Page 25

Zsűritagok | Members of the jury

Német jelölőkör zsűrije Jury members of the German nomination round Suna GÖNZU (D), PÁLOSI István (H), Ilona PÁSZTHY (D) Lengyel jelölő kör zsűrije Jury members of the Polish nomination round Julia HOCZYK (PL), MÁNDY Ildikó (H), Barbara SIER-JANIK (PL) Magyar jelölőkör zsűrije Jury members of the Hungarian nomination round LADJÁNSZKI Márta (H), MÁNDY Ildikó (H), PÁLOSI István (H)

www.szoloduo.com

szoloduo2012.indd 25

Anna BENHÁKOVÁ (CZ), fotó: Sandra KUDELOVÁ

Videós jelentkezők jelölőkörének zsűrije Jury members of video nomination round FENYVES Márk (H), PÁLOSI István (H)

2011.12.21. 17:47:14


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.