Page 1

O rosházi

Éle

XV. évfolyam 30. szám

t

2010. július 30., péntek

INGYENES VÁROSI HETILAP

Felújítási munkák folynak a városban métgyûjtõt is kihelyeznek. A munkálatokkal szintén augusztus 10-ig kell elkészülnie a kivitelezõnek – tudtuk meg Ludvig Józseftõl, a városfejlesztési osztály munkatársától. A Tas utcán, és ezzel összefüggõen a Máltai típusú játszótéren is javában dolgoznak. A

FOTÓ: KECSKEMÉTI KRISZTINA

Járdák, parkolók, játszótér – rövid kitekintõ, milyen munkálatok történnek ezekben a hetekben Orosházán. A Vörösmarty utcai járda felújítása mellett a Gólya utcá-

ban is készül a betonjárda. Az utca páros oldalában, 98 méteren augusztus 10-re készül el a járda. A Gyopárosi sétány 165 méterének 2/3-a még tavaly elkészült, idén a fennma-

Egyre jobban van Napról napra javul a Németországban májátültetésen átesett orosházi hét hónapos kislány, Csete Sára egészségi állapota. A tápszer mellett új ízekkel ismerkedik, sõt, a múlt hétvégén elhagyhatta a kórházat is, és az apartmanban folytathatja a gyógyulást. A kislány édesapja, Csete Sándor is jól van, nála már kivették a varra to k a t . Sára egy hete új ételekkel ismerked i k . Eddig ugyanis speciális tápszert ehetett, a mûtét után már sima tápszert kap. Nem kérdéses, hogy nagyon vágyott az új ízekre. Minden olyan ételt sorra kóstoltatnak vele, melyet a hasonló korú gyerekek már jó ideje fogyaszthatnak. A tejbegríz mellett különféle fõzelékek, bébiételek szerepelnek az „étlapon”, amelyek egytõl egyig nagyon ízlenek a kicsi lánynak. Közben beállították a kilökõdés elleni gyógyszerét is, melyet

naponta kétszer kell szednie – tudtuk meg Sára édesanyjától, Szilviától. A kórház elhagyása után egy-két nappal a kis beteg belázasodott. A kórházban vért és vizeletet vettek tõle egymást követõ két napon is, de a vizsgálatok nem mutattak semmiféle problémát, az orvosok mindent rendben találtak. A kislány láza azonban továbbra sem múlt. Az orvosok végül arra a következtetésre jutottak, hogy Sáránál a fogzás o ko z h a t gondot, mivel a mûtét miatt legyengült az immunrendszere. Ez irányba kezdték el a kezelését, és a láza hamar el is múlt. Csütörtök délután Sáránál és édesapjánál egy ultrahangos vizsgálatot végeztek még, majd ezek után konzultálnak a szülõk az orvossal a hazautazásról. Ha minden rendben lesz, a tervek szerint jövõ héten – két hónap távollét után – a család ismét orosházi otthonában élheti mindennapjait. Somodi

FOTÓ: RAJKI JUDIT

radó részt fejezik be. A 2 méter széles, kiselemes járda mellett 8 padot és ugyanennyi sze-

Alakuló

312 millió összköltségû „Adj teret magad mellett” projekt kapcsolattartója, Püspöki-Sin-

ka Edit elmondta, a játszótér mintegy 50 százalékban kész van. Az új elemeket részben már kihelyezték, a kavicsfeltöltés pedig folyamatos. A sportpálya aljzata is elkészült, hamarosan a burkolat következik. A munkálatok zökkenõmentesen haladnak, várhatóan szeptemberben vehetik birtokba a gyerekek a különleges játszóteret a volt Rönkvár helyén. A Tas utcán a járda és a kerékpárút is kész, a parkolók kialakítása pedig elkezdõdött. Az 1972-ben épült Elõd utcai óvodában most szünet van, így a tetõcsere – amit várhatóan még a héten elkezdenek – senkit nem zavar majd. Az ifjúsági központnak megálmodott Diáktanyának csak ezután kezdenek neki. A bérlakásoknál jól halad az elektromos hálózat korszerûsítése, és hozzáláttak a napkollektorok kialakításához is. -cKépgaléria: www.oroscafe.hu

! K N U L U J Ú G E M

2

„A gyermek mindenek felett”

3

Több a riasztás a mentõknél

4

Koltai a csapatmunka híve

5

„Csoda helyen élünk”

7

Indul az átváltozás!

8

Sport: A Stílusé a nyolcmillió

Megkezdõdött a vb

Hosszú elõkészítés és szervezés után összegyûlt a megfelelõ számú belépés, így városunkban elkezdõdhet a szennyvízhálózat bõvítése. Megalakult a Víziközmû Társulat. A társulat alakuló ülése július 22-én volt a városháza nagytermében, melyen a Szõlõ városrész, Rákóczitelep, Szentetornya, Gyökeres és a szórvány utcák érintettjei jelentek meg nagy számban. Ezen a megbeszélésen dõltek el azok a kérdések, amik a társulat megalakulásával kapcsolatosak. – Elmondhatom, hogy a törvényi elõírásoknak megfelelõen zajlott le az alakuló közgyûlés, mely foglalkozott a mûszaki és a pénzügyi tartalom ismertetésével. Az alakuló közgyûlés kijelentette szándékát, hogy csatlakozik a már meglévõ társulathoz – mondta el Burka László, a társulat elnöke. A tagok meghatározták a fizetési feltételeket is: lakástakarék-pénztár esetén 96 hónapig 1660 Ft/hó összeget kell fizetni, míg LTP-s egy összegbeli befizetés esetén 159 ezer 360 forint a díj. Azon tagok, akik nem kötöttek LTP-szerzõdést, részletekben 2200 forintot fizetnek 96 hónapon át, míg egy összegû befizetésnél LTP nélkül 210.000 Ft az összeg. (Folytatás a 3. oldalon)

FOTÓ: KECSKEMÉTI KRISZTINA

Harmincegy ország 385 sportolója vesz részt a 2010. július 27. és augusztus 8-a között Gyopárosfürdõn megrendezendõ Rádiótávirányítású Motorcsónak Világbajnokság versenyein. A népes mezõny szerda este vonult a mazsorettek és a fúvószenekar mögött a Polgármesteri Hivatal elé, ahol a vb megnyitó ünnepségét tartották. A Himnusz és a megjelent prominensek köszöntése után Németh Béla polgármester köszöntötte a jelenlevõket. Városunk elsõ embere után Peter Schaft, a NAVIGA elnöke, dr. Reé András, a Magyar Modellezõ Szövetség elnöke, majd Nóbik Gyula, az Orosháza Városi Modellezõ és Sportklub elnöke emelkedett szólásra. A vendéglátók nevében Benkõ Ferenc, az Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdõ Zrt. vezérigaz-

gatója üdvözölte a vb mezõnyét és kívánt mindenkinek kellemes itt- tartózkodást. Ezután az eskütételek következtek. Három-három versenyzõ és versenybíró három

nyelven – németül, angolul és franciául – mondta el az ünnepélyes eskü szövegét, majd Peter Schaft megnyitotta a kéthetes seregszemlét. (Folytatás a 3. oldalon)


ÖNKORMÁNYZAT/AKTUÁLIS

2

Fogadóórák

„A gyermek mindenek felett”

Németh Béla polgármester: A nemzeti és etnikai kisebbséminden hónap elsõ hetének gi jogok országgyûlési biztosa keddjén 13–16 óráig. úgy véli, több helyen rossz döntést hozott a Békés MeDr. Dancsó József alpol- gyei Önkormányzat, amikor a gármester: minden hónap kisegítõ iskola bezárása melmásodik hetének keddjén lett döntött, ezért le kell állíta13–16 óráig. ni a folyamatot. Hegedûsné dr. Hegedûs Mária címzetes fõjegyzõ: Mint ismeretes, tavasszal minden hónap negyedik he- gazdasági okokra hivatkozva tének keddjén 13–16 óráig. úgy határozott a fenntartó megyei önkormányzat, hogy bezárja a Hunyadi iskola orosházi telephelyét. Ez 70 sérült gyerKözérdekû meket és tanáraikat érintette kedvezõtlenül. A szülõk mintelefonszámok den lehetséges módon tiltakozMentõk: 104 tak, többek közt beadvánnyal Tûzoltóság: 105 éltek az ombudsmanhoz, aki Rendõrség: 107 ennek kapcsán kezdett el vizsSegélyhívó: 112 gálódni. A jelentés július közeKözponti orvosi ügyelet: pén került nyilvánosságra. Dr. Orosháza, Könd utca 59. Kállai Ernõ ombudsman több Tel.: (68) 411-200 helyen hiányosságot és szabálytalanságot tárt fel a megyei önHétköznapokon: kormányzat részérõl az elõké16 órától reggel 8 óráig. szítésben és az ügyintézésben. Hétvégén, illetve munkaszü- Kifejti, sietség jellemezte a véleneti napokon: egész nap. ményeztetési eljárást, ami így

Késõbb A városi televízióban a technikai munkálatok miatt a mûsorok késõbb indulnak. A kamerák szervizelése, az informatikai fejlesztések és átalakítások befejeztével a nézõk augusztus 10-tõl a megszokott rendben láthatják a Híradót, a Hazai pályát és a Palettát (a képújságot már 1-jétõl). Az orosházi önkormányzat ingyenesen hívható zöldszáma:

(80) 931-001 Lelkisegély

A békéscsabai S. O. O. S. S. Telefonos Lelkisegély Szolgálat 24 órában várja a segélyhívásokat: a (66) 441-300-as telefonszámon (a 66-os és a 68-as körzetbõl hívók számára ingyenes) és a www.sos505.hu honlapcímrõl elérhetõ internetes telefonon, s az innen elérhetõ e-mail címen.

Anyakönyvi hírek Megérkeztek Szilasi Tamás és Nagy Orsolya fia: Dávid; Szûrszabó Szilveszter és Dóra Andrea leánya: Maja Karolina; Fejes Péter Csaba és Wábits Beáta leánya: Zsófia

Házasságot kötöttek Jova Attila Jenõ és Fási Szilvia; Farkas Péter József és Jusztin Hajnalka

sokkal inkább formális közlés, semmint párbeszéd volt. A szakértõi vélemény nem volt alkalmas az átszervezést kimondó fenntartói döntés törvényes megalapozására. „A gyermek mindenek fe-

lett álló érdeke és az egyenlõ bánásmódhoz való jog alapján a … megfelelõ szolgáltatások hozzáférési esélyének, elérhetõségének … vizsgálata egy intézményátszervezés során elengedhetetlen. A konkrét esetben ilyen elemzésre nem került sor.” Az ombudsman kezdeményezte, hogy a megye helyezze hatályon kívül az iskola átszervezésére vonatkozó határozatát, és állítsa le az erre vonatkozó intézkedéseket. Kállai kéri, hogy a megye vegye figyelembe a gyermekek mindenek felett álló érdekét, és tartsa meg az egyenlõ bánásmód követelményét. Törvénysértésekkel van tele az egész eljárás, és ezt erõsítette meg az ombudsman jelentése – vélte az MSZP múlt heti sajtótájékoztatóján. Bogdánffy Csaba frakcióvezetõ elmondta, a Pacsirta utcai épület üres, mindent elvittek Magyarbánhegyesre, tehát nem kívánja a megye tovább üzemeltetni az iskolát. – A megyének vissza kellene adnia a volt kisegítõ épületét, mert megszûnt ott az oktatás, és máris oda lehetne azt adni az oktatást épület fejében felvállaló metodista egyháznak, hogy folytassa a tanítást.

3 tonna e-hulladék Egyre növekvõ mennyiségben kerülnek ki háztartásainkból, képzõdnek üzleti tevékenységeink során hulladékká váló elektromos és elektronikai berendezések. Ezek szakszerûtlen kezelés esetén a környezetbe jutva tartós egészségi és környezeti károkat okozhatnak. A kiselejtezett elektronikai berendezések egyre növekvõ hulladékáramában jelentõs menynyiséget jelentenek a televíziókészülékek és számítógépmonitorok, amelyek megsemmisítésre váró mennyisége 2010-ben mintegy 300400 ezer darabra becsülhetõ. Az említett készülékek összes tömegének túlnyomó részét a katódsugárcsövek jelentik: ezek hulladékát környezetre veszélyes össze-

tételük miatt különös figyelemmel kell kezelni. A hulladék képcsövek kommunális hulladéklerakóba történõ lerakása az EU valamennyi tagországában tilos! Az önkormányzat együttmûködik a gyûjtésben az Orosháza-Metal Recycling Kft.-vel, ami több mint 10 éve mûködõ, magyar tulajdonban lévõ, fémhulladékok begyûjtésével, kezelésével, kereskedelmével foglalkozó cégcsoport tagja. A kft. július 15-én, a polgármesteri hivatal udvarán gyûjtötte össze a lakosság által behozott e-hulladékokat. Néhány óra alatt összesen 3250 kilogramm e-hulladék gyûlt össze, ebbõl a képcsöves berendezések 1 tonnát tettek ki. esgyé

Választási hirdetmény Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a 2010. október 3. napjára kitûzött önkormányzati, valamint kisebbségi választásokra tekintettel a Helyi Választási Iroda hétfõtõl péntekig, 8–16 óráig kereshetõ meg a Polgármesteri Hivatal (Orosháza, Szabadság tér 4–6. sz.) I. emelet 5-6. számú hivatali helyiségében. Telefon: 68/413-022/129-es mellék, szombaton és vasárnap ügyelet a 30/248-8071 mobiltelefon számon. A választásra irányadó jogszabály, illetõleg a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozással bárki kifogást nyújthat be. A kifogás írásos formában – a kérelmezõ választása szerint – személyesen a Helyi Választási Irodán, postai úton, a 68/411545 faxszámon vagy a ludvigjne@oroshaza.hu e-mail címen nyújtható be. Hegedûsné dr. Hegedûs Mária Helyi Választási Iroda vezetõ

De vajon ez miért nem érdeke a városnak? – tette fel a kérdést Bogdánffy. A sajtótájékoztatón jelen volt az egyik érintett szülõ. Hári Józsefné néhány héttel az iskolakezdés elõtt még nem tudja, hova fognak járni a gyerekek. Ha nem oldódik meg a kérdés, Magyarbánhegyesen kezdõdik a tanév. Azonban sem Háriné, sem más szülõk nem akarják kitenni az utazás kellemetlenségeinek gyerekeiket. Bogdánffy azt is firtatta, mit tett dr. Dancsó József az iskoláért. Megkérdeztük az országgyûlési képviselõt, alpolgármestert, aki a következõket hangsúlyozta: – 2003-ban az MSZP-s városvezetés adta át az iskolát, ráadásul Magyarbánhegyest fejlesztette az akkori szocialista megyei vezetés, ezzel meg is pecsételték az orosházi iskola sorsát. Mi kerestük a megoldást, de a megyénél van a döntés joga. Az iskola használatának joga a megyéé, és nem hoztak olyan döntést, hogy vissza kívánják adni. Úgy tudom, hogy a tantestület és a szülõk már felvették a megyei közgyûlés illetékeseivel a kapcsolatot, és közösen keresik a lehetséges megoldást – mondta Dancsó.

Javult Rucz József állapota.

A szentetornyai önkormányzati képviselõ július 12-én kapott szívinfarktust. Az orosházi kórházból állapota roszszabbodása miatt mentõhelikopter szállította Szegedre, ahol egy héten át feküdt kómában. Pár napja azonban visszahozták Orosházára, ahol a napokban felébredt a kómából. – Elõször csak a végtagjait tudta mozgatni, de napról napra jobban van. Ma már felült, és jelzésekkel kommunikált velünk – mondta érdeklõdésünkre lánya, Rucz Anikó. A család ezúton szeretné kifejezni köszönetét az orosházi kórház orvosainak, ápolóinak és mindazoknak, akik az elmúlt hetekben segítették õket a nehéz helyzetben. Kérik a barátokat és az ismerõsöket, hogy egyelõre ne látogassák Rucz Józsefet, hisz pihenésre van szüksége.

Választási közlemény A Helyi Választási Bizottság 1/2010. (VII. 29.) VB. számú határozatával, valamint 2/2010. (VII. 29.) VB. számú határozatával Orosházán a Cigány és Német Kisebbségi Önkormányzati választást 2010. október 3. napjára kitûzte. Hegedûsné dr. Hegedûs Mária HVI-vezetõ

2010. július 30., péntek

Elfogadni õket

FOTÓ: KECSKEMÉTI KRISZTINA

Az Árpád-kerti Kultur-Party keretében a Kézenfogva Alapítvány „Fogadd el, fogadj el!” elnevezésû kampánya látogatott Orosházára. Abban segítettek, hogy az egészséges emberek jobban megismerjék a fogyatékossággal élõk világát. Az idõjárás miatt a programok zömét a mûvelõdési házban rendezték. Magyarországon csaknem 600 ezer fogyatékos ember próbál boldogulni az õket nem mindig támogató világban. A Kézenfogva Alapítványt 1993-ban Göncz Árpád egykori köztársasági elnök (a kuratórium elnöke Göncz Árpádné) alapította azzal a céllal, hogy országos szinten próbáljon javítani az értelmi és halmozottan fogyatékos gyermekek és felnõttek, valamint hozzátartozóik, segítõik és a velük foglalkozó szakemberek, civil szervezetek helyzetén. – Napról napra jobban elfogadják az egészségesek a fogyatékos embereket. Egyre jobban tudatosul bennünk, hogy mindannyian mások vagyunk, és ezeknek az embereknek ebben a társadalomban is ugyanolyan helye és szerepe kell hogy legyen, mint ép társaiknak – hangsúlyozta Orosz Andrea gyógypedagógus, az alapítvány munkatársa. Kiemelte, hogy a lehetõségek kö-

re egyre bõvül a fogyatékosok számára. Fõként a foglalkoztatásnál, az oktatás területén pedig a korai fejlesztésnél érezhetõ pozitív változás. A „Fogadd el, fogadj el!” kampány központi eleme az országjáró kamion. Belsõ oldalfalain minden évben új kiállítást rendeznek annak érdekében, hogy bemutassák, hogyan élnek az értelmi fogyatékosok. A tárlat idén az „Életképek” címet kapta. Létrehoztak egy mini mozit is, ahol sérültekrõl szóló filmeket tekinthetnek meg a látogatók. A rendezvény lebonyolítását a Nagycsaládosok Egyesületének orosházi szervezete segítette. – Az elfogadásról szólt ez a nap. Célunk az volt, hogy az egészséges emberek – köztük gyerekek – a sérült emberekkel közösen végezzenek különbözõ tevékenységeket – hangsúlyozta Benedek Szilvia, a NOE régiós titkára. A rendezvényen Orosházáról és a környezõ településekrõl érkezõ fogyatékosokkal foglalkozó intézmények, egyesületek is részt vettek, akiknek gondozottjai, tagjai a mûvelõdési ház színháztermében mûsorokkal léptek fel. A Mi-Értünk Egyesület és a GYIÖK különbözõ feladatokkal, vetélkedõvel várta a kicsiket és a nagyokat. S. Gy. Képgaléria. www.oroscafe.hu

Rendõrségi Vonat gázolta halálra. Egy idõs férfi a vasútállomás felõl a sínek melletti rakodóterületen biciklizett az Iglói utca felé kedden délelõtt 11 körül. Mikor az úthoz ért, a vasúti átjáró félsorompója már lecsukódott, a lámpa is tilos jelzést mutatott, mert éppen Szeged felõl érkezett egy Békéscsabára tartó vonat. A bácsi azonban nem állt meg, és nekihajtott a vonatnak, ami elsodorta. A férfi olyan súlyosan megsérült, hogy a kórházban életét vesztette. A baleset körülményeit az Orosházi Rendõrkapitányság vizsgálja.

A bányatóba fulladt. A szentesi út melletti bányatóba fulladt július 22-én, csütörtök este egy 46 éves kazincbarcikai férfi, aki társával át akarta úszni a homokbányánál lévõ horgásztavat. Az egyik férfinek ez sikerült is, de amikor partot ért és hátranézett, látta, hogy barátja a parttól kb. 10-15 méterre arccal lefelé a vízben fekve lebeg. Azonnal kihúzta a vízbõl, értesítette a mentõket, akik hosszasan próbálták újraéleszteni, sikertelenül. A rendõrség a tragédia körülményeit közigazgatási eljárás keretében vizsgálja. Fotók: www.oroscafe.hu Árokba borult. Szerencsés kimenetelû baleset történt júli-

us 24-én, szombaton hajnalban. Egy kisteherautó haladt Orosháza felõl Nagyszénás irányába, amikor a sofõr elmondása szerint egy õz ugrott az autó elé, ezért balra húzta a kormányt. Ám szembõl érkezett egy másik jármû, így hogy elkerülje az ütközést, visszakormányozta a kocsit, de ekkor a kisteherautó hátulja kifarolt. A sofõr elvesztette uralmát a jármû felett, mely a jobb oldali árokba csúszott, ahol fejre állt. A kocsiban hatan ültek, szerencsére csupán ketten szenvedtek könnyû sérülést. Fotók: www.oroscafe.hu

Ingyenes hetilap. Lapalapító: Orosháza Város Önkormányzata. Megjelenik: Orosházán és környékén 15.000 példányban. Felelõs kiadó és fõszerkesztõ: Poór Csaba. Felelõs szerkesztõ: Gubucz Katalin Tördelõszerkesztõ: Irimiás László. Szerkesztõség: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4–6., tel.: (68) 413-022/190-es mellék, fax: (68) 411-545, e-mail: titkarsag@oroshazimedia.hu. Lapzárta: szerda 12 óra. Kiadja az Orosházi Média Kft. Terjesztés: Bacsúr Imréné (20) 217-2339. Nyomda: Garmond Press Kft. 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 18. ISSN 1416-4841


KÖZÉLET/VÉLEMÉNY

2010. július 30., péntek

Értékeink

FOTÓ: KECSKEMÉTI KRISZTINA

3

Több a riasztás

Alakuló ülés (Folytatás az 1. oldalról) A gazdasági társaságok és jogi érdekeltek részére 210.000 forintban határozta meg a közgyûlés a fizetési összeget, melyet három egyenlõ részletben törleszthetnek. – Az alakuló közgyûlés határozatainak meghozatala után azon személyek, akik az érdekeltségi területen nem léptek be a társulatba, illetve nem akarták ezt a beruházást

segíteni, azok úgynevezett kényszertagok lettek. Errõl hamarosan mindenki értesítést kap. Döntött még az alakuló közgyûlés személyi kérdésekben, így az intézõbizottságba és a felügyelõbizottságba az új területekrõl 4-4 fõ került be. Ezzel az érdekképviselet minden területen megfelelõképpen biztosítva lesz – hangsúlyozta Burka László. Melega

játékaival, Dénes Andrea fazekas pedig Csanádapácáról hozta el munkáit. Tóth Imréné csipkéivel és gyöngybõl készített munkáival jelent meg a kiállításon, Tóth Anna pedig népi ékszereit mutatta be. Varga Róbertné hímzéssel, Gálné Csizmadia Anikó textiljátékaival, Vargáné Lukács Mária festményeivel gyönyörködtette a galériába látogatókat. Mellettük a kardoskúti BodzaDuó Kft., a tésztakészítõ Dupsiék, a békési Kocsor Imréné kosárfonó és a csongrádi Tisza Sándor fafaragó is képviseltette magát néhány munkájával. – Az a célunk, ha valaki ellátogat ide, az ne egy kis mûanyag dolgot vigyen haza emlékbe, hanem egy gyönyörû hímzést, fafaragást, kosarat, vagy egy szép szõtt ruhát. Mutassuk meg a világnak, milyen értékes dolgokat tudunk létrehozni – hangsúlyozta Nagy Lászlóné. A Tourinform iroda teraszán a kiállítás ideje alatt az alkotók egy része bemutatót és vásárt is tart. A tárlat augusztus 8-ig tekinthetõ meg. Sz.A.

„Tartsunk össze!”

FOTÓ: KECSKEMÉTI KRISZTINA

Ez volt a mottója annak a fesztiválnak, amit a közelmúltban dalokkal, versekkel és táncokkal tarkítottak a város és a környezõ települések nyugdíjasai. Vendégek is érkeztek Romániából. Az Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete július 16-án immáron negyedik alkalommal rendezte meg Városi és Kistérségi Nyugdíjas Fesztiválját a Nyugdíjasházban. Több településrõl, többek közt Gádorosról, Nagyszénásról, Gerendásról és Tótkomlósról érkeztek a vendégek, összesen mintegy 250-en. A találkozón megjelent nyugdíjascsoportok, klubok egy része fellépéssel is készült. A fesztiválnak ugyanis volt egy kulturális másfél órája, amikor a résztvevõk dalokkal, versekkel szórakoztatták közönségüket. Itt volt például Békés-

sámsonról egy asszonykórus, a Rákócziteleprõl jött zenészek pedig humoros jelenetekkel nevettették meg a nézõket. A mûsorszámok után a szervezõk emléklapokat osztottak ki a fellépõknek. Dr. Násztor Sándor, az egyesület elnöke megnyitója után dr. Dancsó József alpolgármester szólalt fel, majd beszédet mondott az Aradi Nyugdíjas Liga elnöke is. Jó szokásukat megtartva a fesztiválon résztvevõk ezt követõen néhány aprósággal ajándékozták meg egymást, valamint a Romániából érkezett vendégeket. A nap hátralévõ része finom ebédet, és ami a legfontosabb, jóízû beszélgetéseket kínált, hiszen a fesztivál „faladata” az, hogy lehetõséget nyújtson a nyugdíjasközösségeknek a jó kapcsolatok kialakítására. ansz

Középdûlõ. A Szentetornyát és Rákóczitelepet összekötõ Középdûlõn 1760 méter hosszan 5 méter széles szilárd útburkolat készül padkával és (az iskola oldalában) járdával kiegészülve. 314 millió forintból kivitelezik a munkálatokat. Ebbõl 197 millió forint uniós támogatás. Németh Béla polgármester elmondta, technikai gondokból adódóan elõfordulhat csúszás. A kiszélesített útból ugyanis villanyoszlopok állnak ki. A DÉMÁSZ augusztus végén veszi ki az oszlopokat és helyezi a föld alá az áramot. Ezután következhet az útburkolat. Az utolsó simítások történnek a Vajda, Kohán, Báthory utca és a Vajda köz burkolatainak felújításán. A 21 millió forintos összköltségû beruházást június közepén kezdték el és napokon belül befejezik. m

Lecsó és gulyás Második alkalommal osztott ételt Illyés Gábor és csapata július 25-én, Rákóczitelepen. Az ételosztás családias hangulatban zajlott, a kezdeményezést Csongrádi Sándor zöldségkereskedõ támogatta, melynek a Rákóczitelepi Sörözõ adott otthont. A helyiek közül is sokan segítettek kisebb-nagyobb adományokkal, ennek köszönhetõen háromfajta ételbõl lehetett választani. A babgulyás és káposztaleves mellett, 90 kg paradicsomból és 60 kg paprikából lecsó is készült. Az esõs idõjárás ellenére sokan eljöttek, voltak, akik a belvárosból is kimentek az ételosztás helyszínére. Öszszesen 800 adag étel készült,

mely kevésnek is bizonyult, így a szervezõk ígéretet tettek arra, hogy legközelebb több adagot fõznek. – Páratlan öszszefogás jellemezte az ételosztást. Az emberek nemcsak ételért jöttek, hanem voltak, akik segítettek. Mindenki egyenlõ volt, senki sem volt több vagy kevesebb a másiknál – hangsúlyozta Illyés Gábor. Köszönetét fejezte ki Kovács Bélának is, hisz minden alkalommal õ szállítja a gulyáságyút az adott helyszínre. sgy Ételosztás õszinte szívvel. Augusztus 8-án, vasárnap 13 órától a Tûzoltó kocsmánál várják egy tál meleg étellel az orosháziakat.

FOTÓ: KROSTA TIBOR

A Hajómodellezõ Világbajnokság alkalmából népmûvészeti és képzõmûvészeti kiállítást és vásárt szervezett az Orosháza-Gyopárosfürdõért Idegenforgalmi Egyesület. Az Értékeink címû tárlat megnyitójára július 26-án, 17 órakor került sor a Gyopárosi Mini Galériában. Nagy Lászlóné egyesületi vezetõ elmondta, a galériában minden évben szerveznek kiállítást. Azonban ez az idei más, mégpedig azért, mert a modellezõ világbajnokság miatt most sokkal több embernek meg tudják mutatni az orosházi és környékbeli alkotók munkáit. A bajnokságra körülbelül 400 külföldi érkezik Gyopárosfürdõre – többek közt Thaiföldrõl és Új-Zélandról is. A kiállítás Békés megyeiek alkotásaiból áll. Bemutatja hímzéseit az Orosházi Díszítõmûvészeti kör, mellettük Csorvásról, kézi szövõmûhelyébõl néhány darabot elhozott a Hudák család is. Andrékó Pálné Kardoskútról érkezett a tárlatra csuhéból készült

FOTÓ: MELEGA KRISZTIÁN

Az Orosházi Díszítõmûvészeti Kör is bemutatta szebbnél szebb munkáit

Folyik a csemegekukorica betakarítása Békés megyében, spe-

ciális csemegekukorica betakarító géppel, ami egészben, csuhéval töri le a kukoricacsövet. Az idei évben a csapadékos idõjárásnak köszönhetõen kiváló minõségû a termés, és a hektáronkénti 15 tonnával a mennyiség is jónak mondható. A betakarítást a napokban kezdte el az Orosfarm Zrt., ahol 100 hektáron vetettek csemegekukoricát.

Múlt héten tombolt a kánikula, több napon keresztül harmadfokú hõségriadót rendeltek el az országban. Majd jött egy hidegfront és 10-15 fokot csökkent a hõmérséklet. Ez a változás még az egészségeseket is megviseli, nemhogy a betegeket. Kovács Tibort, az Orosházi Mentõállomás vezetõjét arról kérdeztük, több volt-e a riasztások száma az elmúlt idõszakban. – A kánikula mindenkit megviselt, emelkedett-e a riasztások száma a hõség miatt? – Elöljárójában tudni kell, hogy az Orosházi Mentõállomáson munkanapokon egy eset- és négy mentõkocsi teljesít szolgálatot, szombaton három, vasárnap és ünnepnapokon pedig kettõ. Ha egy átlagos „mentõforgalmat” szeretnénk meghatározni, az naponta megközelítõleg 12-16 kivonulást jelent. Elõfordul több is, pedig nincs kézenfekvõ magyarázata: nincs front, sem tikkasztó meleg, vagy nagyon hideg. Elõfordul olyan is, hogy harmadfokú hõségriadó van érvényben, és még sincs több kivonulás egy átlagos naphoz képest. Ha valódi statisztikát szeretnénk kapni, akkor az országos adatokat kell alapul venni, hiszen 5 mentõautó vonulása nem azonos 770 mentõével. Az Országos Mentõszolgálat szóvivõjének tájékoztatása szerint a kánikula idején 20 százalékkal nõtt a kivonulások aránya. Az tény, hogy nagy hõség idején többet megyünk betegekhez, sérültekhez, de nem mindenkinek

az esete függ össze a tikkasztó hõséggel. Ha valakit megráz az áram, vagy megcsíp a méhecske és allergiás rá, az független mindettõl. – Mire kell figyelni a kánikula idején? – Nagyon kell figyelnie még az egészséges embereknek is arra, hogy ne tartózkodjanak sokat a tûzõ napon, fogyasszanak elegendõ folyadékot, lehetõleg könnyû nyári viseletet hordjanak, ha van rá lehetõség, akkor tusoljanak vagy mosakodjanak napjában többször is. A szív- és érrendszeri betegek mellett fokozottan veszélyeztetettek az idõsek és a gyermekek. – Okozhat-e problémát a nagymértékû lehûlés? – A hirtelen lehûlés inkább enyhülést szokott hozni, ez többnyire nem jelent kockázati tényezõt. Kovács Tibor elmondta: mindig akad olyan eset, amikor az emberi felelõtlenség okoz bajt. Volt, hogy valaki azért lett rosszul és kellett mentõt hívni hozzá, mert délben, a 40 fokos melegben dolgozott a kertben, pedig amúgy is beteges. Somodi Gyöngyi

Jég, vagy kánikula Az idõjárás változatlanul szélsõséges arcát mutatja, szinte állandó beszédtémává lépett elõ. Van-e kapcsolat napjaink idõjárása és a globális felmelegedés között? – errõl kérdeztük Aszalos István meteorológust, az Országos Meteorológiai Szolgálat Dél-alföldi Regionális Központjának munkatársát. – Ez nagyon összetett kérdés, melyrõl gyakran még a szakembereknek is ellentétes az álláspontjuk. Véleményem szerint a globális éghajlatváltozás sokkal összetettebb dolog, mint a pillanatnyi idõjárást meghatározó folyamatok. Az éghajlatot sokkal több tényezõ befolyásolja, mint a pillanatnyi idõjárást. Emiatt az éghajlati modellek, amelyek több 10, vagy akár 100 évre elõre bizonyos várható tendenciákat, trendeket becsülnek meg, eléggé pontatlanok és sokszor

egymással ellentétes eredményekre jutnak. – Nem gondolom, hogy összefüggés lenne a pillanatnyi idõjárás és a több 100, akár 1000 évet átfogó globális éghajlatváltozás között. Egy idõsebb kollégám, aki kb. 55 éve figyeli az idõjárási folyamatokat (fõleg a zivatarokat) azt mondta, hogy 20-30 évvel ezelõtt is voltak szélsõséges jelenségek, csak akkor még az információáramlás nem volt olyan gyors, mint napjainkban. – Van-e tudományos alapja a népi megfigyeléseknek? – Igen. Amióta vannak mûszeres méréseink, ki is mutatható, hogy a népi megfigyelések összeköthetõk sajátos idõjárási vagy éghajlati jellegzetességekkel. Az azonban tévhit, hogy ezek a dolgok kifejezetten egy adott naphoz kötõdnek, inkább az akörüli idõszakot kell vizsgálnunk. -ij-

Megkezdõdött... (Folytatás az 1. oldalról) A NAVIGA himnusza után – egy kis városnézést beiktatva – mindenki elindult a szálláshelye felé, hogy a világbajnokság elsõ versenynapján kipihenten állhasson rajthoz. Csütörtökön elkezdõdnek

az FSR-O és az FSR-H hajóosztály küzdelmei. Reméljük, az idõjárás kegyeibe fogadja a világbajnokságot, mi orosháziak ismerkedjünk ezzel a nagyszerû technikai sporttal és biztassuk a magyar csapatot. -cséjé-


MINDENNAPJAINK

4

Koltai Róbert rendezõként hallgat színészi vénájára. Azt szereti, ha kollégái új ötletekkel gazdagítják a sztorit. A nyolcadik filmjét forgató mûvésszel orosházi fellépése elõtt beszélgettünk filmes kalandozásairól. – Mi kell egy jó közönségfilmhez: mennyi pénz, mennyi tehetség? – Ez mind nagyon fontos: a pénz is, meg a tehetség, a jól eltalált összeállítás, tehát a színészgárda, a jó forgatókönyv, ezek a bázisai egy sikeres filmnek. Kell, hogy a forgatókönyv „álljon a lábán”, még akkor is, hogyha rögtönözünk késõbb az adott könyvbõl. A rendezõ egy nagy összehozó, a zeneszerzõtõl kezdve a díszlettervezõig, a színészekig, mindenkivel õ tartja a kapcsolatot,

FOTÓ: FOTÓ: KECSKEMÉTI KRISZTINA KRISZTINA

Koltai a csapatmunka híve

és mindezek fölött ott van a producer, aki biztosítja ennek az anyagi feltételeit. Most mondhatnám a filmjeimet, amiket 2,2 millió nézõ látott.

De ne én mondogassam magamról, hogy egy összetartó erõ vagyok. Inkább apukámról beszélek, aki sportember volt, sportvezetõ, és tudott csapatokat összehozni. Egy jó film nem más, mint mese, történet, jó forgatókönyv, jó csapat. És a csapatban mindenki benne van. Olyan munkatársakat kell összegyûjteni, hogy a dolog „muzsikáljon”. Vannak olyan rendezõk, akik otthon, az íróasztal mellett nagyon ügyesek. Nekem általában az kell, hogy meglássam a színészeimet, és mert magam is az vagyok, azt a részét tudom jól mozgatni. Alig van olyan filmem, ami ne lenne tele jobbnál jobb színészi alakítással. A Sose halunk meg, a Szamba, a Csocsó, a Világszám, A miniszter félrelép, vagy az Ámbár

Pályázat

FOTÓ: RAJKI JUDIT

Hittan és egészséges életmód A múlt héten öt napon át élvezhették a napközis hittantábor foglalkozásait a város katolikus csemetéi a Kazszer Teniszklubnál. Fazakas Attila plébániai kormányzó, a tábor szervezõje elmondta, cél a hasznos kikapcsolódás mellett az is, hogy az egyházat, a pap személyét közelebb hozzák a fiatalokhoz. A gyerekek reggel 8-ra mentek, 9-kor pedig elkezdõdtek a foglalkozások, amik délután 4-ig tartottak. Több mint 50 apróság fordult meg a táborban, mely II. János Pál pápa életére volt felépítve. A hittanórák mellett volt kézmûveskedés és angol nyelvi oktatás, sõt teniszezés és úszás is. Fazakas Attila elmagyarázta, hogyan kapcsolódik mindez a valláshoz. – Ha II. János Pál pápa életét megfigyeljük, akkor láthatjuk, hogy nagyon sokat adott a sportra, modern

kifejezéssel élve az egészséges életmódra. Síelni járt, hegyeket mászott, sõt még kenuzott is. Ezért arra gondoltunk, hogy itt, a nyári táborban az õ példáját követjük mi is, természetesen a helyi sajátosságokat kihasználva. Így igyekeztünk olyan sportolási lehetõségeket biztosítani, melyeken keresztül

Agyag és íj Öt hasznos és vidám napot tölthetett 40 gyerek a múlt héten Gellértegyházán. A Történelmi Gellértegyházáért Alapítvány szervezte a hagyomány- és mesterségõrzõ napközis tábort. A résztvevõk bepillantást nyerhettek a fazekasság rejtelmeibe a mezõtúri Hornyákné Sila Katalin fazekas népi iparmûvésznek köszönhetõen. Lehetett íjászkodni is az Orosházi Íjász Egyesület jóvoltából. Vereczkei László (békéscsabai Kézmûves Szakiskola) irányítása alatt pedig két külsõ ke-

mence épült fel az ebben gyakorlatra vágyó felnõttek munkája nyomán. – Mindemellett a táborozók különbözõ foglalkozásokon vesznek részt: tanulhatnak az õsi magyar állatokról, a rovásjelekrõl. Természetesen a szórakozás, a játék, a pancsolás sem hiányozhatott. A tábor végére élményekkel, sikerekkel és barátságokkal gazdagabban térhettek haza a gyerekek – tudtuk meg Muszka Kálmántól, az alapítvány kuratóriumi elnökétõl. mkk Képgaléria: www.oroscafe.hu

tanár úr se szégyellni való. – Milyen „csapatvezetõnek” tartja magát? Mennyire diktatórikusan rendez, mennyi szabadságot ad? – Hát, ez a feladat! Hogy ne egy parancsnok ordibáljon, hanem egy csapattag, akinek nyitottnak kell lenni mások jó pillanataira, jó ötleteire. Ez az igazi titok. Ugyanakkor nagyon keménynek is kell lenni, hogy kézben tartsa a dolgokat. Az ember azzal, hogy kikkel dolgozik együtt, már sok mindent eldöntött. Tehát olyanokkal, akik értenek engem, akik tûzbe mennek értem. Csak ennek van értelme, a többi számomra nem mûvészet, nem színészet. A mi munkánkhoz hozzá tartozik, hogy legyen benne öröm. Mert örömöt szerezni a nézõknek, vagy a tömegeknek csak úgy lehet, ha mi is örülünk közben, és azt megérzi a közönség. BIJ

a gyerekek ki tudnak kapcsolódni. Pénteken 4 órakor még nem ért véget a szórakozás. A tábor utolsó napjára a gyerekek mellett a szülõket és a család többi tagját is várták, egy amolyan családi délutánra. Sz.A. Képgaléria: www.oroscafe.hu

ZÖLD PONT A dohányzás miatt gyengébbnek, erõtlenebbnek érzed magad, mivel csökken a szívbe jutó oxigén mennyisége.

A Vörösmarty Mihály Tagintézmény és a József Attila Székhelyintézmény intézményegysége a következõ tanévben egy pályázatnak köszönhetõen újabb külföldi partnerkapcsolatokat támogató projektekbe kezdhet. Az orosházi gyerekek ezúttal osztrák, észt, bolgár és svéd iskolákkal dolgoznak együtt. Az Európai Unió 20 ezer eurós támogatást biztosít a pályázat megvalósításához, melynek címe Once upon a time, vagyis Egyszer volt, hol nem volt. A diákok a pályázatnak köszönhetõen a mesék birodalmába juthatnak el. A Vörösmarty tagintézmény emellett egy újítással lepte meg az internetezõket a közelmúltban, ugyanis az iskola mára már önálló, online formában is elérhetõ módon tájékoztatja az érdeklõdõket a lezárult és jelenleg futó projektjeirõl. Mindezt a www.comeni.us oldalon. A webhely nemcsak a Vörösmarty iskola anyagait tartalmazza, hanem linkek segítségével elérhetõk városunk minden oktatási intézményének hasonló nemzetközi pályázatai is. Sz.A.

Rippel Akadémia

FOTÓ: KECSKEMÉTI KRISZTINA

FOTÓ: MELEGA KRISZTIÁN

Õsi foglalkozásokkal ismerkedhettek a gyerekek

Július 19-e és 25-e között rendezték meg az Elsõ Gyopárosfürdõi Rippel Akadémiát. Az ötlet még tavaly augusztus 20-án merült fel, ekkor jártak városunkban a világhírû Rippel fivérek, és annyira megtetszett nekik a fürdõ, hogy úgy döntöttek, itt tartják mozgásmûvészeti táborukat. Összesen 21 gyermek vett részt a programon, délelõtt és dél-

után is voltak edzések, majd késõ délután a jól megérdemelt fürdõzés következhetett. A Rippel Akadémia zárásaként július 24-én, délután négy órától egy nagyszabású show-mûsort mutattak be a fürdõ Tószínpadán. Rippel Ferenc a tábor végén azt mondta: „Jövõre ugyanitt, ugyanekkor!” vk Képgaléria: www.oroscafe.hu

2010. július 30., péntek

Betti a Megasztárban A sok orosházi szavazónak is köszönhetõ, hogy Bakos Betti a „Ne add fel!” netes szavazás gyõzteseként lehetõséget kapott, hogy újra a Megasztár zsûrije elé álljon. Itt nem okozott csalódást, továbbjutott a

középdöntõbe. Orosháziként õ a második, hiszen Törköly Marci már korábban bejutott. Betti elõször Lady Gaga Speechless címû számát énekelte, amivel megnyerte a „Ne add fel!” versenyt. Mivel a zsûri kért egy magyar számot is, így Bartók Eszter búcsúdalával mutatta be tudását. – Sokáig hallgatták a lányt, majd Eszenyi Enikõ megállította, és annyit mondott: „Ez nem kérdés!” – és már nyomta is a pecsétet a papírra mondta Nicole, az édesanya. Betti augusztus elején utazik Budapestre egy hétre, ahol a többi középdöntõssel együtt éjjel-nappal énektanárok vezetésével tanul, készülve az újabb megmérettetésre. Melega

Túlélõtábor

FOTÓ: KECSKEMÉTI KRISZTINA

A Magyar Tartalékosok Szövetségének Orosházi Szervezete idén is rendezett túlélõtábort. Július 26-tól augusztus elsejéig számos program várja a fiatalokat Szentetornyán. Idén nyolc fiatal jelentkezett, köztük egy lány, Skorka Szilvia. Barátaitól hallott a táborról, s mivel szereti a katonasággal kapcsolatos dolgokat, jelentkezett. A programok közül legjobban a lövészetet várja. Szilvia rendõr szeretne lenni, ezért hasznosnak tartja az itt tanultakat. A hétfõi megnyitón Zalai Mihály önkormányzati képviselõ köszöntötte a fiatalokat. – Tájékozódás, ismerkedés katonai jármûvekkel, fegyverekkel, elsõsegélynyújtás, alaki foglalkozások, íjászat, lövészet – csak néhány azok közül, melyek itt lesznek. A táborban elsajátított ismeretek és képessé-

gek a civil életben is hasznotokra válhatnak. Ugyanakkor az a tudás (pl. tûzgyújtás), amit itt megszerezhettek, egy kicsit visszavezet benneteket abba a világba, amikor az embereknek mindennapi kapcsolatuk volt a természettel – hangsúlyozta Zalai. Antal László szervezõtõl megtudtuk, a tábor célja, hogy a fiatalok hasznosan, közösségben töltsék el szabadidejüket, ugyanakkor növeljék fizikai erõnlétüket. A megnyitót követõen a táborlakók a lövészettel ismerkedtek. Szûcs Ádám másodszor vesz részt a táborban, tavaly nagyon jó élményekkel tért haza, ezért jelentkezett idén is. Szereti a katonasággal kapcsolatos dolgokat, és rendõrnek szeretne tanulni. Somodi Gy. Képgaléria: www.oroscafe.hu


OKTATÁS, KULTÚRA

2010. július 30., péntek

Csoda helyen élünk Horgas Eszter a hét elején a Papp László Budapest Sportarénában a nyolcszoros Grammy-díjas Natalie Cole vendégeként zenélhetett. A fuvolamûvészt orosházi fellépésekor kérdeztük sikerrõl, boldogságról. – Szakmai sikerrõl szólva azt tartom fontosnak, hogy az ember önmaga lehessen, rájöjjön arra, mi az õ hangja, mi az õ útja, és azt kövesse, bármi áron. Hogyha ezt megtalálja, akkor akármit csinál az életben – legyen zenész, színész, festõ, asztalos, óvónõ – boldog ember lesz. Amikor elvégeztem a hagyományos iskolákat, kézenfekvõ lett volna egy út, ami egzisztenciálisan és mindenféle szempontból nagyon megfelelõ lett volna, csak nem én vagyok. Az akkori lépésem, hogy más zenei világok felé nyitok, nagyon vakmerõnek tûnt, de éreztem, hogy meg kell tennem. – Mondhatja a hétköznapi ember, hogy Önnek könnyebb boldogulni a tehetségével, elõnyös külsõvel... – Nem tartom magam kivételesnek. Azt hiszem, minden ember tehetséges, a nagy titok: rájönni, hogy miben. Az Árpád-kerti Kultur-Partyt az Orosháza Fesztivál folytatásaként szervezte meg a Petõfi Mûvelõdési Központ július 24-én. Az este két koncertjét az idõjárás miatt nem az Árpád-kertben, hanem a mûvelõdési ház színháztermében tartották. A helyi Délibáb zenekar kezdett, több magyar és külföldi feldolgozás mellett saját szerzeményeket is bemutattak. A színházterem kicsinek bizonyult Horváth Charlie koncertjére. Charlie és zenészei igazi profikhoz méltóan teremtették meg a jó hangulatot. Sorban jöttek legnagyobb

Amikor csodálattal hallgatják a hangszerjátékom, azt mondom, hogy a fuvolázás semmivel nem több, mint mondjuk jó tanárnak vagy jó asztalosnak lenni. Hiszen ugyanolyan nagy szükségünk van egy gyönyörû asztalra, vagy arra, hogy a gyerekeink jó kézben legyenek. Mindenhez kell érzékenység, szeretet, figyelem, hozzáértés és tehetség. Igen, az elõnyös külsõ valóban borzasztó nagy kedvezmény, és amikor látok olyan sorsokat és emberi utakat, hogy menynyi-mennyi nehézséggel kell megküzdeni, akkor megpróbálom ezt úgy kompenzálni, hogy próbálok segíteni, tenni másokért. – Nem csábították külföldön jobb lehetõségek? – Nagyon sokszor felmerült, hogy elmenjek a hazámból, hiszen kint sokkal több lehetõség van, sokkal több pénzért. Vajon miért mennek el Magyarországról elképesztõen tehetséges emberek? Azt hiszem, az egyik alapvetõ probléma, hogy ennek az országnak nincsenek meg a gyökerei. Nem tudjuk eldönteni igazából, hogy még mindig lovas nép vagyunk, vagy pedig Eu-

Plusz

FOTÓ: KECSKEMÉTI KRISZTINA

rópához akarunk csatlakozni. Pedig hihetetlenül értékes, de öntörvényû nép vagyunk: egyik pillanatban túlértékeljük magunkat, a másikban meg abszolút kiszolgáljuk a körülöttünk lévõ népeket. Ezért lehetünk történelmileg is olyan helyzetekben, hogy kiszolgáltatottá váltunk. Nagyon sok külföldi azt mondja, hogy ez egy csoda hely, egy csodálatos nép, és igazuk van. Én is, és nagyon sokan, azért nem megyünk el, mert hiszünk abban, hogy ez tényleg egy csoda hely, csodálatos emberekkel. Csak hát az embereknek kéne irányítani ezt az országot. Az igazi embereknek. Helyén kéne értékelni magunkat, mert van miért. ImreJ.

Charlie

Szakmai fejlesztés. slágereik: Jég dupla whiskyvel, Az légy, aki vagy, Nézz az ég felé és a többi. A közönség végig tapsolt, énekelt. Jó lett volna persze, ha kint van a koncert, de az égiek most nem

ezt akarták. Reméljük, hogy augusztus 7-én a Budapest Ragtime Band már nem szorul a falak közé. Kép, szöveg: Melega Bõvebben: www.oroscafe.hu

Közszereplõket parodizál A Showder Klubból jól ismert Beliczai Balázs az Orosháza Fesztiválon Badár Sándorral közösen lépett fel. Érdekes egyéniség, különleges parodista, aki amellett, hogy történeteivel szórakoztat bennünket, kifogástalanul utánozza a magyar közélet szereplõit. Baló György magyar hangjával, Beliczai Balázzsal, alias BB-vel a kezdetekrõl, a népszerûségrõl, a poénok születésérõl beszélgettünk. – Hogyan kezdõdött humorista pályafutása? – Egy idõben gyakran jártam törzshelyünkre, a Godot Dumaszínházba nézõként. Láttam egy felhívást, hogy bárki kipróbálhatja magát. Gondoltam, ha bárki, akkor én miért ne. Belevágtam, azóta pedig visszahívnak. – Már gyerekkorában voltak jelek, hogy ez lesz a vége? – Igen. Már általános iskolában parodizáltam a tanárokat. Természetesen csak akkor, amikor nem voltak jelen... Késõbb, amikor hallottam egy érdekes hangú politikust vagy közéleti személyiséget, ösztö-

Az önkormányzat pénzügyi osztályán dolgozók az intézmények vezetõivel együttmûködve tavaly több sikeres pályázatot adtak be az Oktatási és Kulturális Minisztériumba. Ezek között szerepelt több olyan is, ami a pedagógusok számára jelent nem kevés pluszpénzt. Az orosházi általános iskolák tanárai számára 22 millió forintot sikerült elnyerni. A halmozottan hátrányos helyzetû diákokat oktató pedagógusok között például a most lezárult tanévben több mint 6 millió forintot osztottak szét. Tavaly a hátrányos helyzetû diákok oktatására 4 millió forint pályázati pénzt nyert a város. A felzárkóztató oktatás támogatása mintegy 1,5 millió, az esélyegyenlõségi támogatásra pedig majd 3 millió forintot kaptak az intézmények. Emellett szép összeget sikerült az osztályfõnököknek is kiharcolni, így õk 3,5 millió forintnyi pótlékon osztozhattak. Azok a tanárok is kaptak pluszpénzt – összesen 232 ezer forintot –, akik sajátos nevelési igényû diákokkal foglalkoznak. A legnagyobb összeget, 12 millió forintot teljesítménymotivációs pályázaton nyerték el a pedagógusok részére. A 2010-es évben újabb nyertes pályázatoknak köszönhetõen jutottak pénzhez a tanárok. A évenkénti pedagógus továbbképzésekre is pályáztak az idén. Ansz

nösen megpróbáltam utánozni a hangját. – Környezete hogyan viseli a poénáradatot? Vagy más a magánélet és más a fellépés? – A magánéletben általában takarékon vagyok, tartogatom magam a színpadra. Annyira nem szoktam tobzódni civilben, hogy a családtagjaim azt mondják: „Na most már elég volt, Balázs!” Szeretek szerény lenni, ha társaságban vagyunk. Inkább figyelek, begyûjtöm a motívumokat, és a színpadra lépve – amikor tényleg mindenki rám figyel – nyugodtan kiteljesedhetek. – Hogyan születnek a poénok? – Mindig nyitott szemmel járok. Figyelem a közéletet, olvasom az újságokat. Gyakran elõfordul, hogy az emberek megállítanak az utcán és ellátnak „jó tanácsokkal”, hogy mi legyen a következõ mûsorban.

Nem árt odafigyelni ezekre! – Hogyan viseli a népszerûséget? – Jól, mert nem vagyok celeb kategória. Gondolom, egy popénekes vagy egy valóság show sztár több inzultusnak van kitéve, mint én. Persze ez nyilván attól is függ, hogy milyen közegben jelenik meg az ember. Más nappal egy város sétálóutcáján, mint éjszaka a villamoson közlekedni. – Tanítónak készült, de végül nem lett az. Elõfordulhat, hogy egyszer tanítani fog? – Nem valószínû. Nagyon nagy felelõsség gyerekeket tanítani. Más dolog kiállni harminc percet viccelõdni, mint tanítani negyvenöt percet komolyan – természetesen a tréfát nem teljesen félretéve –, szem elõtt tartva a tanagyag átadásának célját. – Járt már korábban városunkban? – Igen, tavaly felléptem már itt. Fantasztikusan jó volt a közönség, nem az a „vállalati bulis”. Kellemes élményeim vannak Orosházáról. Somodi Gyöngyi

A tavalyi évben benyújtott pályázatoknak köszönhetõen a város óvodáinak és iskoláinak szakmai és informatikai fejlesztésére több mint 10 milliót nyert az önkormányzat. Mintegy 3 millió forintot költhetett erre az orosházi napközi otthonos óvoda. Természetesen volt helye a pénznek, melybõl leginkább játékokat vásároltak a kicsiknek. Ezek közt van vakond golf, homokozó és vizes asztal, zenedoboz, festõ ablak játék, talpérzékelõ korong, fogós nagyító doboz és Tai Chi egyensúlyozó is. Az Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz benyújtott pályázat segítségével az általános iskolák 4 millió forintot fordíthattak még szakmai és informatikai fejlesztésre. Õk a tanuláshoz hasznos eszközökkel, többek közt olyan interaktív tananyagokkal is gazdagodtak, melyekkel izgalmasabb és könnyebb a tanulás. Emellett a technikai fejlesztésre is nagy hangsúlyt fektetett a pályázó önkormányzat. Hangfalak, webkamerák, digitális fényképezõgép, fénymásoló és mini PC töltõkocsi is volt a „csomagban”. A Táncsics gimnázium a pályázaton 3, 7 millió forintot nyert. Õk ebben az értékben kaptak eszközöket, köztük 5 digitális fényképezõgépet (darabja 180 ezer forint volt), valamint 3 db 400 ezer forintos fénymásolót. Sz.A.

5

Veteránok vonultak A pénteki felvonulás és a szombati 170 km-es túra után vasárnap a jármûvek kiállításával zárult a nemzetközi veteránjármû- fesztivál, és ennek részeként a IX. Horváth Károly emlékverseny. A Technikai Sportok Egyesülete kétévente rendezi meg a találkozót. Fület gyönyörködtetõ pöfögés, múltat idézõ kipufogófüst, és rengeteg tiszteletre méltó korú gépcsoda. Ezt hallhatták és láthatták az érdeklõdõk. A szervezõktõl megtudtuk, 76 jármû érkezett a fesztiválra, és közel 200 ember vett részt szervezõként és résztvevõként, többek között a 170 kilométeres túrán is. A versenyzõk Orosházáról indultak, Dombegyháza volt az úti cél, majd Tótkomlós érintésével jöttek

vissza Orosházára. Vasárnap a jármûvek Kossuth utcai kiállításával zárult a fesztivál. Amíg az Orosházi Fúvószenekar térzenével szórakoztatta a kilátogatókat, addig a közönség két kategóriában szavazhatott a legszebb jármûvekre. Az autók közül Hargitai Gyula Bentley-je (képünkön), a motorok közül Mátyus György motorja nyerte el a legszebbnek járó díjat. – Nagyon jól sikerült ez a három nap, a versenyzõk pozitív viszszajelzéseket adtak. Ekkora meleg nem volt bekalkulálva a programba, ez megnehezítette a szervezõk és a résztvevõk dolgát is. De úgy érzem, megérte végigcsinálni, hiszen nagy siker volt – mondta Pántyéné Horváth Klára, az egyesület tagja. R. J.

FOTÓ: RAJKI JUDIT

Piacképes tudás A Kodolányi János Fõiskola Orosházi Oktatási Központja pótfelvételit tart vendéglátó és idegenforgalmi szakmenedzser felsõfokú szakképzésére nappali tagozaton, a turizmus-vendéglátás, valamint a gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakokra távoktatásban. A végzett hallgatók 74 százaléka a diplomaszerzést követõ 6 hónapon belül talál állást – mondja dr. Janowszky Sándor igazgató annak bizonyítékaként, hogy piacképes tudást kínál a Kodolányi. – Kiváló oktatógárda, számtalan minõségi díj és egyedülálló eszközpark garantálja, hogy az intézményben megfelelõ elméleti és gyakorlati tudást szerezzenek. Idegenforgalmi szakmenedzser képzés keretében olyan tudás birtokába kerül a hallgató, amely diplomásként képessé teszi vezetõi, közép- és felsõvezetõk mellett idegenforgalmi szakreferensi tevé-

kenység végzésére. A gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon elismert és tapasztalt szakemberektõl sajátíthatja el a gazdasági problémák megoldásának piacorientált eszköztárát. Ajánlott ez a szak azoknak, akik gazdasági, tervezési, pénzügyi, humán erõforrásmenedzsment területen szeretnének elhelyezkedni. A turizmus-vendéglátás alapképzési szakon távoktatás keretében utazásszervezés és értékesítés, turizmus földrajz, turizmus marketing, turisztikai vállalkozások pénzügyi és menedzsment ismeretei, etikett és protokoll, gazdasági jog, gazdasági alapismeretek tanulhatók. Választható szakirány a szállodaszervezés, a vendéglátás-szervezés, a turisztikai termékek és vállalkozások. Az utolsó tanévben 15 hét a gyakorlat, amely a több mint kétszáz gyakorlóhelyi partner egyikénél lehetséges.


6

HIRDETÉSEK

2010. július 30., péntek


AKTUÁLIS

deztük rd r é k g e M Szabó György – Mi elég n e h e z e n. Fõleg a fele s é ge m , mert õ sajnos beteg. Panelben lakunk, ott még melegebb van. Szerintem idén nincs is igazi nyár, hiszen vagy kánikula van, vagy hirtelen lehûl a levegõ. Ez rám is rossz hatással van, ugyanis volt egy infarktusom, így a hideget nagyon megérzem. A szélsõséges idõjárásnak biztos a globális felmelegedés az oka. Én lassan 70 éves leszek, de ilyen szélsõséges idõjárást korábban sosem tapasztaltam.

Pro gramok Képzõmûvészet: – „A mi templomunk” címû kiállítás. Evangélikus Gyülekezeti ház. Július 25-tõl augusztus 20-ig, munkanapokon 8–16 óráig. A kiállítás célja, hogy több képzõmûvész által különbözõ látásmódban mutassák be a gyülekezet evangélikus templomát, illetve az egyházközségi épületeket. – „Mutasd meg egy festményed, alkotásod!” címmel nyílt napot szervez az Orosházi Képzõmûvészeti Közhasznú Egyesület. Orosházi Festõk mûterme (Zombai utca 63.). Augusztus 1., 16 óra. – Belankáné Hopka Margit, Baráthné Hopka Ágnes és Szeriné Rein Rózsa orosházi alkotók kiállítása. Petõfi Mûvelõdési Központ színháztermi elõcsarnoka. Augusztus 2-a és 15-

Aprók Az Arany János utcában családi ház eladó. +36 (30) 563-2105 Betonvágás, antik téglaszeletelés, csempevágás, földdöngölés, földfúrás oszlopoknak. +36 (30) 2 365-281. Utánfutó és Építõipari Kisgép Kölcsönzõ

7

Újra díjugrató

Ön hogyan viseli az idõjárás szélsõségeit? Papp Józsefné – A hidegfront engem nagyon leg ye n g í t , sõt szédülni is szoktam miatta. A család többi tagja jól viseli, mert õk még fiatalok. Ennek az idõjárásnak – úgy gondolom – a globális felmelegedés lehet az oka. Szerintem az a baj, hogy sajnos, nem úgy bánunk az energiával, ahogy kellene. Különösen szélsõséges most az idõjárás. Régen volt tavasz, nyár, õsz és tél, most meg nincs csak tél meg nyár. e között. A kiállítást augusztus 2-án 17 órakor Koszorús Oszkár nyitja meg. Táborok: – Bábozás tábor általános iskolásoknak. Augusztus 2-a és 6-a között. Szántó Kovács János Területi Múzeum. Info: 68/412-853, www.szkm.hu – Nyári játszóház. Augusztus 2-a és 13-a között. Justh Zsigmond Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára. Hagyományos nyári játszóház egy hónapon keresztül minden hétköznap 9-tõl 12-ig. Info: 68/412-075, http://ohkiskonyvtar.extra.hu/ Szórakozás: – Árpád-kerti Kultur-Party. Árpád-kert. Augusztus 7., 17 óra: Vásárfia címû gyermekelõadás Színkópé társulat elõadásában. 19 óra: Láma dalai koncert. 20.30: Budapest Ragtime Band koncert.

Benyó István – Ez a meleg, ami az elmúlt idõben volt, külön ö s e n megviselt. A hirtelen hõingadozást el tudom viselni. Ha dolgozik, mozog az ember, akkor nincs gond. Taxis vagyok, a kocsiban van klíma, ami sokat segít. Ha pedig nincs munka, akkor a fa alá, az árnyékba húzódom. Gyerekkoromban nem ilyen volt a nyár. Én körülbelül olyan 8 éve érzem ezt a változást. Azóta még roszszabbul bírom a meleget.

Benyovszky György – Megvisel minket ez a szélsõséges idõjárás. Méhészkedünk, és azt is befolyásolja. Sok emberre rossz hatással vannak ezek a gyakori változások. Engem nem zavar, még fiatal vagyok ahhoz, hogy engem is rosszul érintsen. Nem tudom, mi lehet ennek a szélsõséges idõjárásnak az oka. Magyarázzák az üvegházhatással, vagy most ezzel a vulkánkitöréssel. De hogy az igazi oka mi lehet, azt nem tudom.

Szombaton rendezték meg a korábban a rossz idõ miatt elhalasztott díjugrató megyei bajnoki forduló versenyeit a Bogárzói lovaspályán. A szervezõk ezzel egy tizenöt esztendeje létezõ ûrt töltöttek ki. A versenyben a B/0-tól a B/4-ig hat kategóriákban mutathatták meg tudásukat lovak és lovasok. A B/0-ban 90 cm-es magasságon kezdtek a kezdõ lovasok, aztán persze emelkedett a kategóriák sorszáma és ezzel együtt az akadályok magassága is, egészen 125 cm-ig. Mint Csontos Dominikától, az Orosházi Lovasegyesület díjugrató-szakosztályának vezetõjétõl (aki maga is ügyes lovasként mutatkozott be a versenyen) megtudtuk, az idei

rendezvény volt a kezdet. Ezután évente – ha lehetõség lesz rá, többször is – Orosházán adnak randevút egymásnak a díjugratók, és terveik szerint nem „csak” megyei szinten. A szakosztály ezen törekvése mellett az OLE vezetõsége teljes mellszélességgel kiáll. A nap programját színesítette két ügetõverseny, és tervben volt két, ugyancsak megyei galopp futam is. Sajnos ez utóbbiak elmaradtak, mert különbözõ okok miatt több, elõzetesen nevezett lovat nem tudtak gazdáik elhozni. Ettõl eltekintve a lósport szerelmesei jól szórakoztak, és a lényeg: visszatért Orosházára a díjugratás! -cséjéKépgaléria: www.oroscafe.hu

Indul az átváltozás!

Két hölgy hat héten keresztül élvezheti azokat a „munkálatokat”, melyek segítségével szebbek, csinosabbak és stílusosabbak lehetnek. A kényeztetés – masszázs és sminkelés – mellett kemény munka, edzés is várja õket. Mindezt az Orosházi Média Kft. által szervezett átváltoztató mûsor, a Mindig nõ! keretében. A két hölgyet, Szarka Krisztinát és Ladnyik Nórát szakemberek – többek közt kozmetikus, fodrász, öltözködési tanácsadó, masszõr és edzõ – veszi kezei alá. Krisztina 37 éves, egy 2 éves kisfiú édesanyja. Õ azért jelentkezett a meghirdetett átváltoztatási lehetõségre, mert szeretné visszanyerni régi önmagát, és ezzel az önbecsülé-sét is. – Kisfiam születése óta 12-15 kg súlyfelesleg halmozódott fel rajtam, amitõl eddig nem

sikerült megszabadulnom. Ez testi, de fõként lelki kínokat okoz számomra – árulta el. Nóra 27 éves, egy hét hónapos kislány édesanyja. – Nagyon boldogok vagyunk a párommal, de sajnos, a szülés után a súlyfelesleg rajtam maradt. Így, hogy anyuka lettem, és emellett 7 kilóval nehezebb, nem tudom, hogy milyen frizura és stílus állna jól nekem – mondta. A kisgyerekes anyukák átváltozását hétrõl hétre figyelemmel kísérheti az OrosCafé.hu-n, és augusztus 13-ától a

városi tévében is péntekenként a Híradó után. Az elsõ alkalommal a hölgyek kemény, izzasztó edzõtermi munkáját nézheti meg. A mûsor támogatói: Suntastic Szépségszalon, Lizor divatáru, Eri és Andi nõi fitness center. Sz.A.

FOTÓ: RAJKI JUDIT

2010. július 30., péntek

Napszúrás, hasfájás A nyári meleg sok veszélyt rejt a kisgyermekek számára – hívja fel a figyelmet Szávics Krisztina ifjúsági védõnõ. – Hogyan napoztassuk a kicsiket? – A piciknél feltétlenül használni kell legalább 30-as, de inkább 50-es faktorú fényvédõ krémet. Õket csak fél 10 elõtt és 5 óra után vigyük a napra. A kicsi gyerekeket, fõleg a kisdedeket, a csecsemõket szûrt fényben, tehát mindenképpen fa alatt kell napoztatni. A szemük is sokkal érzékenyebb, mint a felnõtteknek. Nem napszemüvegre, hanem olyan kalapra van szükségük, ami eltakarja a szemet. – Mivel pótoljuk a folyadékot? – A kisgyerekek szervezete több folyadékot tartalmaz, mint a felnõtteké, hiszen míg náluk 80-85 százalék a víz, a felnõtteknél ez „csak” 70 százalék. Egy pici gyereknek a napi folyadékbeviteli szükségletét úgy lehet meghatározni, hogy egy kilogramm testsúlyhoz 150 ml folyadékot számolunk. Ez elsõsorban a babákra vonatkozik, az õ testsúlyuk 15 százalékát folyadékkal kell pó-

tolni. Ez a folyadék elsõsorban ásványvíz legyen, olyan, ami csupán 500-1000 mg ásványi anyagot tartalmaz. Csecsemõknek pedig csak forralt, lehûtött vizet adjanak. – Hogyan kerülhetjük el a nyári gyomorrontást, ételmérgezést? – Ha viszünk magunkkal ételt, azt vagy hûtõtáskába rakjuk, vagy száraz ételeket pakoljunk, olyanokat, amik tojást nem tartalmaznak. Kicsi gyerekeket ne etessünk az utcán, ehhez mindenképpen otthoni körülmények szükségesek. – Veszélyt jelentenek a rovarcsípések? – Nagyon kell vigyázni, hisz a csípések súlyos bõrproblémákat okozhatnak. A kullancs jelent még veszélyt, bár fertõzött kullancsok inkább a Dunántúlon és az Északi-középhegységben jellemzõek. Létezik ellenük védõoltás, amit már egyéves korban megkaphatnak a gyerekek, ha kéri a szülõ. A Lyme-kór ellen nincs védõoltás, azonban ha idõben észreveszik, akkor antibiotikummal jól kezelhetõ. nesz

K utyaszorító Kefir fiatal, komondor jellegû kan kutya. A Szabó Dezsõ utcán találták, egy árokban feküdt mozdulatlanul, a volt gazdája nem kereste. Nagyon szófogadó, remek házõrzõ, barátságos, szép kutya. Gazdát keresünk hathetes kölyköknek is. Tel.: (70) 619-2307. www.oroshaziallatvedok.hu


SPORT

8

A Stílusé a 8 millió Hosszú huzavona után eldõlt, hogy az OKSC-tõl korábban zárolt 8 millió forintot az Orosházi „STÍLUS” Szabadidõ Kör nõi kézilabda-szakosztálya kapta. A kulturális bizottság július 20-án döntött közel 3 órás vita és meghallgatás után. A képviselõ-testület többsége az eredménytelenségre hivatkozva korábban az OKSC-tõl 8 millió forintot zárolt. Mivel a városban két klub is jogot szerzett az NB I/B-s tagságra, így dönteni kellett, melyik kapja a pénzt. A kulturális bizottság július 20-án ülésezett. Elõször Bodrogi Béla, az OKSC elnöke ismertette a klub anyagi és szakmai helyzetét. Jelezte: a csapat magjával rendelkeznek, ha a bizottság pénzt ad, indulnak. Elmondta, az ifinél és a serdülõnél kellene 13-14 éves lányokkal feltölteni a keretet, ami szakmailag nem jelent nekik hátrányt, hiszen eddig is nagyobbak között edzõdtek. Kiderült, a klubnál jogilag sincs minden rendben, ám ezeket orvosolni fogják. Az Orosházi „STÍLUS” Szabadidõ Kört Károlyfalvi Elemér elnök mutatta be. Dancsó Attila szakosztály- igazgató elmondta: az NB I/B-s induláshoz az OKSC-tõl leigazolták a komplett serdülõ- és ificsapatot, emellett 8 felnõtt játékosuk van. A felnõttcsapatot Hódmezõvásárhelyrõl töltik fel, az utánpótlás terén pedig együtt kívánnak mûködni az OKSC-vel. Dr. Dancsó József alpolgármester szerint fájdalmas helyzet, amikor egyesületek ugyanarra a tevékenységre pályáznak, és az együttmûködés hiánya miatt külsõ döntéshozóknak kell rendet vágni,

ám ezt a helyzetet az OKSC kiesése idézte elõ. Az MSZP-s Bogdánffy Csaba viszont úgy vélte, az egész ügy nem szólt másról, mint Bodrogi Béla eltávolításáról és egy civil egyesület életébe való drasztikus beavatkozásról. Végül nagy vita után Zalai Mihály bizottsági elnök ismertette a javaslatot: – Már kialakult helyzetet kell rögzíteni, a játékosok zöme átigazolt az OKSC-bõl a Stílusba. Mivel itt szinte kizárólag orosháziakról van szó, így õket támogatni kell. Ám az utánpótlás-játékosok az OKSCben kívánnak maradni, így mindkét klubnak további mûködést kell biztosítani – mondta, majd 4 igen és 1 nem szavazattal elfogadták az elõterjesztés „B” változatát. Eszerint az OKSC évi 12 milliót, míg a Stílus 2010. december 31-ig 8 milliót kap a várostól. Németh Béla polgármester szerint a döntéssel az utánpótlás-nevelés is megmarad, de a versenysport is a helyére kerül. A két klub elnöke így értékelt: Bodrogi Béla, OKSC: – Felkészültünk erre, ez már eldöntött tény volt. Az utánpótláscsapatok megkezdik a felkészülést a bajnokságokra és a tornákra. Értelemszerûen viszszalépünk az NB I/B-bõl, anyagiak híján nem tudunk elindulni. Károlyfalvi Elemér, Stílus: – A következõ napokban megtesszük a technikai jellegû lépéseket. Az NB I/B-s felnõtt-, ifjúsági és a serdülõbajnokság mellett neveztünk a felnõtt megyei elsõ osztályba. Tatai Tamás vezetõedzõ irányításával a játékosok elkezdik az alapozást. Melega Bõvebben: www.oroscafe.hu

Vb és Eb érmesek

Edzõmeccsek futószalagon Az Orosháza FC labdarúgócsapata megkezdte a felkészülést az NB II-es küzdelmekre. A kemény edzések mellett futószalagon játsszák az elõkészületi mérkõzéseket. Július 21-én az NB I-es Szolnok látogatott a Mátrai-stadionba. Mindkét csapat elõtt több lehetõség

adódott, de gól nem született, így OFC – Szolnok 0 – 0. Július 24-én a Tisza Volán NB IIIas együttesét fogadta az Orosháza FC. Az elsõ félidõben ötletes játékkal Szabó és Buza góljaival magabiztos elõnyt szerzett csapatunk. A második játékrészben a

OFKSE: gyõzelem OFKSE – Románia (junior) 31 – 30 (15 – 17) Orosháza: HERJECZKI Mazic 2, Kovács A. 2, Kardos, LÓKODI 8, Kósa, Balda 4, Szikora, KOVÁCS R. (kapusok), Raffai, BAJUSZ 6, Berta, Gazsó 1, Dunkl, Varga, PÁNCZÉL 4, Papp, ORSZÁGH 4, Varsandán Á. Edzõ: Füzesi Ferenc. Múlt pénteken rekkenõ hõségben játszotta az õszi szezonra készülõ OFKSE NB I-es csapata elsõ elõkészületi mecscsét a román juniorválogatott ellen. A Füzesi-legénység a teljes, bõ kerettel várta a kezdõ sípszót a Táncsics-csarnokban. A mieink két hét erõnléti edzéssel kezükben, lábukban léptek pályára, míg az ellenfél játékosai néhány nappal a junior-Eb elõtt, „meccsre kihegyezve” érkeztek. A gólok sorát Kovács Attila nyitotta meg, majd õ is folytatta. 2-1 után jött két peches gól, az 5. percben már vendégvezetést mutatott az eredményjelzõ. Látszott az orosházi csapat játékán, hogy az alapozás közepén járnak. Támadásban és védekezésben is csikorgott kissé a gépezet. Ugyanakkor láttunk nagyon szép dolgokat is a fiúktól. Bajusz Attila magabiztosan értékesítette a büntetõ-

ket, és fel-felhördült a közönség egy-egy Lókodi-bomba láttán. Az egy-két gólos vendég elõny állandósult az elsõ félidõben. A második játékrészben még nagyobb iramot diktáltak a hazai játékosok. A jó erõkbõl álló román válogatott fiataljai azonban tudták tartani a lépést. A 38. percben sikerült egyenlítenünk. A hazai védekezés ekkor feljavult, több alkalommal sikerült labdát szerezni, és gyors kontrát indítani. Meg is lett az eredménye. A 45. percben már hazai elõnyt regisztrálhattunk. Ekkor a román szakvezetõ váratlant húzott. Csapata megnyitotta a védekezését, sõt néha szinte egész pályás letámadásba ment át. Óriási rohanás zajlott a pályán. A vendégeknek ekkor az egyenlítés is sikerült. A lefújás elõtt két másodperccel aztán egy szép átlövésgóllal Lókodi Gergõ állította be a végeredményt. Ekkor következett a meglepetés. A hõségben, gyilkos iramban megvívott kétszer fél óra játék után még következett 20 perc ráadás. Itt léphetett pályára az orosháziak két fiatalja, Varsandán Áron és Papp Krisztián, akik a jövõre nézve biztató formát hoztak. Csányi Bõvebben: www.oroscafe.hu

Sikeres vizsga FOTÓ: KECSKEMÉTI KRISZTINA

Július 16-án az idén világbajnoki és Európa-bajnoki dobogós helyezést elért orosházi sportolókat és sportvezetõket fogadta a polgármester a Városházán. Hétrõl hétre hozzák a kiváló eredményeket az orosházi sportolók, sportegyesületek. Nemzetközi versenyeken is bizonyítják edzettségüket, felkészültségüket. Az elmúlt versenyszezonban világbajnokságokon és Európa-bajnokságokon is több dobogós helyezést szereztek az orosháziak. Õket fogadta a polgármester. Németh Béla elmondta, kitûnõ eredményeket értek el sportolóink az elsõ félévben, úgy fogalmazott, büszkeségeinket köszöntheti most. Összesen 13 sportolót

köszöntöttek: Ambrus József (strandkézilabda), Csík Gábor (erõemelés), Csordás Attila (karate), Dimák Dávid (úszás), Hajdú Edit (karate), ifj. Zsiga Zsolt (karate), Kovács Ferenc (erõemelés), Kovács Vivien (erõemelés), Orbán Tibor (karate), Paksi Lóránt (karate), Szabó Ágnes (erõemelés), Szilasi László (karate), Vida Bernadett (karate). A sportolók élménybeszámolót is tartottak, és az edzõk – a karatésoktól Zsiga Zsolt, az erõemelõktõl Musztafa Imre – meséltek a versenyek hangulatáról. A sportolók emléktárgyat vehettek át Németh Bélától és Zalai Mihálytól, a kulturális bizottság elnökétõl eredményeik elismeréseként. -takaKépgaléria: www.oroscafe.hu

2010. július 30., péntek

Július 12-e és 16-a között rendezte meg a European Kyokushin Karate Organisation és a Dutch Kyokushin Karate Organisation a 43. nyugat-európai nyári edzõtábort a hollandiai Papendalban. 10 ország több mint 100 karatésa vett részt az elsõ számú világszervezet egyik legnagyobb rendezvényén. Az Orosházi Küzdõsport Centrum tagjai közül ketten – Koltai Gábor (képünkön) és Varga Mónika – edzették végig a helyenként maratoni hosszúságú, katonai kiképzéssel is felérõ tréningeket. Koltai Gábor elmondta, hogy kizárólag ebben a tábor-

ban van lehetõségük az európai tagoknak a 3., 4., 5. dan fokozat megszerzésére. A négy nap alatt összesen 14 edzésen vettek részt a tábor lakói. A vizsgázókat külön figyelemmel kísérték a vezetõ instruktorok, az aspiránsoknak mindennap mutatniuk kellett tudásukból. Alaptechnika, formagyakorlat, törés és küzdelem – ezek voltak napokra osztva annak a 24 vizsgázónak, akik 1. kyutól 5. danig szerettek volna elõrelépni. Megtudtuk, Koltai Gábor, az OKC karateszakosztályának vezetõje sikeres vizsgát tett Hollandiában 3. danra, és viselheti mostantól a sensei címet. vk

sok csere miatt megbomlott a csapat szerkezete, és a szegediek bátor játékkal folytatták a küzdelmet, ami Huszárik szabadrúgásgóljával a szépítéshez volt elegendõ: OFC – Tisza Volán 2 – 1. Július 27-én a megyei I. osztályú Tótkomlós fogadta a Kvasznovszky-legénységet. Csapatunk végig kezében tartva a mérkõzést, Pálinkó, Baranyai és Kerepeczki (11-es) góljaival biztosan nyert: Tótkomlós – OFC 0 – 3. Az OFC július 31-én, 11 órától a Makót látja vendégül a Mátrai-stadionban. Az NB II-es bajnokság augusztus 14-én indul, menetrend: www.oroscafe.hu -betkó-

Sporthírek Világkupagyõztesek.

Orvos Válogatottak Világkupája 12 ország részvételével (Ausztria). A Magyar Labdarúgó Orvos Válogatott eredményei: döntõbe jutásért: Magyar Orvos Válogatott– Brazil Orvos Válogatott 1:1 (11-es 4:3). Döntõ: Magyar Orvos Válogatott – Angol Orvos Válogatott 2:0. Így a Magyar Orvos Válogatott Világkupagyõztes lett. A csapat tagja volt: Dr. Kalmár Mihály (Orosháza), Dr. Durai Péter (Orosháza) és Szakács János (Szarvas).

Érmek.

Négy fiatal képviselte az Orosháza Úszó Egyesületet a tótkomlósi Rózsa Kupán. A 11 egyesület 150 verElõkészületi mérkõzések: senyzõje között a következõ Hódmezõvásárhely–Rákóczi szép eredmények születtek: Vasas SE 1-1. Rákóczi Vasas– Krámli Kristóf (2002) 66 2/3 Csongrád FC 3-2. Nagymá- m hátúszás: 6., 33 1/3 m mellgocs–Rákóczi Vasas 5-4. Rá- úszás: 8., 33 1/3 m gyors: 3., 66 kóczi Vasas–Kaszaper FC 5-1. 2/3 m gyors: 5., 4x33 1/3 m vegyes váltó tagjaként 1. hely. Benkõ Benedek (2004) 33 1/3 m gyors: 2., 4x33 1/3 m vegyes váltó tagjaként 1. Komjáti Nelli (2002) 33 1/3 m mellúszás: 3., 33 1/3 m hátúszás: 8., 33 1/3 Augusztus közepén kezdõdik m gyorsúszás: 9., 4x33 1/3 m a szingapúri ifjúsági olimpia, vegyes váltó tagjaként 3. hely. az orosházi birkózó, Kránitz Benkõ Barbara (2002) 33 1/3 Adrián 58 kg-ban indul. m mellúszás: 12., 33 1/3 m hátúszás: 13., 33 1/3 m gyors: 10. Magyarország két Emléktorna. XVIII. alkas z a b a d - lommal rendezték meg a Vizi k á r t y á t Lajos Labdarúgó Emléktornát. kapott bir- A fiatalon elhunyt kiváló játékózásban kosra így emlékeznek minden a szinga- évben volt játékostársai és bapúri ifjú- rátai. Végeredmény: 1. Barátsági olim- ság Orosfarm SC 7 pont, 2. piára, me- Kocka PC 6 p., 3. Mûv. Közlyet augusztus 14–26. között pont 3 p., 4. FC Turul 1 p. rendeznek. A megméretteté- Legjobb mezõnyjátékos: Berta sen az Orosházi Spartacus Bir- Gergõ (FC Turul). Legjobb kakózó Klub versenyzõje, Krá- pus: Mile János (Mûv. Köznitz Adrián (képünkön) is in- pont). Gólkirály: Torda Pál 6 dulási jogot szerzett a kötött- góllal (Barátság OSC). fogásúak 58 kg-os súlycsoportjában – kaptuk a hírt a Nyári Kupa kispályás labklubtól. A szingapúri megmé- darúgótornát rendeztek 13 rettetésen több mint 3500 fia- csapat részvételével. Végeredtal, 18 éven aluli sportoló ve- mény: 1. Retró Oilers (Oroshet részt. 26 sportágban, 201 háza), 2. Anno Sörözõ (Orosszámban avatnak bajnokot. háza), 3. Pet Bau (Orosháza-

Olimpián

Eperjes), 4. Joker FC (Nagyszénás), 5. Barátság Orosfarm SC (Orosháza), 6. Sportivó (Nagyszénás), 7. Szuperinfó Kovács Csapágy MMD (Orosháza), 8. Pince Club (SzékkuMegyei bajnokságot nyert az tas). Gólkirály: Nagy Dávid. Oh. Rákóczi Vasas U16-os serdülõcsapata. A teljesít- Falunapi labdarúgótorna ményrõl Bordás Sándor edzõ Kardoskút. Végeredmény: 1. nyilatkozott lapunknak. Sógorok (Orosháza–Tótkom– Az elmúlt nyáron vettem lós vegyes), 2. Sörpatika (Puszát a csapatot. A sok edzés és a taföldvár), 3. Anno Sörözõ gyerekek szorgalmas munkája (Orosháza), 4. Kardoskút, 5. a bajnokság végére meghozta AKG Rt. (Orosháza), 6. Kargyümölcsét. Az alapszakasz doskút Fiatalok, 7. Somogyi megnyerése után a rájátszást is Kft. (Kardoskút). sikerrel vettük. A megyei döntõben a Szarvas és a Szabadkígyós elõtt szereztük meg az elsõ helyet és az ezzel járó bajnoki címet. Az utánpótláskorosztályban az elsõdleges cél a képzés, de a gyerekek Labdarúgás számára mint motivációt, az Elõkészületi mérkõzések: eredményességet sem szabad Orosháza FC – Makó FC figyelmen kívül hagyni. Sajnos Orosháza, július 31., 11 óra – munkahelyi elfoglaltságom Orosháza FC – Gyulai T. FC miatt – e korosztálytól meg Orosháza, aug. 4., 18 óra kell válnom, a továbbiakban az OMTK-ULE utánpótláskaKispályás pusaival foglalkozom mint ka- Viszkok János Labdarúgó pusedzõ. Több mint 20 év ta- Emléktorna: Rákóczitelep, pasztalatát szeretném átadni a Sportpálya, július 31., 8 óra gyerekeknek. betkó

Bajnokok

Sportmûsor

2010/30. szám Orosházi Élet  
2010/30. szám Orosházi Élet  

Orosházi Élet

Advertisement