Page 1

TANÉVNYITÓ KONCERT

KÉTÉVES LETT A MÁLTAI

HÉTFŐN TARTOTTA TANÉVNYITÓ KONCERTJÉT A MŰVÉSZETI ISKOLA, MELY 2013-TÓL ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS ALÁ KERÜL, DE AZ ÖNKORMÁNYZAT TARTJA FENN AZ ÉPÜLETET.

SZOMBATON ÜNNEPELTE MÁSODIK SZÜLETÉSNAPJÁT A MÁLTAI JÁTSZÓTÉR, EZ ALKALOMBÓL EGÉSZ NAPOS PROGRAM VÁRTA A GYEREKEKET ÉS SZÜLEIKET.

4. oldal

8. oldal

OrosháziÉlet XVII. évfolyam 36. szám

Lassítson!

KÖZÉLETI HETILAP

2012. OKTÓBER 5., PÉNTEK

Elkezdődött a legnagyobb beruházás

A Szentesi út elején az eddig megszokott 70-es tábla helyett 50-es került az út szélére, tábla figyelmeztet a sebességkorlátozásra – jelezte olvasónk. Utánajártunk, hogy miért volt erre szükség. – A forgalom lassítása az útburkolat állapotának köszönhető. A kialakult útállapot, valamint a várható csapadékos évszak együttesen nehezíti majd a közlekedők dolgát – tájékoztatott Kis Ákos, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés Megyei Igazgatósága Orosházi Üzemmérnökség vezetője. Megtudtuk, hogy a 70-es táblák a teljes belterületi szakaszról lekerültek, tehát a város határáig érvényben van az 50 km/órás sebességhatár. Kis Ákos hozzátette, figyelemfelhívó jelleggel az 50-es táblák egy ideig még figyelmeztetik a közlekedőket a korlátozásra. – A megemelt sebesség visszaállítására a burkolathelyreállítást követően kerülhet sor, amelyre idén anyagi keretek nem állnak rendelkezésre – zárta a közútkezelő orosházi vezetője. Megkerestük a rendőrséget, hogy a sebességcsökkentés miatt lesz-e fokozottabb ellenőrzés az adott útszakaszon. A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense kiemelte, a sebességkorlátozást attól az időponttól kezdve be kell tartani, amikor a táblát a közút kezelője kihelyezte. – Az Orosházi Rendőrkapitányság a Szentesi út érintett szakaszára vonatkozóan nem kezdeményezett ilyen változtatást, és előzetesen felkérés sem érkezett a kapitánysághoz arra vonatkozóan, hogy véleményezzék a sebességkorlátozást. A kapitányság a jövőben is változó helyszíneken méri a közlekedők sebességét, a Szentesi úton is az eddigi gyakorlatnak megfelelő rendszerességgel tartanak ellenőrzéseket – mondta a szóvivő. Tehát mindenki figyeljen a Szentesi úton, mert sokba kerülhet a gyorshajtás! Melega

Elindultak a munkálatok az orosházi csatornázás kapcsán. A Luther utcában október 4-én reggel kezdtek el zúgni az első munkagépek: törött csatornadarabokat cserélnek ki a meglévő hálózaton. Ezekben a hetekben ilyen jellegű javításokat végeznek, ún. pontszerű rekonstrukciós munkákat, ezt követően kezdik el lefektetni az új hálózatot. A szennyvíztisztító telep építésére a közbeszerzési eljárás keretében az ajánlatok beérkeztek, eredmény november elején várható. Csütörtökön délelőtt a város képviseletében Csizmadia Ibolya projektért felelős alpolgármester az első munkaárok mellett üdvözölte a munkakezdést, a sajtó jelenlévő képviselőinek röviden összefoglalta a többségében uniós pályázati forrásból megvalósuló beruházás előzményeit, fontosabb paramétereit. – Orosháza történetének legnagyobb beruházása előtt állunk, nagyon sok városlakó évek óta várja ezt a pillanatot – hangoztatta. Zalai Mihály alpolgármester a projekt kapcsán a tájékoztatás jelentőségét emelte ki, hogy az érintettek a kellő időben a megfelelő információk birtokában legyenek, így a mindennapokban a kellemetlenségeket a legkisebbre csökkentsék az építés során. Reményét fejezte ki, hogy az orosháziak kellő türelemmel viseltetnek addig, amíg megépül a csatornahálózat. A kivitelező konzorcium nevében Szitár Zsolt, a Swietelsky Magyarország területi igazgatója az első etap jellemzőiről adott tájékoztatást. – A mai naptól az orosháziak élete megváltozik – hangoztatta. – A kivitelezés első felében azáltal, hogy megjelennek a munkagépek és árkokat nyitnak, utakat bontanak fel, ezzel a lakóknak kisebb-nagyobb bosszúságot okozva. A beruházás befejeztével ennek gyümölcsöző hozadékát fogják élvezni, a munkálatok idejére toleranciát kérünk az érintett lakóktól. Az ütemterv szerint október 4-e és 12-e között a Luther utcában (a Csendes és Eszperantó utcák között), a Székács (a Csendes és az Arany J. utcák között), a Zombai utcában (az Eszperantó és az Arany J. utcák között) dolgoznak majd. Ezek pontszerű rekonstrukciós munkákat jelentenek, amit félpályás útlezárások, szükség esetén teljes útzár mellett végeznek. A tervezés ezekben az esetekben a legnehezebb, mert csak azt tudják, hogy a rendszeren hiba van, de a jellege és súlyossága csak feltárás után látható. Így változó lesz a munkaárkok mélysége, és a munkavégzés időtartama is. A tervek szerint idén a teljes új gravitációs csatornaszakaszok mintegy 12-15%-a készülhet el, a hozzájuk tartozó házi bekötőcsatornákkal együtt. Méterben kifejezve ez kb. 7.200–9.000 méter csatornagerinc lefektetését és ezzel párhuzamosan közel 400 ingatlan bekötését jelenti. BIJ Fotó: Kecskeméti Krisztina

Kossuth előtt tiszteleg a város

Nyert a lakásszövetkezet

A nemzeti gyásznap és a Kossuth-szobor átadása alkalmából rendezvénysorozattal tiszteleg a város. Október 6-án az aradi vértanúk emlékére tartandó megemlékezést már a Kossuth utcán, a szobor régi-új helyén tartják, s ez egy-

Megszületett az elsőfokú ítélet az Orosházi Lakásszövetkezet és a lakók egy része által létrehozott pertársaság között. Mint ismert, a pertársaság 93 tagja összesen 13 korábbi lakásszövetkezeti határozatot támadott meg, ezek többsége küldöttgyűlési döntés volt. Tíz pontban a 2011 októbere óta az igazgatóság tagjainak és elnökének, valamint a felügyelőbizottság tagjainak és elnökének megválasztásával, díjazásával kapcsolatos kifogásokat fogalmazták meg. Vitatták a rezsiköltség emelésének jogosságát és az alapszabály-módosítás néhány pontját is. Dr. Kaszai Balázs, a lakásszövetkezet jogi képviselője szerda délután elmondta, a Gyulai Törvényszék első fokon, nem jogerős ítéletében túlnyomórészt elutasította a pertársaság keresetét, míg az alapszabály esetében két alpontban az alap-

ben szoboravatónak is tekinthető. Október 5-én 17 órakor emléktáblát is avatnak a középső tízemeletes háznál. A Művészetek Házában október 2. óta kiállítás látható, amely a diákság befogadóképességéhez igazítva nyújt ada-

Küldje be a Kossuth-szobros emlékeit! A Kossuth hét keretében avatták fel azt a vándorkiállítást, amit az orosházi Szántó Kovács János Területi Múzeum munkatársai állítottak össze. A tárlat sorra járja majd az iskolákat és az intézményeket, de elkészítői nem elégedtek meg a szokásos, Kossuth életét bemutató tablók elkészítésével. Az utolsó tabló ugyanis még üres, amire mi, orosháziak tehetjük ki emlékeinket. Keressék elő az albumokból, fiókok mélyéről vagy éppen a padláson porosodó dobozokból a Kossuth-szobornál készült régi vagy újabb fotókat, a Kossuthról szóló visszaemlékezéseket, tárgyakat. Tehát mindent, ami Orosházán Kossuth Lajoshoz köthető. Ha megvan, juttassák el azt Bárdos Zsuzsának az Előd utcai református iskolába, vagy e-mailben küldjék el a katedra5900@gmail.com címre. A beérkezett anyagokat feldolgozzák, digitalizálják és természetesen visszajuttatják azt a tulajdonosnak. Az így összegyűlt képekkel, emlékekkel a kedden este megnyitott kiállítást és a múzeum anyagát bővítik.

lékot Kossuth Lajos és az orosházi szobor alkotójának, Horvay János alakjának megismeréséhez. (Vándorkiállítás formájában digitális tartalmakkal a város iskolái még találkoznak ezzel a jövőben is.) A tárlat megnyitóján dr. Dancsó József polgármester jelentősnek nevezte a város történetében a Kossuth-szobor elhelyezésének pillanatát. – Visszazökkentettük az idő, a történelem kerekét: kerüljön minden oda, ahol a legméltóbb helyén van. A szobor újra eredeti helyén áll, tisztelgésünkkel pedig méltó figyelemmel vagyunk múltunk nagyjainak jeles képviselője iránt – mondta a polgármester. – Kossuth sok hévvel építette közösségét, közel állt a népi lélekhez, nem véletlen, hogy Békés megyében elsőként állítottak neki emléket Lajosnak e szoborral. (Folytatás: 3. o.)

szabályi rendelkezéseket hatályon kívül helyezte. – Az alapszabály esetében a lakásszövetkezet tudomásul vette az ítéletet, és a következő küldöttgyűlésen korrigáljuk a bíróság által kifogásolt alapszabályi pontokat. A bíróság kimondta, hogy 2011 óta törvényesen működött a lakásszövetkezet, így alaptalanok voltak a pertársaság törvénytelenséggel kapcsolatos kifogásai, és a rezsiköltség emelése is jogszerű volt. A perköltség viselésére a pertársaság köteles – fogalmazott az ügyvéd. Hozzátette, hogy a lakásszövetkezet és az igazgatóság a jobbító szándékú javaslatokat, ahogy eddig is, úgy a jövőben is fogadja. Telefonon kerestük a pertársaság jogi képviselőjét. Dr. Szkaliczki Zsolt elmondta, még nincs a kezében az írásos ítélet, annak pontos ismerete nélkül nem kíván nyilatkozni. MeK


2

2012. OKTÓBER 5., PÉNTEK

KÖZÉLETI HETILAP

Kistérségi közbiztonság

Bírságoltak Tűzoltók képzésen

A kistérség bűnügyi helyzetéről is tájé- térség Egyesített Gyermekjóléti Közkozódhattak a polgármesterek az Oros- pontja és Családsegítő Szolgálata, mely házi Többcélú Kistérségi Társulás a nyáron számos programot kínált az szeptember 28-i ülésén. Az Orosházi ellátotti körébe tartozóknak. Szegi Katalin intézményvezető kitért a családRendőrkapitányság vezetője, Czecher Péter rendőr alezredes az ülésen issegítő és a gyerekjólét márciusi mertette a településeken az utóbbi hó- egyesítésére is, ismertetve a bekövetnapokban történt A kapitányság illetékességi területéhez kezett változásobűneseteket. Ki- tartozó településeken csökkent az ismertté kat: minden tért arra a betö- vált bűncselekmények száma, de a kistérségi telepüréssorozatra is, Szentetornya-Gyökeres városrész továbbra lésen melynek kereté- is veszélyeztetett. működik családben Orosházán hét segítő, igény szelakásba törtek be hengerzártörés mód- rint mindenhol jogi tanácsadó és szerével. A rendőrség elfogta az elköpszichológus segít. Szegi elmondta, a vetőket, a két budapesti férfi kormányhivatal a közelmúltban ellenországszerte bizonyítottan 150 lakásba őrzést tartott az intézménynél, a szaktört be ezzel a módszerrel, mely ellen mai munkát kiválóra értékelték, ám védekezni csak több zárral lehet. szervezeti szinten néhány változás Az ülésen beszámolt az Orosházi Kisszükségességét emelték ki. mk

A nyári ellenőrzés-sorozatban a DélAlföldön 55 millió forint mulasztási bírságot szabtak ki az adóhatóság emberei, 7 esetben bezáratták az üzletet. A feketefoglalkoztatás is jelentős volt, az ellenőrzések csaknem 42%ánál állapították meg a bejelentés nélküli foglalkoztatást. – A Nemzeti Adóés Vámhivatal Dél-alföldi régiójának adóellenőrei Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megyében fokozott ellenőrzéseket tartottak a nyári időszakra jellemző tevékenységeket végző, szezonális termékeket árusítók, valamint a szabadidős szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások körében – tudtuk meg Jegyinák Attilától. A NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága sajtóreferense elmondta, az ellenőrök több mint 1400 ellenőrzést hajtottak végre a különböző fesztiválokon, rendezvényeken, strandokon, horgásztavaknál, kalandparkokban, sétarepülő és sétahajó szolgáltatást nyújtóknál. – A tapasztalatok alapján a vállalkozások közel negyede nem adott nyugtát vagy számlát a próbavásárlások során, valamint az ellenőrzések 42%-ánál bejelentés nélküli foglalkoztatást állapítottak meg. Jelentős mulasztásokat az éjszaka is üzemelő vendéglátóhelyeken, diszkókban, és a horgásztavakat üzemeltető vállalkozók ellenőrzésénél tártak fel – közölte a szóvivő.

Fetser szerint botrány van – Botrányba keveredett, ezért méltatlanná vált képviselői tisztségének betöltésére egy fideszes képviselő – hangoztatta Fetser János, az MSZP frakcióvezetője csütörtökön tartott sajtótájékoztatóján. A szocialista politikus szerint a helyi közéletre hatással van az elmúlt hetekben történt botrány. Az illető lemondatását sürgette, álláspontja szerint ugyanis, aki botrányba keveredik, nem dönthet

önkormányzati ügyekben. Azt, hogy ki és milyen botrányba keveredett, a képviselő nem mondta el. Megkérdeztük a Fidesz helyi elnökét, Molnár Béla az alábbiakban reagált: – A képviselőink ellen indított, magánéletüket és személyes egzisztenciájukat érintő aljas támadásként értékelem a megnyilatkozást. Politizálni úriemberek módján illik, javaslom, kérjen bocsánatot a képviselőktől! c

Tüntetők nyílt levele Mint arról múlt heti lapszámunkban beszámoltunk, városunkban mintegy 120-an tiltakoztak dr. Varga István orosházi ügyvéd nemrég, a parlamentben elhangzott, a nők társadalmi szerepét véleményező szavai ellen. A tüntetők Varga lemondását sürgető nyílt levelét – melyet alább közlünk – Varga Zoltán szocialista képviselő adta át Talabér Mártának, a Fidesz frakcióvezető-helyettesének. „Nyílt levél a Fidesz orosházi szervezetének és országgyűlési frakciójának Tisztelt Városi Fidesz-vezető, Fideszes Képviselő Hölgyek és Urak! Hazánk és településeinek sorsát a választói akarat az önök kezére bízta 2010-ben törvényes és legitim módon, bízva abba, hogy az ország bizalmát a haza javára hasznosítják. Két és fél év után látjuk, hogy önök ezt a hatalmat nem arra használják, amire a felhatalmazást kapták. Az önök „áldásos tevékenysége” nyomán: hazánk gazdasági élete romokban, az egészségügy, az iskolarendszer, az oktatás és a kultúra szétverve, az önkormányzati rendszer szétesőben, az alkotmány, a választási rendszer pártérdekek mentén megváltoztatva, a pártkatonák kilenc évre bebetonozva – ez a mérleg! Hazánk megítélése a világban, romokban van, a világ megbecsülését elvesztettük: „Hullarablók lettünk! A legpocsékabb nemzet.” Az országban napirenden van az emberek megalázása, amelyben a helyi fideszes kiskirályok a főszereplők. A sajtóban naponta olvashatunk például a pusztaottlakai közmunkaprogram visszásságairól, emberek megalázásáról, földpanamákról, dinnyekartellről, klientúraépítésről. A közrend, a közbiztonság nem állt helyre két hét alatt, a fasiszta, újnyilas pártszolgálatosok masíroznak; liberálisokat, baloldaliakat, zsidókat, cigányokat támadnak meg, és sehol a „két pofon”, a „hazazavarás”. Számunkra úgy tűnik, a félkatonai alakulatok megtűrése, a Fidesz-politika része, fegyvere az ellenzéki megnyilvánulá-

sok megzavarására, az abban résztvevők megfélemlítésére. Az orosházi térségben lakók és a Békés megyében élők számára egyre kínosabb Dancsó József, Varga István és Simonka György működése, amelyen az emberek többsége vagy röhög, vagy felháborodik. A Dancsó – Dr.Varga – Simonka-trió tevékenysége miatt a szerencsésebb térségekben lakók egyszerűen lesajnálnak bennünket, és nehezen tudunk ellenérvet mondani, mert igazuk van. Ezek az emberek ugyan közülünk valók, csak egyet felejtenek el: ők nem kisebb emberek, mint Táncsics Mihály, Veres József és Darvas József „székében ülnek”. A hazánkban élő embercsoportok megalázása az elmúlt napokig csak a Jobbik eszköztárában szerepelt, azonban Varga István fideszes képviselő most a nőkbe rúgott bele, egy elhibázott Fidesz-politika védelmében. Szavaitól elhatárolódni nem elég, ma ettől többre van szükség! Mi, akik ezen a rendezvényen megjelentünk, követeljük, hogy dr. Varga István, aki a Fidesz Jász-NagykunSzolnok megyei területi listája 11. helyéről került be a Parlamentbe, azonnal mondjon le, vagy ha ezt nem hajlandó megtenni, akkor a Fidesz azonnal hívja vissza! Egy ilyen ember, aki Orosháza és a térség szégyene, nem maradhat országgyűlési képviselő. Méltatlanná vált erre a tisztségre. Mi, akik itt jelen vagyunk, tiltakozunk a választási rendszer fideszes érdekek szerinti megváltoztatása, a demokratikus jogok csorbítása ellen. Nem fogadjuk el azt, hogy a választás és a választhatóság demokráciában elengedhetetlen alapjogát előzetes regisztrációhoz kössék. „Még kér a nép!….” Orosháza, 2012. szeptember 21. Aláírók: e célért, a demokratikus értékek védelmében, az összefogás jegyében a DK, az LMP, az MSZP, a Munkáspárt, a Szolidaritás tagjai és szimpatizánsai, mindenki, aki a mai tüntetésen megjelent.

Polyák Zsolt rendőr ezredes lett a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság megbízott vezetője október elsejétől – tájékoztatta a főkapitányság hétfőn az MTI-t. A belügyminiszter az országos rendőrfőkapitány javaslatára bízta meg Polyák Zsoltot a főkapitányság vezetésével, az erről szóló határozatot az új főkapitány hétfő délután állománygyűlésen vette át Hatala József országos rendőrfőkapitánytól.

A tűzszerészek évente átlagosan 2500 bejelentést kapnak, gyakran a kiérkező tűzoltóegységektől. Ezért fontos, hogy a tűzoltók bevetéseken felismerjék, milyen robbanószerkezettel van dolguk, és pontos tájékoztatást adjanak arról a helyszínről a riasztott tűzszerészeknek. – A cél érdekében a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság robbanótestekkel, robbanószerkezetekkel, illetve robbanóanyagokkal kapcsolatos elméleti és gyakorlati képzést szervez a tűzoltóknak. Békés megyéből 24 főt érint az oktatás, Orosházáról hárman vesznek részt a továbbképzésen – tájékoztatott dr. Nagy Szilvia tűzoltó hadnagy, megyei ka-

Hogyan égessünk tarlót? Az elmúlt időszakban a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság illetékességi területén megszaporodtak a szabad területen keletkezett tűzesetek. Mivel gyakoriak a szabálytalan tarlóégetések, ezek elkerülése érdekében a katasztrófavédelem felhívja a figyelmet a vonatkozó tűzvédelmi előírásokra – olvasható a megyei katasztrófavédelem honlapján. Tűzgyújtási tilalom elrendelése esetén a tarló, a gaz és az avar égetése is szigorúan tilos, de a tűzvédelmi szabályokat akkor is be kell tartani, amennyiben nincs tűzgyújtási tilalom. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat értelmében a tervezett égetés helyét, időpontját és terjedelmét a megkezdés előtt legalább 24 órával az illetékes hivatásos tűzoltóságnak írásban be kell jelenteni. A tarlót szabályos égetésnél körül kell szántani, fásításoknál védősávot kell biztosítani. A tarlóégetés időtartamára tűzoltásra alkalmas eszközökről kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a hely-

Simonka György válasza Simonka György, a Fidesz választókerületi elnöke nyílt levélben reagált a tüntetők által megfogalmazottakra. „A nyílt levél aláíróinak Nagyon úgy tűnik, hogy azon csoportosulások vezetői, akik aláírásukkal nyílt levélben bírálták a helyi és az országos fideszes vezetést, súlyos amnéziában szenvednek. Azok, akik bűnösök az ország eladósításában és kifosztásában – Fetser János, Varga Zoltán meg a többiek –, már elfelejtették, hogy alig több mint két éve miért zavarták el őket a szavazók. Minden bajunk okozói most a kormány és a Fidesz nyakába varrnák az általuk okozott katyvasz minden hozadékát. Van képük köztünk járva úgy tenni, mintha nem is ők tehetnének minden bajunkról. Lehet, hogy Önök a mi általunk elvégzett munkán röhögnek, mi viszont csak sírni tudunk a baloldal nyolc éven keresztül végzett tevékenységén. A föld alá kellene bújni szégyenükben a lakosság eladósítása és elszegényítése miatt, ahelyett, hogy minket támadnak, miközben a mi munkánkat nagyrészt az

Az orosházi önkormányzat ingyenesen hívható zöldszáma:

(80) 931-001

tasztrófavédelmi szóvivő. – A résztvevők többek között a különböző robbanóanyagok fajtáiról, tulajdonságairól, alkalmazásáról, a tüzérségi gránátok szerkezeti felépítéséről, valamint az aknagránátok fő típusairól, felépítéséről, jellemzőiről hallhatnak bővebben, a kézigránátokkal, aknákkal, bombákkal, valamint ezek csoportosításával kapcsolatban szerezhetnek átfogó ismereteket – mondta el a szóvivő. A továbbképzést a MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred és a Készenléti Rendőrség Tűzszerész Szolgálata tartja, szervezetenként 3 fő vesz részt a felkészítésen, melyet az Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség koordinál. ch

teszi ki, hogy a baloldali politikusok bűneit hozzuk helyre. Lehet, hogy Önök úgy gondolják, hogy elterelhetik az emberek figyelmét arról, hogy az MSZP-SZDSZ és a köztünk élő ivadékaik (DK, LMP stb.) tették tönkre ezt az országot hosszú időre, de tévednek, mert a lakosság nagy része ilyen gyorsan nem felejt. Kíváncsiak lennénk, hogy mit tettek Önök az elmúlt két évben az itt élő emberek, a lakosság érdekében? Azon kívül, hogy folyamatosan ócsárolnak bennünket, Önök mivel járultak hozzá ahhoz, hogy könnyebb legyen ma itt élni? Az Önök összes megnyilvánulásából csak a rosszindulat sugárzik, és ahelyett, hogy az itt élők életkörülményeinek javításáért tennének valamit, inkább csak gátolják, lassítják ezt a munkát. Nem tanulnak az előző nyolc évben elkövetett hibáikból, ugyanott folytatják, ahol abbahagyták 2010-ben. Önök úgy gondolják, hogy így kell képviselni az embereket? Vagy egyáltalán kiket is képviselnek Önök? Mi azon dolgozunk a kormányváltás óta, hogy környékbeli útjaink megújuljanak, a mezőgazdaságból és a turizmusból élők lehetőségeit fokozatosan kiszélesítsük. Lehet itt uraim ,,dinnyekartellezni”, de nem ártana, ha

színen kell készenlétben tartani. A tarló- vagy a növényi hulladékégetés célját szolgáló tüzet őrizetlenül hagyni tilos, és veszély (például élénkülő szél) esetén, vagy ha a tűzre már szükség nincs, azonnal oltani kell. Az égetés befejeztével a helyszínt végül gondosan át kell vizsgálni, hogy ne maradjon parázslás vagy izzás. A tűzvédelemről szóló 1996. évi XXXI. törvény szerint az, aki a beavatkozást igénylő eseményt szándékosan okozta, köteles a tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatosan keletkezett költségek megtérítésére. Aki pedig szabálytalanul éget tarlót, és ennek nyomán a hivatásos tűzoltóság beavatkozása szükséges, akár 3 millió forintnyi tűzvédelmi bírsággal sújtható. A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatosan keletkezett költségeket minden esetben megtérítteti az elkövetővel, ha bebizonyosodik, hogy a tüzet szándékosan okozták. méltóztatnának megkérdezni a termelők véleményét is, akik a megélhetésüket köszönhetik az intézkedéseknek. És igen, mi büszkék vagyunk a START munkaprogramra, hiszen csak Békésben több ezer embernek nyújt lehetőséget arra az időszakra, amíg nem találnak maguknak megfelelő munkahelyet. Magyarország jövője a munkaalapú társadalomban rejlik, viszont a dolgunk nem egyszerű, főleg azok után, hogy Önök elhitették az emberekkel, hogy munka nélkül is meg lehet élni. Ahogy munka, úgy munkahely nélkül sem fogjuk tudni az országot fejlődő pályára állítani, éppen ezért minősíthetetlen az Önök hozzáállása, hogy ,,csak ennyi” és ,,csak annyi” új munkahely létesül egy-egy támogatott beruházás által térségünkben. Számunkra minden új munkahely érték, hiszen az egy-egy újabb család boldogulását jelentheti. Önök legutóbb harminc újonnan létesülő munkahelyet, így harminc család jövőbeni megélhetését vették semmibe és gúnyolták ki. Ezekből is csak az látszik, hogy az MSZP és az ellenzéki csoportosulások ellenérdekeltek abban, hogy a kormányzati erők sikereket érjenek el, és ezáltal jobbá tegyék a lakosság mindennapjait. Minden egyes MSZP-s és baloldali támadás mögött a rosszindulat és a politikai haszonszerzés motivációja bújik Simonka György meg!”


2012. OKTÓBER 5., PÉNTEK

3

KÖZÉLETI HETILAP

Kossuth előtt tiszteleg a város (Folytatás az 1. oldalról) A megnyitón irodalmi összeállítással Kossuth legendáriumából merített a református iskola egy csoportja, a gyerekek felkészítésében részt vállalt: Bárdos Zsuzsa, Sitkei Anikó, Rátódi Erika, Verasztóné Kiss Gabriella. Az emlékezőest meghívott előadója dr. Dénes György történész volt, aki 90. életévét taposva tiszteletre méltó szellemi frissességgel és kiváló előadói fogásokkal ragadta meg közönségét. Orosháza második újratelepítésének történelmi hátterét mesélte el tudományos igényességgel, mesemondói fogásokkal, fordulatokkal színesítve. Dr. Dénes György előadásában Kossuth és Orosháza kapcsolatát oly módon ragadta meg, hogy a város alapítóinak a szabadsághoz való viszonyát igazoló momentumokat ragadott ki a település történetéből. Alapgondolata az volt, hogy az orosháziak ősei a 18. században írni-olvasni tudó, szabad emberek voltak, akiket öntudatuk vezetett erre a vidékre, hiszen kiálltak vallásukért, akár olyan áron, hogy szűkebb értelemben vett szülőföldjüket is feladták. Már „honfoglalásukkor” arra törekedtek, hogy minden mesterségnek legyen köztük képviselője, magukkal hozták Dénes Sándor tanítót is, aki a szellemi javak őre volt. Kiemelte annak rendkívüli jelentőségét is, hogy nemes Horváth Antal evangélikus lelkész (igen művelt, több nyelven beszélő ember) az első orosháziak lelki gondozója lett, és 40 évig szolgált is ebben a gyülekezetben. Kossuthtal összefüggésben az 1848as szabadságharc kapcsán lelkes Orosháza képét festette meg dr. Dénes György az előadásában. Mint mondta, az első toborzáskor szépszámú gyalogos és lovas vonult be önként a nemzetőrséghez. Nagybecskerekről hazatérve azonban úgy vélték, hogy a nemzetőri szolgálat után föld jár, és

szeptemberben elfoglalták a csákópusztai földeket – országos botrány lett belőle. A megtorlások elmaradásának is magyarázatát adta: ha bezárnak emiatt többeket, akkor nem jelentkeztek volna honvédnek a későbbiekben. Ez is közrejátszott abban, hogy a következő toborzáskor (miután Jellasics csapatai átlépték a Drávát) még mindig lelkesek voltak az orosháziak, sokan jelentkeztek katonai szolgálatra

Kossuth, amelyben a törvényesség nevében és a szabadságharc eszméinek érdekében kéri, hogy a földbirtokosi tulajdont tartsák tiszteletben, ne lázadozzanak a csákói földek szétosztásáért. – Nem tudni, hogy az orosházi nép Kossuth levelétől hatódott-e meg, vagy a fegyveres huszárok jelenlététől, de tény, hogy visszaadták a csákói pusztát azzal, hogy követelésüket fenntartják, ám Kossuth levelére hivatkozva bírói úton keresnek orvoslást problémájukra – mondta az előadó. – Ki kell emelni, hogy a parasztság az igazság tudatában követelte jussát. Dr. Dénes György szót ejtett arról is, hogyan rejtegették Kossuth feleségét az orosháziak, amiért személyesen Mikolay Ferenc (Tessedik Sámuel uno-

Zárva az ablak, redőny, függöny, füldugó a helyén, mégsem megy az alvás az éjszakai csendet háborgatók miatt. Az elmúlt időszakban országszerte megszaporodott a csendháborítások száma, Orosháza sem kivétel a tendencia alól – ezt jelzik az olvasói észrevételek is. Az Orosházi Rendőrkapitányságra idén az év első kilenc hónapjában 55 csendháborításról szóló bejelentés érkezett a kapitányság illetékességi területéről, az esetek többsége Orosházán történt. 2011-ben 20 bejelentést fogadtak a kapitányság rendőrei. Csendháborítás elkövetése miatt 5 ezertől 50 ezer forintig terjedő helyszíni bírság, feljelentés esetén szabálysértési eljáA 18. századból származó, kézzel írott térképet adományozott a városnak dr. Dénes György, a különleges dokumentumot Rózsa Zoltán, a Szántó Kovács János Területi Múzeum igazgatója vette át. A térkép 1753-ban, egy per végén született, amikor tisztázódott az orosházi és a hódmezővásárhelyi puszta határa. a szabadcsapatok kötelékébe, és harcoltak Vasvári alatt Erdélyben. A novemberi, Ágoston György vezette lázadást még mindig a földéhség váltotta ki. Az orosháziak ismét az országos figyelem középpontjába kerültek, miután a főszolgabírót megverték és tömlöcbe vetették. Ennek nyomán írta meg az orosháziaknak címzett levelét

kája) tízévi várfogsággal fizetett. A későbbiekről szólva hallhattuk, hogy a 19. század végén dr. László Elek orvos érdeme volt a Kossuth-kultusz kialakulása, 1899-ben lett Kossuth Lajos Orosháza díszpolgára, a piacteret pedig Kossuth térnek nevezték el. B. Imre J. Fotó: Melega Krisztián

Új határidő: november 30. Támogatás Két hónappal meghosszabbították az agrárkamarai regisztrációt, szükség esetén segítenek a falugazdászok és az agrárkamarai tanácsadók Orosházán is. Ötezer forint a kamarai hozzájárulás. November 30-ig meghosszabbították a kötelező agrárkamarai regisztráció határidejét. A tagságra kötelezetteknek eddig kell bejelentkezni a Magyar Agrárkamara internetes honlapján az agrárkamarai választási tagjegyzékbe, és szintén november végéig kell megfizetni az ötezer forint egyszeri regisztrációs díjat is – tudtuk meg az Orosházi Gazdakör elnökétől, Horváth Józseftől. – Módosította az Országgyűlés az agrárkamarai törvényt, több pontosítás is életbe lépett. Az egyik legfontosabb, hogy közös őstermelői igazolvány esetén annak kell az agrárkamarai nyilvántartásba bejelentkezni, akinek a nevére a közös őstermelői igazolvány szól. Az agrárkamarai tagságra kötelezettek köre kibővült a zöldség-gyümölcs-, hús-, húskészítmény-, tej-, tojás-, takarmány- és dohányáru-nagykereske-

Csendrend

delmet folytatókkal. A jogszabály szól a kamarai tagok tisztességes piaci magatartására vonatkozó etikai szabályok kialakításáról is. Azokat a tagokat, akik megfelelnek az ebben megfogalmazottaknak, a kamara megbízható üzleti partnernek minősíti, és erről a tag kérésére nyilatkozatot is ad majd – emelte ki az Orosházi Gazdakör elnöke. Továbbra is a Magyar Agrárkamara honlapján (www.agrarkamara.hu) található online regisztrációs felületen kell bejelentkezni a nyilvántartásba, valamint befizetni a kamarai hozzájárulást az ott közzétett számlaszámra. A kitöltésben szükség esetén segítséget nyújtanak a falugazdászok és az agrárkamarai tanácsadók országszerte, így Orosházán is. Azok, akik nem rendelkeznek pénzintézeti számlával, a regisztrációs díjat szeptember 14-től befizethetik csekken is – hangsúlyozta az Orosházi Gazdakör elnöke. Az agrárkamarai választásokat 2013. február–márciusban tartják, az átalakítási folyamat 2015-ben fejeződhet be. taka

MUNKA-HELY A Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Orosházi Kirendeltség aktuális állásajánlatai: koszorúkészítő, villanyszerelő, kamionsofőr, baromfifeldolgozó, töltőállomás-kezelő, pincér, gépésztechnikus, asztalos, forgácsoló, gyártás-előkészítő (AutoCad ismerettel) szakács, felszolgáló, tanácsadó-értékesítő. Megváltozott munkaképességűeknek: varrni tudó betanított munkás.

Háromszázmillió forint többlettámogatást kapott Békés megye munkahelyek megtartására a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból – adta hírül az MTI. Múlt héten a szarvasi munkaügyi kirendeltségen Nagy Ágnes, a Békés Megyei Munkaügyi Központ igazgatója elmondta, a többlettámogatással együtt megyénk kis- és közepes vállalkozásai 2012-ben közel 1,4 milliárd forint támogatást hívhatnak le a munkahelymegőrző programnak köszönhetően a létszám megőrzése érdekében. A megyei munkaügyi központ adatai alapján idén szeptember 24-ig 95 munkáltató élt kérelemmel, akik eddig összesen 1006 fő továbbfoglalkoztatására nyújtottak be kérelmet. Az orosházi és a szarvasi foglalkoztatási térségből kilenc vállalkozás összesen 61 millió forint támogatást nyert el és ebből az összegből 129 munkahelyet tarthat meg. Békés megyében az álláskeresők aránya a gazdaságilag aktív népességhez viszonyítva augusztusban 14,7 százalék volt, a tartósan regisztráltak aránya az álláskeresőkön belül 28,2 százalék.

rásban pedig 5 ezertől 150 ezer forintig terjedő pénzbírság szabható ki. A 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről kitér a csendháborításra is. A 195. § (1) kimondja, hogy „Aki lakott területen, az ott levő épületben, vagy az ahhoz tartozó telken, tömegközlekedési eszközön, továbbá természeti és védett természeti területen indokolatlanul zajt okoz, amely alkalmas arra, hogy mások nyugalmát, illetve a természeti vagy a védett természeti értéket zavarja, szabálysértést követ el”. A szabálysértés miatt a közterület-felügyelő, természeti és védett természeti területen a természetvédelmi őr és helyi jelentőségű védett természeti területen az önkormányzati természetvédelmi őr is szabhat ki helyszíni bírságot. mk

Hallássérültek találkozója. A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Békés megyei szervezete által rendezett 3 napos kirándulás első állomása Orosháza volt. A sorstársak, akik Martfűről, Mezőtúrról, Szentesről, Gyuláról, Békéscsabáról, Budapestről jöttek, szeptember 7-én érkeztek városunkba, hogy Orosháza életével, kultúrájával és a helyi szervezet munkájával ismerkedjenek. – A sorstársakkal ellátogattunk a képtárba, az evangélikus templomba, jártunk a múzeumban is. Gyopárosfürdőn a fürdő megtekintése után a tó körül is tettünk egy sétát – mesélt a programról Szanda Gábor, a SINOSZ helyi szervezetének ügyintézője. A nap zárásaként a helyi szervezet székházába ment a 65 fős delegáció, ahol régi fényképek, videók segítségével mutatták be a szervezet életét, az irodalmi kör pedig verses összeállítással kedveskedett a vendégeknek. A SINOSZ helyi szervezete a városnéző programban résztvevők étkeztetését az önkormányzat oktatási, sport, kulturális, intézményfelügyeleti csoportja által a civil szervezetek számára kiírt „Pályázat közművelődési célú támogatásra” témájú pályázaton elnyert összegből finanszírozta. sgy

Guardian bringamustra A Guardian Orosháza Kft. mint „Kerékpárosbarát munkahely” szeptember 28-án meghirdette az ún. Always Bike Carefully (ABC) „Mindig óvatosan kerékpározz!” programját. – Mivel dolgozóink 28-30%-a rendszeresen kerékpárral jár munkába, a mostani akciónk célja az volt, hogy minél biztonságosabban jussanak el otthonról a munkába és onnan haza – mondta Bánfi Csizmadia Edit, a cég HR-vezetője. A programhelyszín a Guardian előtti kerékpártároló volt, ahol 4 táblát rögzítettek az állványzatra. Ezeken többek között a kerékpár kötelező tar-

tozékait, illetve a KRESZ kerékpárosokra vonatkozó szabályait mutatják be. Az ABC program keretében szeptember 28-án, műszakváltás idején Kis Rozália rendőr főhadnagy ellenőrizte, hogy a dolgozók kerékpárja megfelel-e a kötelező előírásoknak. A teszten átment kerékpárok tulajdonosát oklevéllel jutalmazták. A Guardian Orosháza Kft. 2009 óta részt vesz a „Bringázz A Munkába!” (BAM) országosan meghirdetett programban, amelynek keretein belül 2011-ben a a nagyvállalatok kategóriájában 1. helyen végzett. Melega


4

Nyelvi lektorok Orosházán Anyanyelvüket tanító nyelvtanárokat kerestünk meg Orosháza iskoláiban. A református iskolában Kayla Keller, a Táncsicsban Timothy Lehman, a Székácsban pedig William Cragin amerikai tanárok segítik a diákokat az angol nyelv elsajátításában. Kayla Keller idén augusztusban érkezett Orosházára, előtte egyhetes tanfolyamon vett részt Budapesten, ahol a magyar kultúrával és oktatási rendszerrel ismerkedett. Az Egyesült Államokból érkezett, Illinois államból. Az egyetem elvégzése után KözépEurópában szeretett volna angolt tanítani, amire egy közép-európai tanítási program keretében nyílt lehetősége. Magyarországról nem sokat tudott, de nagyon érdekelte az országunk. Úgy döntött, vidéki kisvárosban szeretne dolgozni, közel a testvéréhez, aki az egyik mezőkovácsházi iskola lektora, így talált rá Orosházára. – Jól érzem magam Magyarországon, mindenki nagyon kedves, barátságos, és elnéző a gyenge magyar tudásom miatt – meséli Kayla. – Nagyon szeretem a magyar ételeket, sokat megkós-

2012. OKTÓBER 5., PÉNTEK

KÖZÉLETI HETILAP

toltam már, a kedvencem a csirkepaprikás. Otthon az egyetemen tanultam Bartókról, Lisztről, és tetszik a magyar népzene is. Ami szokatlan, hogy nincsenek nyilvános ivókutak a városban, és az intézményekben angol feliratok. William Cragin is augusztus óta él városunkban, Nevadából, Missouri államból érkezett. Kaliforniában a Concordia egyetemen tanult, eközben kétszer járt Sopronban, ahol nyári hittantáborban tanított. Második látogatása során döntötte el, hogy a tanítás lesz az élete. Ezt követően két hét múlva már az orosházi Székács iskolába jött állásinterjúra. Nagyon tetszik neki az ország, a táborok során barátokat is szerzett. – A magyarok nagyon családcentrikusak, mikor mondtam, hogy évente 1-2 alkalommal találkozom a családommal, mindenki meglepődött – idézi fel William. – Nagyon szeretem a magyar ételeket, a kedvencem a palacsinta és a lángos. A magyar városok is tetszenek, Budapest az egyik legszebb, ahol valaha jártam Európában. De a kisvárosokat is szeretem, én is egy hasonlóban nőttem fel, és az otthonra emlékeztet. Amit fur-

csának találtam Magyarországon, az az oktatási rendszer. Teljesen más, mint amiben felnőttem, de úgy érzem, egyre jobban kezdem átlátni. Timothy Lehman több mint 10 éve él Magyarországon. Az Egyesült Államokban francia– spanyol szakos tanárként és nemzetközi csereprogramokat lebonyolító szervezetnél dolgozott. Először 1990-ben járt nálunk, Csillebércen, egy csereprogram keretében kísérőként. Ezután került az egyik szentesi középiskolába dolgozni. 2002-ben döntötte el, hogy végleg itt telepedik le. A szentesi iskolát követően dolgozott Csongrádon, Szegeden, és 2006 óta a Táncsics gimnáziumban tanít. – Már 3 hét után úgy éreztem, mintha mindig is itt éltem volna – meséli Timothy. Nagyon barátságosak az emberek. A magyar nyelv nagyon nehéz, sokat küszködtem vele, főleg az elején, mivel nem igazán beszélnek angolul például a boltokban. Ideérkezve a tanári módszerek szokatlanok voltak, néha túl szigorúnak tűntek. Nagy különbség az amerikai és a magyar emberek között, hogy itt sokszor találkozom pesszimizmussal. Viszont nagyon udvariasak és sokkal mélyebb barátságokat lehet kialakítani. Kotroczó Melitta

Meraniak

Kővé vált hit címmel nyílt kiállítás az Eötvös József Katolikus Általános Iskola aulájában október 3-án. Az utazótárlat a Német Nemzetiségi Önkormányzat jóvoltából került Orosházára, a Temesi Bánság templomépítészetét, annak változásait, és a korabeli vallási életet mutatja be. Az iskola aulájában október 12-ig látható. Fotó: Kecskeméti Krisztina

Merani diákok vendégeskedtek egy hétig Orosházán. A 25 fős delegáció (22 diák, 3 pedagógus) szeptember 23-án érkezett városunkba DélTirolból, Meranból, egy kisebbségi program keretében. Hat évvel ezelőtt az akkor még Német Kisebbségi Önkormányzat vette fel a kapcsolatot DélTirollal a kisebbségi hagyományok ápolása céljából. A program részeként május végén a Táncsics gimnázium diákjai utaztak egy hétre Meranba, bemutatták a magyarországi németség hagyományait, kultúráját, valamint Orosházát. A Münster Alapítvány közreműködésével a merani diákok itttartózkodásuk alatt orosházi családoknál laktak, a hét folyamán megismerhették kultúránkat, Orosháza intézményeit, nevezetességeit. A diákokat Zalai Mihály alpolgármester fogadta a városházán, aki szólt hazánk és Meran közötti kapcsolatról, városunk múltjáról és jelenéről, az oktatási rendszerről – kiemelve az 57 éve folyó művészeti oktatást, hisz a merani diákok is egy művészeti iskolában tanulnak. A fogadás végén a diákok egy közös énekkel köszönték meg a város vendégszeretetét. esgyé

Felavatták az elsősöket. Múlt vasárnap délelőtt matrózgalléros, nyakkendős kislányok, kisfiúk sorakoztak a református templom kertjében szüleik kezét szorongatva. Izgalommal vegyes öröm tükröződött arcukon, hiszen nagy esemény előtt álltak, ünnepélyes fogadalomtételre készültek, mely a 10 órakor kezdődő ünnepi istentisztelet részeként zajlott le. Ezt megelőzte az óvodások és az első osztályosok műsora, ahol gyermekversek, idézetek és Gyökössy Endre boldogságról szóló örök érvényű sorai hangzottak el a kisgyermekek tolmácsolásában. Az előadás jókedvű, közös énekléssel zárult. A padsorokban helyet foglaló szülők büszkeséggel telve gyönyörködtek gyermekeikben, akik immár igazi iskolássá váltak.

A zene világnapja alkalmából október 1-jén tartotta tanévnyitó koncertjét a Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a Művészetek Házában. A rendezvényre annyian érkeztek, hogy a karzaton lévő helyekre és pótszékekre volt szükség, hogy a jelenlévők nagy részének helyet biztosítsanak. A zenész és táncos növendékek műsorszámai mellett az iskola tanárai is felléptek. Az előadást az új igazgató, Kőszegi Németh József és Nagy Krisztina tanárnő duettje zárta. Képünkön a Tücsök zenekar. Fotó: Kecskeméti Krisztina

Januártól is lesz zeneiskola A Liszt Ferenc Művészetoktatási Intézmény körül sok változás megy végbe a közeljövőben. Az igazgató személyének változása mellett 2013. január 1-jétől állami irányítás alá kerül az iskola, és a tandíjak sem maradnak a régiek. Az új köznevelési törvény végrehajtási rendelete nyomán már nem a normatíva az alapul vehető kiszámolási egység, hanem az egy főre jutó össztérítés, annak egy bizonyos százalékát fizeti be a szülő. A társművészeteknél, tehát a táncnál és a képzőművészeteknél 60%ra visszaesett a tandíj, a zeneművészeti ágban viszont az eddigi 15.000 Ft he-

lyett 16.200 Ft-ot állapított meg a fenntartó. Azok a szülők, akik nem tudják fizetni a tandíjat, segítségért fordulhatnak az alapítványhoz, hiszen az iskola egyetlen tehetséges gyereket sem szeretne elveszíteni. Januártól az új fenntartó alá tartoznak a pedagógusok, a régi fenntartó, Orosháza városa pedig megígérte egy nyilatkozatban, hogy továbbra is felvállalja az intézmény működtetését. Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy a tanárok az állami szférában dolgoznak majd, az épületet, annak fenntartását és a technikai alkalmazottakat pedig az önkormányzat biztosítja.

Radics és Hendrix. A „legnagyobb magyar gitárosnak”, a 30 éve elhunyt Radics Bélának, és a nemzetközi rockzene „minden idők legnagyobb gitárosának", az amerikai Jimi Hendrixnek koncerttel állítanak emléket pénteken. A nagyszabású rendezvényen az Orosházi Rock És Blues Egyesület, valamint a Petőfi Művelődési Központ közös szervezésében, hat zenekar lép fel október 12-én, pénteken 16 órától az Árpádkertben. – A zenekarok fellépéseinek szüneteiben filmes-összeállítással emlékeznek meg a rockzene legnagyobb előadóiról, akik már nincsenek velünk, de munkásságuk alapvetően befolyásolta, alakította a műfajt – tudtuk meg Mihály Zoltán klubvezetőtől. A fellépők – Ödi Blues Band, Taurus Memorial Band, Galeri, Őrtorony, Örökség, Tűzkerék XT – mindegyike zenében is megemlékezik Radicsról és Hendrixről. Mihály Zoltán kiemelte, a helyi rockklub működésének első féléve alatt számos kiváló klubkoncertnek adott otthont, és változatos zenei palettát kínált a minden héten megtartott klubnapokon. A mostani rendezvénnyel a nagyközönség előtt is bemutatkoznak. Az ingyenes rendezvényre mindenkit várnak!


2012. OKTÓBER 5., PÉNTEK

Új környezetben együtt az idősek Az Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete 18. születésnapi ajándékának is tekinthetjük, hogy önkormányzati forrásból felújították a Töhötöm utcai székházukat. A nyár folyamán jelentős felújítást végeztek az épületen, kívül-belül megszépült, amit az egyesület elnöke, dr. Násztor Sándor sajtótájékoztatón mutatott be. Az önkormányzat mintegy 2,5 millió fo-

rintot szánt erre a célra, a munkaerőt a közmunkaprogram keretében a Városüzemeltetési Zrt. biztosította, a takarítást már önkéntes munkával az egyesület nőtagjai vállalták. A beruházás során a tetőszerkezetet javították, a külső-belső festés újult meg, a nyílászárókat is mázolták, az elektromos hálózatot felülvizsgálták, a szükséges javításokat elvégezték. A nagy biliárdteremből két kisebb helyiséget alakítottak ki, az egyik a klubok foglalkozásainak helyszíne lett, a másik a biliárdterem maradt, kisebb közösségi térként. Megszüntették a beázásokat is. Felújították a nagytermet, a teraszon lecserélték és bővítették a fedést, és

egy táncparkettet is kialakítottak – kültéri burkolás révén. Dr. Násztor köszönetet mondott a városvezetésnek a segítségért, mint kiemelte, a város felemelkedéséért tevékenykedő korosztály megérdemel minden figyelmet ahhoz, hogy aktívan, tartalmasan tölthessék el mindennapjaikat a belvárosi épületben. Az elnök kiemelte, hogy működésükkel a határon átnyúló kap-

csolatokat is ápolják, az utóbbi időben a romániai Köröskisjenővel alakult ki szoros barátságuk. Nemrég az egyesületből néhányan részt vettek a romániai kisvárosban tartott 3. fánksütő fesztiválon, melynek hagyományos és látványos eseménye a Mária-napi fánksütő verseny és a hozzá kapcsolódó kulturális rendezvény. Az orosházi nyugdíjasok Békés megyét is képviselték a fesztiválon, dr. Násztor Sándor és Pál Jánosné vezetésével. A Konczos Józsefné családja és segítői által készített fánkok és palacsinták sikerét nemcsak a jelenlévők, hanem a zsűri is értékelte, hisz ők vehették át az első helyezettnek járó oklevelet. Az orosházi egyesület ber-

Tízéves a Vadvirág A Táncsics sportcsarnokban szeptember 29-én tartott Vadvirág jótékonysági bálon mintegy háromszázan vettek részt, akik idén a belépők és a támogatói jegyek megvásárlásával az értelmi sérült

5

KÖZÉLETI HETILAP

alakulásával ezek a fiatalok esélyt kaptak arra, hogy fejlődjenek, esélyt, hogy szeretetteljes környezetben élhessék mindennapjaikat. Majd köszönetét fejezte ki a jelenlévőknek, hogy részvé-

kein belül nemrég alakult „Nagyik” tánccsoport is fellépett a fesztiválon, ők szintén hatalmas sikert arattak. Az orosházi nyugdíjasok legutóbbi rendezvénye az idősek napi ünnepség volt, amit október 2-án tartottak a nyugdíjasházban, ahol havonta mintegy másfél ezer idős fordul meg. Az ünnepségen több mint 400-an voltak. Dr. Násztor Sándor elnök beszédében elmondta, dupla ünnep a mai, hisz az Idősek Napja mellett nemrég befejeződött székházuk felújítása. Szólt arról is, hogy az egyesület 18 éve alakult meg, ami a városban élő idős, de aktív embereket fogja és kovácsolja össze. Orosháza értékes tagjai, akik sokat tettek a város fejlődéséért, ott vannak a rendezvényeken, programokon, székházukban pedig aktívan, tartalmasan töltik mindennapjaikat. Az elnök köszönetét fejezte ki a városnak a megújult nyugdíjasházért, valamint azért, hogy kiemelt figyelmet fordítanak a városban élő idősekre, ami a megyében is példaértékű. Dr. Dancsó József polgármester beszédében kiemelte: nehéz pótolni azt az élettapasztalatot, tudást, amivel ezek az emberek rendelkeznek. Az, hogy egy önkormányzat idősbarát vagy sem, elsősorban a tetteiben kell, hogy megnyilvánuljon. Tény, hogy Orosházán – mint ahogy az országban is – elöregedési folyamat zajlik, de ezt tudomásul kell venni, eszerint kell alakítani mindennapjainkat. Fontos, hogy az idősek mellett az itt élő fiatalok is érezzék azt, hogy jó ebben a városban élni. Az ünnepség további részében dr. Násztor Sándor ajándékot nyújtott át Bánfalviné Feldmann Ágotának, Benczúr Pálnak és Bella Józsefnek. Szerény állófogadást követően zenés-táncos mulatsággal folytatódott a rendezvény. bij-sgy Fotó: Kecskeméti Krisztina

Domb Evangelizáció. Az evangélikus óvoda immár másodjára rendezte meg hétfő délelőtt a Domb Evangelizációt. Az óvoda udvarán lévő domb lábánál tartották a zenés délelőttöt, a Credo együttes közreműködésével. A beszoktatás hetein túl, október elején szervezik ezt az alkalmat, ahol most a szülőket látták vendégül. Tavaly rendhagyóan a katolikus, illetve a református óvodákat hívták meg. Akkor mindannyian nagyon jól érezték magukat, ezért rendezték meg idén is a közös programot. K. M.

Olvasni jó és hasznos

Az orosházi Justh Zsigmond Városi Könyvtár is csatlakozott az Országos Könyvtári Napokhoz, amely október 1jétől 6-ig tart. Nem első alkalommal csatlakozik a könyvtár az országos eseményhez, az intézmény idén is számos rendezvénynyel készült erre az alkalomra. Hétfőn a népmese napja alkalmából minden olvasó ajándékmesét kapott, kedden este író-olvasó találkozó volt Nemere Istvánnal (képünkön), ahol az író előadása után mindenkinek lehetősége nyílt könyveiből vásárolni, dedikáltatni, beszélgetni vele. Ehhez a programhoz kapcsolódik az egész héten át tartó könyvkiállítás Nemere köteteiből. Ez évben az országos rendezvény mottója: „Könyvtárak az aktív idősödésért”. A téma köré épült a szerdán megalakult Nyugdíjas pedagógusok

Justh Zsigmond olvasóköre, ahol olvasmányélményeket, könyvajánlókat osztanak meg egymással és anyanyelvápoló funkciót is betölt. A legidősebb aktív női és férfiolvasót, Kalmár Pálné Éva nénit és Czikora Lajos bácsit ajándék könyvcsomaggal köszöntötték. Egész héten könyvturkáló működik, és folyik a Ments könyvet! nevű játék, ami év végéig tart, és az eddig még nem kölcsönzött, 10 évnél idősebb könyveket hivatott megmenteni a leselejtezéstől. Az Országos Könyvtári Napok fontos esemény, hiszen a programokkal olyan olvasókat is be tudnak csábítani, akik régen, vagy egyáltalán nem voltak még a könyvtárban, illetve rámutat arra, hogy az olvasás hasznos időtöltés és kellemes kikapcsolódás. Kotroczó Melitta Fotó: Kecskeméti Krisztina

Kutatók éjszakája. Mi a bluebox technika háttere, melyek a 3D technika fizikai alapjai, mennyit bír a tésztahíd, hogy készül a parfüm házilag – mindezekre választ adott az idei Kutatók éjszakája. Ebben az évben 29 város 60 intézménye nyitotta meg kapuit, s a szervezők becslése szerint több mint ötvenezer látogató volt kíváncsi a kutatók munkájára. Az egyetemista és 26-40 éves korosztály volt a legaktívabb, sok diák pedig szervezetten érkezett. A Táncsics tehetségközpont is élt a lehetőséggel, 90 diák és 8 pedagógus vett részt a természettudományos előadásokon, bemutatókon szeptember 28-án a Szegedi Tudományegyetemen. A legvonzóbb az idén is a füvészkerti éjszakai kalandtúra volt, de a diákok részt vehettek növénytani, csillagászati, matematikai előadásokon, kísérletezhettek kémia laboratóriumban, betekinthettek a kutatóbiológusok munkájába.

Régi mesterségek

Rendhagyó magyaróra. 1213.

fiatalok Snoezelen-terápiás szobájának kialakítását támogatták. Olasz Mónika, az Egységes Szociális Központ (ESZK) Nappali Ellátásegység vezetője köszönetet mondott a támogatásért, majd szólt a Snoezelen-terápiás szoba fontosságáról. Vaszkán Erzsébet, az ESZK vezetője beszédében hangsúlyozta, a jótékonysági bál a támogatás mellett a szeretetről, a törődésről és gondoskodásról is szól, a vadvirágos fiatalok pedig megmutathatják, mi mindenre képesek. Zalai Mihály alpolgármester ünnepi köszöntőjében kiemelte, tíz évvel ezelőtt, a Vadvirág Esély Klub meg-

telükkel támogatták a vadvirágosok célkitűzéseit. A jótékonysági bál a Vadvirág Esély Klub műsorával vette kezdetét, a fiatalok jóvoltából egy időutazáson vehettünk részt az ókortól egészen napjainkig, amihez látványos képi megjelenítés is társult. Az Orosházi Rotary Klub segítségével, és a korábbi bálok bevételéből valósult meg a színkottás zeneterápia is, amit szintén bemutattak a fiatalok, műsorukat táncbemutató, vacsora, tombolahúzás és hajnalig tartó táncmulatság követte. Somodi Gy. Fotó: Kecskeméti Krisztina

szeptember 28-án gyilkolták meg Gertrudis királynét. 799 évvel később meggyilkolásának kiváltó okairól, következményeiről hallhatott előadást mintegy 200 táncsicsos diák. Vadai István irodalomtörténész a Gyűrűk ura után egy XVIII. századi űrutazásról tartott rendhagyó magyar- órát a középiskolásoknak, most pedig a Bánk bánt vette le a polcról. Irodalomóráján ezúttal Katona József drámájának értékeire hívta fel a figyelmet a gimnáziumban. Vadai István a Szegedi Tudományegyetem és a Táncsics tehetségközpont közös vendégtanár programja keretében érkezett Orosházára, Veres Ildikó magyartanár szervezésében.

Magyarországról jöttünk, mesterségünk címere… – ezzel a címmel rendezte meg hagyományos iskolanapját és az azt megelőző projekthetét a Wesley János Óvoda, Általános Iskola és Középiskola. Takács, kovács, fazekas, asztalos – e régi magyar mesterségekkel ismerkedtek a diákok a kilencedik éve minden szeptember utolsó hetében és péntekjén rendezett projekthét és iskolanap keretében. – Minden tanévben egy-egy téma köré szerveződik a hét, idén régi mesterségekkel ismerkedtünk, az iskolanapon pedig ki is próbálhatták a gyerekek. A diákok csoportokban végezték a munkát, és minden csoport egy-egy mesterséget kapott címeréül. Egy kis időre takácsok, asztalosok, kovácsok, kézművesek voltak, valamint az állatte-

nyésztéssel és növénytermesztéssel is ismerkedtek – tudtuk meg Curpásné Rosinsky Tünde tagintézmény-vezetőtől. Mivel a hagyományok jegyében telt a hét, az iskolanapot e témához legjobban illő környezetben, Gellértegyházán tartották. A gyerekek a különböző foglalkozások mellett az íjászatról is sok érdekeset hallgathattak meg egy kiselőadás keretében. Az intézmény köszönetet mond a támogatóknak az iskolanap megszervezéséhez nyújtott segítségükért, az Orosházi Íjász Egyesület elnökének, Benkő Mihálynak és Varga Zoltánnak közreműködésükért, valamint Muszka Kálmánnak, a Történelmi Gellértegyházáért Alapítvány kuratóriumi elnökének. esgyé Fotó: Kecskeméti Krisztina


6

AJÁNLÓ Mozi: október 6-án 17 órakor a Petőfi Művelődési Központban az országos premierrel egy időben mutatják be a Tüskevár legújabb mozifilmváltozatát. Október 13-án 19 órai kezdettel a Bosszúállók c. színes, magyarul beszélő, amerikai fantasztikus akciófilmet vetítik. Infó: (68) 411-048, www.pmk.oroshaza.hu A Városi Képtárban Korbely István festőművész kiállítása október 9-ig tekinthető meg.

2012. OKTÓBER 5., PÉNTEK

KÖZÉLETI HETILAP

Kreatív játszóház várja a felnőtteket és a gyerekeket egyaránt október 6-án 9–12 óráig a Városi Képtárban. A téma: őszi selyemképkészítés. A Petőfi Művelődési Központ színháztermi előterében az Újfalussy István 80. születésnapja alkalmából rendezett kiállítás október 10-ig tekinthető meg.

TV-MŰSOR Az OVTV friss híradóját, majd Kommentár nélkül című műsorunkat kedden és pénteken 19 órától láthatják. Ismétlések időpontja mindennap: 7, 11, 15, 19 és 21 óra. Csurgói KK–Orosházi FKSE-Linamar NB I-es férfi bajnoki kézilabda-mérkőzés hétfőn, kedden és szerdán 17 és 22 órától.

A megye élmezőnyében

A Városházi Galériában Lukács Ádám fotókiállítása látható október 19-ig.

KÖZLEMÉNY Az állattartás változó szabályai Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 2012. október 1. napjától hatályba lépő rendelkezése értelmében mezőgazdasági haszonállat, a 146/2011. (XII. 2.) AB határozat szerint a kedvtelésből tartott állatok tartása önkormányzati rendeletben nem korlátozható. A változásokat követően a korábbi, települési övezeteken alapuló önkormányzati állattartási rendelkezéseket felváltja egy elsősorban állatvédelmi szempontokat figyelembe vevő szabályozás. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (továbbiakban: törvény) rögzíti az állatok tartásának általános szabályait, melynek értelmében az állattartó köteles többek között az állat fajának, élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről, valamint az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, továbbá a szükségleteihez igazodó, megfelelő mozgástérről gondoskodni. A törvényi rendelkezés egyértelműen meghatározza azokat a feltételeket, melyeket az állattartónak biztosítania kell. A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Kormányrendelet részletesen szabályozza, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásához az állattartónak milyen feltételeket kell teljesítenie ahhoz, hogy az állat természetes viselkedését biztosítani tudja a

környező lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjének tartós és szükségtelen zavarása nélkül. A feltételek között az állat tartási helye méretének meghatározása mellett egyéb részletszabályok is találhatóak (mint például: ebek kikötése, csoportosan tartott ebek megfelelő területének biztosítása, halak tartásához szükséges akvárium megfelelőségi követelményei, az állatok életfeltételeinek kialakítása és tartása során figyelembe veendő követelmények,s tb). A mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM-rendelet a haszonállatok tartásának követelményeit tartalmazza, figyelemmel a férőhelyükre, élettani és viselkedésbeli szükségleteikre, valamint védelmükre. Az FVM-rendelet mellékletében pedig részleteiben, nevesítetten rendelkezik a különböző haszonállatok (például borjak, sertés, tojótyúkok, házinyulak, halak stb.) tartásának követelményeiről. Az állattartás körében felmerült panasz esetén a lakosság a jövőben továbbra is bizalommal fordulhat az illetékes állatvédelmi hatósághoz. Amennyiben a hatóság indokoltnak tartja, bírság megfizetésére kötelezheti a jogsértőt. Összegzésként megállapítható, hogy az állattartás szabályozott keretek között történhet, az önkormányzati rendelet vonatkozó passzusainak hatályon kívül helyezéséből nem következik, hogy az a jövőben korlátlanul, illetve bárhol, bármilyen körülmények között lenne lehetséges. Kovács Győző irodavezető

APRÓHIRDETÉS Eladó régi típusú összkomfortos kertes ház Orosházán. 147 m2 alapterületű, 4 szobás, csatornázott, telefonvonallal ellátott. Telekméret: 750 m2. 06 (30) 606-4259 Utánfutó, építőipari kisgép kölcsönző, betonvágás. 06 (30) 2365-281 Hegedűs és Orgona utcát összekötő Orgona közben gondozott kert kúttal, villannyal eladó. 06 (20) 804-5447 Két család részére és vállalkozásra is alkalmas, családi ház eladó a Lehel utcán. 06 (30) 422-8984 A Kölcsey utcában 4. emeleti, tehermentes lakás sürgősen eladó. Irányár: 4,7 millió forint. 06 (70) 946-0602 Az Arany János utcában kertes ház eladó. 06 (30) 563-2105

Lapunk terjesztésével kapcsolatban ezt a telefonszámot hívhatja:

06 (20) 323-7734

Szeptember 29-én rendezték meg Pósteleken a gyermek lovasfesztivál utolsó fordulóját és egyben a bajnoki döntőjét is. Csontos Dominika, a Musztáng Lovas Iskola lovasoktatója felkészítésével nagyon szép eredményeket értek el a fiatalok. Összesítésben póni kezdő óvodás kategóriában Prozlik Titanilla 2. lett Sárival, Bartos Dorina harmadikként zárt szintén Sárival. A póni haladó kategória

bajnoka címet Bartos Lilla nyerte el Herceggel. Díjlovaglás kezdő kategóriában Dobróka Renáta 2. lett Lacostetal, díjlovaglás haladó kategóriában a dobogó harmadik fokára állhatott fel Dobróka Renáta. Az orosházi Musztáng Lovas Iskola a megye 3. legeredményesebb lovardája címet nyerte el. A pósteleki forduló orosházi eredményei: www.oroscafe.hu

Bronzérmes tűzoltó A Terrorelhárítási Központ (TEK) szervezésében szeptember 29-én Budo és küzdősport gálát rendeztek Budapesten a SYMA csarnokban, ahol a több mint 300 versenyző közül a legtöbben K1 versenyszámban indultak. A versenyen belügyi rendvédelmi dolgozók, katonák vehettek részt. Az orosházi tűzoltókat Németh László őrnagy (képünkön)képviselte, aki az Orosházi Kyokushin Karate Szabadidő Kör Egyesületben edz, és Shihan Zsiga Zsolt tanítványa. Az orosházi tűzoltó a -67,5 kg súlycsoportban K1 versenyszámban indult, ahol felállhatott a dobogóra. – Súlycsoportomban nyolcas tábláról

indult a verseny, ahol rendőrökkel kerültem össze – mesélte Németh László. – A 4 közé jutásért az ellenfelemet az első menet vége előtt KO-val sikerült legyőznöm, itt nagyon el sem fáradtam. A döntőbe jutásért vívott mecscsem eleje jól indult, kiegyensúlyozott volt a küzdelem. A menet végén az első leütésből még felálltam, de a másodikból már sajnos nem tudtam, így harmadik lettem. A ringben jól éreztem magam, sokat segített, hogy edzőm végig mellettem volt – összegzett. Az orosházi sportoló kiemelte, idegen terep volt számára a K1, hiszen kyosként ritkán kesztyűznek. Németh László elmondta, külön öröm volt számára, hogy a 3. helyért járó díjat dr. Bakondi György tűzoltó altábornagy, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója adta át, aki a díjátadó után gratulált az eredményéhez. MeK


2012. OKTÓBER 5., PÉNTEK

A válogatott színeiben Budapesten, a Duna Kupa versenyen a serdülő aszalitenisz-válogatott tagjaként az orosházi Fehér Zsófia (képünkön) is játéklehetőséget kapott. A csapatversenyek során Zsófi Nagypál Mártával a negyedik helyen végzett az osztrák, szlovák és magyar „A” egységek mögött. A serdülő egyéni verseny csoportköréből másodikként jutott tovább, mivel Harbrich Leoni ellen 3-2re veszített, de ugyanilyen arányban diadalmaskodott az osztrák Fuch Sandra és a szlovák Horváthová

Simonával szemben. A keresztbejátszások következtében a verseny későbbi győztese és a két nap alatt veretlenségét megőrző osztrák Mischek Karoline, akit mások megszorítani sem tudtak, hatalmas csatában 3-2 arányban verte meg versenyzőnket, aki végül a negyedik helyen zárta az egyéni versenyt. Az összetett pontversenyt az osztrákok nyerték, akik mögött nagy meglepetésre a magyar „B” egység soraiban Fehér Zsófival lett ezüstérmes a magyar „A”, valamint a szlovák válogatottak előtt. Zsófi a két nap során fokozatosan lendült játékba, és öszszességében kiemelkedő játékkal kellemes meglepetést szerezve zárta a versenysorozatot. Melega

Megvan az első győzelem Orosházi FKSE Linamar – Kecskeméti KSE 26 – 25 (10 – 12) NB I-es férfi bajnoki kézilabda-mérkőzés, Orosháza, 600 néző Vezette: Kisfalvi, Péli Orosháza: SZABÓ P. – Morva 2, Kanyó 1, Balda 2, MAZIC 6, BALI 4, HARSÁNYI 7. Csere: HERJECZKI (kapus), Bajusz 1, Raffai 1, BERTA, Lászlai, Benmiloud 1, Holpert 1, Mazic, Benák Edző: Füzesi Ferenc Kiállítások: 16 perc, ill. 12 perc Hétméteresek: 7/5, ill. 3/1 Jobban kezdtünk, mint a vendégcsapat, 2-0-ra vezettünk, majd jött két Varsandán gól, és a 6. percben újra egyenlő volt. Ezután mindig megszereztük a vezetést, a Kecskemét pedig mindig egyenlített. A 15. és a 20. perc között gólcsend volt, a 21. percben viszont a vendégek lőttek, és átvették a vezetést. Támadásban mindent középen erőltettünk, szélsőjáték ebben a perió-

7

KÖZÉLETI HETILAP

dusban szinte nem is volt. Sok elhibázott támadásunk volt, a vendégcsapat csupán azért nem húzott el, mert a kapunkban Szabó Péter meccsben tartotta a gárdát. Két góllal vezettek a kecskemétiek a szünetben. A második félidőre felpörgette Füzesi mester a csapatot. Óriási küzdelemben a 43. percben 18-18-nál utolértük az ellenfelet. A mérkőzés végére a kecskeméti kezdősor kezdett fáradni, nekünk viszont hosszabb a kispadunk, így jobban forgathatta Füzesi Ferenc a csapatot. A végjáték rendkívül izgalmasra sikeredett. Nem játszottunk jól, de az utolsó pillanatokig akart és küzdött a csapat, a minimális győzelmet ennek köszönhetjük. Füzesi Ferenc: – Ilyen szoros és izgalmas mérkőzésre számítottunk, a nagyobb koncentrációnak, akarásnak köszönhetően nyertünk. Csányi Képgaléria: www.oroscafe.hu

Nyert az OFC a Fradi ellen

ONKC: sikeres hazai bemutatkozás Orosházi NKC – Szeged KKSE 22-21 (9 – 14) NB I/B-s női bajnoki kézilabda-mérkőzés, Orosháza, 400 néző. Vezette: Bócz – Windermann Orosháza: Kothencz – Ravasz 3, Gerzsényi 5, Domokos 1, Such 1, Szász 4, Elhardt. Csere: FODOR, Terenyi (kapus) – Antal 1, Kránitz, Fazekas, KOVÁCS 5, Farkas, Dancsó 1, Szőke 1. Edző: Pásztor István Kiállítások: 4 perc, ill. 12 perc Hétméteresek: 3/1, ill. 3/2 Feszülten, idegeskedve kezdett a hazai gárda, az első két támadásból nem is sikerült betalálni. A vendégek azt hozták, amit várni lehetett, de ezzel is be-betaláltak (9. perc 1-3). Nem igazán működött a

hazai védekezés, de ami nagyobb baj, a támadás sem. A beállót és a szélsőket nem sokat foglalkoztattuk, lövéseinkkel pedig naggyá tettük az egyébként jó napot kifogó Almási Dórát. A 19. percben Pásztor edző időt kért, utána kicsivel jobban mentek a dolgok, de a védelemben még mindig gondok mutatkoztak. A szegediek a félidő végére ötgólos előnyt kovácsoltak össze maguknak. A második játékrészre mintha másik orosházi csapat érkezett volna a pályára. Látványosan felkeményedett a védelem, és ledolgoztuk a félidei ötgólos hátrányt. Ezután sokáig fej fej mellett haladtak a csapatok. Az utolsó 7-8 percben aztán már többnyire a vendégek voltak egyenlítési kényszerben, de állták a sarat. A 60. percnek 21-21-es döntetlennél vágtunk neki, ráadásul a szegedieknél

Döntetlen a szomszédvári rangadón. Nagyszénás – Rákóczi Vasas 2 – 2 (2 – 1) Megyei I. osztályú bajnoki labdarúgó-mérkőzés. Nagyszénás, 450 néző. Polyák László: – Az egész mérkőzésen nyújtottak alapján nem érdemeltünk győzelmet, bár megvolt rá a lehetőségünk. Tudósítás: www.oroscafe.hu

Elindult a bajnokság Szeptember 29-én elkezdődött a 2012/2013-as megyei női kispályás labdarúgó-bajnokság. A nevezett 13 csapat közül mindkét orosházi együttes a hétcsapatos déli csoportba került. Nagybánhegyes adott otthont a nyitófordulónak. Orosházi eredmények: Szentetornyai Amazonok – Battonya 2:1, gl. Zvolenszki V. (2), Pusztaföldvár- Amazonok 1:0, Amazo-

nok-Oroslány NLSE 0:0, Amazonok-Kaszaper 1:0, gl. Horváth R., AmazonokNagybánhegyes 1:0, gl. Zvolenszki V., Amazonok-Békéssámson 1:0, gl. Bíró B., Oroslány NLSE-Pusztaföldvár 0:1, Oroslány-Nagybánhegyes 0:0, Oroslány -Békéssámson 2:0, gl. Szarka D., Csányi N., Oroslány-Battonya 0:0, OroslányKaszaper 1:0, gl. Csányi N. A 2. fordulót október 6-án Pusztaföldvár rendezi. bt

Orosházi első hely. III. Lenti József labdarúgó emléktorna, 8 csapat részvételével, Kardoskút. Eredmények: Döntőbe jutásért: AKG Zrt.-Orsi 91. FC 0:0 (7 m 5:4). Barátság Orosfarm SC-Retro Oilers SC 1:0. 3. helyért: Retro Oilers SCOrsi 91. FC 6:3. Döntő: AKG Zrt.-Barátság Orosfarm SC 0:0 (7 m 3:0). Végeredmény: 1. AKG Zrt., 2. Barátság Orosfarm SC, 3. Retro Oilers SC, 4. Orsi 91. FC, 5. Somogyi Kft., 6. Evangélikus FC, 7. Kardoskút, 8. Kardoskút Junior. Legjobb kapus: Tenkes Zsolt (AKG Zrt.). Legjobb mezőnyjátékos: Berta Gergő (Barátság Orosfarm SC). Gólkirály: Ugró Kálmán 3 góllal (Retro Oilers SC). szj

Ezüstérem Orosháza FC – Ferencváros II. 4 – 1 (2 – 0) NB II-es labdarúgó-mérkőzés, Orosháza, Mátrai-stadion, 300 néző. V.: Varga L. (Demeter, Pápai) Orosháza: Molnár T. - Szűcs D., Futaki, Milenkovics, Szabó N. (Ondrejó, a 66.) - Ács (Petrovics, a 83.), Kerepeczki, Kerekes I., Végh - Tóth D., Bernát (Szabó T., a 76.). Edző: Major László A 4. percben Ács-Tóth kényszerítő után a visszagurított labdát Végh Ariel 18 méterről a bal felső sarokba bombázta, 1-0. A 8. percben Tóth D. jól ugratta ki Bernátot a bal oldalon, a csatár elhúzta a kapus mellett a labdát, majd

éles szögből az üres kapuba gurított, 2-0. A 70. percben Szűcsöt buktatták a 16-oson belül a vendégek. A megítélt 11-esből Milenkovic nagy erővel lőtt a jobb felső sarokba, 3-0. A 82. percben jobb oldali beadás után Gárdos fejelt 5 méterről a kapuba, 3-1. A 86. percben Kerepeczki bal oldali beadása után Szabó T. lőtt 6 méterről a hálóba, 4-1. Major László: – Három vereség után nagyon kellett az önbizalmat növelő győzelem. Úgy érzem, hogy megérdemelten nyertünk. Betkó Fotó: Kecskeméti Krisztina Képgaléria: www.oroscafe.hu

Kruzslitz Emléktorna. A Rákóczi Vasas SE és az Unicum kispályás labdarúgócsapata szervezésében szeptember 29-én emléktornával tisztelegtek az egykori játékostársak az öt esztendeje elhunyt Kruzslitz György (Gyula) emléke előtt. A négycsapatos torna végeredménye: 1. Unicum 6 pont, 2. Székkutas 6 pont, 3. OMTK-Rákóczi 6 pont, 4. OVM Karsai 0 pont. Különdíjak: legtechnikásabb játékos: Csilek András (OMTK-Rákóczi), legjobb kapus: Halmai Zoltán (Székbt kutas), gólkirály: Kenyeres Béla (Unicum).

A londoni olimpia után a szombathelyi Thales Kupán, a 4. Magyar Nemzetközi GP-n indult először versenyen Böczögő Dorina, orosházi tornász. A szövetség tájékoztatása szerint a megmérettetés második napján a szerenkénti finálékat rendezték, a nőknél háromfős döntőkre került sor. Teljes hazai siker született, ugyanis valamennyi szeren szombathelyi versenyző diadalmaskodott, ugrásban és talajon az egyéni összetett győztese Csillag Tünde, felemáskorláton és gerendán Jelencsics Dorina. Az olimpikon Böczögő Dorina felemáskorláton rontott, térdét is megnyomta, de nem esett komolyabb baja. Altorjai Sándor, a szövetség főtitkára kifejtette: a versenyzők szezon eleji formát mutattak, de mindenki jól szerepelt, ez volt az idény első nagy megmérettetése. Felemáskorlát: 1. Jelencsics Dorina 12,566, 2. Böczögő Dorina 12,433, 3. Tina Ribic 9,200. MTI Archív fotó: Rosta Tibor

volt a labda. Szerencsére a beálló által elkövetett szabálytalanságot a bírók kiszúrták, és az ellentámadásból a végig remekül küzdő Kovács Brigi belőtte a két bajnoki pont sorsát eldöntő gólt. Pásztor István: – Abból, amit a mérkőzés előtt megbeszéltünk, vajmi keveset láttam viszont az első félidőben. Szerencsére sikerült a szünetben rendezni a sorokat és megnyerni a mecscset. csj

Fotó: Rajki Judit

SPORTHÍREK Ezüst és bronz. Szombaton Paks adott otthont a Diák „C" korcsoportos dzsúdósok Magyar Köztársaság Kupa versenyének. A bajnoki erősségű mezőnyben az Orosházi Judo SE két érmet szerzett – kaptuk a hírt Tóth Béla edzőtől. A 45 kg-os Balogh Bence 2., a 30 kg-os Sárközi Gergő 3. helyezést ért el. Utánpótlás – Kézilabda OFKSE–Kecskemét NB I-es férfi junior mérkőzés 36-20 OFKSE–Kecskemét NB I-es férfi ifjúsági mérkőzés 41-25 Orosházi NKC–Kézilabda Szeged SEAlgyő 43-30 NB I/B-s junior női bajnoki mérkőzés Hódmezővásárhelyi LKC–ONKC II. 3129 NB II-es női bajnoki-mérkőzés Hódmezővásárhelyi LKC–Orosházi NKC 8-35 NB II-es női junior mérkőzés Utánpótlás – Labdarúgás Battonyai TK (U13)-Rákóczi Vasas SE (U13) 0:10. Gól: Buczku D. (4), Barna M., Mágocsi G., Horváth M., Kiss D., Tari F. és Szilas B. Szabadkígyósi SZSC (U16)-Rákóczi Vasas SE (U16) 0:3. Góllövők: Németh G. (2) és Kasza I. Leit Szeac Makó (U13)-OMTK 1913 ULE (U13) 1:2. Gól: Barna M. és Bonus Á. Leit Szeac Makó (U15)-OMTK 1913 ULE (U15) 6:1. Góllövő: Kiss G. Nagyszénás SE (U19)-Rákóczi Vasas SE (U19) 0:3. Gól: Kormányos K. (2) és Füredi Sz. OMTK 1913 ULE (U17)-Gyulai Termál FC (U17) 1:5. Gól: Simon R. OMTK 1913 ULE (U19)-Gyulai Termál FC (U19) 4:1. Góllövők: Tóth D., Füredi Sz., Tóth L. és Kormányos K.

SPORTMŰSOR Kézilabda: NB I/B-s női bajnoki mérkőzés: Orosházi NKC-Kispest NKK, Orosháza, október 6., 15:00 (junior), 17:00 (felnőtt). Labdarúgás: Megyei I. osztályú bajnoki mérkőzés: Rákóczi Vasas SE-Sarkadi Kinizsi LE, Rákóczitelep, október 6., 13:00 és 15:00. Utánpótlás bajnoki mérkőzések: Rákóczi Vasas SE (U16)-Nagyszénás SE (U16), Orosháza, október 5., 15:00. OMTK 1913 ULE-Gyulai Termál FC, Orosháza, október 6., 10:00 (U15), 12:00 (U13).


8

2012. OKTÓBER 5., PÉNTEK

KÖZÉLETI HETILAP

HÍREK Fogadóóra. Kovács Árpád, a 9-es számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart október 11-én, csütörtökön 16 órától a Rákóczitelepi Közösségi Házban.

Orosháza, vagy Yavorov?

Gyógyszertári ügyelet. Október 1–7-ig Csillag Patika (Széchenyi tér 1., tel.: (68) 411–183). Október 8–14-ig Pingvin Patika (Győri V. tér 1., tel.: (68) 415-815). Az Ételosztás Őszinte Szívvel Egyesület október 6-án, szombaton délelőtt 8 és 9 óra között ruhát és lecsócsomagot oszt Kiscsákón. Október 12-én, pénteken 16 órától a Bajcsy Söröző előtt osztanak ételt. Október 14-én, vasárnap 13 órától a Thék Endre utca 2. szám alatt található Evangélikus Gyülekezeti Ház udvarán lesz ételosztás. Ez utóbbinál a Székács evangélikus iskola diákjai a „72 óra kompromisszum nélkül” program keretében gyűjtik össze az alapanyagok egy részét.

VÁRHATÓ IDŐJÁRÁS Pénteken változóan felhős-napos, csapadékmentes időre van kilátás. Hajnalban délnyugaton köd képződhet, a reggeli 8–14 °C-ot követően továbbra is 20 és 25 °C között alakul a maximum-hőmérséklet. Szombaton még kellemes időre, sok napsütésre van kilátás, az esti órákban lehet északnyugaton egy-egy zápor. Helyenként köd képződhet, hajnalban 9–14 °C, délután 21–26 °C várható. Vasárnap egy gyenge hidegfront miatt többfelé lehet zápor, zivatar, a szél is megélénkülhet. A hajnali 10–15°C-ot követően délután 19–24 °C közé melegszik a levegő.

ANYAKÖNYV Megérkeztek Terkovics Norbert és Takács Melinda leánya: Melitta; Zsoldi Lajos Zoltán és Nemes Ildikó leánya: Anna Boglárka; Kozák Krisztián és Megyeri Hajnalka leánya: Hanna; Baráth Ferenc és Halmai Nóra fia: Bence Házasságot kötöttek Balló Zsolt és Juhász Tünde; Somogyi Ferenc Zoltán és Roszkos Mónika; Bobvos Mihály János és Kis Emese Éva Eltávozott közülünk Szilaj István Mihály

KUTYASZORÍTÓ Bence, a kis öt hónapos keverék kan kölyök egy orvosi rendelő parkolójában, egy autó alatt keresett menedéket magának, és onnan nem is tágított. Rémülten bujkált, eleinte mindenkitől félt, de a finom falatok megtették a hatást, éhes volt, így félelme tovaszállt. Bújós, ragaszkodó kiskutya, keressük régi vagy új gazdáját! Gazdára vár: német juhász szuka, keverék kölykök, foxi kan, puli kan és szuka, dobermann kan, tacskó kan, spániel szuka, staffordshire szuka. www.oroshaziallatvedok.hu

A HÉT SZTORIJA

Kétéves a Máltai Játszótér

A Máltai Játszótér szeptember 29-én, szombaton ünnepelte második születésnapját, ez alkalomból egész napos programmal várták a családokat. A nap folyamán karate-, capoeira- és port de bras tornabemutatót láthattak, és vetélkedőkön versenyezhettek a gyerekek. A (F)Apácák Énekstúdió és a Petőfi Művelődési Központ Starlet Énekcsoport előadása mellett a Maximóka és a Mr. Shame zenekar koncertje szórakoztatta a családokat. A sok fellépő mellett egész nap kéz-

műves-foglalkozásokon próbálhatták ki kézügyességüket, és kürtőskalácsot készíthettek kicsik és nagyok egyaránt. A nap egyik fénypontja, a születésnapok nélkülözhetetlen kelléke, a torta volt, aminek sikerét a maszatos kis arcok bizonyították. Az ünneplés az este 6 órás kapuzáráskor ért véget, több mint 300 résztvevővel büszkélkedhet a kétéves játszótér. K. M. Fotó: Kecskeméti Krisztina Képgaléria www.oroscafe.hu

Várnak téged is

Október 4-e az Állatok Világnapja, az orosházi menhelyen több mint 170 kutya vár szerető gazdira. Öcsi, a képen látható kutya bármire képes egy kis szeretetért. Ha kell, még a kennelkerítésen is kimászik, hogy simogató kezektől gondoskodást kapjon. Az Állatok Világnapját 1931 óta Szent Ferenc emléknapján, október 4-én ünneplik világszerte, 1991 óta pedig hazánkban is. Az Orosházi Állat- és Természetvédő Közhasznú Egyesület megalakulása óta szervez programokat erre a jeles napra, a rendezvényre idén is várnak mindenkit. – Október 20-án tartjuk állatok világnapi programunkat a Szikhát kutyamenhelyen. A már hagyományos kutyasétáltatás, simogatás, gyermekfoglalkoztatók az Oros-haza Baráti Körrel, fotózás a menhelyi kedvenceddel, örökbefogadás mellett idén a parkosítás is kiemelt szerepet kap. Terveink szerint facsemetéket ültetünk a menhelyen, melyek a későbbiekben hűs árnyékot adnak majd a forró napokon a menhelyi kutyáknak és a látogatóknak is – mondta Pusztai Ilona telephelyvezető. Az állatvédők azt szeretnék, ne csak

kutyusokat, facsemetéket is fogadjanak örökbe az érdeklődők. Ezzel is arra szeretnék ösztönözni az állatbarátokat, hogy minél többen kilátogassanak a menhelyre. Locsolja meg a fáját, sétáltasson meg egy kutyát, jelenleg ugyanis több mint 170 eb vár szerető gazdira a Dózsa György út végén található menhelyen. – Telített a menhely, nagyon sok gazdára váró kutyánk van, rengeteg a feladat. Az örökbefogadók mellett önkéntesekre is nagy szükségünk lenne, létszámuk ugyanis a 10 főt sem éri el. Akinek van néhány szabad órája hétvégeken, várjuk szeretettel. Nem elsősorban fizikai munkára van szükségünk, persze az erős kéz mindig jól jön. Egy-két óra sétáltatás, szeretgetés, simogatás, kutyakozmetika – ezek is fontosak. Ez nem csak a kutyusoknak jó, rengeteg energiát, szeretetet kapunk mi is tőlük – hangsúlyozta Pusztai Ilona. vk Fotó: Kecskeméti Krisztina

Érdekes térképet osztott meg velünk múlt héten a twitteren a @Jadeye.hu nevű felhasználó. Ezen Székkutas és Csorvás között nem Orosháza található, hanem egy Yavorov nevű település. A hiba oka nem más, mint hogy a napokban az Apple kiadta a legújabb, IOS 6-os szoftverfrissítését, ami többek között egy új térképet is tartalmazott. Az Apple eddig a Google Maps szolgáltatást használta, de most saját fejlesztésű térképpel rukkolt elő, amiben a felhasználók azonnal rengeteg hibát találtak. Így akadtak rá olvasók az alábbi hibára is, amit a Szifon.com nevű, kimondottan az Apple termékeivel foglalkozó blog hozott nyilvánosságra. Ebből megtudhatjuk, hogy a probléma csupán a térkép angol nyelvű beállításainál áll fenn, a magyarban minden rendben van. Az eddigi visszajelzésekből és netes felhasználói véleményekből úgy tűnik, hogy nagyon „bénára” sikeredett az új térkép, így lesz dolguk a frissítésekkel. Lehet, hogy addig az Orosháza tábla mellé kitehetnénk a város szélére egy Yavorov feliratút is… biztos, ami biztos. Melega

Gádorosi csicskaügy A napokban megkezdődött a „gádorosi csicskáztatásként” ismertté vált ügy tárgyalása a Hódmezővásárhelyi Városi Bíróságon – közölte az MTI. A vádirat szerint az elsőrendű vádlott, a gádorosi A. Lajos kereső tevékenységet nem végzett, mégis jelentős ingatlanvagyonra tett szert. A családtagok kiszolgáltatott, befolyásolható embereket vettek rá arra, hogy költözzenek hozzájuk. Embertelen körülmények között helyezték el őket, reggeltől estig dolgozniuk kellett az állatok körül. Egy férfit 1995-től tizenöt esztendőn át tartottak fogva, de mások is éveken át éltek náluk. Fenyegetéssel és alkalmanként veréssel tántorították el őket a szökéstől. Ha valaki mégis megszökött, a vádlottak visszavitték. Elvették a sértettek nyugdíját és más járandóságait – az évek során több millió forintot –, és az elvégzett munka után nem fizettek. A csoportot a vád szerint az elsőrendű

A. Lajos irányította. A család uzsorakamatra is adott kölcsönt, voltak, akiket nagy összegű devizahitel felvételére kényszerítettek. Kilenc sértett sérelmére, csaknem 45 millió forint kárt okozva követték el a személyi szabadság megsértése és a zsarolás bűntettét. 2008-ban kerültek a hatóság látókörébe, majd a rendőrség nyomozást indított. A vádlottaknak azonban sikerült rávenniük a sértetteket arra, hogy azt állítsák, megfelelő ellátást és fizetséget kapnak. A családtagok folyamatosan értesültek az ellenük folyó eljárás részleteiről is, például úgy, hogy az általuk megbízott ügyvédek sértetti képviselőként részt vettek a kihallgatásokon – ezek az ügyvédek (köztük egy orosházi) már szintén a bíróság előtt állnak. A hatóságoknak végül úgy sikerült az ügyet fölgöngyölíteniük, hogy több sértettet is biztonságba helyeztek. Az ügyben várhatóan jövőre lesz ítélet.

VILLOGÓ Zsarolás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt vett őrizetbe az Orosházi Rendőrkapitányság október 2-án egy orosházi fiatalt. A 16 éves fiút tetten érték, miközben pénzt vett át egy iskolatársától. A kétezer forinthoz úgy jutott hozzá, hogy bántalmazással fenyegette a nála egy évvel idősebb ismerősét. Személyesen és interneten küldött üzenetekben is közölte vele: megveri, ha nem kapja meg a kért összeget. A pénzt Orosházán egy parkban vette át, a rendőrök azonban tetten érték. A nyomozás során kiderült, hogy másik két fiatalembert is megzsarolt. Egyikük a fenyegetések hatására korábban át is adott neki ezer forintot, a másik fiatalember pedig október 4-re ígérte, hogy elviszi neki a pénzt. Az Orosházi Rendőrkapitányság zsarolás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított eljárást a 16 éves fiatalember ellen, aki jelenleg őrizetben van. A nyomozók vizsgálják, hogy lehetnek-e további sértettjei a bűncselekménynek.

Állatok világnapi rendezvény az orosházi Szikhát kutyamenhelyen október 20-án, 13–16 óráig, eső esetén október 27-én.

OLVASÓINK ÍRTÁK Köszönik. Forgalommal szemben is közlekedhetnek a kerékpárosok egyirányú utcában, ha ezt kiegészítő tábla jelzi – a könnyítést tavaly vezette be egy KRESZ-módosítás. A közelmúltban az Iglói utcán helyezte ki a táblát a városfejlesztési iroda a környéken élők kérésére, így az Iglói, a Martinovics és Nádor utca lakóinak nem kell nagyot kerülniük – ezt köszönik meg alábbi, szerkesztőségünkhöz eljuttatott levelükben: Köszönjük Csizmadia Ibolya alpolgármesternek, Hagymási Lászlónak, a városfejlesztési iroda vezetőjének és munkatársainak, Rucz József önkormányzati képviselőnek, az Orosházi Rendőrkapitányságnak, valamint a Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. dolgozóinak, hogy kéréseinket meghallgatva és annak eleget Az Iglói, a Nádor és a Martinovics utca lakói téve intézkedtek.

Az orosházi polgármesteri hivatal tetejére alig néhány napja került ki a GoPro kamera, mely október 2-án megörökítette a várost elérő szupercellát a főtér felett. Orosházát csupán a szupercella széle érintette, így is jelentősebb csapadék hullott, és esti sötétség borult a városra. A kifutószél folyamán 48 km/h-s széllökést regisztrált a műszer többfokos hőmérséklet-csökkenéssel. Később kialakult egy déli nyúlványa ennek a láncnak, amely két irányban kerülte körbe a várost sűrű villámlással. A szupercelláról készült time laps videót megnézheti az OrosCafén.

Ingyenes hetilap. Lapalapító: Orosháza Város Önkormányzata. Megjelenik: Orosházán és környékén 14.550 példányban. Felelõs kiadó és fõszerkesztõ: Irimiás László. Felelõs szerkesztõ: Gubucz Katalin. Szerkesztõség: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4–6., tel.: (68) 411-196, tel./fax: (68) 412-564, e-mail: titkarsag@oroshazimedia.hu. Lapzárta: szerda 12 óra. Kiadja az Orosházi Média Kft. Terjesztés: Bacsúr Imréné (20) 323-7734. Nyomda: PAUS-PRINT Kft. 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 18. ISSN 1416-4841

2012/36. szám Orosházi Élet  

Orosházi Élet

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you