Page 1


Avtorja besedila: Grega Rojc in Simona Šarlah Fotografije in slike: Maja Sajnkar Računalniško oblikovanje: Polona Samec Prevodi: Peter Čanji (slovaško), Cuneyt Kurt (turško), Aleksandra Pintarič Kaczyńska (poljsko), Grega Rojc (angleško), Jitka Samec (češko), Simona Šarlah (nemško), Izdajo stripa je omogočil: Comenius


POROKA. SLAVJE. LJUDSTVO SE VESELI, HERMAN PA OPAZI, DA SE FRIDERIK SPOGLEDUJE S SPLETIČNO.

2

V STOLP Z NJIM! 1

3 LJUDSTVO PROSI ZA MILOST. HERMAN JE NEOMAJEN. 4

ZELIŠČARKA SVARI HERMANA. 5

NE ZAPIRAJ FRIDERIKA. PRIKLICAL BOŠ NESREČO.

LJUDSTVO LJUBI FRIDERIKA, ZATO MU ŽELI NAREDITI BIVANJE PRIJETNEJŠE. 6 NAJ VAM BO …

OSRAMOTIL JE GRAD. SPOGLEDOVAL SE JE NA POROKI. ZAPRT NAJ BO!

VAŠE VISOČANSTVO, ALI DOVOLITE, DA VAM POVEČAMO ZAPORNIŠKI STOLP?


NEUMNOST LJUDSTVA JE BREZMEJNA.

NAČRT JE PREPROST. STOLP BODO RAZŠIRILI ZA DOLŽINO PLAŠČEV. 7 POLOŽIMO PLAŠČE OKROG STOLPA IN OD ZNOTRAJ PORINIMO STENE NAVZVEN.

8

9

11

LJUDSTVO MISLI, DA MU JE USPELO, ZATO JE NAVDUŠENO.

10 VOJČU SE LJUDSTVO PO VEČ URAH DELA ZASMILI, ZATO POBERE PLAŠČE.

MEDT E TA M M HERMA U POV N OBI Š E ZA PREK ČE ZELIŠČ LETST ARKO VO. .

13 12

KER SI ZAPRL SINA, BO TVOJE KRALJESTVO NAPADEL ZMAJ.

NASELIL SE BO V BLIŽNJEM JEZERU. UMIRIL SE BO LE, ČE MU BOSTE VSAKO LETO ŽRTVOVALI ENO LEPO DEKLICO.

14


DVOR ZAJAME PANIKA.

ZMAJ SE RES NASELI V JEZERU, KAMOR MU P RIPELJEJO PRVO ŽRTEV.

15 NEMUDOMA MI PRIPELJITE NAJLEPŠE DEKLE!

16 17 ZMAJ JE ZADOVOLJEN.

Leto . a v e min

IN HERMAN SE TOKRAT ODLOČI ŽRTVOVATI GRDO DEKLICO. 20

KAJ PA ČE TOKRAT POSKUSIMO DRUGAČE?

18

ALI JE RES POTREBNO, DA DARUJEMO LE LEPA MLADA DEKLETA?!

19


NASLEDNJE LETO GREDO ŠE DLJE.

NEKEGA DNE VOJČ OBIŠČE FRIDERIKA.

21

POVEJ HERMANU. VEM, KAKO UBITI ZMAJA. OSVOBODITE ME IN REŠIL BOM KRALJESTVO.

TA ZMAJ PA RES ČISTO VSE POŽRE.

FRIDERIK DOBI IDEJO. VOJČU RAZKRIJE ZAMISEL.

ZMAJ POJE TUDI STARO BABURO. 22

23

ČEPRAV NERAD, HERMAN PRIVOLI. KAJ POTREBUJE?

24

25

FRIDERIK ŠIVA. V OVČJO KOŽO ZAŠIJE APNO.

NOVA ŽRTEV JE PRIPRAVLJENA. 26

27

DAROVANJE OVCE.


APNO + H2O = BUUUUUM

APNO +2 H0

28 29 FRIDERIK JE OSVOBOJEN.

30

LJUDSTVO SE VESELI.

31

JEZERO JE IZGINILO. OKOLICO GRADU ZARASTE GOZD.


WEDDING. CELEBRATION. THE PEOPLE ARE HAPPY BUT HERMAN NOTICES THAT FRIDERIK IS FLIRTING WITH A BRIDESMAID.

2 LOCK HIM UP IN THE TOWER! 1

4

A WISE OLD WOMAN WARNS HERMAN. 5

3

THE PEOPLE BEG HERMAN FOR MERCY, BUT HERMAN DOES NOT CHANGE HIS MIND.

DON’T IMPRISON FRIDERIK. YOU’LL BRING A CURSE ON THE KINGDOM.

THE PEOPLE LOVE FRIDERIK YOUR MAJESTY, CAN WE AND THEY WANT TO MAKE HIM ENLARGE YOUR PRISON TOWER? A LITTLE MORE COMFORTABLE. 6 DO WHAT YOU WANT …

HE BROUGHT SHAME TO THE CASTLE. HE WAS FLIRTING AT THE WEDDING. HE MUST STAY IN PRISON!


THE PLAN IS SIMPLE. THEY WILL ENLARGE THE TOWER BY THE LENGTH OF THEIR COATS.

THE STUPIDITY OF PEOPLE IS UNLIMITED. 7

LET’S PUT OUR COATS AROUND THE TOWER AND THEN PUSH THE WALLS FROM THE INSIDE.

8

9

11 PEOPLE BELIEVE THAT THEY HAVE SUCCEEDED, SO THEY ARE VERY HAPPY.

10 VOJČ FEELS SORRY FOR THE PEOPLE SO AFTER A FEW HOURS HE GOES AND PICKS UP THEIR COATS AND HIDES THEM.

MEAN W OLD W HILE, HER M O THE C MAN. SHE AN VISITS TH URSE. TELLS HIM A E WISE BOUT 12 BECAUSE YOU’VE LOCKED UP YOUR SON, A DRAGON WILL ATTACK YOUR KINGDOM.

13

HE WILL LIVE IN THE NEARBY LAKE. IT WILL LET YOU LIVE IN PEACE, BUT ONLY IF YOU SACRIFICE ONE BEAUTIFUL GIRL TO HIM EVERY YEAR.

14


THE CASTLE IS IN PANIC.

15

THE DRAGON REALLY INHABITS THE LAKE AND THE FIRST VICTIM IS BROUGHT TO HIM.

BRING ME THE MOST BEAUTIFUL GIRL IMMEDIATELY!

16 17 THE DRAGON IS SATISFIED.

R A E Y THE S E S S PA BY.

AND SO HERMAN DECIDES TO SACRIFICE AN UGLY GIRL. 20

WHAT IF WE TRY SOMETHING DIFFERENT?

18

DO WE REALLY HAVE TO SACRIFICE ONLY BEAUTIFUL GIRLS?!

19


THE NEXT YEAR THEY GO A LITTLE FURTHER.

SOME DAY VOJČ VISITS FRIDERIK.

21

TELL HERMAN. I KNOW HOW TO KILL THE DRAGON. GIVE ME MY FREEDOM AND I’LL SAVE THE KINGDOM.

THIS DRAGON REALLY EATS EVERYTHING.

FRIDERIK GETS AN IDEA AND TELLS VOJČ ABOUT IT.

THE DRAGON EVEN EATS THE OLD HAG.

22

23

ALTHOUGH RELUCTANT, HERMAN SAYS YES. WHAT DOES HE NEED?

24

25

FRIDERIK IS SEWING. HE PUTS LIME IN A SHEEP SKIN.

A NEW VICTIM IS READY. 26

27

THE SACRIFICE OF THE SHEEP.


LIME + H2O = BOOOOOM

LIME +2 H0

28 29 30

FRIDERIK GETS HIS FREEDOM.

PEOPLE ARE HAPPY.

31

THE NEARBY LAKE DISAPPEARS AND A FOREST GROWS IN ITS PLACE.


Hochzeit. Die Feier. Das Volk freut sich, aber Herman bemerkt, dass Friderik mit einer Zofe kokettiert.

2 In den Turm mit ihm! 1

3 Das Volk bittet um Gnade. Herman ist doch unerbittlich. 4

Kräutersammlerin warnt den Herman. 5

Mach das nicht! Sperr Friderik nicht in den Turm ein! Du rufst das Unglück!

Die Leute lieben Friderik, deshalb möchten sie ihm den Aufenthalt im Turm leichter machen.

6 Na ja … Also gut.

Er hat das Schloss beschämt! Er hat an seiner Hochzeit geflirtet! Sperrt ihn ein!

Ihre Hoheit, erlauben Sie uns den Gefängnisturm ein wenig größer machen?


Der Plan ist ganz einfach. Sie werden den Turm für die Länge der Mäntel vergröSSern.

Die Dummheit des Volks ist unendlich. 7

Wir legen die Mäntel um den Turm herum und dann werden wir die Wände von innen heraus drücken.

8

9

11 Die Leute denken, dass die Arbeit erfolgreich war und sind begeistert.

10 Das Volk tut dem Vojč nach mehreren Stunden leid. Deshalb hebt er die Mäntel auf.

Inzw ische n besu Kräu cht tersamm von der lerin Herman die .D Verfl uchu ie erzähl t ihm ng.

13 12

Weil du deinen Sohn eingesperrt hast, wird der Drache deine Königsreich angreifen!

Er etabliert sich in dem näheren See und beruhigt sich erst dann, wenn ihm jedes Jahr ein schönes Mädchen geopfert wird.

14


Der Drache etabliert sich wirklich im See. Die erste Opfergabe wird gebracht.

15

Im Königshof herrscht Panik. Bringt mir sofort das schönste Mädchen!

16 17 Der Drache ist zufrieden.

r h a J Das t h e g r ve . l l e n sch

Herman entscheidet sich dieses Mal ein hässliches Mädchen zu opfern. 20

Sollen wir dieses Mal etwas Anderes versuchen?

18

Ist es wirklich nötig, dass wir jedes Mal nur die schönsten Mädchen opfern?!

19


Nächstes Jahr gehen sie noch weiter …

21

Eines Tages besucht Vojč den Friderik.

Dieser Drache frisst immer alles, was wir ihm geben!

Sag Herman. Ich weiß, wie wir den Drachen töten können! Befreit mich und ich rette das Königsreich!

Friderik kommt zu einer Idee UND deckt den Plan auf.

Der Drache frisst auch eine alte Schreckschraube.

22

23

Herman stimmt zu, aber nicht gern. Was braucht er?

24

25

Friderik näht. Ins Schaffell vernäht er den Kalk.

Die neue Opfergabe ist bereit. 26

27

Das Schafopfern.


Kalk + H2O = BUUUUUM

Kalk +2 H0

28

30

Friderik ist wieder frei.

Das Volk freut sich.

31

Der See ist verschwunden. Die Schlossumgebung bedeckt der Wald.

29


Svadba. Oslava. Lidé se radují, Herman spozoruje že Friderik kouka po jiném děvčeti.

2 Do věže s nim! 1

3 Lidé prosí o milost, Herman se nenechá přemluvit. 4

Kořenářka varuje Hermana. 5

Neuvězni Friderika, přivolaš neštěstí.

Lidstvo miluje Friderika proto mu chtějí připravit příjemnější bydlení ve věži. 6 Dobrá dovolím ...

Znevážil hrad, na svadbě pokukoval za jinou, zavřete ho.

Vaše výsosti, dovolte nám zvětšit vězení ve věži.


PLAŃ je jednoduchý: Vež rozšiří o délku pláště.

Lidská hloupost je bez hranic 7

Položíme pláště okolo věže a ze vnitřku posuneme stěny ven.

8

9

11 Lidé myslí že se jim vše podařilo proto jásají nadšením.

10 Vojču je po několika hodinách lidí líto, proto pláště sebere.

Mezi tí Bylin m Herma n k o pro ářku. Ta navštíví mu p klet oví í.

13 12

Jelikož jsi uvěznil syna, bude tvoje království napadeno drakem.

Usídlí se v blízkem jezeru, bude klidný jen když mu bude obětována každý rok nejhezčí dívka. 14


Na královskem dvoře vznikne panika.

Drak se skutečně nastěhuje do jezera, kam přivedou dívku-první objeť.

15 Na královskem dvoře vznikne panika.

16 17 Drak je spokojen.

Léta . í ž ě b

Herman se rozhodl darovat tentokrát ošklivé děvče. 20

Co kdybych to tentokrat zkusil jinak.

18

Je skutečně zapotřebí darovat krásná a mladá děvčata každý rok?

19


Daší rok zkusí ještě něco jiného.

21

Jednoho dne Vojč navštíví Friderika.

Ten drak opravdu sežeře úplně vše co dostane.

Pověs Hermanovi že vím jak draka zabít. Osvobodíte li mě, osvobodíte i království.

Friderik dostane nápad. Friderik se svěří z nápadem Vojču.

Drak snědl i starou babku. 22

23

I když Herman nerad, svolí

Co potřebuje?

24

25

Friderik šije. do ovčí kůže zašije vápno.

Nová obět je připravena. 26

27

Darovaní ovce.


Vápno a H2O=buuum.

Vápno +2 H0

28 29 Friderk je osvobozen.

30

Lidé se radují.

31

Jezero zmízí, na jeho místě vyroste les.


ŚLUB. WESELE. LUD SIĘ CIESZY, HERMAN SPOSTRZEGA JEDNAK, ŻE FRYDERYK WYMIENIA ZALOTNE SPOJRZENIA Z DWÓRKĄ.

2

OSADZIĆ GO W WIEŻY! 1

3 LUD BLAGA O ŁASKĘ. HERMAN JEST NIEUGIĘTY. 4

ZIELARKA OSTRZEGA HERMANA. 5

NIE WTRĄCAJ FRYDERYKA DO WIEŻY. SPROWADZISZ NIESZCZĘŚCIE.

LUD KOCHA FRYDERYKA, DLATEGO CHCE JEGO WIĘZIENIE UCZYNIĆ ZNOŚNIEJSZYM. 6 NIECH WAM BĘDZIE…

OKRYŁ NAS HAŃBĄ. ZALOTÓW Z INNĄ MU SIĘ ZACHCIAŁO I TO NA WŁASNYM ŚLUBIE! NIECH SIEDZI W ZAMKNIĘCIU!

WASZA WYSOKOŚĆ, CZY WASZA WYSOKOŚĆ POZWOLI, ABYŚMY POWIĘKSZYLI WIEŻĘ WIĘZIENNĄ?


GŁUPOTA LUDU JEST BEZGRANICZNA.

PLAN JEST PROSTY. WIEŻĘ POSZERZĄ O DŁUGOŚĆ SWOICH PŁASZCZY. 7 POŁÓŻMY PŁASZCZE WOKÓŁ WIEŻY I OD ŚRODKA WYPCHNIJMY ŚCIANY NA ZEWNĄTRZ.

8

9

11 LUD MYŚLI, ŻE MU SIĘ UDAŁO, WIĘC JEST ZACHWYCONY.

10 PO WIELU GODZINACH PRACY WOJCZ LITUJE SIĘ NAD LUDEM, DLATEGO ZABIERA PŁASZCZE.

W TY M ZIELA CZASIE HE R R KLĄT KĘ, KTÓRA MAN ODW WIE. IE OPOW IADA DZA MU O PONIEWAŻ ZAMKNĄŁEŚ W WIEŻY SWOJEGO SYNA, TWOJE KRÓLESTWO ZOSTANIE NAWIEDZONE PRZEZ SMOKA.

13 12

SMOK ZAMIESZKA W POBLISKIM JEZIORZE. BĘDZIE SPOKOJNY JEDYNIE WÓWCZAS, JEŚLI CO ROKU OFIARUJECIE MU PIĘKNĄ DZIEWCZYNĘ.

14


15

DWÓR OGARNIA PANIKA. NATYCHMIAST ZNAJDŹCIE NAJPIĘKNIEJSZĄ DZIEWCZYNĘ I PRZYWIEDŹCIE JĄ DO MNIE!

SMOK FAKTYCZNIE OSIADA W JEZIORZE, DOKĄD PRZYPROWADZAJĄ MU PIERWSZĄ OFIARĘ.

16 17 SMOK JEST ZADOWOLONY.

A J I M . K O R

HERMAN DECYDUJE SIĘ WIĘC OFIAROWAĆ BRZYDKĄ DZIEWCZYNĘ. 20

A CO, JEŚLI TYM RAZEM SPRÓBUJEMY INACZEJ?

18

CZY NAPRAWDĘ KONIECZNIE MUSIMY DAROWAĆ TYLKO MŁODE, ŁADNE DZIEWCZĘTA?!

19


NASTĘPNEGO ROKU POSUWAJĄ SIĘ JESZCZE DALEJ.

PEWNEGO DNIA WOJCZ ODWIEDZA FRYDERYKA.

21

TEN SMOK ZŻERA WSZYSTKO, CO SIĘ MU DA DO POŻARCIA.

POWIEDZ HERMANOWI, MOJEMU OJCU, ŻE WIEM, JAK ZABIĆ SMOKA. NIECH MNIE UWOLNI, A OCALĘ NASZE KRÓLESTWO.

FRYDERYK WPADA NA POMYSŁ. PRZEDSTAWIA SWÓJ POMYSŁ WOJCZOWI.

SMOK POŻERA STARĄ BABĘ. 22

23

RAD NIERAD, HERMAN WYRAŻA ZGODĘ. CZEGO WAM TRZEBA?

24

25

FRYDERYK SZYJE. OWCZĄ SKÓRĘ NAPEŁNIA WAPNEM.

NOWA OFIARA JEST GOTOWA. 26

27

DAROWANIE OWCY.


WAPNO + H2O = TRAAAAACH

WAPNO

+ H20

28 29 30

FRYDERYK JEST WOLNY.

LUD SIĘ CIESZY.

31

JEZIORO ZNIKNĘŁO, A WOKÓŁ ZAMKU ROŚNIE TERAZ LAS.


SVADBA. SVADOBNÁ HOSTINA. ĽUDIA SA ZABÁVAJÚ, HERMAN SI VŠIMOL ŽE SA FRIDERIK USMIEVA NA JEDNU Z DRUŽIČIEK.

2 DO HLADOMORNE S NÍM! 1

3 ĽUD PROSÍ O MILOSŤ. HERMAN NEPOPÚŠTA.. 4

BYLINÁRKA HERMANA VARUJE. 5

NEZATVÁRAJ FRIDERIKA DO HLADOMORNE, PRIVOLÁŠ NEŠTASTIE.

ĽUDIA MAJÚ FRIDERIKA RADI A PRETO MU CHCÚ UĽAHČIŤ ŽIVOT V HLADOMORNI. 6 DOBRE TEDA …

UVRHOL HRAD DO HAMBY. KOKETOVAL NA SVADBE A PRETO BUDE ZATVORENÝ!

VAŠE VELIČENSTVO, DOVOĽTE NÁM ABY SME ZVÄČŠILI VEŽU V KTOREJ JE VÄZENIE?


HLÚPOSŤ ĽUDU NEPOZNÁ HRANICE.

PLÁN BOL JEDNODUCHÝ. ROZŠÍRIA VEŽU O JEDNU DLŽKU PLÁŠŤOV. 7

POLOŽÍME PLÁŠTE NA ZEM OKOLO VEŽE A POTLAČÍME STENY Z VNÚTRA VON.

8

9

11 ĽUD SI MYSLEL ŽE SA MU PODARILO ROZŠÍRIŤ VEŽU A BOL NADŠENÝ.

10 VOJČ SA ZUNUJE POZERAŤ AKO SA ĽUD SNAŽÍ, TLAČÍ STENU A ZOBRAL MU PLÁŠTE.

HERM A KTOR N NAVŠTÍV Á MU I POVIE BYLINÁRK O PRE U, KLIAT VŠETK Í. O PRETOŽE SI ZATVORIL SVOJHO SYNA DO VEŽE, NAPADNE TVOJE KRÁĽOVSTVO DRAK.

13 12

NASŤAHUJE SA DO BLÍZKEHO JAZERA. DÁ VÁM POKOJ LEN AK MU KAŽDÝ ROK OBETUJETE JEDNO KRÁSNE DIEVČA.

14


NA KRÁĽOVSKOM DVORE ZAVLÁDLA PANIKA.

DRAK SA NASŤAHOVAL DO JAZERA, KDE MU PRIVIEDLI PRVÚ OBEŤ.

15 HNEĎ MI PRIVEĎTE NAJKRAJŠIE DIEVČA!

16 17 DRAK JE SPOKOJNÝ.

ROK O L H C Ý R . A H E I UB

HERMAN SA ROZHODOL OBETOVAŤ NIE VEĽMI PEKNÉ DIEVČA. 20

ČO AK TO TENTOKRÁT SKÚSIME INAK?

18

ČI NAOZAJ MUSÍME OBETOVAŤ LEN MLADÉ A KRÁSNE DIEVČATÁ?!

19


TEN DRAK ZOŽERIE

O ROK RISKOVAL EŠTE VIAC. 21

VOJČ JEDNÉHO DŇA ÚPLNE VŠETKO. NAVŠTÍVIL FRIDERIKA.

POVEDZ HERMANOVI ŽE VIEM AKO ZABIJEME DRAKA. AK MA VYSLOBODÍTE Z VÄZENIA, ZACHRÁNIM KRÁĽOVSTVO.

FRIDERIK DOSTAL NÁPAD A POVEDAL HÓ VOJČOVI.

DRAK ZOŽRAL AJ STARÚ BABKU. 22

23

AJ KEĎ NERÁD, HERMAN SUHLASIL.

ČO POTREBUJE?

24

25

FRIDERIK ŠIJE. DO OVČEJ KOŽE ZAŠIL VÁPNO.

NOVÁ OBEŤ JE PRIPRAVENÁ. 26

27

OBETOVANIE OVCE.


VÁPNO + H2O = BUUUUUM

VÁPNO +2 H0

28 29 FRIDERIK JE SLOBODNÝ.

30

ĽUD JE ŠTASTNÝ.

31

JAZERO ZMIZLO. OKOLIE HRADU ZARÁSTLO LESOM.


EVLILIK. KUTLAMA. INSANLAR COK MUTLUDUR. FAKAT HERMAN, FRIDERIK IN GELININ NEDIMESIYLE FLORT ETTIGINI FARK EDER.

2 Onu kuleye kilitleyin! 1

3

4

KADIN AKTAR HERMAN I UYARIR. 5

INSANLAR HERMAN DAN AF DILERLER. HERMAN KARARLIDIR, FIKRINI DEGISTIRMEZ.

ANCAK INSANLAR FRIDERIK I SEVIYOR VE ONU BIRAZ DAHA RAHAT ETTIRMEK ISTIYORLARDI.

Friderik i serbest birak. Aksi takdirde Kralliga lanet getireceksin. 6

Ne isterseniz onu yapin!

O hepimizi utandirdi. Evlilik seromonisinde flort ediyordu. Hapiste kalmasi gerekli!

Majesteleri, Kuleyi biraz daha genisletebilir miyiz?


INSANLARIN APTALLIGINI SINIRSIZDI.

PLAN BASIT IDI. KULEYI CEKETLERI ILE GENISLETECEKLERDI. 7 Ceketlerimizi kulenin etrafina saralim. Sonra duvarlari iceriden itelim.

8

9

11

INSANLAR BASARDIKLARINA INANIYORLARDI VE COK MUTLUYDULAR.

10 VOJČ uzgundu ve birkac saat sonra ceketleri topladi ve onlari sakladi.

BU AR A ZIYAR DA HERMA ET ED ER. KA N KADIN A KONU KT DI SUMA KTAD N, LANET H ARI IR. AKKIN DA Oglunu hapsettigin icin, bir ejderha kralliga saldiracak..

13 12

O, golun kiyisinda yasiyor. Eger her sene 1 guzel kiz kurban edersen, seni rahat birakacak..

14


KALEDE PANIK BASLAR.

EJDERHA GERCEKTEN DE GOLUN KIYISINDA YASAMAKTADIR VE ILK KURBAN ONUNE GETIRILIR.

15 Bana en guzel kizi getirin hemen!

16 17 EJDERHA MUTLU EDILMISTIR.

r a l l i Y . r e c ge

HERMAN BU SEFER CIRKIN BIR KIZ KURBAN ETMEYE KARAR VERIR. 20 Ya farkli bir sey denersek?

18

Gercekten sadece guzel kizlari mi kurban etmek zorundayiz?

19


BIR SONRAKI YIL DAHA ILERI GIDERLER.

BIRGUN VOJČ FRIDERIK I ZIYARET EDER.

21

HERMAN a soyle. Ejderhayi nasil oldurecegimi biliyorum. Bana ozgurlugumu versin, bende kralligi ejderhadan kurtarayim.

Bu ejderha herseyi yiyiyor.

FRIDERIK in aklina bir fakir gelir.

EJDERHA COK CIRKINLERI BILE YEMEKTEDIR.

FRIDERIK fikrini VOJČ a anlatir.

22

23

ISTEKSIZCE HERMAN TEKLIFI KABUL EDER. Neye ihtiyaci var?

24

25

FRIDERIK KOYUN DERISININ ALTINA KREC KOYUP DIKMEYE BASLAR.

YENI KURBAN HAZIRDIR. 26

27

KURBANLIK KOYUN.


KREC + SU = BUUUM

Krec + Su

28

30

FRIDERIK OZGURLUGUNU GERI KAZANIR.

INSANLAR COK MUTLUDUR.

31

YAKINLARDAKI GOL YOK OLUR, ONUN YERINE COK GUZEL BIR ORMAN MEYDANA GELIR.

29


All children in pictures are the pupils of the Primary School of Vojnik: Črešnar Premrl Lara, Dobovičnik Tilen, Helbel Maja, Klepej Aljaž, Kolar Lan, Kolar Lara, Kolar Lars, Kovač Nataša, Kovač Nejc, Matijec Anja, Oblonšek Ernest, Oblonšek Gregor, Oblonšek Jernej, Pintarič Nina, Slapnik Maja, Špegelj Anja, Tratnik Rok, Wahibi Adam, Zalezina Urška

Main sponsor: Comenius

Sponsors: Občina Vojnik Dinocolor d.o.o., Vojnik KUD Galiarda

Friderik8 opt  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you