Page 1

aprilie - mai 2013 l exemplar gratuit orange.ro l

m.orange.ro l

facebook.com/orangeromania

ai toate motivele s` fii la Orange oferta 4G

aplica]ii pentru smartphones oferte speciale pentru abonamente [i PrePay

telefoane, tablete, laptopuri [i accesorii

46


cuprins

abonamentele Orange pagina 6

mai mult pentru tine 4 motive s` fii la Orange 5 Orange Thank You

smartphones pagina 18

abonamente

Folose[te aplica]ia Bee Tag sau ScanLife pentru a citi review-uri despre telefoane, direct pe mobilul t`u. Tot ce trebuie s` faci este s` scanezi cu aplica]ia codul p`trat de l창ng` imaginea telefonului.

6 abonamente voce 9 op]iuni pentru abonamente 11 Home Pack 11 Fix pentru acas`

servicii 12 Orange Care

descoper` tehnologia 4G pagina 40

telefoane [i accesorii 14 HD Voice 16 telefoane 26 aplica]ii pentru smartphone-uri 34 accesorii

Buy-Back

internet mobil

d`m valoare vechiului t`u telefon pagina 13

descoper` colec]ia de accesorii Millidge [i Doig

Orange PrePay

pagina 39

g`se[te ce-]i vine bine pagina 48

40 4G 42 abonamentul Colibri 44 iPad mini

PrePay 48 oferta Orange PrePay 49 Orange Phone Credit 50 Internet PrePay 51 PrePay suporter 52 Orange Young

Portalul Orange pe mobil 53 Portalul Orange pe mobil 54 downloads

\n lumea filmului 56 premiere \n Rom창nia 59 Orange film direct pe mobil

business \n lumea filmului pagina 56

descarc` aplica]ia Orange film din Apple App Store sau Google Play [i cite[te direct pe telefonul t`u review-uri pentru cele mai noi filme.

61 abonamentul Colibri Flexibil Grup 62 Office Pack 63 Extra Signal 64 transfer interna]ional de bani

unde ne g`se[ti 65 adrese Orange shop 66 adrese Orange store |3


ai toate motivele s` fii la Orange La Orange vrem s`-]i d`m mereu noi motive de bucurie, de aceea \ncerc`m \n fiecare zi s` fim mai buni. Cu abonamente [i telefoane pentru orice dorin]`, cel mai bun program de loialitate, tehnologii de ultim` genera]ie [i servicii de asisten]` unice ai toate motivele s` fii la Orange.

abonamente pentru orice dorin]` Cu abonamentele Delfin, Cangur, Panter`, Fluture [i Colibri comunici a[a cum \]i dore[ti [i ai telefoane [i tablete la pre]uri speciale.

Orange Thank You Prin programul de loialitate Orange Thank You \]i oferim un pachet de beneficii, \n func]ie de vechimea \n re]ea [i de valoarea [i tipul abonamentului t`u.

Orange Care Cu Orange Care, telefonul t`u beneficiaz` de servicii cu adev`rat complete: repara]ii, instalare software, asigurare, transfer de con]inut, buy-back.

cea mai mare re]ea La Orange, e[ti \n cea mai mare comunitate al`turi de peste 10 milioane de clien]i. Ai cea mai nou` tehnologie 4G, ca s` navighezi pe net la viteze mari [i cea mai extins` acoperire na]ional` 3G, ca s` ]ii leg`tura cu prietenii \n orice parte a ]`rii te-ai afla.

Orange film Cu Orange film ai dou` bilete la pre] de unul \n fiecare miercuri, la orice film [i la orice or`, \n cinematografele partenere.

Deezer Ai acces la peste 20 de milioane de melodii, pe care le po]i asculta oric창nd, online sau offline, [i pe care le po]i organiza \n playlisturi sau trimite prietenilor.

HD voice Cu serviciul HD Voice, exclusiv la Orange, te bucuri de apeluri cu sunet clar, fie c` e[ti pe strad` sau la cump`r`turi, \n restaurant, la concert sau pe stadion.

4 | mai multe informa]ii pe www.orange.ro


Orange Thank You prime[ti mai mult pentru timpul petrecut \mpreun` Vrem s`-]i mul]umim pentru \ncrederea pe care ne-o ar`]i zi de zi. Astfel am creat 4 pachete de beneficii \n func]ie de anii petrecu]i al`turi de Orange: Hello, Smile, Enjoy [i Trust. Ele \]i ofer` o combina]ie unic` de avantaje, \n func]ie de vechimea \n re]ea, de valoarea [i tipul abonamentului.

Hello 0 - 2 ani

Smile 2 - 4 ani

Enjoy 4 - 8 ani

Trust peste 8 ani

valoare abonament

0 - 8 euro

puncte Thank You bonus de ziua ta dup` 8 luni în re]ea

minute na]ionale cadou 1 Num`r Magic puncte Thank You bonus de ziua ta

minute na]ionale cadou 2 Numere Magice puncte Thank You bonus de ziua ta

minute na]ionale cadou 3 Numere Magice 10 puncte Thank You \n avans bonus de ziua ta

8 - 12 euro

puncte Thank You bonus de ziua ta dup` 8 luni în re]ea

minute na]ionale cadou 1 Num`r Magic puncte Thank You bonus de ziua ta

minute na]ionale cadou 2 Numere Magice puncte Thank You 30 de puncte Thank You \n avans bonus de ziua ta

minute na]ionale cadou 3 Numere Magice puncte Thank You 30 de puncte Thank You \n avans bonus de ziua ta

≥ 12 euro

puncte Thank You bonus de ziua ta dup` 8 luni în re]ea

minute na]ionale cadou 1 Num`r Magic puncte Thank You 50 de puncte Thank You \n avans acces prioritar la 411 (Seviciul Clien]i) bonus de ziua ta

minute na]ionale cadou 2 Numere Magice puncte Thank You 50 de puncte Thank You \n avans acces prioritar la 411 (Seviciul Clien]i) bonus de ziua ta

minute na]ionale cadou 3 Numere Magice puncte Thank You 50 de puncte Thank You \n avans acces prioritar la 411 (Seviciul Clien]i) bonus de ziua ta

|5


abonamente pentru orice dorin]` alegere mai u[oar`

Delfin

andat recom lefon te n u cu c]ii cu fun simple abonament lunar

numai bun pentru vorbit [i pentru mesaje scrise tax` lunar` (euro)

minute na]ionale [i interna]ionale c`tre fix

minute \n re]ea

SMS în re]ea

Delfin 5

5

30

300

300

Delfin 7

7

60

600

600

Delfin 9

9

135

900

900

Resursele neconsumate \ntr-o lun` nu se reporteaz`.

entru ideal p t`u u prim l ne ho smartp

ascul]i milioane de hituri cu op]iunea Deezer Premium+

Cangur

4,99 €/lun`

echipat cu tot ce-]i trebuie abonament lunar

tax` lunar` (euro)

Facebook [i Yahoo!

trafic internet pe mobil (MB)

minute na]ionale [i interna]ionale c`tre fix

SMS na]ionale

minute sau SMS în re]ea

Cangur 9

9

nelimitat

90

90

90

800

Cangur 12

12

nelimitat

200

135

135

1000

Cangur 15

15

nelimitat

350

150

150

1500

Cangur 18

18

nelimitat

450

180

180

1800

trimite SMS gratuit cu Deezer la 321 pentru activare

Dup` consumarea MB inclu[i, ai tarif suplimentar de date 0,50 euro/50 MB.

andat recom cu un hone smartp ant perform

Panter`

preg`tit pentru performan]` [i mult mai informat abonament lunar Panter` 23 Panter` 29

tax` lunar` (euro)

trafic pentru internet pe mobil

minute na]ionale [i interna]ionale c`tre fix

SMS na]ionale

minute sau SMS în re]ea

TV pe mobil

acces Portalul Orange pe mobil

23

1 GB

200

200

2000

inclus

nelimitat

29

1,5 GB

250

250

2500

inclus

nelimitat

Panter` 39

39

nelimitat

300

300

3000

inclus

nelimitat

Panter` 49

49

nelimitat

450

450

4000

inclus

nelimitat

Abonamentele Panter` 39 [i Panter` 49 ofer` trafic nelimitat pe mobil cu o utilizare rezonabil` de 2 GB [i respectiv 3 GB la viteze H+ de pân` la 43,2 Mbps, \n func]ie de capabilitatea telefonului. Dup` dep`[irea traficului rezonabil, viteza scade la 128 kbps. Pentru a beneficia \n continuare de viteza máxim` de transfer, activeaz` op]iunea cu trafic suplimentar de 1 GB la pre]ul de 3 euro. Dup` consumarea MB inclu[i \n Panter` 23 [i Panter` 29, ai tarif suplimentar date 0,50 euro/50 MB.

Acum minutele na]ionale incluse \n abonamente sunt disponibile [i pentru apeluri interna]ionale \n re]elele fixe din Europa [i fixe [i mobile din Canada [i SUA. 6 | mai multe informa]ii pe www.orange.ro


abonamente

Fluture

atât de u[or, \ncât nu-l sim]i Pl`te[ti un abonament lunar fix de 10 euro (TVA inclus), din care prime[ti \napoi un credit de 7 euro pe care-l po]i folosi oricum dore[ti. |n plus, prime[ti \n fiecare lun`: 200 de minute \n re]ea 200 SMS \n re]ea tarife avantajoase pentru apelurile care consum` din credit: 0,10 euro/minut (f`r` TVA) c`tre orice re]ea na]ional` Activeaz` la abonare op]iunea promo]ional` PrePay [i prime[ti în plus: 2000 minute sau SMS \n re]ea 100 minute c`tre orice re]ea na]ional` totul cu 7 euro/lun` Oricând dore[ti î]i po]i reînc`rca abonamentul prin orice metod` disponibil` unui utilizator PrePay. Creditul ob]inut prin reînc`rcare are valabilitate nelimitat` [i se reporteaz` de la o lun` la alta.

oferta Junior primul telefon nu se uit` niciodat`

Ofer`-i copilului t`u un telefon juc`u[, special creat pentru el [i un abonament cu avantaje pe m`sura lui. Totul la un pre] special.

exclusiv la Orange

Alcatel One Touch 918 Hello Kitty 39 euro

abonamentul Fluture 7 Junior 500 minute în re]ea 500 SMS în re]ea 30 minute na]ionale 30 MMS na]ionale 30 MB pentru internet pe mobil acces nelimitat în Portalul Orange pe mobil [i Yahoo! Messenger™ totul cu 7 euro/lun`   

op]iunea Kids Fun 2 jocuri gratuite la alegere, pe care le po]i desc`rca din Portalul Orange pe mobil acces gratuit la Cartoon Network [i BoomerangTv direct de pe telefonul mobil, din Portalul Orange pe mobil cu 2 euro/lun` Po]i activa oricând op]iunea Kids Fun: prin apel gratuit la *100# sau la 411 - Serviciul Clien]i, de pe num`rul t`u Orange prin SMS gratuit cu textul « JOC » la 321 la orice magazin sau partener Orange

Orange Stockholm Need for Speed 19 euro

Ce trebuie s` mai [tii despre op]iunea Kids Fun: taxa op]iunii este lunar` [i se reg`se[te pe factur` po]i dezactiva op]iunea oricând în timpul lunii de facturare, îns` vei pierde beneficiile oferite cele dou` jocuri pot fi alese din cele 10 disponibile [i se actualizeaz` lunar

pre]urile telefoanelor din oferta Junior includ TVA [i sunt valabile pân` la 2 iunie 2013 cu un abonament Fluture 7 Junior pe 2 ani

|7


abonamentul Fix&Mobil Alege abonamentul Fix&Mobil [i ai: 1500 minute \n re]ea 1500 SMS \n re]ea 150 minute na]ionale [i interna]ionale c`tre re]ele fixe din Europa [i re]ele fixe [i mobile din SUA [i Canada telefonul mobil Alcatel One Touch 322 [i telefonul fix Huawei WTS3125i incluse \n pachet totul cu 14 euro/lun`

oferta Senior abonamentul Senior 6 pentru mobil 400 minute \n re]ea 100 minute na]ionale c`tre fix 50 minute na]ionale c`tre mobil telefonul mobil Alcatel One Touch 282 inclus \n pachet, simplu de utilizat, cu taste mari [i volum puternic totul cu 6 euro/lun`

Alcatel One Touch 322

  

Huawei WTS3125i

abonamentul Senior 10 pentru fix [i mobil 800 minute \n re]ea 800 SMS \n re]ea 200 minute na]ionale c`tre fix 75 minute na]ionale c`tre mobil telefonul mobil Alcatel One Touch 282 [i telefonul fix Huawei WTS3125i incluse \n pachet, foarte u[or de utilizat totul cu 10 euro/lun`   

Alcatel One Touch 282

TVA inclus; telefoanele sunt incluse \n pachet doar cu un abonament pe 2 ani

bun venit la Orange ai super reduceri la portare Samsung Galaxy Y Pro

0€

cu Cangur 15 sau pân` la 30 € reducere la orice alt telefon 8 | mai multe informa]ii pe www.orange.ro


op]iuni pentru abonamente op]iuni cu minute \n roaming Permis de vacan]`

Favourite Country

pentru c`l`toriile tale \n Uniunea European`, Elve]ia sau Moldova: 20 minute ca s` suni [i s` prime[ti apeluri 1 MB pentru mesaje multimedia [i internet pe mobil 20 SMS din roaming

op]iunea de 15 euro 70 de minute ca s` suni [i s` prime[ti apeluri \n roaming \ntr-una sau mai multe ]`ri din cadrul Uniunii Europene, al`turi de Moldova sau Elve]ia

5,5 euro

15 euro op]iunea de 40 de euro 40 de minute ca s` suni [i s` prime[ti apeluri \n roaming \n Israel, Serbia sau Ucraina

pentru c`l`toriile tale \n Croa]ia, Turcia, SUA sau China: 20 minute ca s` suni [i s` prime[ti apeluri 1 MB pentru mesaje multimedia [i internet pe mobil 20 SMS din roaming

11 euro

40 euro

Pentru mai multe minute, mesaje scrise sau trafic de date, po]i activa op]iunile ori de câte ori dore[ti. Prin activ`ri succesive, minutele, mesajele [i traficul neconsumat se cumuleaz`. Cum po]i activa op]iunile: apeleaz` gratuit *100# din ]ar` sau din roaming [i selecteaz` ramura Roaming [i interna]ional sun` la 411-Serviciul Clien]i (gratuit din ]ar`) sau la +40 21 203 30 30 (taxabil) din roaming pentru Permis de vacan]`, trimite un SMS la 321 (gratuit din ]ar` sau la tarif standard din roaming) cu textul PV5 pentru op]iunea de 5,5 euro, respectiv PV10 pentru op]iunea de 11 euro

op]iuni cu minute interna]ionale 60 minute interna]ionale

30 minute interna]ionale

c`tre fix [i mobil \n UE, Canada [i SUA

c`tre re]ele fixe [i mobile din Elve]ia, Israel, Moldova [i Turcia

3 euro/lun`

op]iuni cu minute na]ionale

25

minute na]ionale 25 de minute c`tre numere din orice re]ea na]ional`, la orice or`

4 euro/lun`

op]iuni cu mesaje scrise

75

1,5 euro/lun`

minute na]ionale 75 de minute c`tre numere din orice re]ea na]ional`, la orice or`

4 euro/lun`

25 75

SMS na]ionale

1 euro/lun`

SMS na]ionale

2 euro/lun`

op]iuni internet pe mobil Net News MB trafic de internet

50 acces nelimitat doar din m.orange.ro pe m.adevarul.ro, m.cancan.ro, m.gandul.info, m.gsp.ro, m.hotnews.ro, m.orange.ro/stiri, m.prosport.ro, realitatea.mobi, m.ziare.com cuvânt cheie: NEWS

Net Mail

150 2 euro/lun` Net Go

600 MB trafic de internet

acces nelimitat doar din m.orange.ro pe mail.live.com, m.yahoo.com, ro.m.yahoo.com cuvânt cheie: MAIL

acces nelimitat doar din m.orange.ro pe m.ziare.com, m.hotnews.ro, realitatea.mobi, m.gandul.info, m.prosport.ro, m.cancan.ro, m.gsp.ro, m.adevarul.ro cuvânt cheie: NETGO

6 euro/lun`

250

3 euro/lun` Net Run

MB trafic de internet

Net Friends MB trafic de internet

1 

GB trafic de internet

acces nelimitat doar din m.orange.ro pe m.yahoo.com [i ro.m.yahoo.com cuvânt cheie: NETRUN

8 euro/lun`

acces nelimitat doar din m.orange.ro pe m.facebook.com, m.hi5/com, m.myspace.com, m.netlog.com, m.twitter.com cuvânt cheie: FRIENDS

4 euro/lun` Net Fly

2 

GB trafic de internet

acces nelimitat doar din m.orange.ro pe m.facebook.com cuvât cheie: NETFLY

10 euro/lun`

Op]iunile internet pe mobil sunt disponibile doar la activarea unui abonament Delfin sau a unei cartele PrePay. Pentru activare, trimite prin SMS la 321 cuvântul cheie din casetele de mai sus, \n func]ie de op]iunea dorit`. Pre]urile includ TVA. Pentru clien]ii PrePay pre]urile sunt exprimate \n credit, f`r` TVA.

|9


Android Gingerbread internet 3G camer` 3 MP 2 carcase

Samsung GALAXY mini 2

15 € +

40% reducere la accesoriile compatibile

\nc`rc`tor auto Samsung micro-usb 6€

card de memorie 4 GB Verbatim 3€

casc` Bluetooth multipunct Samsung HM1700 11 €

hus` de silicon Celly 4€

folie protec]ie ecran Samsung 4€

casc` Bluetooth multipunct Samsung HM1500 12 €

www.orange.ro TVA inclus; oferta este valabil` pân` la 2 iunie 2013 cu Cangur 15, la abonare sau prelungire pe 2 ani; pre]urile speciale ale accesoriilor sunt valabile pentru oricare 4 cump`rate \mpreun`

casc` Bluetooth multipunct Samsung HM3300 30 €

casc` Bluetooth multipunct Samsung HM1200 9€


abonamente

Home Pack

internet [i telefonie fix` pentru acas`

Cu Home Pack ai internet [i telefonie fix`, totul \ntr-un singur abonament. Ai un singur dispozitiv la care po]i conecta simultan orice desktop sau laptop [i un telefon fix.

beneficii apeluri nelimitate \ntre fix [i numerele favorite Orange acces la internet la viteze 3G+

 router Wi-Fi pentru mobilitate \n cas` instalare rapid`, f`r` cabluri po]i s`-]i p`strezi num`rul de fix

ai 15 zile s` testezi gratuit pachetul de telefonie fix` [i internet

Cere pachetul de test \n magazin.

alege pachetul care ]i se potrive[te abonament

tax` lunar` (EUR, TVA inclus)

voce

internet

minute c`tre numere din re]eaua Orange [i din re]ele fixe na]ionale, re]ele fixe din UE [i re]ele fixe [i mobile din Canada [i SUA

numere favorite Orange

utilizare rezonabil`

op]iunea Happy Night*

Home Pack 10

10

150

2 numere

2 GB

inclus`

Home Pack 13

13

250

2 numere

4 GB

inclus`

Home Pack 15

15

350

4 numere

8 GB

inclus`

* cu op]iunea Happy Night po]i naviga pe internet \ntre 00:00 [i 7:00, f`r` a consuma din traficul inclus \n pachet 3G+ ofer` viteze de download de p창n` la 21,6 Mbps [i upload de p창n` la 5,76 Mbps

Fix pentru acas` telefonie fix` de la Orange

Cu Fix pentru acas` de la Orange ai apeluri nelimitate, minute incluse [i tarife speciale ca s` ]ii leg`tura cu cei dragi, printr-o solu]ie cu instalare imediat`.

de ce Fix pentru acas` apeluri nelimitate cu numerele favorite Orange minute c`tre numere Orange [i re]ele fixe na]ionale [i interna]ionale din UE, SUA [i Canada

 u[or de instalat, f`r` cabluri disponibil oriunde \n aria de acoperire Orange o singur` factur` pentru fix [i mobil

Afl` oferta \n magazin. | 11


Orange Care e[ti pe mâini bune

Asigurare pentru telefon, modem [i tablet`

Orange Expert

avantaje po]i asigura orice dispozitiv cump`rat de la Orange, fie c` este telefon, modem sau tablet` pl`te[ti asigurarea în func]ie de valoarea dispozitivului, simplu, direct pe factura ta Orange beneficiezi de repara]ii gratuite sau de înlocuirea dispozitivului, în caz c` nu poate fi reparat asigurarea este valabil` [i atunci când c`l`tore[ti în str`in`tate, pentru maxim 30 de zile ai un num`r de telefon dedicat la care po]i suna pentru a beneficia de asigurare prima de asigurare În func]ie de pre]ul standard al dispozitivului achizi]ionat, vei pl`ti pe factur` o sum` lunar`, numit` prim` de asigurare, astfel: pre]ul standard* al telefonului sau modemului (euro, TVA inclus)

prim` lunar` de asigurare (euro)

fran[iz` (euro)

1- 150

2

10

151 – 300

3

30

301 - 1000

5

50

pre]ul standard* al tabletei (euro, TVA inclus)

prim` lunar` de asigurare (euro)

fran[iz` (euro)

1-1000

5

55

Cu serviciul Orange Expert e foarte u[or s` afli totul despre smartphone-ul t`u sau s` faci toate set`rile de care ai nevoie. Atunci când ai nevoie de orice informa]ie prime[ti asisten]` din partea unui Orange Expert în Orange shop, online pe orange.ro/help sau prin apel gratuit la 408. De fiecare dat` când î]i iei un smartphone nou, un Orange Expert din shop te va ajuta gratuit cu instalarea cartelei SIM, configurarea serviciilor SMS, MMS [i a conexiunii la internet, crearea contului de e-mail, setarea contului t`u Orange, instalarea dispozitivelor cu Bluetooth. Dac` ai deja un smartphone [i ai nevoie de sfaturi utile pentru personalizarea acestuia cu aplica]ii, actualizarea software-ului sau set`ri, prime[ti asisten]` specializat` în Orange shop pentru tot ce ai nevoie cu doar 5,21 euro (TVA inclus). Po]i afla tot ce te intereseaz` despre smartphone-uri [i telefonic, prin apel gratuit la 408, dac` ai un abonament dedicat smartphone-urilor, care s` \]i ofere acces la ramura special` Orange Expert. Iar dac` \]i place s` explorezi singur func]iile smartphone-urilor, intr` în sec]iunea de tutoriale video online pe orange.ro/expert [i înva]` de la un Orange Expert tot ce po]i face cu un smartphone.

*pre]ul bunului asigurat înainte de a fi aplicate orice reduceri oferite prin promo]ii, în urma activ`rii unui abonament nou sau la reînnoirea celui existent

Asigurarea este emis` de Cardif-Assurances Risques Divers S.A. Paris, sucursala Bucure[ti, iar pentru a o încheia este suficient s` vii în orice Orange shop cu dispozitivul pe care vrei s`-l asiguri, actul de identitate [i factura dispozitivului. Dac` vrei ca noul t`u gadget s` fie în siguran]` înc` de la început, cere asigurare chiar în momentul achizi]iei. ce trebuie s` faci |n cazul unui accident, sun` la 0374 290 029 \ntre 9:00-18:00 (tarif normal \n re]eaua Orange). Vei afla toate informa]iile de care ai nevoie pentru a beneficia de asigurare.

12 | mai multe informa]ii pe www.orange.ro

SIM Agenda Back-up

|]i ofer` o metod` simpl` [i sigur` de a salva [i p`stra numerele de telefon de pe cartela SIM pe serverul Orange \n condi]ii de confiden]ialitate. Serviciul poate fi folosit atåt pe telefonul mobil, cåt [i pe web [i \l po]i activa direct din meniul Orange al telefonului mobil sau apelånd gratuit Serviciul Clien]i - 411 sau Self Care *100#. Taxa de activare este 3,72 euro, iar abonamentul lunar - 0,5 euro.


servicii

Transfer de con]inut

|]i ofer` o metod` simpl`, eficient` [i sigur` de a transfera informa]iile din telefonul t`u mobil atunci când te decizi s`-l schimbi. Po]i s` î]i transferi agenda telefonic`, mesajele scrise, imaginile, sunetele de apel în condi]ii de confiden]ialitate. Serviciul cost` 5,21 euro pentru transferarea informa]iilor din telefonul t`u pe un altul sau pe un stick USB.

Care Center

La Care Center telefonul t`u beneficiaz` de servicii complete: reinstalare software, repara]ii mecanice, \nlocuire elemente de design, decodare telefon, set`ri internet [i cont e-mail, instalare aplica]ii, servicii pentru smartphone etc. Te a[tept`m la urm`toarele adrese: Orange Care Center - Bd. Lasc`r Catargiu 51-53, Bucure[ti Orange shop Pantelimon - {os. Pantelimon nr. 245, Bucure[ti Orange shop Universitate - bd. N. B`lcescu nr. 3-5, bloc Dun`rea, Bucure[ti Orange shop Cluj-Napoca - Pia]a Unirii nr. 6 Orange shop Bra[ov - Str. Mure[enilor nr. 1 Orange shop Ia[i - str. Anastasie Panu nr. 52 Orange shop Timi[oara - Bd. Republicii nr. 8 Orange shop Sibiu - Str. Nicolae B`lcescu nr. 41

Buy-Back

Fie c` e[ti client Orange sau nu, vino \n Orange shop cu telefonul t`u [i, \n urma evalu`rii lui, prime[ti un voucher de reducere de pân` la 400 de euro pe care \l po]i folosi la cump`rarea de telefoane sau accesorii din Orange shop. De asemenea, pentru orice telefon func]ional evaluat pân` \n 10 euro, \]i oferim un voucher de reducere de 10 euro pe care \l po]i folosi la achizi]ionarea unui nou telefon, dac` alegi s` activezi un abonament nou sau s` \l prelunge[ti pe cel existent. Verific` valoarea telefonului pe orange.ro/orangecare/buy-back, apoi vino cu el \n Orange shop pentru a ob]ine voucherul. |n cazul \n care telefonul t`u nu se afl` \n lista de pe site, acesta va fi evaluat de c`tre colegii no[tri din magazin. Iar dac` telefonul t`u nu mai func]ioneaz`, po]i oricând s`-l aduci pentru reciclare. Astfel, e[ti al`turi de noi \n protejarea naturii.

pre]urile includ TVA

Redirec]ionarea apelurilor \n caz de urgen]`

Dac` ]i-ai pierdut telefonul, l-ai uitat acas` sau are bateria desc`rcat`, po]i primi \n continuare apelurile pe num`rul t`u. Cu serviciul Redirec]ionarea apelurilor \n caz de urgen]` r`mâi \n contact de pe orice alt telefon fix sau mobil cu to]i cei care te sun` pe num`rul t`u.

Rezervare online

\n curând Cu noul serviciu e[ti sigur c` produsul dorit este acolo pentru tine, atunci când ajungi în magazine. Intr` pe orange.ro/magazin-online, rezerv` produsul dorit [i \l po]i ridica din orice Orange shop \n maxim 72 de ore. Detalii in Orange shop sau pe orange.ro/orangecare.

Programare \n magazine

Programeaz`-te \n magazine [i câ[tig` timp pre]ios. Intr` pe orange.ro/programeaza-te [i alege ziua [i ora la care vrei s` ne vizitezi. Un reprezentant de vânz`ri \]i va sta la dispozi]ie \n intervalul ales. Detalii \n magazin sau pe orange.ro/orangecare.

| 13


descoper` o nou` dimensiune a sunetului exclusiv la Orange avantaje HD Voice

ce trebuie s` [tii despre serviciul HD Voice

 claritate [i calitate înalt` a sunetului reducerea zgomotului de fundal, fie c` apelezi un singur num`r sau participi la o conferin]` telefonic`

 este gratuit este disponibil f`r` activare tuturor clien]ilor Orange pentru un apel HD, ambii interlocutori trebuie s` aib` un telefon compatibil HD [i s` se afle \n aria de acoperire 3G, 3G+ sau H+

Vino \n Orange shop s` experimentezi noul sunet HD.

alege un telefon compatibil HD Voice

Acer Liquid Z2

BlackBerry Z10

Nokia Lumia 920

Samsung Galaxy S III

HTC Desire X

Orange Nivo

Samsung Galaxy S III mini

HTC One

Orange San Remo

Samsung Galaxy XCover

iPhone 5

Samsung Galaxy Ace

Samsung S5610

LG Optimus G

Samsung Galaxy mini 2

Sony Xperia J

LG Optimus L5 II

Samsung Galaxy Note II

Sony Xperia Z

LG Optimus L9

Samsung Galaxy S II plus

Windows Phone 8S by HTC

Dac` ai deja un telefon compatibil HD, intr` pe www.orange.ro/asistenta [i verific` dac` [i softul telefonului t`u este compatibil. Dac` nu este, actualizeaz`-l gratuit pentru a putea apela HD. Iar acum beneficiezi de o calitate superioar` a sunetului [i pentru apelurile interna]ionale între România [i Republica Moldova. Pentru o calitate impecabil` a apelului, trebuie doar ca tu [i interlocutorul s` ave]i telefoane compatibile HD Voice.

14 | mai multe informa]ii pe www.orange.ro


mereu \n mi[care ® cu noul BlackBerry

Z10

Experimenteaz` un mod unic de a interac]iona cu smartphone-ul t`u. Noul BlackBerry® Z10 te surprinde prin inova]ie [i se adapteaz` intuitiv la tot ce e important pentru tine.

199 ~

cu Panter` 39 www.orange.ro TVA inclus; ofert` valabil` pân` la 2 iunie, \mpreun` cu abonamentul Panter` 39, pe 2 ani BlackBerry®, RIM®, Research in Motion® precum [i m`rcile de comer], denumirile [i siglele legate de acestea sunt proprietatea Research in Motion Limited [i sunt \nregistrate [i/sau utilizate \n SUA [i diferite ]`ri din \ntreaga lume. Utilizat sub licen]` Research in Motion Limited.


telefoane recomandate cu abonamentele

Delfin t Alcatel One Touch 322

voce

display 1,8", camer` VGA, tonuri de apel MP3

cu Delfin 9

1

euro

t Samsung E1200 design compact, display 1,52", tonuri de apel MP3

cu Delfin 9

1

euro

[tiai c`... po]i prelungi durata de via]` a acumulatorului dac` \ndep`rtezi \nc`rc`torul de la sursa de energie dup` fiecare \nc`rcare complet`?

t Alcatel One Touch 228 lantern`, display 1,45", radio FM

q Nokia 113

TVA inclus; ofert` valabil` pân` la 2 iunie 2013, la abonare sau prelungire pe 2 ani; imaginile afi[ate pe ecranele telefoanelor sunt doar În scop ilustrativ

cu Delfin 9

1

e-mail [i re]ele sociale, display 1,8", camer` VGA, EDGE

euro

cu Delfin 9

15

euro

t Nokia 100 acumulator de capacitate mare, display 1,8", radio FM cu Delfin 9

1

p Samsung E2230 e-mail [i re]ele sociale, display 1,8", camer` VGA, EDGE

euro cu Delfin 9

6

euro

16 | mai multe informa]ii pe www.orange.ro


telefoane recomandate cu abonamentele

multimedia

Cangur \n cur창nd

t Samsung E2600 e-mail [i re]ele sociale, display 2,4", camer` 2 MP, EDGE

cu Cangur 12

1

euro

t Nokia C2-01 e-mail [i re]ele sociale, display 2", camer` 3 MP, 3G

cu Cangur 12

p Orange Dabi

15

e-mail [i re]ele sociale, touchscreen 3,5", camer` 2 MP, EDGE

euro

cu Cangur 12

23

euro

Buy-Back

Schimb`-]i telefonul prin noul program Buy-Back. Prime[ti un voucher de reducere de 10 euro pentru orice telefon func]ional evaluat p창n` \n 10 euro.

u Samsung S5610

t Nokia Asha 201

design premium, e-mail [i re]ele sociale, display 2,4", camer` 5 MP, 3G

tastatur` QWERTY, e-mail [i re]ele sociale, display 2,4", camer` 2 MP, EDGE

cu Cangur 12

cu Cangur 12

27

euro

25

euro

| 17


smartphones

telefoane recomandate cu abonamentele

Cangur

Acer Liquid Z2

t

Android Jelly Bean, touchscreen 3,5", camer` 3 MP, procesor 1 GHz, memorie intern` 1 GB, Wi-Fi, GPS, 3G

cu Cangur 18

1

euro

nou Orange Pasadena

t

Android Gingerbread, touchscreen 3,2", camer` 3,2 MP, procesor 650 MHz, Wi-Fi, GPS, 3G

cu Cangur 18

1

euro cu Cangur 18

29

euro

p

Samsung GALAxY Ace

Android Gingerbread, touchscreen 3,5", camer` 5 MP, procesor 800 MHz, Wi-Fi, GPS, 3G

t

Nokia Asha 311

Nokia OS, touchscreen 3", camer` 3,2 MP, procesor 1 GHz, Wi-Fi, 3G

cu Cangur 18

1

Cite[te review-uri despre telefoane, direct pe mobilul t`u, folosind aplica]ia Bee Tag sau ScanLife. Tot ce trebuie s` faci este s` scanezi cu aplica]ia codul p`trat de l창ng` imaginea telefonului.

18 | mai multe informa]ii pe www.orange.ro

euro


\n curând

Orange Nivo

t

Android Jelly Bean, touchscreen 4", camer` 5 MP, procesor 1 GHz dual-core, memorie intern` 4 GB, Wi-Fi, GPS, 3G cu Cangur 18

1

euro

Samsung GALAxY Y Pro

t

Android Gingerbread, tastatur` QWERTY, touchscreen 2,6", camer` 3 MP, procesor 836 MHz, Wi-Fi, GPS, 3G cu Cangur 18

5

euro

\n curând

t

LG Optimus L5 II

Android Jelly Bean, touchscreen 4", camer` 5 MP, procesor 1 GHz, 512 MB RAM, Wi-Fi, GPS, 3G

p Nokia Lumia 610 Windows Phone 7.8, touchscreen 3,7", camer` 5 MP, procesor 800 MHz, memorie intern` 8 GB, Wi-Fi, GPS, 3G

cu Cangur 18

49

euro

cu Cangur 18

39

euro

TVA inclus; ofert` valabil` pân` la 2 iunie 2013, la abonare sau prelungire pe 2 ani; imaginile afi[ate pe ecranele telefoanelor sunt doar în scop ilustrativ

disponibile [i \n 6 rate cu 0% dobând` prin cardurile de credit CardAvantaj, StarBT, BRD Finance MasterCard [i Banca Româneasc` MasterCard

| 19


smartphones

telefoane recomandate cu abonamentele

Panter` t

Sony xperia J

Android Ice Cream Sandwich, touchscreen 4", camer` 5 MP, procesor 1 GHz, memorie intern` 4 GB, Wi-Fi, GPS, 3G cu Panter` 29

1

euro

\n cur창nd

p Orange San Remo Android Jelly Bean, design premium (8 mm), touchscreen 4,66", camer` 8 MP, Wi-Fi, GPS, 3G

cu Panter` 29

1

euro

disponibile [i \n 6 rate cu 0% dob창nd` prin cardurile de credit CardAvantaj, StarBT, BRD Finance MasterCard [i Banca Rom창neasc` MasterCard

p Cite[te review-uri despre telefoane, direct pe mobilul t`u, folosind aplica]ia Bee Tag sau ScanLife. Tot ce trebuie s` faci este s` scanezi cu aplica]ia codul p`trat de l창ng` imaginea telefonului.

20 | mai multe informa]ii pe www.orange.ro

Windows Phone 8S by HTC

Windows Phone 8, Beats Audio, touchscreen 4", camer` 5 MP, procesor 1 GHz dual-core, memorie intern` 4 GB, Wi-Fi, GPS, 3G+

cu Panter` 29

19

euro


u Samsung GALAxY S III mini

ex

cl

Android Jelly Bean, touchscreen 4" super AMOLED, camer` 5 MP, procesor 1 GHz dual-core, memorie intern` 8 GB, 1 GB RAM, NFC, Wi-Fi, GPS, 3G

us

va

iv

ria

la

nt

a

gr

O

i

ra

ng

e

cu Panter` 29

79

euro

f` cea mai bun` alegere

Intr` pe www.orange.ro/reviews [i afl` p`reri despre telefoane de la cei care le utilizeaz` deja. Orange Expert Alexandru S3 mini ofer` o bun` manevrabilitate pentru verificarea e-mail-urilor, update-urilor pe site-urile de socializare, dar [i navigare pe alte pagini de internet, fiind fluent [i rapid, optimizat ca [i restul gamei Samsung Galaxy, iar touchscreen-ul r`spunde instantaneu... (mai mult pe orange.ro/reviews)

t Samsung GALAxY xCover

t HTC Desire x

Android Gingerbread, rezistent la ap` [i praf IP67, touchscreen 3,65", camer` 3 MP, procesor 800 MHz, Wi-Fi, GPS, 3G

Android Ice Cream Sandwich, Beats Audio, touchscreen 4", camer` 5 MP, procesor 1 GHz dual-core, memorie intern` 4 GB, Wi-Fi, GPS, 3G

cu Panter` 29

cu Panter` 29

9

euro

39

euro

t LG Optimus L9

t Samsung Galaxy S II plus

Android Ice Cream Sandwich, touchscreen 4,7", camer` 5 MP, procesor 1 GHz dual-core, memorie intern` 4 GB, 1 GB RAM, Wi-Fi, GPS, H+

Android Ice Cream Sandwich, touchscreen 4,3" super AMOLED Plus, camer` 8 MP, procesor 1.2 GHz dual-core, memorie intern` 8 GB, 1 GB RAM, Wi-Fi, GPS, H+

cu Panter` 29

cu Panter` 29

25

euro

TVA inclus; ofert` valabil` pân` la 2 iunie 2013, la abonare sau prelungire pe 2 ani; imaginile afi[ate pe ecranele telefoanelor sunt doar În scop ilustrativ

99

euro

| 21


smartphones

telefoane recomandate cu abonamentele

Panter` t Samsung GALAxY S III Android Jelly Bean, touchscreen 4,8" super AMOLED HD, camer` 8 MP, procesor 1.4 GHz quad-core, memorie intern` 16 GB, NFC, Wi-Fi, GPS, 3G+ cu Panter` 39

cu Panter` 39

nou

p Nokia Lumia 920

129 euro

249 euro

Windows Phone 8, wireless charging, touchscreen 4,5" PureMotion HD+, camer` 8,7 MP PureView, procesor 1.5 GHz dual-core, memorie intern` 32 GB, 1 GB RAM, NFC, Wi-Fi, GPS, 4G

ecran

t Samsung GALAxY Note II

Android Jelly Bean, touchscreen 4,7" True HD IPS Plus, camer` 13 MP, procesor 1.5 GHz quad-core, memorie intern` 32 GB, 2 GB RAM, NFC, Wi-Fi, GPS, 4G

Android Jelly Bean, S Pen inclus, touchscreen 5,5" super AMOLED HD, camer` 8 MP, procesor 1.6 GHz quad-core, memorie intern` 16 GB, 2 GB RAM, NFC, Wi-Fi, GPS, H+

cu Panter` 39

cu Panter` 39

189 euro

199 euro

iv

us

cl

ex la e ng

ra

O \n curând

t

Sony xperia Z

t

HTC One

Android Jelly Bean, rezistent la ap` [i praf IP57, touchscreen 5" Full HD Reality, camer` 13 MP Exmor RS, procesor 1.5 GHz quad-core, memorie intern` 32 GB, 2 GB RAM, NFC, Wi-Fi, GPS, 4G

Android Jelly Bean, Beats Audio, touchscreen 4,7" Full HD, camer` UltraPixel, procesor 1.7 GHz quad-core, memorie intern` 32 GB, 2 GB RAM, NFC, Wi-Fi, GPS, 4G

cu Panter` 39

cu Panter` 39

259 euro

269 euro

22 | mai multe informa]ii pe www.orange.ro

nou

TVA inclus; ofert` valabil` pân` la 2 iunie 2013, la abonare sau prelungire pe 2 ani; imaginile afi[ate pe ecranele telefoanelor sunt doar în scop ilustrativ; pentru acces 4G pe LG Optimus G [i Nokia Lumia 920, trebuie s` ai cea mai nou` versiune de software

5,5" t LG Optimus G


Ia-]i aplica]ia gratuit` Deezer [i ai acces la un catalog de 20 milioane de melodii, pe care le po]i asculta oricând, online sau offline, le po]i organiza în playlisturi sau le po]i trimite prietenilor pe re]elele de socializare. Este disponibil` pentru telefoanele cu Android, iOS, Windows Phone [i BlackBerry OS.

t BlackBerry® Curve™ 9320 BlackBerry OS 7.1, display 2,44” [i tastatur` QWERTY, camer` 3,2 MP, push e-mail, BBM, Wi-Fi, GPS, 3G

1

euro

t BlackBerry® Bold™ 9790 BlackBerry OS 7.1, touchscreen 2,45” [i tastatur` QWERTY, camer` 5 MP, procesor 1 GHz, memorie intern` 8 GB, push e-mail, BBM, NFC, Wi-Fi, GPS, 3G

1

euro

t BlackBerry® Bold™ 9900 BlackBerry OS 7.1, touchscreen 2,8" [i tastatur` QWERTY, camer` 5 MP cu \nregistrare HD, procesor 1.2 GHz, memorie intern` 8 GB, push e-mail, BBM, NFC, Wi-Fi, GPS, 3G

69

p

BlackBerry® Z10

199 euro

BlackBerry 10, touchscreen 4,2", camer` 8 MP cu \nregistrare HD 1080p, procesor dual-core 1.5 GHz, memorie intern` 16 GB, 2 GB RAM, push e-mail, BBM, NFC, Wi-Fi, GPS, 3G+

disponibile [i \n 6 rate cu 0% dobând` prin cardurile de credit CardAvantaj, StarBT, BRD Finance MasterCard [i Banca Româneasc` MasterCard

euro

TVA inclus; pre]urile BlackBerry Curve 9320, BlackBerry Bold 9790, BlackBerry Bold 9900 sunt valabile pân` la 2 iunie 2013 cu abonamentul Panter` 39 [i op]iunea BlackBerry Unlimited 5, pe 2 ani; pre]ul BlackBerry Z10 este valabil pân` la 2 iunie 2013 cu abonamentul Panter` 39 pe 2 ani.

| 23


cel mai bun iPhone de când există iPhone design complet nou

iPhone 5 este dotat cu ecran Retina de 4”, conexiuni wireless ultra-rapide, procesor A6 de ultimă generaţie, cameră iSight de 8 MP cu funcţie de panoramare, sistem de operare iOS 6 și iCloud. Și cu toate astea, este cel mai subţire și mai ușor iPhone de până acum.

ecran Retina de 4”

Acum vei putea vizualiza totul mult mai bine, pe un ecran mai mare: e-mailurile, paginile web sau un nou rând de aplicaţii. Cu o rezoluţie de 326 pixeli per inci, orice imagine va arăta de-a dreptul uimitor.

reţele ultra-rapide

Cu iPhone 5 te vei conecta la mai multe reţele, printr-o conexiune mult mai rapidă. Vei putea naviga, descărca fișiere și urmări filmuleţe în timp real la viteze extrem de mari, oriunde ai fi.

abonamentele speciale pentru iPhone Panter` 31 pentru iPhone

Panter` 51 pentru iPhone

 250 minute [i SMS na]ionale 2000 minute sau SMS, \n re]ea internet pe mobil nelimitat* op]iunea modem pentru iPhone gratuit` TV pe mobil

 450 minute [i SMS na]ionale 3000 minute sau SMS, \n re]ea internet pe mobil nelimitat** op]iunea modem pentru iPhone gratuit` TV pe mobil

cu 31 €/lun`

cu 51 €/lun`

cu Panter` 31 pentru iPhone

iPhone 5 16GB iPhone 5 32GB iPhone 5 64GB iPhone 4 8GB iPhone 4S 16GB

429€ 529€ 629€ 179€ 299€

cu Panter` 51 pentru iPhone

349€ 449€ 549€ 119€ 199€

*primii 1,5 GB la viteze H+ de pân` la 43,2 Mbps pentru download [i 5,76 Mbps pentru upload, restul pân` la 128 Kbps, iar traficul suplimentar nu este taxat **primii 4 GB la viteze H+ de pân` la 43,2 Mbps pentru download [i 5,76 Mbps pentru upload, restul pân` la 128 Kbps, iar traficul suplimentar nu este taxat Pentru a beneficia în continuare de viteze de transfer de pân` la 43,2 Mbps download [i 5,76 Mbps upload, activeaz` op]iunea cu trafic suplimentar de 1 GB la pre]ul de 3 euro. Pentru acces 4G trebuie s` ai cea mai nou` versiune de software.

24 | mai multe informa]ii pe www.orange.ro


niciun alt telefon nu e ca un iPhone cameră iSight de 8MP

Camera noului iPhone 5 are sistemul optic avansat, un obiectiv special și un senzor de 8 MP, astfel încât vei obţine imagini de o calitate extraordinară, chiar și în modul panoramic. În plus, vei putea înregistra videoclipuri HD 1080p, cu stabilitate îmbunătăţită.

ușor de utilizat

Smartphone-ul iPhone 5 este atât de simplu și de intuitiv, încât nu vei avea nevoie de manual. Cumpără-l acum și poţi începe să-l folosești imediat.

hardware și software concepute integrat

procesor A6

Bucură-te de performanţe grafice și de procesare de 2 ori mai bune și o durată de viaţă a bateriei foarte mare cu procesorul puternic A6.

Atât hardware-ul, cât și software-ul sunt concepute de Apple, pentru ca totul să funcţioneze perfect și ușor.

caracteristici pe care nu le vei mai găsi nicăieri

Cu iPhone ai mereu la îndemână caracteristici inovatoare, precum tehnologia Multi-Touch, ecranul Retina și funcţionalitatea FaceTime.

iOS 6

Ai cel mai avansat sistem de operare mobil din lume, acum cu hărţi și aplicaţii preinstalate, precum Facebook, Passbook și multe altele.

întotdeauna vei găsi o aplicaţie pentru ce vrei să faci

Ai acces la cea mai mare colecţie de aplicaţii din lume în App Store, pentru a putea depăși orice limite cu noul iPhone.

durată de viaţă excelentă a bateriei

Noul iPhone a fost conceput pentru a optimiza la maxim durata de viaţă a bateriei. Ceea ce înseamnă că poţi face orice pe telefon, fără să te gândești la timpul rămas.

compatibil HD Voice Descoper` o nou` dimensiune a sunetului, exclusiv la Orange. Cu serviciul HD Voice compatibil cu iPhone 5, convorbirile tale vor avea un sunet clar ca lacrima. Po]i vorbi cu cei dragi ca [i cum ar fi lâng` tine sau s` participi la o conferin]` telefonic` atunci când te afli \ntr-un loc zgomotos. Totul f`r` niciun fel de costuri suplimentare [i f`r` a fi necesar` o activare special`.

Buy-Back Dac` e[ti client Orange, vino cu vechiul t`u iPhone \n stare de func]ionare \n orice Orange shop [i \]i oferim \n schimbul lui un voucher de pân` la 400 de euro cu care \]i po]i cump`ra telefonul dorit. Verific` valoarea iPhone-ului t`u pe www.orange.ro/iphone. |n plus, po]i avea iPhone 5 \n 6 rate f`r` dobând` prin cardurile de credit: CardAvantaj, StarBT, BRD Finance MasterCard [i Banca Româneasc` MasterCard.

doar iPhone funcţionează cu iTunes

E foarte simplu să-ţi accesezi muzica și videoclipurile pe iPhone. Așa că te vei putea bucura de melodiile preferate din iTunes, oriunde ai fi.

iPhone 4S

iPhone 4S are un procesor A5, o cameră iSight de 8 MP cu înregistrare video 1080p și iCloud. Sistemul de operare iOS 6 îţi oferă hărţi și aplicaţii preinstalate, precum Facebook, Passbook și multe altele.

iPhone 4

iPhone 4 are un ecran Retina de înaltă rezoluţie, o cameră iSight de 5 MP, apelare video FaceTime și o durată de viaţă ridicată a bateriei. Iar cu iOS 6 și iCloud, poţi face mai multe ca oricând.

TVA inclus; ofert` valabil` pân` la 2 iunie 2013, la abonare sau prelungire pe 2 ani;

| 25


Orange Expert \]i recomand`

aplica]ii Orange pentru iPhone [i Android Contul meu Orange

Cu noua versiune a aplica]iei Contul meu Orange ai acces direct de pe smartphone-ul t`u iPhone sau cu Android la toate informa]iile care te intereseaz` despre num`rul t`u Orange. |n plus, acum ai acces la toate numerele tale de telefon dintr-un singur cont. Instaleaz-o acum [i creeaz`-]i propriul cont online Orange direct din aplica]ie sau de pe orange.ro/contul-meu, apoi adaug` toate numerele pe care le de]ii. E at창t de simplu.

dac` e[ti abonat Orange po]i:

dac` e[ti client Orange PrePay po]i:

vedea detaliile convorbirilor [i informa]iile despre consum afla valoarea [i scaden]a ultimei facturi [i o po]i pl`ti cu ajutorul cardului bancar modifica op]iuni [i servicii

dac` nu e[ti client Orange po]i: 

descarc` aplica]ia din:

g`si cu u[urin]` cel mai apropiat magazin Orange pe hart`, folosind func]ia GPS a telefonului afla tot ce vrei s` [tii despre smartphone-ul t`u din sec]iunea Orange Help citi review-uri despre cele mai noi smartphone-uri

vedea detaliile convorbirilor [i informa]iile despre consum efectua re\nc`rc`ri [i afla bonusul de re\nc`rcare acumulat prin serviciul Orange Phone Credit modifica op]iuni [i servicii

ce trebuie s` [tii: pentru a folosi aplica]ia ai nevoie de o conexiune la internet prin re]eaua mobil` sau Wi-Fi dac` folose[ti aplica]ia \n roaming, vei fi tarifat pentru traficul de date efectuat aplica]ia este gratuit`, \ns` traficul efectuat pentru desc`rcarea ei se tarifeaz` func]ionalitatea aplica]iei este aceea[i pentru Android [i iOS

Portalul Orange pe mobil Afl` totul din mi[care! Intr` pe m.orange.ro [i ai cele mai noi [tiri, prognoza meteo [i previziunile astrale, direct pe mobilul t`u. Tot de aici \]i personalizezi telefonul cu tonuri de a[teptare sau te distrezi cu cele mai cool jocuri.

Orange film 2 bilete la pre] de 1 \n fiecare miercuri Cu aplica]ia gratuit` Orange film po]i solicita un cod pentru a merge la cinema cu un prieten \n fiecare miercuri.

TV live de la Orange

Cu aplica]ia gratuit` TV live de la Orange po]i urm`ri direct pe mobil emisiunile preferate de la 12 posturi TV. |n plus, ai acces la 6 posturi de radio [i po]i citi programul TV.

26 | mai multe informa]ii pe www.orange.ro

Orange Explorer

Cu Orange Explorer mamu]ii prind via]` la Muzeul Na]ional Grigore Antipa. Descarc` aplica]ia gratuit` din App Store sau Google Play [i vino s` \i vezi.

Info Ski de la Orange

Cu Info Ski de la Orange afli totul despre p창rtiile [i sta]iunile montane din Rom창nia, detalii despre vreme, camere web, h`r]ile p창rtiilor, precum [i multe alte informa]ii utile iubitorilor de sporturi de iarn`.


Fotbal Info de la Orange

Po]i urm`ri evolu]ia echipelor preferate [i po]i afla cele mai calde [tiri, rezultatele partidelor \n timp real, clasamentele la zi din fotbal.

Reg`se[te-]i arti[tii, titlurile [i albumele preferate oricând [i oriunde. Creeaz` [i \mparte cu al]ii playlisturi cu piesele favorite, gra]ie unui catalog cu peste 20 milioane de titluri.

Deezer, noua ta bibliotec` muzical`

ia-]i cu tine muzica preferat` oriunde ai merge

Milioane de titluri, albume [i arti[ti \]i sunt accesibile pentru a-]i putea crea propriul univers muzical, discoteca ta ideal`. La rubrica "Muzica mea", \]i reg`se[ti playlisturile, arti[tii [i albumele favorite.

Reg`se[te milioane de titluri pe telefon sau tablet` [i ascult`-le oriunde te-ai afla. Aplica]ia Deezer este disponibil` pentru iOS, Android, Windows Phone [i BlackBerry OS.

arat`-le prietenilor descoperirile tale muzicale Muzica este f`cut` pentru a fi împ`rt`[it`. Prezint`-le a[adar prietenilor t`i titlurile, albumele [i playlisturile tale. Deezer este integrat cu Facebook, Twitter [i Last.fm.

ascult`-]i muzica preferat` chiar [i offline |n modul offline, \]i po]i asculta muzica de pe telefonul mobil, calculator sau tablet` chiar [i f`r` s` fii conectat la internet.

Clever Taxi

Cu aplica]ia gratuit` Clever Taxi e foarte u[or s` comanzi un taxi, direct de pe smartphone-ul t`u.

iat` ce simplu e s` comanzi

Ai confirmat comanda ?

 descarc` aplica]ia din Google Play, App Store sau Windows Marketplace, \n func]ie de smartphone-ul t`u aplica]ia detecteaz` cel mai apropiat taxi de locul unde te afli, f`r` a fi nevoie s` trimi]i detalii despre adresa ta po]i alege compania de taxi preferat` sau po]i c`uta la toate companiile \n acela[i timp ai mereu tarifele afi[ate

 po]i urm`ri \n timp real pe hart` unde se afl` taxiul comandat vezi cât timp mai este pân` la sosirea taxiului [i prime[ti notificare atunci când ajunge ai acces la istoricul comenzilor tale po]i da o not` [oferului de taxi, pentru a \mbun`t`]i c`ut`rile viitoare din aplica]ie

Acum sunt disponibile peste 6000 de taxiuri din Bucure[ti, Cluj-Napoca, Ia[i [i Ploie[ti, urmând ca \n viitor s` fie ad`ugate firme de taxi noi din ora[ele existente [i din alte ora[e din România. | 27


aplica]ii pentru iPhone aplica]ii pentru o mai mare productivitate

Wake N Shake Alarm Clock Te ajut` s` te treze[ti mai u[or diminea]a, chiar \n acela[i timp cu prietenii t`i. Cå[tig` puncte [i devino regele sau regina trezitului de diminea]` \ntr-o s`pt`mån`.

Yahoo! Mail

Cite[te e-mailurile de pe Yahoo! direct de pe telefon, \n timp real. Po]i primi notific`ri automate pentru mesajele recep]ionate [i po]i ata[a imagini f`cute pe loc cu telefonul, \n timp ce scrii un e-mail.

TeamViewer

Dropbox

Find My Friends

Pinterest

Message in Colour

Home Interior Ideas

Ai acces de la distan]`, rapid [i sigur, la dispozitivele tale cu sistem de operare Windows, Mac sau Linux. Le po]i controla u[or, avånd acces la o tastatur` complet`. Po]i chiar s` le dai restart.

Sincronizeaz`-]i toate pozele, documentele [i filmele oriunde ai fi. Acceseaz` orice fi[ier sau salveaz`-l \n contul t`u Dropbox de pe Mac, iPhone, iPad sau chiar de pe site-ul Dropbox.

cele mai folosite aplica]ii pentru socializare

Facebook Messenger

Trimite mesaje, fotografii sau emoticonuri prietenilor t`i sau chiar unui grup \ntreg de prieteni. |n plus, po]i s` vezi cine ]i-a citit mesajul sau s` incluzi loca]ia \n care te afli atunci cånd scrii.

Skype

Faci rapid apeluri video sau vocale cu prietenii [i familia. De asemenea, po]i s` comunici [i prin mesaje instant, s` trimi]i poze sau alte fi[iere.

Localizeaz`-]i u[or familia [i prietenii sau ofer`-le informa]ii legate de loca]ia \n care te afli. Po]i chiar s`-]i stabile[ti alerte pentru momentul \n care un prieten ajunge sau pleac` dintr-un anumit loc.

Pune-]i \n ordine gåndurile, visele sau inspira]ia, direct pe telefon. Tot ce trebuie s` faci este s` le ag`]i pe peretele din aplica]ie. Inspir`-te de la prietenii t`i sau de la \ntreaga comunitate.

aplica]ii pentru timpul liber

Calendar Bisericesc Cre[tin Ortodox

Ai acces la calendarul Cre[tin Ortodox, astfel \ncåt s` nu ui]i niciodat` s` urezi «La mul]i ani!» prietenilor care \[i serbeaz` ziua de nume. Vei afla cine din agenda ta \[i serbeaz` ziua de nume direct din aplica]ie.

My Secret Folder

P`streaz` informa]iile personale doar pentru tine. Accesul la con]inut este parolat, iar dac` cineva \ncearc` s` \l acceseze, aplica]ia va face \n mod discret o poz`, ca tu s` descoperi f`pta[ul.

28 | mai multe informa]ii pe www.orange.ro

Coloreaz` mesajele text trimise prietenilor t`i. Ai acces la numeroase texte predefinite sau po]i scrie propriul mesaj, folosind o varietate de culori, litere, imagini de fundal [i umbre.

Ai acces la o multitudine de idei de decorare a casei tale. Aplica]ia \]i ofer` numeroase poze cu interioare ale unor case reale. Vei g`si idei pentru fiecare camer` din casa ta.


aplica]ii pentru BlackBerry Personalizeaz`-]i telefonul a[a cum \]I imaginezi cu portalul de aplica]ii BlackBerry® App World™. Descoper` [i descarc` aplica]ii de socializare, jocuri [I multe altele. Aplica]iile BlackBerry folosesc din plin avantajele tehnologiei push de la BlackBerry pentru o experien]` complet`.

Orange Expert \]i recomand` 5 trucuri pentru o experien]` BlackBerry complet`

aplica]ii romåne[ti sus]inute de Orange

1

deschide camera video din BlackBerry [i activeaza bli]ul de fiecare dat` când cau]i ceva [i ai nevoie urgent de o lantern`

2 Descoper`

Descoper`.ro este un portal de [tiin]`, tehnologie, natur` [i c`l`torii care \[i propune s` fie cel mai mare site de cunoa[tere a [tiin]elor [i de cultur` general` din Romånia. {i este acum mult mai accesibil, direct pe telefon.

Gåndul

Cel mai dinamic produs jurnalistic din România, gândul.info reflect` actualitatea social`, politic` [i economic` prin unghiuri de abordare jurnalistic` originale [i informa]ii exclusive.

când cite[ti un e-mail sau o pagin` de internet, apas` tasta T pentru a ajunge \n partea de sus a paginii sau tasta B pentru a ajunge \n partea de jos

Go4IT

{tiri, articole, teste, clipuri video, poze [i specifica]ii pentru telefoane mobile, MP3 playere, camere foto, pe scurt gadgeturi. Toate la un click distan]`.

3

pentru a economisi bateria redu volumul prin dezactivarea egalizatorului audio. |n plus, \nchide ferestrele browserului dup` ce le-ai citit [i redu luminozitatea ecranului.

4

când nu folose[ti conexiunea la internet, selecteaz` manual din Op]iuni numai re]ea 2G pentru a prelungi durata de via]` a bateriei

Promotor

Modelele noi de ma[ini merit` prezent`ri pe masur`. Cite[te totul despre cele mai \n vog` ma[ini, ce performan]e au [i care sunt brandurile care urmeaz` s` lanseze pe pia]` modele noi.

ProSport

O aplica]ie care \]i va oferi [tiri din sport, informa]ii de ultim` or`, comentarii [i opinii, bloguri de sport, clasamente actualizate [i scoruri \n timp real.

ZF

Prima aplica]ie de [tiri de business din Romånia care ofer` \ntr-un format adaptat [tiri [i analize de business, con]inut multimedia [i instrumente utile oamenilor de afaceri.

5

dezactiveaz` \ntotdeauna conexiunile GPS, Wi-Fi [i Bluetooth atunci când nu le folose[ti. Sunt func]iile care consum` bateria cel mai mult.

aplica]ii pentru chat [i re]ele sociale

Socio Lock

Cu aceast` aplica]ie \]i protejezi aplica]iile pentru re]elele sociale instalate pe telefonul t`u cu ajutorul unei parole.

Screen Muncher

Arat`-le prietenilor de pe Facebook orice conversa]ie, fotografie sau status din telefonul t`u cu un screenshot realizat cu Screen Muncher.

crunchSMS

Cu ajutorul aplica]iei crunchSMS \]i po]i personaliza BlackBerry Messengerul a[a cum \]i dore[ti, de la stilul chatului la blocarea unor contacte.

Foursquare

D` check-in pentru ca prietenii t`i s` te poat` g`si mai u[or [i afl` lucruri utile despre locul unde te afli de la al]i utilizatori. Intr` \n competi]ii cu prietenii t`i pentru a cå[tiga insigne.

| 29


aplica]ii pentru Android cele mai utile aplica]ii

Out of Milk Pro Unlocker

Creeaz`-]i rapid lista de cump`r`turi sau lista cu lucruri pe care le ai de f`cut. Trimite apoi listele tale prietenilor sau cite[te istoricul listelor f`cute de tine.

Barcode Scanner + (Plus)

Movie Collection + Inventory

Wine + List, Ratings & Cellar

Inventory Droid

Conversion Calculator

Expenses Tracker + Widget

Pro Knot Fishing + Rope Knotes

Tennis Grand Slam

Scaneaz` orice fel de coduri de bare cu ajutorul camerei foto a telefonului t`u [i afl` pre]urile sau p`rerile altor cump`r`tori despre acel produs.

Scaneaz` coduri de bare [i adaug` produselor descriere, imagini, bonuri sau facturi. Salveaz` apoi informa]ia sub forma unui fi[ier [i trimite-l pe e-mail, pentru a p`stra o copie de siguran]`.

De]ii o colec]ie impresionant` de filme? Aplica]ia te ajut` s` \]i faci un catalog al colec]iei tale de filme. Po]i s` acorzi apoi note filmelor tale [i s` trimi]i catalogul prietenilor.

Te ajut` s` converte[ti diferite unit`]i de m`sur` sau monede. Po]i, de asemenea, s` afli [i rezultatul anumitor func]ii matematice.

Dac` \]i plac vinurile, aceasta este aplica]ia pentru tine. Po]i p`stra un jurnal al experien]elor tale cu diferite sortimente de vinuri sau o list` a notelor pe care le-ai acordat acestora de-a lungul timpului.

}ine u[or eviden]a cheltuielilor tale zilnice [i lunare [i f`-]i un buget pentru fiecare lun`. Aplica]ia ofer` [i o interfa]` pentru ecranul principal al telefonului, ca s` ai acces u[or la informa]ii.

rt

aplica]ii pentru pasiona]ii de spo

Coach’s Eye

|mbun`t`]e[te-]i antrenamentele fizice prin capturi video ce pot fi redate cu \ncetinitorul. Deseneaz` pe acele capturi, pentru a-]i \ndrepta mi[c`rile din timpul antrenamentelor sau trimite-le prietenilor.

F1™ 2013 Timing App

Afl` timpii \nregistra]i de pilotul t`u preferat, precum [i pozi]ia lui pe grila de start. Vei g`si [i h`r]i 3D interactive ale tuturor sesiunilor de Formula 1 din decursul unui weekend de \ntreceri.

30 | mai multe informa]ii pe www.orange.ro

Te ajut` s` faci noduri pesc`re[ti. Ai acces la peste 70 tipuri de noduri [i ai posibilitatea s` vizualizezi poze [i anima]ii pentru fiecare dintre ele, ca s` \nve]i s` le faci singur.

Afl` cele mai noi [tiri, scoruri sau clasamente din tenis, de la toate turneele masculine [i feminine din circuitele mondiale.


Cel mai inovator

smartphone lumia Noul Nokia lumia 920 inclus. Ofertă valabilă până la 2 iunie 2013 249 euro Tva cu abonamentul Panteră 39, la abonare sau prelungire pe 2 ani.

© 2012 Nokia. © 2012 Microsoft

Avansat din toate punctele de vedere, noul Nokia Lumia 920 vine echipat cu cameră foto cu tehnologie PureView, display PureMotion HD, live apps pentru Windows 8 exclusiv, ghidul urban ingenios City Lens şi navigare super rapidă, totul într-un design rezistent, cum nu s-a mai văzut.


aplica]ii pentru Windows Phone aplica]ii pentru divertisment

Orange Expert \]i recomand` 5 moduri \n care \]i po]i personaliza telefonul t`u cu Windows Phone 7

1 Helium Voice

|nregistreaz`-]i vocea [i f`-o s` sune ca [i cum ai inhalat heliu. Trimite apoi \nregistr`rile prietenilor pe Facebook, Twitter sau e-mail, pentru a v` distra \mpreun`.

Karaoke Player

Transform`-]i telefonul \ntr-un sistem karaoke. Tot ce trebuie s` faci este s`-]i alegi melodia din cele disponibile sau s` folose[ti melodiile proprii din contul t`u SkyDrive.

Windows Phone are cel pu]in 10 culori cu ajutorul c`rora \]i po]i personaliza totul, de la iconuri [i fundal pân` la culoarea literelor; le po]i g`si \n Settings > Theme > Background

Turbo Camera

Te ajut` s` faci multe fotografii \ntr-un timp foarte scurt. |ndreapt` telefonul c`tre ceea ce vrei s` fotografiezi [i apas` pe butonul declan[ator, pentru a face fotografii una dup` alta.

2

po]i alege un ton de apel diferit pentru fiecare dintre prietenii t`i; pentru aceasta intr` \n meniul People > All, selecteaz` contactul apoi Edit> Ringtone> alege tonul de apel [i Save

aplica]ii pentru business

3

dac` vrei s` modifici tonul de apel pentru to]i cei care te sun`, selecteaz` Settings > Ringtones & sounds [i selecteaz` tonul de apel pe care vrei s` \l folose[ti

4 Scan to PDF

Transform`-]i imaginile din telefon \n fi[iere PDF. Creeaz` fi[iere din \ntreaga imagine sau doar cu anumite por]iuni din ea.

Business Card Reader Cel mai u[or mod de a introduce contacte \n telefon. Tot ce trebuie s` faci este s` scanezi informa]ia de pe c`r]ile de vizit` primite de la partenerii t`i de afaceri.

Perfect Safe

Salveaz` toate datele tale importante \ntr-un singur loc, \n mod securizat. Po]i stoca parole, nume de utilizator, coduri pin etc., la care ai acces doar dup` ce ai introdus parola aleas` de tine.

po]i oricând s` elimini o aplica]ie din meniul principal; trebuie doar s` atingi ecranul pân` când apare op]iunea Unpin; atinge iconul Unpin pentru a elimina aplica]ia din meniu

Digital Seller

5

}ine eviden]a clien]ilor [i produselor companiei [i \nregistreaz` noile comenzi primite de la clien]i. Po]i apoi urm`ri situa]ia comenzilor din momentul \n care acestea au fost introduse pån` \n momentul \n care au fost livrate.

Word Print

Te ajut` s` printezi documentele tale Microsoft Word sau \n format Rich Text stocate \n SkyDrive, direct de pe telefon, la orice imprimant` accesibil` prin internet sau re]ea local`.

toate iconurile din meniul principal pot fi ordonate: atinge câteva secunde aplica]ia, mut-o [i ridic` degetul când ai adus-o \n pozi]ia dorit`

Presentation Generator Po]i compune prezent`ri noi, oriunde te-ai afla. Aplica]ia structureaz` con]inutul prezent`rii [i scoate \n eviden]` obiectivele, mesajul principal [i scopul acesteia.

Travel Expenses

Creeaz` o list` cu toate costurile c`l`toriei tale. Aranjeaz` costurile pe diferite categorii [i zile [i creeaz` rapoarte pe care le po]i trimite apoi pe e-mail.

| 33


accesorii colec]ia de prim`var` 1

2

3

4

6 7

5

8

34 | mai multe informa]ii pe www.orange.ro


9

11 10

voucher 5% reducere la accesorii

12

13 14

cod: reducere_accesorii

ofert` valabil` exclusiv \n magazinul online Orange, pentru primele 1000 de utiliz`ri

18

15

19

16

17

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

c`[ti stereo cu microfon Cellular Line - 17 euro c`[ti stereo cu microfon ultra-experience Cellular Line - 27 euro c`[ti stereo Sony ZX100 - 23 euro c`[ti stereo cu fir Beats urBeats In Ear - 89 euro c`[ti stereo cu fir Beats Solo HD On Ear - 179 euro c`[ti stereo cu fir Beats Studio Over Ear - 269 euro c`[ti stereo Samsung HS6000 - 39 euro box` cu Bluetooth Beats Pill - 179 euro saco[` Orange - 3 euro lantern` cu dinam Orange - 3 euro

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

rucsac biking Orange - 11 euro umbrel` Orange - 7 euro pelerin` Orange - 7 euro rulet` Orange - 3 euro [apc` Orange - 4 euro can` Orange - 5 euro termos Orange - 6 euro sticl` pentru sport Orange - 6 euro ceas Orange - 11 euro

| 35


accesorii iPhone 20

21

29

22

28

23

exclusiv la Orange

27 24

26 25

30

31 32

pre]urile includ TVA

34

36 | mai multe informa]ii pe www.orange.ro

35

33

20. hus` cu clapet` Cellular Line - 14 euro 21. hus` de silicon Cellular Line - 12 euro 22. holder auto Celly - 16 euro 23. cablu de date lightining Apple MD818 - 18 euro 24. adaptor lightining - microUSB MD820 - 20 euro 25. adaptor lightining - 30 pini MD823 - 30 euro 26. adaptor lightining - 30 pini 20 cm MD824 - 40 euro 27. c`[ti stereo Apple MD827 - 30 euro 28. carcas` Accessorize - 12 euro 29. carcas` Kenzo pentru iPhone 4 - 20 euro 30. carcas` Cygnett AeroGrip - 13 euro 31. carcas` Cygnett Urban Shield - 19 euro 32. folie antibacterian` Super-Touch - 6 euro 33. folie confiden]ialitate Super-Touch - 10 euro 34. bumper Muvit - 10 euro 35. folie oleofob` Super-Touch - 8 euro


accesorii laptop, multimedia [i auto

+

36

+

37

cadou

kit accesorii

cadou

rucsac Canyon

38

40

39

44 41

43

45

42

46 47

48

49

50

36. c`[ti stereo Canyon, tip DJ - 19 euro 37. camer` foto Canon PowerShot SX150 - 119 euro 38. tablet` Serioux Wi-Fi 7" - 59 euro 39. mouse Microsoft Arc Touch - 65 euro 40. hard extern Seagate Expansion 500GB/1TB 2.5" - 50/80 euro 41. rucsac laptop 16" Canyon - 26 euro 42. Kindle New eBook Reader Wi-Fi - 116 euro 43. Kingston memorie extern` 16 GB - USB 2.0 - 12 euro 44. cooler universal laptop Canyon CNP-NS1A - 12 euro 45. mouse optic Orange - 5 euro 46. rucscac laptop Canyon Stealth 15,6" - 28 euro 47. aparat foto Canon PowerShot A2300 - 87 euro 48. ram` foto digital` Sony - 60 euro 49. suport universal de ma[in` Clingo - 12 euro | 37 50. GPS Smailo HDx50 Europa - 129 euro


accesorii tablete

52 53

51

54

55

56

58

57

voucher 5% reducere la accesorii cod: reducere_accesorii

ofert` valabil` exclusiv \n magazinul online Orange, pentru primele 1000 de utiliz`ri

59

60

pre]urile includ TVA

51. copert` Samsung Galaxy Tab 2 7.0 - 35 euro 52. kit USB pentru Samsung Tab - 20 euro 53. \nc`rc`tor auto pentru Samsung Galaxy Tab - 24 euro 54. adaptor HDMI pentru Samsung Galaxy Tab - 28 euro 55. copert` Samsung Galaxy Tab 2 10.1 - 39 euro 56. suport universal Tab/iPad pentru tetier` - 23 euro 57. hus` Cygnett Aerosphere pentru iPad-Tab - 15 euro 58. suport universal Tab Cygnett Platform - 15 euro 59. folie protec]ie ecran pentru Galaxy Tab 2 7.0 - 12 euro 60. folie protec]ie ecran pentru Galaxy Tab 2 10.1 - 14 euro 38 | mai multe informa]ii pe www.orange.ro


accesorii Millidge [i Doig |n Orange shop [i în magazinul online te a[teapt` accesorii cu personajele tale preferate: Millidge [i Doig. Ai juc`rii de plu[ pentru tine sau cineva drag, un set de c`ni pentru cafeaua sau ceaiul de diminea]`, magne]i de frigider care s` te înveseleasc` \n fiecare zi [i multe altele. Vezi mai jos toat` colec]ia.

ceas Milidge [i Doig

10€

juc`rie plu[ Millidge juc`rie plu[ Doig

4€

geant` de um`r Millidge [i Doig

13€

insign` Millidge [i Doig

1€

tricou copii Millidge [i Doig (104/116/128 cm)

5€

memorie USB 8 GB Millidge memorie USB 8 GB Doig

10€

decora]iune cheie Millidge decora]iune cheie Doig

1€

set c`ni Millidge [i Doig

7€

magnet Milidge magnet Doig

1€

| 39


dep`[e[te-]i limitele Vrem s` î]i oferim cele mai bune servicii, folosind cele mai noi tehnologii. De aceea am lansat 4G, tehnologia de ultim` genera]ie care transform` experien]a utiliz`rii internetului mobil, disponibil` acum pe modem, tablet` [i smartphone.

ce este 4G?

cum pot beneficia de avantajele tehnologiei 4G?

Termenul “4G” se refer` la a 4-a genera]ie de re]ele de telecomunica]ii mobile, fiind o evolu]ie a re]elelor “3G” [i “2G”. 4G este cea mai nou` tehnologie de date mobile, cu performan]e înalte [i acces foarte rapid la internet. Aceasta poate oferi viteze de transfer de pân` la 100 Mbps pentru download [i pân` la 50 Mbps pentru upload, de pân` la 10 ori mai mari decât prin 3G.

Pentru a naviga pe net \n re]eaua 4G ai nevoie de un dispozitiv compatibil (modem, tablet`, smartphone), de un abonament care s` \]i ofere acces la aceast` tehnologie [i s` te afli \n aria de acoperire. Oferta este disponibil` \ntr-un num`r limitat de magazine. Verific` acoperirea [i disponibilitatea ofertei pe orange.ro/4G.

care sunt beneficiile 4G?

am nevoie de alt dispozitiv pentru a beneficia de tehnologiile H+, 3G+ sau 3G?

Cu noua tehnologie 4G po]i face videoconferin]e, streaming video HD (high definition), po]i desc`rca [i trimite fi[iere de mari dimensiuni [i te po]i conecta la aplica]ii care consum` mult trafic de internet. Totul aproape instantaneu, chiar [i atunci când te afli în mi[care.

Noile dispozitive 4G sunt compatibile cu tehnologiile anterioare, deci nu vei avea nevoie de mai multe dispozitive.

abonamente Panter` cu internet pe mobil 4G abonament pentru mobil

tax` lunar` (euro)

trafic pentru internet pe mobil

Panter` 39

39

nelimitat

Panter` 49

49

Panter` 31 pentru iPhone Panter` 51 pentru iPhone

minute na]ionale [i interna]ionale c`tre fix

SMS na]ionale

minute sau SMS \n re]ea

TV pe mobil

300

300

3000

inclus

nelimitat

450

450

4000

inclus

31

nelimitat

250

250

2000

inclus

51

nelimitat

450

450

3000

inclus

Abonamentele Panter` 39 [i Panter` 49 ofer` trafic nelimitat pe mobil cu o utilizare rezonabil` de 2 GB [i respectiv 3 GB la viteze 4G/H+. Abonamentele Panter` 31 pentru iPhone [i Panter` 51 pentru iPhone ofer` trafic nelimitat pe mobil cu o utilizare rezonabil` de 1,5 GB [i respectiv 4 GB la viteze 4G/H+. Op]iunea modem pentru iPhone este inclus` \n abonamentele Panter` pentru iPhone. Dup` depa[irea traficului rezonabil, viteza scade la 128 Kbps, iar traficul suplimentar nu este taxat.

telefoane recomandate cu abonamentele 4G

LG Optimus G

iPhone 5

Nokia Lumia 920

pentru acces 4G pe LG Optimus G, iPhone 5 [i Nokia Lumia 920, trebuie s` ai cea mai nou` versiune de software

40 | mai multe informa]ii pe www.orange.ro

Sony Xperia Z


internet mobil

ofert` special` Colibri Pentru a beneficia de toate avantajele noii tehnologii 4G, ]i-am preg`tit o ofert` special`. Ia-]i unul din abonamentele Colibri din lista de mai jos [i ai internet nelimitat în re]eaua 4G. abonament

tax` lunar` (euro)

op]iuni incluse lunar

trafic

Colibri 15

15

primii 9 GB la viteze 4G sau H+, restul pån` la 128 Kbps

Happy Night

Colibri 25

25

primii 30 GB la viteze 4G sau H+, restul pån` la 128 Kbps

Happy Night

25

primii 10 GB la viteze 4G sau H+, restul pån` la 128 Kbps

Colibri 25 Special

Colibri 35

35

primii 15 GB la viteze 4G sau H+, restul pån` la 128 Kbps

Cost Control

Cost Control

tarife pentru apeluri [i SMS-uri 0,062 euro/SMS na]ional 0,062 euro/SMS na]ional

Happy Night Cost Control 100 SMS-uri \n re]ea 30 MMS-uri 60 minute apeluri video \n re]ea

0,146 euro/minut pentru apelurile în re]ea 0,198 euro/minut pentru apeluri în alte re]ele 0,062 euro/SMS na]ional

Traficul nelimitat este disponibil doar în re]eaua 4G în primele 6 luni de contract pentru abonamentele pe 24 de luni [i în primele 3 luni pentru cele pe 12 luni. Ulterior, traficul de internet efectuat consum` din beneficiile standard ale abonamentelor, indiferent de re]eaua în care a fost efectuat. Dac` nu e[ti înregistrat în re]eaua 4G, traficul efectuat consum` din beneficiile standard incluse în abonament, la viteze H+. Dup` dep`[irea traficului inclus, viteza va fi de pân` la 128 Kbps pentru toate abonamentele. Oferta promo]ional` este valabil` pân` la 30 aprilie 2013.

pentru cea mai bun` conectare Alege un dispozitiv mobil compatibil - modem sau tablet` - pentru a naviga pe net la viteze 4G.

iPad cu ecran Retina

Samsung Galaxy Note 10.1 4G iPad mini

Huawei E392 4G

ce trebuie s` [tii tehntologia 4G ofer` momentan viteze de download de pân` la 75 Mbps [i de upload de pân` la 37,5 Mbps tehnologia H+ ofer` viteze de download de pân` la 43,2 Mbps [i de upload de pân` la 5,76 Mbps pentru a beneficia de vitezele 4G trebuie s` fii în aria de acoperire. Verific` acoperirea 4G pe orange.ro/4G | 41


abonamentul Colibri internet mobil pentru laptop sau tablet`

Colibri 8

Colibri 10

Colibri 13

la viteze 3G+ - tarif pentru extra-trafic: 1,5 euro/100 MB; - Happy Night: 2 euro/lun`

- primii 3 GB la viteze 3G+, restul pân` la 128 Kbps - Happy Night: 2 euro/lun`; - Cost Control inclus

- primii 5 GB la viteze 3G+, restul pân` la 128 Kbps - Happy Night: 2 euro/lun`; - Cost Control inclus

1GB

trafic nelimitat

8 euro/lun`

trafic nelimitat

10 euro/lun`

13 euro/lun`

Colibri 15

Colibri 25

Colibri Young

- primii 9 GB la viteze H+, restul pân` la 128 Kbps - inclus: Happy Night [i Cost Control

- primii 30 GB la viteze H+, restul pân` la 128 Kbps - inclus: Happy Night [i Cost Control

- primii 3 GB la viteze 3G+, restul pân` la 128 Kbps - Happy Night: 2 euro/lun`; - Cost Control inclus

trafic nelimitat

trafic nelimitat

15 euro/lun`

trafic nelimitat

25 euro/lun`

8 euro/lun`

H+ ofer` viteze de download de pân` la 43,2 Mbps [i upload de pân` la 5,76 Mbps. 3G+ ofer` viteze de download de pân` la 21,6 Mbps [i upload de pân` la 5,76 Mbps. Op]iunea Happy Night: traficul efectuat \n sesiunile de conectare \ncepute [i terminate \ntre orele 00:00-07:00 este gratuit. Op]iunea Cost Control: nu pl`te[ti nimic suplimentar fa]` de abonamentul lunar. Dup` dep`[irea traficului ini]ial, viteza este de pân` la 128 Kbps.

pentru internet chiar [i \n vacan]` Cu op]iunile Travel Data navighezi \n voie \n roaming la tarife avantajoase. Dac` e[ti abonat Orange, po]i alege una dintre urm`toarele op]iuni pe care le po]i activa gratuit oricând [i le pl`te[ti doar când le folose[ti \n roaming: op]iune

trafic inclus MB

tarif (euro, TVA inclus)

disponibilitate

cuvânt cheie pentru activare prin SMS la 321

Travel Data Daily

10

2,5

UE [i Elve]ia

DATA

Travel Data 100

100

20

UE [i Elve]ia

DATA 100

Travel Data 300

300

45

UE [i Elve]ia

DATA 300

Travel Data Extra

10

25

China, Croa]ia, Emiratele Arabe Unite, Israel, Moldova, Rusia, Serbia, SUA , Turcia [i Ucraina

EXTRA

cum po]i activa op]iunile apeleaz` gratuit *100# din ]ar` sau str`in`tate [i selecteaz` ramura Roaming [i interna]ional sun` la 411 (gratuit din ]ar`) sau la +40 744 943 030 (taxabil) din roaming intr` \n contul t`u pe www.orange.ro/contul-meu Po]i activa oricând una dintre op]iuni, dar e[ti taxat doar atunci când \ncepi s` consumi din trafic \n una dintre ]`rile pentru care este disponibil`. 42 | mai multe informa]ii pe www.orange.ro


internet mobil

echipamente date [i multimedia

cu Colibri 12 Upload

299 euro cu Colibri 15 Special

49

euro

p Allview Tx1 Quasar

p Samsung Galaxy Camera Android Jelly Bean procesor 1.4 GHz quad-core ecran 4,77", 1024x768 px 3G+ 21,6 Mbps Wi-Fi 802.11 a/b/g/n spa]iu de stocare 8 GB suport microSD pân` la 64 GB

sensor imagine 1/2,3” BSI CMOS 16,3 MP distan]` focal` f = 4,1 – 86,1 mm zoom optic 21x diafragm` maxim` f2.8 (Wide) - f5.9 (Tele)

Android Ice Cream Sandwich ecran IPS-LCD 8”, 1024x768 px procesor: 1 GHz dual-core conexiune 3G de mare vitez` apel vocal spa]iu de stocare: 4 GB (2 GB disponibili) suport microSD pân` la 32 GB camer` 3,2 MP baterie Li-Polimer 4000 mAh Wi-Fi 802.11 b/g/n

u Acer Aspire V5-571 ecran: 15,6" LED WXGA TFT spa]iu de stocare: 500 GB procesor: Intel Core™ i3-2365M memorie RAM: 4GB DDR3

conexiune Wi-Fi: 802.11 a/g/n camer` web: Acer Crystal Eye HD sistem de operare: Windows 8 pe 64 biti

Afl` oferta special` \n magazin. Po]i cump`ra laptopul [i în rate cu avans 0, pe o perioad` de la 12 la 60 de luni, prin creditul oferit de firmele partenere. Vino în orice Orange shop [i po]i primi creditul pe loc.

pentru cea mai bun` conectare Air Net 3.0

Air Net H+

Huawei E3131

Huawei E372

Huawei E392

ai un hot-spot mobil pentru tine [i patru prieteni, cu net la viteze 3G+ de pân` la 21,6 Mbps

conecteaz`-te la internet de pe smartphone, tablet`, laptop, calculator sau TV \n acela[i timp, la viteze H+ de pân` la 43,2 Mbps

navighezi pe net la viteze 3G+ de pân` la 21,6 Mbps

ai internet la viteze H+ de pân` la 43,2 Mbps

cu acest modem navighezi pe internet la viteze 4G

Mai multe informa]ii despre serviciile de date po]i afla la num`rul 408, gratuit de pe telefonul t`u Orange, sau pe www.orange.ro. pre]urile includ TVA

| 43


Un iPad din toate punctele de vedere.

149 €

cu abonament Colibri 35 la viteze 4G

TVA inclus; oferta este valabil` pentru iPad mini 16 GB Wi-Fi + 4G, pân` la 30 aprilie 2013, cu abonament pe 2 ani; Apple, logoul Apple [i iPad sunt m`rci înregistrate ale Apple Inc., în Statele Unite [i în alte ]`ri.

44 |


Întreaga experienţă iPad. Este mai mic, nu mai puţin. Tot ceea ce iubeşti la iPad - ecranul sclipitor, performanţa rapidă şi cursivă, camerele FaceTime şi iSight, miile de aplicaţii uimitoare, bateria de 10 ore - vei iubi şi la iPad mini. Şi-l poţi ţine într-o mână.

Conexiuni ultra-rapide. Te conectezi mai repede. În lumea largă. iPad mini are Wi-Fi avansat care este de până la de două ori mai rapid decât la orice alt iPad din generaţia anterioară şi acces la reţele rapide de date mobile. Astfel, poţi descărca orice, poţi face streaming video şi navighezi pe internet la viteze uimitoare.

Ecran strălucitor de 7,9 inci. Un ecran demn de iPad. Pe ecranul iPad mini, culorile sunt vibrante şi textul este clar. Dar ceea ce îl face deosebit este mărimea sa. La 7,9 inci, are dimensiunea perfectă pentru a oferi o experienţă la fel de bună ca iPad.

Peste 275,000 de aplicaţii. Dacă e făcut pentru iPad, este făcut şi pentru iPad mini. Chiar de la început, aplicaţiile concepute pentru iPad sunt disponibile şi pe iPad mini. Sunt aplicaţii captivante, afişate pe întreg ecranul, care te lasă să faci aproape tot ce îţi poţi imagina. Şi fac ca iPad mini să fie practic imposibil de lăsat din mână.

f` cea mai bun` alegere

Intr` pe www.orange.ro/reviews [i afl` p`reri despre tablete de la cei care le utilizeaz` deja. Orange Expert Andreea Pavel Noua tablet` iPad mini ofer` \n premier` la Orange posibilitatea de a experimenta internetul la viteze de pân` la 75 Mbps pentru download [i 37,5 Mbps pentru upload, prin tehnologia 4G (LTE –Long Term Evolution)… (mai mult pe orange.ro/reviews)

cu ecran Retina Capacitate

16 GB | 32 GB | 64 GB

16 GB | 32 GB | 64 GB

Ecran

ecran de 7,9" cu rezoluţie înaltă 1024x768 pixeli

ecran Retina de 9,7" cu rezoluţie 2048x1536 pixeli

Procesor

procesor A5

chip dual-core A6X cu grafică quad core

Cameră

iSight de 5 MP cu înregistrare video HD la 1080p

iSight de 5 MP cu înregistrare video HD la 1080p

cameră FaceTime HD de 1,2 MP cu înregistrare video HD la 720p

cameră FaceTime HD de 1,2 MP cu înregistrare video HD la 720p

Wi-Fi (802.11a/b/g/n) la 2,4 GHz si 5 GHz

Wi-Fi (802.11a/b/g/n) la 2,4 GHz si 5 GHz

Bluetooth 4.0

Bluetooth 4.0

4G/UMTS/HSPA/HSPA+/DCHSDPA; GSM/EDGE

4G/UMTS/HSPA/HSPA+/DCHSDPA; GSM/EDGE

până la 10 ore

până la 10 ore

Tipuri de conexiuni

Durata bateriei

| 45


oferta iPad 4G Pentru ca tu s` te bucuri de toate avantajele noii tale tablete, la Orange navighezi nelimitat pe internet direct pe iPad-ul t`u, cu abonamentele Colibri care \]i ofer` acces la viteze 4G. pre] cu abonamentul Colibri 15, 25 (euro)

model iPad

pre] cu abonamentul Colibri 14 pentru iPad (euro)

pre] cu abonamentul Colibri 25 Special (euro)

pre] cu abonamentul Colibri 35 (euro)

iPad mini Wi-Fi + 4G 16GB

349

288

249

149

iPad mini Wi-Fi + 4G 32GB

449

384

349

249

iPad mini Wi-Fi + 4G 64GB

549

480

449

349

iPad cu ecran Retina Wi-Fi + 4G 16GB

489

432

399

299

iPad cu ecran Retina Wi-Fi + 4G 32GB

589

528

499

399

iPad cu ecran Retina Wi-Fi + 4G 64GB

689

624

599

499

iPad \n rate Po]i avea iPad mini Wi-Fi + 4G 16GB chiar acum, cu o tax` lunar` total` de 26 de euro, ce reprezint`: abonamentul Colibri 14 pentru iPad (14 euro) [i rata lunar` prin cardurile de credit CardAvantaj, BRD Finance MasterCard [i Banca Rom창neasc` MasterCard (12 euro). Vezi mai jos detaliile de plat` valabile la achizi]ia unui iPad \mpreun` cu abonamentul Colibri 14 pentru iPad:

model de iPad

tax` lunar` total`: abonamentul Colibri 14 pentru iPad + rat` pe 24 luni (euro)

tax` lunar` abonament Colibri 14 pentru iPad (euro)

rat` lunar` (euro)

pre] tablet` cu abonamentul Colibri 14 pentru iPad (euro)

26

14

12

288

iPad mini Wi-Fi + 4G 16GB iPad mini Wi-Fi + 4G 32GB

30

14

16

384

iPad mini Wi-Fi + 4G 64GB

34

14

20

480

iPad cu ecran Retina Wi-Fi + 4G 16GB

32

14

18

432

iPad cu ecran Retina Wi-Fi + 4G 32GB

36

14

22

528

iPad cu ecran Retina Wi-Fi + 4G 64GB

40

14

26

624

TVA inclus; ofert` valabil` p창n` la 30 aprilie 2013 cu abonament pe 2 ani; Apple, logo-ul Apple [i iPad sunt m`rci \nregistrate ale Apple Inc., \n Statele Unite [i \n alte ]`ri.

accesorii pentru iPad

smart cover Apple din poliuretan 40 euro

adaptor Lightning VGA MD825 50 euro

adaptor Lightning USB pentru camere digitale MD821 30 euro

cititor de carduri Lightning card SD pentru camere digitale MD822 30 euro

cablu de date lightining Apple MD818 18 euro

smart cover Apple din poliuretan pentru iPad mini 40 euro

46 | mai multe informa]ii pe www.orange.ro

smart cover Apple din piele 74 euro


0av~ ans

0av~ ans

21 euro/lun`

26 euro/lun`

cu abonament de date Colibri 15 Special [i rat` bancar` TVA inclus; ofert` valabil` \n magazinele Orange p창n` la 30 aprilie 2013 cu abonament pe 2 ani [i 24 de rate bancare, f`r` dob창nd`, pentru plata integral` a ratei lunare


Orange PrePay g`se[te ce-]i vine bine

cu op]iunile PrePay e[ti gata oricând pentru o nou` aventur` Fie c` ai deja o cartel` sau \]i activezi un SIM nou, cu Orange PrePay e simplu s`-]i alegi op]iunea care ]i se potrive[te în func]ie de cum vrei s` comunici [i de bugetul t`u. Po]i alege oricare dintre urm`toarele op]iuni PrePay: minute [i SMS op]iunea de 5 euro 

2000 minute sau SMS \n re]ea 100 minute na]ionale [i interna]ionale c`tre fix sau SMS na]ionale

minute, SMS [i internet op]iunea de 5 euro op]iunea de 6 euro 2000 minute sau SMS \n re]ea 100 minute na]ionale [i interna]ionale c`tre fix sau SMS na]ionale 20 minute sau SMS interna]ionale c`tre fix [i mobil

activeaz` prin apel la 205

activeaz` prin apel la 215

activeaz` prin apel la 206

op]iunea de 7 euro

op]iunea de 7 euro

op]iunea de 8 euro

 

3000 minute sau SMS \n re]ea 150 minute na]ionale [i interna]ionale c`tre fix sau SMS na]ionale

 Ofert` valabil` pân` la 17 aprilie 2013. TVA aplicabil la cump`rarea SIM-ului sau a tichetului de re\nc`rcare.

2000 minute sau SMS \n re]ea 75 minute na]ionale [i interna]ionale c`tre fix sau SMS na]ionale 75 MB internet pe mobil

minute, SMS [i interna]ional

3000 minute sau SMS \n re]ea 100 minute na]ionale [i interna]ionale c`tre fix sau SMS na]ionale 300 MB internet pe mobil

activeaz` prin apel la 207

activeaz` prin apel la 217

op]iunea de 9 euro

op]iunea de 9 euro

 

3000 minute sau SMS \n re]ea 200 minute na]ionale [i interna]ionale c`tre fix sau SMS na]ionale

 

 activeaz` prin apel la 209

 

3000 minute sau SMS \n re]ea 150 minute sau SMS na]ionale [I interna]ionale c`tre fix [i mobil

activeaz` prin apel la 208

3000 minute sau SMS \n re]ea 150 minute na]ionale [i interna]ionale c`tre fix sau SMS na]ionale 500 MB internet pe mobil

activeaz` prin apel la 219

vorbe[ti mult [i bine Ia-]i acum un SIM Orange PrePay [i la cump`rare ai direct inclus` pe cartel` op]iunea cu 2000 de minute sau SMS în re]ea + 100 de minute na]ionale [i interna]ionale c`tre fix sau SMS na]ionale. Imediat dup` activarea cartelei po]i folosi minutele [i SMS-urile incluse.

48 | mai multe informa]ii pe www.orange.ro


PrePay

cu Phone Credit e[ti mai aproape de telefonul dorit Pentru c` e[ti client PrePay, Orange te r`spl`te[te cu un smartphone la pre] special. Acum ai reducere dubl` la telefonul dorit, pentru c` \]i dubl`m creditul acumulat \n contul Orange Phone Credit. |n plus, la cump`rarea telefonului prime[ti bonus 300 MB pentru internet pe mobil.

cum acumulez credit din re\nc`rc`ri valoare (euro credit)

bonus (euro credit)

bonus la re\nc`rcarea online (euro credit) 0,6

cum pot beneficia de serviciul Orange Phone Credit trimite un SMS gratuit la 321 cu textul TELEFON

4

0,4

5-6

0,6

0,9

7-11

0,9

1,35

> 12

1,8

2,7

ofert` valabil` pân` la 9 iunie 2013

cu Orange PrePay fiecare re\nc`rcare e câ[tig`toare mii de alte premii premii VIP televizor Samsung Full HD tablet` iPad 2 3G, iPhone 4S 32GB, iPod Nano 16GB aparat foto Nikon la re\nc`rc`rile de minim 7 euro credit

la re\nc`rc`rile de minim 4 euro credit

trimite SMS gratuit cu DA la 321 \nainte s` re\ncarci regulamentul [i condi]iile de participare pe surprize.orange.ro; promo]ie valabil` pân` la 6 mai 2013

cum re\ncarci

re\nc`rcare din contul unui abonat

re\nc`rcare din contul online

Dac` utilizezi un abonament prin acest serviciu, po]i s` re\ncarci orice cont Orange PrePay cu o valoare cuprins` între 1 - 200 euro. sun` la num`rul 200 sau la *100# de pe telefonul t`u Orange selecteaz` op]iunea "re\nc`rcare cont PrePay" introdu parola personal`. Dup` ce re\nc`rcarea a fost f`cut`, vei primi o confirmare printr-un mesaj scris cu urm`toarele informa]ii: num`rul PrePay re\nc`rcat [i valoarea total` re\nc`rcat`.

  

acceseaz` www.orange.ro intr` \n meniul contul meu, ramura re\nc`rcare PrePay introdu num`rul pe care vrei s` \l re\ncarci alege modalitatea de re\nc`rcare credit/minute/internet [i modalitatea de plat` cu cardul sau inclus` pe factur`, dac` ai ata[at [i un cont de abonament

| 49


Internet PrePay tot internetul \ncape pe o cartel`

Internet PrePay 6

Internet PrePay 8

2

2

 

GB din care 0,5 GB oricând [i 1,5 GB \ntre orele 00:00-07:00 vitez` 3G+ perioad` de utilizare: 15 zile cuvânt cheie: internet 6

  

GB din care 1,5 GB oricând [i 0,5 GB \ntre orele 00:00-07:00 vitez` 3G+ perioad` de utilizare: 30 zile op]iune disponibil` la activarea cartelei SIM cuvânt cheie: internet 8

6 euro Internet PrePay 10

Internet PrePay 13

10  

8 euro

GB din care 2 GB oricând [i 8 GB \ntre orele 00:00-07:00 vitez` 3G+ perioad` de utilizare: 30 zile cuvânt cheie: internet 10

Internet PrePay 15 pentru iPad

10  

GB din care 4 GB oricând [i 6 GB \ntre orele 00:00-07:00 vitez` 3G+ perioad` de utilizare: 30 zile cuvânt cheie: internet 13

10 euro

8  

GB oricând vitez` H+ perioad` de utilizare: 30 zile cuvânt cheie: internet 15

13 euro

15 euro

H+ ofer` viteze de download de pân` la 43,2 Mbps [i upload de pân` la 5,76 Mbps. 3G+ ofer` viteze de download de pân` la 21,6 Mbps [i upload de pân` la 5,76 Mbps. Pre]urile sunt exprimate \n euro credit, f`r` TVA.

Pentru activare, trimite prin SMS la 321 cuvântul cheie din casetele de mai sus, \n func]ie de op]iunea dorit`. Pentru mai multe detalii intr` pe www.orange.ro la cartela Internet PrePay.

\n roaming Vrei net [i pentru c`l`toriile tale \n Uniunea European`? Activeaz` pe cartela ta Internet PrePay una dintre op]iunile: op]iune

tarif (euro credit, cu TVA)

trafic inclus (MB)

disponibilitate

recomand`ri de utilizare

cuvânt cheie pentru activare prin SMS la 321

Travel Data Start

2

5

UE [i Elve]ia

aplica]ii pentru chat, navigare ocazional`

START

Travel Data Plus

8

25

UE [i Elve]ia

pentru smartphone, cartela Internet PrePay

PLUS

Travel Data Max

25

100

UE [i Elve]ia

pentru tablet` [i laptop, cartela Internet PrePay

MAX

solu]ii de conectare Dac` nu ai deja un modem pentru laptopul t`u, \]i punem la dispozi]ie un pachet care \]i va oferi tot ce ai nevoie pentru a te conecta la internet simplu [i rapid, la viteze 3G+. pachet cartel` + modem Huawei E367

50 | mai multe informa]ii pe www.orange.ro

vitez` download de pâna la 21,6 Mpbs

45 euro


PrePay

PrePay suporter fii mai aproape de echipa favorit` Fie c` e[ti deja client Orange PrePay sau activezi acum cartela SIM, trimite SMS gratuit cu numele echipei favorite la 321, re\ncarc`-]i cartela cu minim 5 euro [i timp de 30 de zile ai:   

SMS-uri cu scorul, cartona[ele ro[ii [i marcatorii \n timpul meciului 10 SMS-uri na]ionale la fiecare gol al echipei minute sau SMS \n re]ea, pentru victoria echipei [tiri despre echipa ta \n aplica]ia gratuit` Fotbal Info de la Orange pe care o po]i desc`rca oric책nd din Google Play puncte suplimentare pentru jocul online Ghice[te scorul disponibil pe www.orange.ro/ghiceste-scorul

detalii pe www.orange.ro/suporter

ghice[te scorul

[i c창[tig` premii fantastice 8x telefoane Sony xperia U 1x tablet` Sony xperia S 180x vouchere de 10 euro

Bra[ov Dinamo

Gala]i

Ploie[ti

Rapid

Steaua

Vaslui | 51


Orange Young re\ncarc` [i creeaz`-]i propria op]iune Prepay pe www.nelimiteaza-te.ro Acum po]i s` alegi pentru cartela ta PrePay minute [i SMS \n re]ea, na]ionale [i interna]ionale, precum [i trafic de internet exact a[a cum \]i dore[ti.

cum \mi creez propria op]iune Intr` pe nelimiteaza-te.ro/creeaza-optiune-prepay [i alege ce ]i se potrive[te. Orice client PrePay \[i poate crea propria op]iune, indiferent de v창rst`. Iar dac` \]i place s` studiezi oferte pe internet, sau s` faci rezerv`ri online, cu siguran]` vei \ndr`gi configuratorul.

ce avantaje am dac` \mi creez propria op]iune online Acum po]i profita la maxim de oferta ta, aleg창nd dintr-o gam` larg` de pachete de minute [i SMS-uri sau MB de internet, exact c창te ]i se potrivesc. |n plus, ai acces la oferte exclusiv online: alegi site-uri pe care dore[ti s` le accesezi nelimitat de pe mobil, precum m.facebook.com, m.yahoo.com, m.gsp.ro [i multe altele activezi op]iunea TV pe mobil, la jum`tate de pre], cu numai 1 euro/lun` activezi oferta cu SMS nelimitat \n re]eaua Orange, pe l창ng` resursele pe care le-ai ales deja

cum activez oferta pe cartela mea PrePay intr` pe www.nelimiteaza-te.ro creeaz`-]i propria op]iune PrePay cump`r`

52 | mai multe informa]ii pe www.orange.ro


Portalul Orange pe mobil

Portalul Orange pe mobil m.orange.ro Afl` totul din mi[care! Intr` pe m.orange.ro [i ai cele mai noi [tiri, prognoza meteo [i previziunile astrale, direct pe mobilul t`u. Tot de aici \]i personalizezi telefonul cu tonuri de a[teptare sau te distrezi cu cele mai cool jocuri. Iat` recomand`rile noastre:

culinar: nutri]ie, re]ete, diete Te gânde[ti ce s` mai g`te[ti bun? Intr` \n sec]iunea Culinar [i ai la dispozi]ie o adev`rat` carte de bucate [i sfaturi utile \n buc`t`rie. Dac` vrei s` ai grij` de silueta ta, nimic mai simplu! Aici ai diete de succes [i prime[ti de trei ori pe zi meniul pe care trebuie s` \l urmezi. Te \ntrebi ce po]i g`ti cu ce ai \n buc`t`rie? Folose[te aplica]ia din sec]iunea Culinar [i \]i propunem re]ete simple [i u[or de g`tit \n func]ie de alimentele pe care le ai \n buc`t`rie.

chat |n aceast` sec]iune po]i discuta cu al]i fani ai sportului rege \n camera de chat dedicat` fotbalului.

[tiri

sport

meteo

ghid TV

business

horoscop

TV pe mobil

jocuri

tonuri de apel

tonuri de a[teptare

pentru copii Cei mici, dar [i p`rin]ii, pot g`si o mul]ime de informa]ii interesante \n sec]iunea dedicat` lor. De la enciclopedia Zimitot, la ghicitori [i cântecele.

cum am acces ĂŽn Portalul Orange pe mobil Intr` pe m.orange.ro de pe telefonul t`u cu acces la internet. Pentru activarea serviciului de date mobile [i set`ri telefon, apeleaz` gratuit *100# [i alege meniul Servicii.

chat

| 53


downloads m.orange.ro jocuri Joc 466

Assassin's Creed (R) III Cele 13 colonii americane [i Marea Britanie sunt pe punctul de a intra \n r`zboi. Fii Connor, un asasin iscusit [i lupt` pentru dreptate [i libertate. Elimin`-]i inamicii cu un arsenal bogat, incluzånd cu]itul caracteristic asasinilor [i c`l`tore[te \n ora[e ca New York [i Boston.

Joc 467

Real Football 2013

Joc 468

Fotbalul revine \ntr–un nou sezon palpitant. Creeaz`-]i, administreaz`-]i [i joac`-te cu echipa preferat`, pe care o po]i \mbun`t`]i cu noul sistem de c`r]i de colec]ionat. |n plus, po]i ob]ine juc`tori, antrenamente [i multe altele. Nu e doar un joc e Real Football. Joc 469

Tom and Jerry - Mouse Maze

Cea mai captivant` franciz` shooter SF pe mobil s-a \ntors. Kal distruge planurile volteri]ilor, sabotåndu-le uzinele de r`zboi. |ns` cånd pre[edintele Folsom este asasinat, guvernul cedeaz` coloniile c`tre protectoratul volterit, iar Kal se ascunde. Dar Yelena \l roag` acum s` vin` pe Terra, pentru a salva omenirea. Joc 470

Ajut`-l pe Jerry s` scape de atacurile pisice[ti ale lui Tom. Traverseaz` peste 20 de nivele pline de ac]iune [i colec]ioneaz` buc`]ile de ca[caval evitånd capcanele, \n acest joc clasic de-a [oarecele [i pisica. Dar ai grij` cu Tom cel fl`månd. Va fi tot timpul chiar \n spatele t`u. Joc 471

Bubble Bash 3

Step Up Puzzle

Joc 472

Texas Hold'em Poker 3 Texas Hold'em Poker 3 este cel mai tare joc de poker pe mobil. Joac` modurile Heads Up, Sit&Go sau Bounty [i demonstreaz`-]i suprema]ia. C`l`tore[te \n 8 loca]ii diferite din \ntreaga lume, de la Las Vegas la Paris, [i domin`-]i adversarii.

54 | intr` pe m.orange.ro

Pro Tennis 2013 Arat`-]i cele mai puternice lovituri de tenis \n patru dintre cele mai prestigioase turnee ale anului, fiecare cu suprafe]e de joc diferite. Ai trei nivele de dificultate, astfel \ncåt s` te po]i bucura de joc \nc` de la primul serviciu.

Joc 474

Urc` pe ringul de dans [i arat` cele mai bune mi[c`ri, pentru a rezolva fiecare enigm` din acest joc de strategie care creeaz` dependen]`. Ai la dispozi]ie un num`r limitat de mi[c`ri, a[a c` pl`nuie[te-]i fiecare mi[care pentru a avansa \n nivel. Joc 475

Farm Frenzy Te-ai \ntrebat vreodat` cum ar fi s` ai propria ferm`? S` \ngrije[ti pui, oi [i vaci, s` faci pr`jituri, unt sau ca[caval? Dac` vrei s` \]i testezi \ndemånarea, f`r` a fi nevoie s` te treze[ti cu noaptea \n cap \n fiecare zi, Farm Frenzy este jocul potrivit pentru tine.

Cel mai bun joc de spart bule s-a \ntors. Experimenteaz` provoc`ri tr`snite, navigånd \n 8 locuri exotice, din St. Tropez pån` \n Hawaii, sau deblocheaz` personaje care te pot ajuta, precum Lansator sau Ajutor.

Joc 473

N.O.V.A. 3

CS Sniper Pentru a face fa]` atacurilor teroriste din ce \n ce mai frecvente, a fost creat` echipa de luneti[ti Eagle 3. Ca membru al acesteia, vei \ncerca s` scapi de amenin]area terorist` \n locuri precum turnuri, poduri, b`rci sau depozite. Vie]ile a mii de oameni sunt \n måinile tale. Po]i face fa]` provoc`rii?

Joc 476

Driver San Francisco E[ti Tanner, un detectiv cu sånge rece, care \l urm`re[te ne\ncetat, la volanul ma[inii sale Dodge Challenger, pe Jericho, un evadat din San Francisco. Joac`-te [i descoper` adrenalina pe care o creeaz` condusul liber [i urm`ririle clasice de ma[ini.


Portalul Orange pe mobil

tonuri de a[teptare

Justin Bieber

Rihanna

Boyfriend

Where Have You Been

Cod: Rbt 139

Cod: Rbt 140

Madonna

Lana Del Rey

Carly Rae Jepsen

Turn Up The Radio

National Anthem

Call Me Maybe

Cod: Rbt 138

Cod: Rbt 141

Cod: Rbt 142

Maroon 5

Of Monsters And Men

The Wanted

Payphone

Little Talks

Chasing The Sun

Cod: Rbt 143

Cod: Rbt 144

Nicki Minaj

Amy MacDonald

Deepcentral

Starships

Slow It Down

So Divine

Cod: Rbt 145

Cod: Rbt 146

Cod: Rbt 147

Wisin & Yandel feat Jennifer Lopez

Nelly Furtado

Drake feat Rihanna

Follow The Leader

Big Hoops (Bigger The Better)

Take Care

Cod: Rbt 148

Cod: Rbt 149

Cod: Rbt 150

{tefan Stan feat Alex Velea

Far East Movement

Alex Clare

You Give Me Love

Live My Life (Party Rock Remix)

Too Close

Cod: Rbt 151

Cod: Rbt 152

Cod: Rbt 153

Michael Kiwanuka

Melody Gardot

Amy Winehouse

Bones

Mira

Will You Still Love Me Tomorrow

Cod: Rbt 155

Cod: Rbt 156

Cod: Rbt 157

Cod: Rbt 154

Un joc cost` \ncep창nd de la 1,23 euro (TVA inclus) [i pentru a-l comanda, trimite un mesaj scris gratuit cu joc urmat de codul acestuia la 344. Pre]ul unui ton de a[teptare muzical este 1,23 euro (TVA inclus) [i poate fi comandat trimi]창nd codul din dreptul piesei favorite, gratuit, prin SMS la 342, \n portalul Orange pe mobil pe m.orange.ro sau prin apel la 343 (tarif 0,038 euro/minut, TVA inclus). Dac` nu ai serviciul Tonuri de a[teptare activat, acesta se va activa automat prin acela[i SMS cu care comanzi tonul preferat. Serviciul Tonuri de a[teptare este gratuit \n prima lun`, dup` care pl`te[ti 0,31 euro/lun` (TVA inclus).

| 55


Iron Man Omul de o]el 3

regia: Shane Black cu: Robert Downey Jr., Guy Pearce, Gwyneth Paltrow, Jon Favreau, Don Cheadle, Ben Kingsley premier` \n România: 26 aprilie 2013 Tony Stark (Iron Man) este pus \n fa]a unui inamic a c`rui raz` de ac]iune nu cunoa[te limite (Mandarin). Când \[i g`se[te lumea personal` distrus` de mâini inamice, Stark porne[te \n c`utarea responsabililor, \ntr-o c`l`torie care \i va testa curajul la fiecare pas. Pus la zid, el este l`sat s` supravie]uiasc` cu ajutorul propriilor dispozitive, bazându-se pe propriile instincte pentru a-i salva pe cei apropia]i.

T`râmul visurilor

regia: Benh Zeitlin cu: Quvenzhané Wallis, Dwight Henry premier` \n România: 12 aprilie 2013 Hushpuppy e o feti]` de [ase ani, care tr`ie[te cu tat`l ei, Wink, într-o comunitate din sudul deltei de la cap`tul lumii. Atunci când Wink se îmboln`ve[te de o maladie misterioas`, toat` natura o ia razna temperaturile cresc, ghe]arii se topesc, iar o armat` de creaturi preistorice denumite aurochi se dezl`n]uie. Pe m`sur` ce aurochii se apropie [i nivelul apei din delt` cre[te, iar tat`l ei e tot mai sl`bit, Hushpuppy î[i d` seama c` trebuie s` plece singur` pentru a-[i g`si mama. 56 | mai multe informa]ii pe www.orange.ro


Oblivion Planeta uitat`

regia: Joseph Kosinski cu: Tom Cruise, Morgan Freeman, Olga Kurylenko, Andrea Riseborough premier` \n România: 12 aprilie 2013 Ac]iunea are loc pe P`mânt, într-un viitor spectaculos, în care totul s-a schimbat radical, f`r` a mai p`stra ceva din înf`]i[area de odinioar` a acestuia. Confruntarea personajului principal cu trecutul s`u îl va conduce într-o c`l`torie a descoperirilor [i a redefinirii personale, în vreme ce lupt` din r`sputeri s` salveze de la pieire întreaga omenire.

\n lumea filmului

Admis pe pile regia: Paul Weitz cu: Paul Rudd, Tina Fey premier` \n România: 12 aprilie 2013

Portia Nathan, ofi]erul responsabil cu admiterea la Universitatea Princeton, e nevoit` acum s`-[i reevalueze via]a personal`, dar [i profesional`, pentru c` se treze[te ocolind regulile academice pentru Jeremiah, riscându-[i astfel viitorul profesional pe care îl visase dintotdeauna, dar descoper`, pe de alt` parte, un stil de via]` surprinz`tor pentru ea [i o iubire la . care nici m`car nu visase vreodat`

Mamaia

regia: Jesús del Cerro dosiu, M`d`lina Anea cu: Stela Popescu, Valentin Teo 2013 lie apri premier` \n România: 19 a a lui Bogdan Miric`, spune poveste Scenariul lui Collin Blair, dup` o idee in rech un t unui afacerist feroce, b`trânei Matilda, nevoit` s` ]in` piep a pe mansarda ei. Simpatica mân ` pun s` imobiliar, care încearc` în rât`, dar e [i foarte creativ` în felul doamn` nu numai c` e foarte hot` surprize, de plin` r` tân` o afl` se ei ea care î[i ap`r` proprietatea. De part ` foarte mare de noroc. vechi prieteni, mul]i colegi [i o doz

Marele Gatsby

regia: Baz Luhrmann , cu: Leonardo DiCaprio Maguire y be To , an llig Carey Mu mai 2013 17 : premier` \n România as de Nick Carraway este atr ` de plin [i s` ioa ter mis ea lum Jay , s`u lui bog`]ii a vecinu der` Gatsby, pe care o consi `. ant ag rav ext [i ` ant cin fas ze[te tre se k Curând, îns`, Nic y, tsb Ga lui l rsu ive prins în un [i ia ses ob ia, un neb unde pasul. tragedia pândesc la tot se, oa cul cta Cadrele spe [i costumele senza]ionale anilor atmosfera romantic` a lism '20 sunt sus]inute cu rea i [i de ulu film ale 3D le de efecte al` interpretarea excep]ion a actorilor.

descarc` aplica]ia Orange film din Apple App Store sau Google Play [i cite[te direct pe telefonul t`u cele mai noi review-uri pentru "Marele Gatsby"

| 57


Hummingbird

regia: Steven Knight cu: Jason Statham, Lee Asquith-Coe premier` \n România: 10 mai 2013 Întors din r`zboiul purtat de americani \n Afganistan, Joey Jones a tr`it pe str`zile Londrei ca un vagabond f`r` cas`, încercând s` uite ce a tr`it [i s` nu mai intre în alte necazuri. Totu[i, o band` de mafio]i nemilo[i îl fug`re[te, iar el se ascunde în apartamentul din zona Convent Garden al unui bog`ta[, c`ruia îi fur` identitatea. La scurt timp, afl` c` iubita lui îns`rcinat` a fost g`sit` moart` într-un râu. Joey va trebui acum s`-[i foloseasc` conexiunile din mafia chinez` pentru a-l descoperi pe f`pta[ [i a se r`zbuna.

Mu[chi mul]i, minte pu]in`

regia: Michael Bay cu: Mark Wahlberg, Dwayne Johnson premier` \n România: 3 mai 2013 Daniel (Mark Wahlberg) are o mul]ime de mu[chi pe el [i lucreaz` la sala de fitness Sun Gym. Plictisit de probleme financiare, culturistul pune la cale un plan: s`-l r`peasc` pe Victor (Tony Shalhoub) [i s` cear` r`scump`rare. Ajutat de colegul s`u Adrian (Antohny Mackie) [i de fostul pu[c`ria[ Paul (Dwayne Johnson), Daniel purcede la treab`, doar c` socoteala de acas` nu se potrive[te cu cea din târg, iar pe urmele lor va ajunge detectivul Ed Harris.

Nunt` cu peripe]ii

regia: Justin Zackham cu: Amanda Seyfried, Katherine Heigl, Robert De Niro premier` \n România: 10 mai 2013 Chiar dac` nu mai formeaz` un cuplu de mult timp, Don [i Ellie Griffin se v`d for]a]i s` pozeze într-o familie fericit`. {arada este pus` la cale atunci când, la nunta fiului lor adoptiv decide s` participe, din senin, mama biologic` a acestuia, dispus` acum s` zboare peste m`ri [i ]`ri pentru a fi prezent`. Cu to]i ochii a]inti]i pe ei, familia Griffin trebuie s` fac` fa]` situa]iilor hilare cu care se confrunt`, preferabil f`r` a se ucide între ei. 58 | mai multe informa]ii pe www.orange.ro

|n \ntuneric

regia: J.J. Abrams cu: Chris Pine, Zoe Saldana, Zachary Quinto, John Cho, Benedict Cumberbatch premier` \n România: 17 mai 2013 Când echipajul lui Enterprise este chemat acas`, afl` c` o putere de neoprit a instituit teroarea \n interiorul propriei lor organiza]ii, aruncând în aer întreaga flot` [i l`sând lumea noastr` într-o situa]ie de criz`. Având propriile conturi de reglat, C`pitanul Kirk porne[te o vân`toare de capete într-o zon` de r`zboi, cu misiunea de a da de urma celui ce este sursa armelor de distrugere în mas`.


Orange film direct pe mobil

2 bilete la pre] de 1 \n fiecare miercuri |]i plac filmele? Cu aplica]ia Orange film pentru mobil po]i solicita un cod pentru a merge la cinema cu un prieten \n fiecare miercuri. |n plus, afli totul despre cele mai noi filme, programul cinematografelor, vezi cele mai noi trailere [i po]i scrie chiar tu un review. Te-ai hot`rat la ce film mergi? Trimite un e-mail prietenilor t`i cu toate detaliile direct din aplica]ie [i v` ve]i vedea direct la cinema. Aplica]ia Orange film este disponibil` gratuit \n: Apple App Store Google Play Orange App Shop pe m.orange.ro/appshop/

cinematografe partenere Orange film Alba-Iulia: Dacia; Arad: Dacia; Bac`u: Central; Bistri]a: Dacia; Boto[ani: Unirea; Bra[ov: Modern; Bucure[ti: CinemaPRO, Corso, Europa, Hollywood Multiplex, Movieplex, Patria, Scala, Studio, The Light, Grand Cinema Digiplex; Cluj-Napoca: Florin Piersic; Craiova: Modern, Patria; Constan]a: City Cinema Tomis; Dej: Arta; Deva: Patria; Ia[i: Victoria; Media[: Mediensis; Oradea: Cortina Digiplex; Piatra-Neam]: Dacia; Ploie[ti: Premiera; Sibiu: Arta; T창rgu-Mure[: Arta; Timi[oara: Studio - Eurimage, Timi[

| 59


business Dori]i abonamente Orange? V` sun`m noi.

60 | mai multe informa]ii pe www.orange.ro

Pe site-ul Orange, la sec]iunea dedicat` clien]ilor persoane juridice www.orange.ro/business-services am introdus un formular special care v` permite interac]iunea rapid` cu un consultant Orange. Astfel, pentru a achizi]iona noi abonamente, nu trebuie decåt s` completa]i datele solicitate \n formular [i în cel mult o or` ve]i fi contactat de unul dintre consultan]ii business Orange. Consultan]ii business Orange v` stau la dispozi]ie de luni pån` vineri, între orele 9:00 [i 18:00.


business

abonamentul Colibri Flexibil Grup pentru companiile cu angaja]i ce lucreaz` mai mult \n afara biroului

Orange a creat abonamentul Colibri Flexibi Grup special pentru companiile cu angaja]i ce lucreaz` mai mult \n afara biroului [i au nevoie s` poat` lucra eficient oric창nd [i oriunde ar fi. Astfel, angaja]ii companiei beneficiaz` de acces mobil la internet pe laptop, tablet` sau smartphone pentru: a accesa de la distan]` aplica]iile de business de care au nevoie a p`stra leg`tura prin e-mail cu partenerii de afaceri a intra rapid pe internet [i a g`si informa]ii Un abonament Colibri Flexibil Grup ofer` trafic din care consum` to]i utilizatorii companiei \n mod dinamic, pentru a optimiza consumul [i costurile dumneavoastr`. |n plus, cu op]iunea Cost Control nu pl`ti]i nimic suplimentar fa]` de abonamentul lunar, pentru c` dup` dep`[irea traficului ini]ial viteza este de p창n` la 128 Kbps. Abonamentele sunt disponibile \n Orange shop, Orange store [i la partenerii Orange. Pentru informa]ii suplimentare suna]i la 408, apel gratuit de pe telefonul t`u Orange, la 021 203 3031 (apel taxabil) sau trimite]i un e-mail la serviciul.date@orange.ro. | 61


Office Pack

acum ave]i 15 zile s` testa]i gratuit pachetul de telefonie fix` [i internet

internet [i telefonie fix` pentru birou Cu Office Pack ave]i internet [i telefonie fix`, totul \ntr-un singur abonament. Ave]i un singur dispozitiv la care pute]i conecta orice desktop sau laptop, prin cablu sau Wi-Fi [i un telefon fix.

beneficii  

convorbiri nelimitate cu numerele companiei acces la internet la viteze 3G+ router Wi-Fi pentru mobilitate \n birou instalare rapid`, f`r` cabluri

Cere]i pachetul de test \n magazin.

v` pute]i p`stra num`rul de fix

alege]i pachetul care vi se potrive[te voce abonament

tax` lunar` (EUR, f`ra TVA)

minute c`tre numere din re]eaua Orange [i din re]ele fixe na]ionale, re]ele fixe din UE [i re]ele fixe [i mobile din Canada [i SUA

internet utilizare rezonabil`

op]iunea Happy Night*

Office Pack 11.5

11,5

350

8 GB

inclus`

Office Pack 14.5

14,5

700

12 GB

inclus`

24

1000

35 GB

inclus`

Office Pack 24

* cu op]iunea Happy Night pute]i naviga pe internet \ntre 00:00 [i 7:00, f`r` a consuma din traficul inclus \n pachet 3G+ ofer` viteze de download de p창n` la 21,6 Mbps [i upload de p창n` la 5,76 Mbps

Controlul costurilor - nu pl`ti]i nimic \n plus fa]` de abonamentul lunar; dup` consumarea traficului inclus, viteza de transfer scade la 128 Kbps pentru download [i 64 Kbps upload. Pute]i p`stra viteza ridicat` de transfer prin activarea unui pachet suplimentar de trafic de 1 GB cu 2,42 euro (f`r` TVA). Toate apelurile de pe num`rul fix c`tre numerele companiei sunt gratuite. Numerele Orange pentru care ave]i apeluri nelimitate pot fi fixe sau mobile de pe contul dumneavoastr`. 62 | mai multe informa]ii pe www.orange.ro


Extra Signal

business

acoperire 3G optimizat` pentru spa]ii izolate

Extra Signal \mbun`t`]e[te semnalul, oriunde s-ar afla afacerea dumneavoastr`. beneficii acoperire interioar` p창n` la 800 mp calitate superioar` pentru serviciile de voce [i de date la birou instalare [i supervizare asigurate de Orange ofert` valoarea medie lunar` a facturii

taxa de utilizare pentru prima solu]ie Extra Signal activat` \n contul dumneavoastr`

taxa de utilizare pentru urm`toarele solu]ii Extra Signal activate \n contul dumneavoastr`

>100 euro

250 euro

500 euro

< 100 euro

500 euro

-

Pre]urile nu includ TVA. Valoarea medie lunar` a facturii se calculeaz` lu창nd \n considerare valoarea f`r` TVA a facturilor emise \n ultimele 3 luni pe contul de abonat.

Detalii la 776, gratuit de pe telefonul Orange, sau pe www.orange.ro/business

| 63


transfer de bani oriunde \n lume acum \n orice Orange shop Acum po]i trimite sau primi bani din ]ar` sau din str`in`tate, chiar [i \n weekend, \n orice Orange shop, prin MoneyGram. Transferul se face u[or [i sigur, \n doar 10 minute*, \n oricare din cele peste 300.000 de loca]ii MoneyGram din \ntreaga lume [i \n orice Orange shop din România.

ce trebuie s` [tii despre transfer    

serviciul este rapid [i sigur, iar banii ajung la destina]ie ĂŽn doar 10 minute* ai comisioane avantajoase pentru trimiterea de bani po]i transfera bani din orice Orange shop, fie c` e[ti sau nu client Orange ai la dispozi]ie peste 300.000 de loca]ii din 197 de ]`ri [i teritorii po]i primi banii \n lei sau \n euro transferul se face simplu, f`r` card bancar, ai nevoie doar de actul de identitate (buletin, card de identitate sau pa[aport) odat` cu trimiterea banilor, po]i trimite [i un mesaj gratuit format din 10 cuvinte

cum po]i trimite bani

cum po]i primi bani

pasul 1: mergi \n Orange shop cu actul de identitate (buletin, card pasul 1: cere-i persoanei care \]i trimite bani num`rul de referin]` de identitate sau pa[aport) pasul 2: mergi \n Orange shop cu actul de identitate (buletin, card pasul 2: ofer` reprezentantului Orange detaliile transferului: suma, de identitate sau pa[aport) numele destinatarului [i ]ara \n care se afl`, precum [i moneda pasul 3: comunic` reprezentantului Orange num`rul de referin]` de transfer dorit` (orice moned` disponibil` la destina]ie). De [i suma pe care o ai de ridicat asemenea, po]i transmite un mesaj gratuit de maxim 10 cuvinte. pasul 4: semneaz` formularul de transfer pentru a putea primi pasul 3: semneaz` formularul cu datele transferului, pe care este banii \nscris num`rul de referin]` pasul 4: anun]` persoana c`reia \i trimi]i bani despre transfer [i ofer`-i num`rul de referin]`, de care va avea nevoie pentru a-i ridica Pentru detalii privind comisioanele pentru trimiterea de bani, precum [i pentru lista ]`rilor [i loca]iilor \n care este disponibil serviciul, intr` pe www.moneygram.com. *ĂŽn func]ie de programul de lucru [i de reglement`rile locale

64 | mai multe informa]ii pe www.orange.ro


Orange shop Alba-Iulia Bd. Revolu]iei 1989 nr.15 Alexandria Str. Libert`]ii nr. 202 Arad Bd. Revolu]iei nr. 49-53 Calea Aurel Vlaicu, bloc I-2 Bac`u Str. Nicolae B`lcescu nr. 1 A-B Str. Milcov nr. 2-4, Hypermarket Cora Baia-Mare Bd. Bucure[ti nr. 4 Bårlad Str. Republicii nr.181, bloc S1-2 Bistri]a Pia]a Central` nr. 8 Boto[ani Str. 1 Decembrie nr. 25 Bra[ov Str. Mure[enilor nr. 1 Str. Saturn nr. 32 Br`ila Calea C`l`ra[ilor nr. 51, bloc 104 Calea C`l`ra[i nr. 66 Bucure[ti Europe House Bd. Lasc`r Catargiu nr. 51-53 Universitate Bd. Nicolae B`lcescu nr. 3-5, bloc Dun`rea Mall Vitan Calea Vitan nr. 55-59, parter Mo[ilor Calea Mo[ilor nr. 292, bloc 38 Pantelimon {os. Pantelimon nr. 245 Real Vitan Calea Vitan nr. 236 Iride Bd. Dimitrie Pompei, nr. 9-9a Centrul Comercial Auchan Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 33A Progresu {os. Giurgiului nr.118, bloc 12 Militari Bd. Iuliu Maniu nr. 160, bloc I Rahova {os. Alexandriei nr. 16, bloc L4 B`neasa Shopping City {os. Bucure[ti - Ploie[ti nr. 42D Grivi]a Calea Grivi]ei, nr. 236 Berceni {os. Berceni nr. 51, bloc 129 Crânga[i Calea Crânga[i nr. 20-22, bloc 46 Sun Plaza Calea V`c`re[ti nr. 391 Plaza România Bd. Timi[oara nr. 26Z, etaj 1 Carrefour Orhideea Splaiul Independen]ei, nr. 210-210B Buz`u Bd. Unirii Centru, bloc D Caracal Str. Antonius Caracalla, bloc 23 C`l`ra[i Prelungirea Bucure[ti nr. 24, bloc M19 Câmpulung-Muscel Str. Pia]a Jur`mântului, bloc A3 Cluj-Napoca Bd. 21 Decembrie 1989 nr. 23-25 Pia]a Unirii nr. 6 Comuna Flore[ti, Polus Mall Str. Alexandru Vaida Voievod nr. 53-55, Iulius Mall Constan]a Str. {tefan cel Mare nr. 55 Alexandru L`pu[neanu nr.116C, City Park Mall Str. Aurel Vlaicu nr.220, Complex Comercial Maritimo Craiova Calea Bucure[ti nr. 12, bloc M8 Str. Unirii, bloc 21A-B

Dej

 Pia]a Bobâlna, nr. 11 Deva Pia]a Victoriei nr. 8 Drobeta Turnu-Severin Str. Unirii nr. 82 Foc[ani Bd. Unirii nr. 59-61 Gala]i Str. Br`ilei nr. 17, bloc R2 Str. Br`ilei nr.134A Hunedoara Str. George Enescu nr. 6 Ia[i Str. Anastasie Panu nr. 52 Str. Tudor Vladimirescu, bloc T17 {os. P`curari, nr. 121, Carrefour - Parcul Comercial ERA Lugoj Pia]a Iosif Constantin Dr`gan nr. 11 Mangalia {os. Constan]ei, bloc 5 Media[ Pia]a Regele Ferdinand, nr. 19 Miercurea-Ciuc Str. Kossuth Lajos nr. 11-13 Odorheiu Secuiesc Strada Kossuth Lajos nr. 44 One[ti Bd. Oituz nr. 23 Oradea Str. Republicii nr. 18-22A Str. Nuf`rului nr. 30, Lotus Mall Calea Aradului DN79/FN, Carrefour - Parcul Comercial ERA Piatra-Neam] Str. Republicii nr. 1 Pite[ti Str. Victoriei nr. 87, bloc 2 Bd. I.C. Br`tianu, bloc C2 Ploie[ti Pia]a Victoriei nr. 7, bloc A-EST Bd. Republicii nr. 118, bloc 15C Bd. Republicii nr. 17-25, Complex Winmarkt Grand Center Råmnicu-Vålcea Str. {tirbei Vod` nr. 7, bloc P1 Re[i]a Bd. Republicii nr. 6 Roman Str. Nicolae Titulescu, bloc 10 Sfåntu-Gheorghe Str. Godri Ferenc nr. 1 Satu-Mare Pia]a Libert`]ii nr. 15 Sibiu Bd. Nicolae B`lcescu nr. 41 Pia]a Aurel Vlaicu, bloc V3 Sighetu-Marma]iei Pia]a 1 Decembrie 1918 nr. 27, bloc M5 Sighi[oara Str. 1 Decembrie 1918 nr. 10 Slatina Bd. Alexandru Ioan Cuza nr. 50, bloc D16 Slobozia Bd. Matei Basarab nr. 25, bloc D6 Suceava Str. Nicolae B`lcescu nr. 4 Calea Unirii nr. 22, Iulius Mall Tårgovi[te Bd. Independen]ei nr. 6, bloc 6PP Tårgu-Jiu Str. Unirii nr. 1 Tårgu-Mure[ Pia]a Trandafirilor nr. 23 Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 251 Timi[oara Bd. Republicii nr. 8 Calea Martirilor nr. 62 Calea {agului nr. 72-78 Calea Aradului nr. 56, Real Hypermarket Tulcea Str. Unirii nr. 1 Turda Str Republicii nr. 43 Vaslui Str. {tefan cel Mare, bloc 94 Vatra-Dornei Str. Luceaf`rului nr. 19 Zal`u Str. Mihai Viteazu, bloc C1-C2

Programare \n magazine Programeaz`-te \n magazine [i câ[tig` timp pre]ios. Intr` pe orange.ro/programeaza-t e [i alege ziua [i ora la care vrei s` ne vizitezi. Un reprezentant de vânz`ri \]i va sta la dispozi]ie \n intervalul ales. Detalii \n magazin sau pe orange.ro/orangecare.

Rezervare online

\n curând Cu noul serviciu e[ti sigur c` prod usul dorit este acolo pentru tine, atunci când ajungi în magazine. Intr` pe orange.ro/magazin-online , rezerv` produsul dorit [i \l po]i ridica din orice Orange shop \n maxim 72 de ore. Detalii \n Orange shop sau pe orange.ro/orangecar e.

shop locator

Intr` pe orange.ro/shop-locator [i vezi pe hart` cel mai apropiat Oran

ge shop.

Care Center

Ai nevoie de asisten]` rapid` pentru telefonul t`u? Vino la Care Center din: Bd. Lasc`r Catargiu 51-53, Buc ure[ti Orange shop Pantelimon {os. Pantelimon nr. 245, Bucure[ti Orange shop Universitate, Bd. N. B`lcescu nr. 3-5, bloc Dun`rea, Bucure[ti Orange shop Cluj-Napoca, Pia] a Unirii nr. 6 Orange shop Bra[ov, Str. Mure[en ilor nr. 1 Orange shop Ia[i, Str. Anastasie Panu nr. 52 Orange shop Timi[oara Bd. Republicii nr. 8 Orange shop Sibiu - Str. N. B`lc escu nr. 41

Pre]urile din aceast` revist` sunt valabile la data public`rii acestui material. Orange România S.A. \[i rezerv` dreptul de a aduce modific`ri ulterioare tarifelor sau pre]urilor referitoare la produsele [i serviciile sale. Ofertele promovate sunt supuse unor termeni [i condi]ii.

| 65


Orange store Adjud Bd. Republicii nr. 88 Alba-Iulia Bd. Transilvaniei nr. 23, bloc 13A Bd. Transilvaniei nr. 13 Ale[d Cartier {oimul, bloc C4, parter, ap. 7 Arad Calea Aurel Vlaicu nr. 225-235, Galeria Arad, stand 149 Bd. Revolu]iei nr. 86 Bd. Aurel Vlaicu nr. 21, Atrium Center Bd. Revolu]iei nr. 24, ap. 27 Calea Radnei nr 298, Real Hypermarket, stand 6 Bac`u Str. M`r`[e[ti nr. 112 Str. M`r`[e[ti nr. 11 Str. Luminii nr. 1/3 Str. Dumbravei nr. 2-3 Str. Miori]ei nr.16 Baia Mare Bd. Traian nr. 14 Bd. Unirii nr. 12 Bd. Bucure[ti nr. 144, stand 4, Real Hypermarket Str. Victoriei nr. 73, Complex Comercial Gold Plaza Bal[ Str. Nicolae B`lcescu, bloc 26 B`ile[ti Str. Victoriei, bloc A3 Bârlad Str. Republicii nr. 197 Beclean Aleea G`rii nr.1 Beiu[ Aleea Mo]ilor, bloc AN6 Bistri]a Str. Liviu Rebreanu nr. 10 Pia]a Morii nr. 56 Boto[ani Str. Marchian nr. 3AB Str. Prim`verii, bloc 23 Calea Na]ional` nr. 72 Calea Na]ional` nr. 105 Bd. Mihai Eminescu Nr.2 Br`ila Calea C`l`ra[ilor nr. 254, bloc A1 Calea C`l`ra[ilor nr. 63, bloc B Str. Mihai Eminescu nr. 22 Str. 1 Decembrie 1918 nr. 12 Comuna Chiscani, Sat V`rs`tura, Strada Principal` nr. 4B, Promenada Mall Str. Mihai Eminescu nr. 66 Bra[ov Str. Republicii nr.6 Calea Bucure[ti nr. 28, bloc S4, sc. B+C Bd. Victoriei nr. 4 Str. Republicii nr. 31 Str. C`r`mid`riei-Bazaltului nr. 2, Complex Comercial Real Calea Bucure[ti nr. 107, Complex Comercial Carrefour Str. Jupiter nr. 1, Complex Orizont, stand A03 Brad Str. Minerilor nr. 5-7 Bucure[ti Bd. Camil Ressu nr. 6, bloc 20 Bd. Vasile Milea nr. 4, AFI Palace Cotroceni Bd. Constructorilor nr. 16A, sector 6, Complex Comercial Auchan Crânga[i Calea Progresului nr. 151-171, Liberty Center Bd. Iuliu Maniu nr. 78-92, Pia]a Veteranilor Drumul Taberei nr. 18, Complex Comercial Orizont Bd. Magheru, nr. 8-10 Bd. Lacul Tei Nr.109 {os. Mihai Bravu nr. 288, bloc C3, parter Calea Vitan nr. 55-59, Vitan Mall, demisol Drumul Taberei nr. 82, bloc C16 Str. Drumul Dealul Bisericii nr. 67-109 Pia]a G`rii de Nord nr. 2, parter

 {os. Colentina nr. 2, Bucur Obor, parter {os. Colentina nr. 426 Pia]a S`l`jan, Bd. Nicolae Grigorescu nr. 53, Complex A13 Bd. Timi[oara nr. 26, Plaza România, \n incinta magazinului Diverta Autostrada Bucure[ti-Pite[ti km 11.4, Complex Carrefour Militari {os. Chitilei nr. 284-286, Complexul Comercial Colloseum Bd. Ghencea nr. 28 Bd. Iuliu Maniu nr. 546-560, Complex Comercial Auchan Bd. {incai nr.6, bloc 2 {os. Mihai Bravu nr.117-119, bloc E1 {os. Pantelimon nr. 354 Str. Alexandru Obregia nr. 29 {os. Alexandriei nr. 152, Galeria Comercial` Cora Bd. Constructorilor, nr. 16A, Complex Comercial Auchan Buftea Bd. Mihai Eminescu bloc R7 Buz`u Str. Unirii, bloc 8H, Magazin 63 Aleea Trandafirilor, bloc B1 Str. Ostrovului col] cu Aleea Trandafirilor Bd. Unirii nr. 232, Complex Aurora Mall Calafat Str. A.I. Cuza nr. 47 Caransebe[ Str. Prim`riei nr. 4 Carei Str. 1 Decembrie 1918 nr. 4 Cåmpina Bd. Carol I nr. 20, bloc 2C Câmpia-Turzii Bd. Andrei Mure[anu nr. 2 Câmpulung-Moldovenesc Calea Bucovinei nr. 1-3, Hotel Zimbru Câmpulung-Muscel Str. Republicii nr. 53 Cluj-Napoca Str. Muncii nr. 1-15, Real Hypermarket Str. Islazului nr. 12 Str. Dâmbovi]ei nr.45A Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 142, Hypermarket Cora Str. I.P. Voine[ti Chi[ineu-Cri[ Str. |nfr`]irii nr. 66 Com`ne[ti Str. Republicii, bloc E4, parter Constan]a Str. {tefan Cel Mare nr. 57 Bd. Tomis nr. 213, bloc TS8 Bd. Tomis nr. 291, Centrul Comercial TOM Str. {tefan cel Mare nr. 26 {os. Mangaliei nr. 195A, Real Hypermarket Corabia Str. 1 Mai, bloc 39 Craiova Pia]a G`rii nr. 6, bloc 3-4 Str. George Enescu, nr.76, bloc 15, parter, Complex Comercial Racheta Str. Unirii nr. 14, magazin Mercur Str. Fra]ii Gole[ti nr. 2A Calea Severin nr. 5A, Complex Comercial Real Str. {tirbei Vod` nr. 7A Calea Bucure[ti nr. 80, Centrul Comercial Electroputere, stand C11 Curtea de Arge[ Str. Negru Vod` nr. 27 Bd. Basarabilor, bloc E13 Deva Calea Zarandului nr. 87, Complex Comercial Real Bd. Decebal, bloc 111 Dr`g`[ani Str. Gib Mih`escu nr. 33 Dorohoi Str. Dimitrie Pompeiu nr. 6, bloc B5

66 | mai multe informa]ii pe www.orange.ro

Drobeta Turnu-Severin Bd. Revolu]iei, bloc E1-E2 Str. Tudor Vladimirescu nr. 111 Str. Brâncoveanu nr. 333, bloc TS1 Plaiul Mihai Viteazul nr. 78, Severin Shopping Center Carrefour F`lticeni Bd. Revolu]iei nr. 8 Filia[i Str. Raco]eanu, bloc I4 Foc[ani Str. Cuza Vod` nr. 11-13 Bd. Unirii nr. 44 Gala]i Str. Ada Marinescu, bloc E7 Str. Domneasc` nr. 24, Complex Comercial Winmarkt Str. Br`ilei nr. 200A, bloc B6 Str. Br`ilei, Cartier }iglina 2 Str. Siderurgi[tilor, bloc SD6C Bd. Gala]i nr. 3A, Real Hypermarket Str. Br`ilei nr. 228, aferent bloc E1 Giurgiu Str. Prof. Nicolae Droc Barcian, bloc Muv1 Gheorgheni Str. Libert`]ii nr. 23 Gherla Pia]a Libert`]ii nr. 1 Gura Humorului Pia]a Agroalimentar` Ludu[ Bd. 1 Decembrie 1918 nr.15 Horezu Bd. Tudor Vladimirescu nr.1, bloc R2 Huedin Str. Republicii nr. 8 Hu[i Str. Florilor, bloc 22, sc. A Ia[i Str. Sfântu Laz`r nr. 47 Str. 14 Decembrie 1989 nr. 13 Bd. Tudor Vladimirescu nr.1, Iulius Mall Str. Anastasie Panu nr. 46, Hala Central` Str. P`curari nr. 15-17, bloc 538 Str. Palat nr. 7A, corp C3 Pia]a Voievozilor nr. 3, bloc A9 Marghita Calea Republicii nr. 26 Media[ Str. Mihai Eminescu nr. 5 Mioveni Bd. Dacia, bloc F5B, parter Negre[ti-Oa[ Str. Victoriei nr.45 Odorheiu-Secuiesc Str. Morii nr. 2 One[ti Bd. Oituz nr. 21 Str. General Rosetti nr. 4 Oradea Bd. Decebal nr. 20 Str. Corneliu Coposu nr. 16-18 Str. Iosif Vulcan nr. 2 Str. Parc Traian nr. 1 Str. Ogorului nr. 171, Complex Comercial Real Or`[tie Str. Armatei, bloc 2, ap. 18 Or[ova Str. Por]ile de Fier nr. 5 Pa[cani Str. {tefan cel Mare, bloc A-5, sc. B Petro[ani Bd. 1 Decembrie nr. 92, parter Piatra-Neam] Pia]a {tefan Cel Mare nr. 7 Str. Republicii nr. 16 Pite[ti Str. Victoriei nr.10, Complex Fortuna Pia]a Vasile Milea, complex Mobilux DN Punct Varianta DN65B, Complex Iris Shopping Center( Auchan) Str. Trivale, Complex Comercial Pia]a 1 Pia]a Vasile Milea, Complex Fortuna Complex Jupiter City, Galeria Carrefour, Intersec]ia DN65B cu A1 Str. Exerci]iu, bloc A7 Complex

Ploie[ti Str. Emil Zola nr. 4, bloc I Str. George Co[buc nr. 13 Str. Unirii nr. 6 Carrefour Ploie[ti, comuna Blejoi R`d`u]i Pia]a Unirii nr. 62 Râmnicu-S`rat Bd. Victoriei, bloc 27C Râmnicu-Vâlcea Calea lui Traian, Complex Comercial Winmarkt Cozia Bd. Tineretului nr.1, bloc A12 Str. Calea lui Traian Nr.114, Bl.L, parter Reghin Str. Petru Maior nr. 35 Re[ita Bd. Muncii nr. 21, Kaufland Str. I.L.Caragiale nr. 1-2 Bd. Republicii nr.13 Roman Str. Nicolae Titulescu nr. 11 Satu-Mare Str. Carei nr. 153, Real Hypermarket Str. Horea nr. 1 Drumul Careiului, bloc C2-4 Pia]a Libert`]ii nr. 13 Sibiu Str. Pia]a Mare nr. 6 {os. Sibiului, Km 306+629, Real Hypermarket, Stand 5 Str. Semaforului nr. 31A Pia]a Unirii nr. 4 Sighetu-Marma]iei Pia]a 1 Decembrie 1918, bloc L1 {imleu-Silvaniei Str. 1 Decembrie 1918 nr. 13 Slatina Str. Alexandru Ioan Cuza, bloc V1 Str. Ecaterina Teodoroiu, bloc 18, sc. D Str. A.I.Cuza nr. 48, bloc CAM1 Suceava Calea Unirii nr. 39 Str. M`r`[e[ti nr. 39A, bloc A12 Str. George Enescu nr. 1A, bloc 1A Bd. George Enescu nr. 31, bloc 49 Târgovi[te Bd. Independen]ei nr. 2, Complex Mondial, corp A, parter Bd. Unirii bloc 67, sc. C Târgu-Frumos Str. Cuza Vod`, bloc 36 Târgu-Jiu Str. Victoriei nr. 16 Str. Unirii, bloc B6 Târgu-Mure[ Pia]a Trandafirilor nr. 27-30 Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 186, ap. 1 Str. 1 Decembrie 1918 DN 13, nr. 2, Real Hypermarket Str. Gheorghe Doja nr. 243, Complex Comercial Auchan Târgu-Neam] Str. Mihai Eminescu, bloc M6 Târgu-Secuiesc Str. Curtea 39 nr. 1 Târn`veni Str. Republicii nr. 74 Tecuci Str. Gheorghe P`tra[cu nr. 1 Timi[oara Str. Carol Telbisz nr. 3, magazin Bega DN 59, Calea {agului, Complex Comercial Real Str. Gheorghe Laz`r nr. 40 Str. Victor Vlad Delamarina nr. 1 Bd. Regele Carol nr. 26 Str. Demetriade nr. 1, Iulius Mall Tulcea Str. Isaccei nr. 57, bloc Pelican Str. Babadag nr. 1, Complex Comercial Winmarkt Vaslui Str. {tefan Cel Mare, bloc 199, sc. C Zal`u Bd. Mihai Viteazu bloc O2 Pia]a Unirii nr. 13


orlo192  
orlo192  

orlo192 catalog

Advertisement