Issuu on Google+

LÄÄNE MAAKOND ORU VALLAVOLIKOGU VIIENDA KOOSSEISU

MÄÄRUS LINNAMÄE

01. veebruar 2007 a nr 35

Oru Vallavolikogu 29.01.2003 määruse nr 8 “Sünnitoetuse ja lapsetoetuse maksmise kord Oru vallas” muutmine. Määrus kehtestatakse “Sotsiaalhoolekande seaduse” § 23 punkt 1 ja “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lõike 3 punkt 2 ja § 22 lõike 1 punkt 5 alusel. 1. Muuta II peatüki TOETUSE MÄÄRAMINE JA MAKSMINE punkt 8 alljärgnevas sõnastuses 1.1 “8. Lapsetoetus (3000.-) makstakse lapse ühe aastaseks saamisel lapsevanema avalduse alusel kas sularahas või ülekandega, vastavalt avalduses märgitud soovile.” 1.

Määrust rakendatakse 01. jaanuarist 2007.a

2.

Määrus jõustub 04.veebruar 2007.a.

Ülo Loorens Vallavolikogu esimees


2007-02-01-35