Page 1

Productsheet

ORTEC workforce scheduling

Geavanceerde planningssoftware (APS) voor Personeel en Arbeid

Wij hoeven u niet te vertellen dat uw personeel zeer kostbaar en heel waardevol is. Een goede planning van uw personeelsinzet is dan ook gericht op efficiĂŤntie en effectiviteit en, heel belangrijk, ook op motivatie en ergonomie. ORTEC Workforce Scheduling biedt de ondersteuning die nodig is om deze doelstellingen te realiseren.

Praktische toepassing Sinds onze oprichting in 1981 hebben onze inspanningen

ORTEC Workforce Scheduling zorgt voor een nauwkeurige

geleid tot diverse beslissingsondersteunende systemen en

registratie en verwerking van gewerkte uren, ziekte en verlof

softwarepakketten die over de hele wereld worden gebruikt.

en dat u snel kunt inspelen op ad hoc verstoringen in de

Centraal in deze systemen staan de inzet en praktische

planning, zoals ziekte en onvoorziene werkzaamheden.

toepassing van econometrische modellen en innovatieve informatietechnologie. Concreet betekent dit dat onze

Van beleidsvorming tot en met evaluatie

software de planning actief ondersteunt en verder gaat

ORTEC Workforce Scheduling ondersteunt het gehele

in het verbeteren van uw bedrijfsprocessen. Dit bereiken

proces dat ten grondslag ligt aan de organisatie van

we door gebruik te maken van overzichtelijke planborden,

personeel en arbeid. Van beleidsvorming tot en met

door real-time controles op regelgeving (ATW en CAO),

evaluatie. In de beleidsvormings- en beleidsplanningsfase

ergonomische criteria en individuele wensen, door handige

biedt ORTEC Workforce Scheduling onder meer

tellingen en controles op vastgestelde normen en door

ondersteuning bij het inrichten van de organisatie, het

geavanceerde planautomaten.

vaststellen van bezettingseisen en normen en bij het bepalen van formatieve sterkte.

Strategische ontwikkeling

Met behulp van scenario-analyse is het daarbij eveneens Strategische Planning

mogelijk alternatieven door te rekenen. Ten aanzien van operationele planning ondersteunt ORTEC

Evaluatie

Operationele planning

Workforce Scheduling werkplekplanning, taakplanning, vakantieplanning, individuele roosters, roostergeneratie,

CoĂśrdinatie

dienstengeneratie, ploegenroosters, cyclische roosters, persoonsgebonden afspraken en wensen, real-time controle

Registratie

op regelgeving en kwalificaties.


Op het moment dat de planning gecommuniceerd is begint

Integratie

de coördinatiefase. In deze fase bestaat de belangrijkste

ORTEC Workforce Scheduling kan als stand-alone systeem

functionaliteit uit het verwerken van ziekmeldingen, het

worden ingezet, maar het is eveneens zeer goed mogelijk

vervangingsvoorstel voor het oplossen van knelpunten en

ORTEC Workforce Scheduling volledig te integreren in uw

het nauwkeurig registreren van ruilingen en wijzigingen.

administratieve en financiële processen.

In de registratiefase biedt het uitgekiende kaartensysteem

Configuratie en branchevarianten

uitgebreide mogelijkheden voor facturering, verloning,

Standaard kent ORTEC Workforce Scheduling al uitgebreide

overwerkberekening, toeslagenberekening en

configuratie-mogelijkheden. Een breed scala aan instellingen

verlofregistratie. Managementinformatie ten behoeve van

zorgt ervoor dat de software zo goed mogelijk aansluit bij de

evaluatie is in ruime mate beschikbaar door middel van

situatie binnen uw organisatie.

standaardrapportages en overzichten die door de gebruiker

Daarnaast is er een aantal branche-specifieke varianten. De

zelf kunnen worden samengesteld. Directe export naar MS

bijzonderheden van de bedrijfstak zijn hier al in verwerkt.

Office maakt verdere verwerking eenvoudig.

Wijzigingen in de CAO leiden automatisch tot een update van het systeem. Bovendien organiseert ORTEC voor

Diensten

Tijdsregistratie

deze sectoren op verzoek een gebruikersoverleg, zodat gebruikers gezamenlijk invloed kunnen uitoefenen op de ontwikkeling van de betreffende variant. ORTEC Workforce Factureing

Scheduling wordt in specifieke varianten geleverd in de volgende branches:

Ziekteregistratie

Personeelsinformatie

ORTEC Workforce Scheduling

Salaris verwerking

 gezondheidszorg (ziekenhuizen, thuiszorg,

gehandicapten- zorg, verpleeg- en verzorgingshuizen)

 ambulancediensten  personenvervoer

Intelligentie en optimalisatie

 facilitaire dienstverlening

ORTEC Workforce Scheduling is Advanced Planning

 transport & distributie

Software. Waar het begrip planning door leveranciers van

 overheid

ERP-systemen is verworden tot niets meer en minder

 luchtvaart

dan administreren, geeft ORTEC hier een extra dimensie aan: ORTEC Workforce Scheduling biedt intelligentie

Customization en maatwerk

en optimalisatie bij het ondersteunen van uw planning.

Ondanks de zeer uitgebreide en flexibele standaard-

Gebruikersvriendelijke planborden en slimme generatoren

functionaliteit kan het voorkomen dat er in de door u

helpen u bij het opstellen van kwalitatief goede roosters.

gewenste voorzieningen niet of niet helemaal wordt voorzien. Bijvoorbeeld bij een koppeling met een

Suite van Advanced Planning Software

zelfgebouwd systeem. In dit geval is ORTEC altijd bereid

ORTEC Workforce Scheduling is integraal onderdeel van

functionaliteit op maat te maken. Aangezien ORTEC

de ORTEC Advanced Planning Software suite. Dit geeft

naast leverancier ook producent van ORTEC Workforce

direct toegang tot een uitgebreid aanbod van aanvullende

Scheduling is, bent u ervan verzekerd dat aanpassingen

functies. Zoals bijvoorbeeld de uitgebreide multi-resource

snel en goed worden uitgevoerd. Ook het onderhoud van

taakplanning, planning extramurale zorg en stageplanning.

het maatwerk is hiermee gewaarborgd.

Meer weten over onze oplossingen? Neem contact op:

info@ortec.com

www.ortec.com

Ortec workforce scheduling productsheet nl  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you