Issuu on Google+

AMETIISIKUTE PALGAANDMETE ESITAMISE VORM (VOLIKOGU, HALDUSKOGU, JUHATUSE JA NÕUKOGU LIIKME NING FÜÜSILISEST ISIKUST AMETIISIKU KOHTA) 2012 Ametiisiku nimi Asutus, äriühing, sihtasutus, mittetulundusühing volikogu, halduskogu Ametiisiku põhitöökoht Tasu liik 1. Palk

Palga (tasu) Kogusumma 16 214,00

Robert Roomet Linnamäe Kodu OÜ juhataja Linnamäe Kodu OÜ juhataja Periood (ametiisikuna teenistuses oldud Maksmise alus (leping või õigusakt või töötatud aja alg-ja lõppkuupäev eelmisel aastal 01.01-31.12.2012 Tööleping


Linnamae_kodu_2012