Page 1

ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ o

Α ιτωλός

Περιοδικό Ὀρθοδόξου Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς

Ἀρ. τεύχ. 102 Γ΄ Τρίμηνο 2015


Μπορεῖτε νά καταθέτετε τή βοήθειά σας σέ ἕναν ἀπό τούς παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς καί νά μᾶς ἐνημερώνετε τηλεφωνικά, γιά νά μήν μπαίνετε στή διαδικασία ἀποστολῆς τοῦ καταθετηρίου τῆς τραπέζης. Ἄμεσα θά σᾶς ἀποστέλουμε τήν ἀπόδειξη τοῦ Ἱ. Συνδέσμου.

1. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 235/296004-49 ΙΒΑΝ: GR9401102350000023529600449 SWIFT (BIC): ETHNGRAA

………………………………………………

2. ALPHA BANK 479-002101-029168 3. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5231-013724-415 Τιμή τεύχους: 1,50 εὐρώ Τό περιοδικό ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  Βαπτίσεις στό Καμπότζι καί στή Μτουμπανιάμα τοῦ Μαλάουι

 Τό ἐπορκιστόν ἔλαιον  Ἱεραποστολική διακονία ἐν μέσῳ παγίδων πολλῶν

σελ.

475 484 490

 Πατριαρχική περιοδεία στήν Ἱ. Μητρόπολη Μαδαγασκάρης

 Ἐσωτερική Ἱεραποστολή καί Φιλανθρωπία τοῧ Ἱ. Συνδέσμου

 Ὁ Ἅγιος Δημήτριος ὡς πρότυπο κατηχητή καί ἱεραποστόλου

 Βιβλιοπαρουσίαση

496 508 512 519

Ὁ διαδικτυακός μας τόπος εἶναι:

www.ierapostolos.gr Τό e-mail μας εἶναι: iersyn@iersyn.gr

«ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ» ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Ἔτος ΚΣτ΄ - Ἀρ. τεύχ. 102 - Ἰούλιος - Σεπτέμβριος 2015

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ὁ Τ.Κ. τῆς διεύθυνσής μας ἄλλαξε καί ἔγινε Τ.Κ. 564 36

Διεύθυνση: Ἱεραποστολικός Σύνδεσμος «Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός» Ὁδός Λαγκαδᾶ 190, Τ.Κ. 564 36 Σταυρούπολη Greece

Ἀναγν. Σωματεῖο Ἀπόφ. Πρωτοδ. Θεσ/νίκης, Ἀρ. 684/1990, Κωδικός 2406 Ἐκδότης: Τά μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου Ἀσλανίδης Δημήτριος Μπαρέκας Βασίλειος Χρυσάφης Κων/νος Κωνσταντινίδης Δημ. Νίκας Γεώργιος Κατσαρός Κων/νος Βαφειάδης Παρασκευᾶς

474

Πρόεδρος Ἀντιπρόεδρος Γεν. Γραμματέας Ταμίας Α΄ Μέλος B΄ Μέλος Γ΄ Μέλος

Ὧρες Γραφείου: 8.30 π.μ. - 8.30 μ.μ.

Τηλέφωνα ἐπικοινωνίας 2310 606920, 602602 FAX 2310 606920 Στοιχειοθεσία, ἐνθέσεις, ἀποχρωματισμοί, ἐκτύπωση, βιβλιοδεσία: «ΧΡΩΜΟΤΥΠ», τηλ. 2310 951620


Βαπτίσεις στό Καμπότζι καί στή Μτουμπανιάμα τοῦ Μαλάουι Μέ τήν εὐχή τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Ἰωακείμ, στά τέλη Μαΐου ἀποφασίσαμε νά ἐξορμήσουμε στήν ἐπαρχία Καμπότζι καί πιό συγκεκριμένα στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου, ὅπου θά τελούσαμε τίς ὁμαδικές βαπτίσεις καί τούς γάμους ἀρκετῶν ἰθαγενῶν τῆς γύρω περιοχῆς. Ἐδῶ καί ἕναν χρόνο, ὁ φιλότιμος Ἱερέας τῆς Ἐνορίας π. Σωφρόνιος κάνει σοβαρές προσπάθειες, νά συγκεντρώσει, νά διδάξει, νά κατηχήσει τό ποίμνιό του καί νά τό ὁδηγήσει στό σωτήριο Ἅγιο Βάπτισμα. Ὅλος ὁ πνευματικός κόπος καί οἱ προσευχές αὐτῆς τῆς χρονιᾶς εὐλογοῦνται μέ τό μυστήριο αὐτό, τό ὁποῖο τελεῖται μία φορά τόν χρόνο. 475


Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός Γ’ Τρίμηνο 2015

Σ

τήν Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, καταφέραμε νά σιτίζουμε καθημερινά ἑβδομῆντα περίπου παιδιά. Ὅλες οἱ οἰκογένειές τους προσῆλθαν γιά νά βαπτισθοῦν τήν ὁρισμένη ἡμέρα. Κάθε Κυριακή ὁ Ἱερός Ναός ζωντανεύει, καθώς, μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ καί τήν ἀγάπη καί τήν ἁπλότητα τοῦ Ἱερέα, γεμίζει ἀπό πιστούς. Σωστό πανηγύρι. Χαίρεται ἡ ψυχή σου νά ἀκοῦς τούς ἰθαγενεῖς νά ψέλνουν ὅλοι μαζί τό «Κύριε ἐλέησον» καί νά γεμίζει ὁ ἀέρας μέ τίς ἁρμονικές φωνές τους «Ἀμπουΐε μουτιτσιτίρε τσι476

φοῦντο». Ὅταν ἀπαγγέλλουν τό Σύμβολο τῆς Πίστεως ἤ τήν Κυριακή Προσευχή. Μετά τή Θ. Λειτουργία γίνονται τά κατηχητικά μαθήματα καί ἀκολουθοῦν ἀθλοπαιδιές. Οἱ βαπτίσεις ἔγιναν στό πανέμορφο Βαπτιστήριο, ἔξω ἀπό τόν Ἱ. Ναό, μέ τάξη καί ταπεινή μεγαλοπρέπεια. Στό μυστήριο συμμετεῖχαν οἱ ἰθαγενεῖς Ἱερεῖς, ὁ π. Νικόδημος, ὁ π. Σωφρόνιος, ὁ διάκονος Ἰωακείμ καί ὁ διάκονος Τιμόθεος. Οἱ πιστοί μέ ἐντυπωσιακή ὑπομονή καί τάξη πλησίαζαν στό Βαπτιστήριο καί οἱ Ἱερεῖς τελοῦσαν τήν τριπλή κατάδυση καί ἀνάδυση.


Βαπτίσεις στό Καμπότζι καί στή Μτουμπανιάμα τοῦ Μαλάουι

Πόσοι ἄγγελοι θά παρίσταντο ἀοράτως γύρω μας; Τί χαρά στούς Οὐρανούς πού κάποιες ψυχές σήμερα βρῆκαν τό μονοπάτι πού ὁδηγεῖ στή σωτηρία καί ἐντάχθηκαν στό σῶμα τῆς Μίας, Ἁγίας, Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας; Ἡ ἀτμόσφαιρα χαρμόσυνη. Αὐτή τή μοναδική στιγμή στή ζωή τοῦ καθενός, ἡ Ἐκκλησία τοῦ ἀνοίγει τήν ἀγκαλιά της καί τόν ὑποδέχεται στούς κόλπους της, μέ μοναδικό ζητούμενο τή μετάνοια καί τόν ἀληθινό πόθο τῆς ψυχῆς του νά σωθεῖ κοντά στόν Δημιουργό της. Τή χαρά τῶν βαπτίσεων

συμπλήρωσαν οἱ χαρές τῶν γάμων, πού ἀκολούθησαν. Αὐτό εἶναι τό τυπικό πού ἀκολουθοῦμε ἐδῶ, καθώς οἱ ἐνήλικες πού ἔρχονται στήν Ἐκκλησία μας ἔχουν οἰκογένεια καί ἡ εὐλογία τῆς σχέσης τους εἶναι ἀπαραίτητη. Τά μεγάλα αὐτά πνευματικά γεγονότα συνοδεύτηκαν τήν ἑπόμενη μέρα ἀπό τόν ἀδόκητο θάνατο τοῦ νεοφώτιστου ἰθαγενῆ Γεώργιου. Ὅλοι ἀπορήσαμε γιά τό σχέδιο τοῦ Θεοῦ καί θυμηθήκαμε μέ πόση ἀνυπομονησία περίμενε τή μέρα τῆς βαπτίσεώς του. Κάποιοι μάλιστα σχολίασαν ὅτι ὁ Θεός τόν πῆρε κοντά του μέ τό λάδι τῆς βάπτισης ἀκόμα στό δέρμα του. Ὁ Κύριος νά τόν ἀναπαύσει καί νά φωτίζει καθημερινά τούς ὑπόλοιπους.

477


Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός Γ’ Τρίμηνο 2015

*** Πρόσφατα, ὅμως, ξεκινήσαμε ἀκόμη μία ἱεραποστολική δραστηριότητα. Αὐτή τή φορά σέ ἕνα ὄμορφο ἀφρικανικό χωριό, τή Μτουμπανιάμα. Ἐκεῖ, πρίν λίγο καιρό ἄρχισε νά χτίζεται μία μεγαλοπρεπής Ἐκκλησία πρός τιμή τῶν Ἁγίων Ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης. Σέ ἐπίσκεψή μας στό χωριό μᾶς περίμεναν πολλές ἐκπλήξεις καί χαρές. Ἀπό τή μία χαρήκαμε, ὅταν ἀντικρίσαμε τόν ἀνεγειρόμενο Ἱερό Ναό νά βρίσκεται στό τελευταῖο στάδιο τῆς ἀνοικοδόμησής του. Ὁ ἐργολάβος ἔχει τοποθετήσει καί τά ξύλα τῆς σκεπῆς καί ὑπολείπεται μόνο ἡ κάλυψη τῆς στέγης γιά τήν ὁλοκλήρωση τοῦ ἔργου. 478

Συγκινηθήκαμε ἰδιαίτερα πού χάριτι Θεοῦ βρήκαμε ὁλοκληρωμένο τό βαπτιστήριο στό ἐσωτερικό τοῦ Ἱ. Ναοῦ, παρότι τό ὅλο οἰκοδόμημα εἶναι ἡμιτελές. Ἔτσι διευκολυνθήκαμε στήν τέλεση τῶν βαπτίσεων, πού εἴχαμε προγραμματίσει. Μεγαλύτερη ὅμως χαρά λάβαμε, ὅταν εἴδαμε τούς Χριστιανούς μας νά μᾶς περιμένουν. Νά μᾶς ὑποδέχονται μέ ἀνακούφιση, καθώς πρόσμεναν πολύ καιρό τήν ὥρα τῆς βάπτισής τους ἐντός τοῦ νεόδμητου Ἱ. Ναοῦ. Ἔτσι, λοιπόν, πολύ πρωί, τό Σάββατο 20 Ἰουνίου, ξεκινήσαμε μέ τίς Εὐχές τῶν Κατηχουμένων καί συνεχίσαμε μέ ὅλα τά προβλεπόμενα γιά τό Μυστήριο. Οἱ ἰθαγενεῖς μέ καμάρι ἐνδύθηκαν τούς λευκούς


Βαπτίσεις στό Καμπότζι καί στή Μτουμπανιάμα τοῦ Μαλάουι

χιτῶνες τῆς βάπτισης καί δέν ἄργησε νά ἔρθει καί ἡ μοναδική στιγμή στή ζωή τοῦ κάθε Χριστιανοῦ, κατά τήν ὁποία βυθίζεται μέσα στό καθαγιασμένο νερό τῆς βάπτισης ὁ παλαιός ἄνθρωπος. Ἀπό ἐκεῖ ἀναδύεται ὁ νέος, ὁ καθαρός, ὁ καινός, ὁ ἀνακαινισμένος ἐν Χριστῷ ἄνθρωπος. Αὐτός πού ἀπό δῶ καί πέρα γιά προτεραιότητα καί γιά σκοπό τῆς ζωῆς του βάζει τό ἔργο τοῦ ἁγιασμοῦ του καί τῆς πνευματικῆς προκοπῆς του καί ὄχι τή μονομερή ἀπασχόληση μέ τήν ὑλική προκοπή. Μαζί μας ἦταν οἱ ἰθαγενεῖς συνεργάτες τῆς Ἱεραποστολῆς μας, ὁ π. Νικόδημος, ὁ π. Ἰεζεκιήλ, ὁ διάκονος Ἰωάννης καί ὁ διάκονος Ἰωακείμ. Ἔτσι, μέ τόν κατάλληλο συγχρονισμό, μέχρι τό μεσημέρι καταφέραμε

νά βαπτίσουμε τούς πρώτους Ὀρθοδόξους Χριστιανούς στήν νεοϊδρυθεῖσα Ἐνορία τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης. Μέ ζῆλο καί μέ λόγια σοφά ὁ π. Νικόδημος τούς μίλησε, γιά περισσότερο ἀπό μία ὥρα, στά τσιτσέουα. Γιά τή Μητέρα Ἐκκλησία, γιά τά καθήκοντα πού ἀπό ἐδῶ καί πέρα θά ἔχουν ὡς Χριστιανοί, καί πολλά ἄλλα χρήσιμα. Ἀμέσως μετά συστήσαμε στούς νεοφώτιστους ἐνορίτες τόν π. Ἰεζεκιήλ, ὁ ὁποῖος θά εἶναι ὁ ἐφημέριός τους καί θά τούς ἐπισκέπτεται μία φορά κάθε μήνα, γιά νά τελοῦν τή Θεία Λειτουργία. Στό μέλλον ἐλπίζουμε ὁ Θεός νά τούς χαρίσει ἕναν μόνιμο ἱερέα γιά νά τούς ἐξυπηρετεῖ καθημερινά. Μᾶς ἔκανε ἐντύπωση ὅτι σέ αὐτό τό χωριό οἱ νεοφώτι479


Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός Γ’ Τρίμηνο 2015

Ὁ νεοανεγερθείς Ἱ. Ναός τῶν Ἁγίων Ἰσαποστόλων στοι εἶχαν ἰδιαίτερη εὐσέβεια καί εὐλάβεια. Γιά παράδειγμα, ὅταν κινοῦνταν μέσα στόν Ἱ. Ναό καί στρέφονταν πρός τό Ἱερό Βῆμα, ἔσκυβαν μέ ὑπόκλιση, ἔκαναν εὐλαβικά τόν σταυρό τους καί συνέχιζαν. Ἐπίσης, μᾶς ἐντυπωσίασε ἡ αὐτοθυσία καί ἡ εὐαισθησία ἑνός ἡλικιωμένου ζευγαριοῦ. Ἀπό τή χαρά τους γιά τήν ὁμαδική βάπτιση, παρόλο πού ζοῦν σέ τέλεια ἀνέχεια λόγω τῆς ὑπερβολικῆς τους φτώχειας, προσέφεραν ἀπό μόνοι τους στά 35 νεοφώτιστα ἄτομα τό γεῦμα, πού ἀκολούθησε μετά τό Μυστήριο. Καί μπορεῖ νά ἦταν γεῦμα 480

φτωχό καί ταπεινό, ἀλλά ἦταν γεμάτο ἀπό θυσία καί ἀγάπη. Ἐπίσης, κάτι ἀκόμη συγκινητικό, πού μᾶς ἐντυπωσίασε, εἶναι ὅτι κάποιοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί μας ἀπό ἄλλες Ἐνορίες, ξεκίνησαν ἀπό πολύ μακριά. Ἦρθαν μέ τά πόδια ἤ μέ ποδήλατα, μόνο καί μόνο γιά νά πάρουν τήν εὐλογία καί νά παρευρεθοῦν σέ αὐτό τό χαρμόσυνο γεγονός, πού ἔγινε στό χωριό Μτουμπανιάμα. Μαζί μέ αὐτή τήν ὁμάδα τῶν ἐπισκεπτῶν ἦταν καί ἕνας νεαρός ἰθαγενής, πού ξεχώριζε ἀπό τούς ἄλλους ἀπό τά σπασμένα μυωπικά γυαλιά πού φο-


Βαπτίσεις στό Καμπότζι καί στή Μτουμπανιάμα τοῦ Μαλάουι

Κωνσταντίνου καί Ἑλένης ροῦσε. Πόση ἀνέχεια καί φτώχεια, ὥστε νά ὑποβάλλεται σέ τέτοια ταλαιπωρία καί νά ταξιδέψει ἀπό τήν διπλανή Ἐνορία μέ ραγισμένους φακούς. Καί μάλιστα μέ ζῆλο προσφέρθηκε καί μᾶς βοήθησε, ὥστε νά γραφτοῦν ὅλα τά ὀνόματα τῶν νεοφωτίστων σέ καρτέλες. Ἔτσι συνηθίζουμε νά τά γράφουμε καί νά τούς τά δίνουμε, γιά νά θυμοῦνται καί νά μήν ξεχάσουν τό νέο χριστιανικό τους ὄνομα. Ποιός ξέρει ἄραγε τί μέλλον ἐπιφυλάσσει ὁ Θεός γι’ αὐτόν τόν νέο, μέ τόν τόσο μεγάλο ζῆλο. Δόξα Σοι ὁ Θεός! Ἡ ἀρχή

ἔγινε! Αὐτοί οἱ Χριστιανοί εἶναι οἱ πρῶτοι! Εἶναι ἡ μαγιά, τό φύραμα. Εἶναι αὐτοί πού θά ἀνοίξουν τόν δρόμο, γιά νά ἀκολουθήσουν καί ἄλλοι. Γι’ αὐτό ἡ σημερινή ἡμέρα ἔχει πολύ μεγάλη ἀξία καί εὐγνωμονοῦμε τόν Θεό, πού μᾶς ἀξίωσε νά συμμετέχουμε σέ αὐτό τό γεγονός. Οἱ ἰθαγενεῖς, ὅμως, ἀδελφοί μας στή Μτουμπανιάμα καί ὅλοι ἐμεῖς φυσικά εἴμαστε εὐγνώμονες στόν δωρητή ἀπό τήν Ἑλλάδα πού ἀνήγειρε αὐτή τήν Ἐκκλησία. Νά εἶναι σίγουρος ὅτι, ἄν κρατήσει τήν καρδιά του ταπεινή, θά ἔχει πολύ μισθό 481


Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός Γ’ Τρίμηνο 2015

ἀπό τόν Θεό. Καί κάθε φορά πού γίνεται ἡ Θεία Λειτουργία ἤ μία Βάπτιση ἤ ἄλλο Μυστήριο, ἡ εὐλογία θά ἀγγίζει καί τή δική του ψυχή καί τῶν συγγενῶν του, ζώντων ἤ κεκοιμημένων. Εἰδικά στά χρόνια μας, πού ὅλα γίνονται ἀπό τό ὑστέρημα καί ἡ κάθε δωρεά διατίθεται μέ μεγάλη δυσκολία, χρειάζεται γενναία καρδιά καί αὐτοθυσία γιά νά βοηθήσει κάποιος. Ἀπό τίς πιό ὄμορφες στιγμές μας τήν ἡμέρα ἐκείνη, ἦταν ὅταν βλέπαμε τίς ἀφρικανές μητέρες νά φέρνουν ἀγκαλιά τά μικροσχηματισμένα 7-8 μηνῶν βρέφη τους, γιά νά τά βαπτίσουμε. Αὐτά τά μωράκια ἦταν τόσο γλυκούλια καί τόσο εὐαίσθητα ἀλλά καί τόσο ἰδιαίτερα συνάμα. Σ’ ἐμᾶς τούς λευκούς 482

φαντάζουν σάν σοκολατένια μέ τά σγουρά μαλάκια τους καί τά γεμάτα ἀπορία βλέμματά τους, πού θά μᾶς μείνουν ἀξέχαστα! Σκεφτόμαστε ὅτι στήν Ἑλλάδα εἶναι ἀπόλυτα φυσικό νά βαπτίζεται κάποιος σέ μικρή ἡλικία, ἀλλά ἐδῶ στήν Ἀφρική αὐτό εἶναι πολύ σπάνιο. Ἰδιαίτερα σέ αὐτή τή νεοσύστατη Ἐνορία ριγοῦμε, ἀναλογιζόμενοι πῶς τά ξεχώρισε ἡ Θεία Χάρη. Τά ἀξίωσε ἀπό βρέφη νά προικιστοῦν μέ τή δωρεά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νά ἐνταχθοῦν στό Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ μας καί νά γνωρίσουν τήν Ὀρθή Πίστη. Στούς νεοφώτιστους δίνουμε πάντα ὡς δῶρο μία εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ καί μία τῆς Παναγίας, ἕναν Σταυρό καί ἕνα Προσευ-


Βαπτίσεις στό Καμπότζι καί στή Μτουμπανιάμα τοῦ Μαλάουι

χητάριο, μεταφρασμένο στά τσιτσέουα, καί τούς συμβουλεύουμε πόσο πολύ πρέπει νά τά σέβονται καί νά τά χρησιμοποιοῦν. Κάναμε καί γι’ αὐτούς τήν ἴδια χειρονομία μέ τήν εὐχή νά προκόψουν πνευματικά. Ἔφτασε ἡ ὥρα νά ἀποχωρήσουμε ἀπό τό χωριό Μτουμπανιάμα. Ξεκινήσαμε τό ταξίδι τοῦ γυρισμοῦ νιώθοντας στίς καρδιές μας χαρά καί εὐγνωμοσύνη. Οἱ σημερινοί νεοφώτιστοι ἔχουν μπεῖ μέσα στήν καρδιά μας. Παρόλο πού οἱ γνώσεις τους γιά τήν Ὀρθοδοξία εἶναι ἐλάχιστες, ἔχουν αὐτόν τόν ἔμφυτο σεβασμό καί τήν εὐλάβεια. Αὐτοί οἱ νεοφώτιστοι, μπορεῖ νά ἔχουν πολλά ἀκόμη νά μάθουν γιά τήν πίστη μας, ἀλλά συγχρόνως ἔχουν καί

πολλά νά μᾶς διδάξουν, ὅλους ἐμᾶς πού ἔχουμε μία πίστη, ἡ ὁποία ἀριθμεῖ 2000 χρόνια τώρα. Συχνά νιώθουμε ὅτι προσφέρουμε ἕνα, ἀλλά ἐκεῖνοι μᾶς δίνουν δέκα μέ τό παράδειγμά τους. Εἴθε ὁ Κύριος καί Θεός μας νά μᾶς ἀξιώσει σύντομα νά ξανάρθουμε κοντά τους καί νά χαροῦμε μέ τήν πνευματική τους πρόοδο. Ὁ Πανάγαθος Θεός ἄς μᾶς εὐλογεῖ ὅλους καί ἄς μᾶς χαρίζει τήν αὐτοθυσία καί τήν ἀγάπη γιά τήν Ἁγία Πίστη μας, μά καί τόν πάσχοντα συνάνθρωπό μας στόν «ἀκριτικό αὐτό ἀγρό», πού μᾶς ἀξίωσε νά ὑπηρετοῦμε ἐδῶ στήν Ἀφρική. π. Ἑρμόλαος Ἰατροῦ 483


Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός Γ’ Τρίμηνο 2015

Τό ἐπορκιστόν ἔλαιον

Τό πρωί τῆς 13ης Αὐγούστου 2015, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μπραζαβίλ καί Γκαμπόν κ. Παντελεήμων τέλεσε βαπτίσεις στό ὑπαίθριο βαπτιστήριο τοῦ ὑπό ἀνέγερση Καθεδρικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου τῆς πόλης Pointe-Noire. Ἦταν οἱ βαπτίσεις δεκατριῶν νεοφωτίστων ἀδελφῶν ὅλων τῶν ἡλικιῶν, προερχομένων ἀπό τήν Ἐνοριακή Κοινότητα Ἁγίας Φωτεινῆς, τοῦ προαστείου Mpaka τῆς ἰδίας πόλεως. 484

Ὅλοι οἱ βαπτισθέντες προσῆλθαν ἑκουσίως στήν Ὀρθοδοξία μετά ἀπό προσωπική πνευματική ἀναζήτηση, ἀφοῦ προηγήθηκε πολύμηνη συστηματική κατήχηση αὐτῶν ἀπό τόν δραστήριο Ἐφημέριο, π. Σιλουανό Nkounkou. Ἀπευθυνόμενος στούς νεοφύτους χριστιανούς ὁ Θεοφιλέστατος ἑρμήνευσε θεολογικῶς τή σημασία τοῦ ἱεροῦ Μυστηρίου τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος. Ἐξέφρασε τή χαρά τῆς τοπικῆς


Τό ἐπορκιστόν ἔλαιον

Ἐκκλησίας γιά τήν ἔνταξή τους σέ Αὐτήν. Προέτρεψε ὅλους νά βιώσουν τήν ὀρθόδοξη πίστη μέ συνέπεια καί σύνεση, γενόμενοι ἐμπράκτως κήρυκες τοῦ εὐαγγελικοῦ κηρύγματος καί πρότυπα ἀρετῆς πρός τούς συνανθρώπους τους, ὡς ὀρθόδοξοι πολίτες τῆς εὐγενοῦς πατρίδας τους. Ὁ Θεοφιλέστατος μεταξύ ἄλλων ἀνέφερε καί τά ἐξῆς: «Μετά τό πέρας τοῦ κατακλυσμοῦ ἀπέστειλε ὁ Νῶε μία λευκή περιστερά νά ἀναζητήσει μία ἔνδειξη ζωῆς, μία ἀπόδειξη γι’ αὐτόν καί τήν οἰκογένειά του ὅτι ὑπάρχει ζωή πού

μπορεῖ νά συνεχισθεῖ. Κι ἦλθε τό περιστέρι καί βεβαίωσε τόν Νῶε, πού εἶχε ἀφεθεῖ ὁλότελα στήν Πρόνοια τοῦ Θεοῦ, ὅτι ὑπάρχει κάπου ζωή, λιβάδια με ἐλαιόδεντρα, τά ὁποῖα ἴσως νά μή μοιάζουν σ’ ἐκεῖνα πού πρίν τόν κατακλυσμό εἶχε συνηθίσει νά βλέπει. Κι ὅμως, δίνουν ζωή καί ὑπόσχονται τή συνέχειά της μετά ἀπό τήν καταστροφή πού χείμαξε τήν οἰκουμένη. Λάβαμε κι ἐμεῖς ἔλαιο, τό προϊόν τοῦ καρποῦ τῆς ὑπόσχεσης τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο, γιά νά χρίσουμε κατά τό βάπτισμα σώματα καί ψυχές πού θά

485


Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός Γ’ Τρίμηνο 2015

δοθοῦν στή διάδοση τοῦ Εὐαγγελίου τῆς Εἰρήνης. Λάβαμε ὑπόσχεση ὅτι ἡ ζωή πολιτεύεται, ὅτι καί κάπου ἀλλοῦ, πολύ μακρύτερα ἀπό τή δική μας εὐλογημένη ἑλληνική γῆ, φύονται “ἐλαιόδεντρα” πού ἑνώνονται μέ τήν Ἄμπελο, ὑπόσχεση ὅτι αὐτό τό Εὐαγγέλιο διαδίδεται. Σάν ἀθλητές στοῦ κόσμου τά παλαίσματα, σάν ἀθλητές τοῦ Χριστοῦ στόν στίβο πού ὁδηγεῖ στήν ὑποσχόμενη ἀπό τόν Κύριο Ἄνω Ἱερουσαλήμ. Κάθε φορά σκέφτομαι πόσο σημαντικό εἶναι αὐτό τό Ἔλαιον, πού στήν Ἐκκλησία μας γίνεται ἐπορκιστόν με τήν ἐπίκληση τοῦ ὀνόματος τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ “ὥστε δέν καίει 486

μόνο τά ἴχνη τῶν ἁμαρτημάτων, ἀλλά καί ὅλες τίς δυνάμεις τοῦ πονηροῦ ἐκδιώκει” (Κυρίλλου Ἱεροσολύμων, Κατήχησις Μυσταγωγική ΙΙ, γ΄). Ἔτσι, στήν Ἁγία Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἑτοιμάζονται γιά τό βάπτισμα ἐκεῖνοι, πού ὁ Ἴδιος ὁ “πανίσχυρος Κύριος ἔκανε τόν πυθμένα τοῦ βυθοῦ τῆς θάλασσας νά φανεῖ καί ἀπό τήν ξηρά εἵλκυσε τόν λαό Του στήν ἀπέναντι ἀκτή” (Εἱρμός α΄ Ὠδῆς Θεοφανείων), στήν ἀκτή τῆς Βασιλείας. Μίας Βασιλείας πού ἔχει ἤδη ἔρθει καί τοῦ Χριστοῦ οἱ μαθητές, τά διαφορετικά ἐλαιόδεντρα, ἀγωνίζονται νά φέρουν καρπό καί προσεύχονται στόν Ἐρχόμενο Χριστό


Τό ἐπορκιστόν ἔλαιον

νά ἔλθει ἡ Βασιλεία Του στήν οἰκουμένη ὅλη. Δοξάζω συγκλονισμένος τόν Πανάγαθο Θεό, ἐπειδή οἱ ἀδελφοί μας ἔρχονται γιά νά βαπτισθοῦν, ἔχοντας ἤδη ἀπό τήν κατήχηση ἀντιληφθεῖ ὅτι ἡ ὄντως Ζωή, ὁ ἀγώνας γιά τή μόνιμη κοινωνία μέ τόν Χριστό, ξεκινᾶ ἀπό τήν ἡμέρα τῆς βαπτίσεως. Ἐντασσόμενοι δηλαδή στήν Ἐκκλησία ὄχι τυπικά, ἀλλά βαθιά καί ἐσωτερικά. Ἄλλωστε, ἄν δέν λάμψουμε ἐσωτερικῶς, πῶς θά ἀκτινοβολήσουμε στόν κόσμο; Κι ἄν δέν λάμπει ἡ καρδιά μας, πῶς θά γίνουμε ἐκεῖνο τό λυχνάρι πού φωτίζει ὅλους ἐκείνους πού βρίσκονται μέσα στό σπίτι;

Δέν εἶναι τυχαῖο πού ὁ Κύριος μιλᾶ γιά τό λυχνάρι πού φέγγει μέσα στό σπίτι (πρβλ. Ματθ. 5,15). Σπίτι ὅλων μας εἶναι ἡ Οἰκουμένη. Μικρές λαμπάδες ἀναμμένες στή διάδοση τοῦ Εὐαγγελίου εἶναι ἐκεῖνες πού οἱ Ἀφρικανοί ἀδελφοί μας κράτησαν τήν ἡμέρα τῆς βαπτίσεώς τους. Στοιχεῖα πού δέν συμβολίζουν, ἀλλά συμβάλλουν στή δική μας κατανόηση. Νά μία ζωντανή ὑπόσχεση τῆς Παρουσίας τοῦ Θεοῦ, ἄλλη μία ἐλπίδα γιά τή διάδοση τοῦ Λόγου Του! Καί τόν Χριστό δέν Τόν διδάσκουμε μονάχα ἐμεῖς, πού οἱ πολλοί θά μᾶς ἀποκαλέσουν “Ἱεραποστόλους”. Ἱεραπόστολοι 487


Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός Γ’ Τρίμηνο 2015

εἶναι ὅλοι. Ἱεραπόστολοι, νέοι τοῦ Χριστοῦ μιμητές καί οἱ Κονγκολέζοι ἀδελφοί μας. Ἀπό τώρα μέ τή ζωή τους θά ἀγωνίζονται μέσα στήν καθημερινότητά τους, στή ζωή τους, στίς γειτονιές καί στίς κοινωνίες, πού εἶναι ὁλότελα ξένες ἀπό τίς δικές μας, τίς ἀσφαλεῖς – ἀκόμη- χριστιανικές κοινωνίες, νά διαδίδουν τόν Χριστό. Οἱ βαπτίσεις τῶν ἀδελφῶν μας, ἐδῶ, μακριά ἀπό τόπους πού ἐλεύθερα οἱ καμπάνες παιανίζουν τήν Κυριακάτικη νίκη τοῦ Θανάτου, εἶναι μία ὑπόσχεση ὅτι ὁ κατακλυσμός δέν σκέπασε τόν κόσμο ὅλο. Κι ἄν σήμερα, μέσα στίς “δυτικοῦ τύπου” κοινωνίες ἀγκομαχοῦμε, πέφτουμε ἤ χάνουμε κάποιες φορές τήν πίστη μας, ὁ Θεός δέν μᾶς ἀφήνει! Τό περιστέρι τῆς ἐλπίδας μας ἔρχεται ἀπό μέρη πού μέχρι χθές ἴσως νά μήν γνωρίζαμε πώς ὑπάρχουν στόν χάρτη. Καί λαμβάνουμε τά νέα ὅτι οἱ ἀδελφοί μας βαπτίσθηκαν. Κι ἐκεῖ πού εἴχαμε τά χέρια ὑψωμένα, ὅπως ὁ Νῶε, καί παρακαλούσαμε τόν Θεό νά μᾶς φανερωθεῖ, ὁρίστε τά Θεοφάνεια! Ὁρίστε ἡ Πεντηκοστή τοῦ Κυρίου! Σπόρος πού ἔπεσε σέ γῆ ἀγαθή. Μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ, κατηχήσαμε ἀνθρώπους πού ἀγωνίζονταν νά βροῦνε 488

τόν Θεό στό “σπίτι” μας, στήν Οἰκουμένη, νά κι ἄλλα λυχνάρια πού ποθοῦν νά μείνουν ἀναμμένα γιά πάντα. Ἀγωνίζονται νά ζήσουν μέσα στό Φῶς τοῦ Χριστοῦ, αὐτό τό ἴδιο πού φωτίζει τούς αἰῶνες τῆς δικῆς μας ἱστορίας. Σάν νά ἀκούγονται καί σήμερα τά βήματα τῶν Ἀποστόλων πού βάδισαν σέ ξένη γῆ καί διέπλευσαν ξένες θάλασσες. Σάν νά ἀκούγεται σέ κάθε μας βῆμα ὁ λόγος τοῦ Ἀπ. Παύλου πρός τούς Ἀθηναίους: “Αὐτόν τόν Θεό ἦρθα νά σᾶς κάνω γνωστό” (Πράξ. 17,23). Ἀναζητᾶ ὁ ἄνθρωπος τόν Θεό, ἀνεξάρτητα ἄν ἐμεῖς ζοῦμε τόν κατακλυσμό μας. Φωνάζουν τρανταχτά “ζεῖ Κύριος ὁ Θεός” οἰ Ἅγιες ἐκεῖνες Τράπεζες πού διακονοῧν ὑπηρέτες τοῦ Εὐαγγελίου σέ διαφορετικά ἀπό τά δικά μας μήκη καί πλάτη τῆς γῆς. Κι εἴμαστε σίγουροι, ὅπως ὁ Νῶε, ὅτι τό περιστέρι τῆς ὑπόσχεσης τοῦ Θεοῦ θά εἶναι γιά πάντα μαζί μας ὥς τή συντέλεια τοῦ κόσμου. Ὅτι γυρνάει καί κομίζει τό κλαδί τῆς ἐλιᾶς, ὅσο κι ἐμεῖς ἀγωνιζόμαστε γιά τούς νέους ἀθλητές τοῦ Χριστοῦ τῆς Μίας καί Ἀδιαίρετης Ἐκκλησίας μας. Γιατί ἐδῶ μᾶς ἔστειλε ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ νά πορευθοῦμε, σέ χῶμα ἀλιβάνιστο, πού τώρα ἁγιάζε-


Τό ἐπορκιστόν ἔλαιον

ται ἀπό νέα Ἱερά Θυσιαστήρια, πού κατά τά τελευταῗα χρόνια ἁρμόστηκαν καί ἁγιάζουν τούτους τούς ξένους τόπους. Κι ἐκεῖ πού βρισκόμαστε σέ ἁλυσίδες, ὅπως ὁ Πέτρος, ἔρχεται ὁ καλός λογισμός τῆς Μητέρας Ἐκκλησίας καί γίνεται δύναμη πού σπάει τά δεσμά κι ἀκοῧμε τόν ἄγγελο τοῦ Κυρίου νά μᾶς ψιθυρίζει ἐκεῖνο τό “ἀνάστα ἐν τάχει” (Πράξ. 12,7)! Αὐτή εἶναι ἡ ἀγκαλιά τῆς Ἐκκλησίας, ἡ παρηγοριά τῶν ἀδερφῶν πού ἀγάπησαν τούτη τήν ἀδελφική Ἐκκλησία ὡς μέρος ἐκ μέρους. Αὐτῆς τῆς Ἐκκλησίας ἔγιναν οἱ ἀδερφοί μας μέλη καί τρέφονται πιά ἀπό τόν Οὐράνιο Ἄρτο, τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, μέ τό Ὁποῖο καί ἐμεῖς πνευματικῶς τρεφόμαστε καί οὐρανοποιοῦνται ἀπό τό Αἷμα τοῦ Σωτῆρος, πού ἀφθαρτοποιεῖ κάθε μέλος τῆς Ἐκκλησίας Του. Οἱ βαπτίσεις ἐδῶ, στό μακρινό Μπραζαβίλ, εἶναι γιορτή ὅλης τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Ἀναγεννημένοι ἀπό ὕδωρ καί Πνεῦμα Ἅγιο, κεχρισμένοι μέ τό ἐπορκιστόν ἔλαι-

ον, σύμβολο τῶν ἐπερχομένων ἀγώνων, ἀθλητές Χριστοῦ, οἱ ἀδερφοί μας καλοῦνται ἀπό τόν Ἴδιο, ὅπως κι ἐμεῖς, νά δώσουν τήν καλή Μαρτυρία. Τήν ἀναγγελία στόν κόσμο ὅτι ὁ Χριστός ἀναστήθηκε καί ὁ θάνατος ἀφανίστηκε. Μαζί Του τόσο οἱ ἀδελφοί μας, ὅσο κι ἐμεῖς ἀνεβήκαμε στόν Σταυρό, κατεβήκαμε στόν τάφο, ἀναστηθήκαμε τήν τρίτη ἡμέρα: τοῦτο δηλώνει τό βάπτισμά μας. Ἤμασταν ρίζες δεμένες μέ τή Γῆ καί στήν Ἐκκλησία -μέσω τοῦ Βαπτίσματος- γινόμαστε τά κραταιά ἐλαιόδεντρα στόν οὐρανό, τά ὁποῗα χαρίζουν κλαδί στήν περιστερά τῶν σημερινῶν μας κατακλυσμῶν. Καί μαζί μέ μᾶς, τοῦτοι ἐδῶ οἱ ἀδερφοί μας θά φέρουν ἔλαιον ἄφθονο καί ἐπορκιστόν. Γιά νά βαπτισθοῦν στό ὄνομα τοῦ Κυρίου κι ἄλλοι πολλοί ἀδελφοί μας, σωζόμενοι στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ -τήν αἰώνια καί σωτήρια κιβωτό- ἀπό τόν κατακλυσμό τοῦ θανάτου τῆς θνητότητας. † Ὁ Μπραζαβίλ Παντελεήμων

Ἡ ζωή καί ἡ ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας δέν θά δικαιωθοῦν ποτέ, ὅσο σ’ αὐτόν τόν κόσμο πεθαίνει κι ἕνα μονάχα παιδί ἀπό πείνα. Ντοστογιέφσκι 489


Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός Γ’ Τρίμηνο 2015

Ἱεραποστολική διακονία ἐν μέσῳ παγίδων πολλῶν

490


Ἱεραποστολική διακονία ἐν μέσῳ παγίδων πολλῶν

Ἦταν ἕνα βροχερό πρωινό τοῦ Φεβρουαρίου, πού προμήνυε ὅτι σέ λίγο θά ξεσποῦσε μεγάλη μπόρα. Βρισκόμαστε στήν Ἱ. Μονή τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων στήν Τσάμπουλα, προάστιο τοῦ Κολουέζι στό Κονγκό, στήν περίοδο τῶν βροχῶν, πού διαρκεῖ περί τούς ἕξι μῆνες. Κατά τή διάρκειά της ἔχουμε πολλές βροχοπτώσεις καί τά πάντα πλημμυρίζουν ἀπό τό νερό. Οἱ δρόμοι μετατρέπονται σέ χειμάρρους καί ἡ κεντρική ὁδική ἀρτηρία σέ ποτάμι. Ξεκίνησα, προτοῦ χαράξει ἀκόμα, ἀπό τό κελί μου γιά τήν Ἐκκλησία. Βγαίνοντας, μέ κτύπησε στό πρόσωπο ὁ πρωινός κρύος ἀέρας καί αἰσθάνθηκα τίς πρῶτες σταλαγματιές τῆς βροχῆς. Μοῦ ἔδιωξαν μία κάποια ἄσχημη διάθεση, πού εἶχε δημιουργηθεῖ μέσα μου ἀπό βραδύς, κι ἔφεραν μία εὐεξία. Ξαναῆλθαν στόν νοῦ μου οἱ ἦχοι τοῦ τάμ-τάμ, πού εἶχα ἀκούσει τά μεσάνυχτα νά ἠχοῦν στή σιωπή τῆς νύχτας, μακρόσυρτοι, ἐφιαλτικοί, πού τούς ἔφερνε κατά κύματα ὁ νυχτερινός ἀέρας. Ἦταν σημάδι ὅτι οἱ μάγοι κάποιου διπλανοῦ χωριοῦ εἶχαν ἀρχίσει τή νυχτερινή τους μακάβρια ἐργασία... Στό ἄκουσμά τους ἔνιωθες μία ἀνατριχίλα μέ τή σκέψη ὅτι

αὐτή τήν ὥρα κάποιοι ἄνθρωποι κάνουν τίς τελετές τους καί ἐπικαλοῦνται τόν ἄρχοντα τοῦ σκότους, ἀντί τόν Θεό τοῦ φωτός. Ὁ ἄνθρωπος, ὁ κατ' εἰκόνα Θεοῦ πλασμένος, ἀποδίδει τιμή καί λατρεία σέ ἀλλότριες σκοτεινές δυνάμεις, πού μέ τόν τρόπο αὐτό τούς δίνει ἐξουσία νά ἐπεμβαίνουν στή ζωή του καί ἐνίοτε νά τόν ἐξουσιάζουν. Φέρνοντας ὅλα αὐτά τά δυσάρεστα στόν νοῦ μου, μπῆκα στήν Ἐκκλησία, πού ἀπέχει περί τά 50 μ. ἀπό τό κελί μου. Μέ τήν εἴσοδό μου αἰσθάνθηκα μία γλυκιά θαλπωρή νά μέ περιβάλλει, πού μοῦ ἔδιωξε ὅλη αὐτή τήν ἄσχημη προδιάθεση. Εἶναι μία ὄμορφη καινούρια Ἐκκλησία, πού τιμᾶται στή μνήμη τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων. Βρίσκεται στό κέντρο περίπου τῆς νεοϊδρυθείσας Ἱερᾶς Μονῆς καί δέχτηκε τελευταῖα τήν ἐπίσκεψή τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας κ.κ. Θεοδώρου Β΄. Οἱ τοῖχοι ὅλοι καί ἡ ὀροφή εἶναι διακοσμημένοι μέ ἁγιογραφίες καί στή μέση δεσπόζει ἕνας ὡραῖος πολυέλαιος, δωρεά εὐλαβῶν δωρητῶν ἀπό τήν Ἑλλάδα. Ἐκεῖ τελοῦνται ὅλες οἱ ἀκολουθίες τοῦ 24ώρου καί οἱ Θ. Λειτουργίες ἀπό τόν ἡγούμενο, τόν Ἱερομόναχο π. Βαρνάβα, ὁ ὁποῖος προέρχεται ἀπό τήν 491


Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός Γ’ Τρίμηνο 2015

Ἱερά Μονή Ὁσίου Γρηγορίου τοῦ Ἁγίου Ὄρους, καί τούς δύο (σήμερα τέσσερεις) δοκίμους γηγενεῖς μοναχούς. Ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου ἀρχίζει καί προχωρεῖ σιγά-σιγά στά σουαχίλι, γαλλικά καί ἑλληνικά. Μεσονυκτικό, ἑξάψαλμος, κανόνες κ.λπ. Διαβάζουν καί ψάλλουν οἱ δύο δόκιμοι μοναχοί, ἀλλά ἡ φωνή τους ἀκούγεται μέ δυσκολία, ἀπό τόν θόρυβο τῆς βροχῆς, πού ἄρχισε νά πέφτει μέ δύναμη ἐπάνω στίς λαμαρίνες τῆς στέγης. Καθόμουν σέ στασίδι δίπλα στό παράθυρο καί τό βλέμμα μου, μέ τό πρῶτο φῶς τῆς ἡμέρας, ἀσυναίσθητα ἔπεσε ἔξω στήν αὐλή καί τούς κήπους τῆς Ἱ. Μονῆς, πού τούς ἔδερνε ἀνελέητα ἡ βροχή. Τά μικρά οἰκόσιτα ζωάκια τῆς Μονῆς φοβισμένα ἔτρεχαν νά βροῦν στεγασμένο χῶρο, γιά νά προφυλαχθοῦν. Ἤμουν ἀσυνήθι-

492

στος ἀπό παρόμοιο θέαμα στήν Ἑλλάδα. Παρατηροῦσα μέ περιέργεια καί κάποιο φόβο, βλέποντας σιγά-σιγά νά ἀρχίζουν νά πλημμυρίζουν οἱ κῆποι τῆς Μονῆς καί τούς τεράστιους κεραυνούς νά σχίζουν τόν οὐρανό καί νά τόν φωτίζουν ἔντονα· μετά δέ ἀκουγόντουσαν οἱ δυνατές βροντές πού ἀκολουθοῦσαν καί δημιουργοῦσαν τήν ἐντύπωση ὅτι γίνεται σεισμός. Τό πιό ἐντυπωσιακό ἦταν τό θέαμα τῶν κεραυνῶν. Μία τεράστια στήλη φωτός, πού ξεκινοῦσε ἀπό τόν οὐρανό καί ἀκουμποῦσε τή γῆ. Ἄθελά μου ἔκανα ἕνα συσχετισμό τῶν νυχτερινῶν ἤχων τοῦ τάμ-τάμ μέ τούς κεραυνούς αὐτούς. Εἶχα ἀκούσει ὅτι οἱ μάγοι μέ τά μαγικά τους μποροῦν μέ δαιμονικό τρόπο νά δημιουργήσουν κεραυνούς καί νά σκοτώσουν ἄνθρωπο, ὅπως καί μέ ἄλλους τρόπους. Ὅσους βέβαια εἶναι βαπτισμένοι καί


Ἱεραποστολική διακονία ἐν μέσῳ παγίδων πολλῶν

συνειδητά μέλη τῆς Ἐκκλησίας, δέν ἔχουν ἐξουσία νά τούς πειράξουν. Οἱ μάγοι, μάλιστα, φοβοῦνται ἐμᾶς τούς Ὀρθοδόξους, διότι οἱ Ἱερεῖς μας μέ τά ἅγια Μυστήρια καί τίς εὐχές τούς χαλοῦν τά σχέδια, γι' αὐτό καί μᾶς μισοῦν. Θυμήθηκα τόν ἀφρικανό μεταφραστή μας καί πιστό μέλος τῆς Ἐκκλησίας, ὁ ὁποῖος μοῦ εἶχε περιγράψει ἕνα τραγικό περιστατικό, πού συνέβη στή σύζυγό του. Εἶχε βγεῖ γιά λίγο ἔξω ἀπό τήν πόρτα τοῦ σπιτιοῦ τους σέ συνοικία τοῦ Κολουέζι, τήν ὥρα πού ἔβρεχε. Ξαφνικά ἔπεσε ἕνας δυνατός κεραυνός ἀκριβῶς δίπλα της· αὐτήν δέν τήν πείραξε, μπῆκε ὅμως στή γειτονική καλύβα καί σκότωσε δύο ἀνθρώπους. Τό γεγονός αὐτό τό εἶχαν ἀποδώσει σέ μάγια καί τό ὅτι δέν πείραξε τή σύζυγό του, συνέβη ἐπειδή ἦταν βαπτισμένη, μέλος τῆς

Ἁγίας μας Ἐκκλησίας. Σκεπτόμενος αὐτά, εἶδα ἕνα νέο κεραυνό, μία τεράστια στήλη φωτός, νά σχίζει καί αὐτός τόν οὐρανό καί νά φτάνει στή γῆ. Δέν πρόλαβα νά συνέλθω, ὁπότε συνέβη κάτι τό ἀναπάντεχο καί μοναδικό. Νιώσαμε ξάφνου ὅτι ἔγινε μία τεράστια ἔκρηξη, σάν νά ἐξερράγη μία βόμβα μέσα στήν Ἐκκλησία καί διαλύθηκαν τά πάντα. Δέν ὑπάρχουν λόγια νά ἐκφράσουμε τήν ἐμπειρία αὐτή. Φαντάστηκα ὅτι ἡ βόμβα τῆς Χιροσίμα, ἔτσι περίπου θά ἦταν. Ὁ λαμπτήρας μέ τό ἠλεκτρικό φῶς ἐπάνω ἀπό τό κεφάλι μου ἔσπασε μέ ἐκκωφαντικό θόρυβο καί μέ περιέλουσαν τά σπασμένα γυαλιά του. Οἱ δύο δόκιμοι τρομαγμένοι ἔπεσαν ἐνστικτωδῶς πρηνηδόν ἀπό τά στασίδια τους στό δάπεδο τῆς Ἐκκλησίας κι ἐμένα ἡ ὅρασή μου θόλωσε γιά δευτερόλεπτα

493

Πανοραμική ἄποψη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Ἀποστόλων Κολουέζι


Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός Γ’ Τρίμηνο 2015

Τό ἐσωτερικό τοῦ καθολικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Ἀποστόλων

καί ἔχασα τήν αἴσθηση τοῦ τί συμβαίνει καί ποῧ βρίσκομαι. Ὅταν ἄρχισε νά ξεθολώνει, διαπίστωσα ὅτι μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ δέν εἴχαμε πάθει τίποτα· προσπαθοῦσα δέ νά διακρίνω ἄν ἡ Ἐκκλησία μετεβλήθη σέ ἐρείπια καί τί ἀπέμεινε. Ἀφοῦ εἶδα ὅτι ὅλα ἦταν στή θέση τους, προσπαθοῦσα νά διακρίνω ρήγματα καί τομές στούς τοίχους καί τίς ἁγιογραφίες. Μέ μεγάλη μου ἔκπληξη πάλι, ἀλλά καί θαυμασμό, εἶδα ὅτι δέν εἶχε συμβεῖ ἡ παραμικρή ζημία. Κατάλαβα ὅτι εἶχε πέσει 494

κεραυνός μέσα στήν Ἐκκλησία καί ὁπωσδήποτε ὑπό διαφορετικές συνθῆκες θά εἴχαμε ἀπανθρακωθεῖ, ὅπως συνέβη πρό ἕξι μηνῶν, μέ τόν τραγικό θάνατο τοῦ Σιλβέστρου, παιδιοῦ τοῦ οἰκοτροφείου μας στό Κολουέζι. Τόν εἶχε κατακαύσει ἕνας κεραυνός, ὅταν σέ ὥρα βροχῆς κατέβηκε ἀπό τό ἁμάξι γιά νά διορθώσει κάποια βλάβη. Οἱ δύο δόκιμοι μοναχοί σηκώθηκαν καί μέ κάποια συγκίνηση καί ψυχική ὀδύνη συνεχίσαμε κανονικά τήν ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου. Ἀναλογιζόμενοι


Ἱεραποστολική διακονία ἐν μέσῳ παγίδων πολλῶν

κατόπιν καί διερωτώμενοι ποῦ ὀφειλόταν ἡ θαυμαστή ὄντως διάσωσή μας, θυμηθήκαμε ὅτι στό Ἱερό Βῆμα τῆς Ἐκκλησίας ὑπῆρχε προηγιασμένος Ἄρτος, διότι ἦταν περίοδος τῆς Μεγ. Σαρακοστῆς καί τήν ἑπόμενη μέρα θά τελούσαμε Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία. Ἀποδώσαμε λοιπόν τή θαυμαστή διάσωσή μας στό γεγονός αὐτό, δηλαδή στήν ὕπαρξη τῶν προηγιασμένων Τιμίων Δώρων, καί εὐχαριστήσαμε θερμά τόν Κύριο. Στό τέλος δέ τῆς ἀκολουθίας τελέσαμε καί ἰδιαίτερη Δοξολογία. Μία ἄλλη γνώμη ἦταν ὅτι οἱ μάγοι τοῦ γειτονικοῦ χωριοῦ, ἐνοχλημένοι ἀπό τήν ἐπί ἑνάμισυ χρόνο λειτουργία τῆς Ἱ. Μονῆς, τήν τέλεση τῶν Ἁγίων Μυστηρίων καί τό ἐν γένει πνευματικό ἔργο, τό ὁποῖο ἐπιτελεῖ, προσπαθοῦσαν μέ τά μαγικά τους νά δημιουργήσουν ἐπικίνδυνες καταστάσεις καί νά μᾶς κάνουν κακό μέ τούς κεραυνούς. Πρίν λίγο καιρό, περί τά μεσάνυχτα καί πάλι, κι ἐνῶ ὁ ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς κοιμόταν, ἄκουσε στό γραφεῖο του, συνεχόμενο μέ τό ὑπνοδωμάτιό του, ἕνα μεγάλο θόρυβο ἀπό θραύση ὑάλων. Σηκώθηκε καί διαπίστωσε ὅτι ἕνα χαμηλό τραπεζάκι, πού ἦταν στό κέντρο τοῦ δωματίου, ὅλο σχεδόν ἀπό κρύσταλλο, εἶχε γίνει χίλια

κομμάτια, χωρίς νά ὑπάρχει κάποια ἐξήγηση καί τά μικρά θραύσματά του εἶχαν γεμίσει τόν χῶρο. Εἶναι κι αὐτό ἕνα ἀποτέλεσμα τῶν ἐνεργειῶν μάγων. Δυστυχῶς ὅμως γι' αὐτούς, ἡ Χάρη τοῦ Κυρίου σκέπει καί φυλάττει τούς δούλους Του, κι ἐμεῖς ἐπαναλαμβάνουμε τό Ψαλμικό: «Οὗτοι ἐν ἅρμασι καί οὗτοι ἐν ἵπποις, ἡμεῖς δέ ἐν ὀνόματι Κυρίου Θεοῦ ἡμῶν μεγαλυνθησόμεθα» (Ψαλμ. 19,8). Εὔχεσθε παρακαλοῦμε, ἀδελφοί μας, ἡ διακονία μας ἐδῶ στήν Ἀφρική, πού ὅπως κι ἐσεῖς θά διαπιστώνετε «διαβαίνει ἐν μέσῳ παγίδων πολλῶν» (Σοφ. Σειράχ 9,13), νά γίνεται συμφώνως μέ τό θέλημα τοῦ Κυρίου καί στήν παραμικρή λεπτομέρεια, ὥστε νά ἔχουμε τή Χάρη Του. Χωρίς αὐτή, ἡ μικρή μας πείρα ἀπέδειξε ὅτι δέν μποροῦμε νά κατορθώσουμε τίποτα...«χωρίς ἐμοῦ, οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν» (Ἰω. 15,5). μ.Ν.Γ.

495


Τά ἐγκαίνια τῆς Ἰατρικῆς Κλινικῆς τῆς Ἐνορίας Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στήν Toliara

Πατριαρχική περιοδεία στήν Ἱ. Τά ἐγκαίνια τοῦ Σχολείου τῆς Ἐνορίας Ἁγίας Τριάδος στό Ampany

496


Μητρόπολη Μαδαγασκάρης

497


Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός Γ’ Τρίμηνο 2015

Τήν 29η Μαΐου ἐ.ἔ. ὁ Πάπας καί Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς κ.κ. Θεόδωρος Β΄, ἀφίχθη στό διεθνές ἀεροδρόμιο τοῦ Ἀνταναναρίβο τῆς Μαδαγασκάρης γιά τήν πραγματοποίηση ἐπίσημης ποιμαντικῆς ἐπίσκεψης. Τόν Προκαθήμενο τῆς Ἀλεξανδρινῆς Ἐκκλησίας ὑποδέχθηκαν ὁ Σεβασμιώτατος οἰκεῖος Μητροπολίτης κ. Ἰγνάτιος μετά τοῦ ἱεροῦ κλήρου τῆς Μητροπόλεως καί τῆς γυναικείας ἀδελφότητας τῆς Ἱ. Μονῆς Παναγίας Θεογεννήτορος Μοχοῦ Κρήτης, ἡ ὁποία βρίσκεται αὐτό τόν καιρό στή μητροπολιτική περιφέρεια τῆς Μαδαγασκάρης, μέ σκοπό τήν ἑδραίωση τοῦ Μοναχισμοῦ στήν περιοχή καί τήν παροχή βοήθειας γιά τή μελλοντική ἵδρυση Ἱ. Μονῆς στό νησί. Ἐν πομπῇ ὁ Μακαριώτατος βρέθηκε στόν Μητροπολιτικό Ἱ. Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ὅπου τόν ὑποδέχθηκε πλῆθος κόσμου καί παιδιά, ἐνῶ ἡ μελωδική χορωδία τῶν νέων τῆς Μητροπόλεως ἔψαλε Δοξολογία. Ὁ Μακαριώτατος εὐχαρίστησε καί ἐπαίνεσε τή χορωδία, ὡς ἐπίσης καί τίς ὁσιώτατες μοναχές καί ἔδωσε τήν εὐχή του γιά τήν ἐξάπλωση τοῦ μοναχισμοῦ στό νησί. Ἀνεφέρθη ἐπίσης καί στό ἔργο τοῦ μακαριστοῦ Ἐπισκόπου κυροῦ Νεκταρίου Κελλῆ καί στήν πολυετή προσφορά καί τό ἔργο αὐτοῦ στήν 498

Ἱεραποστολή. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἱεραποστολή στή Μαδαγασκάρη ξεκίνησε τά πρῶτα βήματα τό 1994 ἀπό τόν μακαριστό Ἐπίσκοπο κυρό Νεκτάριο. Ἐπισήμως ἱδρύθηκε ὡς Ἐπισκοπή Μαδαγασκάρης διά Πατριαρχικοῦ καί Συνοδικοῦ Τόμου τό 1997 καί ἀνυψώθηκε σέ Ἱ. Μητρόπολη τό 2012. Περιλαμβάνει ἐκτός τῆς Μαδαγασκάρης καί τά νησιά Mauritious, Comoros, Mayotte καί La Reunion. Τήν 30ή Μαΐου, δεύτερη ἡμέρα τῆς ἐπισκέψεως, ὁ Μακαριώτατος ἐπισκέφθηκε τήν περιοχή Andoharanofotsy,


Πατριαρχική περιοδεία στήν Ἱ. Μητρόπολη Μαδαγασκάρης

ὅπου ἐγκαινίασε τό νέο ὀρφανοτροφεῖο θηλέων, τό ὁποῖο θά στεγάζει 200 ἄπορα καί ὀρφανά παιδιά. Ἡ ἀνέγερση τοῦ Ἱδρύματος αὐτοῦ ἦταν μέλημα καί ὄνειρο τοῦ Μητροπολίτου Μαδαγασκάρης κ. Ἰγνατίου ἐδῶ καί πολλά χρόνια. Γιατί καί στή χώρα αὐτή, ὅπως καί σέ πολλές ἄλλες χῶρες τῆς ὑποσαχάριας Ἀφρικῆς, πολλά βρέφη ἐγκαταλείπονται στούς δρόμους, ἀφοῦ οἱ γονεῖς λόγω φτώχειας ἀδυνατοῦν νά τά σιτίσουν. Ὁ Μακαριώτατος μέ πολλή συγκίνηση ἀνέφερε ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀγκαλιάζει ὅλους τούς ἀνθρώπους ἀνεξαρτήτως ἐθνικότητας. Καί τό παρόν Ὀρφανοτροφεῖο εἶναι

ἀπόδειξη ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῶν Ἀλεξανδρέων μεριμνᾶ καί περιθάλπει τούς πονεμένους καί παραμελημένους ἀνθρώπους τῆς Ἀφρικανικῆς Ἠπείρου, ἰδίως τά παιδιά πού εἶναι τά ὡραιότερα πλάσματα τοῦ Θεοῦ. Τήν 31η Μαΐου, Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς, ὁ Μακαριώτατος τέλεσε τά Ἐγκαίνια τοῦ νεοανεγερθέντος Ἱ. Ναοῦ τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου στήν περιοχή Andoharanofotsy τῆς Μαδαγασκάρης. Στή συνέχεια προεξῆρχε τῆς Πατριαρχικῆς Θείας Λειτουργίας στόν κατάμεστο ἀπό πλῆθος πιστῶν Ναό, κυρίως μικρῶν παιδιῶν πού κρατοῦσαν τίς ἐθνικές σημαῖες τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Μαδαγα-

Ἀπό τά ἐγκαίνια τοῦ Ὀρφανοτροφείου Θηλέων

499


Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός Γ’ Τρίμηνο 2015

σκάρης καί μέ ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον παρακολουθοῦσαν τόν ἐγκαινιασμό τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ Μακαριώτατος μέ μεστό θεολογικό λόγο μίλησε στό ἐκκλησίασμα γιά τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς καί τό Ἅγιον Πνεῦμα πού συγκροτεῖ τόν θεσμό τῆς Ἐκκλησίας, ὡς ἐπίσης καί γιά τήν ὅλη ἀκολουθία τῶν Ἐγκαινίων καί τή σημασία τῶν

τελουμένων κατ' αὐτήν. Μετά τό πέρας τῆς λατρευτικῆς Συνάξεως παρακολούθησε τό ἑορταστικό πρόγραμμα πού εἶχαν ἑτοιμάσει ἡ χορευτική καί ἡ μουσική ὁμάδα τοῦ Ἀνταναναρίβο. Τήν 1η Ἰουνίου, ἑορτή τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὁ Μακαριώτατος χοροστάτησε κατά τόν Ὄρθρο καί τή Θεία Λειτουργία στόν Μητροπολιτικό Ἱ. 500

Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἀνταναναρίβο. Στήν ὁμιλία του εὐχήθηκε στό ἐκκλησίασμα ὁ Παράκλητος νά εἶναι παρηγορητής καί νά φωτίζει τίς ζωές τῶν ἀνθρώπων. Πρό τῆς ἀπολύσεως τῆς λατρευτικῆς Συνάξεως, ἡ Α.Θ.Μ. τίμησε διακεκριμένους ἐθελοντές γηγενεῖς καί Ἕλληνες γιά τή βοήθεια πρός τό ἱεραποστολικό ἔργο τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Μαδαγασκάρης. Κατόπιν, ἔλαβε μέρος ἡ Ἱερατική Σύναξη τῶν Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Κατ' αὐτήν ὁ Μακαριώτατος τούς ἐνεθάρρυνε νά μήν ἀπογοητεύονται ποτέ ἀπό τίς δυσκολίες τῆς διακονίας τους στήν Ἐκκλησία καί τίς δύσκολες συνθῆκες τῆς Ἱεραποστολῆς στήν Ἀφρικανική Ἤπειρο. Τήν 3η Ἰουνίου ὁ Πατριάρχης ἀναχώρησε ἀεροπορικῶς γιά τή Manakara, μία πόλη στήν παραλία τοῦ Ἰνδικοῦ Ὠκεανοῦ, ὅπου τόν ὑποδέχθηκε ὁ περιφερειάρχης καί πλῆθος κόσμου. Ὁ Ἀλεξανδρινός Προκαθήμενος μετέφερε λόγο πνευματικό στούς ἀνθρώπους τῆς περιοχῆς. Ζήτησε νά ἔχουν ὑπομονή γιά ἕνα καλύτερο μέλλον στίς δύσκολες συνθῆκες πού ζοῦν, καθότι οἱ ἄνθρωποι τρέφονται


Πατριαρχική περιοδεία στήν Ἱ. Μητρόπολη Μαδαγασκάρης

ἀπό τά ἀγαθά τῆς φύσης πού παράγει τή σπανιότερη χλωρίδα καί πανίδα στόν κόσμο. Στόν Ὀρθόδοξο Ναό τῆς Ἁγίας Τριάδος τῆς περιοχῆς Manakara, τά παιδιά καί ὁ λαός ὑποδέχθηκαν τόν Πατριάρχη μέ δοξολογία καί προσέφεραν παραδοσιακά χειροποίητα δῶρα. Ἡ ἡμέρα ὁλοκληρώθηκε μέ τά ἐγκαίνια τοῦ πρώτου Ὀρθόδοξου πανεπιστημίου στήν Μαδαγασκάρη ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως. Ὁ Μακαριώτατος μίλησε μέ στοργή καί ἀγάπη στόν κόσμο, τονίζοντας ὅτι αὐτή ἡ σχολή προορίζεται γιά τά παιδιά τῆς Manakara, δη λ α δ ή τό μέλλον τῆς χώρας. Ἐπίσης, ἐξέφρασε τήν εὐχή νά δημιουργηθοῦν καί ἄλλα φιλανθρωπικά ἱδρύματα γιά τό καλό αὐτοῦ τοῦ τόσου φτωχοῦ τόπου. Εὐχήθηκε μάλιστα καί ἐδῶ νά ἀνθίσει ἕνα μοναστικό κέντρο ἀγάπης καί προσφορᾶς στούς ἀνθρώπους. Τήν 3η Ἰουνίου ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πάπας καί Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς κ.κ. Θεόδωρος Β΄, συνεχίζοντας

τήν ἱεραποστολική καί ποιμαντική περιοδεία του στήν Ἱ. Μητρόπολη Μαδαγασκάρης, ταξίδεψε ὁδικῶς στήν περιοχή Ampany. Τόν Ἀλεξανδρινό Προκαθήμενο ὑπεδέχθησαν οἱ τοπικές ἀρχές μετά πλήθους ὀρθοδόξων πιστῶν. Μετά τήν καθιερωμένη Δοξολογία στόν Ἱ. Ναό τῆς Ἁγίας Τριάδος ὁ Πατριάρχης ἐγκαινίασε τό νέο Δη-

μοτικό Σχολεῖο καί τό Γυμνάσιο τῆς Ἐνορίας αὐτῆς. Ὁ Μακαριώτατος μίλησε στούς πιστούς τῆς περιοχῆς πού παράγει ρύζι, τή βασική καθημερινή τροφή τῆς χώρας. Ἔδωσε δέ τηλεφωνική συνέντευξη σέ ραδιοφωνικούς σταθμούς τῆς Ἑλλάδος, προτρέποντας τούς Ἕλληνες νά βοηθήσουν τούς Μαλαγάσιους καί τό 501


Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός Γ’ Τρίμηνο 2015

ἱεραποστολικό καί φιλανθρωπικό ἔργο πού ἐπιτελεῖται στή χώρα αὐτή. Σάν στοργικός πατέρας ὁ Πατριάρχης μετέβη στό κοντινό χωριό γιά νά ζήσει ἀπό κοντά τόν ἀγώνα τους γιά ἐπιβίωση καί εὐλόγησε τή συγκομιδή καί τόν καθαρισμό τοῦ ρυζιοῦ. Τό ἀπόγευμα τίς ἰδίας ἡμέρας, ὁ Μακαριώτατος εἶχε συνάντηση μέ τούς σπουδαστές τοῦ Σεμιναρίου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως. Αὐτοί θά εἶναι οἱ μελλοντικοί κληρικοί τῆς Μαδαγασκάρης. Γι' αὐτό τούς συμβούλευσε νά καλλιεργοῦν τό ἱερατικό φρόνημα καί τήν ἀγάπη πρός τόν ἄνθρωπο καί τήν Ἐκκλησία. Ἐπίσης, συζήτησε μέ τήν ὁμάδα ἀφιερωμένων νέων ἀπό τήν Κρήτη, πού 502

μέ τόν πνευματικό τους πατέρα Γέροντα π. Ἀπόστολο θά διακονήσουν στά νέα μοναστικά κέντρα, τά ὁποῖα πρόκειται νά δημιουργηθοῦν στήν περιοχή. Τήν ἑπομένη ἡμέρα, Παρασκευή 4η Ἰουνίου, ὁ Ἀλεξανδρινός Προκαθήμενος ταξίδεψε ἀεροπορικῶς στήν περιοχή Toliara, ὅπου καί ὁλοκλήρωσε τήν ἐπίσκεψή του στήν Ἱ. Μητρόπολη Μαδαγασκάρης μέ τριήμερη περιοδεία. Στό ἀεροδρόμιο τόν ὑπεδέχθησαν οἱ τοπικές ἀρχές, ὁ Πρωτοσύγκελος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως π. Πολύκαρπος καί χιλιάδες πιστοί, κρατώντας σημαῖες τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Μαδαγασκάρης. Ὁ π. Πολύκαρπος προσφώνησε τόν Μακαριώτατο κατά τήν


Πατριαρχική περιοδεία στήν Ἱ. Μητρόπολη Μαδαγασκάρης

ἔλευσή Του στόν Καθεδρικό Ἱ. Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου μέ τά ἑξῆς συγκινητικά λόγια: «Μακαριώτατε Πάτερ καί Δέσποτα, Πάπα καί Πατριάρχα Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς, Ποιμήν καί Κεφαλή τῆς Ἐκκλησίας μας, τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν καί σέ αὐτήν τήν Χώρα μας τήν Μαδαγασκάρη, κ.κ. Θεόδωρε. Ἡ περιφέρεια τοῦ Τουλιάρ, τό νοτιότερο αὐτό ἄκρο τῆς ὄμορφης αὐτῆς γῆς καί Πατρίδας μας τῆς Μαδαγασκάρης, καί ἡ μεγαλύτερη συχρόνως περιφέρεια τῆς χώρας μας, Σᾶς καλωσορίζει σήμερα. Σᾶς ὑποδέχεται ἀνοίγοντας τίς πύλες τῆς πόλης τοῦ Τουλιάρ, τῆς

πρωτεύουσας τῆς περιφέρειας αὐτῆς, σέ Σᾶς τόν πολυτίμητο Ἐπισκέπτη της, σέ Σᾶς τόν Ποιμένα της. Συγκεντρωθήκαμε ὅλοι σήμερα ἐδῶ σέ αὐτόν τόν Ναό γιά νά ψάλουμε δοξολογία καί νά ἀναπέμψουμε αἶνο στόν Τριαδικό Θεό. Αἶνο εὐχαριστίας γιά τήν ἔλευση τοῦ Ποιμένα μας. Αἶνο δοξολογίας γιά τήν εὐλογία καί τήν Χάρη πού διοχετεύεται σήμερα σέ ὅλους μας μέ τήν ἔλευση τοῦ Πατριάρχου μας. Αἶνον καρδίας γιά τήν εἰρήνη πού χαρίζεται σήμερα πλουσιοπαρόχως, καθώς σκύβει γιά μία ἀκόμα φορά τό βλέμμα του στήν ἡλιοκαμένη γῆ μας ὁ Κύριός μας διά μέσου τοῦ Τιμίου Πατρός μας. Αἶνον 503


Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός Γ’ Τρίμηνο 2015

ἱκεσίας ὥστε αὐτή ἡ ἐπίσκεψη, αὐτό τό προσκύνημα, αὐτή ἡ προσευχή νά φέρει καρπούς καί νά ἐνσταλάξει τό βάλσαμο τοῦ ἐλέους στόν πόνο καί στήν ἀγωνία. Αἶνον τῷ Θεῷ. Αἶνον ἀπό τά στόματα τῶν παίδων, τῶν παιδιῶν Σας, πολυτίμητέ μας Πατέρα. Μακαριώτατε Πάτερ καί Δέσποτά μας, σήμερα συγκεντρώθηκαν ἐδῶ ἄνθρωποι ἀπό ὅλη τήν περιφέρεια. Ἄνθρωποι, πιστοί, οἱ ὁποῖοι ἐκπροσωποῦν βέβαια καί τίς Ἐνορίες ἀλλά συγχρόνως καί τίς διάφορες φυλές τοῦ Τουλιάρ. Γιατί τό Τουλιάρ ἐκτός ἀπό γῆ καλή εἶναι καί σημαίνει καί ἄνθρωποι καλοί. Ἄνθρωποι ὅλων τῶν φυλῶν μας, ἀπόγονοι τῶν τιμίων προγόνων μας τοῦ τόπου αὐτοῦ. Σᾶς ὑποδέχονται σήμερα Μακαριώτατε: Οἱ καλοκάγαθοι Vezou, οἱ κύριοι τῆς πόλης αὐτῆς, ὅμως καί κύριοι συγχρόνως τῆς θαλάσσης, ἄφησαν σήμερα τίς πιρόγες τους στήν ἁλμυρή ἄμμο καί τύλιξαν τά δίχτυά τους στήν γωνιά τῆς καλύβας τους, γιά νά προϋπαντήσουν Ἐσᾶς, τόν ἀρχηγό τῶν ἁλιέων τῶν ψυχῶν καί κυβερνήτη τῆς νηός τῆς Ἐκκλησίας τους. Οἱ χαριτωμένοι Mahafaly, πού ξέρουν νά μεταδίδουν χαρά καί νά γεμίζουν ἀγαλλίαση σύμ504

φωνα μέ τήν ἑρμηνεία τοῦ ὀνόματός τους. Ὁδηγοῦν τά βήματά τους σέ Ἐσᾶς, πού εἶστε γιά ἐμᾶς ἡ πηγή τῆς Χαρᾶς καί Κήρυκας τῆς Εἰρήνης καί Γαλήνης ἐπί τῆς γῆς. Οἱ Tandroui δέν ἔχουν γι' αὐτές τίς ἡμέρες συνάξεις κάτω ἀπό τά εὐσκιόφιλα καί τά πανύψηλα αὐτά δέντρα τῆς περιοχῆς μας. Γιατί ἤθελαν νά βρεθοῦν στήν σύναξη αὐτήν τῶν συνάξεων καί πανήγυρη τῶν πανηγύρεων. Οἱ Masoukouru ἀπό τά βόρεια ἄφησαν τήν καλλιέργεια τῆς γῆς τους, γιά νά συναντήσουν τόν μεγάλο Γεωργό τῶν ψυχῶν. Οἱ Tanalana ἀπό τήν περιοχή τοῦ Onilahy, τοῦ πανέμορφου ποταμοῦ μας, ἦλθαν σήμερα ταξιδεύοντας στά νερά του. Στά νερά του πού σκιρτοῦν καί χορεύουν στόν ἦχο τῆς σημερινῆς δοξολογίας. Ambasikibou, Ankouroumbatou, Antseva, Andranovori, Bessely, Ambanihy, Soalary, Akilibe, οἱ τόποι μας, οἱ τόποι Σας Μακαριώτατε! Τά μακρινά ὅρια τῆς περιφέρειάς μας! Σᾶς καλωσορίζουν καί σᾶς φέρνουν τό πολυτιμότερο δῶρο πού ἔχει αὐτός ὁ λαός φυλαγμένο καλά μέσα στήν καρδιά του. Μία καρδιά, Μακαριώτατε, ἐντυπωσιακά μεγάλη καί συ-


Πατριαρχική περιοδεία στήν Ἱ. Μητρόπολη Μαδαγασκάρης

γκινητικά ἀδελφική. Ἡ ὁποία θέλει νά μάχεται γιά τό δίκαιο. Καρδιά τῆς ἀγάπης πού φτάνει μέχρι καί τόν θάνατο γιά τόν φίλο καί ἀδελφό. Πού θέλει νά χαρίζει καί νά χαρίζεται τήν δικαιοσύνη, τήν ἀλήθεια, τήν εἰλικρίνεια, τήν ἐργατικότητα, τόν ἱδρώτα, τόν κόπο, τήν ἴδια αὐτήν τήν Ἀγάπη τελικά, τήν γνήσια καί ἀνόθευτη, ὅπως ἔχει καλά φυλαγμένη στά σπλάχνα της ἡ γῆ μας. Ὅπως εἶναι καλά φυλαγμένη καί στήν μεγάλη Σας καρδιά Μακαριώτατε. Ἡ Γῆ μας. Γῆ λατρευτή καί πολυσέβαστη. Σεβαστέ μας Πατέρα, ἡ γῆ αὐτή Σας καλωσορίζει. Ἡ Ἐκκλησία μας, Σᾶς ὑποδέχεται. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἡ ἀρχαιότατη Ἐκκλησία τῶν Πατέρων μας καί τῶν Ἁγίων μας σᾶς ὑποδέχεται ἐδῶ στόν μακρινό μά ὄχι ξεχασμένο γιά Σᾶς τόπο μας. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Φιλοκαλίας προσφέρει τίς ἀρετές της καί τόν δρόμο τῆς σωτηρίας διά μέσου τῶν Πατέρων της καί τοῦ Πατρός της καί Πατριάρχου της σέ ὅλους ὅσους πραγματικά διψοῦν τό ὕδωρ τῆς ἀληθινῆς Χριστιανικῆς Πατερικῆς Θεολογίας. Ἡ Ἐκκλησία τοῦ μαρτυρίου καί τῆς ὁμολογίας ὁμολογεῖ τήν Πίστη της σήμερα στόν Ἕνα καί

Μοναδικό, Τριαδικό Θεό, μέσα ἀπό τήν δική Σας μαρτυρική ὁμολογία. Ἡ Ἐκκλησία τῶν μυστηρίων καί τῆς λατρείας προσφέρει λατρεία στόν Θεό ἀκολουθώντας Ἐσᾶς, τόν Ἡγέτη της. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Παραδόσεως τῶν Πατέρων της, καταθέτει εὐλαβῶς τήν Πατερική της Παράδοση διά μέσου τοῦ Πατρός της. Ἀγκαλιάζει ὅλους τούς ἀνθρώπους, χωρίς νά διακρίνει χρῶμα, γλῶσσες, φυλές. Δέν ζητάει οὔτε ἀπαιτεῖ τίποτε ἄλλο ἐκτός ἀπό τήν Πίστη καί τήν ἀφοσίωση στήν Ἀλήθεια. Τήν Ἀλήθεια χαρίζει διά μέσου Σας καί τήν Ἀλήθεια αὐτή ἀναμένει καί ποθεῖ. Ἡ σημερινή πανήγυρις εἶναι χαρά, ἀγαλλίαση, γιορτή καί προσευχή μέσα στήν χαρά τῆς Πεντηκοστῆς, τήν ὁποίαν καθ' ὅλην αὐτήν τήν ἑβδομάδα ἑορτάζομεν μαζί μέ τοῦ Πνεύματος τήν ἐπιδημίαν. Ἡ ἔλευσή Σας Μακαριώτατε φέρνει σήμερα τήν χαρά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στίς καρδιές μας. Στόν πτωχό μας λαό τοῦ Νότου. Στόν διψασμένο καί πεινασμένο λαό μας γιά Ζωή καί Σωτηρία. Αὐτός ὁ λαός Μακαριώτατε, ὅλοι ἐμεῖς κλῆρος καί πιστό πλήρωμα τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, σήμερα Σᾶς καλωσορίζουμε. Στά αὐτιά μου σήμερα ἠχοῦν 505


Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός Γ’ Τρίμηνο 2015

τά λόγια ἑνός τοπικοῦ ὄμορφου ἄσματος τό ὁποῖο συγχωρέστε με Μακαριώτατε, ἀλλά θά ἤθελα νά καταθέσω τελειώνοντας, καί ζωγραφίζοντας κατά κάποιον τρόπο τά ὅσα εἰπώθηκαν διά μέσου τοῦ συγχρόνου ἔντεχνου τοπικοῦ λόγου: “Ἡ γῆ μας στήν ὁποία ζοῦμε εἶναι πεινασμένη. Δέν κρύβει ζωή ἀλλά θάνατο. Φάνηκε τό ποτάμι! Ἔρχεται βιαστικά, στό Μανούμπου, στό Ἀνκιλιλόκα. Καί καταστρέφει στό πέρασμά του ἄν εἶναι φουσκωμένο. Ἀμπουάμπουκα, Τουλιάρ, Μουρουμπέ. Πές μου τήν ἀλήθεια! Ἄνθρωποι πού πραγματικά ποτέ τούς δέν ἔχουν δεῖ μάθημα στό σχολεῖο, παρά μόνο δουλειά στήν γῆ. Αὐτό εἶναι τό φαγητό μας. Μανιόκα, καλαμπόκι, ρύζι μέ λούτζι ἤ φασόλια. Ἔρχεται τό ποτάμι! Ἔρχεται βιαστικά ἐκεῖ μακριά στήν θάλασσα. Στό Ἀμπουλούμπακε, στό Ἀνκιλιφάλι. Ἐκεῖ ὁ κόσμος ψαρεύει στήν θάλασσα. Λίγοι πραγματικά ἄνθρωποι θά δοῦν τήν ὀμορφιά τῆς γῆς μας! Ἀκόμα καί μεῖς οἱ κύριοί της δέν θά καταλάβουμε αὐτό τό κάλλος της. 506

Τά δάση χάνονται. Ἡ γῆ δέν ἔχει πιά καρπούς. Λευκή σκόνη γιά νά τήν κάνεις ζάχαρη. Μαύρη σκόνη πού δέν μπορεῖς νά τήν ἀλλάξεις γιά ρύζι. Στόν κόσμο κυριαρχεῖ ἡ ἀγάπη γιά τόν ἑαυτό του. Ἐμεῖς ὅμως ἐλπίζουμε πραγματικά στόν Θεό! Μή ξεχνᾶς τούς ἀπογόνους σου!” Σᾶς εὐχαριστοῦμε, Τίμιέ μας Πατέρα, πού δέν μᾶς ξεχνᾶτε ποτέ. Ἐμᾶς, τά παιδιά Σας. Ἄν καί ἡ γῆ μας εἶναι τόσο μακρινή σέ Σᾶς, ἡ ὄμορφη αὐτή γῆ τῆς Μαδαγασκάρης. Ἐμεῖς εἴμαστε τά πρόβατα. Τά πρόβατα τοῦ Χριστοῦ. Τά πρόβατά Σας. Οἱ πνευματικοί Σας ἀπόγονοι, τά παιδιά Σας. Ὅμως ἤλθατε ἀπό τόσο μακριά γιά νά ἀναζητήσετε καί νά σώσετε! Νά ἀναζητήσετε τό ἀπολωλός πρόβατον, ὅπως ὁ πραγματικά Καλός Ποιμήν καί Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός. Σᾶς εὐχαριστοῦμε. Καλῶς ἤλθατε στό Τουλιάρ Μακαριώτατε Πατριάρχα καί Πατέρα μας! Μετά τή Δοξολογία στόν Ἱ. Ναό τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου ὁ Μακαριώτατος μίλησε μέ πνευματικούς λόγους στούς παρευρισκομένους πιστούς καί τούς εὐχαρίστησε γιά τήν ἀγάπη τήν ὁποία ἐξέφρασαν κατά τήν


Πατριαρχική περιοδεία στήν Ἱ. Μητρόπολη Μαδαγασκάρης

ὑποδοχή του. Ἔκανε δέ ἰδιαίτερη ἀναφορά στόν κ. Εὐάγγγελο Παριανό, τόν μόνο Ἕλληνα πού ἔχει ἀπομείνει στήν Toliara ἐδῶ καί ἑβδομῆντα χρόνια. Τό ἀπόγευμα, ὁ Πατριάρχης ἐπισκέφθηκε τό γραφεῖο τοῦ Περιφερειάρχη, ὅπου κατά τή συνάντηση ἀνταλλάχτηκαν σκέψεις γιά τό μελλοντικό ἔργο τῆς Ἱ. Μητρόπολης Μαδαγασκάρης στήν Toliara. Τήν 6η Ἰουνίου ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πάπας καί Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς

κ.κ. Θεόδωρος Β΄, συνεχίζοντας τήν ἱεραποστολική του πορεία στήν περιοχή Toliara, ἐγκαινίασε τήν ἰατρική κλινική τῆς Ἐνορίας τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, ἡ ὁποία θά περιθάλπει δωρεάν τά παιδιά τῆς περιοχῆς αὐτῆς.

Παρόντες στά ἐγκαίνια ἦταν οἱ ἐκπρόσωποι τῆς Πολιτείας, οἱ ἰατροί τῆς Κλινικῆς καί τό διδακτικό προσωπικό τοῦ παρακείμενου Σχολείου τῆς Ἐνορίας αὐτῆς, μέ τούς ὁποίους ὁ Μακαριώτατος εἶχε συνάντηση καί συζήτησε μαζί τους ἐπ' ἀρκετόν. Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας ἡ Α.Θ.Μ. τέλεσε τά Θυρανοίξια τοῦ Ἱ. Ναοῦ τῆς Ἁγίας Εἰρήνης. Τέλος, τήν ἑπομένη ἡμέρα, 7η Ἰουνίου, ὁ Προκαθήμενος τῆς Ἀλεξανδρινῆς Ἐκκλησίας προεξῆρχε τῆς Πατριαρχικῆς Θείας Λειτουργίας στό Ἀθλητικό Στάδιο Μπάσκετ τῆς Toliara, δίνοντας τήν εὐκαιρία νά παρακολουθήσουν τήν ἱερά Μυσταγωγία χιλιάδες πιστοί ἀπό τήν εὐρύτερη περιοχή καί νά μεταλάβουν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων. Τό ἀπόγευμα ὁ Πατριάρχης ἀναχώρησε γιά τήν πρωτεύουσα Ἀνταναναρίβο, ὁλοκληρώνοντας ἔτσι τό ἱεραποστολικό του ταξίδι στήν Ἱ. Μητρόπολη Μαδαγασκάρης. 507


Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός Γ’ Τρίμηνο 2015

Ἐσωτερική Ἱεραποστολή καί Φ

Ε

ἶναι ἀσφαλῶς γνωστό σέ ὅλους ὅτι ὁ Ἱεραποστολικός μας Σύνδεσμος εἶναι μόνιμα προσανατολισμένος πρός τήν Ἐξωτερική Ἱεραποστολή. Συμπαρίσταται δηλαδή μέ κάθε τρόπο στό πνευματικό καί κοινωνικοανθρωπιστικό ἔργο τῶν Ὀρθοδόξων Ἱεραποστόλων ὅπου γῆς. Αὐτό ὅμως δέν μᾶς ἐπιτρέπει νά ἀγνοήσουμε τή δυστυχία στό ἐσωτερικό τῆς χώρας μας. Ὅταν ἡ πατρίδα μας βιώνει τέτοια πνευματική, κοινωνική καί οἰκονομική κρίση, ἐμεῖς δέν μποροῦμε νά ἀδιαφορήσουμε, οὔτε νά κλείσουμε τά μάτια μας. Ἐμεῖς κι ἐσεῖς, πού νοιαζόμαστε γιά τούς μή ἔχοντες, γι' αὐτούς πού στεροῦνται καί τά στοιχειώδη, βρίσκονται ὅμως χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά μας, δέν θά

508

μπορούσαμε νά ἀγνοήσουμε τή δυστυχία τῆς διπλανῆς μας πόρτας. Τόν πόνο καί τήν ἐξαθλίωση πού ἔχουν ἐνσκήψει στήν πολυκατοικία μας, στή γειτονιά μας, στήν Ἐνορία μας, στό χωριό μας, στήν πόλη μας. Θλίβεται ἡ ψυχή μας καί ἐπαναστατεῖ ὅταν βλέπουμε συμπολίτες μας νά ψάχνουν στά σκουπίδια γιά φαγώσιμα, παιδιά νά λιποθυμοῦν ἀπό πείνα στό σχολεῖο, καί ἄλλους νά "βουτοῦν" ἀπό τά παράθυρα καί τίς ταράτσες στό κενό... Στά πλαίσια λοιπόν τῶν οἰκονομικῶν δυνατοτήτων μας, μέσα στό χρονικό διάστημα Ἰανουάριος 2014 ἕως καί Αὔγουστος 2015 ἐπιτεύχθηκαν τά ἀκόλουθα: • Διανεμήθηκαν ἀνά δίμηνο τρόφιμα σέ 1.152 οἰκογένειες πολυτέκνων


Ἐσωτερική Ἱεραποστολή καί φιλανθρωπία τοῦ Ἱ. Συνδέσμου

Φιλανθρωπία τοῦ Ἱ. Συνδέσμου καί ἀπόρων, 4.000 περίπου ἄτομα. • Δόθηκαν συνολικά 25 τόνοι καυσοξύλων σέ 25 οἰκογένειες πού ἀντιμετώπιζαν προβλήματα θέρμανσης κατά τή χειμερινή περίοδο. • Ἐνισχύθηκαν οἰκονομικά καί ἀγοράσθηκαν φάρμακα γιά ἐνδεεῖς καί ἀπόρους. • Ἐνισχύθηκαν τά συσσίτια Ἱ. Ναῶν τῶν Δυτικῶν Συνοικιῶν τῆς Θεσσαλονίκης. • Λειτούργησε τό Κοινωνικό Φροντιστήριο

«Ἁγία Αἰκατερίνη ἡ Πάνσοφος» γιά μαθητές Γυμνασίου καί Λυκείου. Κατά τό σχολικό ἔτος 2014-2015 φοίτησαν 140 περίπου μαθητές. Τό Φροντιστήριο αὐτό συνεχίζει νά λειτουργεῖ, πάντοτε δωρεάν καί λίαν ἐπιτυχῶς, καί κατά τό τρέχον ἔτος 2015-2016 μέ τόν ἴδιο ἀριθμό μαθητῶν καί 21 διδάσκοντες. Ἄς σημειωθεῖ ὅτι οἱ μαθητές τοῦ Φροντιστηρίου μας εἶναι τέκνα πολυτέκνων, τριτέκνων καί μονογονεϊκῶν οἰκογενειῶν. Ἀλλά καί μαθητές, μέ γονεῖς ἀνέργους, ἀπόρους

509


Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός Γ’ Τρίμηνο 2015

καί ἀσθενοῦντες, πού χρήζουν τῆς φροντιστηριακῆς ἐνίσχυσης καί πού σοβαρά ἐπιθυμοῦν νά σπουδάσουν, γιά νά ὑλοποιήσουν τά ὄνειρα καί τίς προσδοκίες τους. Κλείνοντας τό παρόν σημείωμα θά θέλαμε σύσσωμο τό Διοικητικό Συμβούλιο νά ἐκφράσει τή βαθιά του εὐγνωμοσύνη πρός ὅλους ἐσᾶς: μέλη, φίλους καί εὐεργέτες τῆς Ἱεραποστολῆς, τόν «λαό τοῦ Θεοῦ τόν ἠγαπημένο», γιατί συνεχίζετε ἀπό τό ὑστέρημά σας νά ἐνισχύετε τό ἔργο τῆς Ἱεραποστολῆς, ἐσωτερικῆς καί ἐξωτερικῆς. Σέ αὐτούς τούς δύσκολους οἰκονομικά καί ἄξενους καιρούς, ὅπου πολλοί κλείνονται στόν ἑαυτό τους, στήν ἐπιβίωση ἤ τήν κα510

λοπέρασή τους, καί ὅπου κατά τόν λόγο τοῦ Θεοῦ «ψυγήσεται ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν» (Ματθ. 24,12), οἱ ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ ἐπιμένουν νά ἐλεοῦν. Θά ἔλεγε μάλιστα κανείς ὅτι μόνον oἱ ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ ἀγαποῦν καί βοηθοῦν εἰλικρινά καί ἀνυστερόβουλα, χωρίς νά περιμένουν ἀνταπόδοση. Μόνον οἱ ἀληθινοί χριστιανοί ἀντιπροσφέρουν ὅ,τι τούς δώρισε ὁ Θεός καί ὅπως τούς φώτισε ὁ Θεός. Γιατί, ὅπως θά ἔλεγε ὁ Γρηγόριος ὁ Θεολόγος «οὐ γάρ ἑαυτῷ μόνον ζῇ τις, ἀλλά καί τῷ πλησίον». (Δέν ζεῖ κανείς μόνο γιά τόν ἑαυτό του, ἀλλά καί γιά τόν πλησίον του). Σέ τελευταία ἀνάλυση, λένε οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, ὅτι


Ἐσωτερική Ἱεραποστολή καί φιλανθρωπία τοῦ Ἱ. Συνδέσμου

τή διάθεση καί τήν ἐπιθυμία γιά νά βοηθήσουμε κάποιον ἀναγκεμένο συνάνθρωπό μας εἶναι ὁ Θεός πού τήν ἐμφυτεύει μέσα μας. Γι' αὐτό ἡ Γραφή μακαρίζει (καλοτυχίζει) τούς ἐλεήμονες: «Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοί ἐλεηθήσονται» (Ματθ. 5,7). Αὐτοί θά ἐλεηθοῦν ἀπό τόν Θεό στή ζωή τους. Καί ἅμα ἔχεις τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ στή ζωή σου, ἔχεις τό πᾶν. Θυμηθεῖτε: ποιά εἶναι ἡ πιό συχνή ἔκφραση στή Θεία Λειτουργία; Ποιά; Τό «Κύριε ἐλέησον»! Δοξάζουμε τόν Κύριο καί Θεό μας, πού ἡ ἄπειρη ἀγάπη Του οἰκονόμησε νά ἔχει ὁ Ἱεραποστολικός μας Σύνδεσμος στό ἔργο πού ἐπιτελεῖ, ἄξιους καί εὐλογημένους συμπα-

ραστάτες καί εὐεργέτες, πού ἀφειδώλευτα χρηματοδοτοῦν ἐξ ὁλοκλήρου τή διακονία τῆς Ἐσωτερικῆς Ἱεραποστολῆς. Οἱ πράξεις τους λαμβάνονται ὡς εὐπρόσδεκτη λογική λατρεία στά μάτια τοῦ Δωρεοδότη Χριστοῦ μας πού εὐχόμεθα ἑκατονταπλασίως νά ἀνταμείβει ὡς Δίκαιος Κριτής καί νά ἐπευλογεῖ κάθε ὥρα καί κάθε βῆμα τῆς ἐπιγείου βιωτῆς τους, ἡ δέ Ὑπεραγία Θεοτόκος νά εἶναι τροφός, συμπαραστάτης καί ἀλεξιτήριος στούς πειρασμούς, τίς δοκιμασίες καί τίς θλίψεις. Τῆς προσφορᾶς καί τῆς ἀγάπης των μνησθείη Κύριος ὁ Θεός εἰς τούς αἰώνας. Τό Διοικητικό Συμβούλιο 511


Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός Γ’ Τρίμηνο 2015

Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΗ

Στή συνείδηση τοῦ Ὀρθοδόξου λαοῦ μας κάποιοι μῆνες ἔχουν ἰδιαίτερη σημασία καί γι' αὐτό ἀπέκτησαν πρόσθετη ὀνομασία. Ἔτσι ὁ Αὔγουστος εἶναι ὁ μήνας τῆς Παναγίας, ὁ Σεπτέμβριος τοῦ Σταυροῦ καί ὁ Ὀκτώβριος τοῦ Ἁγ. Δημητρίου. Μέ τόν τρόπο αὐτό ἐπιβεβαιώνεται ὁ ρόλος τῆς Παναγίας καί τοῦ Σταυροῦ στή σωτηρία τῶν ἀνθρώπων. Στήν περίπτωση δέ τοῦ Μεγαλομάρτυρα Ἁγ. Δημητρίου ἐπιβραβεύεται προφανῶς ἡ συμβολή του στή στερέωση τῆς χριστιανικῆς πίστεως μέ τήν ἄρνηση τῆς εἰδωλολατρίας καί τή διατράνωση τῆς ἀληθινῆς θεογνωσίας, ὅπως γνωστό τροπάριο τονίζει: «Δημήτριος καί Νέστωρ...τῶν εἰδώλων τήν πλάνην κατήργησαν καί τῆς θεογνωσίας τό τέλειον μυστήριον λαμπρᾷ τῇ φωνῇ ὑψηγοροῦντες ἀνεκήρυττον...». Καί ὁ μεγάλος αὐτός ἆθλος δέν κατορθώθηκε τυχαῖα. Ἔγινε μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ. Ἀλλά καί χάρη στήν ἄμεπτη ζωή καί τά λαμπρά χαρίσματα τοῦ Ἁγίου, τήν κατηχητική καί ἱεραποστολική του διακονία, τό 512

σεπτό του μαρτύριο, τά ἀναρίθμητα θαύματα, τήν προστασία τῆς πόλης του Θεσσαλονίκης, τῆς Ἑλλάδας καί τῆς οἰκουμένης ὅλης, καθώς ψάλλουμε στό Ἀπολυτίκιό του: «Μέγαν εὕρατο ἐν τοῖς κινδύνοις σέ ὑπέρμαχον ἡ οἰκουμένη...». Στό παρόν ἄρθρο θά ἐπικεντρώσουμε τήν προσοχή μας στήν κατηχητική καί ἱεραποστολική διακονία τοῦ Ἁγίου Δημητρίου. 1. Κλίση καί κλήση στήν Ἱεραποστολή Ἡ «κλίση» εἶναι χάρισμα, τάλαντο, ἔμφυτη ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο. Εἶναι ἐσωτερική ψυχική δύναμη, πού πρέπει κατάλληλα νά καλλιεργηθεῖ. Ἡ «κλήση» εἶναι ἡ πρόσκληση τοῦ Θεοῦ καί ἡ ἐκ μέρους τοῦ ἀνθρώπου θετική ἀπάντηση στό θεῖο κάλεσμα. Στόν Ἅγιο Δημήτριο συναντοῦμε καί τά δύο: κλίση καί κλήση, καί μάλιστα σέ ἀξιοθαύμαστο βαθμό. Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, ἀρχιεπίσκοπος καί ἕτερος πολιοῦχος τῆς Θεσσαλο-


Ὁ Ἅγιος Δημήτριος ὡς πρότυπο κατηχητή καί ἱεραποστόλου

ΗΧΗΤΗ ΚΑΙ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΟΥ νίκης, μέ πολύ θαυμασμό καί ἔκδηλη συγκίνηση γράφει σέ ἐγκωμιαστική του ὁμιλία στόν Μεγαλομάρτυρα Δημήτριο: «Δημήτριος ὁ σοφός καί παρθένος καί ὅσιος καί ὡς εἰπεῖν πάγκαλός τε καί παναμώμητος, καί φύσει καί σπουδῇ καί χάριτι λαμπρυνόμενος» (Ε.Π.Ε., τόμ. 11). (Δηλαδή, ὁ Ἅγιος Δημήτριος εἶναι ὁ σοφός καί παρθένος καί ὅσιος καί, θά ἔλεγα, αὐτός πού συγκεντρώνει στόν ἑαυτό του κάθε καλοσύνη καί ὁ πάναγνος. Τόν λαμπρύνει καί ἡ φύση του καί ἡ παιδεία καί ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ). Ἀξίζει σίγουρα νά διερευνήσουμε μέ ποιόν τρόπο καί σέ ποιό βαθμό ἡ «φύση» του, ἡ «σπουδή» καί ἡ «Χάρη» τοῦ Θεοῦ

λάμπρυναν καί στόλισαν τόν Ἅγιο. Ὡς πρός τό πρῶτο, ὁ Δημήτριος κληρονόμησε ἀπό τούς εὐσεβεῖς γονεῖς του μιάν ἄρτια φύση. Ἀπό τήν παιδική του ἡλικία ἦταν γεμάτος μέ ἄρρητα χαρίσματα. Στή συνέχεια, ἦταν τρυφερός καί εὐγενικός νεανίας, πολύ ὡραῖος στήν ὄψη, καί ὄχι μόνο κατά τόν ἐξωτερικό καί αἰσθητό ἄνθρωπο, ἀλλά σέ μεγαλύτερο ἀκόμη βαθμό κατά τόν ἐσωτερικό καί βαθύτερο. Αὐτή ὅμως ἡ καλή φύση πρέπει νά δουλευτεῖ καί νά ἀξιοποιηθεῖ. Καί ὁ Ἅγ. Δημήτριος μέ τή

513


Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός Γ’ Τρίμηνο 2015

σπουδή τῆς σοφίας, «ἐν παιδείᾳ καί νουθεσίᾳ Κυρίου» (Ἐφεσ. 6,4), μέ τή μελέτη τῆς Ἁγ. Γραφῆς, τήν ἄσκηση, τή νηστεία, τήν προσευχή, τήν ἀγρυπνία καλλιέργησε καί τελειοποίησε τή φύση του. Ἰσχυροποίησε τήν πίστη του καί τήν

ἔκανε ἀνίκητη. Φύλαξε ἀμίαντη τή χάρη πού δέχτηκε κατά τό Βάπτισμά του εἰς Χριστόν. Γνώρισε καί τήρησε τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ἐξάγνισε τόν ἑαυτό του καί δυνάμωσε τόν χαρακτή514

ρα του. Στό ἄνθος τῆς νεότητάς του ἀποδέχτηκε τήν παρθενία, ἐπιλέγοντας τήν ἀπόλυτη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἔναντι κάθε ἄλλης ἀγάπης τοῦ κόσμου. Ἀνεδείχθη ἔτσι στεφανωμένος νικητής ἀπό τή νεότητά του. Στήν περίπτωσή του ἰσχύει ἀπόλυτα τό «ἡμῶν τό πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει» (Φιλιπ. 3,20), καθώς καί τό «οὐκ ἦν ὅμοιος ἐπί τῆς γῆς» (πρβλ. Ἰώβ 1,8). Ἦταν ἑπόμενο, λοιπόν, γιά νά ἔλθουμε στό τρίτο στοιχεῖο, στή Χάρη τοῦ Θεοῦ, ὅτι ὁ Θεός εἶδε τόν Δημήτριο. Ὁ Θεός «ὁ ἐρευνῶν νεφρούς καί καρδίας» (Ἀποκ. 2,23), «ὅτι ὁ ἄνθρωπος ὄψεται εἰς πρόσωπον, ὁ δέ Θεός ὄψεται εἰς καρδίαν» (Α΄ Βασιλ. 16,7), εὐδόκησε νά σκηνώσει σ' αὐτόν, νά τόν καταστήσει σέ ὅλα θεϊκό. Γιατί βρῆκε τόν Δημήτριο «Χριστοῦ εὐωδία» (Β΄ Κορ. 2,15), «ἐργάτην ἀνεπαίσχυντον» (Β΄ Τιμ. 2,15), ἀγαπημένον τοῦ Χριστοῦ μαθητή, «σκεῦος ἐκλογῆς... τοῦ βαστάσαι τό ὄνομά μου ἐνώπιον ἐθνῶν τε καί βασιλέων» (Πράξ. 9,15).


Ὁ Ἅγιος Δημήτριος ὡς πρότυπο κατηχητή καί ἱεραποστόλου

2. Αὐταπάρνηση καί πνεῦμα θυσίας Πιστός καί ὁ Δημήτριος, ὅπως οἱ Ἀπόστολοι στό κάλεσμα τοῦ Κυρίου: «Δεῦτε ὀπίσω μου καί ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων. Οἱ δέ εὐθέως ἀφέντες τά δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ» (Ματθ. 4,19-20). Ἀπαρνήθηκε πάντα τά τοῦ κόσμου: ἀξιώματα, ἀπολαύσεις, ἀνέσεις, τιμές, ἀναγνώριση καί ἀφιερώθηκε στό διδακτικό καί ἱεραποστολικό ἔργο τοῦ Χριστοῦ. Ἔζησε τό πνευματικό μαρτύριο τῆς συνειδήσεως πρίν φθάσει στήν ἀπόλυτη θυσία, στό ἐξωτερικό καί σωματικό μαρτύριο. Ἀπό τή διδακτική καί ἱεραποστολική του ἐργασία στήν «καταφυγή» ὁδηγήθηκε βίαια στή φυλακή τοῦ μαρτυρίου χωρίς διαμαρτυρίες. Χωρίς νά προστατευθεῖ, νά κρυφτεῖ ἤ νά προβάλει κάποια ἀντίσταση. Ἀλλά μέ πλήρη ὑπακοή καί ἀπόλυτη ἀφοσίωση στό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ἦταν δηλαδή ἕτοιμος ἀπό καιρό καί περίμενε. Πῶς τό λέγει ὁ Ψαλμωδός; «Ἡτοιμάσθην καί οὐκ ἐταράχθην τοῦ φυλάξασθαι τάς ἐντολάς σου (Κύριε)» (Ψαλμ. 118,60). Δηλαδή προετοιμάστηκα μέ κατάλληλες σκέψεις καί ἀποφάσεις καί δέν αἰσθάνθηκα κλονισμό καί ἀμφιταλάντευση γιά νά φυλάξω τίς ἐντολές σου.

Ἀκόμη, ἡ ἀτρόμητη αὐτή στάση τοῦ Μεγαλομάρτυρα Δημητρίου μᾶς φέρνει στή σκέψη τά λόγια νεότερου Ἱεραποστόλου, γέννημα-θρέμμα καί αὐτός τῆς Θεσσαλονίκης: «Γιά τήν Ἱεραποστολή τό δόσιμο νά εἶναι ἀληθινό, ὁλοκληρωτικό, δίχως κρατούμενα, μέ διάθεση αὐτοθυσίας καί αὐταπαρνήσεως καί μέ σκοπό νά ἀφήσουμε τά κόκκαλά μας μεταξύ τῶν ἰθαγενῶν» (π. Κοσμᾶς Γρηγοριάτης). 3. Πρότυπο κατηχητή καί Ἱεραποστόλου Ὡς χριστιανός ὁ Δημήτριος, λατρεύοντας τόν ἀληθινό Θεό ἀπό πολύ ἐνωρίς κατενόησε τή μεγάλη ἀλήθεια ὅτι «Ἐκκλησία χωρίς Ἱεραποστολή εἶναι Ἐκκλησία χωρίς ἀποστολή». Συνειδητοποίησε ἔτσι τό χρέος του πρός τούς μή γνωρίζοντες εἰσέτι τόν Χριστό καί μέ ζέση καί ζῆλο ἀνέλαβε ἱεραποστολικό ἔργο μέ κυριότερα ὅπλα του τόν λόγο καί τό παράδειγμά του. Εἶχε ἐπιλέξει «ἐπίσημον τόπον», τόν χῶρο πού βρισκόταν ἐκεῖ ὅπου σήμερα βλέπουμε τόν Ἱ. Ναό τῆς Παναγίας Χαλκέων καί τό πάρκο τοῦ Ναοῦ. Ἐκεῖ βρίσκονταν τότε πολλές καί μεγάλες στοές. Σέ μία ἀπό αὐτές γινόταν τό Κατηχητικό τοῦ Δημητρίου. Ἡ στοά αὐτή ἦταν γνωστή ὡς «Χαλκευτι515


Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός Γ’ Τρίμηνο 2015

κή», οἱ δέ Χριστιανοί τήν ἀποκαλοῦσαν «Καταφυγή». Ἦταν πράγματι ἕνα ἥσυχο λιμάνι τῆς εὐσέβειας. Ἡ δέ προσωνυμία τῆς «Καταφυγῆς» ἀντανακλοῦσε τήν παρηγοριά καί τό πνευματικό καταφύγιο πού ἔβρισκαν κοντά στόν γλυκύ, ἑλκυστικό, πειστικότατο καί «σοφώτατο ἐν διδαχαῖς» (Δοξαστικό Αἴνων) χριστιανό δάσκαλο οἱ πονεμένες καρδιές. Δέν εἶναι εὔκολο πράγμα νά διδάσκει κανείς στό κέντρο τῆς πόλης καί μάλιστα μία ἀπαγορευμένη πίστη. Συγκεντρώνονται ἀπρόσκλητα πάσης φύσεως ἄνθρωποι, μέ ποικίλα φρονήματα. Ἀπαιτεῖται αὐταπάρνηση, θεϊκός ζῆλος, θυσία, περιφρόνηση τοῦ θανάτου. Παρά ταῦτα ὁ Δημήτριος ἐξελίσσεται σέ ἕνα ζωντανό διδάσκαλο τῆς Ἐκκλησίας, πού «εὐκαίρως ἀκαίρως» διδάσκει σέ ἄνδρες, γυναῖκες καί παιδιά τό εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ. Εἶναι «ὁ πλήρης Χάριτος καί Πνεύματος Ἁγίου», «ὁ σοφός», «ὁ πεπαιδευμένος», «ὁ δυνατός ἐν λόγῳ» στόν ὁποῖο ἡ Ἐκκλησία τῆς Θεσσαλονίκης διά τοῦ ἐπισκόπου της ἀναθέτει τό διδακτικό της ἔργο, παρά τό νεαρό τῆς ἡλικίας του. Δίδασκε μέρα καί νύχτα. Ὄχι μέ φόβο, μήπως τόν καταγγείλουν καί συλληφθεῖ, 516

ἀλλά εὐθαρσῶς, «εὐπαρουσιάστως, μηδεμίαν ἀνθρωπίνην δόξαν λογιζόμενος». Καί τό ἀρχαῖο μαρτυρολόγιο τοῦ Ἁγίου συμπληρώνει: «πείθων τε καί διαλεγόμενος κατά τό ἀποστολικόν ἔνταλμα τοῦ μακαρίου Παύλου πρός τόν ἅγιον Τιμόθεον γράψαντος… “κήρυξον τόν λόγον, ἐπίστηθι εὐκαίρως ἀκαίρως, ἔλεγξον, ἐπιτίμησον, παρακάλεσον, ἐν πάσῃ μακροθυμίᾳ καί διδαχῇ”» (Β΄ Τιμ. 4,2). Πολλοί ἀπό τούς ἐγκωμιαστές τοῦ Ἁγ. Δημητρίου συνδέουν στενά τόν Κατηχητή τῆς Θεσσαλονίκης μέ τόν ἀπόστολο τῶν Ἐθνῶν Παῦλο. «Ἐκεῖνος (ὁ Παῦλος) -γράφει ὁ Λέων Στ΄ ὁ Σοφός- περιβληθείς διά τοῦ θείου φωτός ἀπέβη κύριος τῶν ἐθνῶν, μεταβαλών τόν κατά τῆς εὐσεβείας ζῆλον τῶν ἐχθρῶν ὑπέρ τῆς εὐσεβείας. Ὁ μάρτυς (Δημήτριος) φλεγόμενος ὑπό τῆς εὐσεβείας ἐκήρυττεν “ἀπτοήτῳ γλώσσῃ” τό μυστήριον… συντελέσας εἰς τήν εἰς Χριστόν ἐπιστροφήν τῶν ἀνθρώπων». Πηγή τῆς διδασκαλίας του ὁ Δημήτριος εἶχε τήν Ἁγία Γραφή. Μέσα ἀπό τόν θεόπνευστο λόγο τοῦ Θεοῦ ἀποδείκνυε τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἁμαρτωλό ἄνθρωπο. Ἡ διδασκαλία του ἦταν λιτή, ἀπέριττη καί κατανοητή ἀπό ὅλους. Δίδασκε ὅτι ἡ θεία Σοφία (ὁ Ἰησοῦς Χρι-


Ὁ Ἅγιος Δημήτριος ὡς πρότυπο κατηχητή καί ἱεραποστόλου

στός) κατέβηκε ἀπό τόν οὐρανό γιά νά ζωογονήσει τόν πεσμένο στήν ἁμαρτία ἄνθρωπο καί νά σώσει τό δημιούργημά του μέ τό ἴδιο τό αἷμα του. Ἀποτελεσματικός ἐπίσης ἦταν ὁ Δημήτριος στήν ἀντιμετώπιση τῶν αἱρετικῶν. Καί ὅπως ἔχει γραφεῖ γιά τόν Πρωτομάρτυρα Στέφανο, κανείς δέν μποροῦσε νά ἀντισταθεῖ «τῇ σοφίᾳ καί τῷ πνεύματι ᾧ ἐλάλει» (Πράξ. 6,10) ὁ Δημήτριος. Κηρύττοντας δέ τό δόγμα τῆς Ἁγίας Τριάδος καί τονίζοντας τή θεότητα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀποστόμωνε τούς Ἰουδαίους. Ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Φώτιος γράφει: «Ὁ Δημήτριος διά τοῦ φωτός τοῦ κηρύγματός του ἀπήλλαξε τήν Θεσσαλονίκην ἀπό τῆς πλάνης καί ὡδήγησε τούς κατοίκους αὐτῆς πρός τόν Χριστόν». Συμπερασματικά, ὁ Δημήτριος εἶναι ἕνας χαρισματικός διδάσκαλος τοῦ Εὐαγγελίου. Στήν ὑμνογραφία ἐξυμνεῖται ὡς: «διδάσκαλος θεοσεβείας, φωστήρ λογικός τῆς εὐσεβείας, στόμα Χριστοῦ ἅγιον, στόμα χρυσαυγέστατον, στόμα Θεοῦ». Ἐνῶ ὁ Συμεών ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης τόν ἀποκαλεῖ: «μεγάλο διδάσκαλο τοῦ μυστηρίου τοῦ Χριστοῦ, ἀπόστολο καί εὐαγγελιστή τῆς βασιλείας τοῦ Χριστοῦ, χριστοκήρυκα, προφή-

τη καί Ἱεραπόστολο». 4. «Ὁ Θεός Δημητρίου, βοήθει μοι». Εἶναι γνωστό ὅτι ὁ Νέστορας, πρίν μονομαχήσει μέ τόν παλαιστή Λυαῖο, ἔτρεξε στή φυλακή γιά νά ζητήσει τήν εὐλογία τοῦ δασκάλου καί κατηχητῆ του Δημητρίου. Ἐκεῖνος τόν σταύρωσε στό μέτωπο καί προεφήτευσε: «Καί τόν Λυαῖο νικήσεις καί ὑπέρ Χριστοῦ μαρτυρήσεις». Ἔπειτα ὁ Νέστορας ὁρμώντας στό στάδιο κατά τοῦ Λυαίου ἀνέκραξε: «Ὁ Θεός Δημητρίου, βοήθει μοι». Γεννιέται τό ἐρώτημα. Γιατί ὁ Νέστορας δέν εἶπε «Θεέ, βοήθει μοι», ἀλλά «Ὁ Θεός Δη-

517


Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός Γ’ Τρίμηνο 2015

μητρίου, βοήθει μοι»; Ἡ μία ἀπάντηση εἶναι ὅτι ὁ Νέστορας μέ τόν τρόπο αὐτό ἐπικαλεῖται τόν ἀληθινό Θεό, τόν ὁποῖο γνώρισε ἀπό τόν Δημήτριο στήν «Καταφυγή». Καί αὐτός ὁ Θεός εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός. Δέν ἐπικαλεῖται ἀφηρημένα κάποιον ἄγνωστο Θεό, ἀλλά Αὐτόν πού φανερώθηκε στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. Αὐτόν πού πιστεύει καί ὁ κατηχητής καί ἡ τοπική Ἐκκλησία τῆς Θεσσαλονίκης ἀλλά καί ὅλη ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Ἡ ἄλλη ἀπάντηση ἀναδεικνύει τήν ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη τοῦ μαθητῆ στό πρόσωπο τοῦ Κατηχητῆ του καί μέσω αὐτοῦ στόν ἴδιο τόν Θεό. Ὅταν στό πρόσωπο τοῦ Κατηχητῆ ἐπαληθεύονται αὐτά πού λέγει, τότε αὐτό ἐνισχύε ι κ α ί παρ α δειγ518

ματίζει τόν μαθητή. Ἀπό μιά ἄποψη δηλαδή ἔχουμε ἐδῶ τόν θρίαμβο τοῦ φωτεινοῦ διδασκαλικοῦ παραδείγματος. Μαθητής καί μελετητής τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, πού ἔλεγε: «μιμηταί μου γίνεσθε, καθώς κἀγώ Χριστοῦ» (Α΄ Κορ. 11,1), ὁ Δημήτριος μποροῦσε σιωπηλά καί ἀθόρυβα νά προβάλει καί τόν ἑαυτό του ὡς παράδειγμα πρός μίμηση. Καί ἡ προσπάθεια αὐτή εἶχε πλούσια τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ. Τό ἐπιβεβαιώνουν οἱ πολυπληθεῖς μαθητές του. Ἰδιαιτέρως ἡ περίπτωση τοῦ Νέστορα. 5. Τέλος, μιά εὐχή - σάν προσευχή Ἅγιε μας Δημήτριε, ὡς ἔχων «εὐάρεστον παρρησίαν πρός τόν Χριστόν» σέ παρακαλοῦμεν καί σέ ἱκετεύομεν: Σκέπε ἡμᾶς, τήν πόλη σου, τήν πατρίδα μας, τήν Οἰκουμένη. Σκέπε τά παιδιά καί τούς νέους, πού τόσο ἀγάπησες καί κατήχησες. Σκέπε τούς Ἱεραποστόλους μας, πού καθημερινά θυσιάζονται στούς μακρινούς τόπους τῆς διακονίας τους, πιστοί στή θεϊκή ἐντολή: «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τά ἔθνη». Δ. Λάππας


ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

“Σῶσε τό παιδί σου: Δός του χριστιανική ἀνατροφή”.

Π

ρόσφατα ὁ Ἱεραποστολικός Σύνδεσμος ἔγινε δέκτης μίας γενναιόδωρης προσφορᾶς τοῦ Ἀρχιμανδρίτη π. Διονυσίου Μπέκου, ὁ ὁποῖος τιμῆς ἕνεκεν μᾶς ἀπέστειλε εἴκοσι ἀντίτυπα τοῦ τελευταίου βιβλίου του μέ τίτλο «Ἡ Ἐκκλησία ἀπό Ὀρθοδόξου ἀπόψεως». Τό ἐκλάβαμε πράγματι ὡς «εὐλογία Θεοῦ» καί τό «νιώσαμε» σάν «νέκταρ πνευματικό». Ἐνημερωθήκαμε μάλιστα ὅτι πολλοί χριστιανοί, πού τό εἶχαν ἀποκτήσει, τηλεφωνοῦσαν στόν π. Διονύσιο καί τοῦ ἐξέφραζαν τόν ἐνθουσιασμό τους γιά τό βιβλίο αὐτό πού τούς χάρισε καί γιά τή μεγάλη ὠφέλεια, πού εἶχαν λάβει ἀπό τή μελέτη του. Μέ μεγάλη ὅμως χαρά πληροφορούμαστε σήμερα ὅτι ὁ π. Διονύσιος Μπέκος ἑτοιμάζει ἕνα νέο ψυχωφελές βιβλίο μέ τίτλο «Σῶσε τό παιδί σου: Δός του χριστιανική ἀνατροφή». Πρόκειται γιά μία μελέτη πολύ ὠφέλιμη καί ἀναγκαία γιά κάθε χριστιανική οἰκογένεια. Μέσα σέ αὐτό τονίζεται ἡ ἀξία τοῦ χριστιανικοῦ παραδείγματος τῶν γονιῶν, πού χαράσσεται βαθιά στήν ψυχή τῶν παιδιῶν τους. Πρός μεγάλη ὠφέλεια τῶν παιδιῶν ἀλλά καί πρός χαρά τῶν γονιῶν. Ὑπογραμμίζεται, ἐπίσης, ὅτι πάνω ἀπό τίς σπουδές καί τίς ἄλλες κατά κόσμον ἐπιτυχίες τῶν παιδιῶν τους, ὁ μεγαλύτερος πνευματικός θησαυρός καί ἡ πολυ-

τιμότερη παρακαταθήκη γι' αὐτά εἶναι νά τούς προσφέρουν τή ζωντανή πίστη τοῦ Χριστοῦ καί τή συνειδητή χριστιανική καί θεάρεστη ζωή. Τό κεφάλαιο μέ τίτλο «Πνευματική Διαθήκη τῶν Γονιῶν» εἶναι ἕνα κείμενο βαθιά πνευματικό, ἱκανό νά στηρίξει τά παιδιά τους, «στόν καλόν ἀγώνα τῆς πίστεως», στόν ἀγώνα ἐναντίον τῆς ἁμαρτίας καί ἀπό τήν ἀπόκτησης τῆς ἀρετῆς. Παραθέτουμε μόνο μία ἐνδεικτική πρόταση, γιά νά ἀντιληφθοῦμε τήν ἀξία του: «Ἐμεῖς οἱ γονεῖς σας, στόν κόσμο αὐτόν δέν λατρέψαμε καί δέν προσκυνήσαμε οὔτε τό χρῆμα... οὔτε τή μόδα... οὔτε τή δόξα... οὔτε τά ὑλικά καί φθαρτά καί γήϊνα ἀγαθά. Γιατί ὅλα αὐτά εἶναι πρόσκαιρα καί φεύγουν ἀπό τή ζωή σου, χωρίς νά τό καταλάβεις». Τό νέο αὐτό βιβλίο τοῦ π. Διονυσίου Μπέκου θά κυκλοφορήσει σέ χριστιανικά βιβλιοπωλεῖα στήν τιμή τῶν 3€ κάθε ἀντίτυπο. Θά διατίθεται ἐπίσης καί ἀπό τό Βιβλιοπωλεῖο τοῦ Ἱεραποστολικοῦ μας Συνδέσμου. Ὅσοι τό ἀγοράσουν, ἀπό τή μία θά φροντίσουν γιά τή συνειδητή χριστιανική ἀνατροφή τῶν παιδιῶν τους καί ἀπό τήν ἄλλη θά ἐνισχύσουν οἰκονομικά τόν Ἱ. Σύνδεσμο συνδράμοντας στό ἔργο τῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς. Εὐχαριστοῦμε τόν π. Διονύσιο γιά τήν ἰδιαίτερα εὐγενική του χειρονομία καί τήν τιμητική προσφορά του χάριν τοῦ Ἱεραποστολικοῦ Συνδέσμου, ἀλλά πρωτίστως γιατί μᾶς χάρισε μία πολύτιμη ἀκόμη μελέτη, ἕνα εὐσύνοπτο καί ψυχωφελές πόνημα πού θά ἀποτελέσει "ὅπλο" γιά ὅλους τούς σύγχρονους Χριστιανούς στόν καθημερινό πνευματικό τους ἀγώνα. 519


520

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός Γ΄ τρίμηνο 2015  

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός Γ΄ τρίμηνο 2015  

Advertisement