Page 1

Ormsle v Kolt sogne • 6. å rga ng nr. 4 • se pte mbe r • ok tobe r • nove mbe r 2009

Kirkebladet Kirkegården


KIRKEGÅRDEN Rundt om Kolts og Ormslevs smukke middelalderkirker ligger de mindst ligeså smukke kirkegårde. Her har generation efter generation fra sognene stedt deres døde til hvile. Begravelsesskikkene har gennem tiden ændret sig. Men to ting er gået som en rød tråd igennem det hele. For det første forkyndelsen af opstandelseshåbet ved den dødes kiste, og for det andet omsorgen for at tage afsked med den døde. Kirkegårdene har derfor altid været vigtige steder i sognenes daglige liv. Ja, de er det naturligvis stadig. De har stor betydning for mange. Derfor har vi i dette nummer af kirkebladet valgt at se nærmere på dem. Forhåbentlig vil du, kære læser, kigge med. God læselyst Redaktionen

Forsidebilleder: Ormslev og Kolt Kirker

2

Vidste du, at

kirkegårdene, som de velplejede „haver“, vi kender i vore dage, er et forholdsvis nyt fænomen. Først fra omkr. år 1800, hvor det bedre borgerskab begyndte at lade deres døde begrave uden for kirken, begyndte man for alvor at organisere og pleje kirkegårdene.


PRÆSTENS KLUMME

Erik Kelstrup

BLOMSTER SPIRE FOR VOR FOD „Tag det sorte kors fra graven! Plant en lilje, hvor det stod! Ved hvert skridt i dødninghaven blomster spire for vor fod! Englevinger på vor grav for den brudte vandringsstav! Palmefugl for askekrukke! Frydesang for hule sukke!“ Sådan begynder en af Grundtvigs store påskesalmer. Med farverige billeder maler Grundtvig det kristne opstandelseshåb frem for vore øjne. En lilje plantes, blomster spirer, og der synges frydesang midt i „dødninghaven“. Ja, over gravene ser man englevinger, og billedet af urner med aske overbydes af Grundtvigs „palmefugl“. Palmefuglen er fuglen Fønix, som ifølge savnet brænder op, men som genopstår af sin egen aske. Den er fra oldkirkens tid blevet brugt som et billede på den opstandne Kristus.

på familien Gudmes gravsted på Ormslev kirkegård, vil man opdage, at her ligger en frihedskæmper begravet, Peter de Hemmer Gudme. Ja, årstallene afslører, at han døde kun et halvt år før 2. verdenskrig sluttede. Det fortælles, at han tog sit eget liv, da han sad fanget af Gestapo i Shellhuset. Han var bange for at komme til at røbe sine kammerater under de hårde forhør. Lige ved siden af står en anden gravsten, Olav Gudmes. Han grundlagde – trods en del modstand – i 1898 den skole, som sidenhen kom til at hedde Marselisborg Gymnasium. En tidligere elev har beskrevet ham som en elskelig og frisindet, omend også bestemt herre. På gravstenen er skolelærdommen da også i fokus. I det fine lille billede foroven sidder en lærer og gestikulerer ivrigt for en elev, som koncentreret sidder og skriver guldkornene ned. Der gemmer sig mange flere historier bag gravstenene i Gudme-familiens gravsted – ja, bag hver eneste gravsten på kirkegården. Der er masser af liv i de dødes have. Fortsættes næste side

LIV PÅ KIRKEGÅRDEN Digteren K. L. Aastrup mente, at Grundtvig med dette vers havde lavet „et udspekuleret rimeri med indlagt reklame for en ny stil i gravmonumenter“! Det er nu ikke tilfældet. Hvad Grundtvig vil er bare glæden over livet – her først og fremmest glæden over det liv, Gud giver os i døden. Hermed rammer Grundtvig faktisk meget godt stemningen på vore smukke kirkegårde. Man møder af og til den fordom, at en kirkegård er et trist eller måske ligefrem et uhyggeligt sted. Intet kunne være mere forkert. På en kirkegård er der rart at være – og masser af liv!

GRAVSTEN Tænkt bare på de mange gravsten. Hver eneste sten gemmer på en hel livshistorie. Et levet liv med alt, hvad det rummer. Kigger man for eksempel nærmere

3


PÅRØRENDE Det er der også i en anden henseende. Hver eneste dag kommer der jo pårørende og ser til deres kæres gravsted. Nogle gange skal blomster lige pusles på plads. Andre gange handler det bare om at stå stille et øjeblik og mindes et menneske, man holdt af. Ofte giver det anledning til en snak med dem, man nu møder. Det kan være både hyggeligt og livsbekræftende. For kirkegården er slet ikke så tosset et sted for en god snak. Der er der en ro, man ikke finder ret mange andre steder i vort hektiske samfund. Og så er det ligesom om, at folk på forhånd er indstillet på at tage sig tid, ja, at vise hensyn og omsorg.

får man ikke noget igen. Der holder man af – helt uden beregning. Det kan man godt mærke, når man møder folk på kirkegården. Langt de fleste snakke er dagligdags og hyggelige. Ikke de store armsving. Men man kan mærke en prisværdig omsorg for den afdøde nedenunder. Et uudtalt „ære være dit minde“, som vidner om de nære bånd, der var engang. Jo, der er liv på kirkegården. Levende mennesker, der måske nok kan være mærket af sorg, men som kun er mærket, fordi deres hjerter banker. Fordi de stadig holder af. Det er livsbekræftende.

KIRKEN MIDT PÅ KIRKEGÅRDEN AT ERINDRE EN AFDØD Det hænger nok sammen med kirkegårdens egentlige styrke: nemlig, at den før alt andet er hjerternes sted. Langt de fleste, der kommer på en kirkegård, kommer, fordi de har holdt af et andet menneske. Søren Kierkegaard siger et sted, at den største kærlighedens gerning er at erindre en afdød. Hvorfor det? Jo, for der

Og midt i det hele rejser så Ormslevs gamle kirke sig op. Som et smukt vidnesbyrd om, at vi er i Guds gode hænder – også når vi en dag skal herfra. Et livets vidnesbyrd, som trøster, og som kan få Grundtvig til at svinge salmepennen: „Ved hvert skridt i dødninghaven, blomster spire for vor fod“. Det gør blomsterne! – både i bogstavelig og i evangelisk forstand.

Ormslev kirke

HVAD GEMTE DEN GAMLE TRAPPE? I det sydvestlige hjørne af kirkegården i Ormslev kan man nu finde 2 tidligere dobbeltgravsteder, som er lagt sammen til en lille historisk mindeplads i dobbelt forstand. De 6 gravsten, som stammer fra nedlagte gravsteder, fortæller hver især en personlig historie, som alle gravsten nu en gang gør det, men derudover har de en lidt speciel fælles skæbne. For knap 30 år siden etablerede man en trappe fra hjørnet af kirkegården ned mod præstegården og her brugte man disse gravsten – med bagsiden opad – som trappetrin. Sidste efterår blev trappen lagt om og gjort mere ensartet og sikker.

Det var utroligt spændende da stenene blev fjernet og vendt. Frem i lyset kom nu tekst og årstal. 3 af stenene viste sig at være mere end 100 år gamle. 1888, 1898, og 1900. Fælles for alle 6 sten er, at de er udsmykkede med et kors øverst. Korset på de 2 ældste er ens, medens resten er forskellige. En sjov lille detalje som gør, at stenene på trods af at de har samme facon, alligevel viser hver sin stil hvad kors angår. Med deres nye placering er stenene nu bevaret for fremtiden tæt på den nye trappe. Graver i Ormslev Steen Sejersen

Vidste du, at

ligbrænding (med efterfølgende urnenedsættelse) først blev tilladt ved lov i 1892.

4


UDVIDELSEN AF KOLT KIRKEGÅRD Vi er nu så langt med kirkegårdsudvidelsen, at projektet er sendt til godkendelse i fredningsnævnet. Derefter skal det til bygningsinspektoratet for endelig godkendelse. Diget om kirkegården, materielgård, træbeplantning og udlægning af stier laves først. Ibrugtagningen

EN MINDESTEN Carl Boesen, der døde den 22. juni 2004, var i over 20 år medlem af Kolt menighedsråd, deraf i en årrække som kirkeværge. Carl var også blandt initiativtagerne til planen om at opføre en sognegård, og hvis det alene havde stået til Carl, havde vi haft den adskillige år, før vi fik den. Desværre nåede Carl Boesen ikke at se det færdige resultat af Kolt Sognegård, men et minde om sogne-

kommer til at ske i etaper med ca 1/3 ad gangen. Vi har bestræbt os på nytænkning, med ikke så stramme linjer, som den gamle del af kirkegården. Placeringen med den flotte udsigt, håber vi giver anledning til, at sognets beboere vil få glæde af dette skønne område når lejlighed gives.

gården skulle Carl nu have og i forbindelse med udgravningerne til sognegården fandt man den sten, som i dag kan ses som Carls Boesens’ gravsten på Kolt Kirkegård.


BILLEDCOLLAGE AF KOLT OG ORMSLEV KIRKEGÅRDE

Vidste du, at KOMMENDE ARRANGEMENTER

SEPTEMBER „VI SYNGER…“ i Kolt Sognegård Torsdag den 10. september kl. 19.30

kirkegårdene i Ormslev og Kolt langsomt har ændret karakter gennem årene. For eksempel er der kommet flere urnegravsteder og færre kistegravsteder.

Sluttelig vil der blive „ønskekoncert“, hvor deltagerne selv får lov at vælge deres yndlingssalme/-sang. Vi synger „Aften-sang“ den 26. november. Gitte Adelgaard

LITTERATURKREDS i Stavtrup Sognegård Tirsdag den 15. september kl. 19.30 Ildefonso Falcones: Havets Katedral. Bazar 2008 I det kommende efterår inviteres alle læseheste og litteratur-interesserede i såvel Ormslev som Kolt sogne til at deltage i en fælles læsekreds. I rækken af sangaftener om døgnets tider er vi nået til „dagen“. Som hidtil indledes med et stykke klassisk musik, der knytter sig til temaet, hvorefter jeg vil introducere og kommentere en række udvalgte salmer (både nye og gamle) og sange fra Højskolesangbogen, som omhandler den pågældende tid på døgnet.

6

Tilmelding: Sognepræst Liselotte Ringtved – tlf. 28 85 85 90 eller ringtved@email.dk / LRIN@km.dk. Senest 9. september.


SOGNE-SAMVÆR i Stavtrup Sognegård Torsdag den 17. september kl. 13.30-15.30 Digter og sognepræst Jacob Køhn Andersen: „Cigaretter, whisky og prik, prik, prik. Om livet i den moralske overhalingsbane. Set fra nødsporet!“ Efteråret har det med at stemme sindene til hyggeligt samvær inden døre. Så er det godt at samles over en kop kaffe. Endnu bedre bliver det, hvis der er en, som har noget spændende at fortælle. Og helt i top er det, hvis man kan få lov til, at synge sammen fra Højskolesangbogen. Alt det kan man blive beriget med til Sognesamvær i Stavtrup Sognegård. Også dette efterår vil vi mødes tre gange.

HØSTGUDSTJENESTE i Kolt Kirke Søndag den 20. september kl. 10.30

Man kan ikke tie smerten væk. Man kan og skal måske tale om den. Højt. Med sig selv og med andre psykologer og præster og med vennerne, som har så svært ved at sætte ord på et drama, de formodentlig aldrig selv bliver deltagere i. Jeg vil gerne tale om Trine og vores sidste tid sammen, siger Ole Michelsen. Fordi det var så stor og stærk en oplevelse, som blev langt mindre skræmmende, end jeg havde forestillet mig. Den sidste tid lagde sig til rette omkring os og gav ro og plads til humor. Til at se den skønhed, der var tilbage. Duften af en blomst og af friskbrygget kaffe. Vi talte ikke meget om døden. Vi nød samværet og vennerne. Det blev en god og rund tid. Entre kr. 50 Billetsalg 1. time før ved indgangen

GUD OG SPAGHETTI Kirke på børnenes præmisser i Kolt Kirke Fredag den 25. september kl. 16.30 Tema: Aksplukning på Sabbatsdagen – Høstfest

Vi takker for høsten i en smukt pyntet kirke, hvor kirkens kor vil synge for, på alle de kendte høstsalmer. Efter gudstjenesten er der høstfrokost samt fællessang fra højskolesangbogen i Sognegården. Alle er velkomne

FOREDRAG med Ole Michelsen i Kolt Sognegård Den værste sorg Torsdag den 24. september kl. 19.30 Det vi frygter mest er at miste, det vi elsker højest, vores børn. Man sidder som far og kigger på kisten, og siger til sig selv ”det var jo mig, der skulle ligge deroppe, og Trine skulle sidde her på min plads.” Men det blev mig, faderen, der sad tilbage med det ubegribelige. Med en sorg, der ikke kan rummes, men den stiller ikke spørgsmål. Den er der bare, og den bliver en livsledsager.

Vi begynder hver gang i kirken med en kort og enkel gudstjeneste, som varer ca. 25 min. Herefter går vi i sognegården, hvor der vil være forskellige aktiviteter for børnene og hyggeligt samvær. Maden sørger vi for i fællesskab eller henter ude fra, og der er tilbud om fællesspisning kl. 18.00. Det står enhver frit for, om man blot vil med til gudstjenesten eller tager hele programmet med. Tilbuddet gælder for såvel Kolt som Ormslev Sogn, så man er meget velkommen til at krydse sognegrænserne. Kontakt personer: Annette Lysdal Pedersen – tlf.: 86 28 02 54 E-Mail: anette.lysdal.pedersen@privat.dk Karen Sæderup – tlf.: 86 28 00 31 E-Mail: karenogjan@hotmail.com Sognepræst Liselotte Ringtved – tlf.: 28 85 85 90 E-mail:l.ringtved@email.dk

Vidste du, at

grave tilbage i tiden blandt andet har været formet som en lille firkantet hævning i græsset.

7


HØSTGUDSTJENESTE i Ormslev Kirke Søndag den 27. september kl. 10.30

Kirkekunst er en spændende genre. Her bliver både kunstneriske og kirkelige spørgsmål sat på spidsen. Ja, det kan være oplivende for både blik, hjerte og hjernebark at opholde sig ved kirkens og kunstens mødesteder. I denne studiekreds vil vi se nærmere på mødestederne i de skelsættende århundreder fra renæssance og reformation til moderne tid.

Vi fejrer Høstgudstjeneste i Ormslev Kirke hvor Liselotte Ringtved prædiker, og kirkens kor medvirker. Efter gudstjenesten er der sammenkomst i konfirmandstuen, hvor menighedsrådet vil være vært ved et lettere traktement. Alle er velkomne. Tilmelding til kirkekontoret tlf. 86 28 02 08 i ugen op til, dog senest torsdagen før.

Med renæssancen sker et markant nybrud i kunstens historie. Næsten samtidigt slår kirken revner som følge af reformationen. Intet er længere, som det var engang. De efterfølgende århundreder forsøger man så at orientere sig på ny i den forandrede verden. Inden for både kunst og kirke tager man livtag med livets store spørgsmål. Det kaster meget forskellige svar af sig – også på kunstens og kirkens mødesteder. Det vil vi se nærmere på i studiekredsen. Vi mødes først en aften i sognegården. Efterfølgende tager vi på tur til Viborg, hvor vi blandt andet skal se Joakim Skovgaards malerier i domkirken. Tilmelding til sognepræst Erik Kelstrup (tlf. 86 28 00 65 – mail: erik.kelstrup@mail.dk)

OKTOBER GUDSTJENESTE med frokost & film i Kolt Kirke og sognegård Søndag den 4. oktober kl. 10.30 Så indleder vi en ny sæson med „Frokost & Film“. Efter gudstjenesten kl. 10.30 vil der først være en let frokost i Sognegården og derefter vil vi på storskærm se en film og efterfølgende snakke om den over en kop kaffe. Frokosten koster 25 kr. Der er „Frokost og Film“ igen den 25. oktober og den 15. november. På grund af filmselskabernes rettigheder er det ikke tilladt på forhånd at oplyse filmens titel, og da filmen ligeledes kun må vises i et lukket forum, er det nødvendigt med tilmelding. Interesserede bedes derfor skrive sig på listen i våbenhuset eller henvende sig til Gitte Adelgaard, mail: gra@km.dk eller på tlf. 86 28 00 27, senest mandagen forud for arrangementet.

STUDIEKREDS ved Erik Kelstrup i Stavtrup Sognegård Studieaften: Torsdag den 8. oktober kl. 19.30 i Stavtrup Studietur: Lørdag den 10. oktober kl. 08.30-14.30 til Viborg. Da kirken og kunsten gik nye veje. Kirkekunsten år 1500-1900.

8


FOREDRAG OG SANG i Stavtrup Sognegård Tirsdag den 20. oktober kl. 19.30 Trioen består af: Operasangeren Kurt Lantz, Guitaristen Erling Møldrup og fortælleren Frands Ole Overgaard.

TILMELDING: Sognepræst Liselotte Ringtved – tlf. 28 85 85 90 eller l.ringtved@email.dk / LRIN@km.dk

MUSIKALSK FOREDRAG i Kolt Sognegård Skål kære venner – døden på os venter Trubaduren Carl Michael Bellemans tid & værk. Bellman er det ikke ham med kvikke tekster, smukke og iørefaldende melodier, naturlyrik og skæmt i kulissen? Jo men nøjes man med hans mere rokokosentimentale og romantiserende side, er man som en gæst, der nøjes med at nippe til en lukullisk festmiddag. Trubaduren Carl Michael Bellman har efterladt sig et af verdenslitteraturens mærkeligste og mest levende dokumenter til belysning af en længst forsvunden tid. Han er en utrættelig guide med stor sans for detaljer og journalistens evne til nærgående reportage, hvor der bag en rosenrød rokokoglans ligger en rå og barsk virkelighed, der uhyggeligt minder om vores egen. Trioen vil søge at afdække både ungdommens orgiastiske skjald og den sene høstligt svale poet, såvel de lyse platauer som de mørke understrømme, alt sammen oplevet gennem et spillevende digterisk instinkt.

Torsdag den 29. oktober kl. 19.30 Med sangerinden Indra Rios-Moore akkompagneret af Benjamin Traerup på saxofon og Thomas Sejthen: kontrabas.

Der serveres vin og ost.

SOGNE-SAMVÆR i Stavtrup Sognegård Torsdag den 22. oktober kl. 13.30-15.30 Foredrag med Sognepræst Liselotte Ringtved „Tilgivelsens problem eller kunsten at bære nag.“ Med støtte i små-filosofiske smuler, lån fra litteratur, film og poesi vil jeg forsøge at tage livtag med en af kristendommens fornemste, men også vanskeligste dyder – nemlig tilgivelsen.

GUDSTJENESTE med frokost & film i Kolt Kirke og Sognegård Søndag den 25. oktober kl. 10.30 Interesserede bedes skrive sig på listen i våbenhuset eller henvende sig til Gitte Adelgaard, mail: gra@km.dk eller på tlf. 86 28 00 27, senest mandagen forud for arrangementet.

Dette er et anderledes foredrag, der blander „levende musik“ med amerikansk kulturhistorie. Publikum kan denne aften se frem til at få et særligt indblik i amerikansk kultur. Sangene er nøje udvalgt med henblik på at fremhæve den unikke del af den amerikanske sangtradition, der beskriver den historie mange danskere er vokset op med igennem fjernsynsmediet og litteraturen, nemlig „The American Story“. Publikum vil blive ført gennem en musikalsk rejse af negrospirituals, gospelsange, folkemusik og jazzstandards. Indra vil desuden fortælle om sin opvækst i New York City, en opvækst der har budt hende mange spændende kulturelle og musikalske oplevelser. Der er gratis adgang og alle er velkomne.

LITTERATURKREDS i Stavtrup Sognegård Tirsdag den 27. oktober kl. 19.30 Naja Marie Aidt: Bavian Gyldendal 2006

GUD OG SPAGHETTI kirke på børnenes præmisser i Kolt Kirke Fredag den 30. oktober kl. 16.30 Tema: Josefs drømme

9


Vidste du, at

En ny populær form for begravelsesskik er en flise med navn på – lagt ned over urnen i en „fælles“ græsplæne.

NOVEMBER

være tændt et lys for hver af dem. (Efter gudstjenesten er man velkommen til at sætte lyset ud på graven). Der er kirkekaffe i Sognegården, hvor alle er velkomne. (NB: Gudstjenesten giver ikke „konfirmand-kryds“!)

MORTENSAFTEN i Kolt Sognegård og Kirke Tirsdag den 10. november kl. 18.00 (20.00)

ALLE HELGENS-GUDSTJENESTE i Ormslev Kirke Søndag den 1. november kl. 10.30 Ved denne gudstjeneste vil navnene på dem fra sognet, som er døde siden sidste års Alle Helgen blive læst op fra prædikestolen. Efter gudstjenesten er der kaffe og brød i konfirmandstuen. Alle – både pårørende og almindelige kirkegængere – er velkomne. Tilmelding til kirkekontoret tlf. 86 28 02 08 i ugen op til, dog senest torsdagen før.

ALLE HELGENS-GUDSTJENESTE i Kolt Kirke Søndag den 1. november kl. 16.00

Vi holder Mortensaften med fællesspisning i Sognegården kl. 18.00 og går derefter i kirken kl. 20.00, hvor vi vil fejre Morten Bisp med en Spillemands-gudstjeneste. Gudstjenesten er naturligvis gratis og åben for alle. Middagen i Sognegården koster 75 kr. pr. person inkl. vin/vand og tilmelding til denne er nødvendig – enten ved henvendelse til Gitte Adelgaard eller bedre ved at skrive sig på listen i våbenhuset. Gitte Adelgaard

GUDSTJENESTE med frokost & film i Kolt Kirke og Sognegård Søndag den 15. november kl. 10.30 Interesserede bedes skrive sig på listen i våbenhuset eller henvende sig til Gitte Adelgaard, mail: gra@km.dk eller på tlf. 86 28 00 27, senest mandagen forud for arrangementet. Gudstjenesten vil veksle mellem tekstlæsninger, fællessalmer, solosang og musik, der understreger den særlige dag, det er. Violinist og klassisk sangerinde Jette Rosendal medvirker. Navnene på dem, der siden Alle helgens dag sidste år er døde i vores sogn, vil blive læst op fra prædikestolen, ligesom der i kirken vil

10

Vidste du, at

det i 1800-tallet var meget populært med støbejernskors på gravstederne. De gik af mode i begyndelsen af 1900-tallet.


SOGNE-SAMVÆR i Stavtrup Sognegård Torsdag den 19. november kl. 13.30-15.30 Graver Steen Sejersen: „Historier fra Hammelbanen“.

GUD OG SPAGHETTI Kirke på børnenes præmisser i Kolt Kirke Fredag den 27. november kl. 16.30 Tema: Advent & Jul.

FOREDRAG med Martin Hall i Kolt Sognegård Torsdag den 19. november kl. 19.30 Efter succesen med sin seneste bestsellerroman, „Den sidste romantiker“, har Martin Hall været en flittig foredragsholder og konferencier i stort set alle tænkelige sammenhænge. Ud over i 2008 ligeledes at debutere som skuespiller i Ole Christian Madsens danske storfilm „Flammen og Citronen“ har han sidst, men ikke mindst, haft pladsen som en af de tre dommere i DR1’s store efterårssucces „Talent 2008“. Det er dog især som foredragsholder, at Martin Hall overrasker. Han er med rette blevet kaldt „en levende perspektivmaskine“, hvilket enhver der har oplevet ham i levende live, kan skrive under på. Hvad der synes at komme bag på de fleste, er nemlig, at han på trods af sit udadtil nærmest über-cool image rent faktisk også huser en stor entertainer.

ADVENTSMØDE i Ormslev Kirke og Ormslev Borgerhus Søndag den 29. november kl. 14.00

Entre kr. 50 Billetsalg 1 time før ved indgangen.

LITTERATURKREDS i Stavtrup Sognegård Tirsdag den 24. november kl. 19.30 Alaa Al Aswany: Yacoubians Hus Hr. Ferdinand 2007 TILMELDING: Sognepræst Liselotte Ringtved tlf. 28 85 85 90 eller l.ringtved@email.dk LRIN@km.dk.

„VI SYNGER…“ i Kolt Sognegård Torsdag den 26. november kl. 19.30 Vi er nået til at synge „aftensange“ i rækken af sangaftener om døgnets tider. Som hidtil indledes med et stykke klassisk musik, der knytter sig til temaet, hvorefter jeg vil introducere og kommentere en række udvalgte salmer (både nye og gamle) og sange fra Højskolesangbogen, som omhandler den pågældende tid på døgnet. Sluttelig vil der blive „ønskekoncert“, hvor deltagerne selv får lov at vælge deres yndlingssalme/-sang. Gitte Adelgaard

Traditionen tro mødes vi 1. søndag i advent til gudstjeneste i Ormslev Kirke, hvor kirkens kor medvirker. Bagefter er der så adventshygge i Ormslev Borgerhus. Her vil der blive serveret en forfriskning, og vi vil naturligvis tage hul på at synge julens sange. Undervejs vil der også være nogle underholdende indslag, blandt andet vil kirkens kor synge. Alle er velkomne Tilmelding til kirkekontoret tlf. 86 28 02 08 i ugen op til, dog senest torsdagen før.

Vidste du, at

ingen adelsmand, velhavende borger eller præst havde lyst til at blive begravet på kirkegården tilbage i tiden (før 1800-tallet). Det var ofte et rodet sted, hvor kun jævne folk blev stedt til hvile. Græsset groede ikke så sjældent højt inden for diget. Og af og til fandt kvæg, heste og andre dyr vej ind på kirkegårdene for at græsse. Svinene var et særligt problem, for de rodede i jorden…

11


ORGELUDVIDELSE I KOLT KIRKE Som man forhåbentlig har kunnet høre, så er orglet i Kolt Kirke blevet udvidet med 2 ekstra stemmer. Arbejdet stod på i 3 intensive uger og blev udført af samme velrenommerede firma som i sin tid byggede orglet – Frobenius Orgelbyggeri, som også har stået for den seneste udbygning af Domkirkens orgel. De 2 ekstra stemmer er en såkaldt Vox Humana i svelleværket og en Fagot i pedalet. Vox Humanaen hører til rørstemmerne og kan bruges til såvel barokmusik til som det mere romantiske repertoire. Især indenfor

Der arbejdes med registertrækkene.

Den anden stemme er pedalens Fagot. Den har også været meget savnet og den vil bidrage med en mere bastant bund i klangbilledet. Fagotten og Vox Humanaen bruges aldrig alene men altid i kombination med andre stemmer – for Fagottens vedkommende vil den ofte blive koblet op til hovedværkets Principal, Oktav og Mixtur. Og undertegnede lover, at menigheden nok skal komme til at høre disse nye registre i aktion. Organist Dan Frunza

Oprastning til den nye rørstemme Vox Humana.

sidstnævnte vil menigheden kunne høre forskellen: en meget mere karakteristisk klang med en let trompetagtig nuance, som gør orgelklangen meget fyldigere.

Bliv venner med din kirke på Facebook! Gruppen Kolt Kirke informerer om særlige arrangementer og åbner mulighed for debat.

KONFIRMATIONSDATOER – i Ormslev og Kolt 2010 Ormslev Kirke 7. kl.Århus friskole, fredag den 30. april, kl. 9.00 7.a Højvangskolen, fredag den 30. april, kl. 11.00 7.b Højvangskolen, søndag den 2. maj, kl. 9.00 7.c Højvangskolen, søndag den 2. maj, kl. 11.00

Kolt Kirke 7.a Hasselager skole, fredag den 20. maj, kl. 9.00 7.b Hasselager skole, fredag den 20. maj, kl. 11.00 7.c Hasselager skole, søndag den 22. maj, kl. 9.00 7.d Hasselager skole, søndag den 22. maj, kl. 11.00

2012 Kolt Kirke 7.a Hasselager skole, fredag den 30. april, kl. 9.00 7.b Hasselager skole, fredag den 30. april, kl. 11.00 7.c Hasselager skole, søndag den 2. maj, kl. 11.00

Ormslev Kirke 7. kl.Århus friskole, fredag den 4. maj, kl. 9.00 7.a Højvangskolen, fredag den 4. maj, kl. 11.00 7.b Højvangskolen, søndag den 6. maj, kl. 9.00 7.c Højvangskolen, søndag den 6. maj, kl. 11.00

2011 Ormslev Kirke 7. kl.Århus friskole, fredag den 20. maj, kl. 9.00 7.a Højvangskolen, fredag den 20. maj, kl. 11.00 7.b Højvangskolen, søndag den 22. maj, kl. 9.00 7.c Højvangskolen, søndag den 22. maj, kl. 11.00

12

Kolt Kirke 7.a Hasselager skole, fredag den 4. maj, kl. 9.00 7.b Hasselager skole, fredag den 4. maj, kl. 11.00 7.c Hasselager skole, søndag den 6. maj, kl. 9.00 7.d Hasselager skole, søndag den 6. maj, kl. 11.00


SIDEN SIDST I ORMSLEV OG KOLT

Sommerkoncert den 14. juni, Over Havet i Ormslev Kirke.

Grundtvig-aften ved Erik Kelstrup. Stavtrup Sognegård den 26. maj.

Dåbstræf den 21. juni i Kolt Kirke og Sognegård.

Sognesamvær den 28 maj. Per Gammelgaard: „Ormslev i mit hjerte“ Stavtrup Sognegård.

Sommerkoncert den 21. juni med Mira-kvartetten i Kolt Kirke.

Ældregudstjeneste den 10. juni, Ormslev Kirke. Skt. Hans-Gudstjeneste den 23. juni i Kolt Kirke og Sognegård.

Skt. Hans-Gudstjeneste den 23. juni med Fogey Folk i Kolt Sognegård. Sogneudflugt for Ormslev og Kolt sogn den 13. juni

13


KIRKELIGE HANDLINGER KIRKEBIL FOR ORMSLEV SOGN Til gudstjenesterne kl. 10.30 i Ormslev Kirke er opsamlingsstederne følgende: Kl. 10.00 – Kl. 10.05 – Kl. 10.07 – Kl. 10.10 –

Lokalcenter Søholm Jarlsmindevej/Søskrænten Stavtruphus på Stavtrupvej Råhøjparkens fælleshus (ikke afgang før 10.05) Kl. 10.15 – Ankomst til Ormslev Kirke

(Godkendt til offentliggørelse) i Ormslev og Kolt kirker i perioden 1. april til 30. juni 2009.

DØBTE I ORMSLEV KIRKE Nina Dybdal, David Frederik Haagensen, Villads Høyrup Micor, Carla Elise Storgaard Jeppesen, Viktor Amtorp Grubert, Tobias Appel Wille, Gustav Bjørnholdt Salling, Ida Lynne Bach Olesen

Returkørsel fra kirken ca. kl. 11.30

DØBTE I KOLT KIRKE Spørgsmål kan rettes til sognepræst Erik Kelstrup (86 28 00 65).

Malou Camille Røjkjær Hillersborg, Emilie Schæfer Blichfeldt, Sasia Møller Andersen, Thomas Dejbjerg Jensen, Villads Haunstrup Søgaard, Sofie Præst Thomsen, Filuca Bøgild Fussing Olesen, Christian Graabek Ebbesen, Oliver Bohn Rosenbeck Marcher, Oliver Skonning Hjorth Poulsen, Magnus Stenløkke

MENIGHEDSRÅDSMØDER I ORMSLEV Torsdag den 17. september kl. 19.30 i Stavtrup Sognegård Torsdag den 22. oktober kl. 19.30 i Stavtrup Sognegård Torsdag den 19. november kl. 19.30 i Stavtrup Sognegård

MENIGHEDSRÅDSMØDER I KOLT Onsdag den 9. september kl. 19.30 i Kolt Sognegård Torsdag den 8. oktober kl. 19.30 i Kolt Sognegård Mandag den 2. november kl. 19.30 i Kolt Sognegård

VIEDE I KOLT KIRKE Helle Richter Wester Jensen og Jakob Wester Jensen Marit Damgaard Brix og Lars Peter Damgaard Brix

VIEDE I ORMSLEV KIRKE Sarah Liv Ringdal Falk og Mikkel Ringdal Falk Maria Reuter Jacobsen og Dan Ringsted Jacobsen

DØDE I ORMSLEV ORMSLEV-KOLT KIRKEKOR

SYNG I KOR! Den 12. august starter kor-sæsonen igen og vi øver onsdage kl. 19.30 i Stavtrup Sognegård, Råhøjvej 5. For tiden er vi 18 medlemmer, men vi er altid på udkig efter flere sangglade damer og herrer. Der er intet krav om nodekundskaber – vi lægger snarere vægt på, at du er stabil og kan lide at synge varierede genrer. Yderligere oplysninger fås hos organist Dan Frunza, tlf. 26 23 64 16.

14

Emilie Margrethe Nielsen Bloch, Erik Bjarne Madsen, Tove Jensen, Birgit Pedersen, Poul Hagenau, Jann Skjøtt Andersen, Helle Hjorth Poulsen

DØDE I KOLT Else Axværd, Svend Frits Nørregaard, Valborg Martha Jæger, Ulla Elisabeth Bach, Svend Aage Lorentzen, Inga Solveig Sørensen, Gunnar Laursen, Gurli Agnete Mikkelsen, Aase Ethel Svare, Knud Erik Vad. Grethe Rasmussen, Karl Kristen Storgaard Davidsen, Hanne Andersen, Helle Langfeldt, Hanne Lindholm Jensen


PRAKTISKE OPLYSNINGER

Alle henvendelser vedrørende fødsler, dåb, vielser, dødsfald og attestudstedelse bedes rettet til kordegnen. Kordegn: Kordegn Erik Honoré Madsen Ormslev-Kolt Kordegnekontor, Ormslevvej 455, Ormslev, 8260 Viby J. Tlf. 86 28 02 08 E-mail: ehma@km.dk Åbningstider: Mandag til fredag kl. 10-13, torsdag tillige kl. 16 -18. Præster: Sognepræst Gitte Adelgaard KBF Kolt Præstegård, Kunnerupvej 115, Kolt, 8361 Hasselager Tlf. 86 28 00 27 E-mail: gra@km.dk Træffes bedst kl. 10.30-11.30, fredag undtaget. I øvrigt efter aftale. Sognepræst Erik Kelstrup Ormslev Præstegård, Ormslevvej 455, Ormslev, 8260 Viby J Tlf. 86 28 00 65 E-mail: erik.kelstrup@mail.dk Træffes bedst kl. 10.30-11.30, mandag undtaget. I øvrigt efter aftale. Sognepræst Liselotte Ringtved Mobil 28858590 E-mail: l.ringtved@email.dk Træffes i Ormslev på tlf. 86 77 00 65 Træffes bedst kl. 10.30-11.30, mandag undtaget. I øvrigt efter aftale. Organist (begge kirker): Dan Frunza Pilegårdsvej 251, 8361 Hasselager Tlf. 86 11 27 46. Mobil nr. 26236416 E-mail: frunza@gmail.com Mandag fri. Graver Steen Sejersen Ormslev Kirke Ormslevvej 455, 8260 Viby J. Tlf. 86 28 08 55 Træffes tirsdag til fredag kl. 09.00-12.00 Graver Kell Laursen Kolt Kirke / Kolt Kirkegårdskontor Kunnerupvej 113, 8361 Hasselager Tlf. 86 28 48 29 Træffes tirsdag til fredag, bedst mellem kl. 12.00-13.00 E-mail: Kolt.Kirkegaard@mail.dk Stavtrup Sognegård Råhøjvej 5, Stavtrup. Tlf. 86 28 08 55 tirsdag til fredag kl. 09.00-14.00 Kolt Sognegård: Kunnerupvej 113, Kolt

MENIGHEDSRÅDENE: Ormslev menighedsråd: Formand: Lene Arnholtz Jensen Rosendalvej 28, Stavtrup, 8260 Viby J Tlf. 86 28 16 52, mobil 29 60 82 35 E-mail: arnholtz-jensen@oncable.dk Kirkeværge og kasserer: Jørn Søgaard Rugbjergvej 87, Stavtrup, 8260 Viby J Tlf. 86 28 36 61 E-mail: jsoeg@mail.tele.dk

FDF Århus 5. kreds Riisgården, Kunnerupvej 176 Kontakt: Lindi Kirstine Westergaard Tlf: 51 14 14 45 E-mail: lindiwestergaard@yahoo.com Pilte (3.-4. klasse) Mødes mandag kl. 17.15–18.30. Puslinge (0. klasse) Mødes mandag kl. 16.30–17.45.

Se i øvrigt: www.ormslev-kirke.dk Kolt Menighedsråd: Formand: Bo Jørgensen Pilegårdsvej 77, Kolt, 8361 Hasselager Tlf. 24 68 79 31 / 60 83 35 40 E-mail: bojoer77@gmail.com Kirkeværge: Tom Christensen Pilegårdsvej 114 D, 8361 Hasselager Tlf. 86 28 48 30 Kasserer: Lene Toft Hasselbakken 1 8361 Hasselager Tlf. 86 28 58 40 E-mail: leneto@hotmail.com

KFUM-Spejderne i Stavtrup. Til alle piger og drenge: Bliv spejder hos KFUM-spejderne i Stavtrup. Vi mødes hver onsdag i spejderhuset, Bispevej 27. Hvis du har lyst til at deltage så kom ned i spejderhuset en onsdag. ULVENE (1.-3. klasse) Onsdag kl. 17.30-19.00 JUNIOR (4. klasse) Onsdag kl. 19.00-20.30 SPEJDERE (5.-7. klasse) Onsdag kl. 19.00-20.30

Se i øvrigt: www.koltkirke.dk Kolt Sognegård: Kaffe efter begravelse og bisættelse kan bestilles på tlf. 60 83 35 40. Stavtrup Sognegård: Kaffe efter begravelse og bisættelse kan bestilles på tlf. 86 28 08 55.

SENIOR (8.-10. klasse) Onsdag kl. 19.00-20.30 Se også vores hjemmeside www.flammegruppen.dk

Stof til Kirkebladet Afleveres til redaktionen. Ulla Eising: E-mail: eising@post11.tele.dk Lene Arnholtz Jensen: E-mail: arnholtz-jensen@oncable.dk – helst på e-mail eller diskette. Næste nummer udkommer den 1. december 2009

Deadline er den 20. oktober 2009. Kirkebladet i Ormslev og Kolt sogne udgives af menighedsrådene og udkommer hvert kvartal. Redaktionen modtager gerne bidrag til bladet i form af debatoplæg, artikler eller andet.

15


GUDSTJENESTER

ORMSLEV

KOLT

Søndag d. 6. september

13.s.e.trin.

10.30 EK (kirkebil)

10.30 GA

Den barmhjertige samaritaner

Søndag d. 13. september

14.s.e.trin.

9.00 LR

10.30 LR

Søndag d. 20. september

15.s.e.trin.

10.30 EK (kirkebil)

Søndag d. 27. september

16.s.e.trin.

Søndag d. 4. oktober

17.s.e.trin.

10.30 LR (kirkebil) Høstgudstj. Koret medv. 9.00 GA

10.30 GA Høstgudstj. Koret medvirker 9.00 LR

Helbredelsen af de 10 spedalske Om bekymringer

Søndag d. 11. oktober

18.s.e.trin.

Søndag d. 18. oktober

19.s.e.trin.

Enkens søn fra Nain Jesus som gæst hos farisæeren

10.30 EK (kirkebil)

10.30 GA (Frokost & Film) 9.00 EK

9.00 LR

10.30 LR

Den lamme i Kapernaum

20.00 LR

Aftengudstjeneste

10.30 GA (Frokost & Film) 16.00 GA Kirkekaffe 9.00 EK

Kongesønnens bryllup

20.00 GA Koret medvirker 10.30 GA (Frokost & Film) 9.00 LR

Mortensaften

10.30 EK

Jesus i Nazareths synagoge

20.00 GA De 9 læsninger

De ti brudepiger

Torsdag d. 22. oktober Søndag d. 25. oktober

20.s.e.trin.

10.30 LR (kirkebil) BUSK

Søndag d. 1. november

Alle Helgens dag

Søndag d. 8. november

23.s.e.trin.

10.30 EK (kirkebil) Kirkekaffe 10.30 EK (kirkebil)

Tirsdag d. 10. november Søndag d. 15. november

24.s.e.trin.

9.00 GA

Søndag d. 22. november

Sidste s. i kirkeåret

10.30 LR (kirkebil)

Søndag d. 29. november

1. s. i advent

Søndag d. 6. december

2. s. i advent

14.00 EK (kirkebil) Adventsmøde Koret medv. 10.30 EK (kirkebil)

Det største bud i loven

Saligprisningerne Skattens mønt

Synagogeforstanderens datter Verdensdommen

Gudstjenester på „Søholm“

Gudstjenester på „Koltgården“

Onsdag d. 22. september Onsdag d. 23. september Onsdag d. 21. oktober Onsdag d. 11. november Onsdag d. 22. december

Torsdag d. 3. september Torsdag d. 1. oktober Torsdag d. 5. november Torsdag d. 3. december

kl. 14.15 v. EK kl. 14.15 v. LR kl. 14.15 v. EK kl. 14.15 v. LR kl. 14.15 v. EK

Alle gudstjenester på Søholm er med altergang.

kl. 13.45 v. GA kl. 13.45 v. GA kl. 13.45 v. TF kl. 13.45 v. GA

Alle gudstjenester på Koltgården er med altergang Henvendelser vedr. transport til gudstjenester, tlf. 87 33 31 00 LAYOUT/TRYK: LINDE TRYK, ÅRHUS

Forbehold for trykfejl.

GA: Gitte Adelgaard • EK: Erik Kelstrup • LR: Liselotte Ringtved

Kirkebladet for Ormslev og Kolt sogne  

Kirkebladet 6. årgang nr. 4 - sep, okt og nov 2009 Tema: "Kirkegården"

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you