Page 1

A KIENGESZTELŐDÉS JEGYÉBEN KÉMIAI KÍSÉRLETEK KÖZÖSEN IMÁDKOZTAK AZ OROSHÁZI FELEKEZETEK IS AZ ÖKUMENIKUS IMAHÉT KERETÉBEN. A PÜSPÖKÖK A KÖZÖSSÉGEK FONTOSSÁGÁT HANGSÚLYOZTÁK

A TÁNCSICS GIMNÁZIUM IS RÉSZT VETT A KÉMIA NEMZETKÖZI ÉVE ALKALMÁBÓL SZERVEZETT ISKOLAI KÍSÉRLETSOROZATBAN. SZÁZ ÉVE KAPOTT KÉMIAI NOBEL-DÍJAT MARIE CURIE

3. oldal

5. oldal

OrosháziÉlet XVI. évfolyam 4. szám

KÖZÉLETI HETILAP

2011. JANUÁR 28., PÉNTEK

Gyes és munka

A kultúrával gazdagabb lett a világ

Január 1-jétől megváltoztak a gyermekgondozási segély melletti munkavégzés feltételei. Kereső tevékenységet a gyest kapó szülő a gyermek 1 éves koráig nem folytathat. Ezután heti 30 óránál többet nem dolgozhat, vagy időkorlátozás nélkül teheti ezt, ha a munkavégzés otthon történik. Új szabály, hogy a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek egyéves kora után a szülő időkorlátozás nélkül dolgozhat. Ikreknél a gyermekek egyéves kora után kereső tevékenységet időkorlátozás nélkül folytathat azzal a megkötéssel, hogy csak az egyik gyermeke után kap gyest. A kiskorú szülő gyermekének gyermekgondozási segélyben részesülő gyámja időkorlátozás nélkül dolgozhat. A gyesben részesülő nagyszülő a gyermek hároméves kora után heti harminc óránál többet nem dolgozhat, vagy időkorlátozás nélkül teheti ezt otthoni munkavégzés esetén. A jogszabály január 1-jétől él, aki ezt követően létesít munkaviszonyt, ennek tudatában dönthet arról, hogy ragaszkodik-e a gyeshez és részmunkaidős foglalkoztatást vállal, vagy lemond a támogatásról és teljes munkaidőben dolgozik. A törvény átmeneti szabályai szerint a 2010. december 31-én dolgozó, gyesben részesülő szülő a gyes folyósítása mellett ezt 2011. március 31-éig teheti meg. Április 1-jén dönteniük kell, hogy a gyest és a részmunkaidőt, vagy a teljes munkaidőt választják. Végül a gyermeknevelési támogatásban részesülő szülő január 1-jétől heti 30 órát meg nem haladó időtartamban dolgozhat, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés otthonában történik. sgy

A kultúra, sőt a mindenkori emberi értékek ünnepe a Magyar Kultúra Napja, melynek kapcsán lehetőségünk nyílik nemzeti identitásunk hangsúlyozott megfogalmazására is. A város hivatalos ünnepségén, szombaton délután a művelődési házban ilyen gondolatok foganhattak meg a jelenlévőkben. A polgármester köszöntő szavai erre buzdítottak, a nyitószámként éneklő gyermekkórus a jövő reménységét mutatta, a hegedűművész játéka pedig a jelen értékét adta szellemi és lelki táplálékul a közönségnek. A városban, a város kultúrájáért tevékenykedők közül négyen kaptak elismerést. (Folytatás: 4. o.)

Egymillió hektárnyi termés veszélyben Reform előtt a vízügy Belvízhelyzet és vis maior ügyek – ezek voltak a fő témák a MAGOSZ elnökének orosházi sajtótájékoztatóján. Jakab István a pénteki gazdafórumon is részt vett. Január 21-én városunk vendége volt Jakab István, a MAGOSZ elnöke, az Országgyűlés alelnöke. Kora délután a Városházán tartott sajtótájékoztatót, majd a Pacsirta utcai Pártok Házában gazdafórumot rendeztek, ahol szintén a legégetőbb kérdések kerültek napirendre. – Országszerte mintegy egymillió hek-

tár termése van veszélyben, 360 ezer hektárt most is víz borít, a többi terület pedig olyan szinten telített vízzel, hogy félő, kipusztul az őszi kalászos – jelentette ki Jakab István. A MAGOSZ elnöke elmondta, hogy 2010-ben (számításaik szerint) 180 milliárd forint kár keletkezett a mezőgazdaságban. Úgy fogalmazott, az elmúlt 8 év alatt 50 milliárd forintot nem adtak meg a vízgazdálkodási ágazatnak, ennek a következményeit szenvedi most az ország. Kiemelte, január óta számos intézkedést vezettek be a hely-

zet megoldása érdekében. A kormány biztosította a költségvetési forrást (4,6 milliárd forintot adtak önálló költségvetési soron a vízgazdálkodással öszszefüggő feladatokra), a vízügy nyújtja az országos szintű szakmai irányítást, és megindult a közmunkaprogram is mintegy 6 ezer ember közreműködésével. A MAGOSZ elnöke szólt arról, hogy az idei termésbiztonság érdekében rövid időn belül jelentősen csökkenteni kell a belvízzel elöntött területek nagyságát. (Folytatás: 2. o.)

Orosháza korábbi alpolgármestere, Molnár Béla január 15-e óta a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság főigazgatója. – Ez a pozíció milyen feladatokkal jár? – Az igazgatóság feladata, hogy összefogja és műszaki szempontok alapján irányítsa az árvízi és belvízi védekezést azokon a védműveken, amelyek a magyar állam tulajdonában vannak, illetve amelyeket a vízügy kezelésébe adtak. Emellett szakmai felügyeletet biztosít a védművek fenntartásához és fejlesztéséhez. Feladata továbbá az

országos jelentőségű vízügyi projektek előkészítése és lebonyolítása, mint például a Duna és Tisza védvonalainak kiépítése, vagy a Kis-Balaton vízvédelmi projektje, de a Homokhátság vízpótlási projektjét is az igazgatóság felügyeli. Az önkormányzati, társulati és más, nem állami tulajdonú ár- és belvízvédelmi művek esetében szakmai segítséget nyújt a védekezésben részt vevőknek, itt azonban más struktúrájú a védekezés irányítása, nem a vízügyé a főszerep. (Folytatás: 2. o.)

2011/4. szám Orosházi Élet  

Orosházi Élet

2011/4. szám Orosházi Élet  

Orosházi Élet

Advertisement