Page 1

ä v e k e t n e Yhd

vai yhdessä

tekevä

ylioppilasku

nta?

Vaalipäivät 6.-7.11. Ennakkoäänestys 31.10.-1.11.

osakuntalainenvaalirengas


Se tehdään

ryhmässä Saatuani kosketusta työelämään olen huomannut, että harvoja asioita tässä maailmassa saadaan aikaan yksin. Yksin ei selviä edes silloin isona oikeissa töissä. Monilla yliopiston kursseilla meitä yritetään opettaa työskentelemään yhdessä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Olen kuitenkin oppinut yhteistyöhön järjestöissä ja ylioppilaskunnassa enemmän kuin yhdelläkään luennolla. Oli kyseessä sitten bileiden tai sitsien järjestäminen, kokouksen pitäminen tai tasapainoisen mielipiteen muodostaminen, se tehdään usein parhaiten ryhmässä ja muiden ihmisten avulla.

toimivissa järjestöissä ja harrasteryhmissä tai yksinkertaisesti vaikuta ylioppilaskuntamme toimintaan äänestämällä edustajistovaaleissa, HYY on vaarassa tulla tarpeettomaksi. Millaisen ylioppilaskunnan sinä haluat – yhdessä tekevän vai yhdentekevän? Sinä päätät.

Erästä yhteistyön kaunista ja käsin kosketeltavaa tuotosta pitelet nyt käsissäsi. Osakuntalaisen vaalirenkaan edustajistovaalikampanjan suunnitteluun ja toteuttamiseen on osallistunut suuri määrä ahkeria ja omistautuneita ihmisiä. Haluan kiittää heitä korvaamattomasta panoksestaan. Mitä olisikaan osakuntalaisuus ilman yhdessä tekemisen henkeä? Juuri tätä yhdessä tekemisen henkeä HY Yssä kaivataan lisää: porukalla toimeen tarttumista yhdessä määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi. Sivulla 6 alkavasta vaaliohjelmastamme voit lukea, mitä meidän osakuntalaisten mielestä pitäisi ylioppilaskunnassa, yliopistolla ja yhteiskunnassa tavoitella. Jos me opiskelijat, HY Yn jäsenet, emme hyödynnä HY Yn palveluita, viihdy sen piirissä

ELINA MATTERO Osakuntalaisen vaalirenkaan vaalipäällikkö WiO:lainen viikkiläinen


We’ll do it

together! During this autumn you’ll be able to choose. What kind of Student Union would you like to have? Better services? More encounters between international and Finnish students? Student housing for a reasonable price? HYY is the Student Union of the University of Helsinki. In HYY, the Representative Council is the highest decision-making body.

There will be 60 members elected to the Representative Council in the elections on the 6th-7th of November 2012. The advance voting will take place on the 31st of October and on the 1st of November. You can find polling stations in every campus area. In the elections 11 Student Nations have joined together to create a strong, politically independent alternative. Some of our main themes are:

HYY should work hard to ensure that

- every student could have a home for a reasonable price - transportation by foot, bike or public transport would be as smooth as possible for everyone - HYY practices sustainable economic policy - HYY’s enterprises continue making business in a responsible manner - the University of Helsinki puts a high value not only on the quality of teaching and research but also on a pleasant and communal atmosphere, internationality and genuine multidisciplinarity. The Student Nations believe that these kinds of goals are best reached by cooperation. In HYY, it’s all about working together. Let your voice be heard! The Student Nations in a nutshell The Student Nations are regional student organizations. Every province of Finland has its own Student Nation in the University of Helsinki. The Student Nations have a very history: their origins date to medieval times! In other words, the traditions are appreciated. However, this does not mean the Student Nations would advocate conservative values.

In the Student Nations it is natural to think about the consequences a decision can have in the long run. It is said that in the Student Nations a quartile means 25 years, not three months. In addition, a multidisciplinary point of view is very familiar to us. People from different kinds of backgrounds have met in the Nations for decades, even centuries. To sum up, a multidisciplinary approach is not a new buzzword for us – it is in our nature. ANTTI OJALA editor-in-chief


Osakuntalaisuus - Mitä se on? Sana osakunta ei ole ihan perussanastoa, mutta selitys on aika yksinkertainen: opiskelijajärjestö, jonka tehtävä alun perin on ollut koota tietyltä Suomen alueelta kotoisin olevat yliopisto-opiskelijat yhteen. Perimmäinen idea on nykyään sama, vaikka kriteerit kotipaikkakunnan ja opiskelupaikan suhteen eivät ole yhtä tiukat kuin ennen. Mutta entä ”osakuntalaisuus”? Vaikka olen toisen polven osakunta-aktiivi ja neljättä vuotta toiminnassa mukana, minusta tuntuu, että osakuntalaisuus näyttäytyy usein kryptisenä ja monimutkaisena asiana. En aina itsekään ymmärrä, mitä oikeastaan tarkoitetaan, kun hehkutetaan osakuntalaisuutta tai ”osakuntahenkeä”. Osakuntalaisen Unionin puheenjohtajana olen kuitenkin joutunut pohtimaan, mitä se oikeasti merkitsee – niin muille kuin minulle itsellenikin. Mikä meidät itse asiassa tuo yhteen? Millaiset arvot meitä yhdistää? Miksi juuri osakuntalaisilla on HY Y-politiikassa oma ryhmittymänsä?

osakunnilla aina, ja se on tehnyt osakuntalaisesta näkökulmasta avaran eri opiskelu- ja tutkimusalojen ymmärtämisen sekä yleisesti sivistyksen suhteen. Osakuntalaiset ovat kotoisin eri puolilta Suomea. Koko osakunnan idea perustuu siihen, että tietyltä alueelta kotoisin olevat opiskelijat kokoontuvat yhteen. Nämä alueet kattavat yhdessä koko Suomen. Omien juurien – jotka useissa tapauksissa ovat hyvinkin kaukana opiskelukaupungistamme – tunteminen ja arvostaminen on osakuntalaisuuden ydintä. Kokonaisuudessaan osakuntalaisuus siis tarkoittaa laajaa perspektiiviä – niin ajallisesti, akateemisesti kuin maantieteellisestikin. Kun ihmiset eri aloilta, paikkakunnilta ja ikäryhmistä tekevät yhdessä, tuloksena voi syntyä paljon hyvää. Siltä pohjalta osakunt a la isi l la on pa ljon a nnet t ava a myös opiskelijapolitiikassa.

Osakuntalaisuus on pitkäjänteisyyttä. Perinteet ovat olennainen juttu osakunnilla, eikä se todellakaan tarkoita vanhaan jämähtämistä, vaan pidemmän aikajänteen hahmottamista ja sen arvostamista. Monilla osakunnilla entisten opiskelijajäsenten toiminta on hyvin aktiivista, ja siten vuosien ja vuosikymmenten kokemus on oikeasti läsnä toiminnassa. Kun pystyy näkemään kauemmas taaksepäin, on eteenpäinkin katsominen helpompaa. Osakuntalaisuus on poikkitieteellisyyttä. Poikki- tai monitieteellisyys tuntuu olevan nyt muotia ainakin yliopiston strategiapuheiden perusteella, mutta osakunnissa se on ollut aina täysin luonnollista. Eri alojen edustajat opiskelijoista professoreihin ovat kohdanneet

MATLEENA KOSONEN Osakuntalaisen unionin puheenjohtaja KSO:lainen historian opiskelija


Pohjattomaan byrokratiaan vai yhteiseen hyvään? Y k si H Y Yn edustajiston tärkeimmistä tehtävistä on päättää HY Yn jäsenmaksun suuruudesta. Jokainen läsnä oleva Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelija joutuu maksamaan maksun joka vuosi. Jäsenmaksun suuruudesta päätettäessä käytetään siis merkittävää valtaa. Edustajisto päättää myös pitkälti siitä, mihin kaikkeen jäsenmaksutuloja käytetään. Tiedätkö, mitä rahallasi saat?

Maksoin lukuvuoden alussa 92 euroa ylioppilaskunnalle. Meneekö raha HYYn pohjattomaan kassaan? Maksu jakautuu usean eri toimijan kesken. Summasta 44 euroa menee YTHS:lle, joka huolehtii opiskelijoiden terveyspalveluista. Maksamalla jäsenmaksun olet samalla siten oikeutettu käyttämään YTHS:n palveluita. Jäsenmaksusta 48 euroa menee Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan toimintaan.

HYYllä on paljon henkilökuntaa? Kuka maksaa heidän palkkansa? HYYn henkilökuntaan kuuluvat pääsihteeri, talouspäällikkö, kuusi asiantuntijaa, tiedottaja, projektikoordinaattori, AD-vastaava, Domus Gaudiumin arkistonhoitaja sekä kaksi lastenohjaajaa. Palkanmaksajana toimii HYY, joten osa jäsenmaksusta menee myös palkkauskuluihin. Lisäksi HYYn hallituksen jäsenet saavat työstään kuukausipalkkion.

Kuinka iso on HYYn budjetti? Ylioppilaskunnan noin 3,4 miljoonaan euron vuosibudjetista kolmasosa katetaan jäsenmaksuilla, loput HY Y Yhtymän tulouttamalla voitolla. Lue lisää HYYn taloudesta sivulta 28!

Mitä saan vastineeksi HYYn jäsenmaksulle? Vaikka mitä. Näkyvin etuus on opiskelijakortti, jolla saat monia tuntuvia etuja, muun muassa UniCafeissa, junissa, kulttuurikohteissa ja liikuntapaikoissa. HY Y kustantaa maineikasta Ylioppilaslehteä, joka on Suomen tulevien journalistihuippujen voimannäyttö. HYYn jäsenmaksulla saat lehden kannettuna kotiisi kahdeksan kertaa vuodessa. HYY ylläpitää jäsenilleen maksutonta oikeusapua. Perheelliset opiskelijat voivat hyödyntää HYYn lapsiparkkia. HYY tukee piirissään toimivia järjestöjä monin eri tavoin. Järjestöt saavat rahallisia avustuksia, tiloja sekä koulutusta. Järjestöt saavat rahallista tukea paitsi toimintansa ylläpitämiseen myös esimerkiksi järjestölehtiensä painokuluihin. HYY kantaa osansa globaalista vastuusta lahjoittamalla 0,7 prosenttia budjetistaan kehitysyhteistyöhön.

ANTTI OJALA Edaattori pohjalainen valtiotieteilijä


OSAKUNTALAISEN VA A L I R E N K A A N VA A L I O H J E L M A 2012

Yhdess채

tekev채 ylioppilaskunta


Miksi valita osakuntalainen ehdokas? Poikkitieteellisyyden asiantuntijat Huolettaako sinua, ettei HY Y-politiikassa ymmärretä erilaisten opiskelijoiden erilaisia näkökulmia? Osakuntalaisilla ehdokkailla on jo vahva kokemus toimimisesta yhdessä eri alojen opiskelijoiden kesken yhteiseen hyvään pyrkien.

kapeanäköisyys ovat askelia väärään suuntaan. HY Y on Suomen suurin poikkitieteellinen yhteisö – siinä toimiminen ja sen ymmärtäminen vaatii kokemusta, jota osakuntalaisilla on. Osakuntien edustajistoryhmässä on HY Ypolitiikan suhteen pitkä muisti, ja siksi linjamme on pitkäjänteinen, ei tempoileva.

Osakuntien edustajistoryhmässä on eri alojen ja kiinnostuksen kohteiden edustajia ja näin ollen näkökulmien laajuus on taattu.

Monien osakuntien laaja ja aktiivinen alumniverkosto auttaa osakuntalaisia vaikuttamaan tehokkaasti yhteiskunnassa.

Poikkitieteellisyys on tärkeää, sillä yhdessä ja laaja-alaisesti pohtien voimme saavuttaa jotain uutta ja hienoa – putkitutkinnot ja

Puoluepoliittisesti sitoutumattomana yhteistyö erilaisten poliittisten toimijoiden kanssa on mutkatonta.


Osakuntalaisen vaalirenkaan vaaliohjelman kärjet Tuella vai

velaksi? HYYn tulee varmistaa, että hallitus pitää lupauksensa opintotuen sitomisesta indeksiin, ja vaatia, että opintojen rahoittaminen opintolainalla on jatkossakin opiskelijan oma valinta. Riittävä toimeentulo on sujuvan opiskelijaelämän perusta. työskennellä perheellisten opiskelijoiden aseman parantamiseksi niin yhteiskunnassa kuin yliopistoyhteisössäkin. HY Yn oman Lapsiparkin toiminta tulee ulottaa tavoittamaan yhä suurempi osa opiskelijoista esimerkiksi kehittämällä yhteistyötä yliopiston kanssa.

vaikuttaa jatkossakin kohtuuhintaisten opiskelija- ja v uok ra-a suntojen ra kentamisen puolesta. Vain joka kolmas Helsingin yliopiston opiskelija onnistuu saamaan edullisen opiskelija-asunnon. Omaa asuntoa odottaa HOASin jonoissa syksyisin jopa 7000 opiskelijaa, ja vapailla markkinoilla opiskelijat kilpailevat pienistä vuokra-asunnoista työssäkäyvien kanssa. HOASin tulee kehittää vaihtareiden kalustetuille asunnoille kesäajan käyttöä, jolloin vaihtarit eivät joutuisi maksamaan asuntojen tyhjäkäytöstä. edistää kaikkien mahdollisuuksia sujuvaan liikkumiseen: kävelyyn, pyöräilyyn ja joukkoliikenteen käyttämiseen. Kuluvana vuonna osakuntalaisten aloitteesta HY Yn kaupunkitavoitteisiin lisättiin kirjaus toimivasta kaupunkipyöräjärjestelmästä, yötaksan opiskelija-alennuksesta sekä arkiliikenteen myöhäis- ja yövuorojen lisäämisestä. Näiden puolesta HYYn tulee vaikuttaa myös jatkossa;


metrolla on päästävä puolenyön jälkeenkin! olla rohkea ja keskusteluja avaava toimija, joka esittää villejä, mutta toteuttamiskelpoisia ajatuksia tulevaisuuden yhteiskunnasta YTHS:n tulee jatkossakin keskittyä tarjoamaan opiskelevalle ikäluokalle tärkeitä terveyspalveluja – erityisesti mielenterveyspalvelut vaativat nykyistä suurempaa panostusta. Myös ihotauteihin ja suukirurgiaan kaivataan lisää osaamista YTHS:lle. Terveydenhoitoon hakeutumisen tulisi olla opiskelijalle helppoa. Myös ennaltaehkäisevän terveystyön lisääminen on toivottavaa, sillä se palvelee opiskelijoiden opinnoissa jaksamista.

elimissä ja vaiheissa. Uusi halloped-opas on otettava tehokk a a s e en k äy t töön, jot t a h a l l i n non opiskelijaedustajat todella tietävät omat vaikutusmahdollisuutensa. Y liopiston päätöksenteon tulee olla läpinäkyvää ja demokraattista. Osakuntalaiset haluavat enemmän kaikille avointa ideointia yliopiston projekteihin. Kaisa-kirjaston ratkaisuja oli mahdollista pohtia netissä blogien ja wikien kautta; tästä on otettava mallia jatkossakin!

Pitkäjänteisesti vai

Opiskelijalla on oltava aikaa vaihto-opiskeluille ja aktiiviselle opiskelijatoiminnalle. Yliopiston tutkintoaikojen rajauksen on jo nähty vaikuttavan siihen, että opiskelijat hakeutuvat aikaisempaa vähemmän vaihto-opiskeluun ja pelkäävät ottaa vastuuta järjestöissä, eikä aikaa yhteiskunnalliseen aktiivisuuteenkaan tunnu riittävän samalla tavoin kuin ennen. Osakuntalaiset ovat huolissaan tästä kehityksestä. Yliopiston tulee osakuntalaisten mielestä olla paikka, jossa saa rauhassa kasvaa osallistuvaksi ja itsenäiseksi kansalaiseksi. O pi s k e l ijoid e n on s a a t av a v a i k utta a yliopistoon yhä enemmä n ja avoimemmin. Opiskelijoilla tulee olla edustajia kaikissa päätöksenteon elimissä ja vaiheissa. HY Yssä tulee tukea opiskelijaedustajien vaikuttamistyötä ja pohtia keinoja, joilla opiskelijoiden mielipiteet kuuluisivat yliopistossa kovempaa kaikissa päätöksenteon

poukkoillen? Vastuullista ja pitkäjänteistä talouspolitiikkaa Ylioppilaskunnan jäsenet saavat jäsenmaksuaan vastaan paljon palveluita, mutta se ei yksinään voi olla peruste holtittomille jäsenmasksukorotuksille. Jäsenmaksua pohdittaessa onkin otettava lähtökohdaksi nämä palvelut ja niiden laatu – ei HYYn varallisuuden kerryttäminen. Järjestöjen avustuksiin tarvitaan ennustettavuutta ja vakautta. Varmuus tiloista ja toiminta-avustusten tasosta tukee yhteisöjen toimintaa ja kehittämistä. Osakuntalaiset kannattavat HY Yn järjestötiloihin pidempiä vuokrasopimuksia. HYYn myöntämien toiminta-avustusten jako on vakautettava sellaiseksi, että järjestön saama avustus ei heilahtele kohtuuttomasti vuodesta toiseen. Y lioppilaskuntamme yritystoiminnan (HYY Yhtymä) on edelleenkin oltava vastuullista sanan kaikissa merkityksissä. Ylioppilaskuntamme tulee jatkossakin olla edelläkävijä vastuullisessa ja eettisesti kestävässä sijoitustoiminnassa. UniCafen ruuan oltava maukasta ja ravitsevaa sekä noudatettava vastuullisuuden periaatteita


myös jatkossa – tästä on myös tiedotettava paremmin opiskelijoille. Kehitettävää on kuitenkin paljon. UniCafe-lounas on usein opiskelijan ainoa lämmin ruoka päivässä, ja siksi sen tulee olla ruokavalioon katsomatta ravitsemuksellisesti hyvää. Uusia elämyksiä tarjoavat teemapäivät ovat kehittämisen ja laajentamisen arvoinen konsepti. UniCa fen on sy y tä viestiä pa remmin opiskelijaomistajilleen noudattamistaan arvoista sekä tarjoamansa ruoan alkuperästä. Opiskelijaruokailun edellytyksiä helpottaisi Kelan maksaman ateriatuen ja valtioneuvoston määrittelemän opiskelija-aterian enimmäishinnan muutoksien sitominen toisiinsa. HY Yn ei tule harjoittaa liiketoimintaa jäsentensä kustannuksella. Kaivopihasta tulee näkyä, että se on opiskelijoiden paikka ja opiskelijoilla tulee olla realistinen mahdollisuus käyttää omistamiaan tiloja, esimerkiksi Vanhaa ylioppilastaloa, tapahtumiinsa. L entävä n lauseen muk aa n osa kuntien taloudessa kvartaali tarkoittaa neljännesvuosisataa. Osakuntalaisilla ehdokkailla on jo entuudestaan kokemusta suuren organisaation ja esimerkiksi opiskelijaravintoloiden pyörittämisestä. Edustajistoryhmässämme tieto kausien välillä siirtyy hyvin vanhemmilta edustajilta uusille. Siksi linjamme edaripolitiikassa on pitkäjänteinen, ei tempoileva.

Yksin vai ryhmässä? Opiskelija n kokemus johonk in yhteisöön kuulumisesta on tärkeää sekä henkilökohtaisen hyvinvoinnin että poikkitieteellisen ajatustenvaihdon kannalta. Liian moni jää yksin yliopistolla. YTHSn vuoden 2008 selvityksessä kävi ilmi, että vain 55 prosenttia opiskelijoista kokee kuuluvansa johonkin opiskeluun liittyvään ryhmään. Prosenttiosuus on osakuntalaisten mielestä huolestuttavan alhainen. Yhteisöllisyys lisää hyvinvointia ja on yliopistomaailmassa tärkeää myös tieteellisen ajatustenvaihdon kannalta. Järjestö- ja hallintotoimintaan osallistumisesta hankitut taidot tulee yliopistolla huomioida opintopisteinä tasapuolisesti kaikissa tiedekunnissa. HYYn tulee tukea piirissään toimivia järjestöjä laadukkailla ja juuri kyseisen järjestön tarpeita vastaavilla järjestöpalveluilla - ovathan järjestöt HYYlle kätevä tapa tavoittaa ja palvella jäseniään. Yliopistossa on tärkeää paitsi opetuksen ja tutkimuksen laatu, myös hyvä ilmapiiri, yhteisöllisyys, aito poikkitieteellisyys ja kansainvälisyys. Opetushenkilökunnan lähestymisen on oltava opiskelijalle helpompaa. Luonteva lähestyminen muutenkin kuin sähköpostilla on tavoittelemisen arvoista. Tavoitettavuus voisi parantua esimerkiksi laajentamalla opettajatuutori-järjestelmä kaikkiin oppiaineisiin ja luomalla henkilökunnan ja opiskelijoiden yhteisiä hengailu- ja kahvittelutiloja yliopiston tiloihin. Integroitumista yliopistoyhteisöön edistäisivät kenties toisen vuoden tuutorointi sekä mentorointi,


jossa alumnit neuvovat kohta valmistuvia. Myös tenttimiskäytännöissä on parannettavaa: kesäopiskelun on oltava mahdollista alasta riippumatta ja esimerkiksi nimetön tenttiminen edistäisi opiskelijoiden suoritusten objektiivista arviointia. Kansainvälisten ja suomalaisten opiskelijoiden tutustumismahdollisuuksia on lisättävä. Helpoin keino tämän toteuttamiseksi olisi tarjota yhteisiä pienryhmäkursseja. Miksei esimerkiksi tutkintoon kuuluvia englannin kieliopintoja voisi suorittaa muillakin englanninkielisillä kursseilla? Myös kansainvä listen opiskelijoiden tietoisuutta järjestötoiminnasta tulisi lisätä ja saada heidät tuntemaan olonsa aidosti tervetulleeksi osaksi yliopistoyhteisöä. Kampusten yhteisöllisyyttä on lisättävä viihtyisillä kohtauspaikoilla. Kampusten yhteisten kokemusten, kuulumisten vaihdon ja kavereiden näkemisen paikkoja ovat esimerkiksi UniCafe-ravintolat. UniCafe-ravintoloita

voisi kehittää ajatellen niitä enemmän kampusten kohtaamispaikkoina. Tilausta olisi myös erityisesti levähtämiseen tarkoitetuille nurkkauksille. Poikkitieteellisiin sivuaineisiin ja oppia i n e k o k on a i s u u k s i i n ol i s i a i d o s t i kannustettava sekä yliopiston laitoksia että opiskelijoita. Harva opintokokonaisuus itsessään antaa valmiudet työelämään ja valitut sivuaineet auttavat työmarkkinoilla erottautumisessa. Lisä k si opintoaikoja rajattaessa sivuainevalintojen merkitys korostuu entisestään, joten poikkitieteellisyyden arvostamisessa olisi jo siirryttävä sanoista tekoihin. Y liopistoyhteisössämme opiskelijoiden näkökulmia ja mielipiteitä on kuunneltava ja arvostettava aidosti – tämä vaatii paitsi aktiivista ylioppilaskuntaa, myös yliopistoa, joka arvostaa opiskelijoitaan ja heidän näkemyksiään.


ESO

33

Katriina AALTO Uskontotiede

34 Veikko AITOSALO Tietojenkäsittelytiede

35 Muriel “Myy” CAMBRUZZI Suomen kieli ja kulttuuri

36

Jouni HAKKARAINEN Suomen kieli

Sata syytä äänestää Myytä

37 Anna HJERP Teologia

41 Sanna-Mari JORMANAINEN Suomen kieli

38

39

Kirmo HOTAKAINEN Suomen kieli

Lauramaija “Lauris” HURME Suomen kieli

Lappuun kolmekasi, ajan asiasi!

Opintoputkeen ikkunoita!

42

Mirkka KOSKIMÄKI Latinan kieli ja Rooman kirjallisuus

Elämän tarkoitus

43

Kirsti LAMMERT Lääketiede

40

Ulrika HÄNNINEN Lääketiede

44

Kai LÖFGREN Suomen kieli


45 Coco MARKKULA Folkloristiikka

49

Helena NURMIKARI Suomen kieli

46

Visa MIKKOLA Lääketiede

Silja NOUSIAINEN Ravitsemustiede

Tommi “Wigga” NURMELA Matematiikka

Visa. It’s everywhere you want to be.

Sovitteleva ja sitkeä sitoutumaton.

Unettomuuden asialla

51

50

Inka ORA Käsityötiede

Joonas PAALASMAA Tietojenkäsittelytiede

Aikaa itselle ja opiskeluun!

53 Topias RUSANEN Matematiikka

48

47

52

Rosa REMES Teologia

Jatko-opiskelijan asialla

54

55

56

Veera RYYNÄNEN Logopedia

Aleksi SALMINEN Teologia

Heidi SALMINEN Lääketiede

Opiskelijan arkea ja juhlaa!

Opiskelijan onneksi, valitse Amazing Aleksi

Opiskelijoiden jaksaminen putkitutkinnon edelle!


57 Deni “puf” SEITZ Taloustiede

58

Juha SIHVONEN Meteorologia

59

Maija SOMERO Matematiikka

60 Jani STOLT Kemia

62

61 Katri TOLKKI Hammaslääketiede

S AVO

Elävä järjestötoiminta, toimiva opiskelijaelämä!

63

66

67

Emma VUORIO Markkinointi

65 Tatu GIORDANI Oikeustiede

Saara ARGILLANDER Yleinen kirjallisuustiede

Tykki HAKA Tähtitiede

Margareeta HÄKKINEN Lääketiede Tätä kissa äänestäisi.

64 Heini ARJAVA Yleinen kielitiede

68 Suvi JENTZE-KORPI Tietojenkäsittelytiede


69

Veera KANGASALO Espanjalainen filologia

70

Antti KEKÄLÄINEN Espanjalainen filologia

71 Anniina LESKELÄ Musiikkitiede

Not conventional.

Ville “Ville” MERILÄINEN Teologia, Uskontotiede Opintoaikojen rajauksesta huolimatta.

73 Ulrika NYFORS

72

74

Annamari OITTINEN Teologia, Kirkkohistoria

75

Silja OJANEN Matematiikka

76

Seila PIHANURMI Fonetiikka

Bow ties are cool.

Kestävää, joustavaa ja Pontevaa!

77

Suvi PORTIN Teologia

Äänestä Suvia -saat kahvia, pullaa ja huvia.

78

Riina PUTTONEN Geologia

79

Riikka RUUTH Fysiikka

80

Riku SALPAKARI Yleinen historia


81 Miikka TIMONEN Oikeustiede

DGO

K

O

82

Manuel ACKERMANN Germaaninen filologia

83 Anna ERONEN Teatteritiede

85

89

Martti AHTOLA Farmasia

Terveellisen elämän ystävä

K

y

O

86

Antti RÄTY Fysiikka

90

Juho ESKELINEN Tähtitiede Kaksinkertainen vastaus

Hyvin jännää!

Samuli RANTALA Farmasia

84

87

88

Olli SALMINEN Teoreettinen fysiikka

Outi TIAINEN Englantilainen filologia

Kehittyvien osakuntien HYY!

I have a cunning plan!

91

92

Pekka Veli HAIMI Tilastotiede

Essi KORTEKANGAS Suomen kieli

Jenni-Maria KÄKI Elintarvikekemia

Ei Pekkaa pahempi

Enemmän aikaa opiskelijaelämälle!

Like a Boss! -94


93

95

94

Sini LEPPÄNEN Suomen kieli

Heikki LUOTO Teologia

Pasi PYKÄLISTÖ Yleinen historia

Rennosti, reilusti ja reippaasti!

Äänestät siä minuu?

Eilen, tänään ja huomenna.

97 Mari BYCKLING Kotimainen kirjallisuus

101

Tero HIRVONEN Fysiikka

98

Kirsi FORSS Maantiede

96 Lauri AHONEN Fysiikka

W

99 Tiina GRANSTRÖM Käsityötiede

i

O

100

Otso HEISKANEN Latinan kieli, Rooman kirjallisuus

Panem et circenses Leipää ja sirkushuveja

102

Maria KAIKKO Farmasia

103

Ella KAPLAS Yleinen valtio-oppi

104

Tiina KARPPANEN Lääketiede


105

Sanna KOSONEN Englantilainen filologia

Ehdokas sataviis, äänestä miuta siis!

109 Elina MATTERO Ympäristömuutos ja -politiikka

106

Maiju LAAMANEN Suomen kieli

Parempaa opiskelija-arkea!

110

Anu MÄRKÄLÄ Yleinen valtio-oppi

107

Antti LAAPAS Tietojenkäsittelytiede

108

Jonna MALASKA Suomen kieli

Kun sie et parempaakaan vaihtoehtoa keksi.

111

Elina NIEMELÄINEN Farmasia

112

Suvi OKKOLA Fysiikka

Ensiapua HYYlle!

Vote Me Maybe

113 Aura PUOLAKKA Kemia

114 Aino PYRHÖNEN Kemia

115 Melissa SHARMA Yleinen valtio-oppi

116 Silva SMOLANDER Tietojenkäsittelytiede


117

Pekka SUTINEN Elintarvikekemia

118

Opa TIKKANEN Fysiikka

119 Laura VÄISÄNEN Kirkkohistoria

121

Tiia YLI-KANKAHILA Yleinen ja aikuiskasvatustiede

H

124 Aidosti opiskelijan asialla!

122

Emilia AIKIO Yleinen kirjallisuustiede

Äänestäköön ken niin parhaaksi näkee.

Jyrki ERIKSSON Teologia

Heidi YLI-KANKAHILA Tähtitiede

Because I will be the next M.

HO+ KSO

Ylioppilaskulttuurin puolesta!

120

125

Niina IISAKKILA Poliittinen historia

123

Emil ARTJOKI Matematiikka

O

126

Ville “Aragorn” LAPPALAINEN Tietojenkäsittelytiede

Wanhassa wara hywä. Tulkoon(lat. fiat!) 126!

127 Vilho PIHKO Yleinen historia


K

128

129

130

Laura KATAINEN Ruotsin kääntäminen

136

Niina PEKKANEN Suomen kieli

Jesse oli täälläkin!

Matleena KOSONEN Suomen ja Pohjoismaiden historia

134

Sanni LAIHO Suomen kieli

Eemeli PIESALA Biotekniikka

Heikki PAJUNEN Yleinen historia Problem, student?

Yhteinen ylioppilaskunta!

137

135

VSO+ S ATO

132

Jesse JÄÄSKELÄINEN Yleinen valtio-oppi

Halvempaa kahvia UniCafeseen!

133

O

131

S. Mari “Masa” Samu “Smuu” SEITTENRANTATEINILÄ VUORINEN VEKKELI Farmasia ja TietojenkäsittelyMikrobiologia perinnöllisyystiede tiede Pienen osakuntalaisen Yli-innokas hämispuolesta läinen edariin!!

S

138

Paavo TEITTINEN Oikeustiede


V

S

O

139

Ilari AHOLA Taloustiede

Vahvempien perus(osa)kuntien (ylioppilas) kuntapolitiikkaa!

143

Santtu KERKO Maantiede

147

Jan NIKANDER Kognitiotiede Ol vattallas

140

Johanna ALM Varhaiskasvatus Äänesi kuuluviin!

144

141 Ninni HAMBERG Oikeustiede, ItäAasian tutkimus

145

142 Mika HUTTUNEN Kemia Myös matemaattista päättelyä tarvitaan.

146

Paula KERMINEN Eläinlääketiede

Sini KERMINEN Biotekniikka

Matti LEHTO Valtio-oppi

Pippuria päätöksentekoon!

Faktat peliin!

Avoin, luova ja rempseä ylioppilaskunta

148 Paula SUOMELA Oikeustiede

149

Anni SUOMINEN Biotekniikka

Huominen tulee! Ota koppi ja tee siitä opiskelijalle parempi!

150

Niko TUOMINEN Tietojenkäsittelytiede


151 Martina WETTERSTRAND Suomen kieli Ministi enempi!

155

Tero ALITALO Systemaattinen teologia

152

Laura AALTO-SETÄLÄ Germaaninen filologia

S

a

159

Miika ILOMÄKI Soveltava biologia

Make ALHO Fysiikka

Äänestä huma(a)nisti!

Makeus on elämän suola.

O

157

Milla GUSTAFSSON Oikeustiede

Hanna HANNUS Taidehistoria

Tyhjää parempi.

Edunvalvontaa ja yhteisöllisyyttä!

Jotta HYY palvelisi jäseniään.

160

154

Milla ALHANEN Suomen kieli

t

156

153

161

158

Timo HÄIVÄLÄ Maailmanpolitiikka

162

Veera KURU Matematiikka

Emmi LEPISTÖ Kotitaloustiede

Inkeri LIINAHARJA Kotitaloustiede

Kuulen ääniä.

Hyvä ruoka, parempi mieli!

Äänestä, se kantaa Satoa!


163

Johanna LIINAHARJA Hammaslääketiede Läsnäoleva ylioppilaskunta.

167

Liina NIITTYMAA Teologia, Viestintä

164

165

Niina LINDHOLM Oikeustiede

Elina LÄHDENIEMI Sosiologia

Opiskelijaelämäsi nainen.

Vaaleissa vara parempi.

168

Essi NORRI Englantilainen filologia

Silja SUNI Lääketiede

169

Tytti RINTANEN Viestintä

Älä ole noppakone, ole aito ajattelija.

Silja line - tervetuloa opiskelijaristeilylle kohti parempaa HYYtä!

172 Jannimaija TUOMALA Teologia

Mikko MÄKIPÄÄ Tietojenkäsittelytiede

Äänelläsi mäki pääsen pyörällä edustajistoon.

Järki ja tunteet

171

166

170

Severi SAARENMAA Elintarviketeknologia

Uutta verta HYYn elimiin!

173

174

Salla TUONONEN Kemia

Salli ULJAS Kasvatustiede

Luopiosta HYYpiöksi

Yhdenvertaisuutta ylioppilaskuntaan!


EPO

175

Miia VIINAMÄKI Biotekniikka

176

Jenni HUNNAKKO Biotekniikka

177

Riikka KAARTO Eläinlääketiede

Kansainvälisen yliopiston puolesta!

178

Jaana KOSKELA Farmasia

Kannattaa kannattaa!

179

Emilia KUKKOLA Suomen ja Pohjoismaiden historia

Tulostimet, tulkaa takaisin Metsikselle!

Pyöräillen keskustaan!

183

Karri LIIKANEN Käytännöllinen filosofia

180

Maija KURJENLUOMA Pohjoismaiset kielet

Äänestä Annuu niin ei ota pannuu(n)!

182

Sami KÄÄRIÄINEN Hammaslääketiede

Minna LATVA-SOMPPI Kotieläintiede

Kahvia ja pullaa!

Paremmat terveyspalvelut Viikkiin!

184

Anna-Sofia MÄNTYKOSKI Hammaslääketiede

181

185 Saara MÄNTYKOSKI Kasvatustiede Oikeus opiskelijalle!

186

Mirva NIEMI Uskontotiede Niemi muuttaa kaiken.


Lisää jöötä edariin! Äänestä pieni mutta pippurinen toiselle kaudelle!

188

Aaro PANULA Teologia

Onhan nuata hyviä eherokkaita, mutta täs olis teille paras!

191

Juha TAKALA Teologia

Kun ääni kirstuun kilahtaa, Juha Edariin vilahtaa.

195

192

Elina TYYNELÄ Ympäristömuutos ja -politiikka

189

Oskari RAIVIO Englantilainen filologia

190

Kirsimarja RANTAKOKKO Lääketiede Rakkaudella.

Akateeminen juntti

PPO

187

Minna NURMINEN Yhteiskuntapolitiikka

193

Satu ANTTILA Germaaninen filologia

194

Krista AUTIO Teologia

Kestävää kehitystä opiskelijapolitiikkaan

Jos haluan, niin saan.

196

197

Anni HAAPALAINEN Englannin kääntäminen

Liisa HALONEN Maantiede, Teologia

Taru HEIKKINEN Englantilainen filologia

And now for something completely different

Aidosti poikkitieteellinen ylioppilaskunta.

Tarunomaista toimintaa

198

Atte HINKKA Tietojenkäsittelytiede


199

Satu HUOTARI Maailmanpolitiikka

200

Jani IKONEN Kemia

Piste jaarittelulle.

203

Elli KOSOLA Varhaiskasvatus

Arttu JUTILA Geofysiikka

Pitkällä miehellä pitkä pinna

204 Kaisa MANNINEN Metsätiede

201

Tehdään maailmasta parempi paikka ylioppilaskunta kerrallaan!

205

Sini MANNINEN Alue- ja kulttuurintutkimus

Tomeraa toimintaa maalaisjärki matkassa Akateemisen vapauden puolesta

207

Antti OJALA Maailmanpolitiikka, Maatalousekonomia

Ylioppilaskunnan sovittelija.

208

Varpu PAHTA Ympäristöekonomia

tuoreeks terveeks tulevaks vuodeks edariin!

209 Teemu PALKKI Suomen kieli

Tunkki hyvään pitoon.

202

Ella KESKI-PANULA Maailmanpolitiikka

206

Tero MATERO Kirkkohistoria Monen yliopisto.

210

Ville PETÄSNORO Maailmanpolitiikka

Avoimempi HYY on mahdollinen!


211

Mira RANTAKEISU Uskontotiede, ICEmaisteriohjelma

215

Jenni SEPPONEN Suomen kieli

Sepponen on ykkönen!

219

212

Riikka RÄTY Molekyylibiotieteet

“Miten voi olla jano, jos on juonut koko yön?” -Muumipeikko

216

Anna SEPPÄNEN Yleinen ja aikuiskasvatustiede Koska haluan jakaa piirakkaa.

220

213

Noora SALIN Eläinlääketiede Salin kuningatar

Missä konflikti, siellä ratkaisu.

218

217

Hennaleena TURPEINEN Suomen kieli

Minna TERVONEN Matematiikka

Kyllä vaalit luistaa, kun numeron muistaa!

Avoimesti utelias

221

Auroora VIHERVALLI Suomen kieli

Visa V. VILJAMAA Kirkkohistoria

Hanna VIREN Kirkkohistoria

Äänet pois kuljeksimasta!

Viiksistään akateemikko tunnetaan

Vielä kerran!

214

Elina SALMU Maailmanpolitiikka

222

Anni YRJÄNHEIKKI Alue- ja kulttuurintutkimus

Ei yhille, vaan kahille! Makiamman elämän puolesta.


Mihin käyttäisit

3,4 miljoonaa euroa? Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) on Suomen, ellei jopa maailman rikkain ylioppilaskunta. Ylioppilaskunnan toimintaa rahoitetaan liiketoiminnan voitonjaolla sekä jäsenmaksuvaroilla. HYYn toimintatalouden talousarvion loppusumma on 3,4 miljoonaa euroa, mikä on yhtä suuri summa kuin keskimääräinen lottovoitto.

Mistä raha tulee ylioppilaskunnalle? Ylioppilaskunnan jäsenmaksu lukuvuodelle 2012-13 on 48 euroa. Lukuvuoden alkaessa maksettava summa on 92 euroa, koska se sisältää myös YTHS:n 44 euron suuruisen terveydenhoitomaksun. Toisin sanoen ylioppilaskunnan jäsenmaksuista kertyy yksi

kolmasosa ylioppilaskunnan budjetista. HYY omistaa Helsingin ydinkeskustassa ja Kampissa kiinteistömassaa. Ylioppilaskunnan omistamien kiinteistöjen arvo on arviolta 190 miljoonaa euroa. Kiinteistöomaisuus on luonut pohjan ylioppilaskunnalle vauraudelle ja mahdollistanut ylioppilaskunnan harjoittaman liiketoiminnan. HYYn yritystoimintaa kutsutaan HYY Yhtymäksi. Yritystoiminnan voitonjako tuottaa noin 2/3 ylioppilaskunnan budjettista. Vuonna 2012 ylioppilaskunta sai voitonjakona noin 2,2 miljoonaa euroa. Viime vuosina ylioppilaskunnan talous on kohdannut haasteita, koska opiskelijamäärät ovat laskeneet ja maailmantalous on ollut


laskusuhdanteista. Ylioppilaskunnan tulonlähteet pienentyivät samaan aikaan kun monet kustannukset nousivat. Ylioppilaskunta joutui elämään muutaman vuoden yli varojensa ja tekemään kipeitä säästöjä. Vuodesta 2009 ylioppilaskunnassa on tehty säästöjä 800 000 euron edestä. Ylioppilaskunnan talousahdinkoa helpotti kuitenkin olemassa ollut ”säästötili”, jota kutsutaan käyttörahastoksi. Pienentyneen yritystoiminnan voitonjaon ja jäsenmäärän pienent ymisen aiheuttamaa vajetta on pystytty kompensoimaan hyvinä vuosina kerätyillä säästöillä. Käyttörahaston ansiosta ylioppilaskunta on selvinnyt vaikeista vuosista, ja vuonna 2012 käyttörahastoa saadaan jopa kasvatettua.

Minne raha käytetään? Ylioppilaskunnan varojen käyttö voidaan karkeasti jakaa neljään osa-alueeseen: edunvalvontaan, henkilöstön palkkaamiseen, jäsen- ja järjestöpalveluihin sekä tiloihin.

säästäväisyyttä tulevina vuosina, vaikka HYY Yhtymän taloudellinen tilanne parantuisikin. Konkreettisesti tämä tarkoittaa, että seuraavina vuosina ylioppilaskunnan tulee kasvattaa käyttörahastoa, jotta ylioppilaskunta selviää seuraavista talouden haasteista. Vastuullisuus tarkoittaa vastuuta tulevista opiskelijasukupolvista ja ympäristöstämme. Vastuullamme on, että tulevat opiskelijat voivat nauttia vakavaraisesta ylioppilaskunnasta. Vastuullinen taloudenpito tarkoittaa vastuullisia intressisijoituksia. Ylioppilaskunnan täytyy omistajaohjauksessaan ottaa huomioon, että sen liiketoiminta kunnioittaa yhteiskuntavastuuta. Kokonaistaloudellinen ajattelu tarkoittaa, että ylioppilaskunnan ja HYY Yhtymän taloutta seurataan yhdessä. Taloudellisia päätöksiä tehdään sekä ylioppilaskunnassa ja yhtymässä niin, että niissä huomioidaan molempien osapuolten toimintakyky.

Edunvalvonnan määrärahat kuluvat kampa njoi h i n, sem i na a rei h i n ja yleiseen vaikuttamistyöhön. Y lioppilaskunnassa työskentelee toistakymmentä työntekijää asiantuntijoista lastenhoitajiin sekä työhallitus. Ylioppilaskunta tarjoaa järjestöjensä käyttöön tiloja ylioppilastaloista, joiden vuokrat maksetaan HYY Yhtymälle. Jäsen- ja järjestöpalvelut sisältävät erilaisia järjestötukia (saunatuki, toiminta-avustukset), oikeusapua sekä ylioppilaslehden. Näiden lisäksi ylioppilaskunta on lahjoittanut 0,7 prosenttia budjetistaan kehitysyhteistyöhön.

Mitä on osakuntalainen talouspolitiikka? Osakuntalainen talouspolitiikka perustuu kolmeen arvoon: pitkäjänteisyyteen, vastuullisuuteen ja kokonaistaloudelliseen ajatteluun. Pitkäjänteisyydellä tarkoitamme, että taloudenpito ei saa perustua hätäisiin ratkaisuihin. Pitkäjänteisyys tarkoittaa suunnitelmallisuutta ja jatkuvuutta. Pitkäjänteisyys tarkoittaa

HEIKKI LUOTO HYYn hallituksen varapuheenjohtaja 2012 KyO:lainen teologi


HYY eilen ja tänään Se, mitä HYY nykypäivänä on, määräytyy pitkälti noin 150 vuotta sitten tapahtuneen sattuman kautta. Yliopisto siirrettiin Helsinkiin Turun palon jälkeen 1830-luvun alussa. Ylioppilaat kokoontuivat yhteen milloin missäkin. Yliopiston auditorioita sai käyttää iltasaikaan, mutta niissä oli vapautta rajoittavia puutteita, kuten kielto tuprutella piippua. Ylioppilaat seurasivat Ruotsin suurten opiskelijakaupunkien mallia ja päättivät rakentaa itselleen oman talon. Kaupunki tarjosi rakennushankkeeseen ensin tonttia Kruununhaasta, nykyisen Kansallisarkiston paikalta. Kallioisen tontin rakentaminen olisi kuitenkin tullut kalliiksi, ja ylioppilaat päätyivät ostamaan tontin soisesta Soopelin korttelista kaupungin laidalta. Vuonna 1868 ylioppilaiden yleiset kokoukset laillistettiin. Tätä pidetään Suomen ylioppilaskunnan eli nykyisen HY Yn syntyhetkenä. 1870 ylioppilaiden rakennushanke saatiin päätökseen - Vanha ylioppilastalo valmistui. Talosta tuli ylioppilaiden yhteistä omaisuutta, mitä se on yhä tänäkin päivänä. Loppu on historiaa: Helsinki alkoi kasvaa kohisten, ja kaupungin keskusta levittäytyi kohti läntää. Ylioppilaskunnan omistama tontti muuttui suosta ylioppilastaloiksi, citytaloksi ja kaivotaloksi. Liikekiinteistöjen vuokrauksesta saaduilla tuloilla rahoitetaan ylioppilaskunnan toimintaa.

HYY Yhtymä on puolestaan ylioppilaskunnan tapa harjoittaa liiketoimintaa. Liiketoimintaan kuuluvat paitsi kiinteistöt myös kaikki erilaiset palvelut, joita on nähty hyväksi järjestää opiskelijoille. Esimerkkejä palveluista ovat Unicafe sekä Lyyra-opiskelijakortti. Sekä HY Yn että HY Y Yhtymän korkeimmissa päättävissä elimissä toimii tuiki tavallisia opiskelijoita. HYY Yhtymän talouspaikoilla opiskelijat pääsevät asiantuntijoiden avustuksella päättämään, mihin suuntaan liiketoimintaa viedään. Millaisia riskejä otetaan? Tuleeko UniCafen tarjota mahdollisimman edullista vai laadukasta ruokaa? Samankaltaisia kysymyksiä pyöritellään myös edustajiston kokouksissa. Aatteellisella puolel la pä ätet ä ä n tosi n muu st a k i n: esimerkiksi ajaako HYY ruuhkamaksuja vai ei? Edustajistossa tehdään lisäksi henkilövalintoja: edustajisto valitsee ylioppilaskunnalle pääsihteerin, hallituksen ja Ylioppilaslehden päätoimittajan. Ylioppilaskunnan ja sen liiketoiminnan omistavat kaikki HYYn jäsenet. Siksi opiskelijat ovat niitä, joiden äänellä asioista päätetään.

Kuka päätöksiä tekee? Mikä on HYY ja HYY Yhtymän ero? Ylioppilaskunnalla on siis kaksi puolta. On HYYn niin kutsuttu aatteellinen puoli: se, jonka vaaleissa äänestät tänä syksynä. Se, joka tekee kannanottoja, väittelee edustajistossa ja ajaa uudistuksia yliopistolla.

HANNA HANNUS HYYn hallituksen jäsen 2012 SatO:lainen taidehistorian opiskelija


Tee työtä, joka on arvoitus - HYYn hallituksen jäsenen viikko Vaikka hallitustyötä on vaikea kuvata yhdellä lauseella, yksi asia on selvä: pääsen käyttämään päivittäin taitoja, joita olen osakunnassa oppinut. Tie osakunnasta ylioppilaskuntaan on yllättävän lyhyt.

Maanantai 3.9.

Hallitus ei ole töissä. Meillä ei ole siis työaikaa, meitä ei voi työpaikkakiusata. Työpäivän pituus on suhteellinen käsite. On avajaiskarnevaalipäivä – toistasataa pöytää, sermiä ja tuolia pitää roudata ympäri päärakennusta. Hanskat käteen. Päivä on vaatinut paljon työtä jo ennakkoon: esimerkiksi HY Yn kulttuurin asiantuntija-tuottaja on hoitanut käytännön järjestelyt kuntoon. Roudauksen jälkeen ykköset ylle ja yliopiston johtoa tapaamaan. Olemme valmistautuneet miettimällä asioita, joita haluamme nostaa esiin.

Tiistai 4.9.

Tiistai on juuri sitä itseään: kunnon toimistotyötä. Syötyjä suklaakeksejä taukohuoneen kaapista: kuusi. Aamu alkaa jokaviikkoisella tiistaipalaverilla, jossa koko toimisto kokoontuu yhteen käymään läpi tärkeät asiat. Sitten sorvin ääreen. On World Student Capital -hankkeen kaksi kiireisintä viikkoa, kun yliopiston Tiedekulma oli täysin hallussamme ja Night at the Campus -tapahtuma odotti seuraavalla viikolla.

Torstai 6.9.

Aamukoulupäivä. Tämän päivän ajaksi hallitus sulkeutuu neljän seinän sisään päättämään asioita ja juttelemaan mukavia. Tämän viikon ruokalistalta löytyy muun muassa HOAS-valtuuskunnan nimeämispohdintoja ja kokoustilojen uudelleenjärjestelyjä. Me osakuntalaiset haluamme keskustelussa varmistaa, että järjestöjen asema ei muutosten keskellä huonone. Mietimme myös, miten voisimme yhdessä HY Y Yhtymän kanssa elävöittää juuri remontoitua Kaivopihaa.

Perjantai 7.9.

”Päätetään esityksen mukaisesti”. Hallituksen kokouksessa päätetään asiat virallisesti, nopeasti ja tehokkaasti. Ajatukseni ovat jo illassa, osakunnan rapujuhlissa. Saatan virittäytyä tunnelmaan rapuhattu päässä. Kokoustamme World Student Capital -projektikoordinaattorin Auran kanssa. Menen pitämään Tiedekulmaan rastia Hidden City Race -suunnistukseen ja hymy naamalla mainostan samalla Night at the Campusta. Leukaperäni kramppaavat hymyilystä noin neljän tunnin jälkeen.

Keskiviikko 5.9.

”Ja täällä ovat meidän työntekijät, heiluttakaas fukseille.” Tutorit tuovat fuksilaumojaan tutustumaan ylioppilaskunnan tiloihin, ja mehän heitä kierrätämme vaikka missä. Homma on ihmeen palkitsevaa. Lounaan jälkeen tapaamme uuden vuosijuhlamestarin kanssa ja alamme juonia HY Yn 144-vuotisjuhlia. Mietin osakuntajuhlia, joissa olen ollut ja yritän kerätä parhaat puolet kaikista.

MATTI LEHTO HYYn hallituksen jäsen 2012 varsinaissuomalainen valtiotieteilijä


Muista 채채nest채채!

www.osakuntalainenunioni.fi

Osakuntalaisen vaalirenkaan vaalilehti 2012  

Osakuntalaisilla on mielipide, mihin suuntaan HYYn pitäisi kulkea. Mitä osakuntalaiset ajavat edustajistovaaleissa 2012, selviää vaalilehdes...

Osakuntalaisen vaalirenkaan vaalilehti 2012  

Osakuntalaisilla on mielipide, mihin suuntaan HYYn pitäisi kulkea. Mitä osakuntalaiset ajavat edustajistovaaleissa 2012, selviää vaalilehdes...

Advertisement