Page 1

ALLA RÖSTER RÄKNAS

DIN

Information från MUCF

MED

!


Varför ska man rösta? Genom att rösta får du möjlighet att påverka samhället. Vad tycker du är viktigt? Brinner du för miljön? Eller kanske jämställdhet? Vi ungdomar är framtiden, var med och påverka hur du vill att samhället ska se ut! Spelar det ingen roll för dig? Rösta i alla fall och påverka hur du vill att samhället INTE ska se ut! ALLA röster räknas. Även en blank röst påverkar, gör din röst hörd!


Hur röstar man?

! g e t s r ö f g e St

1.

Du får ett röstkort i brevlådan

med dig legitimation och röstkortet till 2. Tavallokalen som står angivet på röstkortet VAL

TILL

RLAM

ssa av de

Du

3.

T

ENTE

TI PAR

PAPA

EURO

T DIT

r

lda

anmä

didate

kan

ng en rrköpi rkera år, No ra ma , 36 tuna son d Svens år, Lunår, Sollen nja 27 rås 1 So Dahl, sson, 49 Väste år, esö 2 Elin Oscar e, 24 d år, Tyr olm 3 Jan stav Niprg, 31 Stockh tersun rg 4 Gu nea Bo 34 år, 56 år, Ös lsingbo i, He , son 46 år, cka 5 Lin mi Lad ans 6 Sa ita Joh rglund, år, Na 37 Be An bro s 7 strin, Öre gnu org 8 Ma ttias We 52 år,år, Umeå Göteb lm, år, 9 Ma ter Ma rg, 35 n, 28 e Pe övd k LindbeAndersso 10 år, Sk Rättvi Jon a , 60 11 år, ann lmö Joh Felten on, 47 Ma 12 Björn Karlss r, 29 år, ckholm la 13 Maria Shaku26 år, Sto Uppsa ro 14 SelmaThulin, 41 år, år, Tib 15 Moa d Misori,sson, 32 rlstad Båstad 16 Ka Khale as Lar 43 år, , 42 år, , 17 dre An Olsson llström Hä 18 Rick lena 19 Magda 20

får ba

IGE

SVER

0524

4.

6

0447

Välj väljsedel som representerar det parti du vill röstar på, därefter går du till ett enskilt bås. Kryssa i valfri ruta för personval och lägg sedan lappen i ett kuvert

Du lämnar kuvertet till rösträknaren, samtidigt måste du visa giltig legitimation och ditt röstkort


Riksdagsvalet Den 14 september är det dags för val till riksdagen.

Källa: http://www.riksdagen.se/Sa-funkar-riksdagen/Demokrati/Val-till-riksdagen/

Vart fjärde år är det dags att välja 349 personer som ska representera svenska folket i riksdagen. För att bli vald till riksdagsledamot måste man ha rösträtt samt vara nominerad av ett politiskt parti. Rösterna i valet fördelas till en början mellan partierna. Ett parti måste uppnå minst 4% av folkets röster för att komma in i riksdagen. Antalet platser ett parti får i riksdagen är proportionerligt till antalet röster de fått.

Riksdagens uppgifter: 1. Beslutar om lagar 2. Beslutar om statens budget 3. Kontrollerar regeringen 4. Arbetar med EU-frågor 5. Formar utrikespolitiken med regeringen


EU-valet

Den 25 maj är det EU-val i Sverige. EU-valet innebär att vi väljer ut 20 ledamöter som ska representera oss väljare i Europaparlamentet i fem år framåt. I EU-parlamentet sitter det 751 ledamöter från 28 länder. 20 ledamöter är från Sverige och de väljer vi ut genom att rösta på vår favorit.

Källa: http://www.eu-upplysningen.se/eu-valet/

EU-parlametet representerar oss väljare, de lagstiftar tillsammans med ministerrådet i EU efter att EU-kommisionen lagt ett förslag. EU-parlamentet och Ministerrådet behandlar sedan förslagen och blir därefter regler och lagar som gäller i alla EU-länder.


Historia

Det har inte alltid varit självklart att få rösta..

Källa: http://www.riksdagen.se/Sa-funkar-riksdagen/Demokrati/Val-till-riksdagen/

1850

Från början fick bara adeln och rika rösta.

1860

Frågan om alla svenskars rösträtt tas upp - Avslås

1884 1909

Förslag på lika politiska rättigheter mellan män och kvinnor lämnas in - Avslås

Allmän rösträtt för män införs

1912

Proposition om rösträtt och valbarhet för kvinnor i riks-

1919

Under trycket av en våg revolutioner i europa beslutar riksdagen om allmän lika rösträtt för kvinnor och män.

1921

Kvinnor får för första gången rösta

dagsval lades fram.


Tänker du rösta? Karolina, 23 Ja, jag tänker rösta! Min röst gör skillnad och framförallt en skillnad för mig själv. Daniel, 20 Självklart! Vi i Sverige har möjligheten att påverka och förändra vår framtid och samhället, självklart kommer jag ta den möjligheten. Liza, 24 Ja! Jag tänker rösta för att det är grunden till en demokrati. Jag tror och står för demokratin, så självklart kommer jag rösta! Mattias, 22 Absolut! Jag tror på demokrati, därför tänker jag rösta eftersom det är viktigt för mig.


Information från MUCF Myndigheten för ungdomsoch civilsamhällesfrågor http://www.mucf.se

Grupp 7 Supervalåret 2014  

Liza Ehlin Karolina Donnerot Daniel Gustafsson Mattias Kirubel

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you