Page 1

Raspored sati - "R1"

8.c

OŠ MATIJA ANTUN RELJKOVIĆ - CERNA

1

2

7:30 - 8:15

8:20 - 9:05

3 AKovačević

K

Ut

PiG

PiG

Hj

AKovačević

10

11

12

I

Ej E i Nj

I

TŠunjić

SGrujić

2. Grupa

Nj

M

E i Nj SGrujić

Lk

Inf

TŠunjić

IBujadinović

M ABarba

L

1. Grupa

DŽuljević

D

TiF

Inf

TŠunjić

IKalić

F

Hj

Raspored napravljen:15.11.2012.

SGrujić

DŽuljević

E i Nj

FČolakovac

G i Vj

Hj

9

E i Nj

M

VŠ-Vratarić

Pe

8

DŽuljević

Ej

M

BiK

Pov Vj PiG

FČolakovac

G i Vj

Bio

PiG

LŽuparić-Iljić

7

Geo Ej Tzk

Hj

Če

PiG MBlesić

VŠ-Vratarić

Sr

AKovačević

LŽuparić-Iljić

Gk Pov G i Vj

6

Sr Geo Vj

BiK JJukić

5

9:20 - 10:05 10:10 - 10:55 11:00 - 11:45 11:50 - 12:30 12:45 - 13:30 13:35 - 14:20 14:35 - 15:20 15:25 - 16:10 16:15 - 17:00 17:05 - 17:50

DKaluđer

Po

4

Razrednik/ca : Ante Kovačević

IKalić

M Tzk M

D

aSc Rasporedi


Raspored sati - "R1"

8.b

OŠ MATIJA ANTUN RELJKOVIĆ - CERNA

1

2

3

7:30 - 8:15

8:20 - 9:05

M

G i Vj

E i Nj JJukić

M

G i Vj

LŽuparić-Iljić

PiG

Tk

M DKaluđer

Raspored napravljen:15.11.2012.

11

12

BiK VŠ-Vratarić

Inf

Hj

I IKalić

Vj Pov Tzk G i Vj

Hj Hj

DBujadinović

Hj

FČolakovac LŽuparić-Iljić

VŠ-Vratarić

K BiK

PiG

M

TiF

10

Bio

AKovačević

SGrujić

F

Pe

E i Nj

Hj TŠunjić

Če

9

MBlesić

Sr Geo

TiF

8

D

DŽuljević

VŠ-Vratarić

AStažić

Sr

7

IKalić

Gk Pov Ej

M

6

Ej Tzk

M SGrujić

Ut

DŽuljević

SGrujić

Vj

5

9:20 - 10:05 10:10 - 10:55 11:00 - 11:45 11:50 - 12:30 12:45 - 13:30 13:35 - 14:20 14:35 - 15:20 15:25 - 16:10 16:15 - 17:00 17:05 - 17:50

FČolakovac

Po

4

Razrednik/ca : Verica Špehar - Vratarić

PiG

D

DŽuljević

AKovačević

IBujadinović

Nj

Ej Geo E i Nj

PiG

Hj

aSc Rasporedi


Raspored sati - "R1"

8.a

OŠ MATIJA ANTUN RELJKOVIĆ - CERNA

1

2

7:30 - 8:15

8:20 - 9:05

AKovačević

Po

3

4

IKalić

D

DŽuljević

E i Nj

L

Hj

PiG

Če

Hj

Ej

TŠunjić

DBujadinović

F

Inf

TiF

I IKalić

DKaluđer

BiK

G i Vj

SGrujić

M

K

FČolakovac

Vj

E i Nj

LŽuparić-Iljić

Lk

Raspored napravljen:15.11.2012.

12

Vj

DŽuljević

M

PiG

L

11

LŽuparić-Iljić

SGrujić

ABarba

Pe

10

TiF

Pov M

L

9

Pov

M NBertić

8

PiG

AKovačević

Gk Geo G i Vj

7

FČolakovac

M Hj

Hj JJukić

SGrujić

NBertić

Bio BiK

Sr

SGrujić

Sr

MBlesić

Ut

6

9:20 - 10:05 10:10 - 10:55 11:00 - 11:45 11:50 - 12:30 12:45 - 13:30 13:35 - 14:20 14:35 - 15:20 15:25 - 16:10 16:15 - 17:00 17:05 - 17:50

Geo Tzk Ej PiG

5

Razrednik/ca : Silvija Grujić

DŽuljević

IBujadinović

Nj

Tzk Ej D

E i Nj

E i Nj

aSc Rasporedi


Raspored sati - "R1"

7.c

OŠ MATIJA ANTUN RELJKOVIĆ - CERNA

1

2

7:30 - 8:15

8:20 - 9:05

IKalić

Po

4

AKovačević

PiG LŽuparić-Iljić

FČolakovac

M

NBalić

TiF Raspored napravljen:15.11.2012.

Inf

11

12

1. Grupa

NBertić

IBujadinović

Nj E i Nj

JJukić

AMrkonjić

M

G i Vj

M

NBertić

MBlesić

Hj

Bio

L

BiK IKalić

TŠunjić

F

I

Hj

E i Nj

Vj Pov

Pe

10

DBujadinović

M

Ej Gk

PiG

9

Hj

NBalić

K

G i Vj

8

M

TiF

FČolakovac LŽuparić-Iljić

Če

7

AMrkonjić

Tk

Hj

BiK

6

AStažić

DKaluđer

Sr

AMrkonjić

M

G i Vj

Pov Ej PiG

5

9:20 - 10:05 10:10 - 10:55 11:00 - 11:45 11:50 - 12:30 12:45 - 13:30 13:35 - 14:20 14:35 - 15:20 15:25 - 16:10 16:15 - 17:00 17:05 - 17:50

Tzk Geo Vj D

Ut

3

Razrednik/ca : Nevenka Bertić

NBalić

AKovačević

NBertić

Tzk Ej Geo Sr D

E i Nj

PiG

Hj

DBujadinović

I

Inf

2. Grupa

aSc Rasporedi


Raspored sati - "R1"

7.b

OŠ MATIJA ANTUN RELJKOVIĆ - CERNA

1

2

7:30 - 8:15

8:20 - 9:05

SGrujić

Po

3

Hj

E i Nj

E i Nj

NBalić

L

SGrujić

Ej

Hj

E i Nj

M

Raspored napravljen:15.11.2012.

M

AKovačević DBujadinović

I IKalić

FČolakovac

IBujadinović

Nj

Tzk Vj D IKalić

SGrujić

Inf I

PiG

Hj

Ej

12

DBujadinović

F

JŽivković

NBalić

Pe

11

Geo Sr

BiK

Bio BiK

10

MBošković

TiF

K

MBlesić

Če

9

TŠunjić

DKaluđer

M M

8

PiG

Pov Ej

NBalić

Sr

PiG MBošković

AStažić

TiF

7

Geo Pov

Hj

Tk

6

AKovačević

JŽivković

Vj G i Vj

Ut

5

9:20 - 10:05 10:10 - 10:55 11:00 - 11:45 11:50 - 12:30 12:45 - 13:30 13:35 - 14:20 14:35 - 15:20 15:25 - 16:10 16:15 - 17:00 17:05 - 17:50

FČolakovac

M M

4

Razrednik/ca : Domagoj Bujadinović

G i Vj

E i Nj

JJukić

Tzk Gk D

G i Vj

aSc Rasporedi


Raspored sati - "R1"

7.a

OŠ MATIJA ANTUN RELJKOVIĆ - CERNA

1

2

3

7:30 - 8:15

8:20 - 9:05

IKalić

Hj

D MBošković

Ut

MBošković

E i Nj

AKovačević

Sr

JJukić

Tk

M M

Raspored napravljen:15.11.2012.

IBujadinović

Nj DBujadinović

I

Inf

1. Grupa

IKalić

D MBošković

Vj Pov G i Vj

AKovačević

PiG

Vj

FČolakovac

MBlesić

PiG

TŠunjić

F

Ej Geo E i Nj

12

G i Vj

TiF

BiK NBalić

11

M Tzk

Bio

SGrujić

10

TiF

SGrujić

AStažić

TiF

Hj

9

FČolakovac

Ej E i Nj

Hj

Pe

NBalić

M

JŽivković

Če

Hj

M

G i Vj

8

Ej

SGrujić

Geo Gk PiG

7

NBalić

K BiK

Sr Pov E i Nj

6

DKaluđer

Tzk

Hj

5

9:20 - 10:05 10:10 - 10:55 11:00 - 11:45 11:50 - 12:30 12:45 - 13:30 13:35 - 14:20 14:35 - 15:20 15:25 - 16:10 16:15 - 17:00 17:05 - 17:50

JŽivković

Po

4

Razrednik/ca : Mato Bošković

TiF

DBujadinović

I

Inf

2. Grupa

aSc Rasporedi


Raspored sati - "R1"

6.c

OŠ MATIJA ANTUN RELJKOVIĆ - CERNA

1

2

7:30 - 8:15

8:20 - 9:05

3

4

5

Razrednik/ca : Ivana Bošković

6

7

8 MBlesić

Inf I

12

G i Vj

E i Nj

IBujadinović

M

TiF

Geo

M

PiG

IBošković

Hj

Hj IBošković

IBujadinović

NBertić

Tzk Ej D

Nj

L IKalić

TiF AMrkonjić

AKovačević

ABarba

Lk

Sr Tzk M Geo E i Nj

D NBertić

Pe

Hj Hj

TiF AMrkonjić

M M

PiG

AKovačević

AMrkonjić

Nj

IKalić

Če

Ej Pov

L

Vj

IBošković LŽuparić-Iljić

Hj

BiK

Ut

Raspored napravljen:15.11.2012.

11

NBertić

P MBarukčić

Sr

10

9:20 - 10:05 10:10 - 10:55 11:00 - 11:45 11:50 - 12:30 12:45 - 13:30 13:35 - 14:20 14:35 - 15:20 15:25 - 16:10 16:15 - 17:00 17:05 - 17:50

AStažić

Po

9

PiG

MBarukčić

L JJukić

IBošković LŽuparić-Iljić

Vj Gk Ej Pov BiK

G i Vj

E i Nj

PiG

aSc Rasporedi


Raspored sati - "R1"

6.b

OŠ MATIJA ANTUN RELJKOVIĆ - CERNA

1

2

7:30 - 8:15

8:20 - 9:05

3

4

5

Razrednik/ca : Marija Blesić

6

7

8

9

Po

AMrkonjić

Inf I

12

Hj

M M

Ej Pov

Hj

Ut

E i Nj MBarukčić

M

G i Vj MBlesić

AKovačević

IKalić

PiG

D IKalić

IBujadinović

E i Nj

M

TiF

JJukić

VŠ-Vratarić

Hj

AKovačević

Gk Geo

Hj

Tk

Hj

MBlesić

G i Vj

PiG

IBošković LŽuparić-Iljić

AStažić

M

Hj

BiK

IBošković

AMrkonjić

Pe

VŠ-Vratarić

P

TiF

Tzk Ej D

IBujadinović

E i Nj

Sr Tzk Nj BiK

PiG

Vj Geo Nj

M

Sr

IBošković LŽuparić-Iljić

VŠ-Vratarić

AMrkonjić

Raspored napravljen:15.11.2012.

11

9:20 - 10:05 10:10 - 10:55 11:00 - 11:45 11:50 - 12:30 12:45 - 13:30 13:35 - 14:20 14:35 - 15:20 15:25 - 16:10 16:15 - 17:00 17:05 - 17:50 AStažić

Če

10

MBarukčić

Ej Pov Vj TiF

PiG

G i Vj

aSc Rasporedi


Raspored sati - "R1"

6.a

OŠ MATIJA ANTUN RELJKOVIĆ - CERNA

1

2

7:30 - 8:15

8:20 - 9:05

3

4

5

Razrednik/ca : Ivana Bujadinović

6

7

8

9

Po

IBošković

12

PiG

IBujadinović

Hj

Ut

E i Nj

AKovačević

PiG

G i Vj

MLovrić

VŠ-Vratarić

Hj

D

Sr

M

Če

Inf I

PiG AKovačević

JJukić

L

MBarukčić

BiK

VŠ-Vratarić

ABarba

Gk Vj G i Vj

PiG

Lk

TiF

AMrkonjić

D MBlesić

P BiK

MLovrić

Hj Tzk Hj

M M

IBošković

Ej

E i Nj

AMrkonjić

Geo M PiG

IBujadinović

Pov Nj

M AStažić

Hj LŽuparić-Iljić

AMrkonjić

Vj

Hj

Nj Geo Tzk TiF

MBarukčić

VŠ-Vratarić

Sr Pov Ej TiF

Raspored napravljen:15.11.2012.

11

9:20 - 10:05 10:10 - 10:55 11:00 - 11:45 11:50 - 12:30 12:45 - 13:30 13:35 - 14:20 14:35 - 15:20 15:25 - 16:10 16:15 - 17:00 17:05 - 17:50 IBujadinović LŽuparić-Iljić

Pe

10

IBošković

Ej E i Nj

aSc Rasporedi


Raspored sati - "R1"

5.c

OŠ MATIJA ANTUN RELJKOVIĆ - CERNA

1

2

7:30 - 8:15

8:20 - 9:05

3

4

5

Razrednik/ca : Julijana Jukić

6

7

8 DŽuljević

JJukić

Pov Ej PiG

E i Nj MLovrić

Ut

12

Sr

G i Vj

BiK

PiG

G i Vj MBlesić

BiK

D

G i Vj

TiF

Inf I

LVolf

BiK

JJukić

DŽuljević

Ej TiF

NBertić

AStažić

Hj

Nj Gk TiF

PiG TŠunjić

Nj

Tzk Vj

M

AKovačević

MBošković

MLovrić

MBarišić

M

LVolf

Vj Geo

TiF

LŽuparić-Iljić

MBošković

L

MBarišić

Hj Pov P

Če

Hj

M

E i Nj

Hj

NBertić

P

DŽuljević

NBertić

Raspored napravljen:15.11.2012.

11

MBlesić

Sr

Tzk Ej D

Pe

10

9:20 - 10:05 10:10 - 10:55 11:00 - 11:45 11:50 - 12:30 12:45 - 13:30 13:35 - 14:20 14:35 - 15:20 15:25 - 16:10 16:15 - 17:00 17:05 - 17:50 LŽuparić-Iljić

Po

9

Hj

Tk TiF

aSc Rasporedi


Raspored sati - "R1"

5.b

OŠ MATIJA ANTUN RELJKOVIĆ - CERNA

1

2

7:30 - 8:15

8:20 - 9:05

3

4

5

Razrednik/ca : Jasna Živković

6

7

8

9

Po

JJukić

LŽuparić-Iljić

G i Vj

JŽivković

Ut

PiG LVolf

Hj

TŠunjić

Inf

G i Vj

AKovačević

PiG

Hj

E i Nj LVolf

MBarišić

M M

LŽuparić-Iljić

PiG

AKovačević

JŽivković

PiG

M

DŽuljević

Hj

G i Vj

D MBlesić

JŽivković

Lk L

Nj

Tzk

ŽBegović

Ej

MBošković

MLovrić

MBarišić

M

Vj Geo

E i Nj

MLovrić

Ej Pov Sr

G i Vj

G i Vj

I

D

DŽuljević

JŽivković

Sr

G i Vj

Vj Geo Tzk

Hj

Raspored napravljen:15.11.2012.

12

MBošković

Ej Gk Pov Nj E i Nj

Pe

11

9:20 - 10:05 10:10 - 10:55 11:00 - 11:45 11:50 - 12:30 12:45 - 13:30 13:35 - 14:20 14:35 - 15:20 15:25 - 16:10 16:15 - 17:00 17:05 - 17:50 DŽuljević

Če

10

Hj M

P BiK

aSc Rasporedi


Raspored sati - "R1"

5.a

OŠ MATIJA ANTUN RELJKOVIĆ - CERNA

1

2

7:30 - 8:15

8:20 - 9:05

3

4

5

Razrednik/ca : Damir Žuljević

6

7

8

9

11

12

9:20 - 10:05 10:10 - 10:55 11:00 - 11:45 11:50 - 12:30 12:45 - 13:30 13:35 - 14:20 14:35 - 15:20 15:25 - 16:10 16:15 - 17:00 17:05 - 17:50 JJukić

Po

M

Gk

PiG

G i Vj

Sr E i Nj

DŽuljević

Ej E i Nj

AMrkonjić

M M

Inf JŽivković

PiG

JŽivković

TiF MBošković

Hj

LVolf

BiK

Hj

AMrkonjić

MBlesić

Nj E i Nj

MLovrić

P BiK

AKovačević

DŽuljević

Vj Tzk Geo Ej

I

Pe

D

Hj

AStažić

Če

MLovrić

Vj Tzk M

Hj

DŽuljević

Sr

LVolf

Hj

E i Nj

BiK

JŽivković

Ej

MBlesić

Pov P

M

DŽuljević

Ut

LŽuparić-Iljić

AMrkonjić

G i Vj

Raspored napravljen:15.11.2012.

10

D

PiG

TiF

MBošković LŽuparić-Iljić

ŽBegović

Lk

Nj Pov PiG

PiG

L

aSc Rasporedi


Raspored sati - "R1"

4.c

OŠ MATIJA ANTUN RELJKOVIĆ - CERNA

1

2

7:30 - 8:15

8:20 - 9:05

3

4

5

6

Razrednik/ca : Mara Marijanović

7

8

10

11

12

9:20 - 10:05 10:10 - 10:55 11:00 - 11:45 11:50 - 12:30 12:45 - 13:30 13:35 - 14:20 14:35 - 15:20 15:25 - 16:10 16:15 - 17:00 17:05 - 17:50 MBošković MMarijanović

Po

9

Nj

M

MBarukčić MMarijanović MMarijanović

Vj Tzk Ina D

MMarijanović MMarijanović MMarijanović MMarijanović MMarijanović

Ut

Hj

Hj Pid M

MMarijanović MMarijanović

Sr

Dn

IBošković MMarijanović MMarijanović

M Pid Ej Tzk Hj D MBošković MMarijanović MMarijanović MMarijanović MMarijanović

Če

Nj Pid Hj

Lk

JJukić

Sr Gk G i Vj

MBarukčić MMarijanović

Pe Raspored napravljen:15.11.2012.

Vj

M

IBošković MMarijanović MMarijanović

Ej

Hj

Dr

aSc Rasporedi


Raspored sati - "R1"

4.b

OŠ MATIJA ANTUN RELJKOVIĆ - CERNA

1

2

7:30 - 8:15

8:20 - 9:05

3

4

5

6

Razrednik/ca : Zdenka Kamenicki

7

9

10

11

12

9:20 - 10:05 10:10 - 10:55 11:00 - 11:45 11:50 - 12:30 12:45 - 13:30 13:35 - 14:20 14:35 - 15:20 15:25 - 16:10 16:15 - 17:00 17:05 - 17:50 MBarukčić

Po

8

Vj

ZKamenicki

ZKamenicki

ZKamenicki

ZKamenicki

IBošković

Hj Pid M Tzk Ej D

ZKamenicki

Ut

Hj MBarukčić

Sr

Vj ZKamenicki

Če

Hj

ZKamenicki

Hj

ZKamenicki

M

MBošković

ZKamenicki

Sr Dn

ZKamenicki

ZKamenicki

Nj Pid M MBošković

Nj

ZKamenicki

ZKamenicki

ZKamenicki

Dr

ZKamenicki

DBujadinović

Inf

M Pid I

IBošković

Pe

Ej

ZKamenicki

ZKamenicki

ZKamenicki

Hj Gk Tzk Ina G i Vj

Raspored napravljen:15.11.2012.

JJukić

D

aSc Rasporedi


Raspored sati - "R1"

4.a

OŠ MATIJA ANTUN RELJKOVIĆ - CERNA

1

2

7:30 - 8:15

8:20 - 9:05

3

4

5

Razrednik/ca : Snježana Ivanković

6

7

8

9

10

11

9:20 - 10:05 10:10 - 10:55 11:00 - 11:45 11:50 - 12:30 12:45 - 13:30 13:35 - 14:20 14:35 - 15:20 15:25 - 16:10 16:15 - 17:00 17:05 - 17:50 IBošković

Po

MBarukčić

Ej

Vj

Ut

SIvanković

Hj SIvanković

DBujadinović

Inf

M

SIvanković

M

SIvanković

Dr

SIvanković

SIvanković

SIvanković

Hj Pid Tzk

I

D MBošković

Sr

12

Nj

SIvanković

M

SIvanković

SIvanković

SIvanković

SIvanković

Hj Pid Tzk Dn D JJukić

SIvanković

Če

Hj

SIvanković

SIvanković

Gk Pid Ina G i Vj

SIvanković

Pe Raspored napravljen:15.11.2012.

M

IBošković

Ej

SIvanković

Sr

MBošković

Nj

MBarukčić

Vj

aSc Rasporedi


Raspored sati - "R1"

3.b

OŠ MATIJA ANTUN RELJKOVIĆ - CERNA

1

2

7:30 - 8:15

8:20 - 9:05

ASofta

Po

NBalić

M

ASofta

4

5

6

7

8

9

10

11

12

9:20 - 10:05 10:10 - 10:55 11:00 - 11:45 11:50 - 12:30 12:45 - 13:30 13:35 - 14:20 14:35 - 15:20 15:25 - 16:10 16:15 - 17:00 17:05 - 17:50

ASofta

Hj

Ut

3

Razrednik/ca : Ana Softa

ASofta

ASofta

Ej Gk Dn

ASofta

ASofta

ASofta

M Tzk Pid Sr

ASofta

Dr

D ASofta

Sr

NBalić

ASofta

Tzk Ej

ASofta

M

Hj

MBarukčić

Vj

D MBarukčić

Če

ASofta

ASofta

Hj

Vj

ASofta

Tzk Pid D

ASofta

Pe

Hj

Raspored napravljen:15.11.2012.

ASofta

M

ASofta

ASofta

Lk Ina

aSc Rasporedi


Raspored sati - "R1"

3.a

OŠ MATIJA ANTUN RELJKOVIĆ - CERNA

1

2

7:30 - 8:15

8:20 - 9:05

EMarkuš

Po

Hj

Hj

NBalić

Ut

EMarkuš

EMarkuš

3

4

5

6

Razrednik/ca : Eva Markuš

7

8

9

10

11

12

9:20 - 10:05 10:10 - 10:55 11:00 - 11:45 11:50 - 12:30 12:45 - 13:30 13:35 - 14:20 14:35 - 15:20 15:25 - 16:10 16:15 - 17:00 17:05 - 17:50 EMarkuš

M

NBalić

Ej

EMarkuš

EMarkuš

EMarkuš

Ej Pid M Tzk Dr D EMarkuš

Sr

EMarkuš

EMarkuš

Hj Tzk M

EMarkuš

FČolakovac

Gk Vj

D EMarkuš

Če

EMarkuš

FČolakovac

EMarkuš

EMarkuš

Hj Tzk Vj Pid Ina D EMarkuš

Pe

M

Raspored napravljen:15.11.2012.

EMarkuš

Hj

EMarkuš

Lk

EMarkuš

EMarkuš

Sr Dn

aSc Rasporedi


Raspored sati - "R1"

2.b

OŠ MATIJA ANTUN RELJKOVIĆ - CERNA

1

2

7:30 - 8:15

8:20 - 9:05

3

4

5

6

Razrednik/ca : Anita Krznarić

7

8

10

11

12

9:20 - 10:05 10:10 - 10:55 11:00 - 11:45 11:50 - 12:30 12:45 - 13:30 13:35 - 14:20 14:35 - 15:20 15:25 - 16:10 16:15 - 17:00 17:05 - 17:50 NBalić

Po

9

AKrznarić

AKrznarić

Ej Tzk M

MBarukčić

Vj

AKrznarić

Hj

D AKrznarić

Ut

AKrznarić

AKrznarić

AKrznarić

Lk

Hj Tzk Pid D AKrznarić

Sr

Hj AKrznarić

Če

M

Gk NBalić

AKrznarić

AKrznarić

M AKrznarić

Ej Pid Sr

AKrznarić

Pe

AKrznarić

AKrznarić

AKrznarić

Hj Tzk M

AKrznarić

Dn AKrznarić

Dr

MBarukčić

Vj

D Raspored napravljen:15.11.2012.

aSc Rasporedi


Raspored sati - "R1"

2.a

OŠ MATIJA ANTUN RELJKOVIĆ - CERNA

1

2

7:30 - 8:15

8:20 - 9:05

3

4

5

6

Razrednik/ca : Ines Grabovac

7

9

10

11

12

9:20 - 10:05 10:10 - 10:55 11:00 - 11:45 11:50 - 12:30 12:45 - 13:30 13:35 - 14:20 14:35 - 15:20 15:25 - 16:10 16:15 - 17:00 17:05 - 17:50 IGrabovac

Po

8

Sr

IBošković

IGrabovac

IGrabovac

MBarukčić

Ej Tzk Hj

Vj

D IGrabovac

Ut

Lk IBošković

Sr

MBarukčić

Vj

IGrabovac

M

IGrabovac

IGrabovac

M

IGrabovac

Dr

IGrabovac

Ej Pid Tzk

IGrabovac

Hj

D IGrabovac

Če

M IGrabovac

Pe

IGrabovac

M

IGrabovac

IGrabovac

IGrabovac

Gk Hj Dn

IGrabovac

IGrabovac

IGrabovac

Pid Hj Tzk Ina D

Raspored napravljen:15.11.2012.

aSc Rasporedi


Raspored sati - "R1"

1.b

OŠ MATIJA ANTUN RELJKOVIĆ - CERNA

1

2

7:30 - 8:15

8:20 - 9:05

NBerać

Po

Hj NBerać

Ut

Hj

3

4

5

6

Razrednik/ca : Nikola Berać

7

8

9

10

11

12

9:20 - 10:05 10:10 - 10:55 11:00 - 11:45 11:50 - 12:30 12:45 - 13:30 13:35 - 14:20 14:35 - 15:20 15:25 - 16:10 16:15 - 17:00 17:05 - 17:50

NBerać

NBerać

NBerać

NBerać

M Pid Lk Ina IBošković

NBerać

NBerać

Ej Tzk M

NBerać

Dn

D NBerać

Sr

NBerać

MBarukčić

NBerać

NBerać

Hj Pid Vj Tzk Dr D NBerać

Če

Hj

NBerać

NBerać

MBarukčić

M Tzk Vj

IBošković

Ej

D NBerać

Pe

Hj

Raspored napravljen:15.11.2012.

NBerać

M

NBerać

NBerać

Gk Sr

aSc Rasporedi


Raspored sati - "R1"

1.a

OŠ MATIJA ANTUN RELJKOVIĆ - CERNA

1

2

7:30 - 8:15

8:20 - 9:05

ISvirčević

Po

Hj IBošković

Ut

Ej

3

4

5

6

Razrednik/ca : Inka Svirčević

7

8

9

10

11

12

9:20 - 10:05 10:10 - 10:55 11:00 - 11:45 11:50 - 12:30 12:45 - 13:30 13:35 - 14:20 14:35 - 15:20 15:25 - 16:10 16:15 - 17:00 17:05 - 17:50

ISvirčević

M

ISvirčević

ISvirčević

Gk Sr

ISvirčević

Hj

ISvirčević

ISvirčević

Dr

ISvirčević

ISvirčević

M Pid Tzk D

ISvirčević

Sr

Hj

ISvirčević

ISvirčević

MBarukčić

ISvirčević

M Tzk Vj Dn D

ISvirčević

Če

ISvirčević

Tzk Hj

MBarukčić

Vj

IBošković

Ej

D ISvirčević

Pe

Hj

Raspored napravljen:15.11.2012.

ISvirčević

ISvirčević

ISvirčević

ISvirčević

M Pid Lk Ina

aSc Rasporedi


Raspored sati - "R1"

3.š

OŠ MATIJA ANTUN RELJKOVIĆ - CERNA

1

2

7:30 - 8:15

8:20 - 9:05

3

4

5

6

Razrednik/ca : Kristina Selthofer

7

Hj KSelthofer

Ut

M NBalić

Če

Ej FČolakovac

Pe Raspored napravljen:15.11.2012.

10

11

12

NBalić

Ej KSelthofer

KSelthofer

KSelthofer

KSelthofer

M Tzk Dr KSelthofer

KSelthofer

KSelthofer

M Tzk Pid Gk Ina KSelthofer

Sr

9

9:20 - 10:05 10:10 - 10:55 11:00 - 11:45 11:50 - 12:30 12:45 - 13:30 13:35 - 14:20 14:35 - 15:20 15:25 - 16:10 16:15 - 17:00 17:05 - 17:50 KSelthofer

Po

8

Vj

FČolakovac

Vj KSelthofer

KSelthofer

Hj KSelthofer

KSelthofer

KSelthofer

Lk Dn KSelthofer

KSelthofer

Hj Pid Tzk Sr KSelthofer

Hj

KSelthofer

Hj

KSelthofer

M

aSc Rasporedi


Raspored sati - "R1"

2.š - 4.š

OŠ MATIJA ANTUN RELJKOVIĆ - CERNA

1

2

7:30 - 8:15

8:20 - 9:05

KPotnek

Po

Sr

M

KPotnek

Ut

KPotnek

KPotnek

Tzk Hj KPotnek

Sr

Hj KPotnek

Če

4

Raspored napravljen:15.11.2012.

6

7

8

9

10

11

12

9:20 - 10:05 10:10 - 10:55 11:00 - 11:45 11:50 - 12:30 12:45 - 13:30 13:35 - 14:20 14:35 - 15:20 15:25 - 16:10 16:15 - 17:00 17:05 - 17:50 KPotnek

KPotnek

IBujadinović

Hj Pid Nj KPotnek

M JJukić

KPotnek

KPotnek

Ina Tzk Hj

Lk

5

FČolakovac

Vj NBalić

IBujadinović

Nj

KPotnek

Dr KPotnek

Gk Ej Dn

KPotnek

Pe

3

Razrednik/ca : Katarina Potnek

KPotnek

KPotnek

M KPotnek

NBalić

KPotnek

Ej Pid FČolakovac

M Pid Vj

aSc Rasporedi


Raspored sati - "R1"

1.š

OŠ MATIJA ANTUN RELJKOVIĆ - CERNA

1

2

7:30 - 8:15

8:20 - 9:05

IJukić

Po

M IJukić

Ut

M IJukić

Če

M IJukić

Pe

IJukić

Hj IJukić

4

5

6

7

8

9

10

11

12

9:20 - 10:05 10:10 - 10:55 11:00 - 11:45 11:50 - 12:30 12:45 - 13:30 13:35 - 14:20 14:35 - 15:20 15:25 - 16:10 16:15 - 17:00 17:05 - 17:50 IJukić

Hj FČolakovac

IJukić

Lk IJukić

IJukić

Dr IJukić

Hj Pid Vj Tzk Dn IJukić

Sr

3

Razrednik/ca : Ivana Jukić

IJukić

M IJukić

IJukić

IJukić

NBalić

Hj Tzk Ej IJukić

NBalić

IJukić

Sr Pid Ej Ina IJukić

IJukić

FČolakovac

Hj Tzk Gk Vj

Raspored napravljen:15.11.2012.

aSc Rasporedi

R1 - Raspored sati 2013-15 - razredi  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you