Page 1

LÄÄNE MAAKOND ORU VALD

VALLAVALITSUSE ISTUNGI PROTOKOLL LINNAMÄEL

01.oktoober 2007.a nr 33

Istung toimus Oru vallamaja volikogu saalis. Algus kell 09.00. Lõpp kell 11.00. Istungit juhatas vallavanem Arno Kelnik, protokollis vallasekretär Anneli Nõupuu. Osa võtsid vallavalitsuse liikmed: abivallavanem Varje Paaliste, pearaamatupidaja Evi Peterson, Linnamäe Lasteaia juhataja Marika Prik. Kinnitati järgmine päevakord: 1. Oru Vallavalitsuse esindaja määramine teeseisukorra hindamisel. 2. KeK-I maja krt 15 avalik enampakkumine ja komisjoni kinnitamine. 1. Oru Vallavalitsuse esindaja määramine teeseisukorra hindamisel. Ettekandja vallasekretär Anneli Nõupuu O t s u s t a t i: vastu võtta nelja poolt häälega vallavalitsuse korraldused nr 118 “Oru Vallavalitsuse esindaja määramine teeseisukorra hindamisel.” (protokolli juures) 2. KeK-I maja krt 15 avalik enampakkumine ja komisjoni kinnitamine. Ettekandja vallasekretär Anneli Nõupuu O t s u s t a t i: vastu võtta nelja poolt häälega vallavalitsuse korraldus nr 119 “KeK-I maja krt 15 avalik enampakkumine ja komisjoni kinnitamine.” (protokolli juures)

Arno K e l n i k Vallavanem

Anneli N õ u p u u Vallasekretär

2007 10 01 33  

http://www.oruvald.ee/images/docs/vvalitsus/protokollid/2007-10-01-33.doc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you