Page 1

LÄÄNE MAAKOND ORU VALLAVOLIKOGU VIIENDA KOOSSEISU MÄÄRUS LINNAMÄE

04. aprill 2007 nr 39

Oru Raamatukogu kasutamise eeskiri. Määrus kehtestatakse “Rahvaraamatukogu seaduse” § 16 alusel I ÜLDSÄTTED § 1. Üldsätted (1) Oru Raamatukogu (edaspidi raamatukogu) kasutamise eeskiri sätestab raamatukogu teeninduse korralduse ning lugejate õigused ja kohustused, mis tehakse teatavaks igale lugejale. (2) Raamatukogu on avatud esmaspäeviti, kolmapäeviti ja reedeti kell 10.00 kuni 17.00; teisipäeviti ja neljapäeviti kell 13.00 kuni 19.00; Laupäeviti ja pühapäeviti on raamatukogu suletud. II TEENIDNUSE KORRALDMINE § 2. Raamatukogu teeninduse korraldus (1) Raamatukogu põhiteenused on teavikute kohalkasutus ja kojulaenutus ning üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikule teabele juurdepääsu võimaldamine. Raamatukogu põhiteenused on Oru valla elanikele tasuta. (2) Üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikustatud teabega tutvumiseks võimaldatakse teabe taotlejal kasutada arvutit. Kui sellele teabele soovib juurdepääsu rohkem isikuid, kui raamatukogu suudab teenindada, eelregistreeritakse soovijad. (3) Raamatukogu võib osutada lisaks põhiteenustele tasulisi teenuseid (näiteks: valguskoopiate tegemine, printimine). Tasu määrab Oru vallavalitsus. Tasuliste teenuste nimekiri ja hinnad peavad olema raamatukogus välja pandud lugejatele nähtaval kohal. III LUGEJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED


§ 3. Lugejate õigused ja kohustused (1) Isik, kes soovib kasutada teavikute koju laenutamise õigust, peab end registreerima raamatukogu lugejaks. Lugejaks registreerimisel tuleb täita registreerimisleht ja esitada isikut tõendav dokument. Kui lugeja on oma allkirjaga tõendanud enda isikuandmete õigsust ja kohustust täita raamatukogu kasutamise eeskirja, saab ta nimelise lugejapileti, milline annab teavikute kojulaenutamise õiguse. Lugejapilet on tasuta. Lugejapiletit on keelatud edasi anda teisele isikule kasutamiseks. Isikuandmete muutumisest või lugejapileti kaotamisest tuleb teatada raamatukogule. (2) Väljaspool Oru valda elavatelt lugejatelt võib raamatukogu võtta teavikute kojulaenutamisel tagatist. Tagatissumma alammäär on 20.-kr, kusjuures summa ei tohi olla väiksem kui 50% laenatud teavikute maksumusest. Tagatissumma ei tohi ületada laenatavate teavikute hinda. Tagatise tasumise kohta annab raamatukogu kviitungi. Kui lugeja tagastab kõik laenatud raamatud, makstakse talle raha tagasi (3) Raamatukogu laenutab korraga 4 raamatut tagastamistähtajaga 30 päeva, lasteosakonnas tagastamistähtajaga 21 päeva, ajakirju tagastamistähtajaga 14 päeva. Uudiskirjandusele ja suure nõudlusega teavikutele võib raamatukogu määrata lühema tagastamistähtaja. (4) Koju laenutatud raamatute tagastamistähtaega võib lugeja soovil pikendada, juhul kui sellele raamatule ei ole nõudlust. (5) Lugeja poolt andmebaasis.

laenutatavad

teavikud

registreeritakse

elektroonilises

(6) Teatmeteoseid ja erilise väärtusega raamatuid koju ei laenutata. (7) Lugeja soovil reserveeritakse talle vajalik õppe- ja teaduskirjandus. Soovijale teatatakse raamatu saabumisest. Kui lugeja raamatule kolme päeva jooksul järele ei tule, laenatakse see järjekorras järgmisele soovijale. (8) Lugeja soovil ja kulul tellitakse meie raamatukogus puuduv teavik teistest raamatukogudest. (9) Lugejal on keelatud edastada laenutatud teavikuid teisele isikule ilma raamatukogu vahenduseta. (10) Teavikute tagastamise tähtaja ületamise iga viivitatud päeva eest on raamatukogul õigus lugejalt nõuda viivist. Viivise suuruse määrab Oru vallavalitsus. (11) Tähtajaks mitte tagastatud teavikute kohta saadetakse lugejale meeldetuletus. (12) Lugeja peab laenutatud teavikuid hoolikalt hoidma ja rikkumisest või hävimisest teatama raamatukoguhoidjale.


(13) Teaviku rikkumise või tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud selle asendama või tasuma selle hinna kuni kümnekordses ulatuses. Lugejalt, kes ei ole nimetatud kohustust kuue kuu jooksul täitnud, võib raamatukogu kojulaenutuse õiguse ära võtta üheks aastaks. (14)

Alaealiste tekitatud kahju hüvitavad lastevanemad.

(15) Raamatukogul on õigus kasutada inkassofirmade abi tagastamata teavikute leidmiseks. (16)

Raamatukogu külastaja ei tohi oma käitumisega häirida teisi lugejaid.

IV LÕPPSÄTTED § 4. Lõppsätted (1) Määrus jõustub 08.aprillil 2007 a. (2) Tunnistada kehtetuks Oru Vallavaolikogu 14. juuni 2000 määrus nr 14 “Oru külaraamatukogu kasutamise eeskiri”

Ülo Loorens Vallavolikogu esimees

Kasutusjuhend  

http://www.oruvald.ee/images/docs/raamatukogu/kasutusjuhend.pdf

Kasutusjuhend  

http://www.oruvald.ee/images/docs/raamatukogu/kasutusjuhend.pdf

Advertisement