Page 1

AMETIISIKUTE PALGAANDMETE ESITAMISE VORM (VOLIKOGU, HALDUSKOGU, JUHATUSE JA NÕUKOGU LIIKME NING FÜÜSILISEST ISIKUST AMETIISIKU KOHTA) 2011 Ametiisiku nimi Asutus, äriühing, sihtasutus, mittetulundusühing volikogu, halduskogu Ametiisiku põhitöökoht Tasu liik 1. Palk

Palga (tasu) Kogusumma 11795,64

Robert Roomet Linnamäe Kodu OÜ juhataja Linnamäe Kodu OÜ juhataja Periood (ametiisikuna teenistuses oldud Maksmise alus (leping või õigusakt või töötatud aja alg-ja lõppkuupäev eelmisel aastal 01.01-31.12.2011 Tööleping

Linnamae_kodu_2011  

http://www.oruvald.ee/files/Linnamae_kodu_2011.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you