Page 1

InSite Out

Personeelskrant voor alle medewerkers van Den Hey-Acker

Nazorg onmisbaar Richard Ermens en Arnold Koster In gesprek met elkaar Eric Bouwsma, algemeen directeur Organisatieontwikkeling Hans Koning

Wie ben jij?

Het werken bij Den Hey-Acker is mensenwerk. In elke Insite Out komt in deze rubriek een collega aan het woord die wat meer vertelt over zijn of haar werk. Vorige keer heeft Kenny Cuijpers het stokje doorgegeven aan Dré van Ginneken. Kenny heeft Dré ook een vraag gesteld over wat Dré gaat doen na zijn pensioen. Nieuwsgierig naar het antwoord en wie in ons volgende nummer aan bod komt? Lees verder op pagina 2.

Voorwoord Gek, hoe omstandigheden in korte tijd kunnen veranderen. Waren we bij de productie van de vorige Insite Out nog bezig met een campagne om nieuwe medewerkers aan te trekken, nu ligt onze focus op het anders en breder inzetten van onze kennis. Zo bekijken de leden van de werkgroep Nazorg op welke manier de meer dan 100 jaar ervaring van Den Hey-Acker met risicojongeren ook voor andere partijen toegankelijk is. Meer hierover in deze Insite Out. Het delen van kennis gebeurt, weliswaar op een andere manier, ook door onze methodiekcoaches. Zij geven YOUTURN trainingen aan alle collega´s binnen Den Hey-Acker, maar ook aan medewerkers van andere JJI´s. YOUTURN is een omgangscultuur waarmee we een stap zetten naar meer kwaliteit. Roel Noga vertelt in dit nummer dat als we alle stappen van YOUTURN consequent volgen, we het HKZcertificaat kunnen behalen om de behaalde kwaliteit vast te houden en te borgen. Daarvoor is het natuurlijk wel nodig dat we op de been blijven en niet geveld raken door de nieuwe griep. De werkgroep grieppandemie geeft tips om griep binnen Den HeyAcker te voorkomen. Mochten er onverhoopt toch veel mensen tegelijk ziek worden, dan ligt er een goed doordacht actieplan. Laten we hopen dat dat op weg naar 2010 in de kast kan blijven.

De redactie


4   InSide Out nr. 4

Pilot vrijwillige nazorg PIJ-ers Nazorg onmisbaar Hans Koning: “Over het belang van nazorg is iedereen het eens. Je moet als jongere immers verdomd stevig in je schoenen staan om de draad weer op te pakken na een verblijf in een inrichting. Dat kun je van een minderjarige amper verwachten. Er moeten mensen en partijen zijn in wie de jongere vertrouwen heeft en met wie hij een werkrelatie kan Nazorg is onmisbaar bij het voorkomen van recidive. Nebahat Albayrak maakt zich als staatssecretaris van Justitie hard voor verplichte nazorg. Zover is het nog niet. Daarom is er dit jaar een pilot vrijwillige nazorg PIJ-ers gestart. fotobijschrift Lorem ipsum dolor si amet

Mensenwerk Dré van Ginneken In de rubriek Mensenwerk laten we kort een medewerker aan het woord. Wie is het en wat drijft deze persoon? Dré van Ginneken is in deze Insite Out aan de beurt. Wie ben jij? Mijn naam is Dré van Ginneken en ben sinds 1999 werkzaam bij Den Hey-Acker in Breda. Wat is je functie en wat houdt het in het kort in? Ik ben senior complexbeveiliger, en hoop dit nog twee en een half jaar vol te houden, zodat ik daarna fluitend richting Dongen kan vertrekken om daar van mijn pensioen te gaan genieten. Wat vindt je het leukste en het minst leuke aan jouw werk? Dienstverlening en sociaal met collega’s en jongeren omgaan is wat bij mij hoog in het vaandel staat. Als je iets aan Den Hey-Acker mocht veranderen wat zou je dan veranderen? Wat mij betreft mogen de teugels ten opzichte van de jongeren wat steviger aangetrokken worden. Vraag van Kenny Cuijpers uit de vorige editie van Insite Out: Wat ga je tijdens je pensioen doen? Ik ga mij bezighouden met een klein beetje vrijwilligerswerk en voor de rest genieten van mijn vrije tijd, in ruime zin (vakantie, tuinieren, wandelen, en lekker terrasjes pikken). Aan welke collega wil je het stokje doorgeven en waarom? Aan groepsleidster Marieke van Loon met de vraag : waarom jij voor dit werk hebt gekozen?

Hans Koning is binnen Den Hey-Acker de contactpersoon voor dit landelijke project. Hans Koning is contactpersoon individuele trajectbegeleiding, scholings- en trainingsprogramma en reclassering. Bovendien heeft Hans contact met de coördinator landelijke nazorg PIJ-ers. Hans Koning is volgend jaar 28 jaar actief voor Hey-Acker in uiteenlopende functies. opbouwen als hij weer vrij is. Om t tussen de jongeren en de reclasseringswerker al start vóór de jongere uitstroomt, bij voorkeur zes maanden van tevoren. Het project vrijwillige nazorg PIJ-ers voorziet daarin.” Opvang na vertrek In principe krijgen alle jongeren die uitstromen een aanbod van de reclassering voor vrijwillige nazorg. Hans Koning: “Behandelaars kunnen ook zelf verzoeken om vrijwillige nazorg. Bijvoorbeeld voor jongeren die geen scholings- en trainingsprogramma hebben gevolgd en bij wie de kans bestaat dat zij zonder reclasseerder vertrekken. Wie vangt hem of haar straks op? Dat is de vraag waar we met z’n allen alert op moeten zijn. Met wie kan de jongere zijn dagelijkse dingen doorspreken of samen iets aanpakken? Iemand in wie de jongere vertrouwen heeft, kan het verschil maken.”

Zelf aanmelden mag Heb je als behandelaar een jongere voor ogen voor wie dit project mogelijk iets is? Bel of mail naar Hans Koning. Hij heeft contact met de landelijke coördinator van dit project, Adrie van Bergen van het Leger des Heils. Hans Koning: “Het is nog zoeken naar de juiste weg, maar de informatiestroom is in ieder geval goed op gang gekomen. Wij moeten ons er samen sterk voor maken dat het de jongere zo min mogelijk moeite kost om de draad weer op te pakken. Die draad moet klaarliggen. Nazorg is de stok achter de deur op het moment dat de structuur van het verblijf hier wegvalt en de aandacht uit de groep er niet meer is.”


InSide Out nr. 4   5

In gesprek met elkaar Richard Ermens en Arnold Koster Reflectietrainingen van start Praten doen we vaak de hele dag. Praten met, praten tegen, praten over…maar begrijpen we de ander ook? En, niet onbelangrijk, begrijpt de ander ons? Uit het vorig jaar gehouden medewerkerstevredenheidsonderzoek BASAM bleek dat we eerder last dan gemak van elkaar hebben. Een uitkomst die we serieus nemen. Daarom organiseren we reflectietrainingen voor alle teams.

“we laten dit niet los” Teamsessies Roel Noga, kwaliteitsmanager bestuursbureau, coördineert de reflectietrainingen. Roel Noga: “Via de teamsessies willen we bereiken dat mensen elkaar feedback durven geven en leren te reflecteren op basis van die feedback. Als je elkaar namelijk durft aan te spreken op grond van argumenten, haal je de angel uit de emotie en de frustratie. Mét elkaar praten in het team is de eerste stap. Praten over hoe je met elkaar omgaat en op elkaar reageert. Én over hoe je dat eigenlijk zou willen doen. Op die manier willen we mechanismen creëren om elkaar tegemoet te komen. Dan ontstaat draagvlak voor wederzijds begrip.” Er zijn twee trainers aangetrokken die met ieder team afzonderlijk in gesprek gaan. Joos Dirven leidt de bijeenkomsten voor medewerkers in Breda en Peter Staps doet hetzelfde voor medewerkers in Vught. Na alle teams uit het primaire proces, is het de bedoeling dat ook andere teams aan de beurt gaan komen.

fotobijschrift Lorem ipsum dolor si amet

Functionele communicatie Het doel van de reflectietrainingen en de vervolgtrajecten per team is dat de functionele communicatie in alle lagen van de organisatie op gang komt. Bij functionele communicatie gaat het om communicatie op basis van argumenten en niet op basis van emoties. Roel Noga: “Tijdens de sessie bekijkt de trainer samen met het team wat nodig is voor het team om samen verder te komen en wat verstandig is om te doen. Iedere optie is in pricipe bespreekbaar. Per team wordt vervolgens een traject uitgestippeld; teamcoaching of individuele coaching kunnen daar een onderdeel van zijn. Op deze manier willen we alle medewerkers laten zien: we nemen je mening serieus en doen er echt wat mee. Het begin is gemaakt van een continu proces dat we blijvend aandacht willen geven. We laten dit niet los.” Joos Dirven, trainer/coach Joos Dirven begeleidt de reflectietrainingen in Breda. Daarin brengt ieder team een casus in over de problematiek van het team. Joos Dirven vertelt over zijn rol en zijn ervaringen met de teams van Den Hey-Acker. Joos Dirven: “Bijna in iedere training kijken mensen eerst de kat uit de boom. Dat is bij de teams van Den Hey-Acker net zo. We starten met het bespreken van een casus. Dat is voor de teams een opstartmoment om openlijk met elkaar te praten over de problematiek waar ze in hun werk tegenaan lopen. Een belangrijk aspect daarin is de communicatie tussen het team en de andere disciplines en de communicatie tussen teamleden onderling. Een ander aspect is het spanningsveld tussen regels aan de ene kant en de vrijheid om je werk vorm te geven aan de andere kant. Medewerkers vinden hun job leuk maar willen er zeker van zijn dat ze op elkaar kunnen vertrouwen. Opvallend vind ik de enorme betrokkenheid van de medewerkers met de jongeren voor wie zij werken. In ieder team hebben we aan het einde van de bijeenkomst aandachtspunten geformuleerd op basis waarvan vervolgafspraken worden gemaakt per team. Het geluid dat ik hoor is dat teams het positief vinden dat er momenten komen waarop zij als team samen kunnen zijn voor intervisie en reflectie.” fotobijschrift Lorem ipsum dolor si amet

Richard Ermens, afdelingshoofd Richard Ermens had verwacht dat de reflectietrainingen zouden inspelen op het item ‘integriteit’. Toen bleek dat het meer ging om teambuilding moest hij zijn verwachtingen bijstellen. Dat is eigenlijk zijn enige punt van kritiek op de reflectietraining. Van het nut om als team bij elkaar te komen is hij overtuigd. Richard Ermens: “In de dynamiek van De Vliet is er meestal maar weinig gelegenheid om echt tijd voor elkaar te maken. Iedereen in team 14 en 15 heeft er wel behoefte aan. Daarom was het prettig om met het hele team op een externe locatie, dus los van het werk, met elkaar te praten over hoe het draait. Iedereen heeft aangegeven daar ook mee verder te willen. Daarom hebben we afgesproken om voortaan een keer per twee weken een teambijeenkomst te plannen. De tijd is nu aangebroken voor deze teams om door te groeien. De jongeren met wie we werken moeten vooruit, maar wij zelf natuurlijk ook!” Arnold Koster, groepsleider groep 15 Arnold Koster startte begin januari 2008 als groepsleider in groep 15. De BASAM-enquête was voor zijn tijd, maar Arnold doet wel mee aan de reflectietraining naar aanleiding van deze enquête. Arnold Koster: “In ons team zeggen we alles tegen elkaar. We zijn behoorlijk direct en accepteren tegelijkertijd van elkaar dat we zijn zoals we zijn. We vullen elkaar goed aan. Er zijn echter maar weinig momenten dat we alle negen bij elkaar zijn. Alleen al daarom is een bijeenkomst als deze waardevol. Overleg in dit werk is immers belangrijk. Het blijft mensenwerk en dan is het handig als de neuzen dezelfde kant op staan en de regels in het team voor iedereen duidelijk zijn. In een bijeenkomst als dit zet je nog eens de puntjes op de i. Ik ben blij met de afspraak dat we in het vervolg eens in de twee weken een moment afspreken om als team bij elkaar te komen.”


2   InSide Out nr. 4

Relevant

Colofon

• Arbeidsmarktcampagne Vanaf 1 november is er een landelijke campagne van start gegaan om groepsleiders en (senior) pedagogisch medewerkers te werven voor alle justitiële jeugdinrichtingen. De campagne bestaat uit landelijke spots op TV en een bijbehorende website. Op 10 oktober is er op De Vliet gefilmd voor de website. Op de site www.ennujij.nl kun je deze filmpjes terugzien. De filmpjes zijn helaas niet via het justitienetwerk te bekijken.

Insite Out is een uitgave voor alle medewerkers van JJI Den Hey-Acker. Teksten | Tekstbureau Hennie van der Kar-Vervooren Fotografie | REYNEVELD fotografie & communicatie, DE AFBEELDING foto- en tekenwerk Vormgeving | OSAGE / communicatie en ontwerp, Utrecht Druk | Koninklijke de Swart Redactie | insite@dji.minjus.nl Oplage | 600 exemplaren.

• Invoering Basismethodiek Op groep F van De Leij in Vught is de basismethodiek al “gesneden koek”. Zoals je in de vorige editie van Insite Out kon lezen is de pilot daar van start gegaan en met succes. Op 18 oktober is de landelijke kick-off geweest en nu wordt de basismethodiek verder uitgerold in alle justiële jeugdinrichtingen. De naam basismethodiek wordt vervangen door YOUTURN. Dit jaar zal er een start worden gemaakt om de opvanggroepen van Den Hey-Acker over te laten gaan op YOUTURN. Uiteraard worden jullie hierover uitvoerig geïnformeerd. • HKZ Het streven is dat alle jji’s eind 2011 HKZ gecertifeerd zijn. HKZ is een kwaliteitslabel dat normen stelt aan de kwaliteit van de JJI’s. Doel is dat de JJI’s per 2011 volgens dezelfde kwaliteitsnormen presteren. Dit is niet iets wat erbij komt maar binnen het algehele beeld past om te streven naar een professionele organisatie.

Insite Out verschijnt vier maal per jaar. Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande toestemming van JJI Den Hey-Acker.

Interview met Eric Bouwsma, algemeen directeur

Organisatieontwikkeling Meer geld, meer aandacht, meer rendement Er zijn meer financiële middelen vanuit het rijk beschikbaar. Een goed vooruitzicht na jaren van geknibbel op onze sector. “De snelheid waarmee het geld beschikbaar komt, is ongekend” zegt Eric Bouwsma, algemeen directeur. “En nu het geld er is, moeten we het waarmaken ook. Een spannende uitdaging.” Structurele groei Eric: “Meer geld betekent uiteindelijk meer aandacht voor onze jongeren. We hebben namelijk middelen om structureel verder te groeien naar 500 medewerkers, in plaats van de verwachte 450. Daardoor kunnen we op termijn met kleinere groepen gaan werken en voor iedere groep een gedragswetenschapper aantrekken. Extra trajectbegeleiders en methodiekcoaches zullen zorgen voor de inhoudelijke ondersteuning. De extra financiële middelen gaan volledig naar het primaire proces. Een mooi perspectief! Zo kunnen we verder met de eerder ingezette ontwikkelingen waar ik in geloof, zoals de invoering van de nieuwe basismethodiek. Uiteindelijk doel is dat we meer rendement zien van onze inspanningen; namelijk dat de jongeren, als ze hier de deur achter zich dicht trekken, toegerust zijn op een nieuwe stap in hun leven.

Deel van het geheel Het belang van de jeugdige staat bij alle organisatieveranderingen voorop; één kind, één plan. Dat betekent dat iedere medewerker altijd onderdeel is van een groter geheel en een belangrijke schakel is in het proces. Er zal steeds meer samenwerking zijn met andere organisaties, onze ketenpartners. Het verwezenlijken van de juiste faciliteiten om ons werk te kunnen doen - zoals werkplekken, parkeergelegenheid voor medewerkers, voldoende veiligheidspiepers - gaat helaas minder snel dan het tempo waarmee het geld beschikbaar komt. Kwaliteit is echter belangrijker dan snelheid. Ook bij het aantrekken van nieuwe medewerkers zullen we geen concessies doen aan het instroomniveau. Nu de ruimte voor kwaliteit er is, zullen we daar -nog meer dan we al deden- op sturen.”


InSite Out

Personeelskrant voor alle medewerkers van Den Hey-Acker

Nazorg onmisbaar Richard Ermens en Arnold Koster In gesprek met elkaar Eric Bouwsma, algemeen directeur Organisatieontwikkeling Hans Koning

Wie ben jij?

Het werken bij Den Hey-Acker is mensenwerk. In elke Insite Out komt in deze rubriek een collega aan het woord die wat meer vertelt over zijn of haar werk. Vorige keer heeft Kenny Cuijpers het stokje doorgegeven aan Dré van Ginneken. Kenny heeft Dré ook een vraag gesteld over wat Dré gaat doen na zijn pensioen. Nieuwsgierig naar het antwoord en wie in ons volgende nummer aan bod komt? Lees verder op pagina 2.

Voorwoord Gek, hoe omstandigheden in korte tijd kunnen veranderen. Waren we bij de productie van de vorige Insite Out nog bezig met een campagne om nieuwe medewerkers aan te trekken, nu ligt onze focus op het anders en breder inzetten van onze kennis. Zo bekijken de leden van de werkgroep Nazorg op welke manier de meer dan 100 jaar ervaring van Den Hey-Acker met risicojongeren ook voor andere partijen toegankelijk is. Meer hierover in deze Insite Out. Het delen van kennis gebeurt, weliswaar op een andere manier, ook door onze methodiekcoaches. Zij geven YOUTURN trainingen aan alle collega´s binnen Den Hey-Acker, maar ook aan medewerkers van andere JJI´s. YOUTURN is een omgangscultuur waarmee we een stap zetten naar meer kwaliteit. Roel Noga vertelt in dit nummer dat als we alle stappen van YOUTURN consequent volgen, we het HKZcertificaat kunnen behalen om de behaalde kwaliteit vast te houden en te borgen. Daarvoor is het natuurlijk wel nodig dat we op de been blijven en niet geveld raken door de nieuwe griep. De werkgroep grieppandemie geeft tips om griep binnen Den HeyAcker te voorkomen. Mochten er onverhoopt toch veel mensen tegelijk ziek worden, dan ligt er een goed doordacht actieplan. Laten we hopen dat dat op weg naar 2010 in de kast kan blijven.

De redactie

InSide Out nr. 4   7


In gesprek met elkaar Richard Ermens en Arnold Koster Reflectietrainingen van start Praten doen we vaak de hele dag. Praten met, praten tegen, praten over…maar begrijpen we de ander ook? En, niet onbelangrijk, begrijpt de ander ons? Uit het vorig jaar gehouden medewerkerstevredenheidsonderzoek BASAM bleek dat we eerder last dan gemak van elkaar hebben. Een uitkomst die we serieus nemen. Daarom organiseren we reflectietrainingen voor alle teams.

“we laten dit niet los”

Teamsessies Roel Noga, kwaliteitsmanager bestuursbureau, coördineert de reflectietrainingen. Roel Noga: “Via de teamsessies willen we bereiken dat mensen elkaar feedback durven geven en leren te reflecteren op basis van die feedback. Als je elkaar namelijk durft aan te spreken op grond van argumenten, haal je de angel uit de emotie en de frustratie. Mét elkaar praten in het team is de eerste stap. Praten over hoe je met elkaar omgaat en op elkaar reageert. Én over hoe je dat eigenlijk zou willen doen. Op die manier willen we mechanismen creëren om elkaar tegemoet te komen. Dan ontstaat draagvlak voor wederzijds begrip.” Er zijn twee trainers aangetrokken die met ieder team afzonderlijk in gesprek gaan. Joos Dirven leidt de bijeenkomsten voor medewerkers in Breda en Peter Staps doet hetzelfde voor medewerkers in Vught. Na alle teams uit het primaire proces, is het de bedoeling dat ook andere teams aan de beurt gaan komen. Functionele communicatie Het doel van de reflectietrainingen en de vervolgtrajecten per team is dat de functionele communicatie in alle lagen van de organisatie op gang komt. Bij functionele communicatie gaat het om communicatie op basis van argumenten en niet op basis van emoties. Roel Noga: “Tijdens de sessie bekijkt de trainer samen met het team wat nodig is voor het team om samen verder te komen en wat verstandig is om te doen. Iedere optie is in pricipe bespreekbaar. Per team wordt vervolgens een traject uitgestippeld; teamcoaching of individuele coaching kunnen daar een onderdeel van zijn. Op deze manier willen we alle medewerkers laten zien: we nemen je mening serieus en doen er echt wat mee. Het begin is gemaakt van een continu proces dat we blijvend aandacht willen geven. We laten dit niet los.”

fotobijschrift Lorem ipsum dolor si amet

Mensenwerk Dré van Ginneken In de rubriek Mensenwerk laten we kort een medewerker aan het woord. Wie is het en wat drijft deze persoon? Dré van Ginneken is in deze Insite Out aan de beurt. Wie ben jij? Mijn naam is Dré van Ginneken en ben sinds 1999 werkzaam bij Den Hey-Acker in Breda. Wat is je functie en wat houdt het in het kort in? Ik ben senior complexbeveiliger, en hoop dit nog twee en een half jaar vol te houden, zodat ik daarna fluitend richting Dongen kan vertrekken om daar van mijn pensioen te gaan genieten. Wat vindt je het leukste en het minst leuke aan jouw werk? Dienstverlening en sociaal met collega’s en jongeren omgaan is wat bij mij hoog in het vaandel staat. Als je iets aan Den Hey-Acker mocht veranderen wat zou je dan veranderen? Wat mij betreft mogen de teugels ten opzichte van de jongeren wat steviger aangetrokken worden. Vraag van Kenny Cuijpers uit de vorige editie van Insite Out: Wat ga je tijdens je pensioen doen? Ik ga mij bezighouden met een klein beetje vrijwilligerswerk en voor de rest genieten van mijn vrije tijd, in ruime zin (vakantie, tuinieren, wandelen, en lekker terrasjes pikken). Aan welke collega wil je het stokje doorgeven en waarom? Aan groepsleidster Marieke van Loon met de vraag : waarom jij voor dit werk hebt gekozen?

fotobijschrift Lorem ipsum dolor si amet

8   InSide Out nr. 4

Joos Dirven, trainer/coach Joos Dirven begeleidt de reflectietrainingen in Breda. Daarin brengt ieder team een casus in over de problematiek van het team. Joos Dirven vertelt over zijn rol en zijn ervaringen met de teams van Den Hey-Acker. Joos Dirven: “Bijna in iedere training kijken mensen eerst de kat uit de boom. Dat is bij de teams van Den Hey-Acker net zo. We starten met het bespreken van een casus. Dat is voor de teams een opstartmoment om openlijk met elkaar te praten over de problematiek waar ze in hun werk tegenaan lopen. Een belangrijk aspect daarin is de communicatie tussen het team en de andere disciplines en de communicatie tussen teamleden onderling. Een ander aspect is het spanningsveld tussen regels aan de ene kant en de vrijheid om je werk vorm te geven aan de andere kant. Medewerkers vinden hun job leuk maar willen er zeker van zijn dat ze op elkaar kunnen vertrouwen. Opvallend vind ik de enorme betrokkenheid van de medewerkers met de jongeren voor wie zij werken. In ieder team hebben we aan het einde van de bijeenkomst aandachtspunten geformuleerd op basis waarvan vervolgafspraken worden gemaakt per team. Het geluid dat ik hoor is dat teams het positief vinden dat er momenten komen waarop zij als team samen kunnen zijn voor intervisie en reflectie.”


Richard Ermens, afdelingshoofd Richard Ermens had verwacht dat de reflectietrainingen zouden inspelen op het item ‘integriteit’. Toen bleek dat het meer ging om teambuilding moest hij zijn verwachtingen bijstellen. Dat is eigenlijk zijn enige punt van kritiek op de reflectietraining. Van het nut om als team bij elkaar te komen is hij overtuigd. Richard Ermens: “In de dynamiek van De Vliet is er meestal maar einig gelegenheid om echt tijd voor elkaar te maken. Iedereen in team 14 en 15 heeft er wel behoefte aan. Daarom was het prettig om met het hele team op een externe locatie, dus los van het werk, met elkaar te praten over hoe het draait. Iedereen heeft aangegeven daar ook mee verder te willen. Daarom hebben we afgesproken om voortaan een keer per twee weken een teambijeenkomst te plannen. De tijd is nu aangebroken voor deze teams om door te groeien. De jongeren met wie we werken moeten vooruit, maar wij zelf natuurlijk ook!” Arnold Koster, groepsleider groep 15 Arnold Koster startte begin januari 2008 als groepsleider in groep 15. De BASAM-enquête was voor zijn tijd, maar Arnold doet wel mee aan de reflectietraining naar aanleiding van deze enquête. Arnold Koster: “In ons team zeggen we alles tegen elkaar. We zijn behoorlijk direct en accepteren tegelijkertijd van elkaar dat we zijn zoals we zijn. We vullen elkaar goed aan. Er zijn echter maar weinig momenten dat we alle negen bij elkaar zijn. Alleen al daarom is een bijeenkomst als deze waardevol. Overleg in dit werk is immers belangrijk. Het blijft mensenwerk en dan is het handig als de neuzen dezelfde kant op staan en de regels in het team voor iedereen duidelijk zijn. In een bijeenkomst als dit zet je nog eens de puntjes op de i. Ik ben blij met de afspraak dat we in het vervolg eens in de twee weken een moment afspreken om als team bij elkaar te komen.” fotobijschrift Lorem ipsum dolor si amet

fotobijschrift Lorem ipsum dolor si amet

Pilot vrijwillige nazorg PIJ-ers Nazorg onmisbaar Hans Koning: “Over het belang van nazorg is iedereen het eens. Je moet als jongere immers verdomd stevig in je schoenen staan om de draad weer op te pakken na een verblijf in een inrichting. Dat kun je van een minderjarige amper verwachten. Er moeten mensen en partijen zijn in wie de jongere vertrouwen heeft en met wie hij een werkrelatie kan Nazorg is onmisbaar bij het voorkomen van recidive. Nebahat Albayrak maakt zich als staatssecretaris van Justitie hard voor verplichte nazorg. Zover is het nog niet. Daarom is er dit jaar een pilot vrijwillige nazorg PIJ-ers gestart.

Hans Koning is binnen Den Hey-Acker de contactpersoon voor dit landelijke project. Hans Koning is contactpersoon individuele trajectbegeleiding, scholings- en trainingsprogramma en reclassering. Bovendien heeft Hans contact met de coördinator landelijke nazorg PIJ-ers. Hans Koning is volgend jaar 28 jaar actief voor Hey-Acker in uiteenlopende functies. opbouwen als hij weer vrij is. Om t tussen de jongeren en de reclasseringswerker al start vóór de jongere uitstroomt, bij voorkeur zes maanden van tevoren. Het project vrijwillige nazorg PIJ-ers voorziet daarin.” Opvang na vertrek In principe krijgen alle jongeren die uitstromen een aanbod van de reclassering voor vrijwillige nazorg. Hans Koning: “Behandelaars kunnen ook zelf verzoeken om vrijwillige nazorg. Bijvoorbeeld voor jongeren die geen scholings- en trainingsprogramma hebben gevolgd en bij wie de kans bestaat dat zij zonder reclasseerder vertrekken. Wie vangt hem of haar straks op? Dat is de vraag waar we met z’n allen alert op moeten zijn. Met wie kan de jongere zijn dagelijkse dingen doorspreken of samen iets aanpakken? Iemand in wie de jongere vertrouwen heeft, kan het verschil maken.”

Zelf aanmelden mag Heb je als behandelaar een jongere voor ogen voor wie dit project mogelijk iets is? Bel of mail naar Hans Koning. Hij heeft contact met de landelijke coördinator van dit project, Adrie van Bergen van het Leger des Heils. Hans Koning: “Het is nog zoeken naar de juiste weg, maar de informatiestroom is in ieder geval goed op gang gekomen. Wij moeten ons er samen sterk voor maken dat het de jongere zo min mogelijk moeite kost om de draad weer op te pakken. Die draad moet klaarliggen. Nazorg is de stok achter de deur op het moment dat de structuur van het verblijf hier wegvalt en de aandacht uit de groep er niet meer is.”

InSide Out nr. 4   9


Relevant • Arbeidsmarktcampagne Vanaf 1 november is er een landelijke campagne van start gegaan om groepsleiders en (senior) pedagogisch medewerkers te werven voor alle justitiële jeugdinrichtingen. De campagne bestaat uit landelijke spots op TV en een bijbehorende website. Op 10 oktober is er op De Vliet gefilmd voor de website. Op de site www.ennujij. nl kun je deze filmpjes terugzien. De filmpjes zijn helaas niet via het justitienetwerk te bekijken.

• Invoering Basismethodiek Op groep F van De Leij in Vught is de basismethodiek al “gesneden koek”. Zoals je in de vorige editie van Insite Out kon lezen is de pilot daar van start gegaan en met succes. Op 18 oktober is de landelijke kick-off geweest en nu wordt de basismethodiek verder uitgerold in alle justiële jeugdinrichtingen. De naam basismethodiek wordt vervangen door YOUTURN. Dit jaar zal er een start worden gemaakt om de opvanggroepen van Den Hey-Acker over te laten gaan op YOUTURN. Uiteraard worden jullie hierover uitvoerig geïnformeerd.

• HKZ Het streven is dat alle jji’s eind 2011 HKZ gecertifeerd zijn. HKZ is een kwaliteitslabel dat normen stelt aan de kwaliteit van de JJI’s. Doel is dat de JJI’s per 2011 volgens dezelfde kwaliteitsnormen presteren. Dit is niet iets wat erbij komt maar binnen het algehele beeld past om te streven naar een professionele organisatie.

Teksten | Tekstbureau Hennie van der Kar-Vervooren Fotografie | REYNEVELD fotografie & communicatie, DE AFBEELDING foto- en tekenwerk Vormgeving | OSAGE / communicatie en ontwerp, Utrecht Druk | Koninklijke de Swart Redactie | insite@dji.minjus.nl Oplage | 600 exemplaren.

Insite Out verschijnt vier maal per jaar. Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande toestemming van JJI Den Hey-Acker.

Colofon Insite Out is een uitgave voor alle medewerkers van JJI Den Hey-Acker.

Interview met Eric Bouwsma, algemeen directeur

Organisatieontwikkeling Meer geld, meer aandacht, meer rendement Er zijn meer financiële middelen vanuit het rijk beschikbaar. Een goed vooruitzicht na jaren van geknibbel op onze sector. “De snelheid waarmee het geld beschikbaar komt, is ongekend” zegt Eric Bouwsma, algemeen directeur. “En nu het geld er is, moeten we het waarmaken ook. Een spannende uitdaging.” Structurele groei Eric: “Meer geld betekent uiteindelijk meer aandacht voor onze jongeren. We hebben namelijk middelen om structureel verder te groeien naar 500 medewerkers, in plaats van de verwachte 450. Daardoor kunnen we op termijn met kleinere groepen gaan werken en voor iedere groep een gedragswetenschapper aantrekken. Extra trajectbegeleiders en methodiekcoaches zullen zorgen voor de inhoudelijke ondersteuning. De extra financiële middelen gaan volledig naar het primaire proces. Een mooi perspectief! Zo kunnen we verder met de eerder ingezette ontwikkelingen waar ik in geloof, zoals de invoering van de nieuwe basismethodiek. Uiteindelijk doel is dat we meer rendement zien van onze inspanningen; namelijk dat de jongeren, als ze hier de deur achter zich dicht trekken, toegerust zijn op een nieuwe stap in hun leven. Deel van het geheel Het belang van de jeugdige staat bij alle organisatieveranderingen voorop; één kind, één plan. Dat betekent dat iedere medewerker altijd onderdeel is van een groter geheel en een belangrijke schakel is in het proces. Er zal steeds meer samenwerking zijn met andere organisaties, onze ketenpartners. Het verwezenlijken van de juiste faciliteiten om ons werk te kunnen doen - zoals werkplekken, parkeergelegenheid voor medewerkers, voldoende veiligheidspiepers - gaat helaas minder snel dan het tempo waarmee het geld beschikbaar komt. Kwaliteit is echter belangrijker dan snelheid. Ook bij het aantrekken van nieuwe medewerkers zullen we geen concessies doen aan het instroomniveau. Nu de ruimte voor kwaliteit er is, zullen we daar -nog meer dan we al deden- op sturen.”

6   InSide Out nr. 4


InSite Out

Personeelskrant voor alle medewerkers van Den Hey-Acker

Nazorg onmisbaar Richard Ermens en Arnold Koster In gesprek met elkaar Eric Bouwsma, algemeen directeur Organisatieontwikkeling Hans Koning

Voorwoord Gek, hoe omstandigheden in korte tijd kunnen veranderen. Waren we bij de productie van de vorige Insite Out nog bezig met een campagne om nieuwe medewerkers aan te trekken, nu ligt onze focus op het anders en breder inzetten van onze kennis. Zo bekijken de leden van de werkgroep Nazorg op welke manier de meer dan 100 jaar ervaring van Den Hey-Acker met risicojongeren ook voor andere partijen toegankelijk is. Meer hierover in deze Insite Out. Het delen van kennis gebeurt, weliswaar op een andere manier, ook door onze methodiekcoaches. Zij geven YOUTURN trainingen aan alle collega´s binnen Den Hey-Acker, maar ook aan medewerkers van andere JJI´s. YOUTURN is een omgangscultuur waarmee we een stap zetten naar meer kwaliteit. Roel Noga vertelt in dit nummer dat als we alle stappen van YOUTURN consequent volgen, we het HKZcertificaat kunnen behalen om de behaalde kwaliteit vast te houden en te borgen. Daarvoor is het natuurlijk wel nodig dat we op de been blijven en niet geveld raken door de nieuwe griep. De werkgroep grieppandemie geeft tips om griep binnen Den HeyAcker te voorkomen. Mochten er onverhoopt toch veel mensen tegelijk ziek worden, dan ligt er een goed doordacht actieplan. Laten we hopen dat dat op weg naar 2010 in de kast kan blijven.

De redactie Het werken bij Den Hey-Acker is mensenwerk. In elke Insite Out komt in deze rubriek een collega aan het woord die wat meer vertelt over zijn of haar werk. Vorige keer heeft Kenny Cuijpers het stokje doorgegeven aan Dré van Ginneken. Kenny heeft Dré ook een vraag gesteld over wat Dré gaat doen na zijn pensioen. Nieuwsgierig naar het antwoord en wie in ons volgende nummer aan bod komt? Lees verder op pagina 2. InSide Out nr. 4   11


In gesprek met elkaar Richard Ermens en Arnold Koster Reflectietrainingen van start Praten doen we vaak de hele dag. Praten met, praten tegen, praten over…maar begrijpen we de ander ook? En, niet onbelangrijk, begrijpt de ander ons? Uit het vorig jaar gehouden medewerkerstevredenheidsonderzoek BASAM bleek dat we eerder last dan gemak van elkaar hebben. Een uitkomst die we serieus nemen. Daarom organiseren we reflectietrainingen voor alle teams.

“we laten dit niet los” Teamsessies Roel Noga, kwaliteitsmanager bestuursbureau, coördineert de reflectietrainingen. Roel Noga: “Via de teamsessies willen we bereiken dat mensen elkaar feedback durven geven en leren te reflecteren op basis van die feedback. Als je elkaar namelijk durft aan te spreken op grond van argumenten, haal je de angel uit de emotie en de frustratie. Mét elkaar praten in het team is de eerste stap. Praten over hoe je met elkaar omgaat en op elkaar reageert. Én over hoe je dat eigenlijk zou willen doen. Op die manier willen we mechanismen creëren om elkaar tegemoet te komen. Dan ontstaat draagvlak voor wederzijds begrip.” Er zijn twee trainers aangetrokken die met ieder team afzonderlijk in gesprek gaan. Joos Dirven leidt de bijeenkomsten voor medewerkers in Breda en Peter Staps doet hetzelfde voor medewerkers in Vught. Na alle teams uit het primaire proces, is het de bedoeling dat ook andere teams aan de beurt gaan komen.

Functionele communicatie Het doel van de reflectietrainingen en de vervolgtrajecten per team is dat de functionele communicatie in alle lagen van de organisatie op gang komt. Bij functionele communicatie gaat het om communicatie op basis van argumenten en niet op basis van emoties. Roel Noga: “Tijdens de sessie bekijkt de trainer samen met het team wat nodig is voor het team om samen verder te komen en wat verstandig is om te doen. Iedere optie is in pricipe bespreekbaar. Per team wordt vervolgens een traject uitgestippeld; teamcoaching of individuele coaching kunnen daar een onderdeel van zijn. Op deze manier willen we alle medewerkers laten zien: we nemen je mening serieus en doen er echt wat mee. Het begin is gemaakt van een continu proces dat we blijvend aandacht willen geven. We laten dit niet los.”

medewerkers met de jongeren voor wie zij werken. In ieder team hebben we aan het einde van de bijeenkomst aandachtspunten geformuleerd op basis waarvan vervolgafspraken worden gemaakt per team. Het geluid dat ik hoor is dat teams het positief vinden dat er momenten komen waarop zij als team samen kunnen zijn voor intervisie en reflectie.”

oos Dirven, trainer/coach Joos Dirven begeleidt de reflectietrainingen in Breda. Daarin brengt ieder team een casus in over de problematiek van het team. Joos Dirven vertelt over zijn rol en zijn ervaringen met de teams van Den Hey-Acker.

“ Maximinctur, cor alicianihit op tatestiur cepta ipsam volut optu”

Joos Dirven: “Bijna in iedere training kijken mensen eerst de kat uit de boom. Dat is bij de teams van Den Hey-Acker net zo. We starten met het bespreken van een casus. Dat is voor de teams een opstartmoment om openlijk met elkaar te praten over de problematiek waar ze in hun werk tegenaan lopen. Een belangrijk aspect daarin is de communicatie tussen het team en de andere disciplines en de communicatie tussen teamleden onderling. Een ander aspect is het spanningsveld tussen regels aan de ene kant en de vrijheid om je werk vorm te geven aan de andere kant. Medewerkers vinden hun job leuk maar willen er zeker van zijn dat ze op elkaar kunnen vertrouwen. Opvallend vind ik de enorme betrokkenheid van de

Richard Ermens: “In de dynamiek van De Vliet is er meestal maar einig gelegenheid om echt tijd voor elkaar te maken. Iedereen in team 14 en 15 heeft er wel behoefte aan. Daarom was het prettig om met het hele team op een externe locatie, dus los van het werk, met elkaar te praten over hoe het draait. Iedereen heeft aangegeven daar ook mee verder te willen. Daarom hebben we afgesproken om voortaan een keer per twee weken een teambijeenkomst te plannen. De tijd is nu aangebroken voor deze teams om door te groeien. De jongeren met wie we werken moeten vooruit, maar wij zelf natuurlijk ook!”

Mensenwerk Dré van Ginneken In de rubriek Mensenwerk laten we kort een medewerker aan het woord. Wie is het en wat drijft deze persoon? Dré van Ginneken is in deze Insite Out aan de beurt. Wie ben jij? Mijn naam is Dré van Ginneken en ben sinds 1999 werkzaam bij Den Hey-Acker in Breda. Wat is je functie en wat houdt het in het kort in? Ik ben senior complexbeveiliger, en hoop dit nog twee en een half jaar vol te houden, zodat ik daarna fluitend richting Dongen kan vertrekken om daar van mijn pensioen te gaan genieten. Wat vindt je het leukste en het minst leuke aan jouw werk? Dienstverlening en sociaal met collega’s en jongeren omgaan is wat bij mij hoog in het vaandel staat. Als je iets aan Den Hey-Acker mocht veranderen wat zou je dan veranderen? Wat mij betreft mogen de teugels ten opzichte van de jongeren wat steviger aangetrokken worden. Vraag van Kenny Cuijpers uit de vorige editie van Insite Out: Wat ga je tijdens je pensioen doen? Ik ga mij bezighouden met een klein beetje vrijwilligerswerk en voor de rest genieten van mijn vrije tijd, in ruime zin (vakantie, tuinieren, wandelen, en lekker terrasjes pikken). Aan welke collega wil je het stokje doorgeven en waarom? Aan groepsleidster Marieke van Loon met de vraag : waarom jij voor dit werk hebt gekozen?

12   InSide Out nr. 4

Richard Ermens, afdelingshoofd Richard Ermens had verwacht dat de reflectietrainingen zouden inspelen op het item ‘integriteit’. Toen bleek dat het meer ging om teambuilding moest hij zijn verwachtingen bijstellen. Dat is eigenlijk zijn enige punt van kritiek op de reflectietraining. Van het nut om als team bij elkaar te komen is hij overtuigd.


Arnold Koster, groepsleider groep 15 Arnold Koster startte begin januari 2008 als groepsleider in groep 15. De BASAM-enquête was voor zijn tijd, maar Arnold doet wel mee aan de reflectietraining naar aanleiding van deze enquête. Arnold Koster: “In ons team zeggen we alles tegen elkaar. We zijn behoorlijk direct en accepteren tegelijkertijd van elkaar dat we zijn zoals we zijn. We vullen elkaar goed aan. Er zijn echter maar weinig momenten dat we alle negen bij elkaar zijn. Alleen al daarom is een bijeenkomst als deze waardevol. Overleg in dit werk is immers belangrijk. Het blijft mensenwerk en dan is het handig als de neuzen dezelfde kant op staan en de regels in het team voor iedereen duidelijk zijn. In een bijeenkomst als dit zet je nog eens de puntjes op de i. Ik ben blij met de afspraak dat we in het vervolg eens in de twee weken een moment afspreken om als team bij elkaar te komen.”

Pilot vrijwillige nazorg PIJ-ers Nazorg onmisbaar

Alicianihit op ur cepta ipsam vo Lorem ipsum dolor

Hans Koning: “Over het belang van nazorg is iedereen het eens. Je moet als jongere immers verdomd stevig in je schoenen staan om de draad weer op te pakken na een verblijf in een inrichting. Dat kun je van een minderjarige amper verwachten. Er moeten mensen en partijen zijn in wie de jongere vertrouwen heeft en met wie hij een werkrelatie kan Nazorg is onmisbaar bij het voorkomen van recidive. Nebahat Albayrak maakt zich als staatssecretaris van Justitie hard voor verplichte nazorg. Zover is het nog niet. Daarom is er dit jaar een pilot vrijwillige nazorg PIJ-ers gestart.

Hans Koning is binnen Den Hey-Acker de contactpersoon voor dit landelijke project. Hans Koning is contactpersoon individuele trajectbegeleiding, scholings- en trainingsprogramma en reclassering. Bovendien heeft Hans contact met de coördinator landelijke nazorg PIJ-ers. Hans Koning is volgend jaar 28 jaar actief voor Hey-Acker in uiteenlopende functies. opbouwen als hij weer vrij is. Om t tussen de jongeren en de reclasseringswerker al start vóór de jongere uitstroomt, bij voorkeur zes maanden van tevoren. Het project vrijwillige nazorg PIJ-ers voorziet daarin.”

15 maart 2010: tatestiur cepta ipsam Acearitasit fuga. Assitem que simaior emodicideni odit reseri santo im volorporia quia consequis volla sanis estioss itibus. Cipicim quae omnihil ibusantur, exereiunt, omnistrum vellabo riatio. Aximene voluptat ad ea dolorererunt arum vel moluptatem dis dolores sinusci con consedi bea quae omnist alitis corem non con coreribus quis ium quiaece secerume re modis iusae. Nus suntior rundam, conet endit est dolupitiae volupturem faccabore repeligentem nulparc hillorr ovitatiis eossed m.

Opvang na vertrek In principe krijgen alle jongeren die uitstromen een aanbod van de reclassering voor vrijwillige nazorg. Hans Koning: “Behandelaars kunnen ook zelf verzoeken om vrijwillige nazorg. Bijvoorbeeld voor jongeren die geen scholings- en trainingsprogramma hebben gevolgd en bij wie de kans bestaat dat zij zonder reclasseerder vertrekken. Wie vangt hem of haar straks op? Dat is de vraag waar we met z’n allen alert op moeten zijn. Met wie kan de jongere zijn dagelijkse dingen doorspreken of samen iets aanpakken? Iemand in wie de jongere vertrouwen heeft, kan het verschil maken.” Heb je als behandelaar een jongere voor ogen voor wie dit project mogelijk iets is? Bel of mail naar Hans Koning. Hij heeft contact met de landelijke coördinator van dit project, Adrie van Bergen van het Leger des Heils. Hans Koning: “Het is nog zoeken naar de juiste weg, maar de informatiestroom is in ieder geval goed op gang gekomen. Wij moeten ons er samen sterk voor maken dat het de jongere zo min mogelijk moeite kost om de draad weer op te pakken. Die draad moet klaarliggen. Nazorg is de stok achter de deur op het moment

dat de structuur van het verblijf hier wegvalt en de aandacht uit de groep er niet meer is.” Rias nostorro ma voluptas expeditem ut fuga. Totae vere nihit aspelic te num si adia simet quaeste mquiaecatem re nulpa pa volupta dolor aut pore cullam ni beaqui tem rem alisci adis ex eiunt. Zelf aanmelden mag Lacepeliqui tet, quistem que es sit abor alis dolore parum facesento volupis ressequi rem haribus aut quas mod essi occupta tionsent, si del modis mo ipicaborrum fugit liquid maio cus doluptatus eni comnis everfer natinve ndelles totatectotam re volor alit ipit faccab id quamus unt, qui audam hilluptatem es sus mo offictur? Nos et rem res et eictem faccae nobis sequia in remporrum nonsed erfercit dolupti odigend elibusandis apitam illam, qui voluptur? Aliquatiatur sernam quam quas maioreh endaecte volore voloreprest et acitibera dolorecatur aut ent fugias sequamus ducid et debit, optiis maios mo corit quasped molutem que plis adit es et arum illabo. Ut am expeliquos essinit, quaeperit dolorep erunti quatatiatur? Sedit moluptatius qui aute vendemolupta intiorum net moloreratem et dem. Itas quiberu mquidemque quam voluptatusda simoles re pre corerore santem qui qui aut exceat voluptat.

InSide Out nr. 4   13


Relevant • Arbeidsmarktcampagne Vanaf 1 november is er een landelijke campagne van start gegaan om groepsleiders en (senior) pedagogisch medewerkers te werven voor alle justitiële jeugdinrichtingen. De campagne bestaat uit landelijke spots op TV en een bijbehorende website. Op 10 oktober is er op De Vliet gefilmd voor de website. Op de site www.ennujij.nl kun je deze filmpjes terugzien. De filmpjes zijn helaas niet via het justitienetwerk te bekijken.

• HKZ Het streven is dat alle jji’s eind 2011 HKZ gecertifeerd zijn. HKZ is een kwaliteitslabel dat normen stelt aan de kwaliteit van de JJI’s. Doel is dat de JJI’s per 2011 volgens dezelfde kwaliteitsnormen presteren. Dit is niet iets wat erbij komt maar binnen het algehele beeld past om te streven naar een professionele organisatie.

• Invoering Basismethodiek Op groep F van De Leij in Vught is de basismethodiek al “gesneden koek”. Zoals je in de vorige editie van Insite Out kon lezen is de pilot daar van start gegaan en met succes. Op 18 oktober is de landelijke kick-off geweest en nu wordt de basismethodiek verder uitgerold in alle justiële jeugdinrichtingen. De naam basismethodiek wordt vervangen door YOUTURN. Dit jaar zal er een start worden gemaakt om de opvanggroepen van Den Hey-Acker over te laten gaan op YOUTURN. Uiteraard worden jullie hierover uitvoerig geïnformeerd.

Colofon Insite Out is een uitgave voor alle medewerkers van JJI Den Hey-Acker. Teksten | Tekstbureau Hennie van der Kar-Vervooren Fotografie | REYNEVELD fotografie & communicatie, DE AFBEELDING foto- en tekenwerk Vormgeving | OSAGE / communicatie en ontwerp, Utrecht Druk | Koninklijke de Swart Redactie | insite@dji.minjus.nl Oplage | 600 exemplaren.

Insite Out verschijnt vier maal per jaar. Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande toestemming van JJI Den Hey-Acker.

Interview met Eric Bouwsma, algemeen directeur

Organisatieontwikkeling Meer geld, meer aandacht, meer rendement Er zijn meer financiële middelen vanuit het rijk beschikbaar. Een goed vooruitzicht na jaren van geknibbel op onze sector. “De snelheid waarmee het geld beschikbaar komt, is ongekend” zegt Eric Bouwsma, algemeen directeur. “En nu het geld er is, moeten we het waarmaken ook. Een spannende uitdaging.” Structurele groei Eric: “Meer geld betekent uiteindelijk meer aandacht voor onze jongeren. We hebben namelijk middelen om structureel verder te groeien naar 500 medewerkers, in plaats van de verwachte 450. Daardoor kunnen we op termijn met kleinere groepen gaan werken en voor iedere groep een gedragswetenschapper aantrekken. Extra trajectbegeleiders en methodiekcoaches zullen zorgen voor de inhoudelijke ondersteuning. De extra financiële middelen gaan volledig naar het primaire proces. Een mooi perspectief! Zo kunnen we verder met de eerder ingezette ontwikkelingen waar ik in geloof, zoals de invoering van de nieuwe basismethodiek. Uiteindelijk doel is dat we meer rendement zien van onze inspanningen; namelijk dat de jongeren, als ze hier de deur achter zich dicht trekken, toegerust zijn op een nieuwe stap in hun leven.

10   InSide Out nr. 4

Deel van het geheel Het belang van de jeugdige staat bij alle organisatieveranderingen voorop; één kind, één plan. Dat betekent dat iedere medewerker altijd onderdeel is van een groter geheel en een belangrijke schakel is in het proces. Er zal steeds meer samenwerking zijn met andere organisaties, onze ketenpartners. Het verwezenlijken van de juiste faciliteiten om ons werk te kunnen doen - zoals werkplekken, parkeergelegenheid voor medewerkers, voldoende veiligheidspiepers - gaat helaas minder snel dan het tempo waarmee het geld beschikbaar komt. Kwaliteit is echter belangrijker dan snelheid. Ook bij het aantrekken van nieuwe medewerkers zullen we geen concessies doen aan het instroomniveau. Nu de ruimte voor kwaliteit er is, zullen we daar -nog meer dan we al deden- op sturen.”


InSite Out

Personeelskrant voor alle medewerkers van Den Hey-Acker

Nazorg onmisbaar Richard Ermens en Arnold Koster In gesprek met elkaar Eric Bouwsma, algemeen directeur Organisatieontwikkeling Hans Koning

Wie ben jij?

Voorwoord Gek, hoe omstandigheden in korte tijd kunnen veranderen. Waren we bij de productie van de vorige Insite Out nog bezig met een campagne om nieuwe medewerkers aan te trekken, nu ligt onze focus op het anders en breder inzetten van onze kennis. Zo bekijken de leden van de werkgroep Nazorg op welke manier de meer dan 100 jaar ervaring van Den Hey-Acker met risicojongeren ook voor andere partijen toegankelijk is. Meer hierover in deze Insite Out. Het delen van kennis gebeurt, weliswaar op een andere manier, ook door onze methodiekcoaches. Zij geven YOUTURN trainingen aan alle collega´s binnen Den Hey-Acker, maar ook aan medewerkers van andere JJI´s. YOUTURN is een omgangscultuur waarmee we een stap zetten naar meer kwaliteit. Roel Noga vertelt in dit nummer dat als we alle stappen van YOUTURN consequent volgen, we het HKZcertificaat kunnen behalen om de behaalde kwaliteit vast te houden en te borgen. Daarvoor is het natuurlijk wel nodig dat we op de been blijven en niet geveld raken door de nieuwe griep. De werkgroep grieppandemie geeft tips om griep binnen Den HeyAcker te voorkomen. Mochten er onverhoopt toch veel mensen tegelijk ziek worden, dan ligt er een goed doordacht actieplan. Laten we hopen dat dat op weg naar 2010 in de kast kan blijven.

Het werken bij Den Hey-Acker is mensenwerk. In elke Insite Out komt in deze rubriek een collega aan het woord die wat meer vertelt over zijn of haar werk. Vorige keer heeft Kenny Cuijpers het stokje doorgegeven aan Dré van Ginneken. Kenny heeft Dré ook een vraag gesteld over wat Dré gaat doen na zijn pensioen. Nieuwsgierig naar het antwoord en wie in ons volgende nummer aan bod komt? Lees verder op pagina 2.

De redactie

InSide Out nr. 4   15


16   InSide Out nr. 4

Pilot vrijwillige nazorg PIJ-ers Nazorg onmisbaar Hans Koning: “Over het belang van nazorg is iedereen het eens. Je moet als jongere immers verdomd stevig in je schoenen staan om de draad weer op te pakken na een verblijf in een inrichting. Dat kun je van een minderjarige amper verwachten. Er moeten mensen en partijen zijn in wie de jongere vertrouwen heeft en met wie hij een werkrelatie kan Nazorg is onmisbaar bij het voorkomen van recidive. Nebahat Albayrak maakt zich als staatssecretaris van Justitie hard voor verplichte nazorg. Zover is het nog niet. Daarom is er dit jaar een pilot vrijwillige nazorg PIJ-ers gestart.

fotobijschrift Lorem ipsum dolor si amet

Hans Koning is binnen Den Hey-Acker de contactpersoon voor dit landelijke project. Hans Koning is contactpersoon individuele trajectbegeleiding, scholings- en trainingsprogramma en reclassering. Bovendien heeft Hans contact met de coördinator landelijke nazorg PIJ-ers. Hans Koning is volgend jaar 28 jaar actief voor Hey-Acker in uiteenlopende functies. opbouwen als hij weer vrij is. Om t tussen de jongeren en de reclasseringswerker al start vóór de jongere uitstroomt, bij voorkeur zes maanden van tevoren. Het project vrijwillige nazorg PIJ-ers voorziet daarin.”

Opvang na vertrek In principe krijgen alle jongeren die uitstromen een aanbod van de reclassering voor vrijwillige nazorg. Hans Koning: “Behandelaars kunnen ook zelf verzoeken om vrijwillige nazorg. Bijvoorbeeld voor jongeren die geen scholings- en trainingsprogramma hebben gevolgd en bij wie de kans bestaat dat zij zonder reclasseerder vertrekken. Wie vangt hem of haar straks op? Dat is de vraag waar we met z’n allen alert op moeten zijn. Met wie kan de jongere zijn dagelijkse dingen doorspreken of samen iets aanpakken? Iemand in wie de jongere vertrouwen heeft, kan het verschil maken.” Zelf aanmelden mag Heb je als behandelaar een jongere voor ogen voor wie dit project mogelijk iets is? Bel of mail naar Hans Koning. Hij heeft contact met de landelijke coördinator van dit project, Adrie van Bergen van het Leger des Heils. Hans Koning: “Het is nog zoeken naar de juiste weg, maar de informatiestroom is in ieder geval goed op gang gekomen. Wij moeten ons er samen sterk voor maken dat het de jongere zo min mogelijk moeite kost om de draad weer op te pakken. Die draad moet klaarliggen. Nazorg is de stok achter de deur op het moment dat de structuur van het verblijf hier wegvalt en de aandacht uit de groep er niet meer is.”

Mensenwerk In de rubriek Mensenwerk laten we kort een medewerker aan het woord. Wie is het en wat drijft deze persoon? Dré van Ginneken is in deze Insite Out aan de beurt.

Wie ben jij? Mijn naam is Dré van Ginneken en ben sinds 1999 werkzaam bij Den Hey-Acker in Breda. Wat is je functie en wat houdt het in het kort in? Ik ben senior complexbeveiliger, en hoop dit nog twee en een half jaar vol te houden, zodat ik daarna fluitend richting Dongen kan vertrekken om daar van mijn pensioen te gaan genieten. Wat vindt je het leukste en het minst leuke aan jouw werk? Dienstverlening en sociaal met collega’s en jongeren omgaan is wat bij mij hoog in het vaandel staat.

Als je iets aan Den Hey-Acker mocht veranderen wat zou je dan veranderen? Wat mij betreft mogen de teugels ten opzichte van de jongeren wat steviger aangetrokken worden. Vraag van Kenny Cuijpers uit de vorige editie van Insite Out: Wat ga je tijdens je pensioen doen? Ik ga mij bezighouden met een klein beetje vrijwilligerswerk en voor de rest genieten van mijn vrije tijd, in ruime zin (vakantie, tuinieren, wandelen, en lekker terrasjes pikken). Aan welke collega wil je het stokje doorgeven en waarom? Aan groepsleidster Marieke van Loon met de vraag : waarom jij voor dit werk hebt gekozen?


InSide Out nr. 4   17

In gesprek met elkaar Richard Ermens en Arnold Koster Reflectietrainingen van start Praten doen we vaak de hele dag. Praten met, praten tegen, praten over…maar begrijpen we de ander ook? En, niet onbelangrijk, begrijpt de ander ons? Uit het vorig jaar gehouden medewerkerstevredenheidsonderzoek BASAM bleek dat we eerder last dan gemak van elkaar hebben. Een uitkomst die we serieus nemen. Daarom organiseren we reflectietrainingen voor alle teams. Teamsessies Roel Noga, kwaliteitsmanager bestuursbureau, coördineert de reflectietrainingen. Roel Noga: “Via de teamsessies willen we bereiken dat mensen elkaar feedback durven geven en leren te reflecteren op basis van die feedback. Als je elkaar namelijk durft aan te spreken op grond van argumenten, haal je de angel uit de emotie en de frustratie. Mét elkaar praten in het team is de eerste stap. Praten over hoe je met elkaar omgaat en op elkaar reageert. Én over hoe je dat eigenlijk zou willen doen. Op die manier willen we mechanismen creëren om elkaar tegemoet te komen. Dan ontstaat draagvlak voor wederzijds begrip.” Er zijn twee trainers aangetrokken die met ieder team afzonderlijk in gesprek gaan. Joos Dirven leidt de bijeenkomsten voor medewerkers in Breda en Peter Staps doet hetzelfde voor medewerkers in Vught. Na alle teams uit het primaire proces, is het de bedoeling dat ook andere teams aan de beurt gaan komen.

Richard Ermens, afdelingshoofd Richard Ermens had verwacht dat de reflectietrainingen zouden inspelen op het item ‘integriteit’. Toen bleek dat het meer ging om teambuilding moest hij zijn verwachtingen bijstellen. Dat is eigenlijk zijn enige punt van kritiek op de reflectietraining. Van het nut om als team bij elkaar te komen is hij overtuigd. Richard Ermens: “In de dynamiek van De Vliet is er meestal maar weinig gelegenheid om echt tijd voor elkaar te maken. Iedereen in team 14 en 15 heeft er wel behoefte aan. Daarom was het prettig om met het hele team op een externe locatie, dus los van het werk, met elkaar te praten over hoe het draait. Iedereen heeft aangegeven daar ook mee verder te willen. Daarom hebben we afgesproken om voortaan een keer per twee weken een teambijeenkomst te plannen. De tijd is nu aangebroken voor deze teams om door te groeien. De jongeren met wie we werken moeten vooruit, maar wij zelf natuurlijk ook!”

“we laten dit niet los” Functionele communicatie Het doel van de reflectietrainingen en de vervolgtrajecten per team is dat de functionele communicatie in alle lagen van de organisatie op gang komt. Bij functionele communicatie gaat het om communicatie op basis van argumenten en niet op basis van emoties. Roel Noga: “Tijdens de sessie bekijkt de trainer samen met het team wat nodig is voor het team om samen verder te komen en wat verstandig is om te doen. Iedere optie is in pricipe bespreekbaar. Per team wordt vervolgens een traject uitgestippeld; teamcoaching of individuele coaching kunnen daar een onderdeel van zijn. Op deze manier willen we alle medewerkers laten zien: we nemen je mening serieus en doen er echt wat mee. Het begin is gemaakt van een continu proces dat we blijvend aandacht willen geven. We laten dit niet los.” fotobijschrift Lorem ipsum dolor si amet

Joos Dirven, trainer/coach Joos Dirven begeleidt de reflectietrainingen in Breda. Daarin brengt ieder team een casus in over de problematiek van het team. Joos Dirven vertelt over zijn rol en zijn ervaringen met de teams van Den Hey-Acker. Joos Dirven: “Bijna in iedere training kijken mensen eerst de kat uit de boom. Dat is bij de teams van Den Hey-Acker net zo. We starten met het bespreken van een casus. Dat is voor de teams een opstartmoment om openlijk met elkaar te praten over de problematiek waar ze in hun werk tegenaan lopen. Een belangrijk aspect daarin is de communicatie tussen het team en de andere disciplines en de communicatie tussen teamleden onderling. Een ander aspect is het spanningsveld tussen regels aan de ene kant en de vrijheid om je werk vorm te geven aan de andere kant. Medewerkers vinden hun job leuk maar willen er zeker van zijn dat ze op elkaar kunnen vertrouwen. Opvallend vind ik de enorme betrokkenheid van de medewerkers met de jongeren voor wie zij werken. In ieder team hebben we aan het einde van de bijeenkomst aandachtspunten geformuleerd op basis waarvan vervolgafspraken worden gemaakt per team. Het geluid dat ik hoor is dat teams het positief vinden dat er momenten komen waarop zij als team samen kunnen zijn voor intervisie en reflectie.”

fotobijschrift Lorem ipsum dolor si amet

Arnold Koster, groepsleider groep 15 Arnold Koster startte begin januari 2008 als groepsleider in groep 15. De BASAM-enquête was voor zijn tijd, maar Arnold doet wel mee aan de reflectietraining naar aanleiding van deze enquête. Arnold Koster: “In ons team zeggen we alles tegen elkaar. We zijn behoorlijk direct en accepteren tegelijkertijd van elkaar dat we zijn zoals we zijn. We vullen elkaar goed aan. Er zijn echter maar weinig momenten dat we alle negen bij elkaar zijn. Alleen al daarom is een bijeenkomst als deze waardevol. Overleg in dit werk is immers belangrijk. Het blijft mensenwerk en dan is het handig als de neuzen dezelfde kant op staan en de regels in het team voor iedereen duidelijk zijn. In een bijeenkomst als dit zet je nog eens de puntjes op de i. Ik ben blij met de afspraak dat we in het vervolg eens in de twee weken een moment afspreken om als team bij elkaar te komen.”


Relevant • Arbeidsmarktcampagne Vanaf 1 november is er een landelijke campagne van start gegaan om groepsleiders en (senior) pedagogisch medewerkers te werven voor alle justitiële jeugdinrichtingen. De campagne bestaat uit landelijke spots op TV en een bijbehorende website. Op 10 oktober is er op De Vliet gefilmd voor de website. Op de site www.ennujij. nl kun je deze filmpjes terugzien. De filmpjes zijn helaas niet via het justitienetwerk te bekijken.

• Invoering Basismethodiek Op groep F van De Leij in Vught is de basismethodiek al “gesneden koek”. Zoals je in de vorige editie van Insite Out kon lezen is de pilot daar van start gegaan en met succes. Op 18 oktober is de landelijke kick-off geweest en nu wordt de basismethodiek verder uitgerold in alle justiële jeugdinrichtingen. De naam basismethodiek wordt vervangen door YOUTURN. Dit jaar zal er een start worden gemaakt om de opvanggroepen van Den Hey-Acker over te laten gaan op YOUTURN. Uiteraard worden jullie hierover uitvoerig geïnformeerd.

• HKZ Het streven is dat alle jji’s eind 2011 HKZ gecertifeerd zijn. HKZ is een kwaliteitslabel dat normen stelt aan de kwaliteit van de JJI’s. Doel is dat de JJI’s per 2011 volgens dezelfde kwaliteitsnormen presteren. Dit is niet iets wat erbij komt maar binnen het algehele beeld past om te streven naar een professionele organisatie.

Teksten | Tekstbureau Hennie van der Kar-Vervooren Fotografie | REYNEVELD fotografie & communicatie, DE AFBEELDING foto- en tekenwerk Vormgeving | OSAGE / communicatie en ontwerp, Utrecht Druk | Koninklijke de Swart Redactie | insite@dji.minjus.nl Oplage | 600 exemplaren.

Insite Out verschijnt vier maal per jaar. Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande toestemming van JJI Den Hey-Acker.

Colofon Insite Out is een uitgave voor alle medewerkers van JJI Den Hey-Acker.

Interview met Eric Bouwsma, algemeen directeur

Organisatieontwikkeling Meer geld, meer aandacht, meer rendement Er zijn meer financiële middelen vanuit het rijk beschikbaar. Een goed vooruitzicht na jaren van geknibbel op onze sector. “De snelheid waarmee het geld beschikbaar komt, is ongekend” zegt Eric Bouwsma, algemeen directeur. “En nu het geld er is, moeten we het waarmaken ook. Een spannende uitdaging.” Structurele groei Eric: “Meer geld betekent uiteindelijk meer aandacht voor onze jongeren. We hebben namelijk middelen om structureel verder te groeien naar 500 medewerkers, in plaats van de verwachte 450. Daardoor kunnen we op termijn met kleinere groepen gaan werken en voor iedere groep een gedragswetenschapper aantrekken. Extra trajectbegeleiders en methodiekcoaches zullen zorgen voor de inhoudelijke ondersteuning. De extra financiële middelen gaan volledig naar het primaire proces. Een mooi perspectief! Zo kunnen we verder met de eerder ingezette ontwikkelingen waar ik in geloof, zoals de invoering van de nieuwe basismethodiek. Uiteindelijk doel is dat we meer rendement zien van onze inspanningen; namelijk dat de jongeren, als ze hier de deur achter zich dicht trekken, toegerust zijn op een nieuwe stap in hun leven. Deel van het geheel Het belang van de jeugdige staat bij alle organisatieveranderingen voorop; één kind, één plan. Dat betekent dat iedere medewerker altijd onderdeel is van een groter geheel en een belangrijke schakel is in het proces. Er zal steeds meer samenwerking zijn met andere organisaties, onze ketenpartners. Het verwezenlijken van de juiste faciliteiten om ons werk te kunnen doen - zoals werkplekken, parkeergelegenheid voor medewerkers, voldoende veiligheidspiepers - gaat helaas minder snel dan het tempo waarmee het geld beschikbaar komt. Kwaliteit is echter belangrijker dan snelheid. Ook bij het aantrekken van nieuwe medewerkers zullen we geen concessies doen aan het instroomniveau. Nu de ruimte voor kwaliteit er is, zullen we daar -nog meer dan we al deden- op sturen.”

14   InSide Out nr. 4

InSite Out  

Den Hey-Acker personeelskrant

Advertisement