Olajag 66

Page 1

Az Örömhír Alapítvány HÍRLEVELE

2019. március

29. évf. / 66. szám

… hogy feltámadjon az életkedved! Csodálatos dolog, amikor feltámad valakiben az életkedv, de gyakran ez nem könnyen történik meg. Központi üzenetünk, az örömhír :-) , hogy Jézus Krisztus szeret Téged, érdeklik a hétköznapjaid, és jó terve van az életeddel! Minden tevékenységünkkel gyakorlati módon azt igyekszünk elősegíteni, hogy a társadalom bármely csoportjához tartozó értékes emberek búcsút intsenek a kudarcnak és a szomorúságnak, és aktívan lépjenek egy új esély és egy GYŐZTES, CÉLTUDATOS jövő felé. Folytatás a 2. oldalon

Ismerd meg jobban célkitűzéseinket! Kapcsolódj be tevékenységünkbe! Lapozz bele hírlevelünkbe, és bátran igényeld azt barátaid részére is!

A tartalomból: Csatlakozó munkatársak

3

Hazai terepen, Orgoványon

4

Mária Otthon

5

Bajbajutott anyákért és gyermekeikért

Postaládánkból

6-9

Inspirációt adó visszajelzések

Karácsonyi szeretetcsomagok

10

Egy évünk bemutatása

11

Mindennapi aktualitások

12

FireMEDIA - Tűzbe hoz

13

Használható válaszok Válasz a digitális forradalom kihívásaira

14-15

Egy óriási lehetőség

iroda@oromhiralapitvany.hu

A Creation Projekt

16

Kövess minket honlapjainkon és a közösségi médiákon!

Örömhír Alapítvány Örömhír Alapítvány, Orgovány

Örömhír Alapítvány

FireMEDIA


Folytatás az 1. oldalról

Már kisgyermekkortól fontosnak tartjuk az ilyen életszemlélet megerősítését kiadványainkkal és gyermekeknek ill. felnőtteknek szóló programjainkkal. Munkatársainkkal és több tucat önkéntesünkkel 1990 óta országszerte végezzük sokrétű szolgálatunkat: • átmeneti otthon • karitatív és kétkezi segítségnyújtás • mentorálás, lelki tanácsadás, rekreáció • konferenciák, előadások • közösségi és hitéleti programok • kiadói tevékenység • cigánymisszió és felzárkóztatás

Az EREDMÉNY motivál bennünket, mert akikben megvan az életkedv, azok: • hisznek, terveznek, megvalósítanak • nem csak fogyasztanak, hanem termelnek is • másokért is élnek, és felfelé húzzák a többie-

ket • erős családokat képeznek, építik a jövőt • erős nemzetet alkotnak, hatással vannak a

világra Pályázatainkkal névtelenségből előlépő hazai írók kiváló gyerekregényeit hívtuk életre és adtuk ki. Most is van egy folyamatban levő pályázatunk, aminek keretében 6 pályázót díjaztunk és felkértük az elkezdett regénye megírására! Elérhetőek Bibliai témájú foglalkoztató füzeteink is a 7-12 éves korosztály számára, és korlátozott példányszámban ingyenesen igényelhetőek! Minden tevékenységünk végcélja:

A magyar nemzet felnövekvő generációja a keresztény hitben meggyökerezett, motivált, erős és életképes legyen!

Z és Alfa generáció Meg kell tanulnunk a digitális világban felnövekvő Z generáció és Alfa generáció nyelvét, hogy megértsük egymást. Magyarországnak van jövője, és azt velük együtt kell felépítenünk! Ehhez először vetnünk kell beléjük. Befektetni, 2

befektetni, befektetni. Nem mindegy, hogy milyen hatások érik gyermekeinket, fiataljainkat. Nehéz idők elé néz a világ, és igazi lelki tartásra lesz szükség ahhoz, hogy gyermekeink helyt tudjanak majd állni.

Dologidő van Hisszük, hogy egyes tevékenységeinket növelnünk kell, de ehhez áganként meg kell erősítenünk munkatársi csapatunkat. Dologidő van, a feladatok nagyon gyarapodnak. Nyitott ajtók vannak előttünk, és ezeken be akarunk lépni! Két új projektünk bontogatja szárnyait: • a Mária Otthon, ahol bajba jutott anyákat és

gyermekeiket fogadunk, és • a FireMEDIA, egy szemléletformáló médiapor-

tál, amelynek keretében mások mellett a nagy tekintélyű Creation Magazin magyar nyelvű kiadásának előkészítésén is dolgozunk.

Várjuk Istentől elhívott, életkedvvel telt missziós munkatársak jelentkezését az iroda@oromhiralapitvany.hu címen, bármely más elérhetőségünkön, vagy személyesen. Várunk helyi vagy ideköltöző munkatársakat is, de sok tevékenységünkbe távmunka formában is be lehet kapcsolódni.

A következő szint Munkánkat többnyire alapítói befizetésekből és adományokból fedezzük. Futó és közben induló projektjeink, csatlakozó munkatársaink, és egyáltalán a magyar gazdasági fejlődés jelentősen megnövelték költségeinket. Ez egy nagy kihívás, de tudjuk, hogy Isten kérte tőlünk ezeket a nagy lépéseket, ezért hittel várjuk, hogy újabb támogatókat és szponzorokat állít mellénk tevékenységeink folyamatos finanszírozására és bővítésére. Családjaink és nemzetünk megerősödése Isten dicsőségét hirdeti, nekünk és gyermekeinknek pedig örömet, biztonságot és reményteljes jövőt jelent.

Légy Te is munkatársunk és támogatónk ebben a különleges küldetésben! Ficsor Donát és Barbara www.oromhiralapitvany.hu, www.firemedia.hu


Csatlakozó munkatársak Az elmúlt évben két fiatalember, Papp Dávid és Bodrogi Johanán 3-3 hónapra csatlakoztak munkatársi csapatunkhoz. Munkájuk nagy segítséget jelentett az informatikai feladatokban és a raktáraink átszervezésében. Köszönjük!

Befektetés a jövőbe Épületeink és kapcsolataink lehetővé teszik, hogy a missziós munkát bővítsük. A munka folytonosságához és a bentlakásos szolgálat működtetéséhez azonban a kiváló önkéntes csapat mellé stabil, foglalkoztatásba vont munkatársi csapatot is építenünk kell. Két nagy hitlépést is tettünk ezért az elmúlt évben: 2018. januárjától alapítványunk alkalmazottja Oláhné Tünde. Nagyon hálásak vagyunk érte. Elkötelezett szívvel és odaadással végzi sokrétű munkáját. A magyar államtól támogatást kaptunk az ő foglalkoztatásához, ami lépcsőzetesen szűnik meg. Királyné Lilla hosszú évek óta tartóoszlop az önkéntesek között. A legkisebb gyermekük is cseperedik, és eljött az idő, hogy visszatérjen a munkahelyére. A megélhetésük is megkövetelte ezt. Felkértük, hogy fél állásban vállaljon munkát alapítványunknál, még ha nem is tudtunk versenyképes bért ajánlani. Vállalta, így az iskolai tanítás mellett részidőben az Örömhír Alapítványnál is dolgozik. Az eredmények már ennyi idő alatt is visszaigazolták, hogy állandó munkatársakkal nagyban tudjuk növelni a hatékonyságunkat. Fontos célkitűzésünk, hogy anyagi hátteret találjunk az ő hosszú távú foglalkoztatásukhoz.

Felkészültünk, hogy hamarosan további munkatársak csatlakozása válhat szükségessé.

Örömhír Alapítvány, Orgovány

Korábbi szokásunk szerint ismét…

Bemutatunk néhány önkéntesünket Ficsór Sándor digitális munkákban segít minket, kisfilmeket készít és digitalizál. Újszászi munkatársunk, Szabóné Heni az Adj király! portálon keresztül nem csak csomagkészítéssel segít, hanem levélben és telefonon tartja velük a kapcsolatot, és lelki tanácsadást is nyújt azoknak, akik ezt igényelik. Mózes Attila és Bea aktív résztvevői az izsáki missziónknak. Bea volt a karácsonyi Cipősdobozakciónk orgoványi projektfelelőse is, vagyis a 6100 doboz mindegyike átment a kezén: ő csoportosította a dobozokat az igények szerint, és ő adta át a csomagokat a szállító munkatársaknak.

Kitartó önkéntesek Köszönet a régóta kitartó önkénteseinknek Orgoványon és vidéken egyaránt!

Számítunk rátok! • Pintér Kornél és Szilvia nagy elkötelezettséggel

végzi az izsáki cigánymissziót, orgoványiak bevonásával is. Sok áldozatot felvállalnak a cigány nemzet megsegítéséért, és Kornél teológiai tanulmányokat folytat, hogy még felkészültebben végezhesse szolgálatát. • Szüleim, Ficsor Károly korábbi elnök és Ágika,

egészségi állapotuk általi akadályoztatásuk ellenére is önkéntesként kiveszik a részüket a missziós munkából, lelkigondozásban és erejük szerint a hétköznapi gyakorlati feladatokban is. • Barbara édesanyja, Kardosné Erzsike, szintén

fontos támaszként áll mellettünk, és maga is aktívan részt vesz a házicsoportok vezetésében és más szolgálatokban. Köszönjük! Sokat jelent számunkra az ő támogatásuk.

3


Hazai terepen, Orgoványon Tevékenységünk célterülete a Kárpát-medence magyarlakta részei, de természetesen a szívünk kiemelten Orgoványé, és vannak olyan tevékenységeink is, amelyek kifejezetten Orgoványon működnek.

Karácsonyi örömszerzés Több évben sikerült már megajándékoznunk a teljes iskolai és óvodai gyerekcsoportot. 2018-ban az Idősek Napközi Otthona, az Idősek klubja, a Mozgáskorlátozottak Egyesülete tagjait, a Baba-Mama klub tagjait ajándékoztuk meg egy cipősdobozos ajándékkal és egy műsoros ünneppel, valamint minden önkormányzati fenntartású intézmény dolgozóját is megleptük. Találóan így fogalmazta meg valaki röviden, hogy mit jelentett neki az ajándék: „Annyira jólesett!”

Karitatív segítségnyújtás Ruhával, játékkal, bútorral, tisztálkodási szerekkel igyekszünk segíteni elsősorban olyan családokat, ahol hiányzik az erős férfi a családból, és ezáltal maguk keveset tudnak tenni az előrehaladásukért. Nagyra becsüljük a Védőnői-, a Gyermekjóléti- és a Családsegítő Szolgálat képviselőivel kialakult együttműködést, akik helyzetismeretükkel segítenek bennünket eljutni a valóban rászorulókhoz.

Közösségi programok A keresztyén hitet építő konferenciákat tartunk vagy előadóknak adunk helyt. A hangsúlyt nem az elméleti tudásra, hanem a gyakorlatiasságra teszszük. Központi épületünkben működik egyházi felekezetektől függetlenül az Örömhír Közösség nevű kis gyülekezet, amelyben aktuális Bibliai üzenetekkel, énekes dicsőítéssel, imaközösséggel építjük egymás hitét vasárnaponként és hétközben kis csoportokban. Alkalmi filmklubbal, melegedővel is a helyiek szolgálatára állunk.

4

www.oromhiralapitvany.hu, www.firemedia.hu


Kétkezi segítség Megfelelő számú önkéntes jelentkezése esetén időnként kétkezi segítséget nyújtunk olyanoknak, akik maguk nem birkóznak már meg egy házkörüli kihívással. A múlt nyáron sikerült a Feltétel Nélkül Alapítvánnyal együttműködve, egy 40 önkéntesből álló csapattal egyszerre nagyon sok elesett embernek segíteni. Ez a csapat a munkája mellett az Isten szeretetét is közvetítette! Köszönjük!

Orgovány jövőjéért Egyetlen egy orgoványi ember SEM lakik itt véletlenül és KÜLDETÉS NÉLKÜL. Isten ültetett el Téged is itt. Te is, mi is építjük az itt élők közös jövőjét, ami felelősség. Országos tevékenységeinkkel, kiadványainkkal építjük Orgovány jóhírét, rendezvényeken képviseljük községünket. Angol nyelvű kapcsolatainkon keresztül profitálnak az általános iskolások. Elsők között gyűjtöttünk és adtunk pénzadományt köztéri játékokra. Mások is csatlakoztak, így várhatóan hamarosan megvásárlásra kerülnek. Gyerekeknek Szupergyerkőc Akadémiát indítottunk, fiataloknak Zeneműhelyt, és segítünk eljutni nekik a budapesti Kölyökplaccra és Felházra, amik korosztályonként meghirdetett keresztyén rendezvények.

Mária Otthon Megnyitottuk Orgoványon a Mária Otthont, ahol bajba jutott anyákat és gyermekeiket segítjük. Befogadóképesség: max. 3 anya, gyermekekkel össz. max. 9 fő

Jelentkezés: iroda@oromhiralapitvany.hu Telefonon: 06-20-886-1991 Célkitűzésünk: év végéig megtölteni a férőhelyeket

Vezető koordinátor: Vandlikné Ficsor Renáta Jobbra: Első lakóink, Erzsike és Szebasztián Lent: Szakmai partnerek látogatása

Együttműködést építünk a budapesti központú Várva Várt Alapítvánnyal. Az ő tevékenységük fókuszában a magzatmentés, az életvédelem áll. Kismamák és kisbabák elhelyezésében a Mária Otthonnal tudjuk segíteni céljaikat. www.varvavart.hu

Örömhír Alapítvány, Orgovány

5


Postaládánkból Lelkesedj te is, miközben a csodákról olvasol! Drága Örömhíresek!

Postai csomagküldés Kedves jó Donát Testvér! Hálás szívvel köszönjük meg a minap küldött hatalmas nagy csomagot, telis-tele gyönyörűségesen szép ajándékokkal. Óriási meglepetés volt! 2 éves unokánk örömét leírni sem tudom, azt látni kellett volna! Mindent egyszerre magára akart venni, és két kis kezecskéjével szorította magához a mesés játékokat, úgy rohangált fel és alá örömében. Alig tudta elhinni – és vele együtt mi is – hogy ez mind a miénk! Ágyhoz kötött drága feleségem és lányom sírtak a boldogságtól! Aztán, ahogy mindent végig néztünk, elmagyaráztuk a pici lánynak, hogy semmi sem a miénk, hanem mindenünk a mi Urunké, a Gondviselő Istené, ezért nem is tarthatunk meg mindent magunknak, hanem gondolnunk kell azokra a barátainkra is, akik szintén kevés pénzből beosztva élnek. Így kerültek elő a szatyrok, és kezdtünk pakolni más családoknak, kinekkinek mi a szükséges. Elmondhatatlanul hatalmas örömet szereztek szolgálatukkal! Még egyszer nagyon köszönjük! K. Józsi és M., Felsőzsolca

Kedves Lilla! Köszönjük a csomagot! Nagyon kedves meglepetés volt! Az adathordozót is megkaptuk, és férjem tud majd segíteni a honlapra szánt felvételek megszerkesztésében. Majd küldi. Igen találóan babaplédbe csomagoltátok be a törékeny küldeményt. Ugyan, honnan tudtátok, hogy hamarosan baba érkezik a családba? Ez az Évike néni, és a benne működő Szentlélek igen-igen tüneményes! Köszönjük neki is! Ölellek benneteket! H-né Erika, Hajdúszoboszló

6

Segítsetek nekem megtalálni közöttetek azt a könnyekig megható ötletbirtokost, akinek az Úr után megköszönhetem, hogy ajándékot küldött/ küldetett nekem Orgoványról. Szinte mindegy is, hogy mit tartalmaz! A szeretetetek, a barátságotok van benne… Nagy boldogsággal: T. Endréné, Kecskemét

Vidéki önkénteseink Kedves Örömhíresek! Köszönöm a plusz csomagokat és azt a végtelen rugalmasságot, segítőkészséget és szeretetet, amit tapasztalok Tőletek! :-) A Jó Isten pótolja vissza gazdagon! Szeretettel: Sz. Apollónia, Kartal Tisztelt Örömhír Alapítvány! Köszönjük szépen a gyermekek nevében a Csupafül Óvoda Katica csoportjának szánt adományukat, amelyet munkatársuk személyesen hozott el. A törölközőknek különösen örültünk, mivel a régiek már nagyon elhasználódtak! További eredményes munkát kívánunk Önöknek! Üdvözlettel: B-né Rita, Bátonyterenye Kedves Donát és Lilla! Nagyon köszönöm a szállítmányt. Annyira örülünk, hogy munkatársként be tudtunk kapcsolódni az Örömhír Alapítvány missziójába. Pont ilyen önkéntes szolgálatra vágytunk! A ruhák nagyobb részét az utóbbi néhány hét alatt már elosztottam, többnyire kisgyerekes szegény családok között. Jónéhányan messzi tanyára vitték ki biciklin, ami jó lett rájuk. A könyveknek is örülök. Mindig www.oromhiralapitvany.hu, www.firemedia.hu


igyekszem megismerni azokat, akik hozzám jönnek, és így próbálok nekik való könyvet választani. A gyerekregények nagyon jók, és a minőségi, bátorító tartalmú rövid traktátusok is. Legközelebb is szívesen fogadok belőlük. Mellékelten küldöm a legutóbbi időszakban átadott csomagok nyilvántartását is. Sz-né Heni, Újszász

Kedves Donát Testvér! Nem is tudom szavakkal kifejezni, hogy milyen hálás vagyok, hogy a kérésünket ilyen odafigyeléssel, kiemeltem kezeli az alapítvány! Köszönjük szépen! Tényleg nem találom a szavakat, meghatódtam, nem is gondoltam, hogy a sok kérés közepette ilyen hamar küldenek ennek a családnak, akiknek a számára segítséget kértünk. Máris továbbítom, nagyon fognak neki örülni! Isten áldja meg a munkájukat, életüket továbbra is! Zs-né Eszter, Miskolc

A szorgalom és becsület jó befektetés Egyedi projektünk: Adománygyűjtés egy asszony házvásárlásához megpróbálok tenni valamit. Hívő barátaim, testvéreim támogatásával elég sok egyénhez és alapítványokhoz is eljuttattuk a hírt, hogy segítségre szorul Istennek egy szolgálóleánya, aki eddig is hatalmas küzdeni tudásról tett tanúságot élete során. Kíváncsian vártam, hogy vajon mi fog történni, hiszen egy ház még falun is hatalmas összegbe kerül.

Kedves Donát Testvérem! 28 éve ismertem meg Zelenkáné Évát, amikor gyermekorvos lettem Szabadszálláson. Nagy hatással volt életére a református gyülekezetben zajló szellemi ébredés. A roma fiatalasszony időnként nekem is besegített a házimunkában. Dolgos asszonynak láttam, akinek az életét Isten nyilvánvalóan átformálta. Később távol kerültünk egymástól, de mindig tudtam róla, küzdelmeiről, férje és fiai miatti nehézségeiről. Nagyfiai kallódása sok-sok szívfájdalmat és anyagi zűröket is okozott neki, ő mégis mindig becsülettel igyekezett helytállni. A lehúzó környezetből menekülve Pilisre albérletbe költözött, de amikor a tulajdonos házát elárverezték, fedél nélkül maradt. Skizofréniával leszázalékolt fia miatt nem kapott önkormányzati lakást, de számára megfizethető újabb albérletet sem talált. Világos volt, hogy Évinek független lakhatásra lenne szüksége, ez azonban teljesen lehetetlen volt számára. De mivel régről ismertem becsületes és szorgalmas hozzáállását, elhatároztam, hogy Örömhír Alapítvány, Orgovány

Drága Donát Testvérem! Akkora hála van a szívemben azért, hogy nem hárítottad nagy kérésemet, hanem kigondoltad a megoldási lehetőséget Éva számára. Senki sem vállalta volna ezt fel könnyen, amit végül ti felvállaltatok, sok hónapon át végeztétek a projekt adminisztrációját, és kezeltétek a beérkező adományokat – önzetlenül. Adjon az Úr nektek bőséges áldást arra a szolgálatra, amelyre így odaszántátok magatokat! Nagyon hálás vagyok értetek. Különlegesek vagytok! És az eredmény fantasztikus! Évi megtalálta a házat. Kamatmentes munkáltatói kölcsönt kap. A Kiút Egyesület is mellé állt anyagiakban és lelki-pszichés támogatásban, hogy tanulja, hogyan kezelje határozottabban felnőtt gyermekeivel való kapcsolatát. Az összegyűlt adomány összege pedig felülmúlta a reményeimet: az Örömhír Alapítvány irodájában már csak a „sípszót” várjátok az ügyvédnőtől, hogy mikor indítsátok a 2.360.000.- Ft utalását! Hála van a szívemben értetek és a sok nagylelkű adakozóért! Képzeld, látva az összefogást, az ügyvédnő jelezte, hogy nem kér díjat a szerződés elkészítéséért! Mindenért Istené legyen a dicsőség! E-né Viola dr., Siófok 7


Kedves Donát!

Kétkezi segítség Kedves Barbara és Donát! El sem tudom mondani, milyen csoda ez számunkra, hogy A. L. felajánlására mi jutottunk az eszetekbe. Régi imakérésem már, hogy valahogy az egyre vizesedő és helyenként omlásnak indult falainkat és a bejáratunk környékét rendbe tudjuk tenni. Kész csoda, ahogy néhány nap alatt ilyen nagy változást varázsolt ez az öt önkéntes a házunkon! Nagyon rossz állapotban volt már, és féltünk, hogy valami baj lesz belőle. Lesz még rajta bőven mit javítanunk, de a legnagyobb baj elhárult, ami óriási megnyugvást jelent nekünk. Nagyon-nagyon köszönjük! Magunktól nem bírtuk volna ezt bevállalni. O-né Tünde, Orgovány

Nagyon tetszik a Jojó elveszett bogara c. legújabb kiadványotok. Kiváló minőség, gyönyörű képekkel, és a történet is nagyon el lett találva a kicsik számára. Többet is szeretnék vásárolni, ha van még. Barbara regénye, a Soha ne add fel! pedig egyszerűen fantasztikus. Igaz, hogy gyerekregény, de felnőtt létemre már harmadszor olvastam el! Szoktam ajánlani másoknak is. U-né Ica, Budapest Kedves Lilla! Megkaptuk a Jojó című könyv bemutatópéldányát. Összegyűjtöttem az igényeket, így 12 db-ot szeretnénk rendelni. Még sok ilyen gyönyörű képi világú, tartalmas könyv kiadásának lehetőségét kívánjuk Nektek, az Örömhír megosztása céljából, és sokunk nagy örömére! Szeretettel: U. Enikő, Galgamácsa Szeretettel köszöntelek Donát testvérem! Nagyon köszönöm a sok csodás könyvet, amit kaptam tőletek. Most értem haza, és a könyvek nagy része már szerdán kiosztásra kerül Dél-Erdély szórványaiban. Az istentiszteleteken így szoktam jutalmazni a hűségesen részt vevő gyerekeket! Isten arca legyen felétek fordítva! Testvéretek: B. Miklós, Hátszeg, Erdély

Könyvek Kedves Lilla! Mások mondták, hogy nagyon jó regényeket olvastak tőletek, amik igazi értéket közvetítenek. 9 éves lányom falja a könyveket, úgyhogy szeretnék kérni a gyerekkönyveitekből. P. M. Zsófia, Baja

8

www.oromhiralapitvany.hu, www.firemedia.hu


Kedves Lilla!

Drága Renátám!

Ma kaptunk korábbi fotókat Munkácsról, Ukrajnából, egy roma gyülekezetből, ahova mi vittük tőletek az Arany ABC-t. Aktívan használják! Fontosnak tartják, hogy legalább írni-olvasni minden gyermek tudjon, és sok időt, energiát fektetnek ebbe. Jelenleg is az Arany ABC-ből tanítják a gyerekeket írni-olvasni. Nagyon megörültek neki, mert nagy segítség nekik. Kérték, hogy továbbítsam hálájukat Ágika néninek, hogy elkészítette és az Örömhír Alapítványnak, hogy ajándékba küldött nekik belőle!

Elsősorban Veled vagyok kapcsolatban, a Te megértő szívedet, időt és fáradságot nem kímélő odaadásodat ismerem a rendszeresen, nekem is elküldött „imaszervező” leveleidből. Adjon az Úr Neked továbbra is erőt a mindennapi és a hozzád elérő nyomorúságok megértésére, és az imádkozások inspirálására. Gyönyörű szolgálatot vállaltál, Isten áldja meg az életedet mindenben, mindenhol, mindenkor!

Üdvözlettel: K-né K. Klári, Baja

Zsuzsa néni

Ölellek Renáta, köszönettel, nagyon sok szeretettel:

Feltámadt az életkedv! .

Mentorálás, lelkigondozás Kedves Barbara és Donát! Olyan jó, hogy elmondtátok az egymásra találásotok történetét! Rendkívüli, és nagyon bátorító! Erőt kaptam, hogy én is kitartsak, és higgyek az Igaziban és a boldog házasságban! Köszönöm! K. Kristóf., Budapest Kedves Donát! Köszönöm, hogy az éjszaka közepén is felvetted a hívásomat. Úgy megijedtem, hogy semmi más nem jutott eszembe. Ilyen élesben még sosem találkoztam ilyen helyzettel, amibe a barátunk került. Szó szerint megtapasztaltuk az ördög megnyilvánulását, és már attól féltünk, hogy valami baja lesz a barátunknak. Amikor odaértél, végre átadhattam a felelősséget neked, és szépen lassan megnyugodtam. Jó volt látni, hogy milyen határozottan és bölcsen kezelted a helyzeted. Örökre emlékezni fogok erre a nem mindennapi esetre. P. Dávid, Orgovány Örömhír Alapítvány, Orgovány

Több mint egy éve lelkigondozói segítséget kért tőlünk Betti. Nagyon sokat szenvedett, ami már a családjának is szomorú teherré vált. Többször is eljött hozzánk férjével, és mindig rászántunk néhány órát a beszélgetésre és imádkozásra. Pár alkalom után annyira helyreállt a szellemi egészsége, hogy már úgy érezte, hogy az Úr segítségével képes azt otthon egyedül is megtartani, és tovább építeni. Feltámadt az életkedve, és a munkahelyén szintén jól megállta a helyét. Nemrégen újra találkoztunk, és örömmel tapasztaltam, hogy Isten gyógyítása maradandó az életében! F-né Ágika, Orgovány

Izsáki romamisszió Kedves Kori és Szilvi! Nagyon örülök, hogy már évek óta van egy saját gyülekezetünk, ahol mindig újratöltődhetünk. Nagyon szeretjük együtt dicsérni az Urat! Nagyon jó támaszaink vagytok, köszönjük, hogy szolgáltok felénk. R. Mária, Izsák Sokat jelent, hogy itt helyben lehet gyülekezetünk, hogy nem kell messzire járnunk, hanem helyben járhatunk. Nagyon szeretjük a házicsoportokat, ahol sokat tanulunk, beszélgetünk. Sokat változott az életünk, amióta Jézussal járunk. R. Péter, Izsák Új megtérőként öröm számomra, hogy együtt tanulhatunk, hogy jobban megismerhetem Jézust! L. Antal, Izsák 9


Karácsonyi szeretetcsomagok 2018 Micsoda kiváltság, hogy ezen a karácsonyon is 6100 emberhez vihettük el, kb. 60 településre a karácsonyi örömhírt a cipősdoboz akció keretében! Köszönet a Blythswood Care szervezetnek, akik összegyűjtötték az ajándékokat, és önkénteseinknek, akik vállalták a szállítást, az elosztást, és a személyes ajándékozó körutakat. A rengeteg visszajelzésből hármat közlünk, honlapunkon sok további köszönőlevél és beszámoló található. Veronka néni 16 éve ágyhoz kötött. Családban él, elvált fiával, aki egyedül neveli három gyermekét. Az anyagi körülményei és a helyhez kötöttsége nem teszi lehetővé, hogy a szeretett unokáit megajándékozza. Krisztusba vetett hite ellenére feleslegesnek, tehernek érzi magát. A cipősdoboz csomagját úgy választottuk meg, hogy a továbbajándékozás lehetősége benne legyen. A képen látható öröme abból ered, hogy most már tud ő is a karácsonyfa alá ajándékokat tenni. Azóta visszajelezte, hogy a szerettei örültek az ajándékoknak és az egyik legszebb karácsonya volt az idei! Micsoda öröm! K. Csaba Újfehértó

Viktor és Alexandra testvérek. Nagyon szegény körülmények között élő aranyos gyerekek. Igazán boldogok az ajándékok láttán, melyek őszinte mosolyt csaltak az arcukra és hatalmas örömet okoztak nekik. N. Kata, Újkígyós

Anna 3 éves, van egy nővére. Anyukájuk egyedül neveli őket, apukájuk alkoholista, nem számíthatnak rá. Nagyon nehéz körülmények között laknak, nincs fürdőszobájuk, a házuk düledezik, vakolatlan kívül-belül. Az anya nehezen talál vidéken olyan munkát, ami mellett a két kiskorú gyermeket el tudja látni. Alkalmi munkákból él. Annyira jól jött ez az ajándék! M. Noémi Balatonszemes 10

www.oromhiralapitvany.hu, www.firemedia.hu


Egy évünk bemutatása Hadd mutassuk be az orgoványi központunkban elvégzett munkát és az ország számos pontján velünk szorosan együttműködő önkénteseink munkáját felsorolásszerűen, számokkal is kifejezve a 2018-as év példáján:

Csapatunk: Teljes- vagy részidős alkalmazottak

2 fő

Rövid idős munkatársak váltásban

1 fő

Önkéntes munkatársak (fizikai munka, csomagolás, postázás, tolmácsolás, munkaszervezés, informatika, honlap, adminisztráció, lelkigondozás, mentorálás, grafika, tördelés)

30 fő

Középiskolai közösségi munkát végzők

2 fő

Olyan önkéntesek, akik csak egy konkrét projekt erejéig kapcsolódtak munkánkhoz

90 fő

Költségvetésünk: Éves költségvetésünk az utóbbi években átlagosan egy tipikus magyar család bruttó költségvetéséhez hasonló nagyságrendű: kb. 7 millió forint. Isteni csoda, hogy ennyi pénzből évről-évre egy ilyen nagy missziós szervezetet tudtunk hatékonyan működtetni, és a fenti eredményeket tudtuk hozni. Bevételeink megoszlása a következő: • Alapítói befizetések: 40% • Magánszemélyek adományai: 20% • Belföldi és külföldi partnerszervezetek támogatása: 20% • Állami bértámogatás és 1% felajánlás: 20%

Hűséges támogatóink! Ezúton is köszönjük, hogy mellettünk álltok, és lehetővé teszitek küldetésünk megvalósítását! Bevételeinkből fedezzük a konkrét tevékenységeket, a raktárak, vendégszobák, közösségi helyiségek, iroda rezsijét, a postai is irodai, informatikai költségeket, segélyáru szállítást, könyvkiadást, biztosításokat és a munkabéreket is. Ez sok önkéntes erőn feletti munkájának és saját költségére végzett segítségeinek is köszönhető. Hálásak vagyunk értetek, és büszkék is vagyunk rátok, hogy ilyen áldozatot hoztok másokért! Fizetett alkalmazottainknak is köszönjük, hogy lemondtak sokkal jobban fizető

Örömhír Alapítvány, Orgovány

munkakörükről, és elhívástudattal nálunk dolgoznak. Ritka az ilyen, és ezért különösen értékeljük, de szeretnénk jobban megbecsülni őket, és hosszú távon számítani stabil teljesítményükre. Az általános drágulások miatt is egyértelmű, és a 2018ban előkészített és beindított tevékenységek növekedéséből is, hogy a munkát ekkora keretből így nem lehet folytatni. Anyagi hátterünket szélesebb alapra kell helyezni, új támogatókat találni és a támogatások mértékét bővíteni. Az alapítói befizetések további növelése már fizikai képtelenség, a másik 3 tényező növelésén dolgozunk. Ehhez szükséges tevékenységünk szélesebb körben való megismertetése.

Eredményeink: 11 tonna Önkénteseink által célba juttatott ruha, bútor (kb. 90 család) Személyesen átadott segélycsomagok

47 csomag (kb. 1,5 t)

Postai úton célba juttatott szeretetcsomagok

41 csomag (kb. 0,8 t)

Karácsonyi cipősdoboz akció

6100 csomag 60 település

Célba jutott könyvek, foglalkoztatók

9450 db

Mentorálásban részesült személyek

25 fő

Konferenciák útján elért személyek

240 fő

Gyülekezeti misszió által érintettek

110 fő

Rekreációra érkező vendégek 60 vendégnap Misszionáriusok ellátása 130 vendégnap Társszervezetek projektjeinek támogatása Átmeneti otthonban élők Egyedi projekt: Egy bajba jutott családnak házvásárláshoz célgyűjtés

5 projekt 6 fő 1 projekt

Ha értékeled munkánkat, kérünk, ismertesd meg azt másokkal is! Kérd hírlevelünket több példányban, vagy oszd meg internetes felületeinket ismerőseiddel!

11


Mindennapi aktualitások Központunkban rendszeresen fogadjuk magánszemélyek felajánlásait: jó minőségű használt ruha, bútor, játék, stb. Ezekből tudjuk személyes és postai csomagküldő szolgálatunkat működtetni.

BAON.HU - Petőfi Népe: Pintér Kornél bebizonyította, hogy van út a lehetetlenen át!

Folyamatosan várunk száraz élelmiszer felajánlásokat!

Állj mellénk Te is!

Karitatív missziónkba rendszeresen bekapcsolódnak vidéki munkatársaink is. A képen éppen egy Újszászra induló szállítmány látható, amint két munkatársunk az utolsó dobozokat teszi az autóba.

Közhasznú, nonprofit tevékenységünket önzetlen adakozók anyagi támogatásával végezzük. Köszönjük hűséges támogatóink felajánlásait! Állj mellénk Te is!

A közelmúltban több kiadványunkat is újra nyomtuk. A ’4H’ Magyar Misszió részéről Eric&Rosemary Barrett és más anyagi támogatóinknak köszönhetően ezeket továbbra is nagy példányszámban tudjuk ingyenesen is osztani olyan helyeken, ahol a vásárlás gondot okozna. Hittancsoportok, táborok kiváló anyagai, iskolai évzárók jutalomkönyvei lehetnek. Igényeld! A 3. regényíró pályázatunk első körén bentmaradt pályázóink 2019. április 15-ig nyújthatják be a megírt regényeket. Bízunk benne, hogy ezekből több is megjelenhet a közeljövőben!

Honlapunk megújításán dolgozunk, hogy naprakészen segítse célkitűzéseink megvalósulását. Az új honlap élesítéséig is keresd kisfilmjeinket a YouTube-on:

• • • •

Pénzadomány 1% felajánlás (adószám: 19044235-1-03) Önkéntes munka Kapcsolatrendszer vagy technikai eszközök felajánlása

Együtt mozdul a szíved célkitűzéseinkkel? Segítenél, de nincs időd vagy lehetőséged önkéntes munkára? Légy anyagi támogatónk! Bankszámlaszámunk (Fókusz Takarékszövetkezet):

51700100-10023459 SWIFT code: TAKBHUHB IBAN: HU13 5170 0100 1002 3459 0000 0000

Jelenlegi támogatóink mellé várunk 30-50 olyan új támogatót magánszemélyeket és vállalkozásokat, akik számára fontos célkitűzéseink megvalósulása, és vállalják, hogy havi RENDSZERESSÉGGEL támogatják tevékenységünket egy általuk meghatározott összeggel. Kérünk, ha vállalod, akkor az összeg megjelölésével írd meg vállalásodat az iroda@oromhiralapitvany.hu címre. Köszönjük, hogy partnerünk leszel!

Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik 2017. évi adójuk 1%-ának átutalásával támogatták munkánkat. Ezen keresztül 155.245,- Forintot juttattak részünkre, amelyet alapítványunk céljainak megvalósítására használtunk fel.

1%

Örömhír Alapítvány

Adószám: 19044235-1-03 Kérjük, támogasd idén is adód 1%-ával közhasznú tevékenységünket!

1%

Az 1+1%-ról való rendelkezés akkor is fontos, ha valaki nem fizet adót, mert a fel nem ajánlott 1+1%-okat az állam szétosztja az egyházak és civil szervezetek között a felajánlások darabszámának arányában. Tehát fontos, hogy mindenki rendelkezzen az 1+1%ról! Ha nem rendelkeztek, azzal mi is kevesebbet kapunk, és egyben olyan célokat támogattok, amiket nem biztos, hogy szeretnétek.

12

www.oromhiralapitvany.hu, www.firemedia.hu


A FireMEDIA az Örömhír Alapítvány médiaportálja. Küldetése nyomtatott és digitális médiatermékek kiadása és terjesztése kereskedelmei forgalomban. Kiadványainkkal igyekszünk hiányt pótolni a 21. századi modern környezetben szocializálódott gyermekeket és felnőtteket célzó magyar nyelvű piacon, és egyben építeni kívánjuk a Teremtő Istenbe vetett hit tekintélyét is.

Látásunk Mindannyian időnként elfáradunk. Kihűl bennünk az életkedv, a szenvedély, az öröm. Meggyőződésünk, hogy a 21. századi ember életébe is Jézus Krisztus tud olyan igazi tüzet, életkedvet hozni, amire szükség van egy győztes, boldog élethez. Jézus Krisztus mondta: „Azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre, és mennyire szeretném, ha már lángolna!” (Lukács evangéliuma 12:49.) Kiadványaink a Biblia üzenetén alapulnak. Egyre többen ismerik fel, hogy a hit és a tudomány nem állnak szemben egymással. A hit nem elavult, hanem minden korban aktuális. Az élet alapfeltétele. Olyan különleges életszemlélet, ami sokféle kort megfűszerezve és túlélve valódi válasz a modernkori kihívásokra is. Vannak érdekkörök, amik a tudományt felhasználják, hogy aláássák a hit tekintélyét, de a valódi tudomány alátámasztja a hitet, és alkalmazza azt a tudomány fejlődése érdekében. Ezen a korszerű életszemléleten keresztül egyre többen hiszik, és a mindennapi élet apróságain keresztül egyre jobban meg is bizonyosodnak arról, hogy Isten teremtette a világot, Ő teremtette az embert, és ma is aktív szerepet vállal az élet fenntarÖrömhír Alapítvány, Orgovány

tásában és a világ sorsának alakításában. És Isten nem csak megteremtette az embert, hanem ma is ott áll mellette, megoldást kínál az emberi lélek küzdelmeiben, és olyan terhektől szabadít meg, amelyekhez az ember saját ereje már kevés. Segít megragadni az élet értelmét.

A FireMEDIA célja, hogy minél szélesebb körben képviselje és terjessze ezt a tudományosan is megfogható, és mai nyelven megfogalmazott hitet és keresztyén életszemléletet.

Ez a hit jövőnk záloga.

Megvalósítás Színvonalas, a mai kor elvárásainak megfelelő, és az egyszerű ember számára is megfogható, közérthető kiadványokat adunk ki. Alapelveink a gyakorlatiasság, egyszerűség, elérhetőség, minőség. Az Örömhír Alapítvány 28 éves kapcsolatrendszerével indítottuk tevékenységünket minimális költségvetéssel. Non-profit elvekkel működünk, önkéntes munkatársakkal. Szponzorokat várunk első kiadványainkhoz, hogy kiadványainkat széles körben megismerje a társadalom és nagyobb kihívásokat is vállalhassunk. A FireMedia keretében már megjelent egy gyereksorozat első eleme: Jojó elveszett bogara. Tervezett témák pl.: • Mesék Bibliai üzenettel • Dinók a Bibliai világképben • Kihívó kérdések - Bibliai válaszok 13


Használható válaszok Válasz a digitális forradalom kihívásaira Hogyan tanulhatsz meg használható válaszokat adni a RÁD BÍZOTT GYERMEKEK kérdéseire? Gyermekeink már egy digitális világba születtek, és teljesen máshogy „működnek”, mint mi. Más nyelvet beszélnek, és más úton jutnak el a felnőttkorba. Ezt neked is fel kell ismerned, különben állandóan harcban fogsz állni saját gyermekeddel, ahelyett, hogy egymás mellett állva, együtt harcolnátok a népbutító eszmék ellen. Tanuld meg a módját, hogyan válhatsz és maradhatsz példa gyermeked számára annak ellenére, hogy bizonyos dolgokban tájékozottabbnak érzi magát tőled. Találd meg, hogyan tudod segíteni, hogy helyes válaszokat találjon az élet nagy kérdéseire! Fel kell készíteni őket egy különleges kor különleges kihívásaira. Célunk olyan eszközöket adni a kezetekbe, amik ebben segítenek. Megkeresni a Biblia válaszait sok őszintén és céltudatosan megfogalmazott kérdésre, hogy ne annyit válaszoljatok: „Mert csak!”.

A 20 évvel ezelőtti módszertan már nem működik. A világ mindenestől megváltozott. A gyermekek kb. 10 éves kortól már önállóan szerzik be az információt az internetről. A tudományos, vagy annak beállított nézetek meggyőző érvelésekkel, trendi marketinggel, élethű modellekkel, profi médiaháttérrel mossák gyermekeink agyát, és sokszor még a miénket is, úgy, hogy észre sem vesszük. Egy ilyen környezetben hasonlóan alapos, meggyőző és profi utat kell járni annak is, aki az árral szemben akar úszni. Nagy a sodrás, de az élő halak mégis vállalják a szembemenetet! Hogyan tudsz tehát az érvekkel felfegyverzett gyermeked számára használható válaszokat adni? Úgy, hogy megfizeted az árat:

Fejlődnöd és tanulnod kell, néha alaposan utána is kell járnod egy dolognak, hogy magabiztosan el tudd magyarázni a részleteket is. 14

Hadd mutassam be ezt egy példán: Kérdés: - Ha Isten csak 6000 éve teremtette az állatokat, hogyan lehet, hogy a dinók már többmillió éve kipusztultak? Gyenge válaszok: A, Nem is léteztek dinók! B, Nem tudom. Használható válasz: - Gyere, van itt egy jó könyv, nézzünk utána, hogyan határozzák meg az egyes leletek korát, és hogyan jön ki az a többmillió év... Kedves Apuka, Anyuka! Lehet, hogy úgy érzed, gyermeked egyes kérdései egyáltalán nem életbevágóan fontosak. Kit érdekel például, hogy mikor haltak ki a dinók mondhatod. Szeretném, hogy tudd: bizony, kérdéseik között van sok FONTOS kérdés! Hitük és egész világszemléletük épül fel aszerint, hogy kérdéseikre kitől és milyen válaszokat kapnak. Vedd megtiszteltetésnek, ha téged kérdez, és élj a lehetőséggel, hogy helyes irányba tereld gyermeked életét!

Az evolúciós vallás megrendülése Isten egy különleges és fontos területre irányította a figyelmünket, amivel intenzíven foglalkoznunk kell a jövőben. Sok évtizeden át úgy tűnt, mintha az evolúciós fejlődéselmélet minden részletében bizonyított tény lenne, de a tudomány fejlődésével és szabadságának növekedésével ez a tézis egyre kevésbé védhető. Egyre több tudós vallja, hogy hibáktól hemzseg az elmélet, és tudo-

www.oromhiralapitvany.hu, www.firemedia.hu


mányos körökben már jócskán megoszlanak a vélemények. Az evolúció, mint hit, kvázi „vallás”, azonban hihetetlenül erősen beivódott a társadalomba. Mindannyian ebben szocializálódtunk. Leegyszerűsítve: mire kiderült, hogy az evolúciós tan egy feltevés, addigra már majdnem az egész világ úgy hiszi, hogy igaz. Ilyen szemléletben készülnek a mesék, az irodalmi művek, a képzőművészeti alkotások, a filmek és mi több: a tankönyvek. Ilyen szemléletre épül az oktatás és a hagyományos tudományos munka. Az evolúciós tanok adtak táptalajt sok rasszista mozgalomnak, és magának a náci uralomnak, és sok más diktatúrának is, amelyek különböző fajokat a másiknál fejlettebbnek, vagy éppen kiirtandónak bélyegeztek. Ez a hit hivatott alátámasztani azt is, hogy nincs Isten (ateizmus), és nincs is rá szükség. Ha pedig nincs Isten, akkor nincs olyan egyetemes hatalom, aki mindenkinek egyszerre megmondhatná, mi helyes és mi nem. Mindenki szabadon döntse el magának, milyen úton akar járni. Ez vezet olyan sok világméretű problémához, és káoszhoz. Különösen veszélyes és kártékony hit ez.

te a világot, és az Ő kezében van élet és halál. Csak erre az alapra épített hittel és világnézettel tud a káoszba forduló világ megerősödni és talpra állni. A tudományos világban és a politikai porondon is kiélezett harc dúl az Isten nélküli és az Istenre épülő világnézet között. Sorsdöntő éveket élünk. Meggyőződésem, hogy a jövő záloga a keresztyén hit igazságában áll. Személyes jövőnk, de országunk és kontinensünk ereje is azon áll vagy bukik, hogy van-e bennünk annyi bátorság, hogy mérlegre tegyük a belénk ivódott világszemléletet, nem félve attól, hogy kiderül az igazság. Ha saját jövőd iránt nem érzel ilyen felelősségérzetet, a gyermekeid jövője iránt talán mégis?

Ha hitünk és világszemléletünk könnyűnek találtatik a mérlegen, akkor sürgősen kell váltanunk, amíg nem késő. Van bátorságod?

A jó hír: egyre több tudós és filozófus, orvosok és kutatók, sőt, egyre több államférfi is felemeli a hangját és határozottan képviseli, hogy egyedül Isten teremtet-

És képes vagy váltani?

Előkészületben Szupergyerkőc Online

Málnamanók

Hitépítő blog és online keresztyén játékok működtetéséhez keresünk: • • • •

Sokan írják nekünk: „Keresztyén mesekönyveket is adjatok ki!” Előkészülőben a Málnamanók, egy kedves erdei mese. Néhány málnamanó eltűnt barátjuk keresésére indul, de nem hétköznapi akadályokkal szembesülnek. Az erdő is különleges, élén az Öregkorú királlyal, aki bölcsen vezeti birodalmát, és biztosít mindent a málnamanók sikeres küldetéséhez.

Informatikusokat Fejlesztőket Játékmestereket Grafikusokat

Oktatócsomagok

Áprilisi zuhé Ki locsolta le Juliska nénit? Ki rontotta el a vulkánkísérletet? Mit követtek el már megint az ikrek?

Szor-Szer-Ször meséi Szorzótábla-előkészítő 31 mese, 31 színezhető illusztráció, 31 szorzat

Az "Áprilisi zuhé" három részes mini gyerekkrimi megfejtésén együtt törhetik majd a fejüket szülők és gyerekek.

Szikrázva jó!

"Nagyon örülök, ha lefordítjátok őket!" Christopher P.N. Maselli, amerikai gyerekkönyv író

Természetismeretet megkedveltető füzetek

Az Örömhír Alapítvány hírlevele

Szerkesztő: Királyné Ficsor Lilla Felelős kiadó: Ficsor Donát elnök

Örömhír Alapítvány, Orgovány

ÖRÖMHÍR ALAPÍTVÁNY

Adószám: 19044235-1-03

6077 Orgovány, Vörösmarty u. 14.

Bankszámlaszám: 51700100-10023459 Fókusz Takarékszövetkezet

www.oromhiralapitvany.hu iroda@oromhiralapitvany.hu Örömhír Alapítvány

Közhasznú missziónkra adományt örömmel fogadunk.

15


Egy óriási lehetőség

A Creation Projekt Te is légy a részese!

Tervezett projektelemek

A Creation Ministries International a Bibliai teremtést kutató és népszerűsítő nemzetközi szolgálat. Tevékenysége részeként magasan képzett, sok tudományágat művelő kutatókkal, professzorokkal, előadókkal, és más munkatársakkal negyedévente kiadja a Creation Magazint, ami egy világszerte jól ismert, tekintélyes, nagy olvasótáborral rendelkező teremtéstudományi magazin. Angol, kínai és finn nyelven, ill. részben németül és spanyolul is megjelenik, egyes cikkei több mint 40 nyelven elérhetőek online. Az Örömhír Alapítvány FireMEDIA programjának keretében megállapodtunk az ausztrál kiadóval a magyar nyelvű kiadásról és még 2019. első felében tervezzük a munkacsoport felállítását, keressük az anyagi hátteret, és kidolgozzuk a konkrét projekttervet.

• A Creation Magazin magyar nyelvű kiadása rész-

ben vagy egészben

• Gyerekeknek szóló kiadványok egészséges élet-

szemlélet építésére, amik felvállalják a nehéz kérdéseket is (dinók, földönkívüli lények, stb.)

• Felnőtteknek szóló közérthető, egyszerű kiad-

ványok a teremtés/evolúció témakörben

• Online interak-

tív felületek működtetése

Célkitűzéseink • 1 éven belül egy ingyenes bemutatópéldány

kiadása és eljuttatása legalább 500 intézménybe és 500 személyhez. Iskolákba, könyvtárakba, egy-

házakhoz. Olyan pedagógusokhoz, szakemberekhez, orvosokhoz, akik szakterületük, tudományos munkájuk, hitéletük kapcsán érintettek a témában. • 2 éven belül megteremteni egy folytonos meg-

jelentetést biztosító anyagi hátteret előfizetéseken és szponzorokon keresztül.

• 5 éven belül elérni minden köznevelési intéz-

ODASZÁNT ÉS FELKÉSZÜLT

MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK! Ez egy kivételes lehetőség! Ha szívügyed a Teremtő Isten megismertetése a felnövekvő generációval, és érdekel ez a lehetőség, írj nekünk! Akiket várunk a csapatba: • angolról magyarra fordítókat • szaklektorokat (sokféle témában) • kiadványszerkesztőket (inDesign, Photoshop) • informatikusokat, webfejlesztőket • projektfelelősöket • marketingeseket • kapcsolatteremtőket • szponzorokat, mecénásokat

ményt

• 10 éven belül elérni ezzel a szemléletformáló

portfólióval az egész magyar nemzetet. Leszel-e önkéntesünk? Leszel-e anyagi támogatója ennek a különleges küldetésnek?

Találkozzunk 2019 májusában projektindító találkozónkon! Helyszín: Budapesten vagy környékén. A pontos időpont és helyszín hamarosan megjelenik a honlapon! A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Folyamatosan frissülő és bővülő információ: firemedia.hu/category/creation-projekt

30 éve a magyar nemzet szolgálatában — Örömhír Alapítvány — hogy feltámadjon az életkedved! 16

www.oromhiralapitvany.hu, www.firemedia.hu