Page 1


Letní škola Katedry environmentálních studií a Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií, FSS MU, 2. - 9. září 2013

V Ý H L E D Y Č E S K É E N E R G E T I K Y: S O L Á R Y Č I CH L A D I C Í V Ě Ž N A O B Z O R U ? (jedná se o předběžný návrh programu) Den

Téma dne

9:00 - 9:45

10:00 - 10:45

11:00 - 12:30

14:00 - 16:00

16:30 - 18:00

20:00 - 22:00

Změna klimatu, neměnné sliby a uhlíkové měny.

1

Globální (ne) odpovědnost v sázce

Oficiální zahájení letní školy. Přivítání, představení účastníků a organizátorů a základní organizační pokyny. Představení struktury letní školy, struktury dnů a jednotlivých prezentujících. Bližší seznámení účastníků formou drobných aktivit. Očekávání jednotlivých účastníků od letní školy a cíle dle organizátorů.

Energetické úspory jako základ bruselské energetiky. Pohled na českou energetiku zvenčí.

2

3

4

Evropa jako hráč

EXKURZE: Nezakrnělá energetika

Role státu v energetice

Udržitelnost: koncept, na který si musíme nejprve vydělat. Přináší snaha Spojených národu o udržitelnost zvýrazněná konferencí "Rio+ 20" reálnou změnu? Nezdiskreditoval se již koncept trvale udržitelného rozvoje? Kde má mít místo trh a jeho mechanismy a kde je zapotřebí rozsáhlejší, ne-li tržní, regulace? Proč se v české politice mluví o udržitelnosti tak málo, a jak je možné do ní tento akcent vnášet?

Debata a reflexe doplněná organizačními informacemi

večerní aktivita na seznámení

Krok po kroku, rok po roku: aneb jak se předává vize energetiky zítřka.

Obecné uvedení do toho, jakým způsobem pracuje bruselská byrokracie: Co EU může a co ne? Jaké jsou v Bruselu hlavní zájmové skupiny? Jaké politické nástroje používá Brusel v oblasti energetiky a ochrany životního prostředí (Roadmaps, 7EAP, EU fondy, Evropa 2020)? Jak jsou tyto nástroje úspěšné? Jakým způsobem EU ETS a jeho vliv na energetické nás to, co se děje v Bruselu, ve mixy (využívání OZE vs. jádro) v skutečnosti ovlivňuje? členských zemích. možné exkurze: 1) FVE Brno - Letiště Tuřany Brno. BS Park I. s.r.o., BS Park II. s.r.o., BS Park III. s.r.o. Co v cizině umí a my ne. Aneb výzvy české energetiky. Jak se vyvíjela česká energetická polistopadová politika? Představoval příchod Strany zelených do vlády radikální změnu? A pokud ano, bylo to správně? Co by měla česká vláda dělat nadále? Jaké by měly být priority státních koncepcí a proč? A jaká je v energetické debatě role občanské společnost a byznysu?

Jaké jsou podle IPCC nejvážnější globální souvislosti naší spotřeby energie ? Jaká je v globálním měřítku role višegrádských zemí? Jaký je současný stav celosvětových klimatických jednání a jaká je jejich perspektiva? Má obchod s uhlíkem vůbec nějaká pozitiva? Bude změna klimatu nadále relevantní, nebo je tento akcent v energetické debatě na ústupu? A jak se daří jedné z největších kampaní na vyčištění energetiky?

Jak můžeme o energetice přemýšlet, a kde se můžeme inspirovat? Na co se má smysl soustředit, když se snažíme snížit ekologickou stopu danou spotřebou energií? Má smysl vyšší efektivita, vyšší podíl obnovitelných zdrojů a větší zateplování, pokud lidé ušetřenými prostředky plýtvají? Jakou cestu zvolilo Hnutí DUHA, a jak účinná se tato cesta jeví?

Debata a reflexe Rozdělení do projektových skupin (4). Zadání projektů letní školy: Vyvrácení mýtu o zvoleném energetickém zdroji či chování relevantním pro spotřebu energie. Možná témata jsou: a-solár, bjádro, c-řepka, d-břidlice, e-technické úspory energie, f-uhlí, g-plýtvání energií, h-konsum pro status, i-sdílení, j-praktické návyky.

2) Hodonín 105 2 430 1951 - 57 hnědé uhlí, biomasa ČEZ, a. s.

Práce na projektu rešerše jednotlivců, tvoření týmů

FILM: 4. energetická revoluce

3) Spalovna Brno

FILM: Zdroj

Práce projektových týmů

FILM: Age of Stupid

Státní energetická koncepce: 15 jaderných elektráren?

Břidlicový plyn: příležitost nebo hrozba?

Jak vypadá uvažování státu o budoucnosti české energetiky? Co jsou její největší pilíře? Co jsou její největší kontroverze? Jak se Česká republika vyrovnává s proměňujícím se energetickým trhem? Co se dělá dobře a co by se mohlo dělat lépe?

Debata a reflexe Oznámení složení projektových týmů


Feed in Tarif, Green Bonuses a další záhadná a tajná slova. Co znamenají. Krize OZE v ČR

5

Urychlování trendů

Konference otevřená pro veřejnost: 6 ENERGETICKÁ NEZÁVISLOST: BUDOUCNOST NEBO UTOPIE?

7

Co může udělat každý z nás?

Obnovitelné zdroje energie v České republice v posledních pěti letech. Nalezení zdroje problému, jeho projevy, logika fungování elektrizačních sítí, srovnání elektrických výroben a jejich komparativní výhody, zájmy státu/firem/NGOs v OZE.

Kdo může za tunel jménem obnovitelné zdroje energie? Je známý hlavní problém? A pokud ne, v čem spočívá? Jak se vyrovnávat se zašpiněným jménem čisté energie? Je možné s lidmi předpojatě naštvanými na ekology konstruktivně mluvit? Jak lze obnovitelné zdroje propagovat?

Uhelná versus obnovitelná budoucnost na příkladu Polska V čem se polská energetika liší od české a v čem si jsou podobné? Může být energetika založená na uhlí dlouhodobě konkurenceschopná? Kde vzniká podpora pro jadernou energetiku? Jak Poláci vnímají břidlicový plyn? A jaké argumenty Evropské unie i jiných zemí dostávají v Polsku sluchu? Energetika očima Evropského parlamentu. Horizont 2020 a 2050

Pěší exkurze v Lískovci: Jak to u nás chodí Jaké jsou zkušenosti s environmentálně příznivými technologiemi a praktikami v Lískovci? Jak se je podařilo zavést a jakou mají nyní podporu? Je případ Lískovce unikátní, anebo by se s relativně malou námahou daly některé zdejší úspěchy přenést na jiná místa republiky?

Ideas for our future

Černá, nikoli růžová planeta? Jaké diagnózy a prognózy jsou relevantní pro naši společnost? Máme ještě čas se změnit, nebo jsme se již dostali za hranu, za níž není návratu? Pokud ano, co máme dělat? A co máme dělat, pokud za tou hranou ještě nejsme? Je v tomto uvažování energetika rozhodující, anebo pouze druhotná. Obnovitelné zdroje versus jádro co se vyplatí podporovat? Budou nové reaktory? Jaké jsou výhrady odpůrců a jak se jim je daří v debatě prosazovat? Mají o věc zájem lidé, kterých by se měla dotýkat - a pokud ne, proč? Jak to vypadá s úložišti jaderného odpadu?

Jaké problémy řeší poslanci Evropského parlamentu, kteří chtějí chránit životní prostředí? Obnovitelné zdroje se objevovaly Zažívá Brusel silnou lobby? A na prvních stránkách deníků více pokud ano, jak je schopný se s ní než dva roky. Co bylo příčinou vyrovnávat? Kde končí dlouhotrvajícího zpoždění environmentální priority a začíná legislativní reakce, díky němuž řada environmentální subjektů získala desítky miliard fundamentalismus? Je takový čistých zisků? Jaká je pozice fundamentalismus na půdě jednotlivých aktérů? Evropského parlamentu přítomný?

Je solární energetika česká výhra nebo prohra?

Kde se eko-nomie potkává s eko-logií? Jak tyto vazby vnímá britská vláda a jak je reflektují současné trendy v energetice? Je český ekonomický, environmentální a energetický diskurz omezený? A pokud ano, v čem?

Které myšlenky se uchytí? Jak je říct tak, aby si je jiní zapamatovali? Jaké souvislosti spotřeby energií si neuvědomujeme? Příklady z britské společná večeře s praxe. hosty konference

Workshop

Workshop

Ekonomie a ekologie: Syntéza je možná

Debata a reflexe Zhodnocení průběhu konference. Pokyny a harmonogram pro následující workshop.

Workshop Závěrečná debata a reflexe

Jak nastavit energetický mix

8

Celková reflexe

Jak vypadá křivka nákladů jednotlivých zdrojů energie? Co ji zdražuje, co zlevňuje a v jakém časovém horizontu má smysl tyto vlivy posuzovat? Poslouchá vůbec někdo nezávislé konzultanty v Česku? A máme vůbec realistickou šanci pro zelenou budoucnost v ČEZku?

exkurze Lískovec

FILMY: Ropáci. Wake up, Freak out.

Zhodnocení zbývajících programových bodů. Diskuse o celkové koncepci letní školy, jejích silných a slabých stránkách, hlavních závěrech.

Účastnické hodnocení letní školy.

Prezentace výstupů workshopu spojená s debatou, komentářem a diskusí.

Diskuse o využitelnosti výstupů letní školy a případných možnostech navazující spolupráce.

Předání certifikátů. Rozloučení a odjezdy.

Legenda: (informační zázemí) (přednášky spojené s debatou) (přednášky či debaty) (debaty celé skupiny) (skupinová práce a workshopy)

večerní aktivita

Pozvánka_LS výhledy české energetiky  
Pozvánka_LS výhledy české energetiky  

Pozvánka_LS výhledy české energetiky

Advertisement