Page 1

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotlus TAOTLUS KORRALDATUD JÄÄTMEVEOGA MITTELIITUNUKS LUGEMISEKS ORU VALLAS

Jäätmevaldaja andmed Jäätmevaldaja nimi Aadress Telefon, fax, e-post Kontaktisik Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise aeg Soovitatav liitumisest Algus: Lõpp: vabastamise aeg Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise põhjendus

Jäätmevaldaja selgitus enda poolt korraldatud keskkonnaohutu ja nõuetekohase jäätmekäitluse korralduse kohta:

Taotleja allkiri: Kuupäev: Oru Vallavalitsuse seisukoht jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise avalduse kohta

Nõustuda

Mitte nõustuda

Nimi, allkiri, kuupäev

20111115083117  

http://www.oruvald.ee/images/docs/jaatmemajandus/20111115083117.pdf

20111115083117  

http://www.oruvald.ee/images/docs/jaatmemajandus/20111115083117.pdf

Advertisement