Page 1

Raspored sati - "R1"

Cjelokupan raspored učionica

OŠ MATIJA ANTUN RELJKOVIĆ - CERNA Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Biologija - Kemija

8.c

7.a

6.c

Tehnički - Fizika

5.c 5.a

6.a

8.a 8.b

Engleski - Njemački

7.a

8.c 5.b 5.c 6.a 6.b 6.c

8.a

8.c

8.b

7.b

7.c

7.b 6.a 6.c 5.c

8.b 7.b 7.c

Povijest - Geografija

8.a 7.c 8.c 8.c 7.b 7.b 5.c 6.a 5.b 5.a 6.b 6.c 7.c 8.c 8.b

Matematika

8.a

6.c

7.b 8.b 7.c 7.c

Hrvatski jezik

7.a

7.b 8.a 7.a

Informatika

6.c

6.b

Dvorana

7.c 8.a 7.a

Raspored napravljen:10.9.2012.

5.c

6.b 5.a

6.a

8.c

7.a 6.c 5.b 6.b 5.a 5.c

8.a

7.b

6.b 5.c 6.b

7.a 7.a

7.c 8.c 8.a

8.a 7.a

7.c

6.c

7.c 5.b 5.a

5.b

4.a

3.b 1.b 3.a 1.a

5.b

7.b 8.a

6.a 6.b 8.c 8.b

7.b

7.a

7.a

7.c

5.a 5.c

8.b

8.b

8.c

8.a

6.a 8.c 6.c

7.c

5.a 5.a 5.b 6.c 5.a 6.a

8.a 5.b

6.a 5.b 6.b 6.c 5.c 7.a 8.a 8.c 8.b 7.b

6.b

5.a 7.b

5.c 6.b

8.a

7.c

6.c 6.b

5.b 7.c 8.c

5.c 5.b 6.a

6.a

7.a 8.c

7.c 8.a

2.b 2.a 4.c 4.b

5.a 8.b

7.b

7.b

8.b

6.b

7.c

8.b

6.a 8.c 8.b

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.c

7.a 7.a 7.b 8.b 7.a 8.c 5.a 5.c 7.c 6.b

Glazbeni - Vjeronauk

Likovna kultura

8.c 8.a 5.a 5.b 5.c 5.b

10 11 12

Petak

Četvrtak

6.c

8.c 7.c 8.a

8.a

6.a 5.a

8.c

4.a

6.b 4.c

8.b 7.a 6.a 5.b 6.c

5.a 6.b

7.c

6.a 6.c

8.b 8.a 8.c

8.b 5.c 6.c 5.a 5.b

7.b 8.b

8.b 7.a 7.b 5.b

5.c

5.c 2.b 6.a 5.b 5.a 4.a 3.b 3.a 1.a 1.b 8.c 7.a 6.c 6.b 2.a 4.c 4.a

7.a

5.a 5.c

5.c

7.b

5.b

5.a

8.a

6.a 6.c 6.a 5.b

7.a

7.b 7.a

5.c 6.b 6.b 5.c

7.c 8.b 8.a 5.b

7.b

7.a

8.a

8.c

5.b

5.a

6.b 6.c 6.a 5.b

7.c 6.c

4.b

1.a 3.a 1.b 3.b 7.b 8.b 6.b 6.c 5.c 6.a 5.b 5.a

6.b

7.c 8.b 5.a 5.a 5.a 6.b 6.c

8.c

8.b

7.b 6.c 6.a

6.a 5.c 4.b 6.c

8.c

7.a 7.b

6.b 6.a

6.a

8.a

7.c 7.b 8.a 8.c

5.c

8.b

7.c

7.a

2.b 2.a 4.b

aSc Rasporedi

R1 - RS 2012-13-ucionicesve  
R1 - RS 2012-13-ucionicesve