Page 1

Katedra environmentálních studií ve spolupráci s Katedrou mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Vás zvou v rámci letní školy Výhledy české energetiky - soláry či chladicí věž na obzoru?

na otevřené přednášky a diskusi s odborníky: Kuba Gogolewski

/CEE Bankwatch Network/Polish Green Network/ Low Emissions Poland 2050 study as a model of an expert-based long-term scenerio for the modernisation of Poland. The current energy policy of Poland. The influence of Poland on the energy policy of other Central European countries and EU energy policy.

4.9. 14:00 – 18:00 AULA (3.p.) FSS MU Joštova 10 Brno

Jan Urban

/Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy/ Indukce spotřeby (Rebound effect): Úskalí zvyšování energetické efektivity.

6.9. 14:00 – 16:00 AULA (3.p.) FSS MU Joštova 10 Brno

Martin Sedlák

/Aliance pro energetickou soběstačnost/ Kdo může za tunel jménem obnovitelné zdroje energie? Je známý hlavní problém? A pokud ne, v čem spočívá? Jak se vyrovnávat se zašpiněným jménem čisté energie? Je možné s lidmi předpojatě naštvanými na ekology konstruktivně mluvit?

7.9. 11:00 – 12:30 AULA (3.p.) FSS MU Joštova 10 Brno

Alexandr Jevsejenko

/DG Climate Action, Evropská komise/ Jaké závazky ke snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020 přijaly země EU (včetně ČR), a jakým způsobem je naplňují? Přijetím Zelené knihy v březnu 2013 Evropská komise oficiálně zahájila rozpravu o politice EU v oblasti změny klimatu a energetiky do roku 2030. Jaké otázky se v této souvislosti diskutují v institucích EU?

7.9. 14:00 – 18:00 AULA (3.p.) FSS MU Joštova 10 Brno


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.