Bulletin Erasmus+ KA2 OS Kosana 2015-2017

Page 1

»V vilinskem gozdu« ERASMUS+,

»In the Fairy Forest«

STRATEŠKA PARTNERSTVA MED ŠOLAMI—KA2

L E T N I K

Erasmus+ je novi program EU za sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014–2020, ki je namenjen izboljšanju spretnosti in zaposljivosti mladih ter posodobitvi izobraževanja, usposabljanja in mladinskega dela.

VSEBINA

TEMA 1: Herbarij

2

TEMA 2: Gozd

4

TEMA 3: Potujoča razstava

6

TEMA 4: Pravljični liki v gozdu

8

TEMA 5: Zbornik

10

TEMA 6: Evropski kino

12

Partnerska srečanja projekta

14

1 ,

Š T E V I L K A

1

J U N I J

2 0 1 7

O projektu »V vilinskem gozdu« V okviru akcije KA2 – strateška partnerstva je OŠ Košana vključena v projekt, ki ga koordinira šola iz Madunic na Slovaškem. Naslov projekta je V vilinskem gozdu / In the Fairy Forest in je tri leta povezoval in umetnost in ekologijo. V projekt je vključenih osem držav – poleg Slovenije in Slovaške še Turčija, Bolgarija, Grčija, Litva, Madžarska in Poljska. Dejavnosti:  naravoslovne dejavnosti: zasaditev gozda in vrta, opazovanje rasti, izdelava napisov za rastline, izdelava herbarija;  umetniške in literarne dejavnosti: pisanje pravljic in pesmi ter dramskega besedila, uprizoritev besedila; risanje rastlin, razstava, izdelava kostumov za uprizoritev igrice, poslikava obrazov;  skupna partnerska srečanja: predstavitev držav, potujoča slikarska razstava, uprizoritev igrice. Naša šola se je udeležila treh partnerskih srečanj. Učenci se z drugimi šolami povezujejo preko Facebook skupine Erasmus Friends, skupaj smo tudi izdelovali predstavitvene razglednice, ki smo jih objavili na spletu. Hkrati je potekal tudi natečaj za najboljšo fotografijo narave. Učenci so fotografirali naravo in fotografije posredovali na elektronski naslov šole. Komisija je izbrala šest finalnih fotografij, ki so bile razstavljene na informacijskem panoju in so učenci in zaposleni zanje lahko glasovali. Izbrana je bila najboljša fotografija, ki smo jo objavili na Facebooku.

Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja je javni zavod, ki izvaja naloge nacionalne agencije programa Erasmus+ za področje izobraževanja, usposabljanja in športa ter naloge nacionalne kontaktne točke za program Evropa za državljane. CMEPIUS skrbi tudi za izvajanje različnih programov štipendiranja ter za podporne aktivnosti prej navedenim programom.


STRAN

2

TEMA 1: HERBARIJ Povezovanje - Erasmus Friends Učenci in otroci sodelujočih ustanov so si v okviru projekta ustvarili Facebook račune in se povezovali. Oblikovana je bila skupina Erasmus Friends, kamor smo skozi celoten projekt nalagali fotografije in opisovali dogodke in aktivnosti projekta. Tako smo si ob praznikih preko Facebooka pošiljali voščilnice in pozdrave.

Naša oglasna deska

Oglasna deska Za potrebe obveščanja učencev in otrok so se na vseh ustanovah oblikovale oglasne deske - informacijski panoji. Nanjo smo pripenjali fotografije in opise dogodkov in aktivnosti. Služila nam je tudi ob glasovanjih za najlepše umetniško delo. Ob začetku projekta pa je bil na njej nalepljen zemljevid, kjer so bile označene vse sodelujoče države. Poleg so bile opisane vse ustanove, ki so vključene v projekt.

Elektronski herbarij Določanje rastlin

»V

Učenci in učitelji so fotografirali naše najbolj pogoste rastline, predvsem cvetlice. Devetošolke so jih ob pomoči učiteljice določale. To pomeni, da so s pomočjo interneta in knjig — določevalnih ključev, določile ime rastline. V elektronskem herbariju je bilo zapisano še latinsko ime rastline, kraj nabiranja ter rastišče.

VILINSKEM

GOZDU«STRAN

TEMA 2: GOZD

4

Priprava in zasaditev gozda

»Kdor zasadi drevo, misli na jutri!«

V okviru projekta »Jabolko za nasmeh«, hkrati pa tudi preko projektov Popestrimo šolo (Kmetijski krožek) in Erasmus+ KA2 (dejavnost Zasaditev drevja) smo v četrtek, 16. 4. 2015, v okolici šole sadili sadno drevje in grmovnice. Zasadili smo jablane, hruške, eno figo in kaki, tri češnje in celo vrsto malin in špargljev. Pod budnim očesom kmetijskega svetovalca in sadjarskega strokovnjaka Mirana Sotlarja in koordinatorice projekta Darje Zadnik so učenci cele šole pomagali pri saditvi. Tako bodo tudi prihodnji rodovi občudovali in uživali sadove te mlade generacije. Ob koncu so učenci mladi češnji zapeli pesem – “tisto o fažolu”.

Delavnica z gozdarjem

Pogovor z gozdarjem V petek, 27. 3. 2015, nas je obiskal Bogdan Magajna iz Kraško gozdarskega društva Sežana. Za vse zainteresirane učence je pripravil predavanje in delavnice. Učenci so izvedeli, kakšna je poraščenost zemlje z gozdovi, kje jih je največ in kje najmanj. Izvedeli smo, kakšna je zgodovina gozdov na našem območju, katere vrste prevladujejo in kako zanje skrbimo. Pogovorili so se tudi o podnebnih spremembah in njihovem učinku na drevesa in druge rastline v gozdu. Predavanje je bilo zanimivo, ampak pravi užitek so bile delavnice, pri katerih so se učenci razdelili v manjše skupine in preizkušali svoje znanje. Ugotoviti so morali, kateri škodljivci so povzročili škodo na vejah, ki so jih imeli pred seboj, določiti trdoto različnega lesa, prepoznavati zvoke različnih živali ter še veliko drugega. Predavanje in delavnice so bile zanimive in poučne, vsekakor vsi udeleženci zdaj nekoliko drugače razumejo gozd in bitja v njem.

Prvi pridelek

Skrb za nov gozd Za naše zasajeno drevje in druge rastline so učenci pridno skrbeli, med poletnimi počitnicami pa so se za to zadolžili zaposleni šole: čistilke, kuharice in hišnik. Naša drevesa so tako pridno uspevala in po enem letu in pol smo nabrali prvi pridelek: polno košaro kutin. Kako čudovito so dišale! Spomladi pa nas je obiskala sodelavka Kmetijske zadruge in nas naučila pravilnega obrezovanja drevja ter oblikovanja krošenj. Tudi za grmovnice je poskrbela. »V

VILINSKEM

GOZDU«STRAN

6

TEMA 3: POTUJOČA RAZSTAVA

Paket umetniških del, ki je prispel iz Grčije

V okviru teme potovalna razstava smo se predvsem umetniško udejstvovali. Učenci so pri likovni umetnosti, v po-

ustanove je bilo razstavljenih najprej na Slovaškem, potem pa so po nava-

daljšanem bivanju in v svojem prostem

žavi so bile razstavljene tri tedne. Na

času ustvarjali na temo narave in ekologije. Tehnika ustvarjanja je bila poljub-

naši šoli so bile razstavljene zadnje.

na. Strokovna žirija, skupina učiteljev, je izmed prejetih umetnin izbrala pet izdelkov. Te izdelke smo odnesli na prvo

so si dela z zanimanjem ogledovali in izbirali svojo najljubšo sliko. Navdu-

partnersko srečanje na Slovaško, kjer

ustvarjalnostjo njihovih vrstnikov po

se je začela potujoča razstava. Po pet umetniških del iz vsake sodelujoče

Evropi.

Paket slik je prišel iz Grčije. Učenci

ševali so se nad novimi tehnikami ter

Ustvarjanje in izbira umetniških del Naši učenci so torej ustvarili veliko zelo zanimivih in izvirnih umetniških del, strokovna žirija pa je izbrala pet najboljših. Izbrana so bila naslednja dela: »Mak med pšenico« (Neli Morelj), »Jablane« (Sara Krebelj), »Obiranje jabolk« (Urban Zadnik), »Ob reki« (Manuela Šprohar) in »Potok« (Lara Psener).

»V

dni pošti potovale naprej. V vsaki dr-

VILINSKEM

GOZDU«STRAN

8

Olimpijske igre Učenci so se po kratkem uvodu, kjer so pogledali kratek film o olimpijskih igrah, razporedili v 7 različnih skupin. Vsaka skupina je dobila zastavo določene države in zapestnico te države. Po predstavitvi držav s sprehodom in po označenem (atletskem) krogu, so poslušali himno države gostiteljice (slovenska himna). Tik pred otvoritvijo je predsednik 4. razreda naredil še častni krog z olimpijsko baklo in igre so se lahko začele. Učenci so tekmovali v 5 različnih igrah: od olimpijskih krogov, potresa, olimpijskega postavljanja stožcev, olimpijskega meta do iskanja skritega zaklada. Na koncu je potekala prava podelitev, kjer so tri najboljše uvrščene države tudi prejele olimpijske medalje in praktične nagrade. Čisto ob koncu so učenci poslušali himno države zmagovalke. Teden pred tem se je na temo olimpijskih iger gibal tudi naš vrtec.

Olimpijski ogenj

TEMA 4: PRAVLJIČNI LIKI V GOZDU

Pravljice o gozdu

Naša knjiga Ščivon in druge zgodbe

Učenci so ustvarjali svoje pravljice o gozdu. Prebirali so ljudske pravljice, se pri pouku pogovarjali o pravljicah in njihovih značilnostih. Dodatna spodbuda za ustvarjanje in branje pravljic pa je bila izdaja knjige naše učiteljice Cecilije Pavlovič z naslovom Ščivon in druge zgodbe, v kateri je zbrano bogastvo enajstletnega zbiranja ljudskih pripovedi, pesmic in molitvic z našega širšega okoliša. Učenci so sodelovali pri zbiranju gradiva, so pa tudi

knjigo bogato opremili z ilustracijami. Januarja 2016 smo imeli svečano predstavitev knjige, ki je doživela odmeven odziv. Za potrebe projekta pa smo pripravili zgodbo Mala lokomotiva najde prijatelje. Zgodba je prirejena po nagrajeni zgodbi naših zdajšnjih sedmošolcev Mala podmornica najde prijatelje. Zgodba se dogaja v gozdu in pripoveduje o zapuščeni lokomotivi, ki jo živali polepšajo in ji dajo novo življenje.

Izdelava kostumov Lotili smo se izdelave kostumov za gledališko predstavo. Glavni junaki v predstavi so poleg lokomotive še zajec, jež, veverica, medved, škrat in otroci. Na obroče za lase smo iz filca izdelali ušesa, za ježa pa bodice. Škrat si je nadel svetlo kapo. Vsi so oblekli primerna oblačila.

»V

VILINSKEM

GOZDU«STRAN

10

TEMA 5: ZBORNIK Scenarij za gledališko igro Besedilo zgodbe o mali lokomotivi smo priredili za gledališko predstavo. Za predstavo so se pripravljali petošolci. Razdelili smo si vloge: Tajda je dobila vlogo zajca, Tatjana ježa, Žana je postala veverica, Urban medved, Miha škrat, Žan in Armando pa otroka. Lara je bila pripovedovalka.

Knjižne kazalke Knjižne kazalke

Knjižne kazalke so zanimiv in uporaben izdelek. Ker večina učencev rada bere in ustvarja, je bila izdelava knjižnih kazalk pravo veselje. Ustvarjanje smo združili z uporabo sodobne tehnologije in ročno izdelane ilustracije skenirali, jim dodali besedilo in nastali so mali slikovni slovarji; nekateri na temo morja, drugi gozda in kmetije, narisali in poimenovali smo sadje in zelenjavo ter živali.

Obisk gledališke predstave V torek, 26. januarja 2016, je bil za učence od 6. do 9. razreda organiziran dan dejavnosti – kulturni dan. Odpeljali smo se v Koper, kjer smo si v mestnem gledališču ogledali predstavo z naslovom Butalci. Učence je navdušila dobra igra igralcev, zlasti pa zanimivi in enkratni efekti, s katerimi so poudarili različne komične zaplete in razplete. Vtis so napravili tudi s tem, da so izredno domiselno uporabili različne rekvizite. Po obisku gledališča

»V

VILINSKEM

GOZDU«

smo se na kratko sprehodili skozi mestno jedro glavnega obalnega mesta.STRAN

12

TEMA 6: EVROPSKI KINO

Priprava na gledališko predstavo Vaje za gledališko predstavo so potekale v učilnici ter v knjižnici. Besedilo ni bilo zahtevno, nas pa je prehiteval čas, zato so morali učenci toliko bolj pridno delati. Z veseljem so vadili in ponavljali besedilo. Potem smo predstavo poskusili zaigrati v našem gledališču—na šolskem vrtu. Odločili smo se, da naša predstava ne bo klasična gledališka predstava.; posneli jo bomo s kamero, nato zmontirali na računalniku ter si jo nato vsi skupaj ogledali na platnu. Edina gledalka poleg mentorice Katje Čekada je bila učiteljica Anita Nedeljkovič Andlovic, ki je skrbela za učinkovitejšo in kvalitetnejšo pripravo igralcev.

Ustvarjanje gledališke scene Naša zgodba o lokomotivi se dogaja v gozdu in ker imamo ob šoli čudovito okolico, smo se odločili, da pravljico uprizorimo kar zunaj. Tako smo za sceno izdelali lokomotivo, ki smo jo pritrdili na karton, izdelali pa smo še rože in skale. Ostale rekvizite smo si izposodili v šoli: mizo v učilnici geografije, zabavne vrtljive stole v učilnici tehnike, žogo v telovadnici, krožnike in pribor v kuhinji, jagode pa smo nabrali kar na šolskem vrtu.

Evropski kino Predstavo smo uspešno posneli v eni šolski uri. Potem je sledila postprodukcija, kot se temu strokovno reče. Posnetemu materialu smo dodali glasbo, kakšen slabo zaigran delček smo izrezali, dodali seznam igralcev in predstava je bila pripravljena. Posnetek smo poslali šoli koordinatorici na Slovaškem, da ga bo razposlal ostalim šolam. Mi pa smo si predstavo z navdušenjem ogledali. Nekateri petošolci, ki so igrali v predstavi, so bili malo na trnih, kako bo predstava izgledala, zato smo jo najprej pogledali sami. Sledila pa je uradna premiera za celo šolo. In prav vsem je bila všeč. Seveda smo našli precej napak in možnih izboljšav, a na izkušnjah se učimo.

»V

VILINSKEM

GOZDU«STRAN

14

PARTNERSKA SREČANJA

1. partnersko srečanje : Slovaška Skupina devetih učencev in štirih učiteljic je bila od 16. do 20. 3. 2015 v gosteh na Slovaškem. V okviru projekta V vilinskem gozdu, pod okriljem programa Erasmus+, je namreč šola koordinatorica iz Madunic na Slovaškem organizirala mednarodno partnersko srečanje. Zapis v obliki dnevnika: PONEDELJEK, 16. 3. 2015 Na pot smo se iz Pivke odpravili kar z vlakom. Nekaj statistike: menjali smo pet vlakov in dva avtobusa, bili v treh evropskih prestolnicah, potovali čez tri države, slišali kar osem tujih jezikov. Potovanje je bilo zanimivo, prestopi so potekali tekoče, učenci so potrpežljivo prenašali svojo prtljago. Učiteljice pa so ves čas pridno preštevale do devet.

Obisk Bratiskave

Pojedli smo okusno večerjo in se ob rekordno zgodnji uri odpravili spat. Jutri nas namreč čaka spoznavanje hribov in gora – odšli bomo na Nizke Tatre, kjer je menda še sneg. TOREK, 17. 3. 2015 Na zajtrk smo odšli že ob 6.30, na avtobus pa ob 7.30. Odpeljali smo se na precej dolgo vožnjo proti pogorju Nizke Tatre. Ogledali smo si Demanovsko jamo, kjer smo prehodili 913 stopnic. Jama v svoji notranjosti skriva nekaj prelepih dvoran, jezerc in čudovit “slap”, pronicajočo vodo, ki jo imenujejo “eternal rain” – večni dež. Sledilo je kosilo ob ogromnem mondenem smučišču, kjer smo okusili slovaške specialitete. Ogledali smo si še družinsko kmetijo Salaš krajinka, kjer smo pokusili ovčji sir in si ogledali proizvodnjo sira v obliki špagetov, spletenega v kito. Zraven

»V

VILINSKEM

GOZDU«

imajo še muzej starih traktorjev in hlev z ovcami in gosmi. Večerja nas je čakala v restavraciji Furman. Ob prihodu v Penzion Važinka smo učenci in učitelji imeli zelo uspešen in prijeten delovni sestanek, kjer smo soglasno sprejeli dnevni red in bili sklepčni v vseh devetih točkah dnevnega reda. Sestanek smo zaključili nasmejani na n-potenco. Učiteljice še vedno preštevajo do devet. Jutri nas čaka delovni dan v šoli Madunice, kjer bomo predstavili Slovenijo in našo šolo z okolico. SREDA, 18. 3. 2015 Obiskali smo šolo v Madunicah. Tja smo se peljali z avtobusom (200m, od tega vzvratno 100m). Učenci in učitelji so bili prijazni in gostoljubni. Sledilo je kosilo, nato pa srečanje z županjo ter zelo uspešna predstavitev Slovenije in šole. Učenci so bili zelo pohvaljeni. Popoldne smo se z domačimi otroki sprehodili po mestu in se družili. ČETRTEK, 19. 3. 2015 Ura je 22.10. Po napornem ogledovanju Bratislave in dveh obilnih obrokih smo zelo utrujeni, zato bomo kratki. Na voljo za spanje imamo le 5 ur, saj moramo vstati ob 4.00, ker naš vlak proti domu odhaja ob 5.40 iz Bratislave.STRAN

16

PARTNERSKA SREČANJA 4. partnersko srečanje: Slovenija V okviru programa Erasmus +, projekt “V vilinskem gozdu” je v tednu od11. do15. 4. 2016 naša šola gostila 4. partnerskega srečanja projekta. Od skupaj osem sodelujočih šol in vrtcev, se je srečanja poleg naše šole udeležilo še pet držav partneric: Slovaška, Madžarska, Turčija, Litva in Bolgarija. V ponedeljek smo na Turistični kmetiji “Pri Andrejevih” ob svečani večerji pozdravili naše goste. Spoznali smo se in se dogovorili o podrobnostih dogajanja tega tedna. V torek nas je naš učitelj Jožko vodil na ogled lepot Slovenije. Ogledali smo si Postojnsko jamo, nad katero so bili obiskovalci navdušeni. Na ekranu smo videli, kako rastejo in se razvijajo mlade človeške ribice – močerili. Sledil je krajši sprehod v Lipici, kjer so se nam radovedni lipicanci približali in smo jih lahko pobožali. Po ozki cesti nas je na Socerbu pričakal razgled, ki ga še dolgo ne bomo pozabili. Kot na dlani se nam je odpiral pogled na Tržaški zaliv, videli pa smo tudi Koper in vse tja do Pirana. Sledil je panoramski ogled Portoroža in Strunjana, na sprehodu po Kopru pa smo začutili že skoraj poletni utrip. Večerja nas je čakala v Avio pubu v Postoj-

»V

VILINSKEM

GOZDU«

ni, kjer so bili učenci navdušeni nad pico, odrasli pa smo okušali tradicionalno slovensko kulinariko. Sreda je bil dan za sprejem na naši šoli. Pred šolo so jih pričakali naši učenci razredne stopnje. Tian in Luka sta nama na harmoniko zaigrala nekaj domačih skladb, nato smo jih povabili v šolske prostore. Po ogledu šole in vrtca smo jim v jedilnici pripravili krajši kulturni program. Nastopili so otroci iz vrtca s plesom, osmošolec Jaka s harmoniko, učenci so recitirali nekaj svojih pesmi o Košani, prvošolci so zapeli in zaplesali o lovu na medveda, oba pevska zbora sta se predstavila z nekaj pesmimi, plesalki sta s svojim plesom navdušili občinstvo, manjkali pa seveda nista tudi naši vaški klepetulji. Po skupnem kosilu: jota in štruklji, ki sta nam ga pripravili naši kuharici, so predstavniki šol prikazali delo v projektu od zadnjega skupnega srečanja. V okviru podaljšanega bivanja je bila že tradicionalno organizirana spomladanska tržnica, kjer smo si izmenjevali sadike in semena. Tudi naši gosti so prinesli semena iz svojih držav in so lahko opravili izmenjavo z našimi učenci. Polni vtisov smo dan nadaljevali z obiskom Parka vojaške zgodovine, kjer nas je med ogledom obiskal župan Robert Smrdelj in nam nekaj povedal o občini Pivka, njeni lokaciji, zgodovini in vlogi v tem delu Slovenije. Poudaril je pomen razvoja turizma v občini ter ekološki in okoljski ozaveščenosti in s tem poveza-


nimi razvojnimi smernicami. Po ogledu vojaških vozil so obiskovalci lahko vstopili v podmornico in tam izvedeli marsikaj zanimivega o življenju podmorničarjev. Sledila je večerja v Kantini. Četrtek nas je pričakal v dežju. Pod dežniki smo pot začeli v Ljubljani pred Križankami. Pot nas je vodila čez Kongresni trg na Tromostovje, kjer nam je učitelj Jožko nekaj povedal o Plečniku ter njegovi vlogi v Ljubljani in v takratni Evropi. Pred magistratom smo spoznavali utrip stare Ljubljane. Tu je bilo nekaj časa namenjenega nakupu spominkov. Z vzpenjačo smo se

povzpeli na Ljubljanski grad, ki nam je ponudil sicer oblačen, a vseeno čudovit pogled na našo prestolnico. Na poti proti Bledu je dež ponehal in tako smo si lahko vzeli nekaj časa za sprehod okrog jezera. Po obilnem kosilu v Hotelu Krek smo se ustavili v romarski baziliki Brezje in občudovali čudovito okrašeno notranjost romarskega svetišča. V ljubljanskem City Parku so imeli naši gostje čas za nakupovanje in morebiten prigrizek. Sledil je odhod proti železniški postaji v Ljubljani, kjer smo se poslovili od naših vzgojiteljic iz Bolgarije. Ostali gostje so odšli domov v petek.


STRAN

18

PARTNERSKA SREČANJA

5. partnersko srečanje: Grčija Od 6. do 10. junija 2016 je potekalo srečanje v Grčiji, natančneje na vzhodnem delu otoka Kreta, v bližini mesta Sitia. Srečanja sva se udeležili dve zaposleni z Osnovne šole Košana.

Knosos

»V

Vodstvo šole iz Palekastra nas je prijazno sprejelo, srečanja so se tokrat udeležili predstavniki vseh osmih udeleženih ustanov, tako da je skupina štela 26 učiteljev in vzgojiteljev. Spoznavali smo kulturno-zgodovinske znamenitosti Krete: samostan Toplou v bližini kraja Palekastro in arheološko najdišče Knosos, palačo starodavne minojske civilizacije v bližini glavnega mesta Krete, Herakliona. Odkrivali smo naravne lepote Krete; čudovit peščen otok Krissi in plažo Vai z največjim naravnim nasadom palm v Evropi. Začudeni smo bili nad zelo sušnim področjem na tem delu Krete, saj že od februarja ni deževalo. Obiskali smo osnovno šolo v Palekastru, kjer smo se srečali z učenci in zaposlenimi ter si ogledali prostore šole. Izmenjali smo si izdelke učencev in predstavitve dejavnosti, ki so bile v tem času izvedene po šolah in vrtcih. Navdušeni pa smo bili tudi nad osvežilno, lahko, a hkrati zelo okusno mediteransko hrano, bogato z zelenjavo in edinstvenim oljčnim oljem.

VILINSKEM

GOZDU«STRAN

20

PARTNERSKA SREČANJA

7. partnersko srečanje: Poljska Med 3. in 7. aprilom 2017 se je šest zaposlenih naše šole udeležilo partnerskega srečanja projekta “V vilinskem gozdu” (“In the Fairy Forest”) na Poljskem. V kraju Nowiny smo se srečali z učitelji in vzgojitelji ostalih šol in vrtcev, ki so vključeni v triletni projekt v okviru programa Erasmus+, ki se letos zaključuje. Na srečanju smo odkrivali naravne in kulturne znamenitosti Poljske ter spoznali njihov način dela v šoli in vrtcu. V šoli so nam pripravili zanimiv sprejem in prijeten kulturni program. Ogledali smo si trdnjavo Checiny, ki s stolpa, do katerega vodi 110 stopnic, ponuja čudovit razgled. Tam so nam predstavili življenje v srednjem veku: značilen ples in opremo, ki so jo uporabljali vitezi. V mestu Kielce, ki leži blizu njihove šole, smo si ogledali Škofovsko palačo, kjer ima sedež narodna galerija z mnogimi starejšimi in sodobnejšimi likovnimi deli ter posodo iz stekla in porcelana.

V rudniku soli Bochnia

»V

Obiskali smo tudi največji muzej na prostem na Poljskem, kjer smo se sprehodili po hišicah, ki prikazujejo življenje v 20-ih letih prejšnjega stoletja; od kmečkih in obrtniških hiš, lekarne, zdravnikove hiše, do hiš bogatejših prebivalcev. Zelo smo bili navdušeni tudi nad obiskom rudnika kamene soli v Bochnii (splet: http:// bochnia-mine.eu/). V rudniku, okrog 250 m pod zemljo, smo ob zabavnih preizkušnjah in nalogah preživeli pet ur. Spoznali smo, kako so včasih delali rudarji, kaj je prinesel razvoj industrije in si ogledali telovadnico, cerkev in vratolomen lesen tobogan ter v podzemeljski restavraciji pojedli kosilo. Ob druženju s prijatelji iz ostalih držav smo se veliko naučili in navezali nove stike in prijateljstva.

VILINSKEM

GOZDU«STRAN

22

Darila V mednarodnih projektih je navada, da se ob obiskih - partnerskih srečanji sodelujoče ustanove obdarujejo. Darilca so simbolična, brez večje vrednosti. To so lahko spominki, izdelki učencev, turistični vodniki, včasih tradicionalna hrana in pijača. Naši učenci so z veseljem izdelovali darilca, krasili zavitke in na mnoge načine sodelovali pri obdarovanju partnerjev. Tudi naša šola je na srečanjih prejela mnoga zanimiva darilca.

»V

VILINSKEM

GOZDU«


STRAN

23

Nove izkušnje

Katja Čekada, koordinatorica projekta na OŠ

Kot koordinatorica mednarodnega projekta na šoli sem v tej vlogi prvič. Tudi naša šola se je s tem projektom prvič podala v mednarodno sodelovanje. V projekt smo se vključili čisto po naključju, saj sem na portal eTwinning prejela elektronsko sporočilo koordinatorice iz Slovaške, če bi se želeli vključiti v projekt, povezan z ekologijo, literaturo in umetnostjo. Povprašala sem kolegice in kolege na šoli, če so pripravljeni sodelovati, nato sem ponudbo sprejela. In tako se je začela triletna dogodivščina. Projekt je prinesel mnoge nove izzive in znanja, tudi obilico dela in razi-

»V

VILINSKEM

GOZDU«

skovanja, včasih pa priganjanje in prošnje za pomoč. Projekt je v zvezi s partnerskimi srečanji zahteval tudi veliko organizacijskega znanja; srečanje v Sloveniji je bil pravi logistični zalogaj. Veliko smo sodelovali, se družili, izmenjevali izkušnje, spoznavali nove navade in kulture. Bilo je nešteto čudovitih trenutkov in tudi napak, s katerimi smo pridobili nove izkušnje za mednarodna sodelovanja. V bodoče si želimo sodelovanja v novih mednarodnih projektih, tokrat z večjo vključenostjo učencev v mobilnosti in neposredne stike z vrstniki po Evropi.


OSNOVNA ŠOLA KOŠANA DOLNJA KOŠANA 61 6256 KOŠANA Telefon: +386 5 72 18 390 Faks: +386 5 72 18 399 El. pošta: o-kosana.po@guest.arnes.si Spletna stran: http://os-kosana.si/

Erasmus+ In the Fairy Forest V vilinskem gozdu LOGOTIP PROJEKTA

Sodelujoče ustanove v projektu V projektu »In the Fairy Forest« sodeluje osem ustanov iz osmih držav: 

Osnovna šola Košana, Dolnja Košana, Slovenija

Osnovna šola iz Madunic na Slovaškem (koordinatorica projekta)

Osnovna šola iz Palekastra na otoku Kreta, Grčija;

Osnovna šola iz kraja Nowiny na Poljskem;

Osnovna šola iz Szendra na Madžarskem;

Osnovna šola iz Antalye, Turčija;

Vrtec iz Ukmerga, Litva;

Vrtec iz Stare Zagore, Bolgarija

Vsebina in oblika: Katja Čekada Sooblikovala: Urška Tušar Fotografije: Arhiv OŠ Košana Izdaja in natis: Osnovna šola Košana Naklada: 150 izvodov Dolnja Košana, junij 2017