Page 1

LÄÄNE MAAKOND ORU VALD

VALLAVALITSUSE ISTUNGI PROTOKOLL LINNAMÄEL

17.september 2007.a nr 31

Istung toimus Oru vallamaja volikogu saalis. Algus kell 09.00. Lõpp kell 11.00. Istungit juhatas vallavanem Arno Kelnik, protokollis vallasekretär Anneli Nõupuu. Osa võtsid vallavalitsuse liikmed: abivallavanem Varje Paaliste, pearaamatupidaja Evi Peterson, Linnamäe Lasteaia juhataja Marika Prik. Kinnitati järgmine päevakord: 1. Vallavolikogu õigusaktide algatamine. 1. Vallavolikogu õigusaktide algatamine Ettekandja vallasekretär Anneli Nõupuu O t s u s t a t i: vastu võtta nelja poolt häälega vallavalitsuse korraldus nr 109 “Vallavolikogu õigusaktide algatamine.” (protokolli juures)

Arno K e l n i k Vallavanem

Anneli N õ u p u u Vallasekretär

2007 09 17 31  

http://www.oruvald.ee/images/docs/vvalitsus/protokollid/2007-09-17-31.doc