Page 1

ORU VALLA TEABELEHT 14.juuni 2010 Eesti Maaomavalitsuste Liidu pressiteade Tallinn, 4.06.2010

Projekti „AIP ja WiFi alade arendamine Eesti omavalitsustes” tulemusel said Eesti omavalitsused 1,1 miljoni krooni väärtuses uusi avalikke internetipunkte ja WiFi levialasid. Projekti tulemusena sai 21 omavalitsust 41 avaliku internetipunkti ja 19 avaliku WiFi ala loomiseks või arendamiseks 52 lauaarvutit, 14 elektroonilist infokioskit ja 19 WiFi seadet. Lisaks seadmete ostule korraldati projekti raames avalike internetipunktide töötajatele interneti ja arvuti baaskoolitus ning omavalitsuste infotehnoloogia spetsialistidele WiFi seadme kasutamise koolitus. Oru vallas sai

NR 2

Jalukse külakeskuse AIP ja WiFi ala. Projekti algatas Eesti Maaomavalitsuste Liit ning seda rahastasid 85 % ulatuses Norra ja EMP Finantsmehhanismide toetusskeemist ning 15 % ulatuses projektis osalenud omavalitsused kogumaksumusega 1,11 miljonit krooni. Projekti tegevused toimusid ajavahemikus 2009. aasta oktoobrist kuni 2010. aasta maini. Eesti Maaomavalitsuste Liidu initsiatiivi peaeesmärgiks oli parandada kodanike ligipääsu erinevatele eteenustele, eriti neile, mis vajavad identifitseerimist ID-kaardi kaudu ning seeläbi tõsta kohalike omavalitsuste ja riigiasutuste pakutavate avalike teenuste kvaliteeti.

Hajaasustuse veeprogrammi taotlusvoor on avatud

Võrkpall on võrratu !

Taotleda saab Oru vallas asuvate majapidamiste jaoks toetust kaevude, kaevumajade ja joogiveetorustike ehituseks ning kaevude varustamiseks vajalike tehniliste seadmetega. Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, mittetulundusühingud ja sihtasutused. Taotletavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused on sätestatud regionaalministri 12. 04. 2010 käskkirjas nr 56 “Hajaasustuse veeprogrammi dokument”. “Hajasustuse veeprogrammi dokument” on loeatav Lääne maavalitsuse veebilehe http://www.lmv.ee/index.php? id=31321 EAS-I veebilehelhttp://www.eas.ee/index.php/ avalikule-ja-mittetulundussektorile/avalik-teenustearendamine/ hajasustuse-veeprogramm/uldjutt. Programmdokumendis kehtestatud nõuetekohased taotlused võetakse vastu Oru vallavalitsuses 01.06.2010 kuni 15. 07. 2010.Taotluste viimane esitamise tähtpäev Oru vallavalitsusele on 15. 07. 2010 a. Info keskkonnaja maaspetsialist I.Aasna tel 47 24 654

Oru noored võrkpallurid olid Viljandis edukad. Miks peaks vabatahtlikult laupäeva hommikul kell 4.30 üles ärkama? Sest minu võistkond ärkab ja mina olen üks neist ning täna ootab meid ees sõit Viljandisse Kalevi Kooliliiga finaalturniirile. Nii suurel turniiril ei olnud me veel käinud. Võistkondi oli kokku 18 ning mänge tuli mängida päris mitu. Väga tasavägistes lahingutes tulime lõpuks 11. kohale. Kuid treeneril jäi siiski midagi hinge kripeldama, tegelikult oleks suutnud enamat. Otsustasime, et nii me seda ei jäta ja Viljandist otse sõitsime Pärnusse Schenkeri liiga poolfinaali vaatama, kus olid vastamisi Tartu Pere Leib ja LASE-R/R. Mäng oli väga põnev ning saime kõik sellest palju positiivset energiat ja motivatsiooni. Võtsime poisid kampa ning sõitsime uuesti Viljandisse Eesti Koolispordi Liidu poolt korraldatud võistlustele. Mängisid 6.-9. klasside segavõistkonnad, väljakul 4 tüdrukut ja 2 poissi. Tõestasime nii endale kui ka treenerile, et pole asjata 3 aastat trenni teinud. Meil õnnestus endale välja võidelda pronksmedal! Töö on ennast ära tasunud ja jääb veel ruumi, kuhu edasi pürgida. Tahame tänada Oru Kooli direktorit Andres Kampmanni, kes on leidnud alati võimalusi ja vahendeid selleks, et meie võistelda saaks. Oru võistkonna nimel, Kadi Paaliste

Heakorrakonkurss on alanud ! Jätkuvalt on Oru vallas kavas läbi viia heakorrakonkurss. Konkurss toimub ajavahemikul 01. juuni kuni 31.oktoober, hindamise esimene voor on juba alanud. Teine hindamisvoor viiakse läbi augusti ja septembrikuus. Ettepanekud konkursil osalemisest on vaja esitada vallavalitsusele e-mail: vallavalitsus@oruvald.ee. Ära ole tagasihoidlik ja anna märku endast , oma naabrist või silmajäänud kaunist kodust Oru valla külades. Võitjaid premeeritakse ja tunnustatakse alljärgnevalt: I koha preemia suurus 10 000.-;II koha preemia suurus 5 000.-; III koha preemia suurus 3 000.Heakorrakonkursi komisjoni nimel Anneli Nõupuu PS! Palume kinnistuomanikel hooldada ja hoida korras oma kinnistupiire!


ORU VALLA TEABELEHT

Lk 2

* 490 aastat SOOLU küla esmamainimisest; * 100 aastat tagasi ühendati UUGLA (Jalukse) ja KEEDIKA kool (1910); 28.06 saab 85 aastat kõigile tuntud kodaniku GUNNAR OLLO sünnist. Tema lapsepõlv on seotud SAUNJA külaga. 10.07. 1935— 75 aastat tagasi alustas 18 aastane Gunnar Talback (jalas rautatud saapad) kell 6 hommikul Linnamäelt jalgsimatka ümber Eesti. Matk kestis 80 päeva. Gunnar Talback elas H.Seffers`I peres kasupojana ja eeskujuks oli talle Jules Verne`I romaan” 80 päevaga ümber maailma”. Temast kirjutati järgmist : “Et noormehel oli jõudu ja rammu, siis jõudis ka Lätimaal jalutada Riiani välja. Matka pikkus oli 2000 km ning matk lõppes oktoobris Linnamäel. Lõpp hea, kõik hea”. 26.07— 80 aastat Jalukses sündinud füüsika-matemaatika doktor SULEV ULMI sünnist. (surn. 12.12.1978) 10.08— 100 aastat Keedikas sündinud maastikuarhitekti ALEKSANDER NIINE sünnist. (surn 23.01.1975) 10. ja 11.08—25 aastat tagasi toimusidOru rahvamajas “Kahe kodu ballaadi” võttepäevad. Filmiti koosolekustseeni. Uugla I külapäev toimub 16.juulil, Uugla vana lauda juures. Uugla küla igal kivil, igal puul, igal majal võiks olla rääkida oma lugu. Väga väärika ajalooga Uugla küla on arheoloogide meelispaik, väljakaevamistel on leitud hulgaliselt esivanemate tööriistu, keraamikat ja hinnalisi ehteid. Esimesed teated Uugla mõisast on aastast 1383. Uugla küla aja- ja kultuurilugu on mõjutanud sellised kuulsad suguvõsad nagu Udenkullid, Far ens bachi d, De l a Gar died, Shulmannid, Rosenid, Knorringud. Viimane võõrandamiseelne omanik oli parun Ludvig Karl Knorring. Külapäeval räägib tuntud arheoloog Mati Mandel Uugla väljakaevamistest ja küla ajaloost. Ootame kõiki tänaseid ja endiseid Uugla külaga seotud inimesi, samuti ka kõiki neid, kel soovi koos meiega osa saada Uugla I Külapäevast! Oled oodatud Uuglasse kauplema oma aiasaadustega, käsitööga, talutoodetega jms! Korraldajad on väga tänulikud, kui saate laenata ürituse tarvis pilte Uugla külast, majadest , inimestest, töödest, loodusvaateid jms. Kel huvi ja küsimusi, saab lahkesti ühendust võtta Uugla Küla Seltsingugatel.53759620; Skype:mariece69; email:merekin@hot.ee Õhtul on meie külaliseks ansambel Seelikukütid! Kohtume 16.heinakuupäeval Uuglas! Korraldustoimkonna nimel Maret Arike

22. juunil on kõik seiklushimulised oodatud Mis on Safari? See on jaht ja meil on plaanis jahtida huvitavaid ning omapäraseid kohti Oru vallas ja naabervaldades. Need on paigad, mis lähemas või kaugemas minevikus on mõjutanud meie piirkonna ajalugu. JAANISAFARI JUHEND Moodustame vähemalt 2 liikmelised meeskonnad, võib olla ka suurem, kuid peab mahtuma nõuetekohaselt ühte liiklusvahendisse . Meeskonnale tuleb mõelda nimi ja registreeruda atslaats@hot.ee või helistage 56158422, Ahto Lääts. Stardimaks on 50 krooni meeskonna kohta ja selle saab tasuda sularahas stardis. Paar päeva enne starti saab meeskonna pealik teada stardi asukoha. Stardis saab meeskond sõidulehe, kuhu märgitakse stardiaeg, reeglid, safari infotelefoni number ja vihje järgmisesse kohta jõudmiseks . Kui eksite ära, võite helistada infotelefonile ja teile antakse lisavihje, mis tõsi küll, maksab 2 karistuspunkti. Raja pikkus on 100 kuni 150 km, oleneb teie nutikast marsruudivalikust. Enamus leitavatest kohtadest on mehitatud ja teile antakse seal lahendada lustakaid ülesandeid. Kui te tähistatud punktist kedagi ei leia, otsige paberile jäetud korraldusi. Kontrollpunktide leidmise ja seal lahendatud ülesannete põhjal selgub meeskondade paremusjärjestus. Jaanisafari lõpeb õhtul Linnamäe pargis lõkketule ja tantsumuusika saatel, kus toimub ka autasustamine. VAJALIK VARUSTUS, ET JAANISAFARIL OSALEDA: 1. Tehniliselt korras liiklusvahend 2. Piirkonna kaart või muu tehniline seade orienteerumiseks 3. Fotoaparaat või pildistav telefon 4. Metallkaanega küünal 5. Võistkonna pealikul mobiiltelefon JAANISAFARIL OSALEMISE EELDUSEKS ON, ET MEESKOND TUNNEB LIIKLUSEESKIRJA, LIIKLUSOHUTUST JA NEID RANGELT JÄRGIB, hea tuju, seiklushimu ja teadmistejanu on nagunii alati kaasas! TOREDAT SEIKLUST JA AVASTAMISRÕÕMU Korraldaja Ahto Lääts


ORU VALLA TEABELEHT

Lk 3

TEEME ÄRA 2010 ORU VALLAS 31299 inimest üle eesti, neist 1796 Läänemaalt osales 1.mai talgupäeval. Selline on ametlik statistika, tegelikud arvud on palju suuremad, kõik talgulised ja talgud ei olnud ametlikult Teeme Ära kodulehel registreeritud. Kolmandat aastat korraldatavate talgutega on sündimas tervet Eestimaad ühendav ettevõtmine, milles osalemine muudab meid paremaks, targemaks, hoolivamaks. Ühiselt ja vabatahtlikult tehtud töö annab osalejale väärtuse, mida ei saa mõõta kilomeetrites, tonnides, kroonides. Oru vallas oli mitmeid talguobjekte ja üle 100 talgulise. Tegime üheskoos ära suure töö, koristasime Rannaküla- Linnamäe teeäärt, korrastasime Linnamäe parki, kortermajade ümbrust ja Räägu mõisaparki. Salajõe talgulised remontisid bussipeatust ja tegid koristustöid maastikukaitsealal, Keedika ja Uugla külarahvas korrastasid oma külaplatse. Talgulised koristasid Vedra kalmistut ja kalmistule ehitati kaunis välikäimla. Nii hea on öelda naabrile, tuttavale, töökaaslasele, minu panus on ka selles, et minu koduvald ja terve eestimaa saab puhtamaks ja kaunimaks! Oru vallavalitsus tänab talgujuhte, kes võtsid vastutuse, et kõik tööd laabuks, Kait Kleemann, Ilmar Aasna, Kadi Paaliste, Mare Nõupuu, Aarne Rääli, Renek Loorens, Eha Kallaste, Heli Nõupuu, Maret Arike. Täname toitlustamise korraldajaid Annika Raudkivi ning talgusimmani korraldajaid Ly Küünarpuu ja Tiiu Nõmtak. Mis tehti Uuskaldal? Tänavune veerohke kevad pakkus meile nii silmailu kui muret. Salajõgi on meile ennegi oma vetemölluga elamusi pakkunud, aga et väikesest Räägu kraavist sai mitmeks päevaks suur järv ja kärestikuline jõgi, seda ei osanud keegi arvata! Uuskalda talu üleujutust nägime telerist ja lugesime lehest. Aprilli lõpupäevil palus pererahvas korrastustöödele appi sõpru, tuttavaid ja muidu häid inimesi, toimus Teeme Ära Uuskalda Spordi- ja Puhkekeskuses. Täname südamest vallavanem Arno Kelnik´ut, lasteaiatöötajaid Marikat, Annet ja Sirjet, raamatukogu juhatajat Õnnet koos Piretiga, Sirjet, Heidot ja kõiki tublisid lapsi, kes nendega kaasas olid. Abilisi oli ühtekokku üle 40 ja teie kõigi abiga tegime ära väga suure töö! UusKalda Spordi- ja Puhkeküla pakkumine sellel suvel Oru valla rahvale: Maapurjetamine tööpäevadel hinnasoodustus 50%; Spordiplatside kasutamine tööpäevadel - hinnasoodustus 30% (petank, disc-golf, kroket, indiaca, rannavolle, minijalgpall); Lasteaialaste gruppidele platside rent tasuta (s.h. batuudid, l a s t e mä n g u vä l j a k, v ä l i kö ö k, ka s u t a m i n e , katusealused); Õpilasgruppidele platside rent üritusteks "teenus teenuse vastu" ehk siis laste poolt 1/2 - 1 tundi tööd (olenevalt vanusest), meie poolt kuni 5 tundi platsi kasutamist tasuta; Spordiplatside kasutamine treeninguteks lastele tasuta kuni 2 tundi. Lisainfo: www.uuskalda.ee; info@uuskalda.ee, tel 5084023 Kohtume Uuskalda puhkekülas! Astrid Roosileht ja Kalda talu pererahvas

Mis tehti Vedra kalmistul? Vedra talgu eesmärgiks oli rajada kalmistule käimla, et kalmistul käivad inimesed ei peaks otsima metsa all käimise kohti. Registreerus 10 talgulist, kuid üllatuseks panustas sellesse ettevõtmisse veel rohkem inimesi. Talgupäeval tassisime kalmistult ära suured kivikamakad, korrastasime kalmistu prügila, liigutasime kiviaia krundi piirile, paigaldasime tööriistakuurile uued riivid, ehitasime käimla ja haljastasime selle ümbruse. Tänan kõiki, kes andsid oma vabatahtliku ja tasuta panuse: Heino Kirs (kaevetööd ekskavaatoriga), Ülo Loorens (abistas traktoriga), Ike Lilleorg, Ott Kahn, Heino Villems, Raino Kleemann, Aare Vatter, Lauri Lilleoks, Ahto Jõgi, Janek Loorens, Silver Loorens, Tõnis Küünarpuu! Iga talguline aitas kokku hoida valla raha meie ühisest rahakotist! Materjalidega toetasid: Oru vald, Morion OÜ, Jussike OÜ ning Allan Nõupuu. Suur tänu kõhutäie eest Linpet AS-le ja Annika Raudkivile! Järgmisel aastal soovime taas kogukonna hüvanguks midagi kasulikku ära teha! Talgujuht Renek Loorens Teeääred puhtaks oli meie talguliste motoks! Koristasime Rannaküla teeristist Saunja bussipeatuseni. Huvitavamateks “leidudeks” oli õmblusmasin ja väga, väga suures koguses laste mähkmeid… Tänud kõigile talgulistele! Selles võib küll üsna kindel olla, kes korra ise talguline olnud, see prahti metsa alla ja tee äärtesse ei viska! Tänud Lääne Teed Oü-le, kes pärast prügi ära vedas! Talgujuht Kadi Paaliste

Oru Kooli suvepuhkus on alates 01. juulist.

TÄHELEPANU!

Linnamäe Lasteaias algab puhkus 25. juunil ning uksed avatakse 16.augustil. Oru Söökla on puhkusel alates 21. juuni-09 august Oru Raamatukogu on puhkusel alates 01.juuli kuni 28. juuli


ORU VALLA TEABELEHT

Kooliaasta on kohe otsa saamas ja suvi juba käega katsuda. Viimane veerand on olnud tegevust täis ning on, mida meenutada. Kevade saabudes käisid õpilased mitmel korral õues õppimas. Sõideti Silma Õpikotta, kus iga klass läbis põneva õppeprogrammi. Päeva lõpuks sai igaüks oma käega midagi meisterdada ja endaga kaasa võtta. Kohtuti ka loodusemees Fred Jüssiga, kes lastele loodushääli tutvustas. Märtsis ja aprillis toimusid kaks diskot, millest kutsusime osa saama ka Ridala Põhikooli ja Uuemõisa Algkooli noored. Tants ja trall käisid terve õhtu. Aprilli lõpus külastasid meie kooli kolm vahvat näitlejat Eesti Lasteteatrist. Lihtsate ja geniaalsete vahenditega mängiti õpetlikku etendust "Oi-oi, Rafi!?" Publikuks olid 1.-5. klassi õpilased ja lasteaja lapsed. Etendus oli lastele kaasahaarav ja meeldis väga. 27. aprillil hariti koolinoori ohutuse ja õiguskuulekuse teemadel. Külas käisid päästeamet, politsei ja tuletõrjeuurija. Üritus toimus projekti Kaitse End ja Aita Teisi (KEAT) raames. Mai alguses rõõmustasime kõiki emasid ja vanaemasid iga-aastase emadepäeva kontserdiga. Üles pandi ka käsitöö ja kunstinäitus kaunitest töödest, mida õpilased aasta jooksul valmistanud olid. 13. ja 14. mail pakkisime kogu koolipere kokku ja sõitsime kahepäevasele ekskursioonile. Selleaastane sõit viis meid Pärnumaale ja Viljandisse. Käisime mööda matkaradu ja vaatlesime kaunist Eestimaa loodust ning ajaloolisi vaatamisväärsusi, külastasime Kurgja talumuuseumit ning Tori hobusekasvatust. Kokkuvõte sõidust tehti 31. mail, mil toimus ekskursiooni konverents. Iga klass tegi ülevaate sellest, mida nad sõidul kogesid, õppisid ja mis meelde jäi ning jagasid seda teistega. Lisaks tavapärastele slaidiesitlustele vaatasime lapsevanem Aivo Rääli koostatud videot ekskursioonist, saime osa kahest ekskursioonipäevikust, mis ette loeti ning igaüks sai oma teadmised proovile panna 9. klassi koostatud viktoriinis.

Linnamäe Lasteaia uudised Lasteaias oli mitmeid toredaid üritusi. Koos kooliga käisime 26. aprillil valla saalis vaatamas Viljandi Kultuuriakadeemia etendust "Oi-oi Rafi!". Õpetlik näidend sellest, kuidas enda järel koristada, miks prügi maha ei tohi visata ja miks tuleb käsi pesta. Etenduse sisu ühtis hästi lasteaia õppekavaga. 07. mail tähistasime emadepäeva kevadkontserdiga. Küsimusele: miks on emmesid vaja? vastasid lapsed järgmist: 1) nad teevad sulle süüa; 2) et saaks mänguasju kõrgelt kätte; 3) emmesid on kallistamiseks vaja; 4) emmed kasvatavad lapsi. 17. mail külastas lasteaeda Heino Seljamaa kohverteater ning esines vana hea muinasjutuga "Tuhkatriinu". 19. mail viisime läbi mõlema rühmaga spordipäeva

Lk 4

24. mail võtsid Oru Koolis mõõtu liiklushuvilised noored, toimus Vigurivända maakondlik voor. Osalesid Kõmsi lasteaed-algkool, Haapsalu Linna Algkool, Uuemõisa Algkool ja Oru Kool. Meie õpilastest parimad olid Karmel Lääts, kes saavutas tüdrukute arvestuses 3. koha ja Mikk Naar, kes saavutas poiste arvestuses 3. koha. Ka üldises arvestuses tuli meie kool 3. kohale ning 28. mail käidi piirkondlikul võistlusel Paikusel, kus üldarvestuses saavutati 7. koht. Võistluspäeval sai sooritada ka jalgrattalubade eksamit. Värsked jalgrattalubade omanikud on Karmel Lääts, Raiko Peikel, Mikk Naar ja Mario Konks. Liiklusring jätkab oma tegevust ka järgmisel õppeaastal. Kõiki huvilisi oodatakse osalema! 27. mail toimus traditsiooniline tänuüritus, kuhu direktor Andres Kampmann kutsus aktiivsed ja tublid õpilased koos vanematega. Sel aastal oli kiitust väärivate laste arv eriti suur - kutsutud oli 42 õpilast. Loodame väga, et järgmisel aastal kasvab see arv veelgi. 28. mail helises lõpuklassile viimane koolikell, peeti iga-aastast tutipidu. Üheksandikud said enne eksamiperioodi algust tunda veel kord seda rõõmu ja muretust, mida nad kogesid esimesse klassi astudes. Sel päeval istutasid lõpetajad kooliõuele endast mälestuseks vahtrapuu. 31. mail oli terve kool väljas sportimas. Võisteldi kaugushüppes, 60m jooksus, palliviskes, kuulitõukes ja pikamaajooksus - toimus kevadine spordipäev. Ilm soosis meie ettevõtmist ja päev oli täis lusti ning rõõmu. Kooliaasta lõppes 3. juunil. 1.-5. klassi õpilased sõitsid sel päeval Tartusse rukkileivapäevale ning suuremad klassid lõpetasid aasta väikese grillpeoga. Koolimaja tehti seest ja väljast korda ning veedeti sportliku ennelõuna värskes õhus. Õpetajatel ja õpilastel võistlesid omavahel võrkpallis ja teistel aladel. Külla kutsusime oma head naabrid lasteaiast, et ühiselt suvele vastu minna. 9. klassi pidulik lõpuaktus toimub 19. juunil kell 12:00. Kait Kleemann huvijuht järgmiste aladega: hoota kaugushüpe, hooga kaugushüpe, pallivise, jooks erinevatel distantsidel ja slaalom osavuse ning kiiruse peale. Kõik lapsed olid tublid ja said diplomid ning maiustusi. 28. mail toimus lasteaia lõpupidu, kus kõik lapsed ja töötajad olid riietunud muinasjututegelasteks. Peol oli röövleid, Punamütsikesi, haldjaid, baleriin, printsesse, kuningannasid, Shrek, kuri võõrasema ja draakon. Peojuht oli suur Mõmmi, kes lõbusat üritust juhtis. Täname kõiki II rühma lapsevanemaid, kes aitasid lõpupidu ette valmistada. Sel aastal lõpetas lasteaia ning asub kooliteele 7 last: Aimar Ormus, Lisete Lääts, Marek Rakul, Markus Laksbeg, Risto Ollema, Stella Sassi, Triin Kahn. 29. mail osalesime 10 lapsega maakonna tantsupeol "Läki tantsule!" Marika Prik Linnamäe Lasteaia juhataja


Lk

ORU VALLA TEABELEHT

5

Aprillikuus tutvustasid läänlased lõunaeestlastele oma elu, inimesi ja tegemisi. Tartu Lõunakeskuses toimus Läänemaa päev, millest võtsid osa kõik omavalitsused ja üle 60 Läänemaa ettevõtte, asutuse ja seltsi, kokku 300 inimest. Tartus tutvustati Läänemaa looduse eripära, puhkekohti, kultuuriüritusi ja ettevõtteid. AS Linpet tutvustas ja müüs ulukilihatooteid, Uuskalda spordi- ja puhkeküla näitas, et purjetamine ei ole ainult veespordiala, vaid seda saab harrastada ka maismaal. Allika talu tutvustas loovlaagreid ja puhkevõimalusi Saunjas ning messikülastajatel oli võimalus kohapeal ka tallamassazi nautida.

Koos Koela talumuuseumiga näitasime linalõugutamist ja igaüks sai meisterdada linavildist väikese meene. Lõunaeestlaste jaoks võttis iga vald kaasa oma kingitused, mis päeva lõpus välja loositi. Meie viisime tartlastele kodusaia ja põldmarjamoosi, sest põldmarjad ju sealkandis ei kasva. Täname Tartus osalejaid, AS Linpet esindus Tarmo Küla, Rein Utsar , Anni Paaliste, Uuskalda spordi- ja puhkeküla esindajad Astrid Roosileht ja Kristjan Roosileht, Allika talu esindajad Eliko Notton ja Kaie Linroos, Koela talumuuseumist Päivi Viik ja käsitöömeister Elen Ormus. Täname kingituste tegijaid Lehti Ledis, Laine Ledis, Helle Landes, Astrid Rääli ja Anne Pool. Info edastas Varje Paaliste Läänemaa päeva koordinaator Oru vallas

24. juulil toimub Koela talumuuseumi õuel LääneNigula kihelkonna laulu-, tantsu-, pilli- ja näitemängupäev Lääne-Nigula kihelkonna maadel paikneb tänapäeval kaks valda, Oru ja Taebla. Läbi ajaloo on inimesed omavahel kihelkonnasiseselt läbi käinud, ühiselt asju ajanud ning koos Lääne-Nigula kirikus käinud. Oru ja Taebla vallal on palju ühist kultuurilugu, on igati tervitatav seda tänapäeval mäletada ja rikastada. Kihelkonnapäevale Koela talumuuseumi õuel on oodatud kõik endised ja praegused Lääne- Nigula kihelkonna rahvakultuurikandjad, et tunda taaskohtumise rõõmu, nautida laulu, tantsu, näite- ja pillimängu ning ise soovi korral kaasa lüüa. Koelas esinevad mitmed tänased isetegijad:

tantsurühm Lustiline, Oru Mummid, rahvamuusika harrastajad ning näitemängu huvilised Taebla vallast. Hea muusikamees, võta oma pill kaasa, teeme kohapeal ühe uhke kihelkonnaorkestri! Kihelkonnapäeva tegevused jätkuvad Linnamäel, kus kell 14- 18 toimub pargis Oru laat ja kell 20 Oru simman ansambliga Apelsin. Oled oodatud Koelasse pilli mängima, tantsima, laulma ja niisama kaasa elama, oled oodatud Oru laadale kauplema ja simmanile tantsulööma! Info tel 47 24 653; 56 46 91 91; varje.paaliste@oruvald.ee Varje Paaliste (Oru vald); tel 47 20 310; 53 82 54 01; urmas.naudre@taebla.ee Urmas Naudre (Taebla vald)

LÄÄNEMAA PURJETAS TARTUSSE

LOSSIPARGIS JUTUSTATI LÄÄNEMAA TANTSULUGU Meretuultele avatud, kehva põllumaaga tasane maa. Tasased on selle maa inimesed. Aga rõõmu peab tundma ja ilu tegema. Ilma selleta ei saa. Nii kootakse koidupunast seelikuriie ja tikitakse peale kauneimad õied. Ikka selleks, et rõõmsam ja ilusam oleks. Selga tõmmatakse merena sinetavad vammused, et soojem oleks ning tullakse…. Tullakse iidsete kaitsvate loosimüüride vahele. Ikka selleks, et teistelegi rõõmu ja ilu pakkuda. ( Katkend Läki tantsule tantsupeo kavast) 55 aastat tagasi tantsiti esimest korda Läänemaa legendaarse tantsujuhi Heljo Talmeti tantsu „Läki tantsule“, mis oli sellel aastal Läänemaa tantsupeo nimilugu. Maikuu viimasel laupäeval olid Oru valla 66 rahvatantsijat, väikesed ja suured, tantsimas Läänemaa tantsuetenduses “Läki tantsule”.

Kauneid mustreid tantsumurule tegid lasteaia tantsulapsed, juhendaja Marika Prik, Oru kooli I klassi tantsurühm ja 3-6. klassi tantsurühm, juhendaja Ruth Kampmann, tantsurühm Oru Mari, juhendaja Varje Paaliste, tantsurühm Oru Mummid, juhendaja Eha Toomsaar ja tantsurühm Oru Jommid, juhendaja Elo Jürise! Oru Kooli 3.-6.klassi tantsurühmal valmisid peo eel kaunid rahvarõivad. Tüdrukud kannavad seelikuid, mis on valmistatud Soolu külast, Liisa Reitelilt 1920 aastal Eesti Rahvamuuseumile antud seelikutriibustiku näidise järgi. Ülestähendatud andmete järgi peaks seelikutriip pärinema aastast 1850. (Kasutatud Marju Heldema lõputööd Lääne- Nigula kihelkonna rahvarõivaste kohta) Tänud kõikidele tantsijatele, tantsuõpetajatele ja saatjatele, ilus pidu oli!

Vallaametnike puhkuste ajakava Vallavanem Arno Kelnik— 24.aprill-07.mai ning 23.august-09.september; Abivallavanem Varje Paaliste— 05.juuli-23.august; Vallasekretär Anneli Nõupuu—05.juuli-23.august; Sünni—ja surmaaktide koostamiseks puhkuse perioodil pöörduda Lääne Maavalitsuse Perekonnaseisuosakonda aadress Ehte 9, tel. 47 25 671, 47 25 670 Pearaamatupidaja Evi Peterson—01.juuni– 18.juuli; Keskkonna—ja maaspetsialist Ilmar Aasna—02.august-15.august ning 06.setpember– 05.oktoober. Kassapidaja-raamatupidaja Mare Nõupuu— 05. juuli-04.august


Lk 6

Õnnitleme lapse sünni puhul ! ALVIN SILDE 02.03.2010 Õnnitlevad Oru Vallavolikogu ja Vallavalitsus

ÕNNITLEME AUVÄÄRSES EAS JUUBILARE Uugla küla 75 JOHANNES ILLIK ALIIDA DOBRELUTS Salajõe küla 85 LEHTI HEERINGAS Vedra küla 85 HELGA EEVERT Saunja küla 80 MARTHA90 MARTHA-ALIDE METS Linnamäe küla ÕNNITLEVAD ORU VALLAVOLIKOGU JA VALLAVALITSUS

SUVISED ORU RAAMATUKOGU SOOVITUSED

22. juunil kell 20 Linnamäe pargis Pidu sisutavad Tantsurühm Oru Jommid Kloun Ummi Väike tsirkus Ansambel A La !

Rendin peotelki suurusega : 4x8 meetrit. Müüa lõhutud küttepuid 350.– kr /m3 Renek 56642483

HALJASTUSTÖÖD Murude rajamine, tänavakivide paigaldus, istutustööd, piirete ehitus, haljastusprojektid, aednikuteenused. GSM: 55 79949;

www.vanasaunat.ee

Oru valla teabelehte annab välja Oru Vallavalitsus (tel. 472 4650, e-post: vallavalitsus@oruvald.ee) tasuta .

Eluloo ja mälestusteraamatud: Elsbeth Parek …ja põlvest põlveni kajab Lagle Parek Mina ei tea, kust ma rõõmu võtan Kirsti Vainküla Ervin Abel. Siin ma olen. Voldemar Lindström, Gunnar Press Uba. Toomas Uba Erast Parmasto Ühe seenevana elupäevad Mihkel Mutt Mälestused I – III Hannes Võrno Poisi lugu Urve Tinnuri Toomas Anni. Tavatult tavaline „Minu…“ sarja on lisandunud Kanada, Kolumbia, Taani, Maroko, Mongoolia, Nepaal. Jeremy Clarkson No tule taevas appi Pööraselt naljaka autosaate «Top Gear» saatejuht võtab oma värskeimas kirjutiste kogumikus taas ette maailma parandamise raske töö. Tove Jansson Suveraamat Autor on siia pannud oma isiklikke kogemusi lõpututest saaresuvedest. «Suveraamat» on pärl kesk kirjanduse merd, sõõm värsket õhku, viimase komani täis armastust inimese vastu. Põhjamaades on see raamat saavutanud klassika staatuse. Vladimir Fainštein, Mati Kaal ja Aleksei Turovski Nad kuuluvad maailmale Kuigi loomadest, on see eelkõige suhteraamat. Kirjutatud suhetest, mis tekivad inimese ja looma vahel. Inimene peab selleks armastama loomi, oleme suhte loomisel entusiast, oma töö täielik professionaal. 2010 aasta on lugemisaasta. Varem on olnud mitu raamatuaastat: aastatel 1935, 1975 ja 2000. Lugemisaasta toimub esimest korda. Lugemisaasta on mõeldud kõigile, kes oskavad ja tahavad lugeda või alles õpivad lugema või kes mingil põhjusel veel ei loe. Lugemisaasta toimub kogu Eestis. Lugemisaasta eesmärk on tuletada meelde, et lugemine on nauding, mis annab nii elamusi kui teadmisi. Pealegi on lugemine üks vähestest tasuta ajaveetmisviisidest - raamatukogude kasutamise eest ei küsita endiselt midagi. Iga uut raamatut lahti tehes avaneb meile uus maailm, mille tegelastele kaasa elame ja paremal juhul end mõnega neist ka samastame. Või hangime infot või õpime midagi. Või teeme seda kõike korraga, sest hea ilukirjandus õpetab nii mõndagi sõnavara, kirjavahemärkide ja lauseehituse kohta, aga ka mõtete väljendamise selguse, metafooride ja tihti ka loogika kohta. Veel parem, kui teos paneb meid, lugejaid, elu ja maailma üle järele mõtlema. Oru Raamatukogu tänab kõiki tasuta raamatu laadast osavõtjaid. Nii neid, kes aastate jooksul on oma raamatuid laada tarbeks raamatukogule toonud, kui ka kõiki laadalisi. Kuna tasuta raamatute laada vastu on huvi küllalt suur olnud, siis toimub laat ka sellel sügisel. Head lugemisaasta jätku!

2010 06  

http://www.oruvald.ee/images/docs/teabelehed/2010-06.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you