Page 1

MEGÚJULT JÁTSZÓTEREK

PROGRAMOK A KENYÉRÜNNEPEN

NÉGY JÁTSZÓTERET ÚJÍTOTTAK FEL A NYÁRON – HÁRMAT SZOMBATON ADTAK ÁT. KERÍTÉS, TÉRFIGYELŐ, BIZTONSÁGOS JÁTÉKELEMEK VIGYÁZZÁK A GYEREKEKET.

AZ ÁRPÁD-KERTBEN DÉVAI NAGY KAMILLA, GYOPÁROSFÜRDŐN DEMJÉN-KONCERT, LÉZERSHOW, BOGÁRZÓN GALOPPÉS ÜGETŐFUTAMOK VÁRJÁK AZ OROSHÁZIAKAT.

3. oldal

5. oldal

OrosháziÉlet XVI. évfolyam 32. szám

Pénzt hoznak A város oktatási intézményei által alkalmazott és már bevált úgynevezett jó gyakorlatok megjelentek egy országos kiadványban, amiből bevételre számíthatnak az orosházi iskolák, óvodák. A napokban Orosházára látogatott Závogyán Judit pedagógiai szakértő, aki dr. Dancsó József polgármesterrel folytatott megbeszélést. – Az elmúlt 2 évben a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár szervezésében Békés, BácsKiskun és Csongrád megyében futott egy program, aminek az volt a célja, hogy valamennyi közoktatási intézményben felkutassa azokat a jó gyakorlatokat, amelyeket már kipróbáltak, és a szülők is megelégedéssel szólnak róluk. A gyerekek eredményei, képességei tovább javulnak, és ezt elismeri az intézmény vezetője, fenntartója is. Orosházáról az óvodák, általános iskolák és a középiskolák eddig több mint 20 gyakorlatot töltöttek fel és még most sem álltak meg – mondta a szakember. Kiemelte, hogy csak azok az intézmények tudnak jó gyakorlatokat feltölteni, ahol már 2 éve alkalmazzák azokat, így mások számára is mintaértékű lehet. – Az orosházi oktatási intézmények közül jó néhány referenciaintézmény, így nemcsak a gyerekeket oktatják, hanem más intézmények vezetőinek, pedagógusainak is mintát adnak arra vonatkozóan, hogyan alkalmazzák ezeket a gyakorlatokat. A teljes dél-alföldi régióban összesen 90 ilyen referenciaintézmény van, ebből pedig tíz Orosházán található – hangsúlyozta a szakértő. Megtudtuk, hogy ez a hálózat 2011–2013 között tovább működik, a referenciaintézmények pedig mintaként szolgálnak a régió többi oktatási intézményének. Ezekhez a jó gyakorlatokhoz nemcsak az intézmények, hanem magánszemélyek is hozzájuthatnak a kosar.educatio.hu internetes címen, ahol megtalálhatók az orosházi gyakorlatok is. (Folytatás: 2. o.)

KÖZÉLETI HETILAP

2011. AUGUSZTUS 19., PÉNTEK

Nyert a főtérpályázat, de csúszik az építés

Magasabb árakat adtak a pályázó cégek, így a város újra kiírja a közbeszerzést az építésre. Ha megvan a kivitelező, költözik a Kossuth-szobor is. A múlt héten bejelentett 6,6 milliárd forintos csatornázás után újabb nagy volumenű beruházásról tartott sajtótájékoztatót dr. Dancsó József polgármester. Ezúttal a sokakat érdeklő főtérpályázat állásáról számolt be, aminek folyamata 2009ben indult. Először megvették a sok éve üresen álló Hotel Alföld épületét, amit idén tavasszal lebontottak. A pályázat első köre sikeres volt, az utóbbi hónapokban a második körre beadott pályázat elbírálását várták. – Örömmel jelenthetem be, hogy nyert a pályázat a második körben is. A főtér kialakítása 940 millió forintba kerül, ehhez 745 millió 104 ezer forint vissza nem térítendő támogatást nyertünk, a város önköltsége közel 200 millió forintot tesz ki – mondta a polgármester. Elhangzott, hogy már korábban kiírták a két részre bontott közbeszerzési eljárást, ebből a magasépítési kiírás eredmé-

nyes lett, a nyertes pályázó 56 millió 820 ezer forintért vállalta a munkálatok elvégzését. Ezen belül teljesen megújul a Mikszáth utcai üzletsor, a Győry Vilmos téri vendéglátó-ipari egységek (az üvegbolttól az Amadeus Kávéházig) és a házasságkötő terem, valamint kialakítanak egy városmarketing irodát. A közbeszerzési eljárás térépítési része azonban nem lett eredményes, mivel a pályázó vállalkozók túlságosan magas összegért vállalták a munkálatokat. – Mindkét pályázó nagyobb végösszegű ajánlatot tett a térépítésre, holott tudták, mennyi pénze van erre a városnak, hiszen az erről szóló testületi döntések nyilvánosak voltak. A város vezetése a felelős gazdálkodás jegyében és a költségvetési egyensúly megtartása érdekében úgy döntött, hogy új eljárást indít, mivel így lesz lehetősége a végső költségeket a leginkább mérsékelni. Remélem, hogy az új kiírás során bátrabbak lesznek az orosházi építkezési vállalkozók is – fogalmazott Dancsó. A támogatási szerződések aláírására november 4-ig van lehetőség. Az

Az itthon maradás művésze Hazajött, lábában az utolsó, mintegy 600 km-rel, amellyel bezárta a Nagy Kék Kört, azaz körbejárta Magyarországot. Ránézésre sem klasszikus túrázó, korát tekintve sem várnánk el tőle, hogy heteken keresztül csavarog – nem a világban, „csak” az országban. Éppen ebben rejlik Pribék Endre hitvallása. Úgy véli: túrázni annyit jelent, mint megismerni hazánkat, szűkebb és tágabb szülőföldünket. – Nem azt mondom, hogy ne menjünk külföldre, de előbb ismerjük meg saját országunk szépségeit – mondja a lelkes vándor. – Ha megismertük azokat a nemzeteket is, akikkel közösen építettük fel ezt az országot, akkor vágjunk neki a nagyvilágnak, mert csak így tudjuk tisztelni más népek kincseit, és megbecsülni a sajátunkat. Pribék Endre az Alföldi Kéktúrát teljesí-

tette idén, a 844 km-es táv egy részét tavaly tette meg. Akkor fel kellett adnia, mert cserbenhagyta a bakancsa, de azóta megjavíttatta, és júliusban már abban gyalogolta le a táv nagy részét. Egy hónap és sok kitartás kellett hozzá, hogy a nagy hőségben, majd szakadó esőben megtegye a több mint 600 km-t. Pontosan tervezett, a napi megteendő útszakaszokat előre kijelölte, ennek megfelelően keresett szállásokat, de az is előfordult, hogy véletlenszerűen kért egy éjszakára ágyat, kosztot. – Az ember csak megy, egyik lábát a másik után rakja árkon-bokron keresztül, és közben gondolkodik, van ideje meglátni, hogy milyen szépségek veszik körül. Aztán megkeresem a bélyegző helyeket, hogy dokumentáljam: megtettem azt a távot. (Folytatás: 4. o.)

eredeti határidő szerint 2012 végére kell elkészülnie a főtérnek, ám a munkálatok csúszása miatt egy év halasztást kér az önkormányzat, így a tervek szerint 2013 tavaszán adják majd át az új főteret. A polgármester bejelentette, hogy az új főtér kialakítása érinti majd a Kossuth-szobrot is. Elmondta, a szakemberek egyetértenek abban, hogy a szobor nem való az új főtérre, így a tervek szerint azt majdnem az eredeti helyére viszik vissza. – 117 évvel ezelőtt a mostani katolikus templom helyén avatták fel a szobrot. Pontosan oda nem lehet áthelyezni, ám ehhez nagyon közel, a Kossuth utca és a Rákóczi utca kereszteződése melletti füves részre tervezzük felállítani. Ez nagyon patinás és méltó hely lesz, ráadásul így ismét Arad felé mutathat majd Kossuth Lajos karja. Az áthelyezéssel egy időben a szakemberek elvégzik majd a több mint 100 éves szobron a szükséges felújításokat is – zárta a tájékoztatót a városvezető. Melega Krisztián Fotó: Kecskeméti Krisztina


2

KÖZÉLETI HETILAP

Csatornázás minőségi anyagokból

Múlt héten jelentették be, hogy nyert Orosháza csatornázási pályázata. A 6,6 milliárd forintos beruházás technológiai részleteit a város korábbi alpolgármestere ismertette, aki maga is részt vett a pályázat kidolgozásában. Molnár Béla jelenleg a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság Főigazgatója. – A szennyvíztelepet is fejlesztik a nemrég megnyert pénzből. Itt milyen változások várhatók? – A szennyvíztelepen a homokfogás és zsírfogás technológiai szintjét emeljük, a jelenleg már eléggé elavult berendezések energiahatékonysági korszerűsítése, gyakorlatilag cseréje történik majd. Ezenkívül a szellőztetési technológiák javítása az elsődleges célunk, amivel a telep hatásfoka javul majd. Azonban mindez nem lesz elég ahhoz, hogy a csatornahálózat bővítésével többletként érkező szennyvizet kezeljük, ezért magát a telepet bővíteni is kell. A jelenlegi medencék

mellé készülnek majd újak. – A csatornahálózat bővülése mennyiben járul hozzá ahhoz, hogy még inkább környezetbarát lehessen Orosháza? – Ezzel a város csatornázottsága 87 százalékos lesz. Úgy vélem, ez a fejlesztés hatalmas minőségi javulást eredményez majd, a város és környezete számára is szinte teljes körű megoldást jelent. – Az újonnan épített csatornarendszer technológiája mennyivel lesz fejlettebb a már meglévőknél? – A most elérhető és megfizethető

60 nap után kikapcsolják Az új hatályos jogszabály értelmében 2011. július 1-jétől a lakossági fogyasztók számára 90 napról 60 napra csökken a lejárt tartozás miatti villamosenergia-szolgáltatás kikapcsolásának türelmi ideje – olvasható az EDF DÉMÁSZ közleményében. A tapasztalatok azt mutatták, hogy a korábbi 90 napos türelmi idő nem segített a fizetési gondokkal küzdőknek, ugyanis sok fogyasztó addig halogatta a számlák rendezését, amíg a helyzetet önerőből már nem volt képes rendezni és áramszolgáltatás nélkül maradt. Az EDF DÉMÁSZ szolgáltatási területén, Békés megyében több mint 37 ezer ügyfél nem tudja fizetni az áramszámlát a fizetési határidőn belül, a megyében a jelenlegi hátralék meghaladja a 750 millió forintot. Orosházán több mint 3500 ügyfél nem tudja a fizetési határidőn belül kifizetni áramszámláját, a jelenlegi hátralék közel 120 millió forint. A hatályos szabályok szerint a nem fizetők által okozott veszteségeket végső soron a tisztességesen fizető ügyfeleknek kell megtéríteniük, így a szigorúbb

eszközök alkalmazása minden ügyfél érdeke. Az ügyfelek választhatnak olyan szolgáltatási csomagot, amellyel egész évben kiszámíthatóan, tervezhetően várhatják a havi villanyszámlát, sőt az éves elszámolás után a társaság plusz egy havi fizetési haladékot biztosít. A nehéz helyzetbe került fogyasztóik számára további együttműködést ajánlanak, hogy megelőzhető legyen az áramszolgáltatásból történő kikapcsolás. Ha az ügyfél szociálisan rászorult, a szolgáltató felajánlja az előrefizetős mérés lehetőségét. Évente egyszer – meghatározott feltételek mellett – lehetőség van részletfizetési kedvezményre is. A türelmi idő változása miatt az EDF DÉMÁSZ szeptember 1-jétől megkezdi szolgáltatási területén a 60 napot meghaladó tartozással rendelkező ügyfelek értesítését, illetve eredménytelen felszólítás után az áramszolgáltatásból történő kizárását. A későbbi visszakapcsolás feltétele, hogy az ügyfél a teljes lejárt esedékességű tartozást és a visszakapcsolás díját (jelenleg 17.520 forint) is megfizesse. Somodi Gy.

Tisztújító taggyűlést tartott az Orosházi Fidelitas augusztus 12-én. A szerveA szennyvíztelepet bővítik, az elavult berendezéseket kicserélik, a technológiát korszerűsítik – ezzel javul a telep hatásfoka és nő a befogadóképessége

Pénzt hozó gyakorlatok – Bár ezek otthon nem használhatók, mégis jó a szülőnek arról tájékozódni, hogy a tehetséges vagy éppen valamiben lemaradó gyermekével melyik intézményben tudnak foglalkozni, illetve kik azok a pedagógusok, akik a szóban forgó gyakorlatokat kidolgozták. A bemutatóórák nyilvánosak, fent van a honlapon az időpontjuk – tájékoztatott Závodán Judit (képünkön).

technológiák közül a legjobbat választottuk. Ami a csatornahálózat anyagát illeti: próbáltunk olyan anyagokat választani, amelyek meghibásodása kisebb valószínűséggel következik be, tehát kevesebb lesz a csőtörés. Nagyon drága technológiát nem lehet beépíteni, ezt a lakosság tűrőképessége sem viselte volna el. Véleményem szerint a beruházás végén 25 évnyi technológiai javulást kap Orosháza a szennyvízkezelésben, ami már önmagában jelentősnek mondható. Melega Fotó: Kecskeméti Krisztina

2011. AUGUSZTUS 19., PÉNTEK

– Azokat a munkákat, feladatokat, amelyeket elvégzett az elmúlt időszakban a város intézményhálózata, tovább kell fejleszteni – ezt már dr. Dancsó József polgármester hangsúlyozta. Elmondta, hogy hamarosan kiírnak egy új pályázatot, ami arról szól, hogyan lehet ezeket a jó gyakorlatokat napi szinten elterjeszteni. A referenciaintézmények ezt a szolgáltatást ezen a pályázaton keresztül értékesíteni tudják majd. – Ezekben a pénzhiányos időkben nagyon fontos, hogy az intézmények saját bevételi forrásait ki tudjuk terjeszteni. Akik pályáznak, elmennek egy referenciaintézménybe, ahol elsajátítják ezeket a gyakorlatokat. Ezért természetesen fizetnek, így juthatnak némi pluszforráshoz az orosházi óvodák és iskolák. Öröm, hogy tíz ilyen intézményünk van a régió kilencven oktatási intézménye közül, a megyében pedig a legtöbbel büszkélkedhetünk. Ez relatíve nekünk nagy bevételi forrást jelenthet, éppen ezért fontos, hogy ezeket a képzéseket Orosházára tudjuk hozni – mondta a polgármester. Kép, szöveg: MeK

zet alapszabályának értelmében az országos kongresszust követően 30 napon belül kell megtartani a helyi csoportok tisztújításait, ennek a kötelezettségnek tett eleget az orosházi tagság. A helyi szervezetet továbbra is Csizmadia Ibolya vezeti, a kibővített elnökség tagjai Palócz Adrienn, Szűts Lilla, Breznyik Zsolt és Nagy Ádám lettek. A Fidelitas Békés Megyei Választmányában az elnökség tagjai képviselik az orosházi csoportot.

Agrárkonferencia Orosházán. Vasárnap ismét benépesül Bogárzó, a nemzetközi lóverseny mellett idén is lesz aratóünnep és gazdatalálkozó, középpontban az összefogással. A Nemzeti Vidékstratégia Kárpát-medenceivé bővül, erről egyeztetnek a hétvégén városunkban – tudtuk meg az Orosházi Gazdakör elnökétől. Horváth József lapunknak elmondta, hogy a határon átnyúló stratégiai együttműködésről már tárgyaltak a közelmúltban Budapesten. Egy 10 pontos tervezet is összeállt. A fő célterületek többek közt a vidéki gazdaság fejlesztése, a munkahelyteremtés, a környezetvédelem, a helyi élelmiszerfeldolgozás, valamint az állattartás újraélesztése. A hétvégi, orosházi agrárkonferencián ez a 10 pontos tervezet kerül napirendre, a hazai gazdaszervezetek képviselői mellett vendégeket várnak Erdélyből, Vajdaságból, Horvátországból, Szlovéniából. A gazdatalálkozón részt vesz Jakab István, a MAGOSZ elnöke, az Országgyűlés alelnöke és a vidékfejlesztési minisztérium képviselője is. A korábban már elfogadott közös nyilatkozat kiemeli, a vidékfejlesztés területén is a partnerségre, a közösségi szellemiségre van szükség. vk

Ünnepi parkolási rend

Az augusztus 20-án megrendezendő VIII. Európai Kenyérünnepre, Gyopárosfürdőre kilátogatókat az alábbiakra kérjük: az orosházi lakosok közül, aki teheti, kerékpárral keresse fel az esemény helyszínét. A kerékpárok elhelyezésére a fürdő főbejáratánál lévő, a fizetőparkoló területén elhelyezkedő tárolóhelyen, valamint a Kisvasút utcán kijelölt parkolóban van lehetőség. A gépjárművel érkezőket kérjük, hogy a Fasor utca és Kisvasút utca mindkét oldalát hagyják szabadon, a biztonságos közlekedési feltételek folyamatos fenntarthatósága érdekében. A gépjárművek elhelyezésére a kijelölt parkolókat szíveskedjenek

igénybe venni. Parkolásra biztosított területek – Fizetőparkoló: a fürdő bejáratánál, a Fürdő területén (Kisvasút utca felől). – Ingyenes parkolási lehetőségek: a volt vasútállomással szemben kiépített parkoló, füves parkoló a Kisvasút utcán, füves parkoló a Gyopárosi út 3. szám alatt (a MEZGÉ Tudáspark mellett, a mellékelt vázrajz szerint). A helyszínen a rendőrség és a közterület-felügyelet folyamatos tájékoztatással és ellenőrzéssel áll az érkezők rendelkezésére. Köszönjük megértésüket és együttműködésüket. Kellemes szórakozást kívánunk! Polgármesteri Hivatal


2011. AUGUSZTUS 19., PÉNTEK

3

KÖZÉLETI HETILAP

Lakótelepi nap az „üvegvárosrészben”

Játszótéravató, háromszor

Több százan voltak idén is az „üvegvárosrész” lakótelepi napján. Új programokkal bővült a rendezvény és egy röplabdapályát is átadtak. Évek óta megrendezi Burka László önkormányzati képviselő a Czina iskola melletti sportpályán a lakótelepi napot. Idén augusztus 12-én volt a rendezvény, amire a Szőlő városrészből és a belvárosból egyaránt kilátogattak. – Az „üvegvárosrész” lakóit egy kicsit jobban összehozza ez a rendezvény, és erősíti az itt élők összetartozását. Alkalmat ad arra is, hogy rég nem látott ismerősök, barátok, egykori és jelenlegi üveggyári dolgozók találkozhassanak, kikapcsolódhassanak – összegezte a nap lényegét Burka László. Évekkel ezelőtt egy lakótelepi nap keretében adták át a városban egyedülálló kalandvárat, mely azóta is népszerű a gyermekek körében. Ez alkalommal is ünnepélyessé vált a rendezvény, hiszen a pihenőpark egy röplabdapályával gazdagodott, melyen bajnokságot tartottak. A lakótelepi nap programját mindig úgy állítják össze, hogy minden korosztály megtalálja a számára megfe-

Átadták az új játszótereket szombaton. A László Elek-lakótelepi, a Kazinczy tömbbelsőben lévő és a Sziget utcai játszótéren is átvágták a szalagot, a gyerekek örömére. A régi, több évtizedes, elhasználódott játszóelemek helyét új és felújított játékok vették át a négy játszótéren. A csere már időszerű volt, ezért is dolgozta ki az önkormányzat korábban a játszótér-felújítási programot, és forrást is rendelt mellé. – A négy játszótér bekerülési költsége 50 millió volt – 35 millió forint önkormányzati saját forrás, valamint 15 millió forint a közmunkaprogram keretében – tudtuk meg a városfejlesztési osztály munkatársától, Karsai Sándortól. – Új és felújított játszóeszközöket helyeztünk ki, korszerű és biztonságos az ütéscsillapító talaj. Kerítéssel vettük körbe mind a négy, térfigyelő rendszerrel felügyelt játszóteret, tovább növelve ezzel a biztonságot. Mindennap 8 és 20 óra között vannak nyitva a játszóterek, amiket a Városüzemeltetési Zrt. működtet – öszszegezte Karsai Sándor, hozzátéve, hogy ősszel füvesítenek, cserjéket és fákat ültetnek a tereken. Az ünnepi szalagátvágások sora a 13 millió forintból elkészült László Elek-lakótelepi játszótéren indult szombat délelőtt. Horváth József, a körzet képviselőjének köszöntése után a gyerekek birtokba vehették a régóta várt játszóteret. A következő helyszín a Kazinczy utcai tömbbelső volt, ahol a körzet képviselője, Csizmadia Ibolya mondott köszönetet a hivatali dolgozóknak és a kivitelezőknek egyaránt. A 15 millió forintból kialakított játszótéren három új és négy felújított játszóelem várta a lelkes kicsiket. A sort végül a Rákóczitelepen található

Sziget utcai játszótér átadója zárta, ahol Kovács Árpád körzeti képviselő köszöntötte az egybegyűlteket. (Az Avar utcai játszóteret már korábban átadták.) Dr. Dancsó József polgármester elmondta, bízik benne, hogy a most átadott, illetve az előző ciklusban kiépített máltai játszótér is sok örömet nyújt a gyerekeknek. Fontosak a biztonságos, korszerű játszóterek, ezért is terveznek további lépéseket. – Amennyiben lehetőségünk lesz rá, úgy jövőre további három helyen valósítjuk meg a játszótér-felújítási programot – tudtuk meg a városvezetőtől. Melich Fotó: Kecskeméti Krisztina

Parlagfű

Békéscsabán nagyon magas szintet is mértek, amely már minden parlagfűre érzékeny embernél erős tüneteket vált ki – írták. Paller Judit megbízott országos tiszti főorvos korábban azt mondta: a magyar lakosság 25-30 százaléka allergiás, 1,5-2 millió ember pedig kifejezetten a parlagfűre érzékeny. – Orosháza alapvetően nem tartozik a fertőzött területek közé, bár akadnak parlagfüves területek – mondta Hajdú Zoltán környezetvédelmi ügyintéző. Kiemelte, a jogszabály szerint június 30ig kell a parlagfű virágzását megakadályozni, ezt követően kötelező rendszeresen kaszálni. – A védekezés leghatékonyabb módja, ha tövestül kihúzzuk a parlagfüvet, de a rendszeres kaszálás is segít a védekezésben. Orosházán az elmúlt hetekben sok ingatlantulajdonost felszólítottak a gyomok kaszálására. Ennek hatására nagyban csökkent a parlagfűvel szennyezett terület nagysága – mondta Hajdú Zoltán. MeK

lelőt. A színpadon egymást követik a fellépők, az aerobikon át a meseelőadásig minden megtalálható. Mindemellett számos egyéb program egészíti ki a rendezvényt. A gyerekek körében nagyon népszerű az ugrálóvár és a trambulin, idén újdonság volt a Salsa-est. A programok és játszóelemek is ingyenesek voltak. Az, hogy minden rendben legyen és nagyszerű programok várják a lakótelepi nap résztvevőit, hosszú, hónapokkal ezelőtt megkezdett

Öten tettek esküt

szervezőmunka eredménye. – A szervezésben nagy segítségemre voltak a „Miénk a tér” Parkszépítő Egyesület tagjai, nekik is köszönhető, hogy ilyen nagy volumenű lett az idei rendezvény. A szponzorok és támogatók nélkül pedig meg sem valósulhatna a lakótelepi nap, köszönet érte – hangsúlyozta Burka László. A program este vacsorával, tűzijátékkal és éjfélig tartó utcabállal folytatódott. esgyé Fotó: Kecskeméti Krisztina

Első szolgálat Vasárnap, augusztus 21-én az új orosházi evangélikus lelkész végzi első szolgálatát a 10 órakor kezdődő istentiszteleten. Ördög Endre lelkész és felesége Hoffman Ágnes hegedűművész már városunkba költözött, jövő heti lapszámunkban bemutatkoznak olvasóinknak is.

MUNKA-HELY

Az egyszerűsített honosítási eljárásnak köszönhetően csütörtökön öten tettek magyar állampolgári esküt Orosházán. Bordás Ilona és fia, Bordás György, Varga László és felesége, Varga Éva, valamint Tari János Sándor augusztus 18án a polgármester előtt tett esküvel és a honosítási okirat aláírásával hivatalosan is magyar állampolgárok lettek. Ők már mindannyian az egyszerűsített honosítási eljárás keretében kérték a magyar állampolgárságot, erre a határon túli magyaroknak január elseje óta van lehetőségük. A honosított személy akkor lesz magyar állampolgár, ha leteszi az állampolgársági esküt, ez történt csütörtökön a polgármesteri hivatal házasságkötő termében. Varga László feleségével régóta vágyott arra, hogy

magyar állampolgárokká váljanak. Adáról érkeztek. – Meghatározó ez a nap az életünkben, azt jelenti, hogy összetartozunk – összegzett Varga László. Szintén könnyes szemmel beszélt az ünnepi pillanatról Bordás Ilona, aki Arad megyében, Kisjenőben született, jelenleg Nagyszalotán él. – Gyerekkoromban sokat voltam Magyarországon, a szívem mindig is ide húzott, ezért örülök, hogy magyarrá válhattam – hangsúlyozta Ilona, aki éppen névnapjával egy napon élhette át a felejthetetlen pillanatot. Az eskütétel után a városvezető köszöntötte az új magyar állampolgárokat, majd átnyújtotta számukra a magyar búzából sütött kenyeret – az új élet jelképét – és a honosítási okiratot. Sgy Fotó: Kecskeméti Krisztina

A Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Orosházi Kirendeltségének aktuális állásajánlatai: jogvédelmi tanácsadó, virágkötő, esztergályos, CNC esztergályos, gyakorlott felszolgáló, betanított gépkezelő, eladó, fardaru kezelő, logisztikai ügyintéző, export ügyintéző, szakács, segédmunkás. Érdeklődni: Orosháza, Szabadság tér 3. Telefon: (+36) 68/411-519 (+36) 68/413-094

A parlagfű magas pollenkoncentrációja miatt az ország délkeleti részén már vörös riasztás van érvényben – írta az MTI Hírcentrum a tisztiorvos facebook oldalára hivatkozva. A Parlagfű Pollen Riasztási Rendszer (PPRR) térképe különböző színekkel jelzi a parlagfű pollenjének területi eloszlását, ennek alapján adták ki a riasztást. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) honlapján található legfrissebb jelentés szerint a múlt héten tovább erősödött a parlagfű pollenszórása. Az idén az előző évhez képest kicsit korábban indult a szezon, de olyan magas értékeket, mint tavaly ilyenkor, még nem mértek. Múlt héten a levegő pollentartalma még nem haladta meg a közepes szintet, azonban a parlagfű pollenkoncentrációja országszerte több napon is magas volt. Debrecenben és

Csillaghullás volt Gellértegyházán pénteken. A Történelmi Gellértegyházáért Alapítvány az idén először szervezte meg az égi események közös megtekintését. A népi hanyományőrző est – az íjászok, lovasok, karikás ostorosok, népzene, néptánc – után következett a Nagyszénási Csillagda tagjainak bemutatója. A közönség több csillaghullást is észlelt, a jó láthatóságot enyhén csökkentette a fényesen ragyogó telihold. Az érdeklődők részt vettek a Magyar-rock Kareokee-ban is.


4

Az itthon maradás művésze (Folytatás az 1. oldalról)

A település első boltjában vagy kocsmájában kell keresni, legtöbbször már készítik is, ha meglátják a hátizsákost. – Milyen tapasztalatokat tud megfogalmazni az út kapcsán? – Azt mindenképpen, hogy az ember csak ne ugráljon. Bármit akar, bármit tesz, a természet az úr, az parancsol nekünk: vigyázz ember, legyél észnél! A kellő pillanatban használd az elődök tapasztalatát, például a viharban a sík terepen tudnod kell, hogyan maradj életben. Alázattal kell lennünk a természet iránt, mert sajnos, sok kárt okoztunk már, ami nem marad következmények nélkül.

2011. AUGUSZTUS 19., PÉNTEK

KÖZÉLETI HETILAP

– Nagy emberszerető hírében áll, milyen élményei vannak ezen a téren? – Amikor a jelzés az útra vitt fel, az autósok bizony nem figyeltek, az esőben beterítettek. Egy nap háromszor fürödtem meg, akkor mondtam is valamit, de aztán megbántam. Bevallom, az autósok között menni félek, az erdőben sosem, a kutyáktól, állatoktól sem, hiába megyek egyedül. A különböző településeken nagyon jó beszélgetésekre volt lehetőségem az emberekkel, mondha-

tom, hogy vidámsággal találkoztam, de mindig előjött, hogy nincs munka. Igyekeznek a legszegényebb településeken is kipendülni, rendben élni, és reménykednek. – Kevesen tudják, hogy az utóbbi években vált szenvedélyévé a gyaloglás. – Még Szentetornyán tanítottam, ami-

OÉ, ANNO

Kóbor kutyák menedéke Kormos és Loncsos voltak az első lakók az orosházi kutyamenhelyen, akkor még a szeméttelepnél. Az Orosházi Élet 1996. augusztus 3-i első száma címoldalon számolt be arról, hogy 10 férőhelyet alakítottak ki kóbor kutyák számára a szeméttelepnél. Az önkormányzat közhasznú munkások bevonásával félmillió forintot fordított a beruházásra. A szeméttelepről azóta már elköltözött a menhely. Tíz éve alakult az Orosházi Állat- és Természetvédő Közhasznú Egyesület, a legfőbb céljuk az volt, hogy ne oltsanak le kóbor kutyusokat Orosházán. Lelkes, időt és energiát nem sajnáló állatvédők összefogásával mindez meg is valósult, több mint tíz éve nincs elaltatás városunkban. Sőt, a Dózsa György út végén kialakítottak egy új állatotthont, ahol jelenleg több mint 150 eb vár szerető gazdira. Az állatvédő egyesület elnökét, Nagy Évát kérdeztük akkorról és mostról. – Érdekes visszaemlékezni az elmúlt évekre, sok mindenen mentünk keresztül. 2000-ben alakult egyesületünk, és rövidesen már a menhelyet is működtettük. Igaz, akkor még csak néhány kutyus volt állatotthonunk lakója. Sokat dolgoztunk az elmúlt évek során azért, hogy megmentsük a négylábúakat. Elolvasva az 1996-os cikket, érdekesség, hogy azok, ahogy az akkori szerző nevezi, luxuscellák ma már a Dózsa György út végén található menhelyünkön vannak, és szintén közmunkások segítségével épültek. Az önkormányzat sok támogatást nyújt. 2010-ben kötöttünk először együttműködési megállapodást, és átvettük az úgynevezett gyepmesteri feladatokat. Menhely van, de hol vannak az ebek? – ez az 1996-os cikk címe. Ma már erre mi könnyű választ adnánk. Több mint 150 eb vár szerető gazdira most is. És ha már az éveket soroljuk: van olyan kutyusunk, Boriska, akit kölyökkorában tettek ki a menhely előtt 2002-ben, és most is az otthon lakója. Ha valaki szeretné őt megismerni, vagy több tucat társát, látogasson ki a Szikhát kutyamenhelyre. Várunk mi és a kutyusok is mindenkit, sok-sok szeretettel. Még egy gondolat: 15 év telt el a cikk megjelenése óta. Remélem, 15 év múlva, visszalapozva ezt az újságot már elmondhatjuk, megvalósult az álmunk. Bezártuk a kutyamenhelyet, és felépült egy szabadidőpark, sok felelősségteljes gazdival, sok gyerkőccel és sok-sok boldog, otthonra lelt kutyussal. V. K.

Pribék Endre nyugdíjas pedagógus, festő, 2005–2006-ban járta végig az Országos Kéktúrát (1128 km), 2007ben a spanyolországi El Camino zarándokút 860 km-es szakaszát. 2008-ban a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúrát (565 km). 2010–2011-ben az Alföldi Kéktúrát (844 km).

Hegedűszó a templomban

kor a gyerekekkel kirándulva a Mátrában megpihentünk, és a mellettem álló fán megláttam a kék jelzést. Akkor határoztam el, hogy én ezt végigjárom. Az úthoz a pénzt úgy gyűjtöm össze, hogy amikor megjövök egy túráról,

megiszom az ünnepi söröm és a dobozába minden hónapban beleteszek egy tízezrest, amit aztán nem tudok kivenni, csak egy év múlva, a következő út előtt. Most még nem tudom, mi lesz a következő, de ha kitalálom, újra gyűjteni kezdek rá. B. Imre Julianna

Főzőcske Az Egységes Szociális Központ Családsegítő Szolgálata öt hónappal ezelőtt indította útjára a Főzőklubot. – Az ötletet maguk az ügyfeleink adták, ők szerették volna, ha havonta egy alkalommal összejönnek és közösen főzőcskéznek. Az ételkészítés mellett a találkozások jó alkalmat adnak egy közös beszélgetésre, tapasztalatcserére is. Az alapanyagok egy részét intézményünk adja, másik részét az asszonyok hozzák – tájékoztatott Halustyik Éva, a Családsegítő Szolgálat vezetője. A közös főzéseken átlagosan 10-15-en vesznek részt, vannak köztük fiatalabbak és idősebbek, kezdő és profi háziasszonyok. A társaság legutóbb augusztus 16-án gyűlt össze a Hajnal utcai Családsegítő Szolgálatnál. Az udvaron bográcsban készült a lecsó, míg odabent a kígyórétes. Szegfű Bálintné rendszeresen jár a főzőcskékre, nagyon szereti. – Igen jó társaság szokott összegyűlni. Mindent megbeszélünk, ami a főzéssel és a háztartással kapcsolatos. A fiatalabbakat pedig segítjük, ellátjuk őket jó tanácsokkal, praktikákkal – mesélte Szegfű Bálintné. Az elkészítendő ételek kiválasztásánál mindig szem előtt tartják a gazdaságosságot és az egyszerűséget. Ha valamilyen ünnep közeledik, az alkalomhoz illő ételt főznek, majd feltálalják és közösen elfogyasztják. Korábban készítettek már például ragulevest, frankfurti levest, kalácsot, fánkot és különféle egytálételeket. Somodi Gy.

Nem vitás, hogy Mága Zoltán koncertje az evangélikus templomban az év egyik legnagyobb kulturális eseménye volt Orosházán. Múlt csütörtök este telt ház várta a művészt és „angyalkáit”. Némi késéssel érkezett (közlekedési okok miatt), de azt a félórás várakozást igazán megérte az élmény, amelyet a mintegy kétórás jótékonysági koncert nyújtott. Mészáros Mihály, a Békés megyei Jókai Színház színművésze vezette fel az estet, majd Ördög Endre köszöntötte a szépszámú közönséget. A nemrég szolgálatba állt evangélikus lelkész hangsúlyozta: a legjobb koncertterem a templom, különleges atmoszférája teszi a keresztény kultúrkörben a teljesség helyeinek egyikévé. Itt találkozik a múlt, a jelen és a jövő, s ebben segít a zene, amely sokkal több, mint hang: felemel, nemesít. Mága Zoltán a Rajkó zenekar tagja, majd vezető prímása volt, később megalapította együttesét, a Gipsy Bandet. Bár rengeteget koncertezik külföldön – nemegyszer játszik királyoknak, sztároknak – őrzi és közvetíti a magyar zenei tradíciókat. Fontos számára az adakozás, jótékonysági koncertekkel segít a rászoruló embereken. 2009 augusztusában indította útjára a 100 templomi koncert miszsziót, melynek 95. állomása volt az orosházi. Az utolsó helyszíne augusztus 21-én a budapesti Szent Istvánbazilika előtti tér lesz. A koncertek bevétele eddig mintegy 100 millió forint.

Csizmadia Ibolya alpolgármester is köszöntötte a jelenlévőket, kiemelve a jótékonyság, a szeretet, a szolgálat fontosságát. Mága Zoltán Vivaldi Négy évszakának részletével kezdte koncertjét. Nép-

szerű dallamok sokaságát adta elő bájos kísérőivel, Tóth Eszterrel és Margocs Máriával. Néhány a felidézett zeneművek közül: Albinoni: Adaggio, Mozart: G-moll hegedűverseny, Bach: Ave Maria, Brahms: I. és V. Magyar tánc, Johann Strauss: Pizzicato polka, Éljen a magyar, Erkel: Bánk bán – Hazám, hazám, a Schindler listája c. film betétdala. Bár a nagyzenekart pótolni hivatott technikával akadtak kisebb gondok, valamennyi produkció közvetítette azt az érzelemgazdagságot, amely a nagy előadóművészek sajátja. Ezt leginkább akkor lehetett érezni, amikor népdalokat és cigánydalokat játszott Mága Zoltán, aki a zeneszámok közti rövid szünetekben elárulta: Prima Primissima díjra jelölték, méghozzá népművészet kategóriában. (A közönségdíjra még lehet szavazni!) A jótékonysági koncertsorozatról megtudhattunk egy-két érdekes adalékot: a hódmezővásárhelyi katolikus templomban nemrég azért koncertezett, hogy meleg ételt kaphassanak a gyerekek, Debrecenben pedig a munkahelyteremtésért szólalt meg a hegedű. Mága Zoltán több alkalommal játszott határon túli magyar templomokban, és hamarosan a pápa is élvezheti muzsikáját. Az est kellemes meglepetése volt Zsédenyi Adrienn, aki csak néhány dalt adott elő, mégis vastapssal ünnepelték az orosháziak. Zséda mindig megújulni képes művész, aki hol popdívaként, hol templomi énekesként bűvöli el a közönségét. Most ez utóbbi képét mutatta, s a zenei mellett igazi színpadi élményt is nyújtott Domján Edit: Köszönet mindenért című gyönyörű dalával. A koncert bevételével az evangélikus általános iskolát és az Orosházi Keresztény Klub Alapítványt támogatták. Gubucz Katalin Fotó: Kecskeméti Krisztina

HOGY IS HÍVJÁK? Takács Típusa: foglalkozásra utaló magyar családnév. Változatai: Takács 53130, Takáts 697, Takách 56, Takacs 32, Takats, Takach; Takác, Takac 25; Tukacs; Tkács 19, Tkacs. Más változatokkal együtt: 54102. Eredete: Szláv eredetű takács foglalkozásnevünk ’textília szövésével foglalkozó kisiparos, szövőmunkás jelentésű volt. Mint minden foglalkozásnév, különösen a céhes iparosmesterek esetében gyakori ragadványnévvé, abból vagy attól függetlenül családnévvé vált minden nyelvben, így a magyarban is. A Tkacs alakokat vagy magyarországi szlovákok viselik, vagy a név régi, átvételkori alakját őrzik. Elterjedtsége: az egész nyelvterületen megtalálható, de a Dunán túl kissé gyakoribb. Névváltoztatás: sokan, több Tkacsik, Taussig, Katz, néhány Andráscsik, Fuchs, Grün, Grünbaum, Krausz, Temzer, Wéber stb. nevű magyarosított erre a XIX. században.


2011. AUGUSZTUS 19., PÉNTEK

5

KÖZÉLETI HETILAP

Ingyenes buszokkal a kenyérünnepre

Megnyílt a Rétesbolt

Hétfő délután sajtótájékoztatót tartottak Gyopárosfürdőn a közelgő VIII. Európai Kenyérünnep kapcsán. Dr. Dancsó József polgármester reményét fejezte ki, hogy nagyon sok orosházi és környékbeli dönt a gyopárosi programok mellett és telt házzal ünnepelhetik majd az államalapítást és az új kenyeret. A gyopárosi fürdő igazgatójától, Benkő Ferenctől megtudhattuk, milyen programok várják a fürdőbe kilátogató vendégeket. – A műsor összeállításánál figyelembe vettük, hogy minden korosztály megtalálja a kedvére valót. Az idősebbeket Marió és Koós János szórakoztatja majd, míg a fiatalabbak kedvéért hívtuk SP-t és a Happy Ganget. Az esti fő produkció pedig egy élő, másfél órás Demjén Ferenc koncert lesz – sorolta. Az igazgató azt is elmondta, hogy idén a szokásos

Több mint száz ember gyűlt össze szombaton délelőtt a Dózsa György utcai Rétesbolt előtt a napokban kialakított új terasz árnyékában. Az Orosházi Fúvószenekar Fabók László megbízott karnagy vezetésével már fél órával a megnyitó előtt indulókkal szórakoztatta az érdeklődőket. Mindeközben a Rétesboltban egymást érték a vásárlók, sokan nem várták meg a hivatalos megnyitót, hanem vették a finomabbnál finomabb sütiket, pogácsákat, vagy éppen fagylaltot nyaltak. Megnyitó beszédében dr. Dancsó József polgármester úgy fogalmazott, szükség van olyan helyekre, ahol az emberek jól érzik magukat, kiülhetnek és találkozhatnak. – Mindig öröm, amikor a meghívásnak

lekkel, süteményekkel, amelyek egykor oly híressé tették Orosháza nagymamáit, édesanyáit, asszonyait – fogalmazott. A Káposzta család Károlyi Fülöp Bélát kérte meg, hogy találjon ki egy receptet, amit ők valóra váltanak. Az ismert szerző Ízes Orosháza című kiadványában szerepel az orosházi túróslepény, mely Károlyi Béla meséjében a sütemények császárnője jelzőt kapta. Ezt vették alapul a tortához. – A Rétesboltnak van egy hagyománya, amely megőrizte a régi, kisvárosi ízeket. Ezt vettük alapul, ez volt a központi gondolat a recept megalkotásakor. A sok beszélgetésből és próbálkozásból aztán kikerekedett az orosházi túróslepénytorta, mely az

eleget téve köszöntőt mondhatok egy vállalkozás indulásánál vagy bővülésénél. A Rétesbolt sikere azon múlik majd, hogyan végzik tevékenységüket a vállalkozók, hiszen a siker kulcsa az ő kezükben van. De ismerve a Káposzta családot, bátran kijelenthetem, ők mindent megtesznek majd azért, hogy az orosháziak örömüket leljék a finom ízekben és a kedves kiszolgálásban – mondta a városvezető. A vendégek ezt követően Károlyi Fülöp Béla gondolatait hallgatták meg. – Megmaradni Orosházán. Ez járt a család fejében, amikor elhatározták, hogy a nehéz körülmények ellenére itthon maradnak és fejlesztenek. Hisz egyetlen dolog van, ha valahova előre akarunk lépni: megmaradni Orosházán orosházinak. Ez a Rétesbolt 28 éve árasztja, ontja, öleli Orosházát a maga ízeivel, illataival, azokkal az éte-

Orosháza tortája 2011 nevet kapta – mondta Károlyi Fülöp Béla. A tortát a polgármester vágta fel, majd az összes megjelentet megkínálták egy-egy szelettel. A tányérok pár perccel később mindenhol üresen álltak, és sokan a tíz ujjukat is megnyalták utána. Ez pedig azt jelzi, hogy kiváló csemege készült a Káposzta család műhelyében. Mi is megkóstoltuk és valóban nagyon finom. Mindenkinek ajánljuk! A Rétesboltban tej-, tojás- és szójaszármazékok felhasználása nélkül készített termékek is kaphatók. (x)

tűzijáték alatt lézer show-t is láthatnak majd az érdeklődők. Kiemelte, hogy a fürdő augusztus 20-án óránként ingyenes buszokat indít a város és Gyopárosfürdő között, ezzel is se-

A programok egész nap rendezvényjeggyel látogathatók Árak: felnőtt 2800 Ft, diák és nyugdíjas 2050 Ft, családi (3 fő) 6000 Ft, családi+gyerek/fő 1700 Ft. Orosházi kártyával 50% kedvezmény! Egész napos parkolójegy 650 Ft/nap. Beléptetés: jegyvásárlás és belépés 4 pénztárnál lehetséges: főbejárat, gyógyászat, faház pénztár, camping pénztár. Ingyenes buszjáratok indulnak a buszállomásról Gyopárosfürdőre a belvároson át 9, 10, 11, 14 órakor. Este a tűzijáték után vissza a városba 23 órakor indulnak az autóbuszok. Nagyszínpad 10.00 – Ünnepélyes megnyitó 13.00 – 14.30 – Mario 14.45 – 15.00 – Best Dance Company 15.00 – 15.30 – SP 15.45 – 16.45 – Koós János 16.45 – 17.15 – Pékek versenyének eredményhirdetése 17.15 – 17.45 – Kenyérünnep Szépe és „Mini” Kenyérünnep Szépe választás 18.15 – 18.45 – Happy Gang koncert 20.00 – 22.00 – Demjén Ferenc koncert 22.00 – Tűzijáték

Tószínpad 10.45 – Aerobic Hajnival 11.05 – Játékos sorverseny 11.30 – Nótári Andrea gyermekműsora 13.00 – 13.30 – Kenyérünnep Szépe választás 1. forduló 13.30 – 14.00 – „Mini” Kenyérünnep Szépe választás 14.00 – 14.30 – X-Factor (Bakos Bettina és Csordás Ákos) 14.30 – 15.30 – Orosházi Kyokushin Karate Szabadidő Kör Aerobic Szakosztálya és Karate Szakosztálya; Redance 15.30 – 16.00 – Játék 16.00 – 16.15 – Kenyérünnep Szépe választás 2. forduló 16.15 – 16.30 – „Mini” Kenyérünnep Szépe választás 2. forduló 16.30 – 17.10 – Béres Enikő énekes tanítványai

Népdal, bábműsor, St. Martin A Szent István-naphoz kötődően már pár éve hagyomány Orosházán, hogy nemcsak augusztus 20-án, a fürdőben van rendezvény, hanem előző nap bent a városban is kulturális programokkal várják az orosháziakat és a környékbelieket. A Petőfi Művelődési Központ szervezésében 17 órakor kezdődik a programkavalkád az Árpád-kertben. A Bokréta és a Búzavirág népdalkör fellépésével indul a műsor, őket Dévai Nagy Kamilla Liszt-, Bartók- és Kazinczy-díjas előadóművész követi. A Fur-

A városi ünnepség is ezen a napon lesz, 18.30 órakor a Szent István szobornál, ahol dr. Dancsó József polgármester mond ünnepi köszöntőt.

fangos csodadoktorok bábelőadást az orosházi Harangos néptáncegyüttes pörgős táncműsora követi. A Dolce Vita Művészeti Egyesület zenés műsora után a Csillag Születik televíziós produkció döntőse, az Everdance táncegyüttes szórakoztat a nagyszínpadon. A táncosok műsora után aztán 21 órától jön az este fő fellépője, St. Martin. A zene után a város erős és bevállalós emberei veszik át a főszerepet. Az Oros-haza Baráti kör által rendezett II. Kötélhúzók éjszakáján eldől, hogy ki tudja legyőzni a tavalyi győztes rendőrcsapatot. A kötélhúzás után, várhatóan 23 óra körül az orosházi tűzzsonglőrök zárják látványos bemutatójukkal a Szent István-nap előestéjét.

gítve a kijutást. Az esti koncert és a tűzijáték után pedig szintén ingyenes buszjárat viszi majd a városba az érdeklődőket. Az eddigi évekhez hasonlóan a kulturális programok mellett most is lesz szakmai nap, melyet augusztus 19-én tartanak. A Magyar Pékszövetség régióvezetője, Varga László is jelen volt a tájékoztatón, aki elmondta, hogy az idei Szent Istvánnapi kenyér a magyar ízlésnek megfelelő burgonyás kenyér lesz. – A konferencián két témakört járunk körbe. Az első a Pékszövetség prémium termékeit érinti, amelyek mind hagyományos technológiával készülnek és teljesen adalékanyag-mentesek. A második pedig a Triticaléval kapcsolatos, ami akár fel is válthatja a rozst, vagy legalábbis nagymértékben átveheti a szerepét – mondta. A rendezvény egyik főszervezője, az orosházi Asztalos László azt emelte ki, hogy a helyi pékek főként a hagyományos, kovászos kenyeret részesítik előnyben a kiállításon, ezzel is erősítve az orosházi kenyér hagyományát. Ismét felépítik a Pékek utcáját, ahol az eddigi jelentkezések alapján 14 magyar és 3 külföldi kiállító termékeit nézhetik és kóstolhatják meg az érdeklődők. A nap végére pedig az is kiderül majd, ki lesz 2011-ben a Kenyérünnep Szépe. Melega–Rózsa Archív fotók: Rajki Judit

Hangolnak. A Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola augusztus 22. és 26. között a „Hangoló tábort” szervez. Közös zenéléssel (gyermek fúvószenekar, vonószenekar, egyéni hangszeres foglalkozások) játékos zenei vetélkedőkkel, kézművesprogramokkal, táncbemutatóval, karaoké versennyel és egyéb érdekes szabadidős tevékenységekkel szeretnének a növendékekkel együtt ráhangolódni a szeptemberi iskolakezdésre. Ebben az időszakban délutánonként 3 órától este 7-ig a Művészetek Házában, a Vörösmarty és az Ady utcai épületekben várják a programok a diákokat. A táborba még tanév végén lehetett jelentkezni, de szívesen fogadják azokat a tanulókat is, akik a szünetben határozták el, hogy a művészetek valamelyikével töltenék ezt a hetet (megnyitó: aug. 22. 15 óra, Művészetek Háza). – Augusztus 24-én 17 órakor a fúvós és ütős hangszerekről, 25-én 17 órakor a vonós és billentyűs hangszerekről tartunk hangszerismertetőt és bemutatót nemcsak a tábor résztvevőinek, hanem azoknak a gyerekeknek is, akik a későbbiekben szeretnének zenét tanulni – árult el részleteket a programról Kardosné Bánhidi Éva tanárnő.

Az orosházi önkormányzat ingyenesen hívható zöldszáma: (80 (8 0 ) 931 -0 -00011

Rétesbolt és Kávézó Orosháza, Dózsa György utca 15. Tel.: 06-30-289-9198, vagy 06-68-412-749

Jótékonysági cigánybál Soros ülését tartotta augusztus 12-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat. Simondán Gusztáv elnök beszámolójában elmondta, lejárt a közcélú foglalkoztatottak szerződése, de bízik abban, hogy szeptembertől, amikor a program újraindul, ismét munkához juthatnak majd a romák. Elhangzott az is, hogy a feladatalapú támogatásra benyújtott pályázaton mintegy 726 ezer forintot nyert a CKÖ. Az ülésen döntés született arról, hogy augusztus 19-én jótékonysági cigánybált rendeznek a Pacsirta utca 8. szám alatt. A rendezvény bevétele a CKÖ által útjára indított karácsonyi adománygyűjtést szolgálja majd. A cigánybál megrendezésére 200 ezer forintot különítettek el, az este folyamán a Kalocsai Fiúk lépnek fel. Előzetes tervek szerint mintegy 40-50 fős roma küldöttség utazna el a cigányok köré-

ben népszerű csatkai zarándokhelyre szeptember 3–4-én. Az utazás költségének összegét az határozza meg, hogy busszal, vagy autóval mennek. A tanévkezdés előtt a CKÖ tanszerekkel segítené a leginkább rászorulókat, erre 30 ezer forintot különítettek el. sgy A CKÖ kéri mindazokat, akik felajánlásaikkal segíteni szeretnék a karácsonyi jótékonysági adományosztás megvalósulását, pénzbeli segítségüket az OTP 11733041-1534631504260000 számlaszámára fizethetik be, a természetbeni (ruhanemű, játékok, könyvek stb.) adományaikat pedig a Pacsirta utcai Pártok háza gondnokságára juttathatják el. Bővebb felvilágosítást a 06-30/8138779-es telefonszámon kaphatnak.


6

KÖZÉLETI HETILAP

AJÁNLÓ Az Orosházi Festők csoportja – F. Varga Mária, Györffy Orsolya, Horváth János, Kohut Béla, Mezei-Fehér Judit, Ökvös András, Szilágyi Cecília, Ujfalussy István és Varga László – kiállításának megnyitója lesz a Városi Képtárban augusztus 19-én 17 órákor. A tárlatot Zalai Mihály alpolgármester nyitja meg, látható szeptember 14-ig. A megnyitón közreműködik Muntyán Nóra fuvolán és Lestyán Mihályné zongorán. Medvegy Ivett építész makettjeiből nyílik kiállítás a Városi Képtár „Vitrin Galériájában” augusztus 19-én 17 órakor. A kiállítás augusztus 19-ig tekinthető meg. A Gyopárosi Mini Galériában (Tourinform iroda) Jusztin Balázs Élelmiszer-csomagolási kiállítása látható augusztus 19. és szeptember 15. között.

Hajómodellező Közép-Európa Kupa lesz augusztus 22– 28-ig a Gyopárosi tavakon FSR-V kategóriában. 22–26. szabad tréning, 27. megnyitó (9 óra), előfutamok (9–18 óra), 28. döntők (9–14 óra). Infó: 30/9550-248. A Nicolas Muller Camera Club Töredékek című fotókiállítása nyílik augusztus 24-én, szerdán 17:30-kor a Petőfi Művelődési Központ színházi előterében (bejárat az Árpád kert felől). Rendhagyó módon, rövid bemutatkozás után az alkotók képeik előtt várják az érdeklődőket egy kötetlen baráti beszélgetésre. Kiállítók: Líbor Roland, Monostoriné Hrabovszky Éva, Nagy Blanka, Palcsek István, Rajki Judit, Szendi Rózsa, Török Zsolt. A kiállítás megtekinthető szeptember 14-ig.

KÖZLEMÉNY Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. értesíti a lakosságot, hogy megkezdi Orosháza közterületein a vadgesztenye, platán és egyéb fák permetezését. A munkavégzés időtartama: augusztus 20-tól augusztus 30-ig. Felhasználásra kerülő szerek: Vektafid (3-5 l/ha) Topas 100EC (0.3-0.5l/ha) Ferticare (2kg/ha) Dimilin 25 WP (0.5%) Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 18 nap. Munka egészségügyi várakozási ideje: 0 nap. A szer méhekre NEM veszélyes. Vizekre KIFEJEZETTEN veszélyes!

Család és függőség címmel előadást tart László Ágnes pszichológus, családterapeuta augusztus 24-én, szerdán 14 órai kezdettel a Máltai Játszótéren. A programot Orosháza Város Önkormányzata és a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szervezi, támogatja a Nemzeti Erőforrás Minisztérium. Minden érdeklődőt szeretettel várnak!

Lelki segély A békéscsabai S. O. S. Telefonos Lelkisegély Szolgálat 24 órában várja a segélyhívásokat: a (66) 441-300-as telefonszámon (a 66-os és a 68-as körzetbõl hívók számára ingyenes), a www.sos505.hu honlapcímrõl elérhetõ internetes telefonon, és az innen elérhetõ e-mail címen.

APRÓHIRDETÉSEK 40 m2, 6 cm-es térkő eladó. 06 (30) 326-8835 12 kalapácsos daráló (220-as), 55-ös Robi rotációs kapa, kis Polski alkatrészek, vashordó tetővel, betonkeverő eladó. 06 (30) 291-2055 Utánfutó és építőipari kisgépkölcsönző: Betonvágást, téglaszeletelést, földdöngölést, oszlopfúrást vállalunk. 06 (30) 236-5281; orosrent.atw.hu Kertes, családi ház eladó a Lehel utcán. 06 (30) 422–8984

2011. AUGUSZTUS 19., PÉNTEK


2011. AUGUSZTUS 19., PÉNTEK

7

KÖZÉLETI HETILAP

Dukic újra Orosházán Hétfőtől már a kézilabdacsapattal készül a szeptemberi rajtra a régi-új jobbátlövő. Újabb erősítés érkezett az OFKSE NB Ies férfi kézilabdacsapatához. Goran Dukic visszatért az orosházi klubhoz, a jobbátlövő hétfőn meg is kezdte a munkát a csapattal – tudtuk meg kedd reggel az egyesület elnökétől. Rajki István elmondta, húzóember volt az előző szezonban a kézilabdás, és ez volt az a poszt, ahol még szükségük volt erősítésre. December végéig szól a szerződése. NB I-es csapatunk jövő hét kedden játssza következő hazai

felkészülési meccsét, a Balmazújvárost fogadjuk 17 órától, majd jövő héten pénteken és szombaton a Kolozsvár

Orosházi FKSE—Erste-Békési FKC 19—17 (12—7) Felkészülési férfi kézilabdamérkőzés, Orosháza, 100 néző. Vezette: Kovács P., Nika. ellen lép pályára az OFKSE az Eötvösben. A pénteki meccs szintén ötkor, a szombati délelőtt 10 órakor kezdődik. gvk

Bronzérmes az ONKC Egy döntetlennel és két vereséggel végzett a női kézilabdacsapat Marosvásárhelyen. Az Orosházi Női Kézilabda Club felkészülési tornán játszott az elmúlt napokban az erdélyi Marosvásárhelyen. Az Ajtony Ákos vezette csapat az alapozásból érkezett a székelység fővárosába, így számukra elsősorban nem is az eredmény volt a lényeg, hanem hogy felmérjék, hol tartanak a lányok

a felkészülésben. Eredmények: Déva – Orosházi NKC 35-27 (13-15), Marosvásárhely – Orosházi NKC 30-30 (18-16), Eszterházy KFSC-Globosys – Orosházi NKC 34-21 (18-9). Az ONKC a 3. helyen végzett, a torna legtechnikásabb játékosának Kovács Brigittát választották, aki új poszton, balszélsőként mutatkozott be. MeK Részletes tudósítások:www.oroscafe.hu

Nagy sikerrel rendezték meg a hétvégi rally show-t, a Toyota Corolla WRC tulajdonosa, Móricz József szerint ez egy őrült szerelem. Több ezren látogattak ki a II. Orosházi Rally Show-ra. Megtelt érdeklődőkkel szombaton a Táncsics utca, ahol ismét látványos, izgalmas programmal készültek a szervezők. 45 versenyautó és közel 30 utcai autó nevezett a szombati versenyre – tudtuk meg a főszervezőtől, Jelinek Zsolttól. Elmondta, az ország szinte minden részéről érkeztek résztvevők, annak ellenére, hogy ezen a hétvégén négy amatőr rally bajnokságot szerveztek az országban. Az autóknál a Trabanttól kezdve a WRC-ig volt minden, Jelinek Zsolt úgy fogalmazott, egy-két dolgot sikerült

még látványosabbra megcsinálni. – Nem egyszerű megszervezni egy ilyen versenyt. Tavaly 3 és fél kilót fogytam, bár igaz, hogy rám is fért. Nagyon sok a buktató, de a lehetőségekhez képest megpróbálok mindenkinek eleget tenni. Akik nincsenek megelégedve, tőlük ezúton is elnézést kérek, ha kellemetlenséget okoztam, de úgy érzem, javarészt elnyerte a nézők tetszését a rally show – fogalmazott Jelinek Zsolt. Rajthoz állt az orosházi programon Carlos Sainz egyik korábbi Toyota Corolla WRC-je is. Móricz József tulajdonos elmondta, hogy Carlos Sainz 1999–2000-ben ment ezzel a kocsival a világbajnokságon. Ezt követően vették meg az autót, átépítették rally

Rákóczi-siker a kupában. Elkezdődött a megyei selejtező a Magyar Kupa 2011– 2012. évi küzdelmeiben. A Rákóczi Vasas labdarúgócsapata Nagybánhegyesen lépett pályára és magabiztos játékkal 3-0 arányban diadalmaskodott. A rákóczitelepiek gólszerzői: Berta, Szabó Á., Vági. bt

Felemás főpróba. Augusztus 16-án lejátszotta utolsó előkészületi mérkőzését az Orosháza FC labdarúgócsapata. Major László tanítványai a Csongrád megyei I. osztályban szereplő Kiskundorozsmát fogadták a Mátrai-stadionban. Orosháza FC – Kiskundorozsma 3 – 1 (1 – 1). Az első félidőt átaludta a csapat, a másodikban felpörögve a helyzetek töredékét kihasználva hozta a papírformát. Fotó: Kecskeméti Krisztina

OFC: indul a bajnokság Augusztus 20-án útjára indul a 2011– 2012. évi Ness Hungary NB II-es labdarúgóbajnokság. Mint ismeretes, csapatunk, az Orosháza FC a létszámhiány miatt ismét a második vonalban szerepelhet. A nyáron nagy változások történtek a keretben. Az edzői széken Marik Lászlót Major László váltotta. A távozó játékosok névsora: Bordás Sándor, Baranyai Béla, Bartyik Norbert, Balogh Miklós, Kerekes István, Debreceni Péter, Mike Gábor. Az érkezők oldalon Varga Róbert (Makó), Végh Ariel (Tisza Volán), Bordás Dániel(Újpest), Tóth Dániel (Békéscsaba U19) szerepel, továbbá a belgrádi Nemanja Milenkovic edz a csapattal, a papírjai ügyintézés alatt állnak. Az 1. fordulóban az NB III bajnokát, az Egri FC csapatát fogadjuk. A nyáron alaposan bevásárolt egriek között nem kevesebb, mint tíz NB I-et megjárt labdarúgó található. Ennek el-

lenére csapatunk bizakodó hangulatban várja a mérkőzést. Major László kérdésünkre elmondta, a tervezett felkészülési munkát elvégezték, még „nincs kész” a csapat, de ellenfelünk sem állt még össze, a csapat győzelemmel szeretne kedveskedni a Mátrai-stadionba kilátogató szurkolóknak. A találkozó szombaton 17.30-kor veszi kezdetét. betkó

Továbbjutás a kupában. A 2. fordulóban kapcsolódott be a kupaküzdelmekbe az Orosháza FC. A szegedi Tisza Volán vendégeként Végh, Juhász, Futaki és Randelovic góljaival 4-3 arányban győzött csapatunk, és bejutott a kupa következő fordulójába, ahol már az NB I-es csapatok is beszállnak a küzdelmekbe.

Viszkok Emléktorna. Az orosházi tűzoltóság 12. alkalommal rendezte meg a Viszkok János Labdarúgó Emléktornát 6 csapat részvételével. Végeredmény: 1. Barátság Orosfarm SC, 2. Nagyszénási Polgármesteri Hivatal, 3. Tűzoltóság Békéscsaba, 4. Tűzoltóság Szarvas, 5. Tűzoltóság Orosháza, 6. Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Legjobb kapus: Plesovszki Pál (Nagyszészj nási Polg. Hiv.). Gólkirály: Cseh Krisztián 7 góllal (Nagyszénási Polg. Hiv.).

Nagy Sportágválasztó Szeptember 16–17-én rendezik meg a II. Orosházi Nagy Sportágválasztót. A rendezvény célja, hogy a nagyközönség, gyerekek és felnőttek egyaránt, a sport közvetlen közelébe kerülhessenek, a gyakorlatban próbáljanak ki sportágakat, és így dönthessék el, melyik mozgásformát választják maguknak. A rendezvényre várják a versenysportágak, szabadidős sportok és egyéb mozgásformák jelentkezését. A megjelenést olyan sportszervezetek részére tudják biztosítani, melyek vállalják, hogy a rendezvény mindkét

napján, a kezdési és zárási időpontot betartva vesznek részt a programon. Egy sportág folyamatos képviselete több egyesület részvételével is megoldható. A részvételi feltételekről, a rendezvény által nyújtott lehetőségekről részletes információ a II. Orosházi Nagy Sportágválasztó honlapján (http://www.sportagvalaszto.hu/ oroshaza/) található. Kérik a szervezeteket, sportágakat, hogy jelentkezésüket elektronikus úton a PatyiG@oroshaza.hu e-mail címre küldjék el legkésőbb augusztus 26-ig.

OKSC: edzésben a lányok Augusztus elején megkezdték felkészülésüket az Orosháza KSC játékosai. Az alapozás után két korosztály a veszprémi Cell-kupán szerepel. Elsőként az 1997-es lányok kezdték meg az edzéseket. Németh Dóra vezetésével augusztus 1-jétől Gyopárosfürdőn erőnléti felkészüléssel nyitották a szezont a gyerekek. A megerőltető délelőtti gyakorlatokat a strandfürdő területén úszással, strandkézilabdával vezették le a játékosok. Az öt napig tartó gyopárosi edzések után a következő héten minden napot a Mátrai-stadionban kezdtek a lányok, ahol futással, erőnléti gyakorlatokkal folytatták a felkészülési időszakot. Délutánonként a Táncsics-csarnokban már a labda is előkerült, augusztus 9-én pedig Szen-

tesen már edzőmérkőzést is játszott a csapat a szegedi KSZSE gárdájával, ahol tízgólos orosházi siker született. Az 1999–2000-es korosztály egy héttel később, augusztus 8-án fogott hozzá a felkészüléshez. Pappné Horváth Zsuzsanna lányai napi két edzéssel kezdték meg a munkát az Eötvös-csarnokban. A tréningeken párhuzamosan folytak az erőnléti és labdás gyakorlatok, minden második délután pedig Gyopárosfürdőn pihenték ki fáradalmaikat a gyerekek. Az Orosháza KSC felkészülési időszakát augusztus 18-tól a veszprémi Cellkupán való részvétel koronázza meg. A jubileumi, ez évben 15. alkalommal megrendezendő nemzetközi utánpótlástornán 11 ország 160 kézilabdacsapata vesz részt. zsp

crossra, majd két éve visszaépítették rallyra. – Sajnos elég buta kocsi, ’99–2000ben megállt a fejlesztése, nehezen kezelhető, de nagyon szeretem, 450 lóerős – összegzett Móricz József. Vasárnap Kardoskút volt a versenyhelyszín, egész nap zajlottak a futamok, 8 és fél km volt egy gyorsasági kör. Az orosháziak is kivették részüket, szinte mindenki rajthoz állt. Megtudtuk, egyre többen állnak a szervezők mellé, ami örömmel tölti el őket, és a remények szerint jövőre is lesz rally show Orosházán. -takaFotók: Kecskeméti – Melega Videó, képgaléria és eredmények: www.oroscafe.hu

SPORTHÍREK III. Termál Kupa (Nagybánhegyes) Nemzetközi kispályás labdarúgótorna 12 csapat részvételével. Eredmények: III. helyért: Barátság Orosfarm SC–Kaltenekker FC 9:7. Döntő: Pankota–Retro Oilers 0:0 (7 m 3:2). Végeredmény (1-4. hely): 1. Pankota (Román), 2. Retro Oilers SC (Orosháza), 3. Barátság Orosfarm SC (Orosháza), 4. Kaltenekker FC (Csanádapáca–Medgyesbodzás). Gólkirály: Sódar Krisztián 12 góllal (Kaltenekker FC). Legjobb kapus: Raffai János (Retro Oilers SC). Termál Kupa női kispályás labdarúgótorna 6 csapat részvételével (Nagybánhegyes). Végeredmény: 1. Wanted SC Békéscsaba, 2. Szentetornyai Amazonok Orosháza, 3. Kaszaper, 4. Szabadkígyós, 5. Nagybánhegyes, 6. Csorvás. Gólkirálynő: Varga Zsuzsa 9 góllal (Wanted Békéscsaba). Legjobb kapus: Molnár Tünde (Nagybánhegyes). Legjobb mezőnyjátékos: Püski Nóra (Wanted Békéscsaba). Legjobb hazai játékos: Oravecz Diána.

SPORTMŰSOR Kézilabda: Oros-Car Kupa, felkészülési női kézilabdatorna, augusztus 20., 9 óra, Eötvös-csarnok. Labdarúgás: NB II-es bajnoki mérkőzés: Orosháza FC–Eger SE, Mátrai-stadion, augusztus 20., 17:30. Megyei I. osztályú bajnoki mérkőzések: Rákóczi Vasas SE–Sarkadi Kinizsi, Rákóczitelep, aug. 19., 15:30 (ifi), 17:30 (felnőtt). Rákóczi Vasas SE–Kondorosi TE, Rákóczitelep, augusztus 24., 15:00 (ifi), 17:00 (felnőtt). Kispályás labdarúgás: a 2011/2012-es bajnokság mérkőzései a város kispályáin hétköznap 17 és 21 óra között.


8

2011. AUGUSZTUS 19., PÉNTEK

KÖZÉLETI HETILAP

HÍREK

Caramel Gyopin énekelt

Fogadónap. Dr. Dancsó József polgármester minden hónap elsõ hetének keddjén 13–16 óráig, Zalai Mihály alpolgármester minden hónap második hetének keddjén 13–16 óráig, Csizmadia Ibolya alpolgármester minden hónap harmadik hetének keddjén 13–16 óráig, Hegedûsné dr. Hegedûs Mária címzetes fõjegyzõ minden hónap negyedik hetének keddjén 13–16 óráig tart fogadóórát. Gyógyszertári ügyelet: augusztus 15– 21-ig Szent István Patika (Szabó Dezső utca 3., tel.: 68/412-752). Augusztus 22–28-ig Aranykehely Gyógyszertár (Szőlő körút 45., tel.: 68/411-175). Ételosztás őszinte szívvel. Augusztus 28-án, vasárnap 13 órától a piactéri Sarok Presszónál – a vendéglátóegység és a K-Szofia 2009 Kft. támogatásával – tartanak ételosztást. Az ételt Laczki János evangélikus lelkész áldja meg. A szervező: Illyés Gábor és csapata.

VÁRHATÓ IDŐJÁRÁS Pénteken napközben folytatódik a túlnyomóan napos, nyáriasan meleg idő, csak késő délután, este növekedhet meg északnyugaton a felhőzet egy közeledő gyenge hidegfront hatására, de csak néhol alakulhat ki zápor vagy zivatar. Igazi kánikulára számíthatunk 30 és 34°C közötti csúcshőmérsékletekkel. Szombaton egy újabb gyenge hidegfront érkezése valószínűsíthető, de ez a front jelentős lehűlést, nagy kiterjedésű csapadékot nem okoz majd, viszont nemzeti ünnepünkön szeles lesz az idő. A jövő hét elején ismét kánikula köszönt be.

ANYAKÖNYV Megérkeztek Szűcs Csaba és Gulyás Friderika leánya: Dorina Kinga; Tóth László és Nánási Anikó fia: László Richárd; Fekete Zoltán és Dömötör Adrienn leánya: Vejke Luca Házasságot kötöttek Kokovai Norbert István és Dimák Julianna Veronika; György Gergő és Pető Edit; Tóth Attila Zoltán és Benkő Anett; Bogdánffy Csaba és Szőke Anett; K. Tóth Péter és Ferencsik Dóra Eltávozott közülünk Szabó Imréné Szabó Ilona

KUTYASZORÍTÓ

Minit a tárház udvarába dobta be az egyik éjszaka valaki. Gyönyörű, egészséges szuka kiskutya, könnyen barátkozik, egy kis simogatásra azonnal csóválja csöpp kis farkát. Az Orosházi Állat- és Természetvédő Közhasznú Egyesület augusztus 30–án, kedden 18 órától tartja soron következő taggyűlését a Pacsirta utcai Pártok háwww.oroshaziallatvedok.hu zában.

A nagy hőség ellenére is szépszámú érdeklődő látogatott ki múlt hét szombat délután Gyopárosfürdőre a Megasztárból ismert énekes, Molnár Ferenc Caramel koncertjére. A kicsivel több mint félórás fellépése alatt Caramel kisebb történetekkel is szórakoztatta közönségét az egyes számok között, miközben többen is megjegyezték: nagyon jó hangja van. A koncertet követően mindenki fényképet és autogramot kért tőle. Ahogy azt tőle megtudhattuk, így van ez más fellépések után is. – Hogy telik egy napod? – Nagyon rohanósan. Pénteken, szombaton és vasárnap mindig fellépek reggeltől másnap reggelig. A hétköznapok pedig lemezkészítéssel, dalírással, rohangálással, megbeszélésekkel, szerződések aláírásával telnek. Szóval elég pörgősek a napjaim, nincs unalmas perc az életemben. De ez így van jól. – Lehet már tudni valamit az új lemezedről? – Mivel nagyon kevés az időm, lehet, hogy idén már nem tud megjelenni. Ami

a stílust illeti, elmondhatom, hogy nagyjából ugyanazon a vonalon haladok tovább, mint eddig. Inkább minőségében akarom fokozni, még jobb dalokat írni, még jobb szövegeket és hangszereléseket készíteni. De ugyanaz az érzelemvilág, mint az eddigiek. – Mi a kedvenc saját dalod? – Az Ébren álmodok, ami a legutóbbi lemezemen található, de nagyon szeretem az összes saját dalomat, hiszen mind az én gyermekem. Szeretem még a Lélekdonor, a Maradjon így, a Te vagy, aki kell című dalaimat. – És hogy látod, a közönség melyiket szereti a legjobban? – Leginkább azt, amit hall a rádióban, amihez készült videoklip, amivel többet találkozik. De most is elénekeltem az Ébren álmodok című dalt, amit még nem hallhattak, de nagyon fogékonyak voltak rá. Mindig énekelek egy-két olyat is, amit még nem ismerhetnek tőlem. Rózsa Nikolett Fotó: Rajki Judit Képgaléria: www.oroscafe.hu

Tanyanap. Burka László önkormányzati képviselő hagyományteremtő szándékkal, először rendezett Tanyanapot augusztus 13-án Pusztaszenttornyán. Ingyenes programok sokasága várta az érdeklődőket. Biliárdverseny, családi KRESZ-vetélkedő, kutya-, íjász-, aerobikbemutató,arcfestés, lovaglás – csak néhány a kínálatból. Délben Illyés Gábor és csapata jóvoltából finom ebéd várta a résztvevőket. Este retró diszkó zárta a programot. A rendezvény lebonyolításában közreműködött Misur Mihály, a pusztaszenttornyai vendéglátóegység tulajdonosa. -s-

Újítottak. A Czina Sándor tagintézményben nyáron is szorgoskodtak a diákok, a szülők és a pedagógusok. A földszinti folyosót varázsolták a legkisebbek számára még otthonosabbá. Egyik tanító néni ötlete alapján mesefigurák kerültek a folyosói oszlopokra. A közkedvelt mesealakokat egy ügyes kezű anyuka rajzolta meg, melyeket azután a tanulók, a szülők és a pedagógusok keltettek életre. A tervek közt szerepel, hogy a tanév során a tornatermi folyosót is közösen újítják majd fel a tanulók elképzelései alapján.

VILLOGÓ Segédmotoros ütközött autóssal. Szerdán 11 óra körül Orosházán, a Fasor utcában egy segédmotoros ütközött össze egy autóssal. A motoros fiatalember könynyű sérülést szenvedett – tájékoztatott a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletese. Traffipax. Augusztus 22-től 26-ig mérnek Orosházán.

90 évesek Schneider István János augusztus 20-án ünnepli 90. születésnapját. A jubileumi évforduló alkalmából kedden Pista bácsit fogadott lánya otthonában köszöntötte az önkormányzat nevében Zalai Mihály alpolgármester, aki virággal, ajándékkal és Orbán Viktor miniszterelnök kézjegyével ellátott emléklappal lepte meg a meghatódott ünnepeltet. Schneider István János Pusztaföldváron született 1921. augusztus 20-án, négy testvére közül csak ketten élték meg a felnőttkort. Édesanyja háztartásbeli volt, édesapja szíjgyártó kisiparos. Tótkomlóson tanult géplakatosnak, majd itt is vállalt munkát. Megtapasztalta a II. világháború borzalmait, átélte Budapest ostromát. A háború után Orosházán dol-

gozott az AKG-nál, innen ment nyugdíjba 1980-ban. Pista bácsi nagyon szeret szerelni, kertészkedni és a barátokkal beszélgetni. Fotó: Rajki Judit

90. születésnapját ünnepelte augusztus 17-én Tohai Jánosné született Varga Ilona. A jubileumi évforduló alkalmából Ilonka nénit szerdán otthonában, családja körében köszöntötte az önkormányzat nevében Csizmadia Ibolya alpolgármester, aki virággal, ajándékkal és Orbán Viktor miniszterelnök kézjegyével ellátott emléklappal ajándékozta meg az ünnepeltet. Tohai Jánosné 1921. augusztus 17-én született Keszthelyen. Édesapja kőfaragó volt, édesanyja a MÁV-nál dolgozott. Hárman voltak testvérek. Édesapja korán meghalt,

édesanyja egyedül nevelte őket, majd egy zárdába került és ott kereskedelmet tanult. Férjével, Tohai Jánossal még a háború ideje alatt ismerkedett meg Pesten, 1945-ben házasodtak össze, majd Orosháza-Szentetornyára költöztek. Egy lányuk született. Ilonka néni mindvégig kereskedőként dolgozott, 1987-ben ment nyugdíjba. Férjét 1997-ben vesztette el, azóta egyedül él. Van két unokája és négy dédunokája. Szeret olvasni, sütkérezni és a kertben tevékenykedni. Fotó: Kecskeméti Krisztina

MEGKÉRDEZTÜK Mi a véleménye a rally show-ról? Horváth Julianna – Látványos rendezvény, a felnőttek mellett a gyerekeknek is tetszik, érdekli őket, kellenek ezek a műsorok. – Tavaly is volt rally show, akkor itt voltak? – Tavaly nem, most jöttünk ki először, de nagyon tetszik, jó kezdeményezés. – Gyerekekkel érkeztek, ők mit szólnak a versenyhez? – Újdonság a gyerekeknek, korábban nem láttak még ilyet. Szerintem legyen jövőre is, biztosan sokan megnézik. Horváth Istvánné – Korábban sosem voltam ilyen rendezvényen, az újságban olvastam róla, és eljöttem, most vagyok itt először. – Mik az első tapasztalatok? – Őrült zajjal van, és nagy a tömeg. Én soha nem gondoltam, hogy ilyen sokan kíváncsiak rá, velem együtt. – A verseny hogy tetszik? – Érdekesség mindenképpen, ha lesz jövőre, eljövök akkor is. István és Levente – Nagyon jó az orosházi rendezvény, imádjuk a rallyt, imádjuk a Ladákat. A Ladák a legjobbak. – Tavaly itt voltatok a versenyen? – Nem tudtunk eljönni, egyéb okokból, de próbáljuk követni ezeket a versenyeket. Nagyon jó ez az orosházi rally, minden a legnagyobb rendben van. Kruzslicz Martin – Nagyon jók az autók, és jó, hogy ilyen sokan vannak. A barátomnak, Petinek az egyik ismerőse itt versenyzik, szurkolunk neki, meg Bertoldnak is a gokarttal. – Szereted a kocsikat? – Igen, nagyok jók, és jó ez a verseny. – Holnap mentek Kardoskútra? – Nem, de korábban voltunk már a tótkomlósi rallyn.

Ingyenes hetilap. Lapalapító: Orosháza Város Önkormányzata. Megjelenik: Orosházán és környékén 14.550 példányban. Felelõs kiadó és fõszerkesztõ: Irimiás László. Felelõs szerkesztõ: Gubucz Katalin. Szerkesztõség: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4–6., tel.: (68) 411-196, tel./fax: (68) 412-564, e-mail: titkarsag@oroshazimedia.hu. Lapzárta: szerda 12 óra. Kiadja az Orosházi Média Kft. Terjesztés: Bacsúr Imréné (20) 217-2339. Nyomda: BENTOS-PRINT Kft. 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 18. ISSN 1416-4841

2011/32. szám Orosházi Élet  

Orosházi Élet

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you