O Ortodoncií

Page 1

VŠETKO o ortodoncii a o fixnom ortodontickom aparáte (FOA)

Rady čeľustného ortopéda MUDr. Lehocký Ortodoncia LM, s.r.o. Legionárska 26 911 01 Trenčín tel. č. : 032 6580 288 www.sexizuby.sk

Tento informačný material by vám mal slúžiť ako pomôcka pre osobný rozhovor s lekárom.


OTVORENE O VAŠICH ZUBOCH Viete, že napr. iba v USA nosí FOA 4 milióny ľudí? Takže: nebudete jediný, ktorému lekár odporučí nosiť FOA. PREČO POTREBUJEM FOA? Zuby treba ľuďom narovnávať z rôznych dôvodov, ale dentálne zdravie je ten najdôležitejší dôvod. Ak pri záhryze zuby a sánky do seba riadne nezapadajú, kazia sa a dochádza k ochoreniam ďasien. Výzor je ďalší dôvod na nosenie FOA. Mnohí ľudia chcú FOA jednoducho preto, že nie sú spokojní s tým, aké majú zuby na pohľad.

ČELUSTNO-ORTOPEDICKÁ ANOMÁLIA MAL - OKLÚZIA

Zubní lekári používajú termín maloklúzia na pomenovanie rôznych problémov so zubami a čeľusťami. O maloklúzií (mal znamená zle a occlude zatvárať) hovoríme vtedy, keď sa čeľuste a zuby nezatvárajú tak, ako by sa mali.

PREČO MÁM MALOKLÚZIU, ČIŽE ČEĽUSTNOORTOPEDICKÚ ANOMÁLIU? Mohli ste ju zdediť. Napríklad, po otcovi ste zdedili veľké zuby a po matke malú čeľusť, ktorá je príliš malá na veľké zuby. Zlozvyky, ako obhrýzanie nechtov, tlačenie jazyka na zuby, cmúľanie palca alebo dýchanie ústami môže tiež zapríčiniť maloklúziu. Všetky spôsobujú permanentný tlak na zuby a čeľuste a postupne ich vychyľujú z radu. Zuby a čeľuste nie sú až také nehybné, ako ste si mysleli!

TYPY MALOKLÚZIÍ Sú dva typy. Najčastejšie je to skeletálna maloklúzia, pri ktorej jedna čeľusť nenarástla tak, aby obe čeľuste do seba zapadali správne. Druhý typ je dentálna maloklúzia, o ktorej hovoríme vtedy, keď zuby nie sú priamo oproti sebe, keď vybočujú, sú vyvrátené, prehustené alebo naopak veľmi riedke. Obidva typy sa môžu vyskytovať aj súčasne. Typ maloklúzie určuje, kedy treba začať s ortodontickou liečbou a aký spôsob a dĺžka liečby bude nutná.


Ortodoncia napomoc! PREČO TREBA ZUBY NAROVNÁVAŤ? Nedobre zoradené zuby sa častejšie lámu a sú lepšou pascou na čiastočky potravy, čo spôsobuje, že sa zuby skôr kazia a ďasná chorejú. A navyše, také zuby aj prekážajú pri žuvaní, čo zabraňuje dôkladnému stráveniu potravy. Zlé trávenie môže byť príčinou celkového zhoršenia zdravotného stavu pacienta. Niekedy maloklúzia dokonca spôsobuje rečové problémy. Našťastie, ortodontická liečba môže tieto problémy vyriešiť. Ortodoncia, často nazývaná čelustná ortopédia, je špeciálny odbor zubnej medicíny, ktorá sa zaoberá narovnávaním zubov a zmenou rastu kostí. Čeľustný ortopéd používa špeciálne prispôsobovacie strojčeky - ako sú krúžky, zámky, drôtené oblúky, extraorálne ťahy, elastické ťahy, snímacie aparáty. Nimi sa vyvíja permanentný tlak na zuby. Tento tlak jemne a postupne vedie zuby do ich správnej polohy. Dobre zoradené zuby vyžadujú menšiu starostlivosť, menej namáhajú okolité ďasná a kosti a dodávajú príťažlivosť vášmu úsmevu.

LIEČBA SI VYŽADUJE ČAS Ortodontická liečba nemá okamžitý účinok - naopak, aktívna liečba trvá dva, niekedy až tri roky, za ktorými ešte nasleduje dvoj-trojročná stabilizácia, retenčná liečba.

To je dosť dlhá doba a ak sa má dosiahnuť úspech, strojček budete musieť nosiť svedomite. Po každom jedle aj po malých zájedkoch si budete musieť poriadne čistiť kefkou zuby i strojček, bude treba sa vyhýbať určitým jedlám a pravidelne navštevovať ortopéda. Väčšina ľudí, ktorá nosila ortodontické strojčeky, si myslí, že to stálo za to. Ak budete do bodky plniť pokyny čeľustného ortopéda, môžete proces urýchliť. Na konci liečby budete mať zdravé zuby a úsmev, s ktorým budete spokojní do konca svojho života. Tento bulletin sme napísali pre vás a pre vašich rodičov, aby sme vám pomohli pochopiť, v čom spočíva ortodontická liečba a čo musíte urobiť vy, aby liečba bola úspešná.


VIAC O ZUBOCH Aby sme pochopili, kde sa začínajú ortodontické problémy a ako pôsobí liečba, pozrime sa do úst. Príroda nás vybavila dvoma radmi zubov. Prvých zubov (zvaných mliečny chrup) je dvadsať. Ako dieťa rastie, tieto vypadávajú a postupne ich nahrádza trvalý chrup - v počte tridsaťdva zubov. Zuby čloleka sa delia na štyri odlišné skupiny, z ktorých každá je uspôsobená na osobitý druh hryzenia alebo žuvania.

Ostré hryzáky odhryzávajú potravu

Zahrotené špicáky uchopujú potravu a vedú zuby počas žuvania

Moláre - stoličky sú ideálne na dôkladné žutie a mletie potravy

Premoláre (sú iba v trvalom chrupe) pomáhajú žuť a trhať

Aby potrava bola riadne požutá, zuby musia pracovať ako súkolie. Horná čelusť so zubami je normálne trošku väčšia než sánka a jej zuby, takže pri zatvorení úst, horná čelusť mierne presahuje sánku a zuby zapadajú pohodlne do seba. Ak sú ale zuby pokrútené, vyvrátené, husté alebo riedke alebo čelusť a sánka nie sú oproti sebe, vtedy zuby nezapadajú do seba tak ako by mali, a môžu sa dokonca zrážať. Ortodoncia sa zaoberá korekciou týchto stavov tým, že postupne tlačí čeľusť, sánku a zuby do ich riadnej polohy, a to skôr, než narastie trvalý chrup. Korunka

ŽIVÝ ZUB Možno nepovažujete zuby za živé orgány, Periodontálna štrbina ale ony živé sú. V skutočnosti sa podobajú rastlinkám. "Kvetná" časť zubu, zvaná korunka, je potiahnutá tvrdou hmotou sklovinou, ktorá podlieha kazu, ak sa zub pravidelne nečisti. Kŕčok zubu, ponorený v ďasne je ako steblo a vedie výživu do korunky. Na spodku každého zuba je koreň, ktorý fixuje zub v čeľusti. Koreň leži v periodontálnej štrbine, pozostávajúcej z miliónov jemných vlákien, plniacich funkciu vankúšikov medzi zubom a čeľusťou, keď žujeme. Výživa prúdi do zuba z okolitej kosti krvnými cievami. Ako rastlinám, tak i zubom, ak chýba výživa, nemôžu poriadne rásť. Preto prij imanie správnej potravy je pre zdravé zuby také dôležité.

Ďasno


TYPY ORTODONTICKÝCH PROBLÉMOV Zuby môžu vydržať až do konca života, ak stoja oproti sebe tak ako majú a ak sa o ne dobre staráme. Na nešťastie, zubné a čelustné abnormality sa vyskytujú dosť často. Zuby môžu byť retinované (umiestnené v čelustnej kosti ako v pasci), obrátené, prehustené, pririedke alebo môžu úplne chýbať. Našťastie, väčšina týchto

prípadov sa dá napraviť ortodontickou liečbou. Ortodontické problémy možno zaradiť do troch hlavných kategórií: čeľustno-ortopedické anomálie I. triedy, II. triedy a III. triedy. Každá kategória si vyžaduje odlišný typ liečby. Vyskytujú sa však aj kombinácie týchto anomálií.

Čeľuste umožňujú riadny zhryz

Niektoré zuby sú na krivo

Trieda I. Tento problém sa vyskytuje vtedy, keď sú čeluste oproti sebe ako treba, ale zuby do seba nezapadajú. Zuby sú príliš velké alebo príliš malé vzhladom na čeľusť, takže nemôžeme riadne žuť a možno vám to uberá aj na vzhľade.

Trieda II. Táto kategória je známa ako predhryz, čiže "jelenie" alebo "králičie zuby". To je vtedy, ak horná čeľusť narastie väčšia a trčí von, alebo keď dolná sánka dostatočne nenarastie alebo zaostáva za hornou čeľusťou v raste. Toto si môže niekedy vyžadovať chirurgický zákrok v ústach.

Trieda III. Nazývaná ako obrátený zhryz, záhryz alebo “zjedené zuby”. Táto anomália sa vyskytuje menej často než predchádzajúca. Hovoríme o nej, keď sánka presahuje hornú čeľusť, čo môže byť vážnou hrozbou pre zdravie a niekedy je tiež potrebný chirurgický zákrok.

ĎALŠIE BEŽNÉ ORTODONTICKÉ PROBLÉMY Existujú tri ďalšie bežné ortodontické problémy sprevádzajúce každý typ anomálie: Čeľuste umožnujú riadnu polohu zubov...

ale niektoré zuby sa aj tak vzájomne nedotýkajú

Otvorený zhryz. Pár chybne umiestnených zubov zabraňuje ich úplnému zatvoreniu. Pri zavretí úst sa stoličky stretnú, ale predné zuby nie.

ale dolné hryzáky narážajú na podnebie

Hlboký zhryz Horné zuby presahujú dolné, čo spôsobuje, že dolné hryzáky tlačia pri žuvaní do podnebia.

ale niektoré homé zuby sú z vnútornej strany dolných

Skrížený zhryz. Jeden alebo viacero horných zubov, ktoré normálne prekrývajú dolné, ich neprekrývajú, ale naopak, dolné zuby pretrčajú pred horné.


LIEČBA: ÁNO ČI NIE? Počas vašej prvej návštevy čeľustný ortopéd zistí, v akom stave máte zuby a ďasná. Prezrie vám tiež čeľuste a hrdlo a určí, ktorý typ anomálie máte. Prezrie si rontgenovú snímku. Potom vám možno i povie,

že ortodontickú liečbu vôbec nepotrebujete. Ak liečbu odporučí, povie vám, kedy by bolo vhodné s liečbou začať, koľko asi bude trvať, aký strojček budete nosiť a ako často budete musieť k nemu chodiť.

KEDY JE NAJLEPŠIE ZAČAŤ? Kedy začnete s liečbou, to závisí od toho, o aký špeciálny problém vo vašom prípade ide a aký vývoj mu predchádzal. Včasná návšteva u čeľustného ortopéda pomôže vám a vašim rodičom, naplánovať si, kedy bude najvhodnejšie začať, aby bola liečba čo možno najefektívnejšia. Ak nie sú čeľuste oproti sebe tak, ako by mali byť, (trieda II.) liečba by mala začať, kým vám rastú čeľuste, t.j. vo veku asi 6-9 rokov. Niekedy môže liečba začať dokonca aj skôr. Ak vám iba vybočujú zuby z radu (trieda I.), budete môcť počkať, kým nebudete mať trvalý chrup, t.j. obyčajne do veku 11-12 rokov. Nemajte obavy, ak nezačnete s liečbou takto zavčasu - aj tak môže byť úspešná. Pravdu povediac, veľa ľudí nezačne s liečbou skôr než v dospelosti.


SKÔR NEŽ DOSTANETE FIXNÝ ORTODONTICKÝ APARÁT (FOA) Ak sa rozhodnete pre ortodontickú liečbu, vaša prvá návšteva u čelustného ortopéda bude pravdepodobne dlhá. Okrem rontgenovej snímky zubov, rtg. laboratórium urobí ešte špeciálny snímok celej hlavy a krku. To umožní ortopédovi, aby videl zuby vo vzťahu k hlave a mohol stanoviť detailnejšiu diagnózu. Počas liečby bude čeľustný ortopéd tieto rtg. snímky porovnávať s neskoršími, aby si overil, či zuby putujú podlá plánu. (Rtg. snímkov urobí len toľko, koľko bude nevyhnutné).

Počas tejto návštevy vám čeľustný ortopéd urobí odtlačky, aby mohol vyrobiť model hornej a dolnej čeľuste. Toto nie je bolestivé. Čeľustný ortopéd jednoducho prilloží určitý špeciálny mäkký materiál na zuby, ten stuhne a o minútu ho lekár vyberie. Neskôr sa do odtlačkov naleje sádra a vytvorí sa model zubov. Potom vás lekár požiada zahryznúť na pár sekúnd do mäkkého vosku, aby mohol model skorigovať. Hotový model je presný duplikát zubov a dasien a umožňuje lekárovi študovať zuby aj vtedy, ked nie ste uňho. Osobitná poznámka. Ak si cmúľaš palec alebo si tlačíš do zubov, budeš si musieť odvyknúť, aby bola liečba úspešná. Obhrýzanie nechtov a dýchanie ústami môže tiež vytlačiť zuby z radu a spomaliť ortodontickú liečbu.

AKO ČASTO BUDETE MUSIEŤ NAVŠTEVOVAŤ ČEĽUSTNÉHO ORTOPÉDA? Vaše prvé návštevy budú asi raz do týždňa. Avšak čoskoro budete čeľustnému ortopédovi chodiť približne raz do mesiaca, a to kvôli aktívnej časti liečby. Keď lekár sníme fixný aparát, budú už návštevy zriedkavejšie. Termíny návštev nebude možné dohodnúť iba na dobu po vyučovaní, lebo aj ostatní pacienti chodia do školy. Ale budeme sa usilovať dohodnúť vaše návštevy aj počas menej dôležitých vyučovacích hodín. Počas liečby treba navštevovať čeľustného ortopéda pravidelne. Opakované pravidelné stomatologické prehliadky u svojho zubného lekára sú potrebné, aby sa zabránilo zubným kazom a ochoreniam ďasien.


ORTOPEDICKÉ STROJČEKY Čeľustný ortopéd použije individuálne vyrobený strojček, aby vám dobre sedel v ústach a viedol zuby, svaly, čeľuste, kĺby a aj kosti do správnej polohy. SEPARAČNÉ GUMIČKY Ale môžu vypadnúť aj ked sa v nich vŕtate jazykom alebo prstami. Ak nejakú stratíte, zistíte si najprv, či splnila svoju úlohu - je to vtedy, ked už môžete vložiť medzi zuby nit. Ak sa niť zadrhne, separačná gumička ešte neurobila dostatočne veľký priestor a preto ju budete musieť vložiť naspäť ešte pred návštevou u lekára, kedy Vám bude nasádzať krúžky.

Sú to malé kúsky pružnej hmoty alebo drôtikov, ktoré hladko sadnú medzi zuby a pomáhajú ich jemne odtlačiť od seba tak, aby o týždeň neskôr mohol lekár na ne nasadiť krúžky. Separačné gumičky môžu byť nepríjemné, obzvlášť ked chcete spať. Separačné gumičky môžu samé od seba vypadnúť, ak sa už vytvorila dostatočne veľká medzera medzi zubami.

KRÚŽKY - ZOZNAM ČASTÍ Ligatúrový drôtik Ligatúrová gumička

Krúžky z nehrdzavejúcej ocele obopínajú zuby a sú obyčajne pripevnené na stoličky. Vďaka nim sa môžu použiť oveľa väčšie sily na veľké silné stoličky a zakotviť o ne aj prídavné oblúky.

Zámka Prilepená zámka

Bukálna kanyla drží koniec oblúkového drôtu bezpečne na svojom mieste. Drôtový oblúk tvorí kolaj, po ktorej sú zuby vedené. Bukálna kanyla na extraorálny ťah drží vonkajšie rameno extraorálneho ťahu.

Gumička Prídavná kanyla pre extraorálny oblúk

Zámky sú pripevnené ku krúžkom alebo sú prilepené priamo na prednú časť každého zuba, čím sa eliminuje potreba krúžkov. Ligatúrové drôtiky sú jemné drôtiky, ktoré fixujú drôtový oblúk k zámkam. Namiesto nich sa môžu použiť malé ligatúrové gumičky.

Elastické (gumové) ťahy, pripevnené na háčiky, slúžia na to, aby zub sedel presne. Môžu byť ťahané z horných zubov na dolné rôznymi spôsobmi, čo závisí od typu vášho zhryzu.


FIXNÝ APARÁT PODMANIVÝ ÚSMEV Čelustný ortopéd je troška ako tréner. Skôr než začne s liečbou, vymyslí stratégiu hry, aby poháňal zuby do požadovaného postavenia a to postupným systematickým tlakom.

Počas každej návštevy lekár mierne prispôsobí oblúkové drôtiky tak, aby vytvoril nový tlak na zub a donútil ho pohnúť sa bližšie k jeho ideálnej polohe. Po každej takejto zmene pocítite miernu citlivosť, čo je známkou toho, že sa zub hýbe. Táto citlivosť by však mala rýchlo pominúť. Možno sa vám dokonca podarí pokývať mierne zubom - to preto,

že strojček vlastne uvolňuje zuby, ked ich tlačí. Aj tento pocit uvolnenia zuba po pár dňoch pominie. Možno budete musieť nosiť elastické gumové ťahy - rýchle sa ich naučíte vyberať a vkladať. Noste ich tak dlho ako vám lekár prikáže - jeden vynechaný deň môže znamenať, že ich budete nosiť oveľa dlhšie.

KEĎ SA POZERÁTE NA ZUBY ZHORA, MÔŽETE VIDIEŤ,

Ked sa zub začína hýbať, pomáha ohybný drôtový oblúk a dlhý ligatúrový drôtik alebo slučka.

Ako sa zuby presúvajú na svoje miesto, drôtiky sú kratšie a menej ohybné.

Keď je zub na svojom mieste, použije sa pevný oblúkový drôtik.

PRI POHĽADE NA ZUB ZAKOTVENÝ V ČEĽUSTNEJ KOSTI MÔŽETE VIDIEŤ, AKO TLAK POSÚVA ZUB DO NOVEJ POLOHY

Resorbovaná kosť, väzivo stlačené

Toto je poloha zuba pred tým, než ho FOA pohne. Kosť drží zub ná obidvoch stranách.

FOA jemne tlačí na zub. Kosť sa resorbuje na strane, kde je väzivo stlačené.

Na tej strane, kde sa väzivo roztiahlo, rastie nová kosť, ktorá bude držať zub v novej polohe.


POKROKY S OHLÁVKOU Ak máte problémy so zhryzom, budete možno potrebovať ohlávku. Existujú tri druhy ohlávok. Počas liečby budete možno musieť niektorú alebo viaceré z nich nosiť postupne za sebou. Bud ich budete nosiť samotné (pripevnené ku krúžkom na zadných zuboch) alebo v kombinácii s celým FOA.

Čiapka J-háčik Nátylník

Nábradník

Ohlávka

Krčný ťah sa môže použiť na ťahanie hornej čeluste pri raste dozadu alebo na ťahanie zubov dozadu.

Čiapka na hlavu alebo J-háčik sa používa na ťahanie prečnievajúcich zubov nahor a dozadu.

Tvárová maska, ktorá tlačí na bradu a čelo, ťahá hornú čelusť dopredu.

AKO FUNGUJE OHLÁVKA? Ak sa použije krk alebo hlava ako kotva, ťah alebo jej zadná časť vyvýjajú sústavný tlak, ktorý postupne vyrovnáva prečnievajúcu hornú čelusť a zuby do žiadúcej polohy vzhľadom k dolnej sánke a zubom. Ohlávka brzdi rast čeľuste a umožňuje sánke, aby ju v raste dobehla alebo ťahá dozadu prečnievajúce horné zuby.

Tlak spomaľuje rast čeľuste

AKO NARÁBAŤ S OHLÁVKOU Nasadzovanie ohlávky a jej skladanie nie je ťažké, ked si to predtým párkrát vyskúšate pred zrkadlom. Prvé dni nosenia vás troška budú bolieť zuby, ale čím dlhšie budete ohlávku nosiť, tým skôr si na ňu zvyknete.

Ohlávka a FOA ťahajú predné zuby dozadu.

Kompletný FOA ukončuje vyrovnávanie

Pozor: keď si dávate ohlávku dolu, najprv odtiahnite krčný remeň. Jednak sa tým šetrí aparát, jednak tým zabraňujete, aby vás tvárový oblúk švihol do očí. Nerobte s ohlávkou nič nasilu, ani ňou nemykajte. Mohli by ste uvolniť krúžky.

NOSTE OHLÁVKU! * Sústavný tlak je kľuč k úspešnej liečbe ohlávkou.* Preto ju máte nosiť aspoň 14 a viac hodín denne (niektorí Iudia ju nosia 24 hodín denne, okrem času, kedy jedia). * Čím viac ju nosíte, tým kratšie trvá liečba.* Ak si ju jeden deň zabudnete nasadiť, budete ju možno musieť nosiť o viac než len jeden deň naviac, aby ste dobehli zameškané. * Ak si ohlávku zabudnete nasadiť, nepokúšajte sa dobehnúť zameškanú dobu tým, že si remeň utiahnete alebo použijete viac ťahov. Mohli by ste si poškodiť zuby! Veľmi podobné zásady platia aj pre liečbu snímateľným (vyberacím) strojčekom.


STROJČEKY NA ŠPECIÁLNE ÚČELY Niektoré snímateľné (vyberacie) strojčeky, ktoré upravujú špeciálne typy zhryzu, sú: expanzná platňa, sagitálna expanzná platňa a korektor zlozvykov. Lekár môže tiež použiť: hryzový pancier, crozat, sťahovací strmeň alebo niektorý z mnohých snímateľnách aparátov, ktoré dokončujú malé pohyby zubov.

Expanzná platňa jemne odďaľuje kostné švy na podnebí od seba, čím rozširuje hornú čeľusť. Často ju treba nosiť niekoľko mesiacov a treba ju niekoľkokrát znovu nastavovať.

Sagitálna expanzná platňa sa používa často vtedy, keď sú zuby stesnané alebo na nesprávnom mieste. Na aprátiku sa pretáča skrutka, čím sa jemne tlačí na jednotlivý zub alebo zuby.

Korektor zlozvykov odradzuje od cmúľania palca a pripomína jazyku, že má tlačiť pri hltaní na podnebie a nie na predné zuby.


ŽIVOT SA VÁM VEĽMI NEZMENÍ Budete prekvapení, ako krátko potrvá, kým si zvyknete na FOA. Po počiatočnom období sa vám život obzvlášť nezmení. Pribudne iba pár obmedzení. Keď budete nosiť ústny chránič, môžete pestovať akýkoľvek dotykový šport. A tak isto nemusíte prestať hrať na hudobný nástroj, na ktorý hráte. Všetko bude obmedzené iba čiastočne. NIEKOĽKO POTREBNÝCH POKYNOV Buďte opatrní na váš FOA. Nie je nezničiteľný. Môže sa ľahko uvolniť alebo dokonca zlomiť, ak si nedáte pozor. Ak by sa vám predsa len aparátik uvolnil alebo zlomil či stratil, ihneď volajte vášmu čeľustnému ortopédovi a požiadajte ho o okamžitú návštevu. Nezabudnite, že zlomený alebo stratený aparátik nekoriguje zuby, ale predlžuje dobu liečby!

Niekedy sa môže uvolniť ligatúrový drôtik, ktorý vás bude pichať v ústach. Ak sa tak stane, jemne zasuňte drôtik nazad na svoje miesto pod drôtový oblúk a to s pomocou nejakého neostrého predmetu ako je napr. nanuková palička. Ak ho nemôžete dostať na svoje miesto, dajte naň kúsok vosku a chodte k ortopédovi. Je dôležité, aby ste sa vyhli tvrdým jedlám ako sú pukance, orechy alebo varená kukurica.

Lepkavé jedlá tiež vynechajte. Žuvačka, karamelky, mäkké bonbóny a podobné lepkavé potraviny môžu uvolniť krúžky a zámky.

Znížte spotrebu sladkostí a šumivých nealkoholických nápojov. Kedykoľvek zjete niečo sladké, ihneď si vypláchnite ústa čistou vodou a umyte zuby zubnou kefkou.

Ak jete surovú zeleninu a ovocie alebo tvrdý francúzsky chlieb, je dobré si ich pokrájať na malé kúsky.

Nedávajte si do úst žiadne cudzie predmety. Ceruzky a iné cudzie predmety v ústach ako aj obhrýzanie nechtov môžu aparátik uvolniť alebo ho dokonca zlomiť.


ČISTENIE Je viac ako nutné, aby ste mali zuby a aparátik ligotavo čisté: zámky, drôtiky a krúžky zachytávajú čiastočky potravy a sťažujú očistenie zubov od povlakov, t.j. vrstiev škodlivých baktérií, útočiacich na zuby a ďasná. Umývanie zubov kefkou po každom jedle i po malom zájedku je jediný spôsob, ako zabrániť tvoreniu povlakov a tým i tvoreniu zubných kazov. Keď ste mimo domova, noste pri sebe malú zubnú súpravu s pastou a skladacou kefkou. AKO SI DÔKLADNE UMÝVAŤ ZUBY Možno to robiť rôzne, ale my vám poradíme jeden spôsob, vhodný pre tých, ktorí nosia FOA: používajte kefku s mäkkými štetinami a fluorovú pastu. Začnite si čistiť vonkajšiu plochu zubov pohybom zhora nadol. Usilujte sa vydrhnúť si každý zub aspoň desaťkrát.

Potom preklopte štetiny do krčkovej oblasti zubu. Baktérie sa radi skrývajú práve tam.

Nakoniec si vyčistite žuvaciu plochu zubov.

Čistite si vnútornú stranu zubov tak isto pohybom dopredu a dozadu.

Vypláchnite si dôkladne ústa. Ak ste si umývali zuby správne, zuby aj strojček sa bude lesknúť

Potom si ich drhnite vedľa samotných ďasien - tentoraz krúživými pohybmi. Čeľustný ortopéd vám môže predpísať na vyplachovanie úst fluorovú ústnu vodu. Predchádza sa tým kazom. Niektorí lekári doporučujú používať aj ústny irigátor. Toto zariadenie chŕli silný prúd teplej vody medzi zuby aj tam, kde zubná kefka nedosiahne. Avšak aj keď ústny irigátor pomáha udržovať zuby v čistote, nikdy nemôže nahradiť čistenie kefkou a tiež niťou.

DÔLEZITOSŤ ČISTENIA MEDZIZUBNOU KEFKOU A NIŤOU Pretože obyčajnou zubnou kefkou nemožno vyčistiť medzery medzi zubami, samotné čistenie kefkou nepostačuje na odstraňovanie zubných povlakov. Čistenie medzizubnou kefkou a niťou aspoň raz za deň - je ten najlepší spôsob ako zabrániť tvoreniu povlakov medzi zubami i zubami a ďasnami. Čistenie medzizubnou kefkou a niťou vlastne leští zuby a sťažuje lepenie čiastočiek potravy na ne. Čistenie môže byť troška komplikované pre tých, ktorí nosia aparátik ale dentálna hygienička vás naučí ako to robiť. Požiadajte ju aj o kontrolu čistoty vašich zubov, aby vaše zuby boli nielen rovné, ale aj zdravé a krásne biele.


ZACHOVAJTE SI TENTO ÚSMEV Takže: svedomite ste nosili strojček, výborne ste sa starali o zuby, nevynechali ste ani jedinú návštevu. Blahoželáme ... teraz je čas, aby vám lekár sňal fixný aparát. Jeho odstránenie je bezbolestná procedúra. Lekár strhne dolu krúžky a zámky špeciálnymi klieštikami a potom odstráni zo zubov cement. Následne Vám dentálna hygienička zuby vyleští a naimpregnuje, posilní odolnosť zubov.

PRECHOD NA NOSENIE RETENČNÉHO APARÁTU Len čo čelustný ortopéd sníme fixný ortodontický aparát alebo extraorálny ťah, môže vám odporučiť nosiť snímateľný retenčný aparát. Tento (udržiavací) strojček drží zuby v ich novej polohe dovtedy, kým sa kosti, dasná a mäkké tkanivá na túto zmenu neadaptujú.

Hoci sa to nezdá, ale aj táto posledná časť liečby (tzv. pasívna) je rovnako dôležitá ako prvá (aktívna). Je to preto, lebo bez retenčného aparátu by sa zuby vrátili do starej polohy a celá liečba FOA by sa stala zbytočnou. Nosiť retenčný strojček nie je naozaj neznesiteľné. Naopak, budete prekvapení, ako rýchlo sa skamarátite.

Retenčný aparát budete pravdepodobne nosiť osemnásť až dvadsaťštyri mesiacov. Noste ho po celý tento čas alebo tak dlho, ako vám prikáže čelustný ortopéd. Po jedle si nikdy nezabudnite dôkladne vyčistiť zuby aj retenčný aparát. Položte si ho na dlaň a dôkladne ho vydrhnite kefkou, obidve strany. Pred vložením do úst si ho opláchnite. Pamätajte: Na čisté zuby čistý strojček!


DÔLEŽITÉ POKYNY PRI NOSENÍ FIXNÉHO ORTODONTICKÉHO APARÁTU Nezabudnite, že v liečbe hráte tú najdôležitejšiu rolu. Preto si zapamätajte: Zuby si čistite kefkou po každom jedle i zájedku. Noste so sebou skladaciu zubnú kefku, aby ste si mohli umyť zuby aj mimo domova. Noste ohlávku podľa pokynov. Možno si budete chcieť viesť záznamovú kartu, kďe si poznačíte koľko hodín denne ste nosili ohlávku.

Nezabudnite si vziať ohlávku alebo retenčný aparát ani keď idete na výlet alebo na prázdniny.

Strojček možno ľahko zlomiť alebo stratiť. Vtedy ihneď volajte čeľustného ortopéda.

Dodržte každú návštevu dohodnutú s lekárom a buďte dochvílní! Nezabudnite si strojček zobrať vtedy so sebou. A nezabudnite na pravidelné zubné prehliadky u svojho zubného lekára.


PRE NOSITEĽA FIXNÉHO ORTODONTICKÉHO APARÁTU Zopár pripomienok ako si chrániť FOA a zuby:

* Zaobchádzajte s ohlávkou opatrne keď si ju nasadzujete rovnako, ako keď ju skladáte. Nerobte s ňou nič nasilu ani ňou nemykajte.

* Konzumujte podstatne menej sladkostí a šumivých nealkoholických nápojov. Spôsobujú zubný kaz.

* Neriskujte, že si zlomíte retenčný aparát. Keď ho práve nemáte, zabaľte ho do vlhkého uteráka a držte na bezpečnom mieste v puzdre.

* Keď si ohlávku skladáte, odopnite najprv krčné rameno, aby ste ním nezasiahli oči a aby ste ohlávku nepoškodili.

* Vyhýbajte sa tvrdej alebo lepkavej potrave, môže aparát uvoľniť alebo poškodiť.

* Nedávajte strojček do blízkosti tepelného zdroja. Môže sa zdeformovať, ak ho necháte na slnku alebo na horúcej platni sporáka.

* Nedávajte si do úst žiadne predmety, vrátane ceruziek, špáradiel a neobhrýzajte si nechty.

NEZABUDNITE Váš prínos k liečbe je najdôležitejší - tým, že sa budete starať o aparát, že nevynecháte ani jednu návštevu u čeľustného ortopéda a že si budete kefkou a niťou a medzizubnou kefkou čistiť zuby tak, ako sa to od vás žiada.

PEKNÉ ZUBY - ZRKADLO VAŠEJ OSOBNOSTI Srdečne si želáme, aby sme spoločnou vzájomnou spoluprácou dosiahli vytúžený výsledok.

rac

Vá D . L ho í l n O od n i www.sexizuby.sk

M