Page 1

O rosházi

Éle t

XV. évfolyam 4. szám

2010. január 22., péntek

INGYENES VÁROSI HETILAP

Drasztikusan csökkenõ állami normatíva

Mindenkinek kevesebb jut

Az elõzõ évekhez viszonyítva kevesebb állami normatívát tudnak lehívni az önkormányzatok feladataik ellátására 2010-ben. Orosházán sincs ez másképp, az elvonások nagy terhet rónak a városra és az intézményekre. Jelentõsen csökkent mind az önkormányzati feladatok ellátására, mind a szociális ellátórendszer mûködtetésére és a közoktatás területén is a lehívható normatíva összege. Az évek óta tartó csökkenést jól mutatja, hogy míg 2007-ben a három nagy terület ellátására mintegy 3 milliárd forint normatívát tudott lehívni az önkormányzat, addig idén hétszáz millióval kevesebbet, 2 milliárd 300 millió forintot. Ez a tavalyi összegnél félmilliárddal kevesebb, ám figyelembe kell venni, hogy a Mezgé fenntartását közben az önkormányzat átadta a megyének. Ha ez utóbbi hatását kiveszszük, akkor is 300 millió forint

a mínusz. A város lakossága folyamatosan csökken, kétszázzal kevesebben vagyunk, mint egy évvel ezelõtt (30.816 fõ volt 2009. január elsején), de valójában nem ez okozza a normatívák nagymértékû csökkenését, hanem az, hogy az egy fõre jutó állami normatív támogatás is lényegesen kevesebb lett. Mértéke nem követi az inflációt, az energiaárak emelkedését, az elmúlt évi áfa emelését és még sorolhatnánk, hogy mi mindent. A csökkenés oka, hogy egyre kevésbé járul hozzá az állam a feladatok ellátásához. De mennyi is az annyi a számok tükrében? – errõl kérdeztük Varga Endrét, a polgármesteri hivatal közgazdászát.

rinttal – megrövidített normatívából igyekszik talpon maradni. Az óvodának is kevesebb jut, bár igaz, hogy csökkent a gyerekek létszáma 65-tel, viszont a létszámcsökkenés egyáltalán nincs arányban a normatíva csökkenésével, hiszen 33 millióval kapnak kevesebbet az államtól. Az (összevont) általános iskolák is jóval szûkösebb normatívára számíthatnak, összességében mintegy 5 0

Milyen kampányra számíthatunk?

FOTÓ: MELEGA KRISZTIÁN

Munka 50 embernek

Félszázan jutottak munkához az orosházi kistérségben. A közmunkaprogram keretében 5 hónapig dolgozhatnak a kistérségi településeken. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium írta ki a pályázatot, aminek keretében 50-en vehetnek részt a közmunkaprogramban kistérségünkben – tudtuk meg az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása irodavezetõjétõl, Fejes Róbertnétõl. – A pályázatról december 14-én szereztünk tudomást, két nappal késõbb rendkívüli ülés keretében készítettük elõ, és december 23-án már be is adtuk. A feszes munkatempóra a január 4-i határidõ miatt volt szükség – mondta. A program január 15-én kezdõdött el, és június 15-éig tart – ez idõ alatt biztosít munkát a kistérség 50 lakosának. A megnyert támogatás összege csaknem 27 millió forint, melyhez mindössze 91 ezer forint önerõre volt szükség. A nyertes pályázatról Németh

Az önkormányzati feladatok ellátására – ide tartozik például az okmányiroda, a gyámhivatal mûködtetése, az építéshatósági, és a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok ellátása, a pénzbeli szociális juttatások kezelése is – idén az eredetileg igényelt összegnél 111 millióval kap kevesebbet a város. A tûzoltóság 13 millióval, míg a szociális területet ellátó Egyesített Szociális Intézmény is lényegesen – mintegy 39 millió fo-

Béla, az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása elnöke, Orosháza polgármestere a következõket nyilatkozta: – Hétfõn írtam alá az errõl szóló szerzõdést Budapesten. Mondanom sem kell, mit jelent ez annak az 50 embernek, akik így munkához juthattak. A társulás minden lehetõséget megragad annak érdekében, hogy segíthessen. A kistérség 10 településén fõként út- és járdatakarítást, zöldterület-gondozását, házi segítségnyújtást, településtisztasági feladatokat végeznek a közmunkások. Orosházán, Tótkomlóson, Gádoroson, Csorváson 6-6 fõ, Csanádapácán 7 fõ, Nagyszénáson, Pusztaföldváron és Békéssámsonon 5-5 fõ, Kardoskúton és Gerendáson 2-2 fõ vesz részt a közmunkaprogramban. A programon belül 1 programvezetõ, 6 brigádvezetõ, 8 szakmunkás, 4 betanított munkás és 31 segédmunkás dolgozhat. m

Ha valóban április 11-ére írja ki a köztársasági elnök az országgyûlési választás elsõ fordulóját, akkor már alig nyolcvan nap választ el bennünket ettõl a jövõnket meghatározó döntéstõl. Az utcákon, a médiában mind több a politikai üzenet, vagyis „élesedik” a kampány. Vajon milyen küzdelemre számítanak a pártok helyi prominensei? Dancsó József országgyûlési képviselõ (Fidesz) – A Fidesz olcsó és rövid kampányt szeretne a választások elõtt. Helyben is ezt tartom célszerûnek. Ennélfogva március 15-ét követõen kezdjük el kampányunkat, addig szeretnénk azt elérni, hogy minél több önkéntes csatlakozzon hozzánk, minél több emberrel kapcsolatot találjunk. Mindenki érzi azt, hogy most már végképp itt az ideje a változásnak, a Gyurcsány-korszakot le kell zárni. Be kell fejezni azt az ámokfutást, amelyet Gyur-

csány Ferenc fémjelez. Bár a visszatérését készítik elõ, úgy gondolom, ezen az idõszakon végképp túl kell már lépni. Mivel Gyurcsány meghatározó szereplõje az MSZPnek (4. a listájukon), így különösen tõlük minden eddiginél durvább, lejáratóbb és hazudozóbb kampányra számítok. Tudjuk, hogy náluk a pénz nem számít, s látjuk azt, hogy Varga Zoltán is kiváló tanítványa Gyurcsánynak, hiszen az MSZP-irodán kívánják üdülési csekkel sokadjára megvenni a nyugdíjasok szavazatát. Én egészen másként gondolkodom az embereknek fontos ügyekrõl. Tíz év alatt 1 millió új munkahelyet kell teremteni, és a mindennapok biztonsága érdekében rendet kell tenni Magyarországon. A választásokat meg szeretnénk nyerni, s minél nagyobb arányú a gyõzelem, annál nagyobb az esély a változásra, de az elszámoltatásra is. (Folytatás a 3. oldalon)

millió forinttal kevesebbre. Meglepõ változás az is, hogy a pedagógusok továbbképzésére eddig járt normatíva, ettõl az évtõl viszont már nem igényelhetõ. Lényegesen megnyirbálták a Táncsics gimnázium normatíváját is, 38 millióval kevesebbel kell számolnia az idén. Ez a drasztikus csökkenés egyértelmûen a normatívák csökkenésével magyarázható, hisz a gimnázium tanulói létszáma szinte évek óta állandó. Öszszességében elmondható, hogy a közoktatási normatíva az eredeti igényléshez képest 132 millióval lett kevesebb ebben az évben. A normatívákból kellene az intézményeknek fenntartaniuk magukat, ebbõl kellene finanszírozniuk mûködésüket, a bérköltséget stb., a kapott pénzbõl azonban ez lehetetlen, így az önkormányzatnak ki kell egészítenie azt, bizony nem kevéssel. Nem könnyû a helyzet, hisz az önkormányzat bevétele is megcsappant, köszönhetõen az állami megszorításoknak és a gazdasági válság következményeinek. Mint ahogy az ország, úgy a város is nehéz év elé néz. Somodi Gy.

5

Ha jöttök, lesztek...

2

Egy fórum utóhangjai

3

Szavazatszerzés vagy tájékoztatás?

4

Vállalkozók értékeltek

7

KRESZinfo

8

Sport: Karatés tervek

Villany nélkül Mindennapi életünkben megszokott dolog a különbözõ háztartási gépek használata és az, hogy egy mozdulattal világosságot teremthetünk lakásunkban. Azonban mint mindennek, ennek is ára van, melynek összege a villanyszámlával rendszeresen meg is érkezik. Vannak családok azonban, akik egyszerûen nem tudják (vagy nem akarják) kifizetni e számlákat, így otthonuk elõbb-utóbb sötétségbe borul, hiszen a szolgáltató többszöri felszólítás után „lekapcsolja” az áramot. Lapunk annak járt utána, városunkban mennyien kerültek vagy kerülhetnek ilyen helyzetbe. A témával kapcsolatos kérdéseinkre az EDF DÉMÁSZ Zrt. egyik, neve elhallgatását kérõ munkatársa válaszolt. – Mennyi jelenleg azoknak a száma a városban, akiket már többször felszólítottak (akár már az utolsó felszólítást kapták kézhez)? – Orosházán több mint

600 ügyfél kapott felszólítást számla kiegyenlítésére. – Mennyi a DÉMÁSZ kintlévõsége a nem fizetések miatt? Ez az összeg nõtt vagy csökkent az elmúlt évekhez képest? – A kintlévõség összege Orosházán 114 millió forint, mely meghaladja a korábbi évek hasonló idõszakában kimutatott tartozási összeg mértékét. (Folytatás a 2. oldalon)


ÖNKORMÁNYZAT/AKTUÁLIS

2

Fogadóórák Németh Béla polgármester: minden hónap elsõ hetének keddjén 13–16 óráig. Dr. Dancsó József alpolgármester: minden hónap második hetének keddjén 13–16 óráig. Molnár Béla alpolgármester: minden hónap harmadik hetének keddjén 13–16 óráig. Hegedûsné dr. Hegedûs Mária címzetes fõjegyzõ: minden hónap negyedik hetének keddjén 13–16 óráig.

Fejlesztési-vállalkozói fórum A Békés Megye Fenntartható Környezetéért Egyesület szervezésében január 15-én fórumra várták a cégek, vállalkozások, önkormányzatok képviselõit a mûvelõdési központban. A megjelenteket a Magyar Fejlesztési Bank gazdaságélénkítõ és hitelprogramjairól tájékoztatták a szakemberek.

Varga Zoltán önkormányzati miniszter köszöntõ beszédében kiemelte: nap mint nap arról hallunk, hogy tõkeszegények a vállalkozások, meKözérdekû lyeknek forráslehetõséget kell biztosítani. – Ez a találkozó telefonszámok abban segít, hogy a gazdasági Mentõk: 104 élet szereplõi megismerjék az Új Magyarország Fejlesztési Tûzoltóság: 105 Terv keretén belül és a banki Rendõrség: 107 szereplõkön keresztül azokat a Segélyhívó: 112 hitellehetõségeket, melyekkel Központi orvosi ügyelet: a vállalkozók fejleszthetik teOrosháza, Könd utca 59. vékenységüket – hangsúlyozta. Tel.: (68) 411-200 Aladics Sándor, a MFB vezérigazgató-helyettese Hétköznapokon: a hitellehetõségekrõl szólt. Mint mondta, a gazdasági élet 16 órától reggel 8 óráig. Hétvégén, illetve munkaszü- szinte minden szektorában kínálnak olcsó és hosszú lejáratú neti napokon: egész nap. fejlesztési forrásokat, így a vállalkozások, a lakosság és az önkormányzatok részére is. Eddig mintegy 240 milliárd forint hitelt folyósítottak ötPokorni Zoltán a Fi- ezer vállalkozás számára. A desz alelnöke látogat szakember kiemelte, Békés megyei cégek is éltek már a Orosházára január 22- fejlesztési hitel felvételével, én, pénteken. Látogatá- azonban a térség fellendülésésának témája az oktatás, hez többre lenne szükség, himint stratégiai ágazat. A szen a jövõt ilyen hitelekbõl nap folyamán több ok- érdemes fejleszteni. A vállalko-

PÁR THÍR

tatási intézményt is felkeres városunkban, többek közt a Kodolányi János Fõiskolát. A témában a délutáni órákban a sajtót is tájékoztatja.

Anyakönyvi hírek Megérkeztek Bartók Imre Norbert és Majoros Ágnes leánya: Nóra Kitti; Furka Károly és Gabnai Marianna leánya: Ramóna; Kulcsár László Tibor és Magola Helga leánya: Anna Helga; Bokros Zsolt és Veres Ildikó fia: Bence; Nagy Barnabás és Antali Noémi Zsuzsanna leánya: Szabina Gréta

Eltávoztak közülünk Lengyel Imre (1919); Valaczkai Imréné Simon Katalin (1932); Neller Pálné Csiszár Etelka (1930)

Traffipax Január 23-án, 24-én reggel 6 órától este 6 óráig, 29-én, 30-án és 31-én reggel 6 órától este 10 óráig mérnek Orosházán.

zások leggyakrabban technológiai fejlesztés miatt kértek hitelt, általában 10-15 év futamidõre. A tájékoztatón az is kiderült, hogy orosházi székhelyû vállalkozások eddig egymilliárd forintot vettek fel az MFB-tõl fejlesztésre. Agrárvidék lévén, Békés megyében érdemes élni az agrárhitelek lehetõségével is. E területen maximum egymilliárd forint a felvehetõ összeg, 15 év futamidõ, 3 év türelmi idõ és alacsony kamat mellett. Aladics hangsúlyozta, meglepõ számára az, hogy a Békés megyei önkormányzatok infrastruktúrafejlesztésre eddig nem igazán vettek fel pénzt, pedig a kedvezõ feltételek számukra is adottak, és általuk növelhetnék a foglalkoztatást, élénkülhetne a gazdaság, növekedhet-

ne az életszínvonal. Kurtán Zoltán, a holland-magyar DBH Group divízióvezetõje elmondta, ma Magyarországon pályázati forrásbõség van, ilyen még nem is volt. A szakember kiemelte, érdemes tehát pályázni, a lehetõségeket most kell megragadni, mert az Európai Unió 2013 után lényegesen kevesebb támogatást nyújt majd vidékfejlesztésre és infrastruktúrára, viszont annál többet fordít majd innovációra. Összegzésképpen elmondta, azok a vállalkozások, melyek fejleszteni akarnak, mindenképpen pályázzanak, viszont ne a pályázat indukálja a beruházást, hanem egy jó fejlesztési stratégia. A fórum további részében a szakemberek a felmerülõ kérdésekre válaszoltak. esgyé

A Fidesz orosházi csoportja – Molnár Béla városi elnök aláírásával – közleményben bírálta a fórumot. „Felhívjuk Varga Zoltán figyelmét a sikertelen fórum kapcsán, hogy az emberek szeretnék minél gyorsabban lezárni az Önök nyolcéves, az országot romba döntõ korszakát. Nem az Önök kampányában, hanem egy új kormány felállásában bíznak” – írják. „Az pedig megdöbbentõ számunkra, hogy Varga Zoltán az önkormányzatok ellehetetlenítése után gyógyírként további hitelek felvételét javasolja Orosháza városvezetõinek. Nemrég pedig arról gyõzködték a város közvéleményét évértékelõjükben, hogy vészesen eladósodik a település.” Erre így reagált a Békés Megye Fenntartható Fejlõdéséért Egyesület nevében Szin Jánosné elnök: „Volt egy program, aminek nem volt más célja, csak annyi, hogy két neves szakembernek módot adjon: tartsanak tájékoztatót a hitellehetõségekrõl és a kockázati tõkeprogramról – az orosházi önkormányzati miniszter pedig mondja el gondolatait. Minden normális helyen és idõben ez ennyiben is maradt volna. De nem 2010-ben, és nem Orosházán.” A sajtóközleményben Szin Jánosné visszautasítja a Fidesz azon állítását, hogy egyesületük „civilnek álcázott”, valamint, hogy a fórumon résztvevõk „szocialista mogulok” voltak. A közlemények teljes terjedelmükben olvashatók az Oroscafé-n.

Lakossági fórumok Lakossági fórumokat tart az MSZP orosházi önkormányzati frakciója a következõ idõpontokban és helyeken: 2010. január 28., csütörtök 17 óra Czina Sándor Tagintézmény (Orosháza, Ifjúság u. 9.) A fórum házigazdája: Burka László önkormányzati képviselõ 2010. január 29., péntek 17 óra Rákóczitelepi Közösségi Ház (Orosháza, Lorántffy u. 37.) A fórum házigazdája: Bogdánffy Csaba önkormányzati képviselõ A fórumokra, beszélgetésekre meghívták Varga Zoltán önkormányzati minisztert, országgyûlési képviselõt és Fetser János egyéni országgyûlési képviselõt is.

Nyílt levél Pleskó Pál Úr részére Tisztelt Elnök Úr! Több mint 20 éves – nem kis tanulságokkal és örömökkel teljes, MDF-ben töltött idõszakot lezárva – jelen levelünkkel, megszûntnek tekintjük MDF-beli tagságunkat. Az utóbbi idõben aggódva és reménykedve igyekeztünk követni a párt elmúlt években képviselt változó politikai irányvonalát, de úgy tûnik, hogy ez a törekvés számunkra sikertelen volt. A párt által képviselt értékek egy jelentõs része valójában napjainkra már egyáltalán nem nevezhetõ sem józannak, sem normálisnak, sem konzervatívnak. Még akkor sem, ha a párt mindenkori propagandája ezt napjainkban is így hirdeti. Sajnáljuk, hogy a helyi alapítók közül az utolsók között nekünk is meg kellett hoznunk ezt a döntést, de úgy gondoljuk, hogy a mai politikai közéletben, a civil szférában mindenki számára van lehetõség, hogy gondolatait, elképzeléseit kifejtse és tevõlegesen is hozzájáruljon a helyi politikai közélet alakításához és javításához. Reméljük, hogy ez a törekvés – amennyiben ezt valamennyien komolyan gondoljuk – az elkövetkezõ években mindannyiunk számára sikereket hoz és eredményes lesz. Ehhez kívánunk Önnek minden jót és jó egészséget! Orosháza, 2009. december 22. Üdvözlettel: Szitó Imre Dominkó Sándor

Rangsor Ismét rangsort állított össze a HVG. Az 500 legnagyobb árbevételû hazai cég között orosháziakat is találunk. A gazdasági hetilap öszszefoglalójából kiderül, hogy továbbra is a Mol vezeti a magyar cégek rangsorát, több mint 3500 milliárd forint árbevételt ért el. Második az Audi Hungaria Motor Kft., és szintén dobogós lett az E.On Földgáz Trade Zrt. A listához összesen több mint 6000 cég adatait használták fel. A 2008-as árbevételeket vetették össze az elõzõ évi teljesítményekkel. Öt Békés megyei cég van a toplistán – írja a beol.hu. Az internetes portál megyei összefoglalója szerint az 500 legnagyobb árbevételû hazai cég között találjuk – sorrendben – a Guardian Magyarország Kft.-t, az O-I Manufacturing Üvegipari Kft.-t és a Guardian Orosháza Kft.-t. A félezer csúcsvállalat között ott van még a Toolex Fémfeldolgozó Kft. és a Linamar Hungary Nyrt. A HVG közölte: a Top 500-ban szereplõ cégek a teljes magyar export 86 százalékát adják. -taka-

2010. január 22., péntek

Villany nélkül (Folytatás az 1. oldalról) – Hogyan juthat a fogyasztó a villanyóra kikapcsolásáig? – A szolgáltatásból való kikapcsolást társaságunk a hatályos törvényi szabályozás szerint végzi el. Az érintett ügyfelek minden esetben fizetési felhívást kapnak. Amennyiben ennek ellenére nem egyenlítik ki tartozásukat, tértivevényes kikapcsolási értesítõt postázunk, kérve az elmaradás soron kívüli kiegyenlítését. Abban az esetben, ha az említett felszólítási eljárásunk esetén sem történik meg a hátralék kiegyenlítése, a tértivevényes kikapcsolási értesítõben megjelölt napok bármelyikén felfüggesztésre kerülhet a szolgáltatás a tartozás rendezéséig. – Ha az ügyfél idõközben rendezte tartozását, akkor mennyi idõ alatt kapcsolják vissza az áramot, és ez mennyibe kerül? – Az ügyfélnek a teljes lejárt esedékességû tartozást és a visszakapcsolás díját (jelenleg 17051 forint) is rendeznie kell a visszakapcsolás érdekében. A befizetés igazolását követõen, 24 órán belül megtörténik a szolgáltatás visszaállítása. – Mennyi azon háztartások száma Orosházán, ahol már év(ek) óta nincs a lakásban villany, mert nem fizettek, és ezért kikapcsolták az áramot? – 131 olyan ügyfél van, akinél nincs villamosenergiaszolgáltatás az említett ok miatt. – Elõrefizetõs mérõt kik igényelhetnek? – Elõrefizetõs fogyasztásmérõt díjmentesen jelenleg a védendõ vagy krízishelyzetbe került fogyasztók kérhetnek. Védendõ fogyasztó a Villamos Energia Törvény szerint a lakossági fogyasztók azon köre, akik (jogszabályban meghatározott szociális helyzetük, vagy valamely egyéb tulajdonságuk alapján) a villamosenergia-ellátásban megkülönböztetett feltételek szerint vehetnek részt. Krízishelyzetbe került személynek az mi-

nõsül, akit a vonatkozó kormányrendelet alapján a jegyzõ annak minõsít. Krízishelyzet esetén a vonatkozó rendelet alapján a jegyzõnél kell igényelni a nyilvántartásba vételt. Ennek megítélésérõl a jegyzõ tájékoztatja az EDF DÉMÁSZ Zrt.-t, majd ezt követõen kezdeményezheti az ügyfél az elõrefizetõs mérõ felszerelését a szolgáltatónál. Szociálisan rászoruló védendõ fogyasztói nyilvántartásba szintén jegyzõi igazolás alapján lehet kerülni. Amennyiben egy ügyfél szociálisan rászorult és fizetési nehézségek miatt kikapcsolásra kerülne sor, a szolgáltató minden esetben felajánlja az elõrefizetõs mérés lehetõségét. – Hogyan mûködik az elõrefizetõs fogyasztásmérõ? – Az ügyfél postai csekken fizeti be a tetszõleges összeget, majd a csekk befizetését igazolja az ügyfélszolgálat felé. Az ügyintézõ a befizetett összegrõl egy 16 jegyû kódot készít az ügyfél számára, amelyet a mérõ billentyûzetén beüt. A mérõ azonosítja a kódot és megemeli a felhasználható keret öszszegét a vásárolttal. – Városunkban mennyien éltek a kártyás fogyasztásmérõ lehetõségével? – Orosházán és környékén 13 elõrefizetõs fogyasztásmérõ van felszerelve. – Mekkora összegben lehet „áramot venni”a kártyás fogyasztásmérõnél? – Bármekkora összegben lehet vásárolni, nincsenek kötött keretek. Az eszköz használatának nincs semmilyen pluszköltsége. Somodi

Jegyzõi hatáskörben az önkormányzat népjóléti és szociális osztálya igazolja a védendõ fogyasztói státuszt, amennyiben az érintett szociális ellátásban részesül. Krízistámogatás igénylése során, szintén jegyzõi hatáskörben a szociális osztály jár el, ebben az esetben az igénylõlapon – az adott szolgáltató írásos tájékoztatásának birtokában – feltünteti, hogy a lakcímen a vezetékes gáz- vagy villanyszolgáltatás kiépítésre került vagy nem. A védendõ fogyasztók igazolását az önkormányzat 2009 tavaszától végzi.

Rendõrségi Ittas sofõr balesetezett. Orosházán, egy szervizúton közlekedõ személykocsi vezetõje haladása során letért az úttestrõl, és az út melletti mûvelés alatt álló területre csúszott – tudtuk meg a Békés Megyei Rendõr-fõkapitányság sajtósától. A balesetben az autó utasa 8 napon belül gyógyuló könnyû sérülést szenvedett. A kocsi vezetõje ittas volt. Felborult egy autó a jeges úton. Kedden reggel 7

óra körül Orosháza külterületén egy személykocsi a jeges úton megcsúszott, letért az útról és felborult. A balesetben az autó vezetõje könnyû sérülést szenvedett.

Ingyenes hetilap. Lapalapító: Orosháza Város Önkormányzata. Megjelenik: Orosházán és környékén 15.000 példányban. Felelõs kiadó és fõszerkesztõ: Poór Csaba. Felelõs szerkesztõ: Gubucz Katalin Tördelõszerkesztõ: Irimiás László. Szerkesztõség: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4–6., tel.: (68) 413-022/190-es mellék, fax: (68) 411-545, e-mail: titkarsag@oroshazimedia.hu. Lapzárta: csütörtök 12 óra. Kiadja az Orosházi Média Kft. Terjesztés: Bacsúr Imréné (20) 217-2339. Nyomda: Garmond Press Kft. 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 18. ISSN 1416-4841


KÖZÉLET/VÉLEMÉNY

2010. január 22., péntek

Milyen kampányra számíthatunk? (Folytatás az 1. oldalról) Füvesi Sándor kampányfõnök (MSZP) – A Magyar Szocialista Párt országosan és helyben is rövid, tisztességes és intenzív kampányra készül. Tényszerûen be kívánja mutatni az elmúlt évek szocialista kormányzásai alatt elért közös eredményeket és a Bajnaikormány válságkezelõ lépéseinek pozitív hatásait. Ugyanilyen felelõsséggel alkotja meg februárra a választási programját, amely feleletet ad majd a társadalmi kérdésekre és bemutatja, hogy mire kellene költeni azt a mintegy 2000 milliárd forint többletet, amely a következõ 4 évben a GDP növekedése miatt várhatóan keletkezni fog. Nem üres és nagyot mondó ígéreteket tesz, hanem az ország pénzügyi helyzetéhez szabott, ambiciózus tervet alkot. A választókerületben a párt egyéni képviselõjelöltje, Varga Zoltán önkormányzati miniszter, országgyûlési képviselõ a legkülönbözõbb fórumokon, programokon fog találkozni, beszélgetni az emberekkel. Emellett a párt tájékoztató kiadványok, hirdetések útján is szeretne eljutni a választókhoz. A legfontosabb, hogy az emberek – a körülöttük lévõ zaklatott közélet ellenére – hiteles és pontos tények birtokában tudjanak dönteni arról, hogy kikkel képzelik el a következõ 4 év kormányzását. Azokkal-e, akiknek volt bátorsága kiállni a Bajnai-kormány kétségkívül fájó, de egyensúlyteremtõ intézkedései mellett, vagy azokkal-e, akiknek nem, és akik továbbra is felelõtlenül ígérgetnek. Jámbor Nándor országgyûlésiképviselõ-jelölt (Jobbik) – Január 16-tól mindenki számára elérhetõvé válik a Jobbik Magyarországért

Mozgalom programja, amely nem választási, hanem kormányprogram, és válaszokat tartalmaz a nemzet sorskérdéseire. Tapasztaljuk, hogy teljes erõvel zajlik a támadás ellenünk. Ellenfeleink eszköztárából nem hiányzik a médiazár, és a hazug vádak sokasága. Ezekre csak saját hírportálunkon keresztül tudunk reagálni. Programunk üzenetét interneten, szórólapokon és lehetõség szerint a helyi média csatornáin keresztül kívánjuk eljuttatni a lakossághoz. A kampány során Orosházán, valamint a 6-os számú választókörzet településein a Jobbik vezetõi és szakpolitikusai – programismertetõ

helyzetének feltárása, valamint a megoldások lehetõségének tényekkel alátámasztott ismertetése. Bár politikai ellenfeleink keményen támadnak, a mi feladatunk nem az, hogy velük foglalkozzunk, hanem az emberek meggyõzése arról, hogy az egyetlen járható út a Jobbik Magyarországért Mozgalom gyõzelme!

fórumok keretében – elõadásokat fognak tartani. Vendégeink lesznek többek között Vona Gábor miniszterelnök-jelölt, Szegedi Csanád EP-képviselõ, Murányi Levente szabadságharcos, 56-os elítélt, dr. Gyenes Géza, az egészségügyi kabinet vezetõje. Egyetlen alulról építkezõ pártként pénzügyi lehetõségeink rendkívül szerények, rendezvényeinket tagdíjból, valamint támogatóink segítségébõl fedezzük. A kampányban egyetlen fegyverünk van, az igazság. Célunk, az ország és a nemzet valós

Iroda minimum 750 darab ajánlószelvénnyel elismeri a jelöltet. Tehát, ha a köztársasági elnök 2010. április 11re tûzné ki a választást, akkor ezt 72 nappal elõtte ki kell hirdetnie, azaz ebben az esetben legkésõbb 2010. január 28-ig, és utána indulhat a kampány. Tudjuk, hogy a jelenlegi két nagy párt arra törekedik, hogy lehetõleg minden kopogtatócédulát összegyûjtsön, kizárva ezáltal a további jelölteket a választásból. Ezért ma a legfontosabb feladatunk az önszervezés, a kapcsolat és hálózat építése

Pleskó Pál városi elnök (MDF) – Korai még a kampánynyal kapcsolatos kérdésekre válaszolni, hiszen minden jelölt most még úgynevezett elõjelölt. Hivatalos jelöltté válás akkor következik be, amikor a VK. Választási

a választókerület mind a tíz településén. Nem tartunk attól, hogy durva kampány lesz városunkban, ugyanis Orosházán 2002-ben úgynevezett választási etikai megállapodást írtak alá az induló pártok, és ez az önként vállalt kötelezettség megvéd a személyeskedésektõl. Kiss János területi vezetõ (MKP) – A Magyar Kommunista Munkáspárt indul a választásokon, Békés megye valamennyi körzetében megvan a jelöltünk. A párt elsõdleges célja, hogy bejusson a Parlamentbe. A másodlagos cél az 1 százalék elérése. Ez azért is fontos, mert a munkáspárt tagdíjakból és a pártszimpatizánsok támogatásából tartja fenn magát. Tehát a párt jövõjének érdekében fontos az 1 százalék elérése. Mivel az országos médiában nem igazán kapunk megszólalási lehetõséget, igyekszünk a helyi médiában megjelenni. A választópolgárokat tagjaink és aktivistáink segítségével keressük fel, és szintén az õ közremûködésükkel juttatjuk el szóróanyagainkat a postaládákba. Közterületeken, forgalmas helyeken is megjelenünk, ezzel biztosítva a személyes találkozás lehetõségét, és természetesen a kopogtatócédulák gyûjtése is a feladataink közé tartozik. A mostani rendszerrel van problémánk, hiszen ennek elõnyeit 1 millió ember élvezi, a többi 9 millió azonban nem, csupán a hátrányait szenvedi el. A politikai adokkapokban nem kívánunk részt venni. Tisztességes párt vagyunk, ilyen lesz a kampányunk is. Mi nem váltottunk köpönyeget, gondolják végig, mit mondott a munkáspárt 20 éve, és mit mond most. Ha ez szimpatikus a választóknak, szavazzanak jelöltünkre! ch

3

Szavazatszerzés vagy tájékoztatás? A Fidesz orosházi szervezete attól tart, a helyi MSZP irodájában szavazatvásárlás történik az Ezüst nyár pályázat kapcsán. Az MSZP cáfol. A Varga Zoltán önkormányzati miniszter (MSZP) nevével fémjelzett Idõsügyi hírlevél hátoldalán a szocialista párt egy pályázati lehetõségre hívja fel a figyelmet. Az Ezüst nyár pályázat lényege, hogy 15 ezer forintos önerõvel 45 ezer forint értékû üdülési csekkhez juthatnak a nyugdíjasok. Ehhez azonban pályázni kell. A pályázathoz szükséges igénylés kitöltéséhez kínálta fel segítségét a helyi MSZP-iroda. Ezt kifogásolta egy nyugdíjas pedagógus, aki ellenvetéseivel a helyi Fidesz irodáját kereste fel. Véleményét szerda délelõtt, a Fidesz irodájában tartott tájékoztatón osztotta meg a sajtó képviselõivel. Dr. Ravasz Károlyné úgy véli, a pályázatot egyedül vagy családtag segítségével is ki lehet tölteni és postán feladni, ehhez felesleges pártirodát felkeresni. Az, hogy segítségnyújtás ürügyén az MSZP irodájába hívják a nyugdíjasokat, valójában a szavazatszerzésrõl szól – mondta. A Fidesz frakcióvezetõje, Zalai Mihály is aggályosnak tartja a helyi MSZP ajánlatát. – Az üdülési csekket a Nemzeti Üdülési Alapítvány bocsátja ki. Ez egy közpénzbõl fenntartott szervezet, amely közpénzbõl finanszírozza a pályázatot. Nem azért jött létre, hogy az MSZP kampánycélokra használja fel. Zalai szerint megtévesztõ

az MSZP ajánlata, mert azt az érzetet kelti, hogy elõnyt élvez az, aki az MSZP-irodán tölti ki az igénylést. Sõt, sokan azt hihetik, hogy ezt kizárólag az MSZP-pártirodán lehet elintézni, és azt sem lehet tudni, hogy az így begyûjtött személyes adatokat mire használja fel a baloldali párt. Dancsó József Orosháza alpolgármestere, országgyûlési képviselõ kiemelte, a Fidesz garantálja, hogy megvédi az emberek nyugdíját: állami kézben tartja a nyugdíjalapot, megõrzi a nyugdíjak reálértékét azáltal, hogy olyan gazdaságpolitikát folytat majd, amely növekedési pályára állítja az országot. Garanciát vállal arra is, hogy minden nõ – életkortól függetlenül – negyvenévnyi munkaviszony után nyugdíjba vonulhasson. Varga Zoltán önkormányzati minisztert, szocialista országgyûlési képviselõt telefonon értük utol. Így reagált: – Visszautasítom a Fidesz felvetését! A kormány egyik sikeres programját igyekeztünk eljuttatni az érintettekhez, csupán ennyirõl van szó. Minden felelõs pártnak fontos lenne, hogy tájékoztasson a lehetõségekrõl. Általános szöveg, hogy a kormány nem jól kezeli a nyugdíjasokat érintõ kérdéseket, de a tények nem ezt mutatják. A Fidesz vádaskodása nem hiteles, az MSZP pedig folytatja a nyugdíjasok érdekeit szolgáló intézkedéseket, például a nyugdíjkorrekciót. Csütörtökön Faludi János (MSZP) is visszautasította a vádakat, egyben bírálta a Fidesz nyugdíjakkal kapcsolatos elképzeléseit. melich

Oltópont. Továbbra is nyitva az oltópont Orosházán. A kór-

házi szakrendelõ földszintjén (az információs porta mögött) van lehetõség beadatni a H1N1-influenza elleni szérumot, munkanapokon reggel 8-tól este 8-ig. Az oltás 3000 forintba kerül. A dél-alföldi régióban még Békéscsabán, Szegeden, Szentesen, Kecskeméten és Kiskunhalason folytatódik a munka. Országszerte összesen 40 oltópont mûködik február elejéig. Az egészségügyi miniszter szerdán közölte, hogy február 4-ig lesznek nyitva az oltópontok, ahol térítés ellenében lehet az új típusú influenza elleni vakcinához hozzájutni. Az orosházi kórház három osztályán van még látogatási tilalom, az újszülött-, a gyermekosztályon és a szülészeten maradt a korlátozás. gvk

A túlélés a cél A gazdasági válság a mezõgazdasági ágazatra is rányomta bélyegét – csökkent a termények értékesítési ára, a támogatások mértéke, miközben a költségek növekedtek. Ezért az idei év nagy kihívás a termelõk számára, az eredményes termelés érdekében fontos az újdonságok megismerése. Békés és Csongrád megye 100-nál is több gazdája vett részt a Syngenta szezonnyitó rendezvényén. Kedden, a Gyopár Club Hotelben ismerkedhettek meg a gazdák az agrárvállalat legújabb növényvédelmi technológiáival, vetõmagkínálatával. – Az idei szezon a megújulás jegyében telik el nálunk. Folyamatosan dolgozunk azon, hogy a termékport-

fóliónk megújuljon, innovatív megoldásokat, minõségi termékeket tudjunk kínálni a termelõk számára. Ennek jegyében elsõsorban kukoricában, napraforgóban mutatkozunk be újdonságokkal – nyilatkozta Dobai Tibor, a kft. kereskedelmi igazgatója. A találkozón számos helyi gazda vett részt, többek közt Quintz Zsolt, aki úgy véli, a mostani gazdasági helyzetben a túlélés a cél. – Költségtakarékos gazdálkodást kell folytatni, hogy legalább nullásra kihozza az ember a gazdálkodást. Az esetleges támogatásokkal együtt talán még fejlesztésre is jut, de nem ez a jellemzõ – most egy-két évig a megmaradás a cél – mondta. c


MINDENNAPJAINK

4

Vállalkozók nehéz éve Iványi István, az Iványi Építõmester Kft. tulajdonosa, ügyvezetõ igazgatója – A 2009-es volt a pályafutásom legnehezebb éve, mondhatom, hogy az építõipar összeomlott. Fõleg a lakásépítések terén, hiszen a teljesítmény egyharmada, fele ebbõl adódik. A lakások eladhatatlanok, az ingatlanpiac Orosházán összeomlott. Nagyon kevés volt az állami beruházás, év vége felé valamenynyire javult a helyzet. Éves árbevételünk kb. 25%-kal csökkent, a létszám mintegy 10%át kellett elküldenünk. – Milyen túlélési technika segített? – A túlélés része, hogy vidéki munkákat vállaltunk, pedig hosszú évek óta csak itt helyben dolgoztunk. Jelenleg is Orosházától 50-100 km-re kaptunk munkát. Ez többletkiadásokat jelent a szállításban, a bérekben is. – Az év végi javulás a válságból való kiutat jelenti? – Én azt gondolom, hogy ez az év tán jobb lesz, már most januárban 500 milliós a szerzõdési állományunk. Igyekszünk a pályázatokon részt venni, igyekszünk életben maradni, de nehéz profitot termelni. A túlélésre játszunk mi is, meg a többi cég is. Azzal együtt azt mondom, két-három jó év kell ahhoz, hogy helyrebillenjen minden. Dr. Herczegfalvi Lászlóné szakgyógyszerész, Fehér Kígyó Gyógyszertár

– Gyakorlatilag ugyanott vagyunk, ahol 2008-ban, s a mai világban ez jónak mondható, de mégsem vagyunk megelégedve. A gyógyszerek árai csökkentek, tehát jóval többet kell teljesíteni ugyanazért az eredményért, mert a gyógyszerek árrése is csökkent. Mi más tevéke n y s é g ge l pótoltuk, hétvégenként oktatunk a két fiammal. Gyógyszertári asszisztensek, szakaszszisztensek képzésében veszünk részt különbözõ iskolákban, Békéscsabán, Egerben, Debrecenben, Hódmezõvásárhelyen. – Mit vár 2010-tõl? – A hangsúlyt jövõre is a patikára fektetjük, próbáljuk szépíteni a környezetét, a járdát szeretnénk felújíttatni, a parkolók számát bõvíteni, akadálymentesíteni. Ennyi beruházást igyekszünk megvalósítani, és remélünk egy tavalyihoz hasonló évet. Csiki Csaba szakgyógyszerész, a Csiki Patika tulajdonosa – 2009 a cég számára igen nehéz év volt, a patikaliberalizáció és a válság hatását együttesen éreztük: több gyógyszertár nyílt a városban, ugyanakkor a betegek kevesebbet tudtak gyógyszerre költeni, s ez forgalomcsökkenést eredményezett. A 2010-es évre javulást re-

Katonai kiállítás

FOTÓ: KECSKEMÉTI KRISZTINA

A Magyar Tartalékosok Szövetsége (MATASZ) Orosházi Szervezete immár ötödik alkalommal szervezett hadtörténeti témájú kiállítást, melynek megnyitójára január 17-én került sor a Szántó Kovács János Területi Múzeumban. A tárlat anyagának összeállításában Erostyák Zoltán és Kiss László mûködött közre. A kiállítás a magángyûjtõk jóvoltából a közelmúlt katonatörténelmét, az 1945 utáni idõszak egyenruháit, kitüntetéseit mutatja be. – A különbözõ történelmi korokban a magyar katonák ruházata igen elismert volt, gondoljunk csak a ’48-as huszárokra. Ezért is választottuk a kiállítás címéül: Szép magyar leventék, aranyos vitézek – köszöntötte az orosházi szervezet nevében a megjelenteket Gyevi-Nagy Lászlóné. A szót Németh Béla polgármester vette át, aki elmondta: a kato-

naság egykor az emberré válás, az emberré formálás és egyáltalán a gyerekbõl a felnõtté válás elengedhetetlen része volt. Dr. Czuprák Ottó a MATASZ országos elnöke gratulált a kiállításhoz, mely véleménye szerint látványossága mellett rengeteg érzelmet idéz fel és emlékezésre késztet. Dr. Dancsó József országgyûlési képviselõ, alpolgármester beszédében kiemelte: örömteli, hogy a helyi MATASZ már nem az elsõ alkalommal igyekszik felvillantani ennek a korszaknak a szellemiségét, mely számunkra ma már történelem, de sokak számára megélt idõ. A kiállítás anyagát szakmai szempontból dr. Baczoni Tamás, a Hadtörténeti Múzeum fõmunkatársa értékelte. A kiállítás február 24ig tekinthetõ meg. sgy Képgaléria:

mélek, bár az egészségügyet érintõ változások nem látom, hogy ezt mutatnák. Csak a reményeink vannak. – Milyen lehetõségeket aknázott ki a túlélés érdekében? – Létszámot csökkentettünk a forgalomcsökkenés miatt. Nem elküldtünk dolgozót, hanem a nyugdíjba vonulók helyett nem vettünk fel másokat. A szolgáltatások listáját növeltük, s olyan társaságokba léptünk be, amelyeknél kedvezményesen vásárolhatunk, és ezt átadhatjuk a betegeknek. Ezekkel próbáltuk a forgalmunkat olyan szintre hozni, hogy ne legyen a cég veszteséges. Polgár Kálmánné, az Orossüti Kft. ügyvezetõje – A 2009-es év egy javuló tendenciát mutat, ha az egész évet nézzük. Év elején nagyon nehéz idõszakot éltünk meg, rendkívül alacsony forgalommal. A július, augusztus hónapunk szinte megkérdõjelezte a januári folytatást. Ekkor azonban bekerültünk a Tescoba, ahol meg vannak elégedve termékeinkkel. Eltekintettek polcdíj és más egyéb fizetésétõl, tekintettel arra, hogy kis, családi vállalkozás vagyunk. Az õsz folyamán a CBA is megkeresett, országosan belistázta termékeinket, szintén minden anyagi követelés nélkül. Talán mára már eljutottunk addig a szintig, hogy a kiváló magyar élelmiszertermékeknek presztízse, értéke van és keresik a fogyasztók. ij

Gyõztesek A Magyar Autóklub Ifjúsági Bizottsága szervezésében az Autósélet címû havi képeslap általános iskolások részére hirdette meg országos KRESZtotó vetélkedõjét, melyen szép sikert értek el az orosháziak. Összesen 450 diák jelentkezett a megmérettetésre az országból, Békés megyébõl azonban csupán az orosházi városi általános iskola nevezett. A Czina Sándor iskola három nyolcadikos tanulója – Banyó Renáta, Pócsik Tamás és Rafael Bence – szabályosan lelépte a mezõnyt, így mindhárom dobogós helyezés városunkba került. Sikerük nem véletlen, hiszen az iskolában mûködik egy közlekedési szakkör, melyet Jósné Kiss Erzsébet KRESZ-szakreferens vezet. Emellett technika és osztályfõnöki órán is tanulják a gyerekek a KRESZ-ismereteket. – Elsõbbségadás útkeresztezõdésben, táblaismeret és a kerékpárosokra vonatkozó vezetéselméleti kérdések voltak a tesztlapon, melyek nehézségi foka igen magas volt – mondta el Faludi János, a Magyar Autóklub Dél-alföldi Regionális Szervezetének alelnöke, aki egyben átadta a díjakat és az elismeréseket is. De nem csak az elsõ három helyezettet díjazták, további 41 tanulót jutalmaztak láthatósági mellénnyel, hisz õk is részt vettek a versenyen. Az õ felkészítõjük Losonczi István volt. Hogy mit nyilatkozott a három gyõztes, megtudhatja az OrosCafé.hu oldalon. Melega

Segítsünk! Haitit pusztító erejû földrengés sújtotta. Otthonok semmisültek meg, az emberek éheznek. Segítenünk kell! Az Orosházi Rotary Club felajánlást tett és gyûjtést kezdeményez! Pénzadományát a Raiffeisen Bank Orosháza bankban vezetett 12059001-01013069-00200002 számú számlán fogadjuk és haladéktalanul továbbítjuk a rászorulóknak. Rotary Club Orosháza

Lelkisegély A békéscsabai S.O.S. Telefonos Lelkisegély Szolgálat 24 órában várja a segélyhívásokat: a (66) 441-300-as telefonszámon (a 66-os és a 68-as körzetbõl hívók számára ingyenes) és a www.sos505.hu honlapcímrõl elérhetõ internetes telefonon, s az innen elérhetõ e-mail címen.

2010. január 22., péntek

Civil szervezetek Nagycsaládosok Egyesülete Orosháza (NEO) A közhasznú szervezet 1991-ben alakult 22 családdal. Mára több mint 300 család alkotja az egyesület taglétszámát. A családok érdekképviselete mellet sokrétûen szervezett programjainkkal járulnak hozzá a nehéz sorsúak életminõségének jobbá tételéhez. Az egyesület tevékenységi köre igen széles: felvilágosító munka, érdekképviselet, érdekvédelem, a jövõ generációjáért érzett felelõsség erõsítése, kulturális, szabadidõs, családi és gyermekprogramok, ifjúsági táborok szervezése és lebonyolítása, adományok fogadása és közvetítése, együttmûködés az állami és szakmai intézményrendszerrel, karitatív munka végzése, részvétel a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége munkájában, együttmûködés civil szervezetekkel hazai és nemzetközi szinten. Elérhetõség: 5900 Orosháza, Szabadság tér 3. Telefon: +36 70 409-8348 és +36 70 332-3509 E-mail: neo91@freemail.hu Honlap: www.oroshazineo.hu FOGADÓÓRA: családok számára: az egyesület raktárában (Gyõry Vilmos tér) kedden: 8–12 óráig, csütörtökön: 14–18 óráig Az egyesület irodája (Szabadság tér 3.) telefonon elérhetõ: hétfõ, szerda, péntek: 8–16 óráig

Még él a kiskönyv Az alkalmi munkavállalók számára a törvényes foglalkoztatást illetõen nagy változások lesznek a közeljövõben. Az alkalmi munkavállalói könyv ugyanis 2010. április 1jén megszûnik, és helyette egyszerûsített szerzõdést kell majd kötni a feleknek. Addig viszont, március 31-éig még dolgozhatnak a kiskönyvvel. Az orosházi kirendeltségen kiadott könyvek közül jelenleg 12609 van érvényben. A jogszabály szerint az ügyfeleknek január 15-ig kellett érvényesíttetnie azokat, de a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Orosházi Kirendeltségén a határidõ lejártát követõen is ellátják ezt a feladatot. Vagyis meghosszabbítják a kiskönyveket, valamint kiadják a 2009-re vonatkozó igazolást is – tudtuk meg Lustyikné dr. Papp Anikótól, az orosházi kirendeltség vezetõjétõl. Április elsejével tehát a kiskönyv megszûnik. Helyette

egy egyszerûsített foglalkoztatás lép életbe. A munkáltatónak elektronikus úton kell a foglalkoztatást bejelentenie, valamint egy egyszerûsített munkaszerzõdést kell kötnie a munkavállalóval. Az egyszerûsített foglalkoztatást négy esetben lehet alkalmazni: ha alkalmi munkáról, idénymunkáról, természetes személy háztartásában, vagy kiemelkedõen közhasznú szervezeteknél végzett munkáról van szó – nyilatkozta Lustyikné. Tehát azok, akik március 31-éig alkalmi munkát vállalnak, még a kiskönyvvel tehetik ezt meg. Így annak érvényesíttetése nagyon fontos! A munkaügyi központ tekintettel van arra, hogy ez igen sok embert érint, ezért a tumultus elkerülése végett az orosházi kirendeltségen egy hosszított ügyfélfogadást rendeltek el január hónapban. Így hétfõtõl csütörtökig este 6-ig, pénteken pedig este 5-ig rögzítik a kiskönyvet. Sz. A.


AKTUÁLIS

2010. január 22., péntek

Ha jöttök, lesztek...

Kilencedik alkalommal szervezett mûsoros sváb batyusbált az Orosházi Német Kisebbségi Önkormányzat. Szombat este megtelt a Táncsics Gimnázium sportcsarnoka, mintegy négyszázan töltöttek el itt egy különleges hangulatú, kellemes estét. Az Eleki Fúvósok térzenéje fogadta a vendégeket, majd a rövid megnyitó keretében köszöntötték többek közt a rendezvény legfiatalabb résztvevõjét is, aki mindössze 20 hónapos. Az üdvözlõ szavak után a táncé volt a fõszerep. A Vaskúti Német Táncegyesület jóvoltából ízelítõt kaphattunk a magyarországi németek tánc-

FOTÓ: KECSKEMÉTI KRISZTINA

Ha hoztok, esztek – olvashattuk a sváb batyusbál meghívóján. Idén is sikeres volt a rendezvény, mintegy négyszázan vettek részt a szombati programon.

kultúrájából. A zenét ezen az estén a mohácsi Karawanka biztosította. Az együttes már 10. alkalommal játszott Orosházán. Öröm számunkra, hogy ilyen sokan eljöttek a rendezvényre – hangsúlyozta dr. Abonyi Lajos, az Orosházi Német Kisebbségi Önkormányzat elsõ elnöke. Lapunknak elmondta, büszkék arra, hogy teljesen politikamentes rendezvényrõl

Kultúra napi programok A magyar kultúra napja tiszteletére Orosházán január 14-tõl 29-ig tart az eseménysorozat, a város több intézményének összefogásával. Január 22-én, pénteken délelõtt a Székács iskolában Kölcsey versmondó- és népdaléneklési verseny, valamint rajzés fotópályázat eredményhirdetése. 15 órakor a mûvelõdési központ kamaratermében: Szenzációs Orosháza – a Szántó Kovács János Területi Múzeum könyvbemutatója a Táncsics gimnázium diákjainak elõadásában. (Felkészítõ: Erostyák Zoltán, Vassné Técsy Edit) 16.30-kor a színháztermi elõcsarnokban Varga László mûvésztanár kiállítása. 17 órakor a koncertteremben városi ünnepség, ahol elismeréseket

Képes kapcsolat

adnak át. Ünnepi beszédet mond dr. Hajdú Mihály nyelvészprofesszor, Orosháza díszpolgára. Kapcsolódó programok: A Városházi Galériában Horváth János és Jusztin Balázs alkotásai láthatók. A múzeumban Szép magyar leventék, aranyos vitézek címmel a magyar néphadsereg egyenruháit és kitüntetéseit tekinthetjük meg, a Városi Képtárban Jankay Tibor tárlata várja a nagyközönséget. Január 25-én 17 órakor: Békés megye 1956-ban címû forráskiadvány III/2. kötetének bemutatója a városi könyvtárban. 29-én 14 órakor: Gyermekdalok közösen – Gyurkó Brigitta zenés mûsora gyerekeknek a városi könyvtárban.

Világos Orosháza ban kivilágított üzlet, szálláshely, lakóház. Összesen tízen vállalkoztak a megmérettetésre. Mivel nagyrészt lakóházak neveztek a címre, ezért a zsûri

jelentkezni a legszebb karácsonyi kivilágítás címre. A versenyre három kategóriában nevezhettek: legesztétikusab-

a három kategóriát egyben értékelte. A helyszínelésre még 2009. december 22-én került sor. Az önkormányzat négy

FOTÓ: KECSKEMÉTI KRISZTINA

Immáron második alkalommal hirdették meg a Virágos Orosháza mintájára a Világos Orosháza pályázatot. A város lakóinak ismét lehetõsége nyílt

van szó. Hozzátette: úgy vélik, a válság ellenére is szükség van a derûre. A cél, hogy ne búval, bánattal, hanem jókedvvel induljon az esztendõ. Akik részt vettek a szombati batyusbálon, mindenképpen jókedvûen tölthettek el egy estét. Adott volt minden a felhõtlen szórakozáshoz: a jó zene, a jó étel és a jó társaság is. vk Képgaléria:

Az Orosháza Városi Önkormányzat Napközi Otthonos Óvodája a COMENIUS „Ép testben ép lélek” projekt keretében január 19-én videokonferenciát tartott román projektpartnerükkel – az aradi GRÃDINITA – Szivárvány Óvodával. Különleges élményt jelentett az élõképes kapcsolat. A bejelentkezés idõpontját, témáját már korábban, az aradi projekttalálkozón egyeztették. A téma az egészség, az egészséges táplálkozás volt. Zöldségeket ábrázoló szókártyákat készítettek és a szavakat „feleselõs-játék” formájában román és magyar nyelven egymást ismételve mondták. A partner nyelvébõl elõre készültek, és használták a projekt közös munkanyelvét, az angolt is. Legközelebb Orosházán lesz projekttalálkozó február 20–24 között.

A legjobbak biológiából. Kistérségi biológiaversenyt rendeztek városunkban. A megmérettetésen 16 hetedik, valamint 32 nyolcadik évfolyamos diák mérte össze tudását Orosháza, illetve vonzáskörzete általános iskoláiból. A 7. évfolyam dobogósai: 1. Lustyik Jenõ (Vörösmarty Tagint.), 2. Orosz Anna Boglárka (Vörösmarty Tagint.), 3. Fendrik István (Vörösmarty Tagint.). Mindhárom fiatal felkészítõ tanára: Horváth Antal. A 8. évfolyam legjobbjai: 1. Agud Angelika (József Attila Székhelyint.), felkészítõ tanár: dr. Kincses Istvánné. 2. Farkas Réka (Vörösmarty Tagint.), 3. Zsigovics Petra (Vörösmarty Tagint.). Felkészítõ tanáruk: Horváth Antal. A szervezõktõl megtudtuk, hogy a 80 százalék felett teljesítõ nyolcadikosok mentességet kaphatnak a biológia szóbeli felvételi vizsga alól, amennyiben a Táncsics Mihály Gimnázium biológia speciális osztályába jelentkeznek. -gvk-

Véradás A Magyar Vöröskereszt Orosházi Területi Szervezete januárban az alábbi idõpontokban várja a véradókat az orosházi véradó állomáson: január 22-én, 25-én és 28-án. 8-tól 12 óráig tudunk segíteni. dolgozójából álló zsûri (Bagi László, Varju József, Mák Szabolcs és Vidovenyecz Szandra) megtekintette az épületek díszítését, majd mérlegelve a látottakat, meghozták a döntést, melynek kihirdetésére január 21-én, csütörtökön került sor a Polgármesteri Hivatal nagytermében. A zsûri az esztétikum, illetve „a kevesebb néha több” elv alapján értékelt, valamint figyelembe vette az ötletességet, az egyediséget és azt, mennyire méltó a kivilágítás az ünnep hangulatához. Az elsõ helyezést Halustyik Józsefné kapta (képünkön), második lett Õze Józsefné, a harmadik díjat pedig Papp Istvánné érdemelte ki. A díjakat dr. Dancsó József alpolgármester adta át. A nyeremény egy-egy praktikus és hasznos utalvány, amit egy villamossági boltban vásárolhatnak le. Ansz

5

Az Eötvös projekt Bár már lassan 2 hete dolgoznak az Eötvös téri sportcsarnokban, hivatalosan január 15-én indult el a beruházás. Ekkor volt ugyanis az iskola aulájában a projektindítás, melyen a város intézményeinek vezetõin és a tervezésben, valamint a kivitelezésben résztvevõ szakembereken kívül megjelent Varga Zoltán önkormányzati miniszter is. Elsõként Németh Béla polgármester szólt a megjelentekhez, aki megköszönte Varga Zoltán miniszter azon segítségét, mellyel a pályázatot támogatta. Hangsúlyozta, hogy az Eötvös iskola a város utolsó nagy iskolája, mely megújulhat. – Külön öröm számomra, hogy a közbeszerzésen egy orosházi cégnek sikerült a legkedvezõbb ajánlatot adnia, így helyiek újítják fel a teljes épületet, ezzel is munkát adva sok embernek. Ez pedig némileg fellendíti a város gazdaságát – mondta Németh Béla. Õt követte Varga Zoltán, aki beszédében úgy fogalmazott, hogy az elmúlt 50 év legnagyobb iskolafejlesztési programja indult el Magyarországon, melyet az uniós csatlakozás tett lehetõvé. – Nagy szükség volt erre a

több mint 500 millió forintra itt is, hisz bár a legfiatalabb iskolaépület az Eötvös, de mivel sok diák járt ide, így erõsen elhasználódott. Ez igaz a város egyetlen sportcsarnokára is, hiszen a teljes teremsportélet itt zajlott az elmúlt években. Bölcs döntése volt az elõzõ és a mostani testületnek, hogy ezt a beruházást megvalósította, nekünk pedig az volt a feladatunk, hogy támogassuk ezt – mondta a miniszter. Végezetül Szederháti István projektmenedzser ismertette a beruházás részleteit, majd a tagintézmény vezetõje, Mucsi Ágnes fejezte ki örömét a felújítás okán. Az igazgató kiemelte, hogy minden tekintetben jobb munkakörülmények közé érkeznek a következõ tanév elején, mely érezhetõ lesz a szakmai munkában is. melega


HIRDETÉSEK

6

2010. január 22., péntek

Felhívás

„THÉK ENDRE-DÍJ OROSHÁZA GAZDASÁGÁÉRT” kitüntetési javaslatra

Hirdessen az Orosházi Életben!

Orosháza Város Képviselõ-testülete a város gazdasági életében kiemelkedõ munkát végzõ személyek elismerése érdekében a 26/2008. (XII.09.) számú rendelettel módosított 5/2008. (II.27.) számú rendeletével „THÉK ENDRE-DÍJ OROSHÁZA GAZDASÁGÁÉRT” kitüntetõ cím alapításáról döntött. E kitüntetõ cím adományozható: a) azoknak az Orosházán a kisiparban, kézmûiparban dolgozók vagy szolgáltatást végzõk számára, akik az itt élõk javára kiemelkedõ tevékenységet folytattak, b) akik Orosháza gazdasági fejlõdését, a város építését, a korszerû mezõgazdaságot munkásságukkal kiemelkedõ mértékben elõsegítették, akár Orosháza vonzáskörzetében is végzett tevékenységükkel, akár életpályájuk külön elismeréseként. A kitüntetõ cím évente 2 fõ részére adományozható. A kitüntetõ cím posztumusz is adományozható. A kitüntetõ címek adományozására évente egy alkalommal, a városalapítási ünnepség alkalmából rendezett ünnepség keretében kerül sor. A kitüntetõ cím adományozására javaslatot Orosháza város közigazgatási területérõl bármely természetes vagy jogi személy tehet. Az írásban elõterjesztett javaslatnak tartalmaznia kell az ajánlott személy adatait, valamint az ajánlott személy szakmai életútját és azoknak az eredményeknek az ismertetését, amelyek jelentõsége megalapozhatja a kitüntetõ cím odaítélését – továbbá a javaslattevõ adatait. A jelölést részletes írásbeli indoklással együtt legkésõbb 2010. március 15-ig kell eljuttatni a Polgármesteri Hivatal kulturális osztályára. A kitüntetésre vonatkozó rendelet a város honlapján (www.oroshaza.hu kezdõlap – önkormányzat-rendeletek) olvasható. Németh Béla polgármester

Felhívás „DR. LÁSZLÓ ELEK-DÍJ OROSHÁZA EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT” kitüntetési javaslatra

Orosháza Város Képviselõ-testülete az egészségügyi alap- vagy szakellátásban dolgozó orvosok, egészségügyi szakdolgozók elismerésére, valamint Orosháza egészségügyének, az egészségügyi intézményrendszerének fejlesztésében kiemelkedõ munkát végzõ személyek elismerése érdekében a 3/2009. (II.23.) számú rendelettel módosított 28/2007. (XII.22.) számú rendeletével „DR. LÁSZLÓ ELEK-DÍJ OROSHÁZA EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT” kitüntetõ cím alapításáról döntött. E kitüntetõ cím adományozható: a) azoknak az Orosházán az egészségügyi alap- vagy szakellátásban dolgozó orvosok, egészségügyi szakdolgozók részére, érdemeik elismerésére, akik Orosháza város egészségügyében kiemelkedõ munkát végeztek, a betegellátás során az átlagosnál magasabb színvonalon, eredményesen látták el gyógyító és ápoló-gondozó feladatukat, akár életpályájuk külön elismeréseként is, vagy b) akik nem az egészségügyben dolgoznak, de Orosháza egészségügyének, egészségügyi intézményrendszerének fejlesztéséhez kiemelkedõ munkásságukkal hozzájárultak. A kitüntetõ cím évente 2 fõ részére adományozható. A kitüntetõ cím posztumusz is adományozható. A kitüntetõ címek adományozására évente egy alkalommal, a városalapítási ünnepség alkalmából rendezett ünnepség keretében kerül sor. A kitüntetõ cím adományozására javaslatot Orosháza város közigazgatási területérõl bármely természetes vagy jogi személy tehet. Az írásban elõterjesztett javaslatnak tartalmaznia kell az ajánlott személy adatait, valamint az ajánlott személy szakmai életútját, és azoknak az eredményeknek az ismertetését, amelyek jelentõsége megalapozhatja a kitüntetõ cím odaítélését – továbbá a javaslattevõ adatait. A jelölést részletes írásbeli indoklással együtt legkésõbb 2010. március 15-ig kell eljuttatni a Polgármesteri Hivatal kulturális osztályára. A kitüntetésre vonatkozó rendelet a város honlapján (www.oroshaza.hu kezdõlap – önkormányzat-rendeletek) olvasható. Németh Béla polgármester


AKTUÁLIS

2010. január 22., péntek

eztük d rd r é k g Me Merzsán István – Mi nyugdíjasok eléggé sújtva vagyunk. A 13. havit elvonták, az árak meg csak emelkednek. Nagyon szûkösen kell élni. Nem is érzõdik a nyugdíjemelés, mert minden drágább lett. Nagyon be kell osztani a nyugdíjat. Én alkoholt nem iszom, csak kávét. Ennyire futja, mert a számlákat ugye, ki kell fizetni. Sok mindent nem engedhetek meg magamnak, mert nem marad pénzem rezsire, és azt azért nem szeretném, ha kikapcsolnák a gázt vagy a villanyt.

Ön elégedett-e a nyugdíjemeléssel? Csiszár Antal – Én nem n a g yo n va g yo k m ege l é gedve az emeléssel. Akinek volt 100 000 Ft a nyugdíja, az most jól jár. Nekem 27 200 volt, most pedig 28 300. Ez az 1100 Ft minimális, mert mindennek az árát emelik, ezért szinte észrevehetetlen ez a kis összeg. Engem a gáz nem érint, fával tüzelek csempe sparheltban, és 10 kiló fa elég naponta. Kicsi a nyugdíjam, de egyedül vagyok, és így be tudom osztani. Ezen már sokan csodálkoztak, hogyan tudok meg-

Pro gramajánló – Képzõmûvészeti Mûhely vár minden érdeklõdõt január 23-án 9–12 óráig a Városi Képtárban. Az idõszaki és az állandó kiállításokhoz kapcsolódó kézmûves-foglalkozásokat szerveznek a gyerekeknek és a családoknak. – Élménymozi várja az érdeklõdõket január 23-án 20 órától Gyopárosfürdõn, az Élményfürdõben, ahol a 9 és 1/2 randi címû filmet vetítik. – Mozi lesz január 30-án 19 órától a Petõfi Mûvelõ-

dési Központ színháztermében, ahol a Páros mellékhatás címû amerikai vígjátékot nézhetik meg az érdeklõdõk. – Galamb-, baromfi- és papagájkiállítás lesz január 29–30–31-én a Harruckern János Közoktatási Intézmény tornatermében. Az elsõ napon a madarak elbírálására kerül sor, 31-én pedig 13 órától a díjkiosztó következik. A kiállított szárnyasok megtekinthetõk 30-án 8–18 óráig, valamint 31-én 8-tól 13 óráig.

élni ilyen kis pénzbõl, de tavasszal meg õsszel sikerül egy kicsit dolgozni, kertet ásni, ilyesmi.

denkit érint. Emelték a gázt is, és ha pénzt nem kapunk, akkor nem tudjuk kifizetni a számlákat.

Szabó Sándorné – Nekem nagyon jó a nyugdíjam, de a férjemnek nem igazán. Negyvenkét év munka után 45 000 Ft-ot kap. A mostani fiataloknak kellene az a lehetõség, hogy negyven évet le tudjanak egy helyen dolgozni, vagy legfeljebb kettõn, mint ahogy én is ledolgoztam. A nyugdíjemelés az infláció alatt van. És ez min-

Szekeres Jánosné – Szeretném, ha még egy kicsit több nyugdíjat adnának, mert az enyém is csak 59 000 Ft. Mikor elértem az 55 évet, akkor jött a rendszerváltás, és nagyon kevés nyugdíjat kaptam, kevesebbet, mint kellett volna. Ezt még nem tudták rendbe hozni, majd csak most próbálják, de ahhoz többet kellene emelniük.

Síúton Olaszhonban Decemberben hirdetõinknek felkínált nyereményünk egy síút volt, amelyet az Ilovszky Tüzép tulajdonosa nyert meg. Helyette unokája és annak családja utazhatott Olaszországba. Demkó Attilától kérdeztük, mit jelentett ez a hat nap számukra? – A legtöbbet a síeléssel való megismerkedésünk öröme je-

szen a panziónk tulajdonosa és személyzete is magyar, így a magyar konyha biztosított volt. Az olaszos ízeket az elõételek adták, természetesen tészta pl. fokhagymás-pfefferónis tészta. – Hogyan teltek a napjaik? – Molveno településen szálltunk meg, ez egy csendesebb üdülõtelepülés, a legközelebbi sípályával, mintegy 5 km-re, Andalóban, ahol már

Tudta-e Ön? A cigaretta szívása után a nikotin már rövid idõn belül kimutatható a magzatvízben és a magzat vérében.

Aprók – Ergoline szolárium félidõs csövekkel, érmebedobóval eladó. Részletek telefonon. +36 (30) 420-8570 Irányár: 850 000 Ft.

– Kéz- és lábápolás, mûkörömépítés. +36 (70) 284-7587 – Vállalkozáshoz is alkalmas családi ház garázzsal, eladó a Lehel utcán. +36 (30) 422-8984

Vigyázzunk értékeinkre!

Az elmúlt idõszakban több esetben elõfordult, hogy ismeretlen tettesek leparkolt személykocsik ablakát törték be, és onnan kézitáskát loptak el, amelyekben személyes iratok, értéktárgyak voltak. A bûnesetek eredménye – az anyagi káron kívül – az eltûnt iratok pótlásával járó személyes kellemetlenség – olvasható a Békés Megyei Rendõr-fõkapitányság közleményében. A rendõrség ezért ismételten felhívja a gépjármûvel közlekedõk figyelmét, hogy értékes dolgaikat ne hagyják az autókban. Célszerû értékeiket a csomagtartóban elhelyezni, vagy amennyiben lehetséges, magukkal vinni. Ha pedig van riasztó, érdemes akár néhány perces távolmaradás esetén is bekapcsolni. gvk

Az orosházi önkormányzat ingyenesen hívható zöldszáma:

(80) 931-001

Ételosztás.

Január 24-én vasárnap, 13 órától a Szõlõ körúti húsboltnál várják egy tál meleg étellel az orosháziakat. A szervezõ: Illyés Gábor és csapata.

Több jelzõkészülék A házi jelzõrendszeres segítségnyújtás kiválóan mûködik az Orosházi Kistérségben. Azonban úgy tûnt, hogy anyagi források hiányában ezt a rendszert szüneteltetni kell. A kistérség települései úgy döntöttek korábban, hogy lehetõségeikhez mérten hozzájárulnak pénzügyileg a mûködéshez, ám ez csak 2 hónapos megoldást jelentett volna. Azonban ez a probléma megoldódott, hiszen zöld utat kapott egy erre a célra beadott pályázat. – A Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól kedvezõ döntést kaptunk, így örömmel jelenthetem be, hogy mind a 245 jelzõkészülék mûködéséhez megkaptuk a finanszírozást, mintegy 9 millió forintot – jelentette be szerda délután sajtótájékoztatón Németh Béla, az Orosházi Kistérség Többcélú Társulásának elnöke, Orosháza polgármestere. Kiemelte, hogy ebbõl a pénzbõl 2010 végéig a teljes rendszer mûködtethetõ, és úgy tûnik, hogy a jelzõkészülékek számát is tudják belõle növelni.

– Sok embernek a külvilággal való kapcsolattartást jelenti ez a rendszer, bármilyen gondja van, könnyen értesítheti a szakembereket, akik segítenek neki. Jelenleg 27 fõt foglalkoztatunk részmunkaidõben, így az õ munkájuk megmaradásának szempontjából is örömteli a hír – mondta Németh Béla. Elhangzott, hogy a jelenlegi 245 igénybe vevõ mellett van egy közel 40 fõs várólista, melyet a tervek szerint most a felére csökkentenek, ennyivel több készülék beszerzését tervezik ebben az évben. A fejlesztés adott esetben érintheti a rendszert mûködtetõ személyzetet is, amennyiben ez indokolt, személyi bõvítés várható. A házi segítségnyújtás 2008. január 1. óta üzemel, a diszpécserközpont Gádoroson van. Az elõzõ évben a normatíva 29 ezer forint volt egy évre egy jelzõkészülékre, ez 2010-ben 35 ezer forintra emelkedett. A pályázaton a teljes összeget sikerült megnyernie a kistérségnek, amihez nem kell további önerõt biztosítani. Melega

Olvasóink írják, mondják Még álmodik a természet

CKÖ-ülés A Cigány Kisebbségi Önkormányzat január 25-én (hétfõ), délután fél háromtól tartja soros ülését a Pacsirta utca 8. szám alatti székhelyén. Nyilvános ülés keretében az elmúlt idõszak munkájáról hangzik el beszámoló, valamint tárgyalják a CKÖ idei költségvetés-tervezetét is.

7

lentette. Meseszép tájakat láttunk, kiváló társasággal pihentünk együtt. Nagyon örültünk az Orosházi Média Kft. által felkínált lehetõségnek. – Lesz folytatás jövõre? – Valószínû, hisz ezeket a fantasztikus élményeket újra át szeretnénk élni. – A gasztronómiában is új utakon jártak? – Nem mondhatnám, hi-

pezsgõbb élet volt. Az autók rendszámából ítélve igazi nemzetközi mezõny indult a pályákon. A feleségemmel teljesen kezdõk voltunk, az elsõ nap a tanulásé volt, utána egyre bátrabbak voltunk. A napközbeni mozgás után jólesett az esti pihenés, társasjátékozás. Nagyon jó volt a hangulat. imre

K utyaszorító Lala ötéves, tacskó jellegû kan kutya. Hetyke kis eb, tele önbizalommal, naphosszat csak patkányok és egerek után kutat. Már egyszer gazdára talált ugyan, de négy nap után visszahozták, mivel nem tudta megkülönböztetni, hogy patkány vagy csirke szalad-e elõtte, és õ bizony reptében kapta el, nem volt kegyelem. Új gazdájának hiába mondtuk, hogy tanítani kell Lalát, mit szabad és mit nem, hajthatatlan volt, õ a csirkéket sajnálta, mi meg Lalát. Eleven, jó házõrzõ, megbízható kutya. www.oroshaziallatvedok.hu

Goldi. Élt másfél évet. Az emberi go-

noszság áldozatává vált, a jelek szerint megmérgezték. Egy 7 és egy 12 éves gyermek sír kedvenc kutyusa után, esténként gyertyát gyújtanak Goldi emlékére, és nem értik, miért történt ez? Mi sem értjük, hogyan lehet valakinek ennyire gonosz a lelke? Goldi kínok között halt meg, dr. Varga János és dr. Muntyán János gondos orvosi ápolása sem tudott már segíteni rajta. Goldi szomorú gazdái ezúton is köszönik a Bajcsy-Zs. utcai állatkórház szakembereinek a segítséget. Reméljük, az a kegyetlen ember, aki megmérgezte… mindenki tudja a folytatást.

De mit álmodik ott, ahol megjelenik a „kertszépítõ” brigád? Téli álmukat alusszák a fák, bokrok, növények ilyenkor, de rügyfakadás elõtt szokásos metszeni, kivenni, csinosítani „õket”, hogy környezetünk ápolt, esztétikus legyen, ne akadályozza a közlekedést, ne legyen túl közel az épülethez, de be tudjon sütni a Nap is. Sokféle szempontot kell és lehet figyelembe venni. Szinte minden évben téma a lakótelepi fák, bokrok helyzete. Dicséretére legyen mondva annak, akit illet, hogy az idén nem várták meg a márciust, idejében hozzáláttak pl. a dr. László Elek-lakótelepen és „irtó” rendes munkát végeztek. Körültekintõnek nem mondhatom, mert mi lakók megdöbbenve láttuk és tesszük fel a kérdést, hogy kinek, minek volt útjában a sok orgonabokor, amit csak meg kellett volna metszeni, de bizonyára egyszerûbb volt csaknem a föld felett levágni az egészet, ugyanezt téve más bokrokkal is! Aki lakótelepen lakik, tudja becsülni a zöld növényeket, különösen akkor, ha azt maguk a lakók ültették, gondozták, mint ebben az esetben is. Levelemet azért teszem közzé, mert talán megértik és elkerülik az illetékesek, hogy más lakótelepen élõknek is ilyen felesleges bosszúságot okozzanak. Lehet, hogy nagy szavak, de a feltehetõen jó szándék mellé kellene talán egy kis hozzáértõ lélek is, mikor valaki kézbe veszi az elektromos fûrészt. Domoki Józsefné (Olvasóink álláspontját szerkesztõségünk nem feltétlenül és nem minden esetben osztja. A rövidítés jogát fenntartjuk.)

o inf Z ES R K 10.§ (3) bek. Információs táblák, fõként autóúton, autópá-

Új táblák az utakon

lyán segíthetik a forgalmat, csökkenhetik a torlódást és az utazási idõt rövidíthetik. A januártól módosult KRESZ új elemeket vezetett be a közlekedési táblák szabályozása terén is – tudtuk meg Kis Rozália rendõr hadnagytól, az orosházi kapitányság munkatársától. A közúti, információs táblák megfelelõ használatával ugyanis számos baleset is megelõzhetõ. A hasznos jelzéseknek nagy szerepük lehet emellett az utazási idõ lerövidítésében vagy éppen a torlódások csökkentésében. Hivatalosan is megjelent a sárga fényvisszaverõ tábla, mely a különbözõ fény- és idõjárási viszonyok között is jól látható, hozzájárul a biztonságos közlekedéshez. Új tábla még például a „Környezetvédelmi övezet” jelzés, mellyel a sûrûn lakott területeken korlátozhatják a környezetszennyezõ jármûvek közlekedését. A „Torlódás” tábla is nagy segítség lehet, megelõzheti az úgynevezett ráfutásos baleseteket. A módosított KRESZ tehát a táblák terén is tartogat újdonságokat, figyeljen mindenki! -taka-


SPORT

8

Jól kezdtek a birkózók Szabolcs 3., Nagy Tamás 3. 58 kg: Kránitz Adrián 2., Sepeczán János 3. 63 kg: Pusztai Tibor 5. 76 kg: Szél Dávid 3. Érd Kupa szabadfogású meghívásos verseny: Gyermek korcsoport: 31 kg: Szél Anna 3. Diák I. ko rc s o port: 46 kg: Szél Balázs 1. S e rd ü l õ ko rc s o port: 38 kg: Ladjánszki Szél Balázs Ádám 3. 42 kg: Antal Dániel 2., Tóth Andor 3. 66 kg: Almási Ferenc 3. 78 kg: Gajdán János 3. vk

FOTÓ: MELEGA KRISZTIÁN

Érd adott otthont a hétvégén a Lakatos Gábor Kadet Kötöttfogású Rangsor Emlékversenynek és az Érd Kupa szabadfogású meghívásos versenynek. A megmérettetéseken összesen 570-en léptek szõnyegre, Kránitz Adrián köztük az Orosházi Spartacus Birkózó Klub versenyzõi. A fiatalok ismét kitettek magukért, összesen 12 érmet szereztek. Eredményeik: Lakatos Gábor Kadet Kötöttfogású Rangsor Emlékverseny: 54 kg: Daszkel

A Debrecent fogadta múlt pénteken idei elsõ felkészülési mecscsén az orosházi férfi kézilabdacsapat. A végeredmény: Orosházi FKSE – DKSE-Hotel Lycium 33–35. A visszavágó kedden volt Debrecenben, ezen a találkozón 35–28 arányú hazai siker született. Füzesi Ferenc edzõ a meccs után hangsúlyozta: jó és tanulságos mérkõzéseken vannak túl. A további, minél hatékonyabb felkészüléshez nagyon sokat segített ez a két találkozó.

A lehetõség kapujában Petneházi Márk, 21 éves orosházi labdarúgó fiatal kora ellenére megjárta Angliát, és Orosházán keresztül az NB I. jelenlegi 4. helyezett ZTE csapatához vezetett az útja. – Hogyan kezdõdött? – Már óvodáskoromban közeli kapcsolatba kerültem a labdával, ugyanis édesapám NB II-es focistaként belém nevelte a futball szeretetét. Az Eötvös DSE után a gimnáziumot már Budapesten kezdtem, és a Grund FC csapatában folytattam a labdarúgást. Két év után edzõm, id. Buzsáky Ákos segítségével az angol Plymouth Argyle utánpótláscsapatához kerültem. 2008-ban megerõsödve, sok tapasztalatot szerezve tértem vissza Orosházára, és az akkori NB II-es csapattal a 3. helyet szereztük meg a bajnokságban. – A sikeres bajnoki szereplés után több játékos-megfigyelõ noteszába bekerült a neved. – 2008 telén Debrecenben és a Ferencvárosnál is voltam próbajátékon, de a szerzõdéskötés még váratott magára. Aztán a nyári átigazolási sze-

zonban a Zalaegerszeg 5 éves profi szerzõdést kötött velem. Az elsõ szezonban Supka Attila vezetése alatt több lehetõséget kaptam, az idei évadban viszont csak egyszer léptem pályára elsõ osztályú bajnoki mérkõzésen. Többnyire a tartalékcsapatban és néhány Liga kupa mérkõzésen szerepeltem. – Hogy viseled a mellõzöttséget? – Az elején nehéz volt, hogy az egész heti munka után a hétvégén a kispadról kell néznem a csapat mérkõzését, másnap meg utazom a tartalékcsapattal. Tisztában vagyok képességeimmel, elõbb-utóbb be kell kerülnöm a kezdõcsapatba. Edzõnk, Csank János sokszor dicséri teljesítményemet, de a játék egyelõre várat magára. – A pályán nem is, de egy informatikai játék reklámarcaként találkozhatunk veled. – Egy évvel ezelõtt olyan fiatal játékost kerestek, aki elõtt szép jövõ áll. Rám esett a választás, nagyon örültem a felkérésnek. Ezért fokozott bizonyítási vágy él bennem, hogy bizonyítsam, méltán esett rám a választás, és helyem van a csapatban. -betkó-

2010. január 22., péntek

Karatés tervek és felkészülés Sok és igen jelentõs verseny vár az Orosházi Kyokushin Szabadidõ Kör Egyesület harcosaira 2010-ben. Ezekrõl és a felkészülésrõl kérdeztük sensei Zsiga Zsoltot. – Nehéz, de reményeim szerint sok dicsõséget hozó év áll elõttünk. Ahhoz, hogy a vágyaink valóra válhassanak, keményen kell dolgozni. Jelenleg az alapozásnál vagyunk, hiszen a megfelelõ erõállapot és állóképesség az alapja a sikeres versenyzésnek. Február közepén kezdõdik a minõségi munka, ahol a technikára, taktikára helyezõdik a fõ hangsúly. Muszáj tempósan dolgozni, hiszen márciusban már komoly erõpróbák jönnek. Március 14-én indul a hollandiai Nyílt Kyokushin Európa-bajnokság. Nagy csapattal és több éremesélyes harcossal indulunk. Nagyon szeretném, hogy idén már Eb-aranyat is szerezzünk városunknak. Erre esélye van a tavalyi bronzérmes Hajdú Editnek, az ezüstérmes Olasz Attilának, de továbbra is az esélyesek közé sorolnám a nehézsúlyú Orbán Tibort. Van egy új versenyzõnk is, Budapestrõl igazol hozzánk Szalai Boglárka, aki junior korú, és ebben a korcsoportban Európa-kupa gyõztes. A felnõtt Eb-n tõle is

érmet számos kitûnõ versenyzõ melv á - lett ismét vendégünk lesz vir o k . lágszervezeti vezetõnk, shihan K é t Nishida úr. Rajta kívül is szehéttel retnénk világhírû mestereket a hol- (Peter Aerts, Semi Shilt) vendélandi- gül látni Orosházán, de az õ ai ver- részvételükre csak a hollandiai s e n y verseny után kerülhet pont. u t á n Mindezek mellett készíteni Buda- kell a jövõ évi, súlycsoport nélp e s - küli világbajnokságon indulást e n ra esélyes versenyzõket. Van rendezik a junior Európa-ku- tehát bõven tennivaló. Õszinpát, majd Szentesen az Ifjúsági tén remélem, hogy minden téés Junior Kyokushin Eb-t. E ren ki tudjuk magunkból hozkét versenyen is indulnak esé- ni a maximumot, és idén is lyeseink, senpai Zsiga Zsolt (képünkön), Szalai Bogi és Szelezsán Ádám személyében. Nagy terveink vannak a nyárra is – tette hozzá Zsiga Zsolt. Szeretnénk egy mintegy 500-1500 embert megmozgató mozgásfesztivált rendezni Gyopároson. Karate szakágban Orbán Tibor és Olasz Attila is készül szeretnénk idén is megtartani hagyományos sok örömet szerzünk szurkonemzetközi edzõtáborunkat. lóinknak, illetve a város sportAmennyiben a szövetség a mi szeretõ lakóinak. pályázatunk mellett dönt, úgy -cséjé-

DAColva a papírformával Kispályás teremlabdarúgótornát rendezett a Tatabánya FC január 16-án a Földi Imre Sportcsarnokban. A tatabányai labdarúgás ez évben ünnepli 100 éves évfordulóját. A rangos programra az Orosháza FC is meghívást kapott. Két csoportban folytak a küzdelmek. Az „A” csoportban a Ferencváros, a Pápa, a Vinkovci és a Tatabánya, míg a „B” csoportban az Orosháza FC, a Haladás, a Debreceni VSC és a Dunaszerdahelyi AC játszott. Eredmények: „A” csoport: Tatabánya FC – Ferencváros 3-3, Vinkovci – Pápa 1-0, Vinkovci – Tatabánya 2-1, Ferencváros – Pápa 1-0, Tatabánya – Pápa 2-2, Vinkovci – Ferencváros 2-1. Az „A” csoport végeredménye: 1. Vinkovci 9 p., 2. Ferencváros 4 p., 3. Tatabánya FC 2 p., 4. Lombard Pápa 1 p. A „B” csoport eredményei: Orosháza FC – Haladás 0-1. Hatalmas küzdelemben csapatunk egyenrangú partnere volt NB I-es ellenfelének, végül Tóth Péter találata döntötte el a mérkõzést a vasi legénység javára. Következett a Dunaszerdahely – Debrecen mérkõ-

zés, ami 2-2-es döntetlennel ért véget. Ezután ismét csapatunk lépett pályára, és a torna legnagyobb meglepetését okozva Baranyai Béla góljával 1-0 arányban legyõzte a szlovák elsõ osztály reprezentáns csapatát. Ezt követõen a Loki 3-1-re verte a Haladást, majd jött a csoportelsõséget eldöntõ Orosháza – Debreceni VSC mérkõzés. Itt beigazolódott a papírforma, a fiataljait felvonultató Debrecen magabiztosan nyert az OFC ellen. A csoport zárómeccsén a „Hali” kiütötte ellenfelét, ami csoportgyõzelmet ért: Haladás – DAC 5-0. A „B” csoport végeredménye tehát: 1. Debreceni VSC 7 p., 2. Haladás 6 p., 3. Orosháza FC 3 p., 4. Dunaszerdahely 1 p. Elõdöntõk: Vinkovci – Haladás 1-1 (büntetõkkel a Vinkovci jutott a döntõbe), Ferencváros – Debrecen 3-1. A 3. helyért: Debreceni VSC – Haladás 2-1. Döntõ: Ferencváros – Vinkovci 2-1. A torna gólkirálya a debreceni Vinicius lett, míg a legjobb mezõnyjátékos a ferencvárosi Kovacsics. Az Orosháza FC hazai környezetben folytatja a felkészülést. -betkó-

Készül a Rákóczi Vasas.

Hétfõn este a Táncsics gimnázium mûfüves pályáján indult el a felkészülés a tavaszi bajnoki pontvadászatra. A megyei elsõ osztályú focicsapat a 6. helyrõl várja a folytatást. A keretben nem történt változás, és nem is terveznek – mondta el lapunknak Csizmadia Imre elnök. Hangsúlyozta, bíznak abban, hogy együtt tudják tartani a jelenlegi csapatot, és ez egy biztos alapot ad a sikeres tavaszi szezonhoz. A sportegyesület elnöke a célokról úgy fogalmazott: az elsõ 8 hely valamelyikét szeretnék megtartani, de remélik, hogy alapos felkészüléssel és a csapat együtt tartásával mindez inkább a dobogó környékén realizálódik majd. Heti öt alkalommal készül a bajnokságra a focicsapat. Nagy István edzõ elmondta, hogy a két mûfüves és a két termi edzés mellett a felkészülés elején Gyopárosra is kimennek futni, szaunázni, fürdeni. Február elején indulnak az elõkészületi meccsek szerda-szombat ütemben, többek közt az Orosháza FC, a Székkutas, a Csongrád és a Tótkomlós ellen. A bajnokság a március 6–7-i hétvégén indul a Rákóczi Vasas SE legénysége számára. -vágta-

Sportszervezetek figyelmébe! Felhívjuk az orosházi sportszervezetek figyelmét, hogy az Önkormányzat 2010. évi költségvetésében jóváhagyott sporttámogatás igényléséhez szükséges kérelmek benyújtási határideje az Önkormányzat testnevelési és sportfeladatairól szóló 9/2006. számú önkormányzati rendelettel módosított 15/2004. (IV. 24.) számú rendelete szerint 2010. január 31-e. Orosháza Város Önkormányzata költségvetésében jóváhagyott sporttámogatás igénylésének, felhasználásának és ellenõrzésének szabályait a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza, amely – a kérelem beadásához szükséges további dokumentumokkal együtt – letölthetõ Orosháza város honlapjának (www.oroshaza.hu) Közérdekû/közérdekû információk/Sport/2010 év/Sporttámogatás mappájából. Polgármesteri Hivatal kulturális osztálya

Sporthírek Sakk. A Békés Megyei Sakk

Csapatbajnokság 4. fordulójában az orosházi együttes nyert a Battonya ellen. A végeredmény: Orosházi SE – Battonyai SE 5,5 – 2,5. Gyõzött: ifj. Horváth Antal (2. t), Héjja Bálint (6. t), Oravecz Mátyás (7. t), Tóth Dávid (8. t). Döntetlen: Kiss Balázs (1. t), Váczi Sándor (3. t), Szilágyi József (4. t).

Kézilabda. OSB-mérkõzés

Orosháza-GyopárosfürdõKSC-Kecskemét S. P. C. 29:27. Ld.: Juhász D. (14) és Dancsó D. (6)

Teremlabdarúgás

(Kaszaper). Virág Kupa teremfocitornát rendeztek a kaszaperi Virág Pizzéria és az orosházi Barátság Orosfarm SC rendezésében, 10 csapat részvételével.Végeredmény: 1. Szekeres Panzió (Tótkomlós), 2. Joker FC (Nagyszénás), 3. Barátság Orosfarm SC (Orosháza). Gólkirály: 1. Ondrejó Tamás 9 góllal (Szekeres Panzió), 2. Stréling Ferenc 8 góllal (Barátság Orosfarm SC). -szénási-

„Aranyos” úszók.

25 iskola mintegy 150 tanulója állt rajtkõre Békéscsabán, a Megyei Úszó Diákolimpián. Kiss Annamária mindkét versenyszámában, Márki Zalán egy versenyszámban állhatott a dobogó legfelsõ fokára. Így jogot szereztek arra, hogy február 6-án, Hajdúszoboszlón képviseljék megyénket és iskolájukat az Országos Úszó Diákolimpián. Eredményeik a 10. helyig: 50 m fiú gyorsúszás I. korcsoport: 6. Márki Zalán (Kardoskúti Tagint.), 50 m leány gyorsúszás I. kcs.: 5. Szabó Ivett Laura (Vörösmarty Tagint.), 50 m leány gyorsúszás II. kcs.: 3. Somogyi Bianka (Székhelyintézmény), 8. Benkõ Zsófi (Székhelyint.), 50 m fiú hátúszás I. kcs.: 1. Márki Zalán, 50 m leány hátúszás I. kcs.: 1. Kiss Annamária (Eötvös Tagint.), 7. Drahota Adrienn (Czina Tagint.), 50 m leány hátúszás II. kcs.: 8. Somogyi Bianka, 10. Benkõ Zsófi, 50 m leány mellúszás I. kcs.: 1. Kiss Annamária, 7. Drahota Adrienn, 50 m fiú mellúszás II. kcs.: 7. Balogh-Szabó Krisztián (Vörösmarty Tagint.), 50 m leány mellúszás II. kcs.: 7. Muntyán Luca (Székhelyint.), 8. Kupeczki Fanni (Vörösmarty Tagint.), 9. Irimiás Vanda (Vörösmarty Tagint.), 4x50 m leány gyorsváltó II. kcs.: 2. Orosháza Város Általános Iskolája (Somogyi Bianka, Muntyán Luca, Benkõ Zsófi, Kupeczki Fanni). -se-

Sportmûsor Téli teremlabdarúgó diáktorna, Orosháza (Táncsics), január 23., 24., 31., 8:00– 20:00. Gyopáros Kupa (nagypályás csapatok labdarúgótornája 5 együttes részvételével), Kaszaper (sportcsarnok), január 30., 9:00–15:30.

2010/4. szám Orosházi Élet  
2010/4. szám Orosházi Élet  

Orosházi Élet

Advertisement