Page 1

P OR T F O L I O ORAPAS SIRIRAT VIDEO EDITOR AND MORE


O RA OR APPA ASS SSIIRRIIRRA ATT VIDEO EDITOR VIDEO EDITOR


SHOW REEL 2015-2018 คลิปวีดีโอรวบรวมผลงานด้าน Video Production, Motion Graphic และ Animation Tools Adobe Premiere Pro


คลิกที่ภาพเพื่อดูวีดีโอ


SHORT FILMS

(2017)

เหตุผลที่คุณเลิกบุหรี่คืออะไร ? คลิปวีดีโอรณรงค์เลิกบุหรี่ ที่เน้นไปที่การสร้างแรงจูงใจในการเลิกบุหรี่ เพื่อกระตุ้นให้เกิดแรง บันดาลในใจการเลิกบุหรี่ของผู้ชม โดยนําเสนอแนวคิดในแง่มุมของ “เหตุผลในการเลิกบุหรี่” ผ่านเรื่องสั้น 3 เรื่อง ได้แก่ เพื่อน ครอบครัว และตัวเอง โดยงานชิ้นนี้เป็นโปรเจคกลุ่ม 4 คน

Tools

Adobe Premiere Pro + Adobe After Effect

รางวัลชนะเลิศ ผลงานนวัตกรรมสื่อดิจิทัลรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ โครงการประกวดนวัตกรรมสื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจด้านสุขภาพ ปอดแหก


ตอน ตัวเอง หน้าที่ : Creative / Cameraman / Editor

ตอน เพื่อน หน้าที่ : Script writer

ตอน ครอบครัว หน้าที่ : Creative / Cameraman


DOCUMENTARY สารดคีท่องเที่ยว “เมืองจันท์โอนลี่”

สารคดีท่องเที่ยว เมืองจันท์โอนลี่ ที่จะพาผู้ชมไปสัมผัสกับความเป็นจันทบุรีแบบชิคๆ พาเที่ยว เมืองจันท์แบบคนกันเอง ทั้งสถานที่ท่องเที่ยว อาหารขึ้นชื่อ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่บอกได้ ว่ามีแค่ที่จังหวัดนี้เท่านั้น ตามชื่อรายการ ‘เมืองจันท์ only’ แล้วคุณจะรู้ว่าจันทบุรีไม่ได้มีดีแค่ ทะเล หน้าที่ : Script writer / Cameraman / Editor

Tools

Adobe After Effect + Adobe Premiere Pro ​


Phase College assignment

Type Video production

Year 2017


SHORT FILM โรคร้าย ... ไม่มีเสียง

หนังสั้นที่ถ่ายทอดเรื่องราวของผู้ที่มีภาวะโรคซึมเศร้า ทำ�ขึ้นเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ที่มี อาการโรคซึมเศร้ากล้าที่จะเข้ารับการรักษา และเพื่อรณรงค์ให้คนทั่วไปได้เปิดใจยอมรับและ ทำ�ความเข้าใจคนเหล่านี้ โดยวีดีโอนี้เป็นงานกลุ่ม หน้าที่ : Creative / Script writer / Cameraman / Editor

Tools

Adobe Premiere Pro


Phase College assignment

Type Video production

Year 2015


TV SHOW

รายการสอนภาษาอังกฤษ So Prim So Pround รายการสอนภาษาอังกฤษ ที่จะพาคุณไปรู้จักกับคำ�ศัพท์สำ�นวนต่างๆในชีวิตประจำ�วัน ด้วยการ ยกตัวอย่างสถานการณ์แนวตลกเฮฮา และใช้ Motion Graphic สไตล์สีสันสดใสมาประกอบ เพื่อให้ผู้ชมเกิดความจดจำ�และเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ตามคอนเซ็ตป์ของรายการที่ว่า ‘ภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด’ หน้าที่ : Creative / Editor

Tools

Green screen + Adobe After Effect + Adobe Premiere Pro


Phase College assignment

Type Video production & Motion graphic

Year 2016


ANIMATION เข้าใจภาวะตาพร่องสี

Animation ให้ความรู้เรื่องตาพร่องสี หรือตาบอดสี โรคที่พบได้บ่อยแต่ยังมีคนเข้าใจ ผิดอยู่มาก จึงได้สร้าง Animation นี้ขึ้นมา โดยการนำ�เสนอภาพเชิง Infographic เพื่อช่วยในการอธิบายให้เข้าใจง่ายและน่าติดตาม โดยงานชิ้นเป็นโปรเจคเดี่ยว

Tools

Adobe After Effect + Adobe Premiere Pro


Phase Final Project

Type 2D Animation

Year 2018


ANIMATION Hemostasis

Animation เชิง Infographic ให้ความรู้เรื่อง Hemostasis อธิบายกลไกการแข็งตัวของ เลือด เมื่อเกิดบาดแผลขึ้น ร่างกายของเรามีกระบวนการที่น่าทิ่งที่ทำ�ให้เลือดหยุดไหลได้ อย่างไร

Tools

Adobe After Effect + Adobe Premiere Pro


Phase College assignment

Type 2D Animation

Year 2015


THANK YOU Orapass@gmail.com / 085-0421441


Profile for Orn Orp

VIDEO EDITOR PORTFOLIO  

VIDEO EDITOR PORTFOLIO  

Profile for ornorp
Advertisement