Page 1

Raspored sati - "R1"

3.š

OŠ MATIJA ANTUN RELJKOVIĆ - CERNA

1

2

7:30 - 8:15

8:20 - 9:05

3

4

5

6

Razrednik/ca : Kristina Selthofer

7

Hj KSelthofer

Ut

M NBalić

Če

Ej FČolakovac

Pe Raspored napravljen:10.9.2012.

10

11

12

NBalić

Ej KSelthofer

KSelthofer

KSelthofer

KSelthofer

M Tzk Dr KSelthofer

KSelthofer

KSelthofer

M Tzk Pid Gk Ina KSelthofer

Sr

9

9:20 - 10:05 10:10 - 10:55 11:00 - 11:45 11:50 - 12:30 12:45 - 13:30 13:35 - 14:20 14:35 - 15:20 15:25 - 16:10 16:15 - 17:00 17:05 - 17:50 KSelthofer

Po

8

Vj

FČolakovac

Vj KSelthofer

KSelthofer

Hj KSelthofer

KSelthofer

KSelthofer

Lk Dn KSelthofer

KSelthofer

Hj Pid Tzk Sr KSelthofer

Hj

KSelthofer

Hj

KSelthofer

M

aSc Rasporedi


Raspored sati - "R1"

2.š - 4.š

OŠ MATIJA ANTUN RELJKOVIĆ - CERNA

1

2

7:30 - 8:15

8:20 - 9:05

KPotnek

Po

Sr

M

KPotnek

Ut

KPotnek

KPotnek

Tzk Hj KPotnek

Sr

Hj KPotnek

Če

4

KPotnek

KPotnek

Raspored napravljen:10.9.2012.

KPotnek

IBujadinović

Hj Pid Nj NBalić

Ej JJukić

KPotnek

Ina Tzk Hj

Lk

5

6

7

8

9

10

11

12

9:20 - 10:05 10:10 - 10:55 11:00 - 11:45 11:50 - 12:30 12:45 - 13:30 13:35 - 14:20 14:35 - 15:20 15:25 - 16:10 16:15 - 17:00 17:05 - 17:50

Gk

KPotnek

Pe

3

Razrednik/ca : Katarina Potnek

KPotnek

FČolakovac

Vj KPotnek

M KPotnek

M KPotnek

IBujadinović

Nj

KPotnek

Dr KPotnek

Dn NBalić

KPotnek

Ej Pid FČolakovac

M Pid Vj

aSc Rasporedi


Raspored sati - "R1"

1.š

OŠ MATIJA ANTUN RELJKOVIĆ - CERNA

1

2

7:30 - 8:15

8:20 - 9:05

IJukić

Po

M IJukić

Ut

M IJukić

Če

M IJukić

Pe

IJukić

Hj IJukić

4

5

6

7

8

9

10

11

12

9:20 - 10:05 10:10 - 10:55 11:00 - 11:45 11:50 - 12:30 12:45 - 13:30 13:35 - 14:20 14:35 - 15:20 15:25 - 16:10 16:15 - 17:00 17:05 - 17:50 IJukić

Hj FČolakovac

IJukić

Lk IJukić

IJukić

Dr IJukić

Hj Pid Vj Tzk Dn IJukić

Sr

3

Razrednik/ca : Ivana Jukić

IJukić

M IJukić

IJukić

IJukić

NBalić

Hj Tzk Ej IJukić

NBalić

IJukić

Sr Pid Ej Ina IJukić

IJukić

FČolakovac

Hj Tzk Gk Vj

Raspored napravljen:10.9.2012.

aSc Rasporedi

R1 - RS 2012-13 - siskovci  
R1 - RS 2012-13 - siskovci