Page 1

Muotoilijat ’07 Designer Awards


Julkaisija Publisher Grafia ry ja Teollisuustaiteen Liitto Ornamo ry Association of Professional Graphic Designers in Finland and Finnish Association of Designers Ornamo Haastattelut Interviews Petra Ilonen Graafinen suunnittelu Graphic Design dog design Henkilรถkuvat Portraits Janne Aaltonen Toimitus Editing Jenni Korteniemi Painotyรถ Printing Lรถnnberg Print


Sisältö Content Esipuhe Preface_5 Grafia ry Association of Professional Graphic Designers in Finland_7 Teollisuustaiteen Liitto Ornamo ry Finnish Association of Designers Ornamo_7 Vuoden taidekäsityöläinen Craft Designer of the Year_9 Vuoden tekstiilitaiteilija Textile Artist of the Year_21 Vuoden muotitaiteilija Fashion Designer of the Year_33 Vuoden huonekalusuunnittelija Furniture Designer of the Year_44 Vuoden teollinen muotoilija Industrial Designer of the Year_56 Vuoden graafikko Graphic Designer of the Year_69 Tuomaristot Juries_80


4


Muotoilijat ’07 Designer Awards

5

Muotoilijat ’07 Designer Awards ’07

Grafia ja Ornamo palkitsevat vuosittain ansioituneita jäseniään. Vuoden graafikko, muotitaiteilija, teollinen muotoilija, tekstiilitaiteilija ja taidekäsityöläinen sekä huonekalusuunnittelija tai sisustusarkkitehti on nimetty jo yli 20 vuonna. Kunniapalkinto on oman ammattiyhteisön antama tunnustus. Palkinnon kriteereinä ovat mm. innovatiivisuus, taiteellisuus, ajankohtaisuus, kiinnostavuus tai pitkä ansiokas ura. Muotoilijat ’07 -palkinnoilla, -näyttelyllä ja -julkaisulla muotoilualan vaikuttajayhteisöt Grafia ja Ornamo tuovat esille muotoilijoiden työkentän monipuolisuutta ja merkitystä. Julkaisu dokumentoi suomalaista muotoiluhistoriaa uudella tavalla. Tänä vuonna alkaa lisäksi uusi perinne: Vuoden muotoilijat eri taideteollisuuden aloilta esitellään yhteisessä näyttelyssä Design Forum Finlandissa. Toivomme, että Muotoilijat ’07 -julkaisu kertoo lukijoilleen suomalaisen muotoilun korkeasta tasosta ja monipuolisuudesta. Finnish designers’ organizations Grafia and Ornamo are awarding their best designers annually. The industrial graphic-, fashion-, textile-, craft-, furniture- and interior designers’ awards have been honored for the last 20 years by colleagues of the field. The criteria for the Designer Awards ’07 have been innovativeness, artistic value, time managibality, being relevant or a long ongoing career. Designer Awards ’07 award and the exhibition in Design Forum Finland as well as this publication are introducing designers working in it’s versatile field of industrial design and applied arts. We hope it will make aware and inspire you about the quality and standard of Finnish design.

Lena Strömberg Pääsihteeri Secretary General Ornamo

Marita Sandelin Toiminnanjohtaja Executive Director Grafia


6


Muotoilijat ’07 Designer Awards

7

Grafia ry Association of Professional Graphic Designers in Finland

Teollisuustaiteen Liitto Ornamo ry Finnish Association of Designers Ornamo

Grafia ry on graafisten suunnittelijoiden ammatillinen järjestö, perustettu vuonna 1933. Toiminnan tarkoituksena on suomalaisen graafisen suunnittelun arvostuksen vahvistaminen talouden ja kulttuurin toimijoiden keskuudessa sekä kuvallisen viestinnän ammattilaisten ammatillisten valmiuksien edistäminen. Grafian jäsenet ovat kuvallisten viestintäammattien harjoittajia: graafisia muotoilijoita, markkinointiviestinnän ja sähköisen kuvaviestinnän suunnittelijoita, kuvittajia, lehtien ja kirjojen ulkoasusuunnittelijoita, alan opettajia, tutkijoita ja opiskelijoita. Grafia ry is an Association of Professional Graphic Designers in Finland and was established in 1933. Grafia association is a professional organisation with a goal to further general knowledge and expertise in the area of graphic design and to guard the professional, juridical and economical interests of its members. Grafia members are employed in various sectors within the field of visual communication: from graphic design to marketing communications and electronic visual information, or from illustration and layout design to teaching, research and study of the graphic design field.

Teollisuustaiteen Liitto Ornamo on muotoilijoiden valtakunnallinen, aatteellinen ja ammatillinen keskusjärjestö, johon kuuluu n. 1600 jäsentä. Jäsenet toimivat teollisen muotoilun, tekstiili-, vaatetus- ja huonekalusuunnittelun, sisustusarkkitehtuurin, taidekäsityön ja taiteen aloilla. Ornamolla on keskeinen rooli muotoilupoliittisena vaikuttajana. Toiminnan kulmakivenä on ornamolaisten vapaaehtoinen työ alan toimikunnissa ja projekteissa. Ornamo järjestää toimialaan liittyviä tapahtumia ja näyttelyitä, järjestää täydennyskoulutusta ja osallistuu muotoilualan kansallisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin. The Finnish Association of Designers Ornamo is a national organisation of Finnish designers and artists. It has ca 1600 professional members working in the field of industrial design, interior architecture, fashion and textile design as well as crafts and applied arts. Ornamo’s members are active in design politics by giving statements and being on committees. Ornamo organizes events and exhibitions in Finland and takes part in international design and art happenings.


8


9

Vuoden taidekäsityöläinen Craft Designer of the Year

Lasisirkus Lasinpuhaltajat Glassblowers Alma Jantunen & Johannes Rantasalo


10

Palkinnon perustelut Nomination criteria

Vuoden taidekäsityöläinen 2007 Lasisirkus eli lasinpuhaltajat Alma Jantunen ja Johannes Rantasalo tekevät sekä käyttö- että studiolasia. Esineet ja teokset tuovat esille lasin monet mahdollisuudet. Jantusen töiden värihehku ja Rantasalon teosten hillitty huumori sekä koko tuotevalikoiman monipuolinen ja korkea laatu kertovat tekijöidensä omistautumisesta ­ lasin tekemiseen. Glassblowers Alma Jantunen’s and Johannes Rantasalo’s glass items, be it artwork or vessels, show the multiple possibilities of glassmaking. The colorful glow in Jantunen’s glass and Rantasalo’s subtle humor in his artwork tell about the devotion to their occupation.

Akvarelli-maljakot muottiin puhallettu lasi 2007 Akvarelli vases blow-molded glass 2007


Muotoilijat ’07 Designer Awards 11


12


Lasisirkus

13

Lasisirkuksessa tehdään ihmeitä!

Making miracles

Alma Jantunen pyöräyttää uunista puhalluspillin päähän sulaa lasimassaa. Pyörivä liike jatkuu, jotta valuva aine pysyisi pillissä sillä aikaa, kun hän alkaa rauhallisesti muotoilla työtään. Lasi liikkuu, pyörii ja valuu. Se käy välillä uunissa ja lämpenee taas eläväksi. Johannes Rantasalo avustaa tuomalla työhön lisää venyviä osia. Pikku hiljaa lasimöykystä muotoutuu nelijalkainen eläin. Sehän on sika! Seuraavaksi tehdään Johanneksen jättikokoisia hyttysiä. – Sulan lasin muovaaminen on hauskaa työtä. Nämä possut ja hyttyset aloittavat sitten oman elämänsä kun ne otetaan ulos jäähdytysuunista, Alma toteaa. Mitä kaikkea lasista voikaan tehdä!

Alma Jantunen puts her blowpipe in an oven full of melted glasses. She removes them rotating the pipe so that the running glass mass stays on the pipe when she starts creating her piece of art. She blows. She puts the piece back in the oven. Solidified glass warms up and becomes soft again. Johannes Rantasalo comes to help out and attaches elastic pieces of glass to the lump. Slowly the artwork turns into a four-legged animal. That’s a pig! Next pieces will be Rantasalo’s giant mosquitoes. “Molding glass is fun work. These pigs and mosquitoes start their own life when they are taken out from the oven”, Alma says. What all can be done out of glass!

Musta merkki vapaasti muovattu lasi uniikki Alma Jantunen 2006en, 2006 Black sign free-formed glass unique Alma Jantunen, 2006 Incalmo-lautaset 2003 Incalmo plates 2003 Kiitäjä I kuumana muovattu lasi, teräs uniikki Johannes Rantasalo, 2006 Kiitäjä I hot-formed glass, steel unique Johannes Rantasalo, 2006


14

Kärsivällisyyttä ja pitkää pinnaa

Patience and good nerves

Alma Jantusen ja Johannes Rantasalon Nuutajärvelle vuonna 1999 perustama Lasisirkus toimii 15 lasintekijän yhteisössä, Lasikomppaniassa, jossa uunit ja muut välineet ovat yhteiskäytössä. Lasin raaka-aine on helposti saatavilla vieressä olevasta Nuutajärven lasitehtaasta. Saman katon alla Vanhassa hytissä toimii Tavastian lasikoulu, jossa koulutetaan uusia puhaltajia. Osa lasintekijöistä on mukana Nuutajärven Galleria-osuuskunnassa, joka pyörittää yhteistä myymälää ja kylän näyttelytoimintaa. Kaikki tuntuvat olevan saman asian vuoksi kuin symbioosissa keskenään. – Lasin puhaltaminen on ryhmätyötä. Erityisesti sarjatyötä tehtäessä on järkevämpää tehdä porukassa, Rantasalo sanoo. Lasinpuhaltajan ammatissa vaaditaan pitkää pinnaa ja asialle omistautumista. Jo pelkkä lasin uunista ulos saaminen vaatii kärsivällisyyttä. Työympäristö on myös fyysisesti rankka kuumuuden ja melun vuoksi. Työt aloitetaan Lasisirkuksessa seitsemältä aamulla, jolloin on viileämpää, kun osa uuneista vasta laitetaan kuumenemaan. Lasimassaa täynnä oleva vannauuni ja väriuuni, jonka upokkaaseen vaihdetaan haluttua väriä, ovat aina päällä. Trummeliuunia tarvitaan työn aikana pitämään lasi notkeana, jolloin saadaan vähän lisäaikaa muotoiluun. Lasin puhaltaminen onkin nopeaa toimintaa.

Alma Jantunen’s and Johannes Rantasalo’s company Lasisirkus was grounded in 1999. They worked in Lasikomppania. A collective of 15 glassmakers, who share ovens and tools. The materials for making glass are easy to get from Nuutajärvi glass factory. It`s within close proximity. Lasikomppania shares room with Tavastia glass school. Some of the glassblowers are also running a gallery and a shop. Everybody seems to be like in symbioses of one another. “Glassblowing is teamwork. Especially when you’re doing serial production it’s much wiser to do it in a group”, Rantasalo says. Glassblowers require steady hands and a stiff concentration. A lot of patience is required just to get the melted glass out of the oven. Working environment is physically rough because of constant heat and noise. Work usually starts at 7 am when it’s a little cooler before all the ovens have become too hot. Two of the ovens are on at all times. One is like a tub full of melted glass and the other one is for producing various color glass. One of the ovens heated for daytime is used while working to keep the glass supple and to get enough possibilities to mold it. With all of those skills the blowers have to have some quick reactionary skills.

Kiinteästä nesteestä syntyy päitä ja puita Rantasalo ei juuri piirrä – omaa tuotantoaan tehdessään hän sanoo raapustavansa vähän mittasuhteita paperinnurkkaan ja lähtevänsä kokeilemaan suoraan lasilla. Lasisia skissejä syntyy nopeaan tahtiin ja muoto kehittyy puhaltaessa. Rantasalon uusimpia töitä ovat umpilasiset

A little bit of more glass Half of the products of Lasisirkus are made to order, the other half are studio glass. Jantunen and Rantasalo design the products together and both of them have individual exhibitions. Products designed by other people are made into molds to keep the measurements precise. They have also made business gifts, for example a Finnish ship company Aker Yards – snaps glasses that look like propellers.


Incalmo-sylinterit Alma Jantunen, 2000 Incalmo cylinders Alma Jantunen, 2000


16


Lasisirkus

17

päät, veistokset, joita on esillä lokakuussa Helsingin Lasipalatsin näyttelytilassa. Jantusella on oma tapansa työskennellä. Hän luonnostelee esineet piirtämällä tai muovailuvahalla. Pitkäjänteinen työskentely perinteisillä menetelmillä kiinnostaa. In calmo -tekniikalla tehdyt moniväriset lautaset ja sylinterimaljakot ovat paitsi astioita, myös upeita taideteoksia – studiolasia. Luonnonmuotojen tutkiminen ja soveltaminen on Jantuselle tyypillistä. Viimeisen neljän vuoden aikana on syntynyt metsällinen erilaisia lasipuita, myös valaisevia sellaisia. Yksi Jantusen suosimista vanhoista tekniikoista on lasin valaminen hiekkaan, johon on painallettu jälki. Lähi-idässä on osattu sulattaa kvartsihiekkaa savi- ja kivihelmien lasittamiseen ja lasihelmiin jo 4000 vuotta ennen ajanlaskun alkua. Lasin puhaltaminen keksittiin paljon myöhemmin, n. 40 eaa. Lasin pääraaka-aineeseen kvartsiin sekoitetaan soodaa ja kalkkia. Rakenteeltaan lasi on jähmeää alijäähtynyttä nestettä, joka muuttuu muovattavaksi tuhannessa lämpöasteessa. “The biggest item we blew was a baptismal font for Viikki church designed by architect Samuli Miettinen. You needed to take a little bit of more glass out of the oven”, says Rantasalo. Lasisirkus has also worked together with sculptor Pekka Jylhä who wanted to combine glass elements into his stainless steel artwork made for a Nokia building. Lasisirkus glass is exhibited and sold in Nuutajärvi. The glassblowers private exhibitions bring out their individual craftsmanship and artistic visions. Miracles are still happening and being made possible!

Keskiö kuumana muovattu lasi, pyörän vanne uniikki Johannes Rantasalo, 2007 Keskiö hot-formed glass, wheel rim unique Johannes Rantasalo, 2007 Hedelmäpullot vapaasti puhallettu lasi uniikki Alma Jantunen, 2007 Fruit bottles free-blown glass unique Alma Jantunen, 2007


18

Pikkasen enemmän lasia Lasisirkuksen tuotannosta puolet on studiolasia ja puolet tilaustöitä. Työpari kehittelee yrityksen tuotteet yhdessä ja molemmat pitävät myös omia näyttelyitään. Muiden suunnittelemat esineet tehdään yleensä muotteihin, jotta pysytään täsmällisissä mittasuhteissa. Liikelahjoja on tehty mm. laivanrakennusyhtiö Aker Yardsille. Potkurinmuotoisia snapsilaseja kilistellään laivan vesillelaskutilaisuudessa. – Suurin esine mitä ollaan puhallettu oli arkkitehti Samuli Miettisen suunnittelema kastemalja Viikin uuteen kirkkoon. Se vaati rohkeuden ottaa sitä lasia vielä pikkasen enemmän, Rantasalo kertoo. Lasisirkus on tehnyt yhteistyötä myös kuvanveistäjä Pekka Jylhän kanssa, joka tilasi puhaltajilta pisaramaisia lasielementtejä, jotka yhdistettiin ruostumattomaan teräkseen. Vuonna 2006 tehty Virtaava seinä on Nokian kokoelmissa. Lasisirkuksen omia tuotteita voi katsella ja ostaa ympäri vuoden Nuutajärveltä. Lasinpuhaltajien näyttelyt tuovat esille heidän ominta kädentaitoaan. Ihmeiden aika ei ole ohi!

Twist-maljakko muottiin puhallettu lasi 2007 Twist vase blow-molded glass 2007


19

Alma Jantunen Syntynyt Born 1973

Johannes Rantasalo

Koulutus

Education

Koulutus

Education

2003 Pilchuck Glass School, USA, (Dante Marioni, Kiki Smith) 1999 Pilchuck Glass School, USA, (Pino Signoretto) 1996 Wetterhoffin käsi- ja taideteollisuus­ oppilaitos; lasialan artesaani

2003 Pilchuck Glass School, USA, (Dante Marioni, Kiki Smith) 1999 Pilchuck Glass School, USA, (Pino Signoretto) 1996 Wetterhoff College of Arts and Design, Glass artisan

Työ lasinpuhaltajana

Glassblowing

1994–96 Lasialan workshopit Nuutajärvellä 1995–96 Oppisopimuskoulutus Art Glass Team Oy:ssä 1993–95 Lasialan artesaaniopinnot Wetterhoffin käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa 1991 Kuvanveistäjä Simo Heleniuksella harjoittelijana 1989–93 Metallialan artenomiopinnot Lounais-Suomen käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa

1994–96 Glass workshops in Nuutajärvi 1995–96 Apprenticeship training in Art Glass Team 1993–95 Wetterhoff College of Arts and Design, Glass artisan 1991 Trainee at the studio of sculptor Simo Helenius 1989–93 Polytechnic degree of Bachelor of Cultural Studies Southwest Finland Institute for Arts, Crafts and Design

Työt lasinpuhaltajana

1999– Lasisirkus Jantunen & Rantasalo 1997–98 Hadeland Glasswerk 1995–97 Art Glass Team Oy

1999–Lasisirkus Jantunen & Rantasalo, Nuutajärvi 1997 Hadeland Glassverk, Jevnaker, Norja 1996– Dale Chihulyn työryhmässä Nuutajärven vierailuilla 1996– Taideteollisen korkeakoulun ja Lahden Muotoiluinstituutin lasisuunnittelukoulutusohjelmissa 1996 Art Glass Team Oy, Nuutajärvi

Näyttelyt 2005 Fragile from Finland, Suomen lasimuseon kiertonäyttely 2004 Puutarha, Suomen lasimuseo, Riihimäki 2004 Galleria BE´19, Helsinki 2003 Material & Message, Budapestin Taideteollisuusmuseo, Unkari 2003 VALO, Urban Glass gallery, New York, USA 2002 Outo hehku, Design Forum, Helsinki 2002 Smooth Finnish, Sunderlandin lasikeskus, Englanti 2002 Kuuma Massa, Suomen käsityön museo, Jyväskylä 2001 Galleria BE´19, Helsinki 2001 Finlandia-Vanguardia en vidrio, Suomen lasimuseon kiertonäyttely

Apurahat 2007 Suomen Kulttuurirahasto, ½ -vuotinen taiteilija-apuraha 2007 Pirkanmaan taidetoimikunta, ½-vuotinen taiteilija-apuraha 2006 Teollisuustaiteen Liitto Ornamo ry 2003 Suomen Kulttuurirahasto, 1-vuotinen taiteilija-apuraha 2002 Suomen Kulttuurirahasto, 1-vuotinen taiteilija-apuraha

Kokoelmat Suomen Valtio Suomen Lasimuseo Suomen Käsityön Museo Designmuseo Suomen Käsityön Museo Designmuseo

1999– Lasisirkus Jantunen & Rantasalo, Nuutajärvi 1997 Hadeland Glassverk, Jevnaker, Norja 1996– Dale Chihuly’s team in Nuutajärvi visits 1996– glass design training programs in The University of Art and Design Helsinki and Lahti Institute of Design 1996 Art Glass Team Oy, Nuutajärvi

Exhibitions 2005 Fragile from Finland, touring exhibition of the Finnish Glass Museum 2004 Puutarha, Finnish Glass Museum, Riihimäki 2004 Galleria BE´19, Helsinki 2003 Material & Message, Museum of Applied Arts in Budapest, Hungary 2003 VALO, Urban Glass gallery, New York, USA 2002 Outo hehku, Design Forum, Helsinki 2002 Smooth Finnish, National Glass Centre in Sunderland, England 2002 Kuuma Massa, Craft Museum of Finland, Jyväskylä 2001 Galleria BE´19, Helsinki 2001 Finlandia-Vanguardia en vidrio, touring exhibition of the Finnish Glass Museum

Grants 2007 Finnish Culture Foundation, half-year grant for artist 2007 Arts Council of Pirkanmaa, half-year grant for artist 2006 Finnish Association of Designers Ornamo 2003 Finnish Culture Foundation, one-year grant for artist 2002 Finnish Culture Foundation, one-year grant for artist

Works in the following collections State of Finland Finnish Glass Museum Craft Museum of Finland Design Museum

Syntynyt Born 1968

1995–97 Art Glass Team Oy 1997–98 Hadeland Glasswerk 1999 Lasisirkus Jantunen & Rantasalo

Näyttelyt 2000 Verkaranta, Tampere 2000 Myllysaaren museo, Valkeakoski 2000 Suomen lasi elää, Suomen lasimuseo, Riihimäki 2002 Kuuma massa, Suomen käsityön museo, Jyväskylä 2002 Outo hehku, Design Forum, Helsinki 2003 Suuri puhallus, Galleria Bor, Porvoo 2003 Material & Message, Museokeskus Vapriikki, Tampere 2005 Suomen lasi elää, Suomen lasimuseo, Riihimäki 2002 Edge, Suomen suurlähetystö, Lontoo 2002 Smooth Finnish, Sunderlandin lasikeskus, Englanti; Finsk-Norsk Kulturinstitut 2003 VALO, Urban Glass gallery, New York, USA 2003 Material & Message, Budapestin Taideteollisuusmuseo, Unkari 2004 Nääs gallery, Floda, Ruotsi 2006 Fragile from Finland, Ranska, Hollanti

Apurahat 2007 Suomen Kuttuurirahasto 2005 Taiteen keskustoimikunta 2003 Teollisuustaiteen Liitto Ornamo ry 2002 Pirkanmaan Taidetoimikunta 2000 Pirkanmaan Kulttuurirahasto 1999 Alfred Kordelinin säätiö Palkinnot 2006 Auno ja Mauri Riutun Säätiö, Vuoden kädentaitaja

Glassblowing

Exhibitions 2006 Fragile from Finland, France, Holland 2005 Suomen lasi elää, Finnish Glass Museum, Riihimäki 2004 Nääs gallery, Floda, Sweden 2003 VALO, Urban Glass gallery, New York, USA 2003 Material & Message, Museum of Applied Arts in Budapest, Hungary 2003 Suuri puhallus, Galleria Bor, Porvoo 2003 Material & Message, Vapriikki Museum, Tampere 2002 Edge, Finnish embassy, London 2002 Smooth Finnish, Glass Centre in Sunderland, England, FinnishNorwegian Institute of Culture 2002 Kuuma massa, Craft Museum of Finland, Jyväskylä 2002 Outo hehku, Design Forum, Helsinki 2000 Verkaranta, Tampere 2000 Myllysaari museum, Valkeakoski 2000 Suomen lasi elää, Finnish Glass Museum, Riihimäki

Grants 2007 Finnish Culture Foundation 2005 Arts Council of Finland 2003 Finnish Association of Designers Ornamo 2002 Arts Council of Pirkanmaa 2000 Pirkanmaa Culture Foundation 1999 Alfred Kordelin Foundation

Awards 2006 Auno and Mauri Riuttu Foundation, Craftsman of the Year


20


21

Vuoden tekstiilitaiteilija Textile Artist of the Year

Niran Baibulat


22

Palkinnon perustelut Nomination criteria

Vuoden tekstiilitaiteilija 2007 Niran Baibulat esiintyy luontevasti kuvataiteen eri areenoilla ja näin omalta osaltaan laajentaa tekstiilitaiteilijan liikkumaalaa. Baibulat soveltaa uudella tavalla perinteisiä, suorastaan arkaaisia tekstiilitekniikoita, yhdistää töihinsä yllättäviä materiaaleja ja siirtää ne käsitteelliselle ja filosofiselle tasolle. The Textile Artist of the Year 2007 Niran Baibulat has set herself naturally to the field of fine arts. Her example gives latitude to textile art in general. Baibulat is applying traditional, even archaic textile techniques and mixing up unexpected materials. In her art those elements reach new kinds of conceptual and philosophical levels.

Unohdus löytyi yksityiskohta tekstiili, sokeri Kluuvin galleria, Helsinki, 2006 Oblivion was found detail textile, sugar Kluuvi gallery, Helsinki, 2006


Muotoilijat ’07 Designer Awards 23


24

Ommeltua heinää pusikossa ja muita yksityiskohtia

Sewn hey in the bush and other details

Niran virkkaa kahvikupin ehjäksi, tekee sokerikiteistä kattokruunun ja ompelee kasveista elävän taideteoksen luontoon. Käsin tekemisessä mennään materiaalin ehdoilla: – Itse tekeminen on minulle tärkeintä. Paneudun työprosessissa materiaalin ominaisuuksiin ja käytän teosten valmistamiseen yksinkertaisia tekstiilitekniikoita. Työhön liittyy paljon kokeilua ja tutkimista. Niran Baibulatin isovanhemmat olivat tekstiilikauppiaita ja sukulaistädit ompelivat ja kirjoivat kodin tekstiilejä. Baibulat perehtyi Taideteollisessa korkeakoulussa painokankaaseen ja muihin tekstiiliperinteisiin sekä teollisiin valmistusmenetelmiin. Kun hän valmistui vuonna 1993, lama-ajan teollisuudelle oli vaikea myydä kangasmalleja. Baibulat osasi hyödyntää soveltavan taiteen opintonsa ja löysi paikkansa kuvataiteen puolelta.

Niran fixes a broken coffee cup by crocheting, makes a chandelier out of sugar crystals and sews hey into a living piece of art in nature. The materials define the handiwork: “Working itself means most to me. I study the materials carefully during the process and use simple textile techniques. There’s a lot of experimenting and surveying involved.” Niran Baibulat’s grandparents were textile merchandisers and her aunts used to sew and embroider the textiles for the household. Baibulat learned traditional and industrial textile techniques at the University of Art and Design in Helsinki. When she graduated in 1993 the economy was in a recession and it was hard to sell designs. She utilized her skills in applied arts and became a full time artist.

Virkattu veranta Taideteollisen korkeakoulun lopputyö, 1993 Crochetted veranda Diploma work for the University of Art and Design Helsinki, 1993 Sokerikko sokeri, sekatekniikka 1993 Sugar bowl sugar, mixed technique 1993


25


26


Suhde sekatekniikka 1995 Relation mixed technique 1995 Toivo kymppikuvat, täkki 2000 Hope 10 x 15 cm photographes, duvet 2000

Hitaasti tekemällä saa lisää aikaa

Slow method gives more time

Niran Baibulatin työskentelytapa ja -välineet ovat yksin­kertaisia. Työtä voi tehdä periaatteessa missä ja milloin vain: virkkuukoukku, neula, punonta, solminta, kieputus... Tekotavat ovat myös aikaa vieviä. – On hyvä tehdä hitaasti. Sitä kautta saan itselleni li­sää aikaa. Ei ole hoppua eteenpäin vaan voi rauhoittua työskentelyyn. Työt syntyvät valintojen kautta. Saavutettu lisäaika on kuitenkin suhteellinen käsite. Taiteilijan työpäivät venyvät iltaan ja viikonloppuun.

Niran uses simple means and equipment. Her work can be done where and whenever you want: crochet hook, needle, twisting, weaving, tying. These methods are also slow and arduous. “It’s good to work slowly. It gives me more time. There’s no rush and you can calm down to do the handiwork. The choices you make during the process then create the art piece.” Time is a relative matter. Artist’s working hours are constant and eternal in search of perfection.

Käden kieli

The language of hands

Niran ei puhu taiteilijana elämisen ongelmasta. Päinvastoin. Hän puhuu nautinnosta ja mielihyvästä, pienistä asioista, yksityiskohdista. Siitä miten rikkonaisesta voi tehdä ehjän ja palasista kokonaisen.

Niran won’t complain of the life of an artist. On the contrary, she talks about enjoyment and delight, simple things and details. How the broken can be mended and pieces can come together to make a whole.


28 Materiaaleja Materials


Niran Baibulat

– Yleensä työskentelen yksin, mutta pari vuotta sitten Japanin residenssissä Aomorissa minulla oli paikallisia opiskelijoita ja taiteilijoita avustajina. Aluksi ajatus oli hankala; kuinka kertoa työstä, joka oli itsellekin vielä hahmottumaton? Lopulta oivalsin, että kyse on olosuhteista, materiaaleista ja toiminnasta. Yhteinen kieli löytyi tekemisen kautta. Nyt Baibulat on yksin työhuoneessaan. Hyllyt ovat täynnä materiaaleja, jotka hitaasti muuttuvat teoksiksi. Lanka kiepsahtaa sormien ympärille, käsi pyörähtää ympäri ja siinä on solmu. Pienistä elementeistä syntyy kolmiulotteisia kappaleita. Niiden niranmaiset, käsitteelliset merkitykset tulevat esiin kun työ on valmis. Silloin Niran työstää jo seuraavaa materiaalia. “Usually I work alone but a couple of years ago I was working in Aomor, Japan and had students and artists as assistants. It was a difficult to explain a piece of work that was not even clear to myself at that point. Then I realized that it’s a matter of circumstances, materials and action. The common language was founded through hard work using our hands.” Now, Baibulat is alone in her working room. The shelves are packed with materials that slowly turn into pieces of art. The thread rolls around the finger, the hand turns around and there’s a knot. Three-dimensional objects are created from small elements. The conceptual “Niranian” meanings come out when the art pieces are completed. By that time Niran is already working with the next material. The latest inspiration is about to take life and present itself as a reality. Löytölapsi nuken osat, kasvusto 1993-95 Foundling doll parts, growth 1993-95

29


30


31

Niran Baibulat

Syntynyt Born 1960

Koulutus

Teoksia kokoelmissa

Education

Works in the following collections

2006– Kuvataideakatemia, jatkotutkinto-osasto 1985–1993 Taideteollinen Korkeakoulu, taiteen maisteri, tekstiilitaiteen laitos 1984 Vapaa Taidekoulu, avoin linja

Miina Sillanpään Säätiö, Taideteollinen Korkeakoulu, Sibelius-Akatemia, Lönnströmin taidemuseo, Porin taidemuseo, Helsingin kaupungin taidemuseo, Lars Swanljungin kokoelma, Kiasma, Valtion kuvataidetoimikunta

2006– Finnish Academy of Fine Arts, Department of Postgraduate Studies 1985–1993 University of Art and Design Helsinki, Master of Arts, Department of Textile Art 1984 Free Art School

Miina Sillanpää Foundation, University of Art and Design Helsinki, Sibelius Academy, Lönnström Museum of Fine Arts, Museum of Fine Arts in Pori, Helsinki City Art Museum, Lars Swanljung’s holdings, Kiasma, Arts Council of Finland

Apurahat

Individual exhibitions

Grants

2007 Uudenmaan lääni 2006 Taiteen Keskustoimikunta; kohdeapuraha, Alfred Kordelinin säätiö, Helsingin kaupunki, Eva ja Maija Taimin rahasto 2005 Suomen Kulttuurirahasto, Hotel Chevillon 2004 Uudenmaan lääni, Suomen Kulttuurirahaston Uudenmaan rahasto 2003 Kuvataiteen Näyttöapuraha, Alfred Kordelinin säätiö 2002 1-vuotinen taiteilija-apuraha 2000 Paulon Säätiö, Uudenmaan lääni 1999 Niilo Helanderin Säätiö, Helsingin kaupunki 1998 Taiteen keskustoimikunta; näyttelytuki, Suomen Kulttuurirahasto, Kuvataiteen Näyttöapuraha 1997 Paulon Säätiö, Taiteen Keskustoimikunta laatutuki 1996 Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto, Eva ja Maija Taimin rahasto, Helsingin kaupunki 1995 The Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation 1994 Taiteen Keskustoimikunta laatutuki 1992 Taideteollinen Korkeakoulu, Heikki ja Hilma Honkasen Säätiö 1990 Taideteollinen Korkeakoulu

2006 Unohdus löytyi, Kluuvi gallery, Helsinki 2003 työnalla, Galleri Leena Kuumola, Helsinki 2001 Valoisa huone, The Studio of Kunsthalle Helsinki 2000 Päiväkahvilla ja muita tarinoita, Museum of Fine Arts in Joensuu 1999 Päiväkahville, var så god, Klobben gallery, Helsinki 1998 Muistiinmerkintöjä, Lönnström Museum of Fine Arts, Rauma 1997 Suosittelemme: Kotimaisia kangaspuita, Craft Museum, Lappeenranta 1996 Korjaamo, Galleria Valööri, Helsinki 1993 Sukkasillaan, Rantagalleria, Turku

2007 Province of Uusimaa 2006 Arts Council of Finland, Alfred Kordelin Foundation, City of Helsinki, Eva and Maija Taimi Foundation 2005 Finnish Culture Foundation, Hotel Chevillon 2004 province of Uusimaa, Uusimaa Foundation of the Finnish Culture Foundation 2003 Fine Arts Grant, Alfred Kordelin Foundation 2002 One-year grant for artist 2000 Paulo Foundation, province of Uusimaa 1999 Niilo Helander Foundation, City of Helsinki 1998 Arts Council of Finland, Finnish Culture Foundation, Fine Arts Grant 1997 Paulo Foundation, Arts Council of Finland 1996 Finnish-Swedish Culture Foundation, Eva and Maija Taimi Foundation, City of Helsinki 1995 The Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation 1994 Arts Council of Finland 1992 University of Art and Design Helsinki, Heikki and Hilma Honkanen Foundation 1990 University of Art and Design Helsinki

Yksityisnäyttelyt 2006 Unohdus löytyi, Kluuvin galleria, Helsinki 2003 työnalla, Galleri Leena Kuumola, Helsinki 2001 Valoisa huone, Helsingin Taidehallin Studio 2000 Päiväkahvilla ja muita tarinoita, Joensuun taidemuseo 1999 Päiväkahville, var så god, Näyttelyhuone Klobben, Helsinki 1998 Muistiinmerkintöjä, Lönnströmin taidemuseo, Pihatalo, Rauma 1997 Suosittelemme: Kotimaisia kangaspuita, Käsityömuseo, Lappeenranta 1996 Korjaamo, Galleria Valööri, Helsinki 1993 Sukkasillaan, Rantagalleria, Turku

Ryhmänäyttelyt 2006 Helsinki International 06, Korjaamo, Helsinki 2006 Sokerina pohjalla, Rauman Taidemuseo 2006 Joen 3. ulottuvuus, Kuvataidepuisto, Joensuu 2006 Naisten ranta, Galleria Rantakasarmi, Helsinki 2005 Kaunas Art Biennial, Textile 05, Kaunas, Liettua 2005 Hiljaisuus, Verkaranta, Tampere 2004 Koukussa, Kenkävero, Mikkeli, Taidekeskus Retretti, Punkaharju 2004 Virkaten ja höyläten, Lönnströmin taidemuseo, Rauma Jne.

Minäkö Kassialma männynneulaset, verkkokassit, vaatteet 2006 Me, a bag lady? pine needles, string bags, clothes 2006

Group exhibitions 2006 Helsinki International 06, Korjaamo, Helsinki 2006 Sokerina pohjalla, Museum of Fine Arts in Rauma 2006 Joen 3. ulottuvuus, Kuvataidepuisto, Joensuu 2006 Naisten ranta, Galleria Rantakasarmi, Helsinki 2005 Kaunas Art Biennial, Textile 05, Kaunas, Lithuania 2005 Hiljaisuus, Verkaranta, Tampere 2004 Koukussa, Kenkävero, Mikkeli, Retretti, Punkaharju 2004 Virkaten ja höyläten, Lönnström Museum of Fine Arts, Rauma Etc.


32


33

Vuoden muotitaiteilija Fashion Designer of the Year

Anna-Kaisa Huttunen


34

Palkinnon perustelut Nomination criteria

Vuoden muotitaiteilija 2007 Anna-Kaisa Huttunen on lahjakas muotoilija, joka on erikoistunut pukeutumisen tärkeään osa-alueeseen: työ- ja virkavaatteisiin. Huttusen laaja-alainen koulutus ja kansainvälinen ura edustavat suomalaista osaamista maailmalla. Suomeen palatessaan Huttunen tuo laajempaa ja rohkeampaa näkemystä alalle, joka on vasta ottamassa kunnolla tuulta alleen. The Fashion Designer of the year 2007 Anna-Kaisa Huttunen is a talented designer specialized in pr and working clothing. International education and work has led her way across the world – her designs are representing Finnish design in it’s best. Huttunen returned to Finland this year bringing fresh and courageous visions to the upcoming field of brand communication.

Miehistön virkapuvut Finnair, 2002 Crew uniforms Finnair, 2002


Muotoilijat ’07 Designer Awards 35


36 Naisten virkapuku Finnair, 2002 Women’s uniform Finnair, 2002


Anna-Kaisa Huttunen

37

Muuttolintu palasi Suomeen

Migratory bird returns to Finland

Anna-Kaisa Huttunen on toteuttanut ainakin yhden lapsuudenhaaveensa. Kaikki tytöt leikkivät paperinukeilla ja barbeilla, piirtävät ja ompelevat niille vaatteita sekä tekevät legoista nukkekotiin huonekaluja, mutta harvoilla tämä johtaa vaatesuunnittelun ja teollisen muotoilun opintoihin ja ammattiin. Anna-Kaisalle se tapahtui luontevasti, sillä hän vietti lapsuutensa sadepäivät kynä kädessä; viisivuotiaana valmistui ensimmäinen vaatekatalogi ja kymmenenvuotiaana hän kuvitti muodin historian isänsä tenttipapereiden taakse. – Aloitin 1700-luvusta koska ajattelin, ettei sitä ennen ollut tapahtunut juuri mitään. Suomen vaatetusteollisuuden laskusuhdanne 90-luvulla on lennättänyt monet lahjakkaat suunnittelijat maailmalle. Kansainvälinen ja monipuolinen koulutus ja pitkä työskentely ulkomailla ovat myös Huttusen valttikortteja. Teollisen vaate- ja tuotesuunnittelijan ammattitaidon lisäksi hänellä on myös Design Management -tutkinto. Tutkintoa vastaava pesti brändiviestintään erikoistuneessa Vision Design Oy:ssä sai Huttusen palaamaan tänä vuonna Suomeen Ranskasta, jossa hän oli työskennellyt vaatesuunnittelijana. Työt kuljettivat häntä moneen suuntaan maapallolla, mutta tukikohta oli Pariisissa yli kymmenen vuoden ajan.

Every little girl has played with paper dolls and Barbies, drawn and sewn clothes for them and made Lego-furniture for the dollhouse but it’s only a few who turned that into their profession. For Anna-Kaisa Huttunen it happened naturally. She spent the rainy days of her childhood with a pencil in her hand: she designed her first fashion catalogue at the age of five and at 11 she illustrated her father’s exam papers with the history of fashion. “I started from the 18th century because I thought nothing really happened before that.” The recession in the Finnish clothing industry in the 90’s has led many talented designers abroad. International education and work experience are also Anna-Kaisa Huttunen’s trump cards. On top of Fashion and Industrial Design, she also has a degree on Design Management. This year Huttunen returned to Finland from France where she had been living and working as a fashion designer for more than 10 years for companies functioning all over the word. Now she is the Design Manager for Vision Design, a Finnish company specialized in brand communication.


38 – Tulin tänne ajatuksella, että olen kolmen vuoden työkomennuksella Suomessa. Oli rohkaisevaa saada tämä palkinto juuri nyt. Sen merkitys on ehkä suurempi kuin arvaankaan.

Ranska, Dubai, Beirut, Jeddah, St. Tropez ja Mauritius-saari Anna-Kaisa Huttusen kiinnostus työpukeutumiseen alkoi Finnairin virka-asujen suunnittelukilpailun voitosta vuonna 1995. Työ sai jatkoa myöhemmin, kun hänet valittiin suunnittelemaan myös nykyiset lentohenkilökunnan asut. – Siinä pääsi mukaan koko Finnairin brändi­uudis­ tukseen. Se on ollut myös hyvä referenssi ulkomailla koska lentoyhtiöt ovat tunnettuja kaikkialla. Lähi-idässäkin on voinut liputtaa suomalaisuutta. “I came with an idea that I’m coming to Finland for a three year hire. It was encouraging to get this award now. It might have a bigger meaning than I imagine.”

France, Dubai, Beirut, Jeddah, St Tropez and Mauritius Island

Siivoushenkilökunnan asut ”Style Hotel” Emile Rassam, Dubai, 2006 Cleaning staff uniforms “Style Hotel” Emile Rassam, Dubai, 2006

Anna-Kaisa Huttunen’s interest in work wear started after winning the uniform design competition for Finnair in 1995. The project continued later when she was assigned to design the uniforms that are currently being used. “I got to see the whole brand reforming in Finnair. That job has been a good reference abroad as flight companies are well known everywhere.”


Muotoilijat ’07 Designer Awards 39

Ravintolahenkilökunnan asut ”Kiinalainen Ravintola” Emile Rassam, Dubai 2006 Restaurant uniforms “Chinese restaurant” Emile Rassam, Dubai 2006 Katalogituotteita Emile Rassam Uniforms, Libanon, 2004 Catalogue products Emile Rassam Uniforms, Libanon, 2004


40


Anna-Kaisa Huttunen

Huttusen ura vaatesuunnittelijana on kuin maailman­ ympärysmatka. Ensimmäinen Pariisin työpaikka löytyi Lacoste’lta, ja sen jälkeen muista yrityksistä, joiden toiminta ulottui eri puolille maailmaa. Toimeksiantoihin kuului mm. hotellietyöasujen suunnittelua Mauritiukselle ja St. Tropeziin, Dubaihin ja Jordaniaan sekä lentoyhtiöiden asuja Ranskaan, Libanoniin ja Korsikalle. Vedettyään Pariisissa Guy Laroche’n virkavaateosastoa pari vuotta, Huttunen päätti ryhtyä freelanceriksi. – Kysyntää oli, ja olin sen verran nälkäinen, että yhden yrityksen kanssa työskentely ei ruokkinut kaikkia niitä tilaisuuksia, joita tuntui tulevan. Pariisissa asuessaan Huttunen suunnitteli suoma­laisille­ kin yrityksille työasuja. Hän on ollut myös mukana kehit­ tämässä niin sanottua puettavaa teknologiaa. Suomen partiolaisten uudet asut ovat Anna-Kaisan käsialaa. – Jos käytetyt partiopaidat ovat jonain päivänä keräilykamaa kirpputorilla, niin työni on hyvin onnistunut! Huttunen’s career has been a whirlwind experience. Her first job in Paris was in Lacoste and which led to other internationally known brands. There were assignments like hotel uniforms in Mauritius and St. Tropez, Dubai and Jordania as well as outfits for flight companies in France, Libanon and Korsika. After leading the uniform department at Guy Laroche ­ in Paris, Huttunen decided to freelance. “There was a demand and I was hungry – working for one company didn’t feed all the opportunities that there was for me”. Huttunen was working for many Finnish companies while living in Paris. She has designed work clothing and scout uniforms. She as well worked with a collective developing wearable technology.

Partiopaita Suomen Partiolaiset, 2005 Scout shirt Scouts of Finland, 2005 Tyttöjen kolttu Suomen Partiolaiset, 2005 Girls dress Scouts of Finland, 2005 Ulkotakit Suomen Partiolaiset, 2005 Seasonal overcoats Scouts of Finland, 2005

41


42

Tutkimisen jälkeen siirrytään luovaan työhön

After research comes creative work

Anna-Kaisa Huttunen on ehtinyt opettaa vaatesuunnittelua ranskalaisen Esmod-koulun Libanonin- ja Kiinan-yksiköissä. Hän opetti monikansallista markkinointia, muodin kansainvälistä markkinointia, brändiprofilointia ja Produit Mode -nimistä ainetta, jota vastaavaa Suomen vaatesuunnittelukouluista ei vielä löydy. Kurssilla käydään läpi eri vaatekappaleiden sosiologinen elinkaari. Siinä tutkitaan miten paita, housut, leninki ja hame ovat kehittyneet kaavoituksellisesti, millä tavoin eri suunnittelijat ovat vaatekappaleita tulkinneet, ja miten tämä kaikki näkyy tämän päivän suunnittelussa. Vasta tutkimuksen jälkeen siirrytään omaan luomistyöhön. – Tuleville suunnittelijoille voin sanoa sen, että tämä maailman epäseksikkäimmältä kuulostava työvaatesuunnittelu on todella mielenkiintoista. Siinä analysoidaan yrityksen tarpeet perinpohjaisesti. Tärkeintä on tehdä asiakasyrityksen brändin mukaisia katu-uskottavia vaatteita, joissa työntekijä viihtyy ja kokee olevansa edustava, ja on ylpeä saadessaan käyttää edustamansa yrityksen mukaista vaatetusta. Suomessa monet yritykset ovat havahtuneet huomaamaan edustus- ja virkavaatteiden eli nykykielellä imagopukeutumisen merkityksen. Ala on kasvava ja se tarjoaa työtä suunnittelijoille. Sitä paitsi olihan Barbiellakin lentoemännän puku!

Anna-Kaisa Huttunen has been teaching in Esmod, the international French Fashion School based in Libanon and China. She taught multinational marketing, international fashion marketing, brand profiling and a course call ‘Produit Mode’ which is about researching basic clothing from the sociological point of view. The perspective designer’s creative work soon started there after. “I’d like to encourage future designers to the field of working clothing – it doesn’t sound very sexy but it is actually really interesting. You got to analyze the needs of the company thoroughly. The most important thing is to create street credible clothing that the worker enjoys and is proud to wear and that looks distinguished.” Many Finnish companies have awakened to realize the importance of image wear. It is an expanding field in the fashion industry and thereby offers work to up and coming designers. After all, Barbie had an air hostesses outfit as well. The source of inspiration can be sparked from something as simple as that.


43

Anna-Kaisa Huttunen Koulutus 1991–1996 Taideteollinen korkeakoulu; taiteen maisteri, pääaine vaatetussuunnittelu, sivuaine teollinen muotoilu 1994 Hochschule der Kunste, Berlin, vaatetussuunnittelun koulutusohjelma 1994 L’Institut Français de la Mode, Paris, European Post Graduate Program, Fashion Management & Marketing 1990–1991 Vantaan käsi- ja taideteollinen oppilaitos, vaatetussuunnittelun koulutusohjelma

Työvaatteiden suunnittelu 2007–Vision Design, Helsinki, design manager 2004–2005 Suomen partiolaiset, partioasujen suunnittelu 2004–2007 Emile Rassam Uniforms, Beirut. Projekteja mm. Hotel Hilton Jeddah, Hotel Kempinski Isthar, Hotel Habtoor Beirut 2003–2004 Menajet, Beirut, libanonilaisen lentoyhtiön henkilökunnan virkapukujen konseptointi ja suunnittelu 2001–2003 Finnair, henkilökunnan virkaasuvalikoiman koordinointi ja suunnittelu 1998–1999 Groupe Flory, Guy Laroche, Pariisi. Projekteja mm. Chateau de la Messarediere, Compagnie Corse Mediterrannee, Euralair, Hotels du Roi et Recidence, Peugeot, Sernam Star Airlines 1997–2006 E. Laiho Oy, Helsinki. Projekteja mm. Anttila, Asko Indoor Group, Casino Ray, Citymarket, Kodin 1, Stockmann

Muita töitä 2006 Esmond Beijing, muodin markkinoinnin ja muodin sosiologian opetus 2006 Finpro, Helsinki, vieraileva kouluttaja ”Cross-sectoral Design Business Opportunities” -workshopissa

Syntynyt Born 1970

2005–2006 Ranskan Suomen kauppakamari, Pariisi, suomalaisia suunnittelijoita promovoivan design-tapahtuman organisointi 2005 Suomen Muotikaupanliitto, Riika, vieraileva kouluttaja Stockmann Latvian henkilökunnan ammattikursseilla 2003–2004 Esmond Beirut, vaatesuunnittelun, tekstiiliteknologian, muodin historian ja elävän mallin piirustuksen opetus 2000–2002 Modin, Matti Seppäsen muotiartikkeleiden kuvitus 1999–2006 Clothing+, Kankaanpää, puettavan teknologian konseptisuunnittelu 1999–2001 Hervé Léger, Pariisi, naisten prêt-à-porter luxe -malliston mallistoassistentti 1999–2000 Sokos, muodin markkinointimateriaalin kuvitus 1996–1999 Taloussanomat, Matti Seppäsen muotiartikkeleiden kuvitus 1995–2003 Marcelle Danan, Pariisi, naisten prêt-à-porter-malliston, neuleiden, asusteiden, korujen ja kodinsisustustuotteiden suunnittelu 1995–2003 Jousipaita, Lahti, miesten paitamalliston koordinointi ja suunnittelu 1998–2001 Selma, Lahti, naisten neulevaatteiden suunnittelu 1995–1998 La Chemise Lacoste, Pariisi, Sport Active, Casual, Tennis ja Golfmallistojen sekä asusteiden suunnittelu 1993 Seppälä, 4 kuukauden työharjoittelu suunnitteluosastolla

Palkinnot 1995 Finnair, ensimmäinen palkinto: henkilökunnan virkapuvut 1995 The Smirnoff International Fashion Awards, Helsinki 1995, toinen palkinto 1994 Le Comité Colbert, ensimmäinen palkinto: tennismallisto Lacostelle

Education 1991–1996 University of Art and Design Helsinki; Master of Arts, major subject: fashion design, minor subject: industrial design 1994 Hochschule der Kunste, Berlin, fashion design training program 1994 L’Institut Français de la Mode, Paris, European Post Graduate Program, Fashion Management & Marketing 1990–1991 Institute of Applied Arts in Vantaa, fashion design training program

Image Clothing 2007– Vision Design, Helsinki, design manager 2004–2005 Scouts of Finland, Finnish scouts uniform 2004–2007 Emile Rassam Uniforms, Beirut. Projects, among others, Hotel Hilton Jeddah, Hotel Kempinski Isthar, Hotel Habtoor Beirut 2003–2004 Menajet, Beirut, uniform design for an airline company 2001–2003 Finnair, uniform design for a Finnish airline company 1998–1999 Groupe Flory, Guy Laroche, Pariisi. Projects, among others, Chateau de la Messarediere, Compagnie Corse Mediterrannee, Euralair, Hotels du Roi et Recidence, Peugeot, Sernam Star Airlines 1997–2006 E. Laiho Oy, Helsinki. Projects, among others, Anttila, Asko Indoor Group, Casino Ray, Citymarket, Kodin 1, Stockmann

Other Professional Activities 2006 Esmond Beijing, lecturer of fashion marketing and sosiology courses 2006 Finpro, Helsinki, lecturer for “Cross-sectoral Design Business Opportunities” workshop 2005–2006 French-Finnish Chamber of Commerce, event management for the young designers promotional event “Ice Breakers”

2005 Association of Fashion Retailers in Finland, lecturer for special training courses for Stockmann, Finnish department store employees in Riga, Latvia 2003–2004 Esmond Beirut, franchising of Esmod International in Lebanon. Responsible of fashion design teaching for 2nd and 3rd year students and lecturer for live model drawing, fashion history and textile technology 2000–2002 Modin, fashion illustrations for the Finnish magazine with journalist Matti Seppälä 1999–2006 Clothing+, Finnish company specialized on wearable technology conception, Free-lance designer for conception, design and illustration 1999–2001 Hervé Léger, Paris, Collection assistant, illustration and design following the guidelines of Michel Argout 1999–2000 Sokos, illustrations for the large Finnish department store 1996–1999 Taloussanomat, fashion illustrations for the Finnish magazine with journalist Matti Seppälä 1995–2003 Marcelle Danan, Pariisi, accessories design, design for ladies 1995–2003 Jousipaita, Lahti, men’s shirt design 1998–2001 Selma, Lahti, design for the ladies knitwear collection 1995–1998 La Chemise Lacoste, Pariisi, Part of design team for Sport Active, Casual, Tennis and Golf collections 1993 Seppälä, Finnish “street wear” label with several boutiques, 4 months training as an assistant-designer

Awards 1995 First Prize Finnair, Uniform design for airline company 1995 Second Prize, The Smirnoff International Fashion Awards, Helsinki 1994 First Prize, Comité Colbert Awards, for La Chemise Lacoste


44

Vuoden huonekalusuunnittelija Furniture Designer of the Year

Antti Kotilainen


Muotoilijat ’07 Designer Awards45


46

Palkinnon perustelut Nomination criteria

Vuoden huonekalusuunnittelija 2007 Antti Kotilainen on määrätietoinen ja lahjakas suunnittelija, jolle on kertynyt runsaasti näyttöä ja kokemusta menestyksekkäästä yritysyhteistyöstä tunnettujen huonekaluvalmistajien kanssa. Tinkimätön muototaju ja kyky vakuuttaa valmistajataho yksilöllisen muotoilun ja korkean laadun merkityksestä on ollut edellytyksenä viimeiseen asti hiottujen tuotteiden menestymiselle. The Furniture Designer of the year 2007 Antti Kotilainen is a devoted and talented designer who has a long history of successful cooperation with Finnish furniture industry. Kotilainen’s intransigent sense of shape and ability to affirm the companies to understand the meaning of individual design and high quality have been the preconditions for the success of Kotilainen’s refined furniture.

AND PIIROINEN 2004


Muotoilijat ’07 Designer Awards47


48

Penkillä on väliä

Kolmivuotiaana Antti Kotilainen ilmoitti tulevansa isona arkkitehdiksi. Mittakaava kuitenkin muuttui matkan varrella. Hänestä tuli tiloja kalustava suunnittelija. Julkisten tilojen huonekalut vaikuttavat läheisesti ihmisten viihtyvyyteen ja hyvinvointiin. Ei ole yhdentekevää, millä penkillä istut koulussa, pankissa tai puistossa. – Huonekalut eivät ole vain esineitä, vaan niiden pitää synkata sen tilan kanssa missä ne ovat. Lisäksi niiden pitää tuottaa visuaalista mielihyvää, Kotilainen sanoo. Kalustesuunnittelua on opetettu sekä teollisen muo­toi­lun että sisustusarkkitehtuurin opintoihin liittyvänä erikoisalana. Kotilaisen tapaan monella kalustesuunnittelijalla on takana myös puusepänopintoja. Ympäristön tutkiminen ja ymmärtäminen on Kotilaisen mukaan tärkein pohjatyö, kun mietitään julkisten tilojen sisustuselementtejä. Hylly ei ole vain hylly vaan sillä myös rytmitetään tilaa.

Antti Kotilaisen huonekaluja ei voi suunnitella kukaan muu kuin Antti Kotilainen Kotilainen piirtää koko ajan. Päivän ensimmäiset luonnokset hän hahmottelee huurtuneeseen kylpyhuoneen peiliin. Kuvia piirtyy päivän mittaan lehtiöiden, kopiopapereiden ja vihkojen lisäksi Hesarin kulmaan, kassakuitteihin ja lounasravintolan lautasliinoihin. Kaikenlaiset käsillä olevat paperit täyttyvät Kotilaisen ajatuksista. – Yhdessä käsinojassa ja kiinnitysdetaljissa voi olla yhtä paljon mietittävää kuin kokonaisessa tuotesarjassa. Mun tapa työskennellä on metamorfoosimainen. Yhdestä tuotteesta syntyy toisia tuotteita ja uusia ajatuksia ja lopulta ne muodostavat kokonaisuuden. Antti Kotilainen on luonut työskentelytavallaan tiiviin suhteen niihin yrityksiin, joille hän on suunnitellut kalus­ teita. Syvälle luotaava suunnittelutyö ja hyvä tuntuma

Bench matters At the age of three Antti Kotilainen announced that he’s going to be an architect. The scale changed a bit when he grew up to be a designer specialized in pieces of furniture used in public spaces. You may not come to think about it but it makes a lot of difference on what kind of a chair you sit when you are at school, in a bank or at park. Antti Kotilainen thinks about it everyday. “Furniture is nor only objects. They have to be in sync with the environment. On top of that they have to give you visual pleasure”, Kotilainen says. Studying and comprehending the interiors are the most important things before designing the furniture for a public space. Kotilainen points out that a shelf or a bench also give rhythm to a room.

Only Antti Kotilainen can design Antti Kotilainen furniture Kotilainen sketches on a regular basis. The first sketches appear early in the morning on the mirror in his bathroom. During his day he draws whenever it’s possible: on paper, on napkins, corners of newspapers and cash receipts. That’s his way of thinking. His way of keeping up with his constant innovativeness. “One handle of a chair can need as much thinking as a whole series of products. My working style is like metamorphose. One product gives ideas to next ones and eventually they all fit together.” Antti Kotilainen has created a close relationship to the companies he has been working with. He was working for the furniture industry already before computers came to be essential. Kotilainen had a chance to work with the best cabinetmakers. Currently industries cannot afford to function without computer technology.


Muotoilijat ’07 Designer Awards49

Luonnos Sketch


50

CHIP B PIIROINEN, 2001


Muotoilijat ’07 Designer Awards 51

DALE yksityiskohta detail PIIROINEN, 2002


52 käsillä tekemiseen ovat Kotilaisen valttikortit. Hän on ollut suunnittelijana huonekaluteollisuudessa jo ennen digitaaliaikaa, jolloin tuotekehittelyosaston pajalla työskentelivät parhaat mallipuusepät. Nykyisin teollisuus ei enää toimi ilman digitaalitekniikkaa. – Datassa on se hyvä puoli, että kun jutut lyödään ykkö­ sinä ja nollina koneisiin niin siitä tulee yleensä täsmällistä. Mulla on onneksi taitavia kavereita alihankintaketjussa, jotka osaavat tämän puolen. Sitä taas en ymmärrä ollenkaan, että palkkaisin jonkun toisen suunnittelijan mun tuotteille. Tätähän tapahtuu muotoilupuolella, mutta ei se pelkkä signeeraaminen kiinnosta.

CHIP PIIROINEN 2002


Antti Kotilainen

Muotoilu on jalostamista Antti Kotilaisen huonekalumallistot ovat päätyneet maail­­malla yliopistoista F1-radalle. Kotilaisen yhteistyö Piiroisen kanssa on jatkunut jo seitsemän vuotta.Vuon­na 2000 ­valmistunut Chip-tuoli on rakennettu keihäänkärkituotteeksi, jonka tuotekehittelyyn käy­tet­­tiin paljon aikaa ja energiaa. Piiroisen lisäksi myös amerikkalainen huone­ kaluvalmistaja Knoll on ottanut tuolin mallistoonsa. – Muotit kävivät Saksassa tehtaalla neljä kertaa, koska yhden kaaren huippua piti säätää 1,55 milliä ettei viilu repeä. Tuotekehittely yhdessä insinöörien kanssa kesti kaksi vuotta. Muotoilu on jalostamista jos mikä. Chipistä tuli yksi kestävimmistä ja kevyimmistä tuoleista. Se näyttää vain nelijalkaiselta tuolilta, mutta sen takana piilee äärettömän vaikeasti mietittäviä asioita. Antti Kotilainen on huolissaan siitä, että suomalainen rakennus- ja huonekaluteollisuus toimii nykyisin nopeuden ja tehokkuuden ehdoilla laadun kustannuksella. Se on jo johtanut siihen, että samanlaisia tuotteita tehdään muualla halvemmalla eikä kotimainen käy kaupaksi. Yritysten kannattaisi panostaa entistä enemmän muotoiluun ja keskittyä markkinointiin. Kotilainen onkin ollut onnekas voidessaan työskennellä yrityksille, joiden arvoja ovat korkea laatu ja visuaalisuus. – Muotoilijan pitää olla tarkkaavainen, laaja-alainen ja sivistynyt. Huonekalusuunnittelu on sitkeyslaji. Me muotoilemme näkemästämme samaan tapaan kuin kirjailijat kirjoittavat siitä. Suunnitteluun kuuluu intuitio ja loputon määrä vaihtoehtoja ja päätöksiä. Välillä pitää ottaa etäisyyttä toimistoon, lähteä merelle ja antaa alitajunnan virrata tuulessa. Kuinka ollakaan, mielessä pyörivä tuolin selkänoja saa muotokielensä aallonharjaan osuvasta valosta...

53

“Data has one advantage: it’s usually exact. I have good subcontractors doing that computer stuff for me. There’s one thing I don’t understand: that I would hire an other designer to design my furniture, that happens in this industry, but I couldn’t just sign the work I didn’t do.”

Designing is refining Antti Kotilainen’s furniture can be found globally. From universities to F1- track. The cooperation with the Finnish company Piiroinen has lasted for seven years. Chip chair that came out in 2000 went through a long developing process. Knoll has also taken it into their collection. ”The models went back and fort to a German factory just to fix 1,55 mm. The whole developing process took two years. Designing is surely refining. Chip became one of the most durable and light chairs ever. It looks like a chair with four legs but there are a lot of complex things behind it.“ Antti Kotilainen is worried that the Finnish furniture industry is producing products fast and effectively at the expense of quality. It has already led to the situation where they make same kinds of products somewhere else at even ­ a lesser cost. Companies should put more emphasis on design and concentrate on marketing. Kotilainen has been lucky to work with companies that value high quality and ­ a vision to match. “Designer has to be alert, expansive and cultivated. Design work includes intuition and an endless amount of choices and decisions. At times, you have to get as far as possible from your office, go sailing and let you subconscious breath some fresh air. Let the natural aspects of life be your inspiration. The back of the chair you have been trying to figure out gets it’s shape from the light that touches the peak of the wave. A perfect example of nature and innovation working in harmony to create everlasting pieces of design.”


54

XO PIIROINEN, 2006 FRAME PIIROINEN, 2006 OPTION PIIROINEN, 2006


55

Antti Kotilainen

Syntynyt Born 1966

Koulutus

PIIROINEN: Option Lounge (2007), Option M moduulisohva (2007), XO pöytä (2006), Frame sohvajärjestelmä (2006), Option pöytäjärjestelmä (2006), Option tuolisarja (2006–), And kalustesarja (2004), Dale kalustesarja (2002) PIIROINEN /Knoll Studio: Chip kalustesarja (2000/2003) Lepo Product Oy: Woo tuolit (1999) ASKO Oy: Viiva hyllystösarja (1998) Asko Julkikaluste Oy/EFG: Kite tuolit (1997), HI.Fly tuolit (1996), B.Fly tuolit (1996), Bobo tuolit (1995) Lepo Product Oy: Zoo kalustesarja (1993–)

Kai Frank – Tänään, I Dag, To Day, Design Forum, Helsinki 2003, Berlin 2004 Scandinavian Design of the day, Copenhagen airport 2003 Find Makasiinit, Helsinki 2002 Finnish Design, Design Forum, Helsinki 2002 Good Design, The Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design, USA 2002 Form of Finland exhibition, Ireland 2002 Haus der Architectur in Graz, Austria 2002 Gentle Wind, Tokyo Japan 2000 Young Design, Helsinki, Jyväskylä, Biennal Internatinal, Finland 2000 Festival St. Etienne, Maision de la Culture d’Arion, France 2000 Sata – European City of Culture design exhibition, Helsinki 2000 Finland Design 10 – The Turn of the Millennium, Helsinki 1998 Young Designers’ Week, UIAH, Helsinki 1997 Top Ten of Lahti Institute of Design, Ulm, Germany 1997

Messut

Apurahat

1995 Lahden Muotoiluinstituutti, Kalustemuotoilun koulutusohjelma

Toimet 1998– Design office Antti Kotilainen 1992–1998 Freelance designer

Töitä

Stocholm International Furniture Fair 2007, 2006, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996 Copenhagen Furniture Fair 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001 IPEC Furniture Fair, Japan 2006 100 % Design, Rotterdam 2006 Design Partners, Helsinki 2006, 2005, 2003 Orcatec, Cologne 2004, 2002, 2000, 1994 Neocon, Chicago, Knoll Studio 2003, 2004 Habitare Furniture Fair, Helsinki 2003, 2001, 1999, 1997, 1995, 1993 100 % Design, London 2001

Näyttelyt Find Sanomatalo, Helsinki 2007 Pehmeämmin Antti Kotilainen, Helsinki 2006 Kotona Jollaksessa 2005 Good Design, The Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design, USA 2004

State grant for artist, 2006–2008 Finnish–Swedish Culture Foundation 2004 Finnish Culture Foundation 1999, 2003 Olga and Vilho Linnamo Foundation 1999, 1995, 1993 Lahti Design Institute 1995

Palkinnot Good Design Award of the Chicago Athenaeum Museum 2004, 2002

Töitä kokoelmissa Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design, USA 2004: Chip B chair Knoll Studio, Chip chair Piiroinen Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design, USA 2002: Chip chair Piiroinen

Education 1995 Graduate from the Department of Furniture Design, Lahti Institute of Design

Professional Appointments 1998– Design office Antti Kotilainen 1992–1998 Freelance designer

Product Design PIIROINEN: Option Lounge (2007), Option M modular sofa (2007), XO table (2006), Frame sofa system (2006), Option table system (2006), Option chair collection (2006–), And furniture collection (2004), Dale furniture collection (2002) PIIROINEN /Knoll Studio: Chip furniture collection (2000/2003) Lepo Product Oy: Woo chairs (1999) ASKO Oy: Viiva domestic furniture (1998) Asko Julkikaluste Oy/EFG: Kite chairs (1997), HI.Fly chairs (1996), B.Fly chairs (1996), Bobo chairs (1995) Lepo Product Oy: Zoo furniture collection (1993–)

Fairs Stocholm International Furniture Fair 2007, 2006, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996 Copenhagen Furniture Fair 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001 IPEC Furniture Fair, Japan 2006 100 % Design, Rotterdam 2006 Design Partners, Helsinki 2006, 2005, 2003 Orcatec, Cologne 2004, 2002, 2000, 1994 Neocon, Chicago, Knoll Studio 2003, 2004 Habitare Furniture Fair, Helsinki 2003, 2001, 1999, 1997, 1995, 1993 100 % Design, London 2001

Exhibitions Find Sanomatalo, Helsinki 2007 Pehmeämmin Antti Kotilainen, Helsinki 2006 Kotona Jollaksessa 2005

Good Design, The Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design, USA 2004 Kai Frank – Tänään, I Dag, To Day, Design Forum, Helsinki 2003, Berlin 2004 Scandinavian Design of the day, Copenhagen airport 2003 Find Makasiinit, Helsinki 2002 Finnish Design, Design Forum, Helsinki 2002 Good Design, The Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design, USA 2002 Form of Finland exhibition, Ireland 2002 Haus der Architectur in Graz, Austria 2002 Gentle Wind, Tokyo Japan 2000 Young Design, Helsinki, Jyväskylä, Biennal Internatinal, Finland 2000 Festival St. Etienne, Maision de la Culture d’Arion, France 2000 Sata – European City of Culture design exhibition, Helsinki 2000 Finland Design 10 – The Turn of the Millennium, Helsinki 1998 Young Designers’ Week, UIAH, Helsinki 1997 Top Ten of Lahti Institute of Design , Ulm, Germany 1997

Grants State grant for artist, 2006-2008 Finnish-Swedish Culture Foundation 2004 Finnish Culture Foundation 1999, 2003 Olga and Vilho Linnamo Foundation 1999, 1995, 1993 Lahti Design Institute 1995

Prizes and honours Good Design Award of the Chicago Athenaeum Museum 2004, 2002

Works in the following collections Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design, USA 2004 – Chip B chair Knoll Studio Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design, USA 2002 – Chip chair Piiroinen


56

Vuoden teollinen muotoilija Industrial Designer of the Year

Matti Makkonen


Muotoilijat ’07 Designer Awards 57


58

Palkinnon perustelut Nomination criteria

Vuoden teollinen muotoilija 2007 Matti Makkonen on työssään innovatiivinen ongelmanratkaisija. Tinkimätön suhtautuminen ergonomiaan ja käytettävyyteen sekä saumaton yhteistyö insinöörien ja muiden yhteistyökumppanien kanssa ovat Makkosen hyveitä. Työn ja muotoilun laadusta kertovat kestävät ja hyvännäköiset tuotteet. Industrial designer Matti Makkonen is an innovative solution maker. Intransigent attitude towards ergonomics and usability added with a smooth cooperation with business partners are Makkonen’s professional trump cards. The quality is practical in Makkonen’s sustainable and beautifully designed products.


Muotoilijat ’07 Designer Awards 59


60

Kämmenen jälki

Mark of the palm

Teollinen muotoilija Matti Makkonen on suunnitellut kaikenlaisia isoja ja pieniä esineitä jo kolmenkymmenen vuoden ajan. Hänen muotoilemansa tavarat ja työvälineet puhuvat vaatimattoman miehen puolesta. Ne toimivat, kestävät, ovat ergonomisia ja hyvännäköisiä! Tuote­vali­ koima on laaja: pienistä laboratoriovälineistä järeisiin työkoneisiin ja kokonaisiin tuotantolinjoihin. – Olen maanviljelijäperheestä ja isovanhemmat olivat Valkjärven kärryseppiä. Olen oppinut kotoa, että jos ei jotain ole niin se pitää tehdä itse. Makkosen oma kädenjälki näkyy ihan konkreettisesti, jos ei aivan maailman, niin ainakin Suomen ensimmäisessä kannettavassa puhelimessa. Mobira Cityman oli Makkosen käsissä itse asiassa jo vuonna 1985, jolloin hän painoi oman kämmenen jälkensä luurin prototyypin valmistamiseen käytettävään muottiin. Jälki monistui tehtaassa puhelimiin. Markkinoille uusi puhelin ilmestyi vuonna 1988. Se oli 760 gramman painoinen, lähes 30 000 markkaa maksanut luksustuote.

Industrial designer Matti Makkonen has designed all kinds of products. From tiny to grand for more than thirty years. He is a modest man but the tools and things he designed talk on behalf of him: they function, they last, they are ergonomic and good looking! “My parents were farmers and my grandparents were cart smiths. So I learnt home that if you don’t have something you got to make it.” Makkonen made history by designing the first mobile phone in Finland. Who knows, it might have been the first in the world. He made the model in 1985. To make the shape ergonomic he actually pressed his own palm to the mould for the prototype. The phone at that time was a luxury item and was put on the market in 1988. It weighed an astounding 760 grams compared to today’s model.

Vaihtolavakoukkulaitteen säätöyksikkö ja muita yksityiskohtia Niihin aikoihin kun Matti Makkonen mietti kannettavan puhelinlaitteen ominaisuuksia, oltiin vasta lapsenkengissä niin kutsutussa tietokoneavusteisessa tuotesuunnittelussa. Kolmas ulottuvuus teki vasta tuloaan. Siinä missä nykyiset tuoreet muotoilijat luovat tietokoneillaan liikkuvia illuusioita visioistaan, niin Matti menee pajalle ja laittaa sirkkelin soimaan. – Jos pitää suunnitella tuote, jota käsitellään, niin kyllä siitä pitää tehdä luonnollisen kokoinen malli, jota voi kokeilla. Todellisia mittasuhteita on vaikea hahmottaa 3D:ssä. Suunnittelen tekemällä fyysisiä malleja. Mallit mitataan ja tiedot viedään koneelle digitaaliseen

The control equipment for interchangeable platform and other details At that time when Matti Makkonen was thinking about the characteristics of mobile telephones the computer aided design was taking it’s first steps. Today’s young industrial designers move naturally in 3D creating moving illusions of their visions but Makkonen goes to his workshop and puts his circular saw to work. “If you have to design a product that will be handled, you got to do a full size model of it. You have to prove it by hand. The real dimensions are difficult to perceive in 3D. I design by making physical models.” Makkonen’s models are measured and the information is transformed to digital format. Matti Makkonen is working and is a partner in ED Design in Turku. Industrial designers work in teams. Makkonen is usually working with Harri Alanen, Kimmo Halonen and Teemu Merranti. There can be more than ten projects


Matti Makkonen

Valtra-T -sarja 2006 Valtra-T -series 2006

61


62


Matti Makkonen

63

muotoon. Siinä vaiheessa tarvitaan muita henkilöitä. Makkonen työskentelee ja on osakkaana ED-Designmuotoilutoimistossa Turussa. Muotoilijan työ on ryhmä­ työtä. Usein Makkosen tiimiin kuuluvat Harri Alanen, Kimmo Halonen ja Teemu Merranti. Projekteja saattaa olla kymmeniä käynnissä yhtä aikaa. Toimeksiannot vaihtelevat kuorma-auton penkin välissä olevasta vaihtolavakoukku­ laitteen säätöyksiköstä vuonna 1982 valmistuneeseen Saddam Husseinin huvipurteen, jonka uumeniin rakennettiin mm. 200-paikkainen ravintola, kuntosali ja leikkaussalilla varustettu sairaalaosasto. Al Mazur -aluksella ehdittiin kyllä huvitellakin, mutta lopulta siitä tuli liittoutuneiden maalitaulu. – Kuudentoista ohjusosuman jälkeenkin alus pysyi pinnalla, Makkonen nauraa. going on at the same time. Assignments vary from the control equipment for interchangeable platform to Saddam Hussein’s yacht that was built in 1982. The ship contained a restaurant for 200 people, a gym and a surgical operation room. Plenty of parties and happy events were happening in Al Mazur yacht before the allied forces targeted it. “The yacht was hit by 16 missiles but didn’t sink”, Makkonen laughs.

Machinery for farmers It’s not a surprise that a farmer’s son end up designing tractors and other tools facilitating that industry. The tractor project with Valtra Ltd. started in 1984 and is still going on. Makkonen says it’s a challenging project. Ergonomics, usability and logical means in use are the key words – for example how the control equipments are positioned and what kind of a handle fits to the farmer’s hand. Also more and more electronics are being used in

Finnpipette digital 1994 Finnpipette Bio control 1997


64

Multilift xr-ohjain 2007 Multilift xr contoller 2007 Valtra-T, ohjaamo Valtra-T, control cabin


Muotoilijat ’07 Designer Awards 65


66

Isännille koneita Ei ole yllätys, että maanviljelijän poika päätyy suunnittelemaan traktoreita ja muita tarpeellisia työvälineitä. Traktoriprojekti Valtra Oy:n kanssa alkoi jo vuonna 1984 ja jatkuu edelleen. Makkonen kehuu työtä monipuoliseksi. Ergonomia, käytettävyys ja käyttölogiikka ovat avainasioita, eli esimerkiksi se, miten hallintalaitteet sijoitetaan ja minkälainen kahva istuu parhaiten käteen. Maatalousvälineisiin tulee myös koko ajan lisää elektroniikkaa. – Ei voi ikinä tietää mitä traktoreilla tehdään. Isännät kiinnittää niihin mitä tahansa laitteita. Suunnittelutyössä määrä-aika tulee väistämättä vastaan. Harri Alanen ja Matti Makkonen tekivät kerran yötä päivää traktorinmallia messuja varten. Kolmantena päivänä Makkonen sanoi, että nyt ei jaksa enää, pakko pitää tauko. Hän istahti tupakalle, mutta jatkoi mallin viimeistelyä siinä samalla. – Tuollaisia taukoja saa kyllä pitää ihan milloin vain, Alanen totesi. Kertooko tämä esimerkki intohimosta työhön? – Kyllä tossa kohtaa on intohimot kaukana. Kun on luvattu, niin tehdään, sanoo Makkonen ja katoaa ED-Designin alakertaan, pajaan, jossa polyuretaani muovautuu koneiksi, laitteiksi ja välineiksi.

tractors and other agricultural machinery. “You never know what the tractor is used for. The farmers attach any kind of tools on them.” There is an inevitable deadline in every project. Harri Alanen and Matti Makkonen were once making a tractor model for several non stop days. On the third day Makkonen said: I can’t take it any more, I’ve got to have a brake. He sat down for a cigarette, but continued hand crafting the model at the same time. These kind of breaks you can have any time, Alanen noted. Does this example tell about passion for work? “At that point you are far away from being fervent. What is promised has to be made”, says Makkonen and disappears downstairs to his work room where polyurethane is turning into machines, tools and equipments.


Matti Makkonen

Matti Makkonen

67

Syntynyt Born 1954

Koulutus

Education

1977 Kuopion koti- ja taideteollisuusoppilaitos (nyk. Kuopion Muotoiluakatemia) 1972 Limingan kansanopiston taidekoulu

1977 Institute of Applied Arts in Kuopio (Kuopio Academy of Design) 1972 Art school of the Liminka folk high school

Työt

Professional Appointments

1990 Ed-Design 1980–90 Ergonomiadesign 1978–80 K-puu, huonekalutehdas

1990 Ed-Design 1980–90 Ergonomiadesign 1978–80 K-puu, furniture factory

Palkinnot

Prizes and honours

2005 Eima, Bologna Golden Tractor for the Design: Valtra C-Serie 2004 Kuopion Muotoiluakatemian 120 juhlavuoden Muodosta tulevaisuus -palkinto 2003 Eima, Bologna Golden Tractor for the Design: Valtra S-Serie 1997 Hannover Messe iF Product Design Award: Finnpipette digital 1997 Labsystems Oy: Finnpipette Digital 1994 Labsystems Oy: Finnpipette Biocontrol 1992 Valtra: Valmet Mezzo -sarja 1990 Pro Finnish Design -kunniamaininta: Valmet Automation: Datanic XD -automaatiojärjestelmä

2005 Eima, Bologna Golden Tractor for the Design: Valtra C-Serie 2004 Kuopio Academy of Design’s 120th anniversary award Muodosta tulevaisuus 2003 Eima, Bologna Golden Tractor for the Design: Valtra S-Serie 1997 Hannover Messe iF Product Design Award: Finnpipette digital 1997 Labsystems Oy: Finnpipette Digital 1994 Labsystems Oy: Finnpipette Biocontrol 1992 Valtra: Valmet Mezzo series 1990 Pro Finnish Design Honorary Mention: Valmet Automation: Datanic XD automation system

Yhteistyötä

Cooperation with following companies

Adi, Acotek, Auditek, Enermet, Ensto, Fibox, Fiskars, Fläkt, Haloila, Hella, Helvar, Junkkari, Juko, Jämä, Labsystems, Lahden Autokori, Lillbacka Finn-Power, Maaseudunkone, Mobira, Multilift, NMHG, Nokka-Tume, Nokia, Pivotex, Rautaruukki, Rosenlew, Salora, Sisu-Diesel, Stala, Tamrock, Upo, Valmet, Valmet Automation, Valtra, Vilakone, Wärtsilä

Adi, Acotek, Auditek, Enermet, Ensto, Fibox, Fiskars, Fläkt, Haloila, Hella, Helvar, Junkkari, Juko, Jämä, Labsystems, Lahden Autokori, Lillbacka Finn-Power, Maaseudunkone, Mobira, Multilift, NMHG, Nokka-Tume, Nokia, Pivotex, Rautaruukki, Rosenlew, Salora, Sisu-Diesel, Stala, Tamrock, Upo, Valmet, Valmet Automation, Valtra, Vilakone, Wärtsilä

Mobira Cityman 900 1985


68


69

Vuoden graafikko Graphic Designer of the Year

dog design Graafiset suunnittelijat Graphic Designers

Ilona Ilottu, Eeva Sivula & Petri Salmela


70

Palkinnon perustelut Nomination criteria

Vuoden graafikko 2007 on dog design, jonka graafiset suunnittelijat Ilona Ilottu, Petri Salmela ja Eeva Sivula ovat antaneet merkittävän panoksensa suomalaiseen visuaaliseen viestintään lähes 15 vuoden ajan. dog designin raikas ja innovatiivinen muotoilu ja tinkimätön laatu ovat näkyneet esimerkiksi Suomessa järjestettyjen Euroviisujen visuaalisen ilmeen suunnittelussa. dog design tuo praktisen suunnittelun lähelle taiteen toimintatapaa menettämättä koskaan perusajatusta viestinnällisyydestä. Yhteistyölle toimintansa perustava dog design edustaa muutosta graafisen suunnittelun kentällä. The Graphic Designer of the year 2007 is dog design who’s designers Ilona Ilottu, Petri Salmela and Eeva Sivula have shown their talent in the field of visual communication for the last 15 years. dog design’s fresh and innovative design could be seen this year when they were assigned to design the visual concept for the Eurovision song contest. dog design brings practical design close to art without losing the basic ideas of communication. Collaborative way of working is representing change in the field of graphic design.

Käyntikortit Business cards dog design 2006


dog design

71


72

Aika-espressokupit kuvio ja v채ritys Iittala, 2006 Aika espresso cups pattern and colors Iittala, 2006


Muotoilijat ’07 Designer Awards 73

Kuvitus postikortit ja servietit Iittala, 2003 Illustration for postcards and napkins Iittala, 2003


74

Jotta maailma olis kaunis

Yhteistyö on voimaa

Dog – D niin kuin design, G niin kuin graphics, mutta mikä se O siinä välissä on? Se on myös kaunis kirjain, sanovat dog designin graafikot Ilona Ilottu, Petri Salmela ja Eeva Sivula. - Nimi tuli jo opiskeluaikana Taikissa 90-luvulla. Keksittiin paljon vaihtoehtoja ja Dog oli paras. Yhteistyö alkoi jo silloin. Aluksi tehtiin töitä saman koneen ääressä. Ei meillä ollut edes kännyköitä silloin, Ilona kertoo. - Minulta on kyllä myös kysytty, että vieläkö sä teet sitä koiranvaatesuunnittelua? Eeva nauraa. Graafikoiden työpäivää hallitsevat muodot, värit, tekstit ja viestintä. Heidän tehtävänsä on ’vähän parantaa maailmaa’. Tehdä siitä selkeämmin ymmärrettävää, silmiä hivelevämpää ja helposti lähestyttävämpää. Kirja ei tartu kirjakaupassa käteen pelkästään kirjailijan voimin eikä postimerkkiä valita vain sen arvon perusteella. Molemmilla on myös ulkonäkö.

Tämä vuosi oli Dogille Big. Heidät valittiin suunnittelemaan Euroviisujen graafinen ilme, johon kuului valtava määrä työtä. Painettujen julisteiden, kutsujen, lippujen, autoteippien, kankaiden ja t-paitojen lisäksi suunniteltiin mm. liikelahjoja ja pressikeskusta yhdessä sisustajien kanssa. Dogilaisten työskentely alkaa yleensä keskustelemalla, sitten kukin vetäytyy omille tahoilleen ideoimaan ja lopulta tulokset ikään kuin jyrytetään. - Niistä sitten valitaan kehityskelpoinen idea, joka sen jälkeen on vähän kuin vapaata riistaa – kuka tahansa meistä voi tarttua siihen. Monesti yhteistyö on niin kiinteää, että lopulta ei välttämättä osaa enää sanoa kuka jutun on suunnitellut.

Kirjamuotoilua 2000-07 Book design 2000-07


dog design

A Beautiful World in Mind

Producing a lot, choosing the best

Dog – D for Design, G for Graphics but what is the O for? It’s a beautiful letter, says the graphic designers Ilona Ilottu, Petri Salmela and Eeva Sivula behind dog design. ”That name started up when studying together in the University of Art and Design in the 90’s. We began to work together at that time already. We had a common computer and no mobiles.“ Ilona Ilottu says with a grin in her face. ”Some people just asked me if I’m still designing clothes for dogs?“ Eeva continues. Graphic designer’s everyday life are filled with colours, forms, text and communication. Their task is to ‘make the world a little bit better’. To make it more understandable, more visual and easier to confront. You don’t pick up a book from a book store only because of the author. And you don’t buy a stamp only for it’s value. Both have an outlook, a vision that is trying to live independently of it’s creator.

This year was big for dog design. They were chosen to design the visual graphics for the Eurovision contest held in Helsinki this spring. The assignment included posters, invitation cards, tickets, sellotapes, fabric prints, t-shirts, gifts, visuals designed together with interior designers for the press centre etc. Ilona Ilottu, Petri Salmela and Eeva Sivula have their own method at work: when they get an assignment they first sit down for a conversation. Then everybody withdraws to conceptualize ideas individually and eventually the best ideas are chosen to take life. ”The chosen idea is then like wild game – anyone of us can crab it and finish the work. Sometimes our co-operation is so tight that you can’t really say who designed the work.“

75


Birds-pakkaukset Iittala 2007 Packaging for Birds Iittala 2007


Postimerkkejä, ensipäivänkuori Suomen Posti, 2006 Stamps, First Day Cover Finnish Post Corporation 2006

Muotoilijat ’07 Designer Awards77

Hyvin tehty työ Graafisen suunnittelun merkitys on muuttunut nopeasti uusien medioiden ja tietokoneohjelmien avatessa mahdollisuuksia itse kullekin tuottaa grafiikkaa. Petri Salmela sanoo graafisen suunnittelun olevan lähellä nuorisokulttuuria. Tägit, graffitit, tatuoinnit ja vastaavat ilmiöt ovat myös viestinnän muotoja graafisin keinoin. Suhde tietotekniikkaan on luonteva; koululainen ei epäröi kuvankäsittely- tai piirrosohjelman edessä. - Piirtämisestä tälle alalle alun perin tullaan, Ilona sanoo. - Olin kiinnostunut taiteesta, mutta ajattelin, että tästä saa varmemman leivän kuin taiteilijana, Petri kertoo. Töitä ainakin riittää, vaikka markkinointia ei Dogissa ole ehditty edes miettiä. Nettisivutkin ovat vasta vuoden vanhat. - Paras markkinointimateriaali on hyvin tehty työ, Ilona täsmentää. Kaikki kolme harrastavat graafikon työn lisäksi taidetta, mm. maalausta ja taidegrafiikkaa. Visuaalisesta ajattelusta ei pääse eroon työpäivän jälkeen. Ilona ajatteli kerran kirjahyllyä järjestellessään taittavansa sitä. Petri pohtii remonttihommia tehdessään kottikärryjen visuaalista ilmettä. Ympäristöä katsoo kriittisesti myös vaikkapa ruokakaupassa, jossa valintoja tehdään paljon pakkausten perusteella. Eevasta onkin hauska käydä ulkomailla kaupoissa, kun pakkaukset ovat ihan erinäköisiä. Minkähänlaisia ja värisiä unia graafikot mahtavat nähdä?

Job well done The meaning of graphic design has changed after new medias and computer programs have made it easier for almost anybody to produce graphics. However, the dog designers have a common background: they all love drawing and illustration. ”I was interested in arts but I thought I make a better living with this“ Petri says. dog design have enough customers although they never have time to think about marketing. It was only last year they opened their netsite. ”The best marketing material is a well done job.“ Ilona points out. Visual thinking follows the designers home from work. They look things from an alternative perspective. For example, supermarkets where decisions are often made by the outlook of a product. Eeva likes shopping abroad – to see different kinds of packages. Ilona was once organising her bookshelf thinking that she’s doing a lay out. Petri is struggling to find the right coloured wheelbarrow to fit his garden. Wonder what kind of dreams these people have or what colour such dreams are depicted?


78

Euroviisut 2007 graafinen ilme Eurovision song contest 2007 visual identity


dog design

Ilona Ilottu Syntynyt Born 1970_Petri Salmela Syntynyt Born

dog designin muodostaa kolme graafista muotoilijaa, Ilona Ilottu, Petri Salmela ja Eeva Sivula, jotka ovat tehneet yhteistyötä vuodesta 1994 lähtien. dog design tarjoaa laajan skaalan graafista muotoilua, kuvitusta ja AD-palveluita suunnittelusta toteutukseen asti. Kaikki kolme ovat opiskelleet graafista muotoilua Taideteollisessa Korkeakoulussa Helsingissä.

Näyttelyt 2006 Re-Intepreting Nature, Design Forum, Helsinki 2001-06 Vuoden Huiput, Design Forum, Helsinki 2005 Mikkelin seitsemäs kuvitustriennale, Mikkeli 2004 Valkoinen/Vit/White, Fiskars 2003-04 Purku, kollaaseja, Profounders galleria, Helsinki, Salo 2002 Freedom of Speech / Amnesty International Poster Exhibition, Helsinki 2002 Findesignnow ´02, Fiskars 2002 Masters of Arts Exhibition, Designmuseo, Helsinki 2002 Mikkelin kuudes kuvitustriennale, Mikkeli 2002 Europeische Biennale voor Grafische Kunsten, Brügge 2002 Coloured Stories, litografioita ja taiteilijakirjoja Studio Mezzo, Helsinki 2002 Distance Creates Beauty, installaatio, Gallery DDD, Berlin 2001 Cargo, paperitöitä, Studio Mezzo 2000 Terreus-2000 / Young Finnish Designers, Gallery Uusitalo, Helsinki 2000 Young Forum, Design Forum, Helsinki 1999 Mikkelin viides kuvitustriennale, Mikkeli 1999 Kiven muisti –litografioita, Galleria Uusitalo, Helsinki 1998 Ein Finnisches Portfolio, The Finnish Embassy, Berliini 1998 Mexico Poster Biennale, Mexico City 1997 Young Forum, Design Forum, Helsinki 1997 Mikkelin neljäs kuvitustriennale, Mikkeli

Palkinnot 2007 Kunniamaininta / Kirjavaliot 2006: ARS ´06 2006 Hopeahuippu / Julkaisut / Vuoden Huiput 2005: Pieni Maustekirja 2006 Kunniamaininta / Kirjavaliot 2005: Meikkiopas 2005 Kunniamaininnat (2)/ Julkaisut / Vuoden Huiput 2004: Asuuko nti Töölössä?, Chez Dominique 2005 Kunniamaininnat (2)/ Kirjavaliot 2004: Asuuko Nti Töölössä?, Kauhalla ja vasaralla 2004 Kultahuippu / Julkaisut / Vuoden Huiput 2003: Anu Tuominen 2004 Hopeahuippu / Julkaisut / Vuoden Huiput 2003: Sokeana hetkenä 2004 Hopeahuippu / Graafinen muotoilu / Vuoden Huiput 2003: Iittala retail products 2004 Kunniamaininnat (3)/ Kirjavaliot 2003: Anu Tuominen, Sokeana hetkenä, Loistavaa! 2004 Vuoden keittokirja: Koti keittiössä 2003 Kunniamaininta / Kuvitus / Vuoden Huiput 2002: Esite asianajotoimistolle Sumentola, Suominen & Itälä 2002 Kunniamaininta / Mikkelin kuudes kuvitustriennale 2002 Kultahuippu / Julkaisut / Vuoden Huiput 2001: Duras, rakastettuni 2002 Hopeahuippu / Julkaisut / Vuoden Huiput 2001: Salmiakki 2002 Vuoden kaunein kirja / Kirjavaliot 2001: Salmiakki 2002 Kunniamaininta / Kirjavaliot 2001: Suomen historia 1–2 2001 Kultahuippu / Julkaisut / Vuoden Huiput 2000: Belizessä on kaikki paremmin 2001 Kunniamaininnat (2)/ Julkaisut / Vuoden Huiput 2000: Fragments d’un discours amourex, Popsoppaa 2001 Kunniamaininnat (2)/ Kirjavaliot 2000: Belizessä on kaikki paremmin, Fragments d’un discours amourex 1999 Kunniamaininta / Mikkelin viides kuvitustriennale

_Eeva Sivula Syntynyt Born 1967

1971

dog design is a Finnish design trio offering a wide range of graphic design, illustrations and art direction services from concept to completion. The members, Ilona Ilottu, Petri Salmela and Eeva Sivula, have worked in close co-operation since 1994. Ilottu, Salmela and Sivula studied graphic design in The University of Art and Design Helsinki.

Exhibitions 2006 Re-Intepreting Nature, Design Forum, Helsinki 2001–06 The Best of Finnish Advertising and Graphic Design, Design Forum, Helsinki 2005 Mikkeli 7th Illustration Triennale, Mikkeli 2004 Valkoinen/Vit/White, Fiskars 2003-04 Unfold, collages, Gallery Profounders, Helsinki, Salo 2002 Freedom of Speech / Amnesty International Poster Exhibition, Helsinki 2002 Findesignnow ´02, Fiskars 2002 Masters of Arts Exhibition, Designmuseo, Helsinki 2002 Mikkeli 6th Illustration Triennale, Mikkeli 2002 Europeische Biennale voor Grafische Kunsten, Brügge 2002 Coloured Stories, litographs and artist books, Studio Mezzo, Helsinki 2002 Distance Creates Beauty, installation, Gallery DDD, Berlin 2001 Cargo, paper works, Studio Mezzo, Helsinki 2000 Terreus-2000 / Young Finnish Designers, Gallery Uusitalo, Helsinki 2000 Young Forum, Design Forum, Helsinki 1999 Mikkeli 5th Illustration Triennale, Mikkeli 1999 Memory of Stone –lithographs, Gallery Uusitalo, Helsinki 1998 Ein Finnisches Portfolio, The Finnish Embassy, Berliini 1998 Mexico Poster Biennale, Mexico City 1997 Young Forum, Design Forum, Helsinki 1997 Mikkeli 4th Illustration Triennale, Mikkeli 1995 Resistenza / Poster Exhibition, Torino 1994 Mexico Poster Biennale, Mexico City

Awards 2007 Honorary mention / The Elite Books 2006, ARS ´06

79

2006 Silver Award / Publications / The Best of Finnish Advertising and Graphic Design 2005: Pieni Maustekirja 2006 Honorary mention / The Elite Books 2005: Meikkiopas 2005 Honorary mentions (2)/ Publications / The Best of Finnish Advertising and Graphic Design 2004: Asuuko nti Töölössä?, Chez Dominique 2005 Honorary mentions (2)/ The Elite Books 2004: Asuuko Nti Töölössä?, Kauhalla ja vasaralla 2004 Golden Award / Publications / The Best of Finnish Advertising and Graphic Design 2003: Anu Tuominen 2004 Silver Award / Publications / The Best of Finnish Advertising and Graphic Design 2003: Sokeana hetkenä 2004 Silver Award / Graphic Design / The Best of Finnish Advertising and Graphic Design 2003: Iittala retail products 2004 Honorary mentions (3)/ The Elite Books 2003: Anu Tuominen, Sokeana hetkenä, Loistavaa! 2004 Cookbook of the Year: Koti keittiössä 2003 Honorary mention / Illustration / The Best of Finnish Advertising and Graphic Design 2002: Brochure for Sumentola, Suominen & Itälä Attorneys at Law LTD 2002 Honorary mention / Mikkeli 6th Illustration Triennale 2002 Golden Award / Publications / The Best of Finnish Advertising and Graphic Design 2001: Duras, rakastettuni 2002 Silwer Award / Publications / The Best of Finnish Advertising and Graphic Design 2001: Salmiakki 2002 Most Beautiful Book of the Year / The Elite Books 2001: Salmiakki 2002 Honorary mention / The Elite Books 2001: Suomen historia 1–2 2001 Golden Award / Publications / The Best of Finnish Advertising and Graphic Design 2000: Belizessä on kaikki paremmin 2001 Honorary mentions (2)/ Publications / The Best of Finnish Advertising and Graphic Design 2000: Fragments d’un discours amourex, Popsoppaa 2001 Honorary mentions (2)/ The Elite Books 2000: Belizessä on kaikki paremmin, Fragments d’un discours amourex 1999 Honorary mention / Mikkeli 5th Illustration Triennale


80

Tuomaristot Juries Vuoden tekstiilitaiteilijan, Vuoden taidekäsityöläisen, Vuoden muotitaiteilijan ja Vuoden teollisen muotoilijan ovat valinneet Ornamon jäsenjärjestöjen hallitukset. Vuoden huonekalusuunnittelija -tunnustuksen myöntää Sisustusarkkitehdit SIO ry. Tuomariston puheenjohtajana toimi Samuli Naamanka, joka oli edellinen Vuoden huonekalusuunnittelija -tunnustuksen saaja vuodelta 2005. SIO valitsee vuorovuosin Vuoden huonekalusuunnittelijan ja Vuoden sisustusarkkitehdin. Vuoden graafikko -tunnustuksen myöntää Grafia ry. Tuomariston puheenjohtajana toimi Tapio Vapaasalo, joka palkittiin viime vuonna Vuoden graafikkona. Tuomariston jäsenet olivat Riitta Brusila, Saku Heinänen, Anu Igoni ja Erika Kallasmaa. The Textile Artist of the Year, The Craft Designer of the Year, The Fashion Designer of the Year and The Industrial Designer of the Year were nominated by the boards of Ornamo’s membership organisations. The Furniture Designer of the Year is nominated by The Finnish Association of Interior Architects SIO ry. The Chairman of the Jury was Samuli Naamanka who was nominated The Furniture Designer of the Year in 2005. SIO nominates on alternate years The Furniture Designer of the Year and the Interior Architect of the Year. The Graphic Designer of the Year is nominated by Grafia ry. The Chairman of the Jury was Tapio Vapaasalo who was nominated The Graphic Designer of the Year in 2006. The members of the Jury were Riitta Brusila, Saku Heinänen, Anu Igoni and Erika Kallasmaa.


Ote Aleksi Perälä 2007 Ote tuo juomalasin uudelle vuosisadalle. Sarjan harkittu, ajaton muotoilu ja luonnolliset värisävyt vastaavat arjen kaikkiin juomalasitarpeisiin. Ote on loputtomasti yhdisteltävissä ja pinottava, arjen uusi klassikko.

Muotoilijat ’07 Designer Awards 81

Iittalan johtoajatuksena on, että olennainen muotoilu pysyy yhdisteltävänä ja ajankohtaisena muuttuvien aikojen ja tapojen keskellä. Kutsumme tätä ajatusta kestäväksi muotoiluksi kertakäyttökulttuuria vastaan.

www.iittala.fi

Uusi ote elämään. IITTALA on Iittala Groupin rekisteröimä tavaramerkki.


82


Muotoilijat ’07 Designer Awards 83


Muotoilijat '07 Finnish Designer Awards  
Muotoilijat '07 Finnish Designer Awards  
Advertisement