Page 1

VOLIKOGU LIIKMETE HÜVITISED 2011 AASTAL Töötasu liik

Ametiisiku andmed Ametiisiku nimi

Ametikoht

1. Põhipalk 2. Lisatasud ja hüvitised

Andres Kampmann Vallavolikogu esimees

429,00

Marika Prik

Vallavolikogu aseesimees

220,00

Ahto Jõgi

volikogu liige

200,00

Lauri Lilleoks

volikogu liige

220,00

Renek Loorens

volikogu liige

180,00

Aili Nõupuu

volikogu liige

180,00

Kadi Paaliste

volikogu liige

200,00

Õnne Pool

volikogu liige

240,00

Renno Silde

volikogu liige

220,00

Palga (tasu) Periood kogusumma 3. Muud KOKKU (Perioodi algtasud 1.+2.+3. ja lõppkuupäev) 01.01.201131.12.2011 01.01.201131.12.2011 01.01.201131.12.2011 01.01.201131.12.2011 01.01.201131.12.2011 01.01.201131.12.2011 01.01.201131.12.2011 01.01.201131.12.2011 01.01.201131.12.2011

Teenistus- või töösuhte vorm (Teenistusse nimetamine, valimine valimine valimine valimine valimine valimine valimine valimine valimine

VOL_huvitised  
VOL_huvitised  

http://www.oruvald.ee/files/VOL_huvitised.pdf

Advertisement