Page 1

AMETIISIKUTE PALGAANDMETE ESITAMISE VORM (VOLIKOGU, HALDUSKOGU, JUHATUSE JA NÕUKOGU LIIKME NING FÜÜSILISEST ISIKUST AMETIISIKU KOHTA) 2012 Ametiisiku nimi Asutus, äriühing, sihtasutus, mittetulundusühing volikogu, halduskogu Ametiisiku põhitöökoht Tasu liik 1. Palk

Palga (tasu) Kogusumma 16 214,00

Robert Roomet Linnamäe Kodu OÜ juhataja Linnamäe Kodu OÜ juhataja Periood (ametiisikuna teenistuses oldud Maksmise alus (leping või õigusakt või töötatud aja alg-ja lõppkuupäev eelmisel aastal 01.01-31.12.2012 Tööleping

Linnamae_kodu_2012  

http://www.oruvald.ee/files/Linnamae_kodu_2012.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you