Page 1

RÁLELT A KESKENY ÚTRA OVISOK FARSANGJA SASS ERVINT CSALÁDI, SZELLEMI GYÖKEREI OROSHÁZÁHOZ KÖTIK. LEGUTÓBBI, KESKENY ÚTON CÍMŰ KÖTETÉNEK BEMUTATÓJÁN BESZÉLT ARS POETICÁJÁRÓL IS

TÜNDÉREK, BOSZORKÁNYOK, VARÁZSLÓK KELTEK ÉLETRE AZ IFJÚSÁG ÚTI ÓVODÁSOK FARSANGI MULATSÁGÁN. A FINOMSÁGOK KÖZÜL NEM HIÁNYZOTT A FARSANGI FÁNK SEM

5. oldal

5. oldal

OrosháziÉlet XVI. évfolyam 6. szám

KÖZÉLETI HETILAP

2011. FEBRUÁR 11., PÉNTEK

Még tilos Diszkótragédia: ellenőrzés Orosházán is Továbbra is tilos a koporsós temetés a belvíz miatt, de nem csak ezért választják egyre gyakrabban az urnás temetést a hozzátartozók. Az alvégi és felvégi temetőkben a magas belvíz miatt rendelt el Orosháza jegyzője koporsós temetési tilalmat az év elején. A törvényi előírások tükrében továbbra is él a tilalom. Lászlóffy Róbert, az orosházi temetők üzemeltetője elmondta, megértőek az érintett hozzátartozók. – Egy esetben sem döntöttek úgy a hozzátartozók, hogy más, tilalom alá nem eső temetőben helyezik koporsóban nyugalomba elhunyt szerettüket. Jellemzően az urnás temetés mellett döntenek, egy esetben a kriptás temetést választották. Lászlóffy kiemelte, a tilalomtól függetlenül megfigyelhető, hogy egyre inkább az urnás temetést választják a családtagok, vélhetően anyagi okokból. Előfordul, hogy a hozzátartozók hazaviszik elhunyt szerettük hamvait, ezt 1984 óta törvényesen megtehetik. Deák László igazgató lelkésztől megtudtuk, a temetési szokások átalakulásához igazodik az alvégi temetőben várhatóan tavasz végén induló új szolgáltatás, a hamvak száraz szórása. Az önkormányzattal kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján kapott forrásból finanszírozzák a beruházást. A száraz szórást egy esztétikus környezetben (az alvégi temető bejáratához közel, a pihenőkert közelében) kialakított szórókúttal végzik majd. A búcsúztatáskor a díszkúton nyugvó hamvakat egy közös tározóba engedik le, közös kegyeleti helyként pedig egy falon szerepelnek az ott nyugvók nevei. Anyagilag kedvezőbb lesz ez a megoldás, mint a jelenlegi szertartásformák, és azok is élhetnek majd vele, akik a hamvakat jelenleg otthonukban tárolják. A modern technológia kialakítására vonatkozó szerződést a héten írták alá a felek. m

Két orosházi és egy tótkomlósi szórakozóhelyet ellenőriztek nemrég a térségben. Megyei szinten a rendőrök 19 esetben szabtak ki helyszíni bírságot. A három halálos áldozatot követelő januári, fővárosi diszkótragédiát követően országos ellenőrzést indított a rendőrség a társszervezetekkel közösen. Az akció keretében a fiatalok által látogatott, nagyobb tömegeket vonzó szórakozóhelyeket vették górcső alá január 21. és 29. között. Az összesítés elkészült, eszerint orszá-

Döntöttek a költségvetésről Az idei év első képviselő-testületi ülését tartották február 4-én, pénteken. A legnagyobb volumenű napirend a város 2011-es költségvetése volt. 1 milliárd 100 milliós hiánnyal kalkuláltak: a tervezett bevétel 8 milliárd 752 millió forint, a tervezett kiadás 9 milliárd 896. A keretszámok irányadóak, folyamatosan változhatnak év közben – mondta Dancsó József (Fidesz) polgármester a tanácskozáson. A könyvvizs-

gáló kiemelte, javult az önkormányzat költségvetése, mert a hiány összege az előző évhez képest alacsonyabb. Ettől függetlenül van működési hiány. A költségvetésben forrást biztosítottak a kötelező és nem kötelező feladatokra egyaránt. A fideszes többség véleménye szerint takarékosságra van szükség, de fenntartható Orosháza működése. A baloldali politikusok szerint azonban a fideszes klientúrát és nem Orosházát

gosan 690 szórakozóhelyet ellenőriztek. Békés megyében január 28-án 28, míg 29-én 36 szórakozóhelyen fordultak meg a rendőrség, a tűzoltóság, a polgármesteri hivatalok, a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség szakemberei. Az Orosháza Városi Rendőrkapitányság illetékességi területén három szórakozóhelyet ellenőriztek. Vargáné Szombati Andreától, a Békés

Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivőjétől megtudtuk, a rendőrök 19 esetben szabtak ki helyszíni bírságot összesen 106 ezer forint értékben, és 242 főt (köztük 86 fiatalkorút) igazoltattak. A sajtóreferens hozzátette, öszszességében elmondható, hogy a fokozott ellenőrzést a szórakozóhelyek tulajdonosai, bérlői, dolgozói és a fiatalok is megértéssel fogadták, együttműködtek az ellenőrzést végzőkkel. Az akcióhoz az orosházi tűzoltó parancsnokság is csatlakozott, két munkatársa

szolgálja a költségvetés. Jámbor Nándor (Jobbik) úgy vélte, a fejlesztések helyett a munkahelyteremtésre kell költeni. Az Egyesített Szociális Központ beszámolójából kiderült, az intézmény feszes gazdálkodás mellett sem tud nullszaldóval működni. A teljesített bevétel tavaly 647,5 millió forint volt, míg a kiadás 648,6 millió. Több szociális épület (például a Platán idősek otthona és a bölcsőde) felújításra szorul, erre a gazdaságos működtetés érdekében is szükség lenne. (Folytatás: 3. o.)

Fűtés termálvízzel Októbertől geotermikus energiát hasznosító távfűtési rendszerre vált Gyopárosfürdő. Évente 54 millió forint megtakarítást eredményez majd a beruházás, aminek alapja a T4-es termálkút, és a hozzá kapcsolódó két visszasajtoló kút. A „Nulla kibocsájtású geotermikus energia hasznosítás Orosházán” projekt megvalósítása a KVP-2010 Kon-

tartott ellenőrzést a társszervezetekkel közösen. Két orosházi és egy tótkomlósi szórakozóhelyet vettek górcső alá előzetes bejelentés nélkül. – Kevés hiányosságot találtunk, s a szórakozóhelyek üzemeltetői ezeket is azonnal korrigálták. Ilyen volt például, hogy a tűzoltó készülék fölé nem helyezték ki a szükséges piktogramokat – tudtuk meg Lászik Gábor tűzoltó őrnagytól, az orosházi tűzoltóság megbízott parancsnokától. (Folytatás: 3. o.)

zorcium feladata. A közbeszerzésen nyertes kivitelező már elkezdte a T4es kút mellett a hőközpont építését. A kivitelezés során a PORCIÓ Kft. a fürdő területén belül a szerelési és vezetékfektetési munkákat végzi, ezzel egyidejűleg a VIKUV Zrt. a Szentetornyai út és a Kerektó által határolt fás, ligetes terület mellett a V1-es, 1550 méter (Folytatás: 2. o.)


2

MSZP: igenis, van pénz! Az MSZP orosházi szervezete szerdán sajtóközleményt juttatott el szerkesztőségünkbe, melyben két iskola tervezett, az egyház részére történő átadásáról fogalmazzák meg véleményüket. „Orosháza fideszes polgármestere bejelentette, hogy ,tárgyalások folynak’ két általános iskola egyházi fenntartásba adásáról. Sok lehetőség nincs, ez a két iskola valószínűleg az Eötvös, a Vörösmarty, a Czina és a József Attila iskolák közül kerül majd ki. Ha hagyjuk!” – olvasható a Füvesi Sándor önkormányzati képviselő által jegyzett közleményben, mely szerint az egész tárgyalás csak színjáték, a felek ezt már eldöntötték. Felteszi a kérdést, hogy Orosházának, mint a megye legiparosodottabb városának, ne lenne az iskolákra pénze? „Ugyanezt mondta Dancsó József 2007-ben is, amikor összevonták az általános iskolákat, amikor megszüntették az Eötvös gimnázium sporttagozatát, amikor a Kossuth MEZGÉ-t tulajdonba adták a megyének. Ugyanez volt az indok arra is, hogy miért nem veszi át a város a gyógypedagógiai (kisegítő) iskolát, és amikor az iskolarendszerünk egyik kisebb, de nagyon fontos ékkövétől, az Ügyviteli Szakképző Iskolától szabadulni igyekszik a fideszes városvezetés. – Nincs pénz!” – írja Füvesi. A helyi MSZP már többször rámutatott, igenis, van pénz – érvel. Szerinte, ha fideszes érdekek úgy kívánják, akkor találnak tíz és százmillió forintokat

bármire, csak az iskolákra és a gyerekekre nincs pénz. Kiemeli, hogy Fetser János MSZP-s polgármester idejében megújult a József Attila, a Vörösmarty és a szentetornyai iskola, a rákóczitelepi új épületszárnnyal bővült, a Táncsics gimnázium szintén megszépült és bővült, s mint a térség szocialista országgyűlési képviselője, támogatta azokat a pályázatokat, melyekből megújult a Czina és az Eötvös iskola is. „Most Dancsó József két általános iskolát is át akar adni, szembe menve a 2006 előtti építő, bővítő, iskolafenntartó hagyománnyal. Olyan épületeket akar átadni, amelyeket az utóbbi tíz évben újítottunk fel. Azért – mondja –, mert az egyházak több pénzt kapnak az államtól a gyermekek után. Ez igaz. De ez hosszú évek óta így van, és Orosháza korábban minden gond nélkül fenn tudta tartani az iskoláit” – fogalmaz a pártközleményben. Szerinte ezek fenntartása csak azóta probléma, amióta Dancsó József szerepet kapott a város irányításában. Füvesi felteszi a kérdést, hogy Dancsó országgyűlési képviselőként miért nem tett javaslatot a Parlamentben az önkormányzati támogatás növelésére, és miért szavazta meg azt az indítványt, amely megkönnyíti az iskolák egyházi kézbe adását. A Fidesz láthatóan jól előkészítette ezt az „átadási hullámot”, amit Orosházán is költségvetési indokokkal próbálnak leplezni, magyarázni – zárul a közlemény.

Elnököt választott a Jobbik A Jobbik Magyarországért Mozgalom Orosházi Alapszervezetének eddigi vezetője, Patakfalvi János egészségi okok miatt nem vállalta tovább az elnöki posztot. Ezért a tagság 2010. november végén Németh Norbertet (képünkön) választotta az orosházi alapszervezet elnökévé – tájékoztatta szerkesztőségünket Jámbor Nándor önkormányzati képviselő. Németh Norbert 38 éves, Orosházán született és itt élő vállalkozó, 2 gyer-

mek édesapja. Kérdésünkre, hogy mi a programja, a következőket válaszolta: – Az orosházi Jobbik erős ellenzékként lép majd fel az elkövetkező időben, ennek egyik jeleként újra az utcára vonulunk. Mindent megteszünk helyi szinten is az elmúlt évek országrombolásában részt vett felelősök elszámoltatásáért. A város helyzetében semmi nem változott az elmúlt években, ugyanazok a tendenciák érvényesülnek: hitel hitel hátán, az emberekért senki nem tesz semmit. Folytatódnak az infrastrukturális beruházások, melyek a korrupció melegágyai. Ebből lehet többmilliós adományokat visszaosztani a sógor-koma-jóbarátnak – vélte a Jobbik orosházi elnöke. MeK

Fűtés termálvízzel (Folytatás az 1. oldalról) talpmélységű visszasajtoló kút építésén dolgozik. – Az elmúlt időszak esőzései, illetve a zord időjárás akadályozta a kútfúrók munkáját, terveik, illetve a megvalósítási ütemterv alapján a V1-es kút befejezési határideje április vége. Ezt követően építik meg és fúrják le a V2es jelű visszasajtoló kutat a Kertészház és a Szélső utca által bezárt erdős területen. A fúrások helyét számítógépes modell vizsgálattal ellenőrizték – tudtuk meg Bagi László városfejlesztési osztályvezetőtől. A V1-es kút az építést követően egy kb. 4x3 m-es zárt építmény lesz. A területről az építkezés miatt kivágott fákat a kivitelező az erdészet felügyelete mellett pótolja majd. A február 4-i testületi ülésen egy másik geotermikus energiát hasznosító pályázatról tanácskoztak a képviselők. A bruttó 1,1 milliárdos, 60%-ban támogatott beruházás a városi intézmények (több iskola és a kórház) hőellátását szolgálja majd. Az

2011. FEBRUÁR 11., PÉNTEK

KÖZÉLETI HETILAP

Látogatási tilalom az orosházi kórházban. A kistérségben elérte a kritikus határt az influenzás betegek száma, ezért a Békés megyei ÁNTSZ jelzése alapján részleges látogatási tilalmat rendelt el dr. Kalmár Mihály főigazgató. – A tilalom a gyermekosztályt, a szülészetet és az intenzív osztályt érinti. Ezen a három osztályon – megelőzés céljából – szerdától látogatási tilalom van érvényben. Teljes zárlatra azért nincs szükség, mert az orosházi kórházban jelenleg nincs influenzás beteg, ezért a többi osztályon a megszokott rend szerint látogathatók a betegek – mondta a kórházigazgató.

Diszkó... (Folytatás az 1. oldalról) Országosan a rendőrök 44 esetben kezdeményeztek szabálysértési eljárást, két fővárosi szórakozóhely működési engedélyét 90 napra visszavonták. Az akcióban résztvevő társszervek is számos szabálytalanságra derítettek fényt. Volt olyan szórakozóhely például, amely egyáltalán nem rendelkezett tűzoltó készülékkel. A rendőrségi közlemény hangsúlyozza, a szórakozóhelyek ellenőrzését továbbra is kiemelt feladatként kezelik, ezért a jövőben több alkalommal lehet majd számítani hasonlóan nagyszabású, a társszervekkel közösen végrehajtott ellenőrzésekre. mk-vk Fotó: Forgó Imre

Új vezető. Szegi Katalin lett az Orosházi Kistérségi Gyermekjóléti Központ új vezetője. Kedden délelőtt az Orosházi Kistérségi Többcélú Társulás társulási tanácsa tíz pályázó közül választotta ki a kistérség 10 településén élő, nehéz sorsú gyermekeket segítő szervezet élére a 27 éves Szegi Katalint. – 2007-ben végeztem Szegeden az általános szociális munkás szakon, 2008 januárjától dolgozom a kistérségi gyermekjóléti központnál mint családgondozó. Belülről látom az intézmény működését és azt is, ami egy kis javításra szorul. Több településen egyedül dolgoznak a családgondozók, nekik véleményem szerint nagyobb támogatás kellene a mindennapi munkájukban – mondta a frissen megválasztott vezető, aki február 14étől tölti be posztját, váltva Szűts Gémelich zánét.

Térségi költségvetés.

ehhez kapcsolódó termelő kút a kórház területén lesz, a visszasajtoló kutakat pedig az Árpád-kertbe és a Táncsics gimnázium udvarára tervezték. Az MSZP-s önkormányzati képviselők észrevételei alapján a testület a pályázatról szóló előterjesztést a következő feltétellel fogadta el: megvizsgálják a lehetőségét annak, hogy máshol legyenek a kutak, a belvárosi kútfúrás ugyanis óhatatlanul felfordulással járhat. ch

146 millió forintból gazdálkodik az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása idén. Kedden fogadta el a társulási tanács a 2011. évi költségvetést, amit terveik szerint pályázati forrásokkal is kiegészítenek majd. Dr. Dancsó József, a társulás elnöke lapunknak elmondta, mintegy 6 millió forint pénzmaradványa van a kistérségnek (pontos összeg a zárszámadás után lesz), jól zárják tehát a 2010-es évet. A tanács döntésétől függően ezt a pénzt akár önrészként, akár más struktúrában felhasználhatják. A költségvetést ellenszavazat és vita nélkül fogadta el a kistérségi települések vezetőiből álló grémium. A társulás legnagyobb dologi jellegű kiadása a gyermekjóléti szolgálat és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetése. -c-

Fidesz: az MSZP provokál „Provokáció, gyermekek felhasználása pártpolitikai célokra – ha hagyjuk…” címmel reagált az MSZP sajtóközleményére a Fidesz szerda délután. A Zalai Mihály alpolgármester által jegyzett írás kiemeli, hogy Füvesi Sándor közleménye méltó folytatása annak a gyermek-, intézmény- és városellenes hadjáratnak, melyet az MSZP és Fetser János önkormányzati képviselő folytat 2006 óta a hatalom visszaszerzése céljából. „Nem riadnak vissza attól, hogy gyermekeket, szülőket maguk előtt pajzsként tolva, mindenből pártpolitikát csináljanak, abból a feltételezésből kiindulva, hogy Orosházát kizárólag Ők képesek vezetni, Ők képesek megfelelő döntéseket hozni” - írja. Úgy fogalmaz, hogy az elmúlt években a szocialisták az iskolákkal kapcsolatos témákban félrevezették a szülőket és akkor sem kértek tőlük elnézést, amikor kiderült, hogy az iskolák egyesítése eredményes volt, a Harruckern jó gazdája az egykori Mezgének amit folyamatosan fejleszt, vagy

a gyógypedagógiai iskola egyházi kézbe adása is sikerrel járt. „Közel ezer férőhely áll kihasználatlanul az általános iskolákban. Ebben az esztendőben 100(!) tanulóval csökkent az iskolások száma. 2010-ben 166 ezer Ft kiegészítő támogatást adott az önkormányzat az alapnormatíván felül minden tanuló után, 2011-ben ez már 187 ezer forintra nőtt. Az egyházi kiegészítő normatíva, amelyet viszont a központi költségvetés fedez, 230 ezer Ft. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermeklétszám-változás miatt egy intézményt se kelljen bezárni, fontosnak tartjuk, hogy az intézményeink helyzete tovább erősödjön. Ezért veszszük komolyan a két egyház megkeresését, hiszen az egyik évszádok óta, a másik több mint ezer éve foglalkozik az ifjúság nevelésével – eredményesen” – írja Zalai, aki hozzáteszi, hogy folyamatosan tájékoztatni fogják az érintetteket és arra kérik a szülőket, pedagógusokat, hogy ne üljenek fel az MSZP pártpolitikai célú provokációjának.

Süli Zsolt lett a parancsnok A képviselő-testület döntése értelmébenSüli Zsolt lett Orosháza új tűzoltó parancsnoka. Hajdú Péter alezredes nyugdíjba vonulása után megüresedett a poszt az orosházi tűzoltó parancsnokság élén. Megbízott vezetőnek Lászik Gábort nevezte ki a testület, és pályázatot írtak ki a posztra. Két érvényes pályázat érkezett: Lászik Gábor őrnagy és Süli Zsolt százados adta be elképzeléseit, melyekről a képviselő-testület zárt ülésen határozott február 4-én. Az ülés után dr. Dancsó József polgármester jelentette be, hogy 2011. február 15től határozatlan ideig Süli Zsolt századost választották meg az orosházi tűzoltóság parancsnokának. Az addig hátralévő napokban Lászik Gábor őrnagy marad a megbízott parancsnok. A döntés után telefonon értük el Süli

Zsoltot, aki jelenleg a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltósági felügyelője. – 35 éves vagyok, jelenleg hivatásom miatt Békéscsabán élek, de hamarosan családommal együtt Orosházára költözöm. 15 éve szolgálok tűzoltóként, ebből 12 évet voltam Mezőkovácsházán, ahol vonulós tűzoltóként kezdtem a pályám, majd végigjártam a ranglétrát. Három éve dolgozom a megyei katasztrófavédelem kötelékében. Orosházán először is meg szeretném ismerni a teljes állományt, és folyamatosan átveszem a feladatokat. Melega

Új gazdasági igazgató a kórházban. Az orosházi kórház megbízott gazdasági igazgatója, dr. Jankó Zsolt február 8-i hatállyal, közös megegyezéssel távozott posztjáról – tudtuk meg dr. Kalmár Mihály főigazgatótól, aki bővebben nem kívánta kommentálni a hírt. Elmondta, a megüresedett posztra a kórház belső munkatársat választott Pető-Farkas Éva személyében, aki régóta az intézményben dolgozik és a munkakörhöz megfelelő végzettséggel rendelkezik. Feladata összefogni a kórház teljes gazdálkodását és tárgyalni a külső beszállítókkal – mondta Kalmár. M

KÖZLEMÉNY Orosháza város címzetes főjegyzője ÁLLÁST HIRDET a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájára, helyettesítés céljából 1 fő adóügyi ügyintézői munkakör betöltésére. Feltételek: felsőfokú pénzügyi/közgazdasági szakirányú végzettség, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása (utólag történik). A jelentkezéshez csatolni kell: az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolatát, szakmai önéletrajzot, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. Feladatai közé tartozik a helyi iparűzési adó bevallások feldolgozása, adózók nyilvántartása, adóalanyok ellenőrzése, adónem hátralékainak behajtása. A jelentkezéseket Hegedűsné dr. Hegedűs Mária címzetes főjegyzőhöz kell benyújtani 2011. február 21-ig. (5900 Orosháza, Szabadság tér 4–6. Pf. 121) Az álláshely betöltéséről érdeklődni a megadott címen és a 68/413-022 telefonszámon lehet a címzetes főjegyzőnél. Az álláshely – személyes megbeszélést követően – várhatóan 2011. március 1. után elfoglalható. Bérezés: a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény és a hivatali közszolgálati szabályzat alapján.


2011. FEBRUÁR 11., PÉNTEK

Döntöttek... (Folytatás az 1. oldalról) Január elsejével megszűnt a rendelkezésre állási támogatás (RÁT), helyette a bérpótló juttatás (BPJ) adható. A minA sport terén módosítottak: a Stílus SZK 7,5 milliós támogatása a sportalapba került, az OKSC támogatását 500 ezer forinttal megemelték, így 2,5 millió lett. A vita végén megszavazták Orosháza idei évi költségvetését a képviselők. A döntés nem volt egyöntetű, a baloldal és a Jobbik képviselője nemmel szavazott. denkori öregségi nyugdíjjal számolhat az, aki erre jogosult. Ehhez legalább 30 nap munkaviszony kell, és a testület mostani döntése értelmében az is szükséges, hogy a jogosult rendben tartsa

3

KÖZÉLETI HETILAP

lakókörnyezetét. Ha a porta és a ház nem rendezett, nem folyósítják a juttatást. Az MSZP tartózkodása mellett a Fidesz és a Jobbik elfogadta az előterjesztést. Sikertörténet volt a tavalyi közfoglalkoztatás Németh Béla (Fidesz) szerint, mert sok olyan felújítást, karbantartást elvégeztek, amire saját forrás nem jutott. Tavaly 668-an dolgozhattak a rendszerben, ami idén átalakult. Füvesi Sándor úgy vélte, az MSZP által indított programot rossz irányba változtatta meg a Fidesz – többek közt a kormányzati forrás csökkentésével. Dancsó József szerint az MSZP-kormány által vállalt hiánycélok miatt kell most a Fidesznek takarékoskodnia. Szűkösebb forrásból, de nagyobb lehetőséget kapnak az emberek – mondta. Az Orosházi Média Kft. 2010-es elszámolásáról és a 2011-re kötendő közszolgáltatási megállapodásról szóló

Létszámleépítés 143-ról 123-ra csökken a városházi dolgozók száma március 1-jétől – ezt a február 4-i testületi ülésen elfogadott szervezeti átalakítás tette lehetővé, melynek kereteit a törvényi kötelezettségek, a válság hatásai és az állami költségvetés határozta meg. Az új rendszer az előterjesztés szerint „lehetővé teszi a feladatok kevesebb létszámmal történő ellátását a takarékosság és a hatékonyabb feladatellátás jegyében”. A 20 álláshely megszüntetését a múlt pénteki ülésen bírálta az MSZP. Fetser János frakcióvezető szerint „ez nem más, mint politikai tisztogatás”. Orosháza címzetes főjegyzője, Hegedűsné dr. Hegedűs Mária ezt cáfolta, „nincsenek politikai szempontok, csak szakmaiak”. Az ülést követő héten a hivatali dolgozók sorra értesültek indoklás nélküli felmentésükről. (Január 1-jével a közszolgálati jogviszonyt a munkáltató felmentéssel indokolás nélkül megszüntetheti, a felmondási idő 2 hónap.) Úgy tudjuk, a 20 fő egy része nyugdíjasként dolgo-

napirend kapcsán Füvesi Sándor (MSZP) elmondta, nem elégedett a frakció a kft.-vel, és sokallják a 49 millió forintos Jelenleg 1740 tanuló jár a több mint 2700 férőhelyes általános iskolai intézményrendszerbe városunkban. támogatást. Az ülés végén Fetser János (MSZP) rákérdezett, tervezi-e a város újabb iskola megyének történő átadását? A polgármester válaszából kiderült, az ügyviteli iskola esetében gondolkodni kell ezen, mert a támogatási igényük nőtt, a gyereklétszám azonban csökkent. Konkrétumokra azonban a márciusi ülésig várni kell. A MSZP-s frakcióvezető az iskolák egyházaknak történő átadásáról is érdeklődött. Dancsó jelezte, több településen felmerült ez a lehetőség, most tárgyalásokat folytatnak, a döntés a testület feladata lesz. Melich-Melega

zott, nagyobb része azonban aktív dolgozó. A részletekről a jegyzőtől érdeklődtünk. – Az elbocsátottak személyéről részben munkavégzésük, részben életkoruk, nyugdíjas voltuk alapján döntöttem. A felmentési idejük március elsejétől április 30-ig tart, ebből az április munkavégzés nélkül biztosított. Végkielégítésre a megfelelő időtartamú munkaviszonnyal rendelkezők jogosultak, erről is tájékoztattam az érintetteket. A polgármesteri hivatal valamennyi osztályáról történt létszámleépítés – összegzett lapunknak a főjegyző. – Hogyan lehetséges, hogy a felmentések mellett állásokat hirdet az önkormányzat? – kérdeztük. A főjegyző elmondta, az adócsoporthoz gyeses helyettesítés címén vesznek fel munkatársat a későbbiekben. A városfejlesztési osztályra útügyi ügyintézőt keresnek, mert ott eleve munkaerőhiány volt egyes szakmákban. Kiemelte: a pletykákkal ellentétben tudomása szerint további elbocsájtás nem várható az önkormányzatnál, ahol 20 éve nem volt leépítés, csak létszámbővítés. A szervezeti átalakítás során öt kabinet lesz a hivatalban, vezetőiket pénteken összapparátusi értekezleten mutatták be. Melich Krisztina

A SZAKÉRTŐ VÁLASZOL A házasságkötés új szabályai A legutóbbi testületi ülésen módosították a házasságkötés szabályait. A részletekről Plesóczki Ágnest, az Általános Igazgatási Osztály vezetőjét kérdeztük. – Január elsejétől módosult az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet. A módosítás alapján a települési önkormányzat rendeletben szabályozza a hivatali helyiségen kívül, illetőleg a hivatalos munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatásért fizetendő díj mértékét és az anyakönyvvezető részére fizetendő díjat. A képviselő-testület február 4-én fogadta el az erről szóló önkormányzati rendeletet. Eszerint a külső helyszínen lebonyolított házasságkötés és élettársi kapcsolat létesítése esetén minden alkalommal az önkormányzati rendeletben meghatározott szolgáltatási díjat kell fizetni, mely magába foglalja a rendezési díjat és az egyéb szolgáltatások – így a versmondó, az énekszólista, a hangszeres szólista, a gyertyagyújtás és a pezsgős koccintás – díját, melyek a párok egyéni elképzelései szerint vehetők igénybe. Hivatali munkaidőn kívül, szombati napokon 9–19 óra között, külső helyszínen 13–19 óra között van lehetőség rendezvények lebonyolítására. A házasság hivatali helyiségen kívüli megkötését, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli létesítését a jegyző engedélyezi. A házasságkötésnek és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének az eseményhez méltó körülményeit akkor is biztosítani kell, ha az hivatali helyiségen kívül történik, emellett gondoskodni kell az anyakönyvvezető helyszínre és a hivatali helyiségbe való utazásáról, az anyakönyv biztonságos szállításáról, kezelésének feltételeiről. Nem kell díjat fizetni a hivatali munkaidőben, hivatalos helyiségben, kizárólag alapszolgáltatás (anyakönyvvezető hivatalos eljárása) igénybevétele mellett létesített házasságkötések és bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítése esetében.

Ügynökök (al)világa

„1960. augusztus 27-én rendkívüli esemény történik az orosházi vasútállomáson… A hatósági közeg megtekinti a váróterem melletti férfi WC-t, s szemügyre veszi az ellenséges falfirkálást. A két vizelde fölé, kb. 1,5 méter magasságban a fehérre meszelt falra 10 cm nagyságú, civil folyóírású betűvel ismeretlen szerző azt írta: ,sül a hurka, sül a lángos, le van szarva Kádár János,. B. Szabó lezárja a helyiséget, s 16 órakor jelenti észleleteit az orosházi rendőrségnek.” Téved, aki azt gondolja, hogy Bohumil Hrabal valamelyik novellája kezdődik így. Ez volt a nagy magyar valóság Orosházán, ötven évvel ezelőtt. A történet folytatása igazi korrajz: évekig tartó nyomozás, a rendszer ellenségeinek tartott egyének hosszas és alapos megfigyelése, írásszakértői vizsgálatok, kövérre hizlalt rendőrségi dosszié. Az eredmény ennek ellenére semmi. Így a „Festőművész” dossziét hat év elteltével lezárták. Akit érdekel a teljes történet, elolvashatja Gervai András „Fedőneve szocializmus” című, a Jelenkor kiadásában 2010-ben megjelent kötetében. (Alcíme: művészek, ügynökök, titkosszolgák.) Megdöbbentő, milyen módon szőtte át művészeti életünket (is) az ügynökök hadserege, egészen az olyan legmagasabb szintektől, mint Szabó István filmrendező (alias „Képesi”), a Békés megyei Jókai Színház (általam is jól ismert) „Jókai” fedőnéven jelentő, mindenkivel negédes titkárnőjéig. Különös érzés, hogy életem egy-egy szereplőjének másik arcával találkozhattam a kötet lapjain. Például családi barátunkról, a nagy műveltségű csabai könyvtáros-fotósról sosem hittem, hogy kíváncsiságát jórészt az ügynöki jelentések motiválták. A pécsi, majd fővárosi újságíró, a joviális, nemzeti érzelműnek mutatkozó úriember (dr. F. D.) sem véletlenül bukkant fel az akkoriban általam szerkesztett, s az ügynökök világával is foglalkozó megyei hetilap körül. Kíváncsi volt, mit tudunk. A legnagyobb csalódásom talán az a rádiós kolléga volt, aki – látszólag jószándékkal, de valójában információszerzés céljából – „segítette” országos visszhangot kiváltó oknyomozó munkánkat. A rendszer romlott és álságos voltát mi sem bizonyítja jobban, mint a beszervezettek természete. A többség semmi kivetnivalót nem talált benne, hogy besúgta barátai, családtagjai legbizalmasabb gondolatait is, de akadt, aki belebetegedett abba, hogy ilyen aljas színjátékra kényszerítették. A szóban forgó kötetet elkapkodták, tehát a közvélemény ma sem közömbös a közelmúlt feltáratlan titkai iránt. Ám sok hazai véleményformáló jóvoltából „hisztérikus támadássorozat indult …a kutató, Gervai András ellen” (Ugró Miklós, Magyar Nemzet). Szóval ne a besúgó szégyellje magát, hanem az, aki leleplezte őt? Az ország morális válságának felszámolása kezdődhetne egy egyszerű krisztusi gondolattal: az igazság felszabadít. Tárjuk fel végre a múlt bűneit, és nevezzük meg azokat, akik részt vettek ebben az ördögi játékban! És bocsássunk meg annak, akinek lehet. Gubucz Katalin

Ötvenmilliós vízdíjtartozás Januárban a szolgáltatók közül az EDF DÉMÁSZ Zrt.-nek tettük fel „villanyos” kérdéseinket, most pedig a Békés Megyei Vízművek Zrt.-nél tájékozódtunk arról, hogy tavaly nőtt vagy csökkent a vízdíjtartozások összege Orosházán. Krisztován Anna PR főmunkatárs elmondta, társaságuk a Dél-Alföld legnagyobb önkormányzati tulajdonú víziközmű szolgáltatójaként 310 ezer embert lát el nap mint nap ivóvízzel. Partnernek tekintik a fogyasztókat és felelősséggel kezelik az átmeneti pénzügyi nehézségeik miatt egy-egy számla kifizetésével elmaradókat. Ez nem jelenti azt, hogy a tartozást felhalmozókkal szemben nem lépnek fel – hiszen ez az ellátás biztonságát veszélyeztetné –, de nem fenyegetőznek kikötéssel, ha valaki néhány nap késéssel fizeti be a vízdíjszámláját. – Nőtt vagy csökkent a tartozások száma az elmúlt egy évben az orosházi vízfogyasztók körében? – A lakossági kintlévőség nem növekedett az orosházi fogyasztók körében, összege mintegy két éve meghaladja az 50 millió forintot. – Régóta fennálló tartozások ezek,

KÖZLEMÉNY Orosháza város címzetes főjegyzője ÁLLÁST HIRDET a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városgazdálkodási Osztályára 1 fő közlekedési és útügyi ügyintézői munkakör betöltésére. Feltételek: – egyetemi vagy főiskolai szintű közlekedésmérnöki, építőmérnöki (közlekedési létesítmények: városi úthálózat, gyalogos közlekedés), vagy út, illetve közlekedési technikus végzettség, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása A jelentkezéshez csatolni kell: az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolatát, személyes és szakmai önéletrajzot, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. Feladatai közé tartozik a közlekedési (közúti és gyalogos) hálózat üzemeltetése és felújítása, karbantartása; út- és járdaépítés; közutak kezelése; az útkezelői hozzájárulások kiadása. Gondoskodik a forgalomtechnikai fejlesztésekről, a helyi tömegközlekedésre vonatkozó javaslatok és pályázatok előkészítéséről. Kapcsolattartás a szolgáltatókkal. A jelentkezéseket Hegedűsné dr. Hegedűs Mária címzetes főjegyzőhöz kell benyújtani február 21-ig. Cím: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4–6. Pf. 121. Az álláshely betöltéséről érdeklődni a megadott címen és a 68/413-022 telefonszámon lehet a címzetes főjegyzőnél. Az álláshely – személyes megbeszélést követően – várhatóan március 1. után elfoglalható. Bérezés: a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény és a hivatali közszolgálati szabályzat alapján.

SZERINTEM

vagy átmeneti fizetési nehézségek, melyeket rövid időn belül rendeznek a fogyasztók? – A tartozások legnagyobb részét a 0-30 nap között lejárt számlák teszik ki, melyek összege átlagosan 3-10 ezer forint között mozog. A kedvezőtlen gazdasági körülmények (válság, munkahely elvesztése, növekvő lakáshitel) következtében a fogyasztók egy része 1-1 hónappal „csúsztatja” a vízdíjszámla megfizetését. A már egy éven túl felhalmozódott tartozások összege eléri a 100 ezer forintot, ekkor már jogi eljárás során érvényesíti követelését a Békés Megyei Vízművek Zrt. – Történt olyan az elmúlt egy évben, hogy tartozás miatt korlátozták orosházi fogyasztónál a vízfogyasztást? – Díjhátralék miatt Orosházán tavaly

63 fogyasztási helyen korlátoztuk a szolgáltatást, ebből 12 esetben a hátralék és a felmerült költségek megfizetése után a szolgáltatást a társaság szakemberei visszaállították. – A fizetési nehézségekkel küzdő fogyasztók számára felajánlják a részletfizetési lehetőséget? – Részletfizetési lehetőséget biztosítunk a fizetési nehézségekkel küzdő ügyfeleinknek, illetve a kiemelkedően nagy összegű számlák esetén, amenynyiben az érintettek időben felkeresik társaságunkat. Sajnos, gyakran előfordul, hogy az ügyfelek nem akkor keresnek fel bennünket és kérnek fizetési könnyítést, amikor még kezelhető lenne a tartozás, hanem többszöri felszólítást követően, a korlátozást megelőzően. Ilyenkor kizárólag rendkívüli esetekben van lehetőség a részletfizetésre. Az orosházi fogyasztók 2010-ben 45 esetben éltek a fizetési könnyítés lehetőségével. sgy

A gázdíjtartozásokkal kapcsolatban a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. illetékese elmondta, a társaság kintlévősége üzleti adat, így az ügyfelekre vonatkozóan nem áll módjukban információt kiadni. Annyit megerősítettek, hogy a 2009-es év hasonló időszakához képest a társaság kintlévőségének (a lejárt fizetési határidejű, de fogyasztók által be nem fizetett számlák) összege folyamatosan növekszik, valamint az ügyfélkör több mint felénél jelentkezik hosszabb-rövidebb csúszás a fizetésben. Sajnos, a kintlévőségek egy része már hosszabb ideje fennálló tartozás és ennek aránya is növekszik.


4

Maturandus szalag A felnőttkorba lépés jelét, a maturandus szalagot viselhetik immár az evangélikus gimnázium végzősei is. Az iskolában 2004 óta hagyomány, hogy az érettségire készülők kitűzzék (az idén bordó színű) szalagot. Két osztályban 38 diák végez, szombaton az ő családjaik, ismerőseik vehettek részt az ünnepségen az iskola dísztermében. Kölcsönösen búcsúzott egymástól a két legidősebb évfolyam, az igazgató beszédében arra figyelmeztette a felnőttség küszöbén állókat, hogy az életben ne a könnyebb utat, hanem a valódi értékek keresését válasszák, még ha az több áldozattal is jár. Fehér Borbála annak a kívánságának adott hangot, hogy az érettségi a fiatalok

2011. FEBRUÁR 11., PÉNTEK

KÖZÉLETI HETILAP

életében a sikeres megmérettetések egyike legyen, és ezért tanulásra biztatta őket. Deák László első alkalommal szólhatott a végzősökhöz, hiszen első „osztályát” engedi el idén. Az igazgató lelkész arról a felelősségről beszélt, amelyet azok iránt érez, akik a diákok lelki gondozását rábízták. Emlékeztetett arra, hogy az iskolában szerzett tudás mellett hangsúlyozottan fontos a lélek gyarapodása, hiszen az, hogy boldognak érezzük-e magunkat, a lelkünk békéjének függvénye. Ez az iskola pedig éppen ettől más, mint a többi – hangzott el –, hogy az értelem mellett az érzelem, a hit erősítése is célja. Imre Fotó: Rajki Judit

Vörösmartysok sikere. A Vörösmarty tagintézmény tanulói szép eredményeket értek el szombaton az általános iskolások számára meghirdetett 14. megyei angol szóbeli versenyen. A megmérettetés helyszíne a békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola volt. Több mint száz felső tagozatos diák adott számot tudásáról, évfolyamonként két kategóriában. A kategóriák helyezettjei értékes jutalomban részesültek. Eredmények: az 5. évfolyamon Irimiás Vanda második helyezést ért el, a 6. évfolyamon Csányi Petra első lett, a 8. évfolyamon Lustyik Jenő első, Juhos Tamás pedig hatodik helyezést ért el. -s-

Karády és Kapócs

Karády Katalin mesélt Kapócs Zsóka által a művelődési házban pénteken tartott előadáson. Szép átváltozások, érdekes párhuzamok, izgalmas színházi pillanatok jellemezték az élő zenés önálló estet. Kapócs Zsóka remek orgánumával, tudatos, pontos színészi jelenlétével hitelesen formázta meg Karády alakját. Egy pillanatig sem alapozott arra, hogy elég izgalmas látvány ő a színpadon ahhoz, hogy lekösse a figyelmünket. A színészetet komolyan veszi, és minden idegszálával a tökéletesért dolgozik. Karády, alias Kanczler Katalin mesélt általa, s az est végére együtt tettük meg az utat a végzet asszonyává lett egykori proli lány élete számos fordulópontját érintve. -jFotó: Kecskeméti Krisztina

AJÁNLÓ

Két osztályban 38 diák végez az idén az evangélikus gimnáziumban. Az igazgató arra figyelmeztette őket, hogy az életben ne a könnyebb utat, hanem a valódi értékeket válasszák, még ha az több áldozattal jár is Képgaléria: www.oroscafe.hu

Képzőművészeti alkotóműhely lesz február 12-én 9–12 óráig a képtárban. Téma: akrilfestés farostlemezre. Farsangra várják 12-én 17 órakor a múzeumban azokat a gyerekeket, házasulandókat, s a párjukat már megtaláltakat, akik nem restek álarcot, jelmezt ölteni. Mozi: 12-én 17 ó. SOCIAL NETWORK – A KÖZÖSSÉGI HÁLÓ c. színes, feliratos, amerikai filmdrámát vetítik Gazdabál febr. 12., 19 ó. PMK. Info: 06 (70) 453-6176, gazdakoriroda@orosnet.hu, www.oroshazigazdakor.hu Tipegő istentisztelet 0-5 éves gyermeknek 13-án 10 órától az evangélikus gyülekezeti házban. A MICIMACKÓ-bérlet sorozat következő előadását láthatják 16-án Jancsi és Juliska címmel, a VSG Kamarabalett előadásában a művelődési központban. Előadások kezdési időpontja: 9.15, 10.30, 13.30 és 14.45 óra Minimóka bábkuckó – ingyenes bábos-zenés foglalkozás indul a Máltai Játszótéren 0-4 éves korú gyermekek számára 16-án, 10 órától. Mozi: 19-én 17 ó. ÜVEGTIGRIS c. sz., magyar vígjáték

KÖZLEMÉNY Orosháza Város Önkormányzata meghirdeti 1.) szociális rászorultság alapján történő bérbeadásra az Orosháza, – Hegedűs I. u. 21/B fszt. 2. szám 55 m2 alapterületű, 2 szobás, összkomfortos, – Hegedűs I. u. 25/B I/4. szám 55 m2 alapterületű, 2 szobás, összkomfortos, – Hegedűs I. u. 25/C I/3. szám 55 m2 alapterületű, 2 szobás összkomfortos, – Hegedűs I. u. 25/D II/5. szám 42 m2 alapterületű, 1 szobás, összkomfortos, – Gárdonyi G. u. 37/F/1. szám 76 m2 alapterületű, 1+2 fél szobás, összkomfortos, – Bartók Béla u. 41/B szám 55 m2 alapterületű, 2 szobás, összkomfortos bérlakásait, 2.) költségelven történő bérbeadásra az Orosháza, – Szabadság tér 5. fszt. 2. szám 85 m2 alapterületű, 2 szobás, összkomfortos, – Szabadság tér 5. fszt. 3. szám 72 m2 alapterületű, 1+fél szobás összkomfortos, – Szabadság tér 5. I/4. 101 m2 alapterületű, 3 szobás, összkomfortos, – Szabadság tér 5. fszt. 1. 103 m2 alapterületű, 2+2 fél szobás, összkomfortos bérlakásait. 3.) A pályázati lapokat a Polgármesteri Hivatal földszint „B” épület 2. számú irodájában, munkaidőben (hétfőtől csütörtökig 8 – 16 óra, pénteken 8 – 13.30 óra) lehet igényelni. Benyújtási határidő valamennyi pályázat esetében: február 28. (hétfő) 16 óra. 4.) A pályázatok benyújtásának egyéb feltételei a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján elhelyezett felhívásokon megtekinthetők. Orosháza Város Önkormányzat Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága

Az orosházi önkormányzat ingyenesen hívható zöldszáma: ( 8 0 ) 93 1 -0 0 1

Hagyományok, ízek. Az Orosházi Gazdakör és az Orosházi Kolbászklub február 26-án, szombaton rendezi meg ötödik alkalommal az Orosházi hagyományok, ízek pálinka-, füstöltkolbász - és kolbászgyúró versenyét. A nagyszabású programnak a Táncsics gimnázium tornacsarnoka ad otthont. A kolbászkészítő versenyre, illetve a kisüsti gyümölcspálinkával február 17-éig lehet nevezni, a vékonykolbász és szalámi versenyre február 26., 9 óráig. Érdeklődni lehet a 06-(30)-598-23-98-as telefonszámon. Az Eötvös József Tagintézmény közoktatási típusú sportiskolai osztályába alkalmassági szintfelmérést tart február 15-én és 16-án 16 órától az Eötvös Sportcsarnokban. Szeretettel várják azokat a leendő első osztályos gyerekeket, akik szívesen sportolnának az utánpótlás nevelésében is kiemelkedő eredményt elért egyesületek által képviselt sportágakban: asztalitenisz, atlétika, birkózás, fiú- leány kézilabda, labdarúgás.


2011. FEBRUÁR 11., PÉNTEK

Rálelt a keskeny útra

5

KÖZÉLETI HETILAP

KÉZJEGY

A Magyar Kultúra Napján orosházi elismerésben részesült Sass Ervint – bár évtizedek óta Békéscsabán él – újságírói, költői, színikritikusi munkásságának családi, szellemi gyökerei ma is Orosházához kötik. Tanítói diplomája generációs védjegy a családban. Nemcsak édesapja, de már ükapja is tanító volt. Nagyapja, aki evangélikus kántortanítóként 1877-ben hozta ide Vásárhelyről a családját, később az orosháziak által „Sass iskola” néven ismert épületben tanított. Felmenőihez tartozott Orosháza történetírója, Veres József evangélikus lelkész, egykori országgyűlési képviselő is, akiben atyai nagyanyja testvérét tisztelheti. – Alakul a vers, mire Orosházára érsz, készen lesz – idézi fel a két város közötti ingázások idején írt egy-, két-, illetve hatsorosainak születését. Verseiben egyegy adott gondolat gyakran megszakad, a folytatást szándékosan az olvasóra bízza. Lírikus alkat, humanista, aki műveivel az emberi lélek legbecsesebb, rejtett mélységeit is képes meghódítani. Köteteinek állandó illusztrátorai Csuta György, Kett Groza János festőművészek. Legújabb könyvének borítóján Kalmár Zsolt fotográfus, képi gondolkodó alkotása látható. Talán az sem véletlen, hogy Sass Ervin egyik festő barátja szavait tekinti ars poeticájának: „Életem a festék, szolgál, hogy felvirágoztassam a szeretetet, a barátságot, a harmóniát a lelkekben, a megértést, a jóságot, a jóakaratot.” Olvasói, barátai pedig igazat adhatnak neki, hiszen nem csak a barátság, a hordozóanyag is kapocs; a könyvlapok is a festék által kelnek életre, válnak olvashatóvá. Verset őrző című művében a papírról is megemlékezik: „gondolatmentő papiros / nem baj ha sima vagy csikos / őrzi a verset hű barát / papírban tizennégy karát / elviszi hozzád ami még / holnapután is menedék”. Legutóbbi, Keskeny úton című kötetének orosházi bemutatóján a címválasztásról faggatták. –A „keskeny út” bibliai idézet – mondja: „Menjetek be a szoros kapun. Mert tágas az a kapu és széles az az út, a mely a veszedelemre visz, és sokan vannak, a kik azon járnak. Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, a mely az életre visz, és kevesen vannak, a kik megtalálják azt.” A nyolcadik ikszen is túl járó Sass Ervin úgy véli, rálelt erre a keskeny útra. Pályafutása alatt olyan, ma már országosan és külföldön is ismert, elismert költőt, írót indított el pályáján, mint Kiss Ottó, Sarusi Mihály, Grecsó Krisztián, Kőváry E. Péter, Pardi Anna, Kiss Anna és mások. Már legújabb kötetén dolgozik, amelyben japán haiku versformában íródott művei kapnak helyet. Deák Gy. Fotó: Kecskeméti Krisztina

Mozart-est. A Filharmónia Hangversenysorozat következő programja igazi zenei csemege lesz, helyi kötődéssel. Február 16-án 19 órai kezdettel a művelődési központ koncerttermében Laluska Zoltán és Pusztai Anikó orosházi születésű művészeket hallgathatjuk. A Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Kar Vonós Kamarazenekarával, valamint Roskó Bernadettel együtt mutatja be az osztrák zeneszerző művészetének egy villanását. Mozart zenéje a komoly zenét kevésbé ismerők számára is élvezhető, közérthetősége révén közelebb hozza a műfajhoz azokat is, akik nem gyakran fordulnak meg a koncertteremben. Műsor: A-dúr hegedűverseny, K 219, C-dúr versenymű fuvolára és hárfára, K 299, D-dúr divertimento, K 136.

Sókabin a gyógyulásért A sóterápia a leghatásosabb alternatív gyógymód asztma, allergia, szénanátha, légcsőhurut, hörghurut, arcüreggyulladás, illetve légúti gyulladásos megbetegedések esetén, továbbá ekcémában, valamint pikkelysömörben szenvedőknek. 2006 tavaszán, az országban elsőként Orosházán, az Eri és Andi Női Fitness Centerben állítottak be parajdi sóval töltött száraz mikroklímás sókabint. Elsősorban asztmás és allergiás betegeknek, illetve megfázásban szenvedőknek ajánlják. Ezek tüneteit a kabin rövid idő alatt megszünteti, ugyanis a sóbánya-terápia a légzőrendszer normális működését segíti elő. Egészségesek számára is javallott a teherbíró képesség növelésére, tüdőtisztító kúraként, immunerősítés céljából. Sportolóknak, dohányosoknak, szmogot szívó városlakóknak különösen ajánlott. A terápia hatására nő a szervezet ellenálló képessége, az egyén teljesítőképessége, a tüdő véroxigén ellátásának intenzitása. Általános tapasztalat, hogy gyermekek körében a gyógyulási arány 92-96 százalék, felnőtteknél 88-92 százalék. A kúra két-háromszori ismétlésével öt-tíz évig tartó tünetmentesség érhető el. Azoknak, akik már több éve asztmások, és súlyos az állapotuk, azt javasolják, hogy a kúrát háromszor ismételjék meg két éven belül. Az Eri és Andi egy női fitness center, viszont a sókabint férfiak is használhatják. Szülővel 3 éves korig ingyen beülhetnek a gyermekek. Családi kedvezmény 4 fő esetén: 2120 Ft/alkalom helyett 1590 Ft/alkalom. 10 alkalmas bérlet vásárlása esetén +2 alkalmat ajándékba adnak. Mindez elérhető: Eri és Andi Női Fitness Center, Kohán György utca 4. Telefon: 20/493-7128, 20/468-5834 (X)

– Láttam a Földet az űrből és úgy gondolom, feladatunk megteremteni azt a lehetőséget, hogy ez a csodála-

Rotary mozgalomban és az orosházi klub alapítási megbízottjaként kifejtett tevékenysége elismeréséül a helyi klub tiszteletbeli tagjává választotta. A rendezvényen rövid műsorszámokkal mutatkozott be Bakos

tos bolygó 500 év múlva is élhető legyen – mondta. A bál fővédnöke az a Schwertner János volt, aki az orosházi klub 2004es újjáalakításánál bábáskodott. A

Bettina és Hadabás Fanni, városunk zenei életének két tehetséges fiatalja. A nyitótáncot szentesi táncosok előadásában csodálhatta meg a százMelega húsz fős közönség.

Rotary-bál űrhajóssal Az Orosházi Rotary Klub február 5-én rendezte hagyományos jótékonysági bálját, immár hatodik alkalommal. A bál bevételét – mintegy félmillió forintot – rászoruló gyermekek nyaraltatására fordítják majd. A művelődési központ koncerttermébe a helyi klub tagjai és barátaik mellett Budapestről, Tatabányáról, Szolnokról és Hódmezővásárhelyről, valamint Marosvásárhelyről és Temesvárról is érkeztek vendégek. – Idén a nehéz anyagi helyzetű orosházi fiatalok nyári táboroztatására szánjuk a bál bevételét – mondta a klub elnöke, Laczi Sándor. A díszvendég Magyarország első űrhajósa, Farkas Bertalan volt (képünkön középen), aki sok humorral elevenítette fel az űrutazás során és azóta vele történt eseményeket.

Ovis farsang

Szép Magyar Beszéd. A helyi, iskolai fordulók után február negyedikén a területi megmérettetés következett a Kazinczy Ferencről elnevezett Szép Magyar Beszéd versenyen. – Erre a döntőre a legjobbak jöhettek, a küzdelem ugyanis a 7-8. osztályos korcsoportnál már az országos döntőbe jutásért folyt. Az 5-6. osztályosok számára pedig jó fejlődési lehetőséget nyújtott a verseny – tudtuk meg Hotoránné Fekete Gabriella könyvtárigazgatótól. Az orosháziak, valamint a Csanádapácáról és Nagyszénásról érkezett 16 tanuló feladata két részből állt. A kötelező szöveg mellett minden gyermek hozott magával egy olyan prózai művet is, amit otthon begyakorolt. A kötelező szöveg a fiatalabb korosztály esetén egy Szent László királyról szóló történet volt, a nagyobbak pedig Dóra Zoltán: Valentin-nap egy kis aggodalommal című művét olvasták fel. A diákok három főből álló szakmai zsűri előtt bizonyították tehetségüket. A zsűri elnöke évek óta Vetésiné Petrányi Erzsébet nyugalmazott magyar szakos tanár. Az ő munkáját Buchalter Ibolya tanár és Tengerics Éva könyvtáros segítette. – A verseny értékelési szempontjai között szerepel, hogyan tudja visszaadni a tanuló a szöveget, mennyire pontos és menynyire tiszta a kiejtése. A nehézség valójában időről időre az, hogy a pedagógus megtalálja azokat a gyerekeket, akik ki mernek állni és vállalják azt a sok pluszmunkát, ami a felkészüléssel jár – mondta Vetésiné. A kisebbek közül Irimiás Vanda, a nagyobbaknál pedig Frák Vivien Szilvia tűnt ki tehetségével. További eredmények: www.oroscafe.hu Sz.A.

Farsangi mulatságot tartottak csütörtök délelőtt az Ifjúság úti óvodában. A jelmezbe bújt apróságoknak köszönhetően tündérek, hercegnők, boszorkányok, varázslók keltek életre. A vidám program része volt az eszemiszom: a gyerekek jóízűen falatozták a szülők által hozott finomságokat, melyek közül természetesen nem hiányozhatott a farsangi fánk sem. A mulatság végén a kicsik az udvarra vonultak szüleikkel, ahol farsangi hagyományokhoz hűen kiszebabát égettek, hogy elűzzék a telet és végre megérkezzen a tavasz.


6

KÖZÉLETI HETILAP

2011. FEBRUÁR 11., PÉNTEK

KÖZLEMÉNY Orosháza Város Önkormányzata árverésen kívánja értékesíteni az alábbi ingatlanjait: 1. ingatlan adatai: Címe: Orosháza, Zöldmező utca 134., helyrajzi száma: 11873, területe:1286m2, művelési ága: 2 min.o. szántó 5,58 AK. Földvédelmi járulék megfizetése és a művelési ág változás engedélyezése után a hatályos helyi Építési Szabályzat értelmében falusias lakóterület előírásai szerint beépíthető. Közmű ellátása: nincs 2. ingatlan adatai: Címe: Orosháza, Déli út 26., helyrajzi száma: 11867, területe: 1433m2, művelési ága: 2 min.o.szántó 6,22 AK. Földvédelmi járulék megfizetése és a művelési ág változás engedélyezése után a hatályos helyi Építési Szabályzat értelmében falusias lakóterület előírásai szerint beépíthető. Közmű ellátása: nincs 3. ingatlan adatai: Címe: Orosháza, Déli út 28., helyrajzi száma: 11868, területe: 1348m2, művelési ága: 2 min.o.szántó 5,85 AK. Földvédelmi járulék megfizetése és a művelési ág változás engedélyezése után a hatályos helyi Építési Szabályzat értelmében falusias lakóterület előírásai szerint beépíthető. Közmű ellátása: nincs Az árverés ideje: március 1, 10 óra. Az árverés helye: Városháza III. emelet 1. számú iroda (Orosháza, Szabadság tér 4–6.) Az ingatlanok külön-külön kerülnek árverésre. 1. ingatlan: 192.000 Ft +áfa, 2. ingatlan: 214.000 Ft+áfa, 3. ingatlan: 201.000 Ft+áfa Aki az árverésen részt kíván venni, annak az árverés megkezdéséig a bruttó kikiáltási ár 10%-át letétbe kell helyezni Orosháza Polgármesteri Hivatal pénztárában, vagy az átutalás bizonylatát az árverést megelőzően be kell mutatnia. A befizetett összeg annál, aki az árverésen a legmagasabb árat ajánlja, beszámít a vételárba, aki az árverésen nem nyert, annak a letétbe helyezett pénz visszajár. Abban az esetben, ha nyertes az adásvételi szerződést nem köti meg, úgy a letétbe helyezett összeg bánatpénznek minősül, azt az eladó visszafizetni nem köteles. Ebben az esetben a tulajdonos a következő legjobb ajánlattevővel kötheti meg az adásvételi szerződést, de ennek mértéke el kell hogy érje a kikiáltási alapárat. További felvilágosítással a Városfejlesztési és Városgazdálkodási Osztály szolgál. Telefon: 06 (68) 413-022

Koncz Gábor estje.

Csorváson Koncz Gábor pódiumestjével indul egy ingyenes előadás-sorozat, nyáron a Kalákát, Polyák Lillát, ősszel Berecz Andrást is láthatjuk. Február 11-én 18 órakor a csorvási művelődési ház színháztermében Koncz Gábor Jászai Mari- és Kossuthdíjas, érdemes művész, rendező Buzzati novelláján keresztül saját életútját mutatja be. Az előadás az örömről, a bánatról, a hovatartozásról, a szerelemről és a családról szól. Mindenki felszáll a saját gyorsvonatára, de vajon észreveszi-e, hogy közben mit hagy ki az életéből, mennyi szépség mellett halad el? (A programról bővebb információ a 06-(66) 778-262-es telefonszámon.) – A gyerek- és ifjúsági korosztály számára meseelőadás, verses összeállítás, és kötelező olvasmányok színházi adaptációja, valamint koncertek lesznek – tudtuk meg Kissné Gyuricza Mária és Baginé Szincsok Ilona könyvtárosoktól. – A tavasz folyamán Csongor és Tünde, János vitéz és Toldi is Csorvásra „látogat” az ingyenes előadások révén. A felnőtt lakosságot pódiumestekkel, musical-összeállítással és író-olvasó találkozókkal várjuk. Ezenkívül az iskoláskorúak számára új klubokat, foglalkozásokat, vetélkedőket indítunk, a felnőttek pedig tanfolyamokra iratkozhatnak fel. A könyvtárnak új, interaktív honlapja lesz, valamint szakmai továbbképzésekre is jut az uniós forrásból. (x) „Tudásdepó-Expressz” – A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében (TÁMOP-3.2.4-09/1-2010-0022 ). A Csorvás-Mezőhegyes konzorciuma pályázatának célja a könyvtári tevékenység hatékonyabbá tétele, tanulást segítő szolgáltatásainak és adatbázisainak, dokumentum- és információszolgáltatási rendszerének és a két könyvtár humánerőforrásának fejlesztésével.

APRÓHIRDETÉSEK Gárdonyi-lakótelepen, Derü u. 20. sz. új kertes családi ház eladó. 06 (20) 424-4287 Motor- és kerékpárboltba szakképzett, szerelni is tudó eladót keresek. 06 (20) 310-4467

HIRDESSEN LAPUNKBAN!


2011. FEBRUÁR 11., PÉNTEK

7

KÖZÉLETI HETILAP

A legjobbak közt

Bajnoki rajt előtt az OFKSE

Az év sportolója lett a férfiaknál Békés megyében Kiss Gergely, több orosházi sportolót is elismertek. A Békés Megyei Hírlap idén is mintegy 70 fős, újságírókból, sportvezetőkből és sporttámogatókból álló grémiumot kért fel arra, válasszák meg a megyében az év sportolóját, csapatát és edzőjét a 2010-es eredmények alapján. A csabai önkormányzat támogatásával a legeredményesebb utánpótláskorú versenyzőre is szavaztak. A legjobbak listája elkészült, az elismeréseket hétfőn adták át. A férfiaknál Kiss Gergely, az Orosházi Spartacus Birkózó Klub versenyzője lett az év Békés megyei sportolója. A válogatott birkózó lapunknak nyilatkozva hangsúlyozta, hogy nagyon örül az elismerésnek, megtisztelő számára.

A hétvégén rajtol az NB I-es kézilabdabajnokság az OFKSE számára a tavaszi fordulók folytatásával. A várhatóan nehéz és izgalmakkal teli tavasz előtt Buday Ferenc edzőt a csapatról és a várható esélyekről, Rajki István klubelnököt pedig az egyesület helyzetéről faggattuk.

A nőknél a világbajnok kick-box versenyző Hanicz Nelly, csapatban a Budapest Bank-Békéscsabai Előre NKSE NB I-es női kézilabdacsapata lett a legjobb. Az edzőknél Gregor László (Békéscsabai Lakótelepi SE), a fiataloknál Bondár Anna (teniszező, Szeghalom) és Tótka Sándor (kajak-kenus, Gyomaendrőd) végzett az élen. A 2010-ben kiváló eredményeket elért Békés megyei sportolók listáján több orosházit is találunk: a nőknél 3. lett Szabó Ágnes, az Orosházi Toldi SE erőemelője, 4. Böczögő Dorina tornász (TC Békéscsaba), 5. Károlyi Csilla búvárúszó (Eötvös DPSE Orosháza). Csapatban a 2. helyen zárt az ASE Orosháza extraligás női asztaliteniszcsapata, az OFKSE NB I-es férfi kézilabdásai pedig a hatodikok lettek. vk

Egy félidőnyi előny. Szolnoki MÁV – Orosháza FC 4 – 1 (0 – 1) Felkészülési labdarúgó-mérkőzés, Tiszaligeti műfüves pálya. Az első félidőben az OFC bátran és tetszetősen futballozott, a 35. percben Baranyai remek mélységi passzát Kerepeczki pörgette a kapust megelőzve a hálóba (0–1). Az első félidőben csapatunk két 11-est kért számon a játékvezetőn. A második játékrészben hat helyen változott az OFC összeállítása. A 62. percben Antal 30 méteres szabadrúgása a jobb kapufát érintve vágódott az alsó sarokba (1–1). A 65. percben egy bal oldali beadást Remili fejelte 4 méterről a hálóba (2–1). A 86. percben szabadrúgásból ismét Antal volt eredményes (3–1). A 89. percben Bordás kapus kirúgása elakadt Thamiban, a csatár a felső kapufára emelt, a kipattanót Kézműves fejelte a hosszú sarokba (4–1). Kvasznovszky József: – Mezőnyben egyenrangú ellenfelei voltunk a Szolnoknak. Sajnos súlyos kapushibák vezettek a vereséghez. Betkó Tamás

SPORTHÍREK Labdarúgás Előkészületi mérkőzés: Nagyszénás SE–Rákóczi Vasas SE 0:8. Góllövők: Lövei R. (2), Papp L., Dávid Zs., Kánya P., Elekes K., Lovas A. és Lovas T. Teremlabdarúgás Farsang Kupa, Kaszaper, 14 csapat részvételével. Eredmények: Döntőbe jutásért: Ászok–Barátság Orosfarm SC 4:2. Góllövők: Varga P. T. és Vincze A. (2-2), illetve Németh B. és Dudás D. Liget SC-OrosNetWork–Befu 2:4. Góllövők: Pardi L. és Kovács L., illetve Nagy Á. (3) és Skorka Z. 3. helyért: Barátság Orosfarm SC–Liget SC-OrosNetWork 2:1. Góllövők: Torda P. (2), illetve Hagymási L. Döntő: Ászok– Befu 3:1. Góllövők: Varga P. T. (2) és Vincze A., illetve Papp L. Végeredmény: 1. Ászok (Orosháza), 2. Befu (Fábiánsebestyén–Eperjes), 3. Barátság Orosfarm SC (Orosháza), 4. Liget SC- OrosNetWork (Orosháza). Legjobb kapus: Gálik István (Barátság Orosfarm SC). Gólkirály: Varga Péter Tamás 10 góllal (Ászok). Legjobb mezőnyjátékos: Molnár Ernő (Liget SC-OrosNetWork) Öregfiúk, 35 éven felettiek, 4 csapat részvételével. Végeredmény: 1. Barátság Orosfarm SC (Orosháza), 2. Medgyesegyháza SE, 3. Unicum SC (Orosháza), 4. Kaszaper FC. Legjobb kapus: Kunos Zoltán (Unicum SC) Legjobb mezőnyjátékos: Kovács Zoltán (Medgyesegyháza) Gólkirály: Szivák László 4 góllal (Barátság Orosfarm SC) Téli Kupa diák teremlabdarúgó-torna Eredmények: 2003-as korosztály: 1. Hódmezővásárhely FC 9 pont, 2. Tisza Volán SC (Szeged) 8 pont, 3. Mezőhegyes SE 7 pont, 4. OMTK ULE 4 pont, 5. OMTK ULE (2004) 0 pont. Legjobb góllövők 3-3 góllal: Isaszegi Balázs (Mezőhegyes SE), Papp Norbert (Mezőhegyes SE), Légrádi Attila (HFC). 1994–95-ös korosztály: 1. Szarvas (II.) 9 pont, 2. OMTK ULE (II.) 3 pont, 3. OMTK ULE (I.) 3 pont, 4. Szarvas (I.) 3 pont. Legjobb góllövő: Panyik Zoltán 5 góllal (Szarvas II.)

Buday Ferenc: – A Szeged elleni mérkőzéssel folytatódik az alapszakasz, és tart március végéig, április elejéig. Sokat dolgoztunk a fiúkkal, és a tervezett munkát el is végeztük. Az újonnan érkezett játékosok megértették az előttünk álló feladatot, a társaikkal megfelelő, jó viszonyt alakítottak ki. Természetesen tökéletes szintre nem

jutottunk még el, sokat kell még dolgoznunk. Így is terveztem, hogy az alapszakasz hátra lévő mérkőzésein kell tökéletesítenünk azt a csapatszerkezetet, játékstílust, melyet teljes egészében a sorsdöntő, rájátszásbeli meccseken szeretnék megvalósulva látni. Az időarányos munkát elvégeztük, állunk a feladatok elé. A Dunaferr csapatát már láttuk a tavasszal, a többi, a rájátszásban szóba jöhető ellenfélről pedig a maga idején beszerezzük a videofelvételeket. Úgy állunk minden tavaszi találkozónk elé, hogy a lehető legtöbb pontot szerezzük meg. Bízunk a srácok büszkeségében, küzdeni tudásában, és ha egy kis szerencsénk is lesz, remélem, szép tavasz elé nézünk. – Az ősszel egy kicsit döcögősen állt össze az egyesület költségvetése, mi a helyzet tavasszal? Rajki István: – Az őszi nehézségek abból adódtak, hogy egy teljesen új, NB I-es feltételrendszernek kellett megfelelnünk, de megoldottuk, és sikeresen zártuk a bajnoki szezon első

„Tavalyi” aerobikgyőzelem Bronzérmek Az Orosházi Kyokushin Karate Szabadidő Kör aerobikosai szokatlan időpontban, február 6-án utaztak Budaörsre versenyezni. Zsigáné Mezei Beáta szakosztályvezetőtől megtudtuk, egy furcsa helyzet állt elő a 2010-es bajnokság végén. A budaörsi verseny az utolsó az országos bajnokik sorában, ugyanakkor az egész éves országos bajnokság összesítője is. Rendszerint decemberben rendezik. Tavaly a nagy havazás miatt több esélyes csapat sem tudott eljutni a megmérettetésre, ezért elhalasztották. Múlt hét vasárnap tíz város sportolóinak részvételével került sor az összecsapásra, ahol az orosházi lányok nagyon szép eredményeket értek el. A 14-20 éves korosztályban szereplő „Kisbajnokok” formáció remek gyakorlatokat mutatott be, és összesített magyar bajnoki címet szerzett. A

mindössze második versenyükön parkettre lépő picik harmadik helyezést értek el. A „Pillangók” csoport összesített második és egy rész harmadik helyet szereztek, míg az „Amazonok” két második hellyel zárták a versenyt. Az eredmények után az edző beszámolt arról is, hogy az idei évtől megváltozik az ob lebonyolítási rendje. – Mivel nem lehet az egész év során csúcsformában versenyezni, sok volt a teljesítmények ingadozása. Az idei évtől az eddigi hat helyett csak négy nagy versenyt rendeznek, szeptembertől májusig tart a szezon. Az átmeneti időszakban tartandó áprilisi és májusi verseny csak két részeredmény lesz. Az országos bajnokság első igazi fordulóját Orosházán rendezzük október 8-án, melyre mindegyik csapatunk új koreográfiával készül. -csj-

Győzelem a régiódöntőn Az ERIMA Gyermekbajnokság U15-ös korosztályának regionális döntőjét Debrecenben rendezték meg, ahol pályára lépett az OFKSE csapata is. Eredményeik: Orosházi FKSE– Békési FKC 14–13, Hajdúnánás Robozol 2000KSE–OFKSE 12–28, OFKSE – Debreceni SC-SI 27–13, OFKSE–Nádudvar 24–10. Az orosházi csapat megnyerte a regionális döntőt, ezzel kvalifikálva magát az országos elődöntőbe. A klubtól megtudtuk, az országos elődöntő rendezését is megkapta az OFKSE csapata, így ha minden jól megy, március 6-án az

Eötvös-csarnokban küzdhetnek a fiúk a döntőbe jutásért. Bravúros eredményt ért el az orosházi fiú kézilabda serdülőcsapat is, veretlenül zárták az alapszakaszt az OSB-ben. Kopornyik Zsolt edző (képünkön) összegezte néhány mondatban az alapszakaszt: – A bajnokság kezdetekor a négybe jutást tűztük ki célul, éppen ezért is nagy eredmény az első hely megszerzése. A csapat kapta az alapszakaszban a legkevesebb gólt, és a második legtöbbet lőtte, ez mindenképpen dicséretes. A jó csapategység volt a siker kulcsa, mely elengedhetetlen a továbbiakban is. Nagyon nehéz ütközetekre számítunk, de bízunk a csapatban. vk Részletek: www.oroscafe.hu

A Csepeli BC volt a házigazdája annak a válogatóversenynek, melyen az orosházi birkózók is szőnyegre léptek. Csepelen rendezték meg az idei első felnőtt szabadfogású válogatóversenyt, melyen az Orosházi Spartacus Birkózó Klub kiválóságai is képviseltették magukat. 60 kgban Antal Dávid (képünkön) – aki az idei évben már felnőtt korosztályú – a 3. helyet szerezte meg. Szél Dávid, aki juniorként indult a felnőtt válogatón, 85 kgban hozta ezt az eredményt. Szabó Mihály, a Spartacus és a Vasas kettős igazolású versenyzője 96 kg-ban lett harmadik. Az orosházi klubtól megtudtuk, hogy Kiss Gergely nem indult a hétvégi versenyen betegség miatt. -kávé-

Sakksiker Az orosházi fiatalok kiváló eredményeket értek el a Békés megyei diákolimpia döntőjén csapatban. Orosháza Város Általános Iskolájának felsős leány és fiú sakkcsapata is az országos döntőbe jutott a diákolimpián. Az I–II. korcsoportban a mérleg egy második és egy harmadik hely. Csapateredmények: I–II. korcsoport: leányoknál: 3. helyezés Orosháza Város Általános Iskolája (Bányai Fruzsina, Kupeczki Fanni, Dávid Fanni), fiúknál: 2. helyezés Orosháza Város Általános Iskolája (Leszkó Bence, Szokolai Róbert, Tamási Zoltán). III-IV. korcsoport: leányoknál: 1. helyezés Orosháza Város Általános Iskolája (Juhász Karolina, Asztalos Anita, Vági Petra), fiúknál: 1. helyezés Orosháza Város Általános Iskolája (Kunos Zoltán, Bereczki Zoltán, Kardos Gergely, Csordás Dániel, Asztalos Gábor). Csapatvezető: Horváth Antal.

felét. A város költségvetését és ezen belül az OFKSE támogatását a múlt héten fogadta el a képviselő-testület. Emellett bízom abban, hogy az új sporttörvény hamarosan napvilágot lát, és ennek révén újabb támogatókat tudunk a klub mellé állítani, és akkor a tavaszi költségvetés is rendben lesz. A téli szünetben

az elnökség mindent megtett annak érdekében, hogy erősítést hozzon a csapathoz. Tudatosítottuk minden játékos fejében, hogy csak a tőlük telhető maximális teljesítmény az elfogadható. Szerencsére egy nagyon jó szellemű társaság vág neki a folytatásnak. A csapat, az elnökség és a szurkolók is egyet akarnak, és én a magam részéről nagyon bízom benne, hogy el is érjük. Csányi Fotó: Rajki Judit

SPORTHÍREK Női foci. Női teremlabdarúgó-tornát rendeztek február 5-én Hódmezővásárhelyen. Az Oroslány NLSE csapata 2 győzelemmel és 2 döntetlennel megszerezte az 1. helyet. A három csapat két-két meccset játszott egymás ellen. Végeredmény: 1. Oroslány NLSE, 2. Békéscsabai utánpótlás, 3. Szegedi utánpótlás. Orosházi eredmények: www.oroscafe.hu Utánpótlás – Kézilabda Erima gyerekbajnokság megyei döntő 2000-es korosztály: Orosháza KSC– Nagyszénás 21:3. Ld.: Tompos A. (5). Orosháza KSC–Gyula NSC 19:7. Ld.: Mike C. (10). Erima régiós döntő az 1996-os korosztály részére: Orosháza KSC–Békéscsaba NKSE 15:13. Ld.: Szöllősi D. (5). Orosháza KSC–Debrecen KSE 12:16. Ld.: Telek K. (4). Orosháza KSC–Túrkeve SE 28:5. Végeredmény: 1. Debrecen KSE, 2. Békéscsaba NKSE, 3. Orosháza KSC, 4. Túrkeve SE. Megyei torna az 1998-as korosztály részére: Orosháza KSC–Gyula KSE 13:17. Ld.: Kenyeres B. (7) Békéscsaba NKC–Orosháza KSC 8:14. Ld.: Kenyeres B. (11) OSB: Szeged KSE (serdülő)–Orosházi Stílus SZK (serdülő) 21:23. Ld.: Dancsó D. (7), Tóth B. (5). OSB: Orosháza KSC (serdülő)–Kecskemét NKSE (serdülő) 30:14. Ld.: Telek K. (8), Szöllősi D. (7). OSB: Orosházi Stílus SZK (serdülő)–Hódmezővásárhely LSK (serdülő) 36:20. Ld.: Czető K. (11), Molnár B. (8).

SPORTMŰSOR Kézilabda Orosházi FKSE-Pick Szeged NB I-es bajnoki férfi-kézilabdamérkőzés, Orosháza, Eötvös-csarnok, február 12., serdülő 14 óra, ifjúsági 16 óra, felnőtt 18 óra Teremlabdarúgás Téli Kupa diák teremlabdarúgó-torna, Orosháza, Táncsics sportcsarnok, február 12–13., 9 óra.


8

2011. FEBRUÁR 11., PÉNTEK

KÖZÉLETI HETILAP

HÍREK Gyógyszertári ügyelet: február7–13-ig Aranyvessző Patika (Kiss Ernő utca 8., tel.: 68/417-722). Február 14–20-ig Orosháza Városi Önkormányzat Kórháza Intézeti Gyógyszertára (Könd utca 59., tel.: 68/411-166). Az Év embere lett internetes hírportálunk, az OrosCafe.hu fejlesztője. Balogh Csaba a Békés Megyei Hírlap és a beol.hu közös játékán, az olvasók szavazatai alapján kapta meg a rangos elismerést. Kollégánk a megyei sajtónak elmondta, örül a díjnak, ami megerősíti kötődését régiónkhoz; a csábító fővárosi állásajánlatok ellenére legfontosabb számára, hogy továbbra is a Szeged–Orosháza–Békéscsaba vonalon élhesse életét. A versenyen orosháziként Károlyi Csilla, Koszorús Oszkár és Kárai Tamás szerepelt a jelöltek között. Ételosztás őszinte szívvel. Február 12én, szombaton 14(!) órától a Kristály presszónál várják egy tál meleg étellel és forró teával a nehéz körülmények között élőket. A szervező: Illyés Gábor és csapata. A Nagycsaládosok Orosházi Egyesülete kreatív játszóháza február 12-én, szombaton indítja éves programsorozatát a művelődési házban. A színházi előtérben 9–12 óráig farsangi álarcok készítésére, valamint gipszből készült álarcok díszítésére, festésére lesz lehetőség. A foglalkozás vezetője Haklikné Anikó.

VÁRHATÓ IDŐJÁRÁS Pénteken megnövekszik a felhőzet és elszórtan fordulhat elő eső, zápor. Estefelé északon már hózápor is kialakulhat. A szél északnyugatira fordul és megerősödik. Szombaton szeles, napos idő valószínű. Az időnként megnövekvő felhőzetből elszórtan lehet hózápor. Mérséklődik a légmozgás, 4-5 fokot mérhetünk. Vasárnap fokozatosan megnövekszik a felhőzet, de csak elszórtan fordulhat elő hószállingózás, hózápor. A szél délkeletire fordul. -1 és +6 fok között alakulhat a csúcshőmérséklet. A jövő hét változékony, enyhébb napokat ígér.

ANYAKÖNYV Megérkeztek Szuhai Tamás és Fórián Ildikó leánya: Melinda; Bús Imre és Miszlai Ágnes leánya: Regina

KUTYASZORÍTÓ

Csipke egy lépcsőház bejáratánál üldögélt, mintha csak bebocsájtásra várna. Picike, 9 hónapos, eleven, barátságos szuka kutya, ajánljuk gyerekek mellé, kertes házba, de kistestű lévén, akár lakásban is tartható. Segítsen adója 1%-ával a gazdátlan, menhelyen élő kutyákon. Adószámunk: 18383678-1-04. Köszönjük! www.oroshaziallatvedok.hu

Újra az Amadeusban

Galambok, díszbaromfik

A tavalyi siker után Zsurkáné Benyovszki Piroska és Nagyné Sinka Erzsébet képei ismét láthatók az Amadeus Kávéházban. A helyszín ugyanaz, az alkotók személye sem változott, a stílusuk azonban megújult. Február 5-én délután, a zsúfolásig telt kávézóban F. Varga Mária, az Orosházi Képzőművészeti Közhasznú Egyesület elnöke nyitotta meg a tárlatot. Szerencsésnek nevezte a két kiállító hölgyet, akik amatőrként sokkal szabadabban nyúlhatnak az ecsethez, hiszen nincsenek kiszolgáltatva a piac szeszélyeinek. A tavaly márciusi találkozás óta sokat változtak az alkotók. Piroska akkor még rengeteg virágos csendélettel érkezett, viszont idén sok őszi és téli képet tárt a látogatók elé. Erzsébet elmondta, ő manapság azzal kísérletezik, hogy a barna és a kék szín összes árnyalatát, változatát a vászonra vigye. Emellett egyre több alakos, sejtelmes képet is fest. Az alkotások mind újak, vagyis tavaly és az idei évben születtek. A két hölgyet sok dolog köti össze, így nem meglepő, hogy már többször is állítottak ki közösen. – Annak idején mind-

A V-46 Orosházi Galamb- és Kisállattenyésztők Egyesülete jóvoltából idén is rengeteg különleges galambot és díszbaromfit csodálhattunk meg a Harruckern tornatermében. A kiállított madarakat pénteken szakértő szemek bírálták, vasárnap pedig a legjobb tenyésztők kaptak jutalmat. – A kiállításon idén 37 fajta galamb látható. Az értékelés során csőrüktől a körmükig minden testrészüket és a tollszerkezetet is bíráljuk. A különböző galamboknál különbözőek az elvárások: van, ahol a szem, máshol a test formája, néha pedig a toll alakzata a leglényegesebb – tudtuk meg Kérdő Lajos vezető bírálótól, az egyesület elnökétől. A rendezvényre Békés és Csongrád megyéből érkeztek madaraikkal a tenyésztők. Van, aki évek óta részt vesz a kiállításon, és akad, aki több éven át ugyanazzal a példánnyal, hisz egy galambbal 6 éven át is lehet versenyezni. Több mint 50 nevező vett részt, és mintegy 50 serleg talált gazdára Orosházán. Az értékelés során minden fajtán belül választottak egy-egy kiállításgyőztest, s emellett több elismerést, köztük egyesületi és tiszteletdíjakat is

ketten jártunk a Fekete János által vezetett Felnőtt Képzőművészeti Stúdióba. Ott ismerkedtünk meg és ott is barátkoztunk össze. Sokan mondták már, hogy eléggé hasonlít a stílusunk – mesélte Piroska. Egy finom kávé mellett lelki felüdülést nyújtanak még néhány héten át a békét, nyugalmat árasztó festmények. Nesz

VILLOGÓ Holttest a gyopárosi tóban. Lakossági bejelentés alapján a rendőrség egy 45 éves nő holttestét találta a gyopárosi északi-tóban, a Hűvös utcánál február 6án délután. A holttestet az orosházi tűzoltók hozták partra. A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletese érdeklődésünkre elmondta: a nő február 3-ról 4-re virradó éjszaka tűnt el otthonról – amit a hozzátartozók jelentettek a rendőrségnek –, és búcsúlevelet hagyott hátra. A rendőrség, a család és a barátok is egész hétvégén keresték az asszonyt, majd vasárnap délután ismerősök látták meg dzsekijét a tóban. Az idegenkezűség kizárható, az orosházi rendőrkapitányság közigazgatási eljárás keretében vizsgálja a haláleset körülményeit.

kiosztottak. Így szinte senki sem tért haza üres kézzel. A legbüszkébb Unyatinszky Mihály békéscsabai tenyésztő lehetett, hiszen idén ő nyerte el a Floszberger István vándorserleget. – Két éve halt meg Floszberger István tenyésztőtársunk, aki az 1958-ban létrejött orosházi egyesület egyik alapító tagja volt. Az ő emlékére hoztuk létre ezt a vándorserleget, amit a nyertes egy évig őrizhet, ha pedig háromszor is az övé lesz, akkor véglegesen a tulajdonába kerül – tudtuk meg Kérdő Lajostól. A kiállítás győzteseinek névsora: www.oroscafe.hu. Aki szeretné felvenni a kapcsolatot az egyesülettel, az minden hónap harmadik csütörtökén megtalálja a tagokat a volt pártház épületében. Ansz Fotó: Rajki Judit

Eltávolították. Még az ünnep előtt rogyott meg a Kodolányi Főiskolával szemben lévő autóbuszmegálló. Olvasóink hívták fel a figyelmünket, lapunk kereste a Körös Volán illetékeseit, ám megkeresésünkre nem érkezett válasz. A téma a február 4-i ülésen is felmerült egy napirend kapcsán: az MSZP arra kérte a városvezetést, figyeljen oda, hogy „rend legyen a háza táján”. A napokban arra jártunk és azt tapasztaltuk, hogy a közlekedési társaság lépett, a megrogyott szerkezetet eltávolították, de új fedett váró még nincs.

MEGKÉRDEZTÜK Biztonságosak az orosházi diszkók? Simon Lászlóné – Három gyermekem van, egyikük már nős, de a másik kettő jár még szórakozni. Nagyon felháborodtam, mikor hallottam a budapesti szórakozóhelyen történt tragédiáról. Hála istennek, az én gyerekeim nem mennek messzire, inkább csak Nagyszénáson és Orosházán szoktak bulizni. Sajnos a fiatalok nem mindig hallgatják meg a szüleik tanácsait. Lehet, hogy ezek a vidéki, kisvárosi szórakozóhelyek biztonságosabbak, de ebben sem lehet biztos az ember, hisz annyi mindent lehet hallani a kábítószerekről is. Toldi Zoltánné – Hallottam a pesti tragédiáról, elég szomorú, hogy ilyen megtörténik, főleg ennyire fiatalokkal. A legnagyobb gyerekem 16 éves, de még nemigen jár szórakozni. Mifelénk, Csanádapácán nincs sok lehetőség, a diszkót már régebben bezárták, busszal meg nem szívesen engedem el más településre. Így kicsit nyugodtabb vagyok én is, hogy nem jön be Orosházára bulizni, mert azért 30 km-re nem szívesen engedem el. Vikor Anita – Én nem igazán szoktam bulizni, a diszkókat kerülöm, mert nem nagyon szeretem azt a közeget. Sok fiatalnak csak az a szórakozás, hogy lerészegedik, és nem az a fontos, hogy a barátaival töltse az idejét. Sokan csak a balhét keresik és szórják a pénzüket. Bár nem hallottam még panaszt a barátoktól az orosházi szórakozóhelyekről, de talán szigorítani azért kellene a biztonsági előírásokon és azok betartását is jobban kellene felügyelni. Varga Balázs – Nem szabadott volna annyi embert beengedni a pesti szórakozóhelyre, ha nem is volt rá engedélyük. Azért jobban kellene figyelni az ilyesmikre, be kellene tartani a szabályokat. Orosházán szerintem biztonságosak a bulihelyek, és ebben a városban nem is laknak annyian, hogy ilyen tragédia előfordulhasson. Véleményem szerint az orosházi diszkóban minden megfelel az előírásoknak. Csak annyi, hogy bár elviekben kiskorúaknak nem adhatnának alkoholt, de azért ezt nem mindig tartják be.

Ingyenes hetilap. Lapalapító: Orosháza Város Önkormányzata. Megjelenik: Orosházán és környékén 14.550 példányban. Felelõs kiadó és fõszerkesztõ: Irimiás László. Felelõs szerkesztõ: Gubucz Katalin. Szerkesztõség: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4–6., tel.: (68) 413-022/190-es mellék, fax: (68) 411-545, e-mail: titkarsag@oroshazimedia.hu. Lapzárta: szerda 12 óra. Kiadja az Orosházi Média Kft. Terjesztés: Bacsúr Imréné (20) 217-2339. Nyomda: BENTOS-PRINT Kft. 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 18. ISSN 1416-4841

2011/6. szám Orosházi Élet  

Orosházi Élet

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you