Page 1

VASÁRNAP GYERMEKNAP INTERLIGA-BAJNOKSÁG NE FELEDJÜK EL FELKÖSZÖNTENI SZEMÜNK FÉNYÉT! GYERMEKNAPI RENDEZVÉNY LESZ GYOPÁROSFÜRDŐN, ÉS VÁROSI PROGRAMOKRA IS VÁRJÁK A CSALÁDOKAT

NÉGY KORCSOPORTBAN 160 GYERMEK RÚGTA A BŐRT SZOMBATON AZ INTERLIGA-BAJNOKSÁG GYOPÁROSI FORDULÓJÁN. 4 PÁLYÁN 4 KLUB 16 CSAPATTAL MÉRKŐZÖTT MEG

5. oldal

7. oldal

OrosháziÉlet XVI. évfolyam 21. szám

KÖZÉLETI HETILAP

2011. MÁJUS 27., PÉNTEK

Biztonság Búcsú a régi iskolarendszertől

Gyopároson gyalogos–átkelőhelyet, míg Orosháza és Kardoskút között kerékpárutat tervez a város. A zebrákat a Barátság és a Fasor utca kereszteződésében pályázati forrásból alakítanák ki. – Az átkelők a fürdőbe, illetve a nyaralóövezetbe gyalogosan érkezők biztonsága szempontjából igen fontosak – mondta el lapunknak Csizmadia Ibolya alpolgármester. – A beruházás védőszigetekkel lassítaná a forgalmat. A nem szabványszerű vasúti peront is érinti a fejlesztés, áthelyezik a várót, fény- és félsorompókat helyeznek majd ki, valamint a buszvárót kiszélesítik – részletezte az alpolgármester. Az átkelőhely tervezésére a város megnyerte a pályázatot. A tervezés várhatóan 4,3 millió forintba kerül, ebből az önrész 40%, vagyis 1,7 millió forint. A végleges összeg az év végére dől el, 4,3 millió forintnál azonban nem lesz több, csak kevesebb. A kivitelezésre a későbbiekben pályáz a város.

Szintén pályázati pénzből készülne el az Orosháza és Kardoskút közötti kerékpárút. Ennek költsége várhatóan 290 millió forint lesz. A költségek 90%-át pályázati forrásból fedeznék, a fennmaradó 10%-ot (29 millió forintot) a két településnek közösen kell állnia. Az önerőből a közigazgatási határig tartó hossz alapján Kardoskútra 16 millió 400 ezer forint esne, míg Orosházáé 12 millió 600 ezer. A kerékpárút kiépítésével a kardoskúti természetvédelmi területet is könnyebben lehet majd megközelíteni. -c-

Átadta a város az Eötvös iskolát és az Előd óvodát a katolikus egyháznak, a József Attila iskolát pedig a református egyháznak. A testület többsége döntött így a május 20-i testületi ülésen. E három intézmény esetében a fenntartó tehát az egyház lesz, nem az önkormányzat, az épület tulajdonjoga azonban a városé marad, azt csak oktatási célra lehet használni. Az MSZP nem értett egyet az átadással. A szocialista képviselők szerint elégtelen volt az érintettek tájékoztatása, a szülők többsége nem akarta az átadást. Fetser János úgy fogalmazott, történelmi szégyen, hogy a 4 évvel ezelőtti átszervezések után a város most egyházi kézre ad két iskolát és egy óvodát. Úgy fogalmazott, ők nem az egyház ellen, hanem az önkormányzati oktatás mellett tették le a voksukat. A testületi ülés után az oktatásért felelős alpolgármestert, Zalai Mihályt kérdeztük a részletekről. – Mennyiben változik a pedagógusok és a diákok helyzete? – Az egyházak a lojalitáson kívül mást nem várnak el a pedagógusoktól, tehát nem kell templomba járni, keresztelkedni. Azt gondolom, hogy a lojalitást minden fenntartó elvárhatja, ez természetes és érthető. A jövendő református iskolában az eddigi 2 helyett valószínűleg 3 osztály indul, az Eötvösben a két osztály biztosan elindul. Ez alapján úgy vélem, a szülőket nem zavarta a fenntartóváltás. A keresztény tanterv szerinti oktatás felmenő rendszerben valósul meg. Az egyházak tanrendje szerinti hitoktatásban részesülnek a gyerekek – a katolikus iskolában heti két, a reformátusban heti egy órában. A már ott tanulók esetében a világi oktatásra van lehetőség. A katolikus intézményben heti két óra etikaoktatás lesz (etika egyébként most is van az Eötvösben), az alsósok illemtant, a felsősök erkölcstant tanulnak majd. (Folytatás: 2. o.)

Mérlegen Gyopárosfürdő 43 millió forintos hiánnyal zárta a tavalyi évet Gyopárosfürdő – derült ki a május 21-i testületi ülésen. A fürdő gazdálkodását évek óta zárt ajtók mögött tárgyalta a testület, idén azonban nyilvánosságra hozták a tavalyi év számait és az idei év terveit, mert a fürdő tulajdonosa már 100%-ban a város. 399 millió forint volt Gyopárosfürdő tavalyi évi árbevétele, a kiadás viszont ennél több, közel 442 millió. A fürdő így a tavalyi évet 43 millió forint veszteséggel zárta – 2009-ben ez a szám 80 millió volt, a veszteség tehát a felére csökkent. Csökkent a működési költség is, a korábbi 1,4 helyett 1,2 millióba kerül naponta a fürdő. A veszteséget a fürdő több okkal is magyarázza: egyrészt visszaesett a vendégszám a gazdasági válság miatt,

másrészt a szokatlanul hideg nyár sem tett jót. Kevesebb lett a gyógykezelés is, hiszen az állam kevesebb pénzt ad erre. A rossz infrastruktúra tovább nehezíti a helyzetet.

Többek közt a gázár miatt magas a költség, ezt a tervek szerint már az idén geotermikus energiával váltják ki, ami jelentős megtakarítást eredményez majd. Az MSZP-s képviselők a testületi ülésen élesen bírálták a fürdővezetést, Fetser János szerint Benkő Ferenc tönkretette a fürdőt, ezért azonnali hatállyal fel kellene menteni. Két lehetőséget vázolt fel Elekes Lajos –

szerinte vagy bezárják a fürdőt, vagy összefognak érte. A társadalmi alpolgármester kiemelte, 40 millióval lett kevesebb a fürdő vesztesége, annak ellenére, hogy az árbevétel is jelentősen, mintegy 55 millió forinttal volt kevesebb, mint az azt megelőző évben. Tehát összességében 90 millió forint eredményjavulást ért el a fürdő. A testület végül többségi szavazással elfogadta az Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt. 2010. évi mérlegbeszámolóját – 1 milliárd 368 millió 496 ezer forint mérlegfőösszeggel és mínusz 43 millió 290 ezer forint mérleg szerinti eredménnyel. Szintén elfogadták a 2011-es üzleti tervet, amiből kiderül, a fürdő idén nem emel árat, feszesen gazdálkodnak, és tervet készítettek a fürdő népszerűsítéséről is. MeK-MK


2

2011. MÁJUS 27., PÉNTEK

KÖZÉLETI HETILAP

Búcsú a régi iskolarendszertől (Folytatás az 1. oldalról) A semleges világnézeti oktatás biztosított – szögezte le az alpolgármester. – Ön szerint elegendő mértékű volt a tájékoztatás? – A szülők és a pedagógusok megkapták a szükséges tájékoztatást a jövendő fenntartótól is. Szülői tiltakozást mi nem tapasztaltunk. Korábban egyébként sem intézményátszervezéseknél, sem átadásoknál nem történt olyan, hogy a polgármester vagy az alpolgármester tájékoztatókat tartson, mi ezt megtettük. Az értekezleteken megjelent szülők nagy többsége megértette a helyzetet és elfogadta az érveinket. – A kevés állami normatíva az egyik, ami miatt meglépték az átadást. Nem lehet többet fordítani az oktatásra? – 2003–2004 óta ez volt az első olyan év, amikor nem csökkent az egy gyermekre jutó állami normatíva, sőt egy nagyon picit emelkedett. Ugyanakkor a gyereklétszám csökkent, így összességében mégiscsak kevesebb normatívához jutott az orosházi önkormányzat. Fenntartunk úgy intézményeket, hogy

Ebben az évben 100 gyermekkel tanult kevesebb a helyi általános iskolai oktatásban. Az elmúlt 4 évben 370-nel csökkent az általános iskolás korú gyerekek száma. 2700 férőhelyünk van, és 1700 tanulónk. van ahol 2/3-os, van ahol rosszabb kihasználtsággal működnek. Ez, ebben a formában a dologi kiadások mellett nem tartható fenn, azt hiszem, ez egyértelmű. Választhatott volna olyan megoldást is az önkormányzat, hogy bezárja az egyik intézményt, de mi sem

a bel-, sem a külvárosi iskolákra nem szerettünk volna lakatot tenni. Hosszú távon fenntartható lehetőséget kellett találni, az egyházi megkeresés komoly lehetőséget biztosít, így elindultak a tárgyalások. – Miért éri meg az egyházaknak az átvétel? – Más szempontok vezérlik őket, miszsziót látnak abban, hogy az oktatást biztosítsák. Egyúttal természetesen „befektetésként” tekintenek erre, hiszen az oktatás az ország és a települések jövőjét is biztosítja. Ha anyagiakról beszélünk, az egyházak olyan normatívával rendelkeznek, ami jelenleg Orosháza tekintetében egy kicsivel magasabb, mint amit az önkormányzat képes adni. Mi tavaly 166 ezer, ebben az évben 184 ezer forint normatív kiegészítést adtunk az állami normatíván felül. Az egyházi iskolák 230 ezer forintos állami kiegészítő normatívában részesülnek. Az egyházak a vatikáni szerződés alapján az országos átlagot kapják meg – ebben benne vannak a gazdagabb Veszprém megyei települések vagy a budai kerületek, ahol több százezer forint is lehet az egy gyerekre jutó normatíva. A Dél-Alföldön ezt mi nem tudjuk teljesíteni, éppen ezért itt az átadás anyagi tekintetben előrelépés.

A testület tehát átadta az iskolákat és az óvodát (az MSZP nemet mondott, a Jobbik tartózkodott), egyben összevonták a megmaradt iskolákat (a Vörösmartyt, a Czinát, a rákóczitelepit, a Táncsics gimnáziumot) és létrehoznak egy intéz-

ményt, aminek a neve Táncsics Mihály Közoktatási és Tehetségközpont lesz. Az okokról ismét Zalai Mihályt kérdeztük. – Az integrálás elképzelése az iskoláktól érkezett felénk, és mi jónak találtuk, két okból is. Az egyik, hogy a Táncsics gimnázium és a szegedi egyetem kapcsolata az általános iskolák tekintetében is nagy lehetőség, és tovább javulhat a minőség. A másik ok, hogy a középiskolákat most éri utol a csökkenő gyermeklétszám, ami a következő évekre komoly versenyt indít el az iskolák között a beiratkozó gyermekekért. Védjük azzal a gimnáziumot, ha a beiratkozást könnyebbé tesszük, hiszen egy intézményen belül működik majd az alap- és a középfokú oktatás. – A változás mennyiben érinti az iskolák egyedi jellemzőit és a neveket? – Nem érinti a profilokat, megmaradnak az egyedi jellegek, például a Vörösmarty iskolában az ének-zene tagozat. Sőt! Ez az egyházi intézmények esetében is elmondható, a sporttagozat megmarad az Eötvös iskolában, a József Attila pedig újjal gyarapodik, itt ugyanis elindítja a református fenntartó a két tannyelvű (magyar-angol) oktatást. A tehetségközponton belül a nevek is megmaradnak. Mindemellett elindítanak egy olyan mentorprogramot, amivel már az általános iskolák kiemelhetik a kiugróan tehetséges gyerekeket. A tehetségek patronálása eddig is fontos volt, szeptembertől még több lehetőség lesz erre.

Szintén többségi szavazással dőlt el a pénteki tanácskozáson, hogy a város

Az Ügyviteli Szakképző Iskolát a megye a Harruckern kötelékébe helyezi. Az épületet azzal a feltétellel adják a megyei önkormányzat tulajdonába, hogy ha megszűnne az oktatás, a tulajdonjog visszaszáll a városra. Archív fotó átadja az Ügyviteli Szakképző Iskolát (ÜSZI) és az iskola épületének tulajdonjogát a megyének. A megye a Harruckern iskola kötelékébe helyezi az ÜSZI-t, ahol jövőre is indul képzés. Az MSZP bírálta a döntést, mert szerintük tönkreteszik az eddig mintaszerűen működő iskolát, ami pedig megmenthető lett volna, ha a költségvetésből áldoznak rá. – Megmenthető lett volna? – Átcsoportosítással talán igen, de akkor nem gazdálkodunk hatékonyan, hiszen 10 millió forinttal kellett volna támogatni azt a képzést, ahol már 60an sem tanulnak. Ez – Orosháza tekintetében – a legdrágább képzés volt a városban. – Az épületet miért kellett átadni? – Azért, mert így a megye feladata a felújítás. Az épületet azzal a feltétellel adjuk tulajdonba, mint a Mezgéét: ha megszűnik az oktatás, akkor a tulajdonjog a megye által befektetett javakkal együtt visszaszáll Orosháza városára. Egyébként a Harruckernbe két évvel ezelőtt még 700 gyerek járt,

most szeptemberre ez a szám 1200 lesz, tehát szükséges a hely, oda nem lehet átcsoportosítani az ÜSZI-s diákokat. A megye a maga rendszerén belül hatékonyabban és nagyobb létszámmal tudja működtetni a képzést. Egy egyprofilú intézmény esetében, mint az ÜSZI, kiszolgáltatottabb az iskola és a pedagógus. Ha például az adott évben nincs akkora érdeklődés a kínált szakmacsoport iránt, akkor vége lehet az iskolának, de a Harruckernen belül mindig lesz több lehetőség, feladat a pedagógusok számára. A tanárok sorsa és minden egyéb kérdés júniusban elrendeződik, a feladatátadásról azonban a május 31-i határidő előtt döntenünk kellett. A megye valamennyi tanárt foglalkoztatni szeretné – zárta le az alpolgármester. Az iskolaátadások kapcsán az MSZP közleményt juttatott el szerkesztőségünkbe. A közleményt és a reagálásokat elolvashatja az OrosCafé.hu oldalon. melich Fotó: Kecskeméti Krisztina

MUNKA-HELY A Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Orosházi Kirendeltségének állásajánlatai: marós, köszörűs, hőkezelő, szakács, kertészmérnök, dísznövénykertész, baromfi-feldolgozó, forgácsoló, kapus (raktárellenőr), szerszámkészítő, hirdetésszervező, húsfeldolgozó, varrodai gépkezelő (megváltozott munkaképességű munkavállalóknak), hegesztő (vidéki munka), szerelő lakatos, cukrász, esztergályos, varrónő (betanított is), pincér, mezőgazdasági gépszerelő, mérlegképes könyvelő, gépészmérnök.

Az oros há zi ön kor mány zat in gye ne sen hív ha tó zöld szá ma: (8 00)) 93 1-0 1 -0 0 1


2011. MÁJUS 27., PÉNTEK

Pénzügyek, közbiztonság Május 20-án ülésezett Orosháza képviselő-testülete. A pénteki tanácskozás egy napirend előtti bejelentéssel kezdődött, Jámbor Nándor (Jobbik) lemondott önkormányzati képviselői tisztségéről, mivel országgyűlési képviselőnek kérték fel. Helyét Németh Norbert veszi át. 31 millió 622 ezer forint nyereséget termelt 2010-ben az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Bánfalviné Feldmann Ágota vezetése alatt. Bánfalviné megbízatása május 31-én lejárt, helyét ideiglenesen Csizmadia Gergely (a jelenlegi gazdasági igazgató) veszi át – döntött a testület többsége. Csizmadia vezérigazgatói megbízatása havi bruttó 500 ezer forintért szeptember 30-ig tart, ugyanis várhatóan addigra egyesítik a két önkormányzati céget, a városüzemeltetést és Gyopárosfürdőt. Az ülésen a Petőfi Kulturális kft., 2010es mérlegbeszámolója és 2011-es üzleti terve is napirenden volt. Múlt évben 2 millió feletti plusszal zárt a kft, idén plusznullásra tervezték az évet, ami azt jelenti, hogy minimálisan lesz több a várható bevétel, mint a kiadás. A kft.

változatlan támogatás mellett, szigorú gazdálkodással és saját bevételek növelésével dolgozik Elekes Lajos társadalmi alpolgármester szerint. Többségi szavazással elfogadták a napirendet, hasonlóan az Orosházi Média Kft. esetében. A társaság a tavalyi évet 13 ezer forint nyereséggel zárta. Az MSZP sokallta a támogatás mértékét (49 millió forint), és bírálta a helyi médiát, mert a párt szerint az nem hiteles, a Fidesz hírcsatornája. A fideszes képviselők felhívták a baloldali képviselők figyelmét arra, hogy minden szavukat közvetíti az ülés alatt a városi tévé és az OrosCafé, így nehezen értelmezhető az aggodalmuk. Zalai Mihály alpolgármester kiemelte, a támogatás növekedésével a kft. feladatai is gyarapodtak. Helyi védettségű építészeti értékből jelenleg 158 van Orosházán, közülük több műemlékvédelemre javasolt – derült ki annál a napirendnél, amiben a helyi építészeti és természetvédelmi értékek védelméről szóló rendeletet módosították. A legfontosabb változás, hogy a jövőben csak a testület dönthet a védelembe helyezésről, illetve annak megszüntetéséről.

650-en gyűjtöttek

Iskolák, civil szervezetek, munkahelyi csoportok csatlakoztak az országtakarító akcióhoz: 20 hektáron 480 zsák szemetet szedtek össze Orosházán. A „TeSzedd! Önkéntesen a tiszta Magyarországért” mozgalom azt tűzte ki maga elé, hogy önkéntesek bevonásával május 21-én minél több szemetet

3

KÖZÉLETI HETILAP

gyűjt össze az országban. Az akciót azért az idén rendezték, mert 2011 az Önkéntesség Európai Éve. A szervezők arra kívánták felhívni a figyelmet, hogy kellő odafigyeléssel, összefogással elősegíthetjük környezetünk megóvását. A felhívásra Orosháza is megmozdult. Legnagyobb létszámban a Harruckern iskola képviseltette magát, közel 500 diák kapcsolódott be a délelőtti szemétszedésbe. A Téglagyári út 47-es elkerülő úti szakasza melletti területet kapta meg a Békés Megyei Kormányhivatal orosházi munkaügyi központjának és földhivatalának 21 dolgozója. Az Eötvös iskola 80 diákja és tanára kitakarította az Eötvös teret és környékét. Az akció orosházi koordinátora, Hajdú Zoltán elmondta, több mint 650-en gyűjtöttek szemetet a városban. Az önkéntesek közel 20 hektárnyi területet tisztítottak meg és összesen 480 zsákot töltöttek meg hulladékkal. Kép, szöveg: Melega Krisztián

A 47-es főút korszerűsítése kapcsán érintett egy önkormányzati ingatlan is. 15 m2 területű ingatlanrész esetében az önkormányzat a magyar államnak adná át a területet, ám a szakértő által megállapított 3000 Ft kártalanítási összeget a testület kevesellte, ennyiért nem adják a területet. Módosították a művészeti iskola alapító okiratát, mert az iskolának Kardoskúton, Pusztaföldváron és Csanádapácán is lesz telephelye. Támogatta a testület a kórház belső kapacitás átcsoportosítását is – a heti 15 óra kapacitással működő osteoporosis szakrendelés óraszámából átcsoportosítanak 5 órát a most beinduló rehabilitációs ambulancia működtetésére. Az Orosháza Gyopárosfürdőért Idegenforgalmi Egyesület költségvetését módosították, 2,2 millió forinttal kevesebbet kapnak. Elfogadták az orosházi rendőrkapitányság tavalyi évről szóló beszámolóját is. A kapitányság eredményességi mutatója javult, kevesebb lett a tyúk- és fémlopás Szentetornyán, de több a drogokkal kapcsolatos bűncselekmények száma. Orosháza és környéke közbiztonságáról jövő heti lapunkban bővebben írunk. A testületi ülésről részleteket talál az OrosCafe.hu oldalon, az ülésen készült felvételeinket ismétlésben megnézheti a városi tévében. melega-melich

Egy legenda szerint a Lucky Strike márkanevű cigaretta minden ezredik dobozában található egy marihuánás szál. További érdekességek: www.zoldpont.blog.hu

Az Orosházi Fegyveres Testületek Nyugállományúak Klubja az elmúlt hét végén megemlékezett a Honvédelem Napjáról az Eötvös iskola éttermében. Kiss Imre , a klub elnöke kiemelte, hogy ez az ünnep történelmi évforduló, hisz a 48-as forradalom dicsőséges tavaszi hadjáratában Buda várát 1849. május 21-én foglalták vissza. Beszédében Soós Mihály százados méltatta e nap történelmi jelentőségét. dr. Dancsó József polgármester megköszönte a volt katonáknak és rendvédelmieknek, hogy ápolják ezt a szép hagyományt. Kitüntetést kapott Gyuga Sándorné nyugdíjas honvédségi dolgozó.

SZERINTEM

Kegyelet a hősöknek A magyar állam több mint ezeresztendős története nem szűkölködik véráldozatokban. A XX. század borzalmai – a két világháború, a kommunista diktatúrák, az 1956-os forradalom – csak tovább növelték a számukat. Keservesen tanultuk meg, hogy minden háború sok-sok ember halálát hozza, akiknek dolgozniuk kellett volna és nem meghalni. A háború szegénységet jelent, csapást, nyomorúságot, árvákat, özvegyeket és rokkantakat. Akár megnyerik, akár elvesztik: a háborúban csak veszíteni lehet – sok-sok életet. Ám közelebb kerültünk az igazsághoz, bár keressük még az egyenes és tiszta utat, mely a békességhez vezet. A háborúkban elesett katonák, a hősi halált halt apák és fiúk mutatják nekünk az utat. Május utolsó vasárnapján rájuk emlékezünk, értük mondunk imát a hősök napján. 1915-ben báró Abele Ferenc vezérkari őrnagy indítványára törvény született, hogy minden község kőemléket állítva örökítse meg a világháborúban elesettek neveit. 1924-ben a nemzeti ünnepek közé sorolták a magyar hősökről való emlékezést, május utolsó vasárnapját a hősök emlékünnepévé nyilvánítva. A II. világháború után politikai és szimbolikus tartalma miatt tilalommal sújtották ezt az ünnepet. A hősökre való emlékezés csak a rendszerváltozást követően nyerhette vissza eredeti jelentését. A Magyar Köztársaság Országgyűlése – adózva az elmúlt ezredév mindazon magyar hősei emléke előtt, akik a haza szabadságáért és függetlenségéért, illetve a nemzet fennmaradásáért vérüket ontották vagy életüket áldozták – a nemzet erkölcsi adósságát törlesztette 2001-ben, amikor a magyar hősök emlékének megörökítéséről és a Magyar Hősök Emlékünnepéről szóló törvényt elfogadta. Orosháza népét sem kerülték el a háborúk. Az első világháborúban áldozatul estek ifjúságuk virágját bontó fiatalok és családapák is. Méltatlan sorsra vetették és pusztították őket értelmetlenül, mind az 1162-t. Nevüket márványtábla őrzi az evangélikus templomban. Őket idézi, az ő emléküket őrzi a szobor az Árpád-kertben, mely Pásztor János alkotása. 1927 óta emlékezteti a település lakóit az elesettekre. A második világháborúban újabb nevekkel szaporodott a hősök sora. Még ma sem tudjuk a pontos adatot, azt, hogy hányan vesztették életüket a háborúban, hány apa és fiú fekszik jeltelen sírban. Még több száz hiányzik a listánkról. Az Alvégi temető falán olvashatók a nevek és mindig friss virág őrzi álmukat. A hősök napja ma a kegyeletadás mellett a béke jelentőségére hívja fel a figyelmet. Azt sugallja a mai kor emberének, becsülje meg, hogy közvetlen háborútól mentes korban és helyen élhet. Fehér Borbála


4

Zenéltek a suzukisok

zárókoncertet adtak. – 12 évvel ezelőtt egy siófoki zenei továbbképzésen találkoztam először a Suzuki-módszerrel, ami nagyon megtetszett – mondta a találkozó fő szervezője, Csernainé Erős Ella, aki egyben a Liszt Ferenc Művészeti Iskola hegedűtanára is. – A Suzukimódszer a világon nagyon elterjedt. Lényege, hogy minél kisebb korban, akár 2-3 évesen „anyanyelvi szinten” tanulják meg a gyerekek a zenét, úgy, ahogy a beszédet. A világhírű magyar módszert sem engedjük el, a kettőt ötvözzük. Ám mindez csak akkor eredményes, ha a tanár, a diák és a szülő is tesz érte – hangsúlyozta Csernainé. Az orosháziak sokszor találkozhattak korábban a Tücsök zenekarral, melynek tagjai mind a Suzuki-módszer alapján tanulták a zenét. Közülük jó néhányan már elismert zenészekké, sikeres emberekké váltak. A zárókoncerten minden diák színpadra lépett és nagy Kép, szöveg: MeK sikert aratott.

Orosházán, a Művészetek Házában rendezték május 22-én a III. Országos Suzuki-találkozót, melyre rendhagyó módon nemcsak a Suzuki-módszerrel tanuló hegedűsök, hanem a csellisták

is meghívást kaptak. A közel 100 tanár és diák Jászárokszállásról, Budapestről, Paksról, Tótkomlósról és természetesen Orosházáról érkezett. A kétnapos találkozó végén a résztvevők

Óvodai látkép. „Az európaiság a művészetek nyelvén” c. Comenius projekt keretében április végén a daugavpilsi Ruğelu óvodában utoljára találkozott a lett, a török és a magyar szakmai delegáció. Az „Ép testben ép lélek” projektnél egy aradi óvoda hangolta össze a teendőket, itt május elején jártak az orosházi pedagógusok.

Földrajzverseny. Május 20-án rendezte meg a Székács iskola a hagyományos városi-körzeti földrajzversenyét Orosháza és környékének általános iskolásai számára. Az idei versenyre 12 hetedik és 16 nyolcadik évfolyamos diák jelentkezett. A 8. évfolyam első 3 helyezettje: 1. Lustyik Jenő, Vörösmarty Tagint., felkészítő Horváth Antal. 2. Orosz Anna Boglárka, Vörösmarty Tagint.,felkészítő Horváth Antal. 3. Csanki Barnabás, Eötvös Tagint., felkészítő Kis János. A 7. évfolyamnál: 1. Hajdú Krisztián, Csanádapáca, felkészítő Jankóné Fekete Valéria. 2. Veres Bence, Székács iskola, felkészítő Mudráné Juhász Gabriella. 3. Székely Sándor, Táncsics gimn., felkészítő dr. Molnár Sándorné. További helyezettek: www.oroscafe.hu gvk

Elismerések a Rotarynál Az országban ötödikként alakult meg 80 éve a Rotary Club Orosháza, melyet 2004-ben újjáalapítottak az utódok. Május 20-án a művelődési központban a klub tagjai partnereikkel és több hazai, illetve külföldi klub képviselőivel együtt ünnepelték megalakulásuk évfordulóját. A Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola hegedűs növendékeinek műsora után Laczi Sándor, a klub jelenlegi elnöke (képünkön) foglalta össze az elmúlt év történéseit. – Idén nagyjából hárommillió forintot adományoztunk különböző szervezeteknek, és jótékonysági akciókat is támogattunk. A következő nagy rendezvényünk a gellértegyházi nyári tábor lesz, melynek pénzügyi hátterét a Rotary-bál bevétele alapozta meg. Ebből körülbelül 30 gyermeknek lesz lehetősége táborozni, utazni – mondta a leköszönő elnök, aki hozzátette: nehéz, de tartalmas éven van túl a klub. A következő elnök, Frankó Gábor hangsúlyozta: a tagsággal közösen tovább kívánja vinni a rotarys hagyományokat, programokat. A 24 fős

2011. MÁJUS 27., PÉNTEK

KÖZÉLETI HETILAP

egyesület újabb taggal bővült, Bálint István, a Gyopár Club Hotel ügyvezető igazgatója vált a klub tagjává. A vacsora előtt a következő magyar kormányzó, Balogh György méltatta a helyiek eredményeit, majd két orosházi tagnak adott át díjat, melyet a Rotary International alapítójáról, Paul Harrisről neveztek el. Ezt azok kapják, akik sokat tettek a rotarys eszmékért. A díjat kiemelkedő egyéni teljesítményért adják, de egy klub működésének is értékmérője. A szervezet legmagasabb rangú elismerésében Szabó Géza, az orosházi klub újjáalapító elnöke és Csongrádi Pál részesült, aki 2006–2007-ben töltötte be az elnöki tisztséget. MeK

Élő gyermekláncrekord orosháziakkal. Május 20-án városunk is képviseltette magát az Élő gyermekláncrekordon, Budapesten. Az orosházi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat testületéből 20 fiatal, valamint Magonyné Urbán Zsuzsanna ifjúsági referens és Sándor Enikő felnőtt segítő vettek részt a rendezvényen. A Parlamentet 13 ezer fiatal fogta körül, mellyel sikerült a kitűzött célokat teljesíteni. A programon Schmitt Pál, a Magyar Köztársaság elnöke, az esemény fővédnöke átvette az Ország Fáját, melyet idézetekkel tűzdelt, színes szalagokkal díszítettek a diákok. Az orosháziak is csatlakoztak, szalagjukat egy Beke Pál- idézettel adták át: „Nem a színpadon kell lenni! Nem szerepelni kell! Egymás dolgait kell intézni, csendben, nyugalomban magatoknak!” Az orosházi gyiökösöktől megtudtuk, a rekordot követően megtekintették a Szent Koronát a Parlament épületében. A rekordkísérletet a Világharmónia Futás rendezvénysorozat részeként rendezték meg, mindkét program a nemzetek közti barátság erősítését tűzte ki célul. -taka-

Szenzációs A múzeumi világnap alkalmából tartottak előadásokat május 21-én a múzeumban. A leglelkesebb támogatók elismerést kaptak, és egy szenzációsnak mondható bejelentés is elhangzott. Rózsa Zoltán múzeumigazgató (képünkön) tudományos és várostörténeti bejelentése arról szólt, hogy az Árpád-kori Orosházáról eddigi ismereteinkhez képest új adalékokat sikerült kideríteni. Archeozoológusok vizsgálták az évekkel ezelőtt előkerült állati csontokat, amelyek között nem találtak disznócsontokat, ami mohamedán eredetű népek jelenlétére utal. Az is valószínűnek lát-

szik, hogy az akkori, bónumi területek közelében tudott Orosházának is vélhetően létezett a mai központja, de nem nyugati mintájú, inkább a keleti hatásokat mutató kereskedelmi központ lehetett. Miután a vizsgált csontok között nem találtak sertéscsontot, feltételezhetően mohamedán vagy zsidó eredetű népek lakhatták a vidéket. A kutatások még sokáig tarthatnak – tudtuk meg Rózsa Zoltántól – hiszen írásos források hiányában sok területen szükséges a leletek elemzése. A múzeumban tavaly honosították meg azt a hagyományt, amely szerint az éves segítséget megköszönik a leglelkesebb támogatóknak. Idén Süle Katalin, a Szántó Kovács Múzeum Baráti Köre Egyesület „örökös titkára”, Bordásné Nyíregyházki Mária pedagógus és Verók Balázs fotós kapta az elismerést. A délelőtt során Kovács Edina a kisvasútról, Bárdos Zsuzsa a tetoválásokról, Szemenyei Béla a jobbágyok anyagi viszonyairól tartott előadást, Erostyák Zoltán a 18. századi források alapján mutatta be Orosháza táplálkozási viszonyait. bij


2011. MÁJUS 27., PÉNTEK

Festmények, ékszerek

Szénási Mihály festőművész először 17 éve állított ki Orosházán, azóta többször visszatért, most Gera Noémi ékszertervezővel közösen mutatkoznak be a Városi Képtárban. Aki a kultúra, a művészet izgalmas megnyilvánulására éhes, térjen be a június 30-ig látható tárlatra. A megnyitót pénteken tartották. Sass Ervin újságíró nem először nyitotta meg Szénási Mihály tárlatát, egy korábbi alkalomról szólva éppen az alkotót idézte, aki a festők dolgáról úgy vélekedik: mindenki a maga korában törekedjen arra, hogy szava legyen a világhoz, képei szemlélőihez. Sass Ervin szavai szerint a déli végekről induló festő múlhatatlan szerelmese az Alföld-

5

KÖZÉLETI HETILAP

nek, az Orosháza környéki tájnak, ugyanakkor nagy utazó, bejárta Amerikát, sokáig élt Kanadában, itthon beutazta a Dunántúlt, megörökítve a pannon táj szépségeit. Gera Noémi ékszertervező 2005-ben végzett a Magyar Iparművészeti Egyetem fémműves szakán. Munkáiban keresi az ékszerek intellektuális lehetőségeit és határait, extravagáns munkáival a szín, a forma, különböző anyagok együttes használata, kísérletezése a domináns. Tárgyaiban a geometriai alapformákat feloldják a lágyan, térben hajlított ívek, a nőies anyagválasztás és mondanivaló. Koncepciókban gondolkodik, ami egyben reflektálás környezetére, életére. ij

Jubileumi verseny volt a Vörösmarty iskolában – 15. alkalommal szervezték meg a Békés Megyei Számítástechnika Versenyt a múlt hétvégén. A versenyzők három kategóriában és két korcsoportban mérték össze tudásukat. A vörösmartys diákok jól szerepeltek: az első kategóriában a hatodikosok tagozatos versenyét Borbély Dávid nyerte, a 2. Csordás Dániel lett. A nyolcadikosok közt Lustyik Jenő 1.helyezést szerzett. A normál tanterv szerint haladók versenyében a hatodikosok között Kardos Gergely 2. lett, a nyolcadikosoknál pedig Bacsur Péter 2., Orosz Anna Boglárka 5. helyezést ért el. A 2. kategóriában a legjobb Tóth Krisztián munkája lett, 2. megosztva Tóth Tamás és Sztvorecz Milán.

Svédországban járt a Vörösmarty tagintézmény három diákja és hat tanára Comenius projekttalálkozó keretében. Két évre szól az osztrák, észt, svéd, Vörösmarty iskolák közötti együttműködés. A pályázat fő eleme egy közös mese, melyet az iskolák tanulói együtt hoznak létre és a 2012. májusi záró találkozón bábjátékként adnak elő. A vendég iskolák küldöttségei megismerkedtek Höör kisváros egyik iskolájával. A diákok tanítási órákon vehettek részt, és a Lego Mindstorms nevű oktatócsomag segítségével robotot készítettek. Hallhattak a svéd környezetvédelmi programról, ellátogattak Malmőbe, Lundba és Koppenhága nevezetességeit is megnézhették. sgy

AJÁNLÓ Az OKÉ ismét megszervezi Orosháza várossá nyilvánításának 65. évfordulója alkalmából hagyományos kerékpártúráját. A táv ezúttal 65 km. Gyülekező 28-án, szombaton az Eötvös téren, várható indulás 13:30-kor. Mozi: A király beszéde című színes, feliratos angol filmet vetítik 28-án 19 órától a Petőfi Művelődési Központban. Zenél a család 28-án 15 órától a Művészetek Házában – családtagok muzsikálnak együtt. Infó: 68/412-658. Alkotóműhely lesz a Városi Képtárban 28-án. Az üvegfestést próbálják ki, ezért kérnek mindenkit, vigyen áttetsző, színtelen üveget, vázát, poharat, melyet szívesen kifestene. Előzetes bejelentkezéseket várnak, infó: 68/472-350. Gyermeknap lesz Gyopárosfürdőn május 29-én. Kipróbálhatnak extrém sportokat, játszhatnak nyereményekért és a színpad előtt lazíthatnak a fellépők műsora alatt. A parkfürdőbe a belépés gyermeknapon 16 év alatt díjtalan! Infó: 68/512-260 vagy www.gyoparosfurdo.hu. Városi gyermeknapra várják az apróságokat 29-én, vasárnap 10 órától az Árpád-kertbe. Lesz kerékpáros ügyességi verseny, kutyabemutató, kézműves játékok, aszfaltrajzverseny, rendőrautó, tűzoltóautó, airsoft, vetélkedők, ugrálóvár, rodeóbika, körhinta. 17 órától az Így neveld a sárkányodat c. szinkronizált amerikai animációs filmet vetítik a színházteremben. A belépés ingyenes! Infó: 68/411-048, www.pmk.oroshaza.hu. Egy koncert kékben. Rákász Gergely koncertzongorista látványkoncertjére várnak mindenkit 29-én 19 órától az evangélikus templomban. Infó: 68/412-065.

Az Egységes Szociális Központ első alkalommal rendezett „Vidám majálist” csütörtökön a Platán Idősek Otthonában. A helyi és vidéki társintézmények ellátottjai, dolgozói készültek műsorral, négy kategóriában. Háromtagú zsűri értékelte a műsorszámokat. A legszínvonalasabbat vándorserleggel jutalmazták, elismerve az intézményben folyó kiemelkedő kulturális munkát. 12 intézmény 31 produkciója versengett a serlegért, melyet a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula nyert el.

Ízek és élmények a III. Libamájfesztiválon Roston sült libamáj mézes-diós kürtőskaláccsal, balzsamecetes kerti salátával; meggyfán füstölt libamáj lilahagyma lekvárral, magos cipóval, libamájjal töltött libanyak – többek között ilyen libamájból készült ételkülönlegességekkel találkozhatunk június 3. és 5. között a III. Orosházi Li-

mai divatnak megfelelő, modern ételeket készít a tradicionális hozzávalókból – mondta Papp Krisztián, a Kézműves Magyar Ízek Kft. cégvezetője és az Almárium társtulajdonosa. – A libamájból készült ételek kuriózumnak számítanak. A fesztivál alkalmából mérsékelt árakon tudjuk kínálni ezeket

Az Orosházi Libamájfesztivál célja Magyarország és Orosháza egyik védjegye, a hízott libamáj termelés védelme, népszerűsítése, hiszen a magyar libamáj nemcsak hungarikum, hanem nemzeti ügy! A fesztivál az Európai Unió soros elnökségének hivatalos kulturális kísérőprogramja.

bamájfesztiválon. A vendéglők és a szervezők célja a magyar libamáj népszerűsítése mellett az, hogy elérhető áron kóstolhassa meg mindenki ezeket a kuriózumnak számító magyar étkeket. Két budapesti és egy orosházi étterem is képviselteti magát a Libamájfesztiválon, amire kifejezetten magyar termékekből készült ételekkel készülnek. – A Kézműves Magyar Ízek kimondottan magyar élelmiszerek kereskedelmi forgalmazására szakosodott, ami a hazai termelőket támogatja. Erre a mintára jött létre az Almárium Bisztró, amely a

(például egy libamenü 990 Ft), ezáltal lehetővé téve azoknak is a hozzáférést, akik nem engedhetnék meg maguknak – ezt már a Gyopár Club Hotel igazgatója, Bálint István nyilatkozta. Az étteremtulajdonosok lelkesen fogadták a felkérést, állításuk szerint számukra ez nemcsak munka, hanem kellemes kikapcsolódás is. Az ínyencfalatok mellett szórakozási lehetőségként a vendégek részt vehetnek a libaolimpián, esténként pedig a Beatrice, Bon-Bon és Sugarloaf koncertjei szórakoztatják majd az idelátogatókat.

A rendezvény fővédnöke dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter, védnöke dr. Kardeván Endre élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelős államtitkár. Információ: www.libamajfesztival.hu

A Libamájfesztivál helyszínére óránként ingyenes autóbuszjárat indul az autóbusz állomásról. Részletes menetrend a jövő heti Orosházi Életben, illetve az Oroscafén és a Libamajfesztival.hu oldalon.

Búcsúkoncertet ad Bakos Bettina, a Liszt Ferenc Művészeti Iskola tanítványa május 31-én 17 órától a Művészetek Házában. Közreműködik Szabó Dóra és Hadabás Fanni, felkészítő tanár Nagy Krisztina. A belépés díjtalan! Monokróm címmel június 1. és július1. között Hercz Hajnalka, Nagy Zsuzsanna és Rétes Anett fotókiállítása tekinthető meg. A tárlatot 1-jén 16 órakor Makuláné Gulicska Valéria, a Táncsics gimnázium igazgatóhelyettese nyitja meg. Városi strandkézilabda kupa lesz június 4-én 10 órától Gyopárosfürdőn. Infó: 30/664-94-51 vagy furdort@gyoparosfurdo.hu. „Képes vagy rá!” címmel második alkalommal lesz Hagyomány- és mesterségőrző napközi tábor Gellértegyházán július 18-tól 23-ig. Érdeklődni és jelentkezni (10 éves kortól) az info@gellertegyhaza.hu e-mail címen és a +36 30/938-84-39-es telefonszámon lehet.


6

Veszélyes kullancsok Jelenleg 30 kullancsfaj él Magyarországon, a legtöbb Somogy, Zala és Vas megyében található. Elszaporodtak az utóbbi években, mert a kullancsirtásra használt szert betiltotta az Európai Unió. A kullancsok riasztó hányada agyhártya- illetve agyvelőgyulladást okozó vírussal fertőzött, és majdnem minden ötödik állatban megtalálható a Lymekór baktériuma. Az általuk terjesztett agyvelő-, és agyhártyagyulladás ellen van védőoltás, de a Lyme-kór ellen nincs. A Lyme-kórt baktérium okozza, és igen alattomos, mert egyes esetekben csak évekkel később jelentkeznek a tünetek. Ha nem kezelik a kórt, akár idegrendszeri problémákat is okozhat. Antibiotikummal gyógyítható, de minél később derül ki a fertőzés, annál nehezebben. Legjellegzetesebb klinikai tünete a vándorló bőrpír, amely általában néhány napos lappangási idő után a csípés helyén jelentkezik. Enyhe helyi fájdalom, égő érzés, ritkábban viszketés kísérheti, de felléphet magas láz, fej- és izomfájdalom. A Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Orosházi, Szarvasi Kistérségi Népegészségügyi Intézetétől megtudtuk: illetékességi területükről 2010-ben összesen 21 kullancscsípés okozta Lyme-kóros megbetegedést jelentettek, ebből 8-at az orosházi, 13-at a szarvasi kistérségből. Idén egy megbetegedésről tudnak. Arról, hogy menynyire emelkedett a kullancscsípések

2011. MÁJUS 27., PÉNTEK

KÖZÉLETI HETILAP

száma, amióta betiltották a kullancsirtásra használt irtószert, nincsenek adataik. A bejelentett Lyme-kóros megbetegedések száma a korábbi években jelentett megbetegedésekkel közel azonos. Egy orosházi fiatalember tavaly augusztusban fűnyírás után vette észre testében a kullancsot. Kivette, de nem csipesszel, hanem kézzel, ügyelve arra, hogy a feje ne szakadjon be. Másnap a kullancs helyén piros folt jelent meg. Rövid időn belül felkereste a bőrgyógyászatot, mert a piros folt csak nem akart múlni. A vérvétel pozitív borreliat mutatott ki (a Lyme-kór kórokozója). Szegedre került a fertőzőosztályra, ahol antibiotikumos kezelést kapott. A jövő hónap elején kontroll vérvételre kell mennie. A bőrpírt leszámítva teljesen tünetmentes volt, gyakorlatilag semmi sem utalt arra, hogy fertőzött kullancs csípte volna meg. Somodi Gyöngyi

Napjainkban a kémiai kullancsirtás legfontosabb alternatívái a megelőzés céljából alkalmazott egyéni védekezési módszerek. Közöttük kiemelt jelentőségű a bőrbe fúródott kullancs mielőbbi felderítése és eltávolítása, az úgynevezett kullancsvizit, illetve a kullancsriasztó szerek használata.

KÖZLEMÉNY Civil szervezetek,figyelem! Orosháza Város Önkormányzata pályázatot hirdet a városban működő, bejegyzett civil szervezetek – alapítványok, egyesületek – részére. A pályázat célja az önkormányzat közművelődési rendeletében meghatározott feladatellátás támogatása. Erre a költségvetés idén 4 millió forintot biztosított, aminek kétharmadát már első körben kiosztották. A pályázati anyag, ami a pályázati kiírást és a szükséges nyomtatványokat tartalmazza, május 24-től a polgármesteri hivatal II. em. 15. sz. irodájában, munkaidőben átvehető, valamint letölthető Orosháza honlapjáról (www.oroshaza.hu). A pályázatokat ugyanebbe az irodába kell leadni június 10-én (péntek) 12 óráig. Részletekért hívja munkaidőben a (68) 413-022/178 -as telefonszámot, vagy írjon e-mailt a CsanyineKT@oroshaza.hu címre.

Lelki segély A békéscsabai S. O. S. Telefonos Lelkisegély Szolgálat 24 órában várja a segélyhívásokat: a (66) 441-300-as telefonszámon (a 66-os és a 68-as körzetbõl hívók számára ingyenes), a www.sos505.hu honlapcímrõl elérhetõ internetes telefonon, és az innen elérhetõ e-mail címen.

APRÓHIRDETÉSEK Utánfutó - Építőipari kisgépkölcsönző: Betonvágást, téglavágást, földdöngölést, oszlopoknak lyukfúrást vállalunk. Orosháza, Zrínyi u. 23. 06 (30) 2365-281 Szórólap- és újságkihordást vállalok számlásan. 06 (30) 511-5749 LOVÁRI NYELVTAN – középfokú nyelvvizsgára való felkészítés 2011. június 1.– augusztus 31. 06 (20) 451-1135

Sakk. Kiválóan szerepeltek Orosháza ifjú sakkozói Gyulán, a Park Kupa sakkversenyen. Az orosházi diákok korcsoportonként a következő eredményeket érték el a fürdővárosi megmérettetésen: 9 éven aluliak, leányok: 4. Kocmár Kitty (Vörösmarty Tagintézmény), fiúk: 1. Leszkó Bence (Vörösmarty Tagint.), 7. Balázs Eliot (óvodás), 10. Kocmár Dániel (óvodás). 11 évesek: leányok: 2. Kupeczki Fanni (Vörösmarty Tagint.), fiúk: 3. Szokolai Róbert (József A. Székhelyint.), 5. Tamási Zoltán (Eötvös Tagint.). 13 évesek: leányok: 2. Vági Petra (Vörösmarty Tagint.), 3. Juhász Karolina (Eötvös Tagint.), fiúk: 2. Kunos Zolgvk tán (József A. Székhelyint.).

Ezüst.

Véget értek a leány kézilabda megyei serdülő bajnokság küzdelmei. Orosházán rendezte a Békés Megyei Kézilabda Szövetség a megyei versengés záró fordulóját. Az őszt egyetlen vereséggel zárták, a tavaszi sorozatot pedig veretlenül teljesítették az OKSC 1997-es születésű lányai. Az utolsó fordulóban egyetlen találkozó várt az Orosháza KSC csapatára, a sereghajtó Szarvas NKK ellen zárták a bajnoki küzdelmeket. A mérkőzés nem hozott különösebb izgalmakat, 16-0-s félidő után 34-1-re győztek az orosházi lányok, akik ezzel pontszámban utolérték ugyan a Békéscsabai ENK SE I. együttesét, ám rosszabb gólkülönbséggel a második helyre szorultak. -zsp-


2011. MÁJUS 27., PÉNTEK

Eredményes hétvége Szigetszentmiklós adott otthont a Junior Szabadfogású Magyar Bajnokságnak, melyen ott voltak az Orosházi Spartacus Birkózó Klub versenyzői is, akik most elsőévesek ebben a korcsoportban. Sikeres hétvégét zártak, három súlycsoportban a bronzéremért küzdhettek meg juniorjaink. Eredményeik: 60 kg: Kránitz Adrián (képünkön) 3. 74 kg: Pusztai Tibor 5. 84 kg: Szél Dávid 3. 96 kg: Mátyási Tamás 3. Felkészítő edzők Hangya János és Páli Sándor. Az orosházi klubtól megtudtuk, hogy meghívást kapott

a junior szabadfogású válogatottba Kránitz Adrián, aki a héten Szombathelyen vesz részt edzőtáborban. Kiskunfélegyházán rendezték meg a Kiskun Kupa területi szabadfogású versenyt. A nemzetközivé szélesedett megmérettetésen 21 csapat több mint 160 indulóval vett részt. Orosházi eredmények: Gyermek korcsoport: 32 kg: Földesi Szilárd 4. Diák II. kcs.: 26 kg: Zatykó Szilveszter 3., Lakatos Angeló 4. 32 kg: Dajka Melinda 6. 35 kg: Pető Dávid 2. 58 kg: Garami Erik 2. Diák I. kcs: 35 kg: Varga Norbert 6. 38 kg: Villim István 1. 42 kg: Szilágyi Martin 1. 46 kg: Berkó József 3. 50 kg: Halupa József 5. 54 kg: Bakk Norbert 6. Az orosházi birkózókat ifj. Jeszenszky P. László, Kiss István, Deme János, Gógán Sándor készítették fel. vk

OFKSE esélyek Szombaton mindent eldöntő összecsapások lesznek a férfi kézilabda NB I alsóházában. Az Orosházi FKSE a zárófordulóban a Dunaferr gárdáját fogadja az Eötvösben. A Mezőkövesd a Pécset látja vendégül. A kövesdiek az előre bejelentett 18 óra helyett 19 órakor kezdik az öszszecsapást. Jöjjön egy kis matek, mi is a helyzet az utolsó forduló előtt. A Pécs 11 pontos, már biztosan bent marad. A Mezőkövesdnek 8 pontja van, az OFKSE-nek 6, míg az Újvárosnak 5. Ha a Mezőkövesd ikszel vagy nyer a Pécs ellen, biztos bennmaradó a 10. helyen. Ha kikap, és mi megverjük itthon a Dunaferrt, akkor pontegyenlőség (8-8) lesz a Mezőkövesd és köztünk. Ebben az esetben a kapott, illetve dobott gólok aránya dönt a 10. helyről. Jelenleg + 3-mal mi vagyunk a jobbak. De ehhez a Duna-

7

KÖZÉLETI HETILAP

ferrt meg kell verni itthon minél több góllal, hogy egyáltalán legyen esély. Azonban az élvonalbeli tagság megtartásához már elég lehet egy döntetlen is. Ezzel ugyanis az Újvárost mindenképpen megelőznénk, és a 11. helyen zárnánk a bajnokságot. Ez kieső hely, de csütörtökön bejelentették, hogy a Fradi és a PLER egyesül, így az NB I-ben megüresedik egy hely, melynek betöltésére a szövetség automatikusan felkéri a legjobb kiesőt, azaz a 11. helyezettet. Ha azonban kikapunk a Dunaferrtől, akkor utolsóként, biztos kiesőként zárjuk az élvonalbeli bajnokságot. A csapat a múlt hétvégén Pécsett szenvedett egygólos vereséget. Az utolsó pillanatokig izgalmas, küzdelmes meccsen 28-27-re kapott ki. A vasárnapi mérkőzés részletes tudóMelega sítása: www.oroscafe.hu

Kupagyőzelem és tábor

Interliga: 4 pályán 4 klub 16 csapattal

Az Interliga-bajnokság gyopárosi fordulóján több mint 160 gyermek rúgta a bőrt négy korcsoportban. A gyopárosi HŐR-pálya adott otthont május 21-én az Interliga-bajnokság fordulójának, négy egyesület fiataljai léptek pályára. Az orosháziak mellett Hódmezővásárhely, Arad és Temesvár érkezett négy korosztály csapataival. Tóth-Kása Sándor, az OMTK-ULE 1913 egyesület elnöke elmondta, hogy az Interliga keretében román és magyar csapatok küzdenek négy korosztályban. 5-5 forduló van tavasszal és ősz-

szel. 10 magyar és 6 román klub szerepel a bajnokságban. A hazaiak főleg Csongrád és Békés megyéből, Romániából pedig Temesvár és Arad környéke az, ahonnan az ifjú focisták érkeznek. A gyopárosi fordulóban négy pályán zajlott a torna. A Temesvár, az aradiak, a Vásárhely és az OMTK-ULE indult 4-4 csapattal, több mint 160 gyermek rúgta a bőrt. Kiváló kezdeményezésnek tartja az Interligát Lóczi István, az OMTK-ULE szakmai vezetője is. Elmondta, azért értékes, mert ebben a korosztályban nincsenek

Nem sikerült

dító helyzetet hagyott ki csapatunk: ezúttal Randelovic lőtt közelről a kapusba. Ahogy ilyenkor lenni szokott, a sok kihagyott helyzet megbosszulta magát. A 89. percben egy ártatlannak tűnő támadás végén az egyik újpesti játékos a földre huppant. A játékvezető a vendégek megrökönyödésére 11-est ítélt. A büntetőt Matos a kapu bal oldalába helyezte (2-2). Marik László: – Egy megnyert mérkőzést „sikerült” döntetlenre hozni elsősorban a végjátékban történt furcsa körülmények miatt. Betkó Tamás

Újpest FC B – Orosháza FC 2 – 2 (0 – 1) NB II-es bajnoki labdarúgó-mérkőzés, Budapest, 150 néző. Vezette: Gyarmati II T. (Király K., Kóbor) Orosháza: Molnár T. – Szűcs D., Futaki, Kerekes I., Lupsa (Mike, 53.) – Petneházi (Juhász N., 85.), Kerepeczki, Bartyik, Balogh M. – Randelovic, Szabó T. (Ács L., 67.). Vezetőedző: Marik László A mérkőzés elején alaposan meglepte ellenfelét az Orosháza. Az 5. percben Kerepeczki óriási partdobását Balogh továbbcsúsztatta, és a hosszú oldalon érkező Szabó Tamás közelről a hálóba fejelte a labdát, (0–1). A 67. percben Randelovic szerzett labdát az újpesti 16-os sarkánál, felnézett, és okosan tekert a hosszú sarokba (0–2). Gyorsan jött a válasz: a 71. percben Nagy J. jobb oldali beadását a hosszú oldalon érkező Rasztovits fejelte 5 méterről a hálóba (1–2). A 73. percben Ács Levente kihagyta a meccslabdát. Tíz méterről óriási helyzetben Bordás kapusba lőtt. A 80. percben újabb or-

Díjtalan. Az Orosháza FC NB II-es labdarúgócsapata sorsdöntő mérkőzést játszik szombaton 18 órától a Mátrai-stadionban, a REAC együttesét fogadják. Az OFC győzelem esetén befogja egyik riválisát, minden más eredmény a kiesés szélére sodorja csapatunkat. Marik László vezetőedző elmondta, csak a győzelem az elfogadható eredmény. Baranyai Bélára munkahelyi elfoglaltsága miatt nem számíthat. A mérkőzést díjtalanul tekinthetik meg a szurkolók!

Érmek Aradról Nóbik Gyula Szlovéniában szerzett aranyérmet, itthon modellrepülős tábort szerveztek. Május 21–22-én rendezték meg a Közép-Európa Kupa hajómodellverseny első fordulóját a szlovéniai Velenje városában. Szerbia, Szlovénia, Ausztria, Németország, Anglia, Szlovákia és Magyarország képviseltette magát, a magyar csapatot Kapócs Tibor, Radics Attila és Nóbik Gyula alkották. A futamok gyors egymásutánban követték egymást, nehéz dolguk volt a versenyzőknek, a rossz víz sok bosszúságot okozott – tudtuk meg az Orosházi Modellező Klub elnökétől. Nóbik Gyula elmondta, hogy a döntők nagyon izgalmas futamokat hoztak. A 7,5 kategóriában tartalékmotorral indult, ami meg is látszott az eredményen, az 5. helyen végzett. Az FSR-V 15 kategóriában nagyon erős mezőny jött össze. Hatalmas küzdelemben sikerült azonban a tavalyi világbajnoki 2. helyezettet 7 körrel legyőznie Nóbik

Gyulának, így a kategória győzteseként ért célba. Orosházán modellrepülős-tábort rendezett a hétvégén az Orosházi Modellező Klub az önkormányzat támogatásával. Kiss Györgytől, a klub tagjától megtudtuk, kezdő és haladó modellrepülősök jöttek össze, hogy átadják tapasztalataikat, lehetett tanulni a sportágban már jártasabb pilótáktól. Az orosháziak mellett többek közt Békéscsabáról, Szentesről és Gyomaendrődről érkeztek résztvevők, sőt egy tajvani fiatalember is ott volt az orosházi programon. Kiss György úgy fogalmazott, azt szeretnénk, ne az legyen a repülős első élménye, hogy összeépíti modellrepülőjét, és 30 másodperc alatt összetöri. Segítenek megtanulni a vezetést, a modellrepülős beállításokat. A szervezők célja volt még, hogy az orosházi klubtagok száma tovább bővüljön, és az emberek megszeressék ezt a sportágat. -takaFotó: Kecskeméti Krisztina

A hétvégén Aradon járt az Orosháza Úszó Egyesület 10 versenyzője, az érmek ezúttal sem maradtak el. 13 egyesület 250 fiatalja állt rajtkőre a fedett uszodában, Orosháza mellett Siklós csapata képviselte hazánkat, emellett Aradról, Nagyváradról, Temesvárról érkeztek úszók. Az orosházi fiatalok ezúttal is kiváló eredményekkel zártak. Aranyérmet nyert Benkő Aliz és Kiss Annamária, ezüstérmet

szerzett Arany Viktória, Drahota Adrienn, Kiss Annamária, Komjáti Nelli, Muntyán Luca, míg bronzéremmel zárt Arany Viktória, Drahota Adrienn és Muntyán Luca. Az orosházi klubtól megtudtuk, hogy Krámli Kristóf, Benkő Zsófi, Ökrös Noémi és Kovács Zita egyéni legjobb időeredményeikhez közel úsztak. Felkészítő edzők: Selmeczi Edit és Schmidt Jenő. Eredmények részletesen: www.oroscafe.hu

Döntetlen

Péter bombagóljával már 2-0-ra vezettünk. Jól játszott a Szeghalom is, mely tavaszi eredményei alapján ott lehet akár a dobogón is. Pár perc alatt (26., 28. perc) rúgtak be kettőt, és hozták ikszre az első 45 percet. A második félidő is tartogatott még két gólt és egy kiállítást is. A 82. percben Lovas Tamás talált a vendégek hálójába, majd utánrúgásért Elekest kiállították. Az emberelőnyt a hátralévő időben ki is használta a Szeghalom, a 89. percben Gál révén egyenlítettek. Polyák László: – Jó mérkőzést játszottunk. A vége előtt néhány perccel azt hittük, berúgtuk a győztes gólt, de a kiállítás eldöntötte a meccset. gvk

Rákóczi Vasas SE – Szeghalom 3 – 3 (2 – 2) Megyei I. osztályú bajnoki labdarúgómérkőzés, Rákóczitelep Vezette: Varga (ifj. Tóth, Lászlai) Rákóczi Vasas: Blaskó – Mátyus, Vági, Dávid, Boros, Papp, Pásztor (Hrabovszki), Lovas T., Kánya, Lovas A. (Elekes), Lövei (Vidákovics). Edző: Polyák László Jól indult a találkozó, a 6. percben Boros Bálint góljával megszerezte a vezetést a hazai csapat, és gyorsan jött a következő is. A 11. percben Kánya

szervezett versenyek. Az MLSZ és az UEFA szabályzata szerint 12 év alatt nem lehet nagypályán játszani, viszont a képzés már 6 éves kortól elkezdődik. Emiatt egy nagyon jó lehetőség az Interliga, hogy a szakemberek felmérjék, hol tartanak a képzésben. A gyerekek a gyopárosi tornán is megmutatták, imádják a focit. Az ULE-nél egyébként 208 fiatal látogatja rendszeresen az edzéseket, plusz 28 óvodáskorú gyermek rúgja a bőrt. Eredmények a hétvé-vágtagéről: www.oroscafe.hu Fotók: Kecskeméti Krisztina

SPORTHÍREK Női foci. Befejeződött a Békés megyei női kispályás labdarúgó-bajnokság. Az évek óta együtt dolgozó Oroslány NLSE csapata a 2. helyen zárt, az idei bajnokságban újoncként indult Szentetornyai Amazonok a 7. helyen végeztek. A bajnokság végeredménye: 1. Pusztaföldvár, 2. Oroslány, 3. Lőkösháza, 4. Wanted SC, 5. Békéssámson, 6. Kaszaper, 7. Szentetornyai Amazonok, 8. Szabadkígyós. Orosházi különdíjasok: legjobb kapus: Dékány Edina (Oroslány), legsportszerűbb csapat: Szentetornyai Amazonok. Orosházi lovas siker. Május 21-én rendezték meg az Országos Díjlovagló Tálentum Kupa következő fordulóját Szentesen, ahol Csontos Dominika ismét sikeresen lovagolt. 2. és 4. helyen végzett Gerda nevű lovával. Utánpótlás – Labdarúgás Rákóczi Vasas SE (U14)–Tótkomlósi TC (U14) 1:6. Góllövő: Dudás P. OMTK 1913 ULE (U13)–Berényi Gyermek SE (U13) 5:7. Gól: Dudás P. (2), Deli L., Jónás Z. és Radics D. OMTK 1913 ULE (U15)–Berényi Gyermek SE (U15) 11:2. Góllövők: Németh G. (4), Nagy Gyevi B. és Kun L. (3-3), Andrékó V. Kunágota TE (U16)–Rákóczi Vasas SE (U16) 0:6. Gól: Tóth L. (2), Mackó A., Szivák L., Gáspár M. és Kránitz K. Rákóczi Vasas SE (U19)–Szeghalom FC (U19) 7:0. Gól: Melis G. (2), Mazán N., Garamvölgyi G., Ónodi Sz., Gerda V. és Kocsis-Csirke I. Hódmezővásárhely FC (U17)–OMTK 1913 ULE (U17) 3:0. Hódmezővásárhely FC (U19)–OMTK 1913 ULE (U19) 1:7. Gól: Vidákovics és Hrabovszki (2-2), Berta E. J., Albert L. és Ónodi Sz.

SPORTMŰSOR Kézilabda: NB I-es bajnoki mérkőzés, rájátszás: Orosházi FKSE–Dunaferr, Orosháza, Eötvös, május 28., 18:00. Labdarúgás: NB II-es bajnoki mérkőzés: Orosháza FC–REAC, Orosháza, Mátraistadion, május 28., 18:00. Utánpótlás bajnoki mérkőzés: OMTK 1913 ULE–Makó FC, Rákóczitelep, május 29., 11:00 (U19), 13:00 (U17). Kispályás: A 2010/2011. évi bajnokság mérkőzései a város kispályáin hétköznap 17 és 21 óra között. Sakk: X. Dr. Pálka István Rapid Sakk Emlékverseny, Orosháza, Művelődési Központ, május 28–29., 9 óra.


8

2011. MÁJUS 27., PÉNTEK

KÖZÉLETI HETILAP

Bethesda ételosztás

HÍREK Fórumok. Rucz József, a 10. számú egyéni választókörzet képviselője június 2-án, csütörtökön 15-től 16 óráig az Iglói utcai nyugdíjasklubban, Horváth József, az 5. számú egyéni választókörzet képviselője ugyanezen a napon 18 órától a Könd utcai óvodában tart lakossági fórumot. Gyógyszertári ügyelet: május 23–29-ig Pingvin Patika (Győry Vilmos tér 1., tel.: 68/415-815). Május 30.– június 5-ig Aranyvessző Patika (Kiss Ernő utca 8., tel.: 68/417-722).

90 éves lett Molnár Ferencné, Irénke néni. 1921. május 22-én született

Ételosztás őszinte szívvel. Május 29-én, vasárnap 13 órától gyermeknap alkalmából ételosztást tartanak az Otthon 2 vendéglátóegységnél (Arany János u. 4.), mely egyben a kezdeményezés támogatója. A szervező Illyés Gábor és csapata.

Orosházán, földműves szülők harmadik gyermekeként. Fiatal éveit Pusztaszentetornyán töltötte. Korán özvegyen maradt, majd újra férjhez ment. Pusztaföldváron élt családjával, sokat dolgozott a földeken, később pedig a vasútnál és a vendéglátásban helyezkedett el. Kedvenc időtöltése a hímzés volt, számos gyönyörű terítővel ajándékozta meg ismerőseit. 1981-ben ismét megözvegyült. Életét 2 lánya, veje, 3 unokája és 2 dédunokája aranyozza be nap mint nap. Születésnapján orosházi otthonában köszöntötték szerettei, az önkormányzat részéről pedig Kovács Árpád tanácsnok virágot és emléklapot nyújtott át az ünnepeltnek. Fotó: Rajki Judit

800 adag, négyfajta ételt osztott május 21-én Illyés Gábor és csapata Rákóczitelepen. A kezdeményezést a Bethesda Alapítvány Orosháza támogatta, mely 1990-ben jött létre azzal a céllal, hogy Rákóczitelepen és Gyopárhalmán létesítsenek egy idősek otthonát. Sajnos az eredeti célkitűzés nem valósult meg, így 2007-ben átalakult az alapítvány. A szociális tevékenység és az idősek támogatása mellett családsegítéssel foglalkoznak – tudtuk meg Laczki János evangélikus lelkésztől. Idén három ételosztást támogat az alapítvány, melynek egyike a szombati volt. Az emberek örültek a kezdeményezésnek, mely alkalmat ad arra is, hogy az alapítvány minél több emberrel kapcsolatba

kerüljön Rákóczitelepen. – Az idősek egyik legnagyobb gondja a magány. A közösség szerepe tehát nagyon fontos, az ételosztás mostani helyszíne, a közösségi ház ebben nagy szerepet vállal, de szeretnénk, ha az egyház felé is nyitnának az emberek – hangsúlyozta a lelkész. Most babgulyás, felesborsóleves, tárkonyos raguleves és pásztortarhonya készült a gulyáságyúban. – Az utóbbi időben kevesebb ételosztást szervezünk Orosházán és környékén, ennek egyik oka a kevesebb támogató, a másik pedig az, hogy egyre több vidéki helyszínre hívnak bennünket. Egyre többször főzünk különböző nyugdíjas, óvodai, nagycsaládos rendezvényeken – emelte ki Illyés Gábor. esgyé

OLVASÓINK ÍRTÁK

VÁRHATÓ IDŐJÁRÁS Pénteken reggel országszerte derült, csapadékmentes időre ébredhetünk. A nyárias, 26-28 fokos hőmérsékletet követően délután északnyugat felől hidegfront érkezik, melynek hatására hevesebb zivatarok is kialakulhatnak . Szombaton eleinte borongós időre van kilátás, majd mindenütt csökken a felhőzet és kibújik a nap. Vasárnap és hétfőn ragyogó napsütés valószínű, majd keddtől változékonyabb időre számíthatunk.

Tánckoktél. A művelődési központban június 6-án ingyenes tánckoktélt kóstolhatnak az érdeklődők. Hip-hop, néptánc, salsa, capoeira, hastánc, mindez egy helyen – tudtuk meg Móroczné Pataki Gabriella művelődésszervezőtől. A cél, hogy a táncokat kedvelők választhassanak a palettáról. Fellép a BestDance Company, a Csengettyű és a Harangos Néptáncegyüttes, a Salsa Műhely, a Bellyboa Hastánccsoport és Boa Veronika, valamint az Agua de Berber.

ANYAKÖNYV Házasságot kötöttek Kerekes Krisztián és Mészáros Éva; Juhász István Dezső és Banyó Beatrix Ilona

KUTYASZORÍTÓ

Lédi az alvégi temetőben született, és az idén ő is ott hozta világra kölykeit, akik gazdára találtak. Lédi könnyen kezelhető, alázatos, szófogadó kutya. Az idegenekkel kissé bizalmatlan, éber, jó házőrző, új gazdájának engedelmes társa lenne. Golden retriever is keresi gazdiját!A Szikhát kutyamenhelyen nyílt nap lesz május 29-én, vasárnap, 13–16 óráig. Szeretettel várunk minden kutyabarátot! www.oroshaziallatvedok.hu

A dolgozók egészségéért A munkahelyi gondokat sokszor nem dolgozóknak május 21-én családi rakjuk le a műszakkal együtt. A stressz egészségnapot szerveztek a bogárzói veszélyeztető tényező a szenvedélylóversenypályán. Az említett együttbetegségek kialakulásában, és a csaműködésnek köszönhetően a rendezlád sokszor megsínyli a „fárasztó vényen az egészség kiemelt szerepet napot”. Testi-lelki egészség, kutatás, kapott. Az „Egészség utcán” több szűcsaládi programok – A szakemberek a betegségekre, va- rővizsgálaton is a Linamar Hungary lamint a stresszkezelésre nem csak részt vehettek. Nyrt. és a MI-ÉR- ezen a napon irányították rá a figyel- Nagy érdeklődés TÜNK Egyesület met. Egész évben csoportfoglalkozá- övezte az arcdiagegyüttműködésé- sokat szerveztek a dolgozóknak, nosztikát, a kinezinek főbb pillérei. A valamint allergiaszűrésen is részt ve- ológiát, az cég békéscsabai te- hettek a jelentkezők. asztrológiát, de a lephelyével 2006 csontkovács sem óta, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium pihent. A mágneses relaxációs kezelés, támogatásának köszönhetően az oros- a csontsűrűségmérés, a biorezonancia házi telephellyel tavaly nyár óta műterápia igen népszerű volt. A gyógyító ködik együtt az egyesület. Útjára kövek és az oxigénes víz áldásos tevéindítottak egy programot, melynek kenységében bízók is eszmét cserélcélja a dolgozók egészséges életmód- hettek e témák specialistáival. jának elősegítése, az ezzel kapcsolatos Pörköltfőző versenyt is szerveztek, a közösségi programok támogatása, gyerekeket pedig sétakocsikázás és életminőségük javítása. A linamaros western játszóház várta. sgy

Szúrós szépségek. Nagy hagyománya van a városban a kaktuszkiállítás és vásárnak, melyet a Dísznövény Klub rendez immár 43 éve. Soós Béla kertészmérnök, a klub elnöke elmondta: a kiállítás célja, hogy az emberekkel megismertessék e növénykultúra történelmét, a hozzá kapcsolódó földrajzi, biológiai tudnivalókat. A gyűjtők körében pedig egy sikerélmény, hisz másoknak is megmutathatják többéves vagy akár évtizedes, különleges növényeiket. Péntek 10 órától vasárnap délután négy óráig 20 kiállító (a helyiek mellett a környező településekről is érkeznek a gyűjtők) négyszáznál is több kaktuszfajtát mutat be az érdeklődőknek a művelődési ház koncerttermében. Mint minden évben, úgy most is lesznek különlegességek a kiállításon. Idén az egyik gyűjtő jóvoltából a hordókaktusszal ismerkedhetünk meg, mely hazájában, Mexikóban több mázsásra is megnő. -s-

Köszönet a rendőröknek. Ezúton szeretnénk kifejezni hálás köszönetünket a rendőrség dolgozóinak segítőkész intézkedésükért. Bejelentésünk után pár perccel a helyszínen voltak. Intézkedéseik során végtelen emberségről és segítő szándékról tettek tanúbizonyságot, az adott helyzetben minden tőlük telhetőt megtettek. További munkájukhoz jó egészséget kívánunk! Köszönettel és tisztelettel: az orosházi nagyszülők (Név és cím a szerkesztőségben)

Sikeres vizsgát tettek múlt pénteken a Zebra Akadémia programban részt vett kisdiákok a Székács iskolában. Elméleti és kerékpáros ügyességi feladatokat oldottak meg. Békés megyében a 2010/2011-es tanévben 11 iskolában tartottak a közlekedési szabályokat bemutató foglalkozásokat a városi kapitányságok baleset-megelőzési előadói. Ennek zárásaként felmérik a programban részt vett gyermekek szabályismeretét, az eredményesen vizsgázók teljesítményükről tanúsítványt vehetnek át. Az orosházi vizsga után több kisdiák kapott kerékpárjára Szuperbringa matricát is, mely jelzi, miden fontos felszereléssel rendelkezik biciklije. Fotó: Kecskeméti Krisztina

VILLOGÓ Nekitekert az autónak. Május 21-én, szombaton reggel Orosháza belvárosában a Rákóczi utcán a katolikus templom felé haladt egy fekete autó, amikor a gyalogosátkelőn a tízemeletesek felől egy középkorú kerékpáros nő nekiment az autó bal hátsó ajtajának. A kerékpáros a gyalogátkelőn szeretett volna áttekerni a túloldalra. Az ütközés után a nő leesett a kerékpárról és beütötte a fejét. A sofőr azonnal megállt segítséget nyújtani, majd kihívta a mentőket, akik a kerékpárost – akinél a helyszíni szondáztatás ittasságot mutatott – az orosházi kórházba szállították. A baleset pontos körülményeit a rendőrség vizsgálja. Motoros ütközött busznak. Orosháza belvárosában, a Rákóczi utcán, a tízemeletesek előtt történt súlyos baleset május 24-én este. Az út szélén műszaki hiba miatt állt a Körös Volán autóbusza. Egy segédmotor-kerékpáros a katolikus templom felől haladt a posta felé – szemtanúk szerint nagy sebességgel. A motoros fiatalember vélhetően későn vette észre az álló járművet, ráfékezett és elvesztette uralmát a motor felett. Annyi ideje még volt, hogy a motort elfektesse, ami így bevágódott a busz hátulja alá, a fiatalember pedig 20-25 métert csúszott az aszfalton. A mentősök a helyszínen látták el a motorost, majd az orosházi kórházba szállították kivizsgálásra, ahol kiderült, súlyos sérüléseket szenvedett. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit. Fotó: Rosta Tibor – Képgaléria: www.oroscafe.hu

Ingyenes hetilap. Lapalapító: Orosháza Város Önkormányzata. Megjelenik: Orosházán és környékén 14.550 példányban. Felelõs kiadó és fõszerkesztõ: Irimiás László. Felelõs szerkesztõ: Gubucz Katalin. Szerkesztõség: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4–6., tel.: (68) 411-196, tel./fax: (68) 412-564, e-mail: titkarsag@oroshazimedia.hu. Lapzárta: szerda 12 óra. Kiadja az Orosházi Média Kft. Terjesztés: Bacsúr Imréné (20) 217-2339. Nyomda: BENTOS-PRINT Kft. 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 18. ISSN 1416-4841

2011/21. szám Orosházi Élet  

Orosházi Élet

Advertisement