Page 1

03.aprill 2013.a NR 1/13

Ristteel

Täna lehes: Ristteel

1

Oru Kooli uudised

2

Linnamäe Lasteaia uudised

3

Läänemaa aastaraamtusse 2012 Oru Kooli spordiuudised Meeldetuletus kaubandustegevuse valdkonnas tegutsevale

4 5

5

Ohtlike jäätmete kogumisring

5

KUULUTUSED

6

TULE KINDLASTI ! 05.04.-7.04.2013 kell 09.00-17.00

L ä ä n e m a a omavalitsustes algas aasta tormiliselt.Vallavalitsused ja volikogud istusid emotsioone kõrvale jättes ja elule enesele otsa vaadates sagedasti laua taha ja võeti vastu pöördelisi otsuseid. Mis juhtus? Põhjuseid palju - pikaajaline masu, tööealiste väljaränne, tööpuudus, suhted sassis riigiga jne. jne. Otsa tegi lahti Oru Vallavolikogu, kes 4. detsembril 2012 a. tegi Ridala Vallavolikogule ettepaneku alustada liitumisläbirääkimisi. Riburadapidi tulid meile järgi Taebla, Nõva, Risti, Noarootsi ja Martna. Loomulikult vastas positiivselt Ridala. Stardipakkudel seisid Haapsalu linn ja Ridala vald. Neli valda (Oru, Taebla, Nõva ja Risti) otsustasid nn. kiirema variandi poolt ja liigume selle poole, et sügisestest valimistest (20. oktoober 2013 a) alates toimetada suuremates piirides. Arvata võib, et liitumisi toimub ka lähiaastatel, sest ettevalmistusprotsessid jätkuvad. Miks ühineda? Toon välja mõned olulised argumendid: 1. Riik on omavalitsustele just viimastel aastatel lisanud juurde uusi kohustusi, kuid rahalist katet pole tagatud. Sellele on juhtinud tähelepanu Euroopa Liit ja Eesti Riigikohus. Vabariigi Valitsus pole sisuliselt reageerinud. 2. Suure valla eelarve maht suureneb ja mastaap võimaldaks paremini rahastada omaosalust

projektides,ootamatuid kulutusi (avariiremondid jne) 4. Nii vallajuhtide valimisel kui ametnike leidmisel on oma vallast valik suurem (" pink pikem"). Uued tulijad toovad värskeid tuuli ning lõhuvad olemasolevat või tekkivat rutiini. 5. Suudame säilitada oma kogukonna kooli. Kui piirkonnast kaovad lasteasutused, algab hääbumine. Käimasolev riiklik koolireform on väikestele valdadele seadnud tõsiseks probleemiks koole rahaliselt ülal pidada. Ühinemislepingu projektis on uue omavalitsuse tegevusvaldkonnad üksikasjalikumalt lahti kirjutatud ja sellest peaksid saama tegevussuunad uuele volikogule. Oleme aastaid olukorra muutusi (ja muudatusi) pidevalt jälginud ja analüüsinud. 2011.a. märtsikuus viisime vallarahva hulgas läbi küsitluse, mis andis hinnangu hetkeolukorrale, arvamusi tuleviku osas (s.h. valdade ühinemise teemal). Ankeedile vastas 211 vallaelanikku. 300 aastat tagasi kirjutas tuntud Inglise filosoof Sir Francis Bacon sedaviisi: "Kui asju ei muudeta tahtlikult paremaks, siis muutuvad need iseenesest halvemaks" Austades ja päikeselist kevadet soovides, Arno Kelnik Vallavanem

Kas teadsid, et Oru, Nõva, Risti ja Taebla vallas.............. .....elab rahvastikuregsitri andmetel 4674 elanikku;

RAHVA.......töötab 31 ametnikku; KÜSITLUSELE!

........on kokku 40 vallavolinikku; ......kulutatakse keskmiselt haridusele 52,1%;

. .......elab keskmiselt 7,3 inimest 1/km2; ......on eelarve summaarne tegevuskulude maht 5,5 milj; ........on vanuses 0-6 vanuseid lapsi kokku 278 ; ........on 3 kirikut;

........on 280 äriühingut; ...... õpib üldhariduskoolides kokku 510 õpilast: ........115 mittetulundusühingut; .......on territooriumi üldpindala 636,2 km2; .........on keskmine netovõlakoormus 27,07% .......on kokku 41 asulat;


Lk 2 Lk 2

ORU VALLA TEABELEHT

4. veerand on jõudnud juba poole peale ja koolis on toimunud palju põnevat. Veerandi alguses pöörasime tavapärasest rohkem tähelepanu teretamisele. Nädala jooksul toimusid erinevad tegevused, et tuletada lastele meelde lihtsaid viisakusreegleid. Hommikutel laulsime teretamise laulu, tantsisime täistundidel 2. klassi tüdrukute väljamõeldud tantsu järgi, tegime plakateid võõrkeelsete teretustega, tantsisime ringmängu ja eesti keele tundides kirjutasid lapsed viisakusreegleid. Nädala lõpus oli tore näha palju viisakamaid lapsi, kes kõik rõõmsalt teretasid! Nagu traditsiooniks saanud, käisime ka sellel aastal Varikul vastlapäeva tähistamas. Selgitasime välja pikima liu laskjad ja parimad saapaviskajad. Toreda päeva lõpetasime hernesupi ja vastlakukli söömisega. Sõbrapäeva õhtul toimus 1.-4. klassi õpilastele põnev ja laste seas alati oodatud öökool. Terve õhtu jooksul toimus palju põnevaid tegevusi. Öökool algas elevust tekitava meeskondliku otsimismänguga, kus koolimajast tuli leida erinevaid küsimusi ja lahendada ülesandeid. Peale rahmeldamist koolimajas läksid lapsed tõrvikutega rahulikule öömatkale. Matk viis koolipere lähedal asuvasse tallu, kus neid ootasid lahke pererahvas ja Kaitseliidu naiste poolt küpsetatud soojad pannkoogid moosiga. Tantsiti ja mängiti ning peale lumehanges pannkookide söömist jaksasid lapsed teha veel ka lumesõda. Palju elevust tekitas ka magamaminek, pesemine ja oma asemete sättimine, sest sellel ööl tuli magada oma tavapärase voodi asemel klassis toolide ja pinkide vahel.

4.-8. veebruarini oli koolis loodusainete nädal. Iga päev lahendasid lapsed erinevaid ülesandeid. Mõõtu võeti nuputamises, lõhnaülesandes, kus pidi lõhna järgi arvama, mis on kottides, otsima luukerelt erinevaid luid ja andma neile õige nimetuse, aine tiheduse järgi otsustama, mis on karbis ja palju muud huvitavat. Nädala lõpuks selgitati välja ka iga klassi parim peast arvutaja. Õpetaja Margit Kiivit tegi 1.-4. klassile ka lihtsamaid katseid, mis lastele väga meeldisid. 22. veebruaril tähistasime piduliku aktusega Eesti Vabariigi aastapäeva. Oru Noored Kotkad ja kodutütred tulid kooli pidulikes vormides ja tegid näidisrivistuse ja ettekandmise. Ette kanti vilistlasele Silver Hinnole. Õpetaja Edita tutvustas Noorte Kotkaste kombeid ja seadusi. Peale aktust sõime koos sünnipäevatorti. Veerandi lõpus kiitsime tublimaid õppijaid. Esimeses klassis olid tublimad õppijad Karel Markus Rääli, Reelika Ormus, Lauri-Sten Vikat ja Raian Kleemann Ainult hinnetele „5“ õppisid järgmised õpilased: Christopher Kampmann, Henrieth Kampmann, Mia Mai Muru, Luise Türnpu, Lauri Veltmann, HannaLiisa Viitmaa, Rebeka Villakov, Risto Ollema, AnnaBrett Aviste, Janela Palmiste, Mihkel Türnpu, Lorette Martin, Reena Roos, Märten Matthias Rääli ja Margus Paaliste. Ainult hinnetele „4“ ja „5“ õppisid: Annaliisa Jõemaa, Briti Elise Jõpiselg, Paul Kütt, Veronika Laanes, Johanna Loorens, Artur Novak, Triin Kahn, Lisete Lääts, Aimar Ormus, Lisett Mary Aasma, Kris Kaasen, Kristjan-Sander Peterson, Karola Erit, Kati Kahn, Mikk Naar, Lilli Orav, Joosep Altmets, Karmel Lääts, Ragnar Ait, Eero Eks, Martten Tiitsma, Alexander Sovetov, Doris Altmets, Dinara Khalilova, Andreas Peikel.

Soovime kõigile ilusat kevade algust ja rõõmsat meelt! Magamaminek öökoolis. Foto:T.Laurand

Õhtu lõppedes arvas üks esimese klassi laps, et öökool võiks toimuda igal neljapäeval. Reede õhtul tähistasime suuremate klasside õpilastega sõbrapäeva, toimus sõbraõhtu. Kuigi tehnika vedas meid kahjuks alt, oli tore koos mängida, kooki süüa ja filmi vaadata.

Soovib Oru kooli pere


ORU VALLA TEABELEHT

Lk 3

ORU VALLA TEABELEHT

Lasteaia hoogne spordipäev toimus 23. jaanuaril. Lapsed osalesid kelguslaalomis, lumekrossis, läki-läki kaugvisetes ning suusamaratonis. Suusamaraton oli väga tasavägine võistlus, kokkuvõtteks jagunesid kohad järgmiselt: I Karen Loorens, II Hugo Bert Muru, III koht jäi jagamisele Kaidi Kleemani ning Kaur Nellise vahel. Iga laps sai diplomi ja šokolaadimedali sportimise eest. Vastlapäeval 12. veebruaril viibisime Haapsalu lossipargis, kuhu olid kelgutama tulnud ka Haapsalu lasteaedade lapsed. Ilm oli mõnusalt talvine ja vastlasõiduks sobilik, kõik lapsed lustisid meelsasti kelgumäel. Lasteaeda jõudes ootas kokatädi Jane meid hernesupi ja vastlakuklitega. Koostöös Silma Õpikojaga osalesime vanema rühmaga kahel päeval õppeprogrammis Talv, lumi ja vesi. Lapsed uurisid vee olemust; räägiti vee kasulikkusest, kust seda leida ja kuidas vesi looduses liigub kuidas muutub talvel. Lisaks uuriti ilmastikku ja selle muutumist, vaadeldi lund ja jääd, mängiti erinevaid mänge ja jälgiti metsloomade elu talvel. Tegevusi jätkus tuppa ja õue, kokkuvõtteks said lapsed kahel päeval täiendavaid teadmisi ja meelde tuletada juba varem õpitut. Sõbrapäeva hommik algas juba teisiti kui tavaliselt. Kogu lasteaiaperel oli seljas midagi punast, meeled olid elevil ja kõik olid väga naerusuised. Käes oli sõbrapäev, mis ei ole päris tavaline päev; sel päeval peetakse üksteist meeles ning tehakse sõpradele väikesed üllatuskingitused. Mängisime ja maiustasime koos saalis ning lapsed kinkisid omavalmistatud sõbrapäevakaarte rühmakaaslastele.

Sõbrapäeva meisterdused. Foto : M Prik

Väga tähtis päev oli ka 22. veebruar, mil tähistasime lastega saabuvat 95. Eesti Vabariigi sünnipäeva. Isamaa-armastust ja kodanikuks olemist kasvatame juba väikesest peale. Alustame väga lihtsatest teemadest; mis on kodu, mis on perekond, kodukoht ja

koduvald, kodukoha loodus, sümboolika ja lõpuks Eesti kui riik. Õpetajad paigaldasid lasteaia õuealale orienteerumisraja, mille igas punktis tuli täita ülesanne, mis oli seotud meie kodumaa temaatikaga. Kokku tuli lastel läbida 6 kontrollpunkti. Seda mängulist rada läbisid suured ja väikesed lapsed koos oma väikeste meeskondadega. Hommikupoolik lõppes mängupeoga saalis ja pidupäevatordi söömisega rühmades. Seoses kodukoha nädalaga valmistasid lapsed koos lapsevanematega oma kodu maketi. Iga perekond lähenes meisterdamisele loovalt; majad said väga värviliselt, mitmekesiselt ja põnevalt meisterdatud. Täname aktiivseid lapsevanemaid, kes ettevõtmisel osalesid!

Orienteerumispunktis ülesannet lahendamas. Foto : M Prik

Kodu ja meie riik läbi lapse silmade: KAREN 7 a: Eestis on tore elada. Meil on ilus lipp. Meeldib, et meil on president. Ta valitseb Eestit ja käib igal pool reisil, et vaadata, mis teisel pool maakera toimub. Muidu on meil ilus loodus, aga mõnikord on prahti päris palju. Mina ei viska mitte üldsegi prahti maha. ELIISE 5 a: Kamin teeb kodu heaks. KAUR 6 a: Eestis on sellepärast hea, et juhtub vähem sõdasid. Sõjad mulle ei meeldi. Meil on ilus loodus, tahaks hoida kogu maakera. Inimesed ei tohi prügi loodusesse visata, muidu rikutakse kõik ära ja ühtegi taime ei kasva enam. Meeldib, et meil on mitu aastaaega. KARL 5 a: Eesti lipp pannakse tähtsatel päevadel üles. Sellepärast, et kõik teaksid, et siin elavad eesti inimesed. Sõjamehed kaitsevad Eestit. Eurodel on lahedad pildid. MERIBEL 6 a: Siin on sõbrad, kellega ma mängida saan. Kõige tähtsam on pere ja et hoitakse kokku. Meil on sini-mustvalge lipp ja Tallinn on Eesti pealinn, see on suurem kui Haapsalu. Alanud kevadkuul jätkuvad meie ettevõtmised täie hooga. Külastasime teatrietendust “Kunksmoor ja Kapten Trumm”, tähistame kalendri tähtpäevi ja korraldame temaatilisi üritusi lasteaias. Ümbritseva elu mitmekesisust ja rikkust on võimalik tähele panna seal ise osaline olles. Tähtis on iga lapse aktiivne osalemine. Rõõmsat kevadet põue!


Lk 4

ORU VALLA TEABELEHT

LÄÄNEMAA AASTARAAMATUSSE 2012... Aastat 2012 Oru vallas jäävad ilmestama mitmed eripalgelised sündmused. Kõige esimesena jääb Haapsalu poolt Linnamäele sõites vaatajale silma kergliiklustee, mis sel aastal rajati kuni hooldekoduni. Ka Oru Hooldekodu ise sai uue välisilme. Eestile eraldatud saastekvootide vahenditest uuendati uksed, aknad, välisvooder ja ehitati ümber veranda. Nüüd asub kaunis Räägu mõisapargis kodu paljudele eakatele, mis näeb välja tõelise mõisahäärberi moodi. Oru hooldekodu tunnistati 2012 aasta valla heakorrakonkursi võitjaks. Linnamäe keskus 2012 aastal nii kaunis välja ei paistnud, sest kütte- ja veetrasside uuendamiseks oli üles kaevatud peaaegu terve küla. Haljastus- ja korrastustöid jätkub ka sellesse aastasse. Õpilaste arv Oru koolis on järk- järgult suurenenud ja seda eeskätt tänu juhtkonna ja õpetajate sihikindlale tegevusele kooli õppe- ja huvitegevuse arendamisel. Oru koolis õpib 2012/ 2013 õppeaastal 89 õpilast Haapsalust- Varikuni. Õpilaste kooli toomiseks ja koju viimiseks sõidab kaks bussi igapäevaselt kokku 280 km. Kultuuri- ja ühistegevuse peegelduseks on kõige enam märgatavad suvised kultuuri- ja külaelu sündmused. 2012 aasta kultuurisuve tähtsündmus oli kindlasti koostööprojekt koos Taebla vallaga „ Nädal LääneNigula kihelkonnas“, mille kohta üks korraldustoimkonna liige ütles, et see on „loominguline haldusreform“. Seitsmel päeval erinevates kohtades, erinevad ettevõtmised, mälumäng, kihelkonnaekskursioon, rahvarõivaste tutvustus, öökino, loovtegevuste õhtu, automatk, laat, maakonna eakate suvepäev. Juba mitmel järjestikusel aastal ilmestavad valla suveüritusi Keedika ja Uugla külad. Keedikas oli päeval lustakas orienteerumismäng ja õhtul hullutasid

Meeldetuletus kaubandustegevuse valdkonnas tegutsevale ettevõtjale ! Alates 15. jaanuarist 2013 saavad kaubandustegevuse valdkonnas tegutsevad ettevõtjad kinnitada oma andmete õigsust majandustegevuse registris. Majandustegevuse registris registreeritakse ettevõtjad, kes tegutsevad erinõuetega tegevsualadel. Erinõudega tegevusala on majandustegevsue valdkond, millel tegutsemiseks on seaduse alusel vajalik majandustegevuse registri registreering või tegevusloa olemasolu. Õigsus peab olema kinniatatud hiljemalt 15.aprilliks 2013. Taotluse vormid leiate internetilehelt mtr.mkm.ee ja on kättesaadaval ka vallamajas.

külaplatsile kogunenud rahvast Mait ja Mikko Maltis. Uuglas on kena traditsioon tähistada taasiseseisvuspäeva külapäevaga ja sel korral oli külaliseks kreeka muusika viljeleja ansambel Zorbas. Valla külade sportmängud algasid paljutõotavalt ja väga sportlikult, aga lõppesid suures tormis ja paduvihmas koolimaja üleujutusest päästmisega. On, mida meenutada! Spordisõpradele oli üheks meeldejäävamaks sündmuseks kindlasti Tallinnas peetud heategevuslik Öövolle võrkpalliturniir, kus mõõtu võeti nii riigikogulaste kui eesti „Tähtede“ võistkonnaga. Võrkpall on jätkuvalt Oru vallas populaarne ja maakonna kooliliigas meie noortele võrkpalluritele vastaseid ei olnud. Poliitilises plaanis jääb 2012 aastat ilmestama Oru vallavolikogu ettepanek Ridala vallale ühinemisläbirääkimiste pidamiseks eesmärgiga moodustada ühine omavalitsus. Sellest sai alguse PõhjaLäänemaa valdade ühinemisbuum. Kuu ajaga entusiasm küll vähenes, aga oli selge märk sellest, et küpsema hakkab valmisolek halduskorralduslikeks muutusteks. Kahjuks peame ka sellel aastal tõdema kurvaks tegevat tõsiasja, et rahvaarv jätkuvalt kahaneb. Noored, haritud inimesed leiavad tihti tööd pealinnas või Eestist väljaspool. Kes lahkub kodukohast laia ilma õpingutele, kes leiab tulutoovamat tööd, kes otsib paremaid karjäärivõimalusi. Meie kohus on hoida nende kodukoht elamisväärsena ja loota, et nad ühel hetkel omandatud tarkuse ja kogemusega tagasi tulevad. 2013 aasta tõotab kujuneda eriliseks eelkõige valdade ühinemiste temaatika tõttu, aga kuidas asjad tegelikkuses arenevad, milliseid võimalusi ja valikuid see kaasa toob, sellest saab kokkuvõtteid teha järgneval aastal! Varje Paaliste abivallavanem

Ohtlike jäätemete kogumisring!!!!! Ohtlike jäätmete komisringi auto peatub 05.mail 2013.a alljärgnevates kohtades: Jalukse kauplus, kell 14.00-14.30 Salajõe bussipeatus, kell14.50-15.20 Linnamäe katlamaja, kell 15.40-16.00 Kogumisringidel võetakse vastu õlijäätmed(vedelad), õlifiltrid, ohtlike ainetega reostunud materjalid, päevavalguslambid, elavhõbedat sisaldavad jäätmed, ravimid, värvi-, laki-, liimi– ja lahustijäätmed, ohtlike ainete jääke sisaldav pakend, pliiakud, muud akud, patareid, väikeakud, kemikaalid, taimekaitsevahendid, ohtlike osi sisaldavad jäätmed (televiisorid, monitorid, külmkapid) Kogumisringidel ei võeta vastu autorehve, elektripliite jt suure-ja väiksegabariidilisi kodumasinaid, mis ei sisalda ohtlike jäätmeid.


ORU VALLA TEABELEHT

Oru Kooli spordiuudised Kuigi õppeaasta lõpuni jagub veel piisavalt aega, et midagi korda saata, on siiani Oru Kooli õpilased ja õpetajad saavutanud spordis häid tulemusi. L ä ä n e m a a K o ol i s po r d i Liidu saalihoki meistrivõistlustel tegid Oru Kooli poisid puhta töö, võites nii teises kui kolmandas kooliastmes I koha. Kuldmedalistid: Rasmus Ollema, Andreas Peikel, Tambet Kuimet, Harald Limbak, Mihkel Ljubimov, Joosep Altmets, Ainar Tugedam, Mario Konks, Risto Ollema, Rainis Peikel, Mihkel Türnpu, Jüri Višovan, Andero Tugedam ja Raiko Peikel. Tütarlaste saalihokis saavutas teine kooliaste II koha ja kolmas kooliaste III koha. Hõbemedali teenisid: Karola Erit, Kati Kahn, Reena Roos, Karmel Lääts, Anna-Brett Aviste ja Janela Palmiste. Pronksi said: Karola Erit, Kaitlyn Lääts, Doris Altmets, Laura-Liisa Vikat, Karmel Lääts, Dinara Khalilova ja Kelli Tilga. Palivere Cup’il jalgpallis said II koha: Joosep Altmets, Marek Judanov, Ragnar Ait, Jüri Višovan, Ainar Tugedam, Tambet Kuimet ja Martten Tiitsma. Miniliiga Võrkpallis said poiste arvestuses II koha: Mario Konks, Kaspar Hinno, Joosep Altmets, Jüri Višovan ja Mihkel Türnpu.

Lk 5

Eesti Koolispordi Liidu MV-l laskmises saavutasid võistkondlikus arvestuses III koha: Karmel Lääts, Kaitlyn Lääts, Martten Tiitsma ja Silver Loorens. Individuaalses arvestuses sai II koha Martten Tiitsma. Kaitseliidu üleeestilisel laskmisvõistlusel saavutati III koht nii individuaalarvestuses Kaitlyn Lääts kui võistkondlikult Martten Tiitsma, Silver Loorens. Kooliliiga võrkpallis saavutasid poiste arvestuses III koha: Margus Paaliste, Ragnar Ait, Rasmus Ollema,, Kaitlyn Lääts, Jüri Višovan, Marek Judanov ja Mario Konks. Läänemaa KSL tütarlaste rahvastepalli MV-l saavutasid III koha: Rebeka Villakov, Luise Türnpu, Henrieth Kampmann, Veronika Laanes, Briti Elise Jõpiselg, Johanna Loorens, Triin Kahn ja Lisete Lääts. Lauatennise MV-l saavutas parimana III koha Risto Ollema. Äramärkimist väärib ka Raiko Peikel, kes jäi napilt poodiumilt välja. Läänemaa KSL kabe MV-l said tubli 4. koha: Margus Paaliste, Marek Judanov, Jüri Višovan ja Kaitlyn Lääts. Oru Kooli õpetajad saavutasid Eesti Haridustöötajate Liidu j a Eesti Koolispordi Liidu poolt korraldataval õpetajate võrkpalliturniiril teises liigas III koha. Kokku osales 31 võistkonda, külalisvõistkonnad olid ka Lätist ja Soomest. Renno Silde kehalise kasvatuse õpetaja

Maaturg on abiks maaomanikule Tänaseks on maareform Eestis jõudnud lõpusirgele ja enamus metsa-ning põllumaast leidnud endale omaniku. Paraku on erinevatel põhjustel vaja aegajalt omandit müüa. Tavainimesele ei ole see igapäevane tegevus ning pea alati on päevakorral mitmed küsimused Kas saadav hind on hetke parim? Kas tehing on turvaline? Kas ostja on usaldusväärne? Millele on vaja veel tähelepanu pöörata? Müümisel on alati eesmärgiks saada antud hetke parim hind. Kuidas siis leida oma metsa-või põllukinnistule ostja, kes oleks piisavalt usaldusväärne ja pakuks ka parimat hinda? Maaomanikule on tähtis turvalisus ja see, millised on tehingu läbiviimise juures ilmnevad riskid. Selleks olemegi loonud spetsiaalselt metsa- ja põllukinnistute ning raieõiguste internetipõhise enampakkumiste keskkonna, mille eesmärk on aidata eraomanikel maa müügil läbi oksjoni saada parim võimalik hind. www.maaturg.ee on oksjoniportaal, mis on pühendunud metsa- ja põllukinnistute ning kasva metsa raieõiguse müügile. Tänaseks oleme tegutsenud juba veidi üle aasta. Turvalisust tõstab ka see, et internetioksjoni puhul on pakkujatel väga keeruline omavahelisi kokkuleppeid sõlmida ja nende täitmist jälgida, sest osalejad selguvad alles oksjoni jooksul. Kõik pakkujad peavad end identifitseerima ID-kaardiga või läbi pangalingi, mis tagab ka turvalisuse. Lisaks aitame müügilepingute koostamisel ja tehingute nõustamisel, et oleksid tagatud sõlmitavate kokkulepete .

täitmised ja hajutatud maaomanike ning ostjate riskid, mis kaasnevad tehingutegaPakume abi kuni notaris tehingu lõpuleviimiseni välja. Oluline on ka see, et portaalist on võimalik leida maksimaalne informatsioon müüdava kinnistu või kasvava metsa kohta. Seega esmase nägemuse müükiminevast kinnistust saab kujundada ilma loodusesse minekuta. Maaturg.ee-s saab oma metsa- ja põllukinnistut või kasvavat metsa müüa iga maaomanik. Vajalik on metsakinnistul metsakava olemasolu ja kasvava metsa müügi puhul kehtiv metsateatis. Portaali kasutajatele ei ole määratud liikmemaksu ega muid püsitasusid. Kui kinnistu koosneb metsamaast ja põllumaast, siis parima hinna saamiseks on enamjaolt kasulik müüa mets ja põld eraldi, sest huvilised võivad olla erinevad. Kui maaomanikule on tehtud metsa- või põlluostjalt pakkumine kinnistu ostuks, siis oleme andnud soovitusi korraldada müük ikkagi läbi oksjoni, mis annab kinnituse ja veendumuse, kas pakutav hind on hetkel turu parim hind. Teate oksjonite toimumise kohta saavad kõik portaali andmebaasis olevad ostukliendid iganädalaselt infokirja näol. Maaturg.ee on loodud koostöös haamer.net keskkonna ja meeskonnaga, kellel on täna juba pea viis aastat internetioksjonite korraldamise kogemusi. Edukaid ning turvalisi metsa- ja põllutehinguid ja lisainfo saamiseks võtke meiega julgesti ühendust! Mirko Metsaoru Arendusjuht 53443610 mirko@maaturg.ee


Lk 6

RAHVAKÜSITLUS ! 05.04-07.04.2013 toimub ühtsetel alustel rahvahääletus Oru, Nõva, Risti ja Taebla valdades elanike arvamuse väljaselgitamiseks eelpool nimetatud valdade baasil uue omavalistsusüksuse loomise kohta. Oru valla küsitluspunkt asub Oru vallamajas teisel korrusel. Küsitluspunkt on avatud 05.04.-07.04.2013 kell 09.00-17.00. Küsitlusest võivad osa võtta kõik isikud, kes on vähemalt on 18-aastased ning kelle elukohaks on märgitud 31.03.2013 seisuga Oru vald.

Õnnitleme juubilare!

Lemmi Heilu Leida Baumann Helje Engman Ilme Rääli Velli Hinnobert Heigo Krikk Lisette Tippel

75 95 75 75 90 75 95

Õnnitleme eakaid juubilare! Soovime sära silmadesse ja rõõmu südamesse! Õnnitlevad Oru Vallavolikogu ja Vallavalitsus

Rahvaküsitlusele tulles võta kaasa isikut tõendav dokument !

TÄHELEPANU ! Igal neljapäeval toimuvad joogatreeningud kell 18.00 Täpsema info treeningute sisu kohta saab Brit Ojamu telefonil 5567 6097 või britucas@gmail.com

Osamaks 3.-EUR

Oru Valla Teabeleht  

Oru valla teabeleht nr. 1 2013

Oru Valla Teabeleht  

Oru valla teabeleht nr. 1 2013

Advertisement