Page 1

A PARÁBOLA 1. Sección plana producida por un plano paralelo a unha xeratriz nunha superficie cónica de revolución.

x a

2. Lugar xeométrico dos puntos do plano que equidistan dunha recta chamada directriz e dun punto chamado foco.

V

3. Lugar xeométrico dos puntos do plano centros das circunferencias que pasan polo foco e son tanxentes á directriz.

e Elementos da parábola P

Parámetro = p = Fd (distancia do foco á directriz) F = foco d = directriz V = vértice D = pé da directriz P = punto da curva PF, Pd = radios vectores F1 = Homólogo do foco

F p

V d D

e

Na parábola a circunferencia principal é a recta tanxente no vértice, e a circunferencia focal correspóndese coa directriz.

P F recta tanxente no vértice V directriz F1

D

Parábola  

Curvas cónicas