Page 1

LÄÄNE MAAKOND ORU VALD

VALLAVALITSUSE ISTUNGI PROTOKOLL LINNAMÄEL

24.september 2007.a nr 32

Istung toimus Oru vallamaja volikogu saalis. Algus kell 09.00. Lõpp kell 11.00. Istungit juhatas vallavanem Arno Kelnik, protokollis vallasekretär Anneli Nõupuu. Osa võtsid vallavalitsuse liikmed: abivallavanem Varje Paaliste, pearaamatupidaja Evi Peterson, Linnamäe Lasteaia juhataja Marika Prik. Kinnitati järgmine päevakord: 1. Sotsiaaltoetuste maksmine. 2. Projekteerimistingimuste määramine. 3. Tele 2 masti paigaldamisest. 4. Maaüksuse jagamine 5. Vaba põllumajandusmaa riigi omandisse jätmine kasutusvaldusesse andmiseks 6. Sotsiaaltoetuse maksmine 7. Linnamäe Lasteaia hoone soojusliku renoveerimise teostaja väljakuulutamine 1. Sotsiaaltoetuse maksmine Ettekandja: abivallavanem Varje Paaliste O t s u s t a t i: vastu võtta nelja poolt häälega vallavalitsuse korraldus nr 110 “Sotsiaaltoetuse maksmine” (protokolli juures) 2. Projekteerimistingimuste määramine. Ettekandja: vallasekretär Anneli Nõupuu O t s u s t a t i: vastu võtta nelja poolt häälega vallavalitsuse korraldused nr 111-113 “Projekteerimistingimuste määramine.” (protokolli juures) 3. Tele 2 masti paigaldamisest. Ettekandja: vallavanem Arno Kelnik Käesoleva hetkega on vallavalitsusele laekunud suulised vastukajad Tele 2 masti paigaldamise suhtes. Ümberkaudsed maaomanikud ei ole nõus masti rajamisega. Teen ettepaneku lisada see volikogu 26.septembil päevakorda ja võtta seisukoht volikogu otsust arvesse võttes. O t s u s t a t i: vastu võtta nelja poolt häälega vallavalitsuse protokolliline korraldus küsimus edastada 26. septembril toimuvale volikogule. 4. Maaüksuse jagamine Ettekandja: vallavanem Arno Kelnik O t s u s t a t i: O t s u s t a t i: vastu võtta nelja poolt häälega vallavalitsuse korraldused nr 114-115 “Maaüksuse jagamine” (protokolli juures)


5. Vaba põllumajandusmaa riigi omandisse jätmine kasutusvaldusesse andmiseks Ettekandja: vallavanem Arno Kelnik O t s u s t a t i: O t s u s t a t i: vastu võtta nelja poolt häälega vallavalitsuse korraldus nr 116 “Vaba põllumajandusmaa riigi omandisse jätmine kasutusvaldusesse andmiseks” (protokolli juures) 6. Sotsiaaltoetuse maksmine Ettekandja: abivallavanem Varje Paaliste O t s u s t a t i: vastu võtta nelja poolt häälega vallavalitsuse korraldus nr 117 “Sotsiaaltoetuse maksmine” (protokolli juures) 7. Linnamäe Lasteaia hoone soojusliku renoveerimise teostaja väljakuulutamine Ettekandja: vallavanem Arno Kelnik Oru Vallavalitsuse poolt delegeeritud (Oru Vallavalitsuse 22.08.2007. korraldus nr 101) ettevõte Resteh OÜ tegi pakkumise koos tööde kirjeldusega järgmistele ehitusettevõtetele: - DoubleWorks OÜ - ARET PROJEKT OÜ - FRANTSISKUS OÜ 20. septembril k.a saatsid omapoolsed pakkumised DobleWorks OÜ (tööde hind 538 484.- krooni) ja Frantsiskus OÜ (tööde hind 590 446.- krooni). 24. septembril saabus ettevõtte ARET PROJEKT OÜ hinnapakkumine summas 499 885.- krooni. Kõigi ettevõtete hinnapakkumised sisaldavad käibemaksu. Võttes arvesse tööde kogumaksumust ja konsulteerides Resteh OÜ-ga, vallavalitsusele ettepanek Linnamäe Lasteaia hoone soojuslike renoveerimistööde teostajaks valida ARET PROJEKT OÜ. O t s u s t a t i: vastu võtta nelja poolt häälega vallavalitsuse protokolliline otsus Linnamäe Lasteaia hoone soojuslike renoveerimistööde teostajaks kinnitada ARET PROJEKT OÜ.

Arno K e l n i k Vallavanem

Anneli N õ u p u u Vallasekretär


2007 09 24 32  

http://www.oruvald.ee/images/docs/vvalitsus/protokollid/2007-09-24-32.doc

Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you