Page 1

Osnovna škola Matija Antun Reljković Cerna

Raspored dežurstva nastavnika po rasporedu „R1“

Prizemlje Kat

Razredna nastava

Ponedjeljak Kaluđer Dinka

Prijepodne Utorak Srijeda Jelinić Slaven Balić Nataša

Grujić Silvija

Orečić Tomislav

Softa Ana

Berać Nikola

Špehar – Vratarić Verica Srdanović Irena

Četvrtak Bertić Nevenka

Petak Šunjić Tomislav

Čolakovac Franjo

Lombarović L. Mirna Jurić Iva

Svi

Markuš Eva

Svirčević Inka Markovinović Ivana

Poslijepodne Prizemlje

Kat

Razredna nastava

Bošković Ivana

Bujadinović Ivana

Blesić Marija

Kovačević Antun

Barukčić Marija

Mrkonjić Ana

Bošković Mato

Jukić Julijana

Žuljević Damir

Barišić Marina

Grabovac Ines

Kamenicki Zdenka

Živković Jasna Bujadinović Domagoj

Volf Leopold Marijanović Mara

Ivanković Snježana

Krznarić Anita

Raspored vrijedi od: 10. rujna 2012.


Osnovna škola Matija Antun Reljković Cerna

Raspored dežurstva nastavnika po rasporedu „R2“

Prizemlje Kat

Ponedjeljak Bošković Ivana Barukčić Marija

Prijepodne Utorak Srijeda Bujadinović Ivana Jelinić Slaven Mrkonjić Ana

Bošković Mato

Barišić Marina Razredna nastava

Kamenicki Zdenka

Grabovac Ines

Krznarić Anita

Četvrtak Žuljević Damir

Petak Srdanović Irena

Špehar – Vratarić Verica Volf Leopold

Bujadinović Domagoj Jukić Julijana

Marijanović Mara

Ivanković Snježana

Poslijepodne Prizemlje

Kat

Živković Jasna

Blesić Marija

Kaluđer Dinka

Šunjić Tomislav

Markovinović Ivana

Kovačević Antun

Bertić Nevenka

Balić Nataša Lombarović L. Mirna

Čolakovac Franjo

Grujić Silvija

Svi

Markuš Eva

Jurić Iva Razredna nastava

Softa Ana

Berać Nikola

Orečić Tomislav Svirčević Inka

Raspored vrijedi od: 10. rujna 2012.

raspored dežurstva nastavnika02092012