Page 1

Osnovna škola Matija Antun Reljković Cerna

Raspored individualnih razgovora roditelja i razrednika Predmetna i razredna nastava

ODJELJENJE

RAZREDNIK

Raspored „R1“

Raspored „R2“

1.a

Ines Grabovac

Srijeda 8:20-9:05

Srijeda 13:35-14:20

1.b

Anita Krznarić

Četvrtak 9:20-10:50

Četvrtak 14:35-15:20

2.a

Ana Softa

Utorak 15:25-16:10

Utorak 10:10-10:55

2.b

Eva Markuš

Utorak 14:35-15:20

Utorak 09:20-10:05

3.a

Snježana Ivanković

Utorak 15:25-16:10

Utorak 10:10-10:55

3.b

Zdenka Kamenicki

Četvrtak 08:20-09:05

Četvrtak 13:35-14:20

3.c

Mara Marijanović

Četvrtak 9:20-10:25

Četvrtak 14:35-15:20

4.a

Inka Svirčević

Utorak 14:35-15:20

Utorak 9:20-10:05

4.b

Nikola Berać

Utorak 15:25-16:10

Utorak 10:10-10:55

4.c

Marija Pirić-Dolibašić

Petak 14:35-15:20

Srijeda 10:10-10:55

5.a

Ivana Tesla

Četvrtak 17:00-17:50

Četvrtak 11:50-12:30

5.b

Marija Blesić

Petak 10:10-10:55

Srijeda 09:20-10:05

5.c

Ivana Bošković

Ponedjeljak 13:35-14:20

Ponedjeljak 08:20-09:05

6.a

Mato Bošković

Ponedjeljak 16:15-17:00

Ponedjeljak 11:00-11:45

6.b

Domagoj Bujadinović

Petak 13:30-14:20

Četvrtak17:50-18:20

6.c

Nevenka Bertić

Petak 15:25-16:10

Petak 10:10-10:55

7.a

Silvija Grujić

Utorak 08:20-09:20

Utorak 13:35-14:20

7.b

Verica Špehar Vratarić

Utorak 10:10-10:55

Utorak 15:25-16:10

7.c

Ante Kovačević

Četvrtak 10:10-10:55

Četvrtak15:25-16:10

8.a

Damir Žuljević

Utorak 09:15-10:00

Utorak 14:30-15:15

8.b

Tomislav Šunjić

Utorak 09:15-10:00

Utorak 14:30-15:15

8.c

Jasna Živković

Ponedjeljak 15:25-16:10

Ponedjeljak 10:10-10:55

8.d

Dinka Kaluđer

Petak 11:00-11:45

Petak 16:15-17:00


Osnovna škola Matija Antun Reljković Cerna

Raspored individualnih razgovora roditelja i razrednika Područna škola ŠIŠKOVCI

ODJELJENJE

RAZREDNIK

1. tjedan

2. tjedan

1.š - 3.š

Katarina Potnek

Utorak 07:30-08:15

Utorak 12:45-13:30

2.š

Jelena Majstorović

Četvrtak 09:20-10:05

Četvrtak 14:35-15:20

4.š

Marija Babić

Utorak 08:20-09:05

Petak 13:35-14:20

Informacije individualnih razgovora20112012  

ODJELJENJE RAZREDNIK Raspored „R1“ Raspored „R2“ Raspored individualnih razgovora roditelja i razrednika Osnovna škola Matija Antun Reljkovi...

Advertisement