Page 1

BONTJÁK AZ ALFÖLD SZÁLLÓT HAMAROSAN MEGKEZDIK AZ ALFÖLD BONTÁSÁT. A MUNKÁLATOK MIATT VÁLTOZIK A KÖRNYÉKEN A KÖZÚTI FORGALOM ÉS A PARKOLÁSI REND

SZÜLETÉSNAP MÚLT, JELEN ÉS JÖVENDŐ VOLT EGYÜTT A LISZT FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 55 ÉVES ÉVFORDULÓJÁRA RENDEZETT DÍSZHANGVERSENYEN

2. oldal

2011-es naptármelléklettel!

4. oldal

OrosháziÉlet XV. évfolyam 49. szám

KÖZÉLETI HETILAP

2010. DECEMBER 10., PÉNTEK

Készültség Átadták a gimnázium díszudvarát Magyarországon 200 ezer hektár föld áll víz alatt, ebből 130 ezer mezőgazdasági terület. Békésben csaknem 30 ezer hektár szántót, vetést és nagyon sok ház udvarát víz borítja. Az egyre nagyobb mennyiségben érkező égi áldás komoly problémákat okoz Orosházán és környékén is – 10 éve nem volt ekkora belvíz, mint amelyet a napokban tapasztalunk. – Az előrejelzés szerint sajnos javulás nem várható a következő hetekben, hónapokban, ezért hosszan tartó védekezésre kell berendezkednünk, és tavasszal ennél is komolyabb lehet a baj – mondta csütörtök délelőtti sajtótájékoztatóján dr. Dancsó József polgármester. A városvezető a helyi védelmi bizottság elnökeként már december 2-án elrendelte a II. fokú belvízvédelmi készültséget. Elmondta, Orosházán 37 km zárt csapadékvíz-elvezető csatorna, 51 km nyílt csatorna és szikkasztó, 2084 kapubejáró tartozik a rendszerhez, és 3 átemelő szivattyú működik automata üzemmódban. A készültség elrendelésekor az érintett hatóságokat is értesítették, így Orosházán a Városüzemeltetési Zrt., a tűzoltóság, a rendőrség, az ÁNTSZ és a vízmű dolgozik a védekezésben. – A lakossági bejelentéseket rögzítjük és intézkedünk. A még nem csatornázott városrészekben sokkal hatványozottabban jelentkezik a probléma. Maga a csatornázás nem oldja meg a belvízgondokat, de elkészülte után lényegesen csökkenni fog a talajvíz mennyisége – mondta Dancsó József. A városi csapadékvíz-elvezető rendszer rendben működik, az összes kivezető csatornát és a teljes városi rendszert is folyamatosan tisztán tartják. A rengeteg víz miatt azonban telítettek a csatornák, ami egyre több helyen okoz nehézséget. (Folytatás: 2. o.)

A Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola fejlesztése újabb állomásához érkezett december 4-én, szombaton, amikor ünnepélyes keretek között átadták a felújított sport- és pihenőudvart. Az iskola udvarán 2009 szeptemberében avatták a műfüves- és futópályát, azonban az udvar többi része egészen mostanáig nem volt rendbe téve. Az elmúlt hetekben megkezdődtek a munkálatok az udvaron. Elkészült az atlétikai pálya alapozása, majd a rekortán is a helyére került. Az udvar többi részét díszburkolattal látták el, melyhez az anyag az Öregdiákok Baráti Köre segítségével érkezett – ebben főleg dr. Kaáli Nagy Géza és Kovács Gábor vállalt oroszlánrészt. Az AKG Zrt. a térelemeket és a kandelábereket biztosította. A munkálatok közel 3 millió forintba kerültek, ezt az önkormányzat a közmunkaprogram keretében végezte el.

Téli üzemmódban az utakon Téli üzemmódra állt át a Magyar Közút Nonprofit Zrt., amely több mint 30 ezer kilométeres országos állami közúthálózatot üzemeltet. 77 üzemmérnökségén sikeres gépszemlét tartottak, köztük az orosházi mérnökségen is. Hóeltakarítás, síkosság elleni védekezés és a hóakadályok mielőbbi megszüntetése – ez a feladata 380

kilométer útszakaszon az orosházi üzemmérnökségnek. – 5, sószóróval és hóekével felszerelt kombinált gépünk mellett egyéb speciális járművünk is fel van készítve a téli időjárásra. Felállt az ügyeleti rendszer is: hat fő folyamatos váltásban készen áll a szükséges munkálatok elvégzésére. A kezelésünkbe 380 km út-

Lakner után Kiss. December elsejével leköszönt posztjáról a Magyar Közút Orosházi Üzemmérnöksége vezetője. Lakner Pál betöltötte 60. életévét, így lehetősége nyílt arra, hogy nyugdíjba vonuljon. – 33 éve vagyok az üzemmérnökségen. Kollégáimmal igyekeztünk mindent megtenni annak érdekében, hogy a közlekedők biztonsággal elérjék céljukat. Lakner Pált Kiss Ákos váltotta, aki 10 éve dolgozik a Magyar Közútnál, ebből 4 évet a Csongrád megyei közútkezelőnél töltött. Az orosházi üzemmérnökséget a megyei szervezet részeként vezeti, hiszen november elsejével megszűnt a régiós szerkezet és felállt a hagyományos megyei igazgatóság. Megyénkben négy üzemmérnökség van, az egyik az orosházi.

szakasz tartozik, 500 tonna útszóró sót tároltunk be – tudtuk meg Kiss Ákostól. A Magyar Közút Orosházi Üzemmérnöksége vezetője elmondta, vannak folyamatosan és szakaszosan kezelendő utak. Az előbbi kategóriába sorolja a magyar állam például a 47-es főutat. Itt a hókotrás és a sózás is a teljes útszakaszon értendő. A szakaszosan kezelendő utak – ebbe a kategóriába tartozik a helyi üzemmérnökség által kezelt útszakasz 70 százaléka – esetében csak kereszteződésekben, útkanyarulatokban, buszmegállókban, vasúti csomópontokban sóznak. A hóeltakarítás azonban itt is a teljes útszakaszra vonatkozik. Kiss Ákos felhívta a figyelmet arra, hogy a közlekedésben 25% az út szerepe, 25% pedig az időjárásé. (Folytatás: 3. o.)

Az átadáson Blahó János, a gimnázium igazgatója kiemelte: tökéletes harmónia teremtette meg a sport- és pihenőudvart. – Nagyon örülök annak, hogy a cégek egy szóra adták mindazt, amit adhattak ebben a nehéz helyzetben. Öröm számomra, hogy a fenntartó önkormányzattal ilyen kiváló a kapcsolatunk és közös munkánk révén megszépülhetett az iskola udvara – mondta az igazgató és hozzátette: a következő nagy terv, hogy a volt szociális otthon épülete mind küllemében, mind tartalmában megújuljon. A szalagot az igazgató mellett dr. Kaáli Nagy Géza, Orosháza díszpolgára, dr. Dancsó József polgármester és Gál Imre, az AKG Zrt. képviselője vágta át. Melega Fotó: Kecskeméti Krisztina


2

Készültség (Folytatás az 1. oldalról) – Orosháza főjegyzője felülvizsgáltatja a városban található összes áteresz állapotát. Fontos, hogy az ingatlan tulajdonosai tisztán tartsák saját portájuk előtt az árkokat és az átereszeket. Azt is megvizsgálják, hogy az árkokat nem temették-e be engedély nélkül. Ahol szükséges, a hatóság azonnal intézkedik – mondta a város első embere, aki kiemelte: a védekezés eddig 3,5 millió forintba került, és már kérvényezte a központi vis maior alap felé ennek kifizetését. Városszerte gond a sok csapadék. Az utóbbi napokban gyakran riasztották a Városüzemeltetési Zrt. ügyeletét és a

KÖZÉLETI HETILAP

tűzoltókat. Megtudtuk, hogy elsődlegesen ott segítenek, ahol a víz már a melléképületet vagy a lakóingatlant veszélyezteti. Segítséget kérhet a lakosság a következő hivataloktól, intézményektől: Orosháza Város Polgármesteri Hivatala 5900 Orosháza, Szabadság tér 4–6. Telefon: 06 (68) 413-022; fax: 06 (68) 411-045; e-mail: varoshaza@oroshaza.hu Orosházi Tűzoltóparancsnokság 5900 Orosháza, Kossuth Lajos tér 3. Telefon: 06 (68) 414-244 Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 5900 Orosháza, Fürdő utca 5. 06 (68) 512-460 e-mail: info@varosuzemeltetes.hu

A SZAKÉRTŐ VÁLASZOL

Mit tegyünk a belvíz ellen? A november végén és december első napjaiban lehullott mintegy 77 mm csapadék következtében a város alacsonyan fekvő részein megteltek a belvízvédelmi csatornák és további csapadék is várható. Bencsik János, a Polgármesteri Hivatal főtanácsosa arra kéri a város lakóit, hogy ellenőrizzék a házak előtti árkokban az átereszeket, és ha eldugultak, takarítsák ki. Ezzel gyorsabbá teszik a víz folyását. Kiemelte, hogy lehetőség szerint a belső udvarról senki ne szivattyúzza ki a vizet a külső árokba, hisz a csapadékvíz-elvezető rendszer telített, így a kiszivattyúzott víz visszafolyik az udvarra. A szakember hozzátette: a jelzés alapján kiérkezők tudják, hogy az utcákban melyik elvezető rendszer vezeti el hatékonyan és eredményesen a felgyülemlett vizet. A szikkasztókból szennyvizet tilos kiemelni az árkokba, hiszen fertőzést okozhat. Ez a cselekmény büntetendő! – hangsúlyozta.

Soron következő ülését tartja Orosháza képviselő-testülete december 15-én, szerdán 9 órai kezdettel. A polgármesteri hivatal első emeleti nagytanácskozó termében tartandó ülésen mintegy 30 napirendet tárgyalnak a városatyák. Terítéken lesz 2011. évi költségvetési koncepció, egyesületi beszámolók, egyházak támogatásának elszámolása. Továbbá az ivóvízellátás, a szennyvíz-elvezetési szolgáltatás és a hulladékok kezelésével kapcsolatos díjtételek meghatározása. Az ülést élőben közvetíti a városi televízió és az OrosCafe.hu.

Bontják az Alföldet Orosháza képviselő-testületének döntése alapján az Alföld Szálló bontására közbeszerzési pályázatot írtak ki, melyen a bontási tevékenységre szakosodott szegedi székhelyű Multigrade Környezetvédelmi Kft. nyert. Az önkormányzat a nyertes kivitelezővel a bontási vállalkozási szerződést december 7-én írta alá, a kivitelezési munkálatok december 17-én kezdődhetnek el, és 45 nap alatt fejeződnek be. A volt szálló környékén a bontás elvégzéséhez szükséges munka- és biztonsági területet a vállalkozó a pályázati kiírásnak megfelelően ideiglenes zárt kerítéssel választja le a közterülettől. A bekerített területet északi oldalról a Kossuth-szobor felőli járda, keleti oldalról az épülettel párhuzamos sövény, déli oldalról a szállóhoz közelebbi parkolók, nyugati oldalról a burkolat és az útszegély határolja. A bontást a vállalkozó a környezetvédelmi előírások betartásával végzi úgy, hogy a munka végzésével együtt járó normális környezeti terhelésen túl az élő és élettelen természeti értékeket nem károsítja. Az épület tövén lévő növényzetre az önkormányzat megkapta a fakivágási engedélyt, a pótlási kötelezettség előírása mellett. A kibontott anyagokat a kivitelező a munkaterületről folyamatosan elszállítja és saját telephelyén újrahasznosítás céljából feldolgozza. A munkavégzés csak munkanapokon (hétfő–péntek) 7 órától 18 óráig megengedett. A jogszabályokban és a szerződésben foglalt

előírások, feltételek betartását folyamatosan műszaki ellenőr kontrollálja. A munkálatok az épület környékén lévő útszakaszok, parkolók forgalmi rendjét, megközelíthetőségét is befolyásolják. A mellékelt térképvázlaton látható a bekerített munkaterület, és a bontás idején érvényes forgalmi rend. Az ideiglenes kerítés kettévágja a szálló volt gazdasági bejárata mellett lévő útterületet, ezzel a parkolókat is csak egy-egy irányból lehet majd megközelíteni. A déli oldalon a Vasbolt előtti útszakasz ideiglenesen zsákutca és kétirányú lesz: az üzletek és a szabadon maradt parkolók változatlanul megközelíthetők lesznek, de a területről kihajtani csak az Ady utca felé, elsőbbséget adva lehet. A területre a Bajcsy-Zs. utca felől az ideiglenes kerítésig a munkaügyi központ felől is be lehet hajtani: a néhány parkolót megközelítő útszakasz szintén zsákutca lesz kétirányú forgalommal. A bontási anyagokat a vállalkozó a nagyobb teherbírású Bajcsy-Zs. utca irányába szállítja ki a városból az Aradi úti körforgalom, a Szabó Dezső utca, a Móricz Zsigmond utca és a Vásárhelyi út érintésével. A város központjában végzett bontási tevékenység a legnagyobb körültekintés mellett is kellemetlenségekkel jár, ezért kérjük városunk lakosságának türelmét és megértését. Polgármesteri Hivatal, Városfejlesztési Osztály

Orosházi pálinkasiker. A Zentai Gazdakör idén is megrendezte a már hagyományos Zentai Mikulás-napi Pálinkafesztivált. Több kategóriában lehetett nevezni a nemzetközi megmérettetésre, melyen orosháziak is indultak. Horváth József, az Orosházi Gazdakör elnöke lapunknak elmondta, hogy 27 pálinkát neveztek be Orosházáról, Szlovákiából 16-ot, összesen mintegy 240 pálinkát értékelt a zsűri. Az orosháziak kiválóan szerepeltek a nemzetközi versenyen, 12 érmet és egy serleget nyertek. Nagy László, az aranyérmes barackpálinka tulajdonosa lapunknak úgy fogalmazott, nincs semmi titok, jól kell kezelni a cefrét, és akkor megvan az eredmény is. Horváth Józseftől megtudtuk még, hogy a Vajdaságban nagy hagyománya van a pálinkafőzésnek, saját felszereléssel, saját szeszfőzdékben. Magyarországon idén szeptembertől van lehetőség magánfőzőknek pálinkát készíteni. Kiemelte, a felszerelésen kívül a legfontosabb a jó minőségű gyümölcs összegyűjtése, a cefre kezelése. Az Orosházáról Zentára vitt pálinkák a környező településeken működő szeszfőzdékben készültek. -taka-

Tisztelt Olvasóink! Karácsonyi, ünnepi lapszámunkat dupla terjedelemben, 16 oldalon kapják meg december 17-én, pénteken. Az azt követő héten – december 24-én – az Orosházi Élet nem jelenik meg! A szerkesztőség

2010. DECEMBER 10., PÉNTEK

Belvíztenger a földeken

Folyamatosan nő a belvízzel elöntött mezőgazdasági területek nagysága. A szakemberek szerint kritikus a helyzet, és jelentős javulás egyelőre nem várható. Orosházán is megjelentek a belvízzel elöntött területek, az utóbbi hetek, hónapok csapadékos időjárásának ez lett az eredménye – mondta el lapunknak az Orosházi Gazdakör elnöke. Horváth József úgy fogalmazott: a talaj teljesen telítődött, nem tudja elnyelni azt a csapadékot, ami nap mint nap esik. Az utóbbi napokban közel 80 milliméter csapadék hullott Orosházán, a belső részek mellett a külterületeken is látszik ennek a nyoma. A gazdák nem tudják az őszi mélyszántást befejezni, a talajra képtelenség rámenni. Békés megyében meghaladta

a 30 ezer hektárt az elöntött területek nagysága, de ez folyamatosan növekszik – tette hozzá a gazdakör elnöke. Az őszi munkák csúszásban vannak az elmúlt hetek időjárása miatt. Megtudtuk, szeptemberben a repce, az őszi árpa vetése is problémát okozott, nem tudtak annyit vetni a gazdák, mint amennyit szerettek volna. Ugyanez a helyzet az őszi búzánál is. A kukorica betakarítása nagyon nehéz körülmények között elvileg befejeződött Orosháza határában, de az őszi mélyszántásból még legalább 40 százalék hátravan. Kritikus a helyzet az ország több pontján. A szakértők úgy fogalmaznak: a gazdák tehetetlenek, óriási a veszteség a belvíz miatt, kilátástalan helyzetbe kerülnek a termelők. vk Fotó: Rajki Judit


2010. DECEMBER 10., PÉNTEK

3

KÖZÉLETI HETILAP

Ipartestületi nyugdíjasnap Fellobbant a második gyertyaláng

Németh Béla társaságában a jelen lévő legidősebb tagok: Kovács Sándor (84), Fejes Péter (80), Sonkolyos János (93) Minden év decemberében Mikulás- és nyugdíjasnapot szervez az Orosházi Ipartestület. A helyi iparosok 14 év alatti gyermekeit, unokáit ajándékozzák meg Mikulás-csomaggal. – A nyugdíjas tagtársakat immár 20. éve egy ebédre invitáljuk, amelyre közel 40 vendég érkezik. Itt kötetlen beszélgetések közben sztorizgatunk és jól érezzük magunkat - mondta Németh Béla, az ipartestület elnöke, aki hozzátette: ezen az ebéden mutatták be a nyugdíjas tagoknak a nemrégiben megválasztott elnökséget. Kiemelte, hogy sajnos a tagok többsége idős, a

fiatalok pedig kevésbé érzik fontosnak az érdekvédelmet, melyet a szervezet nyújt. Elmondta, hogy azért van üdítő kivétel is: – Szinte minden jelenlévő tagunk a mai napig aktívan dolgozik, és közülük páran fiuknak, lányuknak adták át az ipart. Így valamilyen szinten mégiscsak biztosított az utánpótlás. Nagy öröm számunkra, hogy idős tagtársaink részt vesznek az ipartestület életében, hisz ők azok, akik az elmúlt évtizedekben rengeteget dolgoztak a városban a városért – zárta gondolatait Németh Béla. Kép, szöveg: Melega

Advent második vasárnapján már jóval az ünnepi műsor kezdete előtt megtelt az Árpád-kert várakozókkal. Az Oroshaza Baráti Kör és a Petőfi Művelődési Központ által szervezett program a Piruett Csoport diákjainak vidám énekével kezdődött, s közben megérkezett a Mikulás is. Az est szónoka, dr. Abonyi Lajos, az Orosházi Német Kisebbségi Önkormányzat 1. elnöke gyermekkori emlékeit elevenítette fel. – A fény emberemlékezet óta nagy hatással volt az emberre. Különösen a hideg, sötét évszakokban varázsol el bennünket világossággal és meleggel. Szüleink, nagyszüleink idejében zsúfolt templomokban gyűltünk össze adventkor. Nem volt rohanás, mindenre jutott idő, legfőképpen egymásra. Ám az idő eltelt, az új évszázad pedig új kihívások elé állítja az embereket, melyek az advent fényét is elhomályosítják. Csönd, elmélkedés, imádság, készülődés a karácsonyra és a bűnbánat, ezek advent sajátjai – mondta. Meglátása szerint manapság az ajándékozásnál nem a szándék, hanem az érték az elsődleges. – Kívánom, hogy advent szellemisége érintse meg a lelkünket. Mert a

lélek gyümölcse szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Ha a lélek által élünk, akkor éljünk is a lélek szerint – zárta gondolatait a szónok, majd több száz ember jelenlétében meggyújtotta a második gyertyát. Ezután a színpadon ismét a Baranyainé Imre Julianna vezette színjátszó csoport tagjai szavaltak, énekeltek. A téren lévők sorban álltak az Orosházi Rotary Klub által kínált forralt borért és a baráti kör tagjai készítette teáért, zsíros kenyérért. A fázósabbak

körbeállták a melegedőket, és sokan megcsodálták a koszorú mellett a már teljes pompájában ragyogó városi karácsonyfát. A harmadik vasárnapon, december 12én 17 órától adventi gondolatait dr. Szilvási József – a Hetednapi Adventista Egyház Teológiai Főiskolájának rektora mondja el, majd lángra lobbantja a koszorú harmadik gyertyáját. Az ezt követő műsort az adventisták kórusa adja. Somodi Gyöngyi Fotó: Kecskeméti Krisztina

Bálra készülnek

Pályázatok Téli üzemmódban...

Közmeghallgatással egybekötött ülést tartott december 7-én a Német Kisebbségi Önkormányzat, azonban a közmeghallgatás érdeklődés hiányában elmaradt. Nyilvános ülés keretében négy napirendi pontot tárgyaltak. Megújították az együttműködési megállapodást a Táncsics Mihály gimnáziummal és a Vinculum Közhasznú Egyesülettel. A cél egymás munkájának segítése. A NKÖ iskolai háttérbázisa a gimnázium, amely közreműködésükkel igen komoly eredményeket tudott elérni. Ugyanakkor az NKÖ által szervezett német kultúra hetének az iskola ad alapot. A civil szervezetekkel való kapcsolattartás azért fontos számukra, mert a szellemi munkát össze tudják hangolni és se-

Két, kábítószer-fogyasztás megelőzését szolgáló pályázaton is nyert egyenként félmillió forintot- az Egységes Szociális Központ Családsegítő Szolgálata – derült ki a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) keddi ülésén. Az egyik nyertes pályázatnak köszönhetően az iskolákban ifjúsági klubokat indítottak, a másik családterápiára irányul és januárban kezdődik el. A KEF ismét sikeresen szerepelt Orosháza Város Általános Iskolájával együttműködve azon a pályázaton, amelynek keretében a városi tagintézményekben felhívják a hetedikes tanulók figyelmét a drogozás következményeire. A program a tanév végén Drog Alternatíva Nappal zárul. Jelenleg az adatok feldolgozása zajlik annak az egészségmagatartással és szerhasználattal összefüggő kutatásnak, amire egy korábbi pályázaton nyert forrást a KEF. A kutatási helyzetkép összeállítását a Mi-Értünk KontaktPont Orosháza végzi, több település középiskolájában, a 10. évfolyamosok körében. A cél, hogy bővebb információt kapjanak a szenvedélybetegségek megítéléséről. Az ülésen kiderült, a Diáktanya műszaki átadása december 31-én lesz, a GYIÖK januártól kezdi el a beköltözést, így az élet fokozatosan visszatér a fiatalok körében népszerű közösségi helyre. -s-

gíthetik egymás kulturális programjait. A törvényi előírásoknak megfelelően módosították a Szervezeti és Működési Szabályzatot, valamint a január 15-i sváb batyusbál előkészítő munkálatairól is értekeztek. A rendezvényt immár tizedik alkalommal tartják meg. – Magunk sem gondoltuk, hogy ennyi évet megél a batyusbál. Kezdetben kísérleti jelleggel indítottuk útjára és a visszajelzések nagyon pozitívak voltak. Ezért döntöttünk a folytatás mellett - összegzett dr. Abonyi Lajos, az NKÖ első elnöke. Ismét gazdag és sokszínű programmal készülnek. Tánccsoportok, fúvószenekar és a Karawanka együttes gondoskodik majd a jó hangulatról. Somodi Gy.

FELHÍVÁS Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. felhívja az ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy Orosháza Város Önkormányzatának 29/2003. (XII.29.) Ö.r. számú rendeletének 20 § (4) bekezdése szerint a lakatlan ingatlanok tulajdonosai a tárgyév november 30. napjáig kötelesek hitelt érdemlően igazolni az ingatlan lakatlanságát. Az igazolás elmaradása vagy meg nem felelése esetén a tulajdonos utólag köteles visszamenőlegesen a teljes időszakra jutó, a korábban használt, ennek hiányában a 120 literes gyűjtőedény adott időszakra vonatkozó hulladékszállítási közszolgáltatás díjának megfelelő összeget egy összegben megfizetni. Kérjük tehát, hogy a lakatlan ingatlanok tulajdonosai a lakatlanság tényét haladéktalanul igazolják a zrt. székhelyén (Orosháza, Fürdő u. 5.) legkésőbb 2010. december 30-ig.

MUNKA-HELY START KEDVEZMÉNY VÁLTOZÁSAI A START PLUSZ és EXTRA kártyát legkésőbb 2011. december 31-ig lehet kiváltani, a munkaadót legfeljebb 2013. december 31-ig illeti meg járulékkedvezmény. A START EXTRA kártya speciális esetében a gazdasági, foglalkoztatási szempontból legkedvezőtlenebb helyzetű kistérségekben élő, RÁT-ra jogosult munkavállalók foglalkoztatása esetén 3 évig járulékmentesség akkor vehető igénybe, ha a munkaadó a munkaügyi kirendeltséggel 2010. december 31-ig megköti a szükséges megállapodást. A START EXTRA kártya esetében halmozottan hátrányos helyzetben lévő álláskereső, aki az ötvenedik életévét betöltötte, vagy legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, és legalább 3 hónapja regisztrált álláskereső Új kedvezmény: a részmunkaidős foglalkoztatáshoz kapcsolódó kedvezmény, mely azon munkáltatónak jár aki: - a gyed, gyesről visszatérő munkavállalót és az őt helyettesítő munkavállalót, vagy - a gyed, gyesről visszatérő munkavállalót és a vele azonos/hasonló munkakörben dolgozó munkavállalót heti 20-20 órás részmunkaidőben foglalkoztatja.

A Nagycsaládosok Orosházi Egyesülete december 12-én tartja hagyományos karácsonyváró rendezvényét. Déltől játszóház várja a kicsiket és nagyokat, ahol sorra készülnek majd a szebbnél szebb karácsonyi díszek, melyek egy csodaszép fenyőfára kerülnek. A feldíszített karácsonyfát az orosházi kórház gyermekosztályának ajándékozza az egyesület. A rendezvényen 500 Mikulás-csomagot osztanak szét a gyerekek számára, valamint az ünnepség keretében 350 csomagot adnak át az egyesület körébe tartozó családoknak és segítőknek. A karácsonyváró ünnepség részeként a város gyermekeit egy ingyenes színházi előadásra invitálják, mely délután fél négykor kezdődik. A Szegedi Miniszínház előadásában a Buksi és a Mikulás című mesejátékot tekinthetik meg kicsik és nagyok.

(Folytatás az 1. oldalról) A közlekedők kezében 50% van, ennek fele a jármű felkészültsége, a másik fele pedig a járművezető személye. Ezért kéri a télen útra induló gépkocsivezetőket, hogy felkészült gépjárművel és fokozott figyelemmel közlekedjenek. A Városüzemeltetési Zrt. is felkészült a téli időjárásra, az önkormányzat által jóváhagyott síkosságmentesítési terv alapján dolgoznak. – A kezelésünk alá tartozó mintegy 200 kilométer szilárd burkolatú út mentesítésére 3, ekével és sószórótartállyal felszerelt tehergépjárművünk van. A szilárd burkolatú utakon a sószóró adalékanyagunk kőporral kevert só – tudtuk meg Pápai Bélától, a Vá-

rosüzemeltetési Zrt. építési részlegének vezetőjétől. A cég szakemberei folyamatosan figyelik az időjárás-előrejelzéseket és amennyiben szükséges – csakúgy, mint a Magyar Közútnál – megkezdik a sózást, vagy épp a hóeltakarítást. A Városüzemeltetési Zrt. kezelése alá további 30 km közjárda és kerékpárút tartozik, ezek karbantartására egy új, környezetkímélő síkosságmentesítő anyagot használnak. Mindkét cég arra kéri a közlekedőket, fokozottan ügyeljenek a csúszós utakon. Arra is felhívják a figyelmet, hogy a kezelésük alá tartozó útszakaszon nem tudnak mindenhol jelen lenni, ezért a közlekedők türelmét és megértését kérik. melich

Tagfelvételt hirdet az Egységes Szociális Központ Gyöngyvirág Idősek Klubja. A klubban biztosítják a szociális, egészségi, mentális állapotnak megfelelő napi életritmust, közösségi, szabadidős programokat szerveznek, van tisztálkodási lehetőség, segítséget nyújtanak hivatalos ügyek intézésében, igény szerint ebédet biztosítanak, mód nyílik tanácsadásra is. Amennyiben tagja szeretne lenni a klubnak, személyesen vagy telefonon érdeklődhet, részletes felvilágosítást kérhet az alábbi helyen és időpontokban: Orosháza, Székács József u. 3., nyitva tartás: hétfő–csütörtök: 7.30–16 óráig, péntek: 7.30–13.30 óráig. Telefon: (68) 413-580. Legyen tagja egy jó csapatnak, és töltse hétköznapjait társaságban, kellemes hangulatban!


4

KÖZÉLETI HETILAP

2010. DECEMBER 10., PÉNTEK

Sámlibál a Táncsics iskoláért

Értékteremtő szerep

Hatodik alkalommal tartották meg a Sámlibált. A Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola rendezvénye a gimnázium, az iskolaszék, valamint a szülői munkaközösség összefogásából alakult ki. A szombati bálon ismét elismerték azokat, akik sokat tettek az iskoláért, annak közösségéért. Dr. Dancsó József polgármester, a Táncsics iskola volt diákja köszöntőjében kiemelte, valamennyi egykori és jelenlegi diák, pedagógus számára büszkeség, hogy ebben a híres, nagy múltú és a remények szerint nagy jövő előtt álló intézményben taníthatott, tanulhatott. – Ez a gimnázium a mi városunk szellemi műhelye, ezért kell mindannyiunknak vigyázni rá. Fontos, hogy éltessük az iskola szellemiségét, hogy a város határain kívül szintén ismert és elismert legyen az iskola, ezt szolgálja a Sámlibál is – hangoztatta a polgármester, aki köszönetet mondott Blahó János igazgatónak és megemlékezett a közelmúltban elhunyt Keller József igazgatóról.

Múlt, jelen és jövendő volt együtt a koncertteremben a Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 55 éves évfordulójára rendezett díszhangversenyen. Volt olyan művész, aki évtizedek óta nem játszott itthon és volt olyan gyerek, aki most lépett ilyen rangos publikum elé. Mindenki azt bizonyította: van létjogosultsága a városban a zene- és művészetoktatásnak. A Smaragd tánccsoport csillogó szemmel eltáncolt palotással nyitotta meg az ünnepi eseményt – felkészítő tanáruk Horváthné Kriczki Zita. Dr. Dancsó József polgármester kö-

A hangversenyen az iskola együttesei mutatkoztak be. A vonósok élén Ondrik Zsuzsa tanárnő, a fúvósokat Debreczeni Örs tanár úr vezényelte. Amikor a legendás múltat emlegetjük fel a zeneiskola története kapcsán, gondoljunk arra: mindig voltak olyan zenepedagógusok, akik többet vállaltak, mint a hangszer megismertetése. Szívet melengető látvány volt, amint a kis zenekari tagok igyekeztek először elférni a kis színpadon, majd egy egész részeként megfelelni. A fúvósok műsorát izgalmas kettősség jellemezte: a vaskos, fúvós hangzás sok játékosságot, a gyermekdalok világát

szöntötte az évforduló kapcsán az iskola egykori és jelenlegi tanárait, növendékeit és az intézmény értékteremtő szerepét hangsúlyozta. Jakab Annamária igazgató rövid iskolatörténeti áttekintőjében méltatta elődei munkáját és bizakodóan nyilatkozott a jövőről.

idézte. A fellépő művészek játékát egyszerűség, tisztaság és letisztult magabiztosság jellemezte. A befejezést a Kicsinyek kórusára bízták, amely Kardosné Bánhidi Éva vezénylete alatt jó hangulatban engedte el a közönséget. BIJ Fotó: Kecskeméti Krisztina

Az iskola színeiben, bordóban és feketében pompázik a díj. A rangos elismerés fából készül egy orosházi asztalosműhelyben. A sámli bordó színű, aranysujtásos, az iskola jelvényével díszített párnán áll. Szintén bordó színű mappában lapul a bordó és fekete oklevél, rajta pedig ez áll: Az iskolától, az iskoláért. A bál keretében – a hagyományoknak megfelelően – Arany Sámli-díjban részesültek azok, akik segítik az

intézmény munkáját. Arany Sámlidíjjal mondott köszönetet az iskola Mák Imrének, aki a Táncsics Öregdiákok Baráti Körének alapítója és tagja az iskolaszéknek is. Neki köszönhető többek közt az iskola környezettudatos magatartásra nevelő programja. Mák Imre lapunknak elmondta, 1962-ben kezdte tanulmányait a gimnáziumban, itt ismerte meg feleségét, itt tanultak gyerekei is. Az egykori alma mater támogatását igen fontosnak tartja. Elismerést kapott a Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény is. A díjat az egykori és a jelenlegi vezető vette át. Fejesné Németh Gizella 27 év után adta át a stafétabotot Ádászné Andrusik Katalinnak. Ennek már három éve. – Nagyon boldog vagyok, hogy megkaptam a díjat és örülök, hogy az utódom folytatja az általam elkezdett munkát – tudtuk meg Fejesnétől. – Mintegy 3000 adag ételt főzünk naponta. A nyersanyag kiválasztása mellett a megfelelő étlap tervezé-

OVTV az OC-n A városi televízió adását a Mikulás jóvoltából mostantól mindig elérhetik az OrosCafén, ezzel újabb fejlesztés érett be december 6-án. Sokak igénye volt, hogy a városi tévé műsorait a neten is nézhessék. Mostantól az internetes hírportálunkon a már megszokottnak nevezhető helyen – a jobb felső sarokban – állandó helyre költözik a tévé. A tévé műsorait eddig a T-Kábel, az OrosNetWork vagy az OrosCom előfizetőjeként nézhették, ám sokan nem kábeltévé-előfizetők, ezért úgy

sére is oda kell figyelni, de megéri, mert a jó munkát elismerik – emelte ki Ádászné, a jelenlegi vezető. – A díjnak erkölcsi értéke van, ami azt gondolom, ebben a közösségben sokkal többet ér, mintha anyagi lenne. A Táncsics iskola közössége felismerte, hogy ha nem kreatív, ha nem akarja a saját sikerét, nincs az a külső erő, ami segíteni tudna. Mi azonban akarjuk a sikert és összefogunk az érdekében. Ezt jelképezi a díj is – tudtuk meg Blahó János igazgatótól. Prof. dr. Kaáli Nagy Géza harmadik alkalommal vett részt a Sámlibálon. Mint fogalmazott, mindig örömmel tér vissza Orosházára, különösen a Táncsics, az egykori alma mater falai közé, ahol 1961-ben érettségizett. Az iskola legfiatalabb nagygimnazista diákjainak nyitótáncát követően kezdődött el a bál, a finom ételek mellett tombolát, zenét és táncot kínált az este. MK Fotó: Melega Krisztián

A Nyugdíjas Pedagógusok Egyegondoltuk, a világháló révén még többek számára láthatóvá tesszük Orosháza történéseit – mozgóképben is. Talán ezzel azt az egységet is jobban szemléltetjük, amely a helyi médiát jellemzi, hiszen egy stáb dolgozik azon a három felületen, ahol az orosházi eseményeket, programokat megtalálják. Nem véletlen, hogy az Orosházi Élet hasábjain, az OrosCafén és a tévében ugyanazok jegyzik a tudósításokat. A Mikulással együtt jó tévézést és netezést kívánunk a jövőben is!

sülete tagjai Mikulás-nap alkalmából a szokásos foglalkozást ünnepivé tették, és műsorral, finom süteménnyel, szendviccsel terített asztal mellett töltötték december 3-a délutánját a művelődési központban. A gyémántdiplomás pedagógus, Dávid László igazgató verseiből készült összeállítással a Táncsics gimnázium legkisebbjei (5/8. oszt.) léptek fel, Süle Márton irányításával. Adventi hangulatú verseivel pedig Csiki Rebeka és Baranyi Fanni állt a közönség elé. A fellépés után a diákokat vendégül is látták, és a jelképes ajándék sem maradt el.


2010. DECEMBER 10., PÉNTEK

Emlékezés, békesség

Feldmann Tibor, az Orosházi Festők Csoportjának alapító tagja 15 éve hunyt el. Felesége, F. Varga Mária a közelmúltban kiállítással emlékezett rá. Az „In memoriam Feldmann Tibor” című tárlaton – melyet vasárnap este a Petőfi Művelődési Központ színháztermi előcsarnokában Koszorús Oszkár nyitott meg (képünkön) – a házaspár 44 munkája került az érdeklődők elé. Feldmann Tibor olajképei, tempera- és akvarellmunkái mellett F. Varga Mária selyemfestményei láthatók a kiállításon. – Férjem képeinek időnkénti bemutatásával az a célom, hogy ne csak én emlékezzek rá, hanem a régi ismerősök is. 22 évet éltünk együtt. A tárlat egyrészt ennek emlékére született, másrészt pedig azt mutatja, hogy bár fizikailag nincs itt, de a szelleme, a lelke velünk maradt – mondta F. Varga Mária. A kiállítás január 5-ig tekinthető meg.

Gombos Ildikó békéscsabai képzőművész a közelmúltban a Városházi Galériába érkezett kerámiáival és képeivel. A festő a Munkácsy Emlékházban szervezett nyári táborban ismerkedett meg Mezei-Fehér Judittal, a képtár kulturális szervezőjével, akinek köszönhetően megvalósult orosházi tárlata. A galériában selyemképek, festmények, pasztell-, olaj-, akvarell-, akril munkák, grafikák és terrakottaszobrok láthatók. Ildikó képeiből vidámság sugárzik, hisz a rosszat nem tudja elfogadni és ábrázolni sem. A természet mellett gyakran feltűnik témájaként a nő. A kiállítást Sass Ervin újságíró nyitotta meg, hangsúlyozva a képekből áradó szeretetet, békességet és reményt. – A művészet a lélek kenyere, Gombos Ildikó képei és szobrai pedig mind „lélektáplálékok.”– mondta. A tárlat január 13-ig tekinthető meg. Nesz Fotó: Kecskeméti Krisztina

5

KÖZÉLETI HETILAP

Megmérettek Az Eötvös Alapítvány szombaton 12. alkalommal rendezte meg városi számítástechnika versenyét 7–8. osztályos tanulóknak. A megmérettetés egy önkormányzati pályázatnak is köszönhető. A diákok nevezési feladata saját iskolájukról készített film, weblap vagy bemutató volt, a döntőbe 21 tanuló jutott. Internet és hálózati ismeretek témában elméleti és gyakorlati feladatsor megoldásával bizonyították felkészültségüket. A versenyben a számítástechnika tagozatos tanulók közül 1. lett Szkaliczki Tamás – Eötvös József Tagintézmény (felk. tanár: Korcsok Marianna), 2. helyezést kapott Miklós László – Eötvös József Tagintézmény (Korcsok Marianna), a 3. helyen pedig Sztvorecz Milán – Vörösmarty Tagintézmény (Líbor Roland) végzett. A nem tagozatos tanulók versenyében az 1. helyezett Kvak Erika Eliza – Táncsics Mihály Gimnázium (Csányi László) lett, a 2. helyen Bereczki Zoltán – Székhelyintézmény (Losonczi István) végzett, a 3. helyet pedig Pekár Áron – Táncsics Mihály Gimnázium (Csányi László) szerezte meg.

Mérnek. Az iskolákban a papíralapú mérések mellett egyre inkább tért hódít az elektronikus mérési-értékelési rendszer kialakítása. Az általános iskola valamennyi tagintézménye bekapcsolódott ennek kipróbálásába – tudtuk meg Kisné Bor Emília főigazgató-helyettestől. Egy, a Szegedi Tudományegyetemmel közös projekt keretében az orosházi pedagógusok a három műveltségi területen (olvasás-szövegértés, matematika, természettudomány) mérésekben és feladatok kidolgozásában is részt vesznek. Vizsgálják a tanulók kognitív és szociális készségeinek, képességeinek, tanuláshoz fűződő attitűdjének változását. Az összegyűjtött eredmények lehetővé teszik annak megmutatását, hogy mely életkorban milyen jellegű különbségek állandósulnak a tanulók között, segítenek az iskola fejlesztő hatásának feltárásában, a korai diagnózist lehetővé tevő mérőeszközök kidolgozásában.

Az „Iskolába hívogató” foglalkozás sok-sok éves hagyomány a Czina iskolában. Célja, hogy a leendő első osztályos gyerekek és szüleik megismerkedjenek az iskolai élettel. Az egész tanévet átölelő program novemberben kezdődött el. Az iskolába látogató gyerekek és szülők megismerkedhettek az épülettel, valamint játékos idegen nyelvi és informatika foglalkozáson vehettek részt. Ezután az egészségnevelési hónap keretében zajló teasuli elnevezésű rendezvényen finom gyümölcsteákat kóstolhattak meg. Az óvó nénik is meglátogatták az ovisokból lett első osztályos kisdiákokat. Két tanítási órán vettek részt, ahol megfigyelhették, hogyan illeszkedtek be a kicsik az iskolai életbe. esgyé

Amerikai tudósok tanulmányukban arra hívják fel a figyelmet, hogy az egyre fiatalabb korosztályt érintő hát- és derékfájás, csontritkulás, valamint a gerincbántalmak kialakulását a dohányzás nagyban elősegíti.

HOGY IS HÍVJÁK? Ravasz Típusa: tulajdonságra vagy foglalkozásra utaló, magyar családnév. Változatai: Ravasz 945, Rovasz, Ramasz 98, Romasz 27. Romász 91. Más változatokkal együtt összesen: 1181. Eredete: a név közszói alapjául szolgáló finnugor eredetű és ’róka’ jelentésű *repo szó nagyon sok változáson ment át a magyar nyelvtörténet folyamán. A magyar nyelvben a honfoglalás idejére ru?o~ruo lett, majd ekkor kapta meg a kicsinyítő -sz képzőt, ami által ru?osz~ruosz forma alakult ki. A ruosz magánhangzó-találkozását -v- ejtéskönnyítő (hiátustöltő) mássalhangzóval oldotta föl a nyelv, így jött létre a ruvosz, majd nyíltabbá válással (-u->-o->-a-) a mai ravasz névforma. Német nyelvjárásban azonban a bilabiális zöngés spiráns (-?-) bilabiális nazálissá (-m-mé) alakulhatott (Romasz~Ramasz). A rókáról való névadás motivációja igen sokféle: külső tulajdonság (vörös haj, vörös bőr, arc, viselet: rókabőrből készült sapka, mente, prémes kabát stb.), belső tulajdonság (fondorlatos gondolkodás, huncutság, csalás, mások becsapása), foglalkozás (rókafogás csapdával, rókabőrök elkészítése, összevásárlása, velük való kereskedés stb.). Családtörténeti kutatással az is bebizonyosodott, hogy az orosházi Ravasz családok eredetileg Ravaszdi nevet viseltek a Győr vagy Vas vármegyei Ravaszd (’rókás, rókákban bővelkedő hely’ jelentésű) községből való származásúak következtében, majd a XVIII. században rövidült a nevük a mai Ravasz formára. Elterjedtsége: a Ravasz alakok a Dunántúl északi részén és Orosházán gyakoribbak, a Ramasz nevek pedig szinte kizárólag Békés megye délnyugati részén, a régi Csanád vármegye területén fordulnak elő.

Rendhagyó irodalomóra keretében nemrég mesejátékokat adtak elő a Vörösmarty iskola másodikos és negyedikes diákjai a művelődési házban. A gyerekek nagy izgalommal és lelkesedéssel készültek az előadásra, hiszen legtöbbjük először állt színpadon ennyi ember előtt. – A darabok kiválasztása során a legfőbb szempont az volt, hogy a tanulók személyiségéhez közel álljanak a megformált karakterek. Figyelembe vettük a gyerekek érdeklődési körét, életkori sajátosságait, a színpadi megvalósítás lehetőségeit. A tananyaghoz is szervesen kapcsolódtak az előadott színdarabok, hiszen valamennyi évfolyam a mese témakörét dolgozza fel a tanítási órákon – tudtuk meg Justyákné Kiss Ágnes szervezőtől. A gyerekek 3 hónapon át heti több próbával készültek a nagy napra, mikor iskolatársaik és szüleik előtt színpadra állhattak a betanult mesejátékkal. -ansz-

AJÁNLÓ „Tömörített rocktörténet” a GYIÖK szervezésében december 10én 18 órakor a Petőfi Művelődési Központ Kamaratermében. Az előadást Pleskonics András, vagyis dr. Rock tartja, aki a Szegedi Tudományegyetemen rocktörténet kurzust vezet. Bővebb információ 70/337-5034 urbanzsuzsa@yahoo.com A Micimackó bérlet újabb előadása december 10-én a Petőfi Művelődési Központban: A suszter manói. Kezdési időpontok: 9.15, 10.30, 13.30 és 14.45 óra. Bejglis-mézes karácsony. A Jótékonysági Nőegylet ismét meghirdeti bejglis és mézes süteménykészítő versenyét. Nevezés és az elkészített sütemény leadása december 11-én 11-től 12 óráig a művelődési ház koncerttermében. Felnőtt Tánciskolások 20. Jubileumi Bálja lesz 11-én a Székács József evangélikus iskola dísztermében.19 órakor dr. Dancsó József tart ünnepi beszédet, majd Nagy Krisztina énekművész lép fel és bemutatkoznak a tánciskolai csoportok is. Színház a Nagycsaládosok Egyesületének szervezésében. December 12-én 15.30-kor a Buksi és a Télapó című interaktív műsor látható a Szegedi Miniszínház előadásában a művelődési ház színháztermében. A belépés ingyenes! Karácsonyi hangverseny 17-én 18 órakor a Petőfi Művelődési Központ koncerttermében. Karácsonyváró a művészeti iskolásokkal és tanáraikkal, kiállítással és táncbemutatóval, valamint karácsonyi muzsikával és egyéb meglepetésekkel. A belépés díjtalan. Adományokat a Muzsikáló Gyermekekért Alapítvány javára köszönettel fogadnak. Info: 68/412-658 Városi karácsonyi hangverseny lesz 18-án 18 órakor a kultúrház koncerttermében. Fellépők: Kicsinyek Kórusa, József Attila Székhelyintézmény kórusa, Kodály Zoltán Gyermekkórus, Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium kórusa, Czina Sándor és Eötvös József Tagintézmények egy-egy tanulója verssel, Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola kórusa, Orosháza Város Pedagógus Női kara


6

KÖZÉLETI HETILAP

2010. DECEMBER 10., PÉNTEK

Női labdarúgás Női teremlabdarúgó torna 7 csapat részvételével, Békéscsaba. Az Oroslány NLSE eredményei: Oroslány NLSE– Nagyszalonta 0:0 Oroslány NLSE–Szeged Utánpótlás 0:0 Oroslány NLSE–Mórahalom 0:2 Oroslány NLSE–Szeged AK 0:2 Oroslány NLSE–Békéscsaba NLSC 3:2 (Góllövők: Losonczi É., Várdai Zs. és Skorka Sz.) Oroslány NLSE–Debrecen NLSC 1:0 (Góllövő: Losonczi É.) Végeredmény: 1. Szeged AK, 2. Mórahalom, 3. Oroslány NLSE, 4. Békéscsaba NLSC, 5. Debrecen NLSC, 6. Nagyszalonta, 7. Szeged AK Utánpótlás. -szénási-

Pusztaföldvár Kupa Asztalitenisz verseny, 4 asztalon (Sportcsarnok, december 4.) A versenyt megnyitotta és a díjakat átadta Zalai Antal alpolgármester. Versenybírói bizottság: Deák Lajos és Nagy József országos játékvezetők. A verseny végeredménye: Csapatban: I. Pusztaföldvár (Nagy Gusztáv, Nagy József, Nyári Tibor), II. Orosháza (Nyári László, Ludányi Attila, Kóródi István), III. Gádoros (Blaskó Attila, Kiss Zoltán, Molnár Árpád), III. Kardoskút (Kovács Jenő, Varga Pál, Miszlai Zoltán) Párosban: I. Nyári László, Nagy József, II. Nagy Gusztáv, Nyári Tibor, III. Ludányi Attila, Miszlai Zoltán, III. Kóródi István, Kiss Zoltán Kitüntetések: Nagy Gusztáv és Nagy József sporttársaknak emlékplakettet adományozott Pusztaföldvár Önkormányzata több évtizedes asztalitenisz sportsikereikért. Az elismeréseket Zalai Antal alpolgármester adta át, kiemelve azt is, tanította is őket. A versenyt támogatták: Pusztaföldvár Önkormányzat Általános Iskolája, Kardoskúti Művelődési Ház, Szelex munkatársai, Nagy József, Asztalos Pékség, Orosco Vetőmag Kft., Orosházi Média Kft.

APRÓHIRDETÉSEK 2010. november 23-án ismeretlen módon eltűnt a westie kutyánk. Kan, fehér színű, Müzli névre hallgat. Két gyerek várja nagyon haza, ha befogják, a tartását kifizetem. +36 (20) 5191-606 2 szobás, sátortetős ház eladó a Bákvány u. 9. sz. alatt. +36 (70) 202-9962, +36 (30) 876-6830 Hajnal utcában, második emeleti, kétszobás lakás eladó. +36 (20) 590-4600 Kossuth utcán slusszkulcsot találtak, átvehető a Békés Megyei Hírlap szerkesztőségében.

HI RD E S S E N LAP UNK BAN!

Sürgősen gazdit keresnek egy vörösesfehér felnőtt kandúr cicának, akit a Deák Ferenc utcán találtak. Szobatiszta, csendes, barátságos, alkalmazkodó. Érdeklődni a 06 (70) 504-6790-es telefonszámon.


2010. DECEMBER 10., PÉNTEK

7

KÖZÉLETI HETILAP

Új edző az OFKSE élén

A minimális elvárás teljesítve

Füzesi Ferenc helyett Buday Ferenc irányítja december 6-tól az NB I-es férfi-kézilabdacsapatot. A klubtól kapott információ szerint a korábban már Orosházán edzősködő Buday Ferenc (képünkön) vette át a vezetőedzői posztot az Orosházi FKSE felnőttcsapatánál. Füzesi Ferenc leváltásával kapcsolatban az OFKSE elnöke, Rajki István kiemelte, hogy az elnökség meglátása szerint az edző és a csapat között nem alakult ki az a kontaktus, mely eredményre vezetett volna. – Nehezen hoztuk meg ezt a döntést, de a legfontosabb cél, hogy a csapat bent maradjon az első osztályban – mondta Rajki István, aki hozzátette: reményeik szerint Buday Ferenc új koncepciót hoz a csapat életébe. Az új vezetőedző, Buday Ferenc a Csurgót irányította legutóbb, de edzősködött Izlandon, Ausztriában, Svájcban, Olaszországban, a Dunaferrnél, Szegeden és Orosházán. – Annak idején nagyon sikeres évem volt Orosházán, hisz az NB I-ben 4. he-

Az Orosháza FC labdarúgócsapata a 12. helyen zárta az őszt az NB II-es bajnokság keleti csoportjában. Restály György ügyvezető és Kvasznovszky József edző értékelt. – Milyen célt határoztak meg a bajnokság kezdetekor? Restály György: – Mindenképpen a kieső zóna elkerülése volt a cél. Kvasznovszky József: – Szerettünk volna az első tízben végezni. – Mi valósult meg ebből? RGy: – Kicsit lejjebb vagyunk a tervezettnél, viszont a minimális elvárást teljesítette a csapat. KJ: – Két pontra vagyunk a 8. helytől, és 4 pontra van tőlünk a kieső helyen levő Hajdúböszörmény. Elmondhatjuk, hogy nagyon szoros és kiegyensúlyozott a mezőny. – Kik nyújtottak jó teljesítményt, illetve kik okoztak csalódást? RGy: – Ács Leventét lehetne kiemelni, valamint Kerekes Pista, Futaki Krisztián és Szabó Norbi nyújtott jó teljesítményt. Sajnos a többi játékos a tudása alatt játszott, néhányan egyes mérkőzéseken akaratgyengén futballoztak. KJ: – Egy-két mérkőzéstől eltekintve a kapus Molnár Tamás, a hátvéd Szabó Norbi, a házi gólkirály Szabó Tamás, valamint Szűcs Dani és Ács Levente nyújtott átlagon felüli teljesítményt. Többet vártam a két legtehetségesebb játékosunktól, Baranyai Bélától és Petneházi Márktól.

lyen végeztünk, mely csodálatos emlék. A most kapott feladatot örömmel vállaltam el, de tudom, hogy nem lesz egyszerű dolgom. Remélem, hozzá tudok tenni ahhoz a munkához, amit Füzesi Ferenc barátom végzett, és a játékosok is partnerek lesznek ebben – nyilatkozta az újdonsült tréner. Füzesi Ferenc lapunknak elmondta: – Úgy érzem, amit emberileg és szakmailag meg tudtam tenni, azt teljesítettem. Szorítok a csapatnak, hogy bent maradjon a felső osztályban, hiszen a kiváló orosházi közönség egyértelműen megérdemel egy NB I-es csapatot. Szerda délben a klub elnöke, Rajki István arról tájékoztatta lapunkat, hogy megegyeztek Füzesi Ferenccel, aki Orosházán marad. – Sikerült megállapodnunk, így a klub kötelékében marad, és az utánpótlás szakmai stábját erősíti. Kopornyik Zsolttal közösen viszik az ifjúsági és a serdülő csapatokat, ezáltal hatékonyabb lesz az utánpótlás szakmai munkája – mondta el Rajki István. Az egyesület vezetője hangsúlyozta, Füzesi Ferenc és a most érkező Buday Ferenc között kollegális és baráti a kapcsolat, így a klubon belüli információáramlás zavartalan lesz. -melega-

OFKSE: szoros vereség Balatonfüreden. Balatonfüred—Orosházi FKSE 25 – 23 (14 – 9) NB I-es férfi bajnoki kézilabda-mérkőzés, Balatonfüred, 500 néző. Vezette: Ágnecz, Sipos. A mérkőzés tudósítása: www.oroscafe.hu

SPORTHÍREK A legjobbak közt. A Magyar Távirati Iroda Sportszerkesztőségének felkérésére ismét döntöttek a hazai sportszövetségek arról, kik sportágukban az év legjobbjai. Az év sportolói között idén is találunk orosháziakat. Szabó Ágnes, az Orosházi Toldi SE versenyzője erőemelésben lett a legjobb, az ugyancsak toldis Kovács Ferenc fekvenyomásban érdemelte ki Az év sportolója címet. Közel a bravúrhoz. Asztalitenisz SE Orosháza I. – Egri ÁFÉSZ SC I. 10 – 0. Az Extra Ligában szereplő csapatunk papírforma győzelmével teljesítette a célkitűzést, a 6. helyen zárta az őszi szezont. Győztesek: Tápai Éva 3, Tóth Kata 3, Végh Zsuzsanna 3, valamint a Végh-Tápai páros. Az NB I/B-s mérkőzésen közel állt a fiatal csapatunk a bravúrhoz: Asztalitenisz SE Orosháza III. – Vecsés SE 8 – 10. Győztesek: Fehér Zsófia 3, Balogh Klaudia 2, Séllei Anett, Pásztor Nikolett 1-1, valamint a Balogh-Pásztor páros 1. Utánpótlás – Kézilabda OSB: Orosháza KSC (serdülő)–Gyula SE (serdülő) 19–19. Ld.: Telek K. (7), Ulman B. (5). OSB: Szeged KKSE (serdülő)–Orosházi Stílus (serdülő) 16–24. Ld.: Dancsó D. (6), Szokolai J. (5). Orosházi Stílus (ifi)–Kiskunhalas NKSE (ifi) 29–35. Ld.: Draxler O. (11), Busi V. (6). Orosháza KSC (serdülő)–Füzesgyarmat (serdülő) 17–8. Ld.: Szücs D. (7), Mészáros Á. (4). Békéscsaba NKSC (serdülő)–Orosháza KSC (serdülő) 26–16. Ld.: Bene V. (4), Molnár J., Szücs D. és Antal D. (3-3). Békési FKC–Orosházi FKSE 27–31 Ifjúsági Magyar Kupa mérkőzés. Ld.: Lászlai 9, Macskaski 6. Orosházi FKSE–Tisza Volán SC II. 35–20 Nyílt Serdülő Bajnokság, Ld.: Győri Dani 9, Békési 7. Balatonfüred KSE–OFKSE 10–18 NB Ies serdülő kézilabda-mérkőzés, Balatonfüred Ld.: Csányi 4, Lehoczki 4. Balatonfüred KSE–OFKSE 31–21 NB Ies ifjúsági kézilabda-mérkőzés, Balatonfüred Ld.: Csányi 4, Maric 4.

Judo Mikulás Kupa Az Orosházi Judo Sportegyesület versenyzői Orosházán és Kecskeméten is szőnyegre léptek. A Harruckern János Közoktatási Intézmény „B” épület tornaterme – a judósok bázisa – december 2-án megtelt versenyzőkkel, hozzátartozókkal, érdeklődőkkel. A bírói és titkári segítség Szentesről érkezett, biztosítva a gördülékeny, színvonalas lebonyolítást. Tóth Béla edzőtől megtudtuk, hogy három kategóriában zajlott a verseny, kezdők, kis haladók és 10 év felettiek. A Mikulás Kupa komoly küzdelmeket hozott, jöjjenek az eredmények:

1. kategória: kezdők – grundbirkózás 1. csop.: 1. Burzás Dávid, 2. Popa Márkó, 2. cs.: 1. Takács László, 2. Pádár László, 3. cs.: 1. Lévai Levente, 2. Keresztes Tibor, 3. Szűcs Dániel, 4. cs.: 1. Pásztor Levente, 2.

Fejes Róbert, 5. cs.: 1. Fekete Gábor, 2. Patyi Anna, 6. cs.: 1. Pásztor Zea, 2. Elekes Attila, 7. cs.: 1. Nánási Balázs, 2. Szűcs Roland. 2. kategória: kis haladók 1. cs.: 1. Janowszky Botond, 2. Patyi Ákos, 2. cs.: 1. Pusztai Beatrix, 2. Vizslár Gvendolin, 3. cs.: 1. Hegedűs Márk, 2. Rákó Attila, 4. cs.: 1. Györki Dániel, 2. Gulyás Szabó István, 3. Héjja Máté, 5. cs.: 1. Csordás Bence, 2. Tóth Máté, 3. Szilágyi Levente, 4. Dani András. 3. kategória: 10 év felettiek 1. cs.: 1. Csordás Doroti, 2. Kovács Péter, 2. cs.: 1. Toll Attila, 2. Czuczi Erik, 3. Dani Tamás, 4. Melis Tamás, 3. cs.: 1. Kristofóri Botond, 2. Csordás Dániel, 3. Czuczi Attila, 4. cs.: 1. Gibala Edit, 2. Korcsok Albert, 5. cs.: 1. Lévai József, 2. Sándor Ádám, 3. Szekeres Dávid. December 5-én, a Kecskeméten rendezett országos

Mikulás Kupán is részt vettek az Orosházi Judo SE tagjai. Eredményeik: Gyermek kcs. 2001–2002-es születésűek: 5. hely: +40 kg Tóth Máté, 7. hely: 27 kg Szilágyi Levente, 33 kg Csordás Bence. Serdülő kcs.: 1996–1997-es születésűek: 3. hely Toll Attila. -taka-

Stílus – hajszál híján Orosházi Stílus SZK – Kiskunhalas NKSE 27 – 28 (15 –15) NB I/B-s női kézilabda-mérkőzés, Orosháza, 200 néző. Vezette: Kóródi Beáta, Major Gábor. Orosháza: PÁCZ – Kovács 2, Csapó 2, Antall, FAZEKAS 3, Gagyi 3, DOMOKOS 9. Cs.: Dávid – Draxler 1, Krivik 1, KRÁNITZ A. 5, Héjjas 1, Kránitz O., Huszka. Edző: Mikus István

Nem kezdődött rosszul a mérkőzés, felváltva estek a gólok. A 7. percben aztán emberhátrányba kerültünk, majd jött a szokásos holtpont, amit elkapkodott lövések és technikai hibák jellemeztek. Ennek következtében a 17. percben már hat volt közte. Úgy nézett ki, hogy a halasiak papírforma győzelmet aratnak, de az orosházi csapat elkezdte a felzárkózást. A szünetre az egyenlítés is sikerült. A

– Miben kell a csapatnak fejlődnie? KJ: – Mind védekezésben, mind támadásban előre kell lépnünk ahhoz, hogy eredményesek legyünk. A pontrúgások hárítása javítandó feladat. Súlyos egyéni hibákból kaptunk gólokat, ami a koncentráció hiányával magyarázható. – Az utolsó mérkőzést követően történtek személyi változások... RGy: – Igen, sajnos a csapat az általam elvárt teljesítménnyel adós maradt, így olyan döntésre jutottam, hogy változtatni kell a kereten. Öt játékost küldtünk el, Pardi Lászlót, Pálinkó Mátét, Piti Lászlót, Retek Flóriánt, valamint Tüskés István kölcsönjátékosként csapatot keres magának. A célom, hogy helyükre 2-3 olyan játékost igazoljunk, akik a céljainkat valóra váltják. KJ: – A távozók közül Retek Flórián kiválása érzékenyen érint minket, mert ő jó

Újabb érmek Budapesten léptek szőnyegre az orosházi birkózók a hétvégén, két versenyen vettek részt. Szombaton Budapesten, a BVSC birkózócsarnokában rendezték meg a Serdülő Kötöttfogású Magyar Bajnokságot. Több mint 120-an mérték össze edzettségüket, az Orosházi Spartacus Birkózó Klub tagjai 1 ezüst- és 4 bronzérmet szereztek. Csapatversenyben a 2. helyen zártak. Az orosháziak eredményei: 42 kg: Tóth Andor 3., Ladjánszki Ádám 5., Kerekes Szabolcs 5. 46 kg: Antal Dániel (képünkön) 2. 54 kg: Kelemen Zsolt 3., Szél Balázs 3., Hódi Kevin 5. 63 kg: Daszkel Szabolcs 3. 69 kg: Gelegonya Kristóf 5. A Spartacus ebben az évben nevezett először női csapatbajnokságra, ahol kiváló helyen végeztek Deme János tanítványai. Budapesten rendezték meg a versenyt, diák korcsoportban nevezett az OSBK, és végül a dobogó harmadik fokára állhattak fel a lányok. A csapat tagjai: Dajka Melinda, Rácz Nikolett, Lovas Viktória és Zatykó Boglárka. A klubtól megtudtuk, 2011ben már serdülőcsapatot is indít majd az egyesület. vk második játékrészre is egy harcos hazai csapat érkezett a pályára. Persze volt hiba, de volt tartás és volt küzdőszellem is. Vezetett a Halas többször is, de mindannyiszor zárkóztunk. A félidő közepére még a vezetést is sikerült megszerezni. Tartottuk magunkat, és az utolsó öt percnek is egyenlő állásból vághattunk neki. Itt megint a nagyobb rutin döntött, és a tavaly még NB I-es Kiskunhalas nehezen, egy góllal behúzta a meccset. Mikus István: – Dicséret illeti a csapatot. Jól küzdöttek. -cséjéRészletek: www.oroscafe.hu

teljesítményt nyújtott az ősszel. Nagyon sok sikert kívánok a távozó labdarúgóknak új csapatukban, és bízom abban, hogy magukra találnak, és új környezetben meg tudnak újulni. – Mikor kezdődik a felkészülés? KJ: – A csapat december 14-éig edzésben marad, majd rövid pihenő után január 10-én kezdjük meg a felkészülést a tavaszi folytatásra. – Adottak-e a feltételek? RGy: – December 31-ig elmondhatjuk, hogy az önkormányzat által biztosított anyagi keret rendelkezésünkre állt, amit ezúton is köszönünk. Bízom benne, hogy az új költségvetési évben is ilyen mértékben támogatják az Orosháza FC labdarúgócsapatát. Ezért mi a biztos bentmaradást ígérjük. Betkó Tamás Archív fotó: Kecskeméti Krisztina

SPORTHÍREK Vasárnap Berta-torna. December 12én az Eötvös-csarnokban rendezik meg a Berta József Emléktornát. A 21. alkalommal kiírt eseményt a Berta József Labdarúgó Alapítvány Kuratóriuma szervezi, több társszervezettel karöltve. A labdarúgó-mérkőzések junior és szenior kategóriában körmérkőzéses rendszerben zajlanak. A junioroknál az Orosháza I., Oh. Barátság, Szarvas, Déva, a szenioroknál az Orosháza, Szarvas, Battonya és Arad csapata vesz részt. Az egész napos programot ifjúsági- és óvodásfoci-mérkőzések és Freestyle football-bemutató színesíti. A nyitómérkőzésre 10-től, az eredményhirdetésre 17 órakor kerül sor. Ádász Kupa. Vasárnap, a Berta József Emléktorna keretén belül rendezik meg az általános iskolák számára a 35. alkalommal kiírt Ádász István Emléktornát. A döntőbe az őszi küzdelmek két legjobb csapata, az orosházi Vörösmarty Tagintézmény és a Pusztaföldvár csapata került. A győztes elnyeri az Ádász István Vándorserleget, amelyet egy éve a Békéssámson őriz. Remekeltek az orosházi sakkozók. A Mezőkovácsházi Mikulás Kupa Sakkverseny orosházi eredményei: Alsós fiúk: 1. Szokolai Róbert (József A. Székhelyint.), 2. Csordás Bence (Vörösmarty Tagint), 3. Tamási Zoltán (Eötvös Tagint.), 4. Leszkó Bence (Vörösmarty Tagint.). Felsős fiúk: 1. Kunos Zoltán (József A. Székhelyint.), 2. Csordás Dániel (Vörösmarty Tagint.), 6. Németh Máté (Vörösmarty Tagint.), 7. Kristofóri Botond (Vörösmarty Tagint.). Felsős leányok: 6. Vági Petra (Vörösmarty Tagint.).

SPORTMŰSOR Kézilabda NB I-es férfi bajnoki mérkőzés: Orosházi FKSE–Dunaferr SE. Orosháza, Eötvös-csarnok, december 11., 18:00. Teremlabdarúgás Csizmadia Zoltán Emléktorna. Gerendás, december 11., 8:00–18:00.


8

KÖZÉLETI HETILAP

HÍREK

Fenyőünnep Rákóczitelepen Jótékonysági Mikulás-futás

A Linamar orosházi és békéscsabai gyára is megkapta a közelmúltban a Véradóbarát Magyarország címet, amelyet a Parlamentben első ízben adományoztak 20 munkahelynek. Azok a cégek kapták ezt az elismerést, amelyek kiemelten támogatják a véradó mozgalmat. Az orosházi gyárban évente két alkalommal adnak vért a dolgozók.

Sikeres volt idén is a GYIÖK Jótékonysági Mikulás-futása, több helyre került a csomagokból. A Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat által szervezett múlt pénteki program ismét megmutatta, hogy egy jó, és már hagyományosnak mondható kezdeményezéssel, lelkes szervezőkkel és sok segítőkész emberrel milyen nagy örömet lehet okozni. A „Gyermekek a gyermekekért” Jótékonysági Mikulás-futást december 3án, délután 5 órára hirdették meg a Petőfi Művelődési Központhoz. Sokan csatlakoztak idén is a kezdeményezés-

Ételosztás őszinte szívvel. December 12én, vasárnap a piactéren, december 18án, szombaton a Szula vendéglátóegységnél, december 19-én, vasárnap a Református Gyülekezeti Háznál várják meleg étellel az orosháziakat. Mindhárom alkalommal 13 órától. A szervező Illyés Gábor és csapata. Mikulás-csomaggal lepte meg a leginkább rászoruló roma családokat a Cigány Kisebbségi Önkormányzat. A Mikulás december 3-án látogatott a szentetornyai és orosházi roma gyerekekhez és lepte meg őket az édességgel teli csomaggal. A CKÖ a legutóbbi ülésén döntött a mintegy 150 csomag szétosztásáról, melyre 60 ezer forintot különítettek el. A gyerekek örömmel fogadták a Mikulást és hálásak voltak a sok-sok finomsággal teli csomagért. Közmeghallgatást tart a Cigány Kisebbségi Önkormányzat december 17-én, pénteken, 13 órakor a Pacsirta u. 8. szám alatti székhelyén.

ANYAKÖNYV Megérkeztek Németh Pál Gergő és Juhász Rózsa Beáta fia: Dávid; Sárközi Géza és dr. Szemenyei Gabriella leánya: Fruzsina; Bakos Csaba Attila és Maglóczki Orsolya fia: Csongor; Sárközi Zoltán és Mészáros Anikó fia: Milán; Sarkadi Ferenc és Balogh Annamária fia: Péter

VÁRHATÓ IDŐJÁRÁS Pénteken a napsütés mellett északkeleten felhőátvonulások várhatók, hózáporokkal. Hideg téli idő lesz: reggel mindenhol fagyhat, délután 1 fok körüli értékeket mérhetünk. Szombaton kezdetben változóan felhős lesz az ég, keleten sok-sok napsütésre van kilátás. Napközben északnyugat felől egyre többfelé beborul az ég és havazás kezdődik. Vasárnap reggelig az ország nagy részén 1-10 cm friss hó valószínű. Vasárnap folytatódik a borongós időjárás, eleinte többfelé kisebb havazással, majd főleg a középső tájakon csökken a felhőzet. Fagypont körül alakulhat a csúcshőmérséklet.

Farkasné Szász Rozália és Fritz Bernadett tavaly gondoltak egyet és elhatározták, a karácsonyi ünnepvárás részeként egy jászolt állítanak fel Rákóczitelepen. Az elképzelés elérte célját, hiszen nemcsak meghittebbé tette az ünnepre való készülődést, hanem közösségi szerepet is betöltött. A tavaly elindított kezdeményezéshez idén Botos Attila is csatlakozott, aki a jászol mellé egy hatalmas fenyőfát állíttatott. A rákóczitelepi óvodások és nyugdíjasok december 3-án, délelőtt a közösségi háznál díszítették fel az általuk készített díszekkel a karácsonyfát, délután pedig kezdődhetett a fenyőünnep. Kovács Árpád önkormányzati képviselő ünnepi gondolatai

után a Telepi Suli Hip Hop táncosai léptek fel. A Bácska ovisok meghitt pillanatokat okoztak az addigra már szép számmal összegyűlt közönségnek. A rákóczitelepi iskolások ünnepi műsora után Bakos Bettina varázsolt énekével karácsonyi hangulatot a térre. Természetesen a fenyőünnepségről a Télapó sem hiányozhatott, aki finomságokkal teli csomaggal lepte meg a fellépőket. A szervezők elmondták: a fenyőünnepségből mindenképpen hagyományt szeretnének teremteni, hiszen nagyon jó alkalom a közös és meghitt ünnepvárásra. Somodi Gy. Fotó: Kecskeméti Krisztina

Orosháza „képeslap-arca” Közel 100 alkotás érkezett be a város iskoláiból az önkormányzat által kiírt karácsonyi képeslapkészítő pályázatra. A gyerekek munkáit Gnädig Katalin képzőművész és Kohut Béla festő bírálta el. A gyerekek sokféle technikával, változatos megközelítéssel láttak hozzá a munkához. Volt, aki egy kis humort is belevitt alkotásába, akadt, aki az absztraktabb megoldás felé közeledett, egyesek festettek, mások rajzoltak vagy montázst készítettek. Az eredmény kihirdetése Kovács Árpád kulturális tanácsnok feladata volt, aki a legjobbak megjutalmazása előtt a szeretet ünnepéről beszélt. – A karácsony a melegségről, a családi szeretetről szól. Itt a városban mi is egy nagy család tagjai vagyunk, még ha néha el is feledkezünk erről. A városvezetés már nem először gondolta úgy, hogy egy képeslapkészítő verseny is nagyszerű kifejezése lehet az orosházi emberek összetartozásának. A győztes pályamunka, Pálinkás Vivien (képünkön) alkotása Orosháza idei karácsonyi „képeslap-arca” lesz. A város

hez, hogy szebbé tegyék a beteg, rászoruló gyerekek napját. A nevezési díj ez alkalommal is egy Mikulás-csomag volt. Sándor Enikő, a GYIÖK felnőtt segítője lapunknak elmondta, hogy 120 csomagot vártak, ami délutánra össze is jött. 17 órakor elindult a „Mikuláscsapat” a művelődési háztól. Az ajándékcsomagok a kórház gyermekosztályára, a Családok Átmeneti Otthonába, a Kistérségi Gyermekjóléti Központba, a Csemeteneveldébe és a Családsegítő Központba kerültek, boldog perceket okozva a gyermekeknek. gvk

A rászorulók Mikulása. Az Innovatív Orosházi Kistérségért Közhasznú Egyesület (INOKE) óvodás Mikulás-napot szervezett december 3-án a Justh Zsigmond gyermekkönyvtárban. Minden oviból öt-öt gyermek vehetett részt a rendezvényen. Az óvodák szociális, rászorultsági alapon választották ki a gyerkőcöket. – Olyan apróságokat hoztak magukkal az óvó nénik, akiknek a szülők nemigen tudnak ajándékot vásárolni. Mi így próbálunk segíteni nekik abban, hogy számukra is öröm legyen ez az ünnep – hangsúlyozta Szabó János, az egyesület elnöke. A program bábelőadással kezdődött, a Mikulás vacsorája című darabot maguk az egyesületi tagok írták és ők is adták elő. A jó hangulat megalapozása után megjött a várva várt vendég, a Mikulás, aki – miután megbizonyosodott arról, hogy a teremben csak jó gyerekek vannak – kiosztotta ajándékait az apróságoknak. Volt szaloncukor és plüssállat, köztük maci, teknős és majom is. Ezután a gyerekek versekkel, dalokkal köszönték meg a nagyszakállú kedvességét. Sz.A.

MEGKÉRDEZTÜK

Önnek mit hozott idén a Mikulás?

intézményei egy, ebből az alkotásból készített képeslappal kívánnak majd boldog ünnepeket. Az idei évben már nem postai úton, hanem e-mailben küldik el jókívánságaikat Vivien lapján. A verseny második helyezettje Szépe Enikő, a harmadik pedig Lászik Jázmin lett. A zsűri Paulik Fecó homlokkal festő fiú munkáját különdíjjal értékelte. Nesz Fotó: Kecskeméti Krisztina

Boros Ágnes Nekem nem hozott semmit sem a Mikulás. Vagyis hozott, de nem ajándékot, hanem sárga csekkeket. Mi már nem szoktuk a családban tartani ezt az ünnepet. Sajnos nagyon kevés pénzből élünk, így nem tudunk ajándékot venni egymásnak. Gyerekeink nincsenek, és a családban sincs olyan kicsi gyerek, akit meglephetnénk egy Mikulás-csomaggal. Ivanov Sándorné Nálunk nem járt a Mikulás már évek óta, a nyolcvan éven felüliekhez már nem megy. A dédunokáim Szentesen laknak, oda már eljutott az én Mikulásom. Minden évben adtam csomagot ilyenkor, méghozzá nem is keveset, hiszen csak a dédunokáim száma is öt. Mikulás-csomaggal és egy kis pénzzel leptem meg őket. De már egyikőjük sem hisz a Mikulásban, hiszen a legkisebbik is hétéves. Helbert Hajnalka Nálunk járt a Mikulás, egy kis édességet hozott nekem is, anyukámnak, apukámnak és a bátyámnak is. Hagyomány, hogy a család minden tagja megajándékozza egymást. Természetesen - ahogy azt kell -, a cipőkbe rejtjük a csomagot, valamelyikünk egyszer csak kimegy a cipőkhöz, és szól a többieknek, hogy itt járt a Mikulás! Számomra ez egy nagyon kedves ünnep. Még mindig úgy várom a Mikulást, mint gyermekkoromban.

KUTYASZORÍTÓ Piri a posta előtt ült a szakadó esőben. Sokan elmentek mellette, sajnálkoztak, de otthagyták elázva, éhesen. Nagyon sovány, gyenge kis teste teljesen áthűlt, jártányi ereje sem volt. A menhelyen az egyetlen fűtött helyiségben kapott ideiglenesen szállást. Gazdára vár fiatal csaucsau kan kutya is. www.oroshaziallatvedok.hu

2010. DECEMBER 10., PÉNTEK

Frankó Flórián Nekem nagyon szép csomagot hozott a Mikulás, köszönöm is neki. Már tudom, hogy nem létezik, de azért még valamennyire hiszek benne. Négy csomagot kaptam az idén mamámtól és anyukáméktól. Csoki, édesség és narancs is volt bennük. Én is szoktam csomagot adni, az iskolában ugyanis minden évben megajándékozzuk egymást az osztálytársaimmal. Zsákbanóta-estet rendezett a Cinkusiak Baráti Köre és a Bokréta Népdalkör szombaton a művelődési házban. A másodszor megrendezett találkozóra otthonról vitték az enni-, innivalót, s mindenki megajándékozhatta a többieket egy-egy szép nótával, történettel. Az est vendége volt a Télapó is. Fotó: Kecskeméti Krisztina Ingyenes hetilap. Lapalapító: Orosháza Város Önkormányzata. Megjelenik: Orosházán és környékén 15.000 példányban. Felelõs kiadó és fõszerkesztõ: Poór Csaba. Felelõs szerkesztõ: Gubucz Katalin. Tördelõszerkesztõ: Irimiás László. Szerkesztõség: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4–6., tel.: (68) 413-022/190-es mellék, fax: (68) 411-545, e-mail: titkarsag@oroshazimedia.hu. Lapzárta: szerda 12 óra. Kiadja az Orosházi Média Kft. Terjesztés: Bacsúr Imréné (20) 217-2339. Nyomda: BENTOS-PRINT Kft. 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 18. ISSN 1416-4841

2010/49. szám Orosházi Élet  

Orosházi Élet

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you