä 2010 alkaen uusien ammatillisten opetussuunnitelmien vastaavuuksien vuoksi äidinkielen varsinaiset opinnot aloitetaan ÄI8-kurssilla. Tämän jälkeen jatketaan kurssista ÄI1 eteenpäin.

Lukuvuonna 2013–2014 ammattilukio-opetus järjestetään kahden kokonaisen päivän mallilla Myllytullin yksikössä ja Kaukovainion yksikössä. Lukio-opintojaksoilla viikon työpäivistä on kaksi lukiopäivää klo 8.10–16.00 (ainevalinnoista riippuen 3–5 ainetta) ja muina kolmena päivänä viikossa on ammatillisia ja

6.2 Opintopolku Kaksoistutkintolaisille on valmiit kolmen vuoden opintopolut ylioppilastutkintoon valmistavine kursseineen aikuislukion oppimäärän mukaisesti. Jos olet jo suorittanut lukiokursseja, voit tehdä henkilökohtaisen


Ammattilukiolaisen opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto

opiskelusuunnitelman (HOPS) aikaisempien lukiokurssien pohjalle. Oppiaineen kurssit on jaettu pakollisiin, syventäviin ja koulukohtaisiin kursseihin (katso esim. s.22–23). Pakollinen -nimitys viittaa yotutkinnon edellytyksiin, joita ei ammattilukiolaisilla ole kuten on päivälukion tai aikuislukion opiskelijoilla. Kurssien nimet löydät liitteestä 1, s.74–76.

6.3 Kursseille ilmoittautuminen Kursseille ilmoittaudutaan aikuislukion Wilmassa. Oulun aikuislukion kotisivuilta www. oulunaikuislukio.fi löytyy oikealta valikosta Wilmaan linkki ja ohjeet. Voit ilmoittautua kerralla kaikille lukuvuoden kursseille. Jos ilmoittautumisen haluaa tehdä jaksoittain, kappaleen 6.13 (s.43–44) taulukoissa on viimeiset ilmoittautumispäivät eri jaksojen kursseille.

6.4 Tukiopetus Ammattilukiolaisille tarjotaan tukiopetusta äidinkielessä, englannissa, ruotsissa sekä matemaattisissa aineissa. Kielten ja reaaliaineiden opiskelussa tukea voi pyytää oman kurssin opettajalta. Äidinkielessä tukea opiskeluunsa saa ottamalla yhteyden äidinkielen opettajaan Kati Karvoseen, kati.karvonen@eduouka.fi. Matemaattisissa aineissa tukea voi pyytää keneltä tahansa matemaattisten aineiden opettajalta tai ottamalla yhteyttä matemaattisten aineiden opettajaan Heikki Hallanoroon, p. 050 5763 526, heikki.hallanoro@eduouka. fi. Matemaattisissa aineissa järjestetään myös matikkapajatoimintaa. Opiskelija voi tulla pajaan kysymään neuvoa ja laskemaan tehtäviä

opettajan opastuksella. Pajan aukioloajat ilmoitetaan lukuvuoden aikana yksiköittäin ja jaksoittain. Ole itse aktiivinen ja kerro opettajalle tukiopetustarpeesta. Parempi pyytää ajoissa kuin myöhään! Jos tarvitset erityistä tukea esim. luki- tai oppimisvaikeuksien vuoksi, ole yh­ teydessä lukio-opoon opetuksen, kokeiden ja yo-kokeiden erityisjärjestelyjen vuoksi.

6.5 Kurssien tenttimisohje Ota vielä huomioon tentittävistä kursseista ja tenttimiskäytänteistä ͿͿ Hae tenttimislupaa harkiten, koska parhaiten opit osallistumalla lähiopetuksen oppitunneille, jossa saat eniten ohjausta ja harjoitusta sekä opit viestimään ja toimimaan ryhmässä. Myös etäopetuksessa saat ohjausta, joka tenttimällä suorittamisessa jää puuttumaan.

25


26

Ammattilukiolaisen opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto

Aine

Tentittäviksi sopivat kurssit

Kurssit, jotka eivät sovi tentittäväksi

Huomautus, lisätietoja

ÄI9

Äidinkielen kurssien tenttimislupa annetaan vain erityisen painavista syistä.

Äidinkieli ÄI7 Ruotsi, englanti

RUB1–5, ENA1–6 (A-pitkä/ B-keskipitkä)

Tenttimislupaa ei myönnetä puheviestinnän kurssille. Tenttiä voi pääsääntöisesti vain pakollisia kursseja.

RUB0, RUB7-9, RUB13, RUB14 (abikurssi) ENA0, ENA7-9, ENA13, ENA14 (abikurssi)

C-kielen kurssit 1–8

Englannin ja ruotsin syventävät ja soveltavat kurssit eivät kurssisisältönsä puolesta välttämättä sovi tentittäviksi, esim. nollakurssilla harjoitellaan asiasisältöjen lisäksi myös lukion työskentelytapoja. Lyhyenä kielenä opiskeltaessa voi tenttiä kurssit 1–8.

Matematiikka, lyhyt

*

MAB0, MAB9 (abikurssi)

Nollakurssi, jossa kerrataan yläasteen sisältöjä ja opetellaan lukion työskentelytapoja.

Matematiikka, pitkä

*

MAA0, MAA15, MAA14 (abikurssi)

Nollakurssi, pitkän matematiikan kurssit 1–4 kertaava kurssi.

Fysiikka

*

FY9 (abikurssi)

Kemia

*

KE6 (abikurssi)

Psykologia

*

PS1, PS2, PS5, PS6, PS7 (abikurssi)

Kurssi 1 on haasteellinen teoriakurssi. Kurssit 2 ja 5 ovat antoisia tuntikeskustelujen vuoksi. Kurssi 6 on vaativa nuorille, koska siinä on otettava ympäristö ja sen tapahtumat huomioon.

Terveystieto

*

TE3, TE4 (abikurssi)

Kurssi 3 on vaativa, jos ei ole hyviä matemaattisia taitoja.

Historia

*

HI1, HI7 (abikurssi)

Kurssin 1 oppitunneilla käsitellään koko oppiaineen opiskeluun liittyviä yleisiä asioita.

Kurssien tenttimisohjeita

ͿͿ Nuorten opiskelijoiden kohdalla vuorovaikutus on tärkeää, erityisesti muiden opiskelijoiden kommentit, esimerkit jne. voivat olla merkityksellisiä oppimiselle. ͿͿ Tenttimällä suoritettaessa opettaja varmistaa opiskelijan oppimisen riittävällä määrällä kotona tehtäviä kirjallisia suorituksia (= tehtäväpaketti).

ͿͿ Tenttimisoikeus annetaan tietyksi jaksoksi, jolloin kaikki tehtävät ja kokeet on suoritettava. Jos kurssiin kuuluu välikokeita, tenttijä osallistuu kokeisiin kurssin tunneilla yhtä aikaa lähiopetuksen kurssilaisten kanssa. ͿͿ Kertaus-/abikursseja ei voi tenttiä; huomaa, että yo-kirjoituksiin valmentavilla kursseilla valmennetaan myös psyykkistä valmiutta.


Ammattilukiolaisen opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto

Edellisen taulukon ohjeet ovat yleisluonteisia. Aineen aikaisemmista suorituksista olisi hyvä olla vähintään arvosana 7. Tenttimisestä tulee aina keskustella kurs­ sin opettajan kanssa. Opettaja päättää, voiko opiskelija tenttiä kurssin.

6.6 Moodle-kurssit 6.6.1 Talven Moodle-kurssit Talvella 3. jaksossa pidetään Myllytullin ja Kontinkankaan yksiköissä kevään kirjoituksiin kertaavat kurssit äidinkielessä ÄI9 ja englannin kielessä ENA14 puoliksi oppitunteina ja puoliksi Moodlessa. ͿͿ 80 min oppitunteja pidetään 6 kappaletta. ͿͿ Moodleen laitetaan tehtäviä, joista opiskelijan on tehtävä oppiainekohtaisesti sovittu määrä. ͿͿ Opiskelijan tulee osallistua kurssikokeeseen/preliminääriin. 6.6.2 Kesän Moodle-kurssit Kesällä pidettävät syksyn yo-kirjoituksiin kertaavat Moodle-kertauskurssit ͿͿ Keväällä aloitustuutorointi 40 min lähi­ opetuksena. ͿͿ Keväällä yksi päivystys niille, jotka eivät aloitustuutorointitilaisuuteen päässeet / joille jotain aloitustuutoroinnissa jäi epäselväksi. ͿͿ Kesällä opiskelijat tekevät Moodlessa olevia tehtäviä. ͿͿ Syksyllä lähiopetusta ja päivystystä (luokkaopetuksena tai AC-verkkokokouksena) ryhmän kanssa sovittuina aikoina.

ͿͿ Koe aikuislukion prelien yhteydessä tai opiskelijaryhmän kanssa sovittuna aikana tai kotikokeena. Opettajan antamat etätehtävät tulee tehdä kurssisuorituksen saamiseksi. Opettaja voi pakollisten etätehtävien lisäksi antaa vapaaehtoisia etätehtäviä. Kurssista riippuen näistä vapaaehtoisista etätehtävistä voi saada bonuspisteitä. Opiskelijat palauttavat etätehtävät syksyllä ammattilukio-opetuksen alettua opettajan antaman aikataulun mukaisesti. Aloitustuutoroinnit ja lähiopetustunnit pidetään joko aikuislukiolla tai Myllytullissa.

6.7 Jatkuvan kierron kurssit Jatkuvan kierron kursseja ovat ENA11, ENA12, RUB11, RUB12, SAA/SAB12, SAA/SAB14, SAA7, HI5, HI7, UE1, UE5, ET1, ÄI13 JA ÄI14.

27


28

Ammattilukiolaisen opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto

Kirjoittamisen kurssit kannattaa aloittaa hyvissä ajoin lukio-opintojen aikana, jotta ainekirjoituksen saa kuntoon.

valmistua kolmessa vuodessa, opintoja pitää kertyä 40 ov/lukuvuosi, joista 8–12 lukiokurssia vuosittain.

ͿͿ Kurssit voi suorittaa missä vaiheessa haluaa kesäjaksosta lähtien. ͿͿ Kursseista ei järjestetä lähiopetustunteja muiden kurssien tapaan. ͿͿ Ohjausta voi saada henkilökohtaisesti sovittuina tuutorointiaikoina s-postin, puhelimen tai kirjepostin avulla. ͿͿ Kirjoittamisen kursseissa ei ole loppukoetta. ͿͿ Voit suorittaa kurssit puolena tai koko kurssina.

Mikäli olet jo suorittanut lukiokursseja, niin osaamisesi tunnustetaan opintojen alkaessa. Katso päivälukion ja aikuislukion kurssien vastaavuudet liitteestä 2, s.77–78. Voit myös tehdä oman opintopolun, esimerkiksi jatkaa tutkintojen suorittamista vielä neljäntenä vuonna.

Ota yhteyttä suoraan opettajiin: →→Englanti: liisa.meissner@eduouka.fi puh. 044 7039 741 →→Ruotsi: liisa.pekkala@eduouka.fi puh. 044 7039 745 →→Saksa: liisa.meissner@eduouka.fi puh. 044 7039 741 →→Historia: paivikki.halla-aho@eduouka. fi puh 044 7039 733 →→Uskonto: paivikki.halla-aho@eduouka. fi puh 044 7039 733 →→Elämänkatsomustieto: titta.marttila@ eduouka.fi puh. 044 7039 752 →→ÄI14 (Luova kirjoittaminen): marita. kuusikko@eduouka.fi →→ÄI13 (Kehity kirjoittajana): erja.pietikainen@eduouka.fi puh. 044 7039 744

6.8 Oma opiskelusuunnitelma Eri yksiköissä opiskeleville opintopolut ja kurssitarjottimet löytyvät alla olevista kappaleista. Myllytullin opetuksen opintopolut sisältävät myös tiettyjen ATTO-aineiden eli yhteisten opintojen kurssien sijoittumiset. Näille kursseille ilmoittaudutaan samoin aikuislukion Wilmassa. Jos tavoitteesi on

Olet itse vastuussa opintojesi etenemisestä ja opintoviikkojen kertymisestä. Opintojen suunnitteluun ja seuraamiseen saat apua opinto-ohjaajilta, tukea ryhmänohjaajalta ja lukion opettajiltasi. Kysy heiltä neuvoa ongelmatilanteissa tai kun jokin asia on epäselvä. Aikuislukiossa suoritetut opinnot pyritään siirtämään jaksoittain omassa yksiköissäsi opintokorttiin. Tarkista jokaisen lukiojakson jälkeen, että siihen on merkitty kaikki suoritukset ja saamasi arvosanat. Jos virheitä tai epäselvyyksiä ilmenee, ota heti yhteyttä opoon. Aikuislukion Wilmassa kurssiarvosanat näkyvät noin viikko jakson päättymisen jälkeen. Hylätty kurssi Lukion arvosanasta 4 ei saa opintoviikkoa ammatillisella puolella. Katso s.57.


Ammattilukiolaisen opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto

6.9 Kaukovainion opetus Kaukovainion opetuksessa uusien opiskelijoiden (Kaukovainion ja Muhoksen yksiköiden opiskelijat) varsinaiset lukiojaksot ovat 3 ja 5. Kurssitarjonta ja opintopolku ovat seuraavilla sivuilla. Kurssit, joiden numerona on 0, ovat yläkoulun asioita kertaavia ja lukio-opintoihin valmentavia kursseja. Äidinkielen opinnot aloitetaan kurssilla numero 8 (3. jakso), minkä jälkeen opiskellaan äidinkieli 1 (5. jakso). Toisen vuoden opiskelijoille lukio-opetus jaksoilla 2, 4 ja 5; pitkää matematiikkaa opiskelevilla lisäksi jaksolla 1. Kolmannen vuoden opiskelijoilla lukiojaksot ovat 1, 2 ja 3.

2013 aloittavien lukiojaksot, Kaukovainion opetus Klo

1. jakso (ma, ke)

2. jakso (ma, ke)

3. jakso (ma, ke)

8.10 – 9.30

4. jakso (ma, ke)

5. jakso (ma, ke) Yhteis­kuntaoppi 1

9.40– 11.00

Ruotsi 1 Fysiikka 1

Ruotsi 2 Fysiikka 2

11.30 – 12.50

Äidinkieli 8

Pitkä mat. 4 Lyhyt mat. 2

13.10 – 14.30

Englanti 1

Äidinkieli 1

Pitkä mat. 3 Lyhyt mat. 1

Englanti 2

14.40 – 16.00

Pitkä mat. 1 Englanti 0

Pitkä mat. 2 Lyhyt mat. 0

29


MAA1 ENA0

G (ma, ke 9.4011.00)

H (ma, ke 11.3012.50)

K (ma, ke 13.1014.30)

L (ma, ke 14.4016.00)

ATTOVerkkokurssi

X (ma, ke 8.109.30)

Jakso 1 12.8.26.9.

MAA2 MAB0

Jakso 2 30.9.26.11.

MAA3 MAB1

ENA1

ÄI8

RUB1 FY1

Jakso 3 27.11.30.1.

Jakso 4 3.2.1.4.

ENA2

ÄI1

MAA4 MAB2

RUB2 FY2

YH1

Jakso 5 2.4.27.5.

A_YYT

MAA5

Jakso 1 12.8.26.9.

RUB3 FY3

MAA6 MAB3

ENA3

ÄI2

TE1 YH2

Jakso 2 30.9.26.11.

Jakso 3 27.11.30.1.

A_YYT

MAA8 MAB5

MAA7 MAB4

TE2 YH3

ENA4

TE3 YH4

ENA5

ÄI4

RUB5 FY5

RUB4 FY4

ÄI3

Jakso 5 2.4.27.5.

Jakso 4 3.2.-1.4.

2012 aloittaneiden opinnot (opetus pääosin jaksoilla 2, 4 ja 5)

TYÖSSÄOPPIMINEN

2013 aloittaneiden opinnot (opetus pääosin jaksoilla 3 ja 5)

Ilta: (2 vk intensiivi elokuu) RUB14 ENA14

Verkossa ÄI9 MAB9 MAA14 FY9 PS7 TE4 YH5 RUB14 ENA14 RUB11 ENA11

Kesä 2014 abikurssit

A_YYT

ÄI5

ENA6

MAA9 MAB6

FY6

MAA11

Jakso 1 12.8.26.9.

ENA7

ÄI6

MAA10 MAB7

FY7

Jakso 2 30.9.26.11.

A_YYT

ÄI9

ENA14

MAA14 MAB9

FY9 TE4

FY8

Jakso 3 27.11.30.1.

Jakso 5 2.4.27.5.

Jakso 4 3.2.-1.4.

2011 aloittaneiden opinnot (opetus jaksoilla 1,2,3)

TYÖSSÄOPPIMINEN

KAUKOVAINION YKSIKKÖ OPINTOPOLKU LV. 2013-2014, opetus kahtena päivänä ma ja ke

TYÖSSÄOPPIMINEN

30 Ammattilukiolaisen opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto


6

6

9

1 5

5 0 6

25.9.

1

2

25.11.

7

3

2

19.11.

7

10

3

2

21.11.

3

6

6

18.11.

JAKSO 4 / 3.2.-20.3.

JAKSO 5 / 2.4.-20.5.

3

0

2

3

7

20.11.

4

4

7

4

B-RUOTSI (RUB) MATEMATIIKKA PITKÄ (MAA) MATEMAT. LYHYT (MAB) FYSIIKKA (FY) YHTEISKUNTAOPPI (YH) TERVEYSTIETO (TE)

4

27.3.

A-ENGLANTI (ENA)

25.3.

3

31.3.

ÄIDINKIELI (ÄI)

Koepäivä

4

3

24.3.

2

3

26.3.

1

5

5

23.5.

2

5

8

2

27.5

2

4

5

4

22.5. 1 4 2 5

26.5.

3

4

2

1

24.5.

X G H K L X G H K L ma, ke ma, ke ma, ke ma, ke ma, ke ma, ke ma, ke ma, ke ma, ke ma, ke Opetus klo 8.10- 9.40- 11.30- 13.10- 14.40- 8.10- 9.40- 11.30- 13.10- 14.409.30 11.00 12.50 14.30 16.00 9.30 11.00 12.50 14.30 16.00

Koodit

AINEET

LUKION PÄIVÄOPETUKSEN KURSSITARJONTA, lv. 2013-2014, KAUKOVAINION YKSIKKÖ

B-RUOTSI (RUB) MATEMATIIKKA PITKÄ (MAA) MATEMAT. LYHYT (MAB) FYSIIKKA (FY) YHTEISKUNTAOPPI (YH) TERVEYSTIETO (TE)

11

23.9.

6

26.9.

A-ENGLANTI (ENA)

24.9. 5

27.9.

JAKSO 2 / 30.9.-14.11

JAKSO 3 / 27.11.-23.1.

8

31.1.

4

9

1

28.1.

9

14

1

8

30.1. 8 14 1

27.1.

1

3

9

29.1.

K L X G H K L X G H K L ma, ke ma, ke ma, ke ma, ke ma, ke ma, ke ma, ke ma, ke ma, ke ma, ke ma, ke ma, ke 13.10- 14.40- 8.10- 9.40- 11.30- 13.10- 14.40- 8.10- 9.40- 11.30- 13.10- 14.4014.30 16.00 9.30 11.00 12.50 14.30 16.00 9.30 11.00 12.50 14.30 16.00

ÄIDINKIELI (ÄI)

Koepäivä

H ma, ke 11.3012.50

JAKSO 1 / 12.8.-19.9.

X G ma, ke ma, ke Opetus klo 8.10- 9.409.30 11.00

Koodit

AINEET

LUKION PÄIVÄOPETUKSEN KURSSITARJONTA, lv. 2013-2014, KAUKOVAINION YKSIKKÖ

Ammattilukiolaisen opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto

31


32

Ammattilukiolaisen opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto


Pitkä mat. 0 Lyhyt mat. 0 Ruotsi 0

14.40 – 16.00

Pitkä mat. 2 Lyhyt mat. 1 ATTO_mat1

Ruotsi 1 Fysiikka 1 Psykologia 1 Terveystieto 1

Äidinkieli 0 ATTO_kemia

13.10 – 14.30

Pitkä mat. 1 Lyhyt mat.1 Ruotsi 1

Englanti 1

11.30 – 12.50

Englanti 0 ATTO_fys

Äidinkieli 8

3. jakso (ma, ke)

9.40– 11.00

2. jakso (ma, ke) ATTO_fys ATTO_ruotsi

1. jakso (ma, ke)

8.10 – 9.30

Klo

Pitkä mat. 3 Lyhyt mat. 2 ATTO_mat2

Ruotsi 2 Fysiikka 2 Psykologia 2 Terveystieto 2

Englanti 2

Äidinkieli 1

Ruotsi 2 ATTO_kemia

Pitkä mat. 4

5. jakso (ti, to)

VINKKI: Jos haluat opiskella sekä ruotsia että fysiikkaa/psykologiaa/ terveystietoa, niin opiskele 3.-4. jaksoilla reaaliaine klo 13.10-14.30 (ma ja ke) sekä ruotsi 1 jaksolla 2 klo 14.4016.00 (ma ja ke) ja ruotsi 2 jaksolla 4 klo 8.10-9.30 (ma ja ke).

Kolmannen vuoden opiskelijoiden lukiojaksot ovat 1, 2 ja 3.

Toisen vuoden opiskelijoilla lukio-opetus on jaksoilla 1, 3 ja 5. Pitkää matematiikkaa opiskelevilla on MAA7-kurssi jaksolla 4. Lyhyen matematiikan yo-kirjoituksiin 3. vuoden syksyllä menevillä on mahdollisuus opiskella matematiikan kurssit 4–7 jaksojen 3–5 aikana ja abikurssi kesällä.

Äidinkielen opinnot aloitetaan kurssilla numero 8 (3. jakso), minkä jälkeen opiskellaan äidinkieli 1 (4. jakso).

Kurssit, joiden numerona on 0, ovat yläkoulun asioita kertaavia ja lukio-opintoihin valmentavia kursseja.

4. jakso (ma, ke)

2013 aloittavien lukiojaksot, Myllytullin opetus

Myllytullin yksikössä järjestetään lukio-opetuspäivinä mahdollisuus suorittaa ATTO-opintoina ruotsin, matematiikan, fysiikan, kemian, terveystiedon, taide ja kulttuurin sekä liikunnan kurssit. Aamulla pidettävät ATTO-kurssit alkavat klo 8.00. Aamun lukiokurssit alkavat klo 8.10. Myllytullin opetuksessa uusien opiskelijoiden varsinaiset lukiojaksot ovat 3 ja 4. Kurssitarjonta ja opintopolku ovat seuraavilla sivuilla.

Myllytullin yksikössä toteutetaan lukio-opetus pääosin kahtena opetuspäivänä. Kontinkankaan yksikön 3. vuoden opiskelijoilla on matematiikkaa ja ruotsia tiistaisin ja torstaisin Myllytullin yksikössä.

6.10 Myllytullin opetus

Ammattilukiolaisen opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto

33


H (ma, ke 11.3012.50)

G (ma, ke 9.4011.00)

Y (ti, to 8.109.30)

X (ma, ke 8.109.30)

ATTO 8.009.30 lukiopäivistä riippuen ma ja ke tai ti ja to

Jakso 2 30.9.26.11.

ENA1

ÄI8

A_Fy A_Ru

ENA2

ÄI1

RUB2

A_Ke

Jakso 5 2.4.27.5.

Jakso 2 30.9.26.11.

MAA5 MAB3 A_ Mat3

RUB4

Jakso 3 27.11.30.1.

RUB3 FY3 PS3 TE3

RUB3

A_Taiku

Jakso 1 12.8.26.9.

TYÖSSÄOPPIMINEN

Jakso 4 3.2.1.4.

Jakso 4 3.2.1.4.

TYÖSSÄOPPIMINEN

Jakso 3 27.11.30.1.

TYÖSSÄOPPIMINEN

ENA5

ÄI4

A_Liik

Jakso 5 2.4.27.5.

2012 aloittaneiden opinnot (opetus pääosin jaksoilla 1,3,5; ma ja ke jaksoilla 1 ja 5, ti ja to jaksolla 3)

ÄI9 MAB9 MAA14 FY9 PS7 TE4 RUB14 ENA14 ENA11 RUB11

Verkossa

Kesä 2014 abikurssit

RUB6

Jakso 1 12.8.26.9.

A_Te

Jakso 2 30.9.26.11.

FY8

Jakso 3 27.11.30.1.

Jakso 5 2.4.27.5.

Jakso 4 3.2.1.4.

2011 aloittaneiden opinnot (opetus jaksoilla 1,2,3 ti ja to)

TYÖSSÄOPPIMINEN

2013 aloittaneiden opinnot (opetus pääosin jaksoilla 3-4 ma ja ke)

Jakso 1 12.8.26.9.

Myllytullin yksikössä jaksoilla 3 ja 4 ( ja pitkän matematiikan opiskelijat myös jaksolla 5). Opintopolku on Myllytullin yksikön opintopolussa.

MYLLYTULLIN YKSIKKÖ, OPINTOPOLKU LV 2013-2014, opetus kahtena päivänä ma ja ke tai ti ja to, *-merkityt kurssit pidetään puoliksi oppitunteina ja puoliksi Moodlessa

Haukiputaan yksikössä opetusta annetaan jaksoilla 1 ja 2 uusille opiskelijoille. Näillä jaksoilla pidetään äidinkielen, matematiikan ja englannin nollakurssit sekä pitkän matematiikan ensimmäinen kurssi. Loput lukiokurssit Haukiputaan yksikön opiskelijat tekevät

6.11 Haukiputaan opetus

TYÖSSÄOPPIMINEN

34 Ammattilukiolaisen opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto


P (ma, ke 16.0517.25)

Q (ti, to 16.0517.25)

ATTOVerkkokurssi

HAU: MAA0 MAB0

N (ti, to 14.4016.00)

HAU: MAA1

HAU: ENA0

MAA1 MAB1 RUB1

MAA0 MAB0 RUB0

HAU: ÄI0

ENA0 A_Fy

ÄI0 A_Ke

M (ti, to 13.1014.30)

L (ma, ke 14.4016.00)

K (ma, ke 13.1014.30)

J (ti, to 11.3012.50)

I (ti, to 9.4011.00)

MAA3 MAB2 A_ Mat2

MAA2 MAB1 A_ Mat1

RUB2 FY2 PS2 TE2

RUB1 FY1 PS1 TE1

TAI AMMATILLISIA

MAA4

A_YYT

TE1 MAA11

ENA3

ÄI2

TAI AMMATILLISIA TE2

TE1

A_YYT

TE4

ENA4

ÄI3

RUB4 FY4 PS4 TE4

MAA6 MAB4 A_Taiku

TAI AMMATILLISIA

MAA7 MAB5

MAB7

MAA8 MAB6 MAB5 RUB5

RUB5 FY5 PS5

Iltaopetuksessa (2 vkoa intensiivi elokuussa) RUB14 ENA14

A_YYT

TE1 MAA11

MAA9 MAB6

RUB10 FY6 PS6

ENA6

ÄI5

TE2

TE1

MAA10 MAB7

RUB7 FY7

ENA7

ÄI6

A_YYT

TE4 PS7

MAA14 MAB9

RUB14 FY9

ÄI9* ENA14*

MAA13 ENA8

Ammattilukiolaisen opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto

35


3

MATEMAT.LYHYT (MAB)

6

3

10

24.9.

1

6

9

26.9.

1

11

20.9.

5, 7

1, 12, 14

12, 14, 7

11,12

11,12

13,14

3

3

TERVEYS­TIETO (TE)

LIIKUNTA (LI)

3

FYSIIKKA (FY)

PSYKOLOGIA (PS)

KEMIA (KE)

BIOLOGIA (BI)

6

1 2

0

0

0

3

2

25.9.

1, 6

3

0, 2

23.9.

Q ti, to 16.0517.25

ELÄMÄNKATS.­ TIETO (ET)

6

5

25.9.

J K L M N ti, to ma, ke ma, ke ti, to ti, to 11.30- 13.10- 14.40- 13.10- 14.4012.50 14.30 16.00 14.30 16.00

USKONTO (UE)

YHTEISKUNTAOPPI (YH)

HISTORIA (HI)

5

3

MATEMAT.PITKÄ (MAA)

B3-SAKSA

A-SAKSA

B-RUOTSI (RUB)

6

23.9. 6

26.9.

A-ENGLANTI (ENA)

24.9. 5

3

27.9.

27.9.

I ti, to 9.4011.00

JAKSO 1 / 12.8.-19.9.

G H ma, ke ma, ke 9.40- 11.3011.00 12.50

ÄIDINKIELI (ÄI)

Koepäivä

Y ti, to 8.109.30

X Opetus klo ma, ke 8.109.30

Koodit

AINEET

LUKION PÄIVÄOPETUKSEN KURSSITARJONTA, lv. 2013 - 2014, MYLLYTULLIN YKSIKKÖ JATKUVA KIERTO

36 Ammattilukiolaisen opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto


LIIKUNTA (LI)

TERVEYS­TIETO (TE)

FYSIIKKA (FY)

KEMIA (KE)

HISTORIA (HI)

1

7

1

5, 7

1

1, 12, 14

12, 14, 7

11, 12

11, 12

13, 14

1, 6

2

15.11.

ELÄMÄNKATS.­ TIETO (ET)

1

15.11.

JATKUVA KIERTO

USKONTO (UE)

7

1

1

7

MATEMAT.LYHYT (MAB)

1

21.11.

10

0

19.11.

1

7

20.11.

MATEMAT.PITKÄ (MAA)

B3-SAKSA

A-SAKSA

B-RUOTSI (RUB)

A-ENGLANTI (ENA)

18.11.

20.11.

Koepäivä

ÄIDINKIELI (ÄI)

6

18.11.

Koodit

Opetus klo

JAKSO 2 / 30.9.-14.11

J K L M N P Q ti, to ma, ke ma, ke ti, to ti, to ma, ke ti, to 11.30- 13.10- 14.40- 13.10- 14.40- 16.05- 16.0512.50 14.30 16.00 14.30 16.00 17.25 17.26

I ti, to 9.4011.00

AINEET

LUKION PÄIVÄOPETUKSEN KURSSITARJONTA, lv. 2013 - 2014, MYLLYTULLIN YKSIKKÖ

Ammattilukiolaisen opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto

37


8

1

1

A-ENGLANTI (ENA)

4

3

30.1.

7

24.1.

11, 12

11, 12

13, 14 2

31.3.

27.3. 1 2

25.3. 1 2 2

24.3.

3

26.3.

7

27.3.

11, 12

11, 12

13, 14

1 1 1

4 4

TERVEYS­TIETO (TE)

KUVAMATAITO (KU)

FYSIIKKA (FY)

4

8

9

9

1

4

2

14

2

13 6

PSYKOLOGIA (PS)

MAANTIEDE (GE)

HISTORIA

YHTEISKUNTA­ OPPI (YH)

ELÄMÄNKATS.­ TIETO (ET)

USKONTO (UE)

MATEMAT. LYHYT (MAB)

4

5, 7

1

1, 6

2

2

2

2

1

5

5, 7

1

1, 6

1, 12, 14

14

4

3

28.1.

1, 12, 14

29.1.

B3-SAKSA MATEMATIIKKA PITKÄ (MAA)

1

27.1.

12, 14, 7

4

14M

9M

29.1.

JAKSO 4 / 3.2.-20.3. X G H K L N ma, ke ma, ke ma, ke ma, ke ma, ke ti, to 8.10- 9.40- 11.30- 13.10- 14.40- 14.409.30 11.00 12.50 14.30 16.00 16.00

12, 14, 7

8

27.1.

J K L M N Q ti, to ma, ke ma, ke ti, to ti, to ti, to 11.30- 13.10- 14.40- 13.10- 14.40- 16.0512.50 14.30 16.00 14.30 16.00 17.25

JAKSO 3 / 27.11.-23.1.

I ti, to 9.4011.00

JATKUVA KIERTO

A-SAKSA

B-RUOTSI (RUB)

4

30.1.

31.1.

8

Koepäivä

28.1.

G H ma, ke ma, ke 9.40- 11.3011.00 12.50

Y ti, to 8.109.30

ÄIDINKIELI (ÄI)

Opetus klo

Koodit

AINEET

LUKION PÄIVÄOPETUKSEN KURSSITARJONTA, lv. 2013 - 2014, MYLLYTULLIN YKSIKKÖ JATKUVA KIERTO

38 Ammattilukiolaisen opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto


4

5

4

5 5

26.5.

5

21.5.

2

27.5.

4

22.5.

7

23.5.

23.5.

11, 12

13, 14

5 5

FYSIIKKA (FY)

PSYKOLOGIA (PS)

ÄI9M ja ENA14M ovat Moodle-kursseja. Jatkuvan kierron kursseille ilmoittautuminen suoraan opettajalle. Kurssin voi suorittaa milloin vain lukuvuoden aikana.

KUVAAMA­TAITO (KU)

FILOSOFIA (FI)

1

BIOLOGIA (BI) 1

5, 7

1

HISTORIA (HI)

1, 6

ELÄMÄNKATS.­ TIETO (ET)

6, 5

MATEMAT.LYHYT (MAB)

1, 12, 14

USKONTO (UE)

8

MATEMAT. PITKÄ (MAA)

11, 12

21.5.

12, 14, 7

26.5.

JAKSO 5 / 2.4.-20.5.

J K L M N P Q ti, to ma, ke ma, ke ti, to ti, to ma, ke ti, to 11.30- 13.10- 14.40- 13.10- 14.40- 16.05- 16.0512.50 14.30 16.00 14.30 16.00 17.25 17.25

B3-SAKSA

1

22.5.

27.5.

I ti, to 9.4011.00

JATKUVA KIERTO

A-SAKSA

B-RUOTSI (RUB)

ÄIDINKIELI (ÄI) A-ENGLANTI (ENA)

Koepäivä

G H Opetus klo ma, ke ma, ke 9.40- 11.3011.00 12.50

Koodit

AINEET

LUKION PÄIVÄOPETUKSEN KURSSITARJONTA, lv. 2013 - 2014, MYLLYTULLIN YKSIKKÖ

Ammattilukiolaisen opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto

39


Klo

2. jakso

MA, KE: Ruotsi. 1 TI, TO: Pitkä mat. 2, Lyhyt mat. 2

TI, TO: Pitkä mat. 1 Lyhyt mat. 1

14.40 – 16.00

16.05 – 17.25

MA, KE: Terveystieto 1, Fysiikka 1 TI, TO: Psykologia 1, Kemia 1

MA, KE: Äidinkieli 8 TI, TO: Englanti 2

TI, TO: Englanti 1

1. jakso

13.10 – 14.30

11.30 – 12.50

3. jakso

4. jakso

MA, KE: Ruotsi 2 TI, TO: Pitkä mat. 3 Lyhyt mat. 3

MA, KE: Terveystieto 2, Fysiikka 2 TI, TO: Psykologia 2, Kemia 2

MA, KE: Äidinkieli 1 TI, TO: Englanti 2

2013 aloittavien lukiojaksot, Kontinkankaan opetus

Kolmannen vuoden opiskelijoiden lukiojaksot ovat 1, 2 ja 3. Ruotsia ja matematiikkaa opiskelevat käyvät lukiotunneilla Myllytullin yksikössä, katso Myllytullin opintopolku ja kurssitarjotin s.34–39.

Toisen vuoden opiskelijoilla on lukio-opetus jaksoilla 1, 3 ja 5.

Kurssitarjonta ja opintopolku ovat seuraavilla sivuilla.

Kontinkankaan opetuksessa uusien opiskelijoiden varsinaiset lukiojaksot ovat 2 ja 4. Englantia ja/tai matematiikkaa opiskelevilla myös jaksolla 1 on lukio-opintoja.

6.12 Kontinkankaan opetus

MA, KE: Kemia 3 TI, TO: Ruotsi 3

MA, KE: Pitkä mat. 4 Lyhyt mat. 4

5. jakso

40 Ammattilukiolaisen opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto


J (ti, to 11.3012.50)

ENA1

MAA1 MAB1

K (ma, ke 13.1014.30)

L (ma, ke 14.4016.00)

M (ti, to 13.1014.30)

N (ti, to 14.4016.00)

P (ma, ke 16.0517.25)

Q (ti, to 16.0517.25)

H (ma, ke 11.3012.50)

MAA2 MAB2

PS1 KE1

RUB1

TE1 FY1

ENA2

ÄI8

Jakso 3 27.11.30.1.

ENA3

MAA3 MAB3

PS2 KE2

RUB2

RUB3

KE3

MAA4 MAB4

ÄI1

TE2 FY2

Jakso 5 2.4.27.5.

Jakso 4 3.2.1.4.

ENA3

PS3 KE4

RUB4

TE3 FY3

MAA5 MAB5

ÄI2

Jakso 1 12.8.26.9.

Jakso 2 30.9.26.11.

KE5

TYÖSSÄOPPIMINEN

Jakso 2 30.9.26.11.

MAA6 MAB6

TE4 FY4

RUB5

PS4 KE6

ENA4

ÄI3

Jakso 3 27.11.30.1.

Jakso 4 3.2.1.4.

MAA7

TYÖSSÄOPPIMINEN

Jakso 1 12.8.26.9.

TYÖSSÄOPPIMINEN

2012 aloittaneiden opinnot

MAA8 MAB7

PS5

RUB6

FY5

ENA5

Iltaopetuksessa (2 vkoa intensiivi elokuussa) RUB14 ENA14

ÄI6

ENA7

ÄI9* ENA14*

ENA13

Jakso 3 27.11.30.1.

Jakso 5 2.4.27.5.

Jakso 4 3.2.1.4.

2011 aloittaneiden opinnot Jakso 2 30.9.26.11.

*-merkityt kurssit pidetään puoliksi oppitunteina ja puoliksi Moodlessa.

ÄI5

ENA6

ÄI4 Verkossa ÄI9 MAB9 MAA14 FY9 PS7 TE4 RUB14 ENA14 RUB11 ENA11

Jakso 1 12.8.26.9.

Jakso 5 2.4.27.5.

Kesä 2014 abikurssit

TYÖSSÄOPPIMINEN

2013 aloittaneiden opinnot

TYÖSSÄOPPIMINEN

KONTINKANKAAN YKSIKKÖ OPINTOPOLKU LV. 2013-2014, opetus neljänä iltapäivänä viikossa

Ammattilukiolaisen opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto

41


JAKSO 2 / 30.9.-14.11

LUKION PÄIVÄOPETUKSEN KURSSITARJONTA, lv. 2013 - 2014, KONTINKANKAAN YKSIKKÖ

JAKSO 1 / 12.8.-19.9.

JAKSO 3 / 27.11.-23.1.

2

JAKSO 4 / 3.2.-20.3.

3

3

1

3

5 4

1 1

4

5

5

3

6

8 2

1

1

7 1

6

2

JAKSO 5 / 2.4.-20.5.

1

1

2

5

3 4

2

2

ÄI9M ja ENA14M ovat Moodle-kursseja. Jatkuvan kierron kurssit, katso Myllytullin kurssitarjotin.

PSYKOLOGIA (PS)

TERVEYS­TIETO (TE)

3

2

1

FYSIIKKA (FY)

B-RUOTSI (RUB) MATEMAT. PITKÄ (MAA) MATEMAT. LYHYT (MAB) KEMIA (KE)

A-ENGLANTI (ENA)

ÄIDINKIELI (ÄI)

2

2

3

3

7

4 5

5

4

4

6

5

7

8

3

3

H J K L M N P H J K L M N P Q ma, ke ti, to ma, ke ma, ke ti, to ti, to ma, ke ma, ke ti, to ma, ke ma, ke ti, to ti, to ma, ke ti, to Opetus klo 11.30- 11.30- 13.10- 14.40- 13.10- 14.40- 16.05- 11.30- 11.30- 13.10- 14.40- 13.10- 14.40- 16.05- 16.0512.50 12.50 14.30 16.00 14.30 16.00 17.25 12.50 12.50 14.30 16.00 14.30 16.00 17.25 17.25 Koepäivä 21.3. 31.3. 24.3. 26.3. 25.3. 27.3. 21.3. 23.5. 26.5. 27.5. 21.5. 27.5. 22.5. 26.5. 23.5.

Koodit

AINEET

TERVEYSTIETO (TE)

PSYKOLOGIA (PS)

FYSIIKKA (FY)

B-RUOTSI (RUB) MATEMAT. PITKÄ (MAA) MATEMAT. LYHYT (MAB) KEMIA (KE)

A-ENGLANTI (ENA)

ÄIDINKIELI (ÄI)

4

6

13 5

14M

9M

4

4

6

6

H J K L M N H J K L M N P H J K L M N ma, ke ti, to ma, ke ma, ke ti, to ti, to ma, ke ti, to ma, ke ma, ke ti, to ti, to ma, ke ma, ke ti, to ma, ke ma, ke ti, to ti, to Opetus klo 11.30- 11.30- 13.10- 14.40- 13.10- 14.40- 11.30- 11.30- 13.10- 14.40- 13.10- 14.40- 16.05- 11.30- 11.30- 13.10- 14.40- 13.10- 14.4012.50 12.50 14.30 16.00 14.30 16.00 12.50 12.50 14.30 16.00 14.30 16.00 17.25 12.50 12.50 14.30 16.00 14.30 16.00 Koepäivä 20.9. 27.9. 23.9. 25.9. 24.9. 26.9. 15.11. 25.11. 18.11. 20.11. 19.11. 21.11. 15.11. 24.1. 31.1. 27.1. 29.1. 28.1. 30.1.

Koodit

AINEET

42 Ammattilukiolaisen opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto


pe 17.1.

pe 21.3.

3

4

5

OPETUS

-

pe 13.9.

ti 12.11.

pe 17.1.

pe 21.3.

1

2

3

4

5

JAKSO

VIIMEINEN ILM. PÄIVÄ

I, K

ma 23.9.

J, L ke 25.9.

ti 24.9.

G, M to 26.9.

H, N

KOKEET P, Q pe 20.9.

X, Y pe 27.9.

2.4.–20.5.

3.2.–20.3.

OPETUS

2.4.–20.5.

3.2.–20.3.

30.9.– 14.11. 27.11.– 23.1.

12.8.–19.9.

ti 27.5.

ti 25.3.

ti 28.1.

to 22.5.

to 27.3.

to 30.1.

H

J

K

L

ma 18.11.

pe 23.5. ma 26.5.

ti 27.5.

pe 31.1.

ti 24.9.

M

pe 23.5.

to 26.9.

N

pe 23.5.

pe 21.3. ma 31.3.

pe 24.1.

P, Q

ke 21.5.

ti 27.5.

ti 25.3.

ti 28.1.

to 22.5.

to 27.3.

to 30.1.

Q pe 23.5.

P ma 26.5.

pe 21.3.

ke 20.11. ti 19.11. to 21.11. pe 15.11.

pe 31.1. ma 27.1. ke 29.1.

ma 25.11.

pe 27.9. ma 23.9. ke 25.9.

pe 21.3. ma 31.3. ma 24.3. ke 26.3.

pe 24.1.

pe 15.11.

pe 20.9.

KOKEET

KONTINKANKAAN YKSIKKÖ

ma 26.5. ke 21.5.

ma 24.3. ke 26.3.

27.11.–23.1. ma 27.1. ke 29.1.

30.9.–14.11. ma 18.11. ke 20.11. ti 19.11. to 21.11. pe 15.11. ma 25.11.

12.8.–19.9.

KURSSEILLE ILMOITT. JA OPETUS

pe 13.9.

ti 12.11.

2

-

1

JAKSO

VIIMEINEN ILM. PÄIVÄ

KURSSEILLE ILMOITT. JA OPETUS

MYLLYTULLIN JA KAUKOVAINION YKSIKÖT

Jokainen jakso päättyy koeviikkoon, jolloin lukiokursseista järjestetään kokeet (3 tuntia) ja kokeiden palautus. Koeviikolla ei ole lukio-opetusta, mutta opiskelija osallistuu ammatillisille tunneille.

6.13 Jaksot, kokeet ja kokeiden palautus

Ammattilukiolaisen opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto

43


44

Ammattilukiolaisen opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto

TUNTIKAAVIO

KOKEET

Klo

ma

ti

ke

to

Klo

8.10 – 9.30

X

Y

X

Y

8.00–11.00

Koodit

9.40 – 11.00

G

I

G

I

13.10–16.10

K, L, M, N

11.30 – 12.50

H

J

H

J

14.00–17.00

13.10 – 14.30

K

M

K

M

X, Y, H, J, P, Q, kun koe on pe

14.40 – 16.00

L

N

L

N

13.10–16.10

P, kun koe on ma

16.05 – 17.25

P

Q

P

Q

X, Y, G, H, I, J

KOKEIDEN PALAUTUKSET 1. jakso ma 30.9.

3. jakso ma 3.2.

5. jakso ke 28.5. koodeittain:

kaikki koodit klo 15.40–16.20

kaikki koodit klo 15.40–16.20

X klo 10.30–11.10

2. jakso ti 26.11. koodeittain:

4. jakso ti 1.4. koodeittain:

G klo 11.15–11.55

I klo 11.15–11.55

J klo 12.00–12.40

H klo 12.00–12.40

J klo 12.00–12.40

M klo 12.45–13.25

K klo 12.45–13.25

M klo 12.45–13.25

N klo 13.30–14.10

L klo 13.30–14.10

N klo 13.30–14.10

Q klo 14.15–14.55

P klo 14.15–14.55

Q klo 14.15–14.55

Muut koodit klo 15.00–15.40

Muut koodit klo 15.00–15.40

Muut koodit klo 15.00–15.40


Ammattilukiolaisen opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto

7 Ilta- ja etäopetus

7.1 Joustavaa ja yksilöllistä opiskelua Ammattilukiolaisena opiskelet ensisijaisesti Kaukovainion, Myllytullin tai Kontinkankaan päiväopetuksessa. Voit nopeuttaa ja paikata opintoja, opiskella työssäoppismisjaksolla tai opiskella lisää reaaliaineita ja kieliä Oulun aikuislukion iltaopetuksessa. Voit opiskella myös ohjatuilla verkkokursseilla eLukiossa (www. elukio.fi), kunhan sinulla on lukio-opiskelusta jonkin verran kokemusta. Kysy tarvittaessa opolta lisää suoritusvaihtoehdoista.

7.2 Iltaopetus Aikuislukion iltaopetus järjestetään Merikosken koulutalossa Tuiran kaupunginosassa (Itäkangastie 9, 90500 Oulu). Iltaopetuksessa noudatetaan 6-jaksojärjestelmää. Jakson viimeisellä viikolla on koeviikko, jolloin lukioopetusta ei järjestetä. Koeviikko päättyy kokeenpalautukseen. Niin kokeet kuin kokeenpalautuskin ovat aikuislukiolla. Ammattilukio-opintohin ilmoittautuneena näet aikuislukion Wilmassa myös iltaopetuksen kurssitarjottimen ja voit valita illan kursseja. Huomaa, että iltaopetuksen ja päiväopetuksen jaksot alkavat ja päättyvät eri ajankohtina.

45


46

Ammattilukiolaisen opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto

TUNNIT

KLO

OPETUSILLAT MA    TI       KE      TO

1.

16.00–16.50

A        A        A         A

16.00–16.40

A

2.

17.00–17.50

B        C         B         C

16.45–17.25

B

3.

17.50–18.40

B        C         B        C

17.30–18.10

C

4.

19.00–19.50

D        E         D        E

18.25–19.05

D

5.

19.50–20.40

D        E         D        E

19.10–19.50

E

PALAUTUSILLAT

Koepäivät (kokeet klo 17.00–20.00)

Jakso

Kokeen pal.

N:o

Opetus

A

B

C

D

E

1

19.8.–17.9.

20.9.

18.9.

19.9.

23.9.

24.9.

25.9.

2

26.9.–4.11.

8.11.

5.11.

6.11.

7.11.

11.11.

12.11.

3

13.11.–13.12.

19.12. 16.12. 17.12. 18.12. 19.12.

7.1.

4

8.1.–6.2.

7.2.

10.2.

11.2.

12.2.

13.2.

5

18.2.–26.3.

28.3.

27.3.

31.3.

1.4.

2.4.

3.4.

6

7.4.–13.5.

16.5.

14.5.

15.5.

19.5.

20.5.

21.5.

Iltaopetuksen opetus- ja koepäivät näet yllä olevasta taulukosta. Yllä olevassa taulukossa olevien koodien A, B, C, D, E opetuksen viikonpäivät ja kellonajat sekä kokeenpalautuksen kellonajat näet yllä olevista taulukoista. Iltaopetuksen kurssitarjotin on sivuilla 48– 51. Iltaopetuksessa on käytössä sama aikuislukion Moodle kuin ammattilukion opetuksessakin.

7.3 Etäopetus Etäopiskelua varten ilmoittaudutaan Oulun aikuislukion opiskelijana etäopintoihin eLukion kotisivulla www.elukio.fi (vasemmassa ylänurkassa kohta Ilmoittautuminen). Ilmoittautumisen jälkeen saat sähköpostiisi viestin, jossa neuvotaan Moodle-tunnusten vahvistaminen. Sähköpostivahvistuksen jälkeen

17.2.

Moodle-oppimisympäristön tunnukset aktivoituvat. Aikuislukion Wilman kautta pääset valitsemaan kursseja. eLukion opetukseen osallistutaan kotitietokoneilta. Etäopetuksessa noudatetaan 6-jaksojärjestelmää. Jakson viimeisellä viikolla on koeviikko, jolloin lukio-opetusta ei järjestetä. Kurssikokeet pidetään aikuislukiolla. Huomaa, että etäopetuksen ja päiväopetuksen jaksot alkavat ja päättyvät eri ajankohtina. Etäopiskelu on itsenäistä mutta opettajan ohjaamaa. Kurssin aikana opettajalla on päivystysaikoja, jolloin kannattaa olla yhteydessä opettajaan mm. puhelimitse tai sähköpostitse. Opettaja tekee kurssisuunnitelman, joka ohjaa sinua opiskelussasi koko kurssin ajan. Löydät kurssisuunnitelman ja kurssimateriaalin etälukion oppimisympäristöstä Moodlesta kyseisen kurssin työtilasta www.elukio.fi/ moodle. Seuraa valitsemiesi kurssien työtiloja ja sähköpostiasi päivittäin. Etäkurssiin kuuluu


Ammattilukiolaisen opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto

Kokeesta poisjääminen, kokeen siirtäminen ja etäkoevastaava Sari Heikkilä Kokeeseen ei tarvitse erikseen ilmoittautua (poikkeuksena uusintakokeet), vaan koejärjestelyt tehdään kursseille ilmoittautuneiden mukaan. Jos et aio osallistua kokeeseen, informoi asiasta kurssin opettajaa ja lukiosi koejärjestelyvastaavaa, jotta turhia järjestelyjä ei vuoksesi tehdä. Kokeen siirtäminen eri koekoodille on mahdollista perustelluista syistä. Kokeen siirtämisestä sovitaan ensin kurssin opettajan kanssa. Opettaja ja opiskelija sopivat kokeen siirtämisen ilmoittamisesta aikuislukion koevastaavalle Sari Heikkilälle, sari.heikkila@eduouka.fi, puh. 044 7039755.

yleensä kaksi 2 x 100 minuutin lähiopetustuntia. Lähiopetukseen osallistutaan kotoa Adobe Connectin (AC) välityksellä. Kurssikokeet ovat koeviikolla Oulun aikuislukiolla. Kurssikoe- ja uusintakoepäivät ovat samat kuin iltaopetuksen koepäivätkin, katso s.46 ja 56. Koeluokista tiedotetaan opiskelijoille mm. eLukion Moodlessa Oulun aikuislukion työtilassa, Oulun aikuislukion ilmoitustaululla ja aikuislukion kotisivulla www.oulunaikuislukio.fi. Kokeet postitetaan kurssien opettajille arvioitaviksi ja arvioidut kokeet lähetetään aikuislukioon. Arvioidut kokeet lähetetään opiskelijalle kotiin vain, jos opiskelija on toimittanut kirjekuoren ja postimerkin kokeen mukana. Arvosteltuja kokeita säilytetään koululla yksi lukuvuosi, minkä jälkeen ne hävitetään. Kurssiarvosanan opettaja tallentaa aikuislukion Wilmaan.

Moodle Kirjaudu sisään osoitteessa www.elukio.fi ja klikkaa etusivun vasemmalla puolella olevasta valikosta Moodle. Oppimisympäristössä ovat kurssien työtilat. Sieltä löydät kurssiesi opiskeluohjeet ja opiskelumateriaalin. Näet vain ne kurssit, joille olet Wilmassa ilmoittautunut. Adobe Connect eli AC eLukion kontaktiopetuksessa käytetään AC-verkkokokousjärjestelmää. Kokoushuoneen web-osoitteen saat kurssisi opettajalta Moodlessa. Opiskelijana tarvitset web-selaimen flash-laajennuksella sekä kuulokemikrofonin. AC:n toimivuuden koneellasi voit testata seuraavassa osoitteessa: http://oulu.emea. acrobat.com/common/help/en/support/meeting_test.htm. Ennen istuntoa kone kannattaa käynnistää uudelleen siten, että kuulokemikrofoni on kytkettynä paikoilleen. Participant-opas sisältää tiivistetyt ohjeet istuntoon osallistumiseen. Opas löytyy eLukion sivuilta www. elukio.fi yläpalkin linkistä Opiskelu.

47


12J 14J

12J 14J

A-SAKSA (SAA)

B2, 3-SAKSA (SAB3)

6J

12J 11J

1/215

A-ENGLANTI (ENA)

B3-VENÄJÄ (VEB3) B3-ESPANJA (EAB3) MATEMATIIKKA PITKÄ (MAA) MATEMATIIKKA LYHYT (MAB) USKONTO (UE)

19.9.

23.9.

24.9.

8.11.

D

E

5.11.

6.11.

7.11.

11.11.

ma,ke ti,to ma, ke ti,to 17-18.40 17-18.40 19-20.40 19-20.40

C

JAKSO II / 26.9.-4.11. B

6J

12J 14J

12J 14J

12J 11J

12J 11J

1b*(ma)/ 209 4b*(ke)/ 209

1J

7J

2/314

2/215 4/306

6/113

7/113 1/114 9/117

0/114

4/117 0/114

2/117

2/210

1/113

4/208

1/208

0/306 6/311

4/314

1/215

1/210

5/210

7/312

0/212 3/211

3/215

6/214

4/311 1/211

5/314

4/218

4/215

5/214

1a*(ma)/ 209 4a*(ke)/ 209

1J

7J

13/312

1/314 10/212

0/215

1/203

5/114

8/113

1/214

7/209

1a/208

5/311 15/312

1/314

1/218

1/215

2/203

7/117

1/306

5/314

3/218

1/113

2/117

5/208

2/208

2/311

4/314

5/218

5/215

Kurssi/Luokkatila (Kokeet alkavat klo 17.00)

18.9.

ma-to 16.00

A

13J 14J

12J 11J

B3-RANSKA (RAB3)

E

Kurssi/Luokkatila (Kokeet alkavat klo 17.00)

B-RUOTSI (RUB)

OPI OPPIMAAN (OP) SUOMI 2. KIELENÄ (S2)

D

ma,ke ti,to ma, ke ti,to 17-18.40 17-18.40 19-20.40 19-20.40

C

JAKSO I / 19.8.-17.9.

B

13J 14J

20.9.

KOEPÄIVÄ

ÄIDINKIELI (ÄI)

ma-to 16.00

A

OPETUS­TUNNIT KLO

KOODIT

ILTAOPETUS

LUKION ILTAOPETUKSEN KURSSITARJONTA LV. 2013-2014 SYKSY

C

D

E

16.12.

17.12.

18.12.

19.12.

ma,ke ti,to ma, ke ti,to 17-18.40 17-18.40 19-20.40 19-20.40

B

JAKSO III / 13.11.-13.12.

6J

12J 14J

12J 14J

12J 11J

12J 11J

13J 14J

2/113

9/117

6/210

7/214

2a*(ma)/ 209 5a*(ke)/ 209

1J

7J

2/311 7/312

3/314

5/215

3/117

12/114

2/214

1b/208

6/312

2/314

2/218

2/215 5/306

8/117

3/114

5/311

7/211

6/114

6/208

3/208

4/312

5/211

6/218

6/215

Kurssi/Luokkatila (Kokeet alkavat klo 17.00)

19.12.

ma-to 16.00

A

48 Ammattilukiolaisen opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto


5J 7J

1/104

1/213

2/116

8/117

1/104

3/213

1/116

1/212

2/104

2/213

3/203

4/213

4/212

4/104

1/213

5J 7J

5/212 1/213

2/203

4/212

1/113

1/104

2/203

j = jatkuvan kierron kurssi, ilmoittautuminen suoraan opettajalle.

a, b = kurssi hajautettu kahdelle eri jaksolle. B-kurssi on jatkoa a-kurssille. Opetusta kerran viikossa.

Sinisellä pohjalla merkittyjä kursseja suositellaan abeille.

*-merkityt kurssit toteutetaan puolikurssina

LIIKUNTA (LI)

KUVATAIDE (KU)

MUSIIKKI (MU)

PSYKOLOGIA (PS) TERVEYSTIETO (TE)

FILOSOFIA (FI)

FYSIIKKA (FY)

KEMIA (KE)

MAANTIEDE (GE)

BIOLOGIA (BI)

YHTEISKUNTAOPPI (YH)

HISTORIA (HI)

ELÄMÄNKATS. TIETO (ET)

1/214

2/104

3/213

5/104

2/213

5J 7J

2/212

3/310

5/213

1/203

6/212

3/310

3/213

4/203 3/203

5/104

1/213

2/213

1/212

6/310

Ammattilukiolaisen opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto

49


USKONTO (UE)

B3-VENÄJÄ (VEB3) B3-ESPANJA (EAB3) MATEMAT. PITKÄ (MAA) MATEMAT. LYHYT (MAB)

B3-RANSKA (RAB3)

SUOMI 2. KIELENÄ (S2) B-RUOTSI (RUB) A-ENGLANTI (ENA) A-SAKSA (SAA) B2, 3-SAKSA (SAB3)

ÄIDINKIELI (ÄI )

KOEPÄIVÄ

OPETUSTUNNIT KLO

KOODIT

ILTAOPETUS

A

B

C

D

E

10.2.

11.2.

12.2.

13.2.

ma,ke ti,to ma, ke ti,to 17-18.40 17-18.40 19-20.40 19-20.40

6J

12J 11J 12J 11J 12J 14J 12J 14J

13J 14J

11*m 6/311

1/306 14/311

9/113

4/114

3/114

7/208

4/208

3/306

6/211

10/117 4/114

1/113

5/311

1/212 4/211

4/215

14/117

3/210

3/214

8/209

8/214

2a/208

1J

2b*(ma)/ 209 5b*(ke)/ 209

7J

14/211

3/218

9/215

3/314

3/215

Kurssi/Luokkatila (Kokeet alkavat klo 17.00)

7.2.

ma-to 16.00

JAKSO IV / 8.1.-6.2. A

B

27.3.

ma,ke 17-18.40

C

D

6J

12J 11J 12J 11J 12J 14J 12J 14J

13J 14J

4/113

5/117

4/210

4/214

3a*(ma)/ 209 6a(ke)/ 209

1J

7J

4/306

5/314

E

31.3.

1.4.

2.4.

ti,to ma, ke ti,to 17-18.40 19-20.40 19-20.40

5/114

2b/208

6/306

2/211

8/218

7/215

2/117

7/210

2/311

4/211

1/215

11/114

8/208

5/208

10/314

Kurssi/Luokkatila (Kokeet alkavat klo 17.00)

28.3.

ma-to 16.00

JAKSO V /18.2.-26.3.

LUKION ILTAOPETUKSEN KURSSITARJONTA LV. 2013-2014 KEVÄT

A

B

C

D

E

14.5.

15.5.

19.5.

20.5.

ma,ke ti,to ma, ke ti,to 17-18.40 17-18.40 19-20.40 19-20.40

6J

12J 11J 12J 11J 12J 14J 12J 14J

13J 14J

3/104

8/210

3b*/209 6b*/209

1J

7J

3/211

5/314

6/215

6/117

3/208

5/312 8/311

5/218

7/312

3/314

2/215

6/117

6/208

10/312

4/211

4/218

Kurssi/Luokkatila (Kokeet alkavat klo 17.00)

16.5.

ma-to 16.00

JAKSO VI /7.4.-13.5.

50 Ammattilukiolaisen opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto


1/111

5J 7J

3/212

4/104

4/213

2/203

7/212

7/310

5/213

1/203

4/213

6/104

5/203

9/104

6/213

5J 7J

8/104

1/212

2/212

5/104

j = jatkuvan kierron kurssi, ilmoittautuminen suoraan opettajalle.

a, b = kurssi hajautettu kahdelle eri jaksolle. B-kurssi on jatkoa a-kurssille. Opetusta kerran viikossa.

Sinisellä pohjalla merkittyjä kursseja suositellaan abeille.

*-merkityt kurssit toteutetaan puolikurssina

LIIKUNTA (LI)

KUVATAIDE (KU)

MUSIIKKI (MU)

PSYKOLOGIA (PS) TERVEYSTIETO (TE)

FILOSOFIA (FI)

FYSIIKKA (FY)

KEMIA (KE)

MAANTIEDE (GE)

BIOLOGIA (BI)

ELÄMÄNKATS. TIETO (ET) HISTORIA (HI) YHTEISKUNTAOPPI (YH)

4/104

1/213

1/104

3/203

1/308

5J 7J

3/213

1/203

1/213

3/212

1/104 5/104

6/104

2/213

Ammattilukiolaisen opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto

51


B3-SAAME (SMB3) MATEMAT. PITKÄ (MAA) MATEMAT. LYHYT (MAB) USKONTO (UE)

B2, 3-SAKSA (SAB2, SAC3) B3-RANSKA (RAB3) B3-VENÄJÄ (VEB3) B3-ITALIA (IAB3) B3-ESPANJA (EAB3) B3-JAPANI (JA3) B3-KIINA (KI3)

SUOMI 2. KIELENÄ (S2) B-RUOTSI (RUB) A-ENGLANTI (ENA) A-SAKSA (SAA)

ÄIDINKIELI (ÄI)

AINEET

eLUKIO

16.8. 23.8.

Kesäjakso 5.16.8.

6

9

13.9. 23.9.

15-17

F

4

1

4

3

0

3

9

4

1b

5

13

11=0 1

5

5

10

14a

4

7, 1

1

1

0

9

3

7

1a, 4

1a, 4a

6

0

5

1b

3

10

8

1a

1a, 4

3

4

1

1b

7

4, 8

13, 7

1

4

1

1

8

1b

1a

7, 4b

12

4

5

2

1b

5

5, 11

2

5

6

2a

2a, 5

14b

1, 10

12, 11

2

2

2

2a, 5a

8

5

2

18.12.

ma/ke 19-21

D

4

6

2a, 5

2

10

6

6

19.12.

ti/to 19-21

E

JAKSO 3 / 13.11.-13.12. Ilmoittautuminen päättyy 6.11

C D E B C D E B C Opetuksen ajankohta 2 opetuskertaa/ kurssi sijoittuu koodien mukaan seuraavasti: Opettaja laittaa tarkemmin lähiopetuspäivät ja ohjeistukset aina Moodleen. ma/ke ti/to ma/ke ti/to ma/ke ti/to ma/ke ti/to ma/ke ti/to 17-19 17-19 19-21 19-21 17-19 17-19 19-21 19-21 17-19 17-19 Jakson koepäivät: 18.9. 19.9. 23.9. 24.9. 5.11. 6.11. 7.11. 11.11. 16.12. 17.12.

B

JAKSO 2 / 26.9.-4.11. Ilmoittautuminen päättyy 19.9.

ETÄOPETUKSEN KURSSITARJONTA lv. 2013 - 2014 SYKSY

JAKSO 1 / 19.8.-17.9. Ilmoittautuminen päättyy 14.8.

52 Ammattilukiolaisen opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto


7

a,b = kurssi hajautettu kahdelle eri jaksolle

1 1

5

1

4

1

7

1

2

8

2

2

4

4

2

5

4

2

4

6

3

3

Kiinan kurssit kestävän kahden jakson ajan eli KI1 jaksot 2 ja 3; KI2 jaksot 4 ja 5.

Kurssien toteutus: 1–3 opiskelijaa = Moodle-ohjaus ja tentti 4–7 opiskelijaa = ½ kurssi, kontaktiopetus 100 min 8 tai useampi opiskelija = 1 kurssi, kontaktiopetus 2x100 min F-koodi = kertauskoodi, erillinen ohjelma, opetus klo 15–17

JA1= japanin kielen alkeiskurssi, JA2, JA3 = japanin kielen jatkokurssi. Japanin kielessä lähiopetusta kerran viikossa koko lukuvuoden ajan.

4

3

7

FILOSOFIA (FI)

PSYKOLOGIA (PS) TERVEYS­TIETO (TE) * -merkityt kurssit ovat puolikkaita kursseja

4

4

3

6 1

1 1

1

5

6

5

FYSIIKKA (FY)

MAANTIEDE (GE) KEMIA (KE)

YHTEISKUNTAOPPI (YH) BIOLOGIA (BI)

ELÄMÄNKATS. TIETO (ET) HISTORIA (HI)

1

8

5

5

5

3

2

Ammattilukiolaisen opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto

53


B3-KIINA (KI3) B3-SAAME (SMB3) MATEMAT. PITKÄ (MAA) MATEMAT. LYHYT (MAB) USKONTO (UE)

ÄIDINKIELI (ÄI) SUOMI 2. KIELENÄ (S2) B-RUOTSI (RUB) A-ENGLANTI (ENA) A-SAKSA (SAA) B2, 3-SAKSA (SAB2, SAC3) B3-RANSKA (RAB3) B3-VENÄJÄ (VEB) B3-ITALIA (IAB) B3-ESPANJA (EAB) B3-JAPANI (JA3)

AINEET

eLUKIO

ETÄOPETUKSEN KURSSITARJONTA lv. 2013 - 2014 KEVÄT

3

9

2

1

14=10L

2b

2b

3

3

4

12

6

2a

2

1

6

0, 14

15

1

14

14

3

3

9

1

2

2b

2b, 5b, 8

3, 15

0, 6

7

2b

1

4

5

3a

3a, 6

7

1

4

6

7

3a, 6a

6

12

2

3a, 6

2

4

12

2

8

2, 11

11

3

3

7

3b

3b

8

5, 6

2, 7 8

5

3

4

3b, 12

3

3b, 6b

10

5

6

JAKSO 4 / 8.1.-6.2. JAKSO 5/ 18.2.–26.3. JAKSO 6 / 7.4.-13.5. Ilmoittautuminen päättyy 1.1. Ilmoittautuminen päättyy 11.2. Ilmoittautuminen päättyy 31.3. F B C D E B C D E F B C D E Opetuksen ajankohta 2 opetuskertaa/ kurssi sijoittuu koodien mukaan seuraavasti: (Opettaja laittaa tarkemmin lähiopetuspäivät ja ohjeistukset aina Moodleen.) ma/ke ti/to ma/ke ti/to ma/ke ti/to ma/ke ti/to ma/ke ti/to ma/ke ti/to 15-17 17-19 17-19 19-21 19-21 17-19 17-19 19-21 19-21 15-17 17-19 17-19 19-21 19-21 Jakson koepäivät: 7.2. 10.2. 11.2. 12.2. 13.2. 27.3. 31.3. 1.4. 2.4. 19.5. 14.5. 15.5. 19.5. 20.5.

54 Ammattilukiolaisen opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto


6

9

5

FYSIIKKA (FY)

FILOSOFIA (FI) PSYKOLOGIA (PS) TERVEYSTIETO (TE)

1

5

1 4

1

2

2

2

1

6

1

1

2 1

3

*) SAA12 ja SAA13 kurssit ovat yhteisiä sekä lyhyen että pitkän saksan lukijoille. SAA5 luettava ennen SAA4:sta

Japanin kielessä lähiopetusta on kerran viikossa koko lukukauden ajan

JA1= japanin kielen alkeiskurssi, JA2, JA3 = japanin kielen jatkokurssi

4

7

5

6

5

7

6

ELÄMÄNKATSOMUSTIETO (ET) HISTORIA (HI) YHTEISKUNTAOPPI (YH) BIOLOGIA (BI) MAANTIEDE (GE) KEMIA (KE)

3

5

4 3

1

3

6

4

1

3

3

3

2

2

Ammattilukiolaisen opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto

55


56

Ammattilukiolaisen opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto

8 Uusintakokeet ja opettajainkokoukset

Uusintakokeeseen voivat osallistua kurssikokeesta hylätyn arvosanan saaneet ja kurssikokeesta poissaolleet opiskelijat. Uusintakokeen kesto on 3 tuntia. ͿͿ Ilmoittautuminen uusintakokeeseen –kirjekuoria on saatavissa Myllytullin, Kaukovainion ja Kontinkankaan yksiköistä sekä Oulun aikuislukiolta. Uusintakoeilmoittautumislomake on myös netissä Oulun aikuislukion ja Oulun seudun ammattiopiston sivustoilla. ͿͿ Ammattilukion/aikuislukion päiväopetuksen uusintakokeeseen ilmoittaudutaan viimeistään koetta edeltävän viikon torstaina klo 14.45 mennessä. ͿͿ Iltaopetuksen uusintakokeeseen ilmoittaudutaan viimeistään koetta edeltävänä maanantaina klo 19.30 mennessä. ͿͿ Etäopetuksen uusintakokeeseen ilmoittaudutaan opettajalle suoraan esim. sähköpostitse. ͿͿ Myöhästyneet ilmoittautumiset tehdään suoraan opettajalle joko sähköpostitse tai puhelimitse. Opettaja päättää, ottaako myöhästyneen ilmoittautumisen vastaan.

ͿͿ Luokkatila ilmoitetaan aikuislukiolla. ͿͿ Ota kokeeseen mukaan vastauspaperiksi ruutupaperia. ͿͿ Saman kurssin voi uusia vain yhden kerran. ͿͿ Uusintakokeeseen ilmoittautuminen on sitova. Jos olet estynyt saapumaan kokeeseen, ilmoita siitä välittömästi opettajalle. Ammatti­lukion /aikuislukion päivä­opetuksen uusintakokeet

Ilta- ja etä­ opetuksen uusinta­kokeet

Ammattilukioopetuksen opettajainkokous

pe 30.08.2013

pe 03.09.2013

pe 11.10.2013

pe 11.10.2013

pe 02.11.2013

pe 31.01.2014

pe 13.12.2013

pe 08.02.2014

pe 25.04.2014

pe 21.02.2014

pe 9.05.2014

pe 25.04.2014

Uusintakokeet pidetään Oulun aikuislukiolla, Itäkangastie 9, perjantaisin klo 17.00–20.00 yllä olevan taulukon mukaisesti.


Ammattilukiolaisen opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto

9 Opiskelu

9.1 Lukiokurssien suoritusohjeita Kurssin suorittaminen ja arviointi Opetussuunnitelmien mukaiset pakolliset ja syventävät kurssit arvioidaan numeerisesti (4–10). Koulukohtaisista soveltavista kursseista (esimerkiksi 0-kurssi tai kertauskurssi) on myös kurssista riippuen mahdollisuus saada suoritusmerkintä (= S). Periaatteet, joilla kurssi voidaan katsoa suoritetuksi, määritellään oppiainekohtaisesti. Hylätyn (= 4) arvosanan saamiseksi sinun tulee osallistua kurssille ja loppukokeeseen sekä suorittaa kurssin opettajan määräämät pakolliset tehtävät. Arvosanan neljä (4) saaminen edellyttää siten myös läsnäoloa kurssilla sekä aitoa yritystä loppukokeessa. Tyhjä koesuoritus jätetään arvioimatta, jolloin kurssista tulee T-merkintä (= täydennettävä). K-merkintä tarkoittaa keskeytettyä kurssia ( joko opiskelija on ilmoittanut keskeyttävänsä kurssin tai opettaja katsoo kurssin keskeytyneeksi). Huom. hylätystä arvosanasta et saa ammatillisella puolella opintoviikkoa. Täydennettävät (T) kurssisuoritukset Kurssiin kuuluvat välikokeet ja osasuoritukset tulee tehdä kurssin aikana. Puuttuvan välikokeen tai osasuorituksen tekemisestä tulee so-

pia opettajan kanssa. Yleisesti täydennettävät kurssisuoritukset (muu kuin koe) on suoritettava kurssillaolojaksoa seuraavan jakson aikana. Viimeisen jakson täydennettävät suoritukset on suoritettava seuraavan lukuvuoden ensimmäisen jakson aikana. Kurssikokeesta poissaolleen tulee osallistua heti seuraavaan uusintakokeeseen. Muuten em. tapauksissa kurssin suoritus hylätään. Kurssien suoritusjärjestys Äidinkielen ja kirjallisuuden, kielten ja matematiikan kurssit suositellaan suoritettaviksi numerojärjestyksessä. Erillinen suoritusjärjestyssuositus löytyy Oulun aikuislukion kotisivulta www.ouka.fi/oulu/oulun-aikuislukio/ opinto-ohjaus2 (oikeassa yläkulmassa Kurssien suoritusjärjestys). Kurssin itsenäinen suorittaminen Tenttianomuksella voit anoa lupaa suorittaa kurssi opetukseen osallistumatta, ts. tenttiä kurssin tenttimispaketin avulla. Kurssin voi tenttiä siinä jaksossa, jossa se on tarjonnassa. Tehtävien palauttamisesta sovit opettajan kanssa. Luvasta päättää ao. kurssin opettaja. Itsenäisesti opiskellusta kurssista pitää aina saada hyväksytty arvosana. Katso tarkemmat ohjeet s.25. Opinnoissa eteneminen Työskentelystäsi ja opintojesi edistymisestä

57


58

Ammattilukiolaisen opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto

annetaan palautetta jokaisen kurssin aikana, kurssikokeen arvioinnin yhteydessä ja kurssiarvosanana. Opintojesi edistymisestä saat lisäksi tietoa opintojen ohjauksen yhteydessä ja seuraamalla omaa opintokorttiasi. Jos saat jonkin oppiaineen kursseista peräkkäin useampia hylättyjä, ota yhteyttä opoosi. Poissaolot Aikuislukion päiväopetuksessa sinulla on sama läsnäolovelvollisuus tunneilla kuin ammatillisessa koulutuksessa. Kaikki poissaolot tulee selvittää kurssin opettajalle. Ilmoita ja selitä hyväksytysti heti poissaolosi lukioopettajalle lukion Wilmassa tai sähköpostilla. Tee samoin, jos et pääse kurssikokeeseen. Kurssin opettajan tulee olla tietoinen poissaoloista, koska hän päättää mahdollisista korvaavista tehtävistä sekä kurssin suorittamismahdollisuudesta. Jos jäät joltain kurssilta pois, ota yhteyttä omaan opoosi. Opiston opoilla ja ryhmänohjaajilla on oikeudet seurata ja muuttaa ammattilukiolaisten poissaolomerkintöjä aikuislukion Wilmassa. Hyväksilukeminen, osaamisen tunnustaminen Kun jatkat aikaisemmin aloittamiasi lukioopintoja, liitä lukion erotodistus ilmoittautumislomakkeen mukaan tai toimita se suoraan aikuislukion kansliaan. Suorittamasi kurssit siirretään sieltä uusien kurssisuoritusten kanssa ammatilliseen opintorekisteriin. Jos suoritat aikuislukion oppimäärää, voit hakea hyväksilukua ammatillisella puolella tekemistäsi fysiikan, kemian, liikunnan, terveystiedon, yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon sekä taide ja kulttuurin suorituksista. Jos haluat sisällyttää aikuislukion oppimäärään lukion pakollisten kurssien suorittamisen jälkeen ammatillisia opintoja, toimita aikuislukion kansliaan ammatillisten opintojen jaksotodistus. Jaksotodistuksen mukana pitää olla myös kirjallinen pyyntö, mitkä kurssit halutaan hyväksilukea.

osoitAikuislukion Moodle on netissä stu teessa virtuaali.edu.ouka.fi Tutu liitin seih kurs Moodlessa aikuislukion pois . esim iin, iaal ater tyvään opetusm s myö sta odle Mo dät Löy . een saolon jälk oa. tiet ä kurssien suorittamiseen liittyvä järjesteLukuvuoden aikana ja kesällä odlessa Mo an ona kok tai tain tään osit seja. kurs ia aav kert ärää imä opp en aine

Arvosanan korottaminen Voit yrittää korottaa hyväksyttyä kurssiarvosanaasi vain osallistumalla kyseiselle kurssille uudestaan. Kurssin korotuskokeita ei aikuislukiossa järjestetä. Hylätyn (4 tai H) tai puuttuvan arvosanan (syynä sairastuminen tai muu syy) voit suorittaa uusintakoepäivänä. Uusintakokeeseen on ilmoittauduttava vähintään viikkoa ennen uusintakoepäivää. Ilmoittauduttaessa on tiedettävä kurssin ja opettajan nimi. Uusintakokeessa voit yrittää kurssin suorittamista yhden kerran. Tämän jälkeen korottamismahdollisuutena on osallistua kurssille uudestaan.


Ammattilukiolaisen opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto

HOX Muista varata kaikkiin lukiokokeisiin i (kurssi- ja uusinta-kokeisiin) riittäväst eiksi aper ausp vast eria omaa ruutupap sekä muut tarvittavat välineet. tiloisUusintakokeet pidetään aikuislukion sanga (Itäk ssa utalo sa Merikosken koul o Kats .00. 0–20 17.0 klo in ntais tie 9) perja . uusinta­koepäivät kappaleesta 8, s.56

tyvät opiskelijan opinto-ohjelmassa, katso s.19. Kaksoistutkinnon voit myös laajentaa aikuislukion oppimäärän suorittamiseksi. Se edellyttää 44–48 kurssin opiskelemista, joista osa (n.25–35) sisältyy jo kaksoistutkintoosi. Seuraa yhdistelmäopintojen eri yksiköiden ilmoitustauluja sekä jaksotiedotteita verkosta (www.osao.fi/ammattilukio/opiskelijalle).

9.2 Opiskelijan tehtävät

Kokeiden palautus Jos et pääse kokeiden palautukseen, niin hae kokeesi jakson vaihduttua aikuislukion opettajainhuoneesta (aikaisintaan viikon päästä kokeenpalautuksesta). Siellä kokeet on kerättynä kansioihin opiskelijan sukunimen mukaan aakkostettuna. Vuosi lukuvuoden päättymisen jälkeen noutamattomat kokeet tuhotaan. Voit myös kokeessa jättää opettajalle osoitteella ja postimerkillä varustetun kirjekuoren. Aineen oppimäärän arvosanan korottaminen Ylioppilaskirjoituksiin osallistuttuasi sinulla on mahdollisuus korottaa koko aineen oppimäärän arvosanaa ilmoittautumalla syystai kevätlukukauden lopussa aikuislukion korotuskokeeseen. Lukion oppimäärän suoritus Sinulla on valmis lukion oppimäärä, kun olet suorittanut hyväksytysti kaikki henkilökohtaiseen opinto-ohjelmaasi kuuluneiden oppiaineiden oppimäärät. Tämä edellyttää kaikkien pakollisten oppiaineiden sekä valitsemiesi muiden aineiden ja aihekokonaisuuksien suorittamista siinä laajuudessa kuin ne esiin-

Selvitä ja pidä mielessä heti opintojen alettua, mitä milloinkin tulee tehdä saadaksesi kurssit hyvin ja ajallaan suoritetuiksi. Jokaisella kurssilla valmentaudut yo-kirjoituksiin. Perehdy seuraavan sivun taulukon avulla siihen, mitä lukio-opiskelu sinulta edellyttää.

9.3 Vinkkejä aloittaville ja jatkaville Aloittavat ͿͿ Tee henkilökohtainen opintosuunnitelma yksikkösi lukio-opintojen ohjaajan kanssa ja tarvittaessa muuta sitä hänen kanssaan. ͿͿ Tee kullekin jaksolle aikataulu, milloin teet harjoituksia, kotitehtäviä ja luet eri aineiden teoriaa ja sanoja. Aikatauluta myös liikunta ja harrastukset. ͿͿ Mene nollakursseille, jos olet epävarma aineen osaamisesta. Saat samalla suhteellisen helposti opintoviikkoja. ͿͿ Jos jaksossa on vähemmän muita kursseja ja voit ottaa lisää lukiokursseja, niin se, minkä nyt teet, on pois jatkossa! ͿͿ Perustutkinnon pakollisen ruotsin kurssin sijasta voit tehdä lukion RUB1-kurssin.

59


60

Ammattilukiolaisen opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto

OPISKELIJAN TEHTÄVÄT AMMATTILUKIOSSA Ennen aloitusta

Ota selvää opintojen kokonaisuudesta ja mitä se vaatii sinulta. Muokkaa tarvittaessa valmista opintopolkua. Täytä Ammattilukiolaisen ilmoittautuminen Oulun aikuislukioon -kaavake ja palauta se lukio-opolle.

Ennen uutta jaksoa

Ilmoittaudu kursseille aikuislukion Wilmassa joko kaikille valitsemillesi lukuvuoden kursseille samalla kertaa tai jaksoittain vähintään 2 viikkoa ennen uutta jaksoa. Samoin muista perua ilmoittautuminen, jos et voi osallistua kurssille. Hanki tai lainaa oppikirjat (katso liite 3, s.79–86) ennen ensimmäistä tuntia. Palauta edellisen jakson kirjat. Selvitä opetustilat ilmoitustaululta / ammattilukion sivuston jaksotiedotteista.

Jakson aikana

Kirjaa ylös kurssi ja opettaja sekä hänen yhteystietonsa – saatat tarvita näitä tietoja myöhemmin. Osallistu opetukseen opintosuunnitelmasi mukaisesti, käytä aikuislukion Moodlea. Ilmoita heti poissaolosta lukiokurssin opettajalle ja etukäteen, jos et pääse kurssi­kokeeseen. Käytä oppitunnit tehokkaasti: kuuntele, tee itsenäisesti muistiinpanoja, harjoittele, osallistu. Tee kotitehtävät päivittäin – valmistaudut jo samalla koeviikkoon! Kun tarvitset tukea, kerro siitä opettajalle ja pyydä tarvittaessa tukiopetusta! Seuraa OSAOn Ajankohtaisia ja ammattilukion jaksotiedotteita (www.osao.fi/jaksotiedotteet).

Jakson lopussa

Valmistaudu ja osallistu kokeisiin. Koeviikolla ei ole lukio-opetusta, mutta ammatilliset tunnit pidetään lukujärjestyksen mukaisesti. Käy kokeenpalautuksessa tai sovi opettajan kanssa kokeen noutamisesta tai hae se opettajainhuoneesta (aikaisintaan viikon päästä kokeenpalautuksesta) tai jätä opettajalle osoitteella ja postimerkillä varustettu kirjekuori jo kokeen yhteydessä.

Jakson jälkeen

Seuraa opettajien palautetta opinnoista. Huom. Myös tarkistettu koe on osa kirjallista palautetta! Tarkista suoritukset lukion Wilmasta/ jaksotodistuksesta; ammatilliseen opintokorttiin suoritukset tulevat näkyviin viiveellä ja muunnettuina ammatillisen arvosteluasteikolle. Suunnittele opintojen edistymistä (vrt. yo-tutkinnon hajauttaminen), tarvittaessa juttele opon kanssa. Jos kurssista tulee hylätty, tarkista heti seuraava uusintakoepäivä.

Uusintakoe

Ilmoittaudu uusintakokeeseen viimeistään viikkoa ennen koetta. Uusintakokeessa voit suorittaa hylätyn tai puuttuvan kurssikokeen/kurssin osasuorituksen. Uusintamahdollisuus on yhden kerran, minkä jälkeen kurssi on käytävä uudelleen. Jos et pääsekään uusintakokeeseen, johon olet ilmoittautunut, tiedota asiasta opettajalle, muuten sinun katsotaan osallistuneen kokeeseen. Jos haluat korottaa hyväksytyn kurssiarvosanan, osallistu uudelleen kyseiselle kurssille. Lopulliseksi kurssiarvosanaksi tulee tällöin suorituksista parempi.

Ennen yotutkintoa

Perehdy yo-tutkintoon: oikeudet ja velvollisuudet (infot syys-, marras- ja toukokuussa). Suunnittele tutkinnon sisältö ja toteutusaikataulu (1–3 peräkkäistä suorituskertaa); millä voisi aloittaa, mikä/mitkä kannattaa jättää viimeiseksi. Keskustele tarpeen mukaan opon kanssa.

Yo-kokeisiin ilmoittautuminen

Täytä ilmoittautumislomake ja palauta se ajoissa aikuislukion opolle tai aikuislukion kansliaan Kaksoistutkintolainen ilmoittautuu kokelaslajilla 3 ja kolmoistutkintolainen kokelaslajilla 10. Katso yo-koepäivät s.67–68.

Yo-­ kokeeseen osallistuminen

Saat toimintaohjeet yo-infossa ja ainekohtaisissa ohjaustilaisuuksissa (iltaopetuksen puolella) esim. tarkistettaviksi toimitettavien laskinten toimittamisesta aikuislukion kansliaan. Valmistaudu hyvin, käy vielä yo-kokelaan ohjaustilaisuudessa ja ole ajoissa paikalla. Katso s.66–67.

Yo-kokeen jälkeen

Selvitä alustavat lähtöpisteet ja lopulliset tulokset omalta opoltasi tai aikuislukion kansliasta.


Ammattilukiolaisen opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto

ͿͿ MYL:ssa voit lukiopäivinä tehdä ammatillisen ruotsin, fysiikan, kemian ja matematiikan kursseja. Ilmoittaudu aikuislukion Wilmassa myös näille kursseille. ͿͿ Seuraa säännöllisesti ammatillista Wilmaa sekä ammattilukion sivustolta jaksotiedotteita. ͿͿ Tee kurssivalinnat toukokuussa 2014 seuraavalle lukuvuodelle! Toisen vuoden opiskelijat ͿͿ Miten aiot hajauttaa yo-tutkinnon? Syventävät kurssit ja ajoissa aloitettu kielten kirjoittamisen kurssi valmentavat erinomaisesti yo-kokeisiin. Osallistu yo-infoon ennen ensimmäistä kirjoituskertaa sekä yo-kokelaan ohjaukseen! Katso s.15. ͿͿ Haluatko kokeilla etäopiskelua? Ota vaikka syventävä kurssi etäopiskeluna, jos sinulla on aineen edellisistä kursseista vähintään arvosana 7. Harjoittelet jälleen uusia opiskelutaitoja. ͿͿ Onko sinulla kesällä aikaa opiskella? Kesän abikurssit verkossa, aloitusinfo on toukokuussa. ͿͿ Kielitaitoa on hyvä petrata tekemällä työssäoppimisjakso ulkomailla. Ole yhteydessä yksikkösi kv-vastaavaan. ͿͿ Tee ATTO-opintojen pakollisia kursseja jaksoilla, jolloin ei ole lukiokursseja tai on muuten löysempää. ͿͿ Osallistu Wanhojen tanssit -kurssille 3. jaksolla. Ilmoittautuminen lukio-opolle viimeistään 12.11. Pari voi olla myös OSAOn ulkopuolelta. Alkakaa kerätä porukkaa kolmannen lukuvuoden abiristeilylle. ͿͿ Tee kurssivalinnat toukokuussa 2014 seuraavalle lukuvuodelle! Kolmannen/neljännen vuoden opiskelijat ͿͿ Jos osallistut ensimmäistä kertaa yo-tutkintoon, osallistu yo-infoon. ͿͿ Ilmoittaudu hyvissä ajoin yo-kokeisiin (katso s.15), ja maksa tutkintomaksut ajallaan. Syk-

syn yo-kokeen laskutus on viikoilla 26–27 ja kevään viikoilla 4–5. ͿͿ Huolehdi ajoissa, että sinulla on riittävästi suorituksia niin ammatillisella kuin lukion puolella. ͿͿ Ideoikaa kurssikavereiden kanssa yhdessä penkkaripäivää ja -ajelua. Otattehan huomioon, että koulun tiloissa ei saa olla päihtyneenä. ͿͿ Voit yo-kirjoitusten jälkeen ilmoittautua korotuskokeeseen ja yrittää parantaa aineen loppuarvosanaa. ͿͿ Jos haluat korottaa yo-kokeen arvosanaa, niin harkitse, milloin käytät yhden ainoan suorituskerran. ͿͿ Jos haluat jättää kaksi yo-koetta 4. vuoden syksylle, niin suorita silloin myös 1–2 ammatillista kurssia. Mikäli olet opintotukikelpoinen, niin saat em. perusteilla syksyllä opintotukea. Kaikki ͿͿ Anna palautetta opetuksesta ja opetusjärjestelyistä 3.–4. jaksoilla verkkokyselyssä. ͿͿ Ammattilukion sivustolla on palautelomake, jolla voit antaa palautetta milloin tahansa anonyymisti tai nimelläsi, taikka esittää kysymyksen sähköpostiosoitteen kera. ͿͿ Kun haluat päivittää tai olet päivittänyt opintosuunnitelmaasi, ole yhteydessä opoosi.

61


62

Ammattilukiolaisen opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto


Ammattilukiolaisen opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto

10 Ylioppilastutkinto

Valtakunnalliset ylioppilaskirjoitukset perustuvat lukion pakollisiin ja syventäviin kursseihin. Ylioppilaskirjoituksiin kannattaa osallistua vasta, kun on suorittanut kirjoitettavista aineista vähintään pakolliset kurssit ja kertauskurssit. Kirjoituksista on odotettavissa paremmat tulokset valtakunnallisia syventäviä kursseja opiskelemalla, koska myös niiden sisällöt ovat kokeissa. Ylioppilaskirjoitukset järjestetään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Kevään tutkinnon kuullunymmärtämiskokeet järjestetään helmikuun puolivälissä ja kirjalliset kokeet maaliskuun loppupuolella. Syksyn tutkinto järjestetään pääasiallisesti syyskuun jälkipuoliskolla. Kevään ylioppilaskirjoituksiin ilmoittaudutaan edellisen vuoden marraskuussa ja syksyn ylioppilaskirjoituksiin toukokuussa. Osallistu ennen ensimmäistä yo-kirjoituskertaa yo-infoon (katso s.15). Ammattilukiolainen voi aloittaa ylioppilastutkinnon suorittamisen opiskeltuaan vähintään 1,5 vuotta ammatillista perustutkintoa ilman, että hän on suorittanut kirjoitettavan aineen pakollisia kursseja. Samoin ammatillisen perustutkinnon suorittanut voi yrittää yo-tutkinnon suorittamista ilman valmentavia lukiokursseja.

10.1 Yo-tutkintoa varten tehtävät ainevalinnat Kaksoistutkintolaiset opiskelevat ammattilukiossa niitä aineita, jotka aikovat kirjoittaa. Kolmea tutkintoa suorittavat opiskelevat kirjoitettavien aineiden lisäksi myös muut aikuislukion oppimäärän pakolliset kurssit. Yo-tutkintoon sisältyy 4 pakollista koetta, joista yhden (vieras kieli, toinen kotimainen kieli tai matematiikka) tulee olla pitkän oppimäärän koe. Kaikille pakollinen koe on äidinkielen koe tai suomi toisena kielenä -koe. Sen lisäksi valitaan kolme pakollista koetta seuraavista: toinen kotimainen kieli, vieras kieli, matematiikka ja reaali. Näiden lisäksi tutkintoon voi liittää ylimääräisiä kokeita. Kirjoitettavat ja siten myös opiskeltavat aineet sinun kannattaa valita jatko-opintosuunnitelmiesi tai työelämätarpeidesi mukaan. Seuraavan sivun esimerkkien lisäksi voit tehdä lukuisia muita yhdistelmiä. Jokaisesta reaaliaineesta ylioppilastutkinnossa on oma koe. Reaaliaineita ovat fysiikka, kemia, biologia, maantiede, historia, yhteiskuntaoppi, uskonto, elämänkatsomustieto, psykologia, filosofia ja terveystieto. Yo-tutkinnon neljään pakolliseen aineeseen et voi sisällyttää äidinkieltä ja 2–3 reaaliainetta, mutta ylimääräisenä aineena voit kirjoittaa reaaliaineen tai -aineita.

63


64

Ammattilukiolaisen opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto

Esimerkkejä yo-tutkinnossa kirjoitettavista kokonaisuuksista: 1.

Äidinkieli

Englanti, pitkä

Ruotsi, keskipitkä

Matematiikka, lyhyt

2.

Suomi toisena kielenä

Englanti, pitkä

Matematiikka, pitkä

Fysiikka

3.

Äidinkieli

Englanti, pitkä

Matematiikka, lyhyt

Fysiikka

4.

Äidinkieli

Matematiikka, pitkä

Englanti, lyhyt

Terveystieto

5.

Äidinkieli

Englanti, pitkä

Ruotsi, keskipitkä

Psykologia

Jokaiselle kaksois- ja kolmoistutkintolaiselle muodostuu oma henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) opiskeluajan ja opiskeltavien aineiden mukaan. Pääasiat siitä merkitään ammatilliseen Wilmaan.

10.2 Ylioppilastutkinto Äidinkieli Äidinkielen yo-kokeeseen kuuluu tekstitaidon koe ja esseekoe. Molemmat kokeet ovat kuuden tunnin mittaisia. Äidinkielen arvosana määräytyy näissä kokeissa saadun painotetun pistesumman perusteella. Suomi toisena kielenä Opiskelija suorittaa suomi toisena kielenä -kokeen äidinkielen esseekokeen koepäivänä. Kokeen pituus on kuusi tuntia. Kielet Toisessa kotimaisessa ja vieraissa kielissä järjestetään vaativuudeltaan kahden eri tason kokeet. Opiskelija saa lukio-opinnoistaan riippumatta valita, kumman tason mukaiseen kokeeseen hän osallistuu. Ylioppilastutkinnon kielikokeet koostuvat kuullunymmärtämiskokeesta ja kirjallisesta osasta. Yhden kielen kuullunymmärtämiskoe on yleensä noin tunnin pituinen. Kirjallisen kokeen pituus on kuusi tuntia. Jos opiskelija osallistuu samana päivänä kahteen lyhyen kielen kielikokeeseen, hänellä on näiden

kokeiden suorittamiseen aikaa yhteensä kahdeksan tuntia. Matematiikka Matematiikan yo-kokeita on vaativuudeltaan kahdenlaisia: pitkän matematiikan ja lyhyen matematiikan koe. Matematiikan kokeessa saa käyttää tavanmukaisten kirjoitus- ja piirustusvälineiden lisäksi ylioppilastutkintolautakunnan ohjeiden mukaisia laskimia ja taulukkokirjoja. Kokeen pituus on kuusi tuntia. Reaali Reaalikoe jaetaan yksittäisten reaaliaineiden kokeiksi. Yhdellä tutkintokerralla järjestetään kaksi reaaliaineiden kirjoituspäivää. Samana koepäivänä kirjoitettavat aineet on lueteltu alla olevassa taulukossa. Yhtenä päivänä voi osallistua vain yhden reaaliaineen kokeeseen. Siten yhdellä tutkintokerralla voi suorittaa enintään kaksi reaaliaineen koetta. Kokeen pituus on kuusi tuntia.

Samana koepäivänä

Samana koepäivänä

Psykologia

Ev.lut. uskonto

Filosofia

Ortodoksinen uskonto

Historia

Elämänkatsomustieto

Fysiikka

Yhteiskuntaoppi

Biologia

Kemia Maantiede Terveystieto


Ammattilukiolaisen opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto

Tarkemmat yleiset ja koekohtaiset määräykset ja ohjeet löytyvät ylioppilaslautakunnan sivuilta osoitteesta www.ylioppilastutkinto.fi/fi/ maaraykset/ainekohtaiset/20060517142916. html. Ohjeistusta eri oppiaineiden hyvän vastauksen piirteisiin löytyy linkistä www.ylioppilastutkinto.fi/hyvan_vastauksen_piirteita/fi/ index.html. Oulun aikuislukion opettajien ohjeita abeille löytyy linkistä www.ouka.fi/oulu/oulun-aikuislukio/opettajien-ohjeita-abeille.

10.3 Yo-tutkinnon suorituskerrat ja hajauttaminen Ylioppilaskirjoitukset on suoritettava enintään kolmen peräkkäisen kirjoituskerran aikana. Tutkinnon suorittaminen katsotaan aloitetuksi, kun opiskelija ilmoittautuu ensimmäisen kerran yo-kirjoituksiin. Opiskelijan on ilmoittauduttava yo-kirjoituksiin aikuislukion lomakkeella. Kirjallisesta ilmoittautumisesta tulee selvitä, ilmoittautuuko opiskelija tutkintoon, uusimaan hyväksyttyä tai hylättyä koetta vai täydentämään tutkintoaan. Ilmoittautumisesta on käytävä ilmi myös opiskelijan valitsemia kokeita koskevat tiedot. Syksyn 2013 ja kevään 2014 yo-tutkinnon koepäivät ovat sivuilla 67–68. Yo-kokeen uusiminen Ylioppilastutkinnon kokeen hyväksytysti suorittanut saa uusia kokeen yhden kerran. Hyväksytyn kokeen uusimisella ei ole aikarajaa. Hylätyn pakollisen kokeen saa uusia kaksi kertaa tätä tutkintokertaa välittömästi seuraavien kolmen tutkintokerran aikana. Jos kokelas siis ajoittaa tutkinnon suorittami-

sen kolmeen peräkkäiseen tutkintokertaan ja viimeisellä näistä tutkintokerroista tulee hylätyksi jossakin pakollisessa kokeessa, hän saa uusia hylätyn kokeensa vielä kaksi kertaa kolmen seuraavan tutkintokerran aikana. Pisimmillään tutkinnon suorittaminen voi siis ulottua kuuteen tutkintokertaan. Hylätyksi katsotaan myös sellainen koe, johon kokelas on ilmoittautunut, mutta jättänyt ilman erityisen painavaa syytä saapumatta tai jossa kokelas ei ole jättänyt suoritustaan arvosteltavaksi. Jos kokelas syyllistyy vilpilliseen menettelyyn tai muutoin törkeästi rikkoo järjestystä, kaikki kyseisen tutkintokerran kokeet katsotaan hylätyiksi. Lisätietoa sekä edellisten tutkintokertojen pistemäärät saat ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta www.ylioppilastutkinto.fi.

10.4 Ylioppilastutkintotodistus Kokelas saa ylioppilastutkintotodistuksen sinä tutkintokertana, jolloin kaikki pakolliset kokeet on suoritettu hyväksytysti ja opiskelija saa myös joko ammatillisen päättötodistuksen ja/tai lukion päättötodistuksen. Ylioppilastutkintotodistuksesta ilmenevät suoritetut pakolliset ja ylimääräiset kokeet, kokeen taso ja kokeesta saatu arvosana. →→laudatur (L) →→eximia cum laude approbatur (E) →→magna cum laude approbatur (M) →→cum laude approbatur (C) →→lubenter approbatur (B) →→approbatur (A) →→improbatur (I) Kompensaatio Jos yhdestä pakollisesta yo-kokeesta tulee hylätty, voi ylioppilastutkinnon saada suori-

65


66

Ammattilukiolaisen opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto

YTL:n valtakunnallinen arvosanajakauma:

ͿͿ laudatur (L) 7 ͿͿ eximia cum laude approbatur (E) 6 ͿͿ magna cum laude approbatur (M) 5 ͿͿ cum laude approbatur (C) 4 ͿͿ lubenter approbatur (B) 3 ͿͿ approbatur (A) 2 Kompensaatiopisteet lasketaan yhteen, jolloin ͿͿ 12 pistettä kompensoi i+:n ͿͿ 14 pistettä kompensoi i:n ͿͿ 16 pistettä kompensoi i-:n ͿͿ 18 pistettä kompensoi i=:n

L 5%

E 15%

M C 20% 24%

A B 20% 11%

I 5%

Arvosanojen suhteelliset osuudet vaihtelevat jonkin verran eri kokeissa ja tutkintokerroilla.

tetuksi muiden hyväksytysti suoritettujen kokeiden perusteella. Jos kokelas ei halua kompensaatiota, hänen tulee jättää kirjallinen ilmoitus lukiolle niin aikaisin (oman koulun alustavien tulosten valmistuttua), että lukio ehtii ilmoittaa tämän ylioppilastutkintolautakunnalle. Ellei ilmoitusta ole tehty, kompensaatio tehdään automaattisesti. Kompensaatiosta huolimatta hylätty arvosana näkyy ylioppilastutkintotodistuksessa. Hylätyt suoritukset on eri oppiaineissa tason mukaan jaettu neljään luokkaan, joista käytetään merkintöjä i+, i, i- ja i=. Kompensaatiossa otetaan huomioon ylioppilastutkintotodistukseesi kuuluvien sekä pakollisten että ylimääräisten kokeiden arvosanat. Kokelaan kustakin hyväksytystä kokeesta saamasta arvosanasta annetaan kompensaatiopisteitä seuraavasti:

Todistus hyväksytysti suoritetusta kokeesta Jos ylioppilastutkinnon jo suorittanut henkilö uusii jonkin tutkinnossa suorittamansa kokeen tai täydentää tutkintoaan, hän saa tästä erillisen todistuksen. Rekisteriote Jos kokelas suorittaa tutkintoaan ajallisesti hajautetusti, hänelle annetaan pyynnöstä ylioppilastutkintorekisterin ote, josta ilmenevät kaikki hänen siihenastiset suorituksensa.

10.5 Oppiainekohtaiset ohjaustilaisuudet Ennen ylioppilaskirjoituksia järjestetään tiedotus- ja ohjaustilaisuus, jolloin saa ainekohtaisia käytännön ohjeita aineenopettajalta. Ainekohtaisessa ohjaustilaisuudessa on mahdollisuus kysyä opettajalta kokeeseen liittyviä epäselviä tai epävarmoja asioita. Ohjauksessa käydään läpi aineen kannalta tärkeitä käytännön ohjeita. Yleensä opettajat jakavat ohjaustilaisuuksissa myös ainekohtaista materiaalia siitä, kuinka valmistautua yo-kokeeseen. Syksyn 2013 ainekohtaiset ohjaustilaisuudet: ͿͿ Reaaliaineiden ohjaus ti 3.9.2013 klo 16.00


Ammattilukiolaisen opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto

preliminäärin alussa. ͿͿ Fysiikan ja kemian ohjaus ke 4.9.2013 klo 16.00 preliminäärin alussa. ͿͿ Matematiikka to 5.9.2013 klo 16.00 preliminäärin alussa. ͿͿ Äidinkielen ohjaus ja preliminäärin palautus ti 10.9.2013 klo 15.30 aikuislukiolla. ͿͿ Englannin ja ruotsin kielessä ainekohtaista abien ohjausta ei järjestetä. Ohjausta annetaan abi-kursseilla. Kevään 2014 ainekohtaiset ohjaustilaisuudet: ͿͿ Kemia to 30.1.2014 klo 16.00 aikuislukiolla. ͿͿ Äidinkielen ohjaus ja preliminäärin palautus ti 4.2.2014 klo 15.30 aikuislukiolla. ͿͿ Reaaliaineiden yleisinfo ke 5.2.2014 klo 19.00–19.30 aikuislukiolla. ͿͿ Matematiikka ke 5.2.2014 klo 16.00 aikuislukiolla. ͿͿ Fysiikka to 6.2.2014 klo 16.00 aikuislukiolla. ͿͿ Englannin ja ruotsin kielessä ainekohtaista abien ohjausta ei järjestetä. Ohjausta annetaan abi-kursseilla. Reaaliaineiden ainekohtaiset ohjaustilaisuudet pidetään iltaopetuksen 4. jakson ensimmäisellä viikolla reaaliaineiden kertauskurssien alussa. Aineissa, joiden kirjoittajamäärät ovat pienet eikä kertauskurssia järjestetä (esim. elämänkatsomustieto ja filosofia), kyseisen aineen opettaja on yhteydessä kirjoittajiin ja ohjausaika sovitaan tarvittaessa.

10.6 Preliminäärit Kokeessa harjoitellaan ylioppilaskoetta varaten. Preliminäärikokeessa on tavallista kurssikoetta enemmän aikaa vastata koetehtäviin. Kokeeseen on mahdollista osallistua, vaikka ei olisi osallistunut kertaavalle kurssille. Tällöin olisi kuitenkin hyvä ilmoittautua etukäteen preliminäärikokeeseen kertaavan

abikurssin opettajalle. Preliminäärikokeissa harjoitellaan yo-kokeita tekemällä yokokeen tyyppinen koe. Samalla kokelas voi testata omaa ajankäyttöään oikeaa ylioppilaskoetta ajatellen. Kokeesta saa arvioinnin myötä palautteen sekä omista vahvoista osa-alueistaan että kertaamista ja harjoittelua vaativista osa-alueistaan. Syksyn 2013 preliminäärit: ͿͿ Ruotsi pe 16.8.2013 klo 16.00–21.00 ͿͿ Englanti pe 23.8.2013 klo 16.00–21.00 ͿͿ Äidinkieli pe 30.8.2013 klo 15.00–21.00 ͿͿ Reaali ti 3.9.2013 klo 16.00–21.00 ͿͿ Fysiikka ja kemia ke 4.9.2013 klo 16.00–21.00 ͿͿ Matematiikka to 5.9.2013 klo 16.00–21.00 Kevään 2014 preliminäärit: ͿͿ Äidinkieli pe 24.1.2014 klo 15.00–21.00 ͿͿ Kemia to 30.1.2014 klo 16.00–21.00 ͿͿ Matematiikka ke 5.2.2014 klo 16.00–21.00 ͿͿ Fysiikka to 6.2.2014 klo 16.00–21.00 ͿͿ Ruotsi ma 10.2.2014 klo 16.00–21.00 ͿͿ Englanti ti 11.2.2014 klo 16.00–21.00 Reaaliaineiden preliminäärit järjestetään 10.–13.2.2014 iltaopetuksen reaaliaineiden kertauskurssien koepäivinä.

10.7 Ylioppilastutkinnon kokeet syksyllä 2013 Syksyn tutkintoon on ilmoittauduttava viimeistään kesäkuun 5. päivänä. KUULLUNYMMÄRTÄMISKOKEET ma 9.9. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä ruotsi, A- ja B-taso ti 10.9. vieras kieli, pitkä oppimäärä englanti, saksa, venäjä, ranska/espanja ke 11.9. vieras kieli, lyhyt oppimäärä saksa, venäjä, englanti, ranska, espanja/italia

67


68

Ammattilukiolaisen opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto

10.8 Ylioppilastutkinnon kokeet keväällä 2014 Kevään yo-kokeeseen on ilmoittauduttava viimeistään edellisen vuoden marraskuun 23. päivänä. KIRJALLINEN KOE pe 7.2. äidinkieli, suomi ja ruotsi, tekstitaidon koe

OSAOn valmistuneista 93 sai ammatin lisäksi valkolakin keväällä 2013.

KIRJALLISET KOKEET pe 13.9. äidinkieli, suomi ja ruotsi, tekstitaidon koe ma 16.9. psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia ke 18.9. vieras kieli, pitkä oppimäärä pe 20.9. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä ma 23.9. äidinkieli, suomi ja ruotsi, esseekoesuomi/ruotsi toisena kielenä -koe ke 25.9. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä pe 27.9. uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto ma 30.9. vieras kieli, lyhyt oppimäärä ke 2.10. äidinkieli, saame

KUULLUNYMMÄRTÄMISKOKEET ma 10.2 vieras kieli, pitkä oppimäärä englanti, saksa, ranska, venäjä/espanja ti 11.2. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä ruotsi, A- ja B-taso ke 12.2. vieras kieli, lyhyt oppimäärä saksa, ranska, espanja, englanti, venäjä/italia KIRJALLISET KOKEET ma 10.3. äidinkieli, suomi ja ruotsi, esseekoe suomi/ruotsi toisena kielenä -koe ke 12.3. uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto pe 14.3. vieras kieli, pitkä oppimäärä ma 17.3. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä ke 19.3. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä pe 21.3. psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia ma 24.3. vieras kieli, lyhyt oppimäärä ke 26.3. äidinkieli, saame, esseekoe

10.9 Ylioppilasjuhla ja yo-kuvaus Syksyn 2013 ylioppilasjuhla pidetään torstaina 5.12.2013. Kevään 2014 OSAO:n ylioppilasjuhla pidetään perjantaina 30.5.2014. Noin tunti ennen juhlaa otetaan yhteinen ylioppilaskuva. Juhlan jälkeen opiskelijat osallistuvat oman yksikkönsä valmistumisjuhlaan.


Ammattilukiolaisen opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto

11 Jatko-opinnot ammattikorkea­koulussa ja yliopistossa

11.1. Ammattikorkeakouluun? Opinnot ammattikorkeakoulussa tarjoavat käytäntöön suuntautuvan vaihtoehdon. Monipuoliset työelämäyhteydet turvaavat ammattikorkeakoulusta valmistuneille hyvän työllisyyden. Millä todistuksella haen? Ammattikorkeakoulujen valintakokeeseen kutsutaan yleisesti pääosin koulumenestyksen perusteella. Pisteitä saa työkokemuksesta ja ensimmäisestä hakutoiveesta sekä/tai esim. kulttuurialalle pyrittäessä mahdollisesta etukäteen tehtävästä näytöstä (ennakkotehtävät). Jos on suorittanut sekä ammatillisen perustutkinnon (120 ov) että ylioppilastutkinnon, voi AMK:uun pyrittäessä valita seuraavista vaihtoehdoista sen, joka tuottaa parhaan pistemäärään: 1. Hakeminen ylioppilastutkinnon perusteella ja/tai lukion oppimäärän perusteella Yksittäiset arvosanat otetaan ylioppilastutkintotodistuksesta ja kaikkien aineiden keskiarvo lukion päättötodistuksesta. 2. Hakeminen ammatillisen perustutkinnon perusteella Koulumenestys pisteytetään ammatillisen perustutkinnon todistusarvosanojen keskiarvon perusteella.

3. Hakeminen ylioppilastutkinnon ja ammatillisen perustutkinnon perusteella Yksittäiset arvosanat otetaan ylioppilastutkintotodistuksesta ja keskiarvo ammatillisen perustutkinnon päättötodistuksesta. Hae: www.amkhaku.fi.

11.2. Yliopistoon? Yliopistoon vaadittava pohjakoulutus on vähintään ylioppilastutkinto tai ammatillinen perus-tutkinto. Opiskelijat valitaan yleensä yliopistoon yo-todistuksen ja valintakokeen perusteella. Valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakijat ilman erillistä valintakoekutsua. Yliopistot laativat valintaperusteensa tiedekunnittain tai koulutuksittain. Tarkat valintaperusteet löytyvät kunkin yliopiston koulutusesittelyistä. Hae: www.yliopistohaku.fi. Oulun yliopiston järjestämille ABI-päiville 13.–14.11.2013 kannattaa osallistua. Päivillä esitetään kattavasti sekä yliopiston että ammattikorkeakoulun opiskelualoja ja kerrotaan hakumenettelyistä.

69


70

Ammattilukiolaisen opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto

Oulun yliopiston abivideo www.youtube.com/watch?feature=player_ embedded&v=0SOgocziVz0. Korkeakouluun hakevan tulee keväällä yhteishaun aikaan pyytää opintosihteeriltä opintokorttiote jokaista hakemaansa korkeakoulua varten ja lähettää se korkeakouluun. Yhteishaun loputtua hakutoimistosta tulee ammattiopistolle pyyntönä lista hakijatiedoista, jotka hakutoimisto välittää ammattikorkeakouluille ja yliopistoille.

Lisätietoa: en valintaopas. OPH. uluj Korkeako www.koulutusnetti.fi www.opintoluotsi.fi www.amkhaku.fi www.yliopistohaku.fi www.studentum.fi www.mol.fi


Ammattilukiolaisen opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto

12 Mitä teen, kun lopetan yhdistelmäopinnot?

Kun olet epävarma yhdistelmäopintojen jatkamisesta, keskustele asiasta yksikkösi lukio-opon kanssa. Joskus elämäntilanne vaatii opintojen keventämistä tms. Jos paras ratkaisu on keskeyttää yhdistelmäopinnot ja keskittyä ammatillisen perustutkinnon suorittamiseen, niin toimi seuraavasti: ͿͿ Täytä lomake Kaksoistutkinto-opinnoista perustutkinto-opintoihin siirtyminen ja palauta se allekirjoitettuna yksikkösi lukioopolle. ͿͿ Tarkista opon kanssa, mitä lukiokursseja olet jo suorittanut ja suorita loppuun meneillään olevat kurssit. ͿͿ Jos sinulla on jäänyt jokin lukiokurssi täydennettäväksi, ota yhteyttä opettajaan ja sovi, miten ja milloin voit sen täydentää.

ͿͿ Selvitä opon kanssa, mitä ammatillisen perustutkinnon pakollisia ja valinnaisia tutkinnon osia lukiosuorituksesi vastaavat. ͿͿ Poista aikuislukion Wilmasta kurssi-ilmoittautumiset jaksoilta, joille et enää osallistu. ͿͿ Selvitä opon/ryhmänohjaajan kanssa, mitä pakollisia ja/tai valinnaisia opintoja sinun tulee tehdä ja milloin ne suoritat. Lukio-opintoja voit myöhemmin jatkaa aikuislukiossa siitä, mihin olet päässyt.

71


72

Ammattilukiolaisen opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto

13 Mistä lisätietoa?

Tämän oppaan lisäksi kirjallista ja ajankohtaista tietoa saat: ͿͿ ammattilukion sivustolta www.osao.fi/ammattilukio/opiskelijalle ͿͿ ammattilukion jaksotiedotteet www.osao.fi/jaksotiedotteet ͿͿ Oulun aikuislukion sivustolta www.oulunaikuislukio.fi ͿͿ Aikuislukion Moodle virtuaali.edu.ouka.fi ͿͿ Ylioppilastutkintolautakunnan sivustolta www.ylioppilastutkinto.fi ͿͿ eLukion sivustolta www.elukio.fi ͿͿ jatkokoulutuksesta www.koulutusnetti.fi, www.opintoluotsi.fi, www.amkhaku.fi, www.yliopistohaku.fi, www.studentum.fi


Ammattilukiolaisen opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto

73


74

Ammattilukiolaisen opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto

LIITE 1:

Ammattilukiolaisten lukiokursseja aikuislukion oppimäärän mukaan

Huom. Yo-kokeet perustuvat lukion oppimäärän pakollisiin ja valtakunnallisiin syventäviin kursseihin! *merkinnällä kurssit, jotka suositellaan vähintään suoritettavaksi ennen kirjoituksia. Äidinkieli Pakolliset kurssit ÄI1* Tekstien rakenteita ja merkityksiä ÄI2* Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa ÄI3* Tekstit ja vaikuttaminen ÄI4* Teksti, tyyli ja konteksti ÄI5* Kieli, kirjallisuus ja identiteetti Valtakunnalliset syventävät kurssit ÄI6* Tekstitaitojen syventäminen ÄI7 Puheviestinnän taitojen syventäminen ÄI8* Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (1.kurssi) Ä9* Kirjoittaminen ja nykykulttuuri Koulukohtaiset kurssit ÄI10 =ÄI0 Lukio-opintoihin valmentava ÄI13 Kehity kirjoittajana Ruotsi Pakolliset kurssit RUB1* Opiskelu ja vapaa-aika RUB2* Arkielämää Pohjoismaissa RUB3* Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa RUB4* Elämää yhdessä ja erikseen RUB5* Elinympäristömme

Valtakunnalliset syventävät kurssit RUB6 Puhu ja ymmärrä paremmin RUB7 Yhteinen maailma ja kansainvälisty minen Koulukohtaiset kurssit RUB9 =RUB0 Lukio-opintoihin valmentava RUB10 Abi-tekstikurssi RUB11 Kuullunymmärtämisen kurssi RUB12 Kirjoittamisen kurssi RUB13 Kielioppikurssi 1 RUB14* Abi-kielioppikurssi RUB15 Kielioppikurssi 2 Englanti, pitkä (A-kieli) Pakolliset kurssit ENA1* Minä ja muut ENA2* Viestintä ja vapaa-aika ENA3* Opiskelu ja työ ENA4* Yhteiskunta ja ympäröivä maailma ENA5* Kulttuuri ENA6* Tiede, talous ja tekniikka Valtakunnalliset syventävät kurssit ENA7 Luonto ja kestävä kehitys ENA8 Puhu ja ymmärrä paremmin Koulukohtaiset kurssit ENA9 =ENA0 Lukio-opintoihin valmentava ENA10 Yhteinen maailma ja kansainvälisty minen ENA11 Kuullunymmärtämisen kurssi ENA12 Kirjoittamisen kurssi


Ammattilukiolaisen opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto

ENA13 Kielioppikurssi (perusrakenteet) ENA14* Abi-kurssi ENA15 Kielioppikurssi (syventävä) Matematiikka, pitkä Pakolliset kurssit MAA1* Funktiot ja yhtälöt MAA2* Polynomifunktiot MAA3* Geometria MAA4* Analyyttinen geometria MAA5* Vektorit MAA6* Todennäköisyys ja tilastot MAA7* Derivaatta MAA8* Juuri- ja logaritmifunktiot MAA9* Trigonometriset funktiot ja lukujonot MAA10* Integraalilaskenta Valtakunnalliset syventävät MAA11 Lukuteoria ja logiikka MAA12 Numeerisia ja algebrallisia menetel miä MAA13 Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi Koulukohtaiset kurssit MAA14* Pitkän matematiikan kertaus MAA15 Kurssien 1-4 kertauskurssi MAA16 =MAA0 Valmennuskurssi pitkän matematiikan opiskelua varten Matematiikka, lyhyt Pakolliset kurssit MAB1* Lausekkeet ja yhtälöt MAB2* Geometria MAB3* Matemaattisia malleja I MAB4* Matemaattinen analyysi MAB5* Tilastot ja todennäköisyys MAB6* Matemaattisia malleja II Valtakunnalliset syventävät kurssit MAB7 Talousmatematiikka MAB8 Matemaattisia malleja III

Koulukohtaiset kurssit MAB9* Lyhyen matematiikan kertaus MAB11 =MAB0 Lähtölaskenta lukion lyhyelle matematiikalle Fysiikka Pakollinen kurssi FY1* Fysiikka luonnontieteenä Valtakunnalliset syventävät kurssit FY2* Lämpö FY3* Aallot FY4* Liikkeen lait FY5* Pyöriminen ja gravitaatio FY6* Sähkö FY7* Sähkömagnetismi FY8* Aine ja säteily Koulukohtainen kurssi FY9* Kertauskurssi Kemia Pakollinen kurssi KE1* Ihmisen ja elinympäristön kemia Valtakunnalliset syventävät kurssit KE2* Kemian mikromaailma KE3* Reaktiot ja energia KE4* Metallit ja materiaalit KE5* Reaktiot ja tasapaino Koulukohtainen kurssi KE6* Kemian kertauskurssi Psykologia Valtakunnalliset syventävät kurssit PS1* Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus PS2* Ihmisen psyykkinen kehitys PS3* Ihmisen tiedonkäsittelyn perusteet PS4* Motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta PS5* Persoonallisuus ja mielenterveys

75


76

Ammattilukiolaisen opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto

Koulukohtaiset kurssit PS6 Sosiaalipsykologia PS7* Psykologian kertauskurssi

Muiden oppiaineiden kurssit löydät Oulun aikuislukion kotisivuilta www.oulunaikuislukio.fi.

Terveystieto Pakollinen kurssi TE1* Terveyden perusteet

Huom. Aikuislukion ja päivälukion pakollisten ja syventävien kurssien numeroinnissa on eroa äidinkielen ja historian osalta.

Valtakunnalliset syventävät kurssit TE2* Terveys ja arkielämä TE3* Terveys ja tutkimus

Matematiikan oppimäärän vaihtaminen pitkästä lyhyeen:

Koulukohtainen kurssi TE4* Kertauskurssi Yhteiskuntaoppi Pakollinen kurssi YH1* Yhteiskuntatieto Valtakunnalliset syventävä kurssit YH2* Taloustieto YH3* Kansalaisen lakitieto YH4* Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni Koulukohtainen kurssi YH5* Yhteiskuntaopin kertauskurssi Historia Pakolliset kurssit HI1* Eurooppalainen ihminen HI2* Kansainväliset suhteet HI3* Suomen historian käännekohtia Valtakunnalliset syventävät kurssit HI4* Ihminen, ympäristö ja kulttuuri HI5 Suomen vaiheet esihistoriasta autonomian aikaan HI6* Kulttuurien kohtaaminen Koulukohtainen kurssi HI7* Historian kertauskurssi

Matematiikan oppimäärää vaihdettaessa pitkästä lyhyeen suositellaan hyväksilukemisessa seuraavia vastaavuuksia MAA1 → MAB1 MAA3 → MAB2 MAA6 → MAB5 MAA7 → MAB4 MAA8 → MAB3


Ammattilukiolaisen opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto

LIITE 2:

Aikuislukion ja päivälukion pakollisten ja syventävien kurssien vastaavuudet

ÄIDINKIELI AILU

ÄI1

ÄI2

ÄI3

ÄI4

ÄI5

ÄI6

ÄI7

ÄI8

ÄI9

PÄIVÄLUKIO

ÄI2

ÄI3

ÄI4

ÄI5

ÄI6

ÄI8

ÄI7

ÄI1

ÄI9

A1-KIELI ENGLANTI, SAKSA AILU

ENA1

ENA2

ENA3

ENA4

ENA5

ENA6

ENA7

ENA8

PÄIVÄLUKIO

ENA1

ENA2

ENA3

ENA4

ENA5

ENA6

ENA7

ENA8

AILU

RUB1

RUB2

RUB3

RUB4

RUB5

RUB6

RUB7

PÄIVÄLUKIO

RUB1

RUB2

RUB3

RUB4

RUB5

RUB6

RUB7

B1-KIELI RUOTSI

B3-KIELET RANSKA, SAKSA, ESPANJA, ITALIA, VENÄJÄ, JAPANI, KIINA AILU

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

PÄIVÄLUKIO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

LYHYT MATEMATIIKKA AILU

MAB1

MAB2

MAB3

MAB4

MAB5

MAB6

MAB7

MAB8

PÄIVÄLUKIO

MAB1

MAB2

MAB3

MAB4

MAB5

MAB6

MAB7

MAB8

PITKÄ MATEMATIIKKA AILU

MAA1

MAA2

MAA3

MAA4

MAA5

MAA6

MAA7

MAA8

MAA9

MAA10

PÄIVÄLUKIO

MAA1

MAA2

MAA3

MAA4

MAA5

MAA6

MAA7

MAA8

MAA9

MAA10

AILU

FY1

FY2

FY3

FY4

FY5

FY6

FY7

FY8

PÄIVÄLUKIO

FY1

FY2

FY3

FY4

FY5

FY6

FY7

FY8

FYSIIKKA

Pakolliset kurssit lihavoitu

77


78

Ammattilukiolaisen opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto

KEMIA AILU

KE1

KE2

KE3

KE4

KE5

PÄIVÄLUKIO

KE1

KE2

KE3

KE4

KE5

AILU

HI1

HI2

HI3

HI4

HI5

HI6

PÄIVÄLUKIO

HI2

HI3

HI4

HI1

HI5

HI6

YH5

HISTORIA

YHTEISKUNTAOPPI AILU

YH1

YH2

YH3

YH4

PÄIVÄLUKIO

YH1

YH2

YH3

YH4

AILU

UE1

UE2

UE3

UE4

PÄIVÄLUKIO

UE1

UE2

UE3

UE4

UE5

USKONTO

ELÄMÄNKATSOMUSTIETO AILU

ET1

ET2

ET3

ET4

ET5

PÄIVÄLUKIO

ET1

ET2

ET3

ET4

ET5

AILU

FI1

FI2

FI3

FI4

FI5

PÄIVÄLUKIO

FI1

FI2

FI3

FI4

FI5

AILU

BI1

BI2

BI3

BI4

BI5

BI6

PÄIVÄLUKIO

BI1

BI2

BI3

BI4

BI5

BI6

AILU

GE1

GE2

GE3

GE4

GE5

PÄIVÄLUKIO

GE1

GE2

GE3

GE4

GE5

AILU

PS1

PS2

PS3

PS4

PS5

PÄIVÄLUKIO

PS1

PS2

PS3

PS4

PS5

AILU

TE1

TE2

TE3

PÄIVÄLUKIO

TE1

TE2

TE3

FILOSOFIA

BIOLOGIA

MAANTIEDE

PSYKOLOGIA

TERVEYSTIETO

Pakolliset kurssit lihavoitu


Ammattilukiolaisen opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto

LIITE 3:

Oulun aikuislukion kirjaluettelo lv. 2013-2014

Sähköinen oppikirja Osa oppikirjoista on saatavana myös digitaalisessa muodossa eli sähköisenä oppikirjana. Lisätietoja saa kustantajien web-sivuilta. Äidinkieli ja kirjallisuus, iltaopetus Huom! Kursseilla 3–7 ja 9–10 on käytössä Kielenhuollon vihko (WSOY, ISBN 978-951-02749-5-X) ja Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja (WSOY, ISBN 978-951-02630-0-1). Kurssi 1 Särmä - suomen kieli ja kirjallisuus -oppikirja (Otava, ISBN 978-951-12343-6-4), Särmä - suomen kieli ja kirjallisuus -tehtäviä 2 (Otava, ISBN 978-951-12451-8-6) Särmä - suomen kieli ja kirjallisuus. Kielenhuolto (Otava, ISBN 978-951-12658-6-3) Kurssi 2 Särmä - suomen kieli ja kirjallisuus -oppikirja (Otava, ISBN 978-951-12343-6-4) Särmä - suomen kieli ja kirjallisuus -tehtäviä 3 (Otava, ISBN 978-951-12476-5-4) Särmä - suomen kieli ja kirjallisuus. Kielenhuolto (Otava, ISBN 978-951-12658-6-3) Kurssi 3 Kurssivihko 4: Tekstit ja vaikuttaminen (WSOY, ISBN 978-951-02748-9-5) Kurssi 4 Kurssivihko 5: Teksti, tyyli ja konteksti (WSOY, ISBN 978-951-02749-0-9) Kurssi 5 Kurssivihko 6: Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (WSOY, ISBN 978-951-02358-5-7), Ylioppilastekstejä Kurssi 6 Kurssivihko 8: Tekstitaitojen syventäminen (WSOY, ISBN 978-951-02990-1-2) Kurssi 7 Kurssivihko 7: Puhetaitojen syventäminen (WSOY, ISBN 978-951-02989-9-2) Kurssi 8 Särmä - suomen kieli ja kirjallisuus -oppikirja (Otava, ISBN 978-951-12343-6-4) Särmä - suomen kieli ja kirjallisuus -tehtäviä 1 (Otava, ISBN 978-951-12372-1-1) Särmä - suomen kieli ja kirjallisuus. Kielenhuolto (Otava, ISBN 978-951-12658-6-3) Kurssi 9 Kurssivihko 9: Kirjoittaminen ja nykykulttuuri (WSOY, ISBN 978-951-02990-0-6) Kurssi 10 Kielenhuollon vihko (WSOY, ISBN 978-951-02749-5-X) Äidinkieli ja kirjallisuus, päivä- ja ammattilukio-opetus Huom! Kursseilla 2–7 ja 9–10 on käytössä Kielenhuollon vihko (WSOY, ISBN 978-951-02749-5-X) ja Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja (WSOY, ISBN 978-951-02630-0-1) Kurssi 1 Särmä - suomen kieli ja kirjallisuus -oppikirja (Otava, ISBN 978-951-12343-6-4) Särmä - suomen kieli ja kirjallisuus -tehtäviä 2 (Otava, ISBN 978-951-12451-8-6) Särmä - suomen kieli ja kirjallisuus. Kielenhuolto (Otava, ISBN 978-951-12658-6-3) Kurssi 2 Kurssivihko 3: Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (WSOY, ISBN 978-951-02748-8-7) Kurssi 3 Kurssivihko 4: Tekstit ja vaikuttaminen (WSOY, ISBN 978-951-02748-9-5)

79


80

Ammattilukiolaisen opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto

Kurssi 4 Kurssi 5

Kurssivihko 5: Teksti, tyyli ja konteksti (WSOY, ISBN 978-951-02749-0-9) Kurssivihko 6: Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (WSOY, ISBN 978-951-02358-5-7), Ylioppilastekstejä Kurssi 6 Kurssivihko 8: Tekstitaitojen syventäminen (WSOY, ISBN 978-951-02990-1-2) Kurssi 7 Kurssivihko 7: Puhetaitojen syventäminen (WSOY, ISBN 978-951-02989-9-2) Kurssi 8 Särmä - suomen kieli ja kirjallisuus -oppikirja (Otava, ISBN 978-951-12343-6-4) Särmä - suomen kieli ja kirjallisuus -tehtäviä 1 (Otava, ISBN 978-951-12372-1-1) Särmä - suomen kieli ja kirjallisuus. Kielenhuolto (Otava, ISBN 978-951-12658-6-3) Kurssi 9 Kurssivihko 9: Kirjoittaminen ja nykykulttuuri (WSOY, ISBN 978-951-02990-0-6) Kurssi 10 Kielenhuollon vihko (WSOY, ISBN 978-951-02749-5-X) Äidinkieli ja kirjallisuus, etäopetus Kurssi 1 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus (Otava, ISBN 978-951-12343-6-4), Särmä: Tehtäviä 2 (Otava, ISBN 978-951-12451-8-6), Särmä: Kielenhuolto (Otava, ISBN 978-951-12658-6-3) Kurssi 2 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus (Otava, ISBN 978-951-12343-6-4), Särmä: Tehtäviä 3 (Otava, ISBN 978-951-12476-5-4), Särmä: Kielenhuolto (Otava, ISBN 978-951-12658-6-3) Kurssi 3 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus (Otava, ISBN 978-951-12343-6-4) sekä Särmä: Tehtäviä 4 (Otava, ISBN 978-951-12533-3-4) sekä Särmä: Kielenhuolto (Otava, ISBN 978-951-12658-6-3) TAI Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja (WSOY, ISBN 978-951-02630-0-1) sekä Kurssivihko 4: Tekstit ja vaikuttaminen (WSOY, ISBN 978-951-02748-9-5), Kielenhuollon vihko (WSOY, ISBN 978-951-02749-5-X) Kurssi 4 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus (Otava, ISBN 978-951-12343-6-4), Särmä: Tehtäviä 5 (Otava, ISBN 978-951-12343-6-4), Särmä: Kielenhuolto (Otava, ISBN 978-951-12658-6-3) TAI Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja (WSOY, ISBN 978-951-0-26300-1). Kurssivihko 5: Teksti, tyyli ja konteksti (WSOY, ISBN 978-951-02749-0-9), Kielenhuollon vihko (WSOY, ISBN 978951-02749-5-X) Kurssi 5 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus (Otava, ISBN 978-951-12343-6-4), Särmä: Tehtäviä 6 (Otava, ISBN 978-951-12570-8-0), Särmä: Kielenhuolto (Otava, ISBN 978-951-12658-6-3) TAI Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja (WSOY, ISBN 978-951-02630-0-1). Kurssivihko 6: Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (WSOY, ISBN 978-951-02749-1-7), Kielenhuollon vihko (WSOY, ISBN 978-951-02749-5-X) Kurssi 6 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus (Otava, ISBN 978-951-12343-6-4) TAI Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja (WSOY, ISBN 978-951-02630-0-1), Ylioppilastekstejä 2013 Kurssi 7 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus (Otava, ISBN 978-951-12343-6-4) TAI Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja (WSOY, ISBN 978-951-02630-0-1), Kurssivihko 7: Puhetaitojen syventäminen (WSOY, ISBN 978-951-02989-9-2) Kurssi 8 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus (Otava, ISBN 978-951-12343-6-4), Särmä: Tehtäviä 1 (Otava, ISBN 978-951-12372-1-1) Kurssi 9 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus (Otava, ISBN 978-951-12343-6-4) TAI Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja (WSOY, ISBN 978-v951-02630-0-1), Ylioppilastekstejä 2013) Kurssi 10 Särmä: suomen kieli ja kirjallisuus (Otava, ISBN 978-951-12343-6-4), Särmä: Kielenhuolto (Otava, ISBN 978-951-12658-6-3)


Ammattilukiolaisen opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto

Suomi toisena kielenä Kurssit 1–12 Suomen kielen ja kulttuurin lähde (Edita, ISBN 978-951-37453-7-6) B1-ruotsi Kurssi 1 Magnet Kurs 1 (WSOYpro, ISBN 978-952-63089-1-3) Kurssi 2 Magnet Kurs 2 (WSOYpro, ISBN 978-952-63088-9-0) Kurssi 3 Magnet Kurs 3 (WSOYpro, ISBN 978-952-63089-2-0) Kurssi 4 Magnet Kurs 4 (WSOYpro, ISBN 978-952-63089-3-7) Kurssi 5 Magnet Kurs 5 (WSOYpro, ISBN 978-952-63089-0-6) Kurssi 6 Galleri kurs 6 (Otava, ISBN 978-951-12269-8-7) Kurssi 7 Magnet Kurs 7 (WSOYpro, ISBN 978-952-63089-5-1) Kurssi 9 Framsteg (Otava, ISBN 978-951-12107-2-6) Framsteg–Facit (Otava, ISBN 978-951-12196-0-6 = kirjan tehtävien ratkaisut) Kurssit 10, 14 Tarkista oppikirja opettajalta. Jaksoilla 1–4: Abi ruotsi (Otava, ISBN 978-951-12340-3-6), vanha painos Jaksosta 5 lähtien: Abi ruotsi (Otava, ISBN 978-951-12691-8-2), uusi painos Kurssit 11, 12 Ei oppikirjaa, verkkomateriaali Kurssit 13, 15 Grammatik Galleri (Otava, ISBN 978-951-12016-0-3) Grammatik Galleri: Facit (Otava, ISBN 978-951-12102-1-1 = kirjan tehtävien ratkaisuvihko) A-englanti Kurssi 1 Open Road 1 (Otava, ISBN 978-951-12166-9-8) Kurssi 2 Open Road 2 (Otava, ISBN 978-951-12248-3-9) Kurssi 3 Open Road 3 (Otava, ISBN 978-951-12273-3-5) Kurssi 4 Open Road 4 (Otava, ISBN 978-951-12330-5-3) Kurssi 5 Open Road 5 (Otava, ISBN 978-951-12330-8-4) Kurssi 6 Open Road 6 (Otava, ISBN 978-951-12423-3-8) Kurssi 7 Open Road 7 (Otava, ISBN 978-951-12423-4-5) Kurssi 8 Ilta/etäopetuksessa ei oppikirjaa. Päiväopetuksessa Open Road 8 (Otava 978-951-12423-5-2). Kurssi 9 Prefix (SanomaPro, ISBN 978-951-03596-4-8) Kurssi 10 In Touch 8 (SanomaPro, ISBN 978-951-02848-4-1) Kurssit 11, 12 Ei oppikirjaa, verkkomateriaali. Kurssi 13 Grammar Rules! (Otava, ISBN 978-951-11845-1-2), Grammar Rules! Key (Otava, ISBN 978-951-11877-0-8) Kurssi 14 Perfect (SanomaPro, ISBN 978-951-03458-9-4) Kurssi 15 Grammar Rules! (Otava, ISBN 978-951-11845-1-2), Grammar Rules! Key (Otava, ISBN 978-951-11877-0-8) A-saksa Kurssi 1 Kurssi 2 Kurssi 3 Kurssi 4

Gute Idee 2 (SanomaPro, ISBN 978-951-02924-6-4) Gute Idee 3 (SanomaPro, ISBN 978-951-02981-3-8) Gute Idee 4 (SanomaPro, ISBN 978-951-03047-7-8) Genau 4 (SanomaPro, ISBN 978-951-03144-6-3)

81


82

Ammattilukiolaisen opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto

Kurssi 5 Genau 5 (SanomaPro, ISBN 978-951-03149-9-9) Kurssi 6 Genau 6 (SanomaPro, ISBN 978-951-03150-4-0) Kurssit 7–10 Genau 7–8 (SanomaPro, ISBN 978-951-03412-4-7) Kurssi 12 Ei oppikirjaa, materiaali moodlessa. Kurssi 14 Abisaksa (Otava, ISBN 978-951-12472-2-7), Abisaksa ratkaisuvihko (Otava, ISBN 978-95112534-9-5) B3-saksa Kurssi 1 Kurssi 2 Kurssi 3 Kurssi 4 Kurssi 5 Kurssi 6 Kurssi 7 Kurssi 8 Kurssi 12 Kurssit 14

Super gut 1 oppikirja (SanomaPro, ISBN 978-951-0-3260-1-5) Super gut 2 oppikirja (SanomaPro, ISBN 978-951-0-3260-3-9) Gute Idee 1 (SanomaPro, ISBN 978-951-02885-7-3) Gute Idee 2 (SanomaPro, ISBN 978-951-02924-6-4) Gute Idee 3 (SanomaPro, ISBN 978-951-02981-3-8) Gute Idee 4 (SanomaPro, ISBN 978-951-03047-7-8) Gute Idee 5 (SanomaPro, ISBN 978-951-03048-5-3) Gute Idee 6 (SanomaPro, ISBN 978-951-03049-3-8) Ei oppikirjaa, materiaali moodlessa. Abisaksa (Otava, ISBN 978-951-12472-2-7), Abisaksa ratkaisuvihko (Otava, ISBN 978-95112534-9-5)

B3-ranska Kurssit 1, 2 Voilà 1 Textes pour le lycée (Otava, ISBN 978-951-12251-1-9), Voilà 1 Exercices pour le lycée (Otava, ISBN 978-951-12251-2-6) Kurssi 3 Voilà 2 (Otava, ISBN 978-951-12299-8-8) Kurssi 4 Voilà 3 (Otava, ISBN 978-951-12059-7-8) Kurssi 5 Voilà 4 (Otava, ISBN 978-951-12075-9-8) Kurssi 6 Voilà 5 (Otava, ISBN 978-951-12152-0-5) Kurssit 7, 8 Voilà 6 (Otava, ISBN 978-951-12204-4-2) Kurssi 11 Ei oppikirjaa. Tukimateriaaliksi käy mikä tahansa ranskan kielen alkeiskirja. Kurssi 12 Abi ranska (Otava, ISBN 978-951-12274-2-7) B3-venäjä Kurssit 1–4, 11 Mozhno 1 tekstikirja (Otava, ISBN 978-951-11828-9-7, ISBN 978-951-11828-9-4) Mozhno 1 harjoituskirja (Otava, ISBN 978-951-11856-5-9, ISBN 978-951-11856-5-9) Kurssit 5–8 Mozhno 2 tekstikirja (Otava, ISBN 978-951-11998-3-8, ISBN 978-951-11998-3-0) Mozhno 2 harjoituskirja (Otava, ISBN 978-951-11998-4-6, ISBN 951-11998-4-7) Kurssi 14 КафеПитер 3 (Finn Lectura, ISBN 978-951-79237-8-1) B3-espanja Kurssit 1–4 Acción 1, tekstikirja (SanomaPro, ISBN 978-951-26540-9-3) Acción 1, harjoituskirja (SanomaPro, ISBN 978-951-31519-9-7) Kurssit 5–8 Acción 2, tekstikirja (SanomaPro, ISBN 978-952-63002-5-2) Acción 2, harjoituskirja (SanomaPro, ISBN 978-952-63002-3-8) Kurssi 12 Ei oppikirjaa.


Ammattilukiolaisen opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto

B3-italia, etälukio Kurssit 1–3 Bella vista 1, teksti- ja harjoittelukirja (SanomaPro, ISBN 978-952-03388-5-8) Bella vista 1, opiskelijan ratkaisut (SanomaPro, ISBN 978-952-63127-2-9) Opiskelijan äänite saatavana CD:nä ja e-tiedostona ISBN 978-952-63009-5-5 Kurssit 4–6 Bella vista 2, teksti- ja harjoituskirja (SanomaPro, ISBN 978-952-63036-8-0) Bella vista 2, opiskelijan ratkaisut (SanomaPro, ISBN 978-952-63119-2-0) Opiskelijan äänite saatavana joko CD:nä tai e-tiedostona ISBN 978-952-63009-6-2 Kurssi 12 Ei oppikirjaa. Tukena käytetään edellisten kurssien In piazza -sarjan kirjoja, mutta muukin käy, esim. Passo dopo passo, italian kielen kertauskirja (SanomaPro, ISBN 978-951-02661-7-5) B3-japani, etälukio Kurssit 1–4 Karppinen, Takako: Japanin kielen alkeet 1 (FinnLectura Oy, ISBN 978-951-79260-3-7) B3-kiina, etälukio Kurssit 1–3 Tanja Kettunen: Zouba! Kiinan alkeet (Tammi, ISBN 978-951-26955-5-3) Lisäksi opiskelijan on hankittava äänite (ISBN 978-951-26955-5-3). B3-saame, etälukio Kurssi 1 Helmi Länsman: Cealkke Dearvvuodaid 1 (Saamelaiskäräjät, ISBN: 978-952-44115-4-7) Kurssi 2 Helmi Länsman: Cealkke Dearvvuodaid 2 (Saamelaiskäräjät, ISBN: 978-952-44111-3-4) Kurssi 3 Helmi Länsman: Cealkke Dearvvuodaid 3 (Saamalaiskäräjät, ISBN: 978-952-44113-7-0) Matematiikka, lyhyt Huom! Kaikilla kursseilla käytetään Taulukkokirjaa, esim. MAOL-taulukot (Maol ja Otava, ISBN 978-95112627-0-1) Kurssi 1 Variaabeli 1. Lausekkeet ja yhtälöt (Otava, ISBN 978-951-11923-9-6) ja Taulukkokirja Kurssi 2 Variaabeli 2. Geometria (Otava, ISBN 978-951-11924-2-6) ja Taulukkokirja. Kurssi 3 Variaabeli 3. Matemaattisia malleja I (Otava, ISBN 978-951-11924-3-4) ja Taulukkokirja Kurssi 4 Variaabeli 4. Matemaattinen analyysi (Otava, ISBN 978-951-11924-4-2) ja Taulukkokirja Kurssi 5 Variaabeli 5. Tilastot ja todennäköisyys (Otava, ISBN 978-951-11924-5-0) ja Taulukkokirja Kurssi 6 Variaabeli 6. Matemaattisia malleja II (Otava, ISBN 978-951-11924-6-9) ja Taulukkokirja Kurssi 7 Variaabeli 7. Talousmatematiikkaa (Otava, ISBN 978-951-11855-0-0) ja Taulukkokirja Kurssi 8 Variaabeli 8. Matemaattisia malleja III (Otava, ISBN 978-951-12029-4-4) Kurssi 9–11 Oppikirja sovitaan kurssin alussa. Taulukkokirja Matematiikka, pitkä Huom! Kaikilla kursseilla käytetään Taulukkokirjaa, esim. MAOL-taulukot (Maol/Otava, ISBN 978-95112627-0-1) Kurssi 1 Pitkä matematiikka 1. Funktiot ja yhtälöt (SanomaPro, ISBN 978-952-63156-9-0) Kurssi 2 Pitkä matematiikka 2. Polynomifunktiot (SanomaPro, ISBN 978-952-63055-5-4)

83


84

Ammattilukiolaisen opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto

Kurssi 3 Kurssi 4 Kurssi 5 Kurssi 6 Kurssi 7 Kurssi 8 Kurssi 9 Kurssi 10 Kurssi 11 Kurssi 12

Pitkä matematiikka 3. Geometria (SanomaPro, ISBN 978-952-63122-3-1) Pitkä matematiikka 4. Analyyttinen geometria (SanomaPro, ISBN 978-951-02915-9-7) Pitkä matematiikka 5. Vektorit (SanomaPro, ISBN 978-951-02916-0-3) Pitkä matematiikka 6. Todennäköisyys ja tilastot (SanomaPro, ISBN 978-951-02916-1-0) Pitkä matematiikka 7. Derivaatta (SanomaPro ISBN 978-951-02916-2-7) Pitkä matematiikka 8. Juuri- ja logaritmifunktiot (SanomaPro, ISBN 978-951-02916-3-4) Pitkä matematiikka 9. Trigonometriset funktiot ja lukujonot (SanomaPro, ISBN 978-951-02916-4-1) Pitkä matematiikka 10. Integraalilaskenta(SanomaPro, ISBN 978-951-02916-5-8) Pitkä matematiikka 11. Lukuteoria ja logiikka (SanomaPro, ISBN 978-952-63055-4-7) Pitkä matematiikka 12. Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä (SanomaPro, ISBN 978-95263122-4-8) Kurssilla tarvitaan graafinen tai symbolinen laskin. Kurssi 13 Pitkä matematiikka 13. Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi (ISBN 978-951-02916-8-9) Kurssi 14 Kurssin oppikirja sovitaan kurssin alussa. Kurssi 16 Ei oppikirjaa. Mahdollinen oppikirja sovitaan kurssin alussa. Taulukkokirja. Biologia Kurssi 1 Kurssi 2 Kurssi 3 Kurssi 4 Kurssi 5 Kurssi 6

Lukion Biologia 1 Eliömaailma (Otava, ISBN 978-951-12269-2-5) Lukion Biologia 2 Solu ja perinnöllisyys (Otava, ISBN 978-951-12346-5-4) Lukion Biologia 3 Ympäristöekologia (Otava, ISBN 978-951-12372-7-3) Lukion Biologia 4 Ihmisen biologia (Otava, ISBN 978-951-12372-8-0) Lukion Biologia 5 Bioteknologia (Otava, ISBN 978-951-12372-9-7) 1–5 kurssien kirjat

Maantiede Kurssi 1 Geos 1 Sininen planeetta. (SanomaPro, ISBN 978-951-03320-6-1) Huom! eLukiossa kurssilla 1 on käytössä Geos 1 tehtävävihko (SanomaPro, ISBN 978-951-03320-7-8) Kurssi 2 Geos 2 Yhteinen maailma (WSOYpro, ISBN 978-951-03320-8-5) Huom! eLukiossa kurssilla 2 on käytössä Geos 2 tehtävävihko (SanomaPro ISBN 978-951-03320-9-2) Kurssi 3 Geos 3 Haasteiden maailma (SanomaPro, ISBN 978-951-03321-0-8) Kurssi 4 Geos 4 Aluetutkimus (SanomaPro, ISBN 978-951-03321-1-5) Kurssi 5 1–4 kurssien kirjat Fysiikka Huom! Kaikilla kursseilla käytetään Taulukkokirjaa esim. MAOL-taulukot (Maol ja Otava, ISBN 9511262701) Kurssi 1 Fysiikka 1. Fysiikka luonnontieteenä (SanomaPro, ISBN 978-952-63011-3-6) ja Taulukkokirja Kurssi 2 Fysiikka 2. Lämpö (SanomaPro, ISBN 978-952-63011-8-1) ja Taulukkokirja Kurssi 3 Fysiikka 3. Aallot (SanomaPro, ISBN 978-952-63011-7-4) ja Taulukkokirja Kurssi 4 Fysiikka 4. Liikkeen lait (SanomaPro, ISBN 978-952-63011-9-8) ja Taulukkokirja Kurssi 5 Fysiikka 5. Pyöriminen ja gravitaatio (SanomaPro, ISBN 978-952-63012-0-4) ja Taulukkokirja Kurssi 6 Fysiikka 6. Sähkö (SanomaPro, ISBN 978-952-63012-1-1) ja Taulukkokirja Kurssi 7 Fysiikka 7. Sähkömagnetismi (SanomaPro, ISBN 978-952-63012-5-9) ja Taulukkokirja Kurssi 8 Fysiikka 8. Aine ja säteily (SanomaPro, ISBN 978-952-63012-6-6) ja Taulukkokirja


Ammattilukiolaisen opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto

Kurssi 9

Oppikirja sovitaan kurssin alussa. Taulukkokirja.

Kemia Huom! Kaikilla kursseilla käytetään Taulukkokirjaa, esim. MAOL-taulukot (Maol ja Otava, ISBN 978-95112627-0-1) Kurssi 1 Mooli 1. Ihmisen ja elinympäristön kemia (Otava, ISBN 978-951-12370-5-1) ja Taulukkokirja Kurssi 2 Mooli 2. Kemian mikromaailma (Otava, ISBN 978-951-11971-4-2) ja Taulukkokirja Kurssi 3 Mooli 3. Reaktiot ja energia (Otava, ISBN 978-951-12064-6-X) ja Taulukkokirja Kurssi 4 Mooli 4. Metallit ja materiaalit (Otava, ISBN 978-951-12098-1-7) ja Taulukkokirja Kurssi 5 Mooli 5. Reaktiot ja tasapaino (Otava, ISBN 978-951-12181-6-6) Kurssi 6 Oppikirja sovitaan kurssin alussa. Taulukkokirja. Uskonto Kurssi 1 Kurssi 2 Kurssi 3 Kurssi 4 Kurssi 5 Kurssi 6

Uusi Arkki (Edita, ISBN 978-951-37548-3-9) Uusi arkki 2 Kirkkohistoria ja kirkkotieto (Edita, ISBN 978-951-37564-4-4) Uusi arkki 3 Etiikka (Edita, ISBN 978-951-37564-5-1) Uusi arkki 4 Maailman uskonnot (Edita, ISBN 978-951-37611-8-9) Uusi arkki 5 Uskonto Suomessa (Edita, ISBN 978-951-37612-4-0) Lukion kertauskirja Uskonto (SanomaPro, ISBN 978-951-02983-6-0)

Elämänkatsomustieto Kurssi 1 Dialogi hyvästä elämästä (Tammi, ISBN 978-951-26472-6-5) Kurssi 2 Dialogi tiedosta ja maailmankuvasta (Tammi, ISBN 978-951-26472-7-3) Kurssi 3 Dialogi yksilöstä ja yhteisöstä (Tammi, ISBN 978-951-26494-3-8) Kurssi 5 Maailmanuskontojen Arkki (Edita, ISBN 978-951-37280-6-4) Kurssi 6 Ei oppikirjaa Filosofia Kurssi 1 Kurssi 2 Kurssi 3 Kurssi 4

Filosofian Odysseia (Edita, ISBN 978-951-37433-2-2) Etiikan Odysseia (Edita, ISBN 978-951-37340-2-1) Tiedon Odysseia (Edita, ISBN 978-951-37361-1-3) Yhteiskunnan Odysseia (Edita, ISBN 978-951-37460-0-1)

Historia Kurssi 1 Kurssi 2 Kurssi 3 Kurssi 4 Kurssi 5 Kurssi 6 Kurssi 7

Kaikkien aikojen historia 2, Eurooppalainen ihminen (Edita, ISBN 978-951-37519-5-1) Kaikkien aikojen historia 3, Kansainväliset suhteet (Edita, ISBN 978-951-37547-9-2) Kaikkien aikojen historia 4, Suomen historian käännekohtia (Edita, ISBN 978-951-37548-1-5) Kaikkien aikojen historia 1, Ihminen, ympäristö ja kulttuuri (Edita, ISBN 978-951-37519-4-4) Kaikkien aikojen historia 5 (Edita, ISBN 978-951-37582-0-2) Kaikkien aikojen historia 6 (Edita, ISBN 978-951-37582-2-6) Lukion kertauskirja Historia (WSOY, ISBN 978-951-03244-1-7)

85


86

Ammattilukiolaisen opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto

Yhteiskuntaoppi Kurssi 1 Kansalainen ja yhteiskunta (Edita, tuotenro 37-4328-4) Kurssi 2 Kansalainen ja talous (Edita, tuotenro 37-4074-9) Kurssi 3 Jokaisen oikeustieto (SanomaPro, ISBN 978-951-02985-7-3) Kurssi 4 Kansalainen ja Eurooppa (Edita, ISBN 978-951-37519-7-5) Kurssi 5 Abi yhteiskuntaoppi, (Otava, ISBN 978-951-12652-6-9) Psykologia Kurssi 1 Lukion Psykologia 1 (Otava, ISBN 978-951-12475-9-3) Kurssi 2 Lukion Psykologia 2 (Otava, ISBN 978-951-12476-0-9) Kurssi 3 Lukion Psykologia 3 (Otava, ISBN 978-951-12036-2-2) Kurssi 4 Lukion Psykologia 4 (Otava, ISBN 978-951-12114-8-X) Kurssi 5 Lukion Psykologia 5 (Otava, ISBN 978-951-12139-5-6) Kurssi 6 Lukion Psykologia 6 (Otava, ISBN 978-951-12261-8-5) Kurssi 7 Lukion kertauskurssi Psykologia (WSOY, ISBN 978-951-03450-9-2) Terveystieto Kurssi 1 Terve! 1 Terveystiedon perusteet (SanomaPro, ISBN 978-951-0-3391-5-2) Kurssi 2 Terve! 2 Nuoret, terveys ja arkiel채m채 (SanomaPro, ISBN 978-951-0-3607-3-6) Kurssi 3 Terve! 3 Terveys ja tutkimus (SanomaPro, ISBN 978-951-03765-7-7) Kurssi 4 Ei oppikirjaa.


Ammattilukiolaisen opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto

LIITE 4:

Aikuislukion Wilman pikakäyttöohjeet

Wilma toimii internet-selaimella osoitteessa https://wilmalukio.ouka.fi/. Linkki Wilmaan löytyy myös kotisivuilta www.oulunaikuislukio.fi. Wilmaa avatessa selain saattaa ilmoittaa tietoturvariskistä (”Suojatun yhteyden muodostaminen epäonnistui” tai ”Security Connection Failed”). Useimmiten kyse ei ole varsinaisesta tietoturvariskistä vaan siitä, että selain ei tunnista koulun/kunnan itse tekemää varmennetta. Wilmaa voi tästä huolimatta käyttää normaalisti. Wilman ja selaimen välinen yhteys on salattu, kun osoiterivillä Wilman osoitteen alkuosa on ”https”. Wilmaan kirjaudutaan omilla tunnuksilla, jotka saat aikuislukion kansliasta. Kirjautumisen jälkeen avautuu oma etusivu, jonka vasemmassa reunassa on pikalinkit eri toimintoihin. Lisäksi etusivulla näkyvät lukemattomat pikaviestit, ajankohtaiset tiedotteet sekä ne kurssit tai aineet, joita opiskelet tässä jaksossa. Avautuvan sivun vasemmasta reunasta ja oikeasta reunasta löytyy ”Kurssitarjotin”.

Avautuvalla sivulla on riveittäin kullakin koodilla tarjolla olevat kurssit. Pakolliset, valinnaiset ja syventävät kurssit ovat eri väreillä. Värittömien laatikoiden kurssit on ilmoittautuja jo suorittanut. Ilmoittautuminen tapahtuu klikkaamalla niiden kurssien laatikoita, joille haluaa ilmoittautua. Samalta riviltä eli samalta koodilta ei voi valita kahta kurssia. Valitut kurssit vaihtavat väriä. Halutessaan itselleen työjärjestyksen (lukujärjestyksen) voi klikata vasemmalta sanaa ”työjärjestys”, jolloin työjärjestys avautuu valitsemillasi kursseilla. Sivun oikeasta yläkulmasta saa tulostettavan version. Etusivun vasemmasta reunasta voi valita myös ”suoritukset”, josta näkee aiemmin suoritettujen kurssien arvosanat. Muista lopuksi kirjautua ulos Wilmasta sivun yläreunasta.

87


88

Ammattilukiolaisen opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto

LIITE 5:

Aikuislukion Moodle

Oulun aikuislukiossa on käytössä Moodleoppimisympäristö virtuaali.edu.ouka.fi. Oppimisympäristöä käytetään kurssien tiedottamisen välineenä sekä opetuksen tukena. Tunnuksen Moodleen saa aikuislukion kansliasta.

HUOM. ion kansliOta yhteys Oulun aikuisluk tai Moodan lma Wi i ses aan, jos tunnuk 3493 leen ei toimi: puh. (08) 557 ouka.fi at) io( s-posti kanslia.aikuisluk


KESÄ­ JAKSO

1 JAKSO

2 JAKSO

3 JAKSO

Maanantai

16.9.  YO-koe: PS FI HI FY BI

14.10.

4.12.

3.12.

10.12. 17.12. 24.12. JOULULOMA 31.12. JOULULOMA

50 51 52 1

 Koe  YO-Info  YO-koe

11.12. 18.12. 25.12. JOULULOMA 1.1. JOULULOMA

27.11. 3. jakso alkaa

9.12. 16.12. 23.12. JOULULOMA 30.12. JOULULOMA

20.11.  J, L -kokeet

13.11.

6.11.

26.11. Kokeen pal.  YO INFO KLO 18 AILU

12.11.  YO INFO KLO 8.45 MYL

5.11.

19.11.  G, M -kokeet

11.11.  YO INFO KLO 16.05 KAU

4.11.

SYYSLOMA

4.9. FY, KE ohjaus+preli 16-21

21.8. 28.8.

14.8. KESÄJAKSO

7.8.

SYYSLUKUKAUSI 2013 Keskiviikko

10.9. ÄI ohjaus ja prelin palautus 15.30 11.9.  YO-kuuntelu: Lyhyt kieli  YO-kuuntelu: A-kieli 18.9.  YO-INFO 16.05 MYL 17.9.  YO-koe: A-kieli 25.9.  J, L -kokeet 24.9.  G, M -kokeet  YO-koe: Matematiikka 2.10. Viimeinen ilmoittautuminen 1.10. korotustenttiin  YO-koe: Saame 8.10. KAU 9.10. Vanhempainilta klo 18 15.10. MYL 16.10. Vanhempainilta klo 18 22.10. SYYSLOMA 23.10. SYYSLOMA 29.10. 30.10.

3.9. Reaali ohjaus+preli 16-21

13.8. KESÄJAKSO Etäohjaus klo 18.00 ja tekninen ohjaus klo 19.00 20.8. 27.8.

6.8.

Tiistai

Perjantai

VAPAA 12.12. 19.12. 26.12. JOULULOMA 2.1. JOULULOMA

5.12. YO-juhla

28.11.

21.11.  H, N -kokeet

14.11. 2. jakson opetus päättyy

13.12. UK: Päivä 20.12. JOULULOMA 27.12. JOULULOMA 3.1. JOULULOMA

6.12. ITSENÄISYYSPÄIVÄ

29.11. OPETTAJAINKOKOUS A

15.11.  H, P, Q -kokeet Kon, P, Q -kokeet 22.11. UK: Ilta/etä Viim. ilm. k2014 yo-kokeisiin

8.11.

1.11.

31.10. 7.11. MYL Abi-vanhempainilta klo 18

25.10.

17.10. MYL Vanhempainilta klo 18 24.10. SYYSLOMA

SYYSLOMA

11.10. UK: Päivä OPETTAJAINKOKOUS P/A

10.10.

18.10.

4.10.

3.10.

26.9.  H, N -kokeet

19.9. 1. jakson opetus päättyy

6.9.

23.8. Englannin preli 16-21 30.8. UK: Päivä Äidinkielen preli 15-21

16.8. KESÄJAKSO VESOPÄIVÄ Ruotsin preli 16-21

9.8.

13.9. UK: Ilta/etä  YO-koe: ÄI tekstitaito 20.9.  H-koe Kon P, Q -kokeet  YO-koe: Ruotsi 27.9.  J-koe Kon, X, Y -kokeet  YO-koe: UE, ET, YH, KE ,GE, TE

12.9.

5.9. Matematiikan ohjaus ja preli 16-21

29.8.  YO-OHJAUS 16.05 MYL

Torstai 8.8. Lukion päiväopintojen ohjaus klo 11.00 Myllytulli 15.8. KESÄJAKSO Iltaopintojen ohjaus ja ilmoittautuminen 17.00 22.8.

TYÖAIKA AMMATTILUKIO- JA AIKUISLUKION PÄIVÄOPETUKSESSA

47 18.11.  YO INFO KLO 18 AILU  I, K- kokeet 48 25.11. J-koe Kon  X, Y -kokeet 49 2.12.

46

45

43 21.10. 44 28.10.

42

39 23.9.  I, K- kokeet  YO-koe: ÄI essee, S2 30.9. 2.Jakso alkaa 40 Kokeiden palautus  YO-koe: Lyhyt kieli 41 7.10.

38

37 9.9.  YO-kuuntelu: Ruotsi

36 2.9.  YO-OHJAUS 16.05 KAU  YO-OHJAUS 18.00 AILU

34 19.8. 35 26.8.

33 12.8. KESÄ­JAKSO 1. Jakso alkaa

32 5.8.

Vko

LIITE 6:

Ammattilukiolaisen opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto

89


3 JAKSO

4 JAKSO

5 JAKSO

10.2. Ruotsi preli 16-21  YO-kuuntelu: A-kieli

20.5. 5. jakson opetus päättyy

27.5.  G, M -kokeet, M, K -kokeet Kon

21 19.5.

26.5.  P, J -kokeet Kon, 22 I, K- kokeet

 Koe  YO-Info  YO-koe

13.5.

22.4.

17 21.4. PÄÄSIÄINEN

20 12.5.  YO-INFO KLO 16.05 KAU

15.4.

16 14.4.

29.4. 6.5.

8.4.

15 7.4.

18 28.4. 19 5.5.

1.4. kok.pal.

25.3.  G, M -kokeet

18.3.

13 24.3.  I, K- kokeet  YO-koe: Lyhyt kieli 14 31.3.  J-koe Kon, X, Y -kokeet

12 17.3.  YO-koe: Ruotsi

27.2.

20.2.

13.2.

28.5. Kokeiden palautus

21.5.  J, L -kokeet

14.5.  YO-INFO KLO 16.05 MYL

30.4. VAPAA 7.5.

16.4. 23.4.

9.4.

26.3.  J, L -kokeet  YO-koe: Saame 2.4. 5. jakso alkaa

19.3.  YO-koe: Matematiikka

TALVILOMA

29.5. HELATORSTAI

22.5.  H, N -kokeet

15.5.

1.5. VAPPU 8.5.

24.4.

3.4. 10.4. MYL Abi-vanhempainilta klo 18 17.4. VAPAA

27.3.  H, N -kokeet

20.3. 4. jakson opetus päättyy

5.3. TALVILOMA 6.3. 12.3.  YO-koe: UE ET YH KE GE TE 13.3.

26.2.

25.2.

4.3. 11.3.

19.2.

12.2.  YO-kuuntelu: Lyhyt kieli

18.2.

10 3.3. TALVILOMA 11 10.3.  YO-koe: ÄI essee, S2

9 24.2.

8 17.2.

7

TALVILOMA

5.2. Reaalin yleisinfo 19. 6.2. Fysiikka ohjaus+preli 16-21 7.2.  YO-koe: ÄI tekstitaito Matematiikan ohjaus ja preli 16-21.

23.5.  H-koe Kon, P, Q, X, Y -kokeet OPETTAJAINKOKOUS A 30.5. YO-juhla Syksyn 2014 yo-kirj. ilm. viim. 5.6.

16.5.

18.4. PÄÄSIÄINEN 25.4. UK: Päivä OPETTAJAINKOKOUS P/A 2.5. VAPAA 9.5. UK: Ilta/etä

11.4.

4.4.

28.3.

7.3. TALVILOMA 14.3.  YO-koe: A-kieli 21.3.  H-koe Kon, P, Q -kokeet  YO-koe: PS FI HI FY BI

28.2. UK: Ilta/etä

21.2. UK: Päivä

14.2.

24.1.  H-koe Kon, P, Q -kokeet Äidinkielen preli 15-21 31.1.  J-koe Kon, X, Y -kokeet OPETTAJAINKOKOUS P/A

23.1. 3. jakson opetus päättyy  YO-OHJAUS KLO 16.05 MYL 30.1.  H, N -kokeet Kemia ohjaus+preli 16-21

29.1.  J, L -kokeet

6 3.2. Kokeiden palautus

17.1.

16.1.

4.2. Äidinkielen ohjaus prelin palautus 15.30 11.2. Englanti preli 16-21  YO-kuuntelu: Ruotsi

Perjantai

28.1.  G, M -kokeet

10.1.

5 27.1.  I, K- kokeet

22.1.  YO-OHJAUS KLO 16.05 KAU

15.1.

Torstai

21.1.  YO-OHJAUS KLO 18 AILU

9.1.

14.1.

KEVÄTLUKUKAUSI 2014 Keskiviikko 8.1.

4 20.1.

7.1.

Tiistai

3 13.1.

Vko Maanantai 2 6.1. LOPPIAINEN

TYÖAIKA AMMATTILUKIO- JA AIKUISLUKION PÄIVÄOPETUKSESSA

90 Ammattilukiolaisen opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto


Oulun seudun ammattiopisto OSAO on moni­alainen ammattiopisto, jossa opiskelee 11 300 nuorta ja aikuista. OSAO kouluttaa kahdessatoista yksikössä Oulun seudulla ja Koillismaalla. OSAO kuuluu Oulun seudun koulutuskuntayhtymään (Osekk).

Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi

Ammattilukiolaisen opas 2013-2014  

Oulun seudun ammattiopisto OSAOn opas ammattilukiossa opiskeleville.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you