Page 1

INGYENES KÖZÉLETI HETILAP • 2019. MÁRCIUS 14. • XXIII. ÉVFOLYAM • 10. SZÁM

WWW.OROSCAFE.HU

Megalapozták a fejlődést

2

– A megye gazdasági versenyképességéért dolgoznak

MUNKÁBAN A VÁROSÜZEM

Fotó: KK

A városüzem munkatársai a héten és az elkövetkező hetekben több területet érintően látnak el feladatot Orosházán. Önkormányzati megrendelés alapján buszvárókat festettek a Csizmadia Sándor utca – Szőlő körút kereszteződésében, Szentetornyán, a Justh Zsigmond utcában, illetve Pusztaszenttornyán. A szentetornyai buszváró új ülőfelületet is kapott. A következő napokban buszvárók tisztasági mosását is végzik a Rákóczi, Táncsics, Huba, Bajcsy-Zsilinszky, Kiss Ernő utcákban, a Szentesi, Csorvási, Gyopárosi úton, a Monori kanyarnál és Tatársáncon. Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. munkatársai fákat gallyaztak a Könd, Kelet és Pacsirta utcákban. A belvárosban, a március 15-i ünnepségre tekintettel a közterületeket tették rendbe, zöldhulladékot szedték össze a Hajnal utcában és a Hajnal közben. Víznyelőrácsot cseréltek a piac területén, betonjárdát építettek, cseréltek a Luther utcában. A jövő héten a Lehel utcában egy szakaszon járdafelületet cserélnek, a Juhász közben hidegaszfaltos kátyúzást végeznek. A lakosok a városüzemeltetés munkatársaival az info@varosuzemeltetes.hu e-mail-címen keresztül léphetnek kapcsolatba. BTD

„BETELT A POHÁR” Betelt a pohár címmel tartott sajtótájékoztatót Fetser János március 12-én. A képviselő-testületi ülések videós értékelésével kapcsolatban emelt szót Fetser János. A politikus kiemelte, a március 7-i ülés után elutasította a nyilatkozati lehetőséget, mivel úgy véli, nem egyenlőek a feltételek a nyilatkozatok kapcsán. A politikus Elekes Lajos társadalmi polgármester munkájával kapcsolatban is reagált. Az egykori polgármester úgy véli, az alpolgármester által hozott döntések és kivitelezések nem a társadalom érdekeit szolgálták. Bővebben az OrosCafén. TD

Fogas kérdés a szájápolás

4

6

Példát mutatna Takács László

– Kedvenceink egészségéhez mi is hozzájárulhatunk

– Ilyen betegséggel is lehet jobb életet élni

7

Több fronton

– Gólokkal hálálja meg a bizalmat Fehér Bence

Márciusi ifjak: nevük összeforrt a magyar szabadsággal

Átírták a történelmet  Nemzeti dal, kokárda, Petőfi. Sokunknak talán ezek az első gondolatai 1848-as forradalmunkról és szabadságharcunkról, melynek hősei átírták hazánk történelmét. Rájuk emlékezünk, felidézve a március 15-i eseményeket és az eszmét, amiért az életüket adták.

„A mi forradalmunk Pesten, március 15-én nem vérontás volt, hanem egy szép ünnep, a szabadság ünnepe: ezerek meg ezerek csoportoztak össze Isten ege alá, ezerek meg ezerek emelték égre kezeiket, s egy szívvel, szájjal mondták Petőfi Sándor után az eskű szavait.” Arany János gondolatai ezek, és híven tükrözik a forradalmárokat átjáró érzelmeket, az erőt, amelyet magukból és egymásból merítettek, hogy kiálljanak a nemzet szabadsága mellett. A párizsi majd bécsi események szikraként szolgáltak a régóta elégedetlenkedő, jogaik megnyirbálását egyre nehezebben tűrő magyaroknak. A fiatal, pesti értelmiségiek – például Irínyi, Jókai, Petőfi, Vasvári – utóbbinak, valamint Kossuth Lajos március 3-ai, országgyűlési beszédének hatására döntöttek úgy, a március 11-ére elkészült Tizenkét pont kihirdetésével nem várják meg az egy héttel későbbi, József-napi vásárt, hanem március 15-én cselekszenek. Addigra Petőfi is

1848. március 15-én a Nemzeti Múzeum előtt – korabeli metszet elkészült a Nemzeti dallal, és a Pilvax kávéházban megszületett a forradalom „akcióterve”: magukhoz hívták a tanuló ifjúságot az Egyetem térre, Landerer Lajos nyomdájában kinyomtatták a Tizenkét pontot, majd röplapok segítségével gyűlést hirdettek a Nemzeti Múzeum kertjébe. A korabeli beszámolók szerint oda már tízezres tömeg érkezett, akik előtt elhangzott

ugyan a Nemzeti dal, de nem Petőfi Sándortól. A Múzeumkertből a Városházára vonult a tömeg, majd elindultak Budára, a Helytartótanácshoz, hogy kiszabadítsák Táncsics Mihályt. A tanács elnöke, Zichy Ferenc eleget tett a követelésnek, szabadon bocsátotta Táncsicsot. Kocsiját a felkelők saját kezükkel vontatták a Nemzeti Színházhoz, ahol a betiltott Bánk bánt játszó színészek

nemzeti színű kokárdával léptek színpadra. A kokárdát Szendrey Júliának, Petőfi feleségének köszönhetjük. A párizsi események hatására varrta meg és tűzte férje mellkasára a ma ismert kokárdák első példányát. A történtek meggyőzték V. Ferdinánd Habsburg uralkodót, hogy szentesítse a pozsonyi országgyűlésen elfogadott feliratot és engedjen a magyar a

Forrás: MTI-fotó: Reprodukció

küldöttségnek. Március 17-én hozzájárult gróf Batthyány Lajos miniszterelnöki kinevezéséhez, aki egy hét múlva kihirdette minisztériumának névsorát. A pesti forradalomnak is köszönhető április törvények eltörölték az elavult politikai rendszert, és utat nyitottak a polgári átalakulás, a független Magyarország felé. Március 15-e minden korban szabadságunk szimbóluma marad. PE

Az utánpótlás-nevelés városunk jövőjét is jelenti  Orosháza Város Önkormányzata az idei évben is több mint százmillió forintot különített el a sportszervezetek nevelőmunkájának segítésére. A sporttámogatásra pályázó egyesületek révén mintegy kétezer fiatal sportol Orosházán egyesületi, illetve iskolai keretek között. A Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának döntése alapján ítélik meg a sportegyesületek támogatásának mértékét. Az újabb finanszírozás biztosításának egyik feltétele

A fiatalok jelentik városunk jövőjét az előző évi önkormányzati támogatás összegének elszámolása. A város 114 mil-

Fotó: Kecskeméti Krisztina

lió forintot különített el a sportegyesületek közvetlen működésének támogatására.

WWW.OROSCAFE.HU – FRISS HÍREK ZACC NÉLKÜL

Emellett az önkormányzat közbenjár a sportlétesítmények bérlésének segítésében, elsősorban olyan egyesületek részére, amelyek nem rendelkeznek saját használatú teremmel. Továbbá az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.-n keresztül lehetőséget teremt több sportág gyakorlóinak az önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények ingyenes használatára. Az önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények fenntartására és üzemeltetésére 29 millió forintot fordít a város.

– Orosháza Város Önkormányzata a hasonló méretű településekhez viszonyítva jelentős hangsúlyt fektet a helyi sportegyesületek támogatására annak ellenére, hogy ez nem tartozik a kötelező önkormányzati feladatellátáshoz. Csaknem minden harmadik gyermek sportol valamelyik helyi egyesület kötelékében, a fiatalok támogatása nélkül a város nem tudna város maradni – mutatott rá Bojtor István sportért felelős alpolgármester. » folytatás a 3. oldalon


2

KÖZÉLET

2019. MÁRCIUS 14.

A megye gazdasági versenyképességének erősítéséért dolgoznak

Megalapozták a fejlődést EBZÁRLAT Hazánkban a rókák tavaszi veszettség elleni orális vakcinázása március 30-a és április 20-a között zajlik. Az Orosházi és Mezőkovácsházi járásban a vakcinázás kezdetétől számított huszonegy napig az illetékes járási főállatorvos ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendel el. A repülőgéppel vagy kézzel kiszórt csalétek az ember számára kellemetlen szagú, belsejében alumíniumbliszterben található a vakcina. Annak érdekében, hogy a rókák minél nagyobb arányban egyék meg a csalétekbe rejtett oltóanyagot, az érintett térségekben a vakcinázás kezdetétől számított 21 napig, azaz április 20-ig az illetékes járási főállatorvos ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendel el. A Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatalának tájékoztatása szerint az intézkedés ideje alatt a tartási helyén minden kutyát megkötve úgy kell tartani, hogy ne érintkezhessenek a kihelyezett csalétek vakcinával. Csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad sétáltatni. Az önkormányzatoknak kötelességük a kóbor ebek befogásáról gondoskodni, és a zárlat ideje alatt az állatot hatósági megfigyelés alá kell helyezni. Ebben az időszakban a települések közigazgatási területén tilos a legeltetés. A korlátozás alól mentesülnek az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező vadászkutyák, a fegyveres testületek, a katasztrófa-mentő, a segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezető kutyák rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére. Vadállatokban a fertőzés fő fenntartói a vörös rókák. Hazánkban a betegség a vakcinázási programnak köszönhetően mára ritkán fordul elő. Emberi megbetegedésre 1994 óta nem került sor.

VÁROSÜZEM Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. értesíti a lakosságot, hogy a zrt. komposztáló telepe március 20-án nyit. Nyitvatartás: minden héten szerdától vasárnapig. Óraátállítás előtt 8 órától 16 óráig, óraátállítás után 8 órától 18 óráig.

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk

 Területfejlesztés, nemzetközi kapcsolatok és gyorsforgalmi utak építése. Több Orosházát is érintő témában kérdeztük Zalai Mihályt, a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnökét, aki szerint az elmúlt években elvégzett munka hosszú távra meghatározhatja a megye jövőképét.

– Melyek voltak 2018-ra vonatkozóan a Békés Megyei Önkormányzat legfőbb stratégiai célkitűzései? – A Békés Megyei Önkormányzat elsősorban területfejlesztési feladatokat végez. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) pályázatait érdemes külön kiemelni, hiszen a települési önkormányzatoknak ez a legnagyobb olyan fejlesztési forrása, amelyből megvalósíthatják elképzeléseiket a 2020-ig tartó európai uniós fejlesztési ciklusban. A megyei önkormányzat 2012-ben kezdte el az átfogó munkát, a célok meghatározását követően kidolgozta az Integrált Területi Programot (ITP). Lefektettük többek között a program értékelési rendszerét. Míg a korábbi fejlesztési ciklusban régiónként ítélték meg a források elosztását, addig most megyénkét határozták ezt meg, azaz nem kellett egy Békés megyei települési önkormányzatnak egy Csongrád, vagy egy Bács-Kiskun megyei településsel versengenie a forrásokért. Az irányító hatóság Békés megyének 58 milliárd forint fejlesztési forrást irányzott elő. Ez tekintélyes összeg, a megye országgyűlési képviselőinek lobbiereje is megmutatkozik, továbbá a területi kiegyenlítődés elve is érvényesült ebben a döntésben. Ezenfelül Békéscsaba önállóan,

Tekintélyes összegből fejleszthet Orosháza is 15 milliárd forintnyi forrásból fejleszthet. Fontos kiemelni, hogy a TOP-pályázatok százszázalékos támogatási intenzitásúak, azaz vissza nem térítendő támogatások. Lényeges, hogy a támogatási szerződések megkötése után a támogatás teljes összege előlegként igényelhető. – Orosháza milyen mértékben részesült a forrásokból? – A cél olyan fejlesztések megvalósítása, amelyek a helyi gazdaság fejlődését segítik elő. A megyei és járási paktumok esetében hátrányos helyzetű munkavállalók bértámogatására, elhelyezkedésének segítésére, átképzésére lehetett pályázni. Közvetlenül a gazdaságra ható pályázatok voltak még többek között az ipari parkok, inkubátorházak, piacok fejlesztései. A Békés Megyei Önkormányzat szakemberei egyeztettek a települési önkormányzatokkal a fejlesztési elképzeléseikről és azok megvalósításainak lehe-

ÁLLÁSHIRDETÉS Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ állást hirdet az

Öreg Tölgy Klubban végzendő gondozó

munkakör betöltésére (szakképzettség szükséges). Személyes meghallgatásra 2019. március 19-én, 8 órakor kerül sor. Helyszín: 5900 Orosháza, Teréz u. 14.

ÁLLÁSHIRDETÉS Orosháza Város Önkormányzat

Egységes Szociális Központ állást hirdet

szakács

munkakör betöltésére. Személyes meghallgatásra 2019. március 19-én, 8 órakor kerül sor. Helyszín: 5900 Orosháza, Teréz u. 14.

5900 Orosháza, Könd u. 53 - 55. (a piactérnél - bejárat a Tas utca felől)

06 (68) 411-167 06 (30) 638-1213 Szép Sándorné

halálának 1. évfordulóján Szerető családja

www.pietatemetkezes.hu

Teljes körű temetkezési szolgáltatás Orosházán és a környező településeken: Csanádapáca, Csorvás, Gádoros, Gerendás, Kardoskút, Kaszaper, Nagyszénás, Pusztaföldvár, Tótkomlós, Medgyesegyháza

tőségéről, így később a valós igényekre alapozott pályázati kiírások jelenhettek meg. Orosháza a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban 17 pályázatot nyert, mintegy 4,9 milliárd forint összértékben. Ebben nagy szerepet játszik az is, hogy a megyei önkormányzat az Orosházi és a Szarvasi járásnak 4-4 milliárd forintnyi kizárólagos lehatárolást biztosított, elősegítve az érintett térségek célzott fejlesztését. Békés megyében eddig 432 pályázat kapott zöld utat, 96 százalék feletti a támogatói szerződések megkötésének aránya, 56 milliárd forint az összérték. – A megyei önkormányzat a hazai értékek megőrzése mellett a nemzetközi kapcsolatokat is erősíti... – Önkormányzatunk kapcsolatrendszere elsősorban Románia felé irányul, négy testvérmegyénk is van: Kovászna, Hargita, Arad és Bihar megye. A HURO, Magyarország–

Fotó: Zentei Péter

Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program utóda az Interreg V-A Románia– Magyarország Program. Hét különböző területet érintve, mint például a katasztrófavédelmet, vízminőség-javítást, turisztikát, közlekedés-fejlesztést célozva jelentek meg pályázati kiírások. Arad megyével közösen Békés megye egy egészségügyi pályázatot dolgozott ki, amelyben valamennyi orvosi ügyelet felszerelésének fejlesztését, valamint egy életmentőpont hálózat létrehozását vállaltuk. A cél az, hogy a legkisebb településeken is rendelkezésre álljon életmentő készülék, továbbá olyan szakképzett személy, aki a mentő kiérkezéséig el tudja kezdeni az életmentést. – A versenyképesség javításában az úthálózat-fejlesztés is kiemelt jelentőséggel bír. Az M44es és az M47-es kiépítése milyen előnyöket jelentene a megyének? – Békés megyében jelenleg olyan közlekedésfejlesztés

zajlik, amely csak a 19. század második felében, a nagyvárad– fiumei vasútvonal kiépítéséhez hasonlítható. A megye vonatkozásában szemléletes lehet a kávéscsésze-hasonlat. Egyes legendák szerint korábban az országos tervek elkészítésénél az a bizonyos csésze helye mindig Békésre eshetett, így nem terveztek oda semmilyen nagyobb beruházást. Ez a jelenség napjainkban nem tapasztalható, sőt, két olyan gyorsforgalmi út fejlesztése és előkészítése van folyamatban, amelyek óriási változásokat hozhatnak a megye életébe. A 44-es főúton közlekedők Békéscsaba–Kecskemét között már láthatják ennek a nyomait. A Kondoros és Tiszakürt közötti szakasz átadása idénre várható, Békéscsaba és Kondoros között is már zajlik a munka. A tervek szerint az utolsó szakasz 2022 végére készülhet el. Az M47-es Orosházát közvetlenül érinti. Egy gyorsforgalmi, kétszer kétsávos út, jelenleg a tanulmánytervein dolgoznak, Szegedtől egészen Debrecenig épül meg. A Békéscsaba–Debrecen közötti menetidő jelentősen rövidül, ez a turizmusra, a beszállítói kapcsolatok erősítésére és a munkavállalás lehetőségére is előnyösen hat. A gyorsforgalmi út a másik irányba nézve az Orosháza és Szeged közötti kapcsolatok erősítését is előmozdítja. A tervezők álláspontja szerint, amennyiben a kormány – ahogyan azt eddig is tette – minden esztendőben biztosítja a szükséges forrást a tervezéshez és a kivitelezéshez, akkor 2024-re a teljes M47-es elkészülhet. Mindkét gyorsforgalmi út megléte a megye versenyképességi mutatóinak kedvez. Betkó Tamás Dávid

Egy hét Bajorországról  A múlt és a jelen összekapcsolásának jegyében rendezte meg az idei Német Kultúra Hetét március 4. és 8. között az Orosházi Német Nemzetiségi Önkormányzat. A vetélkedők és versenyek célja ezúttal is a németnyelv-tudás árnyalása, elmélyítése volt.

A hétfői ünnepélyes megnyitóval indult az ötnapos programsorozat, amely több száz diákot mozgatott meg szerte a városban. A középpontba Bajoroszág került, nem véletlenül. – A török kiűzése után erre a területre a Fekete-erdő környékéről érkeztek a telepesek, akik aztán sok mindent újjáépítettek és hozzájárultak a magyarországi kultúra gyarapodásához építészetben, zenében, költészetben egyaránt. A történelem a múltat, a kortárs szerzők pedig a jelent képviselték – fogalmazta meg röviden a koncepciót Abonyi Lajos, az Orosházi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. A vetélkedők sorában elsőként a gimnazisták mérték össze tudásukat, több mint

A versenyek célja a németnyelv-tudás elmélyítése volt hatvanan ültek asztalhoz kedden, a gimnázium aulájában. A diákoknak németül kellett megszólalniuk, anyanyelvi zsűri előtt. A felkészülésben mások mellett Csikós Edit, a Táncsics Mihály Gimnázium némettanára segített. – A gyerekek egy hónappal ezelőtt kapták meg a gyakorló anyagot. Igyekeztünk a kreativitást előtérbe helyezni, emellett általános történelmi, földrajzi, irodalmi ismereteket is gyűjtöttünk. Mint kiderült, cseppet sem feleslegesen, hiszen a feladvá-

Fotó: Rosta Tibor

nyok a tárgyi tudás mellett az ötletességet is mérték, nemcsak a gimnazisták, de a 7-8. évfolyamosok vetélkedőjén is. A programsorozatból idén sem maradt ki az írásbeli német verseny, összesen 56 helyi és környékbeli diák tette próbára magát szerdán az Eötvös iskolában. A hét zárásaként pedig a szintén hagyományos vers- és prózamondó versenyre gyűltek össze a fiatalok. Megközelítőleg ötvenen szavalták vagy mondták el egy-egy magyarországi német költő, író művét. Pernyés edit


3

KÖZÉLET

2019. MÁRCIUS 14.

A megyei döntőben adtak számot ismereteikről

Két iskola képviselte városunkat Két orosházi iskola csapata is versenyben volt a Békés megye kincsei – Barangolás Értékeink Körül vetélkedő megyei döntőjében.

A többfordulós kiírás első körében a helyi, iskolai fordulókat bonyolították le, majd ezt követte a járási forduló. A járási versenyek győztes különítményei jutottak tovább a március 13-i megyei döntőbe két korosztályban. Békéscsabán előbb az általános iskolák felső tagozatosainak négyesei, majd a középiskolások versengtek. Tolnai Péter, a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének alelnöke szerint kiemelten fontos fiataljainkkal megismertetni értékeinket. Békés megye országos viszonylatban is tekintélyes számú büszkeségre okot adó értékkel rendelkezik. Felelősek vagyunk ezek megőrzésében, hagyományaink ápolásában. A Békés Megyei Önkormányzat a Földművelésügyi Minisztérium pályázatán nyert el forrást

„Huszáros” hajrát vágtak a fiatalok a vetélkedősorozat megvalósítására. Az Orosházi járást a megyei döntőben két helyi iskola képviselte: az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda, illetve a középiskolások versenyében az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium. – Megtanultuk az összes hungarikumot, elsajátítottuk a

Fotó: BTD

Békés Megyei Értéktár elemeiről a legfontosabb tudnivalókat, sokat készültünk a versenyre – mondta el lapunknak az Eötvös iskola tanulója, Németh Gergő. Sztahovics Zsuzsától, a Békés Megyei Önkormányzat kommunikációs referensétől, versenyszervezőtől megtudtuk, a megyei döntőbe jutott általános és középiskolás csapatoknak 8-8 feladatot kellett megolda-

A Táncsics gimnázium tanulói is sokat készültek niuk. Ezek egyik része a diákok lexikális tudását, másik részük a fiatalok kreativitását és ügyességét tette próbára. A csapatok rajzoltak, plakátot készítettek, eszperente nyelven verset írtak, valamint a már a járási fordulókon is népszerű activity is szerepelt a feladatok között. Az első helyezettek jutalma egy többnapos, tanulmányút jellegű kirándulás és részvé-

teli lehetőség volt az országos döntőben, a 2. és 3. helyezett csapatok tárgyjutalomban részesültek. Minden résztvevő számára meglepetéssel készültek a szervezők. Az orosházi diákok kitettek magukért, de nem jutottak tovább az utolsó fordulóba. Az orosházi csapatok tagjai: Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda „Hu-

Fotó: Zentai Péter

szárok” elnevezésű csapata: Balogh Bence, Madarász Milán, Németh Gergő, Horváth Dominik. Felkészítő: Schmidt Jenőné tanárnő. Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium „Közkincs” elnevezésű csapata: Seres Adél, Horváth Barbara, Csáki Dominik, Nagy Petra. Felkészítő: Seres Erzsébet tanárnő.BTD

350 millió forint támogatás áll rendelkezésre

A rendőrség értékelte az óévet

 A szakemberek szerint a helyi kulturális és közösségi élet fejlesztésével, a helyi közösségek megerősödése által Orosháza népességmegtartó képessége javítható, fenntartható fejlődése biztosítható.

 A megyeszékhelyen értékelték a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság óévi tevékenységét. Elhangzott, a nyomozások eredményességi mutatói javultak.

Várják az orosházi pályázókat

– Településvezetőként fontosnak tartom, hogy Orosháza fejlesztése a lehető legtöbb városi szereplő egyetértésével, közreműködésével valósuljon meg. A hosszú távú közösségi és kulturális tartalmú fejlesztésre és programok megvalósítására Orosházán 350 millió forint támogatás áll rendelkezésre. Várjuk az orosházi jelentkezőket – mondta el Dávid Zoltán polgármester.

Az Orosháza Fejlődéséért Helyi Közösség Helyi Akciócsoport a Közösségvezérelt helyi fejlesztés megvalósítása Orosházán címmel korábban benyújtott támogatási kérelme pozitív elbírálásban részesült. A napokban több pályázati kiírás már megjelent, melynek részletei a www.ope-clld. hu oldalon érhetőek el. A Közösségvezérelt helyi fejlesztés megvalósítása Orosházán – Közösségi tér fejlesztés című pályázatra például orosházi székhelyű egyesület, szövetség, egyházi jogi személy, alapítvány és közalapítvány május 6-ig nyújthatja be támogatási kérelmét. Erről bővebben az oroscafe.hu-n írunk.OÉ

Egyeztettek a részletekről

Fotó: Rosta Tibor

A megye közbiztonsági, bűn­ ügyi helyzetét és a főbb adatokat dr. Polyák Zsolt r. dandártábornok, a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője ismertette március 11-én, Békéscsabán. Százezer lakosra 2018-ban 1479 bűncselekmény jutott, ezzel országosan Békés a megyék rangsorában a 15. Az ittasan okozott közúti közlekedési balesetek száma 18,7%-kal, 75-ről 61-re csökkent. A rendőrségi beszámoló-

kat a települési önkormányzatok és a megyei önkormányzat közgyűlése is elfogadta. – A megyei és a helyi adatok alapján elmondható, Békés megye, azon belül Orosháza is biztonságos és élhető város. Ahhoz, hogy ez így lehessen, köszönet illeti a rendvédelmi szervek kiemelkedő és áldozatos munkáját – mondta el Bojtor István alpolgármester. Az értekezleten hangsúlyozták, a korábbi évekhez hasonlóan a rendőrség továbbra is nagy gondot fordít a magukra és másokra is veszélyes szabálytalankodók forgalomból való kiszűrésére, a balesetek megelőzését célzó közúti ellenőrzésekre.BTD

A fiatalok támogatása az első Kinevezték a kancellárt » folytatás az 1. oldalról

A támogatási igény még így is mindig magasabb, mint amennyit a város biztosítani képes. Az önkormányzat lehetőségeihez mérten mindent megtesz az utánpótlás-nevelés pártfogása érdekében. Bojtor István (képünkön) elmondta, a támogatási forrás megítélésénél fontos szempont a klub által foglalkoztatott gyermekek száma és az eredményesség. – Az egyesületekkel folyamatos a kapcsolattartás és az egyeztetés, tolmácsolják a városvezetésnek a felmerülő igényeket és természetesen az eredményeket is. Mindent elkövetünk az orosházi gyermekek fejlődését szem előtt tartva a lehető legjobb sportolási feltételek megteremtéséért – tette hozzá az alpolgármester. Számos sportsiker fűződik Orosházához. Többek között

Fotó: RT

erőemelésben és birkózásban is született a közelmúltban kiemelkedő nemzetközi eredmény. Az önkormányzat a TAO-beruházások önerejét vállalva szintén hozzájárul az utánpótlás-neveléshez, a feltételek javításához. A TAO pályázati önrész biztosításával

sportlétesítmények felújításában, új létesítmény építésében is kivette a részét a város. Az OMTK-ULE 1913 részére 45 millió forintot nyújtott TAO-önrészként pályaépítéshez, eszközvásárláshoz, felújításhoz. Az Eötvös iskola műfüves pályájának borításcseréjére 5 millió forintot, míg az Eötvös óvodának multifunkcionális sportlétesítmény kialakításának támogatására 1 millió forintot állt. Az önkormányzat vívóterem kialakítására 5 millió forintot, míg iskolai és diáksportra, úszásoktatás támogatására 11 millió forintot különített el. Bojtor István elmondta, ugyan a sportszervezetek szakmai és gazdasági életébe nem avatkoznak bele, de az egyesületek mindig kötelesek elszámolni a nekik biztosított támogatás felhasználásáról.BTD

 Március 1-től, öt évre nevezte ki Simon István Tamást a Gyulai Szakképzési Centrum (GYSZC) kancellárjává dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. Az új kancellár közel négy éve dolgozik már a szakképzési centrumnál mint szakképzési referens.

A kancellári kinevezést dr. Kovács József országgyűlési képviselő jelentette be a gyulai intézményben megtartott hétfői sajtótájékoztatón. A képviselő kiemelte: Simon István Tamás komoly tapasztalattal rendelkezik az intézményfenntartás területén. – Elsődleges cél a megye és a térség szakképzésének biztosítása, amit a gazdasági élet szereplőivel való szoros együttműködésben valósítunk meg – ezt már Kovács Zsu-

Kovács Zsuzsanna, dr. Kovács József és a GYSZC kancellárja: Fotó: OÉ Simon István Tamás zsanna, a szakképzési centrum főigazgatója mondta a sajtótájékoztatón. Kiemelte, a munkaerőpiaci igényeket maximálisan figyelembe veszik, valamint együttműködnek a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával a duális képzés erősítése érdekében. A GYSZC kancellárja kiemelte, a duális gyakorlati

oktatás magasabb minőségű kivitelezésének érdekében ágazati képzőközpontok jönnek majd létre, amelyek gazdasági társaságként fognak funkcionálni. A szakképzési centrumok kancellárjai több feladattal is rendelkeznek, ezek egyike a professzionális, átlátható, felelős gazdálkodás biztosítása. TD


4

FÓKUSZBAN

CIVIL SZERVEZETEK, FIGYELEM! PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZMŰVELŐDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSRA Orosháza Város Önkormányzata pályázatot hirdet a városban működő, bejegyzett civil szervezetek – alapítványok, egyesületek – részére. A pályázat célja az önkormányzat 11/2010. (VII. 07.) számú közművelődési rendeletében meghatározott feladatellátás támogatása. A pályázati anyag, mely a pályázati kiírást és a szükséges nyomtatványokat tartalmazza, 2019. február 18-tól a Polgármesteri Hivatal portáján munkaidőben átvehető, valamint letölthető a www. oroshaza.hu weboldalról. A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Jogi Csoportjának (Szabadság tér 4–6. I. em. 18.) kell benyújtani papíralapon a kötelező mellékletekkel 2019. március 18-án 12 óráig. A pályázattal kapcsolatban érdeklődni munkaidőben a (68) 514-251-es telefonszámon, valamint a patyi.gabor@oroshaza.hu címen Patyi Gábor oktatási, kulturális és sportreferensnél lehet.

2019. MÁRCIUS 14.

Kedvenceink egészséges életéhez a fogak tisztántartásával is hozzájárulhatunk

Fogas kérdés a szájápolás  Kedvenceink egészséges és kiegyensúlyozott életéhez a helyes táplálkozás kialakítása és a mozgás mellett a megfelelő szájápolással járulhatunk hozzá. Hiszen, ahogy nekünk, az állatoknak is lehetnek fogászati problémái.

Négylábú barátaink szájukat nemcsak evésnél, hanem játék közben és fogáshoz is használják. Ezért fogazatuk és ínyük rendszeres ellenőrzése és ápolása elengedhetetlen egészségük megőrzésének szempontjából. Dr. Muntyán János állatorvos elmondta, a háromévesnél idősebb kutyák közül ötből négy már fogászati problémáktól szenved. Sokan nem fordítanak kellő figyelmet erre a veszélyre, pedig a kutya fogazatát rendszeresen ápolni és ellenőrizni kell. Az etetést követően a

A fogak egészsége rendkívül fontos kutyáinknál kutyák fogait és ínyét egy vékony lepedék borítja el, amely ideális környezetet jelent az ásványi anyagok megtapadásához, így a lepedék előse-

gítheti a fogkő kialakulását. Tudományosan bizonyított, hogy a fogíny lassú, kóros visszahúzódása a fognyakról, a fogínygyulladás és fog-

Véget ért a VERSeny! Lezárult az általunk meghirdetett felhívás, melyben helyi poéták tavaszi költeményeit vártuk. A szerkesztőségünk által kiválasztott három legjobbat közzétettük az OrosCafén is. A napsütés kreativitásra sarkallta az orosházi költőket. Sokakat megihletett a tavaszi hangulat, így szerencsére volt miből válogatnia szerkesztőségünk zsűritagjainak.

Fotó: Kecskeméti Krisztina

vesztés gyakrabban fordul elő az egészen kis termetű kutyafajtáknál. A fogproblémák krónikussá válnak, és az életkor előrehaladtával egyre

gyakoribbak. A fog- és fogínyproblémák leggyakoribb tünetei többek között a sárgás-barnás fogkő a fogakon és az íny mentén, a bepirosodott, duzzadt vagy vérző íny, a túlzott nyáladzás, esetleg véres nyál, a törött vagy hiányzó fog, a kellemetlen lehelet, a csökkent étvágy, illetve, hogy kedvencünk nem hagyja, hogy megnézzük a fogait. Négylábú barátaink fogainak tisztítását legjobb még kölyökkorban elkezdeni. Ha nem tűri a fogkefe használatát, helyettesítse a fogápoláshoz alkalmas kutyasnackkel, melyek alkalmazása mindig ugyanabban az időpontban ajánlott. Zárásként kiemelte: kedvencünket félévenként vigyük el fogászati vizsgálatra állatorvosához, abban az esetben, ha hajlamos a fogkőképződésre, akkor három havonta. Gál Diána Babett

Kedves jelenlegi és volt munkatársaim!

Lássuk hát a három legjobbnak ítélt költeményt!

Szöszke leány a réten…

(Zoéra és Bernadettre gondolva…) Ha Rád nézek, a nap ragyogni vágyik, A fű, boldogan serceg, úgy kukucskál, Az illatozó orgona virágját nyújtva Örvend, mert hiszi, lépteid nyomán A tavasz előtt fut, a sugárzó nyár...

A tél fehér leplet terít a tájra, Hol a rét már csak emlékezik, Egy tarka ruhában táncoló leányra, Kinek szöszke hajába bele-beleKapott, a mosolygó nyári szél.

Tarka ruhád lengeti szellő, A réten a hajadba is bele-belekap, Pitypang vágyik kergetőzni véled, A fényesen ragyogó nap alatt, A nyár, meg úgy szalad a kertek alatt.

Tavaszi szellő álmodik a rétről, Mikor meghallja a pacsirta dalát, Amint hangja szétterül a réten A hótakarót lehúzva, ébresztve a tavaszt, S csak a nap mosolyog, a felhőkön át.

Óvjad a nyarad, Te drága kicsi leány, Mert nyomában rohan a hűvös ősz, Esőt hozva, vihar tépte fák között Fut az ösvény a szomorú rétre, Hol a nyár elbújt és szürkébe öltözött.

Mosolya átsüt a tavaszi réten, Hol az a tarka ruhás szöszke leány, Táncolta tavaszi táncát, miközben A szellő keringőzve játszott, S kócolta nevetve szőke haját. Jártó Róza

A Tavasz színei

Hóvirágok tánca

Szürke felhők mögül Mosolyog a Nap. Éled a Természet, újra itt a Tavasz.

Szürke ház falánál egy fiú s egy leány, szerelmük lángjától vörösen izzik a táj.

Szürke föld mélyéből hóvirág kukucskál, fehér, zöld színével bájosan kacsint Rád.

Szürke hétköznapok, boldog, szép ünnepek. Nők és édesanyák köszöntünk Titeket.

Szürke szántóföldön megindul az Élet, szorgos-dolgos kezek magot szórnak, vetnek.

Szürke barkavesszőn a hímes tojások, gyermekek kezében kis fehér bárányok.

Szürke fák ágain zöld rügyek fakadnak, sárgarigó vígan, boldogan dalolgat.

Szürke sírhantokon sok szép, színes virág, hirdetik fennhangon az Élet megyen tovább… Szikora Gabriella

Fehér szoknyás zöld leányok, hogy szállotok a szélben, dértől fagyott kemény földön táncoltok az égnek. Pajkos szellő, hogyha lebbenti szoknyáitokat, lábitok kapkodjátok, s fordítjátok el pajkos mosolyú, piros arcotok. Olvadt hó mögül, hogyha előbukkan néha orcátok: nevetgéltek kergetőzve, míg egymást el nem éritek. Krcsméri János András

Szeretnélek tájékoztatni benneteket arról, hogy az 1972 óta fennálló munkaviszonyomat 2019. március 13-ával megszüntettem. A továbbiakhoz és az AKG Zrt.-nél elindított új projektek kivitelezéséhez a tulajdonosoknak és munkatársaiknak sok sikert, erőt, egészséget és eredményes munkát kívánok. Tisztelettel Gál Imre, az AKG Zrt. volt vezérigazgatója


5

AKTUÁLIS

2019. MÁRCIUS 14.

Ősi hagyományunk, helyi értékünk az orosházi búzacsíramálé

Az eredeti recept nyomán Egykor Orosházán a legtöbb háziasszony sütötte a csíramálét, a gyermekek kedves édessége volt. Az eredeti recept alapján készült étel hosszú évtizedek óta öregbíti városunk hírnevét.

Az iparosodás és a városias életforma a múlt század közepétől jelentősen megváltoztatta a hétköznapi szokásokat. Munka mellett kevesebb idő és energia maradt csíramálé készítésére. Orosházán néhány család azonban továbbvitte a tradíciót, eladásra szánták a közkedvelt édességet. – Az idén a századik születésnapját ünneplő Bikádi Ferencné Bozó Mária, Marika néni egészen az 1990-es évek végéig sütötte a csíramálét, annak idején kukoricaszárral fűtötte fel a kemencét. Az ő felmenői is több generáción keresztül készítették, ápolták az orosházi hagyományokat. Gyermekként

örömmel fogyasztottam az általa készített édességet, nem volt hozzá fogható ízvilág. Fontosnak tartom Orosháza múltjának egy szeletét megőrizni, 2002-ben engedélyt kaptam a csíramálé üzem működtetésére. Marika néni receptje és elmondása alapján készítjük a mai napig az orosházi búzacsíramálét – osztotta meg lapunkkal Tóth Bálint hagyományőrző. A búzacsíramálé Orosházán és környékén hagyományos helyi jellegzetesség, tápláló édesség, reformélelmiszer. A csíráztatott búzából sütéssel készült édességet századok óta fogyasztják a vidéken. Valószínűleg eleink Zombáról hozták magukkal, ahol még csiripszli néven ismerték. Az édesség rendkívül gazdag vitaminokban, ásványi anyagokban és nyomelemekben. Sütéssel a búzában lévő keményítő cukorrá alakul át, így cukor hozzáadása nélkül kapják meg a bársonyos, édes ízt, ez a cukor jelenik meg állásában mézhez

Marika néni a családi recept alapján készítette a búzacsíramálét hasonló formában. Az orosházi csíramálé 2015-ben felvételt nyert a Helyi Értéktárba, 2016ban HÍR védjegyes termék lett, egy évvel később a Békés Megyei Értéktárba kapott besorolást. – Lehetőségeinkhez mérten

Kossuth nyomában

A TörténÉSZ Klub majd másfél évtizede működik a gimnáziumban. Célja, hogy a tanulók az órai anyagnál bővebb információt kaphassanak az épp aktuális témában. Más-más, az iskola tanárait, vagy meghívott külsős előadókat hallgathatnak a gimnazisták és az érdeklődő felnőttek. Ezen a szerdai napon Makuláné Gulicska Valéria , a gimnázium volt igazgatóhelyettese állt a pulpitusra. – Nagy dilemma volt számomra, hogy mi kerüljön az

Ismét tartalmas és érdekes délutánt tölthettünk a gimnáziumban előadásba, hisz Kossuth Lajosról órákig lehetne beszélni. Ma nem annyira a politikust, államférfit, hanem Kossuthot, az embert szeretném bemutatni. Inkább érdekességeket említek, amiket nem biztos, hogy mindenki tud. Cegléd-

Mór „Az arany ember” című regényében is megemlíti. Az orosházi csíramálé jellegzetessége a ropogós széle és a semmihez nem hasonlítható bársonyos csíra íze, amely a töményebb keveréknek és a liszthez adott

Hegedűvel március 15-éről Fotó: Rosta Tibor

 A Táncsics Mihály Gimnázium kollégiumának társalgójában gyűltek össze a TörténÉSZ-klub legújabb előadására az érdeklődők. A szerdai téma, a nemzeti ünnephez kapcsolódóan Kossuth Lajos élete volt.

törekszünk az orosházi hagyomány megőrzésére. Rendezvényeken mutatjuk be az édességet, ismertetjük az elkészítési eljárást. A csíramálét több helyen is ismerik és készítik a Kárpát-medencében. Még Jókai

Fotó: Török Zsolt

t ö b b csíralének köszönhető. Az eljárás időigényes, mintegy tíz napi folyamatos feladatot ad a csíramálé elkészítése – tette hozzá Tóth Bálint. A csíramálé igazi őszi és téli csemege, de fagyasztva sokáig tárolható. Tartósítószert, színezéket, mesterséges adalékanyagot és hozzáadott cukrot nem tartalmaz. Sütés közben a búzában szereplő összetett keményítő egyszerű cukorrá alakul, a bonyolult fehérjék aminosavakra, a zsírok könnyen emészthető zsírsavakra bomlanak. Egy igazi vitaminbombának tekintik. A rák elleni kutatásokban a búzacsírában kereste a megoldást Szent-Györgyi professzor, jelenleg pedig prof. Hidvégi Máté. Hagyományosan böjti ételként is számontartották, így a karácsonyi és a húsvéti böjtök kedvenc étele volt. BTD

hez és Orosházához fűződő kapcsolatát megmutatni, kicsit másképp – mondta el Makuláné Gulicska Valéria. A história kedvelői ezen a napon is tartalmas délutánt tölthettek a kollégium társalgójában. Csányi József

 Ünnepi hangversenyre hívta a zenekedvelőket a Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola március 11-én. Az 1848-as forradalom évfordulója alkalmából rendezett koncerten Szecsődi Ferenc Liszt-díjas, érdemes művész és partnerei, Sztathatosz Sebestyén, Máthé Beáta, valamint Benedekfi István léptek a Művészetek Háza színpadára. A hangversenyt a Magyar Zeneművészeti Társasággal közösen szervezte a zeneiskola, apropóját a közelgő március 15-e adta. – Szecsődi Ferenc keresett meg minket fél évvel

Fotó: Kecskeméti Krisztina

Tudatosan készülnek Felkészültek a Táncsics Mihály Gimnázium jelenleg tizenegyedik évfolyamon tanuló diákjai és fiatalabb társaik a közelgő változásra. 2020-tól ugyanis elengedhetetlen lesz tanulmányaik folytatásához legalább egy középfokú nyelvvizsga. Ugyan az elmúlt években is sokan szerezték már meg középfokú tanulmányaik lezárása előtt, vagy a sikeres emelt szintű érettségijüknek köszönhetően első nyelvvizsgájukat a Táncsics Mihály Gimnázium diákjai, a következő tanévtől mégis jelentős változásokra kell számítaniuk. – Tulajdonképpen már régóta tudják a jelenleg tizenegyedik évfolyamos diákok és a fiatalabbak is, hogy a továbbtanuláshoz bemeneteli követelmény lesz, hogy legalább egy középfokú nyelvvizsgával rendelkezzenek – tudtuk

ezelőtt és ajánlotta fel, hogy itt rendezné Orosházán ezt a koncertet. Mindenképpen az ünnephez minél közelebb szerettük volna megtartani, mert a

meg Árusné Erős Krisztinától, az intézmény igazgatóhelyettesétől. Hozzátette, az iskolában eddig is nagy hangsúlyt fektettek a nyelvoktatásra, és ez a továbbiakban sem fog változni. A nem nyelvi osztályokba járó diákoknak is megvan a lehetőségük, hogy a délutáni foglalkozásokon, akár a Tehetségprogram, akár a DSD program keretében vegyenek részt további órákon. Reményeik szerint májustól már angol nyelvből is lehetőségük lesz a diákoknak a Táncsics Mihály Gimnáziumban letenni a nyelvvizsgát. Emellett a Gyulai Szakképzési Centrummal karöltve egy pályázat keretében egy 120 órás ingyenes nyelvtanfolyamon is részt vehetnek az érdeklődők, ezzel is segítve a későbbi sikeres vizsgájukat és biztosítva a továbbtanulásukat. Bojtor Zalán

darabok, amelyek elhangzanak, az 1848-as szabadságharcra emlékeznek – mondta el Kardosné Bánhidi Éva, a művészeti iskola igazgatója. – Erre az alkalomra természetesen magyar zeneszerzőktől válogattunk, de nem azoktól a slágerszerzőktől, akiket a közönség megszokott. Elhoztuk ma Király-Kőnig Pétert, aztán Hubay Jenőt és két kortárs, Bartók- és Erkel-díjas zeneszerzőt: Fekete Gyulát, valamint Tóth Pétert – részletezte a repertoárt Szecsődi Ferenc hegedűművész. A telt házas koncerten megszólalt még Petőfi Sándor Nemzeti dala, Liszt Ferenctől a VI. Magyar Rapszódia és Brahmstól a Három magyar tánc. PE

PROGRAMAJÁNLÓ Március 14-ig lehet jelentkezni az Orosházi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat Diáktanyán tartott tanulási tréningjeire. Két korosztályban adhatják le részvételi szándékukat a 6-12 és 13-18 év közötti tanulók. A program mindenki számára ingyenes, viszont regisztrációhoz kötött. Különböző programokkal, szűrővizsgálatok és előadások sorozatával várja az Egészségfejlesztési Iroda a Vese Világnapja alkalmából az érdeklődőket március 14-én, 15 órától az Orosházi Kórház harmadik emeletére. 9:30-kor kezdődik idén a Kossuth-szobornál a március 15-i városi ünnepség és koszorúzás. Beszédet mond Zalai Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke. Az ünnepi műsorban az Eötvös József Katolikus Általános Iskola diákjai, valamint az Orosházi Fúvószenekar tagjai működnek közre. Hazai pályán folytatja tavaszi szezonját az OMTK-ULE labdarúgócsapata, a Gyula csapatát fogadják március 16-án, 15 órától az Utánpótlás Sportközpontban. Március 18-án, 17 órától tartja következő programját szokott helyszínükön, a Petőfi Művelődési Központban a Mohácsy Mátyás Kertbarát Klub. Rendezvényük témái ezúttal az egészség érdekében használatos gyógynövények lesznek. A programokról bővebben az oroscafe.hu oldalon olvashatnak.


6

SZOLGÁLTATÓ/KÖZÉLET

2019. MÁRCIUS 14.

FERRO PONT: Jó a profiknak, közel a barkácsolókhoz RUGALMAS HOZZÁÁLLÁS, HOZZÁÉRTŐ SEGÍTSÉG

A FERRO PONT az Univerzál Zrt. legnagyobb üzletláncaként Békéscsabán, Orosházán, Gyulán és Szarvason rendelkezik üzletekkel. Az FERRO PONT Orosházán több mint két évtizede kínál minőségi árut, ügyfélbarát kiszolgálással. A termékkínálat jelentős részét építőés fémipari acéltermékek, színesfémek, kötőelemek teszik ki. Ezek mellett megtalálhatók a kínálatban ipari műanyagok, tetőfedő anyagok, bádogos termékek, csatornarendszerek, munkavédelmi felszerelések, SIAD ipari gázok. Az utóbbi években az üzletlánc bizonyos termékek megyei hivatalos forgalmazójává is vált. LÉTRÁK ÉS ÁLLVÁNYOK ZARGES létrák és guruló állványok a legjobb minőségben a legmagasabb igények kielégítésére is alkalmasak. A FERRO PONT ún. ZARGES Centert üzemeltet Békéscsabán. Itt a termékek széles választéka megtalálható, valamint az eltűnt, tönkrement cserélhető alkatrészek

utánrendelhetők. Orosházán a készleten tartott termékek mellet a teljes termékpaletta megrendelhető, valamint rendszeresek az akciók, kedvezmények. NAGÉV JÁRÓRÁCSOK Szerződött viszonteladóként az üzletlánc folyókarácsokat, lépcső- és lépcsőforduló elemeket is forgalmaz, tűzihorganyzott és natúr, valamint RAL színskála szerinti színes kivitelben. A szabványos méretek mellett bizo-

nyos elemek egyedi méretre gyártására is van lehetőség. KÉMÉNYRENDSZEREK A FERRO PONT a KREA gravitációs és kondenzációs kéménycsalád Békés megyei szakkereskedője. Teljes mértékben magyar gyártmány, gyors és egyszerű kivitelezhetőség, sokoldalú felhasználhatóság, megbízható minőség és hosszú élettartam jellemzi. Bővebb információ a gyártó honlapján: www.kemenygyarto.hu.

A boltvezető elmondása szerint a vevőkör jelentős részét helyi vállalkozások, szakemberek teszik ki, ugyanakkor a vevők között magánszemélyek is megtalálhatók. Amennyiben szükséges, a FERRO PONT munkatársai hozzáértésükre alapozva segítenek kiválasztani a megfelelő anyagokat és várható mennyiség alapján az árkalkulációt is elvégzik. Az Orosháza, Október 6. utca 41–43. szám alatti telephelyen lehetőség van a vásárolt acél-, színesfém illetve műanyag termékek pontos méretre vágására is. Ez történhet a vásárló jelenlétében, valamint előre írásban leadott méretek alapján is. A személyes kapcsolatfelvételen túl a FERRO PONT a www.ferropont. hu honlapján ad részletes tájékoztatást az elérhető termékekről és szolgáltatásokról, vágási, darabolási lehetőségekről.

P A CSEMPE KONYHA D

FÜRDŐSZOBA

L

LÁTVÁNYTERVEZÉS Ó SZANITER KÜLTÉRI AL

CSEMPEDISZKONT

BELTÉRI P

Orosháza, Veress József u. 2. Tel.: 68/512-980  www.terrakotta.hu Nyitva: H-P 7:30-17, Szo. 7:30-12.

Az OrosOkost Molnár István állította össze. Elérhetősége: 06 (70) 423-3698 • e-mail-cím: molnar.istvan@oroscafe.hu

Szépségnap a Máltai játszótéren Bebizonyítaná, ilyen betegséggel is lehet jobb életet élni

Nőnap alkalmából Példát mutatna Takács László Első alkalommal tartottak szépségnapot a Máltai játszótéren. Nőnap fodrász, sminkes és műkörmös várták az érdeklődőket március 10-én. Vasárnap is élettel telt meg a Máltai játszótér, amellett, hogy az ebéd előtt több család is az udvaron játszott, sokan a szépségnapra érkeztek. Folyamatosan váltották egymást a szépülni vágyó fiatal lányok, akikkel egy fodrász, egy sminkes és egy műkörmös foglalkozott. A játszótér munkatársai nőnap alkalmából elsősorban a Wesley iskola tanulóinak szervezték a rendezvényt.

– Emellett a Máltai Szeretetszolgálat részt vesz egy nemluxustaska nevű kezdeményezésben is. A kampány célja, hogy rászoruló nőknek egy táskába összecsomagolva alapvető női higiéniás és fehérnemű csomagot gyűjtöttek. Ezekből az adományokból Orosházára is jutott, amiket kiosztottunk – fogalmazott Frankó Attila, az orosházi Máltai játszótér vezetője. Sikeresen zárult az első ízben megrendezett szépségnap, hiszen a nap végén mindenki elégedetten, mosolygós arccal és megújult frizurával állt fel a székből. Patakfalvi Ádám

Fodrász, sminkes és műkörmös várták az érdeklődőket

Fotó: KK.

 Elsősorban bizonyítani szeretne és példát mutatna az orosházi Takács László. Egy gyógyíthatatlan autoimmun betegségben szenved, mégis háromkerekű biciklijével Németországba készül. Ha ez sikerül, akkor nincs lehetetlen – tömören így foglalta össze Takács László motivációját több mint 1100 kilométeres túrájával kapcsolatban. A volt katona egy autoimmun betegségben szenved, sclerosis multiplexet diagnosztizáltak nála az orvosok. László elmesélte, betegsége előtt is rengeteget kerékpározott és sportolt. A betegsége után sem akart lemondani egyik kedvenc időtöltéséről. A kór miatt egyensúlyával és térérzékelésével is gondok vannak, de nem szeretne beletörődni állapotába, ezért jelenleg elszántan készül a hosszú útra háromkerekű biciklijével. – A kerékpár nélkül jelenleg a kenyérboltba sem tudnék eljutni. Hatványozottan javítaná a hasonló betegségben szenvedők állapotát, ha ilyen háromkerekű biciklit használnának. A túrával szeretnék példát mutatni és bebizonyítani, hogy nem kell elhagyni magunkat. Igenis lehet jobb életet élni ilyen betegséggel, mint amit a társadalom gondol – fogalmaz határozottan.

Videós tartalom

Komolyan készül a több mint ezer kilométeres német túrára Az orosházi férfi Németországba egy ismerőséhez, egy Stuttgart melletti kis településre, Berkheimbe szeretne eljutni. Már a felkészülést is elkezdte, utánfutójában téglákkal helyettesíti a felszerelések súlyát. Így teker el nap mint nap Székkutasra, hetente növelve egy téglával a nehezéket. Lászlónak pontos útiterve még nincs, áprilisig szeretné elérni, hogy három-négy alkalommal képes legyen áttekerni Szegedig, amennyiben ez sikerül, akkor lát esélyt a túra teljesítésére. – Nem lesz könnyű, hiszen

jelenleg az Alföldön, sík terepen készülünk, a túrán pedig emelkedők is várnak rám. Sok nehézség közbejöhet, ezeket bele kell kalkulálni – hangsúlyozta Takács László. A tapasztalt kerékpáros, Lénárt „Léna” Ferenc is adott néhány tanácsot, aki már számtalan hasonló túrán vett részt. Lászlónak is felajánlotta segítségét. – Ilyenkor okos az ember, mindig a saját tapasztalatait meséli el. Egy ilyen úton sosem az történik, amit előre eltervezünk. Az ő kreativitásán múlik, hogy

Fotó: Kecskeméti Krisztina

oldja meg ezeket a szituációkat. Nagy előny, hogy Németországban, Ausztriában már kiépített kerékpárutak vannak, a többi rajta múlik – tette hozzá Léna. László elmondta, a felszerelések kilencven százaléka már megvan, leginkább kényelmi eszközöket kell még beszerezni. Zárásként kiemelte, hogy elsősorban élvezni szeretné az utat, nem villámgyorsan teljesítené a több mint ezer kilométert, és ismét hangsúlyozta: példát szeretne mutatni a világnak. Patakfalvi


7

SPORT

2019. MÁRCIUS 14.

Gólokkal hálálja meg a bizalmat Fehér Bence

EMLÉKTORNA

Több fronton Hatéves korában kezdett el focizni, végigjárta az OMTK-ULE korosztályos csapatait, jelenleg a felnőttés az U17-es csapatot igyekszik góljaival, gólpasszaival segíteni Fehér Bence.

– Ez a tizedik évem a csapatnál, annak idején Berta Józsefnél tanultam meg az alapokat. Már kisgyermekként több tornán is részt vettem akkori csapattársaimmal – idézte fel pályafutása legkorábbi éveit. A fiatal játékossal azóta nagyot fordult a világ, a korosztályos csapatokat végigjárva a felnőttcsapat jelenlegi trénere, Buza Barnabás, valamint az NB II-es Békéscsabát irányító Boér Gábor edzette. Utóbbi szakember irányításával egy olyan sikernek lehetett a részese, melyre a későbbiekben

is mindig jó szívvel fog vis�szagondolni. – Ez a 2001-es születésűekkel kivívott bajnoki cím volt. Mivel én 2002-ben születtem, így az eggyel idősebbek közt adódott a nagy lehetőség, hogy bizonyíthassak. Hatalmas élmény volt, ráadásul hat góllal sikerült hozzájárulnom ehhez a sikerhez – nosztalgiázott Bence. Buza Barnabás csapataiban sem tétlenkedett, az U15-ös bajnokságban gólkirályi címet szerzett 52 találattal, míg az U17-esek között az NB III-as bajnokságban szereztek bronzérmet. Bence életében azonban egy ideje már a felnőttcsapat is komoly szerepet játszik. – Először többnyire csereként, később már egyre többször kezdőjátékosként szá-

Fölényes siker

mítottak rám. Az első pályára lépésem során sikerült góllal és gólpasszal meghálálnom a bizalmat, ami nagyon sokat jelentett – mondta. A támadóként és támadó középpályásként bevethető fiatal játékos a felnőttcsapat mellett csapatkapitányként továbbra is tagja az

OMTK-ULE U17-es gárdájának is. Pazar teljesítményét a klub sem hagyta szó nélkül, a február 16-án rendezett I. ULE-bálon ő is a díjazottak között volt. Jelenlegi célja, hogy továbbra is gólokkal és gólpas�szokkal segítse mind a felnőtt-, mind az U17-es együttest. Bojtor Zalán

GYŐZELEM

Fotó: Kecskeméti Krisztina

Rangadót nyertek a fiúk

 Hullámzó játékkal, de magabiztosan szerezte meg tavaszi első győzelmét az ONKC. A másodosztályú női kézilabdázók a kiesés ellen küzdő Balmazújvárost múlták felül kilenc góllal. Jól kezdte a találkozót a kék mezes OXXO Energy Orosházi NKC. Előbb Nemes Nóra hetesből, majd Bíró Petra szélről talált be a kapuba. A hazai védekezés jól működött, több labdát is szereztek, aminek köszönhetően a 10. percben már 5-2 volt az állás. A támadásoknál már más volt a helyzet, sok pontatlanság és eladott labda jellemezte az orosháziakat. Ezt kihasználva egyenlített ki a Balmazújváros, majd Berta két góljával újra hazai előnyt mutatott az eredményjelző. Időt kért a vendégek mestere, ami után felzárkóztak Szabadosék, majd a félidő hajrájában ismét megrázta magát a hazai együttes. Nemes Nóra vezérletével négygólos fórt alakított ki a szünetre.

c

Fotó: Kecskeméti Krisztina

A második félidőt ott folytatta az ONKC, ahol az elsőt abbahagyta. A kapuban Nagy Éva egyre több védést mutatott be, így a 36. percben 19-13 volt az állás. Sok kiállítás jellemezte a mérkőzést, volt olyan szakasz, amikor a vendégek részéről csupán két mezőnyjátékos tartózkodott a pályán. A 45. percben nyolc góllal vezetett az orosházi csapat, nem forgott veszélyben a két pont sorsa. Végül 28-19-re győzött az ONKC, ezzel megszerezve a tavaszi első sikerét. – Azt kértem a lányoktól a mérkőzés előtt, ha rossz játékkal is, de nyerjünk eg�gyel, végül kilenc lett. Amit gyakoroltunk egész héten, azt visszakaptam, főleg védekezésben. Gratulálok a lányoknak, bízom benne, hogy ezzel átszakadt a gát – fogalmazott Vágó Attila a találkozó után. Az NB I/B-s bajnokságban legközelebb az Algyő otthonában, március 16-án lépnek pályára az orosháziak. Patakfalvi

Ovijátszóház Kedves Szülők!

Sok szeretettel hívjuk és várjuk az érdeklődő családokat 2019. március 22-én pénteken 16:00–18:00 óráig és 2019. április 6-án szombaton 9:00–11:00 óráig

egy élményekben gazdag találkozásra az orosházi Katolikus Óvodába, ahol a kisgyermekek kipróbálhatnak mindent, amivel az óvodások játszanak. 5900 Orosháza, Előd u. 15. • (30) 223-9568 • ovoda@eotvosoh.hu • www.eotvosoh.hu Szeretettel várnak minden érdeklődőt az óvó nénik, dajka nénik!

Nagy lendülettel kezdett mindkét csapat. A vendégek megnyitott, 5+1-es védekezése ellen pontos, gyors labdajáratással támadott az orosházi csapat, és egy gyors gólváltást követően meg is szerezte a vezetést. Az első periódusban jól találták meg a társak a beálló Döme Szabolcsot, aki nem is hibázta el a helyzeteit. A tizedik percben kettő, egy minutummal később pedig már három góllal vezetett a sok lábmunkával, jól és keményen védekező hazai együttes. Perger Zsolt időkéréssel próbálta felrázni csapatát, de nem sok sikerrel járt. A félidő második részében az OFKSE tartotta a 4-5 gólos előnyét. A félidő végére nagy küzdelemmel némileg feljöttek a fővárosiak, és háromgólos hazai előnynél mehettek szünetre a csapatok. A második játékrészt a

Fotó: Kecskeméti Krisztina

 Igazi négypontos rangadót vívott szombat este az OFKSE felnőttegyüttese. A listavezető orosházi alakulat a tabella második helyén álló PLER-Budapest gárdáját fogadta.

Meggyőző fölénnyel győzött az ONKC 

A RETRO Labdarúgó Egyesület első alkalommal rendezi meg a Cziráki József Emléktornát. Március 15-én 8 órától hét old boys csapat méri össze tudását a gyopárosi OMTK-ULE műfüves pályáin. A résztvevő csapatok: OMTK Öregfiúk, Barátság-Orosfarm SC, Telekgerendás, Légiósok, Mezőhegyes, Mezőkovácsháza, Benkő Baráti FC. A csapatok két csoportban, körmérkőzéses formában küzdenek majd a pontokért. A csoportokból az első két helyezett gárda jut a négyes döntőbe, a többi csapat helyosztót játszik. – Az egy éve alakult egyesületünk kiemelt hangsúlyt fektet az egykori orosházi labdarúgók emlékének őrzésére, a hagyományok ápolására. Ez a rendezvény szerves része vállalt feladatainknak. Szeretettel várunk minden szurkolót – nyilatkozta Benkő László elnök.BT

Még egy pillanat és Karap kezéből a hálóba vágódik a labda vendégek kezdték, de az első találat mégis a hazaiak nevéhez fűződött. Mindkét oldalon jó kapusteljesítményt láthattunk. A hazai publikum örömére Szabó Levente mutatta be a több bravúrt. Három-négy gól közt billegett a különbség. A PLER játékosai mindent megtettek, de nem tudtak közelebb férkőzni. Továbbra is nagyszerűen védekezett az orosházi csapat. A második félidőben 23 perc

alatt három gólra volt képes a fővárosi gárda. Végig hatalmas volt a küzdelem. Négy perccel a lefújás előtt Ferenczi találatával ismét ötre nőtt a hazai előny. Bakó Botond: – Az egész mérkőzésen jó volt a védekezésünk. Taktikailag is fegyelmezett volt a csapat, dicséret illeti a fiúkat. Orosházi FKSE-Linamar – PLER-Budapest 22–17. Csányi József

A kineziológiai tapaszról Egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a színes fájdalomcsillapító tapaszok.

Furákné Szabovik Renáta diplomás sporttudós, sportterapeuta elmondta, az elasztikus tapasz segítségével elsősorban különböző sérüléseket, sportsérüléseket, valamint egyéb mozgásszervi problémákat látnak el. Fájdalmat csillapítanak, javítják az ízületekben fellépő mozgástartomány beszűkülését, az izmok aktivitását növelik, de a nyirok- és vérkeringés fokozására is alkalmas. Jelentős szerepe van a tartásjavításban is. Felhívta a figyelmet: tilos a használata abban az esetben, ha valaki allergiás a tape-ben lévő anyagokra, kemoterápia,

A tapaszfelragasztás előtt fontos a betegvizsgálat sugárkezelés, ismeretlen eredetű láz, érbetegségek, bőrsérülések esetén, terhességkor nagyon elővigyázatosan alkalmazható a hasi és medencei részen, illetve visszeres terü-

Forrás: runnersworld

letre nem szabad ragasztani. Alkalmazása nem korfüggő. Azonban, aki ki szeretné próbálni a tapaszt, mindenképpen forduljon szakemberhez. Gál Babett

A 20. fordulóban megszerezte első győzelmét az OMTK-ULE csapata a megyei I. o. labdarúgó-bajnokságban. Jamina SE – OMTK-ULE 0-2 (0-0). Békéscsaba, 200 néző, vezette: Krajcsovicz Zs. Orosháza: Marunák – Kasuba, Deli, Németh G., Varga P. (Rácz A.) – Barna (Sajti), Fehér, Harangozó – Simon, Péli (Lovas T.), Szabó Á. (Sindel). Edző: Buza Barnabás. Gólszerzők: Simon (70. p.), Fehér (80. p.). Kiállítva: Harman (57. p.), Sebők (90. p.). Buza Barnabás: Sokáig vártunk erre a győzelemre, megérdemelten nyertünk. Nem játszottunk jól, de eredményesen. Az ULE március 16-án, 15 órakor fogadja a Gyulai FK gárdáját.bt

KICK-BOX Békéscsabán gyűlt össze a megyei kick-box-utánpótlás, március 9-én ugyanis formagyakorlati versenynek adott otthont a megyeszékhely. Formagyakorlati verseny révén érdekes és látványos akrobatikus rúgások váltották egymást. Az orosházi Contact K. T. H. E. kilenc versenyzővel képviseltette magát, akik közül heten életük első megmérettetésén vettek részt. A kezdeti lámpaláz azonban hamar alábbhagyott, amit öt arany-, három ezüst- és egy bronzérmük bizonyított. Az egyesület beszámolója szerint versenyzőik közül Dobos Kevin és Csuka Eszter is kiemelkedő és fegyelmezett gyakorlatsort mutattak be.BZ

OBE-ÉRMEK Somogyjádon gyülekezett a serdülő korosztályban szereplő birkózómezőny, a Kaposvár környéki település adott ugyanis otthont a korcsoport szabadfogású, kötöttfogású és női országos minősítési versenyeinek is. Március 9-én a szabadfogású mezőny 57 kilogrammos súlycsoportban birkózó Fekete Bence nyújtotta a legkiemelkedőbb teljesítményt az Orosházi Birkózó Egyesület versenyzőinek részéről, aki meg sem állt a kategória aranyérméig. Molnár Tibor ugyanitt az ötödik helyen végzett, és a 68 kilósok mezőnyében versenyző Cseh Balázs is szépen teljesített, a harmadik helyet szerezte meg. Az egyesület kötöttfogású versenyzői is jól küzdöttek, ott azonban ezúttal elmaradtak az érmek.BZ


8

MOZAIK

Március 11-től március 17-ig: Csillag Patika Orosháza, Széchényi tér 1. Tel.: (68) 411-183 Március 18-tól március 24-ig: Pingvin Patika Orosháza, Győry Vilmos tér 1. Tel.: (68) 415-815

TELEFONSZÁMOK Polgármesteri Hivatal 06 (68) 413-022, ingyenesen hívható zöldszám: 06 (80) 931-001 Közvilágítás-hibabejelentés 06 (62) 565-881/4-es menüpont Mezőőrség 06 (70) 455-7831 Mentők 104 Tűzoltóság 06 (68) 414-244; 105 Rendőrkapitányság Tel./fax: 06 (68) 411-344; 107 Kórház 06 (68) 411-166

OVTV-MŰSOR Az Orosházi Városi Televízió friss Híradóját, majd Kommentár nélkül című műsorát pénteken és kedden 19 órától láthatják. Ismétlések naponta 7, 11, 15, 19 és 21 órától. Sztárportré pénteken 21:30 órától, ismétlés: hétfőn, kedden és szerdán 9 órától. Kvantum című tudományos magazin március 15-én, pénteken 19:30-tól. Ismétlés március 16-án, szombaton 15:30-tól és március 17-én, vasárnap 11:30-tól. Épí-Tech Házépítők Magazinja március 15-én, pénteken 20:00-tól. Ismétlés március 16-án, szombaton 16:00-tól és március 17-én, vasárnap 14:30-tól. Kommentár nélkül extra: összefoglaló Orosháza képviselő-testületének március 7-i üléséről. Március 15-én, pénteken 13.00-tól, március 16-án, szombaton 11.30-tól és 19.30-tól, március 17-én, vasárnap 12 órától.

Városi nőnap: a nők erősek és sokoldalúak, megérdemlik a tiszteletet

A női sokszínűség jegyében A hölgyek kerültek a középpontba a városi nőnapon március 9-én. A Petőfi Művelődési Központban tartott, egyebek között pódiumbeszélgetésekkel színesített egész napos programmal elsősorban a női sokoldalúságra kívánták felhívni a figyelmet a szervezők. A rendezvény EFOP-pályázat eredménye, az orosházi nagycsaládos egyesület a helyi esélyegyenlőség-teremtő program női munkacsoportjával, valamint a tótkomlósi Család és KarrierPonttal közösen álmodta meg. – A pódiumbeszélgetésekre olyan orosházi hölgyeket hívtunk meg, akik valamilyen területen kiemelkedőt alkotnak az életük folyamán. Szerettünk volna rávilágítani arra, mennyire sokszínűek a nők, hányféle szerepben kell egyszerre helyt-

Fotók: Kecskeméti Krisztina

állniuk – mondta el a szervezésben oroszlánrészt vállaló Benedek Szilvia, a Nagycsaládos Egyesület Orosháza elnöke. Megszólaltatták mások mellett Bagdiné Fodor Erikát, Nagy Krisztinát, Patyiné Bogdánffy Ágnest, Süle Katát és Lajti Tímeát. – Néha nehéz

összehangolni mindent, de azt gondolom, ha szeretünk nőnek lenni, szeretjük a munkánkat, és természetesen szeretjük a családunkat, akkor ez valamiképp működik – fogalmazott Lajti Tímea, a művelődési központ vezetője hozzátéve, a női egyenjogúságnak van még hová

szubrett párosítás, akik a vicces oldalát viszik az előadásnak. Ez most azonban egy fordított eset, hiszen itt a középpontban a táncos komikus és szubrett állnak. Eltolódnak a hangsúlyok, amely végül egy erős vígjátéki vonulatot is érzékeltet – ismertette a lovász Miska szerepét játszó Molnár Ervin színész. Miska egy igazi csupaszív, őszinte parasztgyerek: ami a szívén, az a száján. Baracs mérnök úrral kitalálják azt a csínyt, hogy beöltöztetik Miskát grófnak, hogy így elvegyüljön az úri

tárasságban. Zárásként Molnár Ervin elmondta: ezzel a szereppel nagyon jól tudnak azonosulni a nézők, hiszen együtt szurkolnak a főszereplőknek, hogy megleckéztessék az urakat. A közel kétórás zenés, táncos és szórakoztató előadáson mindenki jól szórakozott. Az Orosházi Színházi Esték keretein belül legközelebb a Pletykafészek című bohózatot láthatják az érdeklődők a Veres 1 Színház előadásában, április negyedikén. Gál Diána Babett

fejlődnie, de az irány jó. A hölgyeket Dávid Zoltán, Orosháza polgármestere is köszöntötte. Elmondta, csodaként tekint a nőkre, és hálás a szeretetért, gondoskodásért, az élethosszig tartó támogatásért, amelyben a férfiakat részesítik. A szervezők a pódium-

beszélgetések mellé számos kísérőprogrammal készültek, így például jóga-, zumba- és néptáncbemutatók váltották egymást a színpadon, de volt testi-lelki szépségsarok, ékszerkészítés, ételkóstolás, sőt férfimegőrző is az apukák és férjek számára. Pernyés Edit

Telt ház fogadta Mágnás Miskát Orosházán Már jó előre elkelt minden jegy az Orosházi Színházi Esték második előadására, a Mágnás Miskára. Az operettkomédiát a Pannon Várszínház előadásában láthatták az érdeklődők. – A Mágnás Miska az egyik legismertebb szerzeménye az operettvilágnak. Az a különlegessége ennek a darabnak, hogy ha megnézzük az operetteket, általában a bonviván a főszereplő, mellette pedig a primadonna. Hozzájuk csatlakozik a táncos komikus és

Fotó: Kecskeméti Krisztina

PATIKAÜGYELET

2019. MÁRCIUS 14.

Remek hangulat és sok nevetés fűszerezte az előadást

KUTYASZORÍTÓ Csibét város szélén, külterületen találtuk, kissé bizalmatlan volt, de hamar megbarátkozott. Mozgékony, fürge és vállalkozó kedvű kutya. Sportos, intelligens, gyengéd és hűséges társ. Értelmes és kifogyhatatlan a trükkökből. Éberen figyel mindenre, ami a környezetében zajlik. Igen önálló, ami olykor pimaszsággal és vakmerőséggel párosul. Egyszerű, őszinte természetű kutya. Szeret a gyerekkel játszani. A látogatók érkezését jelzi, de barátságosan viselkedik velük. •0 6 (70) 619-2307 – kutyamenhely. •K óbor állatok bejelentése hétfőtől péntekig, 8–15 óra között: 06 (70) 619-2307. • f acebook.com/kutyamenhely/

Ingyenes közéleti hetilap. Lapalapító: Orosháza Város Önkormányzata. Megjelenik: Orosházán és környékén 14.300 példányban. Kiadja a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Felelős kiadó: Lajti Tímea. Cégvezető-főszerkesztő: Nánási János. Szerkesztőség: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4–6., tel.: 68/411-196, e-mail: titkarsag@oroscafe.hu. Lapzárta: szerda 15 óra. Terjesztés: Czédula és Társa Bt. 30/945-4782. Nyomda: Délkelet-Press Kft., 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 18. ISSN 1416-4841

MTI

HÍRFELHASZNÁLÓ

Profile for OrosCafé

2019.03.14/10. szám Orosházi Élet  

Az Orosházi Élet hetilap 2019. március 14-ei lapszáma.

2019.03.14/10. szám Orosházi Élet  

Az Orosházi Élet hetilap 2019. március 14-ei lapszáma.

Profile for oroscafe
Advertisement