Page 1

Hajaasustuse veeprogrammi toetuse saajad 2009 Toetuse saaja

Maksusmus

Toetus

90% toetusest

10% toetusest

Pank ja a/a

Anne Roos

90500.-

60273.-

54245.70

6027.30

Swedbank

Tiit Tarvis

46100.-

30703.-

27632.70

3070.30

Arno Kelnik

60134.-

40049.-

36044.10

4004.90

Aare Laurand Leida Baumann Villu Baumann

83634.-

55700.-

50130.-

5570.-

19632.-

13075.-

11767.50

1307.50

1101044184 SEB

10010105373010 Swedbank

1102082734 Swedbank

1102122089

SEB

10602003438009

Veeprogramm2009  

http://www.oruvald.ee/images/docs/veeprogramm/veeprogramm2009.pdf

Advertisement