Page 1

Ormslev Kolt sogne • 6. årgang nr. 1 • december • januar • februar 2008/2009

Kirkebladet Advent – forventning


”ADVENT” af Hans Frede Rasmussen

Kom til verden, kom med fred. Kom og bring Din verden med. Her hos os er mørket stort. Kom så viger mørket bort.

Elsk, når ingen elsker mer. Håb, når intet håb vi ser Tro, hvor angsten sneg sig ind. Kom og varm det kolde sind.

Du som kom, bliv lys igen. Jag vort indre mørke hen. Giv os af din adventsro At elske, håbe, tro.

Kom til verden, kom med fred. Kom og bring din verden med. Du, som bærer verdens kval Hjertet er din ventesal.

Siden verdens skabelse har mennesket haft et behov for pejlemærker for at kunne orientere sig i tid og rum. I kirken måles tiden også ud - i høje tider – som markerer pejlemærker i Guds og menneskers historie. Allerede i slutningen af november er det nytår i kirken. Første søndag i advent er den første dag i det nye kirkeår, der ligesom den verdslige tidsregning udfolder sig under sol, måne og stjerner. I Adventstiden glimter et lille lys i mørket, som dag for dag vokser sig større, og midt i solhvervet bryder mørket i verden sammen. Lyset kommer til verden med barnet og stjernen i Betlehem julenat og oplyser ethvert forfrossent vinterhjerte. Påsken fastsættes efter månens bane, og der synges om en morgenrøde uden lige – og til pinsen har sollyset fået så meget magt, at vi siger at solen danser.

Men endnu er kirkeåret først lige begyndt og endnu venter vi på julens komme (= advent på latin). Det er forberedelsernes tid – en tid til travlhed og tage forskud på julens glæder – en tid til at rydde op i både hus og sjæl – en tid til at tænde lys såvel hjemme i stuerne som for hinanden. Redaktionen ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår!

DER ER NU VALGT 2 NYE MENIGHEDSRÅD I Ormslev skal der være 8 medlemmer. I Kolt skal der være 10 medlemmer. Begge steder var der kun 1 liste, derfor ikke valg, så alle på listen er kommet ind i rådet. De nye råd starter 1. søndag i Advent

DET NYE MENIGHEDSRÅD I ORMSLEV Lene Arnholtz Jensen Annie Piltoft Kjær Jørn Søgaard Henning Hedegaard Ruth Kruse Hansen Poul Kaisen Peder Rostgaard Petersen Lone Elisabeth Wesley Malm

DET NYE MENIGHEDSRÅD I KOLT Bo Jørgensen Else Marie J. Paice Gitte Kjærbye Jens M. Pedersen Leif Nørregaard Madsen Lene Toft Marian Birk Tom Christensen Ulla Eising Vagn E. Skovmøller

2


PRÆSTENS KLUMME

Liselotte Ringtved

ADVENTSTID! Det er her ikke endnu: For hver dag der går, for hver låge der åbnes, for hver dato vi lægger bag os vokser glæden og forventningen for til sidst at kulminere. Den bedste dag af dem alle – og på en måde den første af alle. For det er her alt begynder igen, det er når kalenderlyset – adventslyset er brændt helt ned, at der for alvor bliver lys. ”Denne nat blev et lyshav i tiden, den har lyst gennem slægterne siden, dengang Gud selv blev menneskets lys” (DDS 98). Men inden da venter uger med juleræs, juleindkøb, pebernødder, julefrokoster og ungernes begejstring og utålmodighed. Samtidig vil man i de forskellige medier høre folk skælde ud over, at det da intet har med julen at gøre - ja julens glædelige budskab og velsignelse forsvinder helt i travlhed og materialisme - og endelig skældes der traditionen tro ud over, at folk tilsyneladende kun kommer i kirken juleaften – nogle er endda så flabede, at de omtaler denne aften som ”generalforsamlingen for foreningen af passive medlemmer.”

Men bag al juletravlheden gemmer der sig måske nok i virkeligheden også en længsel hos os alle. En længsel efter julefred, efter at finde hjem, at høre hjemme et sted - hos Gud, længsel efter barndommens umiddelbarhed, hjertets renhed, gemytternes overensstemmelse i den julehøjtid, som vi alle ønsker skal

være glædens fest. Men det er nu langt fra helt let. Juleaftner i familiens skød er langt fra altid idel lykke. Selv det at give hinanden gaver kan indimellem volde slemme kvaler. Og de fleste af os kender jo godt til det, at der juleaften, midt i kaffen og juleknasen og gavepapiret og nissehuerne, pludselig opstår et diskret, men dog højspændt drama i det ene hjørne af stuen, når ægtefæller eller kærestepar har udvekslet gaver, og den ene part ser rent ud sagt ulykkelig ud. »Nu skal vi vist ha' noget mere kaffe!« siger en behjertet onkel og rejser sig, mens flere skyndsomt følger efter ud i køkkenet for at tilbyde deres hjælp.

Præsten og psykoterapeuten Bent Falk siger at problematikken med de ”forkerte julegaver” hænger sammen med, at julen er der, hvor vi alle sammen søger tilbage til suset fra dengang, vi var børn og turde være i nærkontakt med vores lyst og længsel. I julen glæder vi os barnligt og skuffes barnligt. De hårdest ramte er dem, der nægter at se sig selv og deres kæreste, ægtefælle, gamle mor, voksne barn osv. i øjnene, som de er, og i stedet lever livet i drømmen om noget andet. Julen er ”de ulægelige længslers tid”. Hvis vores længsler går på den himmel, så vi et glimt af, dengang vi var så små, at vi kun kunne være dem, vi var, og alligevel fik udelt opmærksomhed og omsorg – længslen efter det lykkeland som vi forgæves har søgt efter lige siden, ja så har hverken designer-grydelapperne eller det frække undertøj en chance for at falde i god jord. Julen kan trods de store gaveindkøb være de ulægelige længslers tid. Men det kan også være en hjertets længsel - en længsel efter at slå til, og det er langt fra os alle, der gør det, eller som har mulighed for det. Og nogle er også fattige selv i dette rige samfund.: Glæderne og forventningen om den hyggelige, rolige og afslappede julehygge, kan blive totalt overskygget

3


at julens fortælling om lyset, der bryder det kolde vintermørke, skulle have noget at sige i vores liv og da særligt, fordi der hverken gives garantier og forvisninger. Det eneste vi kan er, at tro og håbe og vente – vente på lyset som kommer til verden. For vi kan ikke mønstre det hele selv – lyset, glædet, håbet – netop derfor kom Gud til os, blev født i en krybbe julenat for netop at skabe liv, glæde og mulighed for os, der hverken har kræfter, tro, kærlighed eller håb nok til selv at holde blusset kørende. Det lille Jesusbarn bringer frelse til os, der uvægerligt fejler undervejs i vores liv, og Jesus forvandler verden, forvandler tavshed til samtale, forvandler længslen til tro og håb og kærlighed, forvandler ørkenen til en rosengård. Forvandler mørket til lys og løfter en flig af stjernetæpperne lyseblå og lader os se en glimt af Guds rige. ”Herre, du kom for at leve her, række din hånd til de små og svage. Løvspring forjættes i håbets træer, når dine ord bærer julens dage. Skaber hernede Gudsrigets glæde, evigt til stede i tro og håb” (DDS 131). Liselotte Ringtved

af bekymringen om, hvordan pengene skal strække til bare lidt daglig julehygge. Kirkens Korshær, Frelsens hær og andre hjælpeorganisationer har meldt ud, at det er ikke længere kun de hjemløse, der står først i køen til julehjælp og anden bistand. Enlige forsørgere og familier, hvor begge forældre er på kontanthjælp, har i ligeså høj grad problemer med at få pengene til at slå til. ”O, måtte vi kun den glæde se, før vore øjne lukkes! Da skal, som en barnemoders ve, vor smerte sødt bortvugges. Vor Fader i Himlen! lad det ske lad julesorgen slukkes! (DDS 99). Julen er netop p.g.a. de lyse forventninger også den tid på året, hvor det kan være mørkt omkring os, hvor vi bliver mindet om alt det, vi ikke har, alt det vi har mistet, alt det som ikke længere er godt, og som måske aldrig har været det. Julen kan være den tid, hvor vi føler os mest tomhændede, hjemløse og fattige – fattige på liv, på lys, på mening, på at et sted at høre hjemme. Men lyset vil komme – Gud sender sin søn for at bringe godt budskab til fattige, til at udråbe frigivelse for fanger, syn til blinde til at sætte undertrykte i frihed og til at udråbe et nådeår for Herren. Nuvel – tør vi dog tro det? At det hele ender godt, at der alligevel er juleglæde og lys at finde? Det synes jo for os, rige som fattige, at være langt fra sikkert. – Det er en udfordring for forstanden og hjertet at have tillid til,

4


ORMSLEV MENIGHEDSRÅD Menighedsrådet har besluttet at ændre hækbeplantningen ved gravstederne på sydsiden af kirkegården, således at endehækkene nu er blevet erstattet af en række brosten. Disse brosten er blevet placeret med en gangbredde på ca. 140 cm. Foreløbig er der lavet 3 gange. Resten vil blive afviklet etapevis over en årrække. Det færdige resultat af denne omlægning er kommet til at betyde bedre forhold for pårørende ved begravelser og for besøgende i det daglige, samt bedre sikkerheds/arbejdsmiljø for kirkens ansatte. Der er lavet en ny trappe fra kirkegårdens sydside ned mod konfirmandstuen og præstegården. Ormslev kirke har fået ansat en ny gravermedhjælper.

Ormslev menighedsråd er nu fuldtallig med 8 personer, der var kun en liste, så alle på listen kom ind. 7 personer fra det gamle menighedsråd valgte at foresætte 1 gik ud og vi fik 1 ny ind. Vi håber nu på fire gode år, med godt samarbejde. Der er mange nye opgaver, der skal udføres både ude og inde. Det nye råd tiltræder 1. søndag i Advent. Ormslev menighedsråd Lene Arnholtz Jensen

KOLT MENIGHEDSRÅD I forbindelse med menighedsrådsvalget, skal vi sige farvel til nogle medlemmer som ikke har ønsket at genopstille. De har alle ydet en stor indsats med arbejdet på hver deres felt, men sådan er det jo, når det man kan kalde ansættelsesperioden, er så begrænset som fire år. Omvendt kan fire år også synes længe at binde sig i, så det er også en grund til at melde fra. Vi har været så heldige, at der var nok der vil være med i arbejdet fremover, så rådet bliver fuldtalligt, dog kun med 10 valgte medlemmer mod 11 nu, men det skyldes nye regler for antallet af medlemmer i forhold til sognets størrelse. Menighedsrådet der tiltræder 1. søndag i advent får nok at tage sig til. Der venter færdiggørelse af kirkegårdsudvidelsen som den helt store ting. Derefter

skal der tages stilling til udskiftning af kirkens tag, som en anden stor ting. Ind imellem er der de mange sager der skal følges op, og de skal der arbejdes med til daglig for at det hele forløber godt. Mange tak for godt samarbejde til de fratrædende medlemmer, og velkommen, med ønske om godt samarbejde, til de nye medlemmer. Kolt menighedsråd Bo Jørgensen

KOLT KIRKE I DR-TV Julegudstjenesten på DR-tv transmitteres i år direkte fra Kolt Kirke den 24. december kl. 15.00. Da optagelsen kræver plads til, at kameraerne skal kunne køre frit i kirkens midtergang, betyder det, at vi desværre kun kan lukke en begrænset mængde kirkegængere ind. Der vil være almindelig gudstjeneste i kirken på begge sider af tv-optagelsen, – nemlig kl. 13.30 og kl. 16.45. Vi håber på forståelse for de særlige vilkår denne jul! I samme forbindelse vil jeg gøre opmærksom på, at jeg også er DR-kirkens præst i december måned. Gudstjenesterne optages i Skæring Kirke og sendes i fjernsynet de 4 adventssøndage kl. 14.00, – 2. og 3.

Gitte Adelgaard Foto: DR-Tv.

søndag i advent med deltagelse af vores egen menighed. Desuden medvirker herfra organist Dan Frunza, kirkesanger Erik Honoré Madsen og aftengudstjenesternes rytmiske team: Lene Nørregaard og Torben Jensen. Gitte Adelgaard

5


JANUAR 2009

DECEMBER 2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

14.15 Gudstjeneste på Søholm, EK

13.45 Gudstjeneste på Koltgården GA

12 13 14

19.30 Stavtrup Sognegård. Litteraturkreds LR

20.00 Ormslev kirke. Julekoncert med Det Ny Kammerkor

15

19.30 Stavtrup Sognegård. Menighedsrådsmøde. Ormslev

19.30 Julekoncert i Kolt Kirke med Cæciliakoret

16 17

13.45 Gudstjeneste på Koltgården, GA

18

O.K: 10.30 EK K.K: 20.00 GA ”De 9 læsninger”

O.K.: 09.00 LR K.K.: 10.30 LR

K.K.: 09.00 EK O.K.: 10.30 EK

14.15 Gudstjeneste på Søholm, LR

25

O.K.: 10.30 EK K.K.: 10.30 GA

26

O.K.: 10.30 LR

27 28

K.K.: 10.30 GA

O.K.: 14.00 EK, 15.00 EK, 16.30 LR K.K.: 13.30 LR, 15.00 GA, 16.45 GA

K.K.: 16.00 GA

Forkortelser: O.K. = Ormslev kirke • K.K. = Kolt kirke

6

O.K.: 10.30 EK K.K.: 20.00 LR

5 6 7 8 9 10 11

22 23 24

29 30 31

1 2 3 4

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

O.K.: 09.00 GA K.K.: 10.30 GA “Frokost & Film”

14.15 Gudstjeneste på Søholm, EK 19.30 Foredrag i Kolt Sognegård med Hjalte Tin: Hjælper Hjælpen

O.K.: 10.30 EK K.K.: 10.30 LR

O.K.: 10.30 LR K.K.: 10.30 GA

16.30 Gud og Sphaghetti i Kolt Kirke LR


FEBRUAR 2009 1 2 3 4 5 6 7 8

K.K.: 09.00 EK O.K.: 10.30 EK

19.30 Stavtrup Sognegård. Menighedsrådsmøde. Ormslev. 14.15 Gudstjeneste på Søholm, LR 13.45 Gudstjeneste på Koltgården GA 20.00 K.K.: Kyndelmisse GA

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Lions Club, Kolt – Hasselager har igen i år venligt stillet et beløb til rådighed til at forsøde juletiden for de ensomme, de ældre, og de enlige med børn for hvem julen kan være en stor økonomisk belastning. Julehjælpen vil i lighed med sidste år bestå af et gavekort til Super Best til køb af kolonialvarer.

O.K.: 09.00 GA K.K.: 10.30 GA “Frokost & Film”

9 10 11 12 13 14 15

JULEHJÆLP FOR KOLT SOGN

KIRKEBIL FOR KOLT SOGN Brug kirkebilen til gudstjenesten kl. 10.30.

O.K.: 10.30 EK K.K.: 10.30 LR

19.30 Stavtrup Sognegård. Litteraturkreds LR

O.K.: 10.30 LR Koret medvirker K.K.: 14.00 LR Fastelavnsgudstjeneste Koret medvirker

Til alle gudstjenester kl. 10.30 (højmessen) kører Aros busser med en minibus gennem Hasselager og Kolt. Kirkebilen er ikke kun for ældre og gangbesværede, men for alle, der gerne vil til gudstjeneste i vore kirker. Opsamlingsstederne er følgende: Kl. 09.55 - Hasselengens p-plads, via Hasselhøj Fælleshus til Kl. 10.00 - Skovhøjs p-plads, via Hasselbakken til Kl. 10.05 - Vangsbovej (v. kiosken) via Koltvej, Bavnegårdsvej, Kunneruphøj til Kl. 10.10 - Bavnebakken (udkørsel mod center) Kl. 10.15 - Lokalcenter Koltgården (plejeboligerne-hovedindgang). Afgang mod Kolt Kirke NB: Tiderne er afgangstider!

14.15 Gudstjeneste på Søholm, EK

Returkørsel fra kirken ca. kl. 11.30

13.30 Sognesamvær Stavtrup Sognegård 19.30 Kolt Sognegård ”Vi synger foråret ind” 16.30 K.K. Gud og Spaghetti LR

KIRKEBIL FOR ORMSLEV SOGN Til gudstjenesterne kl. 10.30 i Ormslev Kirke er opsamlingsstederne følgende: Kl. 10.00 Kl. 10.05 Kl. 10.07 Kl. 10.10 -

Lokalcenter Søholm Jarlsmindevej/Søskrænten Stavtruphus på Stavtrupvej Råhøjparkens fælleshus (ikke afgang før 10.05) Kl. 10.15 - Ankomst til Ormslev Kirke Returkørsel fra kirken ca. kl. 11.30 Spørgsmål kan rettes til sognepræst Erik Kelstrup (86 28 00 65).

7


KOMMENDE ARRANGEMENTER

JULEKONCERT i Kolt kirke med Cæciliakoret Onsdag den 17. december kl. 19.30

”VI SYNGER VINTEREN IND” i Kolt Sognegård Torsdag den 27. november kl. 19.30 Sangaften med Vivaldi på storskærm, gennemgang af udvalgte vintersalmer og -sange, afsluttende med deltagernes egen ”ønskekoncert”. Gitte Adelgaard ADVENTSMØDE i Ormslev Kirke og Ormslev Borgerhus Søndag den 30. november kl. 14.00 Traditionen tro mødes vi 1. søndag i advent til gudstjeneste i Ormslev Kirke, hvor kirkens kor medvirker. Bagefter er der så adventshygge i Ormslev Borgerhus. Her vil der blive serveret en forfriskning, og vi vil naturligvis tage hul på at synge julens sange. Undervejs vil der også være nogle underholdende indslag, blandt andet vil kirkens kor synge. Alle er velkomne, tilmelding ikke nødvendig.

Cæciliakorets repertoire er først og fremmest klassisk musik og kirkemusik. Nordisk og dansk musik udgør en væsentlig del af programmet, og koret giver adskillige a cappella koncerter pr. sæson. Cæciliakoret medvirker desuden ofte i koncertopførelser af store værker for soli, kor og orkester sammen med Aarhus Symfoniorkester. Dirigent er Michael Deltchev. Koncerten arrangeres i fællesskab mellem Kolt kirke og Hasselager Borgerforening. Sidst nævnte vil efter koncerten invitere på kaffe/te og brød i Kolt Sognegård, hvor koret også vil divertere med ekstranumre.

DE 9 LÆSNINGER i Kolt Kirke Søndag den 7. december kl. 20.00 Det rytmiske kor Off Beat under ledelse af Anne Rossau medvirker ved vores traditionsrige og stemningsfulde musikgudstjeneste. Gudstjenesten er bygget op omkring en række bibellæsninger, læst af medlemmer af menigheden, vekslende med korsang og fælles julesalmer.

JULEKONCERT i Ormslev kirke med Det Ny Kammerkor Tirsdag den 16. december kl. 20.00 Vi synger musik af både ældre og yngre komponister. Vores koncerter er som regel altid rene a cappellakoncerter, hvor vi tilstræber at synge et program sammensat af musik, der er kendt for publikum, men også ting de ikke har hørt før, som kan udfordre lytterne lidt. Fri entre

8

NYTÅRSAFTEN i Kolt Kirke Onsdag den 31. december kl. 16.00 Igen i år vil vi holde gudstjeneste nytårsaftensdag. Gudstjenesten varer ca. 45 min., så man kan sagtens nå hjem til dronningens nytårstale. Vi håber dog, at I efter gudstjenesten har lyst til et glas champagne i våbenhuset til at ønske hinanden godt nytår på! Der vil, ligesom ved aftengudstjenesterne, være mulighed for at tænde et lys. FROKOST & FILM i Kolt Kirke Gudstjeneste med efterfølgende ”Frokost & Film” Søndag den 11. januar og søndag den 8. februar. Vi fortsætter vinterens ”Frokost & Film”. Efter gudstjenesten kl. 10.30 vil der først være en let frokost i Sognegården og derefter vil vi på storskærm se en film og efterfølgende snakke om den over en kop kaffe. På grund af filmselskabernes rettigheder er det ikke


tilladt på forhånd at oplyse filmens titel, og da filmen ligeledes kun må vises i et lukket forum, er det nødvendigt med tilmelding. Interesserede bedes derfor skrive sig på listen i våbenhuset eller henvende sig til Gitte Adelgaard, mail: gra@km.dk eller på tlf. 86 28 00 27, senest mandagen forud for arrangementet. LITTERATURKREDS i Stavtrup Sognegård “Historier leverer ikke moral, de leverer oplevelse, de går i kroppen på os, bliver en del af os som gener... Historier handler derfor dybest set om at give mennesker nye øjne, sådan at man kan se verden anderledes.” Jan Kjærstad. I den kommende vinter inviteres alle læseheste og litteraturinteresserede i såvel Ormslev som Kolt sogne til at deltage endnu en sæson i den fælles læsekreds. Vi mødes i STAVTRUP SOGNEGÅRD. Vel mødt og go’ læselyst! TILMELDING: Sognepræst Liselotte Ringtved – tlf. 28 85 85 90 eller l.ringtved@email.dk eller LRIN@km.dk. Tirsdag den 13. januar kl. 19.30: Jette A. Kaarsbøl: Den lukkede bog. Gyldendal, 2003

FOREDRAG i Kolt Sognegård Ved Hjalte Tin – Hjælper hjælpen? – Om nødhjælp og borgerkrig Onsdag den 14. januar kl. 19.30 Danskerne er gavmilde givere, når nødhjælpen kalder, og det er godt. Men det er skidt, at meget nødhjælp ikke virker eller ligefrem skader modtagerne. I sit spændende foredrag tager Hjalte Tin tilskuerne med til tre af de største modtagere af dansk nødhjælp: Somalia, Afghanistan og Kosovo. Han har været der og set hvad der kom ud af hjælpen. Hør hans kritik og vær med til at diskutere hans kontroversielle forslag til bedre nødhjælp: Nødhjælpen skal blive bedre til at trække sig ud, inden man skaber afhængighed; – nødhjælpen skal hellere bruge pengene der hvor nøden opstår end herhjemme; – og endelig skal nødhjælpen være modigere til at samarbejde med den væbnede magt, som kan standse de konflikter, som skaber nøden. Dette foredrag er arrangeret i samarbejde mellem Hasselager-Kolt Foredragsforening og Kolt Kirkes Menighedsråd. KYNDELMISSE i Kolt Kirke Torsdag den 5. februar kl. 20.00 Vi fejrer Kyndelmisse med en temagudstjeneste om lys. Konfirmander vil medvirke ved gudstjenesten. FASTELAVNSGUDSTJENESTE i Kolt Kirke Søndag den 22. februar kl. 14.00

Tirsdag den 17. februar kl. 19.30: Erling Jepsen: Frygtelig lykkelig. Borgens forlag, 2004.

Tirsdag den 24. marts kl. 19.30: Khaled Hosseini: Drageløberen. Ciceros forlag, 2004.

Hermed indbydes alle smukke feer, barske cowboys, robotter, hekse og hvad der ellers måtte være af sjove og fantasifulde børn og voksne i Kolt sogn til fastelavnsgudstjeneste med efterfølgende tøndeslagning på Riisgården og kaffebord i Sognegården, hvor FDF leder slagets gang.

9


SOGNESAMVÆR i Stavtrup Sognegård Torsdag den 26. februar kl. 13.30-15.30 ”Når vinteren rinder i grøft og i grav…”, så griber vi med længsel vor hakke, vor skovl og vor spade. I hvert fald, hvis man skal tro digteren Johannes Skjoldborg; men vi gør nu også noget andet. Til sognesamvær i Stavtrup sognegård griber vi nemlig vor sangbog, vor kaffe og vor kage! Og så lader vi os berige af hjertestærke og tankefulde ord fra forskellige talere. Til det nye års første gang sognesamvær har vi bedt vores sognepræst Liselotte Ringtved om at komme og tale. Hun vil tale om ”Tilgivelsens problem eller kunsten at bære nag”. Alle er velkomne, så kom og vær med til i fællesskab at sætte hjerte-, hjerne- og sangmuskler i sving! ”VI SYNGER FORÅRET IND” i Kolt Sognegård Torsdag den 26. februar kl. 19.30

ifølge 1. Mosebog skabte mennesket, skabte han det i sit kropslige billede. Det betyder, at selv vores kønsorganer, vores bagdel, vores bryster, vores safter er reflekser af det guddommelige. Efter denne skabelse erklærede Herren vores kroppe for gode og satte gang i sexlivet. Han sagde: ”Derfor forlader en mand sin far og mor og binder sig til sin hustru, og de bliver ét kød”. Der står ikke et ord om reproduktion. Mennesker skal blive ét kød med hinanden på alle de mangfoldige måder, de overhoved kan finde på. De mange forskellige former for seksualitet må – ligesom de forskellige dyrearter, planter og træer – ses som et udtryk for Guds fantastiske kreativitet. Poul Joachim Stender er ham som lavede et nadvermåltid sammen med kokken Claus Meyer for et par år siden. Han er meget inspirerende at høre på og kan godt lide at provokere. – En meget moderne præst og på hans kirkers hjemmeside kan man blandt andet se, at han opfordrer til klapsalver ved barnedåb og bryllup. Dette foredrag er arrangeret i samarbejde mellem Hasselager-Kolt Foredragsforening og Kolt Kirkes Menighedsråd.

Så er vi nået til den sidste sangaften, hvor vi synger årstiderne ind. Vi skal først høre og se ”Foråret” fra Vivaldi’s ”De fire årstider” på storskærm, – smuk musik med tilsvarende smukke billeder af det skønne forår. Derefter vil vi synge nogle af de salmer (både nye og gamle) og sange fra Højskolesangbogen, som knytter sig til denne årstid. Sluttelig vil der blive ”ønskekoncert”, hvor deltagerne selv får lov at vælge deres yndlingssalme/-sang. Gitte Adelgaard

”Forfatterskab” – om det litterære forfatterskab, og hvordan arbejdet som journalist påvirker dem. En forfatteraften med udgangspunkt i det seneste værk.

Med Gud i sengen er titlen på et spændende foredrag ved Poul Joachim Stender sognepræst i Kirke Såby og Kisserup på Midtsjælland.

Leif Davidsen har hovedsageligt skrevet spændingsromaner, selv om han startede sin litterære løbebane med at få nogle unge digte optaget i lyriktidsskriftet Hvedekorn (1973), så er det som Tv-journalist og thriller forfatter danskerne kender Leif Davidsen. Fiktionsforfatterens journalistiske baggrund mere end anes i hans spændingsromaner. De er uhyggelige tæt på den storpolitiske virkelighed, der stirrer os i øjnene fra aviser og Tv-skærme hver dag. Personerne synes ofte tegnet efter levende model selv om forfatteren naturligvis helt rituelt afsværger enhver tilsigtet lighed.

Bibelen er en sexglad bog, og mennesket er skabt som et erotisk væsen af en erotisk Gud. Da Gud Herren

Entre kr. 75 Billetsalg 1 time før ved indgangen.

FOREDRAG i Kolt Sognegård Ved sognepræst Poul Joachim Stender – Kirken, ægteskabet og erotikken Onsdag den 4. marts kl. 19.30

10

FOREDRAG i Stavtrup Sognegård ved Leif Davidsen Torsdag den 5. marts kl. 19.30


VÆR MED I KAMPEN FOR EN VERDEN UDEN SULT Den 1. marts 2009 er der igen sogneindsamling i Kolt og Ormslev sogne og vi vil opfordre dig til, at du melder dig som indsamler, for at hjælpe verdens fattigste i kampen mod sult. 1. marts er det 8. gang, at Kolt og Ormslev sogne sender frivillige indsamlere på gaden ved den årlige sogneindsamling. Det sker i en tid, hvor verdens fattigste presses hårdt af stigende fødevarepriser. Bekæmpelse af sult har været en kernesag for Folkekirkens Nødhjælp i næsten 100 år, derfor har Sogneindsamling 2009 fokus på sult.

For hele landet samlede 20.000 indsamlere 15 mill. ind sidste år. Vær med i kampen for en verden uden sult! Meld dig allerede nu som indsamler den 1. marts hos Tove Nielsen tlf 86285221 mail: tn@phjensen.dk eller Hans Christian Beck-Jensen tlf 23243334 mail: hcbeck@mail.dk

GUDS FOLK PÅ MOESGAARD I begyndelsen af oktober deltog sognenes konfirmander sammen med i alt 1000 konfirmander fra Århus Søndre Provsti i et stort fælles undervisningsprojekt ”Guds folk på Moesgård”, som var tilrettelagt af provstiets 24 præster. Projektet foregik ved Moesgård Museum, og var bygget op som en vandring, hvor konfirmanderne ”mødte” nogle af bibelens og kirkehistoriens nøglepersoner. Heriblandt: Abraham, Moses, David, Peter, Maria Magdalena, Paulus, Luther og Grundtvig. Provstiets præster præsenterede hver især for konfirmander – på ganske utraditionel og mere eller mindre kreativ vis de forskellige personer og disse personers betydning for kristendommen såvel dengang som i dag. Udover præsterne deltog også et stort antal uundværlige og meget engagerede kirkeligt ansatte samt frivillige hyrder.

11


ORMSLEV-KOLT KIRKEKOR – SYNG I KOR!

Vi øver onsdage kl. 19.30 i Stavtrup Sognegård, Råhøjvej 5. For tiden er vi 18 medlemmer, men vi er altid på udkig efter flere sangglade damer og herrer. Der er intet krav om nodekundskaber – vi lægger snarere vægt på, at du er stabil og kan lide at synge forskellige genrer. Yderligere oplysninger fås hos organist Dan Frunza, tlf. 26 23 64 16 frunza@gmail.com

NY GRAVERMEDHJÆLPER I ORMSLEV Mit første møde med Steen, Lene, Christian, og Erik H. (og Ormslev kirke) var jo naturligvis da jeg var ude og søge jobbet som gravermedhjælper/kirketjener ved Ormslev kirke. Dette møde var meget positivt. Da jeg hørte om hvad jobbet indebar faldt det fint i tråd med mine ressourcer, kvaliteter og ønsker om fremtidig beskæftigelse. Kirken var smuk i sin enkelthed og kirkegården var pragtfuld beliggende, stille og rolig og overskuelig. En rigtig lille ”landsbykirke/kirkegård og så ydermere en præstebolig på stedet hvilket jo indrammede det hele så fint. Jeg var omkring Sognegården i Stavtrup, – og ja den var ny og tiltalende – alt dette ville jeg gerne være en del af. Jeg var heldig at jobbet blev mit. Nu har jeg arbejdet ved Ormslev kirke i 4 måneder og jeg er rigtig glad for at være her. Jeg ser gravene som ”små haver” og jeg kan lide at ”passe” dem og gøre mit til, at de og omgivelserne er fine og indbydende. Jeg kan med et smil sige, hvor meget årstiderne er med til at bestemme arbejdsopgaverne, fra fuldt flor (lugning) om sommeren til efteråret hvor løvet (og måske vorherre) (stormen og løvfald) bestemmer dagens arbejdsopgaver. Udearbejde er dejligt – i alt slags vejr.

12

Når jeg på Steens fridage står for kirketjenesten, finder jeg også dette som en dejlig beskæftigelse, nu hvor jeg har fået styr på alle detaljerne i forberedelse af disse. Kollegialt kunne jeg ikke ønske mig det bedre. Humor og etik falder fint i tråd, og jeg er blevet taget rigtig godt imod, hvilket jeg sætter stor pris på. Jeg glæder mig til fremtidigt samarbejde. Privat bor jeg i Brabrand, hvor jeg har dejligt lille hus med have/naturgrund med et utal af muligheder for kreativitet. Hanne Dolleris


SIDEN SIDST I ORMSLEV OG KOLT

Kolt Sognegård: Den 28. august.Vi synger efteråret ind.

Stavtrup Sognegård. Den 11. september. Sognesamvær. Kristian Bøcker.

Kolt Kirke: Den 31. august. Festugekoncert med Retro Rock.

Kolt Sognegård: Den 5. oktober. Fernisering i forbindelse med udstilling af billedkunstneren Peter Holst Henckel værker.

Ormslev Kirke. Den 26. oktober. Buskgudstjeneste.

Kolt Sognegård: Den 22. oktober. Foredrag med Karen Thisted. Stavtrup Sognegård: Den 6. november. Visesang med Café Ellegaard.

Stavtrup Sognegård. Den 8. november. Matinekoncert. Trioen De 3 Fløjter

Kolt Kirke. Den 30. oktober. Kirkekoncert med Ann-Mette Elten.

13


KIRKELIGE HANDLINGER (Godkendt til offentliggørelse) i Ormslev og Kolt kirker i perioden 1. juli til 30. september 2008.

DØBTE I ORMSLEV KIRKE Klara Thanh Poulsen, Anna Jenisch Christensen, Anton Reinholdt Laursen, William Kanne Bjerregaard, Josefine Vilhelmsen Glanz, Clara-Amalie Gowertz Koefoed, Anna Birkegaard Riley, Noah Bergmann Jensen, Anna Cathrine Busk Svejstrup, Clara Hvitved Thøgersen

DØBTE I KOLT KIRKE

GUD OG SPAGHETTI Kirke på børnenes præmisser! Vi vil meget gerne skabe muligheder for, at man kan møde både kirke og kristendom – ikke kun for voksne søndag formiddag, men også i børnehøjde. Derfor inviterer Kolt Kirke - en fredag i hver måned kl. 16.30 – småbørnsfamilier, bedsteforældre med deres børnebørn og andre interesserede store som små til børnegudstjeneste med efterfølgende aktiviteter og fællesspisning i sognegården. Tilbuddet gælder for såvel Kolt som Ormslev Sogn, så man er meget velkommen til at krydse sognegrænserne. Vi begynder hver gang i kirken med en kort og enkel gudstjeneste, som varer ca. 25 min. Herefter går vi i sognegården, hvor der vil være forskellige aktiviteter for børnene og hyggeligt samvær. Der er også mulighed for “Disney Sjov”. Maden sørger vi for i fællesskab eller henter ude fra, og der er tilbud om fællesspisning kl. 18.00. Det står enhver frit for, om man blot vil med til gudstjenesten eller tager hele programmet med.

Savannah Møller Svendsen, Alberte Foss Stausholm, Rasmus Friis Jensen, Karoline Mohr Kruse, Freja Grace Arndt Juul Nielsen, Maja Norup Jensen, Malthe Klit Simonsen, Mynte Linnea Sigby-Clausen, Mathias Seratski Kønig, Jonas Hoberg Woller Drachmann, Mathias Joost Vestergaard, Joachim Rye Friis-Andersen, Mathilde Gilling Poulsen, Mille Hald Ry Mathiasen, Marcus Mossom Terp, Mathias Rose Hindborg Holsting, Nicklas Thor Van Olsen, Maria Christensen, Oskar Tofteskov Skovmøller, Celine Fly Sevelsted

VIEDE I ORMSLEV KIRKE Helle Krogh Søballe Pedersen og Søren Nybo Jensen Mette Bang og Stig Kresten Holm Sørensen Luise Myrna Aagaard Kristensen og Henrik Leth Kristensen Janne Ladefoged Fassov og Søren Quist Nielsen Mai Britt Feddersen og Martin Aagaard Sørensen

VIEDE I KOLT KIRKE Charlotte Drachmann og Jacob Hoberg Woller Pedersen, Tania Lisberg Christiansen og Bo Lisberg Christiansen, Gitte Kjærbye og Martin René Kjærbye, Dorte Gude Bøgeskov og Torben Bøgeskov, Anja Winther Knudsen og Thomas Winther Knudsen

Kontakt personer: Annette Lysdal Pedersen – tlf.: 86 28 02 54 e-mail: anette.lysdal.pedersen@privat.dk Karen Sæderup – tlf.: 86 28 00 31 e-mail: karenogjan@hotmail.com Sognepræst Liselotte Ringtved – tlf.: 28 85 85 90 e-mail:l.ringtved@email.dk Fredag den 30. januar. Adam og Eva i Paradisets have. Fredag den 27. februar Peters fiskefangst. Fredag den 27. marts Moses - drengen i sivkurven.

14

DØDE I ORMSLEV Hans Richard Astrup, Lymong Lehmann Laurberg, Egon Verner Jensen, Pauli Frede Berthold Hansen, Michael Pedersen

DØDE I KOLT Poul Erik Fejr, Oda Maud Sylvia Nielsen, Ove Just, Anni Elisabeth Petersen, Günther Heinz Kallienke


PRAKTISKE OPLYSNINGER

Alle henvendelser vedrørende fødsler, dåb, vielser, dødsfald og attestudstedelse bedes rettet til kordegnen. Kordegn: Kordegn Erik Honoré Madsen Ormslev-Kolt Kordegnekontor, Ormslevvej 455, Ormslev, 8260 Viby J. Åbningstider: 10.00-13.00 og 16.00-18.00 Tlf. 86 28 02 08 E-mail: ehma@km.dk Åbningstider: Mandag til fredag kl. 10-13, torsdag tillige kl. 16 -18. Præster: Sognepræst Gitte Adelgaard kbf Kolt Præstegård, Kunnerupvej 113, Kolt, 8361 Hasselager Tlf. 86 28 00 27 E-mail: gra@km.dk Træffes bedst kl. 10.30-11.30, fredag undtaget. I øvrigt efter aftale. Sognepræst Erik Kelstrup Ormslev Præstegård, Ormslevvej 455, Ormslev, 8260 Viby J Tlf. 86 28 00 65 E-mail: erik.kelstrup@mail.dk Træffes bedst kl. 10.30-11.30, mandag undtaget. I øvrigt efter aftale. Sognepræst Liselotte Ringtved Tranbjergvej 11, 8310 Tranbjerg Mobil 28858590 E-mail: l.ringtved@email.dk Træffes i Ormslev på tlf. 86 77 00 65 Træffes bedst kl. 10.30-11.30, mandag undtaget. I øvrigt efter aftale. Organist (begge kirker): Dan Frunza Pilegårdsvej 251, 8361 Hasselager Tlf. 86 11 27 46. Mobil nr. 26236416 E-mail: frunza@gmail.com Mandag fri. Graver Steen Sejersen Ormslev Kirke Ormslevvej 455, 8260 Viby J. Tlf. 86 28 08 55 Træffes tirsdag til fredag kl. 09.00-12.00 Graver Kell Laursen Kolt Kirke / Kolt Kirkegårdskontor Kunnerupvej 113, 8361 Hasselager Tlf. 86 28 48 29 Træffes tirsdag til fredag kl. 09.00-15.00 E-mail: Kolt.Kirkegaard@mail.dk Stavtrup Sognegård Råhøjvej 5, Stavtrup. Tlf. 86 28 08 55 tirsdag til fredag kl. 09.00-14.00 Kolt Sognegård: Kunnerupvej 113, Kolt

MENIGHEDSRÅDENE: Ormslev menighedsråd: Formand: Lene Arnholtz Jensen Rosendalvej 28, Stavtrup, 8260 Viby J Tlf. 86 28 16 52, mobil 29 60 82 35 E-mail: arnholtz-jensen@oncable.dk Kirkeværge og kasserer: Jørn Søgaard Rugbjergvej 87, Stavtrup, 8260 Viby J Tlf. 86 28 36 61 E-mail: jsoeg@mail.tele.dk Se i øvrigt: www.ormslev-kirke.dk Kolt Menighedsråd: Formand: Bo Jørgensen Pilegårdsvej 77, Kolt, 8361 Hasselager Tlf. 24 68 79 31 / 60 83 35 40 E-mail: vibbo@oncable.dk Kirkeværge: Tom Christensen Pilegårdsvej 114 D, 8361 Hasselager Tlf. 86 28 48 30 Kasserer: Finn Guldmann P. Langs Vej 7, 8270 Højbjerg Tlf. 86 28 36 90 E-mail: finnguldmann@webspeed.dk Se i øvrigt: www.koltkirke.dk

Kolt Sognegård: Kaffe efter begravelse og bisættelse kan bestilles på tlf. 60 83 35 40. Stavtrup Sognegård: Kaffe efter begravelse og bisættelse kan bestilles på tlf. 86 28 08 55.

FDF Århus 5. kreds Riisgården, Kunnerupvej 176 Kontakt: Henrik Pedersen Tlf: 86 28 04 04 E-mail: hrkpe@fdf.dk Pilte (3.-4. klasse) Mødes mandag kl. 16.30-18.00. Puslinge (0. klasse) Mødes mandag kl. 16.30-17.45.

KFUM-Spejderne i Stavtrup. Til alle piger og drenge: Bliv spejder hos KFUM-spejderne i Stavtrup. Vi mødes hver onsdag i spejderhuset, Bispevej 27. Hvis du har lyst til at deltage så kom ned i spejderhuset en onsdag. ULVENE (1.-3. klasse) Onsdag kl. 17.30-19.00 JUNIOR (4. klasse) Onsdag kl. 19.00-20.30 SPEJDERE (5.-7. klasse) Onsdag kl. 19.00-20.30 SENIOR (8.-10. klasse) Onsdag kl. 19.00-20.30 Se også vores hjemmeside www.flammegruppen.dk

Stof til Kirkebladet

Afleveres til redaktionen. Ulla Eising: E-mail: eising@post11.tele.dk Lene Arnholtz Jensen: E-mail: arnholtz-jensen@oncable.dk – helst på e-mail eller diskette. Næste nummer udkommer den 1. marts 2009

Deadline er den 20. januar 2009. Kirkebladet i Ormslev og Kolt sogne udgives af menighedsrådene og udkommer hvert kvartal. Redaktionen modtager gerne bidrag til bladet i form af debatoplæg, artikler eller andet.

15


GUDSTJENESTER

ORMSLEV

KOLT

Søndag d. 7. december

2. s. i advent

10.30 EK (kirkebil)

20.00 GA De 9 læsninger

Kristi genkomst

Søndag d. 14. december

3. s. i advent

09.00 LR

10.30 LR (kirkebil)

Jesus er mere end en profet

Søndag d. 21. december

4. s. i advent

10.30 EK (kirkebil)

09.00 EK

Johannes døbers bekendelse

Onsdag d. 24. december

Juleaften Juledag

13.30 LR, 15.00 GA 16.45 GA 10.30 GA (kirkebil)

Jesu fødsel

Torsdag d. 25. december

14.00 EK, 15.00 EK, 16.30 LR 10.30 EK (kirkebil)

Fredag d. 26. december

2. juledag

10.30 LR (kirkebil)

Søndag d. 28. december

Julesøndag

10.30 GA (kirkebil)

Søndag d. 31. december

Nytårsaften

16.00 GA

Søndag d. 4. januar

H. 3 K. søndag

10.30 EK (kirkebil)

20.00 LR

De vise mænd fra Østerland

Søndag d. 11. januar

1. s. e. h. 3 k.

09.00 GA

Den 12 årige Jesus i templet

Søndag d. 18. januar

2. s. e. h. 3 k.

10.30 EK (kirkebil)

10.30 GA (kirkebil) (Frokost & Film) 10.30 LR (kirkebil)

Søndag d. 25. januar

3. s. e. h. 3 k.

10.30 LR (kirkebil)

10.30 GA (kirkebil)

En spedalsk helbredes

Søndag d. 1. februar

Sidste s. e. h. 3 k.

10.30 EK (kirkebil)

09.00 EK

Forklarelsen på bjerget

Søndag d. 8. februar

Septuagesima

09.00 GA

Arbejderne i vingården

Søndag d. 15. februar

Seksagesima

10.30 EK (kirkebil)

10.30 GA (kirkebil) (Frokost & Film) 10.30 LR (kirkebil)

Søndag d. 22. februar

Fastelavn 1. s. fasten

14.00 LR Fastelavn Koret medvirker 10.30 GA (kirkebil)

Jesu dåb

Søndag d. 1. marts

10.30 LR (kirkebil) Koret medvirker 10.30 EK (kirkebil)

Jesu fødsel Jerusalem dræber sine profeter Simon og Anna møder Jesusbarnet

Brylluppet i Kana

Lignelsen om sædemanden

Fristelsen i ørkenen

GA: Gitte Adelgaard • EK: Erik Kelstrup • LR: Liselotte Ringtved

Onsdag d. 3. december Tirsdag d. 23. december Onsdag d. 14. januar Onsdag d. 4. februar Onsdag d. 25. februar

kl. 14.15 EK kl. 14.15 LR kl. 14.15 EK kl. 14.15 LR kl. 14.15 EK

Alle gudstjenester på Søholm er med altergang.

Gudstjenester på „Koltgården“ Fredag d. 19. december Torsdag d. 8 januar Torsdag d. 5. februar

kl. 13.45 GA kl. 13.45 GA kl. 13.45 GA

Alle gudstjenester på Koltgården er med altergang Henvendelser vedr. transport til gudstjenester, tlf. 87 33 31 00

LAYOUT/TRYK: LINDE TRYK, ÅRHUS

Forbehold for trykfejl.

Gudstjenester på „Søholm“

Kirkebladet for Ormslev og Kolt sogne  

Kirkebladet 6. årgang nr. 1 - december, januar og februar 2008/2009 Tema: "Advent – forventning"

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you