Page 1

23.september 2013.a NR 3/13

Täna lehes:

INFO VALIJALE

INFO VALIJALE

1

Oru Kooli uudised

2

Linnamäe Lasteaia uudised

2

Kogudes Oru Hooldekodu suvehetki

3

Oru-Salajõe ratkaretk

3

Kätte jõuab küttehooaeg

4

Oru Raamatukogu uued raamatud

5

Kogemusnõustamine puuetega laste vanematele

EL toiduabi jagamine Euroopa Liidu toiduabi on mõeldud enim puudust kannatavatele peredele ja isikutele. Oru vallavalitsus jagab EL t oi du ab i ee li st at ult p alj ul ap s eli st ele ja üksikvanemaga peredele, toimetulekutoetuse saajatele,töövõimetuspensionäridele ja puudega isikutele. Toiduabi kättesaamiseks palun eelnevalt aeg kokku leppida tel 56 46 91 91; 47 24653; Varje Paaliste

5

10.10.–16.10.2013 El ektr oonil i ne hääletamine algab 10. oktoobril kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni hääletamise lõpuni 16. oktoobril kell 18.00. 14.10.-16.10.2013 Eelhääletamine toimub kõigis valimisjaoskondades kell 12.00 20.00. Valimispäevale eelneval neljapäeval, reedel ja laupäeval hääletamist ei toimu. Enne valimisi saadetakse valijale tema registrijärgsele elukoha aadressile valijakaart. Kui valijakaarti ei ole 15.päevaks enne valimispäeva kohale jõudnud, saab selgituse saamiseks pöörduda vallasekretäri Anneli Nõupuu poole. 20.10.2013 VALIMISPÄEV! Hääletamine toimub kell 9.00 - 20.00. Toimub ka kodus hääletamine. Oru vallas saab valida Eesti kodanik, kes: 1) hiljemalt valimispäevaks on saanud 18aastaseks; 2) on Eesti Vabariigi kodanik; 3) omab Eesti rahvastikuregistri andmetel elukohta Oru vallas. Oru vallas saab valida välismaalane, 1) kes elab Eestis alalise elamisloa alusel;

2) omab Eesti rahvastikuregistri andmetel elukohta Oru vallas; 3) on valimispäevaks elanud seaduslikult vähemalt viimased viis aastat Oru vallas. Kui valida sooviv inimene ei saa tervislikel või muudel põhjustel hääletusest mõnes valimisjaoskonnas osa võtta, siis on võimalik Oru Vallavalitsusele, aga ka elu- või asukohajärgsele valimiskomisjonile esitada kuni valimispäeva (20. oktoober 2013) kella 16:00-ni kirjalik taotlus. Seejärel viivad vähemalt kaks jaoskonnakomisjoni liiget läbi hääletusprotseduuri hääletada soovinu taotletud kohas. Linnamäe jaoskonnakomisjon asub Oru vallamajas, Linnamäe küla, Läänemaa, telefon - 47 24 650. Kandidaatide nimekirjadega saab tutvuda Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehel (vvk.ee), samuti valimisjaoskonnas . Valimisjaoskonda tuleb kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument (näiteks pass, isikutunnistus, juhiluba, pensionitunnistus), millel on isiku nimi, sünniaeg või isikukood ja foto. Valijakaarti ei ole vaja kaasa võtta. Info jaoskonnakomisjonide asukoha kohta on ka Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehel (vvk.ee).

Pereõe vastuvõtt Oru valla pereõe vastuvõtt on Linnamäe arstipunktis; esmaspäev - kell 9.00 - 13 00 kolmapäev - kell 9.00 - 13 00 neljapäev - kell 9.00 - 13 00 Eelnevalt palume aeg vastuvõtule broneerid tel 47 33 232 või 47 95 424


ORU VALLA TEABELEHT

Kuigi ilmad on veel suviselt soojad, on uus kooliaasta täie hooga alanud. Uuel õppeaastal alustas Oru Koolis õpinguid 94 õpilast. I klassis õpivad: Raido Ainlo Astrid Kreemann Carola Liik Karen Loorens Hugo- Bert Muru Anete- Lota Rakul Helari- Saamuel Sell Klassijuhataja on õp Merlin Roosi. Sellest õppeaastast õpib meie koolis veel uusi õpilasi: 5. klassis Margareth Kampmann ja Laura- Eliise Kaevats. 6. klassis Rasmus Romeo Truuver, 7. klassis Raigo Ainlo, Laura Kiisk, Kristi Lebedev, Reio Mikk ja Kristian Seitkaliev, 9. klassis Mark- Aaron Ment ja Sander Pihlak. Kooliaasta algas meil väga sportlikult. 3. septembril toimus Haapsalu linna staadionil tervele koolile spordipäev. Lisaks sportimisele toimus suurematele ja

Lk 2 Lk 2

väiksematele põnev fotojaht, kus pildi järgi pidi leidma õige koha. Suuremate ülesandeks oli õiges kohas teha etteantud teema järgi pilt, väiksemad otsisid aga tähti, millest pidid kokku saama ühe lause. Septembrikuu viimasel nädalal on koolis sügisnäitus, oktoobrikuus tähistame loomakaitsepäeva, õpetajatepäeva ja kooli sünnipäeva. Koolipere soovib kõigile ilusat sügise jätku!

Alanud õppeaastal on lasteaia nimekirjas kokku 36 last. Sellel aastal lasteaias plaanilist remonti ei teostatud, küll aga paigaldati lastele kaks liivakasti ja üks pargipink õuealale, kastidesse sai toodud uus puhas liiv. Kaasajastati lasteaia elektritehnilised paigaldised ehk korrastati elektrikilbid rühmades ja kilbiruumis. Väljastati uued skeemid, kontrolliti ja uuendati rikkevoolukaitsmed ning korrastati maandused. 21. augustil 2013. a. väljastati Teimilabori poolt lasteaiale elektripaigaldiste nõuetekohasuse tunnistus. Kokkuvõtteks: igapäevane ümbritsev keskkond lasteaias muutus veel turvalisemaks. Koostöös lapsevanematega korraldame sügisnäituse "LÕBUS SÜGIS" kuhu ootame vahvaid leide metsast, aiast ja põllult kuni septembrikuu lõpuni. Kogu alanud õppeaasta jooksul osaleme endiselt projektides "Ökokratt" ja "Kiusamisest vaba lasteaed", palju pöörame tähelepanu sotsiaalsetele oskustele ja viisakale käitumisele. Käime väljasõitudel looduskaunites kohtades, sest keskkonnakasvatusel on lasteaia õppekavas tähtis osa. Veel ootame külla erinevaid lasteteatreid külalisetendustega, tähistame rahvakalendri tähtpäevi, osaleme tervist edendavates tegevustes ning valmistume hoolega kooliks. Vastavalt võimalustele on lasteaeda soetatud kaasaegseid õppemänge, mis arendavad laste loovust ja mõtlemist ning on tegevuste läbiviimisel suuresti abiks. Osalesime kogu pedagoogilise personaliga augustikuus koolitusel "Motiveeriv ja tulemuslik töö organisatsioonis." Tuletame meelde, et pimedal ajal vajame taas helkureid; helkur on kõige odavam elukindlustus ja selle kandmine kohustuslik! Värvilist ja meeldivat sügist kogu vallarahvale!


ORU VALLA TEABELEHT

Kogudes Oru Hooldekodu suvehetki Oru Hooldekodu seekordne suvi oli värvikirev ja täis ilusaid hetki, mida on mõnus sügishämaruses ja talvekülmas meenutada. Igapäevaste toimetuste kõrvalt leidsime aega sellesuviseks väljasõiduks Paldiskisse ja selle ümbrusesse.

Oru Hooldekodu eksursioonil.

Külastasime Väike Pakri panka ja Madise külaseltsi platsil pidasime pikniku värskes õhus. Tõdesime taaskord, et sinise taeva all ja rohelisel murukamaral maitseb iga toit imehästi. Täis uut energiat viis teekond meid edasi Madise kirikusse, kus meile anti põhjalik ülevaade piirkonna- ja kiriku ajaloost. Järgmisena külastasime kuulsat Padise kloostrit ning siinkohal oleks patt jätta mainimata kloostri värvikat ajalugu. Klooster rajati 14. sajandil tsistertslaste munkade ordu poolt. Ehitus koos vaheaegadega kestis üle 200 aasta ehk kuni 16. sajandini. Läbi sajandite on klooster olnud sõdade ja piiramiste keskel, misjärel vajus klooster varemeisse. Restaureerimistöödega alustati 1930-ndatel

Lk 3

aastatel. Aastal 2001 lõpetati korrastustööd kuid kloostri lääne- ja lõunakülg on siiani varemetes. Tänapäeval toimuvad Padise kloostri kirikusaalis kontserdid ja kultuuriüritused. Sellise ajaloolise pagasiga lõppes ka meie tore väljasõit ning oli aeg naasta oma igapäevaste tegemiste-toimetamiste juurde, mille kordumatu jada annab elule oma säravad hetked. Kindlasti ei saa mainimata jätta meie oma ,Oru Hooldekodu, grillipidu jaanipäeval. Seekordne jaanipäev oli õnnistatud vapustavalt ilusa ilmaga ja kõik muu, mis ühe traditsioonilise jaaniõhtu juurde kuulub, oli samuti olemas: lõkke praksumine, vorstide särin, mõnus jutukõmin, hea muusika ja kes teab, võib-olla ka jaaniussi otsimine. Meie jaanipäev sai ka filmilindile; Ardo Tann ehk operaator Kõps, veetis õhtu kaamera taga ja nüüdseks juba kroonika valdkonda kuuluvat filmilõiku on võimalik järelvaadata internetis. Suvehetkede hulka kuulub vaieldamatult ka iga-aastane tuletõrjeõppus, kus lihvime kõigile nii vajalikke oskusi ja teadmisi, mida loodetavasti kunagi päriselus vaja ei lähe, ent mida kindlasti ka unustada ei tohi. Igakuiste sünnipäevade tähistamine päädis augustis suure juubelipeoga- Juta Notton sai 80- aastaseks. Sünnipäeva veetsime seekord söögisaalis kuid kui ilmad lubavad siis toimuvad suviste sünnipäevalaste peod pargis. Sünnipäevadest võtavad osa kõik, kes suudavad ja tahavad veeta toredaid tunde mõnusas seltskonnas Oru Hooldekodu sai eelmisel aastal uue välisilme, siis selle aasta lõpul loodame oma samme seada värskelt remonditud koridorides. See oleks tõeline jõulukink meile kõigile. Natuke ärevust meie igapäevaellu toob valdade liitmine ja vähemalt hetkel tundub tulevik ebaselge, ent niisugused kõhklused-kahtlused kaasnevad pea kõige uue ja tundmatuga. Kindlasti läheb mööda ka see ärev hetk, et luua pinnas ettevalmistatud ja kaalutletud uuele algusele. Edukaid, rõõmsaid ja põnevusest ärevaid uusi algusi teile kõigile! Oru Hooldekodu juhataja Aili Nõupuu

ORU-SALAJÕE RATTASÕIT 24. augustil toimus Rakser Rannarootsi rattasõitude sarja viimane ehk IV etapp - Oru-Salajõe rattasõit. Seda siis juba kolmandat aastat järjest. Sõideti 20 km ning eelkooliealised 500 m pikkusel rajal. Pikk rada algas ning lõppes Linnamäel, kuid läbis Oru, Mõisaküla, Vedra,Ingküla ja Salajõe külasid. Sõit kulges nii asfalt-, kruusa-, metsa- ja põlluteedel. Pikal rajal osales 78 ratturit ning lühikesel 15 pisikest ratturit. Eriti tublid olid 6-aastane Robert ja 7-aastane Karen, kes läbisid ka selle pika ja raske raja. Renek Loorens

Kohtumiseni rattastel !


ORU VALLA TEABELEHT

Lk 4

Kätte jõuab kütmishooaeg Sügiseste ilmade saabudes alustavad ahjudepliitide omanikud niiskuse peletamiseks kütmist, seega tuletame meelde põhitõed ikka selleks, et õnnetus tulemata jääks. Esmalt tuleks pliidi pealt sinna kuivama pandud esemed ära tõsta. Kui korstnapühkija pole veel käinud, siis tuleks ta kiiremas korras kutsuda, sest sageli vajavad küttekehad lisaks korralikule tahmaküürimisele ka pisiremonti. Tahma tekitavad lõõrides märjad puud ning prügi või plastiku põletamine, seega hoidke oma küttekehade tervist ning kütke neid kuivade puudega ning pange prügi selleks ettenähtud kohta. Samuti ei tohi pliiti või ahju, millel tuli all, omapäi toimetama jätta, õnnetuse korral on just kiire põlengu avastamine suurte kahjude vältimiseks oluline. Kui kedagi kodus pole, kes siis päästjad kutsub? Tsiteerides klassikuid ehk katkend Antoine de Saint-

Kooliaeg on tore aeg.... Suvi lõpeb aru saan tähelepanelik taas olema ma pean koolitee, mis pole pikk tundub terve igavik Et kõik uue kooliaasta päevad oleksid toredad, tuleb meil

kõigil, nii suurtel kui väikestel muutuda tähelepanelikumaks. Me kõik teame, et sõiduteed võib ületada ainult foori rohelise tulega ja kõige ohutum on seda teha tähistatud ülekäigurajal, kuid siiski kipub see vahel lastel ununema. Ja kui veel mõni täiskasvanu ees reegleid rikub, on õnnetused lihtsad tulema. Siinkohal peavad appi tulema vanemad, kes kõik tarkuseterad koolilastele uuesti meelde tuletavad ning head eeskuju näitavad. Algklasside laste vanematel soovitame kindlasti koolitee koos läbida ning rahulikult seletada ja ohtlikele kohtadele tähelepanu juhtida. Lapsele võib tee juba tuttav olla, kuid arvestama peaks ka võimalusega, et näiteks suve jooksul on tehtud tänavatel või liikluskorralduses olulisi muudatusi ja sisseharjunud liikumine vajab muutmist. Tore hilissuvine jalutuskäik oma kodulinnas või külateel peaks olema mõnus eelhäälestus algavale sügisele ja kooliaastale. Tänases, paljuski tehnikale põhinevas maailmas ei tohiks koolielevuses unustada ka nende vidinate turvalisust. Olge kindlad, et teie laps oskab hinnata oma mobiiltelefoni või tahvelarvuti väärtust ning teab, kuidas neid hoida. Kurba telefonikõne võõralt telefoninumbrilt sõnumiga, et äsja kingituseks saadud abimeest enam ei ole, ei soovi me ju kellelegi. Märgistage laste asjad, sussikotist tehnikani, et ausal leidjal oleks lihtne see omanikule tagastada. Selgitage ka lastele, et maast leitud võõraid asju ei pisteta endale kotti vaid toimetatakse esimesele võimalusel politseisse.

Ärasõidu hommikul seadis Väike prints oma planeedi hästi korda. Ta pühkis hoolega puhtaks kaks tegutsevat tulemäge. Tal oli kaks tegutsevat tulemäge ja üsna mugav oli nende peal hommikueinet soojendada. Tal oli ka üks kustunud vulkaan. Aga nagu ta ütles: „Ei või iial teada!“ ja pühkis puhtaks ka kustunud vulkaani. Hästi puhastatud tulemäed põlevad rahulikult ja korrapäraselt, ilma purseteta. Vulkaanilised pursked on nagu tahma põlemine korstnas. Küllap oleme me Maa peal liiga väikesed, et oma tulemägesid puhtaks pühkida. Seepärast nad teevadki meile nõnda palju pahandust. Exuperyil on endiselt õigus, tahmapõleng võib teha palju pahandust, kel aga korstnad ehk pisikesed tulemäed korras, sel pole muret ning võib rahuliku südamega sügisele vastu minna. Evelin Trink Lääne päästekeskuse pressiesindaja

Lisaks õppetööle käib kooliseinte vahel tihe suhtlemine. Kuna lapsi ja koolipersonali on palju, siis täpselt sama palju on iseloome, kasvatusi ja põhimõtteid. Sellises inimpaablis on omavahelised tülid ja pinged kerged tekkima. Rääkige oma lastega läbi, kuidas tülisituatsioonis käituda, mida öelda, kellele rääkida. Julgustage lastel oma muredest rääkima õpetajale, kooli sotsiaalpedagoogile ja loomulikult eelkõige teile endale. Ohutut kooliteed ja ilusat kooliaasta algust kõigile! Marika Haller Haapsalu politseijaoskonna menetlus- ja ennetusteenistuse vanem Dear students of English ... so let’s start learning again.

The first lesson this year is on Wednesday October 16th At 17.30 In the English classroom Welcome to everyone!


ORU VALLA TEABELEHT

Lk 5

ORU VALLA TEABELEHT

Oru Raamatukogu uued raamatud Eesti allikad Kristel Vilbaste See raamat on ränd Eestimaa rahvaallikatele, mille juurde viivad teed ei ole rohtunud. Raamat tugineb Gustav Vilbaste kogutule ja Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivile, kuhu on talletatud paljude eestlaste mälestused juba umbes 150 aasta jooksul. Autor on tuhandete allikate seast valinud raamatusse 80 erilisemat ja olulisemat lätet või allikat, püüdes välja sõeluda just need allikad, kus inimesed ka tegelikult käivad. Neid allikaid nimetab ta rahvaallikateks, paikadeks, mille juurde viiv rada ei ole rohtunud. Üheks valikuprintsiibiks oli ka see, et kõikjal Eestis liikudes oleks lähikonnas mõni allikas avastada. Seilates sadamata Sügaval Nõukogude ajal, kuuekümnendate aastate lõpul algas Eestis noorte vihaste meeste ja naiste liikumine, mis sai hiljem nimeks almanahhiliikumine. Masinakirjas paljundati väljaandeid, milles leidus luulet, proosatekste

Kogemusnõustamine puuetega laste vanematele Igaüks meist võib vajada aeg- ajalt abi, toetust ja julgustamist. Puudega lapse sünd või tõsine haigus on valus ja enamasti ootamatu kogemus igale perele. Puuetega laste vanematel esineb mitmeid raskusi seoses teenuste, toetuste ja eeskätt info kättesaadavusega, mis on seotud puudega lapse igapäevaelu korraldamisega. Üks võimalus on kohtuda sarnast olukorda kogenud vanemaga, kes on esimese emotsionaalse perioodi üle elanud ja omab selgemat pilti olukorrast. Kogemusnõustamise teenuse eesmärgiks on ennetada puuetega laste vanemate sotsiaalsete ja vaimse tervise probleemide teket ning samas aidates seeläbi parandada nende perede toimetulekut ja elukvaliteeti ning soodustada laste kasvuks ja arenguks vajaliku keskkonna kujunemist. Kes on kogemusnõustaja? Kogemusnõustaja on puudega lapse vanem, kes on valmis ära kuulama, vastama küsimustele, olema toeks ja julgustama teist erivajadusega lapse või noore vanemat. Kogemusnõustajad on läbinud nõustamiskoolituse, töötavad vabatahtlikkuse alusel ja on seotud vaikimiskohustusega. Tallinnas ja lähivaldades pakub teenust Tallinna Puuetega Inimeste Koda. Teenus on puudega lapse vanemale tasuta. Nõustamine võib toimuda personaalse kohtumise teel, telefoni teel või läbi elektrooniliste kanalite (e-post, Skype, Facebook, jne). Soovi korral võta ühendust teenuse koordinaatoriga e-postiaadressil: kogemus@tallinnakoda.ee või telefonil: 55 672 585

ja esseistikat, millel poleks olnud mingit võimalust ilmuda ametlikes kirjastustes. Enamasti oli tegu loominguga, mida ühendas mure eesti rahva ja kultuuri käekäigu pärast ning almanahhe ilmus nii Tartus kui ka Tallinnas. Neis alustasid sellised hiljem tuntuks saanud kirjutajad nagu Ave Alavainu, Leelo Tungal, Peep Ilmet, Juhan Viiding, Toomas Vint, Jaak Jõerüüt ja teised. Loomulikult järgnesid ka repressioonid, ülikoolist väljaheitmised ja vestlused julgeolekuorganites. Tõlkija ja Tartu Ülikooli maailmakirjanduse lektor Kersti Unt. Lemmikute RaamatPille-Riin Purje Teatrivaatleja Pille-Riin Purje (sünd. 1963) portreteerib selles raamatus oma lemmiknäitlejaid ja lemmiklavastusi. Läbinisti subjektiivsed mälupildid jäädvustavad ja mõtestavad eredaid isiksusi ja säravaid nähtusi Eesti teatris nelja aastakümne vältel. On võimalik, et kui lugeda ridade vahelt, ilmub lugejale ka autori enda portree. Raamatust, mis kirjutatud tänutäheks elamuste eest, leiavad äratundmisrõõmu kõik sümpaatsed teatrihullud.

Ametiõpe veel lapsevanemaile

töötutele

noortele

ja

tööhõiveta

Pärnumaa kutsehariduskeskuse Voltveti koolituskeskuses on alanud registreerumine ametiõppe projekti „Osaoskus on ameti alus“. Projekti eesmärk on aidata alustada tööelu 16–24-aastastel töötutel noortel, kes on põhi-, kesk- või kutsehariduse omandanud või selle katkestanud ja kuni seitsmeaastase lapse vanematel, kes on vähemalt viimased 18 kuud olnud kodused ja tööhõiveta. Projektiga liitunud õppurid saavad poole aasta jooksul jooksul õppida ja proovida täpselt seda ametit, mis meeldib. Pärnumaa kutsehariduskeskuses on valida ligi 30 eriala vahel, koolil on hästitoimiv praktikaettevõtete võrgustik. Lõpetajad saavad täiendkoolituse tunnistuse, mis annab õiguse alustada ametiga. Kui on soov õpinguid jätkata ametikoolis, siis saab projekti käigus omandatud erialained ning praktika üle kanda. Projektiga liitunud noortele toimub kahepäevane avaseminar, korraldatakse eriala- ja projektiteemaga seotud konsultatsioone ja nõustamisi. Noortele, kes pole varem omandanud eriala või ei soovi töötada juba õpitud erialal, toimub õpingute eelne karjäärinõustamine ning kümnepäevane tööpraktika ettevõttes erialal, mida soovitakse õppida. Kõik noored saavad karjäärinõustajaga aru pidades koostada endale karjääriplaani. Esimene koolitusgrupp alustas juba 2013. aasta septembris, järgmised 2014. aasta veebruaris ja augustis. Kokku kestab projekt „Osaoskus on ameti aluseks“ 2015. aasta veebruarini ja selle aja sisse mahub kuni kolm gruppi, mis annab ametialased oskused vähemalt 45 inimesele. Projektis osalevatele noortele makstakse stipendiumi õppetundide ja praktikapäevade ajal 3,84 eurot päevas ning sõidutoetust arvestusega 0,1 eurot kilomeeter kodust kooli ja praktikale ning tagasi sõiduks. Koolitusgruppidesse registreerimine on avatud bit.ly/12DzBFM. Erialadega saab tutvuda Pärnumaa Kutsehariduskeskuse kodulehe www.hariduskeskus.ee kaudu. Lisainfo nii õppureile, ettevõtetele kui ka potentsiaalsetele partnerorganisatsioonidele projektijuht Mare Raidilt, telefon 5625 7560, e-post mare.raid@hariduskeskus.ee. Projektiuudiseid saab lugeda läbi FB konto „Alustame Ametist“.


Lk 6

Õnnitleme septemberi, oktooberi juubilare!

ENDEL RAIE SILVI- MIRALDA SIIMUSTE HELMI KIRS

75 80 75

Õnnitleme eakaid juubilare! Soovime sära silmadesse ja rõõmu südamesse! Õnnitlevad Oru Vallavolikogu ja Vallavalitsus

Armsad joogahuvilised! Kutsun teid kõiki Kundalini joogasse—mis on üks paremaid võimalikke tegevusi kui te hindate olla terve, heas vormis ja õnnelik! Ootan Teid igal neljapäeval kell 18.30 Linnamäe Lasteaias. Tasakaalu panus on 4.– Eur , kestvus 1,5 h Kaasa võta hea tuju, mugavad riided, matt või kaltsuvaip, mille peal joogatada, pleed või tekk ning soovi korral veepudel. Saame koos tervemaks, rõõmsamaks ja ilusamaks! Brit Prithi Kaur, 55676097

v

Lugupeetud mälestiste omanikud, a l d a j a d

! Kohe-kohe on saabumas riigieelarvest mälestis hooldamiseks toetuse taotlemise tähtaeg- 30. september. Tänaseks on Läänemaalt laekunud üsna vähe taotusi, seetõttu tuletan meelde, et jõuaksite veel hädavajalikud tööd läbi mõelda ja kalkuleerida. NB! Seoses taotlemise korra muutumise ei arvestata varasemalt esitatud taotlusi- tuleb vormistada uus. Korraga saab tutvuda: https://www.riigiteataja.ee/akt/111052011012?leia. Kalli Pets Muinsuskaitseameti Läänemaa vaneminspektor 508 4363

Tule kohale! Taebla Jahiselt kutsub 19. oktoobril 2013 Taebla jahipiirkonna maaomanikke ühisjahile. Kogunemine jahimaja juures Kirimäe külas kell 08.00. Palume oma osavõtust teavitada 16. oktoobriks 2013. Registreerimine ja lisainfo taeblajahiselts@gmail.com või +372 53 627 418.

Teabeleht september  
Teabeleht september  

http://www.oruvald.ee/files/Teabeleht_september.pdf

Advertisement