Page 1

Lisa Kinnitatud Oru Vallavolikogu 01.02.2007 määrus nr 34

ORU HOOLDEKODU ARENGUKAVA 2007-2010 I. SISSEJUHATUS Oru Hooldekodu asub endises Räägu karimõisa hoones alates 1949. aastast. 01.01.2007 a seisuga viibib Oru Hooldekodus 51 inimest, neist vanemaid kui 65 aastat on 26 inimest, vanuses 26-65 aastat on 24 füüsilise või vaimse puudega invaliidi. Hooldekodu koha maksumus 2007 aastal:  hooldus - 4500.- kr.  põetus – 5000.- kr.Hooldekodu eelarve on neil aastail 2,6- 3,1 miljonit. Hooldekodu annab tööd 16 valla elanikule. 1998. a. seoses munitsipaliseerimisega eraldati remondirahasid 400 000.- kr., mille eest vahetati välja aknad, ehitati välja peahoone turvasüsteem, parandati küttekolded. II Hooldekodu suundumus ja eesmärgid Kiirest arenev elu seab hooldekodule omad tingimused ja nõuded. Aastatel 2007-2009 peaks Oru Hooldekodu arengus järgitama alljärgnevaid vanurite ja invaliidide elu paremaks ja turvalisemaks muutmise põhimõtteid:  Parandada hoolealuste elutingimusi ja teenuste kvaliteeti  Kujundada Oru Hooldekodust hästi majandav polüfunktsionaalne sotsiaalhoolekande asutus  Toa rajamine rehabilitatsiooni vajavate hoolealuste tarbeks  Osutada võimalikult laiaskaalalisi sotsiaalhoolekande teenuseid III ARENGUKAVA REALISEERIMISE EELDUSED (1) Koostöö omavalitsuste ja linnadega (2) Riik jätkab enne 1993.aastat hooldekodusse suunatud hoolealuste ülalpidamise finantseerimist IV. VAJALIKUD TEGEVUSED JA INVESTEERINGUD (1) Personali jätkuv koolitus uute hooldusmeetodite rakendamiseks ja uute hoolealuste kontingentide teenindamiseks. (2) Peahoone katuse renoveerimine. (3) Juurdeehituse projekteerimine põetust vajavate klientide jaoks. (4) Saunakatuse renoveerimine. (5) Hooldekodu territooriumi detailplaneerimine ( pargi noorendamine ) (6) Pesuköögi remont ja sisseseade moderniseerimine. V TEGEVUSTE JA INVESTEERINGUTE EELARVE PLAAN


Planeeritav tegevus

Aasta

Märkus

Peahoone katuse 2007 Riigi eelarvest renoveerimine Põetust vajavate klientide 2007 Hooldekodu eelarvest hoone eskiisprojekti koostamine Põetust vajavate klientide 2009-2010 Projekti alusel hoone ehituse alustamine Saunakatuse vahetus 2008 Projekti alusel Pesuköögi remont koos 2009 Projekti alusel sisseseade moderniseerimisega Territooriumi 2010 Hooldekodu eelarvest detailplaneering Käesolev arengukava ei näe ette hooldekodu poolset laenukapitali kasutamist. Kõik vajalikud investeeringud peavad tulema projekti rahadest, koostööst omavalitsustega, muudest laekumistest või osaliselt kohamaksumuse rahadest.

arengukava  

http://www.oruvald.ee/images/docs/hooldekodu/arengukava.pdf

arengukava  

http://www.oruvald.ee/images/docs/hooldekodu/arengukava.pdf

Advertisement