Page 1

ORU VALLA TEABELEHT 29.aprill 2008

NR

2

Turvavarustuse kasutamine võib päästa elu Politsei igapäevatöö lahutamatu osa on liiklusjärelevalve teostamine, sealhulgas kindlasti ka turvavarustuse nõuetekohase kasutamise kontrollimine. Neljarattaliste puhul tähendab see, et jälgime turvavöö kinnitamist ning laste turvavarustuse kasutamist, kaherattaliste puhul kaitsekiivri kandmist. Lääne regioonis (Pärnu-, Lääne-, Rapla-, Järva-, Hiiu- ja Saaremaa) hukkus 2007. aastal 51 inimest, neist 32 ei kasutanud turvavarustust. Hukkunutest 24 ei kasutanud turvavööd, kaheksal juhul oli kasutamata jäetud kaitsekiiver. Tehes lihtsa arvutuse nende kurbade arvude taustal saame tulemuseks, et 63% juhtudest oli oma osa traagiliste tagajärgede puhul turvavarustuse kasutamatajätmisel. Turvavöö kasutamine peab olema elementaarne harjumus: nii nagu autorooli istudes sõidu alustamiseks kasutame süütevõtit, et sõitma hakata nii peaks olema iseenesest mõistetav sõitu alustades ka turvavöö kinnitamine. Suur on tõenäosus, et liiklusõnnetuse tagajärjel võib mootorsõidukis viibivatel isikutel tänu turvavöö nõuetekohasele kasutamisele esineda tunduvalt vähem kehavigastusi või üldse mitte, võrreldes sellega, kui nad jätaksid turvavöö kinnitamata. Täiskasvanud peavad turvavöö kasutamisel olema heaks eeskujuks lastele. Lisaks sellele, et autorooli istudes kinnitada oma turvavöö, peame pöörama tähelepanu ka sellele, et lapsed järgiks meie eeskuju ning turvavöö kasutamine nii kõrvalistmel kui ka tagaistmel peab saama heaks harjumuseks kõigile kaasreisijatele. Väikelaste puhul on lastele mõeldud nõuetekohase turvavarustuse olemasolu ja kasutamine väga tähtis. Ei tohi unustada, et juhul kui turvatool lapsega pannakse esimesele istmele ja auto on varustatud turvapadjaga tuleb see välja lülitada. Eriti kurb on vaadata kui lapsevanem on võtnud lapse esiistmel oma sülle ja pannud turvavöö üle lapse. Ainuüksi mõte sellest, millised tagajärjed ka järsul pidurdamisel võivad olla, teeb haiget. Jääb arusaamatuks, miks täiskasvanud sellise ohtliku valiku teevad ja istuvad esiistmele, väikelaps süles.

ka kinnitamata turvavööga sõitjat, ja seda ka üheaegselt, samas sõidukis viibijate korral. Seega vastutab kinnitamata turvaöö eest nii juht kui sõidukis sõitja. Liiklusõnnetustes hukkunuid 2007. a, territoriaalsete struktuuriüksuste lõikes: 2007

Turvavööta Hukkunuid hukkunuid

Pärnu PO Paide PJ Rapla PJ Haapsalu PJ Kuressaare PJ Kärdla PJ

11 11 13 8 6 2

Kaitsekiivrita

5 3 4 7 3 2

1 2 2 1 2

Lääne Politseiprefektuuri politseiametnike poolt 2007. a teisel poolaastal ja 2008. a jaanuaris avastatud turvavarustuse nõude eirajaid: 400 350 300 250 200 150 100 50 0 rikkumisi

juuli

august

september

oktoober

301

396

288

319

november detsember 228

241

jaanuar 299

Kuigi politsei eesmärk ei ole võimalikult paljude inimeste karistamine tasub meeles pidada, et turvavarustuse kasutamatajätmise eest võib karistada rahatrahviga, mis võib ulatuda kuni 3000 kroonini. Turvavöö kinnitamine kampaania ja tugevdatud kontrolli ajal ei tohiks olla vaid karistamishirmus tehtav liigutus, see peaks olema hea harjumus ja elunorm kogu aeg. Politsei soovitab kõigil kasutada nõuetekohast turvavarustust, sest teada on, et selle nõude eiramine on üks olulisi mõjutavaid tegureid traagiliselt lõppevate liiklusõnnetuste puhul. Joosep Kaasik politseidirektor Lääne PP korrakaitseosakond

Politseiametnikul on õigus trahvida nii juhti kui

Oru valla üldplaneeringu algatas Oru Vallavolikogu 21. 12. 2005 a otsusega nr 17. Oru valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatas Oru Vallavalitsus 24. 04. 2006 korraldusega nr 62. Oru valla üldplaneering on vastu võetud Oru Vallavolikogu 26. 03. 2008 a otsusega nr 156. Üldplaneeringu eesmärk on valla territooriumi arengu põhisuundade ja tingimuste määramine. Oru valla üldplaneeringu eskiislahenduse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruandega on võimalik tutvuda Oru vallamajas 7 aprillist kuni 5 maini igal tööpäeval kella 8-16. Üldplaneeringule ja KSH aruandele saab esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kirjalikult 5 maini aadressil Linnamäe PK 91001 Läänemaa või vallavalitsus @oruvald.ee Üldplaneeringu projekti KSH aruande avalik arutelu toimub 12. mail kell 12 Oru vallamajas.


Lk 2

ORU KOOL ANNAB TEADA ! 15. aprillil toimus Oru Koolis matkapäev. Kokku võttis osa 68 õpilast, kes olid 3- 6 liikmelistes võistkondades. Mängus olid erinevad punktid, kus tuli lahendada sudokut, otsida taimi ja peidetud objekte, lasta õhupüssist märki , läbida takistus ja tunda ilmakaari. Tulemusi ja pilte saate vaadata kooli kodulehelt www.oru.edu.ee Täname matkapäeva korraldajaid: Kaidi Sits, Renee Kark, Kalle Karm, Hardi Rehkalt, Lauri Patsler, Taavi Vaher, Svetlana Mustkivi ja Kaja Orul. 23. aprillil oli koolis Naljakütkes, kus seekord (siiani Luulekütkes luuletuste lugemisega) loeti anekdoote ja naljandeid. Naljakütkes oli igatahes väga menukas ja kindlasti korraldame seda ka järgmisel aastal. Kiitsime hea nalja ja esituse eest järgmisi õpilasi: Raiko Peikel, Karmel Lääts, Ragnar Ait, Tambet Kuimet, Artur Kuusklaid, Jüri Višovan, Martten Tiitsma, Marisol Soosaar, Mihkel Ljubimov, Harald Limbak, Dinara Khalilova, Andreas Peikel, Silver Hinno, Kristjan Tiitsma, Ravil Khalilov, Sirja Aljasmets, Talis Tamm, Damir Khalilov, Aare Laanes, Taavi Tsarents, Tavor Tani, Arnold Kuusklaid ja Janar Tamm. 18. aprillil toimusid Oru Kooli spordisaalis Läänemaa Koolispordi Liidu maakoolide korvpalli MV poiste arvestuses. Kokku osales 5 võistkonda. I koha saavutas Nõva Põhikooli I võistkond II koht Ridala Põhikool III koht Oru I Oru Kooli esindasid: Tavor Tani, Talis Tamm, Andres Roos, Kaspar Laurand ja Marko Laanes. 30.aprillil annavad Oru kooli õpilased oma panuse ürituse TEEME ÄRA eelkoristuspäeval. Lapsed koristavad riigimaantee ääri ja Linnamäe parki. 17. mail on PEREPÄEV. Täpsem informatsioon juba maikuus. 21. mail on Spordipäev ja õhtul direktori vastuvõtt.

ÕIGUSKUULEKAS NOOR” Haapsalu politseijaoskond, Lääne maavalitsus ja Läänemaa Noortekogu korraldasid konkursi “Õiguskuulekas noor”, et tunnustada tublisid ja asjalikke noori, kes on positiivsed liidrid, hinnatud sõbrad ja eeskujuks oma eakaaslastele. Noortele toimus Haapsalus huvitav seiklusmäng ja noortele koos vanematega korraldati pidulik tunnustamisüritus. Oru valla tublid noored on: Jane Otisalu, Silvia Mustkivi, Arnold Kuusklaid, Damir Khalilov ja Johannes Nõupuu! Aitäh lapsevanematele, kes korraldasid transporti, Riho Kuusklaid ja Jaak Otisalu!

Linnamäe Lasteaed annab teada 1. aprillil toimus Haapsalu Kultuurikeskuses laulukonkurss Kullalind 2008, lasteaiast osales 4 last: Katarina Sits, Kati Kahn, Reena Roos ja Mario Konks. 2. aprillil tähistasime Linnamäe Lasteaia 18. sünnipäeva temaatilise hommikupeoga. Südamenädala raames 14.-18. aprillil käisid lapsed Räägu jõe ääres matkal, valmistasid tervislikke salateid ja maitsesid neid, viisime läbi spordipäeva. Ka sel õppeaastal osaleme "Ökokrati" keskkonnaharidusprojekti kampaanias OLEN OSA LOODUSEST! Projekt keskendub looduse tundmaõppimisele loodussõbralike väärtushinnangute tutvustamise kaudu. Praktika on näidanud, et läbi laste on võimalik mõjutada pere täiskasvanuid enam loodussõbralikumale ellusuhtumisele. Kui tahame jõuda jätkusuutliku looduse põhimõtete täitmiseni, peame inimesi sel alal harima juba lapseeast alates. 22. aprillil toimus väljasõit Nõva Looduskeskusesse. 30. aprillil osaleme II rühma lastega Haapsalus toimuval Nõidade Peol. Lasteaia emadepäeva-kevadkontsert toimub 9. mail kell 18.00 TÄHELEPANU !

Tiina Laurand noorsootöötaja 2- 21 maini võetakse PRIA büroodes vastu pindalatoetuste taotlusdokumente. Haapsalu Ehituse ABC teeb suveks värvikampaania ! -20%(VIVACOLOR-TIKKURILA-SADOLIN-ESKARO). Pakkumine kehtib ainult välisvärvidele. Selleks, et pakkumisest osa saada, tuleb soovijal võtta vallast taotlus (vallas on taotluste vormid olemas). Soovijal on vaja taotlust, millel tema nimi ja värvikogus (kogust ei pea korraga välja ostma) ning tulla HAAPSALU EHITUSE ABC kauplusesse. Pakkumine kehtib septembri lõpuni ja kui ilm lubab värvida - kauemgi. TERE TULEMAST HAAPSALU EHITUSE ABC-sse !

INFOPÄEV “PINDAALATOETUSED 2008”

Reedel, 9. mail Haapsalu Kutsehariduskeskuses Algus kell 10.00 orient lõpp kell 13.30

Teemad: Otsetoetused, keskkonnatoetused, NATURA alade, ebasoodsate alade ja energiakultuuri toetus.Toetuste saamise tingimused, nõuded taotlejale, taotlusvormide täitmine. Kohustusega seotud toetuste probleemid. Toetuste kontroll. Lektorid on Kõmsil ja Haapsalus Tiiu Kohu ja Saima Toom; Infopäevad on osalejaile tasuta. Päevad toimuvad RAK meede 3.8 toel. Korraldaja on HPL Läänemaa Nõuandekeskus.


Lk 3

“Teeme Ära 2008” “Teeme Ära 2008” on kodanike algatus, kaasates 40 000 vabatahtlikku üle terve Eesti. 3. mail toimuvale koristuspäevale on Oru vallas registreerunud 90 vabatahtlikku. Vabatahtlikud kogunevad 3. mail hommikul kella 10-ks Salajõe lauda juures asuvasse lipujaama. Lipujaam on tähistatud ja seda on kerge leida Nimetatud lipujaamas jagatakse vabatahtlikele kätte kotid ja ülesanded. Palume kaasa võtta töökindad ja et riietus oleks koristuspäevale vastav. Koristuspäev lõppeb kell 15.00 ühise supisöömisega Oru valla sööklas, mis asub Oru vallamajas.

Laundry ProPro-Service gruppi kuuluv Haapsalu Pesumaja alustab kogu Baltikumis ainulaadse vaibahoolduse pakkumisega. Uuel tehnoloogial põhinev vaibapuhastus (kehtib nii sünteetilistele kui villastele vaipadele) on oluliselt tõhusam ja põhjalikum. Puhastatav vaip asetatakse spetsiaalsetele vibreerivatele rullidele käidav pind allpool ning selle tulemusena vabaneb tolm ja liiv kordi efektiivsemalt kui senisel survepesumeetodil. Peale tolmu eemaldamist vaip pestakse, sellelt eemaldatakse plekid, vaip kuivatatakse tsentrifuugides ning viiakse seejärel tuulekanalisse kuivama. Selline meetod mitte üksnes ei puhasta vaipa efektiivsemalt, vaid ka kuivatab selle täielikult, nii et hallituse ja kopituslõhna teke on välistatud. Lõppviimistluseks jääb harjamisprotsess, mil vaiba pinna kiud kammitakse üles ja see omandab endisest hooldatuma mulje. Kuid nagu keemilise puhastuse puhulgi, kehtib ka siin reegel, et vanadest kulunud esemetest ei saa teha uusi, vaid puhtaid. Igale vaibale tehakse automaatselt ka koitõrje. Kodusel meetodil vaipa puhastades jääb sellesse sageli tolmu ning vaiba kuivatamine on tülikas, eriti kevad-sügisesel perioodil kui põrandakatete hooldus poriste ilmade tõttu on eriti oluline. Oluline peab on uudse tehnoloogia keskkonnasõbralikkus. Vaipade puhastamisel kasutatakse nö ringlevaid ressursse, mille tulemusena s a a s t a t a k s e v ä h e m keskkonda. Oma endisi ja uusi kliente ootab Haapsalu Pesumaja Jalaka tänav 78. Maja on avat ud E- R 7 . 4 5 ­ 1 7 .0 0 . Kontaktandmed: haapsalu@laundry.ee, 4757578 Aivo 56624411

TÄHELEPANU ! PALUME VÕIMALUSEL VELSKRI VASTUVÕTULE EELNEVALT HELISTADA— Tel 5177158; 47 95 424 KELL 8.00-17.00ni

Ära jää oma murega üksi Sageli ei oska õnnetusse või hätta sattunud inimene leida tekkinud olukorrast väljapääsu. Ta tunneb ennast liiga jõuetuna võtmaks midagi ette ja ta tõrjub probleemid eemale, tahtmata neid endale teadvustadagi. Aga… Sageli leiab inimene olukorrast väljapääsu ja murele leevendust. Esimene samm lahenduse leidmisel on probleemi selge(ma)ks mõtlemine ja sellest rääkimine. Seejärel on juba lihtsam astuda järgmisi samme, et heita endalt vähemalt osa murekoormast. Ohvriabi… …on tasuta avalik sotsiaalteenus, mille eesmärk on säilitada või parandada ohvri toimetulekuvõimet. Ohvriabile on õigus kõigil inimestel, kes on langenud hooletuse või halva kohtlemise, vaimse, füüsilise või seksuaalse vägivalla ohvriks. Teisiti öelduna saab ohvriabi igaüks, kellele on põhjustatud kannatusi või tekitatud kahju. Ohvriabitöötajad pakuvad emotsionaalset tuge ja jagavad infot abi saamise võimaluste kohta. Vajadusel saab ohvriabitöötaja juhatada abiotsija asutuse või isiku juurde, kes pakub teenust, mis on oluline probleemi lahendamiseks või sellega toimetulekuks. Ära jää oma murega üksi, otsime koos lahendusi! Silver Tigane peaspetsialist Sotsiaalkindlustusameti Lääne ohvriabikeskus Lahe 8a (Lääne Maavalitsuse hoovimaja), 90503 Haapsalu tel: 474 1151 e-post: laane.oa@ensib.ee

Eesti mööbli maaletooja Mebelland Oü pakub võimalust osta mööblit otse meilt tunduvalt odavamalt . Mebelland OÜ pakub unikaalse disainiga mööblit LINK: http://www.mebelland.eu/vallad.xls Ehk tabel koos pisipiltidega(klikkides pildile saab näha pilte suuremalt) ja kogu andmetega. See link oli näidiseks. Kõike head soovib Mebelland-i meeskond


Lk 4

Õnnitleme juubilare: VELLI HINNOBERT HEIGO KRIKK LISETTE TIPPEL ÕIE TÕNISSON ANNA TREUMANN

85 70 90 70 75

MÕISAKÜLA KÜLA SALAJÕE KÜLA SELJAKÜLA KÜLA JALUKSE KÜLA JALUKSE KÜLA

ÕNNITLEVAD ORU VALLAVOLIKOGU JA VALLAVALITSUS

ORU RAAMATUKOGU APRILLIKUU SOOVITUSED

Valter Ojakäär Sirp ja saksofon Eesti muusika grand old mani kolmas Eesti levimuusika ajalugu käsitlev raamat peatub sõjajärgsetel aastakümnetel. Ka siis suruti maha andeid ja loomingulisust, uue elukorralduse ja ideoloogiareeglitega harjumine ning toimetulek nõudis üksjagu meelekindlust. Kuid eesti muusika elas, muusikakollektiivid ja muusikud tegutsesid oma lemmikalal vaatamata välisele survele. Raamat on unikaalne faktitihe, tõeste mälestuskildudega pikitud ülevaade tollasest muusikaelust. Joel Levi Atlantise ja teiste kadunud tsivilisatsioonide atlas Atlantise uskumatu lugu on läbi ajaloo intrigeerinud ning hämmeldanud miljoneid inimesi üle terve maailma. Käesolev atlas tutvustab kadunud «kõrgtsivilisatsiooni» käsitlevaid teooriaid, uurimisretki ja tõendusmaterjale, mis võiksid muuta ajalugu. Hoolikad rekonstruktsioonid ja kaunid pildid veelaustest avastustest aitavad paljastada saladusi selle silmapaistva tsivilisatsiooni kohta, mis võis olla meie tsivilisatsiooni eelkäijaks. Atlantise kõrval on siin kajastatud ka viimaseid teooriaid Mu, Lemuuria ja teiste kadunud tsivilisatsioonide kohta. Juhani Püttsepp Portreed Tallinna loomaaiast Aastatel 2003-2006 käis Juhani Püttsepp koos Eesti Ekspressi fotograafide Ingmar Muusikuse ja Vallo Kruuseriga Tallinna loomaaias, et kirjutada sealsetest asukatest portreelood ajakirjale Lemmik. Kokku sai portreid 24. Käesolev raamat koondab need üheks rohke pildimaterjaliga illustreeritud köiteks.

30.aprillil algusega kell 19 vallamaja ees Fotojahile on oodatud 4-liikmelised soovitavalt nõiakostüümides võistkonnad vanuseastmete järgi: eelkooliealised ( võistkonnas kohustuslik üks täiskasvanu), 1-3 klass, 4-6 klass, 7-9.klass ja vanemad! Peale väikest orienteerumist fotode järgi on viktoriin ja kõikide nõidade tunnustamine valla saalis! LUUAD STARDIVALMIS JA KOHTUMISENI!

2008-04  

http://www.oruvald.ee/images/docs/teabelehed/2008-04.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you