Page 1

Bøker med tema fra andre verdenskrig

Orkana FORLAG

KRIGSDAGBOK fra Murmansk 1941–1945 Maksim I. Starostin

Orkana Akademisk

Bøker fra www.orkana.no

Ta kontakt på post@orkana.no eller tlf 913 68 260


Krigsdagbok fra Murmansk 1941–1945 ISBN 978-82-8104-291-9

Maksim I. Starostin

Bokmål/ innbundet/768s/2016 Design/omslagsdesign: DesignBaltic Oversatt av Marit Bjerkeng og Steinar Giil

Kr 399,Dette er krigshistorien i dagboks form om hvordan Murmansk by kjempet for å stå imot presset fra den tyske hæren og det tyske flyvåpenet, og hvordan befolkningen innrettet sitt liv i krigsårene. Byen ble bombet omtrent hver eneste dag, og bebyggelsen nesten fullstendig nedbrent. Likevel klarte tyskerne aldri å nå frem til og ta kontroll over denne «Porten til Arktis». Starostins dagbok er en unik kilde til krigen i nord og vil ha stor interesse for norske lesere og norske historikere som er opptatt av Russland og den andre verdenskrigens historie. Bla i et utdrag av boken her: https://issuu.com/orkana/docs/krigsdagbok_fra_murmansk

Min krigsdagbok ISBN 978-82-8104-285-8

Nenne Rachløw Isachen

Bokmål/ innbundet/178s/2016 Design/omslagsdesign: DesignBaltic

Kr 299,Denne spesielle og unike dagboka omhandler en av de mest unike perioder i norsk historie, andre verdenskrig, den dekker størstedelen av okkupasjonsperioden og følger utviklingen nøye. Tekstene er spesiell fordi den er skrevet på bakgrunn av egne opplevelser og oppfatninger av den trolig mest krigsherjede byen i Norge, Kirkenes. Byen ble utsatt for 328 flyangrep og hadde 1028 flyalarmer i perioden 1941–1944. Forfatteren hadde et uvanlig godt utsyn over krigsutviklingen lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Hun hadde holdninger og meninger, og med god formuleringsevne uttrykker hun seg både nøkternt og med sterke følelser. «Nenne» Laura Rachløw Isachsen (1903–1966) jobbet på telegrafen i Kirkenes under hele okkupasjonen. Bla i et utdrag av boken her: https://issuu.com/orkana/docs/orkana_min_krigsdagbok

2


Veien til Sverige ISBN 978-82-8104-271-1

Torleif Lyngstad

Bokmål/heftet/156s/2015 Design/omslagsdesign: DesignBaltic

Kr 279,Sverige var målet for nærmere 50 000 nordmenn som flyktet fra de tyske okkupantene i årene 1940–1945. Over 4000 av disse var fra Troms og Finnmark. Denne boken tar for seg grunnene til at folk fra Nord-Troms og Finnmark rømte til Sverige. Flyktningene utsatte seg for store påkjenninger for å komme seg i sikkerhet. De fikk ofte hjelp av flyktningloser, som i ettertid ikke har fått den oppmerksomheten og anerkjennelsen de fortjente. Det samme gjelder for beboerne langs svenskegrensen i nord, som også viste en stor innsats for flyktningene. I tillegg til selve flukten beskrives også hvordan de norske flyktningene ble mottatt i Sverige. Bla i et utdrag av boken her:

https://issuu.com/orkana/docs/veien_til_sverige

Grenselos i grenseland ISBN 978-82-8104-252-0

Marianne Neerland Soleim, Jens-Ivar Nergård og Oddmund Andersen Bokmål /224s/2015 Design/omslagsdesign: InDevelop

Kr 389,Denne boken gir et innblikk i grenselosenes dramatiske historie i okkupasjonsårene, og skildrer særtrekk ved trafikken i ulike områder i nordre Nordland og Sør-Troms. Tidligere grenseloser, deres familier og flyktninger forteller om sine opplevelser og minner knyttet til lostrafikken. Arbeidet som grenselos var slitsomt og farefullt, og flere av losene utsatte både seg selv og sin familie for livsfare. Boken viser det omfattende arbeidet tyskerne la i å forhindre flukt over grensen til Sverige, og hvor avgjørende grenselosens kunnskap om fjellet var for å bringe flyktningene i sikkerhet. Vi får også et innblikk i mottakelsen på svensk side. De samiske grenselosene fikk tvilsom behandling i etterkrigsårene både i form av urettmessige beskyldninger og manglende anerkjennelse. Grenselosenes innsats i Nordland har i lang tid vært glemt i norsk okkupasjonshistorie inntil de fikk oppreisning i 2005. Bla i et utdrag av boken her: https://issuu.com/orkana/docs/grenselos_i_grenseland 3


Hverdag i ruinene Bodø 1940–1945 ISBN 978-82-8104-220-9

Linda Haukland

Bokmål/innbundet/284s/2012 Gjennomillustrert Design/omslagsdesign: Passion & Prose

Kr 379,Bodø ble sønderbombet under andre verdenskrig. I det ruinlandskapet som stod igjen klamret bodøværingene seg fast og gjennomlevde krigsår med opptil tre ganger så mange soldater i byen som det var bodøværinger. Linda Haukland gir svar på mange spørsmål i denne boka, som er en unik beskrivelse av hverdagsliv i en liten by under krigen. Hvordan var livet i den utbombete byen? Hvordan håndterte befolkningen husnøden, matmangelen og de fillete og utsultede krigsfangene som marsjerte forbi dem i vinterfrosten? Bla i et utdrag av boken her: http://issuu.com/orkana/docs/hverdag_i_ruinene

I skjul for fienden Historien om den britiske flåtebasen i Skjelfjord, Lofoten, april–mai 1940 ISBN 978-82-8104-279-7

Geirr H. Haarr

Bokmål/innbundet/2016 Design/omslagsdesign: deTuria Design

Kr 389,Da Tyskland angrep Norge 9. april 1940 ble havnen i Narvik arena for dramatiske hendelser. Det var heftige kamper mellom norske, tyske og britiske marinestyrker og de norske panserskipene Norge og Eidsvold ble senket. Flere britiske skip ble skadet. Disse hadde lang vei hjem og trengte omfattende reparasjoner for å klare turen. Skjelfjord i Lofoten ble valgt som base, og lokalbefolkningen bidro i vesentlig grad til at samtlige av de skadete skipene ble lappet sammen og kom seg tilbake. En rekke sårede marinegaster fikk behandling på lokale sykehus og sykestuer og også disse kom seg velberget hjem. Tilslutt ble basen oppdaget av tyske rekognoseringsfly og de gjenværende skipene ble intensivt bombet før basen ble evakuert. I Skjul for Fienden er en bok som ikke bare forklarer hva som skjedde, men også hvorfor og hvordan det påvirket utviklingen i krigen. Bla i et utdrag av boken her: https://issuu.com/orkana/docs/i_skjul_for_fienden 4


«Operasjon asfalt» Kald krig om krigsgraver ISBN 978-82-8104-278-0

Marianne Neerland Soleim

Bokmål/innbundet/248s/2016 Design/omslagsdesign: DesignBaltic

Kr 349,Den omfattende flyttingen av levninger etter døde sovjetiske krigsfanger som fant sted i 1951, ble kalt «Operasjon asfalt». De døde ble flyttet fra de mange lokale gravplassene spredt over hele Nord-Norge til et felles krigsgravsted på Tjøtta på Helgelandskysten. Operasjonen var nær knyttet til den kalde krigens politikk, og var et resultat av mistenksomhet og frykt for russisk spionasje fra norsk side. Forfatteren beskriver årsakene til at sovjetiske krigsfanger døde, det norsk-russiske samarbeidet vedrørende flyttingen av gravene, gjennomføringen av selve «Operasjon asfalt» samt reaksjonene fra lokalsamfunn og andre. I tillegg skildres forvaltningen av jugoslaviske og polske krigsgraver i etterkrigsårene i regi av norske myndigheter og hva som har preget minnekulturen knyttet til de østeuropeiske ofrene etter andre verdenskrig. Tyngdepunktet i boken er imidlertid lagt på de sovjetiske ofrene for tysk brutalitet i Norge.

Marianne Neerland Soleim fikk Bokhandlernes sakprosapris 2016 for denne boka – gratulerer! Bla i et utdrag av boken her: https://issuu.com/orkana/docs/operasjon_asfalt

5


Krig og frigjøring i nord ISBN 978-82-8104-272-8

Fredrik Fagertun (red.)

Bokmål/184s/2015 Design/omslagsdesign: DesignBaltic

Kr 299,Temaet for denne boka er andre verdenskrig i nord. I fjorten artikler diskuteres de militære forutsetningene for krigsutviklingen i nord og de storpolitiske avveiningene knyttet til forholdet mellom Norge og Sovjetunionen i forbindelse med krigsavslutningen. Artiklene reiser også spørsmål om hverdagsliv under krigen, forholdet mellom nordmenn og tyske soldater, partisanvirksomhet både i Norge og Finland og etniske minoriteter under det tysk-norske nazistyret. Noen forfattere tar også opp hvordan andre verdenskrig i årene etter krigen er blitt fortalt om og minnet, både i Norge og i Russland. Artiklene er skrevet av norske, russiske og tyske fagpersoner og historikere og bygger på foredrag holdt på en jubileumskonferanse for frigjøringen av Øst-Finnmark i Kirkenes oktober 2014. Bla i et utdrag av boken her:

https://issuu.com/orkana/docs/krig_og_frigj__ring_i_nord

Brent land ISBN 978-82-8104-233-9

Elisabeth Johansen

Bokmål/ innbundet/220s/2013 Design/omslagsdesign: Björk Bjarkadóttir

Kr 349,Dette er historien om en av de største tragediene i norsk krigshistorie, om hvordan Finnmark og Nord-Troms ble brent til grunnen under den tyske tilbaketrekningen i slutten av andre verdenskrig. Fra høsten 1944 og frem mot freden i mai 1945 ble Finnmark og Nord-Troms utsatt for «den brente jords taktikk» da tyske tropper trakk seg ut av landsdelen. Nådeløst og systematisk brant tyskerne det meste av det som var menneskeskapt i dette store området. De slaktet også alt av husdyr. Tilbake lå en landsdel i ruiner. Flere titalls tusen mennesker gjemte seg bort for tyskerne i primitive gammer og huler, utsatt for sult, kulde og sykdom og hele tiden med frykt for å bli oppdaget og drept. Ytterligere flere titusener ble jaget fra hjemmene sine og fant midlertidige bosteder hos fremmede mennesker i resten av landet. Bla i et utdrag av boken her: http://issuu.com/orkana/docs/brent_land

6


Vi bygger i sand ISBN 978-82-8104-257-5

Eva Scheer

Bokmål/240s/2016 Design/omslagsdesign: DesignBaltic/Agnès Capella Sala

Kr 299,Fra tsar-Russland til Grünerløkka – en jødisk familiehistorie Vi bygger i sand er en roman basert på forfatterens egen familiehistorie. Eva Scheers bestemor Golde, som er romanens hovedperson, kom til Norge i 1905 fra det jødiske miljøet i dagens Litauen. Golde og hennes familie slo seg ned på Grünerløkka i Oslo, der det var mange østeuropeiske jøder. Å komme til Oslo var som å komme til en helt annen verden – her var det elektrisk sporvogn, kvinner gikk barhodet, jøder kunne bevege seg fritt. Alt det nye lokket – og skremte. Det ble en evig konflikt mellom å bevare sine jødiske tradisjoner og å bli assimilert i det norske samfunnet. Livet i Oslo er ikke alltid enkelt, men det er trygt. Tilsynelatende. For de mørke skyene som truer Europa, når også Norge og familien til Golde. Vi bygger i sand ble første gang utgitt i 1948, og var Eva Scheers debutroman. Om forfatteren: Eva Scheer (1915–1999) skrev flere romaner med tema fra shtetl-miljøet i Litauen. Hun var spesielt opptatt av å ta vare på den jiddiske kulturen, og utga flere samlinger med jiddiske eventyr og fortellinger. Hun skrev barnebøker, sakprosabøker og arbeidet også som oversetter. • • •

Forord ved Mona Levin Historien er kjent fra NRKs «Hvem tror du at du er?», programmet med Mona Levin Viktig historisk påminnelse i en tid da antisemittismen er økende – også i Norge

Bla i et utdrag av boken her: https://issuu.com/orkana/docs/vi_bygger_i_sand

7


Orkana FORLAG

Kontakt oss Orkana forlag AS 8340 Stamsund

Oslo-kontor Industrigata 46a 0357 Oslo Tlf: 913 68 260

Forlegger Elisabeth Johansen elisabeth.johansen@orkana.no Tlf: 913 68 260

Redaktør Marcus Bøhn marcus.boehn@orkana.no Tlf: 900 82 731

Internett: www.orkana.no

Følg oss på Facebook: https://www.facebook.com/pages/orkana-forlag/262553539932?fref=ts

Orkana 8 FORLAG

Orkana FORLAG 8340 Stamsund www.orkana.no post@orkana.no

Oslo-kontor: Industrigata 46 A 0357 Oslo Tlf: 913 68 260

Utgivelser? • kontakt forlegger Elisabeth Johansen elisabeth.johansen@orkana.no Tlf: 913 68 260

redaktør Marcus Bøhn marcus.boehn@orkana.no Tlf: 900 82 731 •

Følg oss på

Facebook

Andre verdenskrig  
Andre verdenskrig  
Advertisement