Page 1

ประจำสัปดาห์ที่ 28 สิงหาคม 2555

สารสโมสร โรตารีกรุงเทพพัฒนาการ ก่อตั้งเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2004 ภาค 3350

ประชุมทุกวันอังคาร เวลา 19:00 – 20:30 โรงแรมออลซีซั่น โกลด์ ออร์คิด ถ. วิภาวดีรังสิต สี่แยกสุทธิสาร Meeting: Tuesday at 19:00 – 20:30 All Season Gold Orchid Hotel, Vibhavadi Rangsit Rd., Sutisan BKK.


สวัสดี เพื่อนๆ พี่ๆ สมาชิกทุกท่านที่เคารพ

นยก.วิไล นิธิวรรณากุล นายกสโมสรโรตารี กรุงเทพพัฒนาการ ปีบริหาร 2555-2556

การประชุมประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 6/2555 วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2555 การประชุมครั้งนี้ ความรู้สึกที่ดิฉันและกำลังใจมากมายที่ได้จาก เพื่อน ๆ พี่ ๆ อดีต นายก รวมถึง สมาชิกของสโมสรกรุงเทพพัฒนาการ ท่านผู้ใหญ่ในระดับภาค อผภ.ชัยรัตน์ ประเสริฐล้ำ กรุณาสละเวลามาคล้องเหรียญให้กับดิฉัน ผู้ช่วยฯ วัลย์ลดา พงษ์เภตรารัตน์ พี่สาวที่เคารพรัก ผู้ช่วยฯเพิ่งผ่านพ้น คำนวณ ภูตระกูลพันธุ์ หนึ่งในผู้สนับสนุนทำให้สโมสร กรุงเทพพัฒนาการเกิดมาได้จนทุกวันนี้ ผู้ช่วยฯ ปัญจพัฒน์ เตชะพัฒน์สิริ สมาชิกที่เข็มแข็งของ สโมสรฯ ปีนี้ได้รับมอบหมายให้เป็น ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค ดูแลให้คำแนะนำสโมสรของเราด้วย อาจารย์ แม๋ว ผู้ใหญ่ที่วิไลเคารพรัก ใจเกินร้อย อาสามาช่วย จากสโมสรนเรศวร พิษณุโลก ในภาค 3360 นายกร่วมรุ่นต่างภาค จากสโมสรคู่มิตร บ้านโป่ง สามพราน สมุทรปราการ และ สมาชิกของสโมสรต่างภาค 3330 รวม กว่า 30 ท่านในการประชุมวันนี้ ซึ่งทราบข่าวจากการ ส่งข่าว ทางอีเมล์ ซึ่งส่งจาก เลขานุการสโมสร รทร. นารีรัตน์ อัญชลีภิรัตน์ ผู้เอาจริงเอาจัง มาก ๆ และมีความรับผิดชอบสูงมาก ๆ กับหน้าที่ ได้รับมอบหมาย นับว่าเป็นโชคดีของสโมสร ที่พระเจ้าได้ส่งเธอมาช่วยดิฉันได้ทันเวลาจริง ๆ ขอบคุณพระเจ้าที่มาทันเวลาเสมอ ขอบคุณสมาชิกทุก ๆ ท่านจากใจ “ที่ทำให้ดิฉันมีวันนี้” เป็นความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติ์ ที่ได้รับ ในการกลับมาเป็นนายกสโมสรกรุงเทพพัฒนาการอีกครั้ง ขอบคุณสำหรับขนมของว่าง ที่ อน.ธัญญพัณณ์ ได้จัดเตรียมไว้ให้ทานหลังปิดการประชุม ขอบคุณ เลขานุการสโมสร รทร. นารีรัตน์ ที่ได้กรุณาจัดเตรียมของขวัญ มอบวิทยากร และ มอบให้แก่ แขกทุก ๆ ท่านที่มาร่วม แสดงความยินดีกับ สโมสรในครั้งนี้ เป็น พจน์นานุกรมรูปภาพ ไทย/อังกฤษ/จีน พร้อม MP3 ประกอบ ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์ของท่านเอง เสร็จสดๆ ร้อน ๆ จากแท่นพิมพ์ ยินดีต้อนรับ คุณณัฏฐ์ ตองอ่อน และคุณ กชพร ไพรสณฑ์ ที่ได้มาร่วมประชุม โดยการ เชิญชวนจาก อดีตนายกธัญญพัณณ์ เตชะพัฒน์สิริ และ รทร. ดาริฑกา ไพรสณฑ์ ดิฉันในนาม ของสมาชิกทุกท่าน ขอขอบคุณที่ท่านทั้งสองได้กรุณานำเพื่อนๆ มารู้จักโรตารีกรุงเทพพัฒนาการ ของเรา สมาชิกท่าน อื่น ๆ ช่วยกันบอกต่อ ชักชวนเพื่อน ๆ มารู้จักกับโรตารีของเรา โรตารี มีสิ่งที่ดี ๆ มอบคืนแก่สังคม มาตลอดเป็นเวลากว่า 108 ปี อังคารหน้าที่ 4 กันยายน 2555 เป็นการประชุม Club Assembly (กิจการสโมสร) และ ประชุม Board of Directors (คณะกรรมการบริหาร) ครั้งที่ 2 วาระการประชุมจะนำส่งโดย ท่านเลขานุการสโมสร สมาชิกท่านใดมีเรื่องนำเสนอ หรือรายงานกิจการสโมสร กรุณาแจ้ง เลขานุการสโมสร เพื่อลงวาระการประชุมล่วงหน้าคะ ขอความกรุณาจากประธานฯ และ กรรมการบริหารทุกท่านค่ะ ด้วยไมตรีจิต วิไล นิธิวรรณากุล นายกสโมสรโรตารี กรุงเทพพัฒนาการ ปีบริหาร 2555-2556

2


สรุป สมาชิกเข้าประชุมแต่ละสัปดาห์ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555 งดประชุม เนื่องจากไปทำกิจกรรมนอกสถานที่ร่วมกับสโมสรโรตารี่ประเทศญี่ปุ่น

จำนวน สมาชิกโรแทเรียนกรุงเทพพัฒนาการปัจจุบัน และผู้ที่ร่วมประชุม วันที่ วันที่ วันที่ วันที่ วันที่ สมาชิก 7 14 21 28 n/a 3/55 4/55 5/55 6/55 1 นยก.วิไล นิธิวรรณากุล ปี 2546-48 ~ นายกสโมสรปี บริหาร 55-56 มา มา มา 2 อน.ธัญญพัณณ์ เตชะพัฒนสิริ ปี 2551-52 มา มา มา 3 อน.ปัญจพัฒน์ เตชะพัฒน์สิริ ปี 2553-54 มา มา มา 4 อน.อมร วิชิตการ ปี 2552-53 มา มา มา 5 อน.สุขุมาภรณ์ บริราช ปี 2554-55 มา มา มา 6 อน.นภัสร์กมล พรหโมปกรณ์ ปี 2550-51 มา มา มา 7 นยล.พรทิพย์ อยู่ประเสริฐ มา มา มา 8 รทร.นารีรัตน์ อัญชลีภิรัตน์ มา มา มา 9 รทร.วัลลดา ทรัพย์ทรง มา มา มา 10 รทร.เกษม จันทร์จุฬาลักษณ์ - มา มา 11 อน.วลัญช์สิริ จรัสจิรภัทร์ ปี 2548-49 - มา มา 12 นย. ธัญสันห์ แต้มไพโรจน์ มา ลาออก 13 รทร. พิชัย ยอวิทยา - - - 14 รทร. สมลักษณ์ พงษ์วชิรินทร์ - - - 15 รทร. รัตนา การีมี - - มา 16 รทร. ดาริฑกา ไพรสณฑ์ - - มา 17 รทร. นุชนัญ เกษจันทร์ทิวา - - - รวมสมาชิกร่วมประชุมประจำสัปดาห์ 10 งด 10 13

มิตรโรแทเรียนจากต่างสโมสร ที่ร่วมประชุม 28 สิงหาคม 55

1 อผภ.ชัยรัตน์ ประเสริฐล้ำ สร.สวนหลวง 2 อผภ.เกษมชัย นิธิวรรณากุล สร.สีลม 3 รทร.หาญ อร่ามวิทย์ สร.สีลม 4 ผชภ.วัลย์ลดา พงษ์เภตรารัตน์ สร.บางเขน 5 อน.คำนวณ ภูตระกูลพันธุ์ สร.พระปิ่นเกล้า-ธนบุรี 6 นย.ณสิริ อภิวรเจริญ สร.สามพราน 7 รทร.เพ็ญจันทร์ มโนเกื้อกูล สร.สามพราน 8 นย.นิพนธ์ ฤทัยคงถาวร สร.บ้านโป่ง 9 อน.จิตตานันท์ เกียรติอารียะ สร.บ้านโป่ง 10 อน.กัลยาณี กอรดากุลทรัพย์ สร.บ้านโป่ง 11 รทร.ประยงค์ อัครชัยพันธ์ สร.บ้านโป่ง 12 นย.อมร วิทยผโลทัย สร.สมุทรปราการ 13 รทร.พรรณนภา ปีตะนีลผลิน สร.นเรศวร พิษณุโลก 14 รทร.พลอยไพลิน อุดมวารี สร.รามคำแหง 15 รทร.สรีพัฒน์ อินทรดิษ สร.รามคำแหง

แขกเยี่ยมสมาคม 1 คุณณัฏฐ์ ตองอ่อน

2 คุณ กชพร ไพรสณฑ์

3


ข่าวนายก: ไม่มี

สรุปวาระการประชุม วาระที่ 1 พิธีคล้องเหรียญนายกคนใหม่ พร้อมแขกผู้มีเกรียติ์แสดงความยินดี วาระที่ 2 สนเทศโรตารี วาระที่ 3 บรรยายพิเศษโดย คุณคิมเบอรี่ ไวเชล (Ms. Kimberly Weichel)

วาระการประชุม

วาระที่ 1 พิธีคล้องเหรียญนายกคนใหม่ วันนี้มีผู้ร่วมประชุมโดยรวม 30 ท่าน 13 ท่านจากสมาชิกสโมสร คิดเฉลี่ย 85% จากสมาชิกทั้งหมด 16 ท่าน ส่วนที่เหลือเป็นแขกผู้มีเกรียติ์ และผู้มุ่งหวังสองท่าน เริ่มประชุมเคาะฆ้องเวลา 19:00 น. ท่าน ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค และผู้ดูแลสโมสร ของเรา ปัญจพัฒน์ เตชะพัฒน์สิริ กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกรียติ์ทุกท่าน ท่านอผภ. ชัยรัตน์ ประเสริฐล้ำ คล้องเหรียญนายก ให้ ท่านนายก วิไล นิธิวรรณกุล พร้อม กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาสในการปฏิบัติหน้านายกสโมสรเพื่อสร้างความ เข็มแข็งให้กับสโมสร วาระที่ 2 สนเทศโรตารี หลังจากนั้น ท่านนายกฯ เรียนเชิญ ท่านอผภ. เกษมชัย นิธิวรรณกุล สนเทศโรตารี เรื่อง เสน่ห์การประชุมโรตารีคืออะไร ซึ่งท่านได้ให้คำจำกัดความสั้น ๆ แต่ได้ใจ ความครอบคลุมถึงความหมายทั้งหมดคือ “สั้น เปิด/ปิด ตรงเวลา” พร้อมเรียน เชิญ ท่าน อน. อมร วิชิตการ สมาชิกสโมสร และเป็นผู้อบรมสโมสร ได้ขยาย ความในเรื่อง เสน่ห์การประชุมโรตารี คือ วาระต่าง ๆ ต้องสั้น กระชับ ได้ใจ ความ และทุกคนควรรักษากติกาอันนี้อย่างเคร่งครัด วาระที่ 3 บรรยายพิเศษโดย คุณคิมเบอรี่ ไวเชล (Ms. Kimberly Weichel) ท่าน อน. นภัสร์กมล พรหมโมปกรณ์ ประธานบริการชนรุ่นใหม่ของสโมสร กล่าว แนะนำผู้บรรยาย คุณ คิมเบอรี่ ไวเชล (Ms. Kimberly Weichel) จากประเทศ

4


สหรัฐอเมริกา คุณคิม เป็นนักเรียนในโครงการ เพื่อสันติภาพ ของโรตารีสากล ขณะนี้กำลังศึกษาเรื่องนี้อยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเวลาสามเดือน คุณคิม มีประสบการ์ณในเรื่องการรณรงค์เพื่อสันติภาพทั้งในประเทศแอฟริกา โซเวียต อาหรับ ผ่านทางสื่อต่าง ๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ วิดีโอ social network เป็นต้น จุดประสงค์เพื่อสร้างความเสมอภาพและสันติให้กับผู้หญิงที่ถูกกดขี่ ข่มเหง หรือถูก ทำร้ายทั่วโลก พยายามที่จะสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้หญิงเหล่านั้นลุกขี้นมาต่อสู้เรียก ร้องสิทธิของตน หลักใหญ่ ๆ ของเนื้อหาการเรียนการสอนที่จุฬาฯ เพื่อรู้วิธีการรับ ปัญหาข้อขัดแย้งในประเทศต่าง ๆ ในสถาณการ์ณปัจจุบัน เช่น ภาคใต้ของ ประเทศไทย อินเดีย อัฟกานิสถาน การสร้างความสงบ สันติภาพ ท่ามกลางความ แตกต่างทางเชื้อชาติ และศาสนา กฎหมายระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อสำเร็จ การศึกษา คุณคิมมีโครงการที่สานต่อในสิ่งที่เธอทำอยู่คือ 1. จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการ์ณจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ในปี 2015 2. จัดอบรม สร้างผู้นำในกลุ่มสตรี 3. สร้างเครือข่าย เมื่อจบการบรรยาย และท่านอน. นภัสร์กมล สรุปเนื้อหาการบรรยายของคุณคิม ให้ผู้เข้าประชุมทุกท่านแล้ว ท่าน อน. สุขุมาภรณ์ บริราช กล่าวขอบคุณคุณคิม พร้อมทั้งท่านนายกฯ มอบของที่ระลึก และแลกเปลี่ยนธงสโมสรกับคุณคิม ท่าน นายกวิไล นิธิวรรณกุล เคาะฆ้องปิดประชุม ถ่ายรูปร่วมกัน

เรื่องอื่นๆ: ยินดีต้อนรับ คุณ ณัฏฐ์ ตองอ่อน และคุณ กชพร ไพรสณฑ์ ที่ได้มาร่วมประชุม

โดยการเชิญชวนจาก อดีตนายกธัญญพัณณ์ เตชะพัฒน์สิริ และ รทร. ดาริฑกา ไพรสณฑ์ อังคารหน้าที่ 4 กันยายน 2555 เป็นการประชุม Club Assembly (กิจการสโมสร) และ ประชุม Board of Directors (คณะกรรมการบริหาร) ครั้งที่ 2 วาระการ ประชุมจะนำส่งโดยท่านเลขานุการสโมสร สมาชิกท่านใดมีเรื่องนำเสนอ หรือ รายงานกิจการสโมสร กรุณาแจ้งเลขานุการสโมสร เพื่อลงวาระการประชุมล่วงหน้า

5


กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โรตารี วัน เดย์ (Rotary One Day) ครั้งที่ 4 วันที่ 10 กันยายน 2555 จัดที่ โรงเรียนประตูชัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เวลา 8:00-12:00 น. โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาค 3350 เปิดรับสมัครเยาวชน อายุ 15 ปี 6 เดือน - 18 ปี (ไม่เกินวันที่ 1 สิงหาคม 2556) โครงการอบรมเยาวชนผู้นำไรล่า RYLA 2012 วันที่ 20-22 ตุลาคม สถานที่ ณ ริมขอบฟ้า เมืองโบราณ สมุทรปราการ

ข่าวของภาค และต่างสโมสร สโมสรโรตารีเกษมราษฏร์ คลองเตย จัดงานวันสถาปนาสโมสร ณ สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต กทม. ในวันอาทิตย์ที่ 9 เดือนกันยายน 2555 เวลา 18.00 น สโมสรโรตารีบ้านโป่ง ภาค 3330 ขอเชิญร่วมมอบโครงการวันที่ 10 กันยายน 55 เวลา 15-16:00 ส่งมอบเครื่องกรองน้ำที่ รร. วันมหาราช และ รร. วัดโคกหม้อ เวลา 17:00 ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับผู้ว่าการภาค 3330 ณ บ้านโป่งคอมเพล็ก ชั้นสอง ติดต่อ ท่านนายกนิพนธ์ มือถือ 08-1541-8525

ขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ชำระค่าบริหารสโมสร ประจำปีบริหาร 2555-2556 อน.ธัญญพัณฑ์ เตชะพัฒน์สิริ ปี 2551-52 อน.ปัญจพัฒน์ เตชะพัฒน์สิริ ปี 2553-54 อน.อมร วิชิตการ ปี 2552-53 นยก.วิไล นิธิวรรณากุล ปี 2546-48 ~ นายกสโมสร 55-56 อน.สุขุมาภรณ์ บริราช ปี 2554-55 อน.นภัสร์กมล พรหมโมปกรณ์ ปี 2550-51 รทร.พิชัย ยอวิทยา อน.วลัญช์สิริ จรัสจิรภัทร์ ปี 2548-49 คุณ ธัญสัณห์ แต้มไพโรจน์ นยล.พรทิพย์ อยู่ประเสริ ~ นายกรับเลือกปีบริหาร 2556-2557 รทร.วัลลดา ทรัพย์ทรง รทร.เกษม จันทร์จุฬาลักษณ์ รทร.นารีรัตน์ อัญชลีภิรัตน์

6


ตารางการประชุมสโมสรกรุงเทพพัฒนาการ เดือนกันยายน 55 วันที่ ประจำเดือน กันยายน 2555 ~ รายละเอียดหัวข้อการประชุมแต่ละสัปดาห์ 4 Club Assembly 11 เรื่อง “ความสุขในการทำงาน” โดย ดร.อำนาจ บัวศิริ รองผู้อำนายการสำนักงาน พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 18 เรื่อง “เดินทางอย่างไรให้ไร้กังวล” โดย คุณไพโรจน์ อินทฤกษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการส่วน บมจ.การบินไทย 25 เรื่อง (แจ้งภายหลัง) โดย รทร.ดาริฑกา ไพรสณฑ์

ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อท่านสุภาพบุรุษ อน.ดวงตา อัธยาตมวิทยา วัดศรีเอี่ยม ศาลา 3 บางนา กม 4 จากสโมสรของเรามี ท่านนายกวิไล นิธิวรรณากุล ท่านผชภ.ปัญจพัฒน์ เตชะพัฒน์สิริ และดิฉัน รทร.นารีรัตน์ อัญชลีภิรัตน์ โดยท่านรทร.พิชัย ยอวิทยา ฝากซองร่วม ทำบุญ

ปัญจพัฒน์ เตชะพัฒน์สิริ ท่านผู้ช่วยผู้ว่าการภาค ปัญจพัฒน์ เตชะพัฒน์สิริ (กรุงเทพพัฒนาการ) ท่านเป็นผู้ดูแล สโมสรของเราด้วย ในปีบริหารปัจจุบันนอกจากจะกรุณารับตำแหน่งเหรัญญิกให้กับทางสโมสร ท่านเป็นโรแทเรียนที่ทำงานการกุศลหนักมาก ไม่ว่าทางสโมสรของเราจะทำกิจกรรมอะไร ท่านต้องให้การสนับสนุนทั้งทุนทรัพย์และแรงกาย เป็นตัวแทนของสโมสรไปร่วมงานกิจกรรมกับทาง สโมสรอื่น ๆ อย่างสม่ำเสมอ ท่านผชภ. ปัญจพัฒน์ เข้าร่วมเดินทางกับสโมสรโรตารีกรุงเทพพัฒนาการเมื่อปลายปี 2005 หลังสโมสรของเราก่อตั้งหนึ่งปี ท่านมีคติในการดำเนินชีวิตและการทำงาน คือ “จริงใจและรับผิด ชอบ” สโมสรของเราโชคดีมาก ๆ ที่มีท่านเป็นผู้ดูแลและเป็นกำลังใจ ขอบพระคุณท่านจากใจชาว สโมสรโรตารีกรุงเทพพัฒนาการ

7


ผ้าเช็ดปาก (napkin): ส่วนมากทำจากผ้าสีขาวลงแป้ง รีดเรียบ ร้านอาหาร หรือ ภัตตาคาร หลาย ๆ ที่ โดยเฉพาะห้องอาหารในโรงแรม มักจะจัดผ้าเช็ดปากไว้ให้โดยอาจพับเป็นรูปต่าง ๆ ตามภาพข้างล่าง

วิธีใช้ผ้าเช็ดปาก (napkin) • วางผ้าเช็ดปากบนตัก เหนือเข่าเล็กน้อย • ถ้าผ้าเช็ดปากผืนใหญ่ อาจจะพับหนึ่งในสามก่อนวางบนตัก หรือจะพับครึ่ง ถ้าเป็นมื้ออาหารกลางวัน • ถ้าต้องการเช็ดปากหรือนิ้วมือ ให้ใช้ขอบของผ้าแตะที่ริม ฝีปาก มุมปาก หรือปลายนิ้ว ที่ต้องการเช็ด

• เมื่อรับประทานเสร็จเรียบร้อย ให้วางผ้าเช็ดปากไว้ด้านซ้าย หรือขวาของจานก็ได้ • ถ้ายังรับประทานไม่เสร็จ แต่ต้องการลุกไปตักอาหาร หรือ เข้าห้องน้ำ ให้วางผ้าเช็ดปากไว้ที่เก้าอี้ หรือที่พักแขนเก้าอี้

โรแทเรียนทุกคน บริจาคทุกปี สถานที่ประชุม สโมสรโรตารีกรุงเทพพัฒนาการ โรงแรมออลซีซั่น โกลด์ ออร์คิด ถ.วิภาวดีรังสิต สี่แยกสุทธิสาร โทร. (662) 081-855-8133, 085-966-5757 โทรสาร. (662) 02-704-6733 www.rotarybangkokpattanakarn.org

ติชมเสนอแนะความคิดเห็นและฝากข่าว

บรรณาธิการ: รทร. นารีรัตน์ อัญชลีภิรัตน์ โทร. (66) 081-855-8133 โทรสาร. (662) 02-704-6733 E: narerat@inthanon.co.th ขอขอบคุณ ท่านอน. สุขุมาภรณ์ บริราช ที่กรุณาตรวจแก้ไข แนะนำจนสารสโมสรสำเร็จเป็นรูปร่างสวยงาม ติดต่อ ศูนย์โรตารีในประเทศไทย 75/82-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 32 ซอยวัฒนา ถ.อโศก เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2661 6720 โทรสาร 0 2661 6719 E-mail:rotaryth@ksc.th.com

8

สารสโมสรโรตารีกรุงเทพพัฒนาการ  

สารสโมสรโรตารีกรุงเทพพัฒนาการ 28-8-55